Europæiske priser for god praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske priser for god praksis"

Transkript

1 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser for god praksis Stærkt lederskab og medarbejderdeltagelse inden for arbejdsmiljø Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

2 Stærkt lederskab og medarbejderdeltagelse Samarbejde om forebyggelse Arbejdsgiverne og den øverste ledelse har det endelige ansvar for at håndtere arbejdsrelaterede risici, men uden en aktiv involvering af medarbejderne er indsatsen dømt til at slå fejl. Denne kampagne lægger derfor særlig vægt på vigtigheden af et godt samarbejde mellem ledelsen og aktivt involverede medarbejdere. For at fremme disse centrale temaer er der fastsat følgende strategiske mål for kampagnen »Et sikkert og sundt arbejdsmiljø«: fremme af hovedbudskabet om, at medarbejdere og ledere skal arbejde sammen om forebyggelse af etiske, praktiske, juridiske og økonomiske årsager udarbejdelse af klare og enkle retningslinjer for arbejdsgivere med henblik på at håndtere specifikke arbejdsrelaterede risici i samarbejde med medarbejderne og deres repræsentanter udarbejdelse af praktisk vejledning, oplysninger og værktøjer til at fremme en forebyggelseskultur, navnlig i små og mellemstore virksomheder integrering af arbejdsmiljøledelse i organisationernes CSR-politikker opbygning af en mere bæredygtig forebyggelseskultur i Europa. Yderligere oplysninger om kampagnen findes på

3 Europæiske priser for god praksis De europæiske priser for god praksis er et af hovedelementerne i kampagnen»et sikkert og sundt arbejdsmiljø«og har til formål at sætte fokus på de bedste eksempler på ledere og medarbejdere, der samarbejder om at forebygge risici. Prisuddelingen er arrangeret af EU-OSHA i samarbejde med medlemsstaterne og Den Europæiske Unions formandskabsland. Formålet med prisuddelingen er at vise eksempler på de fordele, der kan opnås ved at følge en god arbejdsmiljøpraksis. Vinderne forventes at have udvist et stærkt lederskab og en aktiv involvering af medarbejderne i indsatsen for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dommerne vil uddele priserne til de bedste eksempler på gensidigt samarbejde og gensidige fordele. Alle europæiske arbejdsgivere og medarbejdere kan deltage samt f.eks. repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøfagfolk og andre, der yder bistand og formidler information på arbejdspladserne. Vinderne får overrakt deres priser ved en prisuddelingsceremoni i foråret Det forventes, at der overrækkes en pris til både en repræsentant for ledelsen og for arbejdstagerne. Vindernes enestående fælles bidrag vil endvidere blive markeret i en særlig publikation, som udsendes over hele Europa, og som vil kunne ses på EU-OSHA s websted. Priserne vil blive uddelt inden for to kategorier: til arbejdspladser med højst 100 medarbejdere og til arbejdspladser med 100 medarbejdere eller derover. Kampagnen»Et sikkert og sundt arbejdsmiljø«er Europas største arbejdsmiljøkampagne.

4 EU-OSHA/Jim Holmes Hvilke eksempler på god praksis kan man indsende? Dommerne bedømmer kun eksempler på god praksis, som fremmer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og hvor ledere og medarbejdere yder en fælles indsats. Hypotetiske eksempler og fremtidige projekter vil ikke blive bedømt. Ansøgerne skal indsende tydelig dokumentation for, hvordan ledere og medarbejdere har arbejdet sammen for det fælles bedste. Praktiske eksempler på ledere, der har ydet et bidrag til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø, kan bl.a. omfatte: en indsats for at fremme arbejdsmiljøet fra bestyrelsens eller den øverste ledelses side, som viser medarbejderne, at det er et område, som organisationen lægger stor vægt på et stærkt lederskab, som viser, at lederne gennemfører arbejdsmiljøpolitikken på en fair og sammenhængende måde en indsats, der viser, at medarbejderne er værdifulde for organisationen; forskning viser, at sikkerhedsniveauet påvirkes af ledernes behandling af medarbejderne samt af, om medarbejdernes sikkerhedsrepræsentanter og ledere er oprigtigt interesserede i deres sikkerhed en indsats, hvor der afsættes tid og penge, f.eks. i form af budgetbevillinger, til uddannelse, udstyr eller arbejdsmiljøspecialister, samt hvor ledelsen afsætter tid til at beskæftige sig med emnet. Medarbejderinddragelse betyder i praksis, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at finde fælles løsninger på problemer. Det kan bl.a. omfatte: høring om arbejdsmiljøpolitikker og -praksis inddragelse af medarbejderne i indsatsen for at fremme og opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø effektiv og åben kommunikation mellem alle involverede parter medarbejdere, der samarbejder fuldt ud med arbejdsgiverne om at forbedre sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

5 EU-OSHA/Gael Kerbaol Hvad skal en ansøgning indeholde eksempler på? Dommerne vil se efter eksempler på: ægte og effektivt lederskab og medarbejderinddragelse, som fremmer kampagnens tema»samarbejde om forebyggelse«effektiv deltagelse af de ansatte og deres repræsentanter fuld opbakning fra den øverste ledelse foranstaltninger, der tager sigte på arbejdspladsen vellykket gennemførelse reelle og påviselige forbedringer af arbejdsmiljøet hensyntagen til medarbejdernes forskellighed bæredygtighed fremadrettet foranstaltninger, der kan overføres til andre arbejdspladser (herunder arbejdspladser i andre medlemsstater og til små og mellemstore virksomheder) rettidighed (foranstaltningen skal enten være af nyere dato eller må ikke være vidt udbredt). Foranstaltningen skal endvidere leve op til de relevante lovkrav i den medlemsstat, hvor den er blevet gennemført, og skal helst række længere end disse minimumsstandarder. Eksempler på god praksis må ikke være udviklet udelukkende i kommercielt øjemed. Dette gælder produkter, værktøjer eller tjenesteydelser, som er markedsført eller kan markedsføres. Eksempler, der sætter fokus på den enkelte medarbejder, såsom uddannelsesaktiviteter, skal også afspejle, at de er del af en bredere samarbejdsstrategi. Prisbelønnede eksempler på god praksis fra de foregående år vises her:

6 Hvem kan deltage? Der kan indsendes eksempler på god praksis fra virksomheder eller organisationer i EU s medlemsstater, landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein), Vestbalkanlandene og Tyrkiet. Disse omfatter: individuelle virksomheder (bidrag fra disse er særligt velkomne) virksomheder eller organisationer, som formidler produkter, udstyr eller personale undervisningsudbydere og uddannelsesinstitutioner arbejdsgiverorganisationer, brancheforeninger, fagforeninger og ikke-statslige organisationer regionale eller lokale forebyggelsestjenester på arbejdsmiljøområdet, forsikringsselskaber og andre formidlende organer. Hvordan deltager du i konkurrencen? Prisuddelingen for god praksis koordineres på nationalt plan af agenturets netværk af nationale focal points (www.healthy-workplaces.eu/fops) Hvert land udpeger to nationale vindere. Disse nominerede deltager derefter i den europæiske konkurrence. Du kan få nærmere oplysninger om, hvordan du deltager i konkurrencen om god praksis, fra netværkspartneren i dit land. Det er bedre at forebygge end at helbrede

7 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) indkalder ansøgninger til den 11. europæiske prisuddeling for god praksis inden for arbejdsmiljø. Priserne indgår i kampagnen »Et sikkert og sundt arbejdsmiljø«og er en påskønnelse af de virksomheder eller organisationer, som har ydet en enestående og nyskabende indsats for at tilskynde ledere og medarbejdere til aktivt at samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet. EU-OSHA/Jim Holmes

8 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Det forsker i, udvikler og formidler pålidelig, afbalanceret og upartisk information om arbejdsmiljø og organiserer fælleseuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1996 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af de 27 medlemsstater og lande uden for EU. Leo Matthiasen, tlf , e-post: Müzeyyen Boztoprak, tlf , e-post: Frist for indsendelse af eksempler på god praksis: 1. september Indsendes til: Arbejdstilsynet EU Taskforce Internationale relationer Landskronagade København Ø TE DA-C doi: /14121 ISBN

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere