Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år."

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Uddannelseslæger Præsentation af praksis Læge Sonja Simonsen Per Sørensen Hovedgård Lægeklinik, Stationsvej 4 B 8732 Hovedgård Tlf , Fax Praksisbeskrivelse Oplands praksis med 2670 patienter heraf 25% børn. Der er få gr. II pt. Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år. Praksis er beliggende i lejede lokaler (ejes af Per Sørensen), 136 m2, bygget som lægehus 2002, og udvidet med yderligere 100 m2 bagud i Nabolæger er km væk i Horsens, Odder, Skanderborg og Østbirk Hovedparten af pt. er fra tidligere Gedved kommune men ca. 100 fra Odder, Skanderborg og Horsens. Praksis henviser til Horsens sygehus og specialerne på Vejle sygehus samt Århus og Silkeborg. Praksis historie Oprindelig var der kun én praksis i byen, dr. Andersens, som Henning Steffensen overtog midt i 80 rne. Steffensen lukkede Indtil 2004 var der solopraksis i Søvind, dr. Rytter, men han lukkede pga. sygdom. Bjarne Kronow havde solopraksis i Gedved, men flyttede til Horsens indtil han solgte praksis ca fik Laurits Kirkegård Espensen tilladelse til at starte en 0 praksis på adressen Vestergade 50 og startede med ca. 30 pt. det første år men voksede hurtigt til 1300 tilmeldte indtil Per Sørensen overtog praksis 1/ og drev praksis videre fra samme adresse stod den nybyggede klinik færdig på Stationsvej 4B, efter at Gedved kommune havde frasolgt et hjørne af grunden fra den nedrevne Hovedgård Kro. Personale: Læge Per Olav Aandstad Sørensen. Født 1956, Student fra Fredericia 1975 Læge fra Århus års ansættelser sygehuse. Turnus 12 mdr i Vejle, værnepligt + kontrakt i flyvevåbnet knap 2 år, mange vikariater på sygehuse i Århus (A pæd, C nefro, D onko, J ofth. på ÅKH, A derma og C geriat på MH, D rheuma på OH, A,C på Risskov og Y gyn/fij), 6 mdr i praksis i Sverige, 12 mdr udd.læge Allingåbro lægehus, sociallæge 3 år og sidst 3 år (med.+kir.afd) Odder Sgh før praksis i Gift med præst i Randlev og har 4 børn (født ).

2 Læge Sonja Simonsen. Født Student fra Viborg Katedralskole Læge fra Århus Universitet 1993.Turnus i det tidligere Vejle Amt, speciallæge i almen medicin 2001; herefter ansættelser som vikar i almen praksis,ansættelse på gynækologisk, medicinsk og psykiatrisk afd. i Silkeborg, på gynækologisk afd. i Horsens samt ansættelse som børne og ungelæge/skolelæge i Silkeborg Kommune. Har tidligere haft praksis i Silkeborg i 3 år. Læge i Hovedgård Lægeklinik siden maj 2009, fra 1. april 2010 som kompagnon. Bor i Laven med mand og børn, har 3 børn ( født i 1989, 1992 og 1997) Sygeplejerske Sanne Larsen ansat t ugentligt. Tidl. bl.a. Øjenafd. ÅKH, gyn. Horsens, Saxild Strand. Sygeplejerske Hanne Fogh ansat 2012, opvågning/intensiv Odder, MEA AAS, 10 år praksis Århus. Blodprøvetagning og klargøring, INR, vorter, forbindingsskift, vaccinationer, BT kontroller, hjemmebt, suturfjernelse, telefonvisitation mm. i sekretariatet, assisterer i kons. Hanne tager også cyt.skrab fra cervix. Arbejdstider /15/17. Åbningstider: Dgl. 8 16, onsdag også (fortrinvis for erhvervsaktive pt.) Der er samarbejde med Horsenslæge om pasning ved fravær. Vi tilstræber selv at dække ferier. Efter kl. 16 tager vagtlægen over og pt. kan ringe til visiterende vagtlæge (Århus). Lokaler: De 3 lægelokaler samt sygeplejerskekons. er udstyret med computer og printere. Der er internetadgang via ADSL/bredbånd fra alle computere. Når der skal udskrives labreq. bruges enkeltarkføder. Der er gyn. leje, instrumenter til alm. GU, prøvetagning, spiraloplægning i 4 rum. Welch Allyn oto/othalmoskop og øretragte er i alle rum. Skopet har NiM batterier og tåler småopladning. Der er ophængt Snellens lystavle og der forefindes tavle til børn. Der er elektronisk vægt til voksne samt mekanisk til småbørn. Køleskab med relevante vacciner findes i laboratoriet (husk at afregne for vaccinepris). Der er kit til Strep A samt brugsanvisning. Der er fade og Janet sprøjter til øreskyl i laboratoriet eller sygeplejerskerum. Lægerne sørger selv for opfyldning og oprydning. Laboratoriefunktion Blodglucoseapparat Hæmoglobinapparat SR CRP

3 Graviditetstest EKG Lungefunktion Tympanometri Mikroskop Urin Podninger Lab.apparater: BS måles på finger/øre kapillærblod (fingerprikker/lancet). Hæmocue hgb app. Måles på fingerblod, (evt. veneblod ved pkt.) viser på fingerblod ca. 10 % lavere værdier end på venepkt. men sikrere (mere konsistente) værdier end på øreblod. Cuvetter findes i lab. og i skuffen i konsultationen (fyldes op med 5 10 ad gangen aht. holbarhed) SR tages fra venepunktur i høje sorte vacuum glas. Står i specialstativ 1 time. Aflæses af sygepl. (før 14 ellers os selv). Husk at sætte ur til at ringe. Crp: Laves på kapillærblod ved simpel procedure der varer 4 5 min. Reagenser findes i køleskabet, apparatur findes i lab. INR: Apparat til hurtig test af kapillærblod, sygeplejerskerne har størst erfaring med undersøgelsen, analysen tager få min. Grav.test: Laves på urin, simpel procedure, kits og brugsanvisning i lab. EKG: 12 kanals (udskriver 3 ad gangen), brugsanvisning ved apparatet. Opklippes ved sekr. Husk dato og cpr og diag. Indscannes af sekr. Der findes lille elektronisk app. til peakflow og FEV1 Lungefunktionsundersøgelse i lab./ved sygeplejersken. Indscannes af sekr. Der er tympanometer på laboratoriet. Let at betjene. Oftest passer sort krave, som afsprittes efter brug. Æskulap/XMO lægesystem. Alle skriver journalnotater selv. Der findes mikroskop i laboratoriet til wet smears, urinmikr., svampemikroskopi, mm. Urinstix: Leuk., albumen, keton, sukker, blod, nitrit. Forkortes U lasbn.

4 Urindyrkning: Vi dyrker urin på dipslide (trio cult) eller agar i eget varmeskab til næste dag (vi us. selv resistens). Strep A halspodninger, der findes kit til simpel podeprocedure med straks aflæsning. Lad prøven blive stående minimum 5 min. hvis negative, svagt positive kommer ofte sent. Almindelige bakteriologiske podninger og svampeafskrab laves og indsendes til mikrobiologisk afd. i henhold til instruks derfra. Podning for kighoste med specielle vinklede metalkulpodepinde indsendes til Statens Seruminstitut med speciel følgeseddel. Blodprøver Blodprøver tager lægerne sædvanligvis selv, eller der gives tid hos sygeplejersken, evt. fasteprøver kan planlægges i sygeplejerskens arbejdsplan. Pt. gives tiden og der lægges labreqv. som gemmes eller der skrives på tidsbestilling/ i pt. journal hvilke prøver der skal tages. Fasteblodprøver kan tages fra kl Fredag laver vi ikke urindyrkninger, da disse skal aflæses dagen efter. Blodprøver hentes af bud 2 gange dagligt, kl. ca og Telefonanlæg 3 indgående linjer, omstilling fra sekretariatet/skranken lokalnr.: 10 Sygeplejersken 11 1.klinik (Per) 12 2.klinik (Sonja) 13 3.klinik (udd.læge) 14 Fra kl 8 9 er lægerne koblet ind direkte med *6* 10. Der kan omstilles med R+nr og gives besked eller lægges på uden dette. Kl. 9 udkobles med 6

5 EDB: Æskulap windows. Æskulap/XMO er det mest udbredte lægesystem blandt praktiserende læger, ca 1000 brugere. Der er internetadgang fra alle arbejdsstationer og printere. Praksisdiagnoser ICD 10 er brugt over 10 år og så vidt muligt genbruges tidligere diagnoser. Vi har brugt e mail kons, labsvar og tidsbestilling siden juni Hjemmeside: laege.dk Der er Medibox installeret (med vejledninger til pt og læge) og dir. kobling til Store Grønne fra pt.s medicinliste og lægehåndbogen via diagnoser. Arbejdstid, frihed og kurser Uddannelseslægens arbejdstid søges aftalt så tidligt som muligt og helst før tiltrædelse. Der er nogen grad af flexibilitet inden for klinikkens åbningstider dog under hensyntagen til at uddannelsesmålene skal nås. Uddannelseslægen deltager på lige fod med de øvrige læger i telefontiden samt i øvrigt i alle aspekter af lægearbejdet i praksis, f.eks sygebesøg og møder med samarbejdspartnere. Der er mulighed for at samle afspadsering til afvikling efter aftale eller løbende at afvikle optjent afspadsering. Ferie, fridage (afspadsering og omsorgsdage) og kurser afholdes efter aftale. Sommerferien aftales i slutningen af marts (men må følge tutorlægen som hovedregel) Ved egen eller barns sygdom ringes eller SMS privat (mobil) kl men skal helst undgås, da det kan være svært at aflyse de planlagte patienter, som ofte kan have taget fri fra arbejde. Vagter er som på sygehuset en vigtig del af uddannelsen også i almen medicin. Vi deltager i Horsens distrikt vagtkreds ordning, har oftest vagter i weekender. Uddannelseslægen følger med tutorlæge/anden læge på udvalgte vagter for at få indtryk af hvad der foregår. INTRODUKTION Den første dag mødes kl. 8 og efter telefontiden fremvises huset og du præsenteres for de øvrige medarbejdere, hvis denne præsentation ikke tidligere har fundet sted. Der orienteres om telefonsystem, indhold i relevante skabe og skuffer, papirer m.m. Frem til frokost bruges tiden til at sidde hos tutorlægen og gennemgå Æskulap/XMO. Det er vores erfaring, at EDB i daglig praksis kan "fylde" meget. I introduktionsugen prioriteres det højt, at du opnår fortrolighed med lægesystemet.

6 Der er sat ekstra tid af mellem patienterne hos tutorlægen, så der er mulighed for introduktion til arbejdsgange, computersystem og drøftelse af dagens klinik. Den anden eller tredje dag er du ca. 1 time med sygeplejersken i laboratoriet og får introduktion i egne laboratorieus. samt blodprøvetagning til sygehuslab. De første par dage sidder du med hos tutorlægen for at blive fortrolig med tonen og arbejdsgange i huset og computersystemet og prøver enkelte simple konsultationer. Vi vil være opmærksomme på muligheden for at demonstrere ptt. for dig samt anbefale dig til patienterne. Ved dagens supervision gennemgår vi de sete problem patienter. På anden/ tredje/ fjerde dag begynder vi at sætte patienter til i roligt tempo: 2 per time. Du kan hente os ved mindste tvivlsspørgsmål. 1. eller 2. uge er der sat tid af til introduktionssamtalen og skriftligt at nedfælde forventninger, kunnen og tilbud samt gennemgå checklister. De næste dage skal der sættes patienter til i langsomt stigende tempo, som du selv er med til at styre. I løbet af det halve år i praksis kommer udd.lægen til at arbejde i samme tempo som de øvrige læger. Vi holder sypl./sekr. ajour med hvilke patienttyper der skal ind til dig, ligesom telefontiden er en god lejlighed til selv at sætte patienter til. Efter 2 3 måneder afholdes en justeringssamtale mhp at finjustere planen for de kommende måneder. Her drøftes hvordan det går med at få de rigtige patienttyper frem til uddannelseslægen, hvordan arbejdet med porteføljen fungerer, hvilke områder der specielt skal lægges vægt på. Skemalagt supervision Der er dagligt skemalagt tid til supervision og / eller efter sidste patient ca kl Ved ledige huller i programmet tages mere systematiske emner op efter dine ønsker og behov. Ad hoc supervision Tutorlægens dør står altid åben for uddannelseslægen. Det er dog en god ide at tjekke hvilken pt. type TL sidder før der bankes på, mange ting kan også afklares imellem patienterne, måske forud for konsultationen og ellers er telefonen jo også en mulighed. Kan TL ikke forstyrres, har andre som regel tid.

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå.

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet a. Præsentation af praksis, læger og personale Praksisnavn Lægerne Holm & Arnfred. Dalsagervej 25 8250 Egå Ydernr.: 066982 Tlf: 86 22 21 60 Fax:

Læs mere

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Thyborøn Thyborøn er en lille fiskerby med ca. 2600 indbyggere beliggende på nordspidsen af den 10 km lange Harboøre Tange. Harboøre er et

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter En kvalitativ evaluering efter det første år af Thorkil Thorsen Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORLØBSYDELSEN FOR DIABETESPATIENTER...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015 RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Pædogoger bytter job

Pædogoger bytter job FREDERICIA KOMMUNE AUGUST 2011 NR. 130 Talenter søges Side 7 Den digitale borger Side 4 På job med hjemmeplejen Side 12 Pædogoger bytter job Læs historien på side 2 2 INTERN INFO Pædogoger bytter job Nå,

Læs mere