Audit i CSR. Seminar i Århus og København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audit i CSR. Seminar i Århus og København"

Transkript

1 Seminar i Århus og København Dr Helena Barton 31 August / 1 September 2010

2 Agenda Indledning Hvorfor lave audit indenfor CR? Hvordan kan vi bedst lave audit indenfor CR? Hvor ligger udfordringerne? Er der alternativer til leverandør audit? DNVs CSR Performance Ladder og ProSustain Spørgsmål og diskussion 2

3 The new risk reality 3

4 Nye spilleregler større forventninger Den nye realitet kræver forbedret risikostyring og kommunikation 4

5 VI KAN IKKE ELIMINERE RISICI Det drejer sig om hvordan vi styrer vore mest kritiske risici 5

6 Hvad er CR risici? En organisations risiko exponering og interessenternes forventninger afhænger af: - I hvilken industri man opererer - I hvilke geografiske markeder man opererer - Hvor effektivt man styrer sine CR risici Myndigheder Analytikere Medierne Ansatte Forretningspartnere Leverandører Kunder Investorer Lokal samfund NGOer 6

7 CR: Hvad ligger under den store paraply? Menneskerettigheder Brug af resourcer Lokalsamfund Arbejdsforhold Biodiversitet Klima ændringer Leverandørkæden Produkt sikkerhed Produkt design Forretningsetik Mangfoldighed Marked og kunder Corporate governance Korruption Affaldshåndtering Filantropi 7 Rekruttering Udslip Forhold til stakeholdere Arbejdsrettigheder Og meget mere

8 Det handler om hvordan vi driver forretning CR is a business approach to achieving long-term value for shareholders and broader stakeholders through sustainable environmental, social and governance practices (DNV s definition) CR is an active process of managing risks and seizing opportunities arising from environmental, social and governance practices, at both strategic and operational levels. Economic performance Sustainability Environmental performance Social performance 8

9 Skal du gøre alt? Du kan ikke styre alle risici 100% hele tiden Fokuser på de mest vigtige risici og muligheder for din organisation/forretning Fokuser dine kræfter på hvor du opnår mest værdi 9

10 Hvor skal man begynde? 1. Lav en risiko-baseret analyse for de forskellige områder/emner og vælg hvilke der skal fokuseres på 2. Evaluer eller kortlæg dine nuværende CR aktiviteter Establish baseline 3. Læg strategi og link op mod organisationens vision 4. Byg på eksisterende systemer og strukturer, og arbejd systematisk med forbedring: Evaluer resultaterne Lav nødvendige ændringer Evaluer politikker og planer Check hvordan planen bliver implementeret Gør audit og følg resultater i forhold til målene Rapporter resultaterne Engagement fra top ledelsen Kontinuerlig forbedring Sæt en baseline Formuler politikker Sæt mål Planlæg udførelse Skab opmærksomhed Træn ansatte Sæt planen igang 10

11 Systematisk styring af arbejdsforhold et eksempel NN AS ser en risiko omkring dårlige arbejdsforhold på deres leverandørs fabrikker i Asien. Nu vil de gerne forbedre situationen. Ledelsen i NN AS vurderer resultatet som viser at overtid stadig er kritisk høj. De beslutter at revidere deres egne indkøbsrutiner, således at ordrene bliver mere forudsigelige. NN AS bliver enige om deres Supplier Code of Conduct. En plan bliver lavet som inkluderer mapping imod den nuværende situation samt træning af nøgle-ansatte. Et mål bliver at redusere ekstrem overtid med 10% Alle leverandører udfylder selv-evaluering, og et par leverandører bliver audited på arbejdsforholdene NN AS dokumenterer brug af overtid, træner nøgle-personer og holder to workshops for leverandører på emnet 11

12 Buzz group 3 min: Hvorfor laver vi CR audits? Hvad er værdien for os, dvs. hvilke behov får vi dækket? 12

13 Hvor ligger værdien i CR audits? Systematisk risikostyring (også i leverandørkæden) bidrager til langsigtet værdiskabelse gennem styrket overblik og effektivitet Mere og/eller bedre information giver mere robust grundlag for (bedre) planlægning og beslutninger Definition af en baseline for hvor vi er idag hjælper os vurdere hvor vi vil hen (mål). Svagheder og forbedringsmuligheder bliver kortlagt. Positive tiltag profileres. Ledelsens engagement og risikostyring måles. Hvis leveret af ekstern partner selvstændig og objektiv evaluering der giver troværdighed og friske øjne på arbejdet 13

14 CR audits i leverandørkæden 14

15 Hvad mener vi med CR audit i leverandørkæden? Første-parts evaluering: Vurdering af overensstemmelse med en standard eller kode gennemføres af leverandøren selv (selv-evaluering) Supplier Supplier Anden-parts evaluering: Kunde til leverandøren foretager vurdering af overensstemmelsen (eller en ekstern organisation foretager evalueringen på vegne af kunden) Company Supplier Consultant Tredje-parts evaluering: Vurdering af overensstemmelse udføres af et certificeringsorgan, der er uafhængig af både leverandøren og kunden selv. Independent Body Supplier 15

16 Internationale retningslinier som grundlag for audit Udgangspunkt: Alle leverandører overholder, så godt de kan, al national og regional lovgivning og opererer i overensstemmelse med internationale konventioner og erklæringer National arbejdslovgivning, f.eks. Kommerciel operation Arbejdstider Løn og anden kompensation Social forsikring Mindstealder for arbejdstagere Forbud mod tvangsarbejde Disciplinære foranstaltninger Foreningsfrihed og kollektive overenskomst forhandlinger Forbud mod forskelsbehandling Arbejdsvilkår Arbejdsmiljø og sikkerhed Lovmæssige krav til arbejdstagers bolig (sovesale, bolig osv., hvis relevant Grundlæggende miljøkrav Følgende Konventioner er gældende: ILO Convention 1 and 14 (Working Hours) ILO Conventions 26 and 131 (Minimum Wage) ILO Conventions 29 and 105 (Forced and Bonded Labour) ILO Convention 79 (Young Persons' Night Work) ILO Convention 87 (Freedom of Association) ILO Convention 98 (Right to Collective Bargaining) ILO Conventions 100 and 111 (Equal Remuneration; Discrimination) ILO Convention 135 (Workers Representatives) ILO Convention 138 and 142 (Minimum Working Age) ILO Convention 155 and Rec. 164 (Occupational Safety and Health) ILO Convention 159 (Vocational Rehab. Employment/Disabled) ILO Convention 177 (Home Work) ILO Convention 181 (Private Employment Agencies) ILO Convention 182 (Worst Forms of Child Labour) UN Universal Declaration of Human Rights UN Convention on the Rights of the Child UN Convention to eliminate all Forms of Discrimination against Women 16

17 Hvordan ser verden ud fra deres vinkel? Hr Wang Fabriksleder Tøj produktion eksport Kina Hr Pahad Fabriksleder Tøj produktion eksport Indien Hvilke forventninger / krav bliver stillet til dem fra deres stakeholders? Hvilke overvejelser kunne vi forestille os at de gør, når de modtager disse krav? 17

18 Hvem er ansvarlig for krænkelser af kodeks? Fabrikslederen eller køberens indkøbspraksis? Nye og strengere krav til leverandører på CR, f.eks. - Højere løn Lavere ekstrem overtid Foreningsfrihed Bedre arbejdsmiljø for arbejderne Samtidig dikterer køberne priser lavere og lavere Typisk praksis der bidrager: Prisen presses ned Kvaliteten skal op Tiden skal skæres ned Ordren skal ændres Ordren aflyses Ansvar for overholdelse ofte kun pålagt leverandørerne med færre resourcer...? Hvad er egentlig resultatet for arbejdernes levestandard? Best practice kan reducere omkostninger og overtrædelser 18

19 Buzz group 5 min: Hvad får leverandører ud af en CR audit? 19

20 Dækker vores audit de vigtige ting? 20

21 To forskellige fabrikker samme audit scoring Fabrikken i Kina: Baseret i industripark, nær køberens kontor Producerer almindelige t-shirts Betaler minimumsløn Fagforening Multi-tasking og job rotation Arbejdere deltager i produktionsbeslutninger Frivillig overtid, indenfor reglerne Kundens audit: scoret 77% Fabrikken i Indien: Baseret i landområde, langt fra køber Producerer high-tech t-shirts Betaler minimumsløn Fagforening Single-task og ingen job rotation Lederne tager beslutninger selv, råber kritik Tvungen overtid, mere end tilladt Kundens audit: scoret 78% 21

22 Protokollens omfang og begrænsninger Kundens audit protokol priviligerer dokumentation - Fabrik A mangler dokumentation mens Fabrik B har flot dokument styring Kundens audit protokol evaluerer ikke ledelsens holdning til CR - Fabrik A betragter arbejderne som motiverede aktiver, der skal passes på og udvikles som individer for at levere bedst værdi for fabrikken Vores folk skal føle at de gør en forskel - Fabrik B betragter arbejderne som et udgift, der skal reduceres, modvillig arbejdskraft der kræver konstant overvågning og kontrol Kundens audit protokol dækker de samme emner for begge fabrikker, men tager ikke lokale sociale og økonomiske forhold i betragtning - Fabrik A ansatte har andre lokale job muligheder mens Fabrik B ansatte har få alternativer Nærhed til kunden betyder mere interaktion og tillid mellem Fabrik A. Fabrik B får sjældent besøg. Kommunikation foregår via telefon og . Ide lånt fra MIT Sloan School of Management Working Paper August 2006, Beyond Corporate Codes of Conduct 22

23 Buzz group 5 min: Kan jeres CR audits på 2 meget forskellige fabrikker faktisk producere samme scoring? Kan protokollen dække over store forskelle mellem fabrikkerne? Dækker den både vigtigheden af dokumenterede processer og ledelseskulturen? Hvad tror I at jeres audits ikke fanger op? 23

24 Hvordan finder vi børnearbejde? 24

25 Udfordringen børnearbejde Globalt set arbejder 218 millioner børn (1 for hver 6) Asia-Pacific region: 122 millioner Sub-Saharan Africa: 49 millioner 126 millioner arbejder under farlige forhold Indien har største andel af børn under 14 Børnearbejde er ulovligt i Indien Findes generelt i eksport industrierne, f.eks. tøj, sko, glass, læder, smykker. De bidrager med vigtig indtjening for familien. Ofte drevet af høj gæld i familien. Lav læsefærdighed bidrager også. Source: ILO-IPEC (2006) The end of child labour: within reach 25

26 Buzz group 3 min: Hvordan kan vi under en audit prøve at finde om der er børnearbejde? 26

27 Udfordringen børnearbejde Eksisterer børnearbejde typisk i produktionen? - Identificer hvilke produktionsaktiviteter børn muligvis kan deltage i. Ofte svært at finde langt nede i leverandørkæden, og ofte har vi begrænset indflydelse / mulighed for at gøre noget. I en del samfund kender folk ikke nødvendigvis deres alder (fødselsdage er ikke altid officielt dokumenteret). Fabriksledere kan være blevet gode til at dække over børnearbejde. Check hvorvidt de kender lovgivning. Børnearbejde ønsker måske selv at beskytte deres job f.eks. ved brug af falske identitetskort. Check om fabrikslederen holder kopier eller originale ID Under audit besøg, se efter tomme pladser, check baggården og kælderen, check produktions tal imod officielle antal arbejdere, check dokumenter for de der ser unge ud, check om der er plakater der siger nej til børnearbejde, tal med lokale NGOer osv. Om muligt giv et business kort med et gratis hotline nummer. 27

28 Hvordan finder vi bedrageri og korruption? 28

29 Udfordringen bedrageri og korruption Er en problemfri leverandørkæde for godt til at være sandt? Stor risiko i leverandørkæden i lande med høj grad af korruption og bedrageri Store og komplekse leverandørkæder giver flere muligheder for bedrageri og små huller der er svære at opdage Bedrageri og korruption i leverandørkæden kan ramme produktion, omsætning, profit, markedsstørrelse, omdømme osv license to operate Forebyggelse er bedre end helbredelse 29

30 Buzz group 3 min: Hvordan kan vi under en audit checke op på risici omkring bedrageri? 30

31 Udfordringen bedrageri Er det en typisk industri og land med høj risiko for bedrageri eller korruption? - Check Transparency International og andre kilder Kortlæg hele leverandørkæden og identificer de mest udsatte situationer/transaktioner og roller/ansvar hvor dilemmaer opstår... Tænk som en tyv! Samarbejd med internal controls/audits hvad klarer de at dække i deres arbejde? Er vores forventninger tydelige og konkrete i kontrakterne? Forklarer vi hvorfor dette er vigtigt for os? Vær tydelig på hvad er akseptabel kulturel praksis og hvad er uacceptabelt og vær klar over konsekvenserne Check med leverandøren hvorvidt de kender lovgivning og andre krav / forventninger - Hvordan gøres både ledere og arbejdere bevidste? Træning? Informationsmateriale? Plakater? (se bevis) - Check eksterne kilder for om leverandøren eller agenter er dømt for korruption i de sidste 5 år Trænger leverandøren træning på området? Kan vi hjælpe? Om muligt giv et business kort med et gratis hotline nummer 31

32 Nogle af DNV s erfaringer fra CR audits 32

33 CR audits i Kina DNVs erfaring De fleste leverandører udviser god samarbejdsvilje med DNV holdet. Men vi ser regelmæssigt at leverandørerne viser os deres falske regnskaber (f.eks. løn udbetaling og arbejdstimer stemmer ikke overens). Ofte bliver det rettet efter hård diskussion med virksomhedsledelsen. Hos alle leverandører deltager representanter for top ledelsen i både åbnings- og afslutningsmøderne. De udviser villighed til at lave forbedringer, baseret på hvad vi har fundet. Vores erfaring siger dog, at leverandørernes forbedringer afhænger stærkt af hvordan resultaterne og krav fra kunden bliver håndteret og fulgt op. DNV finder normalt afvigelser i nogle eller alle kategorierne: - General ledelse - Arbejdstimer - Løn og sociale udbetalinger - Helse og sikkerhed - Miljø 33

34 CR audits i Kina DNVs erfaring Miljø: spildevand med farlige tungmetaller, i brud med tilladte niveau, sendes ubehandlet ud i naturen Helse og sikkerhed: Opbevaring af meget farlige og volatile kemikalier. Brandslukkere og nødudgange blokeret af affald og materialer. Mangel på beskyttelsesudstyr eller kendskab til rigtig brug. Farlige aktiviteter ikke separaret fra normalt arbejdsmiljø. Mangel på tilstrækkelig kontrol giver skader og sætter andre ansatte i fare. Ansættelsesforhold: Lovmæssig minimumsløn varierer i forskellige regioner i Kina. Minimumsniveauet er baseret på arbejdsdage om måneden med 8 timers arbejdsdag. Nogle leverandører prøver at dækker over manglende udbetaling ved at blande normal (basic) løn med overtid. De ansatte modtager en total løn der indeholder basic løn og overtid, selvom de adskilt er lavere end lovkravet. Nogle ansatte bruger piece work systemet, hvor de ansatte modtager samme løn per stykke arbejde i både normal tid og overtid. Dette er ulovligt iflg. China Labor Act section 44. Mange leverandører kører med ekstrem overtid. Normal arbejdsuge er 40 timer. Iflg. China Labor Act section 41 må overtid ikke gå over 36 timer/md. Mange leverandører kræver over 60 arbejdstimer per uge. De giver ansatte en fridag per uge, men når der er travlt får ansatte nogen gange kun 0-2 fridage per måned. 34

35 Få værdi med et kompetent audit team Lokal kendskab til lovgivning, arbejdsforhold og kulturel praksis. Lokal sprog. Faglig kompetence. Vigtigt at etablere tillid hos fabriksleder og arbejdere gennem ærlig og åben kommunikation og fortrolighed. Sociale færdigheder til at engagere de forskellige parter (ledere/arbejdere/ fagforening/ngo/myndigheder) og balancere deres forskellige synspunkter. Audit team skal (bør) have kvindelige auditører med, specielt hvor flertal af arbejderne er kvinder. Folk der giver interview må ikke underskrive papirer på at de har været interviewet. 35

36 Generelle tips Gå rundt og se! Bliver sikkerhedsudstyr rent faktisk brugt? Ændres adfærd når ledelsen går rundt? Business kort er en god måde at give folk en fortrolig kontakt mulighed, hvis de har mere information. On-site audit er en meget intensiv øvelse med mange involveret og kræver effektiv projektstyring og koordinering. Enhver god audit tager tid. Lokale og regionale kulturer skal altid tages i betragtning for at undgå misforståelser og forvrængning. Geografiske variationer kan betyde forskellige fokus områder f.eks. - Kina: Foreningsfrihed, tvangsarbejde - Indien: Kvindelige arbejderes rettigheder - Philippinerne: Arbejdstimer Kombiner / integrer audit med anden ledelsesaudit (ISO14000, OHSAS 18000) 36

37 Alternativer til CR audits? 37

38 Nye retninger i leverandørstyring På vej væk fra traditional audit og imod evaluering af risici (risk assessment) På vej væk fra politimand og imod afhjælpende løsninger og kapacitetsopbygning - Om det er på fabrikker, landbrug, lokalsamfund osv. På vej væk fra kritik og imod engagement, samarbejde og partnerskaber Større forståelse af fælles interesser Større forventninger rapportering Stigende udvalg af retningslinjer og værktøjer 38

39 Kommentarer, spørgsmål og diskussion... 39

40 CSR Performance Ladder 40

41 CSR Performance Ladder Ny certificerbar standard udgivet i Holland i 2010, efter unikt samarbejde mellem DNV, KIWA og LRQA and DNV. Global leveranse starter her til efteråret. Fokuserer på integreret overblik af ledelsessystemer for styring af CSR risici. Basert på DIS/ISO26000, AA1000 Stakeholder Engagement Standard, Global Reporting Initiative, ISO9001 mm. Sammenkobler bærekraftig udvikling med stakeholder involvering og 33 CSR indikatorer. 5 trin med op til 33 indikatorer: Niveau 1 stakeholders / baseline Niveau 2 CSR principper / forbedringer Niveau 3 CSR ledelses system / overholdelse af sektor krav 41 Niveau 4 Ansvarlig styring af leverandør kæden Niveau 5 Best Available Technique Not Entailing Excessice Cost plus GRI rapport

42 CSR Performance Ladder 33 indicator CSR- Core Subject: Corporate Governance PEOPLE 5 indicators CSR - Theme II: Labour Practices and Social Protection 7 indicators CSR - Theme III: Human Rights 5 indicators CSR - Theme IV: Fair operating practices 5 indicators CSR - Theme V: Consumer Issues PLANET 8 indicators CSR - Theme VI: Environment, Natural resources, Energy, Emissions PROFIT 3 indicators CSR - Theme VII: Community involvement and development Kiwa

43 ProSustain 43

44 The ProSustain standard ProSustain etablerer en troværdig, objektiv og gennemsigtig tilgang til vurdering og formidling af produkters bæredygtighed (miljø, sociale og økonomiske). Standarden gør det muligt for vurdering af: - En organisations processer for at integrere bæredygtighedshensyn i produktets livscyklus design, udvikling, produktion, leverandørkæde osv.; - Faktiske bæredygtighed af produkter og pålideligheden af de tilknyttede krav fra fabrikanter og leverandører. I overensstemmelse med målene og principperne for internationalt anerkendte standarder og retningslinjer. Standarden blev udviklet i partnerskab med BASF, gennem deres Bæredygtighed, Eco-effektivitet og Sporbarhed (SET-initiativet) Global leveranse starter her til efteråret. 44

45 Safeguarding life, property and the environment 45

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Partnerskaber for bæredygtig forretningsudvikling i værdikæden. - Erfaringer fra SUSBIZ Kenya-programmet v/ Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen

Partnerskaber for bæredygtig forretningsudvikling i værdikæden. - Erfaringer fra SUSBIZ Kenya-programmet v/ Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen Partnerskaber for bæredygtig forretningsudvikling i værdikæden - Erfaringer fra SUSBIZ Kenya-programmet v/ Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen CSR Master Class 29. januar 2015 Grader af engagement og væsentlige

Læs mere

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Rapporteringsprincipperne i Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002

Læs mere

Udviklingen i CSR. Transportens Innovationsnetværk. Introduktion til CSR ledelse. Forventninger Krav. Lovgivning

Udviklingen i CSR. Transportens Innovationsnetværk. Introduktion til CSR ledelse. Forventninger Krav. Lovgivning Transportens Innovationsnetværk Introduktion til CSR ledelse 17. juni 2010 Trine Erdal, FORCE Technology Udviklingen i CSR Forventninger Krav 2020 erne 2010 erne 1980 erne 1970 erne 1960 erne 1990 erne

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING

NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING BUSINESS ASSURANCE NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING DNV GL er specialister inden for viden om fremtidens CSR udfordringer. Denne informationsfolder hjælper dig med at skabe overblikket over CSR

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Hvor langt rækker det sociale ansvar?

Hvor langt rækker det sociale ansvar? Hvor langt rækker det sociale ansvar? CSR Corporate Social Responsibility EU Kommissionen definerer samfundsansvar som: "..virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet". Rådet for Samfundsansvar:

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVERANDØRFORENINGEN, MAJ 2014 Claus Teilmann Petersen, VP Group CSR 1 06 MAY 2014 PANDORA COMPANY PRESENTATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Hvorfor arbejder vi

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Selskabet for Risikovurdering 25. marts 2009. Jette Steen Knudsen Center for Corporate Governance, CBS

Selskabet for Risikovurdering 25. marts 2009. Jette Steen Knudsen Center for Corporate Governance, CBS Virksomheders strategiske risikostyring og samfundsansvar Selskabet for Risikovurdering 25. marts 2009 Center for Corporate Governance, CBS s CV 2008 Lektor CBS (forskningsinteresser: codes of conduct;

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere