Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik for Helsingør Kommune"

Transkript

1 Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision Værdigrundlag 5. Indsatsområder og mål 1

2 Forord Med beslutningen om at omforme det gamle værftsområde og den gamle havn blev grundstenene lagt til at gøre Helsingør Kommune til et kulturelt tyngdepunkt i Danmark. Og med denne kulturpolitik understreger Helsingør Kommune sit mål om, at kunst og kultur skal være en af de drivende kræfter i udviklingen af vores velfærd. Vi har turdet satse. Vi har investeret. Den nye tid blev indvarslet ved at lade Kronborg fremstå i al sin magt og vælde, ved at integrere den industrikultur, som i 100 år fyldte Helsingør med arbejdspladser, velstand, larm og liv, i selve fundamentet for de nye kulturelle virksomheder Kulturværftet og Museet for Søfart. Og ved at lade byen udvikle sig som scene fra Axeltorv til Kulturhavnen. Alt dette er med til at gøre Helsingør Kommune til et attraktivt sted at bo og gæste. Vi satser på det autentiske. Vi investerer i kulturelle fortællinger, som giver mening for det moderne menneske. Det er den meningsfulde oplevelse, der skaber refleksion og indsigt hos den enkelte, forbindelser mellem mennesker, sammenhæng og fællesskab. Kulturen er både en stor del af vores liv, en meget væsentlig del af vores velfærd og vores demokrati - og er med til at skabe vækst, turismeoplevelser af høj kvalitet og arbejdspladser i kommunen. Vi satser på de kulturelle aktører fra de frivillige foreninger og organisationer til de store kulturinstitutioner. Det er disse aktører, der giver liv, indhold og ikke mindst mening til de kulturelle aktiviteter, og som gør Helsingørs store kulturelle satsning bæredygtig. De udgør Helsingørs kritiske masse. Vi satser stort, vi satser internationalt. På få år har investeringerne i kulturlivet båret frugt og har skabt respekt viden om. Vi er blevet legekammerater med venner viden om indenlands og udenlands. Vi satser på, at kulturen er med til at skabe et nyt stærkt Helsingør på kanten af Øresund. 2

3 3

4 En ny kulturpolitisk dagsorden Kulturlivet står i en brydningstid. Kulturinstitutionerne er ikke længere alene om at levere kulturel oplevelse og menneskelig dannelse. Der tilbydes oplevelser og viden fra alle sider. De store fælles historier og fortællinger, som har bundet os sammen i kulturelle fællesskaber, er under opbrud. Der er mange fortællinger, mange stemmer, mange kulturer, fra nær og fjern. Det er i den virkelighed, Helsingør Kommunes nye kulturpolitik er blevet til, og meget naturligt har et helt gennemgående tema i debatten været: Kulturens betydning for at fastholde og danne nye meningsfyldte fællesskaber. For at skabe fælles oplevelser. For at nedbryde barrierer og komme nye mennesker i møde. I vores nærmiljøer såvel som i vores kontakt med omverdenen. Helsingør Kommune er kommet langt på kulturområdet, så det giver genlyd nationalt og internationalt. Den grundlæggende pointe, som bærer denne kulturpolitik, er, at kulturens fællesskaber har afgørende betydning for at skabe et mangfoldigt og åbent civilsamfund, for at inddrage og skabe sammen. Og i dette mere brogede og komplicerede billede er Helsingør Kommune også eksemplet på betydningen af at kunne mødes om de store fortællinger. Kulturlivet skaber økonomisk vækst Kulturlivets betydning for den økonomiske vækst spiller en væsentlig rolle i Helsingør Kommune og i kommunens vision. Kulturens hjælp til at synliggøre Helsingør sætter byen og kommunen på landkortet for at tiltrække nye borgere, virksomheder, medarbejdere, besøgende og turister. Den store satsning på Shakespeare og det fremadrettede arbejde med at konsolidere Helsingør som Hamlets by overfor et internationalt publikum - er med til at skabe fokus på Helsingør langt ud over kommunens grænser. De kulturelle institutioner Vores kulturelle institutioner som biblioteker, museer, musikskoler, teatre og kulturhuse er, sammen med øvrige institutioner som kirker og skoler, bærere og formidlere af en kolossal skat, som kan berige os og skabe indsigt og forståelse. Det kan især ske nu, fordi brugerne ikke længere tager eller får en passiv position, men selv skal være med til at tage ansvar. Institutionerne bliver dermed til igangsættere af handling, de finder nye måder at møde mennesker på, samarbejde med øvrige sektorer som erhverv og detailhandel og slå rod i lokalsamfundet. De arbejder både med den klassiske dannelse og en helt ny type dannelse, der afspejler nye tendenser og muligheder i samfundet. De har alle en rolle i og et ansvar for at bidrage til kommunens og borgernes udvikling. Foreningsliv og frivillighed Vores foreningsliv og den kæmpe frivillige indsats bygger på umistelige værdier, men skal også sætte sig selv i spil, finde nye veje og nye måder at organisere sig på og inddrage nye grupper og generationer. Fra de mange kor til kunstforeningerne, fra museumsforeningerne til amatørscenerne. Også for kunsten og kunstnerne står man overfor den udfordring, at publikum i højere og højere grad vil være medskaber, deltager og modtager af den kunstneriske oplevelse. Det er ikke et kvalitetstab, det er tværtimod med til at skabe nye kulturelle kvaliteter, som inkluderer ikke ekskluderer. 4

5 Kulturpolitikken er med til at pege på områder, hvor kunsten og kulturen er instrumenter til at opnå mål inden for andre områder end kulturens eget. Det kunne være formidling af viden, udvikling af demokratiet, fremme af børn og unges kreative kompetencer, talentarbejde, styrkelse af menneskers sundhed, velvære og økonomisk vækst. Den position, Helsingør Kommune har opnået, bygger på kunstens og kulturens egne kvaliteter. Den æstetiske oplevelse, mødet med billedkunsten, arkitekturen, musikken, litteraturen, scenekunsten, kulturarven. Der er mange eksempler på, at vi i Helsingør Kommune har valgt at bygge på vores unikke kvaliteter og det, der giver mening for os: Sundtoldsmarkedet, HAN-skulpturen, Ungdomsskolens musicals, bygningsværket Museet for Søfart, Hammermøllens egnsspil, Musikskolens Symph-orkester, murmalerierne i byen og meget mere. Sammenhæng med øvrige politikker Denne kulturpolitik udstikker retning og opstiller mål. Den taler ind i andre politikker og strategier i kommunen, som f.eks. Erhvervs- og Vækstpolitikken, Frivillighedspolitikken og Turismestrategien og den er med til at understøtte kommunens samlede vision. Handleplan Kulturpolitikken vil blive fulgt op af en handleplan, hvor der konkret udpeges, hvilke aktiviteter og projekter som kan være med til at indfri fremtidsdrømmene både de drømme, der handler om kulturen selv - men også om hvad den kan bidrage med i andre sammenhænge. Her skal ordene få liv, her skal vi vise, at vi tør møde de store udfordringer og videreudvikle et kulturliv, som er med til at give identitet og mening til det enkelte menneske. 5

6 Helsingør Kommunes Vision 2020 Helsingør Kommune har formuleret Vision Den bygger både på de styrker og udfordringer, som kommunen står overfor. Vision 2020 udstikker den fælles retning for det tværgående arbejde i kommunen uanset om der er fokus på børn, ældre, beskæftigelse, trafik, idræt og fritid eller andet. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. Disse to grupper er i særligt fokus i Vision Det skyldes, at kommunen i de kommende år står over for en række udfordringer, der presser økonomien; udfordringer, som på sigt kan komme til at påvirke kommunens serviceniveau og tilbud til borgerne. Hvis der fortsat skal være råd til at vedligeholde og skabe udvikling og fornyelse i kommunen, er det nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Et fokus på at tiltrække flere familier og besøgende skal medvirke til at skabe en bedre økonomisk og social balance i kommunen. Visionen lægger vægt på, at Helsingør Kommune er en åben og levende kommune, der skaber livskvalitet og byder på kulturelle muligheder og store oplevelser for både borgere og besøgende. Kulturpolitikken er et bærende element i arbejdet med at indfri Vision 2020, tiltrække borgere og besøgende og understøtte Helsingør Kommunes mission: At bidrage til størst mulig livskvalitet for alle borgere. 6

7 Værdigrundlag Samarbejde på kryds og tværs Helsingør Kommune er fyldt med ildsjæle, der arbejder med kultur både i kulturinstitutionerne, i foreningerne, i grupper af frivillige og som enkeltpersoner. Når kræfterne forenes og samarbejder på kryds og tværs, styrker det både den enkelte og helheden det etablerede og det, der er baseret på frivillige. Samarbejde og koordinering skaber grobund for nye kulturelle aktiviteter og de netværk, der allerede eksisterer på kulturområdet, skal styrkes og udvikles både internt i kommunen, på tværs af faggrænser og eksternt i forhold til andre kulturaktører, andre kommuner, regioner og lande. Det samme gælder i forhold til erhverv, detailhandel og turisme. Helsingør Kommunes kulturpolitik skal styrke samarbejde, koordinering og netværk. Ægthed og kvalitet Helsingør Kommunes kulturarv og fortællinger har betydning både lokalt, regionalt, nationalt og på et internationalt plan. De mange fortællinger tager afsæt i ægte historier, som eksempelvis slottet, søfarten, havnen, værftet, knejperne og de mange nationaliteter, og de ligger som en solid grund, der har høje og autentiske kvaliteter. Vi har ambitioner og tilbud i verdensklasse. Helsingør Kommunes kulturpolitik skal være med til at bevare og videregive fortællingerne, samt udvikle nye måder at bruge dem på. Vores fortællinger skal styrke borgernes fællesskab og medborgerskab, og de skal trække gæster til Helsingør Kommune fra hele verden. Kultur skaber værdi Kultur har en værdi i sig selv. En værdi, der ikke kan opgøres i tal og grafer, en værdi, der både kan være dannende og uddannende. Det er den værdi, der ligger i at få en fælles musik- eller teateroplevelse, at møde kunsten, at deltage i en meningsfuld fælles aktivitet eller være omgivet af kulturarven i hverdagen en værdi, som er med til at øge livskvaliteten for både borgere og besøgende. I Helsingør Kommune er der et meget højt aktivitetsniveau indenfor kulturlivet, og de mange indsatser fører også en værditilførsel på andre områder med sig: På uddannelsesområdet, i det sociale arbejde, i forhold til turismen, erhvervslivet, detailhandlen, byudviklingen og meget mere. Investeringerne i kulturlivet skaber arbejdspladser og vækst og er en drivende kraft i udviklingen af vores velfærd. Helsingør Kommunes kulturpolitik skal understøtte både den værdi, der ligger i kulturen selv, såvel som den sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske værdi. 7

8 Kulturelt demokrati Kultur hænger uløseligt sammen med vores demokrati, fordi kultur er noget, der tilhører alle. Kultur giver mulighed for at reflektere over vores samfund og vores værdier, og det giver mulighed for fællesskab. Uanset om kultur opleves alene eller sammen med andre, på en kulturinstitution eller i et offentligt rum, kan det være med til at skabe glæde, indsigt og udsigt. Det er et mål for Helsingør Kommune, at så mange som muligt kender til de kulturelle aktiviteter i kommunen, involverer sig og benytter sig af de mange muligheder, som kulturlivet giver. At arbejde frem mod kulturelt demokrati betyder, at vi skal være åbne overfor nye måder at definere kultur på, og hvordan vi bruger den. Når borgere og kulturinstitutioner, ildsjæle, professionelle og frivillige samarbejder på tværs af sædvanlige tilhørsforhold, opstår der nye former for aktiviteter, fællesskaber, syn på verden og nye måder at se sig selv i verden på og også nye opfattelser af, hvad kultur kan og skal. I et kulturelt demokrati er kultur fælleseje og det er også et fælles ansvar. Helsingør Kommunes kulturpolitik skal skabe de bedst mulige rammer for kulturelt demokrati. 8

9 Kulturpolitikkens indsatsområder 1. Kulturens fællesskaber Kunst og kultur skaber store oplevelser, fordybelse og fællesskaber. At være aktiv i en af de mange kulturelle foreninger eller at opsøge en koncert eller et teaterstykke er noget, der er med til at binde mennesker sammen og øge livskvaliteten. Fællesskabet kan i en kulturel sammenhæng både være med til at skabe en ramme og være med til at udfylde den. De mange kulturinstitutioner byder hver dag på mange forskellige typer oplevelser og begivenheder, men de er også mulige rammer for andre typer kulturelle fællesskaber, som borgerne selv skaber. Borgerundersøgelser taler deres eget tydelige sprog: Helsingør Kommunes stærke biblioteksvæsen med tilstedeværelse ikke alene i Kulturhavnen, men også i Espergærde, Hornbæk og Helsingørs store boligområder er den mest elskede af alle kommunens institutioner. Den giver plads til alle og danner rammen om fordybelse, aktiviteter og fællesskaber. I Helsingør Kommune er der hele tiden nye fællesskaber under udvikling; nogle i organiseret foreningsform, og andre, der opstår spontant og ud fra et ønske om deltagelse og muligheden for at skabe noget sammen. Frivilligheden står stærkt i kommunen, ikke mindst på kulturområdet og er med til at inkludere alle slags borgere og række ud mod dem, der ellers ikke deltager i kulturelle aktiviteter. Her er det især de unge, der både kan og vil. Det kulturelle netværk med deltagelse af aktører fra institutioner, organisationer og foreninger har haft afgørende betydning for, at Helsingør Kommune har opnået en så stor styrke på kulturområdet. Nogle typer fællesskaber kræver bestemte rammer, andre blomstrer i uformelle og eksperimenterende rum. Helsingør Kommune har mange forskellige typer rammer og byrum og kulturpolitikken skal sikre, at vores rum anvendes til størst mulig glæde for de mange slags kulturelle fællesskaber, der er. Helsingør Kommune skal tilbyde borgerne stærke rammer for fællesskaber. Helsingør Kommune vil: - synliggøre og gentænke eksisterende rammer og byrum - dyrke og støtte kulturelle netværk, foreninger, frivillighed og fællesskaber - understøtte kulturelle aktiviteter, der udfoldes i utraditionelle rum - skabe gode rammer for inklusion, medskabelse og samarbejder på kulturområdet 9

10 2. Oplevelser og begivenheder Oplevelser og begivenheder står centralt, fordi de er med til at definere og udvikle kommunen, styrke fællesskab og borgernes tilhørsforhold, tiltrække nye borgere og erhverv og ikke mindst talent - og samtidig give særlige tilbud til de mange besøgende. Oplevelser og begivenheder skaber liv og omsætning. Helsingør Kommune besluttede for 20 år siden at genoptage den 200 år gamle tradition med at opføre Shakespeares Hamlet på Kronborg. Dette er nu blevet en teaterbegivenhed af internationalt format med HamletScenens festival Shakespeare at Hamlet s Castle, der samtidig er afsæt for at kunne markedsføre Helsingør som Home of Hamlet. Festivalen er et eksempel på, at kommunens begivenheder bygger på eksisterende værdier og fortællinger og lægger vægt på tilbagevendende begivenheder, der understøtter Helsingørs identitet og profil, herunder Ungdomsskolens Musical, Click-festivalen, Words-festivalen, Multikulturel Festival, Gadeteaterfestivalen Passage, Elværkets Helsingør-festival, Hammermøllens egnsspil, Sundtoldsmarkedet, Kulturnatten og Knejpefestivalen. Amatører, frivillige og professionelle samarbejder om at skabe kulturlivet i Helsingør - både ved de lokale aktiviteter i nærmiljøet og større internationale begivenheder. Også andre kulturelle arenaer end Helsingørs gamle bymidte og Kulturhavn er i spil: Hellebæk/Ålsgårde, Tikøb, Espergærde og Hornbæk, som også er i fuld gang med at opbygge en lang række tilbagevendende begivenheder i sommerperioden til glæde for de mange gæster. En stor del af oplevelserne i Helsingør Kommune bliver skabt på privat initiativ. Det er i høj grad også disse tilbud, som er med til at skabe den levende by. Det drejer sig om alt fra Musikkens Hus i Murergade, Jazzfestivalen i Helsingør, kirkerne, optræden i Espergærdecentret, gallerier i Hornbæk, koncerter på Scandlinesfærgerne og kulturelle arrangementer på Hotel Marienlyst og Konventum. Helsingør Kommune skal være stedet, hvor borgere og besøgende året rundt kan opleve begivenheder af høj kvalitet. Helsingør Kommune vil: - Skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig forankring og internationalt format - Udvikle og konsolidere begivenheder og events med afsæt i Helsingørs autentiske fortællinger - Styrke koordineringen af arrangementer og begivenheder i Kulturhavnen og hele Helsingør Kommune - Have fokus på at give de unge muligheder for at udvikle kulturelle begivenheder - Udbygge samarbejdet mellem de kulturelle aktører, erhvervs- og handelslivet samt turistbranchen 10

11 3. Kultur til lands, til vands og i luften Kultur er en meget stor fiskeskulptur på havnen, det er gadeteaterfestival, det er murmalerier, det er byggeværksted i Toldkammeret, liv i havneområderne og meget, meget mere. Kultur er både de aktiviteter, der foregår i byrummene men også byrummene i sig selv. Indsatsen for at få kulturen til at indgå i folks daglige liv og omgivelser viser sin værdi, når man oplever gader og boligområder under Passagefestivalen, lysdykkere i havnen på Kulturnatten, eller når nysgerrige borgere stimler sammen om de kunstnere, der udsmykker Helsingørs mure og tunneller. Helsingør Kommune er beriget med et utal af forskelligartede byrum, og de bliver i stigende grad brugt til at demokratisere kulturoplevelser alle kan opleve dem, alle har lige meget ret til dem. Denne åbne kultur, der er en integreret del af byrummene, kirkerne, landskabet, boligområderne, havnene, udenfor centrum og i lokalsamfundet, anvender og understreger de enkelte steders muligheder, betydning og identitet. Den er med til at gøre byerne og boligområderne mere attraktive og interessante, ikke kun for borgerne, men også for de besøgende. Den viser, at kultur ikke kun opleves ved særlige lejligheder i særlige rum, men er en del af vores hverdagsliv og de byrum, vi har til fælles til lands, til vands og i luften. Det overraskende møde med kulturen på et uvant sted gør det muligt for mennesker at mødes om noget nyt og se byerne og stederne på nye måder både når man har boet her hele livet, og når man er her for første gang. Når kultur indtager byrummene, skaber det liv, aktiviteter, stolthed og glæde oppe og nede, ude og inde. Og det skal Helsingør Kommune have endnu mere af. I Helsingør Kommune skal kulturen være til stede i alle slags byrum. Helsingør Kommune vil: - Udvikle og udbrede kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen - Arbejde for at kulturinstitutionerne tør eksperimentere og samarbejde uden for egne rammer og rum - Sørge for kunst og kultur i det offentlige rum i samarbejde med andre parter - Udfolde det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter 11

12 4. Helsingør i verden verden i Helsingør Helsingør Kommune er en del af verden og har altid haft verden tæt på. Erik af Pommern indførte Sundtolden, som bragte velstand og nationaliteter fra hele verden til byen. Elsinore og Kronborg var sikkert allerede internationalt kendt, da Shakespeare skrev Hamlet. Da industrialiseringen kom til Helsingør, skabte Helsingør Skibsværft skibe, som har sejlet på alle verdenshavene. Udsigten fra Helsingør og den livlige færgefart minder hver dag om nærheden til Helsingborg og Sverige, og at kommunen er en del af Øresundsregionen. Samarbejdet Helsingør-Helsingborg er den vigtige nordlige akse i Øresunds-samarbejdet - og en afgørende faktor i at skabe en bred folkelig integration på tværs af sundet. Det kulturelle møde starter med børnene et af de stærkest funderede samarbejder finder sted inden for skole og kultur. Der kommer stadig mange gæster til Helsingør fra Helsingborg og Skåne. Med den nye stærke kulturelle profil, de mange attraktioner af internationalt format og en by rig på historie og oplevelser er grunden lagt for det stadigt voksende antal turister fra hele verden. Udviklingen af kulturlivet i Helsingør Kommune bygger også på dette internationale udsyn og ønsket om at knytte internationale kontakter og skabe kunstneriske samarbejdsprojekter. De kulturelle aktører både institutioner og foreninger - indgår i et vidt forgrenet internationalt kredsløb og bidrager til at løfte kvaliteten i den kulturelle smeltedigel. Arbejdet med at gøre Helsingør Kommune til friby for en forfulgt kunstner understøtter denne ambition og understreger kommunens brand som en international medspiller på kulturområdet. Samtidig udvikles mulighederne for at indgå i partnerskaber, som kan tiltrække national og international finansiering. Helsingør huser tre store og kunstnerisk betydningsfulde internationale festivaler, der samtidig er stærkt lokalt forankrede: Shakespeare at Hamlet s Castle, som på afgørende vis er med til at viderebringe budskabet Elsinore Home of Hamlet. Passage international gadeteaterfestival, som er med til at iscenesætte byrum i Helsingør og andre steder i kommunen og markere Helsingør som en levende by. Click Festivalen, som samler de nyeste kunstneriske udtryk inden for kunst og teknologi og planter Helsingør Kommune som en central spiller på den internationale arena. Verden er en del af Helsingør Kommunes DNA også med over 100 forskellige nationaliteter - med de ressourcer og den mangfoldighed, det giver. Helsingør Kommunes kulturliv skal bygge på internationalt udsyn og samarbejde. Helsingør Kommune vil: - Understøtte kulturaktører i at skabe, udvikle og rodfæste internationale begivenheder - Udvikle kultursamarbejdet med Helsingborg og Øresundsregionen - Involvere borgere på tværs af kulturelle baggrunde i udvikling og afholdelse af kulturelle begivenheder - Skabe et tæt samarbejde mellem kultur og turisme 12

13 5. Helsingørs historier kulturarven Kulturarv er alt det, tidligere generationer har skabt og foræret os både i form af bygningskultur, tanker og kulturelle traditioner. Helt centralt ved indsejlingen til Øresund og Østersøen ligger et stykke verdensarv i form af det storslåede renæssanceslot Kronborg med enorm symbolsk betydning både nationalt og internationalt. Derfor er kulturarven også en del af vores identitet - Helsingør Kommune er fyldt med historie fra Sundtolden til knejperne, fra Gurre til Hammermøllen, fra Hamlet til Holger. Kulturarven er en integreret del af Helsingørs udvikling og hverdag. Helsingør Kommunes museer og mange andre kulturinstitutioner, organisationer og frivillige foreninger arbejder med at værne om og formidle kulturarven, men også gentænke den i form af nye fortællinger og formidlingsformer. Helsingør Kommune har mange fredede bygninger primært i Helsingør og Hellebæk. Bygningskulturen er en integreret del af den lokale identitet og er vidnesbyrd om den fælles nationale historie. Arbejdet med at bevare og formidle kulturlandskabet omkring betydningsfulde steder som Flynderupgård og Hammermøllen varetages af både kommunale institutioner og et stærkt foreningsliv - og er et kæmpe aktiv for kommunen. I Helsingør Kommune er kulturarven under stadig forandring og genformulering. Hver generation kan etablere en egen forståelse af, hvad kulturarv er, hvad den betyder og hvad den skal bruges til. Det er vores historie, og vi skal hele tiden finde nye måder at bruge den på, så den bliver forholdt til nutiden og taget med ind i fremtiden. Danmarks Tekniske Museum rummer en skatkiste af tekniske frembringelser og er med til at udfordre børn og unge til teknologisk nytænkning og innovation. Kulturarven skal pege både tilbage og fremad den skal bruges af os alle sammen, når vi i nutiden tolker den og fører den videre. Kulturpromenaden, der etableres i 2016, er et eksempel på, hvordan vi kan få gjort de fortællinger, der både er indlejret i bygningskulturen og i stedernes historie, levende og synlige for både borgere og besøgende. Kulturhavn Kronborg er et eksempel på et historisk område, der rummer ikoniske fortællinger fra middelalder til industritiden fortællinger som gør, at havneområdet både favner Helsingørs fortid og fremtid. Den maritime dimension er markant i Helsingør og er den stærke autentiske baggrund for det berømmede nye Museet for Søfart. I Helsingør Kommune skal kulturarven være synlig og den skal bruges i hverdagen. Helsingør Kommune vil: - Arbejde på, at kulturarven er en aktiv, synlig og integreret del af dagligdagen - Bevare, anvende og udvikle bygningskulturen og væsentlige kulturmiljøer i kommunen - Understøtte et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, foreninger og borgere - Sikre rammer for kulturarvssamarbejder på tværs af kommune- og landegrænser - Udvikle nye måder at formidle kulturarven og Helsingørs historier på 13

14 6. Børnenes kultur Børn skal kunne lege og udfolde sig aktivt og kreativt, og kunst og kultur skal være en del af hverdagen lige fra vuggestuealderen. I Helsingør Kommune skal børn have mulighed for at dykke ned i musik, teater, litteratur, dans, billedkunst og alt det ind imellem, fordi kunst og kultur stimulerer den enkeltes nysgerrighed og skaber dialog, refleksion og nye fællesskaber. Børn skal opleve koncerter, biblioteksbesøg, teaterforestillinger, forfatterbesøg og læringsforløb med professionelle kunstnere. Samtlige klasser i kommunens folkeskoler skal tilbydes kunstneriske forløb, der knytter sig til forskellige fag og tværfaglige læringsmiljøer og læringstilgange med rum til leg, fantasi, og fordybelse. Alle børn skal introduceres til kunst og kultur tidligt, så det falder dem naturligt selv at opsøge og anvende de mange kulturelle muligheder, Helsingør Kommune byder på. Børns legekultur, eventyrlyst og egne initiativer skal understøttes gennem aktiviteter og events for børn og børnefamilier. Børnefamilierne skal kunne gå på opdagelse i den fælles kulturarv og Helsingør Kommunes mange fortællinger og de skal kunne udfolde sig sammen med andre børn og familier på blandt andet folkebiblioteket, museerne, Kulturværftet og i Børnekulturcentret i Toldkammeret - både til hverdag, i weekender og ferier. I Helsingør Kommune skal alle børn kunne møde kunsten og kulturen. Helsingør Kommune vil: - Være kendt nationalt og internationalt for en aktiv og fremsynet børnekultur - Arbejde for at alle børn i daginstitutionerne møder kunst og kultur - Tilbyde alle klassetrin i kommunen læring gennem kunst og kultur - Sikre og understøtte børns egne legekulturer også i det offentlige rum - Styrke kulturindsatsen over for børnefamilier 14

15 7. Eksperimenter og talenter I Helsingør Kommune afprøves nye former for samarbejde indenfor kunst og kultur hele tiden. Samarbejder mellem kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv skaber nye måder at arbejde på for alle parter - men også nye måder at se og møde verden og os selv på. Der eksisterer allerede gode rammer for kulturelle laboratorier på Kulturværftet, ved Kulturhavnen og i Værftshallerne, hvor der eksperimenteres og udvikles. Eksperimenterne skal også udbredes til andre steder i kommunen; i lokalmiljøer, i naturen, ved vandet og i det offentlige rum. Laboratorietanken indeholder både plads til læring og det legende. Ved at styrke samarbejdet mellem foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner skabes der grobund for nye mulige kulturprojekter samt innovative uddannelsestilbud, der gør kommunen interessant for både unge borgere og samarbejdspartnere. Med kulturen som afsæt for iværksætteri, igangsættes en udvikling, der både fungerer som en vækst-driver og en måde at tiltrække flere innovationsmiljøer på. Midlertidige kunstprojekter i byrummene kan være med til at åbne borgernes øjne for deres by på nye måder, og unges eksperimenter med nye kunst- og kulturformer skal i stigende grad gøre Helsingør Kommune til et attraktivt sted for den voksende gruppe af kulturelle entreprenører. Helsingør Kommunes store gruppe af talentfulde og kreative unge skal støttes i deres arbejde, både via professionelle talentudviklingsindsatser på eksempelvis Musikskolen og Ungdomsskolen, men også ved at give dem plads, anerkendelse og muligheder på de kulturelle scener. I Helsingør Kommune skal kulturelle eksperimenter og talenter have plads til at udfolde sig. Helsingør Kommune vil: - Styrke læringsindsatsen på kulturområdet via samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner - Udvikle miljøet for innovative kulturelle eksperimenter - Støtte talentfulde unges kulturelle initiativer og udvikling - Understøtte kulturaktører, der indgår i nye samarbejder og fornyer de kulturelle udtryk 15

16 8. Synlighed og tilgængelighed for alle Helsingør Kommunes mange kulturelle tilbud skal være synlige og tilgængelige. Store og små begivenheder skal være synlige både i og uden for kommunen og de skal være og gøres tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende. Der skal arbejdes med kommunikation til mange forskellige målgrupper på mange forskellige mediemæssige platforme. Det kulturelle indhold er stærkt nok til at bære ambitionen om at få budskaberne ud både lokalt, nationalt og internationalt. Derfor skal samarbejdet mellem de relevante centre i kommunen, kulturaktørerne, turisme- og destinationsaktørerne, erhvervsliv og detailhandel styrkes og professionaliseres yderligere, så de gode historier bliver formidlet klart og tydeligt. Det skal være nemt for alle at finde oplysninger om kulturlivet og det styrkes ved koordinering, dannelse af værdikæder og en fokuseret kommunikation, der arbejder med geografiske niveauer fra lokale til internationale perspektiver, målgrupper og interessefællesskaber. Tilgængelighed betyder også fysisk tilgængelighed: Det skal være nemt også for ældre borgere og borgere med handicap at kunne deltage aktivt i kulturlivet. Borgerne i Helsingør Kommune skal i højere grad involveres i synliggørelsen af vores egen by og være medafsendere af budskabet om kulturlivet. Nye måder at arbejde med synlighed, formidling og kommunikation på alternative måder i det offentlige rum skal afprøves og muliggøre det tilfældige og overraskende møde, der kan tiltrække nye brugere. Helsingørs Kommunes unikke kulturtilbud skal gøre endnu mere kendte - i verden og for borgerne. Helsingør Kommune vil: - Styrke kommunikation og markedsføring via bedre samarbejde mellem aktørerne - Anvende det offentlige rum til at synliggøre kulturelle arrangementer, også ved at inddrage borgerne som ambassadører - Fremhæve de tre store fortællinger i det offentlige rum: Sundtoldstiden, Hamlet og Værftshistorien - Sikre, at de kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle, også ældre og handicappede borgere 16

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Kulturpolitik for Helsingør Kommune Udkast april 2015 til en ny Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision 2020 4. Værdigrundlag 5. Indsatsområder

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Kulturen i Svendborg: Hvad er det?

Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Svendborg Kulturstrategi, vision og løfte 1. maj 2013 Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Vi har taget en beslutning om, at vi skal turde. Vi skal forpligte os. Vi skal tage udfordringen op og sætte os

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2011-2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Nyropsgade 1 1602 København V www.kk.dk Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen Layout

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I HELSINGØR KOMMUNE. Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune

KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I HELSINGØR KOMMUNE. Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune Børnekulturens Netværk Børnekulturportalen: www.boernogkultur.dk National skolekoncertordning:

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København 07.03.13 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Souschef med stedfortræderfunktion

Souschef med stedfortræderfunktion Souschef med stedfortræderfunktion Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig souschef med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere