En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254"

Transkript

1 En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254 IWMA Seminar 7. maj, 2013 KBH, DK af Alex Palle, VID Fire-Kill, Danmark 1

2 Agenda 1. Kort introduktion til VID Fire-Kill. 2. Formålet med brand og komponent tests. 3. Overblik over Retningslinje 254 accepterede teststandarder. 4. De enkelte brandstandarder og hvilke applikationer de dækker: 1. IMO A.800 / MSC FM5560 light Hazard 3. CEN/TS VdS 5. Overblik over Retningslinje 254 accepterede komponent teststandarder. 6. De enkelte komponent teststandarder i hovedtræk: 1. IMO A.800 / MSC IMO MSC/Circ FM Opsummering 2

3 1. Virksomhedsintroduktion R&D, Production and testing Covering most applications Global Player and Sales Low Pressure, low flow Tested and Approved Environmentally friendly Good Designs 3

4 2. Formålet med brand og komponent tests. Introduktion til emnet Vandtåge giver en mulighed for at industrien kan benytte optimerede løsninger til brandbeskyttelse. Sprinklere er låst af eksisterende standarder da de skal kunne levere en given vanddensitet over et givent område => Ingen mulighed for optimering. For at levere optimerede løsninger til markedet skal man derfor sikre at: 1) De kan give mindst den samme beskyttelse. 2) De vil virke mindst lige så godt efter de er installeret. Dette eftervises ved brandtests og komponent tests. 4

5 2. Formålet med brand og komponent tests. Brandtests udføres for at: - Se om dyserne/systemet vil kunne performe efter hensigten til det givne brugsområde. - Specificere tryk, k-værdi, spacing på dyser. - Specificere begrænsninger for bygningsforhold herunder lofthøjder, obstruktioner, ventilationsforhold, osv. - Specificere selve applikationsområdet (eks. Kontor, atrium, garage) Komponenttest udføres for at: - Verificere at dysens design/konstruktion er lavet til at kunne holde >30år Der testes i den forbindelse for korrosion, tryk/lækage tests, temperatur tests. - Bestemme systemets minimums filtreringskrav. - Produktions kontinuitet og kvalitetsikring (ISO 9001) 5

6 2. Formålet med brand og komponent tests. Hvordan: Prøvningen skal gennemføres på et ISO17025 akkrediteret laboratorium og prøvningsrapporten skal beskrive om det prøvede system bestod de beskrevne krav, hvilke krav der er gældende for prøvningen, samt give en beskrivelse af forhold under hvilke systemet er blevet afprøvet, herunder: System design: Dysekarakteristik (dyse type, K-værdi, nominel udløsnings temperatur, RTI værdi etc.). Dyseinstallation (dyse placeringer og rosetter, dyse afstande til andre dyser, væg, loft og gulv etc.). Systemtype (vådrørs- eller tørrørs system og evt. tidsforsinkelser etc.). Systemvandtryk og vandtryk på dyser etc. Aktuelle forhold under prøvning af systemet: Aktuelle bygningsforhold. Aktuelle brandbelastninger og brandspredningsrisici. Aktuelle ventilations forhold. Aktuelle dyseinstallationer. Tidsforløb af prøvningen fra antændelse af brand til system udløsning til manuel slukning af prøvningsbrande. Prøvningsrapporten ligger til grund for, om et akkrediteret certificeringsorgan (DNV, Lloyds, VdS, FM Etc.) efterfølgende kan certificere systemet. System manual vil være et resume af det fundende minimumskrav til systemet, dets design, specifikke installations forhold - og vedligeholdelseskrav. 6

7 3.Overblik over Retningslinje 254 accepterede teststandarder. IMO A.800/ MSC 265 FM 5560 Light Hazard CEN/TS VdS 1 Åbne rum, kontor og offentlige rum o. lign. op til testet loftshøjde, fx 2.5 m 2 Åbne rum kontor og offentlige rum o. lign. op til 5m 3 Rum op til 12 m 2, loftshøjde 2,5 m 4 Rum op til testet rum størrelse, loftshøjde 2,5 m, 5 Side wall for rum op til testet størrelse. Og for offentlige rum op til testet loftshøjde. 6 Mindre lagerrum op til 2,5 m loftshøjde. 7 Atrier 8 Garager 9 Teknikrum med lav brandbelastning 10 Teknikrum med medium til høj brandbelastning. 11 Andre specifikke konfigurationer 12 Diverse industriapplikationer. X X X X X X # X X X # X X X # X X X # X X - # X (X) - # (X) - - # X X X # (X) X - # (X) - - # (X) - X # X Tabel 22, side 8, Retn

8 3.Overblik over Retningslinje 254 accepterede teststandarder. IMO A.800/ MSC 265 FM 5560 Light Hazard CEN/TS VdS 1 Åbne rum, kontor og offentlige rum o. lign. op til testet loftshøjde, fx 2.5 m X X X X 2 Åbne rum kontor og offentlige rum o. lign. op til 5m X X # X 3 Rum op til 12 m 2, loftshøjde 2,5 m X X # X 4 Rum op til testet rum størrelse, loftshøjde 2,5 m, 5 Side wall for rum op til testet størrelse. Og for offentlige rum op til testet loftshøjde. 6 Mindre lagerrum op til 2,5 m loftshøjde. X X # X IMO A.800/MSC265 og FM5560 LH CEN TS14972 VDS -Specifikke applikationer -Kan bruges for alle applikationer X -Specifikke X applikationer # X -Klare brugsbegrænsning. -Brugsbegrænsning findes ved test -Brugsbegrænsning findes ved test X - # X 7 Atrier (X) - # (X) 8 Garager - - # X 9 Teknikrum med lav brandbelastning X X # (X) 10 Teknikrum med medium til høj brandbelastning. X - # (X) 11 Andre specifikke konfigurationer - - # (X) 12 Diverse industriapplikationer. - X # X Tabel 22, side 8, Retn

9 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.1 IMO A.800: Cabin & Corridor Lux. Cabin Open public space Shopping & Storage Begrænsninger: -Gang < b:1,5m -Areal < testet areal (12-50m2) -Højde < 2,5m -Højde < 2,5m -Areal < 12m2 -Højde < 2,4m / Højde 2,5-5m -Stablingshøjde 1,8m -Højde < 2,4m -Areal > 50m2 Forskelle mellem A800 og MSC 265: H<2,5m. Lux cabin test væk. Disable test i OPS udføres i center i stedet for i hjørne. Areal begrænsning i kabine = det testede areal. NB. A800 udgår efter 9. maj

10 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.1 IMO A.800: Da individuelle dyser kan testes til de forskellige områder må man kigge på individuel applikationsbrug såvel som dimensionsbegrænsninger når man skal vælge den korrekte dyse til sit projekt: Dyser testet til: OpenPublicSpace <2,5m OpenPublicSpace <5m Corridor Cabin Lux Cabin Shopping & Storage Applikationer Apartments, Atriums, Churches, Concealed spaces, Gymnasiums, Hospitals, Hotel rooms, Institutions, Kitchens, Libraries, Meeting rooms in convention, centers and hotels, Museums, Nursing or convalescent homes, Offices, Residential areas, Restaurant seating areas, Schools and universities classrooms, Unused attics.* + ** Halls, corridors, passages ** Apartments, Hotel rooms, Institutions, Nursing or convalescent homes, Residential areas** Butikker, mindre lager, teknikrum ** Risikoklasse EN / CEA 4001 / TS / Retn251 / Retn254: Light Hazard (LH) & Ordinary Hazard, group 1 (OH1)* NA. NA. NA. Dimensions begrænsninger Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal loft højde: 5m Maksimal gang bredde: 1,5m. Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal areal: det testede areal. Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal areal: 50m2 Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal stablings højde: 1,6m Applikations begrænsninger *exclusive high rack libraries, facilities with storage of electronics and plastic media, Hospital laboratories, Facilities with operation of flammable and hydraulic liquids. ** Da IMO A.800 / MSC265 ikke klart definerer applikationsområder for land, må man I hvert tilfælde sammenligne brand risici for det område man ønsker at beskytte med det scenarie som er testet. Her bør man benytte kapitel 23 I Retn

11 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.2 FM5560 Light Hazard: Small Compartment Large Compartment Open public space Begrænsninger: Pendent dyse: -Højde < 5m Sidewall dyse: -Højde < 2,5m, Areal < testet. NB. Alle tests udføres med samme dyse. 11

12 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.2 FM5560 Light Hazard: Dyser testet til: Sidewall dyser Pendent dyser Applikationer Apartments, Atriums, Churches, Concealed spaces, Gymnasiums, Hospitals, Hotel rooms, Institutions, Kitchens, Libraries, Meeting rooms in convention, centers and hotels, Metalworking shops with non-hydraulic cutting operations, Mineral processing such as: glass, cement, ore treating, gypsum processing, etc., Museums, Nursing or convalescent homes, Offices, Residential areas, Restaurant seating areas, Schools and universities classrooms, Unused attics.* Risikoklasse EN / CEA 4001 / TS / Retn251 / Retn254: Light Hazard (LH) & Ordinary Hazard, group 1 (OH1)* Maksimal loft højde: 2,5m Maksimal loft højde: 5m Dimensions begrænsninger Maksimal areal: det testede areal. Applikations begrænsninger *exclusive high rack libraries, facilities with storage of electronics and plastic media, Hospital laboratories, Facilities with operation of flammable and hydraulic liquids. 12

13 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.3 CEN TS 14972: Appendiks A: Flammable liquids cable tunnels office occupancies commercial fat fryers Begrænsninger: -Volume< 100m3 -længde < Som testet - Højde < Som testet -Olie mængde -Areal < Som testet. -Højde < Som testet -Installation h. min-max -Højde < Som testet. -bredde < Som testet. -friture overflade areal -Ventilationsåbning < som testet. - olie dybde Alt sammen som testet. 13

14 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.3 CEN TS 14972: Appendiks B : CEN/TS appendiks B beskriver hvorledes man kan stille en realistisk brandtest op for en given applikation, som ikke fremgår af Retn Appendiks B og Retn , Kapitel 23 beskriver basalt det samme: - Et prøvningsprogrammet fastlægges i samarbejde mellem rekvirenten og laboratoriet, og prøvningsprocedurer og acceptkriterier skal fastlægges og dokumenteres inden prøvningen foretages. Dette udføres i et ISO akkrediteret brandlab. Parametre som skal tages indgå i test programmet: Brændstof. Brandspredningsrisici. Brændstofs koncentration og stablingshøjder. Afstande mellem brændstof (mulighed for brandspredning). Testrumsgeometrier, lofthøjder og rumfang. (Betydning for termik og kvælning af brand). Træk- og ventilationsforhold. (Betydning for ilt tilførsel og kvælning af brande, aktivering af forkerte dyser). Afstande fra dyser til brændstof og gulv for horisontale dyser (Betydning for vandspredning, lokale vandtætheder og reaktionstider). Installationshøjder og dyse placeringer, samt afstande til loft. (Betydning for udløsningstider og vandspredning). Vandtryk og dyseafstande (Betydning for dråbestørrelser og lokale vandtætheder). Klassifikationstestens brandtid inden manuel slukning Nominel udløsningstemperaturer (betydning for dyse aktiveringstider). Acceptkriterier fra klassifikationstesten, med reference til klassifikationstestproceduren og hvor den kan findes og læses af alle. 14

15 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.3 CEN TS 14972:2010 : Dyser testet til: Appendiks A Appendiks B A1: Combustion Engines, processes involving flammable Applikationer Risikoklasse Dimensions begrænsninger A2: horizontal (max. 10 ) cable tunnels. A3: office and school. A4: Commercial fat fryers NA. De testede parametre, på nær A1 som har et maksimalt volumen på 100m3. Kun EN applikationstype dækkes per test serie De testede parametre Applikations begrænsninger Hvad der måtte være fundet ved udførsel af brandtests. 15

16 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.4 VDS: OH1 Office OH1 Hotels OH1 False ceilings OH2 Car garages OH3Inventories Specifikke Begrænsninger: -Højde 0,3-0,8m - kable dækning < 40% af nedhængtes loft areal - Brandbelastning < 12,6MJ/m2 Generelle begrænsninger: -Højde < Som testet -Areal < Som testet. -Højde < Som testet. Pga. sammenligningstest med sprinklere. Hhv. 5mm/min, 8mm/min, 5mm/min, 6,5mm/min, 8mm/min VdS har ud over nævnte standarder også lavet for: - Maler båse - Rulletrapper - Presse maskiner (eks avis, spånplade produktion.) - Maskinrum Alle testes efter samme principper 16

17 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.4 VDS del 1: Dyser testet til: VDS Office VDS Hotel VDS false ceiling Applikationer Uden begrænsning Offices, banks, meeting rooms, schools, universities, churches, prisons and reformatories, restaurants as well as similar OH1- risks. stations and counter areas (sales areas, shop sections, storages etc. are not included) Hotels, hospitals, special care homes, nursing homes and -apartments for the elderly Samme som VDS Office og VDS Hotel, men også for: Train stations and service halls (without sales areas, shop passages, warehouses etc.) Applikationer med begrænsning Areal >51m2 Brandmodstand=F30,T30 Andet: Ingen lokal beskyttelse Dimensions begrænsninger Store rooms (no storage of flammable liquids, gases etc., synthetics to a limited extent) computer rooms, technics rooms, libraries, file rooms, archives and similar The following limitations apply to the protection of false floors and ceilings: - ceiling non-combustible (raw ceiling) - no fire load above nozzles, distance in accordance with test - false ceiling incl. support non-combustible - no obstruction to spray (cold test possible) - no ventilation or air movement in false ceiling area - applies to false floors and ceilings of 300 mm 800 mm height with cable trays (in case of other fire loads to be agreed with VdS) - does not apply to EDP false floors with density >40% of footprint Findes ved tests. Findes ved tests. Installations område højde: 0,3-0,8m Andre begrænsninger (kitchen areas only if it is verified by additional spray tests that the water cannot hit the oil and sufficient protection is granted), cables with a layout density < 40% of the base area and a fire load > 12,6 MJ/m²). 17

18 4. De enkelte brandstandarder i hovedtræk. 4.4 VDS del 2: Dyser testet til: VDS Garage VDS shopping & inventory Applikationer Uden begrænsning Dimensions/installations begrænsninger Andre begrænsninger OH2 non-automatic, fully enclosed garages and underground garages. Findes ved tests. May not be used in other OH2 risks or higher room heights than tested. Protection of OH-3 sales, storage and technology areas Findes ved tests. Shall be enclosed by OH-1 areas. The area in question shall be enclosed by enclosure surfaces made of non-combustible materials (no fire protection classification). Outside of the solid walls a row of sprinklers shall be installed which have the same parameterisation / design as those inside the area. The additional sprinkler row outside the area will not be required, if the walls are fire-resistant (F 90), exterior walls of the building, or contain other protected areas than those specified above. Desuden 18

19 5.Overblik over Retningslinje 254 accepterede komponent teststandarder. Som minimum skal følgende hovedkomponenter være afprøvet af et akkrediteret lab. i henhold til: Dyser: Automatiske: IMO MSC Circ. 265, alt. IMO res. A 800 Åbne dyser: IMO MSC Circ Åbne og lukkede dyser: FM For så vidt angår langtidstest af komponenter kan anvendes principperne beskrevet i: EN serien IMO FTP Code FM Tilsmudsningstest skal gennemføres med et positivt resultat eller eftervises på anden vis. Prøvningen er beskrevet i IMO MSC circ. 265(84), Amendments to revised guidelines for approval of sprinkler systems equivalent to that referred to on SOLAS regulation II-2/12 (Resolution A.800(19)) og FM Afsnit 25, side 10-11, Retn

20 6. De enkelte komponent teststandarder i hovedtræk: IMO A800/MSC265 IMO General 5.2 Visual examination 5.3 Body strength test 5.4 Leak resistance and hydrostatic strength tests 5.5 Functional test 5.6 Heat responsive element operating characteristics Operating temperature test Dynamic heating tests 5.7 Heat exposure tests 5.8 Thermal shock test for glass bulb nozzles 5.9 Strength tests for release elements 5.10 Water flow test 5.11 Water distribution and droplet size tests 5.12 Corrosion tests Stress corrosion test for brass nozzle parts Stress corrosion cracking of stainless steel nozzle parts Sulphur dioxide corrosion test Salt spray corrosion test Moist air exposure test 5.13 Nozzle coating tests 5.14 Heat resistance test 5.15 Water hammer test 5.16 Vibration test 5.17 Impact test 5.18 Lateral discharge test day leakage test 5.20 Vacuum test 5.21 Clogging test 4.1 General 4.2 Visual examination 4.3 Body strength test 4.4 Leak resistance and hydrostatic strength tests 4.5 Functional test 4.6 Heat responsive element operating characteristics Operating temperature test Dynamic heating test 4.7 Heat exposure test 4.8 Thermal shock test for glass bulb nozzles 4.9 Strength test for release elements 4.10 Water flow test 4.11 Corrosion tests Stress corrosion tests for brass nozzle parts Stress corrosion cracking of stainless steel nozzle parts Sulphur dioxide corrosion test Salt spray corrosion test Moist air exposure test 4.12 Nozzle coating tests 4.13 Heat-resistance test 4.14 Water-hammer test 4.15 Vibration test 4.16 Impact test 4.17 Lateral discharge test day leakage test 4.19 Vacuum test 4.20 Clogging test 20

21 FM 6. De enkelte komponent teststandarder i hovedtræk: VDS & CEN/TS ) Operating temperatures 2) Water flow 3) Water distribution 4) Water droplet size 5) Functional tests 6) Strength of nozzle body 7) Strength of release element 8) Leak resistance 9) Heat exposure 10) Thermal shock 11) Stress Corrosion 12) Salt spray corrosion 13) Moist air exposure 14) Water hammer 15) Dynamic heating (RTI, C) 16) Resistance to heat 17) Resistance to 18) Impact Test 19) Lateral discharge test 20) Thirty-day leakage test 21) Vacuum test 21

22 7. Opsummering 1) Brand tests bruges til at finde frem til specifikke krav til design, installation og vedligeholdelse af dyser. 2) De forskellige brandtest er meget forskelligt bygget op, og man skal således læse den enkelte system manual grundigt for at bruge systemet korrekt. 3) Brandtest kommer løbende til, ændres, eller tages ud af Retn , så det er nødvendigt at holde sig ajour med ) Accepterede systemer præsenteres enten ved: 1) System godkendelse: FM godkendelse, VdS godkendelse, DNV/LR etc godkendelse til IMO. 2) Brand test til CEN/TS14972 appendiks A og B i ISO akkrediteret lab. med 3. parts accept af lokal myndighed/kompetent firma. 5) Komponent tests bruges til at specificere filter krav, samt til verificere at komponenterne er langtidsholdbarer og designet på ordentlig vis. 6) Komponent tests er meget ens uanset standard de udføres efter det vigtigste er at man udfører dem på alle dyser. 7) Det er nødvendigt at udføre alle disse tests for at kunne tilbyde markedet en optimeret løsning, men omvendt får man også et gennemtestet produkt. 8) Det kræver viden at arbejde med vandtåge, men det er ikke Rocket Science. 22

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave Dato: 2011-06-15 Dok.: N0042 Sag: FU13216 Init.: FM/- Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave 1 Forord Vandtågesystemer i bygninger installeres ofte i stedet

Læs mere

DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. udgave

DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. udgave Dato: 20.01.2012 Sign.: MEP/FM/- Sag: FU13203 DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg 4. udgave 1 Forord Denne DBI retningslinje er udarbejdet

Læs mere

Højtryksvandtågesystemer til brandsikring af hospitalsbyggerier

Højtryksvandtågesystemer til brandsikring af hospitalsbyggerier Højtryksvandtågesystemer til brandsikring af hospitalsbyggerier FSTA seminar, Middelfart Danfoss Semco A/S 2. Februar 2017 Lasse Sørensen Laustsen 1 Hvad er forskellen på højtryksvandtåge & traditionel

Læs mere

Boligsprinkling Del 2: Krav og prøvningsmetoder til sprinklere med tilhørende rosetter

Boligsprinkling Del 2: Krav og prøvningsmetoder til sprinklere med tilhørende rosetter Dansk standard DS/INSTA 900-2 1. udgave 2010-01-27 Boligsprinkling Del 2: Krav og prøvningsmetoder til sprinklere med tilhørende rosetter Residential sprinkler systems Part 2: Requirements and test methods

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 For VA-godkendelse af armaturer med elektronisk åbne-lukkefunktion Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER...

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Rapport nr.: CLM 014A/2003 19. september 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

SAFETY TAPES & PIPE PROTECTION TAPES SIKKERHEDS TAPE & RØR BESKYTTELSES TAPE

SAFETY TAPES & PIPE PROTECTION TAPES SIKKERHEDS TAPE & RØR BESKYTTELSES TAPE SAFETY TAPES & PIPE PROTECTION TAPES SIKKERHEDS TAPE & RØR BESKYTTELSES TAPE INDEX DRIP STOP TAPE RETRO REFLECTIVE TAPE ANTI CORROSION TAPE ANTI CORROSION PRIMER PASTE ANTI CORROSION MASTIC ANTI-SPLASHING

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT)

KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT) KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT) BELIGGENHED DK Optimal placering i Taastrup, med kort afstand til Høje Taastrup Station samt City2. Der kører busser

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Færdigmelding af vandtågesystem

Færdigmelding af vandtågesystem Færdigmelding af vandtågesystem Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW)

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW) 148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag 129617 (AW) BELIGGENHED DK Lokalerne er beliggende i idylliske omgivelser på Rahbeks Alle, en rolig sidegade til Vesterbrogade, med Søndermarken

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02 For VA-godkendelse af et-grebs blandearmaturer. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15875-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15875-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15875-01 For VA-godkendelse af PE-X rør med tilhørende fittings til anvendelse til gulv- og radiator varme systemer. (EN ISO 15875 klasse 4 og

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

HSEQ set fra underleverandør siden

HSEQ set fra underleverandør siden April 1, 2004 HSEQ set fra underleverandør siden HSEQ HSEQ Kvalitetsbegrebet Sikkerhedsniveau Indhold Lovgivningsstruktur IMO Konventioner, Koder, Resolutioner,Cirkulærer EU Direktiver, ISO/CEN Standarder

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Passivhus / bolig Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 21003-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 21003-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 21003-01 For VA godkendelse af flerlags plast komposit rør med tilhørende fittings til anvendelse i varm og kold brugsvandforsyning i bygninger.

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN?

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? STEFFEN PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR STP@ENG.AU.DK UNI VERSITET HVORFOR BYGGER VI HUSE? Hvorfor bygger vi huse? HVORFOR BYGGER VI HUSE? Indeklima who

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest LASSE NIELSEN ÅPARKEN 1 6880 TARM Bygnings lækagetest PRØVNINGSMETODE MED UNDERTRYK SKABT AF VENTILATOR EFTER: DS/EN 13928 THERMOGRAFISK INSPEKTION UDFØRES EFTER :DS/EN 13187 Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Housing in Herning municipality

Housing in Herning municipality Housing in municipality Housing organisations Housing organisations offer rental housing, including youth residences. The housing organisations in are: Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2 Tel: 9721

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Cykelstativ model City

Cykelstativ model City Cykelstativ model City IC 8-2 2 etagers cykelstativ 2 level bicycle rack Design: Inventarrum indoor outdoor SPECIFIKATIONER. SPECIFICATIONS PRODUKTER. PRODUCTS Rammekonstruktion udført i 40 x 40 / 50 x

Læs mere

Kompakt patronfilter til løsning af støvproblemer inden for mange forskellige industrier

Kompakt patronfilter til løsning af støvproblemer inden for mange forskellige industrier Kompakt patronfilter til løsning af støvproblemer inden for mange forskellige industrier FMC patronfilterserien byder på mange driftsfordele takket været dets kompakte design og patenterede UniClean -system.

Læs mere

MARKANT EJENDOM CENTRALT I HERLEV BYMIDTE Herlev Hovedgade 119, 2730 Herlev Sag (sk)

MARKANT EJENDOM CENTRALT I HERLEV BYMIDTE Herlev Hovedgade 119, 2730 Herlev Sag (sk) MARKANT EJENDOM CENTRALT I HERLEV BYMIDTE Herlev Hovedgade 119, 2730 Herlev Sag 180682 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende særdeles godt i Herlev Bymidte lige ved krydset Herlev Hovedgade og Ringvej

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW)

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW) EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059 (AW) BELIGGENHED Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt Dansk standard DS/EN ISO 11997-1 1. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11997-1:2006 Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Invitation til grundkurser i hygiejnisk design

Invitation til grundkurser i hygiejnisk design Invitation til grundkurser i hygiejnisk design Med fokus på: 1. Design af maskiner og udstyr 2. Fødevareproduktion 3. Konstruktion og indretning Sted DTU Center for Hygiejnisk Design DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Kontrol af anlæg. Lektionens formål: At forstå de forhold, der er vigtige, når det handler om kontrol af CIP-anlæg

Kontrol af anlæg. Lektionens formål: At forstå de forhold, der er vigtige, når det handler om kontrol af CIP-anlæg Kontrol af anlæg Lektionens formål: At forstå de forhold, der er vigtige, når det handler om kontrol af CIP-anlæg Kontrol - Overvågning De 4 faktorer Koncentration Titrering, Konduktivitet Datalogning

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG NU KAN BRANDSKADER UNDGÅS TAKKET VÆRE FIRET ENERGY Med Firet Energy er pludseligt opståede ildebrande hurtigt under kontrol. Firet Energy

Læs mere

Dynamiske ruder. Persienner. 23.09.2015 Jesper S. Hansen Scanglas A/S

Dynamiske ruder. Persienner. 23.09.2015 Jesper S. Hansen Scanglas A/S Dynamiske ruder Persienner 23.09.2015 Jesper S. Hansen Scanglas A/S Kontaktdata Jesper S. Hansen SCANGLAS A/S Edwin Rahrs vej 66 8220 Brabrand Danmark Tlf.: 86 24 46 11 Fax: 86 24 48 30 Mobil: 24 25 55

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup DK Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Rapport nr: 20100519 786. Side: Resultat 2 Forklaring til testresultat 4 Test ved undertryk 5 Billede dokumentation 7. Indholdsfortegnelse:

Rapport nr: 20100519 786. Side: Resultat 2 Forklaring til testresultat 4 Test ved undertryk 5 Billede dokumentation 7. Indholdsfortegnelse: Jysk Trykprøvning A/S Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel tlf. 86356811 www.trykproevning jysk@trykproevning.dk CVR. Nr. 30358678 Casper Falk Skolevej 17 8410 Rønde 1. juni 2010 Trykprøvning ypø af: Hybenhaven

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

FLOT STORRUMSKONTOR VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, St., 1307 København K Sag 107159A (NRL)

FLOT STORRUMSKONTOR VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, St., 1307 København K Sag 107159A (NRL) FLOT STORRUMSKONTOR VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, St., 1307 København K Sag 107159A (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre By. Nørreport Station og

Læs mere

FFU / UDF / LAF. Luftbehandlingsanlæg for produkt & person beskyttelse

FFU / UDF / LAF. Luftbehandlingsanlæg for produkt & person beskyttelse FFU / UDF / LAF Luftbehandlingsanlæg for produkt & person beskyttelse 1 JRV A/S er et moderne ventilationsfirma, som tilbyder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en stor og resultatorienteret

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere 27/6 2013 MFJ Alcon sælger et stort udvalg af Alfa Lavals varmevekslere Nedenfor her følger en kort beskrivelse af de mest gængse modeller Varenr Beskrivelse

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS

Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS Navn oplægsholder Navn KUenhed Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS Guy Schurgers University of Copenhagen Introduction LPJ-GUESS The dynamic ecosystem model LPJ-GUESS simulates biogeography (geographical

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk)

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk) EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag 182274 (sk) BELIGGENHED Beliggende i hjertet af København med udsigt over Nytorv/Gammeltorv. DK Området summer af liv og publikumsorienteret

Læs mere