Forskelle mellem Hovedfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskelle mellem Hovedfag"

Transkript

1 Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab Tek = teknisk videnskab Øvr = øvrige Hovedfag (Sundhedsvidenskab, veterinærvidenskab, jordbrugsvidenskab, andre) Det skal bemærkes, at ift. øvrige tabeller i spor 1, så er der alle hovedbeskæftigelser repræsenteret i tabellerne. Derfor er antallet lidt højere. Med hensyn til timeangivelserne, så er de dannet således, at de ligner de øvrige tabeller. Derfor er urealistiske timeangivelser fjernet. Hovedfag Gennemsnit Andel af forskning, som sammenhængende Andel af løn, som skal indtjenes via ekt.midler/rekvirerede opg. mv. Alder År ansat i universitetssystemet År i nuværende stilling År på nuværende arbejdsplads forskningstid? Hum Gennemsnit % 12% N Std. Deviation Nat Gennemsnit % 34% N Std. Deviation Samf Gennemsnit % 20% N Std. Deviation Tek Gennemsnit % 33% N Std. Deviation Øvr. Gennemsnit % 35% N Std. Deviation Total Gennemsnit % 26% N Std. Deviation

2 Hovedfag Hum Nat Samf Tek Øvr. Total Gennemsnit Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Total, forskning undervisning formidling administration ansøgning andet tid Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Gennemsnit N Std. Deviation Hovedfag * Køn Krydstabel Køn Mand Kvinde Total Hovedfag Hum Antal % 54% 46% 100% Nat Antal % 70% 30% 100% Samf Antal % 58% 42% 100% Tek Antal % 85% 15% 100% Øvr. Antal % 52% 48% 100% Total Antal % 63% 37% 100% 2

3 Hovedfag * Fagforening Krydstabel Fagforening DM DJØF IDA JA Total Hovedfag Hum Antal % 99% 0% 1% 0% 100% Nat Antal % 73% 0% 23% 4% 100% Samf Antal % 45% 46% 5% 3% 100% Tek Antal % 15% 1% 84% 1% 100% Øvr. Antal % 61% 4% 15% 21% 100% Total Antal % 67% 8% 21% 5% 100% Hovedfag * Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Krydstabel sp.1. Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Studieadjunkt Professor Professor mso. Lektor Adjunkt Videnskabelig ass. Post.doc. Ph.d.- stipendiat el. studielektor Andet Total Hovedfag Hum Antal % 9% 5% 49% 11% 2% 6% 13% 2% 3% 100% Nat Antal % 11% 3% 41% 3% 2% 14% 17% 1% 7% 100% Samf Antal % 10% 6% 46% 8% 6% 1% 18% 0% 3% 100% Tek Antal % 15% 6% 50% 8% 1% 5% 11% 1% 4% 100% Øvr. Antal % 7% 6% 40% 4% 4% 14% 16% 1% 7% 100% Total Antal % 11% 5% 45% 7% 3% 9% 15% 1% 5% 100% 3

4 Hovedfag * Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Krydstabel Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Ja Nej Total Hovedfag Hum Antal % 21% 79% 100,0% Nat Antal % 27% 73% 100,0% Samf Antal % 23% 77% 100,0% Tek Antal % 29% 72% 100,0% Øvr. Antal % 40% 60% 100,0% Total Antal % 27% 73% 100,0% Hovedfag * Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? Krydstabel Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? positivt Positivt eller Negativt negativt Total Hovedfag Hum Antal % 1% 4% 19% 48% 28% 100% Nat Antal % 0% 7% 19% 48% 25% 100% Samf Antal % 1% 8% 20% 48% 23% 100% Tek Antal % 1% 12% 31% 41% 15% 100% Øvr. Antal % 0% 8% 25% 42% 25% 100% Total Antal % 1% 7% 21% 46% 24% 100% 4

5 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Hovedfag Hum Antal % 9% 30% 17% 36% 8% 100% Nat Antal % 6% 23% 22% 41% 9% 100% Samf Antal % 9% 27% 17% 36% 10% 100% Tek Antal % 8% 28% 17% 37% 10% 100% Øvr. Antal % 6% 20% 21% 47% 6% 100% Total Antal % 8% 26% 19% 39% 9% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Hovedfag Hum Antal % 11% 15% 21% 34% 18% 100% Nat Antal % 5% 11% 19% 44% 21% 100% Samf Antal % 14% 13% 20% 36% 17% 100% Tek Antal % 4% 11% 19% 44% 22% 100% Øvr. Antal % 7% 15% 19% 37% 23% 100% Total Antal % 8% 13% 20% 39% 20% 100% 5

6 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Hovedfag Hum Antal % 21% 34% 26% 13% 6% 100% Nat Antal % 22% 42% 21% 10% 5% 100% Samf Antal % 24% 35% 24% 8% 8% 100% Tek Antal % 22% 44% 17% 13% 4% 100% Øvr. Antal % 21% 47% 13% 13% 6% 100% Total Antal % 22% 40% 21% 11% 6% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Hovedfag Hum Antal % 1% 6% 20% 39% 34% 100% Nat Antal % 2% 4% 18% 33% 44% 100% Samf Antal % 0% 6% 26% 35% 32% 100% Tek Antal % 2% 4% 26% 39% 30% 100% Øvr. Antal % 2% 3% 15% 33% 47% 100% Total Antal % 1% 5% 20% 36% 38% 100% 6

7 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration Hovedfag Hum Antal % 2% 14% 26% 35% 24% 100% Nat Antal % 5% 19% 28% 26% 22% 100% Samf Antal % 5% 16% 26% 27% 26% 100% Tek Antal % 2% 9% 21% 41% 28% 100% Øvr. Antal % 6% 13% 31% 31% 20% 100% Total Antal % 4% 15% 27% 31% 24% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Hovedfag Hum Antal % 7% 19% 35% 26% 12% 100% Nat Antal % 8% 16% 33% 26% 17% 100% Samf Antal % 9% 15% 36% 29% 10% 100% Tek Antal % 5% 9% 38% 34% 13% 100% Øvr. Antal % 7% 9% 32% 30% 21% 100% Total Antal % 7% 15% 35% 28% 15% 100% 7

8 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Hovedfag Hum Antal % 12% 28% 36% 16% 7% 100% Nat Antal % 11% 26% 34% 20% 9% 100% Samf Antal % 12% 26% 40% 12% 10% 100% Tek Antal % 10% 20% 39% 24% 7% 100% Øvr. Antal % 9% 25% 35% 19% 13% 100% Total Antal % 11% 26% 36% 18% 9% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder Hovedfag Hum Antal % 19% 14% 13% 33% 21% 100% Nat Antal % 29% 17% 8% 28% 17% 100% Samf Antal % 22% 10% 14% 36% 18% 100% Tek Antal % 22% 13% 10% 34% 21% 100% Øvr. Antal % 37% 17% 13% 20% 13% 100% Total Antal % 25% 15% 12% 30% 18% 100% 8

9 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Hovedfag Hum Antal % 5% 9% 28% 40% 17% 100% Nat Antal % 9% 9% 28% 36% 18% 100% Samf Antal % 9% 11% 24% 39% 18% 100% Tek Antal % 4% 7% 25% 37% 27% 100% Øvr. Antal % 12% 9% 27% 37% 15% 100% Total Antal % 8% 9% 27% 38% 18% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Hovedfag Hum Antal % 20% 24% 35% 18% 3% 100% Nat Antal % 21% 29% 38% 9% 3% 100% Samf Antal % 21% 27% 36% 12% 3% 100% Tek Antal % 18% 29% 37% 14% 2% 100% Øvr. Antal % 23% 23% 36% 14% 3% 100% Total Antal % 21% 26% 37% 14% 3% 100% 9

10 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder en undervisningsindsats Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder en undervisningsindsats Hovedfag Hum Antal % 19% 18% 34% 22% 6% 100% Nat Antal % 18% 19% 39% 20% 5% 100% Samf Antal % 19% 20% 35% 23% 3% 100% Tek Antal % 15% 18% 32% 29% 5% 100% Øvr. Antal % 18% 21% 36% 21% 4% 100% Total Antal % 18% 19% 36% 22% 5% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Hovedfag Hum Antal % 6% 19% 20% 30% 25% 100% Nat Antal % 7% 21% 17% 31% 24% 100% Samf Antal % 8% 25% 20% 30% 17% 100% Tek Antal % 18% 28% 22% 28% 4% 100% Øvr. Antal % 5% 20% 21% 31% 24% 100% Total Antal % 8% 22% 20% 30% 21% 100% 10

11 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Hovedfag Hum Antal % 9% 28% 30% 26% 7% 100% Nat Antal % 11% 30% 31% 22% 6% 100% Samf Antal % 11% 27% 32% 24% 5% 100% Tek Antal % 10% 30% 35% 21% 5% 100% Øvr. Antal % 11% 34% 31% 20% 5% 100% Total Antal % 10% 30% 31% 23% 6% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Hovedfag Hum Antal % 12% 28% 25% 29% 7% 100% Nat Antal % 7% 26% 26% 33% 8% 100% Samf Antal % 10% 31% 22% 29% 9% 100% Tek Antal % 7% 24% 21% 42% 6% 100% Øvr. Antal % 6% 27% 25% 36% 6% 100% Total Antal % 9% 27% 24% 33% 7% 100% 11

12 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrige arbejdsforpligtelser Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrige arbejdsforpligtelser Hovedfag Hum Antal % 9% 28% 28% 22% 13% 100% Nat Antal % 12% 37% 27% 16% 7% 100% Samf Antal % 9% 26% 29% 23% 14% 100% Tek Antal % 12% 27% 25% 24% 12% 100% Øvr. Antal % 14% 32% 34% 16% 3% 100% Total Antal % 11% 31% 28% 20% 10% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Hovedfag Hum Antal % 3% 7% 25% 36% 29% 100% Nat Antal % 4% 6% 28% 37% 25% 100% Samf Antal % 3% 7% 28% 31% 31% 100% Tek Antal % 4% 9% 27% 41% 18% 100% Øvr. Antal % 4% 9% 33% 30% 23% 100% Total Antal % 3% 8% 28% 36% 26% 100% 12

13 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Hovedfag Hum Antal % 55% 21% 12% 9% 3% 100% Nat Antal % 63% 22% 10% 4% 2% 100% Samf Antal % 56% 25% 11% 6% 1% 100% Tek Antal % 61% 20% 10% 6% 3% 100% Øvr. Antal % 57% 21% 10% 9% 3% 100% Total Antal % 58% 22% 11% 7% 2% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Hovedfag Hum Antal % 32% 20% 13% 25% 10% 100% Nat Antal % 66% 18% 6% 5% 5% 100% Samf Antal % 45% 16% 12% 17% 10% 100% Tek Antal % 45% 20% 13% 14% 8% 100% Øvr. Antal % 56% 17% 6% 7% 14% 100% Total Antal % 49% 18% 10% 14% 9% 100% 13

14 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Hovedfag Hum Antal % 15% 33% 24% 27% 2% 100% Nat Antal % 16% 30% 26% 26% 3% 100% Samf Antal % 21% 30% 25% 21% 2% 100% Tek Antal % 16% 33% 27% 24% 1% 100% Øvr. Antal % 16% 28% 28% 25% 3% 100% Total Antal % 16% 31% 26% 25% 2% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Hovedfag Hum Antal % 12% 23% 47% 15% 2% 100% Nat Antal % 13% 24% 45% 16% 3% 100% Samf Antal % 20% 25% 35% 18% 2% 100% Tek Antal % 13% 24% 40% 21% 2% 100% Øvr. Antal % 15% 26% 43% 14% 2% 100% Total Antal % 14% 24% 43% 16% 2% 100% 14

15 Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Hovedfag Hum Antal % 34% 36% 16% 11% 3% 100% Nat Antal % 30% 32% 19% 15% 4% 100% Samf Antal % 35% 29% 18% 14% 4% 100% Tek Antal % 34% 33% 19% 11% 4% 100% Øvr. Antal % 34% 31% 18% 13% 4% 100% Total Antal % 33% 33% 18% 13% 4% 100% Hovedfag * Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Krydstabel Hvor uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Hovedfag Hum Antal % 3% 13% 24% 38% 21% 100% Nat Antal % 3% 16% 24% 43% 14% 100% Samf Antal % 4% 15% 25% 35% 21% 100% Tek Antal % 2% 13% 22% 42% 22% 100% Øvr. Antal % 3% 15% 25% 41% 15% 100% Total Antal % 3% 14% 24% 40% 18% 100% 15

16 Hovedfag * Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Krydstabel Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Ja, en Ja, flere gange enkelt gang Nej Ved ikke Total Hovedfag Hum Antal % 15% 15% 63% 7% 100% Nat Antal % 16% 13% 64% 7% 100% Samf Antal % 18% 14% 65% 3% 100% Tek Antal % 19% 13% 63% 5% 100% Øvr. Antal % 19% 12% 63% 7% 100% Total Antal % 17% 13% 64% 6% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Undervisning Krydstabel Har pålægget handlet om? Undervisning Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 52% 48% 100% Nat Antal % 51% 49% 100% Samf Antal % 46% 54% 100% Tek Antal % 58% 42% 100% Øvr. Antal % 48% 52% 100% Total Antal % 51% 49% 100% 16

17 Hovedfag * Har pålægget handlet om? Forskning på et bestemt felt Krydstabel Har pålægget handlet om? Forskning på et bestemt felt Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 89% 11% 100% Nat Antal % 90% 10% 100% Samf Antal % 78% 22% 100% Tek Antal % 93% 7% 100% Øvr. Antal % 89% 11% 100% Total Antal % 88% 12% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) Krydstabel Har pålægget handlet om? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 88% 12% 100% Nat Antal % 94% 6% 100% Samf Antal % 82% 18% 100% Tek Antal % 81% 19% 100% Øvr. Antal % 92% 8% 100% Total Antal % 89% 11% 100% 17

18 Hovedfag * Har pålægget handlet om? Udførelse af myndighedsopgaver/-betjening Krydstabel Har pålægget handlet om? Udførelse af myndighedsopgaver/- betjening Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 77% 23% 100% Nat Antal % 90% 10% 100% Samf Antal % 88% 12% 100% Tek Antal % 83% 17% 100% Øvr. Antal % 86% 14% 100% Total Antal % 84% 16% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Ansøge eksterne midler Krydstabel Har pålægget handlet om? Ansøge eksterne midler Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 78% 22% 100% Nat Antal % 69% 31% 100% Samf Antal % 75% 25% 100% Tek Antal % 71% 29% 100% Øvr. Antal % 67% 33% 100% Total Antal % 72% 28% 100% 18

19 Hovedfag * Har pålægget handlet om? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt Krydstabel Har pålægget handlet om? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 78% 22% 100% Nat Antal % 86% 14% 100% Samf Antal % 82% 18% 100% Tek Antal % 83% 17% 100% Øvr. Antal % 83% 17% 100% Total Antal % 82% 18% 100% Hovedfag * Har pålægget handlet om? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign. Krydstabel Har pålægget handlet om? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign. Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 96% 4% 100% Nat Antal % 98% 2% 100% Samf Antal % 99% 1% 100% Tek Antal % 98% 2% 100% Øvr. Antal % 95% 5% 100% Total Antal % 97% 3% 100% 19

20 Hovedfag * Har pålægget handlet om? andet Krydstabel Har pålægget handlet om? andet Nej Ja Total Hovedfag Hum Antal % 80% 20% 100% Nat Antal % 72% 28% 100% Samf Antal % 85% 15% 100% Tek Antal % 73% 27% 100% Øvr. Antal % 77% 23% 100% Total Antal % 77% 23% 100% Hovedfag * Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Krydstabel Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Ja, i Nej nogen grad Ja, i høj grad Ved ikke Total Hovedfag Hum Antal % 53% 33% 8% 6% 100% Nat Antal % 59% 32% 6% 4% 100% Samf Antal % 44% 41% 12% 3% 100% Tek Antal % 48% 33% 5% 13% 100% Øvr. Antal % 55% 23% 12% 9% 100% Total Antal % 53% 33% 8% 6% 100% 20

21 Hovedfag * Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Krydstabel Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Min forskningsfrihed Min Min er blevet forskningsfrihed forskningsfrihed mindre er uændret er blevet større Total Hovedfag Hum Antal % 28% 69% 2% 100% Nat Antal % 27% 70% 3% 100% Samf Antal % 26% 71% 3% 100% Tek Antal % 25% 73% 2% 100% Øvr. Antal % 28% 69% 4% 100% Total Antal % 27% 70% 3% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Institutleders styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Institutleders styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 43% 25% 32% 100% Nat Antal % 28% 21% 52% 100% Samf Antal % 38% 17% 45% 100% Tek Antal % 42% 18% 40% 100% Øvr. Antal % 25% 25% 49% 100% Total Antal % 35% 22% 43% 100% 21

22 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Dekanens styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Dekanens styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 45% 22% 33% 100% Nat Antal % 27% 28% 45% 100% Samf Antal % 39% 22% 39% 100% Tek Antal % 31% 22% 47% 100% Øvr. Antal % 17% 42% 41% 100% Total Antal % 33% 27% 40% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Rektors styring Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Rektors styring Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 46% 25% 28% 100% Nat Antal % 32% 26% 41% 100% Samf Antal % 51% 17% 32% 100% Tek Antal % 27% 22% 51% 100% Øvr. Antal % 24% 38% 38% 100% Total Antal % 37% 26% 37% 100% 22

23 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Uni's strategi Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? - Uni's strategi Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 74% 15% 11% 100% Nat Antal % 52% 29% 20% 100% Samf Antal % 59% 20% 20% 100% Tek Antal % 48% 22% 30% 100% Øvr. Antal % 53% 24% 24% 100% Total Antal % 59% 22% 19% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, bevillinger Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Mangel, bevillinger Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 65% 17% 19% 100% Nat Antal % 81% 9% 11% 100% Samf Antal % 65% 22% 14% 100% Tek Antal % 74% 12% 14% 100% Øvr. Antal % 78% 12% 10% 100% Total Antal % 73% 14% 14% 100% 23

24 Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, forskningstid Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Mangel, forskningstid Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 74% 12% 14% 100% Nat Antal % 74% 15% 11% 100% Samf Antal % 81% 13% 6% 100% Tek Antal % 75% 14% 11% 100% Øvr. Antal % 62% 21% 17% 100% Total Antal % 73% 15% 12% 100% Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Større konkurrence Krydstabel Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? - Større konkurrence Ja Ved ikke Nej Total Hovedfag Hum Antal % 68% 23% 9% 100% Nat Antal % 84% 10% 5% 100% Samf Antal % 70% 19% 11% 100% Tek Antal % 73% 18% 9% 100% Øvr. Antal % 82% 13% 5% 100% Total Antal % 76% 17% 8% 100% 24

25 Hovedfag * Har de nye ansatte ledere i perioden samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? Krydstabel Har de nye ansatte ledere i perioden samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? Jeg var ikke ansat inden Ja Nej Ved ikke 2007 Total Hovedfag Hum Antal % 10% 54% 19% 16% 100% Nat Antal % 12% 47% 18% 23% 100% Samf Antal % 8% 47% 21% 23% 100% Tek Antal % 18% 39% 25% 19% 100% Øvr. Antal % 11% 40% 25% 24% 100% Total Antal % 12% 47% 21% 21% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har overtaget noget af det administrative arbejde Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har overtaget noget af det administrative arbejde Hovedfag Hum Antal % 9% 30% 19% 33% 9% 100% Nat Antal % 10% 31% 39% 18% 2% 100% Samf Antal % 0% 41% 41% 12% 6% 100% Tek Antal % 3% 25% 41% 25% 6% 100% Øvr. Antal % 13% 42% 38% 8% 0% 100% Total Antal % 8% 32% 34% 21% 5% 100% 25

26 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? Der bruges ikke så meget tid på møder Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? Der bruges ikke så meget tid på møder Hovedfag Hum Antal % 7% 28% 33% 21% 12% 100% Nat Antal % 6% 33% 49% 12% 0% 100% Samf Antal % 0% 29% 53% 18% 0% 100% Tek Antal % 6% 44% 22% 25% 3% 100% Øvr. Antal % 4% 46% 38% 13% 0% 100% Total Antal % 5% 35% 38% 17% 4% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har frigjort mere tid til forskning Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har frigjort mere tid til forskning Hovedfag Hum Antal % 12% 30% 44% 12% 2% 100% Nat Antal % 4% 29% 53% 12% 2% 100% Samf Antal % 0% 29% 59% 12% 0% 100% Tek Antal % 6% 28% 34% 28% 3% 100% Øvr. Antal % 17% 33% 50% 0% 0% 100% Total Antal % 8% 30% 47% 13% 2% 100% 26

27 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har sørget for en bedre koordination Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har sørget for en bedre koordination Hovedfag Hum Antal % 5% 9% 14% 53% 19% 100% Nat Antal % 0% 6% 22% 67% 6% 100% Samf Antal % 0% 12% 29% 47% 12% 100% Tek Antal % 6% 9% 6% 69% 9% 100% Øvr. Antal % 4% 17% 29% 50% 0% 100% Total Antal % 3% 10% 19% 59% 10% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har kunnet skære igennem på en hensigtsmæssig måde Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De har kunnet skære igennem på en hensigtsmæssig måde Hovedfag Hum Antal % 2% 2% 19% 63% 14% 100% Nat Antal % 0% 4% 16% 75% 6% 100% Samf Antal % 0% 6% 29% 59% 6% 100% Tek Antal % 3% 9% 25% 56% 6% 100% Øvr. Antal % 0% 8% 38% 38% 17% 100% Total Antal % 1% 5% 23% 61% 10% 100% 27

28 Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Krydstabel De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi? De er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Hovedfag Hum Antal % 5% 7% 21% 56% 12% 100% Nat Antal % 4% 4% 35% 47% 10% 100% Samf Antal % 0% 18% 18% 53% 12% 100% Tek Antal % 3% 6% 44% 41% 6% 100% Øvr. Antal % 13% 8% 29% 42% 8% 100% Total Antal % 5% 7% 31% 48% 10% 100% Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi? Lederne har ikke skaffet mere tid til primærarbejdet: Forskning Krydstabel De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi? Lederne har ikke skaffet mere tid til primærarbejdet: Forskning Hovedfag Hum Antal % 0% 2% 16% 42% 40% 100% Nat Antal % 1% 4% 13% 43% 39% 100% Samf Antal % 1% 1% 13% 40% 45% 100% Tek Antal % 0% 4% 16% 48% 32% 100% Øvr. Antal % 1% 0% 21% 45% 32% 100% Total Antal % 1% 3% 15% 43% 39% 100% 28

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for universitetslærere Spor 1

Forskerundersøgelsen. Resultater for universitetslærere Spor 1 Forskerundersøgelsen Resultater for universitetslærere Spor 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø. Sammenfatningsrapport Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 86% (N=442)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 283 Mand 159 Svar i alt 442 3 Er du: 25 2 15 283 1 159 5 Kvinde

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Count and Percent Rådgiver/sælger

Count and Percent Rådgiver/sælger 1) Har du rådgivning af privatkunder som en væsentlig del af Respondents: 4269 dit arbejdsområde? Ja 3229 75,64 % Nej 1040 24,36 % Total Responses 4269 100.00 % 2) Har du personligt inden for de seneste

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

International Education 2013. Sammenfatningsrapport

International Education 2013. Sammenfatningsrapport International Education 213 Sammenfatningsrapport År for bachelor/tilsvarende (åååå) Svarprocent: 73% (N=492)Spørgsmålstype: Tekst 1998 25 1999 21 27 2 199 18 1993 18 1991 17 1989 16 1988 15 1992 15 1996

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN S

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A F T A L E O M A R B E J D S T I D S N O R M E R F O R I N S T I T U T T E R N E S H V I P - M E D A R B E J D E

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Bilag 5.1 Dato: Juni 2014 Ref: HP/tel Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Denne tekst bør læses med det medfølgende regneark åbent eller printet. Spørgsmål til arket stilles Fakultetssekretariatet

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N www.forskningsanalyse.dk www.cfa.au.dk cfa@cfa.au.dk

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere