En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254"

Transkript

1 En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254 IWMA Seminar 7. maj, 2013 KBH, DK af Alex Palle, VID Fire-Kill, Danmark 1

2 Agenda 1. Kort introduktion til VID Fire-Kill. 2. Formålet med brand og komponent tests. 3. Overblik over Retningslinje 254 accepterede teststandarder. 4. De enkelte brandstandarder og hvilke applikationer de dækker: 1. IMO A.800 / MSC FM5560 light Hazard 3. CEN/TS VdS 5. Overblik over Retningslinje 254 accepterede komponent teststandarder. 6. De enkelte komponent teststandarder i hovedtræk: 1. IMO A.800 / MSC IMO MSC/Circ FM Opsummering 2

3 1. Virksomhedsintroduktion R&D, Production and testing Covering most applications Global Player and Sales Low Pressure, low flow Tested and Approved Environmentally friendly Good Designs 3

4 2. Formålet med brand og komponent tests. Introduktion til emnet Vandtåge giver en mulighed for at industrien kan benytte optimerede løsninger til brandbeskyttelse. Sprinklere er låst af eksisterende standarder da de skal kunne levere en given vanddensitet over et givent område => Ingen mulighed for optimering. For at levere optimerede løsninger til markedet skal man derfor sikre at: 1) De kan give mindst den samme beskyttelse. 2) De vil virke mindst lige så godt efter de er installeret. Dette eftervises ved brandtests og komponent tests. 4

5 2. Formålet med brand og komponent tests. Brandtests udføres for at: - Se om dyserne/systemet vil kunne performe efter hensigten til det givne brugsområde. - Specificere tryk, k-værdi, spacing på dyser. - Specificere begrænsninger for bygningsforhold herunder lofthøjder, obstruktioner, ventilationsforhold, osv. - Specificere selve applikationsområdet (eks. Kontor, atrium, garage) Komponenttest udføres for at: - Verificere at dysens design/konstruktion er lavet til at kunne holde >30år Der testes i den forbindelse for korrosion, tryk/lækage tests, temperatur tests. - Bestemme systemets minimums filtreringskrav. - Produktions kontinuitet og kvalitetsikring (ISO 9001) 5

6 2. Formålet med brand og komponent tests. Hvordan: Prøvningen skal gennemføres på et ISO17025 akkrediteret laboratorium og prøvningsrapporten skal beskrive om det prøvede system bestod de beskrevne krav, hvilke krav der er gældende for prøvningen, samt give en beskrivelse af forhold under hvilke systemet er blevet afprøvet, herunder: System design: Dysekarakteristik (dyse type, K-værdi, nominel udløsnings temperatur, RTI værdi etc.). Dyseinstallation (dyse placeringer og rosetter, dyse afstande til andre dyser, væg, loft og gulv etc.). Systemtype (vådrørs- eller tørrørs system og evt. tidsforsinkelser etc.). Systemvandtryk og vandtryk på dyser etc. Aktuelle forhold under prøvning af systemet: Aktuelle bygningsforhold. Aktuelle brandbelastninger og brandspredningsrisici. Aktuelle ventilations forhold. Aktuelle dyseinstallationer. Tidsforløb af prøvningen fra antændelse af brand til system udløsning til manuel slukning af prøvningsbrande. Prøvningsrapporten ligger til grund for, om et akkrediteret certificeringsorgan (DNV, Lloyds, VdS, FM Etc.) efterfølgende kan certificere systemet. System manual vil være et resume af det fundende minimumskrav til systemet, dets design, specifikke installations forhold - og vedligeholdelseskrav. 6

7 3.Overblik over Retningslinje 254 accepterede teststandarder. IMO A.800/ MSC 265 FM 5560 Light Hazard CEN/TS VdS 1 Åbne rum, kontor og offentlige rum o. lign. op til testet loftshøjde, fx 2.5 m 2 Åbne rum kontor og offentlige rum o. lign. op til 5m 3 Rum op til 12 m 2, loftshøjde 2,5 m 4 Rum op til testet rum størrelse, loftshøjde 2,5 m, 5 Side wall for rum op til testet størrelse. Og for offentlige rum op til testet loftshøjde. 6 Mindre lagerrum op til 2,5 m loftshøjde. 7 Atrier 8 Garager 9 Teknikrum med lav brandbelastning 10 Teknikrum med medium til høj brandbelastning. 11 Andre specifikke konfigurationer 12 Diverse industriapplikationer. X X X X X X # X X X # X X X # X X X # X X - # X (X) - # (X) - - # X X X # (X) X - # (X) - - # (X) - X # X Tabel 22, side 8, Retn

8 3.Overblik over Retningslinje 254 accepterede teststandarder. IMO A.800/ MSC 265 FM 5560 Light Hazard CEN/TS VdS 1 Åbne rum, kontor og offentlige rum o. lign. op til testet loftshøjde, fx 2.5 m X X X X 2 Åbne rum kontor og offentlige rum o. lign. op til 5m X X # X 3 Rum op til 12 m 2, loftshøjde 2,5 m X X # X 4 Rum op til testet rum størrelse, loftshøjde 2,5 m, 5 Side wall for rum op til testet størrelse. Og for offentlige rum op til testet loftshøjde. 6 Mindre lagerrum op til 2,5 m loftshøjde. X X # X IMO A.800/MSC265 og FM5560 LH CEN TS14972 VDS -Specifikke applikationer -Kan bruges for alle applikationer X -Specifikke X applikationer # X -Klare brugsbegrænsning. -Brugsbegrænsning findes ved test -Brugsbegrænsning findes ved test X - # X 7 Atrier (X) - # (X) 8 Garager - - # X 9 Teknikrum med lav brandbelastning X X # (X) 10 Teknikrum med medium til høj brandbelastning. X - # (X) 11 Andre specifikke konfigurationer - - # (X) 12 Diverse industriapplikationer. - X # X Tabel 22, side 8, Retn

9 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.1 IMO A.800: Cabin & Corridor Lux. Cabin Open public space Shopping & Storage Begrænsninger: -Gang < b:1,5m -Areal < testet areal (12-50m2) -Højde < 2,5m -Højde < 2,5m -Areal < 12m2 -Højde < 2,4m / Højde 2,5-5m -Stablingshøjde 1,8m -Højde < 2,4m -Areal > 50m2 Forskelle mellem A800 og MSC 265: H<2,5m. Lux cabin test væk. Disable test i OPS udføres i center i stedet for i hjørne. Areal begrænsning i kabine = det testede areal. NB. A800 udgår efter 9. maj

10 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.1 IMO A.800: Da individuelle dyser kan testes til de forskellige områder må man kigge på individuel applikationsbrug såvel som dimensionsbegrænsninger når man skal vælge den korrekte dyse til sit projekt: Dyser testet til: OpenPublicSpace <2,5m OpenPublicSpace <5m Corridor Cabin Lux Cabin Shopping & Storage Applikationer Apartments, Atriums, Churches, Concealed spaces, Gymnasiums, Hospitals, Hotel rooms, Institutions, Kitchens, Libraries, Meeting rooms in convention, centers and hotels, Museums, Nursing or convalescent homes, Offices, Residential areas, Restaurant seating areas, Schools and universities classrooms, Unused attics.* + ** Halls, corridors, passages ** Apartments, Hotel rooms, Institutions, Nursing or convalescent homes, Residential areas** Butikker, mindre lager, teknikrum ** Risikoklasse EN / CEA 4001 / TS / Retn251 / Retn254: Light Hazard (LH) & Ordinary Hazard, group 1 (OH1)* NA. NA. NA. Dimensions begrænsninger Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal loft højde: 5m Maksimal gang bredde: 1,5m. Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal areal: det testede areal. Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal areal: 50m2 Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal stablings højde: 1,6m Applikations begrænsninger *exclusive high rack libraries, facilities with storage of electronics and plastic media, Hospital laboratories, Facilities with operation of flammable and hydraulic liquids. ** Da IMO A.800 / MSC265 ikke klart definerer applikationsområder for land, må man I hvert tilfælde sammenligne brand risici for det område man ønsker at beskytte med det scenarie som er testet. Her bør man benytte kapitel 23 I Retn

11 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.2 FM5560 Light Hazard: Small Compartment Large Compartment Open public space Begrænsninger: Pendent dyse: -Højde < 5m Sidewall dyse: -Højde < 2,5m, Areal < testet. NB. Alle tests udføres med samme dyse. 11

12 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.2 FM5560 Light Hazard: Dyser testet til: Sidewall dyser Pendent dyser Applikationer Apartments, Atriums, Churches, Concealed spaces, Gymnasiums, Hospitals, Hotel rooms, Institutions, Kitchens, Libraries, Meeting rooms in convention, centers and hotels, Metalworking shops with non-hydraulic cutting operations, Mineral processing such as: glass, cement, ore treating, gypsum processing, etc., Museums, Nursing or convalescent homes, Offices, Residential areas, Restaurant seating areas, Schools and universities classrooms, Unused attics.* Risikoklasse EN / CEA 4001 / TS / Retn251 / Retn254: Light Hazard (LH) & Ordinary Hazard, group 1 (OH1)* Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal loft højde: 5m Dimensions begrænsninger Maksimal areal: det testede areal. Applikations begrænsninger *exclusive high rack libraries, facilities with storage of electronics and plastic media, Hospital laboratories, Facilities with operation of flammable and hydraulic liquids. 12

13 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.3 CEN TS 14972: Appendiks A: Flammable liquids cable tunnels office occupancies commercial fat fryers Begrænsninger: -Volume< 100m3 -længde < Som testet - Højde < Som testet -Olie mængde -Areal < Som testet. -Højde < Som testet -Installation h. min-max -Højde < Som testet. -bredde < Som testet. -friture overflade areal -Ventilationsåbning < som testet. - olie dybde Alt sammen som testet. 13

14 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.3 CEN TS 14972: Appendiks B : CEN/TS appendiks B beskriver hvorledes man kan stille en realistisk brandtest op for en given applikation, som ikke fremgår af Retn Appendiks B og Retn , Kapitel 23 beskriver basalt det samme: - Et prøvningsprogrammet fastlægges i samarbejde mellem rekvirenten og laboratoriet, og prøvningsprocedurer og acceptkriterier skal fastlægges og dokumenteres inden prøvningen foretages. Dette udføres i et ISO akkrediteret brandlab. Parametre som skal tages indgå i test programmet: Brændstof. Brandspredningsrisici. Brændstofs koncentration og stablingshøjder. Afstande mellem brændstof (mulighed for brandspredning). Testrumsgeometrier, lofthøjder og rumfang. (Betydning for termik og kvælning af brand). Træk- og ventilationsforhold. (Betydning for ilt tilførsel og kvælning af brande, aktivering af forkerte dyser). Afstande fra dyser til brændstof og gulv for horisontale dyser (Betydning for vandspredning, lokale vandtætheder og reaktionstider). Installationshøjder og dyse placeringer, samt afstande til loft. (Betydning for udløsningstider og vandspredning). Vandtryk og dyseafstande (Betydning for dråbestørrelser og lokale vandtætheder). Klassifikationstestens brandtid inden manuel slukning Nominel udløsningstemperaturer (betydning for dyse aktiveringstider). Acceptkriterier fra klassifikationstesten, med reference til klassifikationstestproceduren og hvor den kan findes og læses af alle. 14

15 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.3 CEN TS 14972:2010 : Dyser testet til: Appendiks A Appendiks B A1: Combustion Engines, processes involving flammable Applikationer Risikoklasse Dimensions begrænsninger A2: horizontal (max. 10 ) cable tunnels. A3: office and school. A4: Commercial fat fryers NA. De testede parametre, på nær A1 som har et maksimalt volumen på 100m3. Kun EN applikationstype dækkes per test serie De testede parametre Applikations begrænsninger Hvad der måtte være fundet ved udførsel af brandtests. 15

16 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.4 VDS: OH1 Office OH1 Hotels OH1 False ceilings OH2 Car garages OH3Inventories Specifikke Begrænsninger: -Højde 0,3-0,8m - kable dækning < 40% af nedhængtes loft areal - Brandbelastning < 12,6MJ/m2 Generelle begrænsninger: -Højde < Som testet -Areal < Som testet. -Højde < Som testet. Pga. sammenligningstest med sprinklere. Hhv. 5mm/min, 8mm/min, 5mm/min, 6,5mm/min, 8mm/min VdS har ud over nævnte standarder også lavet for: - Maler båse - Rulletrapper - Presse maskiner (eks avis, spånplade produktion.) - Maskinrum Alle testes efter samme principper 16

17 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.4 VDS del 1: Dyser testet til: VDS Office VDS Hotel VDS false ceiling Applikationer Uden begrænsning Offices, banks, meeting rooms, schools, universities, churches, prisons and reformatories, restaurants as well as similar OH1- risks. stations and counter areas (sales areas, shop sections, storages etc. are not included) Hotels, hospitals, special care homes, nursing homes and -apartments for the elderly Samme som VDS Office og VDS Hotel, men også for: Train stations and service halls (without sales areas, shop passages, warehouses etc.) Applikationer med begrænsning Areal >51m2 Brandmodstand=F30,T30 Andet: Ingen lokal beskyttelse Dimensions begrænsninger Store rooms (no storage of flammable liquids, gases etc., synthetics to a limited extent) computer rooms, technics rooms, libraries, file rooms, archives and similar The following limitations apply to the protection of false floors and ceilings: - ceiling non-combustible (raw ceiling) - no fire load above nozzles, distance in accordance with test - false ceiling incl. support non-combustible - no obstruction to spray (cold test possible) - no ventilation or air movement in false ceiling area - applies to false floors and ceilings of 300 mm 800 mm height with cable trays (in case of other fire loads to be agreed with VdS) - does not apply to EDP false floors with density >40% of footprint Findes ved tests. Findes ved tests. Installations område højde: 0,3-0,8m Andre begrænsninger (kitchen areas only if it is verified by additional spray tests that the water cannot hit the oil and sufficient protection is granted), cables with a layout density < 40% of the base area and a fire load > 12,6 MJ/m²). 17

18 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.4 VDS del 2: Dyser testet til: VDS Garage VDS shopping & inventory Applikationer Uden begrænsning Dimensions/installations begrænsninger Andre begrænsninger OH2 non-automatic, fully enclosed garages and underground garages. Findes ved tests. May not be used in other OH2 risks or higher room heights than tested. Protection of OH-3 sales, storage and technology areas Findes ved tests. Shall be enclosed by OH-1 areas. The area in question shall be enclosed by enclosure surfaces made of non-combustible materials (no fire protection classification). Outside of the solid walls a row of sprinklers shall be installed which have the same parameterisation / design as those inside the area. The additional sprinkler row outside the area will not be required, if the walls are fire-resistant (F 90), exterior walls of the building, or contain other protected areas than those specified above. Desuden 18

19 5.Overblik over Retningslinje 254 accepterede komponent teststandarder. Som minimum skal følgende hovedkomponenter være afprøvet af et akkrediteret lab. i henhold til: Dyser: Automatiske: IMO MSC Circ. 265, alt. IMO res. A 800 Åbne dyser: IMO MSC Circ Åbne og lukkede dyser: FM For så vidt angår langtidstest af komponenter kan anvendes principperne beskrevet i: EN serien IMO FTP Code FM Tilsmudsningstest skal gennemføres med et positivt resultat eller eftervises på anden vis. Prøvningen er beskrevet i IMO MSC circ. 265(84), Amendments to revised guidelines for approval of sprinkler systems equivalent to that referred to on SOLAS regulation II-2/12 (Resolution A.800(19)) og FM Afsnit 25, side 10-11, Retn

20 6. De enkelte komponent teststandarder i hovedtræk: IMO A800/MSC265 IMO General 5.2 Visual examination 5.3 Body strength test 5.4 Leak resistance and hydrostatic strength tests 5.5 Functional test 5.6 Heat responsive element operating characteristics Operating temperature test Dynamic heating tests 5.7 Heat exposure tests 5.8 Thermal shock test for glass bulb nozzles 5.9 Strength tests for release elements 5.10 Water flow test 5.11 Water distribution and droplet size tests 5.12 Corrosion tests Stress corrosion test for brass nozzle parts Stress corrosion cracking of stainless steel nozzle parts Sulphur dioxide corrosion test Salt spray corrosion test Moist air exposure test 5.13 Nozzle coating tests 5.14 Heat resistance test 5.15 Water hammer test 5.16 Vibration test 5.17 Impact test 5.18 Lateral discharge test day leakage test 5.20 Vacuum test 5.21 Clogging test 4.1 General 4.2 Visual examination 4.3 Body strength test 4.4 Leak resistance and hydrostatic strength tests 4.5 Functional test 4.6 Heat responsive element operating characteristics Operating temperature test Dynamic heating test 4.7 Heat exposure test 4.8 Thermal shock test for glass bulb nozzles 4.9 Strength test for release elements 4.10 Water flow test 4.11 Corrosion tests Stress corrosion tests for brass nozzle parts Stress corrosion cracking of stainless steel nozzle parts Sulphur dioxide corrosion test Salt spray corrosion test Moist air exposure test 4.12 Nozzle coating tests 4.13 Heat-resistance test 4.14 Water-hammer test 4.15 Vibration test 4.16 Impact test 4.17 Lateral discharge test day leakage test 4.19 Vacuum test 4.20 Clogging test 20

21 FM 6. De enkelte komponent teststandarder i hovedtræk: VDS & CEN/TS ) Operating temperatures 2) Water flow 3) Water distribution 4) Water droplet size 5) Functional tests 6) Strength of nozzle body 7) Strength of release element 8) Leak resistance 9) Heat exposure 10) Thermal shock 11) Stress Corrosion 12) Salt spray corrosion 13) Moist air exposure 14) Water hammer 15) Dynamic heating (RTI, C) 16) Resistance to heat 17) Resistance to 18) Impact Test 19) Lateral discharge test 20) Thirty-day leakage test 21) Vacuum test 21

22 7. Opsummering 1) Brand tests bruges til at finde frem til specifikke krav til design, installation og vedligeholdelse af dyser. 2) De forskellige brandtest er meget forskelligt bygget op, og man skal således læse den enkelte system manual grundigt for at bruge systemet korrekt. 3) Brandtest kommer løbende til, ændres, eller tages ud af Retn , så det er nødvendigt at holde sig ajour med ) Accepterede systemer præsenteres enten ved: 1) System godkendelse: FM godkendelse, VdS godkendelse, DNV/LR etc godkendelse til IMO. 2) Brand test til CEN/TS14972 appendiks A og B i ISO akkrediteret lab. med 3. parts accept af lokal myndighed/kompetent firma. 5) Komponent tests bruges til at specificere filter krav, samt til verificere at komponenterne er langtidsholdbarer og designet på ordentlig vis. 6) Komponent tests er meget ens uanset standard de udføres efter det vigtigste er at man udfører dem på alle dyser. 7) Det er nødvendigt at udføre alle disse tests for at kunne tilbyde markedet en optimeret løsning, men omvendt får man også et gennemtestet produkt. 8) Det kræver viden at arbejde med vandtåge, men det er ikke Rocket Science. 22

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest LASSE NIELSEN ÅPARKEN 1 6880 TARM Bygnings lækagetest PRØVNINGSMETODE MED UNDERTRYK SKABT AF VENTILATOR EFTER: DS/EN 13928 THERMOGRAFISK INSPEKTION UDFØRES EFTER :DS/EN 13187 Formålet med undersøgelsen

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

DBI retningslinje 254-1

DBI retningslinje 254-1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje 254-1 Projektering, installation og vedligeholdelse Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Stenca Trading. Penetration Seals Den optimale form for brandbeskyttelse

Stenca Trading. Penetration Seals Den optimale form for brandbeskyttelse Penetration Seals Den optimale form for brandbeskyttelse Penetration Seal / et fleksibelt passiv brandsikringssystem. Stenca Penetration Seals er udviklet og testet for at imødegå de nyeste standarder

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

BeREAL KORT FUNKTIONSBESKRIVELSE ELFORSK 347-032

BeREAL KORT FUNKTIONSBESKRIVELSE ELFORSK 347-032 ELFORSK 347-032 BeREAL KORT FUNKTIONSBESKRIVELSE Udarbejdet af Bo Holst- Mikkelsen, Living Strategy Consulting Steffen Petersen, Aarhus Universitet Henrik Sørensen, henrik- innovation Anders Thingholm,

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Optimering af produktionen hos Novadan

Optimering af produktionen hos Novadan Optimering af produktionen hos Novadan Strategisk produktivitetsudvikling og automatisering Per Dige Pedersen og Frank Jensen 23-10-2014 Innovators in Cleaning Største danske producent af rengørings- og

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Salg og udlejning af containere

Salg og udlejning af containere Salg og udlejning af containere SKIBSCONTAINERE NYE/SECOND HAND/ONE WAY KØLE- & FRYSECONTAINERE KONTOR- & MANDSKAB MILJØCONTAINERE LAGERCONTAINERE ISOLEREDE CONTAINERE Danmarks største udvalg i mini 10

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Overenstemmelsesrapport Projekt nummer: 1328891-2/2007 Udført for: Bokn Plast 5561 Bokn Norge Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere Udført

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

DONG Energy OPEN TEXT Streamserve

DONG Energy OPEN TEXT Streamserve DONG Energy OPEN TEXT Streamserve Torben M Christiansen/Gert Grubbe Nielsen CCM Næstved den 12.11.2014 Agenda Hvem er DONG Energy? Hvordan bruger vi Streamserve? Hvordan forbedrer vi vores kundeoplevelse-

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Grønne tag-...giver taget liv

Grønne tag-...giver taget liv Grønne tag- S Y S T E M E R...giver taget liv Grønne tag- S Y S T E M E R Introduktion til Liquid Tech Vi anbefaler at arbejdet udføres af en certificeret Liquid Tech entreprenør. Liquid Tech entreprenørerne

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter

Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter Jakob I. Pagter, Security Lab Alexandra Instituttet A/S Privatejet almennyttig firma med fokus på forskning og innovation indenfor IT GTS Godkendt Teknologisk

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Særtidende over 13 afslag 1998 119. årgang. 2001-06-07 Særtidende, Dansk Varemærketidende, DK 13 afslag... 3 Klasseregister... 10 Afslagsbegrundelse... 13 Oversigt over varemærker,

Læs mere

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Get Skeleton Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Hvad er Get Skeleton?!? Get Skeleton er en lille samling af små CSS og JS filer, som giver dig adgang til ultra hurtig udvikling af

Læs mere