AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110"

Transkript

1 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Jens Peder Ulfkjær Christina K. Dose Annie Thomsen Keld Lassen, under pkt. 5 Tine Aaboe Malden Afbud: Ordstyrer: Referent: (CSI) (JBB) (JBN) (EUJ) (JJ) (STR) (Klaus K.) (JPU) (CKD) (AT) (KLA) (THAM) Michael Kærgaard Conni Simonsen Tine Aaboe Malden Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra udvalgets 2. møde 2. Godkendelse af dagsorden 3. Fusion med Aarhus Universitet IHA s lokalaftaler/personalepolitikker 1) Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen 2) Ansvarlig EDB-brug 3) Kompetenceudvikling 4) Alkohol- og misbrugspolitik 4. Ny personalepolitik a) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) b) Ny løn c) Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen d) Orlov med henblik på beskæftigelse uden for AU e) Ansvarlig EDB-brug herunder regler for brug af f) Kursusdeltagelse og deltagelse i anden kompetenceudvikling g) Misbrug Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Dalgas Avenue Aarhus C Tlf.: Fax:

2 h) Medarbejderbredbånd 5. Økonomi m.v. 6. Institutionelle forhold a) Navitas og Hangøvej b) ASE Systemintegration c) Overførsel af elektronikingeniøruddannelsen og adgangskursus i Herning 7. Meddelelser 8. Næste møde 9. Eventuelt. Side 2/5 CSI bød velkommen til Tine Aaboe Malden, og orienterede om, at hun er referent for LSU fremover. ad 1 Godkendelse af referat fra udvalgets 2. møde Referat af udvalgets 2. møde den 10. april 2013, dateret 29. april 2013 / godkendt til opslag 6. maj 2013, blev godkendt uden bemærkninger. ad 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. ad 3 Fusionen med Aarhus Universitet 3.1 Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen Der henvises til behandling af dette ad 4 litra c 3.2 Ansvarlig EDB-brug Der henvises til behandling af dette ad 4 litra e. 3.3 Politik for kompetenceudviklingen ved Ingeniørhøjskolen Der henvises til behandling af dette ad 4 litra f. 3.4 Alkohol- og misbrugspolitik Der henvises til behandling af dette ad 4 litra g. ad 4 Ny personalepolitik a. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) MUS-konceptet har været til endelig godkendelse ved Universitetsledelsen den 21. maj 2013 og HSU den 11. juni Konceptet tages i brug på AU i efteråret AU HR står for et forløb i august oktober 2013, hvor alle ledere klædes på til at anvende det nye koncept. LSU havde følgende bemærkninger vedr. AU s MUS-koncept:

3 AU s MUS-samtaleguide for videnskabeligt personale er rettet primært mod videnskabeligt personale og der blev derfor nedsat et udvalg bestående af EUJ samt KlausK, som skal udarbejde et oplæg til en samtaleguide til brug på ASE med afsæt i AU s MUS-koncept. Der blev givet udtryk for, at der mangler synlighed omkring ressourcer og rammer for brugen af disse. Ledelsen arbejder i bulletpoints med hvordan vi udvikler medarbejderne, men det kræver at ledelseskompetencerne er på plads. Side 3/5 b. Ny løn 2013 Det ser ud til, at medarbejderne nu har fundet ud af, at de selv skal ansøge om Ny Løn. Dette kræver nogle andre kompetencer fra medarbejderne i forhold til klarheden i argumenterne for at skulle indstilles, hvilket er en læringsproces. Medarbejdere som ikke har ansøgt vil der stadig blive kigget på. Ledelsen udtrykte, at det er vigtigt, at høre de respektive lederes holdning forud for indstillinger til Ny Løn. Det aftaltes, at skriftlige indstillinger fra lederne fremover til blive delt med den pågældende tillidsrepræsentant. c. Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen JBB orienterede om grundlaget for det pædagogiske grundforløb og at der er truffet en beslutning om, at ASE skal følge AU s adjunktforløb. Dog har man valgt, at fastholde et supplerende adjunktforløb for ASE. Efter afslutningen af grundforløbet skal adjunkten gennemføre et forløb, som har et omfang af minimum 5 ECTS point. Der bør tages specielt hensyn til undervisere ved AK i adjunktforløbet, idet de har nogle andre udfordringer i forhold til valg af aktiviteter efter endt AU adjunktforløb. En arbejdsgruppe bestående af EUJ, KlausK samt JBB blev nedsat til at gennemgå adjunktvejledningen. d. Orlov med henblik på beskæftigelse uden for AU Ved orlov forstås, at medarbejderen fritages for alle eller nogle af sine tjenestepligter i en bestemt periode med ret og pligt til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet. Universitetet kan bevilge en medarbejder orlov efter ansøgning. Som udgangspunkt bevilges orloven uden løn. HSU har på sit møde den 18. april 2013 behandlet og godkendt retningslinjerne for orlov med henblik på beskæftigelse uden for AU, jf. orlov på Retningslinjerne for reglerne for bevilling af orlov uden løn, blev af LSU godkendt uden bemærkninger. e. Ansvarlig EDB-brug herunder regler for brug af

4 Idet Michael Kærgaard havde meldt afbud til mødet tages dette punkt op til et kommende LSU-møde, hvor Michael deltager. Side 4/5 f. Kursusdeltagelse og deltagelse i anden kompetenceudvikling Idet Michael Kjærgaard havde meldt afbud til mødet tages dette punkt op til et kommende LSU-møde, hvor Michael deltager. g. Misbrug Det er Universitetets politik at handle på misbrugssignaler og støtte en misbruger i at komme ud af sit misbrug At være misbruger af f.eks. alkohol og/eller narkotiske stoffer og være påvirket på arbejdspladsen er ikke foreneligt med at arbejde på AU. HSU har på sit møde den 18. april 2013 behandlet og godkendt retningslinjerne omkring misbrug, jf. misbrug på AU s politik indenfor dette område blev overordnet godkendt. Et oplæg til en ASE-alkoholpolitik skal drøftes på et senere møde. h. Medarbejderbredbånd Ledelsen har på et ledelsesmøde behandlet og tiltrådt, at medarbejdere ved Ingeniørhøjskolen kan - ved behov for mobilitet - ansøge om trådløst internet via et usb-stick. Anmodningen med begrundelse skal være skriftlig til nærmeste leder. CSI orienterede om, at ledelsen har en forventning om, at medarbejderne som udgangspunkt opholder sig på arbejdspladsen i tråd med ønsket om synlighed i forhold til de studerende. Dog har nogle medarbejdere behov for større mobilitet og i disse tilfælde kan den mobile bredbåndsløsning med fordel benyttes. En mobil bredbåndsløsning eller bredbånd i hjemmet skal altid godkendes af nærmeste leder. Ad 5 Økonomi m.v. KLA orienterede om ASE s budget / Forecast 1,5 for Materiale vedr. Budgettet for 2013/ Forecast 1,5 blev uddelt til personlig orientering. ASE skal ud af ASE s omsætning, som primært består at den samlede STÅindtægt for adgangskursus og ingeniøruddannelserne, bidrage økonomisk til ENG. Blandt andet med fokus på at sikre levering af undervisning (forskningsbaseret) primært til civilingeniøruddannelserne og i et begrænset omfang til diplomingeniøruddannelserne. Ledelsen pointerede, at det er vigtigt at fastholde det fælles incitament samt vigtigheden i at fremstå som én enhed med ENG. CSI påpeger vigtigheden i, at ASE fortsat påviser det samme gode dækningsbidrag på uddannelserne.

5 LSU efterspurgte en businessplan for Ingeniørområdet ved AU. B-siden ytrede bekymring vedr. den økonomiske relation mellem ASE og AU og hvordan det sikres, at udviklingsbehovene på diplomingeniørområdet tilfredsstilles og motivationen fastholdes i medarbejderstaben. Side 5/5 Ad 6 Institutionelle forhold a. Navitas og Hangøvej CSI orienterer om, at byggeriet af Navitas holder tidsplanen samt at det forventes, at lokalerne på Hangøvej vil kunne tages i brug i efteråret Det vil være labundervisning, som foregår på Hangøvej. Lokation for klasseundervisning er endnu ikke fastlagt, men der er flere involverede i processen om at få dette på plads snarest. b. ASE systemintegration JBN orienterer: AU mailintegration er gennemført AU mailadresser vil følge i efteråret 2013 Overflytning til AU s telefonisystem (TDC) sker ultimo august Orientering er udsendt til alle ASE-medarbejdere pr. mail den 5. juli IHA Stads vil blive integreret med AU Stads i oktober 2013 Integrering af journalisering er foreløbig udsat til 2014 ASE skal flyttes over i AU s bogføringskreds lige efter sommerferien. c. Overførsel af elektronikingeniøruddannelsen og adgangskursus i Herning Underviserne overgår til ASE-arbejdstidsnormeringsaftale. Ad 7 Meddelelser Ingen. Ad 8 Næste møde Forslag til de to næste møder den 9. oktober 2013 samt 18. december 2013 blev godkendt. Ad 9 Eventuelt Intet. Referent Tine Aaboe Malden 3. juli 2013 / godkendt til opslag den

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere