Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: kwh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G C Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Bolig 84, 86 og 88: 1 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 2 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 810 kwh 300 kr kr. 5,6 år Bolig 90, 92 og 94: 10 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 930 kwh 400 kr kr. 4,9 år 11 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 12 Bygn Isolering af stik 470 kwh 200 kr kr. 9,6 år

2 SIDE 2 AF 51 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Bolig 96 og 98: 21 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 620 kwh 300 kr kr. 4,9 år 22 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 23 Bygn Isolering af stik 310 kwh 200 kr kr. 9,7 år Bolig 100, 102 og 104: 32 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 33 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 34 Bygn Isolering af stik 910 kwh 400 kr kr. 5,0 år 460 kwh 200 kr kr. 8,9 år Bolig 106, 108, 110 og 112: 43 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 44 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer kwh 5,80 m³ koldt brugsvand 500 kr kr. 4,9 år 300 kr. 500 kr. 2,5 år 45 Bygn Isolering af stik 620 kwh 300 kr kr. 8,8 år Bolig 114 og 116: 54 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 55 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 590 kwh 200 kr kr. 5,1 år Bolig 118, 120 og 122: 65 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 930 kwh 400 kr kr. 4,9 år

3 SIDE 3 AF 51 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 66 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 67 Bygn Isolering af stik 460 kwh 200 kr kr. 8,9 år Bolig 124 og 126: 77 Bygn Montering af vandspareindsats i taparmaturer 5,80 m³ koldt brugsvand 300 kr. 500 kr. 2,5 år 78 Bygn Isolering af tilslutningsrør til VVB 540 kwh 200 kr kr. 5,6 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

4 SIDE 4 AF 51 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 0 kr./år Samlet besparelse på vand kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Bolig 84, 86 og 88: 3 Bygn Isolering af stik 410 kwh 200 kr. 4 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 5 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 6 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh kwh 700 kr kr.

5 SIDE 5 AF 51 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 7 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 250 kwh 82 kr. 8 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk kwh 700 kr. 9 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 500 kr. Bolig 90, 92 og 94: 13 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 14 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 480 kwh 200 kr. 15 Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 580 kwh 200 kr. 16 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh kr. 17 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 300 kwh 99 kr. 18 Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. 340 kwh 200 kr. 19 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk kwh 500 kr. 20 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 400 kr. Bolig 96 og 98: 24 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 25 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 320 kwh 200 kr. 26 Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 400 kwh 200 kr. 27 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh 900 kr. 28 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 190 kwh 62 kr.

6 SIDE 6 AF 51 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 29 Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. 220 kwh 72 kr. 30 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk 950 kwh 400 kr. 31 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 300 kr. Bolig 100, 102 og 104: 35 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 36 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 490 kwh 200 kr. 37 Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 570 kwh 200 kr. 38 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh kr. 39 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 310 kwh 200 kr. 40 Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. 350 kwh 200 kr. 41 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk kwh 500 kr. 42 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 400 kr. Bolig 106, 108, 110 og 112: 46 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 47 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 520 kwh 200 kr. 48 Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 590 kwh 200 kr. 49 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 280 kwh 92 kr. 50 Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. 350 kwh 200 kr.

7 SIDE 7 AF 51 Forslag til forbedring 51 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder. Årlig besparelse i energienheder kwh Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr. 52 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk kwh 600 kr. 53 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 400 kr. Bolig 114 og 116: 56 Bygn Isolering af stik 300 kwh 99 kr. 57 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 58 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 320 kwh 200 kr. 59 Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 400 kwh 200 kr. 60 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh 900 kr. 61 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 200 kwh 66 kr. 62 Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. 230 kwh 76 kr. 63 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk 930 kwh 400 kr. 64 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 300 kr. Bolig 118, 120 og 122: 68 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 69 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 400 kwh 200 kr. 70 Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 430 kwh 200 kr. 71 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh kr.

8 SIDE 8 AF 51 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 72 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 220 kwh 72 kr. 73 Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. 74 Bygn Østfacade - D01 - Udskiftning af yderdøre med 2 lags termorude 270 kwh 89 kr. 910 kwh 400 kr. 75 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk kwh 500 kr. 76 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 400 kr. Bolig 124 og 126: 79 Bygn Isolering af stik 280 kwh 92 kr. 80 Bygn Etablering af automatik til centralstyring kwh kr. 81 Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 82 Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og dører med 2 lags termoruder kwh kwh 500 kr kr. 83 Bygn (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 170 kwh 56 kr. 84 Bygn (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk kwh 500 kr. 85 Bygn (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh 400 kr.

9 SIDE 9 AF 51 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Boligerne er opført i 1993 og Bygningerne er i rimelig isoleringsmæssig stand. Der kan udføres enkelte energiøkonomisk rentable forbedringer i boligerne. Energimærket udgør et samlet mærke på følgende bygninger i henhold til BBR-meddelelsen. - Bygning nr. 1. Knasten 84, 86 og 88 - Bygning nr. 2. Knasten 90, 92 og 94 - Bygning nr. 3. Knasten 96 og 98 - Bygning nr. 4. Knasten 100, 102 og Bygning nr. 5. Knasten 106, 108, 110 og Bygning nr. 6. Knasten 114 og Bygning nr. 7. Knasten 118, 120 og Bygning nr. 8. Knasten 124 og 126 Opmåling er udført efter udleveret målfast tegningsmateriale og stikprøve målinger på steder. Der er ikke solvarme, varmepumpe eller solceller i bygningen. Etablering af vedvarende energi er ikke umiddelbart rentabelt, men kunne eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske. Hvis varmtvandsbeholderen alligevel skal udskiftes, vil investering i solvarme være mere fordelagtig, da solvarme kan anvendes til fremstilling af varmt brugsvand. Når der bruges, vil der typisk ikke kunne spares noget på varmeregningen ved at skifte til en vedvarende energi. I langt de fleste områder er varmeøkonomien i forvejen fornuftig. Derudover er der typisk tilslutningspligt i områderne. Og selv hvis der kunne fås lov at springe fra, er der ofte afgifter forbundet med tilslutningen, som der stadig skal betales, selv om boligerne ikke længere bruger. Ejers oplyste varmeforbrug er mindre end det beregnede forbrug. Dette kan skyldes, at ikke alle rum i ejendommen opvarmes til 20 grader som forudsat i beregningen.

10 SIDE 10 AF 51 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Bolig 84, 86 og 88: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 5: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bolig 90, 92 og 94: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale, samt besigtigelse. Bygn (27)02 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (27)03 - Skråvægge i tagetagen er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 14: Forslag 15: Forslag 18: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet.

11 SIDE 11 AF 51 Bolig 96 og 98: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale, samt besigtigelse. Bygn (27)02 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (27)03 - Skråvægge i tagetagen er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 25: Forslag 26: Forslag 29: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Bolig 100, 102 og 104: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale, samt besigtigelse. Bygn (27)02 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (27)03 - Skråvægge i tagetagen er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 36: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.

12 SIDE 12 AF 51 Forslag 37: Forslag 40: Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Bolig 106, 108, 110 og 112: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale, samt besigtigelse. Bygn (27)02 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (27)03 - Skråvægge i tagetagen er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 47: Forslag 48: Forslag 50: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Bolig 114 og 116: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale, samt besigtigelse. Bygn (27)02 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale.

13 SIDE 13 AF 51 Bygn (27)03 - Skråvægge i tagetagen er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 58: Forslag 59: Forslag 62: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Bolig 118, 120 og 122: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale, samt besigtigelse. Bygn (27)02 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (27)03 - Skråvægge i tagetagen er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 69: Forslag 70: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygn (27)03 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet.

14 SIDE 14 AF 51 Forslag 73: Bygn (27)02 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Bolig 124 og 126: Status: Bygn (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 190 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 81: Bygn (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.

15 SIDE 15 AF 51 Ydervægge Bolig 84, 86 og 88: Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 9: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 90, 92 og 94: Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (21)02 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 20: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 96 og 98:

16 SIDE 16 AF 51 Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (21)02 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 31: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 100, 102 og 104: Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (21)02 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 42: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 106, 108, 110 og 112:

17 SIDE 17 AF 51 Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (21)02 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 53: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 114 og 116: Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (21)02 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 64: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 118, 120 og 122:

18 SIDE 18 AF 51 Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Bygn (21)02 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 76: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bolig 124 og 126: Status: Bygn (21)01 - Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. I henhold til tegningsmateriale. Forslag 85: Bygn (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.

19 SIDE 19 AF 51 Vinduer, døre og ovenlys Bolig 84, 86 og 88: Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V02 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Forslag 6: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 90, 92 og 94: Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V04 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags

20 SIDE 20 AF 51 Bygn Østfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V02 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Forslag 16: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 96 og 98: Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V06 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Bygn Sydfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V06 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Bygn Østfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V02 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags

21 SIDE 21 AF 51 Bygn Vestfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Forslag 27: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 100, 102 og 104: Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V06 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Bygn Østfacade - V04 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V02 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Forslag 38: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 106, 108, 110 og 112:

22 SIDE 22 AF 51 Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V07 - (udestue) Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V07 - (udestue) Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V07 - (udestue) Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V08 - (udestue) Fast ovenlys. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Forslag 51: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 114 og 116: Status: Bygn Nordfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags

23 SIDE 23 AF 51 Bygn Sydfacade - V02 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Forslag 60: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 118, 120 og 122: Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - V07 - (udestue) Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V03 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags

24 SIDE 24 AF 51 Bygn Sydfacade - V07 - (udestue) Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Østfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V05 - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V07 - (udestue) Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V08 - (udestue) Fast ovenlys. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Forslag 71: Forslag 74: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygn Østfacade - D01 - Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bolig 124 og 126: Status: Bygn Nordfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Nordfacade - D01 - Yderdør og med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - V02 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Sydfacade - D01 - Yderdør med 3 ruder. Dør er monteret med 2 lags

25 SIDE 25 AF 51 Bygn Østfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Bygn Vestfacade - V01 - Vinduer, faste og gående. Vinduer er monteret med 2 lags Forslag 82: Bygn Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant, samt udskiftning af yderdører med 2 lags termoruder til yderdører monteret med 2 lags energirude med varm kant.

26 SIDE 26 AF 51 Gulve og terrændæk Bolig 84, 86 og 88: Status: Bygn (12)01 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (12)02 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)01 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)02 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Forslag 7: Forslag 8: Bygn (13)02 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bygn (13)01 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bolig 90, 92 og 94: Status: Bygn (12)01 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (12)02 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)01 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale.

27 SIDE 27 AF 51 Bygn (13)02 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Forslag 17: Forslag 19: Bygn (13)02 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bygn (13)01 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bolig 96 og 98: Status: Bygn (12)01 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (12)02 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)01 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)02 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Forslag 28: Bygn (13)02 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.

28 SIDE 28 AF 51 Forslag 30: Bygn (13)01 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bolig 100, 102 og 104: Status: Bygn (12)01 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (12)02 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)01 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Bygn (13)02 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med gns. 170 mm letklinker under betonen. (Med gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale. Forslag 39: Forslag 41: Bygn (13)02 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bygn (13)01 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Bolig 106, 108, 110 og 112: Status: Bygn (12)01 - Tegl-, letbetonvæg, letbetonfundament (Uden gulvvarme). I henhold til tegningsmateriale.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Lærkevej 9 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

233.370 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

233.370 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Jens Jessensvej 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by: 8653 Them BBR-nr.: 740-025293-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkendalvej 1 Postnr./by: 7600 Struer BBR-nr.: 671-041488-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 18 Adresse: Postnr./by: Viborgvej 5B 9500 Hobro BBR-nr.: 791-214988-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: P. Knudsens Vej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-062512-001 Energikonsulent: Anders Dahl Mogensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 24 Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by: 4400 Kalundborg BBR-nr.: 326-013303-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Danmarksgade 29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-042202-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rønvangen 169 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rønvangen 169 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rønvangen 169 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-011091-001 Energikonsulent: Peter Just Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Jellingvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Jellingvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Jellingvej 2 Postnr./by: 7100 Vejle BBR-nr.: 630-012365-001 Energikonsulent: Gunnar Stenhøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Anne Krabbes Vej 7 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112317 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 0,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 0,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ingridsvej 95 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-069314-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 695 kwh el 0,01 Kløvet rummeter brænde

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 695 kwh el 0,01 Kløvet rummeter brænde SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Liselejevej 91A 3360 Liseleje BBR-nr.: 260-005866-001 Energikonsulent: Ole Wedel Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye pumper 1.349 kwh el 2.100 kr. 16.000 kr. 7,9 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye pumper 1.349 kwh el 2.100 kr. 16.000 kr. 7,9 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Thrigesvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014129-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skolevang 3 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skolevang 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevang 3 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-004347-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Østergade 10 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001626-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Asylgade 12 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Asylgade 12 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Asylgade 12 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-005525-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Møllevej 17B 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-013575-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 1.640 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 1.640 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Parketten 8 Postnr./by: 8362 Hørning BBR-nr.: 746-021936-001 Energikonsulent: Jens Henrik Lyngby Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 120 kwh el 497,3 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 120 kwh el 497,3 m³ naturgas SIDE 1 AF 10 Adresse: Voldum-Rud Vej 36 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-002743-001 Energikonsulent: Jens Henrik Lyngby Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 14.498 kwh el 2,32 Kløvet rummeter brænde

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 14.498 kwh el 2,32 Kløvet rummeter brænde SIDE 1 AF 11 Adresse: Kystvej 16 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-035765-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Niels Bjerres Vænge 33 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-606873-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Skrænten 18 Postnr./by: 5540 Ullerslev BBR-nr.: 450-009739-003 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 24 Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003929-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Rabensvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008641-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Tiphedevej 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Tiphedevej 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tiphedevej 6 Postnr./by: 7480 Vildbjerg BBR-nr.: 657-905595-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Samsøgade 74 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-400950-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Vestergade 20 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019368-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Elmevej 24a 5450 Otterup BBR-nr.: 480-004382-002 Energimærkning nr.: 200024039 Gyldigt 5 år fra: 17-11-2009 Energikonsulent:

Energimærke. Elmevej 24a 5450 Otterup BBR-nr.: 480-004382-002 Energimærkning nr.: 200024039 Gyldigt 5 år fra: 17-11-2009 Energikonsulent: SIDE 1 AF 24 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Elmevej 24a 5450 Otterup BBR-nr.: 480-004382-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Borgvold 47 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Borgvold 47 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Borgvold 47 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-004631-001 Energikonsulent: Lars Petz Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Rugkobbel 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-020395-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Christen Kolds Vej 14 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014204-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 10 Adresse: Kongelysvej 27 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-111205-001 Energikonsulent: Michael Skovgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvalløsvej 40 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2012 Til den 21. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hulvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hulvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hulvej 14 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-108393-001 Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport NAB Afd. 20 13-15-17-19-21-23-2527-29-31 Ved Vandtårnet 13-15-17-19-21-2325-27-29-31 6400 Sønderborg Bygningens energimærke:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Colbjørnsensvej 23 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kalmanparken 70 9200 Aalborg SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. oktober 2014 Til den 1. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere