SINE i Superligaen Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde"

Transkript

1 AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

2 SINE i Superligaen Vi er heldige i Danmark. Vi har et SINE-net, der er i Superligaen blandt radionet til beredskabskommunikation. Med mere end tilsluttede radioer taler aktører fra de danske beredskaber hver dag sammen på SINE. Meldingen er, at SINE fungerer. Både internt i beredskaberne og på tværs af sektorerne. Særligt i det tværgående samarbejde er SINE et stort løft men også en udfordring. En udfordring, hvor løsningen hedder øvelse og undervisning i ensartet og sikker brug af SINE. SINE er CFBs centrale opgave. I tæt dialog med beredskaberne gør vi vores ypperste for at sikre drift og udvikling af radionettet, så det lever op til beredskabernes krav og behov. Men beredskabskommunikation er mere end SINE. Området, som i høj grad er teknologibåret, er i konstant udvikling og vi er med. De seneste år har der både nationalt og internationalt været stigende fokus på bredbåndskommunikation. I CFB følger vi udviklingen, og vi har netop inviteret alle beredskaber til en workshop om emnet. Vi vil gerne hele tiden være ajour med beredskabernes ønsker til beredskabskommunikation. SINE skal sikre samarbejdet nu og i fremtiden. Vi glæder os til at fortsætte dialogen med alle beredskaber i Danmark, så vi sammen sikrer, at beredskabskommunikation i Danmark forbliver i Superligaen. Med venlig hilsen Peter Carpentier Center for Beredskabskommunikation SIDE 2

3 indhold Indhold Hvad er CFB? side 4 SINE kort fortalt side 5 God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt side 8 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE side 10 Dækker SINE indendørs? side 14 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik side 16 Vejen til den tværgående operative anvendelse af SINE side 17 Skadestedssæt øvelse gør mester side systemerne skal være fejlfri side 20 Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde side 22 Bifrost samler alt i en løsning side 23 Skadestedssæt øvelse gør mester Side 18 God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt Side 8 CFB Nr. 1 - august 2013 Udgiver Center for Beredskabskommunikation (CFB) Rigspolitiet Nimbusparken 24, 4. sal, 2000 Frederiksberg Redaktion Sekretariatschef Peter Carpentier Kommunikationsrådgiver Malene Mouritze Marfelt Design & layout e-types og India Tryk Damgaard-Jensen A/S SIDE 3

4 Hvad er CFB? Hvad er CFB? Center for Beredskabskommunikation (CFB) er en enhed i Rigspolitiet med den centrale opgave at sikre drift og udvikling af de danske beredskabers fælles radionet, SINE. Herudover varetager CFB politiets radioanvendelse samt understøtter og udvikler politiets 112-alarmcentraler. CFB er i dag videncenter for brugere, leverandører og beslutningstagere i relation til beredskabskommunikation i Danmark. Målet med CFBs arbejde er bl.a. at sikre, at statens betydelige investerin ger på området forvaltes og videre udvikles bedst muligt. Samtidig følger CFB udviklingen på området for beredskabskommunikation både på nationalt og internationalt plan. På det mere konkrete plan er CFB ansvarlig for planlægning og styring af tværgående projekter, der sigter mod forbedring af beredskabskommunikation. Som led i det daglige arbejde sikrer CFB endvidere overholdelse af de gældende leverandøraftaler. CFB har opbygget en betydelig teknisk ekspertise, der bl.a. anvendes til at følge op på brugen af SINE-nettet. På det tekniske område varetager CFB bl.a. sikkerheds- og dækningsspørgsmål samt certificering af radioer og udstyr. CFB betjener alle danske beredskaber og varetager i den forbindelse interesserne for op i mod brugere af SINE. Gennem deltagelse i beredskabsorienterede brugerfora indgår CFB i drøftelserne omkring den operative anvendelse af SINE og deltager løbende i tværgående beredskabsøvelser. CFBs hjemmeside bliver løbende opdateret med nyheder og eksempler på brugen af SINE i de danske beredskaber. SIDE 4

5 Sine kort fortalt SINE kort fortalt SINE-nettet er Danmarks radionet til beredskabskommunikation. SINE blev implementeret af CFB i slutningen af 00 erne, og i 2010 blev radionettet endeligt godkendt til beredskabsbrug med henblik på at sikre den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskaberne. SINE-nettet SINE (SIkkerhedsNEttet) er et selvstændigt radionet, som er bygget efter Tetra-standarden (Terrestrial Trunked Radio). Standarden bliver brugt til beredskabskommunikation i de fleste europæiske lande. SINE dækker hele Danmark med omkring 500 master. Radiosignalet går fra masterne via TDCs kabler i jorden til SINE-centralen, også kaldet SWITCH. Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagens hændelser og til store ulykker eller terrorangreb. Radionettet sørger for, at de vigtigste opkald altid kommer først igennem. Nettet er krypteret og kan ikke aflyttes. SINE-nettets opbygning RADIO SENDEMAST TELE- UDBYDERS NETVÆRK SINEcentral (SWITCH) TELE- UDBYDERS NETVÆRK ICCS KONTROLRUM MED RADIODISPATCH RADIO SENDEMAST SIDE 5

6 Sine kort fortalt SINE-radioer fordelt på de forskellige beredskaber 6% Brand & Redning: radioer (41 %) 11% Politi: radioer (38 %) 4% 38% Sundhedsberedskab: radioer (11 %) Beredskabsstyrelsen: radioer (6 %) 41% Forsvar: 770 radioer (4 %) Kilde: DBK, juni 2013 Radioer Beredskaberne benytter særligt certificerede og programmerede radioer til at kommunikere på SINE. Radioerne kan enten være håndholdte eller installerede i køretøjer. Der er tilsluttet mere end radioer til beredskabsbrug på SINE. Andre aktører Udover beredskaberne benyttes SINE også af andre aktører. Myndigheder eller virksomheder med samfundsvigtige opgaver med tilknytning til beredskabsområdet kan blive tilsluttet SINE efter beredskabsfaglig indstilling og godkendelse af CFB. ICCS En ICCS (Integrated Control and Command System) fungerer som en port til radionettets funktionaliteter for vagtcentraler og kontrolrum. Den er en nødvendighed, hvis man vil arbejde med SINE-radioer fra en computerskærm i vagtcentralen. En ICCS kan beskrives som et køleskabsstort hyldesystem med en masse ledninger, computere og bokse. Tilsammen sørger de for, at alle SINE-nettets funktioner kan bruges i vagtcentralen. Radiodispatch For at få noget ud af en ICCS, skal vagtcentralen have kontrolrumssoftware, fx en radiodispatch. Radiodispatchen kan enten hente mange eller få funktioner på SINE-nettet. Fx kan nogle radio dispatchere formidle opkald til telefonnettet. Andre kan ikke. Med en radiodispatch kan vagtcentralen lytte på en eller flere talegrupper. Samtidig har vagtcentralen overblikket og kan styre relevante talegrupper på computerskærmen. Certificering og godkendelse Alle radioer og applikationer skal certificeres, SIDE 6

7 Sine kort fortalt Radio til kommunikation på SINE-nettet. Foto: CFB før de må anvendes på SINE. Det er Dansk Bered skabs kommunikation A/S (DBK), der tester udstyr. Når udstyret er testet, certificerer og godkender CFB anvendelsen, før det tages i brug i beredskabet. Under godkendelsen vurderes det bl.a., hvor stort beslag udstyret lægger på kapaciteten i SINE-nettet. Herefter er det beredskabets opgave at funktionsteste udstyret, så der er sikkerhed for, at radioerne virker sammen med beredskabets øvrige udstyr og kan anvendes i en operativ hverdag. Leverandør I juni 2007 indgik staten kontrakt med DBK om etablering og drift af SINE. SINE-nettet ejes og driftes af DBK. I SINE-kontrakten er alle krav til nettet, som fx dækning, kapacitet og oppetid, defineret. Det er i dag CFB, der forvalter kontrakten og skal sikre, at DBK leverer den aftalte ydelse. Udgifterne til radionettet beløber sig til 1,6 mia. kr. for etablering og drift i 10 år. 1,5 mio. opkald på SINE om måneden I maj 2013 blev der foretaget opkald på SINE. Heraf var der bl.a gruppeopkald og individuelle opkald. Kilde: DBK, juli 2013 Sådan dækker SINE 99,5 % af Danmark har SINE-dækning med en radio fastmonteret i et køretøj og med en antenne på taget. 97,6 % af Danmark har SINE-dækning med håndholdt radio. 143 af Danmarks største byer har ekstra god dækning. I alt vil 62 % af Danmarks landareal og 86 % af befolkningen have ekstra god dækning. Kilde: SINE-kontrakten, 2008 SIDE 7

8 øvelse på storebælt God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt Et passagertog bliver afsporet på Storebæltsforbindelsens vestbro en søndag morgen. Passagererne i de tre vogne bliver kastet rundt, og mere end 50 personer kommer til skade. Det var scenariet på en stor beredskabs øvelse, som fandt sted natten til søndag den 16. juni CFB var med som observatør for at følge beredskabernes kommunikation på SINE og måle kapacitetsbelægningen i radionettet. Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skadestedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunikationen blev afviklet efter de retningslinjer, som TOAS har udviklet. Carsten Mau, sektionsleder i CFB. Samarbejde på tværs fungerer Under ledelse af Fyns Politi som koordinerende myndighed deltog mere end 500 personer fra bl.a. redningsberedskaberne i Nyborg og Slagelse, Region Syddanmark, Banedanmark, Hjemmeværnet, DSB og Sund og Bælt A/S. Formålet med øvelsen var bl.a. at afprøve en ny behandlingsplads ved Nyborg, en mobil trappeovergang mellem jernbanebro og vejbro samt en mobil overgang fra ét tog til et andet. Herudover skulle både interne og eksterne kommunikationsveje testes og kommunikationen på SINE følges. Politiinspektør Bjarne Sørensen, Fyns Politi, var efter fire timers øvelse i mørke og silende regn godt tilfreds med indsatsen på alle fronter. Beredskabernes samlede håndtering af ulykken var effektiv, sikker og i overensstemmelse med de indsatstaktiske retningslinjer. Alle opkald på SINE gik tydeligt igennem, og presseberedskabet fungerede godt, fortæller Bjarne Sørensen. Mobil overgang og ny behandlingsplads Under den sidste øvelse på broen i 2011 var der problemer med at få evakueret sårede fra jern banebroen til vejbroen samt fra det forulykkede tog til troljen, der er Sund & Bælts arbejdskøretøj på broen. Desuden manglede der også en behandlingsplads ved Knudshoved. Vi fik fulgt op på læringspunkterne fra sidste øvelse og bl.a. afprøvet en ny mobil trappeovergang og en ny behandlingsplads. Derudover fik vi mulighed for at teste en ny mobil overgang fra et tog til et andet. De nye forbedringstiltag virkede rigtig godt, konstaterer politiinspektøren og tilføjer, at den nye behandlingsplads ved afkørsel 44 på Fyn er så rummelig, at der er plads til en redningshelikopter, hvis der skulle blive behov for assistance fra luften. Korrekt brug af skadestedssæt Også i CFB glæder man sig over øvelsens udfald, der vidner om god forståelse for kommunikationen på SINE. SIDE 8

9 øvelse på storebælt Indsatsleder Brand under øvelse på Storebæltsbroen den 16. juni 2013, hvor mere end 500 personer deltog. Foto: Henrik Fredskild Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skadestedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunikationen blev afviklet efter de retningslinjer, som TOAS har udviklet, siger Carsten Mau, sektionsleder i CFB. Masser af ledig kapacitet I begyndelsen af 2013 fik CFB opsat en ny sendemast på Sprogø. Masten har forstærket dækningen på broens udendørsarealer og frigjort talekapacitet i tunnellerne på Storebæltsforbindelsen. Under øvelsen i juni fik CFB bekræftet, at der er masser af kapacitet i nettet ved store ulykker, hvor mange beredskaber kommunikerer på samme tid. Vores målinger vidner om en høj aktivitet på SINE under afvikling af øvelsen. Da presset var størst, registrerede vi over 800 opkald i timen, hvilket svarer til en kapacitetsbelægning på 25 % på Sprogø-masten. Det fortæller os, at nettet er dimensioneret til, at hændelsen på Storebælt kan eskalere yderligere, forklarer Carsten Mau. Hvor meget kapacitet er der i nettet? Under øvelsen på Storebæltsbroen i juni 2013 lavede CFB målinger på den trafik, der blev afviklet på SINE i øvelsesområdet. Den gennemsnitlige taletid for hvert opkald på skadestedet var syv sekunder, og der blev registret 800 opkald i timen, da presset på nettet var størst. Hvis belastningen på nettet øgedes med 50 %, dvs opkald i timen, ville der stadig være ledig kapacitet i nettet til mere trafik. En fordobling af belastningen ville medføre en risiko for, at tre af de gennemførte opkald kunne blive udsat for ét sekunds ventetid. SIDE 9

10 AGA-nettet AGA-nettet kobler helikopterne på SINE SIDE 10

11 AGA-nettet En helikopter af typen EH 101 på øvelse. Inden udgangen af 2013 vil alle forsvarets helikoptere være koblet på AGA-nettet. SINE til lands, til vands og nu også i luften. Som rosinen i pølseenden bliver forsvarets helikoptere koblet på SINE via AGA-nettet, og al kommunikation med beredskaberne på jorden kan ske via SINE-radioer. Specielt designet radionet AGA-nettet (Air-Ground-Air) er opbygget med egne frekvenser og er specielt designet til kommunikation med enheder i luften. Radioer, der skal kobles på AGA-nettet, skal programmeres specielt til dette formål. En helikopter, der står på jorden, vil koble sig på SINE-nettet på jorden. Når den letter, vil den i en højde på ca. 100 meter skifte til AGAnettet. Når helikopteren bevæger sig rundt i luften, skifter den automatisk til den mast, der er tættest på den. Foto: Henning Kristensen Hverken piloten eller enhederne på jorden behøver at bekymre sig om radiokanaler eller geografiske regioner, sådan som man gør i traditionel radiokommunikation med fly. Når man er koblet på AGA-nettet, vælger man blot den talegruppe, der er tildelt indsatsen, forklarer Carsten Mau, sektionsleder i CFB. SIDE 11

12 AGA-nettet Vi har ved test af AGA-nettet fået meldinger om, at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er så svag, at der under testflyvninger blev stillet spørgsmål fra beredskaberne på jorden til piloterne om, om helikopteren stadig var i luften. Michael Wichmann, teknisk chef i CFB. For ikke at skabe forstyrrelser i nabolandene er den maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa. Effektiviserer redningsarbejdet Før indførelsen af AGA-nettet kommunikerede helikopterne enten via gamle radioer eller via Søværnets Operative Kommando (SOK) for at komme i kontakt med beredskaberne på jorden. Disse arbejdsgange er nu blevet nemmere. Ved hændelser, hvor politiet eller andre beredskaber får støtte fra fx forsvarets helikoptere, har kommunikationen fået et gevaldigt løft. Piloterne kan tale direkte med fx læger, politi og redningsberedskaberne på jorden via SINEradioer, og det effektiviserer redningsarbejdet, fortæller Carsten Mau. Undertrykker uvedkommende støj SINE-radioerne er bygget til at undertrykke uvedkommende støj, så det kun er tale, der går igennem. Og det er et væsentligt aktiv i en helikopter, hvor støjniveauet er højt. Vi har ved test af AGA-nettet fået meldinger om, at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er så svag, at der under testflyvninger blev stillet spørgsmål fra beredskaberne på jorden til piloterne om, om helikopteren stadig var i luften, fortæller Michael Wichmann, teknisk chef i CFB. Installationen af SINE-radioer i forsvarets tre helikoptertyper EH101, Fennec og Lynx er i fuld gang og bliver afsluttet i løbet af efteråret Opgaven med at installere SINE i regionernes lægehelikoptere er sendt i udbud, og installationen forventes udført ultimo SIDE 12

13 AGA-nettet Tetra-standard og maksimal højde AGA-nettet er baseret på Tetra-standarden (Terrestrial Trunked Radio), som også anvendes til beredskabskommunikation i mange af vores nabolande. En helikopter med en SINE-radio kan, hvis den kommer for højt op, lave forstyrrelser langt ind i nabolandene. Den maksimale højde for brugen af AGA-nettet er derfor sat til 500 meter i hele Europa. Genbrug af RADIOFREKVENSER I et cellulært radionet som SINE-nettet bliver de samme radiofrekvenser genbrugt flere steder i landet. Dette kan lade sig gøre, fordi signalerne fra sendemasterne længere væk er reduceret kraftigt i forhold til signalerne fra den nærmeste mast. De dæmpede radiosignaler er en følge af afstand, jordens krumning, bakker der skygger samt genstande på jorden som fx træer og bygninger. Særligt programmerede radioer De mekanismer i nettet som sikrer, at en SINE-radio skifter fra en mast til en anden, når den bevæger sig gennem landskabet, har nogle udfordringer, når de skal fungere i 500 meters højde med fri sigt langt over 100 km. Derfor er det kun særligt programmerede SINE-radioer med adgang til AGA-delen, der må bruges under flyvninger. Foto: Henning Kristensen SIDE 13

14 indendørs dækning Dækker SINE indendørs? Manglende indendørs SINE-dækning kan have store konsekvenser for redningsberedskabernes indsats. CFB har udarbejdet en række anbefalinger til indendørs dækning. Mens SINE dækker næsten 100 % udendørs, er der bygninger, hvor SINE-signalet ikke har mulighed for at trænge ind. Disse bygninger er ofte bygget af materialer, der reducerer radiosignalernes vej til og fra netværkets sendemaster fx jernarmerede eller metalbeklædte konstruktioner og varmedæmpende vinduer med metallisk belægning. I sådanne bygninger kan det være nødvendigt at installere særligt udstyr til indendørs dækning. Dialog om løsning Manglende dækning kan have store konsekvenser for redningsberedskabernes indsats og kan i sidste ende koste tab af værdier og menneskeliv. CFB anbefaler, at bygningsejer eller bygherre går i dialog med kommunens redningsberedskab og i fælles forståelse definerer behov og rammer for indendørs dækning, inden der vælges en løsning. Disse behov kan fx være baseret på bygningens anvendelse, konstruktion og placering samt krav til løsningens kapacitet og overvågning. En passiv løsning kan bestå af en donorantenne installeret på taget og en indendørsantenne. Det opfangede SINE-signal føres videre via et antennekabel til antennen indenfor. SINE DONORANTENNE UDEN FOR BYGNING ANTENNEKABEL SENDEMAST SIDE 14

15 indendørs dækning Passiv løsning sikrer INDENDørs SINE-dækning på sygehus Sydvestjysk Sygehus har efter problemer med SINE-dækningen indenfor installeret en passiv dækningsløsning, hvor en antenne på taget fanger SINE-signalet og leder det indendørs via kabler. Valg af løsning Der findes flere forskellige leverandører af løsninger til indendørs dækning. Løsningerne varierer i pris alt afhængig af de fysiske rammer på stedet, omfanget af radioudstyr, ressourceforbrug ved implementering, drift, service, mv. Uanset hvilken løsning, der vælges, skal den være interferensfri og må ikke forstyrre eller have negativ indvirkning på det eksisterende SINE-net. Passive og aktive løsninger Der findes både aktive og passive løsninger. I de passive dækningsløsninger indgår der ikke forstærkere eller lignende elektronik. De er relativt billige at etablere og har stort set ingen vedligeholdelsesomkostninger. Passive løsninger kan typisk kun anvendes, hvor der findes et kraftigt udendørssignal, og hvor kun et lille område inde i bygningen skal dækkes. De aktive løsninger varie rer i størrelse og omfang, men fælles for dem er, at de kræver strøm og indeholder forstærkere. Som leverandør af SINE er det Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), der vurderer og godkender aktive løsninger og tager stilling til eventuelle negative påvirkninger af nettet. CFB har udarbejdet en række anbefalinger til indendørs dækning. Anbefalingerne kan hentes på Opmærksomhedspunkter til INDENDørs Dækning Alt afhængig af bygningens konstruktion og anvendelsesformål, vil der være en række punkter, som kan være relevante at drøfte, inden man lægger sig fast på en løsning. Hvilken slags bygning er der tale om? Er der fx tale om en almindelig boligbygning eller en parkerings kælder? Hvor god er den eksisterende dækning i det område, som bygningen er placeret i? Hvordan er bygningen konstrueret? Bygningens konstruktion kan give en idé om, hvordan det udendørs signal trænger ind i bygningen. Er bygningen et moderne byggeri med jernarmerede eller metalbeklædte konstruktioner? Eller er der tale om en bygning konstrueret af træ, mursten eller beton? Hvilken type bruger skal løsningen designes til? Er der tale om hverdagsdækning, som indgår i det daglige arbejde hos fx en vagttjeneste? Eller skal løsningen bruges til egentlig beredskabsmæssig dækning i tilfælde af fx brand? Hvad er formålet med løsningen? Skal løsningen designes, så der er redundans i systemet? Hvad skal sikkerhedsniveauet være? Skal kablerne være brand hæmmende, så de ikke smelter i en brand. Og må antenner, som nedsmelter i en brand, påvirke dækningen i den øvrige del af bygningen? Hvornår skal løsningen være tilgængelig? Skal løsningen være tilgængelig hele døgnet? Eller skal den kunne aktiveres i forbindelse med en indsats? Læs mere på SIDE 15

16 sine services SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik SINE Services skal give beredskaberne et fælles geografisk situationsbillede i dagligdagen og ved større hændelser. af operativ beredskabsinformation mellem beredskaberne. Projektet skal resultere i udvikling af et værktøj, der giver alle aktører mulighed for at se samme situations billede af en given situation på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Målet er at effektivisere kommunikation, koordination og beredskabernes samarbejde og indsats. Pilottest af to forskellige løsninger skal give beredskaberne et længe efterspurgt fælles geografisk situationsbillede i dagligdagen og ved større hændelser. Det styrker kommunikationen og det tværgående samarbejde til glæde for beredskabsfolk og borgere. CFB iværksætter i efteråret 2013 i samarbejde med beredskaberne pilotprojektet SINE Services, der skal indgå i overvejelserne om at indføre en landsdækkende overbliksløsning. Behov for overblik Beslutningen om at iværksætte SINE Services bygger på en interessentanalyse foretaget i 2012, hvor alle beredskabssektorer var inddraget. Analysen viste tydeligt et behov for SINE-tjenester til understøttelse af informationsudveksling mellem og på tværs af de forskellige operative niveauer i beredskaberne. Formålet med SINE Services er bl.a. at pilotteste to forskellige mulige løsninger til udveksling Foto: CFB Beredskaberne har længe efterspurgt en løsning, der giver dem et operativt overblik over et skadested i kaosfasen. Vi skal udvikle en løsning, der bidrager til hurtig og præcis kommunikation og øger sikkerheden for både beredskabsfolk og borgere, siger Peter Carpentier, sekretariatschef i CFB. Beredskaberne inddrages For at sikre at projektet lever op til beredskabernes behov, bliver der nedsat en operativ arbejdsgruppe med personale på taktisk og operativt niveau fra politiet, det kommunale redningsberedskab, det præhospitale beredskab, forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal kvalificere den operative ramme for SINE Services og bidrage til læring og erfaringsindhentning i forbindelse med pilotprojektet. Vi ved af erfaring med udrulningen af det fælles radionet SINE, at det er en krævende opgave at implementere en tværgående løsning i beredskaberne. Derfor vil vi have fokus på dialog med en bred vifte af beredskabsaktører undervejs i hele forløbet, forklarer Peter Carpentier. Pilottest i to politikredse Løsningen bliver pilottestet af beredskaber i Østjylland og Midt- og Vestsjællands politikredse i vinteren 2013/14. Herefter bliver der truffet beslutning om justeringer og eventuel fuld udrulning af projektet. Der er flere informationer om SINE Services på SIDE 16

17 operativ anvendelse af SINE Vejen til den tværgående operative anvendelse af SINE Implementeringen af SINE har været udfordrende og tidskrævende, og kun ved hjælp af konstruktiv dialog og sparring med beredskaberne er det lykkedes CFB at forankre opgaven. Sektorspecifikke fora sætter i dag rammerne for den operative anvendelse af SINE. TOAS laver retningslinjerne I forbindelse med implementeringen af SINE-nettet blev det klart, at der var behov for en målrettet styring af såvel den tværgående som den sektorspecifikke kommunikation på SINE. De første spadestik til en ensartet operativ anvendelse af SINE blev taget i 2007 med grundlæggelsen af en kommunikationsarkitekturgruppe, der senere blev til TOAS. TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) er det fælles rådgivende forum, der drøfter de overordnede retningslinjer for den tværgående kommunikation på SINE. TOAS er sammensat af repræsentanter, som er udpeget af KL, Danske Regioner, forsvaret og politiet. Det er også i dette forum, at retningslinjerne for anvendelse af skade stedssæt drøftes. Sektorspecifikke fora Under TOAS er der oprettet sektorspecifikke fora, der varetager de enkelte beredskabssektorers interesser. Der afholdes to til tre møder om året i hver gruppe. I de forskellige grupper drøfter deltagerne nye måder at anvende SINE på. Hvad kan man fx gøre for at forbedre dækningen i bygninger? Hvad er retningslinjerne for kommunikationen ved en ambulanceeskorte? Og hvordan kommunikerer helikopterne på vej til et uheldssted? Beredskaberne kan igennem deres respektive fora få bragt emner på dagsordenen, som kan føres videre op i TOAS og blive behandlet. CFB er repræsenteret i samtlige fora. EOAS Ekspertberedskabernes Operative Anvendelse af SINE TOAS Tværgående Operativ Anvendelse af SINE FOAS Forsvarets Operative Anvendelse af SINE KOAS Kommunernes Operative Anvendelse af SINE Fra 100 til Ét radiosystem POAS Politiets Operative Anvendelse af SINE ROAS Regionernes Operative Anvendelse af SNE Før overgangen til SINE gjorde beredskaberne brug af mere end 100 forskellige radiosystemer til radiokommunikation. Ingen af systemerne kunne tale sammen, og det var besværligt og tidskrævende at koordinere en fælles indsats. Terrorangrebet i New York i 2001 og fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004 gjorde det klart, at beredskaberne i Danmark havde brug for et fælles kommunikationssystem, hvis en lignende hændelse skulle opstå. SIDE 17

18 Skadestedssæt Korrekt brug af skadestedssæt effektiviserer det tværgående beredskabsarbejde. Foto: CFB Skadestedssæt øvelse gør mester En korrekt brug af skadestedssæt effektiviserer beredskabernes tværgående samarbejde. Vejen hertil hedder øvelse og undervisning. CFB har intensiveret arbejdet og udarbejdet retningslinjer for brugen af skadestedssæt. Skadestedssæt til tværgående kommunikation Når beredskaberne taler sammen på radio under en fælles indsats, sker det over et skadestedssæt. Et skadestedssæt er et sæt af seks talegrupper, som skal benyttes til tværgående beredskabskommunikation på et skadested, hvor to eller flere beredskaber samarbejder om en opgave. Der er 200 skadestedssæt på landsplan. Alle beredskaber kan rekvirere skadestedssæt til en opgave ved henvendelse til politiets vagt central. Fra default til tildelt skadestedssæt CFB arbejder målrettet på at implementere bru gen af skadestedssæt i den tværgående beredskabskommunikation. Den helt store udfordring for beredskaberne er overgangen fra at bruge default skadestedssæt til et tildelt skadestedssæt. SIDE 18

19 Skadestedssæt EH 101 på vej til uheldssted ISL POLITI SKS XXX ISL ISL RB MEDHØR JRCC ÅRHUS VC POLITI KOOL Retningslinjerne for anvendelse af skadestedssæt, når forsvarets redningshelikopter er på vej til et uheldssted. Default skadestedssæt anvendes bl.a. under fremkørsel til en hændelse, hvor flere beredskabssektorer skal samarbejde. Når indsatsledelsen har set hinanden i øjnene på skadestedet, skiftes der til det tildelte skade stedssæt. Formålet med at skifte til et tildelt skadestedssæt er at udskille kommunikationen på skadestedet fra eventuelle andre hændelser og lette belastningen af politikredsens default skadestedssæt. af skadestedssæt med Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole i Tinglev. Skolen uddanner årligt flere hundrede ledere og instruktører på forskellige niveauer til politiet, rednings- og sundhedsberedskabet. Herudover har CFB påbegyndt en række orienteringsmøder for indsatsledere og vagtcentralpersonel i politiet, regionerne og kommunerne. CFB fortsætter i 2013 og 2014 indsatsen omkring anvendelse af skadestedssæt. Retningslinjer for skadestedssæt For at illustrere brugen af skadestedssæt har CFB udarbejdet retningslinjer for kommunikation via skadestedssæt. Arbejdet har fundet sted i regi af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) og de respektive grupper under TOAS, hvor hver beredskabssektor er repræsenteret. Retningslinjerne beskriver roller og anvendelse af skadestedssæt for fx en redningshelikopter på vej til et uheldssted, en indsatsleder på et skadested og en ambulance eskorte. Samarbejde og bred orientering Der er indledt et tæt samarbejde om brugen De godkendte kommunikationstegninger er tilgængelige på REFIL opdateret CFBs retningslinjer for anvendelse af skadestedssæt bliver en del af den reviderede udgave af REFIL, der indeholder retningslinjerne for indsatsledelse i Danmark. SIDE 19

20 112-systemerne 112- systemerne skal være fejlfri En borger ringer 112. Opkaldet bliver besvaret i en af landets tre alarmcentraler, og under samtalen indtaster alarmoperatøren data på sin computer, der, afhængigt af opkaldets karakter, sender meldinger ud til de relevante beredskabers vagtcentraler. De mindste fejl kan have fatale konsekvenser, så systemerne skal bare virke. Alarm 112 Udvikling af 112-systemerne CFB har siden 2011 haft ansvaret for politiets alarm- og vagtcentraler. Opgaven indeholder alt fra strategiske myndighedsopgaver til uddannelse af alarmoperatører samt vedligeholdelses- og driftsopgaver. Stor kontaktflade På 112-området har man en stor kontaktflade og er dagligt i dialog med beredskaber, myndigheder og interesseorganisationer. Dialogen kan dreje sig om alt fra døves alarmering af 112 til hjælp med statistiske udtræk vedrørende belastningen af alarmcentralerne. Politikommissær Steen Herlev Larsen har siden 2007 været ankermand på 112-området og arbejder indgående med udvikling af systemerne. Vores vigtigste opgave er, at systemerne fungerer fejlfrit. Derfor skal vi hele tiden være på forkant med alarm- og vagtcentralernes behov og tænke innovativt i forhold til at servicere både borgere og alarmoperatører på den bedste måde, siger Steen Herlev Larsen. Et andet eksempel på 112-områdets opgaver er den løbende opdatering af synonym- og stednavnedatabasen, der indeholder kaldenavne, som bliver brugt i folkemunde. Når en borger fra Holbæk fx ringer 112 og melder om brand i Nokken, skal systemerne vide, at der er tale om en samling af fiskerhuse ved Holbæk Fjord, forklarer Steen Herlev Larsen. SIDE 20

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE Juni 2015 2 INDHOLD Baggrund side 3 Lovgrundlag side 4 Skadestedssæt (SKS) principper for anvendelse side 4 Fordeling af skadestedssæt i politikredsene side 5 Tildeling

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

SINE og terrorhændelsen i København

SINE og terrorhændelsen i København SINE og terrorhændelsen i København Carsten Mau, sektionsleder i CFB 25. marts 2015 Dagsorden Fakta om SINE Status over terrorhændelsen i København 14. / 15. februar 2015 Konklusion for hele hændelsen

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Ansvarlig offentlig myndighed... 3 1.2

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

SINE og strukturreformen

SINE og strukturreformen SINE og strukturreformen Gitte Justesen Dahlquist, specialkonsulent i CFB René Christophersen, brugeransvarlig i CFB 28. januar 2015 SINE og strukturreformen Det vigtigste budskab i dette oplæg er: CFB

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Under fremkørsel til skadestedet

Under fremkørsel til skadestedet Punkt. 2.2.1 Under fremkørsel til skadestedet Alle ambulancer stiller radioerne på følgende SKS. Ambulancerne kan få besked via DEFAULT SKS (denne instruks 050) om at skifte til tildelt SKS hvis indsatsledelsen

Læs mere

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012 Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch Indhold Baggrund og formål Oversigt over deltagere i undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater Operationelle erfaringer SINE-nettets

Læs mere

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8 Servicekatalog 2014 I dette servicekatalog håber vi, at du vil lade dig inspirere af de forskellige serviceydelser indenfor tekniske løsninger og tests som Dansk Beredskabskommunikation (DBK) tilbyder.

Læs mere

Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet

Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet Slut med langsommelig radiokommunikation ved redning til søs. Forsvarets redningshelikoptere er på vej på nødradionettet Sine. Af Jakob Møllerhøj

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

DBK superbrugertilfredshedsundersøgelse 2015. December 2015

DBK superbrugertilfredshedsundersøgelse 2015. December 2015 DBK superbrugertilfredshedsundersøgelse 2015 December 2015 Indhold Baggrund og formål Oversigt over deltagere i undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater SINE 24/7 helpdesk sagssystem Viden om CFB/DBK

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs

Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs TØF`s 18. Konference om regional og kollektiv trafik Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs Allan Søgaard Larsen, Falck Danmark A/S Redningsdirektør asl@falck.dk Temaer

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilslutning af SINE-løsning

Vejledning til ansøgning om tilslutning af SINE-løsning Vejledning til ansøgning om tilslutning af SINE-løsning Januar 2016 Rigspolitiet Nimbusparken 24,4 2000 Frederiksberg T: 45 15 21 65 E: sine@sikkerhedsnet.dk Følgende er en vejledning til udfyldelse af

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. september 2015

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 BEREDSKABSPLAN Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 INDLEDNING: Beredskabsplanen er primært udarbejdet for at håndtere større hændelser, der måtte ske som følge af vores

Læs mere