I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE"

Transkript

1 I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG

2 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde med lokalrådet og borgerne i Aale Hjortsvang.

3 INDHOLD BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND 6 AALE-HJORTSVANG 6 UDFORDRINGERNE 7 SWOT-ANALYSE 8 INDSATSOMRÅDER OG PROJEKTER 11 FÆLLESSKAB 12 FÆLLES ARRANGEMENTER 12 ARBEJDSDAGE 13 INTEGRATION AF TILFLYTTERE 13 REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER 14 OPHOLDS- OG OVERNATNINGSPLADSER 14 AKTIVITETSPLADSER I AALE 15 AKTIVITETSPLADSER I HJORTSVANG 16 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 18 VEJE OG CYKELSTIER 18 STIER OG AFMÆRKNINGER 21 OVERSIGTSFORHOLD 22 FORTOVE OG CYKELSTIER 22 SKILTNING 22 KOLLEKTIV TRANSPORT 23 KABELNET OG INTERNETFORBINDELSE 23 BYFORSKØNNELSE 24 BUSSKURE OG BYINVENTAR 24 GAMLE, TOMME HUSE 24 BYUDVIKLING 25 ERHVERV OG OFFENTLIG SERVICE 25 LOKAL BUTIK 25 SKOLE OG INSTITUTIONER 26 BOSÆTNING OG BOLIGER 26 SYNLIGGØRELSE AF AALE-HJORTSVANG 28 LOGO 28 TURISTBROCHURE 28 BYPORT OG VELKOMSTSKILTE 28 HJEMMESIDE 29 OPSAMLING FRA IDÉVÆRKSTEDET 30 BILAG PRIORITERINGSSKEMA 34 3

4 INDLEDNING I visionerne for Hedensted Kommune fremgår det, at kommunen skal være en vækstorienteret landkommune, hvor udviklingen tager udgangspunkt i det enkelte lokalsamfunds muligheder. Et af disse lokalsamfund er Aale- Hjortsvang, som gennem kommunens Temaudvalg har fået tilbud om at få udarbejdet en udviklingsplan. Aale-Hjortsvang består af to levedygtige landsbyer i smukke omgivelser, med flere fælles funktioner og en god trafikal beliggenhed. Der er på denne baggrund gode muligheder for, at den positive udvikling i lokalsamfundet kan fortsætte i de kommende år. Men udviklingen kommer ikke af sig selv. Det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at imødegå en negativ udvikling med lukkede forretninger og institutioner og fraflytning til følge. Udviklingsplanen er således et vigtigt led i udpegningen af udviklingstiltag og i en målretning af det fremtidige arbejde. Udviklingsplanen er også en plan, der udpeger projekter, som borgerne i Aale-Hjortsvang mener, er de rigtige for f.eks. at forbedre bymiljøet og sikre udbygningen af nye byområder i Aale-Hjortsvang. Arbejdet med udviklingsplanen blev indledt med et opstartsmøde mellem Hedensted Kommune, lokalrådet i Aale-Hjortsvang og NIRAS Konsulenterne den 19. november Udviklingsplanen er lokalsamfundet Aale-Hjortsvangs plan. De forskellige idéer, som indgår i planen, er således forslag fra lokalråd og borgere i lokalsamfundet. Med andre ord er det vores udviklingsplan, som efterfølgende vil blive politisk behandlet af byrådet i Hedensted Kommune. At det er lokalsamfundets udviklingsplan betyder også, at der kan være en række planlægningsmæssige bindinger og barrierer ved de forskellige forslag, som kan vanskeliggøre en realisering. Dette har vi imidlertid ikke ladet os binde af i den gennemførte idéudviklingsfase. IDÉVÆRKSTED - niveau alle borgere IDÉVÆRKSTED BORGERMØDE STYREGRUPPE lokalrådet + kommune + konsulenter MØDE MØDE MØDE aflevering ARBEJDS - niveau registrering + oplæg til idéværksted udkast til udviklingsplan færdiggørelse af udviklingsplan 4

5 I januar/februar 2009 fik en række lokale fotografer fra Aale-Hjortsvang til opgave at fotografere gode og dårlige steder i deres byer. Sammen med en SWOT-analyse 1, som lokalrådet havde udarbejdet i 2007, blev fotografierne brugt som inspiration og indspark til et idéværksted for byernes borgere, som blev afholdt lørdag den 28. februar 2009 i Minihallen i Aale. Formålet med idéværkstedet var at drøfte værdier og ønsker til områdets udvikling. Idéværkstedet var en spændende og effektiv dag, hvor omkring 70 engagerede borgere mødte op for at diskutere og udvikle idéer inden for emner, der var fastlagt af lokalrådet, og spørgsmål, der var udarbejdet af NIRAS Konsulenterne. Resultaterne fra idéværkstedet vil indgå i en ny udviklingsplan for Aale-Hjortsvang, og der vil efterfølgende blive afholdt et borgermøde, hvor alle borgere i Aale-Hjortsvang inviteres til igen at give deres mening til kende. Det vil ske, når lokalrådet og lokalrådets udviklingsgruppe har drøftet indholdet i udviklingsplanen og deltaget i en bearbejdning af planen. Udviklingsplanen har fået navnet En bæredygtig fremtid i Jyllands smukkeste lokalområde og beskriver, hvordan man sikrer byernes fremtidige overlevelse og gør byerne endnu smukkere. IDÉVÆRKSTED I AALE - HJORTSVANG 28. februar 2009 DANMARKS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE Inviterer alle til IDÉVÆRKSTED lørdag den 28. februar 2009 kl i Minihallen Kom og vær med til at forme dit lokalområds fremtid! På Idéværkstedet vil vi tale om det unikke i Aale- Hjortsvang. Vi sætter fokus på det gode ved at bo og leve i området - men også på det, der kan blive bedre. Der må gerne tænkes skævt, for at finde frem til, hvordan området kan blive endnu mere lækkert og attraktivt! En gruppe personer fra Aale-Hjortsvang er i gang med at tage fotos i lokalområdet. Disse bliver udstillet på Idéværkstedet og vil danne baggrund for en diskussion og debat på dagen. Program: Folk ankommer og 5. klasse serverer frokost Velkomst og introduktion ved Per Heller og gennemgang af dagens program De udstillede fotos bliver præsenteret Diskussion blandt deltagerne i Idéværkstedet med udgangspunkt i fotografierne Pause, benyt evt. pausen til at se nærmere r på udstil- lingen Lokalrådet fremlægger en SWOT- analyse for Aale-Hjortsvang og NIRAS Konsulenterne fortæller om bæredygtighed Cafédebat Opsamling på cafédebatten og afslutning Vi glæder os til at se dig Med venlig hilsen Lokalrådet Aale-Hjortsvang, Hedensted Kommune og NIRAS Konsulenterne 1 En SWOT-analyse er en analyse, der sætter fokus på hhv. et områdets Styrker (S), Svagheder (W), Muligheder (O) og Trusler (T) 5

6 BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND AALE-HJORTSVANG Aale-Hjortsvang lokalsamfund består af to landsbyer og et omgivende landdistrikt. Lokalsamfundet ligger i Hedensted kommune og har ca. 20 km til Vejle og ca. 18 km. til Horsens. Man ankommer ad motorvej E45 fra nord og syd og ad A13 fra nordvest. Aale og Linnerup sogne havde i indbyggere. Af disse boede ca. 500 i Aale og 180 i Hjortsvang, mens de resterende ca. 500 var bosat i landområdet. Aale I Aale ligger Aale-Hjortsvang Skole med i alt 95 elever fordelt på 0. til 6. klassetrin. I sammenhæng med skolen er der også SFO og børnehave. Aale Kirke er bygget i 1200 i romansk, gotisk og klassicistisk stil med kalkmalerier i kor og skib. På Aale Bygade ligger eneste dagligvarebutik, som værdsættes af mange beboere i byerne. Minihallen i Aale danner ramme om mange fællesarrangementer, og både forsamlingshuset i Aale og i Hjortsvang bruges flittigt af beboerne i byerne. Aale by grænser næsten ned til Gudenåen, hvor der er placeret en teltplads. Pladsen benyttes overvejende af de folk, som sejler i kano på Gudenåen. Desuden ligger Aale- Hjortsvang på Margueritrute 32. Hjortsvang I Hjortsvang findes et meget fint frilandsmuseum, Hjortsvang Museum. Museet drives (som flere andre museer i Hedensted Kommune) af frivillige kræfter. Landsbyen rummer tillige et forsamlingshus, der benyttes flittigt til for eksempel badminton, private fester, møder og lignende. Hver måned har der i de sidste 21 år været fællesspisning i forsamlingshuset. Øst for Hjortsvang ligger sportspladsen, som rummer en god ressource til byens udendørs aktiviteter. Nord for Hjortsvang ligger Linnerup Kirke, der er lokalområdets kirke. Det gamle mejeri Brædstrupvej Mindestenen Aale - Hjortsvang skole SFO Aale minihal børnehave Aale forsamlingshus Sportsplads Virksomheder Linderupvej Stordagpleje Hjortsvang forsamlingshus Dagligvarebutikken Kirken Præstebolig Borgergade Damgårdshuset Klubhus og sportsplads Hjortsvang museum Brædstrupvej Roloddet Udstykning af byggerunde Privat have til præstefamilien. Anvendes som offentligt areal til bl.a. den årlige Grundlovsdag, arrangeret af menighedsrådene i Aale og Hjortsvang. Rensningsanlægget Bækvej Aale teltplads 6

7 Lokalsamfundet Aale-Hjortsvang Begge byer er placeret særdeles naturskønt, og i lokalområdet er der flere naturoplevelser, som absolut er et besøg værd. Hjortsvang Kær og Aale Kær er en integreret del af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-, fiske- og fugleliv i det mere end hektar store område. I området vil der i 2009 blive etableret et sammenhængende stisystem som forbinder alle områderne omkring kæret - Tørring, Hjortsvang, Aale, Boring, Uldum, Ølholm - med stier. Bjers mose, som er en højmose, og Rask Skov er også naturområder, som har betydning for lokalområdet. Gudenåen og Skjernåens kilder udspringer få hundrede meter fra hinanden i den samme dalsænkning ved vandskellet på den jyske højderyg. Hærvejen har gennem flere tusinde år haft sit forløb nær udspringene. Tæt ved kilderne ligger den smukke smeltevandssø Rørbæk Sø og Tinnet Krat, der er landets største egekrat. Af de naturskønne områder kan også nævnes Rask Skov, og rundt om Bjergsmose er der et naturskønt stiforløb. Linnerup kirke ligger i Linnerup sogn, nord for Hjortsvang, Kirken var muligvis viet til Sankt Peter i middelalderen. Kirken blev opført i romansk tid, men blev næsten nybygget i forbindelse med en restaurering i Aale-Hjortsvang har et meget stærkt beboernetværk. Det er en vigtig ressource, som kan bære udviklingen i et fremadrettet perspektiv. Der er mange frivillige kræfter og aktive ildsjæle i bysamfundet og et stort sammenhold. UDFORDRINGERNE Både Aale og Hjortsvang er små bysamfund, der stadig har den karakteristiske landsbykarakter. Begge byer skæmmes dog i udtalt grad af forladte og misligholdte bygninger, skure og fortove. Forsamlingshusene er velbesøgte, men også meget nedslidte. De har behov for en renovering, som kan sikre dem den fornødne standard, der er nødvendig for udlejning til fremmede, og som er livsnødvendig for forsamlingshusenes økonomi. Herudover er der stort behov for cykelstier og sikre skoleveje, regelmæssige busforbindelser og hastighedsdæmpning af trafikken, der kører gennem de to byer. Fællesskabet er fundamentalt vigtigt for vores lokalsamfund, men samtidig er det en udfordring at få flere og nye kræfter til at trække læsset, så der ikke altid trækkes på de samme nøglepersoner og ildsjæle. Det er især en stor udfordring at få nye tilflyttere til at deltage i fællesskabet. Den geografiske placering som yderområde i kommunen, uden adgang til kyststrækninger og med en begyndende centralisering inden for blandt andet børne- og ungeområdet, er sammen med høje benzin- og dieselpriser samt konkurrence fra lignende lokalområder nogle af de udfordringer, som gør denne udviklingsplan meget aktuel set i et fremadrettet perspektiv. Saras motiv fra idéværkstedet den

8 BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND SWOT-ANALYSE Lokalrådet har som et led i ansøgningen til udvælgelse af lokalsamfund i Hedensted kommune i 2007 udarbejdet en SWOT-analyse for Aale og Hjortsvang. Analysen, der gengives i det følgende, giver, et godt statusbillede af vores lokalsamfund i 2007 og fortæller, hvad vi skal lægge vægt på og arbejde med for at skabe en positiv udvikling i Aale-Hjortsvang fremover. STYRKER Placeringen ved Gudenåen Højmosen (Bjergsmose) Aale-Hjortsvang Kær samt tæt på Tinnet Krat Rask Skov 8 Skole i Aale Børnepasning børnehave/sfo i Aale Dagligvarebutik i Aale Minihallen i Aale og Hjortsvang Museum Iværksættere (ildsjæle) mht. erhverv og foreninger Fritidstilbud (idræt mv.) Stærkt borgernetværk Området er ikke præget af gylle/lugtgener Åbent land, natur Minimale trafikforstyrrelser SVAGHEDER For lidt engagement fra en del af tilflytterne En lidt for traditionsbunden indstilling hos en del borgere Et for stort træk på de samme nøglepersoner/ ildsjæle Busforbindelser Manglende dagplejemuligheder i Hjortsvang Nedslidte forsamlingshuse, om end de begge har en høj belægningsprocent Manglende cykelstier, generelt og i forbindelse med skoleveje Geografisk placering som yderområde i kommunen Området har ingen adgang til kyststrækninger Mangel på byggegrunde Vejnettet ikke gearet til erhvervstrafik; ingen umiddelbare motorveje (problem i forbindelse med nyetablering af erhverv) MULIGHEDER Gode it-forbindelser (for en del af området, mere eller mindre umulige for andre dele af området) Oprettelse af græsningslaug Udbud af storparceller i Aale Tilbud til børn og unge (ny legeplads for børn, værested for unge under planlægning i Aale) Udbygning af alternative beboelser for unge såvel som ældre i Aale og Hjortsvang Musik-/koncertmuligheder i Minihallen Kanosejlads i forbindelse med genopretningen af Uldum Kær Udnyttelse af muligheder for lystfiskeri Udnyttelse af nedlagte landbrugsbygninger til erhvervsformål TRUSLER Ingen nye storparceller Skolelukning Butikslukning Forringet busforbindelse, især et problem for Hjortsvang Dyrere byggegrunde Fysiske begrænsninger for erhvervsmuligheder (ingen erhvervsarealer, vejnettet lægger begrænsninger for trafik) Stigende benzin-/dieselpriser Politiske beslutninger vedr. centralisering Konkurrence med lokalområder med tilsvarende forhold

9 Hjortsvang Aale Aale Sognegrænsen, lokalsamfundet Aale-Hjortsvang 9

10 BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND Udviklingsplanen tager afsæt i lokalrådets SWOT-analyse samt i resultaterne fra idéværkstedet og fra det afsluttende borgermøde. Den beskriver seks overordnede indsatsområder og en række forslag til projekter under hvert indsatsområde. Både indsatsområder og projekter beskrives på de følgende sider. Motiver og kommentarer fra Sara, Mona, Lillian og Flemming, Mia samt Inge og børn 10

11 INDSATSOMRÅDER OG PROJEKTER Resultatet af idéværkstedet den 28. februar peger på tre overordnede fokusområder for udviklingsplanen. 1. Sociale tiltag, som primært indeholder planlægning og realisering af diverse arrangementer VISION En bæredygtig fremtid for Danmarks smukkeste lokalområde 2. Fysiske tiltag, som består i renovering af gamle huse, etablering af legepladser og væresteder for børn og voksne, udbedring og anlæg af veje og fortove, diverse fartdæmpere, fælles skiltning og anlæg af stier Fællesskab Rekreative og grønne områder Trafik og infratruktur INDSATSER Byforskønnelse Byudvikling Synliggørelse 3. Markedsføringsmæssige tiltag, som bredbånd i hele området, bedre udnyttelse af hjemmesiden og foldere mv. til promovering af lokalsamfundet De seks indsatsområder Man har valgt at fokusere på seks indsatsområder i forbindelse med den kommende udvikling i Aale-Hjortsvang. Det er områder, som man mener, har særlig behov for opmærksomhed i de kommende år med henblik at skabe et godt lokalsamfund. Indsatsområderne er: 4. Fællesskab Fælles arrangementer Arbejdsdage Integration af tilflyttere Opholds- og overnatningspladser Aktivitetspladser i Aale Aktivitetspladser i Hjortsvang Veje og cykelstier Stier og afmærkninger Oversigtsforhold PROJEKTER Busskure og byinventar Gamle, tomme huse Erhverv og offentlig service Lokale butikker Bosætning og boliger LOGO Turistbrochure Byport Velkomstskilte 5. Rekreative og grønne områder Fortove og cykelstier Hjemmeside 6. Trafik og infrastruktur Byforskønnelse Byudvikling Synliggørelse Skiltning Kollektivtrafik Kabelnet og internetforbindelse Figuren viser de seks indsatsområder og nogle af de forskellige projekter, der skal være med til at udvikle områderne. 11

12 FÆLLESSKAB I Aale-Hjortsvang er der et stærkt fællesskab og et stærkt beboernetværk. Der er allerede i dag mange fællesarrangementer, og forsamlingshusene i de to byer bliver brugt flittigt. Samtidig er der en stor fællesskabsfølelse mellem de 2 byer i lokalsamfundet, hvilket kommer til udtryk i en række fælles initiativer. Udfordringen er imidlertid, at der trækkes meget (indimellem for meget) på de samme nøglepersoner og ildsjæle, og at det er svært at engagere nye beboere i fællesskabet. Ligeledes kan det være svært at få de gamle borgere til at tænke nyt og anderledes. I det følgende er der beskrevet en række forslag til forskellige initiativer til fællesarrangementer traditioner og fællesopgaver, som kan styrke tilknytningen til området, forstærke fællesskabsånden og give bedre muligheder for at invitere og integrere tilflyttere i fællesskabet. For at styrke fællesskabet må målet være at der laves arrangementer som tiltrækker borgerne fra begge lokalsamfund. FÆLLES ARRANGEMENTER I dag bliver forsamlingshusene i begge byer brugt af mange beboere, men omfanget af aktiviteter kan godt udbygges med flere fællesarrangementer som f.eks. genoptagelse af julefest i Hjortsvang, kortaftener, en årlig fest for tilflyttere etc. Det gode eksempel med fællesspisning i Hjortsvang kunne udmærket arrangeres i Aale og på tværs af byerne. Ligeledes vil aktiviteterne i Minihallen i Aale kunne udvides med f.eks. koncerter, kulturarrangementer, sportsstævner, teater og foredrag. Kirkerne kan også bruges mere aktivt til fællesaktiviteter som f.eks. børnearrangementer og korsang. Det grønne areal syd for kirken i Aale kunne benyttes til udendørs events. Det kan både være små og store arrangementer som f.eks. høvdingebold, dyrskue, mini olympiske lege med kroket, kongespil, stangtennis etc. Disse arrangementer vil kunne lade sig gøre med en godkendelse fra stiftet, menighedsrådet og kommunen. Aale forsamlingshus Hjortsvang forsamlingshus Privat have til præstefamilien. Anvendes som offentligt areal til bl.a. den årlige Grundlovsdag, arrangeret af menighedsrådene i Aale og Hjortsvang. Arealet ved kirken 12

13 ARBEJDSDAGE Der bør overvejes en organiseret fælles arbejdsdag om større opgaver, der skal løses ved fælles hjælp. Det kan for eksempel være at indføre en årlig rengøringsdag, hvor alle arbejder på at gøre byerne rene, rense skilte og busskure for alger, lave småreparationer på byinventaret, fjerne affald etc. Der er i denne forbindelse også muligt at engagere f.eks. spejderne til at løse bestemte opgaver. INTEGRATION AF TILFLYTTERE En god fællesskabsånd er et meget vigtigt aktiv for et mindre landsbysamfund. Ønsket om at tiltrække nye beboere til området og samtidig bevare og styrke byernes fællesskab, stiller krav til modtagelsen af de nye borgere, som det er vigtigt at forholde sig til. Borgerforeningen i Aale og Hjortsvang Samvirke kunne evt. byde de nye velkomne med en folder med oplysninger om de forskellige foreninger, arrangementer og tilbud, deres nye lokalsamfund har at byde på. De nye tilflyttere skal have de bedste muligheder for at blive en del af fællesskabet. Det kan man f.eks.gøre ved at lave en velkomstfolder, der fortæller noget om, hvem beboerne i Aale-Hjortsvang er, og hvor man finder dem, og som samtidig giver et overblik over de forskellige tilbud, arrangementer og traditioner, der er i Aale-Hjortsvang. Arealet ved kirken Aktive petanquespillere 13

14 REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER Det stærke fællesskab i Aale-Hjortsvang betyder, at der er et stort behov for mødesteder i de to bysamfund, og samtidig er det et stort ønske at forbedre byernes pladser og opholdssteder. Aale-Hjortsvang ligger i et meget smukt naturområde med Gudenåen som et af de meget markante træk i landskabet. Kvaliteterne herved skal udnyttes til glæde for såvel de mennesker, der bor i området, som alle de, der kommer på besøg i den ene eller den anden sammenhæng. Her skal man i særdeleshed markedsføre Aale-Hjortsvang på den smukke natur og på den gode adgang til naturen. OPHOLDS- OG OVERNATNINGSPLADSER Aale Teltplads Aale Teltplads ligger sydøst for byen ca. 900 m fra Dagligvarebutikken. Teltpladsen er velbesøgt i kanosæsonen og bruges af byens unge også uden for sæsonen. Pladsen fremstår noget nedslidt, og den del, der ligger længst nede mod Gudenåen, er ofte så fugtig, at den er uegnet til ophold. Her foreslås, at teltpladsen udvides f.eks. mod rensningsanlægget. Med denne udvidelse bliver fugtproblemerne ikke begrænsende for pladsens kapacitet, og samtidig bliver der plads til, at også cyklister kan benytte sig af teltpladsen. En måde, hvorpå teltpladsen kan gøres mere attraktiv, kan være at etablere shelters til overnatning og ophold samt mulighed for at grille på pladsen. Det skal bemærkes, at der allerede er flere frivillige, som har meldt sig til at bygge shelters. Det skal dog nævnes, at det vil kræve en mere omhyggelig vedligeholdelse og rengøring, hvis teltpladsens faciliteter udvides. Der kan også etableres gratis cykeludlejning, så pladsens kanogæster får mulighed for nemt at komme op i byen og støtte vores lokalbutik med indkøb. En anden måde til at gøre Aale Teltplads til et attraktivt sted at stoppe op for natten, kunne være ved at indføre såkaldt satellithandel fra dagligvarebutikken til teltpladsen, så de overnattende gæster får mulighed for at proviantere også selvom de ankommer sent. Alternativt kan butikkens åbningstider udvides i sommerperioden. Som det er i dag, lukker butikken kl 18.00, hvor kanofolket som oftest begynder at gå i land for at slå lejr. Der findes en velfungerende privatejet campingplads ved kanolandingspladsen ved Åstedbro, i den allernordligste ende af Aale sogn. Landingspladsen er ligesom landingspladsen i Aale en integreret del kanosejlads-forløbet på Gudenåen. Umiddelbart ved siden af campingpladsen findes Åstedbro Kro, der lejlighedsvist har åbent for servering (ingen nuværende overnatningsmuligheder). Aale Udvidelse af teltpladsen Cykelparkering med mulighed for bycykler Mulighed for grill Shelters Skiltning til dagligvarebutikken Aale teltplads Aale teltplads Eksempel på et shelter ved Koutrupgaard 14

15 AKTIVITETSPLADSER I AALE Nyt mødested Der er et ønske om en fælles plads, hvor alle indbyggere i Aale-Hjortsvang kan mødes, gamle som unge. Det skal være et sted, hvor de unge mødes med deres kammerater om eftermiddagen, og hvor de mindre børn kan lege, samtidig med at deres forældre kan mødes med andre voksne, mens storebror eller lillesøster står på skateboard eller rulleskøjter. Det store grønne område ved Aale Kirke (som er nævnt under afsnittet Fællesskab ) eller marken ved skolen vil være meget velegnet til formålet. Her vil man kunne etablere et fælles grønt område med træer, bænke, petanquebaner, tarzanbane og andre aktiviteter. Brædstrupvej Andre muligheder kan være at bruge en af de grunde, der henligger med forladte og faldefærdige bygninger, centralt i byen eller måske området ved dagligvarebutikken, hvis denne på et tidspunkt flyttes til et andet sted i byen. Med sådan en beliggenhed vil det være oplagt med en plads, der har en mere bymæssig karakter og bl.a. kan anvendes til f.eks. skaterbane, wayboard, rulleskøjter og lignende. ved Aale minihal ved dagligvarebutikken Privat have til præstefamilien. Anvendes som offentligt areal til bl.a. den årlige Grundlovsdag, arrangeret af menighedsrådene i Aale og Hjortsvang. petanque plads ved kirken krydset ved Damgårdsvej og Nyvej Sportsplads ved den gamle legeplads Brædstrupvej Forslag til placering af aktivitetspladser i Aale 15

16 REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER AKTIVITETSPLADSER I HJORTSVANG Sportspladsen Det er et stort ønske, at sportspladsen i Hjortsvang bruges mere aktivt og indgår som en større del af livet i landsbyen. En mulighed kan være at opføre en multibane, hvor det er muligt at dyrke forskellige former for sport samtidig med, at der er plads til ophold eller anden aktivitet omkring banen. Som noget nyt foreslås det at indrette overnatningsmuligheder for prærievognene med hestefold og shelters til folk på cykeltur eller vandreture. Med disse og flere andre aktiviteter kan sportspladsen blive et spændende samlingssted for beboerne i Hjortsvang. Området, som er markeret med orange farve på nedenstående kort tilhører Sportsforeningen og var tidligere i brug til bueskydning. Renovering af legepladsen Legepladsen, der ligger i den østlige ende af sportspladsen, er meget forfalden og opfylder ikke de behov (og den sikkerhed), der er for en god legeplads til byens børn. Det er derfor et ønske, at legepladsen renoveres og fornyes med f.eks. nye legeredskaber og aktivitetsmuligheder. En ny legeplads kan se ud på mange måder og stadig være lige spændende og funktionel. Den behøver således ikke at være stor for at indeholde mange udfordringer. Samtidig behøver en legeplads heller ikke at være ny og udstyret med dyrt indkøbte legeredskaber for at være spændende. Naturlegepladsen kan f.eks. bygges af interesserede og velvillige borgere fra lokalområdet, og der kan udmærket anvendes materialer fra omegnen. Elementer af legepladsen kan opføres for penge fra sponsorer, som til gengæld kan få mulighed for at reklamere på legeredskaberne. Det skal kort nævnes, at alle aktiviteter og andre tiltag, der har betydning for private eller offentlige grunde, skal have godkendelse af disse. Hvis man eksempelvis vil afholde et dyrskue på det grønne areal syd for Aale Kirke, skal stiftet og menighedsrådet godkende ideen. Borgergade Klubhus Hjortsvang sportsplads Parkering Prærievognsparkering / Shelters Sportspladsen i Hjortsvang Legeplads i Hjortsvang Sportspladsen i Hjortsvang 16

17 Grønt areal til prærievogne og evt. shelters Eksempel på en naturlegeplads Kroket kan spilles med stor lidenskab året rundt 17

18 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Der er et generelt behov for udbedring af vejnettet i Aale- Hjortsvang. Der bliver kørt for stærkt på flere strækninger, og mange steder er fortovene ødelagte. Desuden er der dårlige oversigtsforhold, og især skolevejene mangler cykelstier og andre trafiksikkerhedsskabende foranstaltninger. VEJE OG CYKELSTIER Brædstrupvej og Hjortsvangvej Brædstrupvej og Hjortsvangvej er skolevej for alle børnene i Hjortsvang. Begge veje er farlige skoleveje, idet de er uden cykelstier og med biler, der kører alt for stærkt. Hvis skolevejene skal sikres, så børnene trygt kan færdes på dem, er det helt nødvendigt, at der etableres cykelstier, gerne suppleret med fartdæmpende foranstaltninger på Brædstrupvej. Efter 6. klasse skal skolebørnene i både Hjortsvang og Aale fortsætte skolegangen på overbygningsskolen i Rask Mølle. Raskvej, der er den eneste vej fra lokalområdet til Rask Mølle, er ganske befærdet i på myldretids tidspunkterne, og det er en vej, der indbyder til alt for høj hastighed. En mulighed vil være at etablere en sikker skolevej gennem skoven, følgende den eksisterende sti/arbejdsvej, der i sig selv følger det gamle, nedlagte jernbanespor. Stien er på nuværende tidspunkt ikke farbar for cykling året igennem og stien kan etableres med en afslutning Cykelsti på Hjortsvangvej Alternativ til cykelsti på Brædstrupvej Cykelsti fra Aale til Sønderkær Forslag til strækning, hvor der bør etableres en cykelsti 18

19 i forbindelse med sportspladsen i Rask Mølle for at undgå den kørende trafik ved grænsen til Rask Mølle. Det kræver dog, at den pågældende lodsejer giver tilladelse til at bruge skovvejene (primært et spørgsmål om vejvedligeholdelse, eftersom de eksisterende skovveje skal kunne bruges af skovmaskiner). Det vurderes, at en etablering af stien vil kræve en aktiv medvirken fra kommunens side, ikke alene på det fysiske område, men også i selve planlægningsfasen. Hovedparten af stiforløbet ligger geografisk udenfor for Lokalrådets område, men er af fælles interesse for såvel Aale-Hjortsvang som Rask Mølle. På Brædstrupvej køres der alt for stærkt og man ønsker, at der nord for Bjerregårdsvej og til Tørring byskilt skiltes med, at man kører ind i byzone, således at farten reduceres til 50 km i timen. Der er også problemer med farten gennem Hjortsvang ad Borgergade. Her bør der også overvejes hastighedsdæmpende foranstaltninger, som passer til landsbyens karakter. Det foreslås, at Hedensted Kommune udarbejder en detaljeret handlingsplan for en trafiksikkerhedsplan for Aale-Hjortsvang, hvor der især lægges vægt på skolevejenes sikkerhed. Hjortsvang Borgergade i Hjortsvang Eksempel på hastighedsdæmpende foranstaltning Forslag til vejforløb, der bør hastighedsdæmpes Borgergade i Hjortsvang Eksempel på hastighedsdæmpende foranstaltning 19

20 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Aale Brædstrupvej Krydset ved Møllevej og Brædstrupvej Forslag til vejforløb, der bør hastighedsdæmpes Krydset ved Mattrupvej og Brædstrupvej 20

21 STIER OG AFMÆRKNINGER Byernes beliggenhed ved Gudenåens og Skjern Ås udspring, identiteten som Danmarks smukkeste lokalområde og placeringen ved Margueritruten taget i betragtning vil det være nærliggende at afmærke en række særligt smukke vandreture i landskabet. Det kan være stier til glæde for såvel de lokale indbyggere som de turister, der kommer til området netop på grund af den smukke natur. Ruteafmærkningerne skal være i overensstemmelse med de landsdækkende og de kommunale afmærkninger. Afmærkningerne bør suppleres med oversigtskort, centralt placeret i byerne og med brochurer, der også henviser til områdets seværdigheder, aktiviteter og handelsmuligheder. Initiativerne kan også være en del af projekterne under indsatsområdet Synliggørelse af Aale-Hjortsvang. Stier, som det umiddelbart kunne være oplagt at inddrage i et sådant system, kan være: Rask Skov og skolestien Den gamle jernbane som cykel-/gangsti i stedet for Møllevej (jernbanen fra Linnerup og ind i nabokommunen eksisterer allerede delvist som sti) Gangsti ved Aale markvej Sønderkærvej/ Sydtoften Sti fra Christiansminde til Firhøjvej Sti til og omkring Linnerup Mose, hvilket vil kræve samarbejde med lodsejere i Ikast-Brande kommune. Bjerres Mose 5 En del af konceptet kan være at operere med tre forskellige slags stier: gangstier, ridestier og cykelstier. En udvalgt stigruppe kan prioritere rækkefølgen af stier, så man hurtigt kan komme i gang med at anlægge og afmærke dem. Der kan etableres en eller to stigrupper (med de nødvendige maskiner, der allerede er tilgængelige i området, og en række fodfolk ) til etablering af stierne, med kommunal hjælp i form af grusmateriale. 6 Eksempel på skilt 4 Hjortsvang Hjortsvang 2 3 Aale Aale 1 Eksempel på afmærkning Stier i Linnerup sogn 21

22 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR OVERSIGTSFORHOLD Rundkørsel ved Brædstrupvej / Aale Bygade Der er meget dårlige oversigtforhold, når man kommer fra Hjortsvangvej og skal videre ad Brædstrupvej eller Aale Bygade. Det foreslås derfor, at der etableres en rundkørsel. Det vil formentlig kræve et indgreb i de omkringliggende grunde. Tanken er dog, at der er tale om en mindre byrundkørsel, som kan både dæmpe hastigheden på Brædstrupvej og fordele trafikken. Rundkørsler kan udformes således, at de virker hastighedsdæmpende evt. ved, at der opstilles skulpturer, udføres beplantning eller andet, som signalerer, at trafikhastigheden bør dæmpes. Det gør trafikanterne opmærksomme på, at her ankommer de til en by, hvor de skal sætte farten ned. Vejkrydset er også skolevej for Hjortsvang-børnene, der skal til enten skolen i Aale, til skolen i Rask Mølle eller til sportspladsen/minihallen. Såfremt en rundkørsel af en eller anden art ikke kan etableres (man må jo tænke på, at Brædstrupvej skal tage megen tung erhvervstrafik), så må kommunen som et led i en trafikplan udarbejde andre praktiske løsningsforslag, der kan forbedre krydsets oversigtsforhold, og dermed trafiksikre vejkrydset. Krydset ved Damgårdsvej Krydset ved Damgårdsvej er også svært at orientere sig i. Problemet vil formentlig kunne løses midlertidigt ved blot at opsætte et trafikspejl. FORTOVE OG CYKELSTIER Fortove, og cykelstier er generelt meget dårligt vedligeholdte i de to byer. Der er huller i belægningerne, fliser og kantsten ligger ujævnt, og ud over, at det ser gammelt og nedslidt ud, er det også et stort problem for tilgængeligheden rundt i byerne. Mange steder er det direkte farligt at færdes, hvis man f.eks. er gangbesværet. Kloaksystemet er undermineret, man ønsker at der udarbejdes en handlingsplan for det. SKILTNING Skiltningen i både Aale og Hjortsvang skal forbedres. Det handler dels om at rengøre og vedligeholde den eksisterende skiltning (se projektet under indsatsområdet Fællesskab), Brædstrupvej Møllevej Aale Bygade 22 Ny rundkørsel ved Brædstrupvej / Hjortsvangvej / Aale Bygade Eksempel på en rundkørsel i en by Der er ønske om istandsættelser flere steder - her på Møllevej og Aale Bygade

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2013-2020

Udviklingsplan Nimtofte 2013-2020 Udviklingsplan Nimtofte 2013-2020 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2013 1 INDHOLD Forord Kommunake lokalplaner for Nimtofte Ideer og ønsker

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Indhold: Indhold:... 2 Forord... 3 Lokal analyse:... 4 Befolkningsanalyse:... 5 Input... 6 Vision og strategi (opdelt i temaer)...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger:

Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger: Sundhed - Tilbud i alle andre - Lokale sportsaktiviteter for børn især - Stort lokalt engagement styrker tilhørsforholdet - Den skæve bane - Frisk luft og masser af natur - Vekslende naturområder - Sundheden

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere