Forskelle mellem Hovedfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskelle mellem Hovedfag"

Transkript

1 Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab Tek = teknisk videnskab Øvr = øvrige Hovedfag (Sundhedsvidenskab, veterinærvidenskab, jordbrugsvidenskab, andre) Det skal bemærkes, at ift. øvrige tabeller i spor 1, så er der alle hovedbeskæftigelser repræsenteret i tabellerne. Derfor er antallet lidt højere. Med hensyn til timeangivelserne, så er de dannet således, at de ligner de øvrige tabeller. Derfor er urealistiske timeangivelser fjernet. Hovedfag Gennemsnit Andel af forskning, som sammenhængende Andel af løn, som skal indtjenes via ekt.midler/rekvirerede opg. mv. Alder År ansat i universitetssystemet År i nuværende stilling År på nuværende arbejdsplads forskningstid? Hum Gennemsnit % 12% N Std. Deviation Nat Gennemsnit % 34% N Std. Deviation Samf Gennemsnit % 20% N Std. Deviation Tek Gennemsnit % 33% N Std. Deviation Øvr. Gennemsnit % 35% N Std. Deviation Total Gennemsnit % 26% N Std. Deviation

2 Hovedfag Hum Nat Samf Tek Øvr. Total Gennemsnit Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Total, forskning undervisning formidling administration ansøgning andet tid Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Hovedfag * Køn Krydstabel Køn Mand Kvinde Total Hovedfag Hum Antal % 54% 46% 100% Nat Antal % 70% 30% 100% Samf Antal % 58% 42% 100% Tek Antal % 85% 15% 100% Øvr. Antal % 52% 48% 100% Total Antal % 63% 37% 100% 2

3 Hovedfag * Fagforening Krydstabel Fagforening DM DJØF IDA JA Total Hovedfag Hum Antal % 99% 0% 1% 0% 100% Nat Antal % 73% 0% 23% 4% 100% Samf Antal % 45% 46% 5% 3% 100% Tek Antal % 15% 1% 84% 1% 100% Øvr. Antal % 61% 4% 15% 21% 100% Total Antal % 67% 8% 21% 5% 100% Hovedfag * Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Krydstabel sp.1. Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Studieadjunkt Professor Professor mso. Lektor Adjunkt Videnskabelig ass. Post.doc. Ph.d.- stipendiat el. studielektor Andet Total Hovedfag Hum Antal % 9% 5% 49% 11% 2% 6% 13% 2% 3% 100% Nat Antal % 11% 3% 41% 3% 2% 14% 17% 1% 7% 100% Samf Antal % 10% 6% 46% 8% 6% 1% 18% 0% 3% 100% Tek Antal % 15% 6% 50% 8% 1% 5% 11% 1% 4% 100% Øvr. Antal % 7% 6% 40% 4% 4% 14% 16% 1% 7% 100% Total Antal % 11% 5% 45% 7% 3% 9% 15% 1% 5% 100% 3

4 Hovedfag * Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Krydstabel Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Ja Nej Total Hovedfag Hum Antal % 21% 79% 100,0% Nat Antal % 27% 73% 100,0% Samf Antal % 23% 77% 100,0% Tek Antal % 29% 72% 100,0% Øvr. Antal % 40% 60% 100,0% Total Antal % 27% 73% 100,0% Hovedfag * Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? Krydstabel Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? positivt Positivt eller Negativt negativt Total Hovedfag Hum Antal % 1% 4% 19% 48% 28% 100% Nat Antal % 0% 7% 19% 48% 25% 100% Samf Antal % 1% 8% 20% 48% 23% 100% Tek Antal % 1% 12% 31% 41% 15% 100% Øvr. Antal % 0% 8% 25% 42% 25% 100% Total Antal % 1% 7% 21% 46% 24% 100% 4

5 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Hovedfag Hum Antal % 9% 30% 17% 36% 8% 100% Nat Antal % 6% 23% 22% 41% 9% 100% Samf Antal % 9% 27% 17% 36% 10% 100% Tek Antal % 8% 28% 17% 37% 10% 100% Øvr. Antal % 6% 20% 21% 47% 6% 100% Total Antal % 8% 26% 19% 39% 9% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Hovedfag Hum Antal % 11% 15% 21% 34% 18% 100% Nat Antal % 5% 11% 19% 44% 21% 100% Samf Antal % 14% 13% 20% 36% 17% 100% Tek Antal % 4% 11% 19% 44% 22% 100% Øvr. Antal % 7% 15% 19% 37% 23% 100% Total Antal % 8% 13% 20% 39% 20% 100% 5

6 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Hovedfag Hum Antal % 21% 34% 26% 13% 6% 100% Nat Antal % 22% 42% 21% 10% 5% 100% Samf Antal % 24% 35% 24% 8% 8% 100% Tek Antal % 22% 44% 17% 13% 4% 100% Øvr. Antal % 21% 47% 13% 13% 6% 100% Total Antal % 22% 40% 21% 11% 6% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Hovedfag Hum Antal % 1% 6% 20% 39% 34% 100% Nat Antal % 2% 4% 18% 33% 44% 100% Samf Antal % 0% 6% 26% 35% 32% 100% Tek Antal % 2% 4% 26% 39% 30% 100% Øvr. Antal % 2% 3% 15% 33% 47% 100% Total Antal % 1% 5% 20% 36% 38% 100% 6

7 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration Hovedfag Hum Antal % 2% 14% 26% 35% 24% 100% Nat Antal % 5% 19% 28% 26% 22% 100% Samf Antal % 5% 16% 26% 27% 26% 100% Tek Antal % 2% 9% 21% 41% 28% 100% Øvr. Antal % 6% 13% 31% 31% 20% 100% Total Antal % 4% 15% 27% 31% 24% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Hovedfag Hum Antal % 7% 19% 35% 26% 12% 100% Nat Antal % 8% 16% 33% 26% 17% 100% Samf Antal % 9% 15% 36% 29% 10% 100% Tek Antal % 5% 9% 38% 34% 13% 100% Øvr. Antal % 7% 9% 32% 30% 21% 100% Total Antal % 7% 15% 35% 28% 15% 100% 7

8 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Hovedfag Hum Antal % 12% 28% 36% 16% 7% 100% Nat Antal % 11% 26% 34% 20% 9% 100% Samf Antal % 12% 26% 40% 12% 10% 100% Tek Antal % 10% 20% 39% 24% 7% 100% Øvr. Antal % 9% 25% 35% 19% 13% 100% Total Antal % 11% 26% 36% 18% 9% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder Hovedfag Hum Antal % 19% 14% 13% 33% 21% 100% Nat Antal % 29% 17% 8% 28% 17% 100% Samf Antal % 22% 10% 14% 36% 18% 100% Tek Antal % 22% 13% 10% 34% 21% 100% Øvr. Antal % 37% 17% 13% 20% 13% 100% Total Antal % 25% 15% 12% 30% 18% 100% 8

9 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Hovedfag Hum Antal % 5% 9% 28% 40% 17% 100% Nat Antal % 9% 9% 28% 36% 18% 100% Samf Antal % 9% 11% 24% 39% 18% 100% Tek Antal % 4% 7% 25% 37% 27% 100% Øvr. Antal % 12% 9% 27% 37% 15% 100% Total Antal % 8% 9% 27% 38% 18% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Hovedfag Hum Antal % 20% 24% 35% 18% 3% 100% Nat Antal % 21% 29% 38% 9% 3% 100% Samf Antal % 21% 27% 36% 12% 3% 100% Tek Antal % 18% 29% 37% 14% 2% 100% Øvr. Antal % 23% 23% 36% 14% 3% 100% Total Antal % 21% 26% 37% 14% 3% 100% 9

10 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder en undervisningsindsats Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder en undervisningsindsats Hovedfag Hum Antal % 19% 18% 34% 22% 6% 100% Nat Antal % 18% 19% 39% 20% 5% 100% Samf Antal % 19% 20% 35% 23% 3% 100% Tek Antal % 15% 18% 32% 29% 5% 100% Øvr. Antal % 18% 21% 36% 21% 4% 100% Total Antal % 18% 19% 36% 22% 5% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Hovedfag Hum Antal % 6% 19% 20% 30% 25% 100% Nat Antal % 7% 21% 17% 31% 24% 100% Samf Antal % 8% 25% 20% 30% 17% 100% Tek Antal % 18% 28% 22% 28% 4% 100% Øvr. Antal % 5% 20% 21% 31% 24% 100% Total Antal % 8% 22% 20% 30% 21% 100% 10

11 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Hovedfag Hum Antal % 9% 28% 30% 26% 7% 100% Nat Antal % 11% 30% 31% 22% 6% 100% Samf Antal % 11% 27% 32% 24% 5% 100% Tek Antal % 10% 30% 35% 21% 5% 100% Øvr. Antal % 11% 34% 31% 20% 5% 100% Total Antal % 10% 30% 31% 23% 6% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Hovedfag Hum Antal % 12% 28% 25% 29% 7% 100% Nat Antal % 7% 26% 26% 33% 8% 100% Samf Antal % 10% 31% 22% 29% 9% 100% Tek Antal % 7% 24% 21% 42% 6% 100% Øvr. Antal % 6% 27% 25% 36% 6% 100% Total Antal % 9% 27% 24% 33% 7% 100% 11

12 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrige arbejdsforpligtelser Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrige arbejdsforpligtelser Hovedfag Hum Antal % 9% 28% 28% 22% 13% 100% Nat Antal % 12% 37% 27% 16% 7% 100% Samf Antal % 9% 26% 29% 23% 14% 100% Tek Antal % 12% 27% 25% 24% 12% 100% Øvr. Antal % 14% 32% 34% 16% 3% 100% Total Antal % 11% 31% 28% 20% 10% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Hovedfag Hum Antal % 3% 7% 25% 36% 29% 100% Nat Antal % 4% 6% 28% 37% 25% 100% Samf Antal % 3% 7% 28% 31% 31% 100% Tek Antal % 4% 9% 27% 41% 18% 100% Øvr. Antal % 4% 9% 33% 30% 23% 100% Total Antal % 3% 8% 28% 36% 26% 100% 12

13 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Hovedfag Hum Antal % 55% 21% 12% 9% 3% 100% Nat Antal % 63% 22% 10% 4% 2% 100% Samf Antal % 56% 25% 11% 6% 1% 100% Tek Antal % 61% 20% 10% 6% 3% 100% Øvr. Antal % 57% 21% 10% 9% 3% 100% Total Antal % 58% 22% 11% 7% 2% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Hovedfag Hum Antal % 32% 20% 13% 25% 10% 100% Nat Antal % 66% 18% 6% 5% 5% 100% Samf Antal % 45% 16% 12% 17% 10% 100% Tek Antal % 45% 20% 13% 14% 8% 100% Øvr. Antal % 56% 17% 6% 7% 14% 100% Total Antal % 49% 18% 10% 14% 9% 100% 13

14 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Hovedfag Hum Antal % 15% 33% 24% 27% 2% 100% Nat Antal % 16% 30% 26% 26% 3% 100% Samf Antal % 21% 30% 25% 21% 2% 100% Tek Antal % 16% 33% 27% 24% 1% 100% Øvr. Antal % 16% 28% 28% 25% 3% 100% Total Antal % 16% 31% 26% 25% 2% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Hovedfag Hum Antal % 12% 23% 47% 15% 2% 100% Nat Antal % 13% 24% 45% 16% 3% 100% Samf Antal % 20% 25% 35% 18% 2% 100% Tek Antal % 13% 24% 40% 21% 2% 100% Øvr. Antal % 15% 26% 43% 14% 2% 100% Total Antal % 14% 24% 43% 16% 2% 100% 14

15 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Hovedfag Hum Antal % 34% 36% 16% 11% 3% 100% Nat Antal % 30% 32% 19% 15% 4% 100% Samf Antal % 35% 29% 18% 14% 4% 100% Tek Antal % 34% 33% 19% 11% 4% 100% Øvr. Antal % 34% 31% 18% 13% 4% 100% Total Antal % 33% 33% 18% 13% 4% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Hovedfag Hum Antal % 3% 13% 24% 38% 21% 100% Nat Antal % 3% 16% 24% 43% 14% 100% Samf Antal % 4% 15% 25% 35% 21% 100% Tek Antal % 2% 13% 22% 42% 22% 100% Øvr. Antal % 3% 15% 25% 41% 15% 100% Total Antal % 3% 14% 24% 40% 18% 100% 15

16 Hovedfag * Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Krydstabel Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Ja, en Ja, flere gange enkelt gang Nej Ved ikke Total Hovedfag Hum Antal % 15% 15% 63% 7% 100% Nat Antal % 16% 13% 64% 7% 100% Samf Antal % 18% 14% 65% 3% 100% Tek Antal % 19% 13% 63% 5% 100% Øvr. Antal % 19% 12% 63% 7% 100% Total Antal % 17% 13% 64% 6% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Undervisning Krydstabel Har pålægget handlet om? Undervisning Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 52% 48% 100% Nat Antal % 51% 49% 100% Samf Antal % 46% 54% 100% Tek Antal % 58% 42% 100% Øvr. Antal % 48% 52% 100% Total Antal % 51% 49% 100% 16

17 Hovedfag * Har pålægget handlet om? Forskning på et bestemt felt Krydstabel Har pålægget handlet om? Forskning på et bestemt felt Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 89% 11% 100% Nat Antal % 90% 10% 100% Samf Antal % 78% 22% 100% Tek Antal % 93% 7% 100% Øvr. Antal % 89% 11% 100% Total Antal % 88% 12% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) Krydstabel Har pålægget handlet om? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 88% 12% 100% Nat Antal % 94% 6% 100% Samf Antal % 82% 18% 100% Tek Antal % 81% 19% 100% Øvr. Antal % 92% 8% 100% Total Antal % 89% 11% 100% 17

18 Hovedfag * Har pålægget handlet om? Udførelse af myndighedsopgaver/-betjening Krydstabel Har pålægget handlet om? Udførelse af myndighedsopgaver/- betjening Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 77% 23% 100% Nat Antal % 90% 10% 100% Samf Antal % 88% 12% 100% Tek Antal % 83% 17% 100% Øvr. Antal % 86% 14% 100% Total Antal % 84% 16% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Ansøge eksterne midler Krydstabel Har pålægget handlet om? Ansøge eksterne midler Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 78% 22% 100% Nat Antal % 69% 31% 100% Samf Antal % 75% 25% 100% Tek Antal % 71% 29% 100% Øvr. Antal % 67% 33% 100% Total Antal % 72% 28% 100% 18

19 Hovedfag * Har pålægget handlet om? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt Krydstabel Har pålægget handlet om? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 78% 22% 100% Nat Antal % 86% 14% 100% Samf Antal % 82% 18% 100% Tek Antal % 83% 17% 100% Øvr. Antal % 83% 17% 100% Total Antal % 82% 18% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign. Krydstabel Har pålægget handlet om? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign. Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 96% 4% 100% Nat Antal % 98% 2% 100% Samf Antal % 99% 1% 100% Tek Antal % 98% 2% 100% Øvr. Antal % 95% 5% 100% Total Antal % 97% 3% 100% 19

20 Hovedfag * Har pålægget handlet om? andet Krydstabel Har pålægget handlet om? andet Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 80% 20% 100% Nat Antal % 72% 28% 100% Samf Antal % 85% 15% 100% Tek Antal % 73% 27% 100% Øvr. Antal % 77% 23% 100% Total Antal % 77% 23% 100% Hovedfag * Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Krydstabel Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Ja, i Nej nogen grad Ja, i høj grad Ved ikke Total Hovedfag Hum Antal % 53% 33% 8% 6% 100% Nat Antal % 59% 32% 6% 4% 100% Samf Antal % 44% 41% 12% 3% 100% Tek Antal % 48% 33% 5% 13% 100% Øvr. Antal % 55% 23% 12% 9% 100% Total Antal % 53% 33% 8% 6% 100% 20

21 Hovedfag * Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Krydstabel Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Min forskningsfrihed Min Min er blevet forskningsfrihed forskningsfrihed mindre er uændret er blevet større Total Hovedfag Hum Antal % 28% 69% 2% 100% Nat Antal % 27% 70% 3% 100% Samf Antal % 26% 71% 3% 100% Tek Antal % 25% 73% 2% 100% Øvr. Antal % 28% 69% 4% 100% Total Antal % 27% 70% 3% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Institutleders styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Institutleders styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 43% 25% 32% 100% Nat Antal % 28% 21% 52% 100% Samf Antal % 38% 17% 45% 100% Tek Antal % 42% 18% 40% 100% Øvr. Antal % 25% 25% 49% 100% Total Antal % 35% 22% 43% 100% 21

22 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Dekanens styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Dekanens styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 45% 22% 33% 100% Nat Antal % 27% 28% 45% 100% Samf Antal % 39% 22% 39% 100% Tek Antal % 31% 22% 47% 100% Øvr. Antal % 17% 42% 41% 100% Total Antal % 33% 27% 40% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Rektors styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Rektors styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 46% 25% 28% 100% Nat Antal % 32% 26% 41% 100% Samf Antal % 51% 17% 32% 100% Tek Antal % 27% 22% 51% 100% Øvr. Antal % 24% 38% 38% 100% Total Antal % 37% 26% 37% 100% 22

23 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Uni's strategi Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Uni's strategi Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 74% 15% 11% 100% Nat Antal % 52% 29% 20% 100% Samf Antal % 59% 20% 20% 100% Tek Antal % 48% 22% 30% 100% Øvr. Antal % 53% 24% 24% 100% Total Antal % 59% 22% 19% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, bevillinger Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Mangel, bevillinger Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 65% 17% 19% 100% Nat Antal % 81% 9% 11% 100% Samf Antal % 65% 22% 14% 100% Tek Antal % 74% 12% 14% 100% Øvr. Antal % 78% 12% 10% 100% Total Antal % 73% 14% 14% 100% 23

24 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, forskningstid Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Mangel, forskningstid Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 74% 12% 14% 100% Nat Antal % 74% 15% 11% 100% Samf Antal % 81% 13% 6% 100% Tek Antal % 75% 14% 11% 100% Øvr. Antal % 62% 21% 17% 100% Total Antal % 73% 15% 12% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Større konkurrence Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Større konkurrence Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 68% 23% 9% 100% Nat Antal % 84% 10% 5% 100% Samf Antal % 70% 19% 11% 100% Tek Antal % 73% 18% 9% 100% Øvr. Antal % 82% 13% 5% 100% Total Antal % 76% 17% 8% 100% 24

25 Hovedfag * Har de nye ansatte ledere i perioden samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? Krydstabel Har de nye ansatte ledere i perioden samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? Jeg var ikke ansat inden Ja Nej Ved ikke 2007 Total Hovedfag Hum Antal % 10% 54% 19% 16% 100% Nat Antal % 12% 47% 18% 23% 100% Samf Antal % 8% 47% 21% 23% 100% Tek Antal % 18% 39% 25% 19% 100% Øvr. Antal % 11% 40% 25% 24% 100% Total Antal % 12% 47% 21% 21% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har overtaget noget af det administrative arbejde Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har overtaget noget af det administrative arbejde Hovedfag Hum Antal % 9% 30% 19% 33% 9% 100% Nat Antal % 10% 31% 39% 18% 2% 100% Samf Antal % 0% 41% 41% 12% 6% 100% Tek Antal % 3% 25% 41% 25% 6% 100% Øvr. Antal % 13% 42% 38% 8% 0% 100% Total Antal % 8% 32% 34% 21% 5% 100% 25

26 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? Der bruges ikke så meget tid på møder Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? Der bruges ikke så meget tid på møder Hovedfag Hum Antal % 7% 28% 33% 21% 12% 100% Nat Antal % 6% 33% 49% 12% 0% 100% Samf Antal % 0% 29% 53% 18% 0% 100% Tek Antal % 6% 44% 22% 25% 3% 100% Øvr. Antal % 4% 46% 38% 13% 0% 100% Total Antal % 5% 35% 38% 17% 4% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har frigjort mere tid til forskning Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har frigjort mere tid til forskning Hovedfag Hum Antal % 12% 30% 44% 12% 2% 100% Nat Antal % 4% 29% 53% 12% 2% 100% Samf Antal % 0% 29% 59% 12% 0% 100% Tek Antal % 6% 28% 34% 28% 3% 100% Øvr. Antal % 17% 33% 50% 0% 0% 100% Total Antal % 8% 30% 47% 13% 2% 100% 26

27 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har sørget for en bedre koordination Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har sørget for en bedre koordination Hovedfag Hum Antal % 5% 9% 14% 53% 19% 100% Nat Antal % 0% 6% 22% 67% 6% 100% Samf Antal % 0% 12% 29% 47% 12% 100% Tek Antal % 6% 9% 6% 69% 9% 100% Øvr. Antal % 4% 17% 29% 50% 0% 100% Total Antal % 3% 10% 19% 59% 10% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har kunnet skære igennem på en hensigtsmæssig måde Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har kunnet skære igennem på en hensigtsmæssig måde Hovedfag Hum Antal % 2% 2% 19% 63% 14% 100% Nat Antal % 0% 4% 16% 75% 6% 100% Samf Antal % 0% 6% 29% 59% 6% 100% Tek Antal % 3% 9% 25% 56% 6% 100% Øvr. Antal % 0% 8% 38% 38% 17% 100% Total Antal % 1% 5% 23% 61% 10% 100% 27

28 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Hovedfag Hum Antal % 5% 7% 21% 56% 12% 100% Nat Antal % 4% 4% 35% 47% 10% 100% Samf Antal % 0% 18% 18% 53% 12% 100% Tek Antal % 3% 6% 44% 41% 6% 100% Øvr. Antal % 13% 8% 29% 42% 8% 100% Total Antal % 5% 7% 31% 48% 10% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi? Lederne har ikke skaffet mere tid til primærarbejdet: Forskning Krydstabel De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi? Lederne har ikke skaffet mere tid til primærarbejdet: Forskning Hovedfag Hum Antal % 0% 2% 16% 42% 40% 100% Nat Antal % 1% 4% 13% 43% 39% 100% Samf Antal % 1% 1% 13% 40% 45% 100% Tek Antal % 0% 4% 16% 48% 32% 100% Øvr. Antal % 1% 0% 21% 45% 32% 100% Total Antal % 1% 3% 15% 43% 39% 100% 28

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm Af Gitte Redder @GitteRedder Torsdag den 13. august 2015, 05:00 Del: Stort arbejdspres og tyngende ansvar skaber stress blandt lektorer og professorer.

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 Dato: 20. juni 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 I mødet deltog: Henrik Pedersen, Inger Rose Hansen, Eva Sophia

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Udviklingssamtalen er: Den værdsættende samtale, hvor medarbejderen er den primære. Samtalen er baseret på dialog. Samtalen skal belyse og evt. justere: Medarbejderens

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2.

Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2. Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2. 18. juni 2013 Et mangfoldigt KU idéer til handling Task forcens Idékatalog 1. Indledning KU s handleplan Mangfoldighed flere kvinder i forskning

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Bilag K. Spørgeskema. Universitetsuddannelser

Bilag K. Spørgeskema. Universitetsuddannelser Bilag K Spørgeskema Universitetsuddannelser 1. STÅ-opgørelse - 1A. Angiv STÅ-antal for på de udvalgte uddannelser/fag. I tilfælde, hvor den angivne uddannelsesbetegnelse kan give anledning til tvivl om,

Læs mere

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet.

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Vejledning tilselvangivelse for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/5 2007 fra institutleder FHM til studienævnet

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Skal studieledere være strategiske, professionelle

Skal studieledere være strategiske, professionelle Skal studieledere være strategiske, professionelle ledere? v. Thomas Harboe Dansk Universitetspædagogisk Netværk Konference, mandag den 30.maj 2011 Fokus på studielederne Der sættes et betydeligt fokus

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013 Indhold Side Forord... 3 1. Lederstillinger... 4 2. Samarbejde i ledelsen... 5 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek... 5 3.1. Fokus

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere