Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003"

Transkript

1 Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag 5.a Bilag 5.a refererer til figur 5.2 og 5.3 som er oversigter over kandidaternes fagområder i første og nuværende job. Udover de listede fagområder har en del kandidater prioriteret andre fagområder. Andre fagområder i det første job 1 Undervisning 2 Undervisning 3 Undervisning 4 Undervisning 5 Undervisning 6 Undervisning 7 Undervisning 8 Farmakonomelev undervisning 9 Undervisning og formidling 10 Undervisning 11 Undervisning 12 Undervisning 13 Undervisning 14 Undervisning 15 Undervisning 16 Undervisning 17 Undervisning 18 Undervisning af elever + stud. på apotek 19 Undervisning 20 Undervisning 21 Undervisning 22 Undervisning 23 Undervisning 24 Undervisning af personale 25 Undervisning 26 Undervisning 27 Undervisning 28 Undervisning 29 Undervisning 30 Undervisning 31 Organisk Kemi 32 Ekspedition 33 Udvikling af farmakologiske metoder og sikkerhedsvurdering af lægemidler 34 Fysisk kemi 35 Apotek/rejsefarmaceut 36 Information til kunder på apotek 37 Privat apotek 38 Farmakognosi 39 Basic research 40 Postmarketing overvågning af lægemidler (bivirkninger) 41 Socialfarmaci, undervisning

2 42 (Samfundsfarmaci) registrering av feil & avvik i legemiddelhåndteringen 43 Pharmacovigilance 44 Statistik 45 Overvågning 46 Validering 47 Behandling af reklamationer 48 Kvalificering og validering 49 Biologisk evaluering af materialer 50 Sundhedsfremmende aktiviteter 51 Validering 52 Biometri (Data Management) 53 Neurofysiologi 54 Farmakoøkonomi 55 Fysisk & kemisk stabilitet 56 Udarbejdelse af lægemiddelstandarder (farmakopéen) 57 Statistik 58 Molekylær biologi 59 Pharmacovigilance 60 Kommunikation 61 Farmakognosi 62 Fysisk kemi 63 Automation 64 Opbygning af ny afd. 65 Farmakognosi 66 PSY - Prisbærende Sundhedsydelser 67 Farmakokinetik 68 Naturstofkemi 69 Samfundsfarmaci 70 Lægemiddeløkonomi 71 Levnedsmiddel og foderstofanalyser 72 IT 73 Validering 74 Ekspedition (uden særlig information med baggrund i farmaceutudd.) 75 Elektronisk medicinordination 76 Fysisk kemi 77 Farmakokinetik + (metabolisme) Andre fagområder i det nuværende job 1 Undervisning 2 Undervisning 3 Undervisning 4 Undervisning 5 Undervisning / udvikling af medarbejdere 6 Undervisning 7 Undervisning 8 Undervisning 9 Undervisning 10 Undervisning 11 Farmakonomelev undervisning 12 Undervisning og formidling 13 Undervisning 14 Undervisning 15 Undervisning 16 Undervisning af elever + studerende på apotek 17 Undervisning, personalets faglige udvikling

3 18 Undervisning/pædagogik, laboratoriesikkerhed 19 Undervisning 20 Undervisning 21 Undervisning 22 Undervisning af personale 23 Undervisning 24 Undervisning 25 Undervisning 26 Undervisning 27 EDB 28 Bioteknologi 29 Grundforskning 30 Apotek/rejsefarmaceut 31 Information til kunder på apotek 32 Molekylær biologi 33 Basic research 34 Postmarketing overvågning af lægemidler (bivirkninger) 35 Kontrol af emballage til lægemidler 36 (Samfundsfarmaci) registrering av feil & avvik i legemiddelhåndteringen 37 Rådgivning 38 Fri forskning 39 Pharmacovigilance 40 Alt andet (minus arbejdsmiljø, fysiologi, klinisk farmaci, personale- og projektledelse, salg og marketing) indgår på lige fod i jobbet men kun teoretisk 41 Validering 42 Teknologisk farmaci 43 Salg i skranken / receptkontrol (ansættelse på apotek) 44 Pharmacovigilance 45 Økonomi 46 GLP-validering af computersystemer 47 Sundhedsfremmende aktiviteter 48 Coaching 49 Validering 50 Vejledning 51 Skrive diverse rapporter, ikke fagligt relevant 52 Biometri (Data Management) 53 Neurofysiologi 54 Biofarmaci 55 Farmakoøkonomi 56 Molekylær biologi 57 Fysisk kemi 58 Fysisk & kemisk stabilitet 59 Udarbejdelse af lægemiddelstandarder (farmakopéen) 60 Pharmacovigilance 61 CMC 62 Koordinering 63 Fysisk kemi 64 Automation 65 Organisk kemi 66 Patent-erhvervs-servicesager, dvs. undersøgelser i patentlitteratur og anden offentlig tilgængelig viden for at finde ud af, om en opfindeles med bestemte karakteristika/træk er kendt, eller om noget tilsvarende er kendt. 67 Opbygning af ny afd. 68 Bivirkninger / reklamationer 69 IT 70 Validering

4 71 Farmakokinetik 72 Validering 73 Naturstofkemi 74 Infektionsmedicin 75 Udvikling 76 IT 77 Grundforskning 78 Bivirkningsovervågning 79 Validering 80 Samfundsfarmaci 81 Elektronisk medicinordination 82 Standardisering 83 Computervalidering 84 Validering 85 Samfundsfarmaci 86 Patenter 87 Farmakokinetik + (metabolisme) 88 Overvågning af bivirkninger 89 Bioanalyse 90 Teknologisk farmaci Bilag 5.b Bilag 5.b skal ses som supplerende oplysninger om farmaceuters og andre kandidaters ansættelse i lægemiddelindustrien. Hver tredje kemiker i lægemiddelindustrien er en farmaceut I 2000 arbejdede farmaceuter i industrien med udvikling, produktion og afsætning af medicin. Det samede antal kemikere i lægemiddelindustrien - farmaceuter, læger, ingeniører mv. - var på personer. Altså er hver tredje kemiker en farmaceut. Af dem arbejder 37 pct. med forskning og er dermed den største gruppe forskere. Lægemiddelindustrien beskæftigede i 2000 i alt personer. De var videnskabeligt uddannede medarbejdere, som foruden gruppen af kemikere bl.a. er jurister, cand.mag. ere og personer med økonomisk og handelsvidenskabelig uddannelse. Kemikere i lægemiddelindustrien, 2000 Forskning Produktion Information Adm. I alt Civil-, akademi- og teknikumingeniører Farmaceuter Universitetsuddannede kemikere Universitetsuddannede matematikere og statistikere Læger Tandlæger Dyrlæger

5 I alt Kilde: Lif (læs mere om tallene på Tal & data) Hver tredje kemiker er farmaceut Farmaceuter Ingeniører Kemikere Læger m.v. 37 pct. af forskerne er farmaceuter kemiker er farmaceut! Farmaceuter Ingeniører Kemikere Læger m.v. Farmaceuters arbejde i lægemiddelindustrien omfatter også information Forskning Produktion Information Adm.

6 Bilag 10.a Bilag 10.a refererer til figur 10.1 hvor kandidaterne har sammenlignet hvilke kvalifikationer de i høj grad mener er efterspurgt på arbejdsmarkedet og hvilke kvalifikationer de i høj grad har tilegnet sig på DFU. Af nedenstående fremgår kandidaternes øvrige vurderinger af kvalifikationerne. I hvor høj grad har du oplevet nedenstående kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? I høj I nogen I mindre I ringe Slet Ikke grad grad grad grad ikke besvaret Generel faglig viden 356/70% 137/27% 15/3% 3/1% 0/0% 17 Specifik faglig viden 248/48% 187/37% 64/13% 11/2% 2/0% 16 Eksperimentelle færdigheder 91/18% 85/17% 113/22% 111/22% 111/22% 17 Formidling/præsentationsteknik 257/50% 179/35% 63/12% 11/2% 2/0% 16 Generelle IT-færdigheder 211/41% 201/39% 76/15% 20/4% 4/1% 16 Fagligt specifikke IT-færdigheder 72/14% 155/30% 160/31% 79/15% 46/9% 16 Træning i videnskabeligt arbejde 98/19% 158/31% 138/27% 75/15% 39/8% 20 Evnen til: at samarbejde tværfagligt 323/63% 132/26% 39/8% 17/3% 3/1% 14 løbende at tilegne mig ny viden 370/72% 121/23% 18/3% 3/1% 3/1% 13 at strukturere arbejdet effektivt 394/77% 97/19% 18/4% 1/0% 3/1% 15 at beherske fremmedsprog 227/44% 153/30% 90/18% 34/7% 10/2% 14 at arbejde projektorienteret 222/43% 168/33% 71/14% 35/7% 18/4% 14 at arbejde problemorienteret 210/41% 203/40% 70/14% 22/4% 8/2% 15 at arbejde selvstændigt 391/76% 111/22% 8/2% 3/1% 2/0% 13 at arbejde innovativt 172/34% 211/42% 90/18% 25/5% 6/1% 24 at arbejde under pres 335/65% 133/26% 32/6% 11/2% 4/1% 13 hurtigt at trække det væsentlige frem 299/58% 165/32% 39/8% 10/2% 1/0% 14

7 at inddrage etiske hensyn i arbejdet 128/25% 159/31% 136/26% 62/12% 30/6% 13 at foretage faglige vurderinger 325/63% 151/29% 26/5% 10/2% 2/0% 14 at analysere komplekse faglige problemstillinger 191/37% 197/38% 82/16% 35/7% 8/2% 15 Hvilke kvalifikationer vurderer du at have tilegnet dig i forbindelse med dit studium på DFU? I høj I nogen I mindre I ringe Slet Ikke grad grad grad grad ikke besvaret Generel faglig viden 413/79% 104/20% 4/1% 1/0% 0/0% 6 Specifik faglig viden 104/20% 291/56% 110/21% 16/3% 1/0% 6 Eksperimentelle færdigheder 160/31% 293/56% 54/10% 8/2% 5/1% 8 Formidling/præsentationsteknik 65/12% 178/34% 173/33% 92/18% 13/2% 7 Generelle IT-færdigheder 16/3% 71/14% 146/28% 184/35% 104/20% 7 Fagligt specifikke IT-færdigheder 8/2% 41/8% 121/23% 216/42% 134/26% 8 Træning i videnskabeligt arbejde 151/29% 254/49% 94/18% 20/4% 3/1% 6 Evnen til: at samarbejde tværfagligt 188/36% 228/44% 76/15% 24/5% 6/1% 6 løbende at tilegne mig ny viden 330/63% 164/31% 24/5% 4/1% 0/0% 6 at strukturere arbejdet effektivt 176/34% 215/41% 114/22% 11/2% 6/1% 6 at beherske fremmedsprog 55/11% 179/34% 172/33% 86/16% 31/6% 5 at arbejde projektorienteret 116/22% 272/52% 111/21% 19/4% 5/1% 5 at arbejde problemorienteret 100/19% 242/46% 135/26% 40/8% 5/1% 6 at arbejde selvstændigt 184/35% 235/45% 84/16% 17/3% 3/1% 5 at arbejde innovativt 44/9% 196/38% 200/39% 56/11% 16/3% 16 at arbejde under pres 195/37% 205/39% 99/19% 21/4% 3/1% 5

8 hurtigt at trække det væsentlige frem 149/29% 262/50% 91/18% 16/3% 1/0% 9 at inddrage etiske hensyn i arbejdet 47/9% 163/31% 196/38% 96/18% 19/4% 7 at foretage faglige vurderinger 181/35% 271/52% 62/12% 5/1% 0/0% 9 at analysere komplekse faglige problemstillinger 147/28% 272/52% 91/17% 11/2% 1/0% 6 Bilag 10.b Bilag 10.b er supplement til figur Her har i alt 225 kandidater angivet hvilke kvalifikationer de har manglet i deres uddannelse på DFU. 1 IT-færdigheder. Studiet præget af total mangel på IT og projektledelse 2 IT-kvalifikationer + mere lederuddannelse 3 Specifik viden, sprog (engelsk, rapportskrivning, præsentation), IT-færdigheder 4 Formidling, kommunikation, IT - excel, vigtigt at have mere projektteori, socialfarmaceutiske metoder, lederkvalifikationer - konfliktløsning, mere karriereplanlægning - proaktiv tænkning, teambuilding hos nyansat på apotek pharmakon, sundhedsøkonomi. 5 IT findes ikke på DFU. Præsentationsteknik findes ikke på DFU. Salg og marketing 6 Engelsk i undervisningen, IT-færdigheder 7 IT. Større selvstændige projekter 8 En bedre inddragelse af IT, især i statistik 9 IT-kvalifikationer 10 Mere IT - muligheder + som en del af forskellige fag 11 IT-færdigheder, ledelse 12 Større viden om specifikke områder (mit vedkommende: klinisk afprøvning) og mindre laboratoriearbejde. Generelt langt flere IT-færdigheder. 13 Ledelse (for lille fag på DFU), IT-uddannelse / IT-programmer, præsentationsteknik 14 Jeg mangler IT, fremmedsprog - specielt skriftligt. Området med at kunne trække det væsentligste frem, foretage en faglig vurdering og analysere komplekse problemstillinger, set i forhold til det job du besidder. 15 IT-færdigheder bør opprioriteres alvorligt 16 IT-viden 17 Basal IT-kendskab. Excel regneark kursus 18 IT/DATA, økonomi 19 (Uden bog=) Uden at - kundskaber i farmakologi. IT-færdigheder. 20 Mere farmakologi (- i stedet for så megen organisk/biologisk kemi). EDB - kvalifikationer, mere informationssøgning. 21 Brug af IT i undervisningen kunne styrke IT-kendskabet. Computer-faciliteterne var ikke særlig gode, da jeg gik på DFU. Jeg ved, de er blevet bedre. 22 IT, mere præsentation + formidling mundtligt!. Alt er skriftligt på DFU. 23 Excel-erfaring, mere kommunikation 24 IT-færdigheder, ledelse, økonomi på et mere grundlæggende niveau 25 IT-færdigheder 26 Generelle specifikke IT-færdigheder, præsentationsteknik 27 IT-kvalifikationer 28 Håndtere stress herunder strukturere arbejdet effektivt. Mere øvelse i præsentationsteknik. Generelle IT færdigheder. 29 Anvendelse af IT/Automation i produktionsanlæg. Herunder elektronisk recept- /og rapporthåndtering i særdeleshed "part II" (elektronisk signaturer)

9 rapporthåndtering i særdeleshed "part II" (elektronisk signaturer) 30 Brug af IT samt præsentationsteknikker (skriftligt samt mundtligt) 31 IT/EDB - kundskaber 32 IT 33 Forberedelse til arbejdsmarkedet. Valgfag i sommerperioden om f.eks. ikke faglige ting som IT, registreringsarbejdets intro, "Jeg farmaceut på apotek" - det daglige arbejde (realistisk), NMRøvelser, praktisk betjening af udstyr, udvidet HPLC, undervisning i "at skrive fagsprog" - rettet mod artikelskrivning. I mange jobs kan man drage nytte af disse egenskaber man ofte kun bruger intensivt i specialet. Arbejdsmulighederne er mange og ofte bruges specialets tilegnede egenskaber kun i ringe grad i det "blivende" job. Sommerkurser kan sælges til andre uddannelser med relation til DFU. 34 IT 35 IT-færdigheder, lære at læse/tolke GMP guidelines på højere niveau. 36 Hvis man arbejder med produktion i dag er IT viden en forudsætning (ikke pc-bruger men produktions teknisk) 37 Inddragelse af IT (f.eks. Brug af excel til databehandling), salg marketing aspekter, sundhedsvæsenets opbygning/fordeling af opgaver mellem industri, sta, amt, kommune 38 IT-færdigheder, paratviden, f.eks. I farmakologi 39 IT-færdigheder ex. Brug af excel /regneark 40 Formidling/præsentationsteknik, projekt - og tværfagligt samarbejde, IT 41 Generelle IT-færdigheder som excel og databaser 42 Gruppedynamik, ledelse, IT 43 Selvstændighed, IT-færdigheder, mere specifik faglig viden 44 IT 45 IT var en mangelvare 46 IT-færdigheder, på dette felt mener jeg den halter langt efter andre uddannelsesinstitutioner 47 Ledelse, IT, Præsentationsteknik, tværfaglighed, klinisk farmaci 48 IT-færdigheder 49 IT-kundskaber 50 Præparatkendskab - klinisk. IT. 51 IT-færdigheder 52 Der var dårlig IT undervisning (manglede) 53 IT-færdigheder 54 IT-færdigheder. Større indsigt i produktion af lægemidler. 55 Nej, egentlig ikke. Uddannelsen har en fin faglig bredde og jeg er tilfreds med mine kvalifikationer fra DFU 56 Vægte effekt kontra pris, udenadslære i farmakologi, overblik over lægemidler/effekt 57 Større fokusering på klassificering og mærkning af farlige stoffer, samt større viden om fremstilling og håndtering af hhv. reagenser og kemikalier 58 Selvsikkerhed 59 Større indblik i de enkelte præparater der findes på et apotek 60 At stå i skranken på et apotek første gang var et chok, for folk spurgte ikke til de spidsfindige kræftsygdomme man havde læst en masse om, men til almindelige lidelser som f.eks. Trætte øjne, man aldrig havde hørt om. 61 Synes faktisk at man er godt klædt på efter 5 år på DFU 62 Mere/bedre viden farmakologi 63 Problemorienteret undervisning. Det kunne formentligt have fået de forskellige teorier til at hænge sammen også i mit hoved. 64 Mere læren om logistik 65 Formidling/præsentationsteknik, mere specifik faglig viden. 66 Præsentationsteknik, ledelsesværktøjer 67 Selvstændig ansvar for tilrettelæggelse af arbejde. Der krævedes ikke meget ansvar for selv at sammensætte fagene til sin uddannelse. 68 Ja, jeg har manglet noget mere omkring kommunikation, og hvilke "verdensbilleder" patienter/kunden har i forhold til os fagfolk (læger/farmaceuter) 69 Uddannelsens store styrke er bredden - og det er også den store svaghed. Man ved lidt om meget men ikke nok om noget!

10 men ikke nok om noget! 70 Mere faglighed/videnskabelighed. Større krav. 71 Egentlig ikke - men det skyldes at jeg har fået en række dispensationer, således at jeg har kunnet undgå apoteksophold (til fordel for et forskningsprojekt), har kunnet forlænge mit speciale, og har kunnet tage nogle vigtige valgfag udenfor DFU. 72 Organisation og ledelsesteori i mere bred forstand. Mere økonomisk indsigt. Kommunikation og formidling 73 Generel viden omkring EU-regler, registrering af lægemidler samt bivirkninger ved lægemidler 74 Personaleledelse 75 Ledelse, eks. personaleledelse 76 Præsentationsteknik 77 Mere praktisk erfaring med at foretage faglige vurderinger indenfor alle fagområder 78 Mere om ledelse og organisation, da farmaceuter hurtigt skal kunne være en del af ledelsen i de første jobs. Et semester med ledelse og organisation synes jeg måske var for lidt i forhold til hvad man møder i arbejdslivet. 79 Kendskab til sygehusvæsenet 80 Kendskab til registrering 81 Matematiske, men det er nok pga. emnet på mit ph.d.-projekt 82 Mere kvalitetssikring 83 Ledelse/økonomi: på et niveau så det kan overføres til HD 84 Mere om GMP, registrering 85 En mulighed for at specialisere sig mere - flere valgfag med flere pladser 86 Mere farmakologisk paratviden! 87 Nej, ikke specielt andet end jeg synes det ville være en god ting, at de studerende introduceres til klinisk afprøvning under den obligatoriske del. 88 Skriftlig engelsk, at udarbejde projekter på engelsk 89 Ledelse, arbejdspsykologi 90 Formidling/præsentationsteknik. Ledelse/personale/samarbejde 91 Ikke decideret mangler, men kunne have tænkt mig at jeg var mere forberedt på de krav der stilles på arbejdsmarkedet 92 Træning i at skrive fagligt engelsk 93 Der er ikke specifikke områder, jeg kan komme i tanke om, at jeg decideret mener at uddannelsen mangler. 94 Formidling/præsentationsteknik 95 Formidling - Farmaceuter er generelt ikke særlige gode til at stille sig op og give en kanon præsentation (mangler at kunne slå igennem) 96 Fag rettet mod sundhed i fattige lande, mere ledelse 97 Faglig vurdering 98 Præsentationsteknik 99 Formidling, både fagligt/videnskabeligt og generelt. Videnskabelig/problemorienteret arbejdsmetoder 100 Mere "Reulatory Affairs" / Registrerings fokus 101 Kursus i klinisk farmaci i basisuddannelsen 102 Større vægt på "vigtige" fag såsom farmakologi og farmaci og mindre vægt på "mindre" vigtige fag såsom fysik, økonomi osv. 103 Klinisk erfaring, analyse af kliniske data 104 Lægemiddellovgivning i EU, GMP-Guidelines 105 Mere engelsk i undervisningen, mere selvstændigt arbejde ved øvelser - drop "kogebogs vejledninger". Flere eksamener uden bog, flere mundtlige eksamener. 106 Præsentation og formidling 107 Apoteksrelaterede emner. Valgfag relateret til arbejde på apotel, fx "interaktioner ml. lægemidler" 108 Procesteknik og automatik. Aseptisk produktion i "full scale". Produktionskendskab. 109 Ja, fag der generelt behandler lovgivning om lægemidler og medicinsk udstyr i.e. registrering 110 Måske lidt mere om ledelse. Jeg tror det er en god ide, at uddannelsen bliver mere specialiseret alt efter hvor man vil hen - apotek el. industri. Selvom jeg nu er glad for at have begge muligheder! 111 Kritisk litteraturlæsning, bl.a. vurdering af statistisk materiale

11 112 At lære at benytte den viden man får - at kunne konkludere udfra den viden man får. 113 Nej, men jeg havde meget med andre steder fra 114 Videnskabsteori 115 Ja, en hel del, hvilket skyldes den brede uddannelse: selvstændighed, søgning og behandling af videnskabelig litteratur, specialiseret problemorienteret analyse, innovation er evner jeg ikke har fået gennem DFU. Det kan være høje krav at stille, men jeg mener også det kræves. 116 Økonomi, personaleledelse, klinisk farmaci 117 Mere selvstændig problemløsning. Bedre træning i præsentationsteknik + engelsk mundtlig (teknisk) 118 Forhandlingsteknik 119 At lægge budgetter. Formidling/præsentationsteknik. Markedsføring. 120 Lederevner og økonomi 121 Mere om personaleledelse. Ikke så meget på det teoretiske plan, for det var ok, men praktisk. Når man bliver leder, trækkes man væk fra det faglige og presses i retning af menneskehåndtering: Konflikter sygdom, fyring/ansættelse, at sætte folk i gang, at lade dem gøre det selv osv. 122 Ledelseskompetence - at arbejde som leder, har manglet redskaber til at være en god leder (at have mennesker under sig) 123 Sådan set ikke. Vores branche er god til at tilbyde uddannelse, så vi kan styrke vores svage sider. 124 Ledelse, undervisning 125 Nej - ingen som jeg ikke kunne have fået med et valgfag. 126 Uddannelsen er meget generel, føler ikke at jeg har særlig viden indenfor noget område, bortset fra specialet. Ved lidt om meget, ikke meget om lidt. 127 Konfliktløsning i apoteksøjemed. Mere ledelse. 128 Jeg savner en større faglig paratviden 129 Jeg har manglet viden om registrering af lægemidler. Jeg ved dette er mere viden en kvalifikation. Formidling på fremmedsprog, som efterhånden er et krav i alle jobs i industrien og for akademikere i de forskellige styrelser. 130 Indsigt i klinisk farmaci 131 Mere kommunikation, præsentationsteknik, ledelse/organisation 132 Anatomi på DFU efterlader meget store huller, som jeg gerne ville have fyldt ud med mere omfattende anatomi-undervisning. 133 Mere specifikt omkring kvalitetssikring på apotek. Hvorledes man håndterer personlige problemer med kollegaer (kollegaerne indbyrdes) 134 Mere projektarbejde, socialfarmaci projektet burde have været erstattet af et mere videnskabeligt projekt. 135 Arbejdsgivere efterspørger at man "behersker engelsk i skrift og tale". Det ville have været rart, hvis man under uddannelsen var blevet tvunget til at aflevere opgaver på engelsk. 136 Kursus i fremlæggelse/præsentation 137 Kendskab til nye analysemetoder 138 Skriftlige og mundtlige engelskkundskaber 139 Jeg mener ikke at alle kvalifikation behøver være en del af studiet. F.eks. fremmedsprog og præsentationsteknik har jeg tilegnet mig i andre sammenhæng, og det tror jeg er sundt. 140 Den specifikke faglige viden. Uddannelsen er meget bred, og det er jo både ondt og godt 141 Håndtering af ledelsesfunktioner 142 Ledelse! Vi kommer ud og skal være/fungere som leder, men vi har ikke kvalifikationerne. Som ansvarlig for et område eller en funktion forventes det, at man kan påtage sig og udføre et lederansvar. Det kan vi umiddelbart ikke!. 143 Mere viden om GMP og andre internationale retningslinier 144 Præsentationsteknik 145 Ikke umiddelbart vurderet. Har med kurser m.m. Suppleret "manglerne" efter behov 146 Formidling på engelsk 147 Formidling 148 Præsentation og formidlingsteknik 149 Engelsk - tale og skrive færdigheder 150 Mere erfaring i formidling/præsentationsteknik 151 Forhandlingsteknik. Kommunikation.

12 152 Værktøjer/specifikke redskaber til planlægning af arbejdsopgaver - undgå stress (hvis man kan lære det før man får job ) 153 Fremmedsprog, viden om lov-styret arbejde i praksis. 154 Jeg kunne godt have brugt mere træning i præsentationsteknik 155 Formidling/præsentationsteknik. Regulatory Affairs - markedsføring af LM. 156 Mere specifik viden! (Jeg har brugt ca. 2 mdr. på apotek (første job) og har derefter været i medicinalindustrien. Uddannelsen er for meget "minded" på arbejde på apotek. Jeg manglede færdigheder/kvalifikationer til arbejde i medicinalvirksomhed. 157 Præsentationsteknik. Mere selvstændig arbejde på studiet. Mere opfordring til selvstændig tankegang. 158 Farmaceutuddannelsen er generelt meget bred - mindre mulighed for at uddybe sig i nogle bestemte områder. 159 Når man er ansat i biotek-industrien mangler man fra DFU en bedre viden omkring molekylærbiologi. Måske kunne mikrobiologi undervisningen have lidt mere med f.eks. vacciner, produktion af biotek etc. 160 Større viden om teknik/mekanik 161 Mere sygdomslære - hvad bruges lægemidlerne til - hvordan bruges de osv. 162 De "bløde" emner: Kommunikation, præsentationsteknik, etik, assertion 163 Nej, men jeg har oplevet at min uddannelse som jeg har fået på DFU i ringe grad er tilpasset/rettet mod det behov og de krav der stilles til (nyuddannede) farmaceuter i erhvervslivet/medicinalindustrien. Dette kan dog til dels imødegås af det faktum at farmaceuter har en evne til at tilegne sig ny viden - og denne viden er netop tilegnet på DFU. 164 Mere specifik viden, visse eksperimentelle færdigheder f.eks. HPLC 165 Specifik faglig viden (specialisering før i studiet) 166 Neuroanatomi 167 Flere selvstændige opgaver. Krav til beståede fag løbende i studiet. Det skal ikke være muligt at nå til 4. år i studiet,ed f.eks. 10 manglende beståede eksamener. Krav til mere udenadslære. Mere præparatkendskab. 168 Sproglige kvalifikationer (engelsk) 169 I mit første job savnede jeg større viden om personaleledelse. Derfor er jeg heller ikke særlig interesseret i at have en personalegruppe under mig, da jeg ikke føler mig rustet til at varetage en personalegruppe med følelsen af selvsikkerhed i den situation. Men jeg savner ikke selve det at have en personalegruppe under mig. Det indskrænker bare mine jobønsker. 170 Større klinisk viden 171 Tværfagligt arbejde, kommunikation bl.a. på engelsk, feed-back på præsentationsteknik. 172 Formidling/præsentation. Problembaseret undervisning. 173 Jeg mangler en bedre evne til at vide hvordan lægemidlerne virker - altså en bedre farmakologi på rygraden - udenad. 174 Formidling og præsentationsteknik, at arbejde selvstændigt. 175 Jeg vil genre have haft mulighed for at specialisere mig i højere grad indenfor enkelte områder. 176 Højere specifik viden. Træning i at skulle forholde sig kritisk til litteratur/videnskabeligt arb./anvendt statistik 177 Den undervisning, der var i ledelse og organisation var yderst utilstrækkelig. Det fylder meget i min hverdag. 178 Et bedre præparat-kendskab. Præparatkendskabet er minimalt, når man bliver færdig. Måske kunne der være mere udenadslære på dette område, då det kommer til at sidde på rygraden. 179 Litteratur vurdering 180 Bredere biologisk/molekylær biologisk baggrund, Endnu bedre farmakologisk/klinisk farmakologisk baggrund 181 Faglig paratviden om farmakologi 182 Lovgivning, samt økonomi-delen var mere regnskabsorienteret 183 Formidling 184 Ledelsesværktøjer, formidling/præsentationsteknik 185 Mere præsentationsteknik 186 Bioteknologi 187 Jeg føler at der mangler meget af farmakologisk viden, idet mine medarbejdere tror jeg ved alt! Jeg synes ikke at man er godt rustet til at arbejde på apotek

13 synes ikke at man er godt rustet til at arbejde på apotek 188 Rådgivning af kunder om lægemidler (på apotek) 189 Hvad jeg lærte på DFU som kunne anvendes i mit første job på privat apotek er absolut ikke eksisterende. Hvis man fortsat mener at farmaceuter er grundpillen på et apotek, så skulle DFU tage et langt kig på deres valg af fag og indhold 190 Mange af de fagligt specifikke kompetencer. Men det skyldes mit valg af fagområde. Derudover ville viden om projektledelse og arbejdspsykologi har været nyttig 191 Mere om ledelse 192 "anvendt farmakologi" som et mere studie-ophold-på-apotek forberedende kursus. Daværende kursus i farmakologi var for fysiologisk/biokemisk orienteret. Mere bruger/patient orienteret farmakologi ville nok have efterladt mig en bedre viden (huske mere, nu da farmakologi blot er sekundært i mit job) 193 Formidling/præsentationsteknik, beherskelse af mundtligt engelsk i faglige diskussioner, personaleledelse 194 Regulatorisk uddannelse, lovgivning, EU-instanser 195 Formidling/præsentationsteknik 196 Projektledelse 197 Internetbaseret informationssøgning 198 Mere specifik uddannelse i registrering af lægemidler 199 Indgående kendskab til GCP 200 Der mangler indblik i hvordan udviklingsprojekter fungerer i virkeligheden - med de forskellige faser af udvikling, klinikansøgninger, registreringsansøgninger osv. En kort gennemgang fra start til slut, aktiv substans til salg. 201 Nej, vi kan måske også sprede os over for meget. I hvert fald kan det samtidig med at være en styrke også være en ulempe, at vi har en meget bred og generel viden. 202 Ja, bedre og mere indgående kendskab til arbejde med klinisk afprøvning af lægemidler. Bedre evne til skriftlig engelsk. 203 Har manglet paratviden - derfor ville det være godt med mere udenadslære på studiet efter min mening (selvom det sikkert er et upopulært forslag!) Har manglet et kursus (evt. obligatorisk) vedr. registreringsprocessen/faserne/dokumentationen i denne forbindelse - stor mangel på viden på dette område, når man får job i industrien. 204 Formidling og præsentationsteknik kunne godt fylde mere i uddannelsen. Effektiv strukturering er ikke en evne jeg besidder i særlig stor udstrækning, men det er nok mere min personlighed, end det er en mangel ved uddannelsen. 205 At strukturere arbejde mere effektivt. At arbejde mere innovativt. 206 Har opnået en generel faglig viden, har nogen gange manglet en mere dybdegående baggrundsviden. Men mener alligevel ikke det har været en væsentlig mangel, da jeg gennem studiet har tilegnet mig evnen til netop at kunne tilegne sig denne ekstra viden. 207 (Generel kommunikation) Større viden omkring salg og marketing, som er negligeret på DFU på trods af at det er det afgørende skridt i om et lægemiddel får succes eller ej. 208 Ja, specielt faglig viden nedprioriteres i forhold til det generelle 209 Formidling 210 At møde den virkelige verden og opgaver. 211 Projektledelse og samarbejde med andre faggrupper 212 Engelsk kommunikation 213 Økonomi, salg/marketing, ledelse, organisation 214 Metodeudvikling indenfor analytisk kemi (Instr.). Er måske del af valgfag? Ofte blev indstillinger mm. "serveret"! 215 Kendskab til automatik, mekanik (ventiler) 216 Praktisk viden om lægemidler til brug ved kundeinformation 217 Større viden om GMP. Mere præsentationsteknik (vi havde noget i forbindelse med toksikologi, men kunne bruge noget mere) 218 Højere grad af paratviden indenfor farmakologi 219 At kunne arbejde med: tværfaglige aspekter, projektorienteret og kunne formidle viden. 220 Patentkendskab 221 Formidling/kommunikationsteknik

14 222 Problemorienteret undervisning / innovation. Ledelsestræning /psykologi. 223 Mere produktionsrelaterede fag, GMP!!! 224 Præparatkendskab, administrative fag som registrering, monitorering - generelt var studiet meget eksperimentelt anlagt. 225 Gennemslagskraft. Farmaceutuddannelsen tages hovedsageligt af "pæne" piger, der tager mere hensyn til andre end sig selv. I erhvervslivet bliver vi så "kørt" rundt med i et uendeligt forsøg på at tilfredsstille andres ønsker. Bilag 11.a Bilag 11.a refererer til figur 11.1 som viser kandidaternes forskellige former for videreuddannelse. Udover de listede former har 43 kandidater angivet anden videreuddannelse. 1 LIF-kurser (GCP-monitoreringskursus, konsulent) 2 Fag på merkonom 3 Klinisk videreuddannelse (Mette Rasmussen) og ellers tager jeg kurser der svarer til specialistuddannelsen indtil jeg kan 4 LIF 5 LIF lægemiddeludviklingkursus 6 Intern uddannelse - _ års varighed 7 Akademimerkonom 8 LIF: konsulent delen + GCP-monitoring. Firma-specifik videreuddannelse bl.a. IMPACT. 9 Lederkursus (1_ år) 10 Medicademy 11 Netbaseret kursus i farmaceutisk tilsyn (6 mdr.) 12 Ledertræning - coaching - projektstyring 13 LIF's lægemiddelkonsulenteksamen 14 "Master of Pharmacy Practise", University of London Diplomuddannelse for Regulatory Professionels - Medicademy 16 Psykologi grundfag, certificeringskursus 17 Certificate of Pharmacy Practice 18 LIF lægemiddelkonsulent 19 Merkonom og bachelor fra KUA (Åbent Universitet) Sidstnævnte skyldes hobby. 20 DIEU, projektlederuddannelse 21 NLP (kommunikation) & massøruddannelse 22 Ledelsesuddannelse gennem kæden, er næsten færdig. 23 Brygmester uddannelsen 24 Brygmester, Dens skandinaviske bryggerhøjskole Har afsluttet 1_ års specialuddannelse afholdt af arbejdspladsen 26 Flex-merkonom - skifter til HD. Overvejer p.t. Master i medicinalteknologi på DTU 27 PPA Novo Nordisk Pharmaceutical Process Academy 28 Klinisk videreuddannelse for farmaceuter 29 Nogle kurser i Pharmakon 30 LIF-uddannelse: Professional Selling Skills 31 LIF kurser 32 1 intern uddannelse for erfarne kemikere 33 LIF eksamen 34 Immunologi under åben uddannelse på DTU 35 Regulatorisk videreuddannelse 36 Projektledelse

15 37 IT-Højskolen, IT-udvikling 38 PMI certificering (projektleder certificering) 39 Intern lederuddannelse 40 Oplæring til patentagent 41 Diplomuddannelse i klinisk farmaci 42 LIF-kurserne i klinisk forskning 43 Akademimerkonom

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

FARMACEUT 2020 IDEER TIL EN NY BACHELORUDDANNELSE

FARMACEUT 2020 IDEER TIL EN NY BACHELORUDDANNELSE Gruppe nr. 1 Angiv navne på gruppedeltagerne: Uffe Kristiansen, Stefan Stürup, Harrie Boonen, Kristian Borgholm, Claus Hansen Identificere nødvendige grundlæggende kompetencer. Bedre integration ml. fagene.

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse i forhold

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne Ny fra september 2015 udfasning af 2010/2014 erne I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige er: Studieår 1. år på farmaci 2. år på farmaci 3. år på farmaci Studieår 2015/2016 Studieår

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Intro til Forskningsåret

Intro til Forskningsåret Intro til Forskningsåret I samarbejde med Studievejledningen Panums Ungdoms Forsker Forening Stor sammenlagt erfaring inden for: Forskningsområder Praktiske og administrative forhold Forskellige oplæg

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne Ny fra september 2015 udfasning af 2010/2014 erne I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige er: Studieår 1. år på farmaci 2. år på farmaci 3. år på farmaci Studieår 2015/2016 Studieår

Læs mere

Studieguide. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU.

Studieguide. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU. 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieguide Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU Karina Søby Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus:Lægemiddeludvikling og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus

Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus Pr. 1. september 2003 Indhold Indhold: Rapportens hovedresultater 1. Formål 2. Undersøgelsens datagrundlag 3. Erhvervsstatus 4. Ansættelsesområde 5. Fagområde 6.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Jeg savnede undervisning med mere substans især på 2. semester, hvor jeg synes,

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Kvarter -> Semester -E2017

Kvarter -> Semester -E2017 Kvarter -> Semester -E2017 Undervisning har siden 2004 været opdelt i 4 kvarter på hver 7 uger De fleste kurser har været 5 ECTS, nogle få har været 10 ECTS og kørt over 2 kvarter Fra E2017 omlægges undervisning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Denne vejledning beskriver, hvordan man udfylder skemaet til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

Farmaci & Farmaceutisk videnskab To which sub-sector does your place of work belong? Number of replies

Farmaci & Farmaceutisk videnskab To which sub-sector does your place of work belong? Number of replies Pharmacy Farmaci & Farmaceutisk videnskab To which sub-sector does your place of work belong? Number of replies Private pharmacy 20% 54 The hospital sector 10% 27 Medicine/biotech/medical industry 52%

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011

Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011 Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011 Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011 Indhold: Side: 1. Rapportens hovedresultater 3 2. Formål med undersøgelsen 4 3. Undersøgelsens datagrundlag 5 4.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

MATCHMAKING School of Medicine and Health

MATCHMAKING School of Medicine and Health MATCHMAKING 2015 School of Medicine and Health Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen til SUND Matchmaking 2015. Vi håber, at du får et godt indblik i, hvad de studerende på de sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Oplæg Om metoden Veje til arbejdsmarkedet Den første tid i jobbet- kompetencekrav

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Talent News. Regulatory og Quality Sommer 2012. Kelly Services telefon 33 11 70 70 ksr@kellyservices.dk www.kellyscientific.dk

Talent News. Regulatory og Quality Sommer 2012. Kelly Services telefon 33 11 70 70 ksr@kellyservices.dk www.kellyscientific.dk Talent News Regulatory og Quality Sommer 2012 Kelly Services telefon 33 11 70 70 ksr@kellyservices.dk www.kellyscientific.dk Vi har talenterne! Kelly Scientific er Europas førende rekrutterings- og vikarvirksomhed

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci. Karakterer ordinær eksamen. 27/ / kl / / kl

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci. Karakterer ordinær eksamen. 27/ / kl / / kl Eksamensplan for Pharmaschool Sommer Gældende studieordninger: Bachelor i farmaci 2010, 2014 og 2015, kandidat i farmaci 2010, kandidat i farmaceutisk videnskab 2010, MSc in Medicinal Chemistry 2013 og

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon.

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon. Indhold Certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Model for certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Kompetencekrav for sundhedsydelsen Tjek på inhalation... 2 Test af faglig viden...

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Hej! Mit navn er Mathias Korsholt Abel

Hej! Mit navn er Mathias Korsholt Abel Hej! Mit navn er Mathias Korsholt Abel Kontakt og Info Navn: Mathias Korsholt Abel. Fødselsdato: 31. August 1993. Adresse: Fyensgade 60, 2 sal lejlighed 4. Postnummer: 9000 Aalborg. Mobil: 27625622 E mail:

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER. med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr. bacheloruddannelser på sund

BACHELOR- UDDANNELSER. med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr. bacheloruddannelser på sund københavns universitet det sundhedsvidenskabelige fakultet BACHELOR- UDDANNELSER med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN TIL SUND Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere