SINE i Superligaen Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde"

Transkript

1 AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

2 SINE i Superligaen Vi er heldige i Danmark. Vi har et SINE-net, der er i Superligaen blandt radionet til beredskabskommunikation. Med mere end tilsluttede radioer taler aktører fra de danske beredskaber hver dag sammen på SINE. Meldingen er, at SINE fungerer. Både internt i beredskaberne og på tværs af sektorerne. Særligt i det tværgående samarbejde er SINE et stort løft men også en udfordring. En udfordring, hvor løsningen hedder øvelse og undervisning i ensartet og sikker brug af SINE. SINE er CFBs centrale opgave. I tæt dialog med beredskaberne gør vi vores ypperste for at sikre drift og udvikling af radionettet, så det lever op til beredskabernes krav og behov. Men beredskabskommunikation er mere end SINE. Området, som i høj grad er teknologibåret, er i konstant udvikling og vi er med. De seneste år har der både nationalt og internationalt været stigende fokus på bredbåndskommunikation. I CFB følger vi udviklingen, og vi har netop inviteret alle beredskaber til en workshop om emnet. Vi vil gerne hele tiden være ajour med beredskabernes ønsker til beredskabskommunikation. SINE skal sikre samarbejdet nu og i fremtiden. Vi glæder os til at fortsætte dialogen med alle beredskaber i Danmark, så vi sammen sikrer, at beredskabskommunikation i Danmark forbliver i Superligaen. Med venlig hilsen Peter Carpentier Center for Beredskabskommunikation SIDE 2

3 indhold Indhold Hvad er CFB? side 4 SINE kort fortalt side 5 God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt side 8 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE side 10 Dækker SINE indendørs? side 14 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik side 16 Vejen til den tværgående operative anvendelse af SINE side 17 Skadestedssæt øvelse gør mester side systemerne skal være fejlfri side 20 Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde side 22 Bifrost samler alt i en løsning side 23 Skadestedssæt øvelse gør mester Side 18 God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt Side 8 CFB Nr. 1 - august 2013 Udgiver Center for Beredskabskommunikation (CFB) Rigspolitiet Nimbusparken 24, 4. sal, 2000 Frederiksberg Redaktion Sekretariatschef Peter Carpentier Kommunikationsrådgiver Malene Mouritze Marfelt Design & layout e-types og India Tryk Damgaard-Jensen A/S SIDE 3

4 Hvad er CFB? Hvad er CFB? Center for Beredskabskommunikation (CFB) er en enhed i Rigspolitiet med den centrale opgave at sikre drift og udvikling af de danske beredskabers fælles radionet, SINE. Herudover varetager CFB politiets radioanvendelse samt understøtter og udvikler politiets 112-alarmcentraler. CFB er i dag videncenter for brugere, leverandører og beslutningstagere i relation til beredskabskommunikation i Danmark. Målet med CFBs arbejde er bl.a. at sikre, at statens betydelige investerin ger på området forvaltes og videre udvikles bedst muligt. Samtidig følger CFB udviklingen på området for beredskabskommunikation både på nationalt og internationalt plan. På det mere konkrete plan er CFB ansvarlig for planlægning og styring af tværgående projekter, der sigter mod forbedring af beredskabskommunikation. Som led i det daglige arbejde sikrer CFB endvidere overholdelse af de gældende leverandøraftaler. CFB har opbygget en betydelig teknisk ekspertise, der bl.a. anvendes til at følge op på brugen af SINE-nettet. På det tekniske område varetager CFB bl.a. sikkerheds- og dækningsspørgsmål samt certificering af radioer og udstyr. CFB betjener alle danske beredskaber og varetager i den forbindelse interesserne for op i mod brugere af SINE. Gennem deltagelse i beredskabsorienterede brugerfora indgår CFB i drøftelserne omkring den operative anvendelse af SINE og deltager løbende i tværgående beredskabsøvelser. CFBs hjemmeside bliver løbende opdateret med nyheder og eksempler på brugen af SINE i de danske beredskaber. SIDE 4

5 Sine kort fortalt SINE kort fortalt SINE-nettet er Danmarks radionet til beredskabskommunikation. SINE blev implementeret af CFB i slutningen af 00 erne, og i 2010 blev radionettet endeligt godkendt til beredskabsbrug med henblik på at sikre den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskaberne. SINE-nettet SINE (SIkkerhedsNEttet) er et selvstændigt radionet, som er bygget efter Tetra-standarden (Terrestrial Trunked Radio). Standarden bliver brugt til beredskabskommunikation i de fleste europæiske lande. SINE dækker hele Danmark med omkring 500 master. Radiosignalet går fra masterne via TDCs kabler i jorden til SINE-centralen, også kaldet SWITCH. Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagens hændelser og til store ulykker eller terrorangreb. Radionettet sørger for, at de vigtigste opkald altid kommer først igennem. Nettet er krypteret og kan ikke aflyttes. SINE-nettets opbygning RADIO SENDEMAST TELE- UDBYDERS NETVÆRK SINEcentral (SWITCH) TELE- UDBYDERS NETVÆRK ICCS KONTROLRUM MED RADIODISPATCH RADIO SENDEMAST SIDE 5

6 Sine kort fortalt SINE-radioer fordelt på de forskellige beredskaber 6% Brand & Redning: radioer (41 %) 11% Politi: radioer (38 %) 4% 38% Sundhedsberedskab: radioer (11 %) Beredskabsstyrelsen: radioer (6 %) 41% Forsvar: 770 radioer (4 %) Kilde: DBK, juni 2013 Radioer Beredskaberne benytter særligt certificerede og programmerede radioer til at kommunikere på SINE. Radioerne kan enten være håndholdte eller installerede i køretøjer. Der er tilsluttet mere end radioer til beredskabsbrug på SINE. Andre aktører Udover beredskaberne benyttes SINE også af andre aktører. Myndigheder eller virksomheder med samfundsvigtige opgaver med tilknytning til beredskabsområdet kan blive tilsluttet SINE efter beredskabsfaglig indstilling og godkendelse af CFB. ICCS En ICCS (Integrated Control and Command System) fungerer som en port til radionettets funktionaliteter for vagtcentraler og kontrolrum. Den er en nødvendighed, hvis man vil arbejde med SINE-radioer fra en computerskærm i vagtcentralen. En ICCS kan beskrives som et køleskabsstort hyldesystem med en masse ledninger, computere og bokse. Tilsammen sørger de for, at alle SINE-nettets funktioner kan bruges i vagtcentralen. Radiodispatch For at få noget ud af en ICCS, skal vagtcentralen have kontrolrumssoftware, fx en radiodispatch. Radiodispatchen kan enten hente mange eller få funktioner på SINE-nettet. Fx kan nogle radio dispatchere formidle opkald til telefonnettet. Andre kan ikke. Med en radiodispatch kan vagtcentralen lytte på en eller flere talegrupper. Samtidig har vagtcentralen overblikket og kan styre relevante talegrupper på computerskærmen. Certificering og godkendelse Alle radioer og applikationer skal certificeres, SIDE 6

7 Sine kort fortalt Radio til kommunikation på SINE-nettet. Foto: CFB før de må anvendes på SINE. Det er Dansk Bered skabs kommunikation A/S (DBK), der tester udstyr. Når udstyret er testet, certificerer og godkender CFB anvendelsen, før det tages i brug i beredskabet. Under godkendelsen vurderes det bl.a., hvor stort beslag udstyret lægger på kapaciteten i SINE-nettet. Herefter er det beredskabets opgave at funktionsteste udstyret, så der er sikkerhed for, at radioerne virker sammen med beredskabets øvrige udstyr og kan anvendes i en operativ hverdag. Leverandør I juni 2007 indgik staten kontrakt med DBK om etablering og drift af SINE. SINE-nettet ejes og driftes af DBK. I SINE-kontrakten er alle krav til nettet, som fx dækning, kapacitet og oppetid, defineret. Det er i dag CFB, der forvalter kontrakten og skal sikre, at DBK leverer den aftalte ydelse. Udgifterne til radionettet beløber sig til 1,6 mia. kr. for etablering og drift i 10 år. 1,5 mio. opkald på SINE om måneden I maj 2013 blev der foretaget opkald på SINE. Heraf var der bl.a gruppeopkald og individuelle opkald. Kilde: DBK, juli 2013 Sådan dækker SINE 99,5 % af Danmark har SINE-dækning med en radio fastmonteret i et køretøj og med en antenne på taget. 97,6 % af Danmark har SINE-dækning med håndholdt radio. 143 af Danmarks største byer har ekstra god dækning. I alt vil 62 % af Danmarks landareal og 86 % af befolkningen have ekstra god dækning. Kilde: SINE-kontrakten, 2008 SIDE 7

8 øvelse på storebælt God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt Et passagertog bliver afsporet på Storebæltsforbindelsens vestbro en søndag morgen. Passagererne i de tre vogne bliver kastet rundt, og mere end 50 personer kommer til skade. Det var scenariet på en stor beredskabs øvelse, som fandt sted natten til søndag den 16. juni CFB var med som observatør for at følge beredskabernes kommunikation på SINE og måle kapacitetsbelægningen i radionettet. Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skadestedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunikationen blev afviklet efter de retningslinjer, som TOAS har udviklet. Carsten Mau, sektionsleder i CFB. Samarbejde på tværs fungerer Under ledelse af Fyns Politi som koordinerende myndighed deltog mere end 500 personer fra bl.a. redningsberedskaberne i Nyborg og Slagelse, Region Syddanmark, Banedanmark, Hjemmeværnet, DSB og Sund og Bælt A/S. Formålet med øvelsen var bl.a. at afprøve en ny behandlingsplads ved Nyborg, en mobil trappeovergang mellem jernbanebro og vejbro samt en mobil overgang fra ét tog til et andet. Herudover skulle både interne og eksterne kommunikationsveje testes og kommunikationen på SINE følges. Politiinspektør Bjarne Sørensen, Fyns Politi, var efter fire timers øvelse i mørke og silende regn godt tilfreds med indsatsen på alle fronter. Beredskabernes samlede håndtering af ulykken var effektiv, sikker og i overensstemmelse med de indsatstaktiske retningslinjer. Alle opkald på SINE gik tydeligt igennem, og presseberedskabet fungerede godt, fortæller Bjarne Sørensen. Mobil overgang og ny behandlingsplads Under den sidste øvelse på broen i 2011 var der problemer med at få evakueret sårede fra jern banebroen til vejbroen samt fra det forulykkede tog til troljen, der er Sund & Bælts arbejdskøretøj på broen. Desuden manglede der også en behandlingsplads ved Knudshoved. Vi fik fulgt op på læringspunkterne fra sidste øvelse og bl.a. afprøvet en ny mobil trappeovergang og en ny behandlingsplads. Derudover fik vi mulighed for at teste en ny mobil overgang fra et tog til et andet. De nye forbedringstiltag virkede rigtig godt, konstaterer politiinspektøren og tilføjer, at den nye behandlingsplads ved afkørsel 44 på Fyn er så rummelig, at der er plads til en redningshelikopter, hvis der skulle blive behov for assistance fra luften. Korrekt brug af skadestedssæt Også i CFB glæder man sig over øvelsens udfald, der vidner om god forståelse for kommunikationen på SINE. SIDE 8

9 øvelse på storebælt Indsatsleder Brand under øvelse på Storebæltsbroen den 16. juni 2013, hvor mere end 500 personer deltog. Foto: Henrik Fredskild Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skadestedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunikationen blev afviklet efter de retningslinjer, som TOAS har udviklet, siger Carsten Mau, sektionsleder i CFB. Masser af ledig kapacitet I begyndelsen af 2013 fik CFB opsat en ny sendemast på Sprogø. Masten har forstærket dækningen på broens udendørsarealer og frigjort talekapacitet i tunnellerne på Storebæltsforbindelsen. Under øvelsen i juni fik CFB bekræftet, at der er masser af kapacitet i nettet ved store ulykker, hvor mange beredskaber kommunikerer på samme tid. Vores målinger vidner om en høj aktivitet på SINE under afvikling af øvelsen. Da presset var størst, registrerede vi over 800 opkald i timen, hvilket svarer til en kapacitetsbelægning på 25 % på Sprogø-masten. Det fortæller os, at nettet er dimensioneret til, at hændelsen på Storebælt kan eskalere yderligere, forklarer Carsten Mau. Hvor meget kapacitet er der i nettet? Under øvelsen på Storebæltsbroen i juni 2013 lavede CFB målinger på den trafik, der blev afviklet på SINE i øvelsesområdet. Den gennemsnitlige taletid for hvert opkald på skadestedet var syv sekunder, og der blev registret 800 opkald i timen, da presset på nettet var størst. Hvis belastningen på nettet øgedes med 50 %, dvs opkald i timen, ville der stadig være ledig kapacitet i nettet til mere trafik. En fordobling af belastningen ville medføre en risiko for, at tre af de gennemførte opkald kunne blive udsat for ét sekunds ventetid. SIDE 9

10 AGA-nettet AGA-nettet kobler helikopterne på SINE SIDE 10

11 AGA-nettet En helikopter af typen EH 101 på øvelse. Inden udgangen af 2013 vil alle forsvarets helikoptere være koblet på AGA-nettet. SINE til lands, til vands og nu også i luften. Som rosinen i pølseenden bliver forsvarets helikoptere koblet på SINE via AGA-nettet, og al kommunikation med beredskaberne på jorden kan ske via SINE-radioer. Specielt designet radionet AGA-nettet (Air-Ground-Air) er opbygget med egne frekvenser og er specielt designet til kommunikation med enheder i luften. Radioer, der skal kobles på AGA-nettet, skal programmeres specielt til dette formål. En helikopter, der står på jorden, vil koble sig på SINE-nettet på jorden. Når den letter, vil den i en højde på ca. 100 meter skifte til AGAnettet. Når helikopteren bevæger sig rundt i luften, skifter den automatisk til den mast, der er tættest på den. Foto: Henning Kristensen Hverken piloten eller enhederne på jorden behøver at bekymre sig om radiokanaler eller geografiske regioner, sådan som man gør i traditionel radiokommunikation med fly. Når man er koblet på AGA-nettet, vælger man blot den talegruppe, der er tildelt indsatsen, forklarer Carsten Mau, sektionsleder i CFB. SIDE 11

12 AGA-nettet Vi har ved test af AGA-nettet fået meldinger om, at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er så svag, at der under testflyvninger blev stillet spørgsmål fra beredskaberne på jorden til piloterne om, om helikopteren stadig var i luften. Michael Wichmann, teknisk chef i CFB. For ikke at skabe forstyrrelser i nabolandene er den maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa. Effektiviserer redningsarbejdet Før indførelsen af AGA-nettet kommunikerede helikopterne enten via gamle radioer eller via Søværnets Operative Kommando (SOK) for at komme i kontakt med beredskaberne på jorden. Disse arbejdsgange er nu blevet nemmere. Ved hændelser, hvor politiet eller andre beredskaber får støtte fra fx forsvarets helikoptere, har kommunikationen fået et gevaldigt løft. Piloterne kan tale direkte med fx læger, politi og redningsberedskaberne på jorden via SINEradioer, og det effektiviserer redningsarbejdet, fortæller Carsten Mau. Undertrykker uvedkommende støj SINE-radioerne er bygget til at undertrykke uvedkommende støj, så det kun er tale, der går igennem. Og det er et væsentligt aktiv i en helikopter, hvor støjniveauet er højt. Vi har ved test af AGA-nettet fået meldinger om, at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er så svag, at der under testflyvninger blev stillet spørgsmål fra beredskaberne på jorden til piloterne om, om helikopteren stadig var i luften, fortæller Michael Wichmann, teknisk chef i CFB. Installationen af SINE-radioer i forsvarets tre helikoptertyper EH101, Fennec og Lynx er i fuld gang og bliver afsluttet i løbet af efteråret Opgaven med at installere SINE i regionernes lægehelikoptere er sendt i udbud, og installationen forventes udført ultimo SIDE 12

13 AGA-nettet Tetra-standard og maksimal højde AGA-nettet er baseret på Tetra-standarden (Terrestrial Trunked Radio), som også anvendes til beredskabskommunikation i mange af vores nabolande. En helikopter med en SINE-radio kan, hvis den kommer for højt op, lave forstyrrelser langt ind i nabolandene. Den maksimale højde for brugen af AGA-nettet er derfor sat til 500 meter i hele Europa. Genbrug af RADIOFREKVENSER I et cellulært radionet som SINE-nettet bliver de samme radiofrekvenser genbrugt flere steder i landet. Dette kan lade sig gøre, fordi signalerne fra sendemasterne længere væk er reduceret kraftigt i forhold til signalerne fra den nærmeste mast. De dæmpede radiosignaler er en følge af afstand, jordens krumning, bakker der skygger samt genstande på jorden som fx træer og bygninger. Særligt programmerede radioer De mekanismer i nettet som sikrer, at en SINE-radio skifter fra en mast til en anden, når den bevæger sig gennem landskabet, har nogle udfordringer, når de skal fungere i 500 meters højde med fri sigt langt over 100 km. Derfor er det kun særligt programmerede SINE-radioer med adgang til AGA-delen, der må bruges under flyvninger. Foto: Henning Kristensen SIDE 13

14 indendørs dækning Dækker SINE indendørs? Manglende indendørs SINE-dækning kan have store konsekvenser for redningsberedskabernes indsats. CFB har udarbejdet en række anbefalinger til indendørs dækning. Mens SINE dækker næsten 100 % udendørs, er der bygninger, hvor SINE-signalet ikke har mulighed for at trænge ind. Disse bygninger er ofte bygget af materialer, der reducerer radiosignalernes vej til og fra netværkets sendemaster fx jernarmerede eller metalbeklædte konstruktioner og varmedæmpende vinduer med metallisk belægning. I sådanne bygninger kan det være nødvendigt at installere særligt udstyr til indendørs dækning. Dialog om løsning Manglende dækning kan have store konsekvenser for redningsberedskabernes indsats og kan i sidste ende koste tab af værdier og menneskeliv. CFB anbefaler, at bygningsejer eller bygherre går i dialog med kommunens redningsberedskab og i fælles forståelse definerer behov og rammer for indendørs dækning, inden der vælges en løsning. Disse behov kan fx være baseret på bygningens anvendelse, konstruktion og placering samt krav til løsningens kapacitet og overvågning. En passiv løsning kan bestå af en donorantenne installeret på taget og en indendørsantenne. Det opfangede SINE-signal føres videre via et antennekabel til antennen indenfor. SINE DONORANTENNE UDEN FOR BYGNING ANTENNEKABEL SENDEMAST SIDE 14

15 indendørs dækning Passiv løsning sikrer INDENDørs SINE-dækning på sygehus Sydvestjysk Sygehus har efter problemer med SINE-dækningen indenfor installeret en passiv dækningsløsning, hvor en antenne på taget fanger SINE-signalet og leder det indendørs via kabler. Valg af løsning Der findes flere forskellige leverandører af løsninger til indendørs dækning. Løsningerne varierer i pris alt afhængig af de fysiske rammer på stedet, omfanget af radioudstyr, ressourceforbrug ved implementering, drift, service, mv. Uanset hvilken løsning, der vælges, skal den være interferensfri og må ikke forstyrre eller have negativ indvirkning på det eksisterende SINE-net. Passive og aktive løsninger Der findes både aktive og passive løsninger. I de passive dækningsløsninger indgår der ikke forstærkere eller lignende elektronik. De er relativt billige at etablere og har stort set ingen vedligeholdelsesomkostninger. Passive løsninger kan typisk kun anvendes, hvor der findes et kraftigt udendørssignal, og hvor kun et lille område inde i bygningen skal dækkes. De aktive løsninger varie rer i størrelse og omfang, men fælles for dem er, at de kræver strøm og indeholder forstærkere. Som leverandør af SINE er det Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), der vurderer og godkender aktive løsninger og tager stilling til eventuelle negative påvirkninger af nettet. CFB har udarbejdet en række anbefalinger til indendørs dækning. Anbefalingerne kan hentes på Opmærksomhedspunkter til INDENDørs Dækning Alt afhængig af bygningens konstruktion og anvendelsesformål, vil der være en række punkter, som kan være relevante at drøfte, inden man lægger sig fast på en løsning. Hvilken slags bygning er der tale om? Er der fx tale om en almindelig boligbygning eller en parkerings kælder? Hvor god er den eksisterende dækning i det område, som bygningen er placeret i? Hvordan er bygningen konstrueret? Bygningens konstruktion kan give en idé om, hvordan det udendørs signal trænger ind i bygningen. Er bygningen et moderne byggeri med jernarmerede eller metalbeklædte konstruktioner? Eller er der tale om en bygning konstrueret af træ, mursten eller beton? Hvilken type bruger skal løsningen designes til? Er der tale om hverdagsdækning, som indgår i det daglige arbejde hos fx en vagttjeneste? Eller skal løsningen bruges til egentlig beredskabsmæssig dækning i tilfælde af fx brand? Hvad er formålet med løsningen? Skal løsningen designes, så der er redundans i systemet? Hvad skal sikkerhedsniveauet være? Skal kablerne være brand hæmmende, så de ikke smelter i en brand. Og må antenner, som nedsmelter i en brand, påvirke dækningen i den øvrige del af bygningen? Hvornår skal løsningen være tilgængelig? Skal løsningen være tilgængelig hele døgnet? Eller skal den kunne aktiveres i forbindelse med en indsats? Læs mere på SIDE 15

16 sine services SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik SINE Services skal give beredskaberne et fælles geografisk situationsbillede i dagligdagen og ved større hændelser. af operativ beredskabsinformation mellem beredskaberne. Projektet skal resultere i udvikling af et værktøj, der giver alle aktører mulighed for at se samme situations billede af en given situation på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Målet er at effektivisere kommunikation, koordination og beredskabernes samarbejde og indsats. Pilottest af to forskellige løsninger skal give beredskaberne et længe efterspurgt fælles geografisk situationsbillede i dagligdagen og ved større hændelser. Det styrker kommunikationen og det tværgående samarbejde til glæde for beredskabsfolk og borgere. CFB iværksætter i efteråret 2013 i samarbejde med beredskaberne pilotprojektet SINE Services, der skal indgå i overvejelserne om at indføre en landsdækkende overbliksløsning. Behov for overblik Beslutningen om at iværksætte SINE Services bygger på en interessentanalyse foretaget i 2012, hvor alle beredskabssektorer var inddraget. Analysen viste tydeligt et behov for SINE-tjenester til understøttelse af informationsudveksling mellem og på tværs af de forskellige operative niveauer i beredskaberne. Formålet med SINE Services er bl.a. at pilotteste to forskellige mulige løsninger til udveksling Foto: CFB Beredskaberne har længe efterspurgt en løsning, der giver dem et operativt overblik over et skadested i kaosfasen. Vi skal udvikle en løsning, der bidrager til hurtig og præcis kommunikation og øger sikkerheden for både beredskabsfolk og borgere, siger Peter Carpentier, sekretariatschef i CFB. Beredskaberne inddrages For at sikre at projektet lever op til beredskabernes behov, bliver der nedsat en operativ arbejdsgruppe med personale på taktisk og operativt niveau fra politiet, det kommunale redningsberedskab, det præhospitale beredskab, forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal kvalificere den operative ramme for SINE Services og bidrage til læring og erfaringsindhentning i forbindelse med pilotprojektet. Vi ved af erfaring med udrulningen af det fælles radionet SINE, at det er en krævende opgave at implementere en tværgående løsning i beredskaberne. Derfor vil vi have fokus på dialog med en bred vifte af beredskabsaktører undervejs i hele forløbet, forklarer Peter Carpentier. Pilottest i to politikredse Løsningen bliver pilottestet af beredskaber i Østjylland og Midt- og Vestsjællands politikredse i vinteren 2013/14. Herefter bliver der truffet beslutning om justeringer og eventuel fuld udrulning af projektet. Der er flere informationer om SINE Services på SIDE 16

17 operativ anvendelse af SINE Vejen til den tværgående operative anvendelse af SINE Implementeringen af SINE har været udfordrende og tidskrævende, og kun ved hjælp af konstruktiv dialog og sparring med beredskaberne er det lykkedes CFB at forankre opgaven. Sektorspecifikke fora sætter i dag rammerne for den operative anvendelse af SINE. TOAS laver retningslinjerne I forbindelse med implementeringen af SINE-nettet blev det klart, at der var behov for en målrettet styring af såvel den tværgående som den sektorspecifikke kommunikation på SINE. De første spadestik til en ensartet operativ anvendelse af SINE blev taget i 2007 med grundlæggelsen af en kommunikationsarkitekturgruppe, der senere blev til TOAS. TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) er det fælles rådgivende forum, der drøfter de overordnede retningslinjer for den tværgående kommunikation på SINE. TOAS er sammensat af repræsentanter, som er udpeget af KL, Danske Regioner, forsvaret og politiet. Det er også i dette forum, at retningslinjerne for anvendelse af skade stedssæt drøftes. Sektorspecifikke fora Under TOAS er der oprettet sektorspecifikke fora, der varetager de enkelte beredskabssektorers interesser. Der afholdes to til tre møder om året i hver gruppe. I de forskellige grupper drøfter deltagerne nye måder at anvende SINE på. Hvad kan man fx gøre for at forbedre dækningen i bygninger? Hvad er retningslinjerne for kommunikationen ved en ambulanceeskorte? Og hvordan kommunikerer helikopterne på vej til et uheldssted? Beredskaberne kan igennem deres respektive fora få bragt emner på dagsordenen, som kan føres videre op i TOAS og blive behandlet. CFB er repræsenteret i samtlige fora. EOAS Ekspertberedskabernes Operative Anvendelse af SINE TOAS Tværgående Operativ Anvendelse af SINE FOAS Forsvarets Operative Anvendelse af SINE KOAS Kommunernes Operative Anvendelse af SINE Fra 100 til Ét radiosystem POAS Politiets Operative Anvendelse af SINE ROAS Regionernes Operative Anvendelse af SNE Før overgangen til SINE gjorde beredskaberne brug af mere end 100 forskellige radiosystemer til radiokommunikation. Ingen af systemerne kunne tale sammen, og det var besværligt og tidskrævende at koordinere en fælles indsats. Terrorangrebet i New York i 2001 og fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004 gjorde det klart, at beredskaberne i Danmark havde brug for et fælles kommunikationssystem, hvis en lignende hændelse skulle opstå. SIDE 17

18 Skadestedssæt Korrekt brug af skadestedssæt effektiviserer det tværgående beredskabsarbejde. Foto: CFB Skadestedssæt øvelse gør mester En korrekt brug af skadestedssæt effektiviserer beredskabernes tværgående samarbejde. Vejen hertil hedder øvelse og undervisning. CFB har intensiveret arbejdet og udarbejdet retningslinjer for brugen af skadestedssæt. Skadestedssæt til tværgående kommunikation Når beredskaberne taler sammen på radio under en fælles indsats, sker det over et skadestedssæt. Et skadestedssæt er et sæt af seks talegrupper, som skal benyttes til tværgående beredskabskommunikation på et skadested, hvor to eller flere beredskaber samarbejder om en opgave. Der er 200 skadestedssæt på landsplan. Alle beredskaber kan rekvirere skadestedssæt til en opgave ved henvendelse til politiets vagt central. Fra default til tildelt skadestedssæt CFB arbejder målrettet på at implementere bru gen af skadestedssæt i den tværgående beredskabskommunikation. Den helt store udfordring for beredskaberne er overgangen fra at bruge default skadestedssæt til et tildelt skadestedssæt. SIDE 18

19 Skadestedssæt EH 101 på vej til uheldssted ISL POLITI SKS XXX ISL ISL RB MEDHØR JRCC ÅRHUS VC POLITI KOOL Retningslinjerne for anvendelse af skadestedssæt, når forsvarets redningshelikopter er på vej til et uheldssted. Default skadestedssæt anvendes bl.a. under fremkørsel til en hændelse, hvor flere beredskabssektorer skal samarbejde. Når indsatsledelsen har set hinanden i øjnene på skadestedet, skiftes der til det tildelte skade stedssæt. Formålet med at skifte til et tildelt skadestedssæt er at udskille kommunikationen på skadestedet fra eventuelle andre hændelser og lette belastningen af politikredsens default skadestedssæt. af skadestedssæt med Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole i Tinglev. Skolen uddanner årligt flere hundrede ledere og instruktører på forskellige niveauer til politiet, rednings- og sundhedsberedskabet. Herudover har CFB påbegyndt en række orienteringsmøder for indsatsledere og vagtcentralpersonel i politiet, regionerne og kommunerne. CFB fortsætter i 2013 og 2014 indsatsen omkring anvendelse af skadestedssæt. Retningslinjer for skadestedssæt For at illustrere brugen af skadestedssæt har CFB udarbejdet retningslinjer for kommunikation via skadestedssæt. Arbejdet har fundet sted i regi af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) og de respektive grupper under TOAS, hvor hver beredskabssektor er repræsenteret. Retningslinjerne beskriver roller og anvendelse af skadestedssæt for fx en redningshelikopter på vej til et uheldssted, en indsatsleder på et skadested og en ambulance eskorte. Samarbejde og bred orientering Der er indledt et tæt samarbejde om brugen De godkendte kommunikationstegninger er tilgængelige på REFIL opdateret CFBs retningslinjer for anvendelse af skadestedssæt bliver en del af den reviderede udgave af REFIL, der indeholder retningslinjerne for indsatsledelse i Danmark. SIDE 19

20 112-systemerne 112- systemerne skal være fejlfri En borger ringer 112. Opkaldet bliver besvaret i en af landets tre alarmcentraler, og under samtalen indtaster alarmoperatøren data på sin computer, der, afhængigt af opkaldets karakter, sender meldinger ud til de relevante beredskabers vagtcentraler. De mindste fejl kan have fatale konsekvenser, så systemerne skal bare virke. Alarm 112 Udvikling af 112-systemerne CFB har siden 2011 haft ansvaret for politiets alarm- og vagtcentraler. Opgaven indeholder alt fra strategiske myndighedsopgaver til uddannelse af alarmoperatører samt vedligeholdelses- og driftsopgaver. Stor kontaktflade På 112-området har man en stor kontaktflade og er dagligt i dialog med beredskaber, myndigheder og interesseorganisationer. Dialogen kan dreje sig om alt fra døves alarmering af 112 til hjælp med statistiske udtræk vedrørende belastningen af alarmcentralerne. Politikommissær Steen Herlev Larsen har siden 2007 været ankermand på 112-området og arbejder indgående med udvikling af systemerne. Vores vigtigste opgave er, at systemerne fungerer fejlfrit. Derfor skal vi hele tiden være på forkant med alarm- og vagtcentralernes behov og tænke innovativt i forhold til at servicere både borgere og alarmoperatører på den bedste måde, siger Steen Herlev Larsen. Et andet eksempel på 112-områdets opgaver er den løbende opdatering af synonym- og stednavnedatabasen, der indeholder kaldenavne, som bliver brugt i folkemunde. Når en borger fra Holbæk fx ringer 112 og melder om brand i Nokken, skal systemerne vide, at der er tale om en samling af fiskerhuse ved Holbæk Fjord, forklarer Steen Herlev Larsen. SIDE 20

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015 Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse Øvelsesforum, maj 2015 Uddannelsescyklus: Den strategiske beredskabsstab i KBHV har besluttet følgende uddannelsesforløb i forhold til det tværfaglige samarbejde:

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rapport

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere