Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Hanne Andersen Afd. for Medicinsk Videnskabsteori e mail: Kopi af PowerPoint på hjemmesiden orienter Jer i tentamensmaterialet i god tid! 1

2 Videnskabsteori Naturvidenskabelig og argumentation Lidt logik Grundbegreber Epistemologi og ontologi Empirisme og rationalisme Moderne videnskabsteoretiske positioner logisk empirisme kritisk rationalisme paradigmer og revolutioner manan.dk 2

3 Logik Deduktive slutninger alle mennesker har brug for søvn alle studerende er mennesker alle studerende har brug for søvn konklusionen følger logisk af præmisserne hvis præmisserne er sande, så er konklusionen også sand gyldigt: konklusionen følger af præmisserne holdbart: præmisserne er sande 3

4 Logik Induktive slutninger hos Pt 1 med CJD findes et særligt protein hos Pt 2 med CJD findes et særligt protein (mange flere iagttagelser) hos alle pt med CJD findes et særligt protein Generalisering fra en række specifikke sætninger til en general sætning Selv om præmisserne er sande, kan konklusionen alligevel være falsk 4

5 Logik Modus ponens p q hvis man afleverer en blank opgavebesvarelse, dumper man ps har afleveret en blank opgavebesvarelse qs er dumpet Fejlslutning p q hvis man afleverer en blank opgavebesvarelse, dumper man qs er dumpet p S har afleveret en blank opgavebesvarelse 5

6 Logik Modus tollens p q hvis man afleverer en blank opgavebesvarelse, dumper man p S er ikke dumpet q S har ikke afleveret en blank opgavebesvarelse Fejlslutning p q hvis man afleverer en blank opgavebesvarelse, dumper man q S har ikke afleveret en blank opgavebesvarelse p S er ikke dumpet 6

7 Videnskab (ODS) Forskning der går metodisk, kritisk til værks og stiller krav om fyldestgørende bevisførelse for eller begrundelse af de fremsatte påstande metodisk kritisk fyldestgørende bevisførelse begrundelse viden: sand, begrundet mening 7

8 Epistemologi og ontologi Epistemologi Hvad er betingelserne for at vide noget bygger vores viden på empiriske data bliver vores viden udledt fra grundsætninger Ontologi Hvad er der i verden, og hvilke egenskaber har det er det naturen selv, vi beskriver med vores teorier er det teorierne, der får verden til at se ud, som den gør 8

9 Empirisme Sanseerfaringen er den eneste kilde til viden Locke ( ) Berkeley ( ) Hume ( ) det direkte erfarede ( dette er en nyre ) induktion 9

10 Rationalisme Fornuften er kilden til viden Descartes ( ) Leibniz ( ) grundlaget for erkendelsen er almene principper, som kan indses ved fornuftsmæssig overvejelse deduktion ud fra disse principper 10

11 Problemer Empirisme hvad kan direkte observeres dette er en nyre dette er karposis sarkom patienten er immunsvækket induktionsproblemet Rationalisme hvordan kan det begrundes, at der må være nødvendige sammenhænge mellem fundamentale begreber hvordan kan vi erkende disse sammenhænge 11

12 Moderne videnskabsteori Logisk positivisme Kritisk rationalisme Paradigmer og revolutioner Eksempler medicin 12

13 Logisk positivisme/logisk empirisme manan.dk Wienerkredsen Schlick, Carnap, Neurath, Hahn, Gödel m.fl. Selskabet for Empirisk Filosofi, Berlin Reichenbach, Hempel, von Mises, Grelling m.fl. International bevægelse I Danmark bl.a. Niels Bohr, Jørgen Jørgensen International Encyclopedia of Unified Science 13

14 Logisk positivisme/logisk empirisme manan.dk Vi kan skelne klart mellem rene observationer og teori Kun det, der i sidste ende kan føres tilbage til rene observationsudsagn, er meningsfuldt (verifikationsprincippet) Videnskaben vokser ved at inkorporere enkeltstående teorier i mere omfattende teorier 14

15 Logisk positivisme/logisk empirisme manan.dk Videnskabelig forklaring almen lov randbetingelser fænomen der skal forklares Gravitationsloven masse, afstand faldende genstande Forklaring af love mere generel lov randbetingelser specifik lov relativitetsteori v<<c Newtons love 15

16 Kritisk rationalisme (Popper) Karl Popper ( ) snedker, kirkemusiker, lærer ph.d. i psykologi (1928), gymnasielærer i matematik & fysik universitetsansat i filosofi fra 1937 Vi observerer altid kun på baggrund af en teori Observationerne kan kun vise, hvis en teori er forkert Vi kan hele tiden skille os af med flere og flere forkerte teorier 16

17 Kritisk rationalisme (Popper) Poppers metodologi dristige hypoteser og kompromisløse falsifikationer undgå ad hoc hypoteser (hypoteser der inføres for at løse et bestemt problem uden at den kan testes på uafhængig vis) Problem hvordan afgøre, om man har falsificeret en bestemt hypotese frem for nogle hjælpehypoteser 17

18 Eksempel: Semmelweiss Semmelweiss ( ), Wien Andel af kvinder, der dør i barselsseng Afd 1 Afd ,2% 2,3% ,8% 2,0% ,2% 2,7% 18

19 Eksempel: Semmelweiss Hypoteser dårligere diæt, pleje, undersøgelser præstens tilstedeværelse Observationer samme diæt, pleje, undersøgelser præsten lægger ruten om, uændret dødelighed 19

20 Eksempel: Semmelweiss Lægestuderende og jordemødre bytter afdeling dødelighed bytter med Kollega dør efter snitsår ved dissektion Barselsfeber skyldes ligpartikler håndvask efter dissektion: dødelighed falder ikke-observerbare størrelser 20

21 Kuhn: Paradigmer og revolutioner Billedet af videnskaben i slutningen af 1950erne Videnskabsteori videnskaben vokser ved at sammenfatte enkeltstående teorier i mere omfattende teorier Videnskabshistorie: kumulativ udvikling Oprør Kuhn ( ), fysik, matematik Feyerabend ( ), fysik, operasang, filosofi Hanson m.fl. 21

22 Kuhn: Videnskabernes udvikling Historisk baseret oprør Hvis historien blev betragtet som andet end en ophobning af anekdoter og årstal, kunne den fremkalde en afgørende ændring i vort nuværende billede af videnskaben Kuhn: Videnskabens Revolutioner,

23 Kuhn: Videnskabernes udvikling Det nye billede Tidligere videnskabshistorie skrives som udvikling frem mod nutiden kumulativ udvikling Ny videnskabshistorie skrives som udvikling ud fra fortiden vekslende billede af traditionsbunden normalvidenskab og traditionsomstyrtende revolutioner 23

24 Kuhn: Normalvidenskab Paradigme klassiske værker eksemplariske problemer og løsninger hele tankerammen Masterman: >20 forskellige betydninger Disciplinær matrix symbolske generalisationer ontologiske overbevisninger værdier eksempler på problemløsninger 24

25 Kuhn: Normalvidenskab Konsensus i det videnskabelige samfund begreber problemer problemløsninger Opnåede resultater giver kun anledning til lykønskning, ikke til overraskelse Så længe de redskaber, et paradigme leverer, fortsat er i stand til at løse de problemer, det fastlægger, bevæger videnskaben sig hurtigst og trænger dybest ned ved tillidsfuldt at anvende disse redskaber 25

26 Kuhn Krise og ekstraordinær videnskab Krise manan.dk anomalierne har sat spørgsmålstegn ved det accepterede grundlaget må revurderes Ekstraordinær videnskab grundlaget undersøges alternativer fremsættes fokuserer på at opløse anomalier 26

27 Kuhn: Anomalier Forekomst der bryder med videnskabsfolkenes forventninger til, hvordan verden er daglige anomalier apparaturfejl approximationer, nøjagtighed, usikkerhed forventes løst ved små tilføjelser til teori alvorlige anomalier problemer kan ikke løses problemer udfordrer primære dele af teori 27

28 Kuhn: Inkommensurabilitet Accepterede værktøjer skiftes ud nye eksemplariske problemer nye eksemplariske løsninger og metoder nye ontologiske overbevisninger når paradigmer ændres, ændres verden med dem 28

29 Kuhn: Inkommensurabilitet, eks. Ørsteds teori om elektricitet romantik: dikotomier, forvandling vekselkamp mellem to grundkræfter positiv elektricitet grundform negativ elektricitet grundform biologisk reproduktion: udladningsfænomen anvendelsen af dette på den dyriske fysiologi er let og kan foretages af enhver, som har forstået det foregående 29

30 Paradigmer i klinikken Konventionel versus komplementær medicin udgør den konventionelle medicin ét paradigme? udgør den komplementære medicin ét paradigme? hvilke paradigmer er forenelige? kan man forestille sig en konventionel forklaring på homøopati? 30

31 Paradigmer i biomedicinen Kogalskab scrapie kendt siden 1700 tallet fra 1930erne kendt som infektionssygdom filtreringsforsøg peger på virus som agens 1960erne: SE kan overføres via infektion af hjernemateriale fra syge dyr til raske dyr agens er et langsomtvirkende virus 31

32 Paradigmer i biomedicinen Hypoteser: infektiøse agens indeholder DNA DNA kan ødelægges ved ioniserende stråling eller ved bestråling med ultraviolet lys Forventning: bestråles det inficerede hjernevæv, kan det ikke overføre smitte Anomali: hjernevævet er infektiøst også efter bestråling 32

33 Paradigmer i biomedicinen Hvilken hypotese sætter anomalien spørgsmålstegn ved DNA kan ødelægges ved ioniserende stråling eller ved bestråling med ultraviolet lys Virus teorien: agens er et virus, men dets DNA godt beskyttet af en protein kappe infektiøse agens indeholder DNA Prion teorien: agens indeholder ikke DNA, men er et protein 33

34 Paradigmer i biomedicinen Prusiners teori det infektiøse agens er et protein Anomali: et protein oprenses (PrP) aminosyrer i PrP identificeres Gen for produktion af PrP findes i pattedyrsceller dvs. pattedyr producerer selv PrP uden at blive syge 34

35 Paradigmer i biomedicinen Næste version af Prusiners teori PrP findes i forskellige rumlige konfigurationer to forskellige former af PrP findes, hvoraf en kan nedbrydes med protease Gådeløsningen inden for denne version hvordan folder proteinet fra den ufarlige til den farlige konfiguration? Fordele: mulig nyfortolkning af det Centrale Dogme kan forklare både infektiøse og arvelige varianter af sygdommene 35

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kendsgerningerne taler for sig selv

Kendsgerningerne taler for sig selv Kendsgerningerne taler for sig selv Af cand.scient. Kristian Bánkuti Østergaard Creationisten og evolutionisten kan betragte den samme abe, men mens creationisten ser det som et argument for skabelse,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet God og dårlig videnskab Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Oversigt 1. Hvad er videnskab? Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab og verdensanskuelser. Forskellen

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for:

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel fænomenologi Et tværdisciplinært

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Gregory Bateson & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan give af perspektiver på ledelse.

Gregory Bateson & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan give af perspektiver på ledelse. Gregory Bateson & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan give af perspektiver på ledelse. Andreas Juhl & Thorkil Molly Søholm (c) 2003 Målet med denne artikel er at give en præsentation af udvalgte dele

Læs mere