Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003"

Transkript

1 Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag 5.a Bilag 5.a refererer til figur 5.2 og 5.3 som er oversigter over kandidaternes fagområder i første og nuværende job. Udover de listede fagområder har en del kandidater prioriteret andre fagområder. Andre fagområder i det første job 1 Undervisning 2 Undervisning 3 Undervisning 4 Undervisning 5 Undervisning 6 Undervisning 7 Undervisning 8 Farmakonomelev undervisning 9 Undervisning og formidling 10 Undervisning 11 Undervisning 12 Undervisning 13 Undervisning 14 Undervisning 15 Undervisning 16 Undervisning 17 Undervisning 18 Undervisning af elever + stud. på apotek 19 Undervisning 20 Undervisning 21 Undervisning 22 Undervisning 23 Undervisning 24 Undervisning af personale 25 Undervisning 26 Undervisning 27 Undervisning 28 Undervisning 29 Undervisning 30 Undervisning 31 Organisk Kemi 32 Ekspedition 33 Udvikling af farmakologiske metoder og sikkerhedsvurdering af lægemidler 34 Fysisk kemi 35 Apotek/rejsefarmaceut 36 Information til kunder på apotek 37 Privat apotek 38 Farmakognosi 39 Basic research 40 Postmarketing overvågning af lægemidler (bivirkninger) 41 Socialfarmaci, undervisning

2 42 (Samfundsfarmaci) registrering av feil & avvik i legemiddelhåndteringen 43 Pharmacovigilance 44 Statistik 45 Overvågning 46 Validering 47 Behandling af reklamationer 48 Kvalificering og validering 49 Biologisk evaluering af materialer 50 Sundhedsfremmende aktiviteter 51 Validering 52 Biometri (Data Management) 53 Neurofysiologi 54 Farmakoøkonomi 55 Fysisk & kemisk stabilitet 56 Udarbejdelse af lægemiddelstandarder (farmakopéen) 57 Statistik 58 Molekylær biologi 59 Pharmacovigilance 60 Kommunikation 61 Farmakognosi 62 Fysisk kemi 63 Automation 64 Opbygning af ny afd. 65 Farmakognosi 66 PSY - Prisbærende Sundhedsydelser 67 Farmakokinetik 68 Naturstofkemi 69 Samfundsfarmaci 70 Lægemiddeløkonomi 71 Levnedsmiddel og foderstofanalyser 72 IT 73 Validering 74 Ekspedition (uden særlig information med baggrund i farmaceutudd.) 75 Elektronisk medicinordination 76 Fysisk kemi 77 Farmakokinetik + (metabolisme) Andre fagområder i det nuværende job 1 Undervisning 2 Undervisning 3 Undervisning 4 Undervisning 5 Undervisning / udvikling af medarbejdere 6 Undervisning 7 Undervisning 8 Undervisning 9 Undervisning 10 Undervisning 11 Farmakonomelev undervisning 12 Undervisning og formidling 13 Undervisning 14 Undervisning 15 Undervisning 16 Undervisning af elever + studerende på apotek 17 Undervisning, personalets faglige udvikling

3 18 Undervisning/pædagogik, laboratoriesikkerhed 19 Undervisning 20 Undervisning 21 Undervisning 22 Undervisning af personale 23 Undervisning 24 Undervisning 25 Undervisning 26 Undervisning 27 EDB 28 Bioteknologi 29 Grundforskning 30 Apotek/rejsefarmaceut 31 Information til kunder på apotek 32 Molekylær biologi 33 Basic research 34 Postmarketing overvågning af lægemidler (bivirkninger) 35 Kontrol af emballage til lægemidler 36 (Samfundsfarmaci) registrering av feil & avvik i legemiddelhåndteringen 37 Rådgivning 38 Fri forskning 39 Pharmacovigilance 40 Alt andet (minus arbejdsmiljø, fysiologi, klinisk farmaci, personale- og projektledelse, salg og marketing) indgår på lige fod i jobbet men kun teoretisk 41 Validering 42 Teknologisk farmaci 43 Salg i skranken / receptkontrol (ansættelse på apotek) 44 Pharmacovigilance 45 Økonomi 46 GLP-validering af computersystemer 47 Sundhedsfremmende aktiviteter 48 Coaching 49 Validering 50 Vejledning 51 Skrive diverse rapporter, ikke fagligt relevant 52 Biometri (Data Management) 53 Neurofysiologi 54 Biofarmaci 55 Farmakoøkonomi 56 Molekylær biologi 57 Fysisk kemi 58 Fysisk & kemisk stabilitet 59 Udarbejdelse af lægemiddelstandarder (farmakopéen) 60 Pharmacovigilance 61 CMC 62 Koordinering 63 Fysisk kemi 64 Automation 65 Organisk kemi 66 Patent-erhvervs-servicesager, dvs. undersøgelser i patentlitteratur og anden offentlig tilgængelig viden for at finde ud af, om en opfindeles med bestemte karakteristika/træk er kendt, eller om noget tilsvarende er kendt. 67 Opbygning af ny afd. 68 Bivirkninger / reklamationer 69 IT 70 Validering

4 71 Farmakokinetik 72 Validering 73 Naturstofkemi 74 Infektionsmedicin 75 Udvikling 76 IT 77 Grundforskning 78 Bivirkningsovervågning 79 Validering 80 Samfundsfarmaci 81 Elektronisk medicinordination 82 Standardisering 83 Computervalidering 84 Validering 85 Samfundsfarmaci 86 Patenter 87 Farmakokinetik + (metabolisme) 88 Overvågning af bivirkninger 89 Bioanalyse 90 Teknologisk farmaci Bilag 5.b Bilag 5.b skal ses som supplerende oplysninger om farmaceuters og andre kandidaters ansættelse i lægemiddelindustrien. Hver tredje kemiker i lægemiddelindustrien er en farmaceut I 2000 arbejdede farmaceuter i industrien med udvikling, produktion og afsætning af medicin. Det samede antal kemikere i lægemiddelindustrien - farmaceuter, læger, ingeniører mv. - var på personer. Altså er hver tredje kemiker en farmaceut. Af dem arbejder 37 pct. med forskning og er dermed den største gruppe forskere. Lægemiddelindustrien beskæftigede i 2000 i alt personer. De var videnskabeligt uddannede medarbejdere, som foruden gruppen af kemikere bl.a. er jurister, cand.mag. ere og personer med økonomisk og handelsvidenskabelig uddannelse. Kemikere i lægemiddelindustrien, 2000 Forskning Produktion Information Adm. I alt Civil-, akademi- og teknikumingeniører Farmaceuter Universitetsuddannede kemikere Universitetsuddannede matematikere og statistikere Læger Tandlæger Dyrlæger

5 I alt Kilde: Lif (læs mere om tallene på Tal & data) Hver tredje kemiker er farmaceut Farmaceuter Ingeniører Kemikere Læger m.v. 37 pct. af forskerne er farmaceuter kemiker er farmaceut! Farmaceuter Ingeniører Kemikere Læger m.v. Farmaceuters arbejde i lægemiddelindustrien omfatter også information Forskning Produktion Information Adm.

6 Bilag 10.a Bilag 10.a refererer til figur 10.1 hvor kandidaterne har sammenlignet hvilke kvalifikationer de i høj grad mener er efterspurgt på arbejdsmarkedet og hvilke kvalifikationer de i høj grad har tilegnet sig på DFU. Af nedenstående fremgår kandidaternes øvrige vurderinger af kvalifikationerne. I hvor høj grad har du oplevet nedenstående kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? I høj I nogen I mindre I ringe Slet Ikke grad grad grad grad ikke besvaret Generel faglig viden 356/70% 137/27% 15/3% 3/1% 0/0% 17 Specifik faglig viden 248/48% 187/37% 64/13% 11/2% 2/0% 16 Eksperimentelle færdigheder 91/18% 85/17% 113/22% 111/22% 111/22% 17 Formidling/præsentationsteknik 257/50% 179/35% 63/12% 11/2% 2/0% 16 Generelle IT-færdigheder 211/41% 201/39% 76/15% 20/4% 4/1% 16 Fagligt specifikke IT-færdigheder 72/14% 155/30% 160/31% 79/15% 46/9% 16 Træning i videnskabeligt arbejde 98/19% 158/31% 138/27% 75/15% 39/8% 20 Evnen til: at samarbejde tværfagligt 323/63% 132/26% 39/8% 17/3% 3/1% 14 løbende at tilegne mig ny viden 370/72% 121/23% 18/3% 3/1% 3/1% 13 at strukturere arbejdet effektivt 394/77% 97/19% 18/4% 1/0% 3/1% 15 at beherske fremmedsprog 227/44% 153/30% 90/18% 34/7% 10/2% 14 at arbejde projektorienteret 222/43% 168/33% 71/14% 35/7% 18/4% 14 at arbejde problemorienteret 210/41% 203/40% 70/14% 22/4% 8/2% 15 at arbejde selvstændigt 391/76% 111/22% 8/2% 3/1% 2/0% 13 at arbejde innovativt 172/34% 211/42% 90/18% 25/5% 6/1% 24 at arbejde under pres 335/65% 133/26% 32/6% 11/2% 4/1% 13 hurtigt at trække det væsentlige frem 299/58% 165/32% 39/8% 10/2% 1/0% 14

7 at inddrage etiske hensyn i arbejdet 128/25% 159/31% 136/26% 62/12% 30/6% 13 at foretage faglige vurderinger 325/63% 151/29% 26/5% 10/2% 2/0% 14 at analysere komplekse faglige problemstillinger 191/37% 197/38% 82/16% 35/7% 8/2% 15 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på DFU? I høj I nogen I mindre I ringe Slet Ikke grad grad grad grad ikke besvaret Generel faglig viden 413/79% 104/20% 4/1% 1/0% 0/0% 6 Specifik faglig viden 104/20% 291/56% 110/21% 16/3% 1/0% 6 Eksperimentelle færdigheder 160/31% 293/56% 54/10% 8/2% 5/1% 8 Formidling/præsentationsteknik 65/12% 178/34% 173/33% 92/18% 13/2% 7 Generelle IT-færdigheder 16/3% 71/14% 146/28% 184/35% 104/20% 7 Fagligt specifikke IT-færdigheder 8/2% 41/8% 121/23% 216/42% 134/26% 8 Træning i videnskabeligt arbejde 151/29% 254/49% 94/18% 20/4% 3/1% 6 Evnen til: at samarbejde tværfagligt 188/36% 228/44% 76/15% 24/5% 6/1% 6 løbende at tilegne mig ny viden 330/63% 164/31% 24/5% 4/1% 0/0% 6 at strukturere arbejdet effektivt 176/34% 215/41% 114/22% 11/2% 6/1% 6 at beherske fremmedsprog 55/11% 179/34% 172/33% 86/16% 31/6% 5 at arbejde projektorienteret 116/22% 272/52% 111/21% 19/4% 5/1% 5 at arbejde problemorienteret 100/19% 242/46% 135/26% 40/8% 5/1% 6 at arbejde selvstændigt 184/35% 235/45% 84/16% 17/3% 3/1% 5 at arbejde innovativt 44/9% 196/38% 200/39% 56/11% 16/3% 16 at arbejde under pres 195/37% 205/39% 99/19% 21/4% 3/1% 5

8 hurtigt at trække det væsentlige frem 149/29% 262/50% 91/18% 16/3% 1/0% 9 at inddrage etiske hensyn i arbejdet 47/9% 163/31% 196/38% 96/18% 19/4% 7 at foretage faglige vurderinger 181/35% 271/52% 62/12% 5/1% 0/0% 9 at analysere komplekse faglige problemstillinger 147/28% 272/52% 91/17% 11/2% 1/0% 6 Bilag 10.b Bilag 10.b er supplement til figur Her har i alt 225 kandidater angivet hvilke kvalifikationer de har manglet i deres uddannelse på DFU. 1 IT-færdigheder. Studiet præget af total mangel på IT og projektledelse 2 IT-kvalifikationer + mere lederuddannelse 3 Specifik viden, sprog (engelsk, rapportskrivning, præsentation), IT-færdigheder 4 Formidling, kommunikation, IT - excel, vigtigt at have mere projektteori, socialfarmaceutiske metoder, lederkvalifikationer - konfliktløsning, mere karriereplanlægning - proaktiv tænkning, teambuilding hos nyansat på apotek pharmakon, sundhedsøkonomi. 5 IT findes ikke på DFU. Præsentationsteknik findes ikke på DFU. Salg og marketing 6 Engelsk i undervisningen, IT-færdigheder 7 IT. Større selvstændige projekter 8 En bedre inddragelse af IT, især i statistik 9 IT-kvalifikationer 10 Mere IT - muligheder + som en del af forskellige fag 11 IT-færdigheder, ledelse 12 Større viden om specifikke områder (mit vedkommende: klinisk afprøvning) og mindre laboratoriearbejde. Generelt langt flere IT-færdigheder. 13 Ledelse (for lille fag på DFU), IT-uddannelse / IT-programmer, præsentationsteknik 14 Jeg mangler IT, fremmedsprog - specielt skriftligt. Området med at kunne trække det væsentligste frem, foretage en faglig vurdering og analysere komplekse problemstillinger, set i forhold til det job du besidder. 15 IT-færdigheder bør opprioriteres alvorligt 16 IT-viden 17 Basal IT-kendskab. Excel regneark kursus 18 IT/DATA, økonomi 19 (Uden bog=) Uden at - kundskaber i farmakologi. IT-færdigheder. 20 Mere farmakologi (- i stedet for så megen organisk/biologisk kemi). EDB - kvalifikationer, mere informationssøgning. 21 Brug af IT i undervisningen kunne styrke IT-kendskabet. Computer-faciliteterne var ikke særlig gode, da jeg gik på DFU. Jeg ved, de er blevet bedre. 22 IT, mere præsentation + formidling mundtligt!. Alt er skriftligt på DFU. 23 Excel-erfaring, mere kommunikation 24 IT-færdigheder, ledelse, økonomi på et mere grundlæggende niveau 25 IT-færdigheder 26 Generelle specifikke IT-færdigheder, præsentationsteknik 27 IT-kvalifikationer 28 Håndtere stress herunder strukturere arbejdet effektivt. Mere øvelse i præsentationsteknik. Generelle IT færdigheder. 29 Anvendelse af IT/Automation i produktionsanlæg. Herunder elektronisk recept- /og rapporthåndtering i særdeleshed "part II" (elektronisk signaturer)

9 rapporthåndtering i særdeleshed "part II" (elektronisk signaturer) 30 Brug af IT samt præsentationsteknikker (skriftligt samt mundtligt) 31 IT/EDB - kundskaber 32 IT 33 Forberedelse til arbejdsmarkedet. Valgfag i sommerperioden om f.eks. ikke faglige ting som IT, registreringsarbejdets intro, "Jeg farmaceut på apotek" - det daglige arbejde (realistisk), NMRøvelser, praktisk betjening af udstyr, udvidet HPLC, undervisning i "at skrive fagsprog" - rettet mod artikelskrivning. I mange jobs kan man drage nytte af disse egenskaber man ofte kun bruger intensivt i specialet. Arbejdsmulighederne er mange og ofte bruges specialets tilegnede egenskaber kun i ringe grad i det "blivende" job. Sommerkurser kan sælges til andre uddannelser med relation til DFU. 34 IT 35 IT-færdigheder, lære at læse/tolke GMP guidelines på højere niveau. 36 Hvis man arbejder med produktion i dag er IT viden en forudsætning (ikke pc-bruger men produktions teknisk) 37 Inddragelse af IT (f.eks. Brug af excel til databehandling), salg marketing aspekter, sundhedsvæsenets opbygning/fordeling af opgaver mellem industri, sta, amt, kommune 38 IT-færdigheder, paratviden, f.eks. I farmakologi 39 IT-færdigheder ex. Brug af excel /regneark 40 Formidling/præsentationsteknik, projekt - og tværfagligt samarbejde, IT 41 Generelle IT-færdigheder som excel og databaser 42 Gruppedynamik, ledelse, IT 43 Selvstændighed, IT-færdigheder, mere specifik faglig viden 44 IT 45 IT var en mangelvare 46 IT-færdigheder, på dette felt mener jeg den halter langt efter andre uddannelsesinstitutioner 47 Ledelse, IT, Præsentationsteknik, tværfaglighed, klinisk farmaci 48 IT-færdigheder 49 IT-kundskaber 50 Præparatkendskab - klinisk. IT. 51 IT-færdigheder 52 Der var dårlig IT undervisning (manglede) 53 IT-færdigheder 54 IT-færdigheder. Større indsigt i produktion af lægemidler. 55 Nej, egentlig ikke. Uddannelsen har en fin faglig bredde og jeg er tilfreds med mine kvalifikationer fra DFU 56 Vægte effekt kontra pris, udenadslære i farmakologi, overblik over lægemidler/effekt 57 Større fokusering på klassificering og mærkning af farlige stoffer, samt større viden om fremstilling og håndtering af hhv. reagenser og kemikalier 58 Selvsikkerhed 59 Større indblik i de enkelte præparater der findes på et apotek 60 At stå i skranken på et apotek første gang var et chok, for folk spurgte ikke til de spidsfindige kræftsygdomme man havde læst en masse om, men til almindelige lidelser som f.eks. Trætte øjne, man aldrig havde hørt om. 61 Synes faktisk at man er godt klædt på efter 5 år på DFU 62 Mere/bedre viden farmakologi 63 Problemorienteret undervisning. Det kunne formentligt have fået de forskellige teorier til at hænge sammen også i mit hoved. 64 Mere læren om logistik 65 Formidling/præsentationsteknik, mere specifik faglig viden. 66 Præsentationsteknik, ledelsesværktøjer 67 Selvstændig ansvar for tilrettelæggelse af arbejde. Der krævedes ikke meget ansvar for selv at sammensætte fagene til sin uddannelse. 68 Ja, jeg har manglet noget mere omkring kommunikation, og hvilke "verdensbilleder" patienter/kunden har i forhold til os fagfolk (læger/farmaceuter) 69 Uddannelsens store styrke er bredden - og det er også den store svaghed. Man ved lidt om meget men ikke nok om noget!

10 men ikke nok om noget! 70 Mere faglighed/videnskabelighed. Større krav. 71 Egentlig ikke - men det skyldes at jeg har fået en række dispensationer, således at jeg har kunnet undgå apoteksophold (til fordel for et forskningsprojekt), har kunnet forlænge mit speciale, og har kunnet tage nogle vigtige valgfag udenfor DFU. 72 Organisation og ledelsesteori i mere bred forstand. Mere økonomisk indsigt. Kommunikation og formidling 73 Generel viden omkring EU-regler, registrering af lægemidler samt bivirkninger ved lægemidler 74 Personaleledelse 75 Ledelse, eks. personaleledelse 76 Præsentationsteknik 77 Mere praktisk erfaring med at foretage faglige vurderinger indenfor alle fagområder 78 Mere om ledelse og organisation, da farmaceuter hurtigt skal kunne være en del af ledelsen i de første jobs. Et semester med ledelse og organisation synes jeg måske var for lidt i forhold til hvad man møder i arbejdslivet. 79 Kendskab til sygehusvæsenet 80 Kendskab til registrering 81 Matematiske, men det er nok pga. emnet på mit ph.d.-projekt 82 Mere kvalitetssikring 83 Ledelse/økonomi: på et niveau så det kan overføres til HD 84 Mere om GMP, registrering 85 En mulighed for at specialisere sig mere - flere valgfag med flere pladser 86 Mere farmakologisk paratviden! 87 Nej, ikke specielt andet end jeg synes det ville være en god ting, at de studerende introduceres til klinisk afprøvning under den obligatoriske del. 88 Skriftlig engelsk, at udarbejde projekter på engelsk 89 Ledelse, arbejdspsykologi 90 Formidling/præsentationsteknik. Ledelse/personale/samarbejde 91 Ikke decideret mangler, men kunne have tænkt mig at jeg var mere forberedt på de krav der stilles på arbejdsmarkedet 92 Træning i at skrive fagligt engelsk 93 Der er ikke specifikke områder, jeg kan komme i tanke om, at jeg decideret mener at uddannelsen mangler. 94 Formidling/præsentationsteknik 95 Formidling - Farmaceuter er generelt ikke særlige gode til at stille sig op og give en kanon præsentation (mangler at kunne slå igennem) 96 Fag rettet mod sundhed i fattige lande, mere ledelse 97 Faglig vurdering 98 Præsentationsteknik 99 Formidling, både fagligt/videnskabeligt og generelt. Videnskabelig/problemorienteret arbejdsmetoder 100 Mere "Reulatory Affairs" / Registrerings fokus 101 Kursus i klinisk farmaci i basisuddannelsen 102 Større vægt på "vigtige" fag såsom farmakologi og farmaci og mindre vægt på "mindre" vigtige fag såsom fysik, økonomi osv. 103 Klinisk erfaring, analyse af kliniske data 104 Lægemiddellovgivning i EU, GMP-Guidelines 105 Mere engelsk i undervisningen, mere selvstændigt arbejde ved øvelser - drop "kogebogs vejledninger". Flere eksamener uden bog, flere mundtlige eksamener. 106 Præsentation og formidling 107 Apoteksrelaterede emner. Valgfag relateret til arbejde på apotel, fx "interaktioner ml. lægemidler" 108 Procesteknik og automatik. Aseptisk produktion i "full scale". Produktionskendskab. 109 Ja, fag der generelt behandler lovgivning om lægemidler og medicinsk udstyr i.e. registrering 110 Måske lidt mere om ledelse. Jeg tror det er en god ide, at uddannelsen bliver mere specialiseret alt efter hvor man vil hen - apotek el. industri. Selvom jeg nu er glad for at have begge muligheder! 111 Kritisk litteraturlæsning, bl.a. vurdering af statistisk materiale

11 112 At lære at benytte den viden man får - at kunne konkludere udfra den viden man får. 113 Nej, men jeg havde meget med andre steder fra 114 Videnskabsteori 115 Ja, en hel del, hvilket skyldes den brede uddannelse: selvstændighed, søgning og behandling af videnskabelig litteratur, specialiseret problemorienteret analyse, innovation er evner jeg ikke har fået gennem DFU. Det kan være høje krav at stille, men jeg mener også det kræves. 116 Økonomi, personaleledelse, klinisk farmaci 117 Mere selvstændig problemløsning. Bedre træning i præsentationsteknik + engelsk mundtlig (teknisk) 118 Forhandlingsteknik 119 At lægge budgetter. Formidling/præsentationsteknik. Markedsføring. 120 Lederevner og økonomi 121 Mere om personaleledelse. Ikke så meget på det teoretiske plan, for det var ok, men praktisk. Når man bliver leder, trækkes man væk fra det faglige og presses i retning af menneskehåndtering: Konflikter sygdom, fyring/ansættelse, at sætte folk i gang, at lade dem gøre det selv osv. 122 Ledelseskompetence - at arbejde som leder, har manglet redskaber til at være en god leder (at have mennesker under sig) 123 Sådan set ikke. Vores branche er god til at tilbyde uddannelse, så vi kan styrke vores svage sider. 124 Ledelse, undervisning 125 Nej - ingen som jeg ikke kunne have fået med et valgfag. 126 Uddannelsen er meget generel, føler ikke at jeg har særlig viden indenfor noget område, bortset fra specialet. Ved lidt om meget, ikke meget om lidt. 127 Konfliktløsning i apoteksøjemed. Mere ledelse. 128 Jeg savner en større faglig paratviden 129 Jeg har manglet viden om registrering af lægemidler. Jeg ved dette er mere viden en kvalifikation. Formidling på fremmedsprog, som efterhånden er et krav i alle jobs i industrien og for akademikere i de forskellige styrelser. 130 Indsigt i klinisk farmaci 131 Mere kommunikation, præsentationsteknik, ledelse/organisation 132 Anatomi på DFU efterlader meget store huller, som jeg gerne ville have fyldt ud med mere omfattende anatomi-undervisning. 133 Mere specifikt omkring kvalitetssikring på apotek. Hvorledes man håndterer personlige problemer med kollegaer (kollegaerne indbyrdes) 134 Mere projektarbejde, socialfarmaci projektet burde have været erstattet af et mere videnskabeligt projekt. 135 Arbejdsgivere efterspørger at man "behersker engelsk i skrift og tale". Det ville have været rart, hvis man under uddannelsen var blevet tvunget til at aflevere opgaver på engelsk. 136 Kursus i fremlæggelse/præsentation 137 Kendskab til nye analysemetoder 138 Skriftlige og mundtlige engelskkundskaber 139 Jeg mener ikke at alle kvalifikation behøver være en del af studiet. F.eks. fremmedsprog og præsentationsteknik har jeg tilegnet mig i andre sammenhæng, og det tror jeg er sundt. 140 Den specifikke faglige viden. Uddannelsen er meget bred, og det er jo både ondt og godt 141 Håndtering af ledelsesfunktioner 142 Ledelse! Vi kommer ud og skal være/fungere som leder, men vi har ikke kvalifikationerne. Som ansvarlig for et område eller en funktion forventes det, at man kan påtage sig og udføre et lederansvar. Det kan vi umiddelbart ikke!. 143 Mere viden om GMP og andre internationale retningslinier 144 Præsentationsteknik 145 Ikke umiddelbart vurderet. Har med kurser m.m. Suppleret "manglerne" efter behov 146 Formidling på engelsk 147 Formidling 148 Præsentation og formidlingsteknik 149 Engelsk - tale og skrive færdigheder 150 Mere erfaring i formidling/præsentationsteknik 151 Forhandlingsteknik. Kommunikation.

12 152 Værktøjer/specifikke redskaber til planlægning af arbejdsopgaver - undgå stress (hvis man kan lære det før man får job ) 153 Fremmedsprog, viden om lov-styret arbejde i praksis. 154 Jeg kunne godt have brugt mere træning i præsentationsteknik 155 Formidling/præsentationsteknik. Regulatory Affairs - markedsføring af LM. 156 Mere specifik viden! (Jeg har brugt ca. 2 mdr. på apotek (første job) og har derefter været i medicinalindustrien. Uddannelsen er for meget "minded" på arbejde på apotek. Jeg manglede færdigheder/kvalifikationer til arbejde i medicinalvirksomhed. 157 Præsentationsteknik. Mere selvstændig arbejde på studiet. Mere opfordring til selvstændig tankegang. 158 Farmaceutuddannelsen er generelt meget bred - mindre mulighed for at uddybe sig i nogle bestemte områder. 159 Når man er ansat i biotek-industrien mangler man fra DFU en bedre viden omkring molekylærbiologi. Måske kunne mikrobiologi undervisningen have lidt mere med f.eks. vacciner, produktion af biotek etc. 160 Større viden om teknik/mekanik 161 Mere sygdomslære - hvad bruges lægemidlerne til - hvordan bruges de osv. 162 De "bløde" emner: Kommunikation, præsentationsteknik, etik, assertion 163 Nej, men jeg har oplevet at min uddannelse som jeg har fået på DFU i ringe grad er tilpasset/rettet mod det behov og de krav der stilles til (nyuddannede) farmaceuter i erhvervslivet/medicinalindustrien. Dette kan dog til dels imødegås af det faktum at farmaceuter har en evne til at tilegne sig ny viden - og denne viden er netop tilegnet på DFU. 164 Mere specifik viden, visse eksperimentelle færdigheder f.eks. HPLC 165 Specifik faglig viden (specialisering før i studiet) 166 Neuroanatomi 167 Flere selvstændige opgaver. Krav til beståede fag løbende i studiet. Det skal ikke være muligt at nå til 4. år i studiet,ed f.eks. 10 manglende beståede eksamener. Krav til mere udenadslære. Mere præparatkendskab. 168 Sproglige kvalifikationer (engelsk) 169 I mit første job savnede jeg større viden om personaleledelse. Derfor er jeg heller ikke særlig interesseret i at have en personalegruppe under mig, da jeg ikke føler mig rustet til at varetage en personalegruppe med følelsen af selvsikkerhed i den situation. Men jeg savner ikke selve det at have en personalegruppe under mig. Det indskrænker bare mine jobønsker. 170 Større klinisk viden 171 Tværfagligt arbejde, kommunikation bl.a. på engelsk, feed-back på præsentationsteknik. 172 Formidling/præsentation. Problembaseret undervisning. 173 Jeg mangler en bedre evne til at vide hvordan lægemidlerne virker - altså en bedre farmakologi på rygraden - udenad. 174 Formidling og præsentationsteknik, at arbejde selvstændigt. 175 Jeg vil genre have haft mulighed for at specialisere mig i højere grad indenfor enkelte områder. 176 Højere specifik viden. Træning i at skulle forholde sig kritisk til litteratur/videnskabeligt arb./anvendt statistik 177 Den undervisning, der var i ledelse og organisation var yderst utilstrækkelig. Det fylder meget i min hverdag. 178 Et bedre præparat-kendskab. Præparatkendskabet er minimalt, når man bliver færdig. Måske kunne der være mere udenadslære på dette område, då det kommer til at sidde på rygraden. 179 Litteratur vurdering 180 Bredere biologisk/molekylær biologisk baggrund, Endnu bedre farmakologisk/klinisk farmakologisk baggrund 181 Faglig paratviden om farmakologi 182 Lovgivning, samt økonomi-delen var mere regnskabsorienteret 183 Formidling 184 Ledelsesværktøjer, formidling/præsentationsteknik 185 Mere præsentationsteknik 186 Bioteknologi 187 Jeg føler at der mangler meget af farmakologisk viden, idet mine medarbejdere tror jeg ved alt! Jeg synes ikke at man er godt rustet til at arbejde på apotek

13 synes ikke at man er godt rustet til at arbejde på apotek 188 Rådgivning af kunder om lægemidler (på apotek) 189 Hvad jeg lærte på DFU som kunne anvendes i mit første job på privat apotek er absolut ikke eksisterende. Hvis man fortsat mener at farmaceuter er grundpillen på et apotek, så skulle DFU tage et langt kig på deres valg af fag og indhold 190 Mange af de fagligt specifikke kompetencer. Men det skyldes mit valg af fagområde. Derudover ville viden om projektledelse og arbejdspsykologi har været nyttig 191 Mere om ledelse 192 "anvendt farmakologi" som et mere studie-ophold-på-apotek forberedende kursus. Daværende kursus i farmakologi var for fysiologisk/biokemisk orienteret. Mere bruger/patient orienteret farmakologi ville nok have efterladt mig en bedre viden (huske mere, nu da farmakologi blot er sekundært i mit job) 193 Formidling/præsentationsteknik, beherskelse af mundtligt engelsk i faglige diskussioner, personaleledelse 194 Regulatorisk uddannelse, lovgivning, EU-instanser 195 Formidling/præsentationsteknik 196 Projektledelse 197 Internetbaseret informationssøgning 198 Mere specifik uddannelse i registrering af lægemidler 199 Indgående kendskab til GCP 200 Der mangler indblik i hvordan udviklingsprojekter fungerer i virkeligheden - med de forskellige faser af udvikling, klinikansøgninger, registreringsansøgninger osv. En kort gennemgang fra start til slut, aktiv substans til salg. 201 Nej, vi kan måske også sprede os over for meget. I hvert fald kan det samtidig med at være en styrke også være en ulempe, at vi har en meget bred og generel viden. 202 Ja, bedre og mere indgående kendskab til arbejde med klinisk afprøvning af lægemidler. Bedre evne til skriftlig engelsk. 203 Har manglet paratviden - derfor ville det være godt med mere udenadslære på studiet efter min mening (selvom det sikkert er et upopulært forslag!) Har manglet et kursus (evt. obligatorisk) vedr. registreringsprocessen/faserne/dokumentationen i denne forbindelse - stor mangel på viden på dette område, når man får job i industrien. 204 Formidling og præsentationsteknik kunne godt fylde mere i uddannelsen. Effektiv strukturering er ikke en evne jeg besidder i særlig stor udstrækning, men det er nok mere min personlighed, end det er en mangel ved uddannelsen. 205 At strukturere arbejde mere effektivt. At arbejde mere innovativt. 206 Har opnået en generel faglig viden, har nogen gange manglet en mere dybdegående baggrundsviden. Men mener alligevel ikke det har været en væsentlig mangel, da jeg gennem studiet har tilegnet mig evnen til netop at kunne tilegne sig denne ekstra viden. 207 (Generel kommunikation) Større viden omkring salg og marketing, som er negligeret på DFU på trods af at det er det afgørende skridt i om et lægemiddel får succes eller ej. 208 Ja, specielt faglig viden nedprioriteres i forhold til det generelle 209 Formidling 210 At møde den virkelige verden og opgaver. 211 Projektledelse og samarbejde med andre faggrupper 212 Engelsk kommunikation 213 Økonomi, salg/marketing, ledelse, organisation 214 Metodeudvikling indenfor analytisk kemi (Instr.). Er måske del af valgfag? Ofte blev indstillinger mm. "serveret"! 215 Kendskab til automatik, mekanik (ventiler) 216 Praktisk viden om lægemidler til brug ved kundeinformation 217 Større viden om GMP. Mere præsentationsteknik (vi havde noget i forbindelse med toksikologi, men kunne bruge noget mere) 218 Højere grad af paratviden indenfor farmakologi 219 At kunne arbejde med: tværfaglige aspekter, projektorienteret og kunne formidle viden. 220 Patentkendskab 221 Formidling/kommunikationsteknik

14 222 Problemorienteret undervisning / innovation. Ledelsestræning /psykologi. 223 Mere produktionsrelaterede fag, GMP!!! 224 Præparatkendskab, administrative fag som registrering, monitorering - generelt var studiet meget eksperimentelt anlagt. 225 Gennemslagskraft. Farmaceutuddannelsen tages hovedsageligt af "pæne" piger, der tager mere hensyn til andre end sig selv. I erhvervslivet bliver vi så "kørt" rundt med i et uendeligt forsøg på at tilfredsstille andres ønsker. Bilag 11.a Bilag 11.a refererer til figur 11.1 som viser kandidaternes forskellige former for videreuddannelse. Udover de listede former har 43 kandidater angivet anden videreuddannelse. 1 LIF-kurser (GCP-monitoreringskursus, konsulent) 2 Fag på merkonom 3 Klinisk videreuddannelse (Mette Rasmussen) og ellers tager jeg kurser der svarer til specialistuddannelsen indtil jeg kan 4 LIF 5 LIF lægemiddeludviklingkursus 6 Intern uddannelse - _ års varighed 7 Akademimerkonom 8 LIF: konsulent delen + GCP-monitoring. Firma-specifik videreuddannelse bl.a. IMPACT. 9 Lederkursus (1_ år) 10 Medicademy 11 Netbaseret kursus i farmaceutisk tilsyn (6 mdr.) 12 Ledertræning - coaching - projektstyring 13 LIF's lægemiddelkonsulenteksamen 14 "Master of Pharmacy Practise", University of London Diplomuddannelse for Regulatory Professionels - Medicademy 16 Psykologi grundfag, certificeringskursus 17 Certificate of Pharmacy Practice 18 LIF lægemiddelkonsulent 19 Merkonom og bachelor fra KUA (Åbent Universitet) Sidstnævnte skyldes hobby. 20 DIEU, projektlederuddannelse 21 NLP (kommunikation) & massøruddannelse 22 Ledelsesuddannelse gennem kæden, er næsten færdig. 23 Brygmester uddannelsen 24 Brygmester, Dens skandinaviske bryggerhøjskole Har afsluttet 1_ års specialuddannelse afholdt af arbejdspladsen 26 Flex-merkonom - skifter til HD. Overvejer p.t. Master i medicinalteknologi på DTU 27 PPA Novo Nordisk Pharmaceutical Process Academy 28 Klinisk videreuddannelse for farmaceuter 29 Nogle kurser i Pharmakon 30 LIF-uddannelse: Professional Selling Skills 31 LIF kurser 32 1 intern uddannelse for erfarne kemikere 33 LIF eksamen 34 Immunologi under åben uddannelse på DTU 35 Regulatorisk videreuddannelse 36 Projektledelse

15 37 IT-Højskolen, IT-udvikling 38 PMI certificering (projektleder certificering) 39 Intern lederuddannelse 40 Oplæring til patentagent 41 Diplomuddannelse i klinisk farmaci 42 LIF-kurserne i klinisk forskning 43 Akademimerkonom

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere