Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003"

Transkript

1 Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag 5.a Bilag 5.a refererer til figur 5.2 og 5.3 som er oversigter over kandidaternes fagområder i første og nuværende job. Udover de listede fagområder har en del kandidater prioriteret andre fagområder. Andre fagområder i det første job 1 Undervisning 2 Undervisning 3 Undervisning 4 Undervisning 5 Undervisning 6 Undervisning 7 Undervisning 8 Farmakonomelev undervisning 9 Undervisning og formidling 10 Undervisning 11 Undervisning 12 Undervisning 13 Undervisning 14 Undervisning 15 Undervisning 16 Undervisning 17 Undervisning 18 Undervisning af elever + stud. på apotek 19 Undervisning 20 Undervisning 21 Undervisning 22 Undervisning 23 Undervisning 24 Undervisning af personale 25 Undervisning 26 Undervisning 27 Undervisning 28 Undervisning 29 Undervisning 30 Undervisning 31 Organisk Kemi 32 Ekspedition 33 Udvikling af farmakologiske metoder og sikkerhedsvurdering af lægemidler 34 Fysisk kemi 35 Apotek/rejsefarmaceut 36 Information til kunder på apotek 37 Privat apotek 38 Farmakognosi 39 Basic research 40 Postmarketing overvågning af lægemidler (bivirkninger) 41 Socialfarmaci, undervisning

2 42 (Samfundsfarmaci) registrering av feil & avvik i legemiddelhåndteringen 43 Pharmacovigilance 44 Statistik 45 Overvågning 46 Validering 47 Behandling af reklamationer 48 Kvalificering og validering 49 Biologisk evaluering af materialer 50 Sundhedsfremmende aktiviteter 51 Validering 52 Biometri (Data Management) 53 Neurofysiologi 54 Farmakoøkonomi 55 Fysisk & kemisk stabilitet 56 Udarbejdelse af lægemiddelstandarder (farmakopéen) 57 Statistik 58 Molekylær biologi 59 Pharmacovigilance 60 Kommunikation 61 Farmakognosi 62 Fysisk kemi 63 Automation 64 Opbygning af ny afd. 65 Farmakognosi 66 PSY - Prisbærende Sundhedsydelser 67 Farmakokinetik 68 Naturstofkemi 69 Samfundsfarmaci 70 Lægemiddeløkonomi 71 Levnedsmiddel og foderstofanalyser 72 IT 73 Validering 74 Ekspedition (uden særlig information med baggrund i farmaceutudd.) 75 Elektronisk medicinordination 76 Fysisk kemi 77 Farmakokinetik + (metabolisme) Andre fagområder i det nuværende job 1 Undervisning 2 Undervisning 3 Undervisning 4 Undervisning 5 Undervisning / udvikling af medarbejdere 6 Undervisning 7 Undervisning 8 Undervisning 9 Undervisning 10 Undervisning 11 Farmakonomelev undervisning 12 Undervisning og formidling 13 Undervisning 14 Undervisning 15 Undervisning 16 Undervisning af elever + studerende på apotek 17 Undervisning, personalets faglige udvikling

3 18 Undervisning/pædagogik, laboratoriesikkerhed 19 Undervisning 20 Undervisning 21 Undervisning 22 Undervisning af personale 23 Undervisning 24 Undervisning 25 Undervisning 26 Undervisning 27 EDB 28 Bioteknologi 29 Grundforskning 30 Apotek/rejsefarmaceut 31 Information til kunder på apotek 32 Molekylær biologi 33 Basic research 34 Postmarketing overvågning af lægemidler (bivirkninger) 35 Kontrol af emballage til lægemidler 36 (Samfundsfarmaci) registrering av feil & avvik i legemiddelhåndteringen 37 Rådgivning 38 Fri forskning 39 Pharmacovigilance 40 Alt andet (minus arbejdsmiljø, fysiologi, klinisk farmaci, personale- og projektledelse, salg og marketing) indgår på lige fod i jobbet men kun teoretisk 41 Validering 42 Teknologisk farmaci 43 Salg i skranken / receptkontrol (ansættelse på apotek) 44 Pharmacovigilance 45 Økonomi 46 GLP-validering af computersystemer 47 Sundhedsfremmende aktiviteter 48 Coaching 49 Validering 50 Vejledning 51 Skrive diverse rapporter, ikke fagligt relevant 52 Biometri (Data Management) 53 Neurofysiologi 54 Biofarmaci 55 Farmakoøkonomi 56 Molekylær biologi 57 Fysisk kemi 58 Fysisk & kemisk stabilitet 59 Udarbejdelse af lægemiddelstandarder (farmakopéen) 60 Pharmacovigilance 61 CMC 62 Koordinering 63 Fysisk kemi 64 Automation 65 Organisk kemi 66 Patent-erhvervs-servicesager, dvs. undersøgelser i patentlitteratur og anden offentlig tilgængelig viden for at finde ud af, om en opfindeles med bestemte karakteristika/træk er kendt, eller om noget tilsvarende er kendt. 67 Opbygning af ny afd. 68 Bivirkninger / reklamationer 69 IT 70 Validering

4 71 Farmakokinetik 72 Validering 73 Naturstofkemi 74 Infektionsmedicin 75 Udvikling 76 IT 77 Grundforskning 78 Bivirkningsovervågning 79 Validering 80 Samfundsfarmaci 81 Elektronisk medicinordination 82 Standardisering 83 Computervalidering 84 Validering 85 Samfundsfarmaci 86 Patenter 87 Farmakokinetik + (metabolisme) 88 Overvågning af bivirkninger 89 Bioanalyse 90 Teknologisk farmaci Bilag 5.b Bilag 5.b skal ses som supplerende oplysninger om farmaceuters og andre kandidaters ansættelse i lægemiddelindustrien. Hver tredje kemiker i lægemiddelindustrien er en farmaceut I 2000 arbejdede farmaceuter i industrien med udvikling, produktion og afsætning af medicin. Det samede antal kemikere i lægemiddelindustrien - farmaceuter, læger, ingeniører mv. - var på personer. Altså er hver tredje kemiker en farmaceut. Af dem arbejder 37 pct. med forskning og er dermed den største gruppe forskere. Lægemiddelindustrien beskæftigede i 2000 i alt personer. De var videnskabeligt uddannede medarbejdere, som foruden gruppen af kemikere bl.a. er jurister, cand.mag. ere og personer med økonomisk og handelsvidenskabelig uddannelse. Kemikere i lægemiddelindustrien, 2000 Forskning Produktion Information Adm. I alt Civil-, akademi- og teknikumingeniører Farmaceuter Universitetsuddannede kemikere Universitetsuddannede matematikere og statistikere Læger Tandlæger Dyrlæger

5 I alt Kilde: Lif (læs mere om tallene på Tal & data) Hver tredje kemiker er farmaceut Farmaceuter Ingeniører Kemikere Læger m.v. 37 pct. af forskerne er farmaceuter kemiker er farmaceut! Farmaceuter Ingeniører Kemikere Læger m.v. Farmaceuters arbejde i lægemiddelindustrien omfatter også information Forskning Produktion Information Adm.

6 Bilag 10.a Bilag 10.a refererer til figur 10.1 hvor kandidaterne har sammenlignet hvilke kvalifikationer de i høj grad mener er efterspurgt på arbejdsmarkedet og hvilke kvalifikationer de i høj grad har tilegnet sig på DFU. Af nedenstående fremgår kandidaternes øvrige vurderinger af kvalifikationerne. I hvor høj grad har du oplevet nedenstående kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? I høj I nogen I mindre I ringe Slet Ikke grad grad grad grad ikke besvaret Generel faglig viden 356/70% 137/27% 15/3% 3/1% 0/0% 17 Specifik faglig viden 248/48% 187/37% 64/13% 11/2% 2/0% 16 Eksperimentelle færdigheder 91/18% 85/17% 113/22% 111/22% 111/22% 17 Formidling/præsentationsteknik 257/50% 179/35% 63/12% 11/2% 2/0% 16 Generelle IT-færdigheder 211/41% 201/39% 76/15% 20/4% 4/1% 16 Fagligt specifikke IT-færdigheder 72/14% 155/30% 160/31% 79/15% 46/9% 16 Træning i videnskabeligt arbejde 98/19% 158/31% 138/27% 75/15% 39/8% 20 Evnen til: at samarbejde tværfagligt 323/63% 132/26% 39/8% 17/3% 3/1% 14 løbende at tilegne mig ny viden 370/72% 121/23% 18/3% 3/1% 3/1% 13 at strukturere arbejdet effektivt 394/77% 97/19% 18/4% 1/0% 3/1% 15 at beherske fremmedsprog 227/44% 153/30% 90/18% 34/7% 10/2% 14 at arbejde projektorienteret 222/43% 168/33% 71/14% 35/7% 18/4% 14 at arbejde problemorienteret 210/41% 203/40% 70/14% 22/4% 8/2% 15 at arbejde selvstændigt 391/76% 111/22% 8/2% 3/1% 2/0% 13 at arbejde innovativt 172/34% 211/42% 90/18% 25/5% 6/1% 24 at arbejde under pres 335/65% 133/26% 32/6% 11/2% 4/1% 13 hurtigt at trække det væsentlige frem 299/58% 165/32% 39/8% 10/2% 1/0% 14

7 at inddrage etiske hensyn i arbejdet 128/25% 159/31% 136/26% 62/12% 30/6% 13 at foretage faglige vurderinger 325/63% 151/29% 26/5% 10/2% 2/0% 14 at analysere komplekse faglige problemstillinger 191/37% 197/38% 82/16% 35/7% 8/2% 15 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på DFU? I høj I nogen I mindre I ringe Slet Ikke grad grad grad grad ikke besvaret Generel faglig viden 413/79% 104/20% 4/1% 1/0% 0/0% 6 Specifik faglig viden 104/20% 291/56% 110/21% 16/3% 1/0% 6 Eksperimentelle færdigheder 160/31% 293/56% 54/10% 8/2% 5/1% 8 Formidling/præsentationsteknik 65/12% 178/34% 173/33% 92/18% 13/2% 7 Generelle IT-færdigheder 16/3% 71/14% 146/28% 184/35% 104/20% 7 Fagligt specifikke IT-færdigheder 8/2% 41/8% 121/23% 216/42% 134/26% 8 Træning i videnskabeligt arbejde 151/29% 254/49% 94/18% 20/4% 3/1% 6 Evnen til: at samarbejde tværfagligt 188/36% 228/44% 76/15% 24/5% 6/1% 6 løbende at tilegne mig ny viden 330/63% 164/31% 24/5% 4/1% 0/0% 6 at strukturere arbejdet effektivt 176/34% 215/41% 114/22% 11/2% 6/1% 6 at beherske fremmedsprog 55/11% 179/34% 172/33% 86/16% 31/6% 5 at arbejde projektorienteret 116/22% 272/52% 111/21% 19/4% 5/1% 5 at arbejde problemorienteret 100/19% 242/46% 135/26% 40/8% 5/1% 6 at arbejde selvstændigt 184/35% 235/45% 84/16% 17/3% 3/1% 5 at arbejde innovativt 44/9% 196/38% 200/39% 56/11% 16/3% 16 at arbejde under pres 195/37% 205/39% 99/19% 21/4% 3/1% 5

8 hurtigt at trække det væsentlige frem 149/29% 262/50% 91/18% 16/3% 1/0% 9 at inddrage etiske hensyn i arbejdet 47/9% 163/31% 196/38% 96/18% 19/4% 7 at foretage faglige vurderinger 181/35% 271/52% 62/12% 5/1% 0/0% 9 at analysere komplekse faglige problemstillinger 147/28% 272/52% 91/17% 11/2% 1/0% 6 Bilag 10.b Bilag 10.b er supplement til figur Her har i alt 225 kandidater angivet hvilke kvalifikationer de har manglet i deres uddannelse på DFU. 1 IT-færdigheder. Studiet præget af total mangel på IT og projektledelse 2 IT-kvalifikationer + mere lederuddannelse 3 Specifik viden, sprog (engelsk, rapportskrivning, præsentation), IT-færdigheder 4 Formidling, kommunikation, IT - excel, vigtigt at have mere projektteori, socialfarmaceutiske metoder, lederkvalifikationer - konfliktløsning, mere karriereplanlægning - proaktiv tænkning, teambuilding hos nyansat på apotek pharmakon, sundhedsøkonomi. 5 IT findes ikke på DFU. Præsentationsteknik findes ikke på DFU. Salg og marketing 6 Engelsk i undervisningen, IT-færdigheder 7 IT. Større selvstændige projekter 8 En bedre inddragelse af IT, især i statistik 9 IT-kvalifikationer 10 Mere IT - muligheder + som en del af forskellige fag 11 IT-færdigheder, ledelse 12 Større viden om specifikke områder (mit vedkommende: klinisk afprøvning) og mindre laboratoriearbejde. Generelt langt flere IT-færdigheder. 13 Ledelse (for lille fag på DFU), IT-uddannelse / IT-programmer, præsentationsteknik 14 Jeg mangler IT, fremmedsprog - specielt skriftligt. Området med at kunne trække det væsentligste frem, foretage en faglig vurdering og analysere komplekse problemstillinger, set i forhold til det job du besidder. 15 IT-færdigheder bør opprioriteres alvorligt 16 IT-viden 17 Basal IT-kendskab. Excel regneark kursus 18 IT/DATA, økonomi 19 (Uden bog=) Uden at - kundskaber i farmakologi. IT-færdigheder. 20 Mere farmakologi (- i stedet for så megen organisk/biologisk kemi). EDB - kvalifikationer, mere informationssøgning. 21 Brug af IT i undervisningen kunne styrke IT-kendskabet. Computer-faciliteterne var ikke særlig gode, da jeg gik på DFU. Jeg ved, de er blevet bedre. 22 IT, mere præsentation + formidling mundtligt!. Alt er skriftligt på DFU. 23 Excel-erfaring, mere kommunikation 24 IT-færdigheder, ledelse, økonomi på et mere grundlæggende niveau 25 IT-færdigheder 26 Generelle specifikke IT-færdigheder, præsentationsteknik 27 IT-kvalifikationer 28 Håndtere stress herunder strukturere arbejdet effektivt. Mere øvelse i præsentationsteknik. Generelle IT færdigheder. 29 Anvendelse af IT/Automation i produktionsanlæg. Herunder elektronisk recept- /og rapporthåndtering i særdeleshed "part II" (elektronisk signaturer)

9 rapporthåndtering i særdeleshed "part II" (elektronisk signaturer) 30 Brug af IT samt præsentationsteknikker (skriftligt samt mundtligt) 31 IT/EDB - kundskaber 32 IT 33 Forberedelse til arbejdsmarkedet. Valgfag i sommerperioden om f.eks. ikke faglige ting som IT, registreringsarbejdets intro, "Jeg farmaceut på apotek" - det daglige arbejde (realistisk), NMRøvelser, praktisk betjening af udstyr, udvidet HPLC, undervisning i "at skrive fagsprog" - rettet mod artikelskrivning. I mange jobs kan man drage nytte af disse egenskaber man ofte kun bruger intensivt i specialet. Arbejdsmulighederne er mange og ofte bruges specialets tilegnede egenskaber kun i ringe grad i det "blivende" job. Sommerkurser kan sælges til andre uddannelser med relation til DFU. 34 IT 35 IT-færdigheder, lære at læse/tolke GMP guidelines på højere niveau. 36 Hvis man arbejder med produktion i dag er IT viden en forudsætning (ikke pc-bruger men produktions teknisk) 37 Inddragelse af IT (f.eks. Brug af excel til databehandling), salg marketing aspekter, sundhedsvæsenets opbygning/fordeling af opgaver mellem industri, sta, amt, kommune 38 IT-færdigheder, paratviden, f.eks. I farmakologi 39 IT-færdigheder ex. Brug af excel /regneark 40 Formidling/præsentationsteknik, projekt - og tværfagligt samarbejde, IT 41 Generelle IT-færdigheder som excel og databaser 42 Gruppedynamik, ledelse, IT 43 Selvstændighed, IT-færdigheder, mere specifik faglig viden 44 IT 45 IT var en mangelvare 46 IT-færdigheder, på dette felt mener jeg den halter langt efter andre uddannelsesinstitutioner 47 Ledelse, IT, Præsentationsteknik, tværfaglighed, klinisk farmaci 48 IT-færdigheder 49 IT-kundskaber 50 Præparatkendskab - klinisk. IT. 51 IT-færdigheder 52 Der var dårlig IT undervisning (manglede) 53 IT-færdigheder 54 IT-færdigheder. Større indsigt i produktion af lægemidler. 55 Nej, egentlig ikke. Uddannelsen har en fin faglig bredde og jeg er tilfreds med mine kvalifikationer fra DFU 56 Vægte effekt kontra pris, udenadslære i farmakologi, overblik over lægemidler/effekt 57 Større fokusering på klassificering og mærkning af farlige stoffer, samt større viden om fremstilling og håndtering af hhv. reagenser og kemikalier 58 Selvsikkerhed 59 Større indblik i de enkelte præparater der findes på et apotek 60 At stå i skranken på et apotek første gang var et chok, for folk spurgte ikke til de spidsfindige kræftsygdomme man havde læst en masse om, men til almindelige lidelser som f.eks. Trætte øjne, man aldrig havde hørt om. 61 Synes faktisk at man er godt klædt på efter 5 år på DFU 62 Mere/bedre viden farmakologi 63 Problemorienteret undervisning. Det kunne formentligt have fået de forskellige teorier til at hænge sammen også i mit hoved. 64 Mere læren om logistik 65 Formidling/præsentationsteknik, mere specifik faglig viden. 66 Præsentationsteknik, ledelsesværktøjer 67 Selvstændig ansvar for tilrettelæggelse af arbejde. Der krævedes ikke meget ansvar for selv at sammensætte fagene til sin uddannelse. 68 Ja, jeg har manglet noget mere omkring kommunikation, og hvilke "verdensbilleder" patienter/kunden har i forhold til os fagfolk (læger/farmaceuter) 69 Uddannelsens store styrke er bredden - og det er også den store svaghed. Man ved lidt om meget men ikke nok om noget!

10 men ikke nok om noget! 70 Mere faglighed/videnskabelighed. Større krav. 71 Egentlig ikke - men det skyldes at jeg har fået en række dispensationer, således at jeg har kunnet undgå apoteksophold (til fordel for et forskningsprojekt), har kunnet forlænge mit speciale, og har kunnet tage nogle vigtige valgfag udenfor DFU. 72 Organisation og ledelsesteori i mere bred forstand. Mere økonomisk indsigt. Kommunikation og formidling 73 Generel viden omkring EU-regler, registrering af lægemidler samt bivirkninger ved lægemidler 74 Personaleledelse 75 Ledelse, eks. personaleledelse 76 Præsentationsteknik 77 Mere praktisk erfaring med at foretage faglige vurderinger indenfor alle fagområder 78 Mere om ledelse og organisation, da farmaceuter hurtigt skal kunne være en del af ledelsen i de første jobs. Et semester med ledelse og organisation synes jeg måske var for lidt i forhold til hvad man møder i arbejdslivet. 79 Kendskab til sygehusvæsenet 80 Kendskab til registrering 81 Matematiske, men det er nok pga. emnet på mit ph.d.-projekt 82 Mere kvalitetssikring 83 Ledelse/økonomi: på et niveau så det kan overføres til HD 84 Mere om GMP, registrering 85 En mulighed for at specialisere sig mere - flere valgfag med flere pladser 86 Mere farmakologisk paratviden! 87 Nej, ikke specielt andet end jeg synes det ville være en god ting, at de studerende introduceres til klinisk afprøvning under den obligatoriske del. 88 Skriftlig engelsk, at udarbejde projekter på engelsk 89 Ledelse, arbejdspsykologi 90 Formidling/præsentationsteknik. Ledelse/personale/samarbejde 91 Ikke decideret mangler, men kunne have tænkt mig at jeg var mere forberedt på de krav der stilles på arbejdsmarkedet 92 Træning i at skrive fagligt engelsk 93 Der er ikke specifikke områder, jeg kan komme i tanke om, at jeg decideret mener at uddannelsen mangler. 94 Formidling/præsentationsteknik 95 Formidling - Farmaceuter er generelt ikke særlige gode til at stille sig op og give en kanon præsentation (mangler at kunne slå igennem) 96 Fag rettet mod sundhed i fattige lande, mere ledelse 97 Faglig vurdering 98 Præsentationsteknik 99 Formidling, både fagligt/videnskabeligt og generelt. Videnskabelig/problemorienteret arbejdsmetoder 100 Mere "Reulatory Affairs" / Registrerings fokus 101 Kursus i klinisk farmaci i basisuddannelsen 102 Større vægt på "vigtige" fag såsom farmakologi og farmaci og mindre vægt på "mindre" vigtige fag såsom fysik, økonomi osv. 103 Klinisk erfaring, analyse af kliniske data 104 Lægemiddellovgivning i EU, GMP-Guidelines 105 Mere engelsk i undervisningen, mere selvstændigt arbejde ved øvelser - drop "kogebogs vejledninger". Flere eksamener uden bog, flere mundtlige eksamener. 106 Præsentation og formidling 107 Apoteksrelaterede emner. Valgfag relateret til arbejde på apotel, fx "interaktioner ml. lægemidler" 108 Procesteknik og automatik. Aseptisk produktion i "full scale". Produktionskendskab. 109 Ja, fag der generelt behandler lovgivning om lægemidler og medicinsk udstyr i.e. registrering 110 Måske lidt mere om ledelse. Jeg tror det er en god ide, at uddannelsen bliver mere specialiseret alt efter hvor man vil hen - apotek el. industri. Selvom jeg nu er glad for at have begge muligheder! 111 Kritisk litteraturlæsning, bl.a. vurdering af statistisk materiale

11 112 At lære at benytte den viden man får - at kunne konkludere udfra den viden man får. 113 Nej, men jeg havde meget med andre steder fra 114 Videnskabsteori 115 Ja, en hel del, hvilket skyldes den brede uddannelse: selvstændighed, søgning og behandling af videnskabelig litteratur, specialiseret problemorienteret analyse, innovation er evner jeg ikke har fået gennem DFU. Det kan være høje krav at stille, men jeg mener også det kræves. 116 Økonomi, personaleledelse, klinisk farmaci 117 Mere selvstændig problemløsning. Bedre træning i præsentationsteknik + engelsk mundtlig (teknisk) 118 Forhandlingsteknik 119 At lægge budgetter. Formidling/præsentationsteknik. Markedsføring. 120 Lederevner og økonomi 121 Mere om personaleledelse. Ikke så meget på det teoretiske plan, for det var ok, men praktisk. Når man bliver leder, trækkes man væk fra det faglige og presses i retning af menneskehåndtering: Konflikter sygdom, fyring/ansættelse, at sætte folk i gang, at lade dem gøre det selv osv. 122 Ledelseskompetence - at arbejde som leder, har manglet redskaber til at være en god leder (at have mennesker under sig) 123 Sådan set ikke. Vores branche er god til at tilbyde uddannelse, så vi kan styrke vores svage sider. 124 Ledelse, undervisning 125 Nej - ingen som jeg ikke kunne have fået med et valgfag. 126 Uddannelsen er meget generel, føler ikke at jeg har særlig viden indenfor noget område, bortset fra specialet. Ved lidt om meget, ikke meget om lidt. 127 Konfliktløsning i apoteksøjemed. Mere ledelse. 128 Jeg savner en større faglig paratviden 129 Jeg har manglet viden om registrering af lægemidler. Jeg ved dette er mere viden en kvalifikation. Formidling på fremmedsprog, som efterhånden er et krav i alle jobs i industrien og for akademikere i de forskellige styrelser. 130 Indsigt i klinisk farmaci 131 Mere kommunikation, præsentationsteknik, ledelse/organisation 132 Anatomi på DFU efterlader meget store huller, som jeg gerne ville have fyldt ud med mere omfattende anatomi-undervisning. 133 Mere specifikt omkring kvalitetssikring på apotek. Hvorledes man håndterer personlige problemer med kollegaer (kollegaerne indbyrdes) 134 Mere projektarbejde, socialfarmaci projektet burde have været erstattet af et mere videnskabeligt projekt. 135 Arbejdsgivere efterspørger at man "behersker engelsk i skrift og tale". Det ville have været rart, hvis man under uddannelsen var blevet tvunget til at aflevere opgaver på engelsk. 136 Kursus i fremlæggelse/præsentation 137 Kendskab til nye analysemetoder 138 Skriftlige og mundtlige engelskkundskaber 139 Jeg mener ikke at alle kvalifikation behøver være en del af studiet. F.eks. fremmedsprog og præsentationsteknik har jeg tilegnet mig i andre sammenhæng, og det tror jeg er sundt. 140 Den specifikke faglige viden. Uddannelsen er meget bred, og det er jo både ondt og godt 141 Håndtering af ledelsesfunktioner 142 Ledelse! Vi kommer ud og skal være/fungere som leder, men vi har ikke kvalifikationerne. Som ansvarlig for et område eller en funktion forventes det, at man kan påtage sig og udføre et lederansvar. Det kan vi umiddelbart ikke!. 143 Mere viden om GMP og andre internationale retningslinier 144 Præsentationsteknik 145 Ikke umiddelbart vurderet. Har med kurser m.m. Suppleret "manglerne" efter behov 146 Formidling på engelsk 147 Formidling 148 Præsentation og formidlingsteknik 149 Engelsk - tale og skrive færdigheder 150 Mere erfaring i formidling/præsentationsteknik 151 Forhandlingsteknik. Kommunikation.

12 152 Værktøjer/specifikke redskaber til planlægning af arbejdsopgaver - undgå stress (hvis man kan lære det før man får job ) 153 Fremmedsprog, viden om lov-styret arbejde i praksis. 154 Jeg kunne godt have brugt mere træning i præsentationsteknik 155 Formidling/præsentationsteknik. Regulatory Affairs - markedsføring af LM. 156 Mere specifik viden! (Jeg har brugt ca. 2 mdr. på apotek (første job) og har derefter været i medicinalindustrien. Uddannelsen er for meget "minded" på arbejde på apotek. Jeg manglede færdigheder/kvalifikationer til arbejde i medicinalvirksomhed. 157 Præsentationsteknik. Mere selvstændig arbejde på studiet. Mere opfordring til selvstændig tankegang. 158 Farmaceutuddannelsen er generelt meget bred - mindre mulighed for at uddybe sig i nogle bestemte områder. 159 Når man er ansat i biotek-industrien mangler man fra DFU en bedre viden omkring molekylærbiologi. Måske kunne mikrobiologi undervisningen have lidt mere med f.eks. vacciner, produktion af biotek etc. 160 Større viden om teknik/mekanik 161 Mere sygdomslære - hvad bruges lægemidlerne til - hvordan bruges de osv. 162 De "bløde" emner: Kommunikation, præsentationsteknik, etik, assertion 163 Nej, men jeg har oplevet at min uddannelse som jeg har fået på DFU i ringe grad er tilpasset/rettet mod det behov og de krav der stilles til (nyuddannede) farmaceuter i erhvervslivet/medicinalindustrien. Dette kan dog til dels imødegås af det faktum at farmaceuter har en evne til at tilegne sig ny viden - og denne viden er netop tilegnet på DFU. 164 Mere specifik viden, visse eksperimentelle færdigheder f.eks. HPLC 165 Specifik faglig viden (specialisering før i studiet) 166 Neuroanatomi 167 Flere selvstændige opgaver. Krav til beståede fag løbende i studiet. Det skal ikke være muligt at nå til 4. år i studiet,ed f.eks. 10 manglende beståede eksamener. Krav til mere udenadslære. Mere præparatkendskab. 168 Sproglige kvalifikationer (engelsk) 169 I mit første job savnede jeg større viden om personaleledelse. Derfor er jeg heller ikke særlig interesseret i at have en personalegruppe under mig, da jeg ikke føler mig rustet til at varetage en personalegruppe med følelsen af selvsikkerhed i den situation. Men jeg savner ikke selve det at have en personalegruppe under mig. Det indskrænker bare mine jobønsker. 170 Større klinisk viden 171 Tværfagligt arbejde, kommunikation bl.a. på engelsk, feed-back på præsentationsteknik. 172 Formidling/præsentation. Problembaseret undervisning. 173 Jeg mangler en bedre evne til at vide hvordan lægemidlerne virker - altså en bedre farmakologi på rygraden - udenad. 174 Formidling og præsentationsteknik, at arbejde selvstændigt. 175 Jeg vil genre have haft mulighed for at specialisere mig i højere grad indenfor enkelte områder. 176 Højere specifik viden. Træning i at skulle forholde sig kritisk til litteratur/videnskabeligt arb./anvendt statistik 177 Den undervisning, der var i ledelse og organisation var yderst utilstrækkelig. Det fylder meget i min hverdag. 178 Et bedre præparat-kendskab. Præparatkendskabet er minimalt, når man bliver færdig. Måske kunne der være mere udenadslære på dette område, då det kommer til at sidde på rygraden. 179 Litteratur vurdering 180 Bredere biologisk/molekylær biologisk baggrund, Endnu bedre farmakologisk/klinisk farmakologisk baggrund 181 Faglig paratviden om farmakologi 182 Lovgivning, samt økonomi-delen var mere regnskabsorienteret 183 Formidling 184 Ledelsesværktøjer, formidling/præsentationsteknik 185 Mere præsentationsteknik 186 Bioteknologi 187 Jeg føler at der mangler meget af farmakologisk viden, idet mine medarbejdere tror jeg ved alt! Jeg synes ikke at man er godt rustet til at arbejde på apotek

13 synes ikke at man er godt rustet til at arbejde på apotek 188 Rådgivning af kunder om lægemidler (på apotek) 189 Hvad jeg lærte på DFU som kunne anvendes i mit første job på privat apotek er absolut ikke eksisterende. Hvis man fortsat mener at farmaceuter er grundpillen på et apotek, så skulle DFU tage et langt kig på deres valg af fag og indhold 190 Mange af de fagligt specifikke kompetencer. Men det skyldes mit valg af fagområde. Derudover ville viden om projektledelse og arbejdspsykologi har været nyttig 191 Mere om ledelse 192 "anvendt farmakologi" som et mere studie-ophold-på-apotek forberedende kursus. Daværende kursus i farmakologi var for fysiologisk/biokemisk orienteret. Mere bruger/patient orienteret farmakologi ville nok have efterladt mig en bedre viden (huske mere, nu da farmakologi blot er sekundært i mit job) 193 Formidling/præsentationsteknik, beherskelse af mundtligt engelsk i faglige diskussioner, personaleledelse 194 Regulatorisk uddannelse, lovgivning, EU-instanser 195 Formidling/præsentationsteknik 196 Projektledelse 197 Internetbaseret informationssøgning 198 Mere specifik uddannelse i registrering af lægemidler 199 Indgående kendskab til GCP 200 Der mangler indblik i hvordan udviklingsprojekter fungerer i virkeligheden - med de forskellige faser af udvikling, klinikansøgninger, registreringsansøgninger osv. En kort gennemgang fra start til slut, aktiv substans til salg. 201 Nej, vi kan måske også sprede os over for meget. I hvert fald kan det samtidig med at være en styrke også være en ulempe, at vi har en meget bred og generel viden. 202 Ja, bedre og mere indgående kendskab til arbejde med klinisk afprøvning af lægemidler. Bedre evne til skriftlig engelsk. 203 Har manglet paratviden - derfor ville det være godt med mere udenadslære på studiet efter min mening (selvom det sikkert er et upopulært forslag!) Har manglet et kursus (evt. obligatorisk) vedr. registreringsprocessen/faserne/dokumentationen i denne forbindelse - stor mangel på viden på dette område, når man får job i industrien. 204 Formidling og præsentationsteknik kunne godt fylde mere i uddannelsen. Effektiv strukturering er ikke en evne jeg besidder i særlig stor udstrækning, men det er nok mere min personlighed, end det er en mangel ved uddannelsen. 205 At strukturere arbejde mere effektivt. At arbejde mere innovativt. 206 Har opnået en generel faglig viden, har nogen gange manglet en mere dybdegående baggrundsviden. Men mener alligevel ikke det har været en væsentlig mangel, da jeg gennem studiet har tilegnet mig evnen til netop at kunne tilegne sig denne ekstra viden. 207 (Generel kommunikation) Større viden omkring salg og marketing, som er negligeret på DFU på trods af at det er det afgørende skridt i om et lægemiddel får succes eller ej. 208 Ja, specielt faglig viden nedprioriteres i forhold til det generelle 209 Formidling 210 At møde den virkelige verden og opgaver. 211 Projektledelse og samarbejde med andre faggrupper 212 Engelsk kommunikation 213 Økonomi, salg/marketing, ledelse, organisation 214 Metodeudvikling indenfor analytisk kemi (Instr.). Er måske del af valgfag? Ofte blev indstillinger mm. "serveret"! 215 Kendskab til automatik, mekanik (ventiler) 216 Praktisk viden om lægemidler til brug ved kundeinformation 217 Større viden om GMP. Mere præsentationsteknik (vi havde noget i forbindelse med toksikologi, men kunne bruge noget mere) 218 Højere grad af paratviden indenfor farmakologi 219 At kunne arbejde med: tværfaglige aspekter, projektorienteret og kunne formidle viden. 220 Patentkendskab 221 Formidling/kommunikationsteknik

14 222 Problemorienteret undervisning / innovation. Ledelsestræning /psykologi. 223 Mere produktionsrelaterede fag, GMP!!! 224 Præparatkendskab, administrative fag som registrering, monitorering - generelt var studiet meget eksperimentelt anlagt. 225 Gennemslagskraft. Farmaceutuddannelsen tages hovedsageligt af "pæne" piger, der tager mere hensyn til andre end sig selv. I erhvervslivet bliver vi så "kørt" rundt med i et uendeligt forsøg på at tilfredsstille andres ønsker. Bilag 11.a Bilag 11.a refererer til figur 11.1 som viser kandidaternes forskellige former for videreuddannelse. Udover de listede former har 43 kandidater angivet anden videreuddannelse. 1 LIF-kurser (GCP-monitoreringskursus, konsulent) 2 Fag på merkonom 3 Klinisk videreuddannelse (Mette Rasmussen) og ellers tager jeg kurser der svarer til specialistuddannelsen indtil jeg kan 4 LIF 5 LIF lægemiddeludviklingkursus 6 Intern uddannelse - _ års varighed 7 Akademimerkonom 8 LIF: konsulent delen + GCP-monitoring. Firma-specifik videreuddannelse bl.a. IMPACT. 9 Lederkursus (1_ år) 10 Medicademy 11 Netbaseret kursus i farmaceutisk tilsyn (6 mdr.) 12 Ledertræning - coaching - projektstyring 13 LIF's lægemiddelkonsulenteksamen 14 "Master of Pharmacy Practise", University of London Diplomuddannelse for Regulatory Professionels - Medicademy 16 Psykologi grundfag, certificeringskursus 17 Certificate of Pharmacy Practice 18 LIF lægemiddelkonsulent 19 Merkonom og bachelor fra KUA (Åbent Universitet) Sidstnævnte skyldes hobby. 20 DIEU, projektlederuddannelse 21 NLP (kommunikation) & massøruddannelse 22 Ledelsesuddannelse gennem kæden, er næsten færdig. 23 Brygmester uddannelsen 24 Brygmester, Dens skandinaviske bryggerhøjskole Har afsluttet 1_ års specialuddannelse afholdt af arbejdspladsen 26 Flex-merkonom - skifter til HD. Overvejer p.t. Master i medicinalteknologi på DTU 27 PPA Novo Nordisk Pharmaceutical Process Academy 28 Klinisk videreuddannelse for farmaceuter 29 Nogle kurser i Pharmakon 30 LIF-uddannelse: Professional Selling Skills 31 LIF kurser 32 1 intern uddannelse for erfarne kemikere 33 LIF eksamen 34 Immunologi under åben uddannelse på DTU 35 Regulatorisk videreuddannelse 36 Projektledelse

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt 744 600 Er du: 400 200 000 800 600 338 400 200 0 406 Mand Kvinde

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden

FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden Side 1 Baggrundsrapport til FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden FRI s krav til nyuddannede

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014

Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimissionsår: 2013. Svarprocent for hele undersøgelsen: 67 % Rapport for studieretningen: Human

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere