Audit i CSR. Seminar i Århus og København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audit i CSR. Seminar i Århus og København"

Transkript

1 Seminar i Århus og København Dr Helena Barton 31 August / 1 September 2010

2 Agenda Indledning Hvorfor lave audit indenfor CR? Hvordan kan vi bedst lave audit indenfor CR? Hvor ligger udfordringerne? Er der alternativer til leverandør audit? DNVs CSR Performance Ladder og ProSustain Spørgsmål og diskussion 2

3 The new risk reality 3

4 Nye spilleregler større forventninger Den nye realitet kræver forbedret risikostyring og kommunikation 4

5 VI KAN IKKE ELIMINERE RISICI Det drejer sig om hvordan vi styrer vore mest kritiske risici 5

6 Hvad er CR risici? En organisations risiko exponering og interessenternes forventninger afhænger af: - I hvilken industri man opererer - I hvilke geografiske markeder man opererer - Hvor effektivt man styrer sine CR risici Myndigheder Analytikere Medierne Ansatte Forretningspartnere Leverandører Kunder Investorer Lokal samfund NGOer 6

7 CR: Hvad ligger under den store paraply? Menneskerettigheder Brug af resourcer Lokalsamfund Arbejdsforhold Biodiversitet Klima ændringer Leverandørkæden Produkt sikkerhed Produkt design Forretningsetik Mangfoldighed Marked og kunder Corporate governance Korruption Affaldshåndtering Filantropi 7 Rekruttering Udslip Forhold til stakeholdere Arbejdsrettigheder Og meget mere

8 Det handler om hvordan vi driver forretning CR is a business approach to achieving long-term value for shareholders and broader stakeholders through sustainable environmental, social and governance practices (DNV s definition) CR is an active process of managing risks and seizing opportunities arising from environmental, social and governance practices, at both strategic and operational levels. Economic performance Sustainability Environmental performance Social performance 8

9 Skal du gøre alt? Du kan ikke styre alle risici 100% hele tiden Fokuser på de mest vigtige risici og muligheder for din organisation/forretning Fokuser dine kræfter på hvor du opnår mest værdi 9

10 Hvor skal man begynde? 1. Lav en risiko-baseret analyse for de forskellige områder/emner og vælg hvilke der skal fokuseres på 2. Evaluer eller kortlæg dine nuværende CR aktiviteter Establish baseline 3. Læg strategi og link op mod organisationens vision 4. Byg på eksisterende systemer og strukturer, og arbejd systematisk med forbedring: Evaluer resultaterne Lav nødvendige ændringer Evaluer politikker og planer Check hvordan planen bliver implementeret Gør audit og følg resultater i forhold til målene Rapporter resultaterne Engagement fra top ledelsen Kontinuerlig forbedring Sæt en baseline Formuler politikker Sæt mål Planlæg udførelse Skab opmærksomhed Træn ansatte Sæt planen igang 10

11 Systematisk styring af arbejdsforhold et eksempel NN AS ser en risiko omkring dårlige arbejdsforhold på deres leverandørs fabrikker i Asien. Nu vil de gerne forbedre situationen. Ledelsen i NN AS vurderer resultatet som viser at overtid stadig er kritisk høj. De beslutter at revidere deres egne indkøbsrutiner, således at ordrene bliver mere forudsigelige. NN AS bliver enige om deres Supplier Code of Conduct. En plan bliver lavet som inkluderer mapping imod den nuværende situation samt træning af nøgle-ansatte. Et mål bliver at redusere ekstrem overtid med 10% Alle leverandører udfylder selv-evaluering, og et par leverandører bliver audited på arbejdsforholdene NN AS dokumenterer brug af overtid, træner nøgle-personer og holder to workshops for leverandører på emnet 11

12 Buzz group 3 min: Hvorfor laver vi CR audits? Hvad er værdien for os, dvs. hvilke behov får vi dækket? 12

13 Hvor ligger værdien i CR audits? Systematisk risikostyring (også i leverandørkæden) bidrager til langsigtet værdiskabelse gennem styrket overblik og effektivitet Mere og/eller bedre information giver mere robust grundlag for (bedre) planlægning og beslutninger Definition af en baseline for hvor vi er idag hjælper os vurdere hvor vi vil hen (mål). Svagheder og forbedringsmuligheder bliver kortlagt. Positive tiltag profileres. Ledelsens engagement og risikostyring måles. Hvis leveret af ekstern partner selvstændig og objektiv evaluering der giver troværdighed og friske øjne på arbejdet 13

14 CR audits i leverandørkæden 14

15 Hvad mener vi med CR audit i leverandørkæden? Første-parts evaluering: Vurdering af overensstemmelse med en standard eller kode gennemføres af leverandøren selv (selv-evaluering) Supplier Supplier Anden-parts evaluering: Kunde til leverandøren foretager vurdering af overensstemmelsen (eller en ekstern organisation foretager evalueringen på vegne af kunden) Company Supplier Consultant Tredje-parts evaluering: Vurdering af overensstemmelse udføres af et certificeringsorgan, der er uafhængig af både leverandøren og kunden selv. Independent Body Supplier 15

16 Internationale retningslinier som grundlag for audit Udgangspunkt: Alle leverandører overholder, så godt de kan, al national og regional lovgivning og opererer i overensstemmelse med internationale konventioner og erklæringer National arbejdslovgivning, f.eks. Kommerciel operation Arbejdstider Løn og anden kompensation Social forsikring Mindstealder for arbejdstagere Forbud mod tvangsarbejde Disciplinære foranstaltninger Foreningsfrihed og kollektive overenskomst forhandlinger Forbud mod forskelsbehandling Arbejdsvilkår Arbejdsmiljø og sikkerhed Lovmæssige krav til arbejdstagers bolig (sovesale, bolig osv., hvis relevant Grundlæggende miljøkrav Følgende Konventioner er gældende: ILO Convention 1 and 14 (Working Hours) ILO Conventions 26 and 131 (Minimum Wage) ILO Conventions 29 and 105 (Forced and Bonded Labour) ILO Convention 79 (Young Persons' Night Work) ILO Convention 87 (Freedom of Association) ILO Convention 98 (Right to Collective Bargaining) ILO Conventions 100 and 111 (Equal Remuneration; Discrimination) ILO Convention 135 (Workers Representatives) ILO Convention 138 and 142 (Minimum Working Age) ILO Convention 155 and Rec. 164 (Occupational Safety and Health) ILO Convention 159 (Vocational Rehab. Employment/Disabled) ILO Convention 177 (Home Work) ILO Convention 181 (Private Employment Agencies) ILO Convention 182 (Worst Forms of Child Labour) UN Universal Declaration of Human Rights UN Convention on the Rights of the Child UN Convention to eliminate all Forms of Discrimination against Women 16

17 Hvordan ser verden ud fra deres vinkel? Hr Wang Fabriksleder Tøj produktion eksport Kina Hr Pahad Fabriksleder Tøj produktion eksport Indien Hvilke forventninger / krav bliver stillet til dem fra deres stakeholders? Hvilke overvejelser kunne vi forestille os at de gør, når de modtager disse krav? 17

18 Hvem er ansvarlig for krænkelser af kodeks? Fabrikslederen eller køberens indkøbspraksis? Nye og strengere krav til leverandører på CR, f.eks. - Højere løn Lavere ekstrem overtid Foreningsfrihed Bedre arbejdsmiljø for arbejderne Samtidig dikterer køberne priser lavere og lavere Typisk praksis der bidrager: Prisen presses ned Kvaliteten skal op Tiden skal skæres ned Ordren skal ændres Ordren aflyses Ansvar for overholdelse ofte kun pålagt leverandørerne med færre resourcer...? Hvad er egentlig resultatet for arbejdernes levestandard? Best practice kan reducere omkostninger og overtrædelser 18

19 Buzz group 5 min: Hvad får leverandører ud af en CR audit? 19

20 Dækker vores audit de vigtige ting? 20

21 To forskellige fabrikker samme audit scoring Fabrikken i Kina: Baseret i industripark, nær køberens kontor Producerer almindelige t-shirts Betaler minimumsløn Fagforening Multi-tasking og job rotation Arbejdere deltager i produktionsbeslutninger Frivillig overtid, indenfor reglerne Kundens audit: scoret 77% Fabrikken i Indien: Baseret i landområde, langt fra køber Producerer high-tech t-shirts Betaler minimumsløn Fagforening Single-task og ingen job rotation Lederne tager beslutninger selv, råber kritik Tvungen overtid, mere end tilladt Kundens audit: scoret 78% 21

22 Protokollens omfang og begrænsninger Kundens audit protokol priviligerer dokumentation - Fabrik A mangler dokumentation mens Fabrik B har flot dokument styring Kundens audit protokol evaluerer ikke ledelsens holdning til CR - Fabrik A betragter arbejderne som motiverede aktiver, der skal passes på og udvikles som individer for at levere bedst værdi for fabrikken Vores folk skal føle at de gør en forskel - Fabrik B betragter arbejderne som et udgift, der skal reduceres, modvillig arbejdskraft der kræver konstant overvågning og kontrol Kundens audit protokol dækker de samme emner for begge fabrikker, men tager ikke lokale sociale og økonomiske forhold i betragtning - Fabrik A ansatte har andre lokale job muligheder mens Fabrik B ansatte har få alternativer Nærhed til kunden betyder mere interaktion og tillid mellem Fabrik A. Fabrik B får sjældent besøg. Kommunikation foregår via telefon og . Ide lånt fra MIT Sloan School of Management Working Paper August 2006, Beyond Corporate Codes of Conduct 22

23 Buzz group 5 min: Kan jeres CR audits på 2 meget forskellige fabrikker faktisk producere samme scoring? Kan protokollen dække over store forskelle mellem fabrikkerne? Dækker den både vigtigheden af dokumenterede processer og ledelseskulturen? Hvad tror I at jeres audits ikke fanger op? 23

24 Hvordan finder vi børnearbejde? 24

25 Udfordringen børnearbejde Globalt set arbejder 218 millioner børn (1 for hver 6) Asia-Pacific region: 122 millioner Sub-Saharan Africa: 49 millioner 126 millioner arbejder under farlige forhold Indien har største andel af børn under 14 Børnearbejde er ulovligt i Indien Findes generelt i eksport industrierne, f.eks. tøj, sko, glass, læder, smykker. De bidrager med vigtig indtjening for familien. Ofte drevet af høj gæld i familien. Lav læsefærdighed bidrager også. Source: ILO-IPEC (2006) The end of child labour: within reach 25

26 Buzz group 3 min: Hvordan kan vi under en audit prøve at finde om der er børnearbejde? 26

27 Udfordringen børnearbejde Eksisterer børnearbejde typisk i produktionen? - Identificer hvilke produktionsaktiviteter børn muligvis kan deltage i. Ofte svært at finde langt nede i leverandørkæden, og ofte har vi begrænset indflydelse / mulighed for at gøre noget. I en del samfund kender folk ikke nødvendigvis deres alder (fødselsdage er ikke altid officielt dokumenteret). Fabriksledere kan være blevet gode til at dække over børnearbejde. Check hvorvidt de kender lovgivning. Børnearbejde ønsker måske selv at beskytte deres job f.eks. ved brug af falske identitetskort. Check om fabrikslederen holder kopier eller originale ID Under audit besøg, se efter tomme pladser, check baggården og kælderen, check produktions tal imod officielle antal arbejdere, check dokumenter for de der ser unge ud, check om der er plakater der siger nej til børnearbejde, tal med lokale NGOer osv. Om muligt giv et business kort med et gratis hotline nummer. 27

28 Hvordan finder vi bedrageri og korruption? 28

29 Udfordringen bedrageri og korruption Er en problemfri leverandørkæde for godt til at være sandt? Stor risiko i leverandørkæden i lande med høj grad af korruption og bedrageri Store og komplekse leverandørkæder giver flere muligheder for bedrageri og små huller der er svære at opdage Bedrageri og korruption i leverandørkæden kan ramme produktion, omsætning, profit, markedsstørrelse, omdømme osv license to operate Forebyggelse er bedre end helbredelse 29

30 Buzz group 3 min: Hvordan kan vi under en audit checke op på risici omkring bedrageri? 30

31 Udfordringen bedrageri Er det en typisk industri og land med høj risiko for bedrageri eller korruption? - Check Transparency International og andre kilder Kortlæg hele leverandørkæden og identificer de mest udsatte situationer/transaktioner og roller/ansvar hvor dilemmaer opstår... Tænk som en tyv! Samarbejd med internal controls/audits hvad klarer de at dække i deres arbejde? Er vores forventninger tydelige og konkrete i kontrakterne? Forklarer vi hvorfor dette er vigtigt for os? Vær tydelig på hvad er akseptabel kulturel praksis og hvad er uacceptabelt og vær klar over konsekvenserne Check med leverandøren hvorvidt de kender lovgivning og andre krav / forventninger - Hvordan gøres både ledere og arbejdere bevidste? Træning? Informationsmateriale? Plakater? (se bevis) - Check eksterne kilder for om leverandøren eller agenter er dømt for korruption i de sidste 5 år Trænger leverandøren træning på området? Kan vi hjælpe? Om muligt giv et business kort med et gratis hotline nummer 31

32 Nogle af DNV s erfaringer fra CR audits 32

33 CR audits i Kina DNVs erfaring De fleste leverandører udviser god samarbejdsvilje med DNV holdet. Men vi ser regelmæssigt at leverandørerne viser os deres falske regnskaber (f.eks. løn udbetaling og arbejdstimer stemmer ikke overens). Ofte bliver det rettet efter hård diskussion med virksomhedsledelsen. Hos alle leverandører deltager representanter for top ledelsen i både åbnings- og afslutningsmøderne. De udviser villighed til at lave forbedringer, baseret på hvad vi har fundet. Vores erfaring siger dog, at leverandørernes forbedringer afhænger stærkt af hvordan resultaterne og krav fra kunden bliver håndteret og fulgt op. DNV finder normalt afvigelser i nogle eller alle kategorierne: - General ledelse - Arbejdstimer - Løn og sociale udbetalinger - Helse og sikkerhed - Miljø 33

34 CR audits i Kina DNVs erfaring Miljø: spildevand med farlige tungmetaller, i brud med tilladte niveau, sendes ubehandlet ud i naturen Helse og sikkerhed: Opbevaring af meget farlige og volatile kemikalier. Brandslukkere og nødudgange blokeret af affald og materialer. Mangel på beskyttelsesudstyr eller kendskab til rigtig brug. Farlige aktiviteter ikke separaret fra normalt arbejdsmiljø. Mangel på tilstrækkelig kontrol giver skader og sætter andre ansatte i fare. Ansættelsesforhold: Lovmæssig minimumsløn varierer i forskellige regioner i Kina. Minimumsniveauet er baseret på arbejdsdage om måneden med 8 timers arbejdsdag. Nogle leverandører prøver at dækker over manglende udbetaling ved at blande normal (basic) løn med overtid. De ansatte modtager en total løn der indeholder basic løn og overtid, selvom de adskilt er lavere end lovkravet. Nogle ansatte bruger piece work systemet, hvor de ansatte modtager samme løn per stykke arbejde i både normal tid og overtid. Dette er ulovligt iflg. China Labor Act section 44. Mange leverandører kører med ekstrem overtid. Normal arbejdsuge er 40 timer. Iflg. China Labor Act section 41 må overtid ikke gå over 36 timer/md. Mange leverandører kræver over 60 arbejdstimer per uge. De giver ansatte en fridag per uge, men når der er travlt får ansatte nogen gange kun 0-2 fridage per måned. 34

35 Få værdi med et kompetent audit team Lokal kendskab til lovgivning, arbejdsforhold og kulturel praksis. Lokal sprog. Faglig kompetence. Vigtigt at etablere tillid hos fabriksleder og arbejdere gennem ærlig og åben kommunikation og fortrolighed. Sociale færdigheder til at engagere de forskellige parter (ledere/arbejdere/ fagforening/ngo/myndigheder) og balancere deres forskellige synspunkter. Audit team skal (bør) have kvindelige auditører med, specielt hvor flertal af arbejderne er kvinder. Folk der giver interview må ikke underskrive papirer på at de har været interviewet. 35

36 Generelle tips Gå rundt og se! Bliver sikkerhedsudstyr rent faktisk brugt? Ændres adfærd når ledelsen går rundt? Business kort er en god måde at give folk en fortrolig kontakt mulighed, hvis de har mere information. On-site audit er en meget intensiv øvelse med mange involveret og kræver effektiv projektstyring og koordinering. Enhver god audit tager tid. Lokale og regionale kulturer skal altid tages i betragtning for at undgå misforståelser og forvrængning. Geografiske variationer kan betyde forskellige fokus områder f.eks. - Kina: Foreningsfrihed, tvangsarbejde - Indien: Kvindelige arbejderes rettigheder - Philippinerne: Arbejdstimer Kombiner / integrer audit med anden ledelsesaudit (ISO14000, OHSAS 18000) 36

37 Alternativer til CR audits? 37

38 Nye retninger i leverandørstyring På vej væk fra traditional audit og imod evaluering af risici (risk assessment) På vej væk fra politimand og imod afhjælpende løsninger og kapacitetsopbygning - Om det er på fabrikker, landbrug, lokalsamfund osv. På vej væk fra kritik og imod engagement, samarbejde og partnerskaber Større forståelse af fælles interesser Større forventninger rapportering Stigende udvalg af retningslinjer og værktøjer 38

39 Kommentarer, spørgsmål og diskussion... 39

40 CSR Performance Ladder 40

41 CSR Performance Ladder Ny certificerbar standard udgivet i Holland i 2010, efter unikt samarbejde mellem DNV, KIWA og LRQA and DNV. Global leveranse starter her til efteråret. Fokuserer på integreret overblik af ledelsessystemer for styring af CSR risici. Basert på DIS/ISO26000, AA1000 Stakeholder Engagement Standard, Global Reporting Initiative, ISO9001 mm. Sammenkobler bærekraftig udvikling med stakeholder involvering og 33 CSR indikatorer. 5 trin med op til 33 indikatorer: Niveau 1 stakeholders / baseline Niveau 2 CSR principper / forbedringer Niveau 3 CSR ledelses system / overholdelse af sektor krav 41 Niveau 4 Ansvarlig styring af leverandør kæden Niveau 5 Best Available Technique Not Entailing Excessice Cost plus GRI rapport

42 CSR Performance Ladder 33 indicator CSR- Core Subject: Corporate Governance PEOPLE 5 indicators CSR - Theme II: Labour Practices and Social Protection 7 indicators CSR - Theme III: Human Rights 5 indicators CSR - Theme IV: Fair operating practices 5 indicators CSR - Theme V: Consumer Issues PLANET 8 indicators CSR - Theme VI: Environment, Natural resources, Energy, Emissions PROFIT 3 indicators CSR - Theme VII: Community involvement and development Kiwa

43 ProSustain 43

44 The ProSustain standard ProSustain etablerer en troværdig, objektiv og gennemsigtig tilgang til vurdering og formidling af produkters bæredygtighed (miljø, sociale og økonomiske). Standarden gør det muligt for vurdering af: - En organisations processer for at integrere bæredygtighedshensyn i produktets livscyklus design, udvikling, produktion, leverandørkæde osv.; - Faktiske bæredygtighed af produkter og pålideligheden af de tilknyttede krav fra fabrikanter og leverandører. I overensstemmelse med målene og principperne for internationalt anerkendte standarder og retningslinjer. Standarden blev udviklet i partnerskab med BASF, gennem deres Bæredygtighed, Eco-effektivitet og Sporbarhed (SET-initiativet) Global leveranse starter her til efteråret. 44

45 Safeguarding life, property and the environment 45

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Ledelsessystemer Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Politik Procedurer Strategisk Taktisk Arbejdsbeskrivelser, tegninger Operationelt Work process Product Work process policy Procedures Working procedures or

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB)

Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB) Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB) Ved indgåelse af entreprisekontrakter og aftaler om vareleverancer Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Februar 2010 Dokument nr. P-60762 Revision nr.

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen New Standards eller Best Practice? Hvordan kommunikerer danske virksomheder om implementering af bæredygtighed og ansvarlighed

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 6. gang vi udarbejder en rapport

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder BUSINESS ASSURANCE Bæredygtighed i de nye ISO-standarder De nye ISO 9001- og ISO 14001-standarder Kåre Appel Weng, Steen Christian Larsen, Jens Peter Høiseth 13. marts og 27. marts 1 01 SAFER, SMARTER,

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere