Eksamensprojekt for grundforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensprojekt for grundforløbet"

Transkript

1 Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi

2 Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet skal fordeles mellem 50% på de praktiske fag og 50% på de teoretiske fag. Kok Smørrebrødsjomfru Cater Tjener Miljø Sundhed og madkemi Hygiejne Kommunikation IT Dit eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i 1 emne, eksempelvis: En råvare/drikkevare En fødevare og forskellige tilberedningsmetoder En menu/ret Side 2 af 10

3 Emner i eksamensprojektet: Du skal vise at du har et kendskab indenfor hver af disse nedenstående hovedemner/fag. Du skal kunne gå i dybden med Sundhed og madkemi, eksempelvis kostvaner næringsstoffernes betydning - kulhydrater - fedt - protein - vitaminer - mineraler mål og vægt ph alkohol Hygiejne og egenkontrol, eksempelvis temperaturregler egenkontrol mikrobiologi tilsynsmyndigheder / fødevarekontrol Tjener, eksempelvis menulære borddækning drikkevarer/alkohol a la carte restaurant/café priser/prissætning tranchering/flambering madkultur værtskab Side 3 af 10

4 Gastronom, eksempelvis råvaren og håndteringen af denne grundtilberedningsmetoder kalkulation anretning og servering sensorisk og kulinarisk kvalitet varekendskab Miljø, eksempelvis økologi madspild affaldssortering bæredygtighed i forhold til den valgte råvare eller det valgte emne Kommunikation, eksempelvis præsentationsteknik kropssprog IT, eksempelvis powerpoint prezi film publisher Side 4 af 10

5 Krav til eksamensprojektet: Disposition Du skal udarbejde en disposition til brug ved din mundtlige fremlæggelse. En disposition er en kort beskrivelse af det, du vil fremlægge til eksamen indenfor hvert enkelt fag. Dispositionen skal godkendes af din eksamenslærer inden eksamen og medbringes i 3 eksemplarer til din eksamen. En til censor, læreren og dig. Brug IT Du skal bruge IT (film, Power Point, Prezi, Publisher (folder) eller lignende) i forbindelse med din præsentation til eksamen Individuel bedømmelse Projektet skal løses enkeltvis eller i grupper på maks. tre personer, dog er den mundtlige eksamination altid individuel. Side 5 af 10

6 Disposition Navn: Klasse: Eksamens dato: Emne: Beskriv hvilke emner du vil komme nærmere ind på indenfor Gastronom: Tjener: Sundhed/madkemi: Hygiejne: Miljø: Kommunikation: IT: HUSK 3 EKSEMPLARER TIL DIN EKSAMEN! Side 6 af 10

7 Projektet bedømmes ud fra 7-trins karakterskalaen, med beståelseskravet 02 Link til eksamensplan: https://www.hrs.dk/media/480997/eksamensreglementbed mgaselev_1_.pdf Side 7 af 10

8 Eksamensreglement for grundforløbseksamen 1. Mål Eksamensprojektet er en del af undervisningen. 2. Krav Du/I skal lave et eksamensprojekt. Der må max. være tre elever om at lave eksamensprojektet. 3. Indstilling til eksamen Du er indstillet til eksamen, medmindre andet er aftalt med din lærer. 4. Prøveform Individuel mundtlig eksamen i ca. 30 minutter inkl. bedømmelse af din præstation. 4a. Særlige prøvevilkår Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk kan der aftales en særlig prøveform med skolens ledelse. Den særlige prøveform skal være aftalt i god tid min. 1 måned før du skal til eksamen. 5. Materialer Du er selv ansvarlig for at medbringe dit eksamensprojekt/disposition til eksamen. 6. Mødetid Du skal møde senest 30 minutter før det angivne eksamenstidspunkt. 7. Eksamen Fremlæggelse af dit eksamensprojekt. Bemærk, at det ikke er muligt at gå online under eksamen, men at der vil være en PC til rådighed i eksamenslokalet. 8. Bedømmelse/karakter Efter den mundtlige eksamination bedømmer censor og eksaminator (din lærer) din præstation. Karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af din præstation og gives med det samme. 9. Ved for sent fremmøde Ved senere fremmøde end det angivne tidspunkt, vurderes det om forsinkelsen er rimeligt begrundet. Medbring dokumentation fra DSB i forbindelse med forsinkelse af transport til skolen. Hvis det er muligt tilbydes en eksamination på et senere tidspunkt så hurtigt som muligt. 10. Regler for sygeeksamen og omprøver Ved sygdom skal du ringe til skolens reception på og opgive: navn CPR-nr. Side 8 af 10

9 at du er syg og ikke kan deltage i eksamen (fortæl, hvilken eksamen du skal til og hos hvilken lærer) Hotel- og Restaurantskolen skal have en lægeerklæring senest 8 dage efter eksamensdatoen. Du vil blive tilbudt at gå til sygeeksamen. Hvis du må forlade prøven på grund af sygdom, får du tilbudt en sygeeksamen. Hvis du af andre årsager ikke deltager i eksamen, skal du skriftligt meddele ledelsen, hvorfor du ikke har været til eksamen. Herefter vurderer skolens ledelse, om du kan få tilbudt en sygeeksamen. 11. Antal eksamensgange Du kan max. gå til eksamen i dit eksamensprojekt 2 gange. I særlige tilfælde kan skolens ledelse give tilladelse til en tredje eksamen. 12. Udeblivelse Såfremt du udebliver fra en eksamen uden gyldig grund, skal du orientere studievejledningen rettidigt (altså samme dag som eksamen afholdes), hvorfor du ikke er gået til eksamen. Herefter vurderes, om du kan få tilbudt en reeksamination. Har du ikke meddelt studievejledning om årsag til udeblivelse i tide, vil du blive udmeldt med øjeblikkelig virkning. Samtidigt standses SU. Når du udebliver fra eksamen har du brugt 1 af de i alt 2 forsøg, du har til at gå til grundforløbseksamen. 13. Klager Hvis du vil klage over eksamen, skal den være skriftlig og begrundet. Hvis du er under 18 år, kan dine forældre klage. I klagen skal følgende fremgå: eksamensfag og eksamensdato navn og adresse CPR-nr. konkret, hvad du er utilfreds med, eksempelvis selve prøveforløbet eller bedømmelsen/ karakteren. Klagen skal sendes til skolens ledelse og afleveres senest 2 uger efter eksamensdagen. Studievejledningen kan hjælpe dig med selve klagen. Klagen kan resultere i følgende: 1. tilbud om ny prøve (omprøve) 2. at du ikke får medhold i klagen Hvis du får medhold i din klage (punkt 1), skal du inden 14 dage efter at du har modtaget afgørelsen på din klage, give besked til uddannelseslederen for den uddannelse du går på, om du ønsker omprøve. Omprøve kan resultere i en lavere karakter. Side 9 af 10

10 Bedømmelsesplan til grundforløbseksamen på Hotel- og Restaurantskolen Til den mundtlige grundforløbseksamen vil eksaminator og censor vurdere om du kan: Fødevarekemi og sundhed forklare principperne for et sundt måltid forklare hvilke råvarer der er særligt sunde at spise og sundhed konkret i forhold til dit valgte råvare/emne forklare hvad næringsstoffer er, deres funktion i kroppen og komme med eksempler på hvilke næringsstoffer den valgte råvare indeholder Hygiejne og egenkontrol forklare principper for hygiejniske adfærd i køkkenet forklare hvad egenkontrol er Mad og gæster give eksempler på danske og/eller internationale madtraditioner. Fortælle om historien bag og om kulturen omkring emnet forklare hvad god gæsteservice handler om præsentere din råvare i forhold til en menu og valg af drikkevarer hertil komme med et forslag til borddækning i forbindelse med din menu Grundtilberedningsmetoder forklare forskelle på de forskellige grundtilberedningsmetoder forklare hvordan grundtilberedningsmetoderne bruges komme med eksempler på hvordan du har arbejdet med råvareren og grundtilberedninger i køkkenet nævne forskellige typer af råvarer og hvordan de bruges ud fra dit varekendskab forklare hvilke tilberedningsmetoder der typisk bruges til de forskellige råvarer komme med eksempler på råvarer du har arbejdet med i køkkenundervisningen Vise dit kendskab til varen gennem Varekendskab Råvaren i miljøet forklare hvad bæredygtig produktion går ud på forklare hvad økologisk produktion går ud på forklare hvilke miljøudfordringer vi har i vores samfund Kommunikation & IT Censor og eksaminator vil også vurdere, om du kan bruge IT ex. power points til den mundtlige eksamen, om du har forståelse for emnerne i dit eksamensprojekt og om du kan fremlægge selvstændigt. Præsenter billeder eller film af tilberedningsmetoder med den valgte råvare og forklar hvad der sker. Side 10 af 10

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere