Audit i CSR. Seminar i Århus og København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audit i CSR. Seminar i Århus og København"

Transkript

1 Seminar i Århus og København Dr Helena Barton 31 August / 1 September 2010

2 Agenda Indledning Hvorfor lave audit indenfor CR? Hvordan kan vi bedst lave audit indenfor CR? Hvor ligger udfordringerne? Er der alternativer til leverandør audit? DNVs CSR Performance Ladder og ProSustain Spørgsmål og diskussion 2

3 The new risk reality 3

4 Nye spilleregler større forventninger Den nye realitet kræver forbedret risikostyring og kommunikation 4

5 VI KAN IKKE ELIMINERE RISICI Det drejer sig om hvordan vi styrer vore mest kritiske risici 5

6 Hvad er CR risici? En organisations risiko exponering og interessenternes forventninger afhænger af: - I hvilken industri man opererer - I hvilke geografiske markeder man opererer - Hvor effektivt man styrer sine CR risici Myndigheder Analytikere Medierne Ansatte Forretningspartnere Leverandører Kunder Investorer Lokal samfund NGOer 6

7 CR: Hvad ligger under den store paraply? Menneskerettigheder Brug af resourcer Lokalsamfund Arbejdsforhold Biodiversitet Klima ændringer Leverandørkæden Produkt sikkerhed Produkt design Forretningsetik Mangfoldighed Marked og kunder Corporate governance Korruption Affaldshåndtering Filantropi 7 Rekruttering Udslip Forhold til stakeholdere Arbejdsrettigheder Og meget mere

8 Det handler om hvordan vi driver forretning CR is a business approach to achieving long-term value for shareholders and broader stakeholders through sustainable environmental, social and governance practices (DNV s definition) CR is an active process of managing risks and seizing opportunities arising from environmental, social and governance practices, at both strategic and operational levels. Economic performance Sustainability Environmental performance Social performance 8

9 Skal du gøre alt? Du kan ikke styre alle risici 100% hele tiden Fokuser på de mest vigtige risici og muligheder for din organisation/forretning Fokuser dine kræfter på hvor du opnår mest værdi 9

10 Hvor skal man begynde? 1. Lav en risiko-baseret analyse for de forskellige områder/emner og vælg hvilke der skal fokuseres på 2. Evaluer eller kortlæg dine nuværende CR aktiviteter Establish baseline 3. Læg strategi og link op mod organisationens vision 4. Byg på eksisterende systemer og strukturer, og arbejd systematisk med forbedring: Evaluer resultaterne Lav nødvendige ændringer Evaluer politikker og planer Check hvordan planen bliver implementeret Gør audit og følg resultater i forhold til målene Rapporter resultaterne Engagement fra top ledelsen Kontinuerlig forbedring Sæt en baseline Formuler politikker Sæt mål Planlæg udførelse Skab opmærksomhed Træn ansatte Sæt planen igang 10

11 Systematisk styring af arbejdsforhold et eksempel NN AS ser en risiko omkring dårlige arbejdsforhold på deres leverandørs fabrikker i Asien. Nu vil de gerne forbedre situationen. Ledelsen i NN AS vurderer resultatet som viser at overtid stadig er kritisk høj. De beslutter at revidere deres egne indkøbsrutiner, således at ordrene bliver mere forudsigelige. NN AS bliver enige om deres Supplier Code of Conduct. En plan bliver lavet som inkluderer mapping imod den nuværende situation samt træning af nøgle-ansatte. Et mål bliver at redusere ekstrem overtid med 10% Alle leverandører udfylder selv-evaluering, og et par leverandører bliver audited på arbejdsforholdene NN AS dokumenterer brug af overtid, træner nøgle-personer og holder to workshops for leverandører på emnet 11

12 Buzz group 3 min: Hvorfor laver vi CR audits? Hvad er værdien for os, dvs. hvilke behov får vi dækket? 12

13 Hvor ligger værdien i CR audits? Systematisk risikostyring (også i leverandørkæden) bidrager til langsigtet værdiskabelse gennem styrket overblik og effektivitet Mere og/eller bedre information giver mere robust grundlag for (bedre) planlægning og beslutninger Definition af en baseline for hvor vi er idag hjælper os vurdere hvor vi vil hen (mål). Svagheder og forbedringsmuligheder bliver kortlagt. Positive tiltag profileres. Ledelsens engagement og risikostyring måles. Hvis leveret af ekstern partner selvstændig og objektiv evaluering der giver troværdighed og friske øjne på arbejdet 13

14 CR audits i leverandørkæden 14

15 Hvad mener vi med CR audit i leverandørkæden? Første-parts evaluering: Vurdering af overensstemmelse med en standard eller kode gennemføres af leverandøren selv (selv-evaluering) Supplier Supplier Anden-parts evaluering: Kunde til leverandøren foretager vurdering af overensstemmelsen (eller en ekstern organisation foretager evalueringen på vegne af kunden) Company Supplier Consultant Tredje-parts evaluering: Vurdering af overensstemmelse udføres af et certificeringsorgan, der er uafhængig af både leverandøren og kunden selv. Independent Body Supplier 15

16 Internationale retningslinier som grundlag for audit Udgangspunkt: Alle leverandører overholder, så godt de kan, al national og regional lovgivning og opererer i overensstemmelse med internationale konventioner og erklæringer National arbejdslovgivning, f.eks. Kommerciel operation Arbejdstider Løn og anden kompensation Social forsikring Mindstealder for arbejdstagere Forbud mod tvangsarbejde Disciplinære foranstaltninger Foreningsfrihed og kollektive overenskomst forhandlinger Forbud mod forskelsbehandling Arbejdsvilkår Arbejdsmiljø og sikkerhed Lovmæssige krav til arbejdstagers bolig (sovesale, bolig osv., hvis relevant Grundlæggende miljøkrav Følgende Konventioner er gældende: ILO Convention 1 and 14 (Working Hours) ILO Conventions 26 and 131 (Minimum Wage) ILO Conventions 29 and 105 (Forced and Bonded Labour) ILO Convention 79 (Young Persons' Night Work) ILO Convention 87 (Freedom of Association) ILO Convention 98 (Right to Collective Bargaining) ILO Conventions 100 and 111 (Equal Remuneration; Discrimination) ILO Convention 135 (Workers Representatives) ILO Convention 138 and 142 (Minimum Working Age) ILO Convention 155 and Rec. 164 (Occupational Safety and Health) ILO Convention 159 (Vocational Rehab. Employment/Disabled) ILO Convention 177 (Home Work) ILO Convention 181 (Private Employment Agencies) ILO Convention 182 (Worst Forms of Child Labour) UN Universal Declaration of Human Rights UN Convention on the Rights of the Child UN Convention to eliminate all Forms of Discrimination against Women 16

17 Hvordan ser verden ud fra deres vinkel? Hr Wang Fabriksleder Tøj produktion eksport Kina Hr Pahad Fabriksleder Tøj produktion eksport Indien Hvilke forventninger / krav bliver stillet til dem fra deres stakeholders? Hvilke overvejelser kunne vi forestille os at de gør, når de modtager disse krav? 17

18 Hvem er ansvarlig for krænkelser af kodeks? Fabrikslederen eller køberens indkøbspraksis? Nye og strengere krav til leverandører på CR, f.eks. - Højere løn Lavere ekstrem overtid Foreningsfrihed Bedre arbejdsmiljø for arbejderne Samtidig dikterer køberne priser lavere og lavere Typisk praksis der bidrager: Prisen presses ned Kvaliteten skal op Tiden skal skæres ned Ordren skal ændres Ordren aflyses Ansvar for overholdelse ofte kun pålagt leverandørerne med færre resourcer...? Hvad er egentlig resultatet for arbejdernes levestandard? Best practice kan reducere omkostninger og overtrædelser 18

19 Buzz group 5 min: Hvad får leverandører ud af en CR audit? 19

20 Dækker vores audit de vigtige ting? 20

21 To forskellige fabrikker samme audit scoring Fabrikken i Kina: Baseret i industripark, nær køberens kontor Producerer almindelige t-shirts Betaler minimumsløn Fagforening Multi-tasking og job rotation Arbejdere deltager i produktionsbeslutninger Frivillig overtid, indenfor reglerne Kundens audit: scoret 77% Fabrikken i Indien: Baseret i landområde, langt fra køber Producerer high-tech t-shirts Betaler minimumsløn Fagforening Single-task og ingen job rotation Lederne tager beslutninger selv, råber kritik Tvungen overtid, mere end tilladt Kundens audit: scoret 78% 21

22 Protokollens omfang og begrænsninger Kundens audit protokol priviligerer dokumentation - Fabrik A mangler dokumentation mens Fabrik B har flot dokument styring Kundens audit protokol evaluerer ikke ledelsens holdning til CR - Fabrik A betragter arbejderne som motiverede aktiver, der skal passes på og udvikles som individer for at levere bedst værdi for fabrikken Vores folk skal føle at de gør en forskel - Fabrik B betragter arbejderne som et udgift, der skal reduceres, modvillig arbejdskraft der kræver konstant overvågning og kontrol Kundens audit protokol dækker de samme emner for begge fabrikker, men tager ikke lokale sociale og økonomiske forhold i betragtning - Fabrik A ansatte har andre lokale job muligheder mens Fabrik B ansatte har få alternativer Nærhed til kunden betyder mere interaktion og tillid mellem Fabrik A. Fabrik B får sjældent besøg. Kommunikation foregår via telefon og . Ide lånt fra MIT Sloan School of Management Working Paper August 2006, Beyond Corporate Codes of Conduct 22

23 Buzz group 5 min: Kan jeres CR audits på 2 meget forskellige fabrikker faktisk producere samme scoring? Kan protokollen dække over store forskelle mellem fabrikkerne? Dækker den både vigtigheden af dokumenterede processer og ledelseskulturen? Hvad tror I at jeres audits ikke fanger op? 23

24 Hvordan finder vi børnearbejde? 24

25 Udfordringen børnearbejde Globalt set arbejder 218 millioner børn (1 for hver 6) Asia-Pacific region: 122 millioner Sub-Saharan Africa: 49 millioner 126 millioner arbejder under farlige forhold Indien har største andel af børn under 14 Børnearbejde er ulovligt i Indien Findes generelt i eksport industrierne, f.eks. tøj, sko, glass, læder, smykker. De bidrager med vigtig indtjening for familien. Ofte drevet af høj gæld i familien. Lav læsefærdighed bidrager også. Source: ILO-IPEC (2006) The end of child labour: within reach 25

26 Buzz group 3 min: Hvordan kan vi under en audit prøve at finde om der er børnearbejde? 26

27 Udfordringen børnearbejde Eksisterer børnearbejde typisk i produktionen? - Identificer hvilke produktionsaktiviteter børn muligvis kan deltage i. Ofte svært at finde langt nede i leverandørkæden, og ofte har vi begrænset indflydelse / mulighed for at gøre noget. I en del samfund kender folk ikke nødvendigvis deres alder (fødselsdage er ikke altid officielt dokumenteret). Fabriksledere kan være blevet gode til at dække over børnearbejde. Check hvorvidt de kender lovgivning. Børnearbejde ønsker måske selv at beskytte deres job f.eks. ved brug af falske identitetskort. Check om fabrikslederen holder kopier eller originale ID Under audit besøg, se efter tomme pladser, check baggården og kælderen, check produktions tal imod officielle antal arbejdere, check dokumenter for de der ser unge ud, check om der er plakater der siger nej til børnearbejde, tal med lokale NGOer osv. Om muligt giv et business kort med et gratis hotline nummer. 27

28 Hvordan finder vi bedrageri og korruption? 28

29 Udfordringen bedrageri og korruption Er en problemfri leverandørkæde for godt til at være sandt? Stor risiko i leverandørkæden i lande med høj grad af korruption og bedrageri Store og komplekse leverandørkæder giver flere muligheder for bedrageri og små huller der er svære at opdage Bedrageri og korruption i leverandørkæden kan ramme produktion, omsætning, profit, markedsstørrelse, omdømme osv license to operate Forebyggelse er bedre end helbredelse 29

30 Buzz group 3 min: Hvordan kan vi under en audit checke op på risici omkring bedrageri? 30

31 Udfordringen bedrageri Er det en typisk industri og land med høj risiko for bedrageri eller korruption? - Check Transparency International og andre kilder Kortlæg hele leverandørkæden og identificer de mest udsatte situationer/transaktioner og roller/ansvar hvor dilemmaer opstår... Tænk som en tyv! Samarbejd med internal controls/audits hvad klarer de at dække i deres arbejde? Er vores forventninger tydelige og konkrete i kontrakterne? Forklarer vi hvorfor dette er vigtigt for os? Vær tydelig på hvad er akseptabel kulturel praksis og hvad er uacceptabelt og vær klar over konsekvenserne Check med leverandøren hvorvidt de kender lovgivning og andre krav / forventninger - Hvordan gøres både ledere og arbejdere bevidste? Træning? Informationsmateriale? Plakater? (se bevis) - Check eksterne kilder for om leverandøren eller agenter er dømt for korruption i de sidste 5 år Trænger leverandøren træning på området? Kan vi hjælpe? Om muligt giv et business kort med et gratis hotline nummer 31

32 Nogle af DNV s erfaringer fra CR audits 32

33 CR audits i Kina DNVs erfaring De fleste leverandører udviser god samarbejdsvilje med DNV holdet. Men vi ser regelmæssigt at leverandørerne viser os deres falske regnskaber (f.eks. løn udbetaling og arbejdstimer stemmer ikke overens). Ofte bliver det rettet efter hård diskussion med virksomhedsledelsen. Hos alle leverandører deltager representanter for top ledelsen i både åbnings- og afslutningsmøderne. De udviser villighed til at lave forbedringer, baseret på hvad vi har fundet. Vores erfaring siger dog, at leverandørernes forbedringer afhænger stærkt af hvordan resultaterne og krav fra kunden bliver håndteret og fulgt op. DNV finder normalt afvigelser i nogle eller alle kategorierne: - General ledelse - Arbejdstimer - Løn og sociale udbetalinger - Helse og sikkerhed - Miljø 33

34 CR audits i Kina DNVs erfaring Miljø: spildevand med farlige tungmetaller, i brud med tilladte niveau, sendes ubehandlet ud i naturen Helse og sikkerhed: Opbevaring af meget farlige og volatile kemikalier. Brandslukkere og nødudgange blokeret af affald og materialer. Mangel på beskyttelsesudstyr eller kendskab til rigtig brug. Farlige aktiviteter ikke separaret fra normalt arbejdsmiljø. Mangel på tilstrækkelig kontrol giver skader og sætter andre ansatte i fare. Ansættelsesforhold: Lovmæssig minimumsløn varierer i forskellige regioner i Kina. Minimumsniveauet er baseret på arbejdsdage om måneden med 8 timers arbejdsdag. Nogle leverandører prøver at dækker over manglende udbetaling ved at blande normal (basic) løn med overtid. De ansatte modtager en total løn der indeholder basic løn og overtid, selvom de adskilt er lavere end lovkravet. Nogle ansatte bruger piece work systemet, hvor de ansatte modtager samme løn per stykke arbejde i både normal tid og overtid. Dette er ulovligt iflg. China Labor Act section 44. Mange leverandører kører med ekstrem overtid. Normal arbejdsuge er 40 timer. Iflg. China Labor Act section 41 må overtid ikke gå over 36 timer/md. Mange leverandører kræver over 60 arbejdstimer per uge. De giver ansatte en fridag per uge, men når der er travlt får ansatte nogen gange kun 0-2 fridage per måned. 34

35 Få værdi med et kompetent audit team Lokal kendskab til lovgivning, arbejdsforhold og kulturel praksis. Lokal sprog. Faglig kompetence. Vigtigt at etablere tillid hos fabriksleder og arbejdere gennem ærlig og åben kommunikation og fortrolighed. Sociale færdigheder til at engagere de forskellige parter (ledere/arbejdere/ fagforening/ngo/myndigheder) og balancere deres forskellige synspunkter. Audit team skal (bør) have kvindelige auditører med, specielt hvor flertal af arbejderne er kvinder. Folk der giver interview må ikke underskrive papirer på at de har været interviewet. 35

36 Generelle tips Gå rundt og se! Bliver sikkerhedsudstyr rent faktisk brugt? Ændres adfærd når ledelsen går rundt? Business kort er en god måde at give folk en fortrolig kontakt mulighed, hvis de har mere information. On-site audit er en meget intensiv øvelse med mange involveret og kræver effektiv projektstyring og koordinering. Enhver god audit tager tid. Lokale og regionale kulturer skal altid tages i betragtning for at undgå misforståelser og forvrængning. Geografiske variationer kan betyde forskellige fokus områder f.eks. - Kina: Foreningsfrihed, tvangsarbejde - Indien: Kvindelige arbejderes rettigheder - Philippinerne: Arbejdstimer Kombiner / integrer audit med anden ledelsesaudit (ISO14000, OHSAS 18000) 36

37 Alternativer til CR audits? 37

38 Nye retninger i leverandørstyring På vej væk fra traditional audit og imod evaluering af risici (risk assessment) På vej væk fra politimand og imod afhjælpende løsninger og kapacitetsopbygning - Om det er på fabrikker, landbrug, lokalsamfund osv. På vej væk fra kritik og imod engagement, samarbejde og partnerskaber Større forståelse af fælles interesser Større forventninger rapportering Stigende udvalg af retningslinjer og værktøjer 38

39 Kommentarer, spørgsmål og diskussion... 39

40 CSR Performance Ladder 40

41 CSR Performance Ladder Ny certificerbar standard udgivet i Holland i 2010, efter unikt samarbejde mellem DNV, KIWA og LRQA and DNV. Global leveranse starter her til efteråret. Fokuserer på integreret overblik af ledelsessystemer for styring af CSR risici. Basert på DIS/ISO26000, AA1000 Stakeholder Engagement Standard, Global Reporting Initiative, ISO9001 mm. Sammenkobler bærekraftig udvikling med stakeholder involvering og 33 CSR indikatorer. 5 trin med op til 33 indikatorer: Niveau 1 stakeholders / baseline Niveau 2 CSR principper / forbedringer Niveau 3 CSR ledelses system / overholdelse af sektor krav 41 Niveau 4 Ansvarlig styring af leverandør kæden Niveau 5 Best Available Technique Not Entailing Excessice Cost plus GRI rapport

42 CSR Performance Ladder 33 indicator CSR- Core Subject: Corporate Governance PEOPLE 5 indicators CSR - Theme II: Labour Practices and Social Protection 7 indicators CSR - Theme III: Human Rights 5 indicators CSR - Theme IV: Fair operating practices 5 indicators CSR - Theme V: Consumer Issues PLANET 8 indicators CSR - Theme VI: Environment, Natural resources, Energy, Emissions PROFIT 3 indicators CSR - Theme VII: Community involvement and development Kiwa

43 ProSustain 43

44 The ProSustain standard ProSustain etablerer en troværdig, objektiv og gennemsigtig tilgang til vurdering og formidling af produkters bæredygtighed (miljø, sociale og økonomiske). Standarden gør det muligt for vurdering af: - En organisations processer for at integrere bæredygtighedshensyn i produktets livscyklus design, udvikling, produktion, leverandørkæde osv.; - Faktiske bæredygtighed af produkter og pålideligheden af de tilknyttede krav fra fabrikanter og leverandører. I overensstemmelse med målene og principperne for internationalt anerkendte standarder og retningslinjer. Standarden blev udviklet i partnerskab med BASF, gennem deres Bæredygtighed, Eco-effektivitet og Sporbarhed (SET-initiativet) Global leveranse starter her til efteråret. 44

45 Safeguarding life, property and the environment 45

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring Compliance360 Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring 2 3 Fra begrænsning til nye muligheder Af Thomas Brun og Anne Mette Christiansen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere