G TECTA 4GP Bærbar multigasdetektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G TECTA 4GP Bærbar multigasdetektor"

Transkript

1 G TECTA 4GP Bærbar multigasdetektor DK Betjeningsmanual

2 2 Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 3 Anvisninger specielt til brug i farlige områder 3 Indledning 4 Sensorer 4 Nøglefunktioner 5 Software 5 Batterier 5, 6, 10, 11 Produktegenskaber 6 Tænding 6 Automatisk nulstilling 6 Slukning 7 Instrumentopbevaring 7 Normal funktion og sikkerhedssignaler 7 Skærmikoner 7 Displaysymboler 7 Alarmer 8 Data- og hændelseslogføring 10 Sådan bæres instrumentet 11 Gasprøvetagning 12 Vedligeholdelse, kalibrering og gastest 13 Fejlfinding af gastest/kalibrering 14, 17 G-TECTA 4GP-instrument med ozonsensor 15 Computergrænseflade og -software 16 Produktspecifikation 17 Tilbehør 18 Fejlfinding 19 Sensorbegrænsninger 20 Tilgængelige sensorer 20 Overensstemmelseserklæring 21 Linde Gruppens garanti 22 Linde Gruppen har gjort alt, hvad der står i dens magt, for at sikre, at oplysningerne i både trykte og onlinepublikationer er nøjagtige, da de blev udgivet, men de omfatter ikke nødvendigvis fuldstændige tekniske specifikationer. Linde Gruppens politik er desuden konstant forbedring, og vi forbeholder os retten til at ændre alle oplysninger efter behov. Derfor skal kunden kontrollere alle oplysninger, de vil stole på, med Linde Gruppen, når kunden køber produkter. Linde Gruppen kan ikke påtage sig ansvaret for evt. fejl eller udeladelser i dette dokument eller for tab eller beskadigelse, fejl eller følgetab som følge af, at kunden stoler på vores publikation. Kunden er ansvarlig for evt. sundheds- eller sikkerhedsrisici ved varer, der er i kundens besiddelse og/eller under dennes kontrol. Kundens opmærksomhed henledes på den kendsgerning, at der findes lovbestemmelser og anerkendte normer angående brugen og håndteringen af bestemte varer (herunder sikkerhedsprodukter). Kunden skal sikre, at personer, der bruger varerne, modtager tilstrækkelig oplæring og sikkerhedslitteratur.

3 3 Sikkerheds- og advarselsoplysninger ADVARSEL! Læs og forstå alle anvisninger i betjeningsafsnittet i denne betjeningsmanual inden brug. ADVARSEL! Komponenter må ikke udskiftes, da det kan forringe egensikkerheden og ugyldiggøre garantien. ADVARSEL! Overhold alle advarsler og anvisninger, der er markeret på instrumentet og i denne betjeningsmanual. ADVARSEL! Overhold stedets sundheds- og sikkerhedsprocedurer for gasser, der overvåges, samt evakueringsprocedurer. ADVARSEL! Sørg for, at du forstår alarmadvarslerne. ADVARSEL! Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, skal du læse betjeningsmanualen eller ringe til Linde Gruppen. ADVARSEL! Nøjagtigheden af G-TECTA 4GPinstrumenterne, der er udstyret med giftgassensorer, skal kontrolleres regelmæssigt med en kalibreringsgas med en kendt koncentration. Hvis nøjagtigheden ikke kontrolleres, kan det medføre unøjagtige og potentielt farlige aflæsninger. G-TECTA 4GP-instrumenter med oxygensensor skal kalibreres regelmæssigt i frisk luft. ADVARSEL! Sørg for, at der udføres vedligeholdelse og kalibrering i henhold til procedurerne i betjeningsmanualen. ADVARSEL! Udstyret er ikke certificeret til brug i atmosfærer, der indeholder mere end 21% oxygen. ADVARSEL! Bærbare G-TECTA 4GPgasdetektorer er designet til registrering af enten oxygenmangel eller akkumulation af bestemte giftgasser. En alarmtilstand angiver tilstedeværelsen af en potentielt livstruende fare og skal tages meget alvorligt. ADVARSEL! Kun kvalificerede servicemedarbejdere må skifte sensorer, batterier og operativsystem. ADVARSEL! Batterier må kun skiftes i sikre (ufarlige) områder. Anvisninger specielt til brug i farlige områder Følgende anvisninger gælder for udstyr, der er omfattet af certifikatnummer IECEx BAS og Baseefa 09ATEX0246. Følgende oplysninger dækker alle relevante punkter, der er angivet i paragraf i Væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav i ATEXdirektivet. 1. Certificeringsmarkeringen er som følger: Udskifteligt batteri Genopladeligt batteri 2. G-TECTA 4GP kan anvendes i zone 1 og 2 med brændbare gasser og dampe i gruppe IIA, IIB og IIC for temperaturklasse T1, T2, T3 og T4 (versioner med genopladelige batterier) og temperaturklasser T1, T2 og T3 (versioner med udskiftlige batterier).

4 4 3. Udstyret er certificeret til brug ved omgivende temperaturer i området -20 C til +55 C (-4 til +131 F). Udstyret må ikke anvendes uden for disse temperaturområder. Giftgas- og oxygensensorer er ikke godkendt til vedvarende drift ved høje temperaturer over 40 C (104 F). 4. Overensstemmelse med væsentlige sikkerhedsog sundhedsmæssige krav er sikret ved overholdelse af EN , EN og EN som certificeret af Baseefa. Overholdelse af standarderne EN50054, EN50057, EN , EN og EN50104 for gasdetektionsfunktion er certificeret af Lloyd s Register. EMC-overholdelse ifølge EN50270 er certificeret af 3C Test Ltd. 5. Reparation af dette udstyr og udskiftning af gassensoren skal udføres af producenten eller et godkendt servicecenter i henhold til gældende norm. 6. Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive stoffer, er det brugerens ansvar at træffe egnede foranstaltninger, der forhindrer det i at blive påvirket negativt, og sikre, at beskyttelsen ikke forringes. 7. Det genopladelige batteri skal kun oplades i ufarlige (sikre) områder ved hjælp af den angivne Linde-oplader. Genopladelige batterier kan kun skiftes på et servicecenter, der er godkendt af Linde Gruppen. 8. Der må kun anvendes følgende batterityper i batterirummet på det udskiftelige batterisæt: Duracell MN1500 (LR6), Varta 4006, Energizer LR6 og GP 15A LR6 1,5 V. Batterier må kun skiftes i et ufarligt (sikkert) område. Brugere kan kun skifte ikke-genopladelige batterier i G-TECTA 4GP-instrumenter. 9. Udstyret er ikke certificeret til brug i atmosfærer, der indeholder mere end 21% oxygen. Områdeklassificeringer: Zone 1: Et område, der er klassificeret som zone 1, har sandsynligvis antændelige koncentrationer af brændbare gasser, dampe eller væsker under normale driftsforhold. Zone 2: Et område, der er klassificeret som zone 2, har sandsynligvis ikke antændelige koncentrationer af brændbare gasser, dampe eller væsker under normale driftsforhold. G-TECTA 4GP bærbar multigasdetektor Indledning G-TECTA 4GP er en bærbar multigasdetektor af høj kvalitet, der er designet til at blive båret af personer, der arbejder i potentielt farlige miljøer som f.eks. indesluttede områder. Instrumentet fås med en intern pumpe eller som et instrument med kun diffusion. G-TECTA 4GP er certificeret til brug i klassificerede farlige områder og overvåge op til fire forskellige gasser ved at vise aflæsningerne samtidig på instrumentskærmen. Alarmadvarsler afgives ved hjælp af en høj lydalarm, en lysende visuel alarm af blinkende blå/røde lysdioder og en intern vibrationsalarm. Sensorer G-TECTA 4GP kan specificeres med en lang række intelligente gassensorer. Sensoren er udstyret med en intelligent processor, der indeholder kalibreringsog sensoroplysninger. G-TECTA 4GP kan til enhver tid rekonfigureres ved at udskifte den eller de forkalibrerede intelligente sensorer med alternative gastyper. Sensorer skal udskiftes af en uddannet servicemedarbejder og er nemme at montere ved hjælp af plug and play -teknologi. Den eller de intelligente sensorer genkendes øjeblikkeligt af instrumentet og er klar til brug efter instrumentkalibrering.

5 5 Nøglefunktioner G-TECTA 4GP er designet til at være et pålidelig og robust personlig overvågningssystem, som samtidig er kompakt, let og brugervenligt. Instrumentet er vand- og støvtæt ifølge IP65-værdier. G-TECTA 4GPenhedens form og design sikrer høj brugerkomfort og minimal forstyrrelse af brugerens normale arbejdsfunktion. Det skridsikre greb og låsbare fastgørelsesklemme giver sikker håndtering og slidfasthed, og ekstra tilbehør som f.eks. remme og brystrem tillader fleksible muligheder for at bære enheden, hvis det ønskes. G-TECTA 4GP har en enkel funktionsknap og et kvalitetsdisplay med automatisk baggrundslys. Instrumentet overvåger løbende gasniveauet i omgivelserne og viser aktuelle, maksimale og tidsvægtede gennemsnitsværdier for brugeren. G-TECTA 4GP kan konfigureres ved hjælp af G-TECTA PC -computersoftware fra Linde. Dataog hændelseslogføring kan også overføres og administreres via en hurtig og pålidelige optisk kommunikationsforbindelse. Software Instrumentsoftwaren er udviklet i henhold til IEC for at sikre driftskvalitet og -integritet. De interne kredsløb overvåger evt. fejl og viser en advarsel for brugeren, hvis de uheldigvis opstår. faktiske driftstid afhænger af den installerede type sensor). G-TECTA 4GP med pumpe er beregnet til at køre mindst 12 timer på et fuldt opladet batteri. ADVARSEL! Genoplad kun batteriet i et sikkert (ufarligt) område ved hjælp af en Linde G-TECTA 4GP-oplader. Hvis dette ikke overholdes, kan det ugyldiggøre sikkerhedscertificeringen og medføre permanent beskadigelse af instrumentet. Ikke-genopladelige batterier Til G-TECTA 4GP anvendes et batterisæt med tre AA-alkalibatterier (LR6) og er beregnet til at køre i 11 timer med nye batterier. ADVARSEL! Til G-TECTA 4GP anvendes AAbatterier (LR6). For at opretholde opretholdelsen af instrumentcertificeringen skal du sørge for, at der kun anvendes følgende batterityper: GP (15A), Energiser, Duracell og Varta (4006). Ikke-genopladelige batterier. Til G-TECTA 4GP anvendes et batterisæt med tre AA-alkalibatterier (LR6) og er beregnet til at køre i 11 timer med nye batterier. ADVARSEL! Til G-TECTA 4GP anvendes AAbatterier (LR6). For at opretholde opretholdelsen af instrumentcertificeringen skal du sørge for, at der kun anvendes følgende batterityper: GP (15A), Energiser, Duracell og Varta (4006). Batterier Den bærbare G-TECTA 4GP-multigasdetektor har to batterimuligheder: Genopladelige Li-ion- batterier eller ikke-genopladelige batterier. Genopladelige batterier I G-TECTA 4GP anvendes et Li-ion-batterisæt, og den bør leveres med tilstrækkelig opladning til, at enheden kan bruges med det samme. Men for at opnå optimal driftstid skal du oplade batteriet. (Den

6 6 G-TECTA 4GP Produktegenskaber Gassensorer Lydalarmudgang Alarmlysdioder Instrumentet fortsætter gennem en startsekvens som vist nedenfor, hvilket tager ca. 45 sekunder. Under startsekvensen skal du kontrollere batteridisplayet for at sikre, at der er tilstrækkelig opladning til at bruge instrumentet. Bemærk! Under startsekvensen vises den næste kalibreringsdato. Infrarød port CAL 5 Sep : 02 : 49 Funktionsknap Funktion Display Tænding G-TECTA 4GP er designet til at være meget brugervenlig. Følg disse enkle trin for at sikre, at instrumentet er klar til brug: Trin 1 ADVARSEL! Kontroller, at instrumentet er i ren luft. Trin 2 Tryk på og hold funktionsknappen i ca. 2 sekunder, indtil den røde lysdiode blinker på instrumentet. Displayet lyser op, og instrumentet sætter startsekvensen i gang. Hvis kalibreringsdatoen er overskredet, vises der en advarsel på G-TECTA 4GP om, at der skal udføres kalibrering. Som standard kan instrumentet stadig fungere, men G-TECTA 4GP kan konfigureres til automatisk at slukke ved hjælp af G-TECTA PC - softwaren, hvis det er nødvendigt. Linde Gruppen anbefaler kraftigt, at instrumenter kalibreres så hurtigt som muligt efter kalibreringsdatoen. Automatisk nulstilling* Den automatisk nulstilling aktiveres som en standardindstilling. Under start står der Zero og???? på instrumentet. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte den automatiske nulstilling. G-TECTA 4GP Startsekvens Instrumentet tester alarmlysdioderne, lydalarmen, vibrationsalarmen og displayet. Lydalarmen kan deaktiveres ved at trykke én gang på funktionsknappen. * Denne indstilling kan konfigureres til at køre automatisk, efter bekræftelse fra brugeren (standard) eller slået fra ved hjælp af G-TECTA PC -softwaren (se side 15).

7 7 Bemærk! Instrumentet får timeout efter 10 sekunder og skifter derefter til normal driftstilstand uden at udføre en automatisk nulstilling, hvis der ikke trykkes på funktionsknappen. AUTO ZERO? 7 secs??????? AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 Skærmikoner Start Pumpe Blinkende ikon, G-TECTA 4GP i normal driftstilstand Batteri! CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % Bemærk! Hvis automatisk nulstilling ikke lykkes, vises der en advarsel samt et X ud for den sensor, der har fejlet (se afsnittet Fejlfinding, hvis dette sker). Slukning Tryk på og hold funktionsknappen nede i 5 sekunder, hvorefter displayet tæller ned, indtil der står OFF. Hvis du slipper funktionsknappen under nedtællingen, vender G-TECTA 4GP tilbage til normal driftstilstand. Instrumentopbevaring For at optimere sensorens ydeevne og levetid skal G-TECTA 4GP-instrumentet opbevares i et sikkert, ufarligt område. Området skal være rent og tørt samt have en temperatur mellem 0-30 C og en relativ luftfugtighed på 20-90%. Normal funktion og sikkerhedssignaler CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % Instrumentet viser op til fire gasværdier, og hver kanal viser gastyperne, måleenheden og aktuelle værdier. Kontroller altid den gastype, der overvåges af instrument, og sørg for, at du er instrueret i stedets sundheds- og sikkerhedsprocedurer. Sikkerhedssignaler Som en ekstra sikkerhed for, at instrumentet fungerer korrekt, gør G-TECTA 4GP følgende (hvert 10. sekund): 1 Afgiver et kort bip 2. Blinker med en blå lysdiode. Desuden blinker ikonet 3 på displayet. Displaysymboler Batteri! Når batteriet er fuldt opladet, viser batteriikonet 6 sorte streger. Når batteriet er næsten fladt, blinker batteriikonet, og instrumentet afgiver advarselsbip. ADVARSEL! Når batteriet er helt fladt, slukkes G-TECTA 4GP automatisk. Intern pumpe Det roterende pumpeikon angiver, at den interne pumpe kører. Hvis pumpen eller luftkanalen bliver blokeret, afgiver instrumentet en advarselslyd og viser en fejlmeddelelse på displayet. Hvis der vises en advarsel, skal du kontrollere, at instrumentet, flowadapteren og prøveslangen er fri for snavs og vand, og at prøveslangen eller sonden ikke er bukket eller blokeret. Bemærk! Tryk på funktionsknappen for at genstarte instrumentet.

8 8 Alarm for tidsvægtede gennemsnitsværdier Alarmen for tidsvægtede gennemsnitsværdier for giftgasser aktiveres, når alarmniveauerne for de kortsigtede (15 minutter) eller langsigtede (8 timer) tidsvægtede gennemsnitsværdier overskrides. ADVARSEL! Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier kan ikke slettes. Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier fungerer kun for giftgasinstrumenter. Displaymenupunkter G-TECTA 4GP-menuen vises, når du trykker to gange på funktionsknappen. Der er op til 4 menupunkter inklusive instrumentets Zero startskærmbillede. Tryk én gang på funktionsknappen for at bladre mellem de forskellige punkter. Dobbeltklik på det valgte ikon for at vælge det ønskede menupunkt. Når menupunkterne Peak (Maks.) og TWA (Tidsvægtede gennemsnitsværdier) vælges, vises det relevante ikon på skærmen. Peak (Maks.) Menupunktet Peak (Maks.) angiver det højeste gasniveau for brændbare gasser og giftgasser eller det laveste oxygenniveau, siden instrumentet blev tændt eller sidst nulstillet. Efter 5 sekunder vises der Clear Peak (Ryd maks.) og???? på instrumentet. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte, at Clear Peak (Ryd maks.) skal udføres. Instrumentet tæller ned og får timeout efter 10 sekunder og skifter tilbage til Peak-funktion (Maks.), hvis der ikke trykkes på funktionsknappen. I menupunktet TWA (Tidsvægtet gennemsnitsværdi) vises en 8-timers, tidsvægtet gennemsnitsværdi for giftgasser, siden enheden blev tændt senest. Zero Menupunktet Zero (Nulstilling) nulstiller sensoren i instrumentet. Når nulstillingsfunktionen er udført, vender instrumentet tilbage til normal driftstilstand. ADVARSEL! Sørg altid for, at du er i frisk luft, når du bruger denne funktion. Nulstilling af et instrument i en forurenet atmosfære kan medføre unøjagtige gasaflæsninger. Alarmer G-TECTA 4GP har to øjeblikkelige alarmniveauindstillinger for hver sensor niveau 1 og niveau 2 og to yderligere tidsvægtede gennemsnitsalarmer for giftsensorer. Alarmsignaler De røde og blå alarmlysdioder blinker, lydalarmen afgiver en høj, konstant serie af bip, og den interne vibratoralarm aktiveres. På displayet vises alarmgassen samt alarmniveauet. Der er normalt 2 alarmniveauer for en gas* CH4 %LEL CO ppm O2 H2S ppm % Alarmikon Eksempel på alarmgas Peak-funktionen (Maks.) bruges primært til at kontrollere indgangen til et indesluttet område, hvor instrumentet føres ned i et potentielt farligt miljø (i stedet for at bruge en prøvetagningsslange), samt til at vise den maksimale gasudsættelse ved slutningen af et arbejdsskift. disse er angivet af alarmikonerne: * Instrumentet har 2 alarmniveauer for at give brugeren en angivelse af, at gasniveauet kan stige. Hvis instrumentet angiver en alarmadvarsel, skal arbejdsområdet evakueres.

9 9 Bemærk! G-TECTA 4GP er indstillet til som standard at låse alarmen. Det betyder, at instrumentet fortsætter med at alarmere, indtil operatøren trykker på funktionsknappen. Når du har evakueret det farlige område, skal du trykke på funktionsknappen på G-TECTA 4GPinstrument. Dermed nulstilles G-TECTA 4GP til normal driftstilstand. Hvis G-TECTA 4GP fortsætter med at alarmere, dvs. at du stadig er i et farligt område, hjælper det ikke at trykke på knappen. Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier Alarmen for tidsvægtede gennemsnitsværdier for giftgasser aktiveres, når alarmniveauerne for de kortsigtede (15 minutter) eller langsigtede (8 timer) tidsvægtede gennemsnitsværdier overskrides. G-TECTA 4G viser tidsvægtet gennemsnitsværdi samt giftgasniveauer. ADVARSEL! Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier fungerer kun for giftgasinstrumenter. ADVARSEL! Alarmerne for tidsvægtede gennemsnitsværdier kan ikke slettes. Alarm for brændbar gas over interval Hvis niveauerne af brændbare gasser overstiger 100% LEL, låser G-TECTA 4GP i alarm og viser et, hvilket angiver en værdi over intervallet. G-TECTA 4GP afbryder midlertidigt strømmen til sensoren for at forhindre udbrænding og viser en statuslinje i 200 sekunder. Bemærk! Alarmen forbliver aktiv, indtil instrumentsensoren er i normal driftstilstand. Når strømmen tilsluttes igen, ændres symbolet til, og der skal trykkes på funktionsknappen for at skifte instrumentet til normal driftstilstand igen. Symbolet ændres til et æggeur for at angive, at sensoren er ved at varme op. I slutningen af opvarmningsperioden vender sensoren tilbage til at vise tal, hvis instrumentet er i frisk luft. Bemærk! Hvis instrumentet stadig er i det farlige område, når sensoren nulstilles, vender sensoren tilbage til en alarm for værdi over interval. G-TECTA 4GP kan også konfigureres til at tvinge operatøren til at slukke og tænde instrumentet for at genstarte det. Denne mulighed kan programmeres med G-TECTA PC -softwaren. Bemærk! Alle alarmkonfigurationer kan indstilles med G-TECTA PC -softwaren. ADVARSEL! Hvis sensorstrømmen tilsluttes igen, når enheden er udsat for en høj gaskoncentration, er der risiko for beskadigelse af pellistorsensoren. ADVARSEL! Lave oxygenniveauer kan reducere aflæsningen af brændbare gasser. Hvis oxygenniveauerne er under sikre åndedrætsgrænser, skal det sikres, at aflæsningen for brændbare gasser er lav. Instrumentindstillinger Følgende instrumentindstillinger kan ændres med G-TECTA PC -softwaren: Alarmniveauer for sensoren: Der kan angives niveau 1- og niveau 2-alarmer for hver gassensor. Alarmudløser: Alarmudløseren kan indstilles til stigende gasniveauer (giftgas og brændbare gasser) eller til faldende gasniveauer (overvågning af oxygenmangel). Alarmlåsning: Låste alarmer kræver, at operatøren trykker på funktionsknappen for at rydde alarmen (standardindstilling). Alarmen kan indstilles til at være låst eller ulåst. Ulåste alarmer ryddes automatisk, når gasfaren er drevet over.

10 10 Dæmpning af lydalarm: G-TECTA 4GP-lydalarmen kan indstilles til at blive dæmpet kun for niveau 1-alarmer: Hvis du trykker på funktionsknappen under en alarmtilstand, dæmpes lydalarmen, og vibrationsalarmen stoppes. Alarmlysdioderne fortsætter med at blinke. Tone for lydalarm: Der kan vælges forskellige karakteristiske toner for hver alarmtilstand. Denne valgfrie funktion kan hjælpe operatøren med at fastlægge fareniveauet. ADVARSEL! Denne funktion må kun indstilles efter grundig brugeroplæring i instrumentet. Data- og hændelseslogføring G-TECTA 4GP-instrumentet registrerer både gasdata og hændelser. Logfilerne kan åbnes og overføres ved hjælp af G-TECTA 4GP-enhedens infrarøde, optiske forbindelse. Computeren skal have en infrarød G-TECTA -computergrænseflade og med G-TECTA PC -softwaren. Der registreres data i 1-minuts intervaller (intervallerne kan justeres med computersoftwaren). G-TECTA 4GP registrerer også tidspunktet og datoen for en række betjenings- og diagnosehændelser, herunder: Tænding og slukning Niveau 1-, niveau 2- og tidsvægtede gennemsnitsalarmer alarm til, alarm fra og maksimale gasniveauer under alarmen Nulstilling, kalibrering og gastest udført eller ej Sensoralarmer for brændbare gasser til og fra Batteritilstanden logføres hvert 15. minut, mens instrumentet kører. Batterier Genopladelige batterier De genopladelige batterier i G-TECTA 4GP er Lithium-Ion-batterier. Batterierne genoplades på 6 timer, når de er fuldt afladet. Batterilevetiden er mindst 12 timer, når instrumentet har mindst 3 sensorer og en pumpe. G-TECTA 4GP-batteriopladere Der er 3 mulige batteriopladere til G-TECTA 4GPinstrumentet. Standardinstrumentet har sin egen interne oplader og strømledning. Valgfrie opladerenheder omfatter en 12 V-biloplader og en multioplader til 10 instrumenter. ADVARSEL! Genoplad kun det genopladelige batteri i et sikkert (ufarligt) område ved hjælp af en Linde G-TECTA 4GP-oplader. Hvis dette ikke overholdes, kan det ugyldiggøre sikkerhedscertificeringen og medføre permanent beskadigelse af instrumentet. Opladning af batterierne 1. Sørg for, at du er i et sikkert (ufarligt) område. 2. Sluk G-TECTA 4GP-enheden. 3. Tilslut opladerstrømforsyningen til en stikkontakt. 4. Instrumentetes ladestik sidder i bunden af G-TECTA 4GP under en lille gummitætning. 5. Indsæt strømledningen i ladestikket. Når instrumentet oplader, vises der et batteriikon, som ruller fra tom til fuld. Når instrumentet er fuldt opladet, blinker der et fuldt batteriikon på skærmen. Når G-TECTA 4GP er fuldt opladet og tændt, vises der seks sorte streger i batteriikonet.

11 11 6. Tag strømledningen ud af instrumentet, og sæt gummitætningen på igen. Bemærk! Hvis G-TECTA 4GP tændes under opladning, ruller batteriikonet fra tom til fuld, instrumentet er længere tid om at oplade, og det tager 20 sekunder at opdatere batteriikonet, efter at strømforsyningen afbrydes. Skift af genopladelige batterier Hvis du oplever en mærkbar forringelse af instrumentets batterilevetid, skal de genopladelige batterier udskiftes på et servicecenter, der er godkendt af Linde Gruppen. Bemærk! For at sikre opretholdelse af beskyttelsescertificeringen for farlige områder og instrumentindtrængning må udskiftningen af batterier kun udføres af uddannede og certificerede medarbejdere. Ikke-genopladelige batterier Til G-TECTA 4GP anvendes et batterisæt med tre AAbatterier, som giver 11 driftstimer. Brugere kan kun skifte batterier i ikke-genopladelige versioner. Sådan udskiftes batterisættet: 1. Sørg for, at du er i et sikkert, ufarligt område. 2. Sluk altid G-TECTA 4GP, inden batterisættet skiftes. 3. Tag bunddækslet af med en unbraconøgle, og fjern batterisættet fra undersiden af instrumentet. 4. Udskift de tre AA-batterier. 5. Sæt batterisættet ind i instrumentet igen, og monter derefter bunddækslet igen. ADVARSEL! Til G-TECTA 4GP anvendes tre AA-batterier. For at opretholde opretholdelsen af instrumentcertificeringen skal du sørge for, at der kun anvendes følgende LR6-batterityper: Energiser (MN1500), GP (15A), Duracell (MN1500), Varta (4006). Sådan bæres G-TECTA 4GP-instrumenter G-TECTA 4GP leveres med en kraftig og holdbar fastgørelsesklemme. Den låsbare fastgørelsesklemme kan sætte instrumentet sikkert fast i en lomme, et opslag, et ærme, et bælte osv. G-TECTA 4GP Brystsele/halsrem Den valgfrie brystsele/halsrem giver brugeren mulighed for at montere instrumentet på brystet eller omkring halsen for yderligere komfort. Fastsættelse af brystselens plade Brystselens plade fastgøres til instrumentet ved at skubbe pladen over den formstøbte klemme bag på instrumentet. 1. Udløs låsen på instrumentets fatgørelsesklemme. 2. Skub pladen over fastgørelsesklemmen. 3. TBrystselens plade låser på plads. 4. Lås fastgørelsesklemmen igen. Håndtag til bælteklemme Skuldertilslutninger Håndtag Taljetilslutninger

12 12 Halsrem Fastsæt remmen til de øverste sammenkoblinger, og placer den omkring halsen. Juster remmens længde, indtil instrumentet er i en komfortabel arbejdsstilling. Brystsele Lad halsremmen sidde i den stilling. Fastsæt den anden rem på sidesammenkoblinger, og sammenkobl rundt om halsen. Juster remmenes længde, indtil instrumentet er i en komfortabel arbejdsstilling. Gasprøvetagning Du kan tage en prøve af en gas i et indesluttet område, eller hvor der er ukendte gasniveauer, med G-TECTA 4GP ved hjælp af fjernprøvetagning. instrumentet og skrue på fingerskruen, indtil den sidder solidt fast. 2. Tilslut prøvetagningsslangen til gasindløbsdysen. 3. G-TECTA 4GP-pumpen suger gasprøven ind gennem gasindløbsdysen og ud gennem gasudløbsdysen. 4. Fjern flowhætten ved at skrue fingerskruen ud og løfte den væk fra instrumentet. Diffusionsinstrumenter (ikke-pumpede) Der skal monteres en flowhætte over sensorerne foran på instrumentet, en slange på flowhættens gasindløbsdyse og en pumpebold på gasudløbsdysen. Flowadapter Gas ind Gas ud 1. Monter flowhætten ved at skubbe det øverste af flowhætten ind i den lille fordybning øverst på instrumentet og skrue på fingerskruen, indtil den sidder solidt fast. 2. Tilslut prøvetagningsslangen til gasindløbsdysen. 3. Fastgør pumpebolden på gasudløbsdysen. 4. Kontroller, at pumpebolden sidder korrekt, ved at dække enden af bolden og klemme forsigtigt på den. Hvis der ikke er utætheder, skal pumpebolden forblive flad i nogle få sekunder. Bemærk! Der er en flowhætte og 2 m slange i kassen sammen med G-TECTA 4GP-instrumentet. Pumpebolden og slangen (varenummer ASGTAK2 eller ASGTAK3) er ekstraudstyr. Pumpede instrumenter Der skal monteres en flowhætte over sensorerne foran på instrumentet og en slange på flowhættens gasindløbsdyse. 1. Monter flowhætten ved at skubbe det øverste af flowhætten ind i den lille fordybning øverst på 5. Klem på pumpebolden én gang i sekundet for at give en jævn luftstrøm ind i instrumentet. Vi anbefaler, at operatøren klemmer på pumpebolden mindst 10 gange (med den medfølgende 2 m slange). Der kan købes længere slanger og metalsonder. For længere slanger anbefaler vi, at der klemmes på pumpebolden for hver ekstra 30 cm af slangen, så gasprøven kan nå sensoren. Fortsæt med at klemme på bolden i yderligere 45 sekunder, eller indtil gasværdierne er stabile.

13 13 6. Fjern flowhætten ved at skrue fingerskruen ud og løfte den væk fra instrumentet. ADVARSEL! Fjernprøvetagning med manuelt sugeapparat giver kun løbende gasaflæsninger for det område, hvor slangen eller sonden er placeret, og når der klemmes vedvarende på pumpebolden. Hver gang der er brug for en ny gasaflæsning, skal der trykkes et tilstrækkeligt antal gange på pumpebolden for at hente en frisk prøve og opnå en stabil aflæsning til sensoren. Vedligeholdelse, kalibrering og gastest Rengøring Sørg for, at der ikke har sat sig snavs på G-TECTA 4GP-displayet, operatørknappen og sensorfilteret. Aftør regelmæssigt G-TECTA 4GP-enheden med en fugtig klud, og kontroller sensorfiltrene for snavs og beskadigelse. Gastest (bumpeprøvning) Den atmosfære, hvor der bruges G-TECTA 4GPinstrumenter, kan påvirke sensorerne på lang sigt. Sensorernes følsomhed kan reduceres og føre til forringet ydeevne, hvis de udsættes for bestemte stoffer. Linde Gruppen anbefaler en bumpeprøve, hver gang G-TECTA 4GP-instrumenter anvendes eller udleveres til brug. Som minimum skal der udføres en månedlig bumpeprøve for at kontrollere, at sensoren fungerer. Der skal anvendes testgasser af en kendt sammensætning (der er kompatibel med indstillingerne på instrumentsensormodulerne) til at kontrollere sensorreaktionen og alarmfunktionen. Linde Gruppen producerer og leverer gastestcylindere under flere globale produktnavne, herunder Linde, BOC, AGA, Afrox osv. De gasser fra Linde Gruppen, som leveres til brug med G-TECTA 4GP-gasdetektorerne, er specialsammensatte, meget stabile multigasblandinger med lang levetid. G-TECTA 4GP-instrumentet fastslår, om gastesten bestås eller ej. Sørg for følgende for at udføre vellykkede gastest: Den anvendte gas har den anbefalede gaskoncentration og er inden for den gyldighedsdato, som er angivet af Linde Gruppen. Gasstrømvejen er lækagefri. Det er vigtigt at kontrollere, at flowhætten er monteret korrekt på G-TECTA 4GP-enheden, at udløbsslangen ikke er begrænset på nogen måde, og at der ikke bruges ekstra slangelængder. G-TECTA -gastestsættet omfatter en fuld gasflaske og regulator med tilslutningsslange, en gastestnøgle (bruges til at aktivere gastestfunktionen på instrumentet), en flowhætte, der skal monteres på G-TECTA 4GP, samt en udluftningsledning. Gastestsættet leveres i en bekvem bæretaske. Bemærk! Se databladet Gas Detector Calibration Frequency fra Linde Gruppen for yderligere rådgivning om bumpeprøvning og kalibrering.

14 14 Sådan udføres en gastest 1. Kontroller, at G-TECTA 4GP-instrumentet er tændt og er i normal driftstilstand. 2. Monter flowhætten foran på sensorerne, og tilslut slangen fra regulatoren. Tilslut udløbsslangen til vent gas away (udluft gas) denne slange må ikke strækkes, indsnævres eller bukkes. 3. Kør gastestnøglen hen over displayet, tæt på lysdiodelinsen. G-TECTA 4GP aktiverer gastesttilstanden, og der står TEST og x ud for sensorerne på displayet. 4. Der vises en statuslinje på G-TECTA 4GP. 5. Påfør gassen, mens statuslinjen tæller ned. 6. Vent, indtil statuslinjen er fuldført (40 sekunder). Der vises et 3 eller x på G-TECTA 4GP for hver sensor og en overordnet 3 eller x for at angive, om testen er bestået eller ej. Hvis der står FAIL (ikke bestået) på G-TECTA 4GP, skal du kigge i fejlfindingsvejledningen (side 17) eller kontakte Linde Gruppen. 7. Afbryd gastesten ved at trykke på funktionsknappen, mens testen er i gang. Instrumentkalibrering Gassensoren skal kalibreres regelmæssigt (hvert 6. måned). Med tiden kan gassensorens nøjagtighed forringes uden for, hvad der anses for at være et sikkert område, og regelmæssig kalibrering er afgørende for at sikre gasaflæsningernes nøjagtighed. ADVARSEL! Nøjagtigheden af G-TECTA 4GPinstrumenterne skal kontrolleres regelmæssigt med en kalibreringsgas med en kendt koncentration. Hvis nøjagtigheden ikke kontrolleres, kan det medføre unøjagtige og potentielt farlige aflæsninger. Der findes tre instrumentkalibreringsmetoder. G-TECTA 4GP-kalibrering kan udføres direkte på hvert instrument (kalibrering med én knap) eller ved hjælp af G-TECTA PC -softwaren. Der skal anvendes certificerede kalibreringsgasser. Sådan udføres en kalibreringstest med én knap 1. Sørg for, at du er i ren luft, og at instrumentet er i normal driftstilstand. Dobbeltklik på funktionsknappen, og vælg Zero (Nulstilling) i indstillingsmenuen ved at dobbeltklikke på ikonet Zero (Nulstilling). G-TECTA 4GP udfører en automatisk nulstilling. G-TECTA 4GP udfører en automatisk nulstilling. Udfør kalibrering med én knap ved at udføre de næste trin inden for 15 minutter efter udførelse af den automatiske nulstilling. 2. Monter flowhætten foran på sensorerne, og tilslut slangen fra regulatoren. Tilslut udløbsslangen til vent gas away (udluft gas) denne slange må ikke strækkes, indsnævres eller bukkes. 3. Kør gastestnøglen hen over displayet, tæt på lysdiodelinsen. G-TECTA 4GP aktiverer kalibreringsfunktionen, og der står CAL og???? på displayet. 4. Tryk på funktionsknappen inden for 10 sekunder for at bekræfte kalibrering. Bemærk! Hvis der ikke trykkes på funktionsknappen inden for 10 sekunder, skifter instrumentet til gastesttilstand. 5. Der vises en statuslinje på G-TECTA 4GP, og der vises et x for hver gastype. 6. Påfør gassen, mens statuslinjen tæller ned.

15 15 Bemærk! Du kan afbryde kalibreringstesten ved at trykke på funktionsknappen, mens testen er i gang. 7. G-TECTA 4GP-instrumentet justerer værdien på gassensoren, så den passer til den kalibreringsgasværdi, der er gemt i sensormodulet. 8. Der vises et 3 eller x på G-TECTA 4GP for hver sensor for at angive, om testen er bestået eller ej. 9. Hvis kalibreringen af nogen af G-TECTA 4GPsensorerne ikke lykkes, vil gastypen fortsat være markeret med et x, og advarslerne Gas Test Failed (Gastest mislykket) og Send for Calibration (Send til kalibrering) vises. G-TECTA 4GP skal sendes til et servicecenter, der er godkendt af Linde Gruppen, til rekalibrering eller udskiftning af sensoren. Bemærk! Værdier for gastest bestået og ikke bestået, samt kalibrering udført, ikke udført og værdier gemmes i hændelseslogfilen. Bemærk! For nogle sensorer er kalibrering muligvis slået fra. For oxygensensorer er kalibrering som standard slået fra, da de skal kalibreres i frisk luft ved nulstilling. ADVARSEL! Ved kalibrering med én knap kontrolleres det, om der er små afvigelser i den gemte kalibreringsværdi. Linde Gruppen anbefaler, at G-TECTA 4GP sendes til fuld certificeret kalibrering hver 6. måned. G-TECTA 4GP Instrument med ozonsensor (O 3 ) Fordi ozon (O 3 ) er meget reaktiv, skal der overholdes særlige procedurer, når der kalibreres gasdetektorer, der indeholder en ozonsensor. Rørstykker Til ozonkalibrering skal alle rørstykker og rør være af rustfrit stål, messing, aluminium eller PTFE. Rørstykker eller rør i andre plastmaterialer som f.eks. Tygon må ikke bruges. Gasstrømningshastighed Det er vigtigt, at strømningshastigheden indstilles korrekt, da trykket ellers kan forvrænge kalibreringsværdierne og forhindre gasdetektoren i at fungere korrekt. Ved kalibrering skal strømningshastigheden indstilles mellem 0,8-1,0 l/ minut. Normale sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ozon skal altid overholdes sammen med evt. særlige anvisninger, som følger kalibreringsgasflasken eller den anvendte generator. Til kalibrering af ozonsensoren skal den særlige flowhætte, der er markeret med fire indløb (varenummer AS4GP3021) anvendes. Ozonsensoren skal altid være i position 3, som markeret på flowhætten. Bemærk! Den almindelige flowhætte, som leveres med instrumentet, skal bruges til kalibrering af de andre gassensorer. * G-TECTA PC -softwaren kan downloades gratis på

16 16 Computergrænseflade og -software* G-TECTA PC -softwaren giver brugeren adgang til data- og hændelseslogfiler, udskrivning af rapporter, rekonfigurering af alarmniveauer, instrumentfunktioner og udførelse af kalibreringer. G-TECTA 4GP kan tilsluttes til en computer med den infrarøde optiske G-TECTA 4GP-forbindelse. Computeren skal have en infrarød G-TECTA - computergrænseflade og G-TECTA PC -softwaren. Opsætning 1. Installer G-TECTA PC -softwaren og den infrarøde G-TECTA -grænseflade på computeren. ADVARSEL! Den infrarøde kommunikation er ikke IrDA. Installer IKKE IrDA-drivere. 2. Hvor det er relevant, skal du installere USBsoftware** (medfølger i USB-adapterkassen). 3. Tilslut det infrarøde RS232-kabel til USBadapteren (hvor det er relevant) til computeren. 4. Når du bruger en USB-adapter for at tilslutte instrumentet, skal du bruge følgende procedure: (i) Inden du tilslutter instrumentet, skal du kontrollere de tilgængelige kommunikationsporte på G-TECTA PC -softwarens indstillingsskærmbillede og notere de tilgængelige porte. (iii) Kontroller de tilgængelige kommunikationsporte igen, og vælg den nye port eller port 4, 5 eller 6, og gem dine ændringer ved at klikke på gemmeknappen nederst til højre på indstillingsskærmbilledet. (iv) Afslut G-TECTA PC -softwaren. Bemærk! Hvis instrumentet ikke tilsluttes til computeren, skal du vælge en anden kommunikationsport og prøve igen. 5. Tænd G-TECTA 4GP-instrumentet, og juster instrumentets infrarøde port med den infrarøde adapter. 6. Åbn G-TECTA PC -softwaren, og brug enten guiden eller teknikerformularen til at vælge G-TECTA 4GP og overføre dataene fra instrumentet. 7. Softwaren giver dig adgang til dataene og til at konfigurere instrumentet efter behov. Bemærk! Yderligere oplysninger om brug af G-TECTA PC -softwaren findes i den installerede hjælpfil. (ii) Tænd G-TECTA 4GP-instrumentet, og juster instrumentets infrarøde port med den infrarøde adapter. ** Hvis USB-adaptersoftwaren ikke starter automatisk, skal du vælge UC232A, det relevante operativsystem og installere driveren *

17 17 Fejlfinding ved gastest/kalibrering Problem Mulig årsag Løsning Ingen reaktion på gas Gasflaske tom Kontroller cylinderkalibermåludskift flaske Slange blokeret eller bukket Kontroller slange, og sørg for, at gasstrømmen ikke er begrænset Instrument består ikke gastest Gasflaske tom Kontroller cylinderkalibermål. Udskift flaske Gasflaske for gammel Kontroller flaskens udløbsdato. Udskift flaske Slange blokeret eller bukket Kontroller slange, og sørg for, at gasstrømmen ikke er begrænset Kalibrering afviger Kalibrer instrumentet Gasstrøm ikke startet til tiden Gentag gastest. Start gas øjeblikkeligt Instrument kalibreres ikke Gasflaske tom Kontroller cylinderkalibermål. Udskift flaske Gasflaske for gammel Kontroller flaskens udløbsdato. Udskift flaske Slange blokeret eller bukket Kontroller slange, og sørg for, at gasstrømmen ikke er begrænset Kalibrering afviger Kalibrer instrumentet Instrumentets stabiliseringstid for kort Nulstil instrumentets stabiliseringstid med G-TECTA PC -softwaren Instrument består gastest, men skifter ikke til kalibreringstilstand G-TECTA 4GP Produktspecifikation Nulstilling ikke udført fra indstillingsmenuen Initier nulstilling i instrumentmenu Instrument forkert konfigureret Genkonfigurer instrument. Send til Linde Gruppenservicecenter Mål 122 x 128 x 57 mm Vægt 498 g (med fastgørelsesklemme og 4 sensorer) IP-klassificering (støv og væsker) IP65 NEMA 4 Klassificering af driftstemperatur -20 C Ta +55 C (-4 F Ta +131 F) Fugtklassificering 20-90% relativ luftfugtighed ikke-kondenserende, konstant drift Display 128 x 64 pixel med baggrundsbelysning Opvarmningsperiode Ca. 45 sekunder Typisk indstillingstid T90: 10 sekunder (oxygen) 20 sekunder (gift og brand) Lydalarmer* 94dB(A) Valgfri fleralarm lyder Synlige alarmer Tofarvede, blinkende lysdioder (blå/rød) Vibrationsalarm Intern vibration Repeterbarhed ±2% FSD, 6 måneder Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Certificering for eksplosionsbeskyttelse IECEx/ATEX/UL/CSA IECEx IECEx BAS ATEX BASEEFA09ATEX0246 UL UL913 CSA CSA22.2, 152 Approval Codes Global IECEx II 2G Ex ia d IIC T4 Gb Rechargeable IECEx II 2G Ex ia d IIC T3 Gb Replaceable Batteries USA Class I Division 1, Groups A, B, C and D CSA Class I Division 1, Groups A, B, C and D MED (Marine Equipment Directive) 96/98/EC (optional approval) Safety & Operation Standards EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC EN50270, EN50271, IEC61508 * It is recommended that the sounder output is periodically tested to ensure the instrument continues to operate as specified

18 18 G-TECTA 4GP Tilbehør ASGTK G-TECTA SG/4G/4GP Gastestnøgle ASGTSP G-TECTA 4G/4GP 1 m prøvesonde ASGTTSP G-TECTA 4G/4GP Teleskopprøvesonde ASGTPF G-TECTA 4G/4GP Integreret vandlås/partikelfilter, inkl. filterindsats ASGTFE G-TECTA 4G/4GP Filterindsats til integreret vandlås ASGTDL6 G-TECTA 4G/4GP 6 m sænkesnor ASGTCHS G-TECTA 4G/4GP Brystseler AS4GPBC12V G-TECTA 4GP-biloplader (12 V) AS4GPBCUK G-TECTA 4GP-oplader til stikkontakt, 230 V 50 Hz, britisk stik AS4GPBCUS G-TECTA 4GP-oplader til stikkontakt, 110V 60Hz, amerikansk stik AS4GPBCEU G-TECTA 4GP-oplader til stikkontakt, 230 V 50 Hz, europæisk stik AS4GPBCAU G-TECTA 4GP-oplader til stikkontakt, 230 V 50 Hz, europæisk stik AS4GPBC10US G-TECTA 4GP 10-vejs multioplader - med V-strømforsyning, amerikansk netledning AS4GPBC10UK G-TECTA 4GP 10-vejs multioplader - med V-strømforsyning, britisk netledning AS4GPBC10EU G-TECTA 4GP 10-way multi-charger with V in-line power supply, EUR Mains lead AS4GPBC10AU G-TECTA 4GP 10-way multi-charger with V in-line power supply, Australia ASGTAHK2 G-TECTA SG/4G/4GP Aspirator bulb and 2m hose ASGTAHK3 G-TECTA SG/4G/4GP Aspirator bulb and 3m hose AS4GP3012 G-TECTA 4GP Flow cap assembly ASGTAH G-TECTA SG/4G/4GP Aspirator hose AS4GP3013 G-TECTA 4GP Harness Assembly including shoulder strap AS4GP3014 G-TECTA 4GP Carry Case (rechargeable version) AS4GP3015 G-TECTA 4GP Carry Case (non-rechargeable version) AS4GP3019 G-TECTA 4GP Bench holder AS4GP3020 G-TECTA 4GP Infrared Adaptor for PC

19 19 G-TECTA 4GP Fejlfinding Problem/fejlmeddelelse Mulig årsag Løsning Instrument kan ikke tændes Batteri er ikke opladet Genoplad eller udskift batteri Funktionsknap sluppet for tidligt Tryk på funktionsknappen, indtil lysdioderne blinker Pumpe kører ikke Instrument forkert konfigureret Rekonfigurer instrument med G-TECTA PC -software Intet sikkerhedsbip Instrumentfunktion deaktiveret Rekonfigurer instrument med G-TECTA PC -software Gasaflæsning på display, når Instrumentets nulpunkt flyttet Genstart instrument i ren luft instrumentet er i ren luft Ustabile eller unøjagtige gasaflæsninger Sensorfejl Brug IKKE instrumentet Forlad det farlige område øjeblikkeligt, og indsend instrument til service Fejl i automatisk nulstilling Instrument nulstillet i forurenet atmosfære Sluk instrumentet, og genstart i ren luft Alarm forhindrer automatisk nulstilling Instrument nulstillet i forurenet atmosfære Sluk instrumentet, og genstart i ren luft Kalibrering udløbet Kalibreringsdato er passeret Indsend instrument til kalibrering Flowfejl. Fjern blokering Prøverør er blokeret (vand eller snavs) eller bukket Fjern blokering. Tryk på funktionsknappen for at genstarte pumpen. Der vises tomt batterisymbol Batteri er ikke opladet Genoplad eller udskift batteri på display LCD for svag/mørk Instrumentets kontrastindstilling forkert Juster instrument med G-TECTA PC -software Hvis du har andre problemer i forbindelse med brugen af G-TECTA 4GP-instrumentet, kan du gå til HYPERLINK eller kontakte et servicecenter autoriseret af Linde Gruppen.

20 20 Sensorbegrænsninger De sensorer, der bruges i G-TECTA 4GP, har begrænsninger som alle andre gassensorer, og brugere skal være opmærksomme på punkterne nedenfor. Linde Gruppen kan rådgive om bestemte situationer og foreslå alternative sensorer, hvis instrumentet med sandsynlighed udsættes for ekstreme forhold. Til G-TECTA 4GP-instrumenter brændbare gasser anvendes en katalytisk pellistorgassensor. Som andre sensorer af denne type er instrumentaflæsningerne upålidelige ved koncentrationer over ca. 120% LEL, og oxygen er nødvendig for, at katalytiske sensorer kan fungere. Der bruges en pellistorsparer til at afbryde strømmen til pellistorsensoren i forbindelse med værdier over intervallet (over 100% LEL) for at forhindre udbrænding. Denne funktion låser sensoren ude i 200 sekunder, hvorefter strømmen til pellistoren kan tilsluttes igen ved at trykke på funktionsknappen på instrumentet. Der skal udføres en genstart i et kendt miljø med rent luft. ADVARSEL! Hvis sensorstrømmen tilsluttes igen, når enheden er udsat for en høj gaskoncentration, er der risiko for beskadigelse af pellistorsensoren. ADVARSEL! Lave oxygenniveauer kan reducere aflæsningen af brændbare gasser. Hvis oxygenniveauerne er under sikre åndedrætsgrænser, skal det sikres, at aflæsningen for brændbare gasser er lav. Elektrokemiske G-TECTA -gassensorer (giftgasser eller oxygen) indeholder kemikalier. Ekstrem fugtighed kan medføre problemer. Sensorerne er godkendt til en (gennemsnitlig) omgivende relativ luftfugtighed på 20-90%. Men sensorerne bruges sædvanligvis fra troperne, til ørkener, til tundraen uden problemer. Der må ikke samles vand på sensoren, da dette kan hindre gasdiffusion. Vedvarende udsættelse for høje niveauer af giftgas forkorter levetiden for en giftsensor. Hvis gassen ved højt niveau er ætsende (f.eks. svovlbrinte), kan den med tiden beskadige metalkomponenter. Sensorer kan være krydsfølsomme over for andre gasser. Ved tvivl skal du kontakte Linde Gruppen. Tilgængelige sensorer Sensortype Interval (LEL) Methan 0-100% (LEL) Propan 0-100% (LEL) Pentan 0-100% (LEL) Butan 0-100% (LEL) Ethylen 0-100% (LEL) Hydrogen 0-100% (LEL) Brændbare alkoholer, ketoner, alm % opløsningsmidler (O 2 ) Oxygensensor 0-25% (H 2 S) Hydrogensulfidsensor ppm (H 2 S) Hydrogensulfidsensor med udvidet interval ppm (CO) Kulmonoxidsensor ppm (CO) Kulmonoxidsensor med udvidet interval ppm (Cl 2 ) Chlorsensor* 0-20 ppm (NH 3 ) Ammoniaksensor ppm (NH 2 ) Ammoniaksensor med udvidet interval ppm (SO 2 ) 0-20 ppm svovldioxid 0-20 ppm (O 3 ) Ozonsensor* 0-1 ppm (NO 2 ) Nitrogendioxidsensor* 0-10 ppm (NO 2 ) Nitrogendioxidsensor* med udvidet interval 0-20 ppm (H 2 ) Hydrogensensor ppm (HCN) Hydrogencyanidsensor 0-25 ppm (PH 3 ) Phosphinsensor* 0-5 ppm (HF) Hydrogenfluoridsensor* 0-10 ppm (NO) Nitrogenoxidsensor ppm (COCl 2 ) Phosgensensor* 0-1 ppm (ETO) Ethylenoxidsensor 0-10 ppm * Reaktive gasser se G-TECTA -dataarket om gasprøvetagning med reaktive gasser

21 21 Overensstemmelseserklæring I overensstemmelse med ISO/IEC :2004 og EU-direktiv 94/9/EF Vi erklærer hermed, at det produkt, som følger med denne erklæring, overholder alle tekniske og lovmæssige bestemmelser i nedenstående direktiver på datoen for markedsføring af produktet. Produkttype G-TECTA 4GP Certificering BASEEFA09ATEX0246 IECEx BAS Relevante direktiver Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Eksplosive atmosfærer 94/9/EF (ATEX) Underrettet myndighed Baseefa 1180 Buxton Storbritannien Bestemmelser i direktivet, som opfyldes af produktet: Gruppe II Kategori 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20 C Ta + 55 C) IP65 Genopladeligt instrument Gruppe II Kategori 2G Ex ia d IIC T3 Gb (-20 C Ta + 55 C) IP65 Instrument med udskifteligt batteri Overensstemmelse Harmoniserede standarder EN :2006, EN :2007, EN :2007, EN50270:2006, IEC : 2007, EN50104: 2002, EN :2007 Overensstemmelse Andre standarder EN :2006, DD ENV 50204:1999, EN :2001, EN :2001 Underskrevet: Navn: Peter Upcott Stilling: Global Category Manager Safety Products Virksomhed: Linde Gruppen, GU2 7XY, Storbritannien Dato: Juni 2010

22 22 Linde Gruppen Instrumenteringsbemærkninger Garanti Gasregistreringsprodukter Generelt Linde Gruppen garanterer, at gasdetektorer, sensorer og tilbehør, der produceres og sælges af Linde Gruppen, er frie for fejl i materialer og håndværksmæssig udførelse i de perioder, der er angivet i følgende tabeller. Beskadigelse af produkter fra Linde Gruppen, som skyldes misbrug, ændringer, spændingsudsving, herunder strømstød og lynnedslag, forkerte spændingsindstillinger, forkerte batterier eller reparationer, der ikke er udført i henhold til produktets betjeningsmanual, er ikke omfattet af Linde Gruppens garanti. Linde Gruppens forpligtelse i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af komponenter, som Linde Gruppens serviceafdeling skønner til at være defekte i den periode, hvor denne standardgaranti er gældende. For at komme i betragtning til reparation eller udskiftning i henhold til garantien skal produkter returneres med transport- og forsendelsesudgifterne forudbetalt til Linde Gruppen eller til et af Linde Gruppens autoriserede garantiservicecentre. Det er nødvendigt at modtage et returneringsgodkendelsesnummer fra Linde Gruppen inden afsendelse. Garantiperioder for instrumenter og tilbehør Produkt G-TECTA SG G-TECTA 4G G-TECTA 4GP G-TECTA SG 2 G-DOCKA SG 2 Instrumentopladere/-grænseflader Batterisæt, pumper og forbrugsvarer Garantiperioder for sensorer Sensortype Oxygen- og brandsensorer H 2 S og CO-giftsensorer Alle andre giftsensorer Garantiperiode 2 år fra købsdatoen 2 år fra købsdatoen 1 år fra købsdatoen 2 år fra købsdatoen 1 år fra købsdatoen Garantiperiode 2 år 2 år 1 år ** Beskadigelse af brændbare gassensorer ved akut eller kronisk udsættelse for kendte sensorgiftstoffer som f.eks. flygtig bly (tilsætningsstof til flybrændstof), hydridgasser som f.eks. phosphin samt flygtige siliconegasser, der udledes fra siliconetætningsmasse, formstøbte siliconegummiprodukter, fedt på laboratorieglas, spraysmøremidler, varmeoverførselsvæsker, voks- og poleringsforbindelser (ufortyndede eller spray aerosoler), form-slipmidler til injektionsstøbning af plastik, vandbeskyttelsesformuleringer, vinyl- og læderkonserveringsmidler og håndcreme, som kan indeholde ingredienser, der er angivet som cyclomethicon, dimethicon og polymethicon vil (efter skøn fra Linde Gruppens serviceafdeling) ugyldiggøre Linde Gruppens standardgaranti, hvad angår erstatning af brændbare gassensorer. DENNE GARANTI TRÆDER UDTRYKKELIGT I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI ELLER ERKLÆRINGER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIEN OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. LINDE GRUPPEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER BESKADIGELSE AF NOGEN ART I FOR- BINDELSE MED BRUGEN AF DENS PRODUKTER, ELLER HVIS DENS PRODUKTER IKKE FUNGERER KORREKT.

23 Notes 23

24 Denmark AGA A/S Vermlandsgade København S Tel: Estonia Eesti AGA AS Pärnu mnt Tallinn Tel: Finland Oy AGA Ab Itsehallintokuja Espoo Tel: +358 (0) Island ISAGA Breidhofda Reykjavik Tel: Latvia AGA SIA Katrīnas iela 5 Rīga 1045 Tel: Lithuania AGA UAB Office Didlaukio st Vilnius Tel: Norway AGA AS Gjerdrumsvei Oslo Tel: Sweden AGA Gas AB Agavägen Lidingö Tel: + 46 (0) V G-TECTA 4GP Betjeningsmanual 2010 Linde Gruppen. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen side eller del af denne betjeningsmanual må reproduceres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten som angivet ovenfor. Linde Gruppen forbeholder sig retten til at rette trykfejl. Alle oplysninger er korrekte på det tidspunkt, hvor de gik i trykken.

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

G TECTA 4G Multigasdetektor

G TECTA 4G Multigasdetektor G TECTA 4G Multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA 4G Startsekvens

Læs mere

G-TECTA G-TECTA. Bærbare gasdetektorer.

G-TECTA G-TECTA. Bærbare gasdetektorer. G-TECTA G-TECTA Bærbare gasdetektorer. 2 Hvorfor AGA gasdetektorer? AGA er global leder inden for gasforsyning. Vi leverer ekspertise og produktløsninger til industri, handel, videnskab og forskning. Vores

Læs mere

G TECTA 4G Multigasdetektor

G TECTA 4G Multigasdetektor G TECTA 4G Multigasdetektor DK Betjeningsmanual 2 Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 3 Anvisninger specielt til brug i farlige områder 3 Anvisninger specielt til brug i ufarlige områder 4 Indledning

Læs mere

G-TECTA Cellaguard Kuldioxid og oxygen Faste monitorer

G-TECTA Cellaguard Kuldioxid og oxygen Faste monitorer G-TECTA Cellaguard Kuldioxid og oxygen Faste monitorer DK Betjeningsmanual 2 Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Indledning 3 Betjening og opsætning 3 Cellaguard -funktioner 3 Startopsætning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Værd at vide om Gasdetektion

Værd at vide om Gasdetektion Indhold: Brug & vedligehold af gasalarmer Forfatter: STM Dato: 03-01-2011 Henvisninger vedrørende kalibrering og bump test af håndholdte gasdetektorer. I det følgende betyder GD: Gasdetect s egne fortolkninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Crowconn Gasman Gasdetektor

Betjeningsvejledning Crowconn Gasman Gasdetektor Betjeningsvejledning Crowconn Gasman Gasdetektor El.nr. 63 98 963 044/057/060 Crowcon Gasman side 2 Sikkerhedsinformation... 3 Instruktioner specifikt til brug i risikable områder... 4 Områdeklassificeringer...

Læs mere

Betjeningsvejledning Crowcon Tetra 3 Multigasdetektor

Betjeningsvejledning Crowcon Tetra 3 Multigasdetektor Betjeningsvejledning Crowcon Tetra 3 Multigasdetektor El.nr. 63 98 963 141/183/196 Tetra 3 Multigasdetektor for personbeskyttelse...4 Sikkerhedsinformationer...4 Instruktioner for specifik brug i risikable

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

MODEL: SP12C7. (Mobil 4 gasdetektor) Brugermanual

MODEL: SP12C7. (Mobil 4 gasdetektor) Brugermanual MODEL: SP12C7 (Mobil 4 gasdetektor) Brugermanual Garanti og reparation Senko Co., Ltd. Garanterer igennem D-S Sikkerhedsudstyr A/S at produkter I SP serien for 24 måneder fra leveringsdato, erstatter defekte

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Manual. Crowcon Tetra3. Dansk/Norsk 1-18 EAN: EAN:

Manual. Crowcon Tetra3. Dansk/Norsk 1-18 EAN: EAN: Manual Crowcon Tetra3 Dansk/Norsk 1-18 EAN: 570 644 559 0322 EAN: 570 644 559 0629 Crowcon Tetra 3 1 Tetra 3 Personlig multigas detektor Udpakning... 3 Kvik start guide... 4 I. Introduktion... 6 II. Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning Dataloggere Testo 175 Betjeningsvejledning 3 1 Indhold 1 Indhold 4 2 Sikkerhed og miljø 5 2.1. Om denne vejledning 5 2.2. Sikkerhedsinstruktioner 6 2.3. Miljøbeskyttelse 6 3 Specifikationer 7 3.1. Anvendelse

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere