Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp"

Transkript

1 rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM

2 Indhold Favrskov Top Forord Områdets beliggenhed Lidt om Vester Velling, Sønder Vinge og Terp Historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet Bybeskrivelse af Sønder Vinge Bybeskrivelse af Terp Bybeskrivelse af Vester Velling Borgermøde 7. november 2012 og 27. februar 2013 SWOT-analyse Vision, handleplan og indsatsområder Arbejdsgrupper: - Byforskønnelse/ nedrivningsgruppe - Gruppen for fælles aktiviteter - Infrastruktur og Itgruppen - Gruppen for naturoplevelser og faciliteter Støttemuligheder Forord Landsbyudviklingsplanerne er blevet til i et samarbejde mellem LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune. LAG Favrskov er den lokale aktionsgruppe i Favrskov Kommune, som er etableret under landdistriktsprogrammet. LAG s vision er at fremme bosætningen i landsbyer og landdistrikter igennem tiltag, der retter sig mod levevilkår, kultur, identitet, erhvervsmuligheder og det levende lokalsamfund. Projektet har til formål at give borgerforeninger i de enkelte landsbysamfund et redskab, som skal være med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling og en øget bosætning i landdistrikterne. Der er en positiv befolkningsudvikling i Favrskov Kommune, men hovedsagelig omkring de større byer. Tendensen er at landsbyernes befolkningstal daler. Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte landsbysamfund - ikke kun udarbejdet en landsbyplan - men også en handleplan for de fremtidige projekter, som man ønsker at gå i gang med. Den forventede effekt af projektet er, at det kan være med til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysamfund i Favrskov og give aktørerne de nødvendige redskaber til at videreudvikle netop deres lokalområde. Det forventes ligeledes, at projektet vil bidrage til, at der bliver igangsat spændende projekter, som i fremtiden kan være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne i Favrskov kommune, blandt andet gennem etablering af flere arbejdspladser. / Favrskov Kommune og LAG Favrskov

3 Beliggenhed Værket Spisesteder Randers Regnskov Biograf Bibliotek og Kulturhus Sygehus 15 km Teknisk Skole Havn Randers Specialbutikker Tog Aarhus Aalborg København Storcenter 56 Indbyggere i Terp Indbyggere pr befolkningsprognose for 2032: 63 Terp 98 Indbyggere i Vester Velling Indbyggere pr befolkningsprognose for 2032: 89 Vester Velling Sønder Vinge 111 Indbyggere i Sønder Vinge Indbyggere pr befolkningsprognose for 2032: 114 Bjerringbro 9 km Bjerringbro Gymnasium Specialbutikker Biograf Dagligvarebutikker Fitness Specialbutikker Ulstrup 2 km Bibliotek Dagligvarebutikker Tog og Bus Aarhus Viborg/ Struer Randers Silkeborg Langå 8 km Specialbutikker Dagligvarebutikker Tog og Bus Aarhus Aalborg København Randers Silkeborg 3

4 Vester Velling Terp Lille Torup Lidt om Vester Velling, Sønder Vinge og Terp Vores tre landsbyer, Vester Velling, Sønder Vinge og Terp er beliggende i Favrskov kommunes aller nordligste top, nord for Gudenåen. Gudenåen udgør sognegrænsen mod syd. Vores område består af to sogne Sønder Vinge sogn med 352 indbyggere, Ulstrup slot og Rønge er beliggende i Sdr. Vinge sogn. Mens Terp, samt en stor del af Lille Torup hører til Vester Velling Sogn her er i alt 385 indbyggere. Vi ligger midt i den skønneste natur mellem to åer, nemlig Gudenåen mod syd og Nørreåen mod nord. Det giver rigtig gode muligheder for naturoplevelser og naturaktiviteter. I vores landskab er vores to middelalderkirker i henholdsvis Vester Velling og Sønder Vinge samt Ulstrup Slot tre kulturperler, der er et besøg værd. Samtidig er vi centralt beliggende midt mellem storbyerne, Randers, Silkeborg og Viborg, samt tæt ved vor egen hovedby Ulstrup, hvor der er institutioner, skole, ældreboliger, plejehjem og gode handelsmuligheder. Der er rigtig gode busforbindelser herfra og kort afstand til togstationen i Ulstrup, der ligger lige nord for Gudenåen. Busrute 73 kører lige gennem vore tre landsbyer. Den kører hver time i dagligdagen og fungerer som skolebus til folkeskolen i Ulstrup, samt til gymnasier, handelsskoler o.s.v. i Bjerringbro, Randers og Silkeborg. Vi har mange små erhvervsdrivende i vores område, de er med til at give vores lokalområde et løft. Foreningslivet i vores tre landsbyer er stærkt, vi supplerer hinanden, idet vi laver arrangementer i samarbejde, både mellem de forskellige foreninger og på tværs af landsbyerne. Menighedsrådene for Vester Velling, Sønder Vinge og Ulstrup er blevet ét fælles menighedsråd, der laver arrangementer på tværs af landsbygrænserne, samtidig arrangerer menighedsrådet fx fællesspisning sammen med forsamlingshusene, forsamlingshusene arrangerer sommerfest sammen med idrætsforeningen o.s.v. Ud over vores 3 forsamlingshuse, menighedsråd, idrætsforening, findes der i vores område aktiviteter som en privat legestue, en motorcykelklub for motorcykelentusiaster, en pentaquebane, to vandreklubber, m.v. / Borgerne fra Fravrskov Top 4

5 Luftfoto af det nordlige Favrskov Vester Velling Terp Sønder Vinge Ulstrup Luftfoto Cowi 2012 Målestok 1:

6 Historie Favrskov top er geografisk omkranset af Gudenåen og Nørreåen. I dette område finder vi de tre landsbyer, Vester Velling; Terp og Sønder Vinge. Dette er et stykke Jylland af stor betydning. Historisk ser vi vikinger, kongelige besøg og grevskaber, herremænd, pramdragerne og delfiner, som noget af det godtfolk, der gennem historien har befolket Favrskovs top. Historien omkring området er meget omfangsrig og der er ikke mulighed for stor uddybning her. Vi har fået fortalt mange spændende historier om vores område i forbindelse med dette arbejde. Vi har planer om, at lægge nogle af disse historier på en hjemmeside, således at de ikke går tabt. Der har været kendt bosætninger i de tre landsbyer helt tilbage fra vikingetiden, det ved vi fordi der er fundet runesten i alle tre byer. Runestenene kan i dag ses som kopi, på Gudenådalens Museum, i Bjerringbro. De originale findes stadig. Den ene af de to runesten fra Sønder Vinge findes i dag indmuret i våbenhuset i Sønder Vinge kirke. Vester Velling har ligeledes to, der findes også runesten fra Terp. Det er meget naturligt, at vi finder disse runesten og meget andet fra Vikingetiden, da Gudenåen dengang blev besejlet af Vikingerne. Landskabets topografiske stigning betyder at området var tæt på åen og alligevel tørt. Endvidere var der skov og vildt, derfor et rigtig godt sted at have lejr/by. Ved Alum er der nogle gravhøje fra den periode. Naturen har altid betydet meget for området, ligeledes har de to Herregårde: Skjern Hovedgård og Ulstrup Slot haft stor betydning. Skjern Hovedgård ligger udenfor Favrskov tops område, men har haft stor betydning for vores nordlige del, da meget af jorden her har været under Hovedgården. I den sydligste enden ligger Ulstrup Slot, der kan dateres tilbage til 1400 tallet. Slottet har ejet meget af området, i perioder mere end i andre. Det har været én herremandsfamilie på slottet, familien Skeel, som har været de førende gennem 8 generationer fra Nogle med mere økonomisk sans end andre. Hvorfor Ulstrup slot også har været på aktion, der fortælles om den hvide jyske dame som Steen Stensen Blicher har skrevet om. I 1960 og 70érne var der delfiner og dyrepark på Slottet Området er en del af Kronjylland, hvorfor området ligeledes har haft stor betydning for kongehuset, De røde kirker i området er således specielle ved, at de har været direkte under kronens eje. Således beskrives ordet Kronjyde, at være borger i den del af Danmark, hvor rigtig mange godser ejet af kronen har ligget. Fra Stavnsbåndets ophævelse og frem til nu er der sket stor udvikling i området, en udvikling der naturligt har ændret sig efter samfundets udvikling i øvrigt. Rønge er et eksempel på, at byer opstår fordi der er et naturligt behov for boliger tæt på arbejdspladsen, Rønge opstår ved at der bygges en stor gård Rønge Gård og der bygges boliger til arbejderne på denne. Runesten ved Sønder Vinge Ulstrup Slot Ulstrup Slot 6

7 Det nordlige Favrskov , Målebordsblade KMS 7

8 I de tre landsbyer er der i mange år helt frem til slutningen af 1970érne bager, købmand mejeri ect. I dag er disse butikker lukkede, men de fleste af bygningerne eksistere stadig væk. I området er der stadig mange små virksomheder indenfor mange brancher: maskinstation, autoværksted, smedje, møbelpolstring, smågrisesalg, livstilskonsulenter, rådgivning ect. Både Nørreåen og Gudenåen har stadig stor betydning for områdets befolkning om end prambådene er udskiftet med kanoer, og vikingerne med turister og andet godtfolk. Trækstien er i dag et yndet mål for spadsereture. Omkring Nørreåen er der ligeledes mange fantastiske naturoplevelser, ikke mindst findes der det såkaldte tur de France sving med en meget flot udsigt over Nørreådalen, og Fussingø Skoven i baggrunden. Vester Velling by Vester Velling er den nordligste by i Favrskov kommune. Vi ligger højt med en formidabel udsigt ud over Nørreådalen mod Nord, samt ud over Vellingdal/Øster Velling mod øst. Midt gennem byen løber landevejen, der tidligere var hovedtrafikåren mellem Randers og Silkeborg, det er stadig en meget befærdet vej, dette giver os gode busforbindelser til både Randers og Silkeborg og dermed også Ulstrup og Bjerringbro. Landsbyen har stadig mange aktive landbrug, samt en del små erhvervsdrivende. Desuden pendler mange borgere til arbejde og skole. Byen har et godt foreningsliv med et forsamlingshus, en idrætsforening, samt menighedsråd, der sørger for aktiviteter i byen. Desuden har vi dagplejere i byen, som også er med til at holde gang i vores legestue. Byen har i mange år været præget af mange børnefamilier, det har været og er stadig et helt almindeligt syn at se op til 25 børn stå og vente på bussen til skole. Kendetegnende for vores unge mennesker er, at de selvom de er på vej videre ud i verden, vender tilbage og ses til sommerfest m.v. Terp. Terp er den midterste af de 3 landsbyer i Favrskov top og høre under Vester Velling sogn. Terp strækker sig fra Nørreådalen i Terps nordlige ende, hvor de sten/ sandede jorder ligger som bakker op mod Terp by, til det sydlige område af Terp, som består af lermuldede småbakker, vandhuller, små skove og krat. Terp by opstod omkring nogle stor gårde, flere af gårdene har historie der kan dateres tilbage til Omkring 1920 erne sker der en jordfordeling i området. Statshusmandsbrug bliver dannet med jord fra de større gårde. I tiden efter 2. verdenskrig blev der bygget flere huse i Terp by. Dengang bestod byen af 2 smedier, et brødudsalg, en brugsforening, en landsbyskole og et forsamlingshus. Pramdragerer på Gudenåen 8

9 Terp er i dag en lille landsby bestående af huse, forsamlingshus, nedlagte landbrugsejendomme og gårde. Der er i alt 56 indbyggere. Der er en udskiftning i gang i byen, fra omkring år 2000 flytter mange ældre ud og unge familier med børn flytter ind. Befolkningssammensætningen er enlige, ægtepar, pensionister og familier med børn. Erhvervene består af enkeltmands firmaer, produktionslandbrug samt større erhvervsvirksomheder. Dog består hovedparten af befolkningen af pendlere, som køre mod Bjerringbro, Randers, Aarhus, Viborg og resten af Favrskov kommune for at arbejde. Forsamlingshuset: Man hører første gang om jorden som forsamlingshuset ligger på d. 1. januar år Det første samlingssted i Terp. Nu er forsamlingshuset det sidste samlingspunkt i byen. Indtil nu har den årlige høstfest for Vester Velling og Terp været holdt i huset. P.g.a manglende opbakning og vedligeholdelse er forsamlingshuset nu på vej til at lukke. Med støtte fra kommunen søges der nu penge til nedrivning. Efterfølgende vil der blive søgt om LAG midler til etablering af et grønt område, et samlingssted, med bålog legeplads for byens beboer. Sønder Vinge Den sydligste af de tre landsbyer, og på nogle måder, den af de tre byer der er mest forkælet. Vi har cykelsti til hovedbyen Ulstrup, bussen køre lige igennem, og forbinder Sønder Vinge med Randers og Silkeborg, samtidigt har vi kun ca. 1,5 km til tog mellem Viborg og Aarhus. Vi har også forsamlingshus, petanque klub ect. og dejlig natur med Ulstrup Slots skov som bidrager hertil. Desværre kommer vi ikke hinanden helt så meget ved, hvilket vi gennem dette samarbejde vil forsøge at åbne op for kunne ændre. Bl.a ved at blive bedre til at formidle de ting der foregår i byen. Kilder: Ulstrup slot: her kan du læse meget mere om området og slottet og dets betydning. her kan du læse mere om Gudenådalens museum i Bjerringbro, et besøg værd. om pramdragerstien. her ses billeder af runesten fra området. Nørreåen Forsamlingshuset i Terp 9

10 Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Beskyttet sten - og jorddige Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må sløjfes, ændres eller beskadiges. Det betyder, at sten- og jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv. og at etablering af gennemkørsler i digerne heller ikke er tilladt. Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. Digerne har stor værdi fordi de viser og fortæller landbrugets historie, Danmarks administrative inddeling og ejerforhold gennem 2000 år. Vi passer også på digerne, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab. Exnerfredning Provst Exner rejste i 1950 erne land og rige rundt for at sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede op til kirkegårdene. De indeholder oftest bestemmelser om, at der ikke må bygges, plantes eller graves grus således, at kirkens omgivelser ikke skæmmes, eller at indsigten til eller udsigten fra kirkegården forhindres. Fredningernes omfang er forskelligt fra sted til sted. Kirkebyggelinjer / indsigter Kirkerne er landsbyernes vigtigste kulturhistoriske monument og ofte et markant kendingsmærke i landskabet. Udpegningen af kirkeindsigter har til formål at sikre, at den status, som kirker i landsbyer og det åbne land har, ikke sløres eller forringes af byggeri, etablering af tekniske anlæg eller skovrejsning. Den eksisterende beskyttelse af kirkernes nære omgivelser er fortsat gældende. Det betyder, at der inden for en afstand af 300 meter fra kirken ikke må bygges højere end 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Skovbyggelinje Linjen ligger 300 meter fra alle offentlige skove (uanset skovens størrelse) og 300 meter fra alle privatejede skove, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Fredskov De fleste private skove og alle offentlige skove er fredskov. Det vigtigste krav er, at fredskovsarealerne skal være bevokset med skov, der holdes i god stand og på længere sigt forbedres. Træerne må ikke fældes, før de er hugstmodne, og de skal hugges, så de ikke ødelægger skovens variation og stabilitet. På nyfældede skovområder eller i områder, hvor træerne er væltet på grund af storm, skal der plantes skovtræer, som f.eks. bøg, eg, ask, gran og fyr. I fredskovene er der ligeledes forbud mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænændringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene. 10 Potentielle naturområder Målet er at bevare de områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde dyr og planter. De potentielle naturområder er ofte landbrugsarealer, som i dag er i omdrift, det vil sige pløjes hvert år eller med få års mellemrum, men hvor kommunen har særlige ønsker om, at naturindholdet skal øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften. Potentielle naturområder kan også være områder, som kan retableres som natur for at skabe større sammenhængende naturområder, eller hvor økologiske forbindelser i landskabet kan etableres eller forbedres. Beskyttet natur / 3 Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens 3. Det handler om vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe. Legend Kommunegrænse Bevaringsværdige stationsbymiljøer Kirker Kirkeindsigter Kirkebyggelinjer Fredede Fortidsminder Fortidsmindebeskyttelseslinjer Beskyttede Sten og Jorddiger Kulturhistoriske forbindelser Bevaringsværdige kulturmiljøer Beskyttede vandløb Potentielle naturområder Skovrejsningsområde Skovtilplantning uønsket Skov Skovbyggelinjer Fredskov Fredede områder Vandløb Åbeskyttelseslinjer Sø

11 Favrskov Top Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Terp Vester Velling Sønder Vinge Ulstrup Kort i målestok 1:

12 Landskabet Skoven ved Sønder Vinge Landskabet Om landskabet skriver borgerne følgende: Landskabet omkring Favrskov Top er smukt beliggende imellem Gudenåen mod syd og Nørreåen mod nord. Den byder på mange natur og landskabsoplevelser. Det er et kuperet og varieret landskab med mange små snoede veje og skønne udsigtspunkter fra bakkerne og over åerne der bugter sig smukt i ådalene. Følger man Gudenåen mod Bjerringbro ser man store skovområder og engene langs åen. I perioder er vandstanden så stor, at åen går over sine breder, så engene er oversvømmet. Kører man mod Ålum ad den såkaldte Tour de France bakke, kommer man lige ned til broen ved Nørreåen, som er det eneste sted i Favrskov kommune, hvor der er direkte landevej til Nørreåen. Derfra kan man se den storslåede og smukke ådal så langt øjet rækker. Til øst mod Randers, hvor den forener sig med Gudenåen, og til vest mod Viborg. På de markante stejle sider er der mest skovbeplantning og engene består mest af græsningsarealer. Få steder er der adgang til åen ad offentlige markveje. Visse steder er jorden meget leret og andre steder har der tidligere været udgravninger af grus, mergel udvinding og opdyrkning af hede. I større moseområder har der været udgravninger af tørv. Nordøst for Vester Velling ned mod Nørreådalen har der ligget 23 gravhøje, de fleste er blevet overpløjet, og i dag er der kun to tilbage. Byerne Vester Velling, Terp, Sønder Vinge og Rønge ligger pænt fordelt i området, og derimellem ligger der mange større og mindre landejendomme. Området er i dag udpræget landbrugsmarker og skovbrug. 12

13 Favrskov Top Landskabet i og omkring landsbyen Kort 25 KMS 2008 Målestok 1:

14 Sønder Vinge Sønder Vinge Kirke Mejeriet i Sønder Vinge Forsamlingshuset i Sønder Vinge Bybeskrivelse af Sønder Vinge Sønder Vinge er en såkaldt slynget vejby. Det vil sige en by, der er planlagt efter de lokale terrænforhold. Bygaden følger højdekurverne i et slyngende forløb og med varieret bredde. Gårdene i byen har af hensyn til terrænet ligget med større indbyrdes afstand. De har været placeret omkring kirken og ned mod lavningen, der har fungeret som fælles vandingssted- forte. Sønder Vinge blev udskiftet i Indtil da blev gårdenes marker drevet i fællesdrift. Hver gård havde mange små jordlodder, der lå spredt på omkringliggende marker. På bytinget aftalte bønderne, hvor man skulle så, høste osv. Hovedeparten af byens bebyggelse er fra før eller omkring 1900, hvor man byggede skole, forsamlingshus, købmand og mejeri samt udbyggede med enkelte huse til beboelse i hvert årti. Den østlige side af Ulstrup Skovvej blev i første halvdel af 1900-tallet udbygget med beboelseshuse, inspireret af Bedre Byggeskik. På den nordlige side af Lykkevej er der i 1950 og 60érne blevet bygget enfamiliehuse. Disse huse ligger på byens åbne lave arealer, der tidligere var byens vandings- og græsningsarealer. De store vejtræer og anden beplantning samt kirkens frie placering, bidrager til at tydeliggøre byens beliggenhed i det kuperede terræn, dette skal fastholdes ligesom den svungne vejstruktur og de grønne arealer bør bibeholdes. I byens nord-vestlige hjørne er der udlagt et stort areal til jordbrugsparceller, ligesom det er muligt at bygge nye huse nord for Lykkevej. / Favrskov Kommune 14

15 Sønder Vinge Bybeskrivelse og udviklingsmuligheder jf. KP 09 Målestok 1:6.000 Landsbyafgrænsning Udbygningsmuligheder Jordbrugsparceller Idrætsanlæg/ grønne områder/ arealer der ikke må bebygges Markant vejforløb Bygning Vandløb Kort april 2013 Sø Skov 15

16 Terp Terp Terp Bybeskrivelse af Terp Terp ligger smukt på det let bakkede terræn på kanten af Nørreådalens sydlige side. Større træer i byen tydeliggør byen med det flade terræn ned mod dalen. Landsbyen fremstår med vekslende bebyggelse og beplantning, der sammen med det krumme gadeforløb giver rummelighed. I den vestlige ende af byen åbner den sig mod Torupgårdvej for igen at ende i en lille enklave af bebyggelse mod Terp Skovvej. Flere steder i byen er der græsmarker, der åbner byen mod det åbne land. Karakteristisk for landsbyen er den løvfældende beplantning af store træer og hække, der dog nogle steder er udskiftet med stedsegrønne beplantninger, som umiddelbart virker som et fremmed indslag i byen. Terp kommer af ordet torp, der betyder udflytterbebyggelse. Byen er nævnt første gang i Terp er vanskelig at definere, men må have været en mindre forteby, hvor forten har ligget nord for den nuværende by. Bygaden eller rettere gaderne har ligget henholdsvis syd og nord for forten. Den nuværende byvej er den sydlige, hvorimod den nordlige er en grusvej der forbinder Torupgårdvej med Mårdalsvej. Byen er udskiftet i Det betød, at flere af gårdene blev flyttet ud på de omkringliggende marker. Efter reformationen og udskiftningen har Terp udviklet sig jævnt med boliger opført gennem det sidste århundrede. Andelsbevægelsen har også i Terp sat sine spor. I 1914 byggede man en brugsforening for enden af Tuesbakkevej, Torupgårdvej 2. Langs Tuesbakkevej blev der bygget mindre beboelseshuse, smedje og i 1900 forsamlingshus. Den fremtidige udvikling af Terp skal understøtte landsbyens fysiske struktur som forteby. Det vil sige, at den gamle forte bør friholdes for byggeri, og bygningsanlæggene bør bevares som længebygninger. De store grønne træer, der bidrager til at tydeliggøre byen mod det flade terræn ned mod dalen, skal fastholdes. Byens landskabsbillede kan understøttes ved at etablere læhegn eller lignende former for beplantning. Der er i Kommuneplanen udlagt udbygningsmuligheder både nord og syd for Tuesbakkevej, som huludfyldning i den eksisterende bygningsmasse. / Favrskov Kommune 16

17 Terp Bybeskrivelse og udviklingsmuligheder jf. KP 09 Målestok 1:6.000 Landsbyafgrænsning Udbygningsmuligheder Idrætsanlæg/ grønne områder/ arealer der ikke må bebygges Markant vejforløb Bygning Vandløb Kort april 2013 Sø Skov 17

18 Vester Velling by Vester Velling Kirke Vester Velling Vester Velling klubhus Bybeskrivelse af Vester Velling Vester Velling ligger som en smuk langstrakt bebyggelse omkranset af store markant træer, der giver byen præg og tydeliggør den på det flade terræn øverst på Nørreådalens sydside. Byens afsluttes med kirken højt beliggende i byens østlige ende, som et smukt kendetegn. Denne silhuet ses fra den anden side af Nørreåen, hvor byen er aftegnet af træerne og kirken. Byen er fra Øster Velling kendetegnet af kirken, der ligger alene og højt som en smuk indgang til byen. Byen betegnes i 1231 som Wælling i 1440 som Velling og i 1453 som W. Velling. Velling betyder stedet med de rund stokke - det runde sted. Vester Velling er en typisk reguleret vejforteby orienteret i øst-vest retning. Gårdene har ligget side om side nord og syd for den brede gade, forten. Matrikelskellene vidner stadig om den gamle udstykning, hvor skellene gik ud i nord syd gående retning fra hver gård i landsbyen. Bebyggelsen var oprindelig 4-længede anlæg med portåbninger mod forten. Enkelte af disse gamle anlæg eller dele af dem ses endnu i byen. Andre er efter udskiftningen i Vester Velling i 1792 flyttet ud som gårde på markerne omkring byen. Det fælles anlæg omkring vejen blev gradvist udstykket i mindre matrikler, hvorpå der blev bygget mindre beboelseshuse, skole, forsamlingshus, forretninger osv. Bygningerne i Vester Velling er opført over en periode på ca. 300 år og bebyggelsen afspejler derfor skiftende tiders byggeskik, der dog har rod i den danske byggetradition. Vester Velling har ikke haft nogen udtalt byvækst og har dermed bevaret den historiske landsbystruktur og samspillet med naturen. Eneste udbygning af byen siden 60érne er sket mod syd ad Dengsøvej sammen med enkelte boliger ved Kirkevej og Randersvej mod Øster Velling. Landsbymiljøet kan der værnes om ved at restaurere og vedligeholde bygningerne ved at iagttage egnens traditionelle byggeskik samt materialevalg. Samtidig bør de store dominerende træer bibeholdes. Nytilplantninger bør ske med løvfældende beplantning, der er traditionel for egnen, for dermed at bibeholde byens silhuet mod Nørreådalen. / Favrskov Kommune 18

19 Vester Velling Bybeskrivelse og udviklingsmuligheder jf. KP 09 Målestok 1:6.000 Målestok 1:6.000 Landsbyafgrænsning Udbygningsmuligheder Jordbrugsparceller Idrætsanlæg/ grønne områder/ arealer der ikke må bebygges Markant vejforløb Bygning Vandløb Kort april 2013 Sø Skov 19

20 Borgermøde 7. november 2012 og d. 27. februar 2013 Landbyrådsrepræsentanterne fra Sdr. Vinge, Vester Velling og Terp inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og Favrskov Kommunes planafdeling til borgermøde den 7. november 2012 under overskriften: Udvikling eller afvikling i Landsbyerne nord for Gudenåen? Ca. 35 deltog i borgermødet, der blev indledt med en kort gennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus på vigtigheden af det lokale engagement for at sikre den lokale udvikling. Herefter bidrog de fremmødte, i 6 grupper med spændende og idérige forslag til udviklingen af lokalsamfundet i og omkring de tre landsbyer. Borgermødet bar præg af en meget aktiv gruppe mennesker og et godt samarbejde mellem de tre landsbyer. På mødet blev der nedsat fire arbejdsgrupper under temaerne: 1.Fælles aktiviteter 2. Naturoplevelser og -faciliteter (stier) m.m. 3. Bygningsmassen 4. Infrastruktur Landsbyerne mødtes igen til statusmøde d. 27. februar 2013, hvor arbejdsgruppernes arbejde blev præsenteret. På de følgende sider beskrives noget af det arbejde som blev udarbejdet på de to møder og i arbejdsgrupperne efterfølgende. 20

21 STYRKER SVAGHEDER Naturen Flot natur Fussingø Statsskov ift. ride- og mountainbikeruter Geografiske beliggenhed og busrute 73 Busrute 73 til skole Geografiske beliggenhed ift. storbyerne (der er under en times kørsel til 5 større byer) Busforbindelse Fællesfaciliteter Sdr. Vinge Forsamlingshus Vester Velling Forsamlingshus Vester Velling Idrætsforening Idrætspladsen og klubhuset i Vester Velling Fællesskab og fællesaktiviteter Rimelig opbakning i Vester Velling Sommerfesten i Vester Velling Julebanko i Vester Velling Fællesspisningsarrangement i Vester Velling, som arrangeres i samarbejde mellem forsamlingshuset og menighedsrådet Fælles oprydningsdag i Vester Velling Godt samarbejde mellem forsamlingshuset, idrætsforeningen, menighedsrådet og vandværket i Vester Velling Godt fremmøde til aktiviteter i Vester Velling Ressourcestærke mennesker (Vester Velling) Basis for samarbejde mellem Terp, Vester Velling og Sdr. Vinge. Infrastrukturen / Internet - mobil Mobildækning Internetforbindelse Mangler højhastighedsinternet til hjemmearbejdspladser Dårlig internetforbindelse Infrastrukturen / Transport Mangler offentlig transport og mangel på busforbindelse til hovedbyerne Dårlige forbindelser og forsinkelse Mangel på afgange specielt om aftenen Egenbetaling (unge, skole m.m.) De dårlige forbindelser har indflydelse på skole, ungdomsaktiviteter, ungdomsskolen i andre hovedbyer i kommunen samt sportsaktiviteter. Der mangler en cykelsti fra Vester Velling til Sdr. Vinge og fra Terp til Sdr. Vinge Der køres for hurtigt igennem byerne Manglende cykelsti til Sdr. Vinge fra Vester Velling Besværlig adgang til offentlige kontorer med offentlig transport Bus og tog passer ikke sammen i køreplaner Samarbejde mellem landsbyerne Mangler skiltning af arrangementer Det er altid de samme, som engagerer sig der mangler frivillige Samme personer for få engagerede Økonomien Man kender ikke hinanden Manglende deltagelse i møder i Terp Manglende fællesskab Nye tilflyttere involverer sig ikke Byforskønnelse Byforskønnelse (oprydning huse fjernes m.m.) Der er en del gamle huse som bør nedrives, forsamlingshuset har brug for renovering, byerne har brug for forskønnelse Manglende oprydning ved hus Forfaldne huse Fællesfaciliteter Terp Forsamlingshus Mangel på gadebelysning i Terp og Sdr. Vinge Naturen For lidt adgang til naturen nedlagte markveje Det offentlige Borgerservicecentret Besværligt at sætte noget i gang pga. regler for landzone For langt til offentlige kontorer 21

22 MULIGHEDER Infrastruktur / Internet - mobil Internetadgang Hvis der kommer ordentligt internet til området, så kan det tiltrække små virksomheder og familier, hvor den ene eller begge arbejder hjemmefra Infrastruktur / Transport Klippekortsordning Fri transport Flexruter og Flextur (taxa 3 kr. pr. km indenfor kommunegrænsen) Cykelsti Bedre transport på tværs af kommunegrænserne, så man som skoleelev kan komme til Randers og Bjerringbro Fællesskab/ fælles aktiviteter / fællesfaciliteter Fælles hjemmeside/ Facebook side Velkomstbrochure fra foreninger Fælles arrangementskalender Bedre oplysning om arrangementer i de 3 byer Fællesarrangementer/ fælles aktiviteter Fællesmøde med alle foreninger ca. 1 gang om året Igangsættelse af nye arrangementer såsom- Borgeraften med fælles madlavning, cykelture, foredrag med lokale, lynhurtig bredbånd 1 årligt fællesmøde Nord for åen Styrkelse af lokalsamfundet alle tre byer Foredrag Fælles høstfester Sammenhold Fællesfaciliteter Aktivitetshus eller kulturhus for alle tre områder/landsbyer. Større parkeringsplads ved Vester Velling Forsamlingshus vælte nabohuset Bygge en lille hal på idrætspladsen i Vester Velling gode parkeringspladsmuligheder Forsamlingshuset i Terp væltes området anvendes til legeplads eller lignende. Forskønnelse i landsbyerne Støtte og udvikling af foreningsliv og sammenhold (byerne imellem) Bruge arbejdsløse/kontanthjælpsmodtagere til hjælp i landsbyerne, til vedligeholdelse af byjord, slå græs, holde stier, skrive ansøgninger Byforskønnelse (oprydning nedrivning af faldefærdige huse) Naturen Stisystemer (afmærkning af dem samt information om dem) Adgang og ophold i naturen Etablering af vandre- og cykelstier herunder bl.a. til Sdr. Vinge Etablering af ridestier til ridning med islandske heste Etablering af mountainbikebane Etablering af Pasningslaug til vedligeholdelse af grønne områder (gæs får) Igangsættelse af fælles grønsagsproduktion Andet - Momsfritagelse Trusler Infrastrukturen såvel transport som internet Infrastrukturen generelt (internetforbindelse, mobildækning, borgerservice) Besværligheder med infrastruktur Manglende offentlig transport Dårlig internetforbindelse Vi er for få til at kommune/internetudbydere m.fl. gider beskæftige sig med det. Affolkning Affolkning (tomme huse) Boligmassen (dårlige boliger nedrivningstjenlige) Flere huse kommer til at se faldefærdige ud > medfører færre tilflyttere Tilflytning dårlig Affolkning (Bevægelse imod lavstatusområde, manglende ressourcestærke familier) Affolkning / forfald / afvikling Adgang til naturen Manglende velvilje til at lægge jord og markveje til ifm. etablering af stier i området Kommunens nedprioritering af området samt besparelser Nedskæringer fra kommunen Interessekonflikter mellem landsbybeboerne og kommunen Afstanden mellem landsbybeboerne og kommunen bliver større og større Eventuelle vindmøller i området Godkendelser fra kommunen tager for lang tid Kommunens passivitet Kommunale besparelser (Infrastruktur, skoler, tilskud til foreningslivet) Bortfald af Kommunalt tilskud til landsbyerne Sammenholdet mangler At man ikke kommer hinanden ved (sammenhold, snakke sammen) 22

Voldby Udviklingsplan 2013

Voldby Udviklingsplan 2013 Voldby Udviklingsplan 2013 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

AIDT Udviklingsplan 2012

AIDT Udviklingsplan 2012 AIDT Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Aidt Borgenes beskrivelse af Aidt Aidts historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Aidts beliggenhed Landskabet omkring Aidt Bybeskrivelse

Læs mere

SKJØD Udviklingsplan 2011

SKJØD Udviklingsplan 2011 SKJØD Udviklingsplan 2011 Indhold Skjød Forord Lidt om Skjød Skjøds beliggenhed Skjøds historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Skjød Bybeskrivelse Borgermøde 12.maj

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Bøstrup Udviklingsplan 2013

Bøstrup Udviklingsplan 2013 Bøstrup Udviklingsplan 2013 Indhold Bøst strup Forord Lidt om Bøstrup Bøstrups beliggenhed Bøstrups historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Bøstrup Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

Laurbjerg Udviklingsplan 2013

Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Indhold Laurbjerg Forord Laurbjergs beliggenhed Lidt om Laurbjerg Laurbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Laurbjerg Bybeskrivelse

Læs mere

Vitten Udviklingsplan 2012

Vitten Udviklingsplan 2012 Vitten Udviklingsplan 2012 Indhold Vitten Forord Lidt om Vitten Borgernes Vitten Vittens beliggenhed Vittens historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vitten Bybeskrivelse

Læs mere

Vissing Udviklingsplan 2012

Vissing Udviklingsplan 2012 Vissing Udviklingsplan 2012 Indhold Vi ssin ing Forord Lidt om Vissing Borgernes Vissing Vissings beliggenhed Vissings historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vissing

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

BORRIDSØ Udviklingsplan 2012

BORRIDSØ Udviklingsplan 2012 BORRIDSØ Udviklingsplan 2012 Indhold Borr rrid idsø Forord Lidt om Borridsø Borridsøs beliggenhed Borridsøs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Borridsø Bybeskrivelse

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Houlbjerg Udviklingsplan 2011

Houlbjerg Udviklingsplan 2011 Houlbjerg Udviklingsplan 2011 Indhold Houl ulbj erg Forord Lidt om Houlbjerg Houlbjergs beliggenhed Houlbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Houlbjerg Bybeskrivelse

Læs mere

Grundfør Udviklingsplan 2012

Grundfør Udviklingsplan 2012 Grundfør Udviklingsplan 2012 Indhold Grundfør Forord Karakteristik af Grundfør Fakta Grundførs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Byanalyse Borgermøde 22. august 2011 SWOT-analyse

Læs mere

Voldum Udviklingsplan 2013

Voldum Udviklingsplan 2013 Voldum Udviklingsplan 2013 Indhold Voldum Forord Lidt om Voldum Voldums beliggenhed Voldums historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Voldum Bybeskrivelse af Voldum

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Det siger borgerne! Bosætning I

Det siger borgerne! Bosætning I Det siger borgerne! Bosætning I Cykelstier, stier og rekreative stier Der er udpræget mange ønsker til cykelstier rundt i kommunen, samt rekreative stier, fx Cykelstier fra landzone til byzone, så alle

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 06 KOLIND. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 06 KOLIND. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 06 KOLIND INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Koed 4 Nødager 8 Pederstrup 12 Stabrand

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation Gudbjerg, den 2. december 2008 Rev. 21.01.09 til Svendborg Kommune Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn Lidt baggrundsinformation Forord: Mindre landsbyer og landdistrikter har

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere