Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Godt lederskab Inspirationskilder til det gode lederskab Godt lederskab udfordres i dag. Udfordringen kommer fra mange gode cases og erfaringer opsamlet som dokumentation for, hvad godt lederskab er, og hvordan det udmønter sig. Det dårlige pres kommer fra plattenslagere og nyreligiøse strømninger, som vælter ind over hele det internationale marked i disse år og som dybest set kun kan forsøge at lave nogle hurtige bypass-operationer, som reelt ikke bringer os et skridt videre. Snarere tværtimod. Gode ledere må erkende klart og konsekvent, hvorfra man ønsker at lade sig inspirere, for det bærer lønnen i sig. På godt og ondt. I dette nummer vil vi sætte fokus på inspirationskilder til godt lederskab, når der er tyngde og bund i det! God læselyst! Lad os bare sige det igen: Godt lederskab hører hjemme på kompassets niveau, hvor man finder retning og sætter kurs. Management hører hjemme på urets niveau, hvor man laver planer, sikrer deadlines og laver opfølgning og evaluering. Fra skyggeteater til real life På managementkurser kan man lære mange gode ting: om typebestemmelse af sig selv og medarbejderne, roller i teamet, om kommunikation og det at slå bedre igennem i en diskussion, om præsentationsteknik og assertionstræning, om at sælge en vision og et værdikort mv. Alt sammen gode ting, men løsrevet fra sin rette sammenhæng virker det som en slags skyggeteater, hvor der foregår en masse bag tæppet, som ser ud som om, men reelt er noget andet. Det ser ud som en kanin med vippende ører, men reelt er det hænder og fingre på en fiks instruktør. Vi trænger til at rive tæppet til side og se real life i øjnene. Som ledere for andre mennesker. Ting skal ikke ledes de skal styres. Man styrer en bil eller en traktor. Mennesker skal ikke styres de skal ledes. Man leder mennesker ved at udvikle dem og lade dem udvikle sig. Og når mennesker ser, at de ved at udvikle nye menneskelige og faglige kompetencer, realiserer nogle vigtige mål for deres eget liv, så rykker det altså. Også for organisationen. Og når man skal lede mennesker i dag, så skal man have fokus på troværdighed, respekt og tillid. Det er den atmosfære, hvori medarbejdere udvikler sig allerbedst. Derfor skal lederen have fokus på sig selv og sin egen grundholdning, filosofi og sit personlige livssyn. Og her er det noget helt andet end letkøbte slagord, der tæller. Her tæller: Ægthed, autencitet, sandhed og ærlighed. Opdateret Lederskab, Nr. 4/2008 Side 1 af 6

2 ISSN Non videri sed esse, sagde de gamle latinere. Ikke at synes men at være. Den græske firkant Her er sandhedens øjeblik for den enkelte leder. Er der valuta for pengene, er der ægthed bag ordene, er der autencitet bag initiativerne, er der sandhed i løfterne, er der ærlighed bag kommunikationen. Det handler om at få dybde og soliditet under sit lederskab. Her er det lange, seje træk, som vil bære mangfoldige frugter for dig selv og din organisation. Det gode Det sande FRIHED Det retfærdige Det skønne Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab, Børsen 2004 Lederskabets grundstof Professor Ole Fogh Kirkeby beskriver det nye, moderne og fremtidige lederskab. Ikke som et produkt af de hurtige og smarte løsninger, men som et produkt af dybt gennemtænkte sammenhænge og forpligtende relationer mellem begreber som værdier, etik, troværdighed og sandhed. Han tager udgangspunkt i den græske filosofi, som er den muldjord hele vores vestlige kultur er vokset op af. Den græske filosof Platon ( f. Kr.) er kendt for en række af sine dialoger. Fra dialogen Sofisten er hentet den såkaldte græske firkant. Den er udtryk for, hvordan lederen må have sit lederskab forankret for at undgå at falde i reel magtmisbrug eller utroværdig moralsk forskønnelse af magtmisbrug. Sidstnævnte ser bare ud som sin modsætning, men er det ikke! Det gode er en grundpille i Vestens tænkning og etik. På latin hedder det bonus eller bonum. I Middelalderen var det almindeligt accepteret, at kun Gud var den absolut gode (plusquam bonus = den absolut gode, den mere end gode). I vor tid må lederen være på jagt efter det gode, hvorfor kombinationen af ansvarlighed og empati står centralt. Det retfærdige skal i en arbejdsmæssig sammenhæng ses i relation til anerkendelse. Anerkendelse er præcis det modsatte af forførelse. Anerkendelse betyder, at jeg ser mit medmenneske, lytter ind til og søger at forstå hende. Min medarbejder, kollega, kunde eller leverandør er nemlig ikke kun et middel til at realisere mine drømme men et mål i sig selv. Det er anerkendelse! Lederen må gennem anerkendelse skabe et rum, et slags frirum, hvor der er balance mellem ret og pligt som en indre drivkraft. Lederen må udvise evnen til nærvær og skabe rammer for åben og ærlig kritik. Og derfor er tillid nøglen til dette rum. Vaclav Havel sagde i 2002 til flere aviser: Åbenhed og frihed betyder også åben kritik. Alle de rædsler, der overskyller os fra tabloidpressen, er kun en lille pris at betale for den store gave, som frihed er. Opdateret Lederskab, Nr. 4/2008 Side 2 af 6

3 ISSN Det sande udtrykker evnen til at skabe et produkt eller en serviceydelse, som modsvarer den mest solide, opdaterede viden på området. Denne viden som udtryk for en del af sandheden, må vokse i lyset fra det gode og det retfærdige, og den tjener dermed også et nytte-perspektiv. Den er til nytte for nogen eller noget og er et mål for det gode og det retfærdige. Derfor handler det også om sandheden om en organisation, dens historie, virke og handlinger. Det duer ikke med en slags Karl-Smart-branding men derimod et sandt, dækkende og reelt billede af virkeligheden! Det skønne er ikke forførelse, men skal snarere forstås som sandhedens emballage. Det tåler at efterprøves, om det henviser til noget grundlæggende, som står fast, noget normativt (= det gode). Det skønne er nemlig revolutionerende, kompromisløst og dybt forankret. Det skønne er ikke billige tricks med overfladiske effekter, der alligevel ikke holder på den lange bane. Men det skønne er uløseligt forbundet med kvalitet og sandhed. Hvorfor henviser jeg flere gange til forførelse som det modsatte af godt lederskab? Fordi mange ledere ser ud til at udvikle en begejstringens nådegave, som ofte i virkeligheden kan være mere i familie med forførelse end ægte lederskab. For ægte lederskab handler om at komme frem til den ægte frihed, som ligger i spændet mellem de nævnte fire græske søjler. Her er frihed og sandhed Spændt ud mellem disse fire grundelementer: Det gode, Det retfærdige, Det sande, Det skønne vokser Friheden. Det er netop her, den gode leder finder befrielsen ved lederskabet. Frihed er ikke at blive fri for noget, eller flygte fra noget, men at være fri til noget, til at tage livet på sig. Frihed til at modtage kapacitet, til at blive konfronteret med andre holdninger og andre udfordringer ved at gå i dialog og integrere dem med respekt og anerkendelse. Det frirum kan man kun skabe, hvis det er bygget op af normer og idealer, som har bærekraft i vores sociale virkelighed. Frihed bliver her det modsatte af egoisme. Frihed er også viljen til at sætte sig selv i spil i varetagelsen af andres tarv. Som leder. De 12 lederdyder Det græske ord Ethos har to betydningsnuancer: Karakter, personlighed Den gode vane. Ja, hele evnen til at lade sig forme i balancen mellem talenter, viden, karakterfasthed og normsæt. Den græske filosof Aristoteles ( f. Kr.), som var discipel af Platon, var i sin etik opmærksom på, at der er en høne-og-ægbalance eller modsætning her: Det at gøre det gode forudsætter viden om det; og viden om det gode forudsætter en praksis med det. Aristoteles kom også med svaret på, hvordan denne modsætning kunne opløses: Hexis, kalder han det. Det er et begreb, som på latin oversættes til: habitus. En hexis er den normativt styrede proces, hvorved et menneske kæmper for at lære det gode bedre og bedre at kende ved at praktisere det i enhver situation. Når et menneske mestrer hexis, er det ifølge Opdateret Lederskab, Nr. 4/2008 Side 3 af 6

4 ISSN Aristoteles nået til phronesis (= visdom, som er konkret forstået). De 12 græske lederdyder, som udspringer af en sådan konkret og praktisk visdom, og som her er inspireret fra græsk filosofi, er flg.: 1. Fællesskabets tjener Paven bøjer sig ved indsættelsen mod den forsamlede folkeskare og erklærer sig dermed som servus serverum (= tjenernes tjener). Platon er inde på denne tankegang i sin dialog, Statsmanden. Det drejer sig om ansvarsfølelsen over for organisationen som helhed og den enkelte. I den græske tankegang er der henvist til en slags hyrdefunktion for lederen. I ledelsesmæssig sammenhæng kan hyrden i visse situationer gå foran i andre bagved. Men ansvaret for at vise vej og følge ledestjerne er fundamental. Det kombineres med evnen til at vise og modtage anerkendelse og omsorg for den enkelte, uden det skal forstås omklamrende! 2. Lederens evne til at hvile i sig selv Denne lederdyd forudsætter selvstændighed og personlig integritet. Og det udspringer netop af den enkelte leders motiver for sine valg, og det at lederen står ved sine valg. Valgene beror på personlige principper og ikke mindst hensyn til helheden og fællesskabet. Lederens autonomi hviler således på en klar normativ bevidsthed og etisk integritet, som aldrig frygter dialogen med kritiske og spørgelystne kolleger og medarbejdere, som gerne vil have klart svar på, hvorfor lederen handler som han gør. Der ligger en grundlæggende undertone, som hilser en sådan spørgelyst velkommen. Ja, den er forudsætningen for, at vi ideligt finder de bedste løsninger sammen! 3. Retskaffenhed Det handler her om lederens rimelighed og generøsitet, så han er klar til at tolke organisationens regler efter deres ånd (og ikke bogstav) under hensynet til medarbejderen. Den retskafne leder kan ikke blot give en sober og nøgtern respons men er også klar til selv at modtage den! Det er første skridt i retning af at lede på baggrund af værdier og ikke kun cirkulærer! 4. Konkret visdom Denne lederdyd er en frugt af erfaring og læring i lederjobbet. Den vokser ud af balancen mellem indsigt, situationsfornemmelse og principper. Prisen kan føles høj, for det betyder, at lederen må lytte meget mere end han taler og derved skridt for skridt blive klogere. Men denne pris opvejes til fulde af effekten for organisationen. 5. Dømmekraft Platon fremhæver denne lederdyd som lederens vigtigste. Den sætter lederen i stand til at tilegne sig et realistisk overblik, en fornemmelse af muligheder og alternativer i en given situation. Dømmekraften bliver ofte skabende, idet den finder nye facetter og muligheder. Den er også i familie med selvkritik. 6. Jordemoderkunst Platons lærefader var Sokrates. Han hævdede at være søn af en jordemoder og en billedhugger. Jordemoderen forløser både barn og mor, billedhuggeren forløser også på sin facon: ved at fjerne overflødigt materiale fra stenblokken. Opdateret Lederskab, Nr. 4/2008 Side 4 af 6

5 ISSN Jordemoderkunsten som en dyd for lederen rummer lidt fra begge sider, men begge skal forvaltes med stor ydmyghed, idet manipulationens risiko ellers lurer. Lydhørhed, intensitet i dialogen, konsekvens, menneskelig varme, humor og empati er nøglebegreber, som lederen må sætte i spil her. Langt på vej er det indholdet i ægte coaching. I modsætning til den form for coaching, der faktisk bliver manipulerende! 7. Timing Fornemmelse for det rette øjeblik, Kairos, som grækerne kalder det. Grækerne har to ord, som oversættes med tid: Kairos og kronos. Kronos betyder tid i udstrækning. Kairos betyder tid som punkt, det gunstige øjeblik. Lederen må forvalte sin tid som kronos for at være klar, når det gunstige øjeblik, kairos, er gunstigt. Det betyder planlægning, disciplin, akkuratesse mv. Lederen må have situationsfornemmelse, bevidsthed om konteksten, mod, standhaftighed og tålmodighed. 8. Intuition Lederen må til stadighed forædle sin erfaring. Derved lægger man nemlig en platform til at kunne bruge intuitionen konstruktivt. Intuition er nemlig ikke gætværk (!), men den ægte intuition er snarere frugtbargørelse og kombination af gemt eller glemt erfaringsgods. Intuitionen vokser ved brug. 9. Eufori, kalder grækerne det At bære det ubehagelige med et let sind, sagde de. Denne dyd er i familie med håb, og holdes på plads i et realistisk univers gennem flere af de andre dyder. Den smitter og udløser begejstring og entusiasme uden tab af frihed! 10. Formuleringsevne, hermeneia Ordet har navn efter den græske gud, Hermes, som formidlede budskaber mellem døde og levende. Men Hermes var også de handlendes gud. Ledelse og god kommunikation kan ikke skilles. Det er en vigtig dyd for dagens leder, som skal sikre, at organisationens budskab formidles og opfattes på rette måde. Den rette brug af hermeneia betyder også opgør med manipulation og indoktrinering. Den er nuanceret og ægte, fair og dækkende. 11. Organisator Lederen må være i spidsen for den organisatoriske udvikling og sikre, at den mere er i familie med en organisme end en stiv organisation. Lederen skal sikre, at nye ideer og initiativer både tjener helheden og giver frirum til medarbejderen. 12. Gå i spidsen Ordet leder kommer fra det oldnordiske ord leitha. Det har en dobbelt betydning: at stå i spidsen og at lede efter noget. I begge betydninger er lederen i spil. Lederen stiller sig i spidsen og leder efter veje til det ypperlige, må aldrig stille sig tilfreds med det middelmådige i sin leden efter Det gode, Det retfærdige, Det sande og Det skønne. Lederen som en slags detektiv De 12 lederdyder er ikke en facitliste på den gode leder. Det er snarere som en række vigtige vejskilte, der viser hen til nogle forankre- Opdateret Lederskab, Nr. 4/2008 Side 5 af 6

6 ISSN de skatte, som lederen kan øse af og beriges ved. Derved stilles lederen også i en række valg og fravalg. Det har konsekvenser at følge vejskiltet. Og det har også konsekvenser at lade være. Lederen må gøre op med sig selv: Hvor er jeg, hvor vil jeg hen og hvordan skal jeg kunne se mig selv i øjnene, når jeg skal stå til ansvar for valg og fravalg? Lederen må derfor også være en slags detektiv på opdagelse efter veje og måder, men også på opdagelse efter mening og værdi. Det er dybest set her en virksomhed finder sit særlige brand, sin stemme. Og det forudsætter, at lederen også finder sin. Litteratur Et par gode bøger, som arbejder med temaet: Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab (Børsens Forlag 2004) Richard A. Bowell: Visdomsprocessen. Syv trin til spirituel intelligens (Aschehoug 2005) Gør dit MUS værdiskabende! Her er hjælp til at give MUS et løft og bidrage til at MUS bliver et genialt ledelses-redskab grafiske oversigter som indikatorer på trivsel og ledelsesevaluering konkret hjælp til opfølgning og overblik. Konkret tilbud til dig som leder eller chef: Hjælp til leder-udvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i leder-udviklingsprocesser og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og derved rekruttere de rette ledere og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil og kommunikation og derved motivation til at finde sin egen stemme! en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! for bedre lederskab Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer ultimo maj Opdateret Lederskab, Nr. 4/2008 Side 6 af 6

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab.

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab. ISSN 1901- Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere