Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation"

Transkript

1 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den vigtigste kvalitet ved god præsentationsteknik er først og fremmest, at indholdet og budskabet er væsentligt og vedkommende for tilhørerne. Men formen skal også være god, og det kan den blive ved, at man systematisk arbejder sig igennem fem forberedelsesfaser, gennemtænker sin argumentation grundigt, har et kropssprog, der understreger budskabet, og en stemme, der kan tale rummet op og som fungerer optimalt, så den ikke volder problemer. Præsentationsteknik er et vigtigt håndværk at arbejde med, fordi man bliver bedømt på sin adfærd - ikke på sine intentioner! Om præsentationsteknik I stedet for præsentationsteknik kunne man også kalde det taleteknik, foredragsteknik, mundtlig fremstilling, mundtlig formidling eller andet. Alt efter hvordan man definerer det, kan det være betegnelser for den samme disciplin - eller det kan være betegnelser, der dækker over flere forskellige genrer. F.eks. vil en tale typisk være en monolog (en envejskommunikation), hvor talerens hensigt enten er at oplyse, underholde eller påvirke sine tilhørere, hvor en præsentation f.eks. typisk vil være mere dialogisk (en tovejskommunikation), hvor taleren oftest indleder med at præsentere en idé, et produkt eller lign., hvorefter tilhørerne kan stille spørgsmål eller deltage aktivt i en diskussion. At arbejde med præsentationsteknik handler ikke om at tilegne sig et nyt kropssprog eller andre unaturlige teknikker - det vil bare virke akavet og kunstigt. Til gengæld handler det om at blive bevidstgjort om sine kommunikative evner og virkemidler, så man kan få det bedste ud af det, man har og udnytte sine ressourcer optimalt. Det handler om at kunne formidle sine budskaber så klart, overbevisende og troværdigt som muligt, og det gør man bedst, når følgende kvaliteter indgår i ens mundtlige fremstilling: Et rigtigt udvalg af informationer En klar indledning En klar disposition Klare afsnitsinddelinger Et præcist sprog En god, overbevisende og forståelig argumentation Et godt manuskript En tydelig stemme Et hensigtsmæssigt kropssprog

2 2/11 En hensigtsmæssig brug af hjælpemidler En tydelig afslutning I det følgende får du en gennemgang af, hvordan du kan forberede dit oplæg, udarbejde dit manuskript, gennemtænke din argumentation, arbejde med dit kropssprog og din stemme, vælge hjælpemidler - og bearbejde en eventuel nervøsitet, så dit oplæg lever op til de nævnte kvaliteter. Fra idé til fremførelse 1. Find frem til det rigtige indhold 2. Find den rigtige form 3. Find det rigtige sprog 4. Forbered fremførelsen 5. Sig det - også med stemmen og kroppen! Find frem til det rigtige indhold Når du skal forberede et mundtligt oplæg, skal du først svare på følgende spørgsmål: Hvad er emnet? Hvem er tilhørerne? Hvad ved de om emnet? Hvad har de behov for at få at vide? Hvad er formålet? Når du har svarene på disse spørgsmål, skal du finde ud af, hvad du så skal sige. Start med at finde informationer, data, tal, statistikker eller lign. der i hvert fald skal med. Lav dernæst f.eks. en brainstorming over emnet eller stil en mængde spørgsmål til dit emne så du får skrevet så mange af dine tanker ned på papir som muligt. Her gælder det bare om at finde på. Alt, hvad du kan komme i tanke om, der er relevant, skriver du ned. Når du har tømt hovedet og ikke har flere idéer, så er det tid til at sortere i dit stof og udvælge, hvad der skal med i det endelige oplæg. Du kan aldrig nå det hele, derfor er det vigtigt, at du sorterer med hård hånd og tager højde for, hvor lang tid dit oplæg skal vare. Find den rigtige form Så er det tid til at disponere dit materiale, så tingene bliver sagt i den rækkefølge, der fungerer bedst. Her er det godt at gøre sig klart, at tilhørerne normalt er mest opmærksomme i starten og i slutningen af et oplæg. Det vigtigste skal altså siges i begyndelsen - og gentages ved afslutningen. Et oplæg skal altid indeholde en tredeling: En begyndelse, en hoveddel og en afslutning. 1) Begyndelsen Slå emnet fast

3 3/11 Fortæl hvad du vil tale om Gør emnet vedkommende for tilhørerne Skab interesse og opmærksomhed 2) Hoveddelen Uddyb og understøt dit hovedbudskab med informationer, fakta, dokumentation, eksempler og argumenter 3) Slutningen Saml op på det du har sagt Lav en konklusion Slå pointen fast en sidste gang Lav en opfordring til passende handlinger Husk at dine tilhørere kun hører dit budskab én gang. De kan ikke bladre tilbage som i en bog og kigge, hvis de glemmer en pointe. Derfor skal det gå rent ind første gang. En god tommelfingerregel er derfor, at du gentager dit hovedbudskab tre gange - men på tre forskellige måder. Første gang i indledningen, anden gang i hoveddelen og tredje gang i slutningen. Find det rigtige sprog Sproget skal være klart, korrekt, hensigtsmæssigt og levende. Og så skal det være mundtligt - ikke skriftligt. Det er derfor vigtigt, at man taler frit over et stikordsmanuskript - eller i hvert fald øver sig så meget, at man bliver fri af sit fuldt skrevne manuskript. Hvis man læser op af et manuskript, bliver sproget nemt til skriftsprog, og det er svært at forstå for dem, der lytter. Brug gerne "høreprøven" til at checke om sproget er naturligt og flydende eller knudret og tungt. Høreprøven vil sige, at man "sætter lyd på sproget" ved at udtale det, man har tænkt sig at sige, og så lytter til rytmen. Hvis det ligger godt i munden og er let at fremføre, vil det også være klart og forståeligt for tilhørerne. Bruger du fagudtryk eller fremmedord, er det vigtigt, at du overvejer, om dine tilhørere ved, hvad de betyder. Ellers må du forklare dem - eller vælge nogle andre ord. Forbered fremførelsen Du behøver ikke at lære hele oplægget udenad. Men du skal lære det at kende, så du kan finde rundt i det. Et manuskript kan hjælpe dig til at huske din disposition og dine vigtigste pointer undervejs. Du skal vælge den type manuskript, du har det bedst med. Du kan vælge mellem: Stikord på et stykke papir - hvor du skriver stikordene ned i den rækkefølge, du skal bruge dem Stikord på kartonkort - hvor du skriver de vigtigste ord og sætninger ned på små kort Fuldt skrevet manuskript - med understregning af vigtigste stikord Fuldt skrevet manuskript - med stikord i margin Der er flest fordele ved at bruge stikord på kartonkort, fordi kortene er små og kan skjules i hånden - og du fristes ikke til at stå og læse op, så du mister

4 4/11 kontakten med tilhørerne. Det giver også gode pauser i talen, når du skal vende kort. Men hvis du ikke kan klare dig uden et fuldt skrevet manuskript, så skal du selvfølgelig vælge det. Ligegyldigt hvilken type manuskript du vælger, kan det være en god idé at skrive din indledning og din afslutning ordret ned, så du er sikker på, at du får indledt og afsluttet på den helt rigtige måde. Sig det - også med stemmen og kroppen! En amerikansk forsker (Mehrabian, 1972) har lavet forsøg, der tyder på, at kun 7% af et budskab opleves gennem de ord, der siges, 38% opleves gennem tonefaldet, dvs. måden, det siges på, mens hele 55% opleves gennem kropssproget - især ansigtsudtrykket. Med andre ord er det sådan, at jo mere overensstemmelse der er mellem ordene, tonefaldet og kropssproget, jo mere klar, overbevisende og troværdig virker du. Så selvom det væsentligste selvfølgelig er indholdet, så skulle måden du siger det på gerne hjælpe med til, at indholdet bliver forstået på den rigtige måde. Du skal være opmærksom på det hørlige og det synlige. Det hørlige er den måde, du taler på, og måden du bruger din stemme som udtryksmiddel på, dvs. dit taletempo, din artikulation, din stemmevolumen og din stemmevariation. Det synlige er dit kropssprog, der er en kombination af dine øjne, din ansigtsmimik, din kropsholdning og din gestik dvs. dine fagter. Når du arbejder med det hørlige, er det vigtigt, du husker at: Tale tydeligt Lukke munden op Bruge læberne Tale langsomt nok Holde pauser Tale højt nok Tale varieret Når du arbejder med det synlige dvs. dit kropssprog, er det vigtigt, du husker at: Stå op - og stå solidt på begge fødder Tage øjenkontakt med tilhørerne - eller lade som om! Have frie hænder, der understreger budskabet Have en afslappet og understøttende ansigtsmimik Bruge dine hjælpemidler korrekt Undgå diverse uvaner Det er svært at give generelle råd om et godt kropssprog, da det er meget individuelt. Men grundlæggende skal et kropssprog være ægte, naturligt og spontant - og støvsuget for uvaner som f.eks. at rette på tøjet, tage brillerne af og på, nørkle med en kuglepen, svaje fra side til side eller pille sig i håret. Disse bevægelser virker ofte febrilske og meningsløse og tager opmærksomheden fra det, der bliver sagt. Prøv at blive bevidst om dine egne uvaner ved at bede om feedback eller ved at blive optaget på video, så du kan se dig selv.

5 5/11 Argumentation Når du skal gennemtænke din argumentation, bør du stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad er din primære påstand, dvs. hvad er dit hovedbudskab, dit hovedargument? Hvad begrunder du denne påstand med? Hvad har du af dokumentation, fakta, erfaringer m.m., der kan understøtte din påstand? Har du nogle konkrete eksempler fra det virkelige liv, der kan understøtte din påstand? Hvad kunne dine tilhørere sidde inde med af indvendinger mod din påstand? Hvad har de af modstand, og hvad kunne de begrunde det med? Hvordan vil du kunne tilbagevise og argumentere imod disse indvendinger? Når du har fundet svarene på disse spørgsmål, så har du information nok til at kunne bygge din argumentation op. For at din argumentation bliver klar og nem at forstå, kræver den en vis systematik i sin opbygning. Systematisk opbygning af argumentation: Påstand Begrundelse Eksempel Tænkt indvending Modargumentation Påstand Tænker du tilhørernes eventuelle indvendinger med ind i din argumentation, imødekommer dem og tilbageviser dem (som i punkt 4 og 5), så vil din argumentation fremstå endnu mere gennemtænkt, overbevisende og lødig. Argumentationsmodellen passer godt ind i oplæggets hoveddel (se afsnittet Om taleteknik, Find den rigtige form), men argumentationsmodellen kan også sagtens stå alene som et helt oplæg, hvor første og sidste påstand udgør henholdsvis begyndelse og slutning. Hjælpemidler Gode grunde til hjælpemidler Der er mange gode grunde til at bruge hjælpemidler, når man arbejder med taleteknik. Både for atskabe variation - det kan blive kedeligt og trættende i længden at se en person stå og tale. for at hjælpe budskabet på vej - nogle informationer som f.eks. tal, procenter eller statistikker bør understøttes af noget visuelt, der kan fastholde informationen lidt længere, end hvis den blot gives mundtligt. En

6 6/11 præsentation af et produkt bør også understøttes af et billede, så oplysningerne bliver så konkrete som muligt. for at øge hukommelsen - nogle undersøgelser peger på, at vi bedre husker ting, vi har set, end ting vi kun har hørt om. Bruger du hjælpemidler, der kan smages, lugtes eller røres ved, kan det også være et plus - du skal blot være varsom med, at det ikke tager for meget opmærksomhed fra dig og det, du taler om. Og så er det vigtigt, at du sørger for ikke at stå med ryggen mod dine tilhørere, mens du bruger dine hjælpemidler - f.eks. læser på overheadlærredet. De vil ikke kunne høre, hvad du siger, og du mister kontakten med dem. De mest almindelige hjælpemidler er: Overhead og PowerPoint Tavle, whiteboard og flipover Udleveret materiale Overhead Overhead skal støtte det, der siges - ikke erstatte det. Overheads skal typisk indeholde: En disposition Overskrifter Overbliksoplysninger og hovedpunkter Eksempler eller citater Vigtige pointer Figurer, tal, statistikker, grafiske modeller eller lign. Konklusioner En almindelig fejl ved brug af overheads er, at der står for meget på dem. Tilhørerne skal lytte - ikke læse! En tommelfingerregel er derfor, at der kan stå ca. fem punkter. I øvrigt skal du huske at skriften også skal kunne læses fra bagerste række. Brug derfor aldrig mindre end pkt. 18 i skriftstørrelse. Et par klare fordele ved at bruge overheads er, at man kan forberede dem hjemmefra, og at de kan fungere som stikordsmanuskript og disposition for taleren. En ulempe er dog, at en overhead også tager opmærksomhed fra taleren. Undgå derfor at bruge den uafbrudt, dvs. sluk den, når det er mulig, og undgå at lægge den ene overhead på efter den anden - det bliver kedeligt i længden. PowerPoint Generelt gælder de samme regler for brug af PowerPoint som for brug af overhead mht. indhold, mængden af stof og skriftstørrelsen. Med PowerPoint kan man dog lave nogle meget flottere og mere professionelt udseende præsentationer i mange farver og med lyde og animationer, så teksten f.eks. kommer glidende ind på skærmen, efterhånden som man kommer til et punkt. Her skal man dog passe på, at teknologien ikke stjæler hele opmærksomheden fra taleren - eller fra budskabet!

7 7/11 Problemet med PowerPoint er som regel, at lokalet skal være mørkt for, at man kan se. Det betyder samtidig, at al opmærksomhed er på den oplyste skærm - og ikke på taleren. Bruger man PowerPoint er det altså en god idé først at lave en monologisk præsentation for derefter at slukke skærmen og tænde lyset, så man kan se hinanden under spørgerunden eller diskussionen. Tavle Det er en god idé at overveje hjemmefra, hvor meget man vil bruge tavlen samt hvad og hvor meget, der skal stå på den. Tavlen kan med fordel deles op af flere lodrette streger - så er det nemmere at disponere sit stof på den. Principielt starter man til venstre på tavlen og arbejder sig i retning mod højre. Det kan lyde banalt, men da mange har tendens til at starte på midten, så løber de hurtigt tør for plads! Brug en stor og let læselig håndskrift, og pas på den ikke "falder" eller "stiger", men holder sig på samme linie hele tiden. Det ser pænest ud og spilder ikke pladsen. Det tager tid at skrive på en tavle, og det kan være en fordel, fordi det sætter tempoet lidt ned, det indbyder til dialog og diskussion, og det kan bryde en lidt kedelig talerrolle. Det kan selvfølgelig også være en ulempe, hvis det tager for meget tid. En anden ulempe er, at skriften står hvidt på sort (eller grønt). Undersøgelser viser nemlig, at det er sværere for øjnene at læse, end hvis skriften står sort på hvidt. Whiteboard Mht. forberedelse, tidsforbrug, opdeling og håndskrift gælder der de samme regler for brug af whiteboard som for brug af en almindelig tavle. Tusser i forskellige farver kan være med til at gøre et whiteboard levende og spændende at se på. Ulempen ved whiteboard er dog, at der kan være tendens til genskin i den hvide baggrund, hvilket kan belaste øjnene, når man kigger på det. Flipover Ligesom med tavle og whiteboard bør du tænke igennem under forberedelsen, hvad der skal stå på flipoveren - ligesom flipoveren også tager tid og kræver en god læselig håndskrift. Tidsforbruget kan man dog mindske ved at forberede flipoverne mere eller mindre, inden tilhørerne kommer. Dette er en stor fordel ved flipoveren, fordi man samtidig kan gemme sine pointer på bagsiden af flipoverstativet, indtil de bliver relevante og så blot "flippe dem over", når de skal bruges. Til forskel fra tavle og whiteboard, hvor man jo må viske noget ud, hvis man skal skaffe sig mere plads, så har flipoveren den fordel, at man blot kan rive siderne af og f.eks. hænge dem op på væggen, så man fastholder synligheden af de ting, man har skrevet eller illustreret. Udleveret materiale Det er ofte nødvendigt - eller i hvert fald hensigtsmæssigt - at udlevere materiale (handouts) undervejs. Enten til støtte for det man siger eller som en service overfor tilhørerne, så de ikke behøver at tage noter hele tiden. Ulempen ved udleveret materiale er, at det tager tid samt skaber støj og uro. Ofte vil tilhørerne også begynde at læse det, hvilket ikke altid er meningen.

8 8/11 Nervøsitet To former for nervøsitet Normalt kan man tale om to typer nervøsitet, der dog ikke er opdelt af nogen skarp grænse. Den ene type kan være voldsom, og hænger ofte sammen med nogle personlige og/eller psykologiske ting. Denne form for nervøsitet arbejder man ikke med, når man træner taleteknik. Den må man have andre professionelles hjælp til at klare - hvis man altså insisterer på at ville lære at tale til en forsamling! Den anden type er den "almindelige" nervøsitet, de fleste af os kender. Det er den, der kan få adrenalinet og pulsen til at stige, få sveden til at vise sig, give tørhed i munden, rysten på hænderne og sommerfugle i maven. Den kan virke ubehagelig, men den får os som regel også til at yde en maksimal indsats. Denne form for nervøsitet kan man arbejde med i taleteknik, fordi den som regel vil aftage med træning og øvelse. Fire effektive hjælpemidler mod nervøsitet 1) Vær godt inde i stoffet. Når du har check på dit emne, dit fagområde og er godt inde i stoffet, vil det give en vis sikkerhed. 2) Kom godt i gang. Ofte er man mest nervøs i starten, men når man først kommer i gang, bliver nervøsiteten mindre - eller forsvinder helt. Forbered dig derfor ekstra grundigt på din start. Skriv helt ordret ned, hvad du vil indlede med at sige, så det bliver helt rigtigt. 3) Aktivér dine tilhørere. Man kan blive meget nervøs af at tale til en forsamling, der sidder helt passive og ser på én. Når først tilhørerne er aktive med spørgsmål eller kommentarer, hjælper det som regel på nervøsiteten, fordi I nu er flere om at være "på". Start derfor med at aktivere dine tilhørere ved at stille spørgsmål til dem eller ved at bede dem om at gøre noget. Dette kan du så eventuelt tage udgangspunkt i, når du går videre. 4) Få noget erfaring. Når du får noget erfaring og bliver mere rutineret, bliver du også mere sikker - det vil hjælpe dig. Stemmebrug Nogle mennesker får problemer med deres stemme, når de skal tale i længere tid f.eks. foran en gruppe mennesker, ved møder eller i telefonen. Det er ofte, fordi de bruger deres stemme forkert, så der opstår spændinger i nogle af stemmefunktionens muskler, eller fordi de ikke har en hensigtsmæssig vejrtrækning, der støtter stemmen optimalt. Vejrtrækning Når du skal tale, er din vejrtrækning afgørende. Det er vigtigt, at du ikke nøjes med at trække vejret helt oppe i brystkassen, men at du trækker vejret dybt nede i maven, så du bruger dine mave- og rygmuskler til at trække vejret med. Det er de nemlig beregnet til, og det vil give dig luft nok til at kunne fuldføre selv lange sætninger. Vil du tale højere, dvs. med større volumen og kraft, er

9 9/11 det vigtigt, at du ikke bare presser på for at lave mere lyd, men at du sørger for at trække vejret dybt, så du kan få mere mavemuskulær kraft bag stemmen. Muskelspændinger Dernæst er det vigtigt at slippe muskelspændinger i den øvre del af din krop dvs. i brystet, armene, halsen, nakken, kæben, tungen og resten af ansigtet. Er du afspændt her, vil din stemme kunne arbejde ubesværet, og du vil - med støtte fra din dybe vejrtrækning, kunne tale ubesværet lige så længe, det skal være. Konsultér en stemmelærer eller nogle bøger om stemmetræning, hvis du vil have inspiration til, hvordan du varmer stemmen op, får vejrtrækningen ned i maven og afspænder de rigtige muskler. Gode råd Forbered dig altid! Forberedelsen er noget af det vigtigste i taleteknik. Det er under forberedelsen, at talesituationen skal afklares. Det er her, du i ro og mag kan udvælge de mest relevante og vedkommende emner, fokusere dit budskab, gennemtænke og planlægge din argumentation, gøre din disposition klar, og finde den rette sproglige form. Øv dig! Med øvelse bliver man mester - og du husker indholdet bedre, fordi du indprenter det i hukommelsen, mens du øver dig. Øvelse giver dig også en større sikkerhed og selvtillid, hvilket vil hjælpe dig undervejs og mindske din nervøsitet. Brug dit kropssprog naturligt - men ryd ud i dine uvaner Din kropssprog og din gestikulation skal understøtte dit budskab - ikke tage opmærksomheden fra det. Jo større overensstemmelse der er mellem dit kropssprog, dit ordvalg og din stemmes intonation, jo mere troværdig vil du fremstå og jo større gennemslagskraft vil du have. Hold øjenkontakt Kig roligt rundt på dine tilhørere og hav øjenkontakt med hver enkelt af dem på skift. Hvis en tilhører stiller spørgsmål til dig undervejs, er det vigtigt, at du har øjenkontakt med personen, mens du lytter og svarer. Bryder du dig ikke om at have øjenkontakt, kan du i stedet se tilhørerne mellem øjnene eller i panden. Varm stemmen op inden du går i gang En kold og usmidig stemme kan gøre det svært for dig at gennemføre dit oplæg. Du kan risikere at blive hæs, tør eller øm i halsen eller få en "klump" i halsen. En kold og uopvarmet stemme kan også give dig et behov for at rømme dig eller for at synke meget. I værste fald kan stemmen helt svigte. Sørg for at din stemme også når ned til bagerste række Der skal en del volumen til for, at alle kan høre dig, hvis du taler i en større forsamling eller i et stort rum. Også her er en god stemmefunktion, en god

10 10/11 støttende vejrtrækning og en godt opvarmet stemme vigtig. En tydelig artikulation og et langsommere tempo vil også hjælpe dig her. Artikulér tydeligt En tydelig artikulation hænger sammen med, at man har en afspændt og smidig kæbe- og ansigtsmuskulatur, så man kan lukke munden nok op og bruge læberne og tungen til at forme ordene rigtigt med. Husk at du er på fra det øjeblik du træder ind i lokalet! Spørgsmål og svar Jeg er meget nervøs. Kan man lære at få styr på nerverne? De fleste kan faktisk få ret godt styr på nervøsiteten, efterhånden som de får erfaring og rutine. Så vejen til de stærke nerver går gennem træning og øvelser. Jo flere gange man er på, hvor det går godt, jo mere selvtillid får man også. Samtidig er grundig forberedelse og træning af oplægget også et godt værn mod nervøsitet, fordi man således er hjemme i sit fagområde, og fordi man også kommer til at kende sit oplæg godt. Når jeg har talt i en forsamling et stykke tid, bliver jeg hæs. Hvad kan jeg gøre ved det? Stemmens muskulatur er ligesom kroppens øvrige muskulatur. Hvis den bliver overbelastet, bliver den øm og usmidig. Så ligesom man varmer sine ben op, inden man løber en tur, bør man også varme sin stemme op, inden man begynder at tale - hvis det altså kræver en ekstra indsats af stemmen. Det er vigtigt med en vejrtrækning, der støtter stemmen, og den skal komme helt nede fra maven. Musklerne i skuldre, nakke, kæbe, læber, tunge og hals skal være afspændte, så stemmelæberne kan arbejde ubesværet. Konsultér en stemmelærer eller nogle bøger om stemmetræning, hvis du vil have inspiration til, hvordan du varmer stemmen op, får vejrtrækningen ned i maven og afspænder de rigtige muskler. Er kropssproget ikke noget, man bare har? Man kan sagtens arbejde med sit kropssprog, så det bliver mere hensigtsmæssigt, dvs. at man fremmer sine styrker og rydder op i sine uvaner. Men det er vigtigt, at kropssproget forbliver ens eget, så man ikke tilegner sig nye og kunstige vaner. Det vil virke akavet og utroværdigt. Hvornår har man et uhensigtsmæssigt kropssprog? Man har et uhensigtsmæssigt kropssprog, hvis kropssproget udsender nogle andre signaler end det, munden og/eller tonefaldet siger. Derved vil kropssproget nemlig modarbejde ens intention og budskab, og man kan risikere ikke at blive taget alvorligt - eller at blive opfattet som utroværdig. Kropssproget kan også være uhensigtsmæssigt, hvis det tager opmærksomheden fra det, man siger, fordi man f.eks. står ufrivilligt morsomt på fødderne, piller sig et uheldigt sted eller lign.

11 11/11 Hvordan husker jeg det, jeg skal sige? Nogle mennesker kan lære et oplæg udenad, og til det formål findes der faktisk flere forskellige husketeknikker, man kan lære og som virker udmærket. Andre kan med få eller ingen stikord improvisere sig igennem et oplæg, og blot undervejs finde på, hvad de skal sige. Endelig kan man bruge forskellige typer af manuskripter - fuldt skrevne eller stikordsmanuskripter, der kan støtte én undervejs og huske én på, hvad man skal sige. I alle tilfælde giver det mange en vis tryghed at vide, at de har hjælpen ved hånden, hvis de skulle gå stå i undervejs.

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Hvad er et foredrag? Hvad er en tale? Hvad er en præsentation? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og hvor er der sammenfald?

Hvad er et foredrag? Hvad er en tale? Hvad er en præsentation? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og hvor er der sammenfald? Personlig fremtræden Den bedste tale er den, jeg bagefter holdt i bilen på vejen hjem! Mange af os kender sikkert den fornemmelse, og det ærgrer os grueligt, at vi ikke lige fik sagt det, som vi havde

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Det er snart 20 år siden jeg startede med at arbejde med EF- FEKT. I den periode er der kommet og gået mange forskellige træningsformer og

Læs mere

Kend din stemme og undgå nervøsitet!

Kend din stemme og undgå nervøsitet! GRATIS E-BOG Kend din stemme og undgå nervøsitet! EN E-BOG AF Indhold FORORD DIN STEMME OG KOMMUNIKATION 4 Sådan fungerer din stemme 5 Sådan laver du lyd med din stemme 6 Stemmetræning og stemmeproblemer

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Præsentationsteknik. Overbevisende og professionel præsentation

Præsentationsteknik. Overbevisende og professionel præsentation Præsentationsteknik Overbevisende og professionel præsentation Kursets mål At du vil blive god til at præsentere projekter, ideer eller give instruktion over for både store og små grupper på en overbevisende

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 KAN MAN TRÆNE MAVEN FLAD? Ja, det kan du eller i hvert fald kan du træne den fladere, hvis den er for stor. Om den bliver helt flad,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Kommunikation og implementering 31. marts. Trine Østergaard Line Sakstrup Frandsen. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.

Kommunikation og implementering 31. marts. Trine Østergaard Line Sakstrup Frandsen. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm. Kommunikation og implementering 31. marts Trine Østergaard Line Sakstrup Frandsen Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Program Kommunikation Golden circle Tilstandspyramiden

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00 Temadag konflikthåndtering Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Temadag Konflikthåndtering Tirsdag den

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere