CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone dk_1.doc. 8. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010"

Transkript

1 Viscolone

2

3 Viscolone 1. BESKRIVELSE TILSLUTNING AF PLC MODUL TIL PC OG SPÆNDINGSFORSYNING OPSÆTNING AF PC-EN TIL AT KØRE MED VISCOLONE PLC-MODULET TILPASNING AF CONVI OPSÆTNINGSFILEN TILSLUTNING AF PLC-MODUL TIL BLANDEANLÆG INDTASTNING AF RECEPTVÆRDIER I VISCO CONTROL SYSTEMET KORREKTION FOR SATSSTØRRELSE VURDERING AF MAX AFVIGELSE DRIFT, OVERVÅGNING OG REGISTRERING...12 A. REGISTRERING...12 B. OVERVÅGNING...13 C. DRIFT...14 D. ALARMER...15 E. NULSTIL ALARM, OG NULSTIL SEKVENS TESTBLANDING BILAG I: EL-DIAGRAMMER...18

4

5 Viscolone Side 1 1. Beskrivelse Viscolone løsningen består, ud over Visco Probe 1, af et programmodul, Visco Control 1, og et PLC modul, der skaber forbindelse mellem pc-signalerne i Visco Control 1 og blandeanlæggets styresignaler (I/O signaler). Visco Control 1 er et konsistensstyringssystem, som på baggrund af Visco Probens målinger, styrer betonens viskositet. Viskositeten reguleres ved efterdossering af vand. Betonen produceres med et vandunderskud på 5 til 10 %. Når betonen er homogent blandet, aflæser Visco Control systemet Visco Probens måleværdi for viskositeten og beregner den vandmængde, der skal tilsættes for at bringe betonens viskositet i overensstemmelse med det ønskede. Ved afslutning af blandingen kontrollerer Visco Control 1, at både betonens viskositet og dens flydespænding er inden for de tilladte afvigelser, inden der gives tilladelse til, at blanderen må tømme. Med Viscolonens forbindelser til blandeanlæggets I/O signaler er det muligt at styre betonens konsistens, uden der i processtyringen skal programmeres et interface til at kommunikere med Visco Control 1. Viscolone giver dermed en unik mulighed for at udnytte Visco Control 1 systemets uovertrufne evne til at styre betonens konsistens, også på de betonværker hvor det, af tekniske eller kommercielle årsager, ikke er muligt at etablere et interface i processtyresystemet. 2. Tilslutning af plc modul til pc og spændingsforsyning Plc modulet spændingsforsynes via det medleverede kabel fra et 100 til 240 VAC forsyningsnet. Plc modulet kobles til den pc, hvorpå Visco Control 1 er installeret, med et krydset cad6 netværkskabel monteret med 2 stk. RJ 45 stik(kablet er ikke en del af leverancen).

6 Viscolone Side 2 3. Opsætning af pc-en til at køre med Viscolone plc-modulet Convis software for Visco Probe 1 og Visco Control 1 skal være installeret på pc-en. Plc-en er forsynet med program og autostart ved levering, og plc-ens ip-adresse er sat til Hvis pc-en i forvejen kører DHCP, hvilket er det mest almindelige, har den sikkert et helt andet ip-adresse område. På pc-en højreklikkes på Netværk og Properties vælges. På den aktuelle netværksforbindelse højreklikkes og Properties vælges.

7 Viscolone Side 3 Internet protocol TCP/IP markeres, og der trykkes på Properties. Følgende er opsætningen, der viser, at pc-en normalt kører DHCP.

8 Viscolone Side 4 Såfremt pc-en ikke i forvejen er koblet til et andet netværk, kan den bare sættes op til fast ip-adresse og subnet mask Det gøres i ovenstående dialogboks ved at vælges Use the following ip address og indtaste ovenstående værdier i Ip address og i Subnet mask Hvis dette er tilfældet, spring så til punktet Start TcAmsRemoteMgr.exe Hvis der køres DHCP, og det anvendes til andre netværksforbindelser, så vælges fanebladet Alternate Configuration. Marker User configured og indtast værdierne som vist nedensfor. Vælg OK x-antal gange, indtil alle dialogbokse er lukkede.

9 Viscolone Side 5 Åbn nu et dos prompt. Vælg Start fra windows og vælg Run og indtast cmd og klik OK. Skrive ping og tryk enter.

10 Viscolone Side 6 Hvis ovenstående vises, er alt OK. Hvis ikke, skriv route print og tryk enter. Hvis der ikke er en linie med i kolonnen destination, så kan man skrive route p add MASK og tryk enter udskiftes med den ip-adresse, den aktuelle pc har fået via dhcp. Der prøves igen med ping Når ping giver resultat, kan der fortsættes.

11 Viscolone Side 7 Start TcAmsRemoteMgr.exe inde i Convifolderen, tryk ADD. Indtast følgende: og tryk OK.

12 Viscolone Side 8 Navnet på den aktuelle plc vises i vinduet. Tryk OK. 4. Tilpasning af Convi opsætningsfilen I filen Conviserver.ini i Convi folderen, skal linierne, markeret med fed skrift i det herunder viste udklip, sættes op i henhold til efterfølgende beskrivelse. [CommSetup] Port= 0 MainBase= 0 Interface=2 AdsInterface= Adsport=801 PulsPrLiter=10 WaterDecimals=1 Tail=0 IComPort=Com1 ITcpipPort=7070 WebServerPort=8080 ProdDate= ProdNo= 26 [BaseParameters_0] 1. Interface sættes til 2 (som vist) 2. AdsInterface sættes til (som vist) 3. Adsport sættes til 801 (som vist)

13 Viscolone Side 9 4. PulsPrLiter sættes til det antal pulser, vandmåleren giver pr. enhed vand (pulser/liter) (default 10) 5. WaterDecimals: Her angives, hvor mange decimaler vandmængden ønskes opgivet med. (default 1) 6. Tail: Her angives det efterløb, der er på vandoseringssystemet, som Viscolonen er tilkoblet. (default 0) 7. IComPort sættes til Com1 (som vist) 8. ITcpipPort sættes til 7070 (som vist) 9. WebServerPort sættes til 8080 (som vist) vælg filer og vælg gem. Luk filen og luk folderen. Pc-en er nu sat op til at kommunikere med plc-en. 5. Tilslutning af plc-modul til blandeanlæg De tilslutninger, der er behov for til blandeanlægget, kan enten ske i forbindelse med processtyringens plc-udgange eller direkte ude på ledningstrækningen på blandeanlægget. Alle indgange skal være 24 VDC og alle udgange er 24 VDC. Følgende informationer skal udveksles: Information om, at sidste materiale er gået i blanderen. Spærring for tømning, så blanderen ikke tømmes, inden Viscolone har godkendt konsistensen. Dosering af ekstra vand. Pulser fra vandmåler. Processtyring klar til tømning. Ud over ovennævnte nødvendige tilslutninger, er der mulighed for tilslutning af: Ekstern alarm. Ekstern resætning af alarm. Tilslutningerne foretages i henhold til vedlagte el-diagrammer. Bilag 1.

14 Viscolone Side Indtastning af receptværdier i Visco Control systemet På Visco Probens brugerinterface klikkes på knappen Recept, hvorved billedet nedenfor vises. Ønskes en recept ændret, klikkes på knappen Ændre. Er der tale om en ny recept, klikkes på knappen Ny. Efter indtastningerne er foretaget, klikkes på knappen Gem, og derefter på Ok. I felterne markeret 1 og 2 angives receptnummer og navn, som man ønsker det angivet i registreringen. 1 2 Børværdi for viskositet og flydespænding indlægges automatisk ved den efterfølgende testblanding. Som udgangspunkt anvendes de anførte værdier. Max afvigelse angiver, hvor stor afvigelse på viskositet, henholdsvis flydespænding, der accepteres. Som udgangspunkt anvendes de anførte værdier. Efterløb er den ændring, der sker under vådblandetiden, hvis der ikke tilsættes ekstra vand. Værdierne indlæses automatisk ved efterfølgende testblanding. Indtast værdien 0. Sats korr. angiver forskellen i procent på måleværdi for fuld sats og mindre satser. Her indtastes som udgangspunkt 100 i alle 6 felter. Værdierne ændres senere, når afhængigheden af satsstørrelsen er fundet.

15 Viscolone Side 11 Max korr. total angiver, hvor meget Visco Control 1 må korrigere med. Som udgangspunkt anvendes den angivne værdi. Max korr. pr. blanding angiver, hvor meget Visco Control 1 må korrigere fra én sats til den næste. Som udgangspunkt kan den angivne værdi anvendes. Korrektion er den værdi, der anvendes til vandberegningen. Værdien indlægges automatisk ved efterfølgende testblanding. Indtast værdien 0,5. Forblandetid er tiden fra det sidste materiale er gået i blanderen, til vandberegningen foretages. Tiden skal være tilstrækkelig til at sikre, at blandingen er næsten homogen. Det ses på, at Visco Probens viskositetsmåling er stabil eller kun langsomt aftagende. Værdien er blander- og anlægsafhængig og må findes ved at blande en blanding og måle tiden. Vådblandetid er tiden, der går fra Viscolone afslutter sin vanddosering, til blandingen igen er homogen, hvilket den er, når Visco Probens viskositetsmåling er stabil. Værdien er blander- og anlægsafhængig og må findes ved at blande en blanding og måle tiden. Aktuel korrektion er den sidst foretagne korrektion. Her indtastes værdien 0. Optimer er en mulighed for at vælge en automatisk tendensregulering af værdien for Korrektion. Hvis Optimer markeres, vil værdien for Korrektion efter hver blanding blive reguleret op eller ned 2 % (dog min.0,01) baseret på erfaringen fra denne blanding. Viser erfaringen, at værdien for Korrektion er helt korrekt, reguleres den ikke. 7. Korrektion for satsstørrelse Afhængigheden af satsstørrelse registreres ved at blande en hel sats til de ønskede børværdier. Betonniveauet i blanderen måles. Herefter tømmes manuelt ca. 25 % af blandingen. Blanderen startes, og når Visco Probens målinger er stabile, registreres disse. Blanderen stoppes, og betonniveauet måles. Forløbet gentages til minimumsatsstørrelse nås. Ved at lægge de målte værdier ind i et koordinatsystem og tegne en linie gennem målepunkterne, findes værdierne for ¾, ½ og 1 / 4 sats. Værdierne indtastes i Recept som % af værdien ved fuld sats. 8. Vurdering af max afvigelse Ved at indtaste små værdier for max afvigelser sikrer man en stram styring af betonens konsistens. Vælges lavere værdierne, end det samlede anlægs arbejdstolerancer kan leve op til, så opstår der for mange situationer, hvor afvigelserne er for store til, at Visco Control 1 kan give signal til, at blandingen er ok, og blanderen kan tømmes. Max afvigelse på viskositeten kan omsættes til en tilsvarende vandmængde i en hel sats. Dette gøres ved at multiplicere talværdien for afvigelsen med den fundne talværdi for korrektion.

16 Viscolone Side Drift, overvågning og registrering Driften af systemet sker via web-browseren på adressen http.//localhost:8080/, hvis det sker fra samme pc, som kører Convi programmet. Hvis drift og overvågning sker fra en anden pc i netværket, udskiftes localhost med navnet på den pc, der kører Convi programmet. Med den angivne adresse åbner web-browseren systemets produktionslogfil. Derfra kan man skifte til de indlagte recepter ved at trykke på knappen mixdesign og følge den aktuelle status for systemet ved at trykke på knappen status. Siden Convi Control til styring af den daglige produktion åbnes ved at trykke på control. Man kommer tilbage til produktionslogfilen ved at trykke på knappen prod. Ønsker man at starte systemet på en anden side end produktionslogfilen, så tilføjes trykknappens navn efter sidste / i adressen ovenfor. a. Registrering Under prod vises produktionslogfilen, hvor alle Visco Probens målinger og nogle af receptindstillingerne samt den beregnede og doserede vandmængde gemmes. Alle data registreres løbende med angivelse af dato, tid og produktions-id samt receptnummer og receptnavn. Se eksempel.

17 Viscolone Side 13 Under mixdesign vises alle de recepter, der er lagt ind i Visco Probens receptsystem. Recepterne vises med alle de værdier, der er tilknyttet i receptsystemet. Se eksempel. Ændringer i værdierne sker fra Visco Probens receptsystem. b. Overvågning Under status kan man følge Visco Probens målecyklus og se de aktuelle måleværdier under hele blandeprocessen. Der er også oplyst, hvilken recept, der blandes, status for blandecyklussen og status for Visco Proben. Se eksempel.

18 Viscolone Side 14 c. Drift Blandingen skal defineres i processtyringen med et vandunderskud på 5 til 10 %. Under contol findes side Cinvi Control. Herfra styres den daglige produktion. Vælg, hvilken blander produktionen skal styres for. Det gøres ved at angive blanderens Visco Probe baseadresse ud for Mixer. Vælg under Mixdesign den recept, der ønskes blandet. Vælges recept none, kobles Viscolone ud af processen. Visco Proben kører stadig, og visningen i brugerinterfacet kan anvendes til manuel overvågning. Hvis det ikke er en hel blanding, der skal produceres, angives ud for Batchsize hvor stor procentdel af en hel blanding, der er tale om. Feltet ud for Actual water udfyldes ikke. Herefter trykkes på start mixing. Herved importeres alle receptværdierne til skemaet. I kolonnen mixdesign vises de værdier, der er lagt ind på recepten. I Target batch er værdierne tilpasset den aktuelle blandings størrelse. Kolonnen Actual viser de aktuelt målte værdier for blandingen, der er under produktion, og i kolonnen Difference vises de aktuelt målte værdiers afvigelse i forhold til værdierne i kolonnen Target batch. Når Viscolone plc-en får signal om, at det sidste materiale går i blanderen, starter Premixtime. Efter endt Premixtime beregnes og doseres vandet, og værdierne skrives i skemaet ud for Water. Når vandet er doseret, starter Wetmixtime. Ved udløbet af wetmixtime tillader Viscolone, at blanderen tømmes, hvis måleværdierne fra Visco Proben er inden for de i recepten angivne maksimale afvigelser. Hvis de ikke er det, sættes en alarm. (Se afsnittet alarmer).

19 Viscolone Side 15 Ved den efterfølgende blanding skal der kun indtastes eventuelle ændringer til værdierne i Mixer, Prodid og Mixdesign samt Batshzise. Hvis der ikke er ændringer, fortsætter Viscolone automatisk med at styre viskositeten på efterfølgende blanding. d. Alarmer Hvis Viscolone registrerer, at der under blandeprocessen er afvigelser i forhold til det forventede, giver systemet alarm. Alarmen vises i skemaet Convi Control ud for Mixing state. Der gives en kort besked om, hvad der er registreret, og feltet markeres med rødt. Systemet har følgende alarmmeddelelser i forbindelse med vandberegning: Pre mixtime ended, CalulationError: "Negative viscosity". Det skyldes en forkert måleværdi fra Visco Proben. "Too much water already". Det skyldes fugt i materialet eller for meget vand tilsat af processtyringen. "Max corr. total". Se afsnit 6, indtastning af recepter. "Max corr. batch". Se afsnit 6, indtastning af recepter.

20 Viscolone Side 16 Systemet har følgende fejlmeldinger i forbindelse godkendelse af blandingen til udtømning: "Mixing ended, Alarm: values outside limits". Viskositet eller flydespænding ligger uden for den angivne tolerance. Se afsnit 16 i manualen for Visco Probe 1. Kommer måleværdierne inden for tolerancegrænserne under fortsættelse af blandeprocessen, falder alarmen bort. Systemet har følgende fejlmelding i forbindelse med afslutning af en testblanding: "Waiting for mix acceptance, not enough change for testrun". Ændringen i viscositet har været for lille (<5) til, at det kan forventes at give en pålidelig værdi for korrektion. Prøv eventuelt med en større vandmængde. Er der fejl i kommunikationen med plc-en, giver systemet alarmen: Plc communication error. e. Nulstil alarm, og nulstil sekvens Hvis der kommer en alarm, må man foretage sig det nødvendige og aktivere knappen reset alarm. Herefter vil Viscolonen fortsætte sekvensen. Hvis alarmen er af en karakter, så sekvensen ikke ønskes fortsat, så trykkes på knappen reset sequence. Viscolone nulstiller straks sekvensen, og blandingens konsistens skal styres manuelt. Sekvensen kan ikke resættes, mens signalet fra processtyringen for sidste materiale i blanderen stadig er aktiv.

21 Viscolone Side Testblanding Skal der opnås en automatisk konsistensstyring, må der fastlægges nogle recept afhængige værdier. Det kan systemet selv gøre ved at blande en testblanding. Der indtastes værdier som ved igangsætning af en almindelig produktion, men denne gang skal feltet ud for Actual water også udfyldes. Værdien, der skal indtastes, skal svare til det vandunderskud, recepten er defineret med i processtyringen, gerne 8 til 10 % af receptens endelige vandmængde. Marker feltet ud for Test Mix og tryk start mixing. Markeringen i Test Mix forsvinder, og yderst til højre ud for Prodid skrives test mix. Når sidste materiale er gået i blanderen, starter Viscolonens cyklus. Først blandes i den tid, der er indsat i premixtime for at få blandet betonen, så én gang wetmixtime for at beregne efterløbet. Derefter tilsættes vandet, og der blandes endnu én gang wetmixtime for at kunne beregne korrektionen.

22 Viscolone Side 18 Efter sidste wetmixtime kommer der i Mixing state en meddelelse, der siger: Waiting for mix acceptance. Operatøren kan nu manuelt tilsætte vand, til betonen har den korrekte konsistens. Når betonen er, som den skal være, så trykkes på Add testvalues to mixdesign, og værdierne overføres til recepten i Visco Probe systemet. Det drejer sig om børværdier og efterløb for viskositet og flydespænding samt værdien for korrektion. Hvis der er sket fejl under testblandingen, så de fundne værdier må anses for at være fejlbehæftede, trykkes der på knappen Don t add. testvalues to mixdesign. En fejl kan være, at ændringen i viskositet efter vandtilsætningen er for lille (<5). Er det tilfældet, skrives der, som i eksemplet, not enough change for testrun Efter en velgennemført testblanding er Viscolone klar til at styre produktionen af den aktuelle beton. Eventuelle efterjusteringer foretages i henhold til Visco Probe 1 manualen. 11. Bilag I: El-diagrammer

CONVI. Brugs- og servicemanual. Visco Control dk_1.doc. 8. november 2010

CONVI. Brugs- og servicemanual. Visco Control dk_1.doc. 8. november 2010 Visco Control Visco Control 1. BESKRIVELSE...1 2. INTERFACE TIL PROCESSTYRINGEN...1 3. INDTASTNING AF RECEPTVÆRDIER I VISCO CONTROL SYSTEMET...2 4. KORREKTION FOR SATSSTØRRELSE...3 5. VURDERING AF MAX

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med BootP og oprettelse kommunikation fra TwinCat

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med BootP og oprettelse kommunikation fra TwinCat APP-NOTE 600003 Beckhoff Application Note Date: 6/20/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med ARP og oprettelse kommunikation fra TwinCat

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med ARP og oprettelse kommunikation fra TwinCat APP-NOTE 600001 Beckhoff Application Note Date: 6/20/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x LAN-kabel

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System APP-NOTE 609015 Beckhoff Application Note Date: 6/7/2010 Document Status: Rev. 1.0 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 OVERVIEW Denne applikations

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Bruger manual, SDN-aftalesystem

Bruger manual, SDN-aftalesystem Bruger manual, SDN-aftalesystem Introduktion Dette dokument er en kort brugerintroduktion til brugere af det nye aftalesystem for sundhedsdatanettet (SDN). Formålet med dokumentet er derfor at hjælpe nye

Læs mere

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning MedWin vagtlægesystem Brugervejledning Side 1 Brugervenlighed Der er nu udarbejdet et nyt vagtlægesystem, der kan betjene regionerne. Vi har så vidt muligt fastholdt præsentationen og brugervenligheden.

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0 Download og installation Dagligt brug Side 1 af 6 Trin 1: Denne vejledning beskriver, hvordan du Downloader og installerer VægtAgenten Vigtigt! Bruger du Windows 95 eller 98 så se her: Før du installerer

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Tidtagning til uformelle arrangementer

Tidtagning til uformelle arrangementer Tidtagning til uformelle arrangementer Om brug af Emit-udstyr og eresults Lite 2014-02-02 / Henning Schou / OK Snab Anvendelser Med uformelle arrangementer menes almindelig træning i klubben, Trekantområdets

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

PLC implementering af operatørpanel

PLC implementering af operatørpanel PLC implementering af operatørpanel Begreber HMI: HMI står for Human Machine Interface, oversat til dansk betyder det mennesker, maskiner og oversættelser af signaler eller forbindelser. SRO: SRO betyder

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere