Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer"

Transkript

1 Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

2 Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler det om mere og andet end sprog, økonomi og arbejde, men også om de fælles grundlæggende demokratiske værdier, hvem skal så være med til at sikre det? Medborgerskab hvad betyder det? Vi er alle sammen deltagere i og ambassadører for vores demokrati, men nogle er mere i front end andre. Democracy Lab er en af måderne at ruste de, der arbejder på den demokratiske integrations fronter. Democracy Lab uddanner demokratiske mentorer blandt medarbejdere, rollemodeller, gadeplansmedarbejdere, boligsociale medarbejdere, unge råd, lokaludvalg og andre der i deres daglige virke måtte have behov for metoder til at arbejde med den demokratiske dialog og konflikthåndtering samt at få viden om grundlæggende problematikker i forhold til radikalisering og ekstremisme. Democracy Lab arbejder målrettet med at give de studerende kompetence til at genkende begyndende radikalisering og ekstremisme indenfor de kendte typologier, og at de demokratiske mentorer får konkrete metoder til arbejde mod radikalisering og ekstremisme. Democracy Lab fokuserer endvidere på at klarlægge og sikre de studerendes eget demokratiske ståsted. Democracy Labs grundidé er selve laboratorietanken, hvor viden og læring opnås gennem forsøg og kontrollerede eksperimenter learning by trying. Derfor uddanner Democracy Lab demokratimentorerne gennem rollespil, coaching, præsentationsøvelser, debat og andre undervisningsmetoder, der i sig selv tilstræber at illustrere det danske demokrati, de demokratiske processer og den demokratiske tankegang. Democracy Lab styrker demokrati-mentorerne til både dialog og konflikthåndtering samt giver de studerende metoder til, hvordan man gennem dialog kan flytte holdninger. Resultatet af Democracy Lab bliver kompetente demokratiske mentorer med tiltro til egne evner og kompetencer. Gennem Democracy Lab vil de studerende udvikle ny viden, nye kompetencer og få mulighed for at revurdere egne holdninger. Democracy Lab øger de studerendes erkendelsesniveau og faglige kompetencer. Democracy Lab afholdes som et intensivt kursusforløb med et efterfølgende coachingforløb. Kurset er opbygget i 7 moduler der varer i alt 5 dage fordelt over 3 gange. Kurset kan tilpasses efter behov til lokal kontekst. Pris ,00 kr. eks. moms pr. deltager, ved tilmelding af enkeltpersoner. Der kan aftales særlig pris ved hele hold fra arbejdspladser, lokaludvalg etc. Ring og hør nærmere. Telefonnummer eller mobil Ved gennemførelse opnår de studerende certificering. 2

3 Modul 1: Hvem er jeg, hvem er du? Lidt mere om indholdet Dette modul fokuserer på at give de studerende værktøjer til at præsentere sig selv og deres holdninger. Samtidig fungerer modulet som en præsentation af de studerende for hinanden, og det skaber netværk mellem de studerende til et fremtidigt samarbejde. Men forløbet også har betydning for det efterfølgende coachingforløb, hvor der bl.a. coaches ved hjælp af reflekterende teams. Democracy Lab fokuserer gennemgående på præsentation, præsentationsteknik og gennemslagskraft som en integreret del af undervisningen. På modulet er der introduktion til grundlæggende præsentationsteknik med vægt på forberedelse, opbygning og afslutning af en præsentation: Hvem er målgruppe og hvordan formidler jeg bedst mine synspunkter? Hvad betyder kropssprog og fysisk fremtoning? Hvordan styrer jeg debatten i en større forsamling? Hvordan sikrer jeg at klappen ikke går ned, og hvad gør jeg, hvis den gør? De studerende får grundlæggende kompetencer i præsentationsteknik, og slutter med en præsentation af et oplæg Mit demokrati som overgang til det efterfølgende modul. De studerende vil forud for Democracy Lab blive bedt om at tænke på indholdet i en sådan præsentation med udgangspunkt i deres egne helt konkrete erfaringer og oplevelser. Selve forberedelsen af oplægget sker i forbindelse med undervisningen i dette modul. De studerendes forberedelser og præsentationer vil løbende blive optaget på video, som bruges til den løbende evaluering af præsentationerne og rollespillene i dette og de efterfølgende moduler. Modul 2: Vores demokrati Modulet vil give en overordnet temaopdelt indblik i demokratiet, dets oprindelse, værdier, processer, begrænsninger og aktører. Denne afgrænsning af diskussionsemner har til formål at fastholde fokus og sikre en fælles referenceramme. Blandt andet vil modulet fokusere på respekten for menneskerettighederne, frihedsrettighederne og de grundlovssikrede rettigheder. De studerende vil få indblik i den nødvendige afvejning af rettigheder fx af retten til religionsfrihed i forhold til retten til kønsligestilling. At alle har ret til at bestemme over eget liv, egen seksualitet, tro mv., så længe de ikke krænker andre og andres rettigheder. Modulet vil også give de studerende viden om mekanismerne bag ekstremisme og radikalisering, ekstremismens typologi, demokratiske modsvar til ekstremisme og radikalisering, forholdet mellem Vesten og den muslimske verden m.v. Denne fælles ramme giver de studerende referencepunkter i forhold til deres egen opfattelse og holdninger om og til demokratiet. En fælles begrebsdefinering hindrer misforståelser og letter kommunikationen. Centralt i dette modul er, at undervisningsmetoden målrettes mod at illustrere demokrati i praksis ved hjælp af f.eks. et retssagsforum med forsvarer, anklager osv. Også andre rollespil og praktiske øvelser skal tjene til at give en direkte og konkret viden hos de studerende om de demokratiske processer. Modulet vil endvidere facilitere og fokusere på dialog om visioner for det demokratiske samfund som Hvad er det for et samfund vi ønsker. Modul 3: Mit demokrati 3

4 Med udgangspunkt i foregående modul skal de studerende sætte deres personlige demokratiopfattelse ind i en kontekst. Dette gøres blandt andet ved at lade de studerende formulere demokratiets grundprincipper ud fra egen forståelse. Gennem gruppediskussion af egne cases fremmes erkendelsesprocessen, og de studerende får klarhed over deres eget demokratiske ståsted. Ved hjælp af øvelser i plenum arbejdes der hen imod en afklaring af de studerendes egen og fælles opfattelse af demokrati, værdier og normer samt relationen til det danske samfund. Øvelser og rollespil i plenum udmønter sig i konkrete problemformuleringer som kan være 3-5 debatpunkter om demokrati og/eller samfundsproblemer. I den forbindelse arbejdes også med spørgsmålet om flerkulturel identitet, og det at navigere imellem et minoritets- og et majoritetssamfund. Diskussion af spørgsmål som diskrimination vil også indgå her. Modul 4: Hvordan håndterer jeg den svære diskussion? Modulet ruster demokrati-mentorerne til at håndtere svære diskussioner. Med udgangspunkt i, at der i et demokrati skal være plads til uenighed, og at det er positivt, at vi ikke alle er ens, vil de studerendes personlige debatpunkter danne grundlag for de studerendes indgang til konflikthåndtering og dermed sikres sammenhængen. Gennem rollespil, retssagsforum og forhandlingsøvelser, gives konkrete redskaber til fremme dialog, håndtere konflikter, være bevidst om konflikttrappen, kunne udøve mental judo, konfrontationsteknik, humor og andre metoder til at håndtere svære diskussioner og debatter. Derudover vil de studerende få kendskab til de argumenter, der kendetegner forskellige typer af ekstremistisk retorik samt mulige modargumenter og specifikt træne at debattere med unge med ekstremistiske synspunkter. Modulet vil ligeledes uddanne rollemodellerne i forhandlingsteknikker, f.eks. i forhold til unge, hvor forældrene er uvidende om danske forhold, og den unge selv derfor har brug for teknikker, der åbner op for en dialog mellem dem og forældrene. Modul 5: Hvor skal jeg hjælpe folk hen? Modulets fokus vil være at give de demokrati-mentorerne mulighed for at kunne hjælpe de unge og andre, der rådgiver videre. Modulet vil derfor give de studerende kendskab til indgange til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og relevante informationskanaler. Desuden vil de studerende få kendskab til vejledningscentre, hotlines og relevante myndigheder, som de studerende kan videreformidle. Endvidere vil modulet omhandle demokrati-mentoren som inspirationskilde. Modul 6: Hvordan og hvor meget må og kan jeg hjælpe? Modulet vil fokusere på at give de studerende indsigt i, hvordan man yder bedst mulig rådgivning, f.eks. ved at coache, rådgive og vejlede unge eller andre, der tumler med svære problemer. Modulet vil også sikre, at de studerende får en sikker viden om, hvor grænserne for rådgivningen går og sikre, at demokrati-mentorerne ikke selv i en rådgivningssituation kommer i klemme eller rådgiver udover sine kompetencer og muligheder. 4

5 Modul 7: Opfølgning på Democracy Lab Efter Democracy Lab uddannelsen gennemføres efterfølgende et coaching forløb, hvor der coaches i grupper og reflekterende teams om erfaringer og udfordringer i det efterfølgende praktiske arbejde som demokrati-mentor. Der coaches konkret på den enkeltes opfattelse af, hvad der er deres største udfordringer som demokrati-mentorer og kompetencerne til at tage konfrontationer og forhandlinger udbygges. 5

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog

COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog COLLIGO Inspirationskatalog Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning Facilitering af visionsog beslutningsprocesser Konflikthåndtering via konstruktiv kommunikation Få viden om og konkrete værktøjer

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere