Forskelle mellem Hovedfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskelle mellem Hovedfag"

Transkript

1 Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab Tek = teknisk videnskab Øvr = øvrige Hovedfag (Sundhedsvidenskab, veterinærvidenskab, jordbrugsvidenskab, andre) Det skal bemærkes, at ift. øvrige tabeller i spor 1, så er der alle hovedbeskæftigelser repræsenteret i tabellerne. Derfor er antallet lidt højere. Med hensyn til timeangivelserne, så er de dannet således, at de ligner de øvrige tabeller. Derfor er urealistiske timeangivelser fjernet. Hovedfag Gennemsnit Andel af forskning, som sammenhængende Andel af løn, som skal indtjenes via ekt.midler/rekvirerede opg. mv. Alder År ansat i universitetssystemet År i nuværende stilling År på nuværende arbejdsplads forskningstid? Hum Gennemsnit % 12% N Std. Deviation Nat Gennemsnit % 34% N Std. Deviation Samf Gennemsnit % 20% N Std. Deviation Tek Gennemsnit % 33% N Std. Deviation Øvr. Gennemsnit % 35% N Std. Deviation Total Gennemsnit % 26% N Std. Deviation

2 Hovedfag Hum Nat Samf Tek Øvr. Total Gennemsnit Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Total, forskning undervisning formidling administration ansøgning andet tid Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Hovedfag * Køn Krydstabel Køn Mand Kvinde Total Hovedfag Hum Antal % 54% 46% 100% Nat Antal % 70% 30% 100% Samf Antal % 58% 42% 100% Tek Antal % 85% 15% 100% Øvr. Antal % 52% 48% 100% Total Antal % 63% 37% 100% 2

3 Hovedfag * Fagforening Krydstabel Fagforening DM DJØF IDA JA Total Hovedfag Hum Antal % 99% 0% 1% 0% 100% Nat Antal % 73% 0% 23% 4% 100% Samf Antal % 45% 46% 5% 3% 100% Tek Antal % 15% 1% 84% 1% 100% Øvr. Antal % 61% 4% 15% 21% 100% Total Antal % 67% 8% 21% 5% 100% Hovedfag * Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Krydstabel sp.1. Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Studieadjunkt Professor Professor mso. Lektor Adjunkt Videnskabelig ass. Post.doc. Ph.d.- stipendiat el. studielektor Andet Total Hovedfag Hum Antal % 9% 5% 49% 11% 2% 6% 13% 2% 3% 100% Nat Antal % 11% 3% 41% 3% 2% 14% 17% 1% 7% 100% Samf Antal % 10% 6% 46% 8% 6% 1% 18% 0% 3% 100% Tek Antal % 15% 6% 50% 8% 1% 5% 11% 1% 4% 100% Øvr. Antal % 7% 6% 40% 4% 4% 14% 16% 1% 7% 100% Total Antal % 11% 5% 45% 7% 3% 9% 15% 1% 5% 100% 3

4 Hovedfag * Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Krydstabel Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Ja Nej Total Hovedfag Hum Antal % 21% 79% 100,0% Nat Antal % 27% 73% 100,0% Samf Antal % 23% 77% 100,0% Tek Antal % 29% 72% 100,0% Øvr. Antal % 40% 60% 100,0% Total Antal % 27% 73% 100,0% Hovedfag * Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? Krydstabel Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? positivt Positivt eller Negativt negativt Total Hovedfag Hum Antal % 1% 4% 19% 48% 28% 100% Nat Antal % 0% 7% 19% 48% 25% 100% Samf Antal % 1% 8% 20% 48% 23% 100% Tek Antal % 1% 12% 31% 41% 15% 100% Øvr. Antal % 0% 8% 25% 42% 25% 100% Total Antal % 1% 7% 21% 46% 24% 100% 4

5 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Hovedfag Hum Antal % 9% 30% 17% 36% 8% 100% Nat Antal % 6% 23% 22% 41% 9% 100% Samf Antal % 9% 27% 17% 36% 10% 100% Tek Antal % 8% 28% 17% 37% 10% 100% Øvr. Antal % 6% 20% 21% 47% 6% 100% Total Antal % 8% 26% 19% 39% 9% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Hovedfag Hum Antal % 11% 15% 21% 34% 18% 100% Nat Antal % 5% 11% 19% 44% 21% 100% Samf Antal % 14% 13% 20% 36% 17% 100% Tek Antal % 4% 11% 19% 44% 22% 100% Øvr. Antal % 7% 15% 19% 37% 23% 100% Total Antal % 8% 13% 20% 39% 20% 100% 5

6 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Hovedfag Hum Antal % 21% 34% 26% 13% 6% 100% Nat Antal % 22% 42% 21% 10% 5% 100% Samf Antal % 24% 35% 24% 8% 8% 100% Tek Antal % 22% 44% 17% 13% 4% 100% Øvr. Antal % 21% 47% 13% 13% 6% 100% Total Antal % 22% 40% 21% 11% 6% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Hovedfag Hum Antal % 1% 6% 20% 39% 34% 100% Nat Antal % 2% 4% 18% 33% 44% 100% Samf Antal % 0% 6% 26% 35% 32% 100% Tek Antal % 2% 4% 26% 39% 30% 100% Øvr. Antal % 2% 3% 15% 33% 47% 100% Total Antal % 1% 5% 20% 36% 38% 100% 6

7 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration Hovedfag Hum Antal % 2% 14% 26% 35% 24% 100% Nat Antal % 5% 19% 28% 26% 22% 100% Samf Antal % 5% 16% 26% 27% 26% 100% Tek Antal % 2% 9% 21% 41% 28% 100% Øvr. Antal % 6% 13% 31% 31% 20% 100% Total Antal % 4% 15% 27% 31% 24% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Hovedfag Hum Antal % 7% 19% 35% 26% 12% 100% Nat Antal % 8% 16% 33% 26% 17% 100% Samf Antal % 9% 15% 36% 29% 10% 100% Tek Antal % 5% 9% 38% 34% 13% 100% Øvr. Antal % 7% 9% 32% 30% 21% 100% Total Antal % 7% 15% 35% 28% 15% 100% 7

8 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Hovedfag Hum Antal % 12% 28% 36% 16% 7% 100% Nat Antal % 11% 26% 34% 20% 9% 100% Samf Antal % 12% 26% 40% 12% 10% 100% Tek Antal % 10% 20% 39% 24% 7% 100% Øvr. Antal % 9% 25% 35% 19% 13% 100% Total Antal % 11% 26% 36% 18% 9% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder Hovedfag Hum Antal % 19% 14% 13% 33% 21% 100% Nat Antal % 29% 17% 8% 28% 17% 100% Samf Antal % 22% 10% 14% 36% 18% 100% Tek Antal % 22% 13% 10% 34% 21% 100% Øvr. Antal % 37% 17% 13% 20% 13% 100% Total Antal % 25% 15% 12% 30% 18% 100% 8

9 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Hovedfag Hum Antal % 5% 9% 28% 40% 17% 100% Nat Antal % 9% 9% 28% 36% 18% 100% Samf Antal % 9% 11% 24% 39% 18% 100% Tek Antal % 4% 7% 25% 37% 27% 100% Øvr. Antal % 12% 9% 27% 37% 15% 100% Total Antal % 8% 9% 27% 38% 18% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Hovedfag Hum Antal % 20% 24% 35% 18% 3% 100% Nat Antal % 21% 29% 38% 9% 3% 100% Samf Antal % 21% 27% 36% 12% 3% 100% Tek Antal % 18% 29% 37% 14% 2% 100% Øvr. Antal % 23% 23% 36% 14% 3% 100% Total Antal % 21% 26% 37% 14% 3% 100% 9

10 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder en undervisningsindsats Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder en undervisningsindsats Hovedfag Hum Antal % 19% 18% 34% 22% 6% 100% Nat Antal % 18% 19% 39% 20% 5% 100% Samf Antal % 19% 20% 35% 23% 3% 100% Tek Antal % 15% 18% 32% 29% 5% 100% Øvr. Antal % 18% 21% 36% 21% 4% 100% Total Antal % 18% 19% 36% 22% 5% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Hovedfag Hum Antal % 6% 19% 20% 30% 25% 100% Nat Antal % 7% 21% 17% 31% 24% 100% Samf Antal % 8% 25% 20% 30% 17% 100% Tek Antal % 18% 28% 22% 28% 4% 100% Øvr. Antal % 5% 20% 21% 31% 24% 100% Total Antal % 8% 22% 20% 30% 21% 100% 10

11 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Hovedfag Hum Antal % 9% 28% 30% 26% 7% 100% Nat Antal % 11% 30% 31% 22% 6% 100% Samf Antal % 11% 27% 32% 24% 5% 100% Tek Antal % 10% 30% 35% 21% 5% 100% Øvr. Antal % 11% 34% 31% 20% 5% 100% Total Antal % 10% 30% 31% 23% 6% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Hovedfag Hum Antal % 12% 28% 25% 29% 7% 100% Nat Antal % 7% 26% 26% 33% 8% 100% Samf Antal % 10% 31% 22% 29% 9% 100% Tek Antal % 7% 24% 21% 42% 6% 100% Øvr. Antal % 6% 27% 25% 36% 6% 100% Total Antal % 9% 27% 24% 33% 7% 100% 11

12 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrige arbejdsforpligtelser Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrige arbejdsforpligtelser Hovedfag Hum Antal % 9% 28% 28% 22% 13% 100% Nat Antal % 12% 37% 27% 16% 7% 100% Samf Antal % 9% 26% 29% 23% 14% 100% Tek Antal % 12% 27% 25% 24% 12% 100% Øvr. Antal % 14% 32% 34% 16% 3% 100% Total Antal % 11% 31% 28% 20% 10% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Hovedfag Hum Antal % 3% 7% 25% 36% 29% 100% Nat Antal % 4% 6% 28% 37% 25% 100% Samf Antal % 3% 7% 28% 31% 31% 100% Tek Antal % 4% 9% 27% 41% 18% 100% Øvr. Antal % 4% 9% 33% 30% 23% 100% Total Antal % 3% 8% 28% 36% 26% 100% 12

13 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Hovedfag Hum Antal % 55% 21% 12% 9% 3% 100% Nat Antal % 63% 22% 10% 4% 2% 100% Samf Antal % 56% 25% 11% 6% 1% 100% Tek Antal % 61% 20% 10% 6% 3% 100% Øvr. Antal % 57% 21% 10% 9% 3% 100% Total Antal % 58% 22% 11% 7% 2% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Hovedfag Hum Antal % 32% 20% 13% 25% 10% 100% Nat Antal % 66% 18% 6% 5% 5% 100% Samf Antal % 45% 16% 12% 17% 10% 100% Tek Antal % 45% 20% 13% 14% 8% 100% Øvr. Antal % 56% 17% 6% 7% 14% 100% Total Antal % 49% 18% 10% 14% 9% 100% 13

14 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Hovedfag Hum Antal % 15% 33% 24% 27% 2% 100% Nat Antal % 16% 30% 26% 26% 3% 100% Samf Antal % 21% 30% 25% 21% 2% 100% Tek Antal % 16% 33% 27% 24% 1% 100% Øvr. Antal % 16% 28% 28% 25% 3% 100% Total Antal % 16% 31% 26% 25% 2% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Hovedfag Hum Antal % 12% 23% 47% 15% 2% 100% Nat Antal % 13% 24% 45% 16% 3% 100% Samf Antal % 20% 25% 35% 18% 2% 100% Tek Antal % 13% 24% 40% 21% 2% 100% Øvr. Antal % 15% 26% 43% 14% 2% 100% Total Antal % 14% 24% 43% 16% 2% 100% 14

15 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Hovedfag Hum Antal % 34% 36% 16% 11% 3% 100% Nat Antal % 30% 32% 19% 15% 4% 100% Samf Antal % 35% 29% 18% 14% 4% 100% Tek Antal % 34% 33% 19% 11% 4% 100% Øvr. Antal % 34% 31% 18% 13% 4% 100% Total Antal % 33% 33% 18% 13% 4% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Hovedfag Hum Antal % 3% 13% 24% 38% 21% 100% Nat Antal % 3% 16% 24% 43% 14% 100% Samf Antal % 4% 15% 25% 35% 21% 100% Tek Antal % 2% 13% 22% 42% 22% 100% Øvr. Antal % 3% 15% 25% 41% 15% 100% Total Antal % 3% 14% 24% 40% 18% 100% 15

16 Hovedfag * Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Krydstabel Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Ja, en Ja, flere gange enkelt gang Nej Ved ikke Total Hovedfag Hum Antal % 15% 15% 63% 7% 100% Nat Antal % 16% 13% 64% 7% 100% Samf Antal % 18% 14% 65% 3% 100% Tek Antal % 19% 13% 63% 5% 100% Øvr. Antal % 19% 12% 63% 7% 100% Total Antal % 17% 13% 64% 6% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Undervisning Krydstabel Har pålægget handlet om? Undervisning Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 52% 48% 100% Nat Antal % 51% 49% 100% Samf Antal % 46% 54% 100% Tek Antal % 58% 42% 100% Øvr. Antal % 48% 52% 100% Total Antal % 51% 49% 100% 16

17 Hovedfag * Har pålægget handlet om? Forskning på et bestemt felt Krydstabel Har pålægget handlet om? Forskning på et bestemt felt Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 89% 11% 100% Nat Antal % 90% 10% 100% Samf Antal % 78% 22% 100% Tek Antal % 93% 7% 100% Øvr. Antal % 89% 11% 100% Total Antal % 88% 12% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) Krydstabel Har pålægget handlet om? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 88% 12% 100% Nat Antal % 94% 6% 100% Samf Antal % 82% 18% 100% Tek Antal % 81% 19% 100% Øvr. Antal % 92% 8% 100% Total Antal % 89% 11% 100% 17

18 Hovedfag * Har pålægget handlet om? Udførelse af myndighedsopgaver/-betjening Krydstabel Har pålægget handlet om? Udførelse af myndighedsopgaver/- betjening Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 77% 23% 100% Nat Antal % 90% 10% 100% Samf Antal % 88% 12% 100% Tek Antal % 83% 17% 100% Øvr. Antal % 86% 14% 100% Total Antal % 84% 16% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Ansøge eksterne midler Krydstabel Har pålægget handlet om? Ansøge eksterne midler Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 78% 22% 100% Nat Antal % 69% 31% 100% Samf Antal % 75% 25% 100% Tek Antal % 71% 29% 100% Øvr. Antal % 67% 33% 100% Total Antal % 72% 28% 100% 18

19 Hovedfag * Har pålægget handlet om? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt Krydstabel Har pålægget handlet om? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 78% 22% 100% Nat Antal % 86% 14% 100% Samf Antal % 82% 18% 100% Tek Antal % 83% 17% 100% Øvr. Antal % 83% 17% 100% Total Antal % 82% 18% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign. Krydstabel Har pålægget handlet om? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign. Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 96% 4% 100% Nat Antal % 98% 2% 100% Samf Antal % 99% 1% 100% Tek Antal % 98% 2% 100% Øvr. Antal % 95% 5% 100% Total Antal % 97% 3% 100% 19

20 Hovedfag * Har pålægget handlet om? andet Krydstabel Har pålægget handlet om? andet Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 80% 20% 100% Nat Antal % 72% 28% 100% Samf Antal % 85% 15% 100% Tek Antal % 73% 27% 100% Øvr. Antal % 77% 23% 100% Total Antal % 77% 23% 100% Hovedfag * Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Krydstabel Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Ja, i Nej nogen grad Ja, i høj grad Ved ikke Total Hovedfag Hum Antal % 53% 33% 8% 6% 100% Nat Antal % 59% 32% 6% 4% 100% Samf Antal % 44% 41% 12% 3% 100% Tek Antal % 48% 33% 5% 13% 100% Øvr. Antal % 55% 23% 12% 9% 100% Total Antal % 53% 33% 8% 6% 100% 20

21 Hovedfag * Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Krydstabel Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Min forskningsfrihed Min Min er blevet forskningsfrihed forskningsfrihed mindre er uændret er blevet større Total Hovedfag Hum Antal % 28% 69% 2% 100% Nat Antal % 27% 70% 3% 100% Samf Antal % 26% 71% 3% 100% Tek Antal % 25% 73% 2% 100% Øvr. Antal % 28% 69% 4% 100% Total Antal % 27% 70% 3% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Institutleders styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Institutleders styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 43% 25% 32% 100% Nat Antal % 28% 21% 52% 100% Samf Antal % 38% 17% 45% 100% Tek Antal % 42% 18% 40% 100% Øvr. Antal % 25% 25% 49% 100% Total Antal % 35% 22% 43% 100% 21

22 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Dekanens styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Dekanens styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 45% 22% 33% 100% Nat Antal % 27% 28% 45% 100% Samf Antal % 39% 22% 39% 100% Tek Antal % 31% 22% 47% 100% Øvr. Antal % 17% 42% 41% 100% Total Antal % 33% 27% 40% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Rektors styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Rektors styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 46% 25% 28% 100% Nat Antal % 32% 26% 41% 100% Samf Antal % 51% 17% 32% 100% Tek Antal % 27% 22% 51% 100% Øvr. Antal % 24% 38% 38% 100% Total Antal % 37% 26% 37% 100% 22

23 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Uni's strategi Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Uni's strategi Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 74% 15% 11% 100% Nat Antal % 52% 29% 20% 100% Samf Antal % 59% 20% 20% 100% Tek Antal % 48% 22% 30% 100% Øvr. Antal % 53% 24% 24% 100% Total Antal % 59% 22% 19% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, bevillinger Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Mangel, bevillinger Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 65% 17% 19% 100% Nat Antal % 81% 9% 11% 100% Samf Antal % 65% 22% 14% 100% Tek Antal % 74% 12% 14% 100% Øvr. Antal % 78% 12% 10% 100% Total Antal % 73% 14% 14% 100% 23

24 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, forskningstid Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Mangel, forskningstid Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 74% 12% 14% 100% Nat Antal % 74% 15% 11% 100% Samf Antal % 81% 13% 6% 100% Tek Antal % 75% 14% 11% 100% Øvr. Antal % 62% 21% 17% 100% Total Antal % 73% 15% 12% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Større konkurrence Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Større konkurrence Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 68% 23% 9% 100% Nat Antal % 84% 10% 5% 100% Samf Antal % 70% 19% 11% 100% Tek Antal % 73% 18% 9% 100% Øvr. Antal % 82% 13% 5% 100% Total Antal % 76% 17% 8% 100% 24

25 Hovedfag * Har de nye ansatte ledere i perioden samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? Krydstabel Har de nye ansatte ledere i perioden samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? Jeg var ikke ansat inden Ja Nej Ved ikke 2007 Total Hovedfag Hum Antal % 10% 54% 19% 16% 100% Nat Antal % 12% 47% 18% 23% 100% Samf Antal % 8% 47% 21% 23% 100% Tek Antal % 18% 39% 25% 19% 100% Øvr. Antal % 11% 40% 25% 24% 100% Total Antal % 12% 47% 21% 21% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har overtaget noget af det administrative arbejde Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har overtaget noget af det administrative arbejde Hovedfag Hum Antal % 9% 30% 19% 33% 9% 100% Nat Antal % 10% 31% 39% 18% 2% 100% Samf Antal % 0% 41% 41% 12% 6% 100% Tek Antal % 3% 25% 41% 25% 6% 100% Øvr. Antal % 13% 42% 38% 8% 0% 100% Total Antal % 8% 32% 34% 21% 5% 100% 25

26 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? Der bruges ikke så meget tid på møder Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? Der bruges ikke så meget tid på møder Hovedfag Hum Antal % 7% 28% 33% 21% 12% 100% Nat Antal % 6% 33% 49% 12% 0% 100% Samf Antal % 0% 29% 53% 18% 0% 100% Tek Antal % 6% 44% 22% 25% 3% 100% Øvr. Antal % 4% 46% 38% 13% 0% 100% Total Antal % 5% 35% 38% 17% 4% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har frigjort mere tid til forskning Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har frigjort mere tid til forskning Hovedfag Hum Antal % 12% 30% 44% 12% 2% 100% Nat Antal % 4% 29% 53% 12% 2% 100% Samf Antal % 0% 29% 59% 12% 0% 100% Tek Antal % 6% 28% 34% 28% 3% 100% Øvr. Antal % 17% 33% 50% 0% 0% 100% Total Antal % 8% 30% 47% 13% 2% 100% 26

27 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har sørget for en bedre koordination Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har sørget for en bedre koordination Hovedfag Hum Antal % 5% 9% 14% 53% 19% 100% Nat Antal % 0% 6% 22% 67% 6% 100% Samf Antal % 0% 12% 29% 47% 12% 100% Tek Antal % 6% 9% 6% 69% 9% 100% Øvr. Antal % 4% 17% 29% 50% 0% 100% Total Antal % 3% 10% 19% 59% 10% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har kunnet skære igennem på en hensigtsmæssig måde Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har kunnet skære igennem på en hensigtsmæssig måde Hovedfag Hum Antal % 2% 2% 19% 63% 14% 100% Nat Antal % 0% 4% 16% 75% 6% 100% Samf Antal % 0% 6% 29% 59% 6% 100% Tek Antal % 3% 9% 25% 56% 6% 100% Øvr. Antal % 0% 8% 38% 38% 17% 100% Total Antal % 1% 5% 23% 61% 10% 100% 27

28 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Hovedfag Hum Antal % 5% 7% 21% 56% 12% 100% Nat Antal % 4% 4% 35% 47% 10% 100% Samf Antal % 0% 18% 18% 53% 12% 100% Tek Antal % 3% 6% 44% 41% 6% 100% Øvr. Antal % 13% 8% 29% 42% 8% 100% Total Antal % 5% 7% 31% 48% 10% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi? Lederne har ikke skaffet mere tid til primærarbejdet: Forskning Krydstabel De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi? Lederne har ikke skaffet mere tid til primærarbejdet: Forskning Hovedfag Hum Antal % 0% 2% 16% 42% 40% 100% Nat Antal % 1% 4% 13% 43% 39% 100% Samf Antal % 1% 1% 13% 40% 45% 100% Tek Antal % 0% 4% 16% 48% 32% 100% Øvr. Antal % 1% 0% 21% 45% 32% 100% Total Antal % 1% 3% 15% 43% 39% 100% 28

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

FORSKER FORUM. TEMA: Universitetslæreres arbejdstid. DM s & DJØF s & IDA s NR. 128 OKTOBER 1999

FORSKER FORUM. TEMA: Universitetslæreres arbejdstid. DM s & DJØF s & IDA s NR. 128 OKTOBER 1999 DM s & DJØF s & IDA s FORSKER NR. 128 OKTOBER 1999 FORUM Bureaukratiseret sektorforskning 3 Resultatkontrakt og anden styring forvandler Statens Arkiver til et forvaltningsorgan Lavere løn 4 Det er urealistisk

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse 2009

Personalepolitisk undersøgelse 2009 Karsten Vrangbæk Personalepolitisk undersøgelse 2009 Værdier og motivation blandt ansatte på kommunale og regionale arbejdspladser AKF publikationen Personalepolitisk undersøgelse 2009 Værdier og motivation

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 104 MAJ 97 LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE over dårlige undervisere før massefyringen af 40 lærere på DTU 2. MAJ/ MICHAEL DAUGAARD Masser af gratisarbejde

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm Af Gitte Redder @GitteRedder Torsdag den 13. august 2015, 05:00 Del: Stort arbejdspres og tyngende ansvar skaber stress blandt lektorer og professorer.

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere