I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE"

Transkript

1 I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG

2 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde med lokalrådet og borgerne i Aale Hjortsvang.

3 INDHOLD BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND 6 AALE-HJORTSVANG 6 UDFORDRINGERNE 7 SWOT-ANALYSE 8 INDSATSOMRÅDER OG PROJEKTER 11 FÆLLESSKAB 12 FÆLLES ARRANGEMENTER 12 ARBEJDSDAGE 13 INTEGRATION AF TILFLYTTERE 13 REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER 14 OPHOLDS- OG OVERNATNINGSPLADSER 14 AKTIVITETSPLADSER I AALE 15 AKTIVITETSPLADSER I HJORTSVANG 16 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 18 VEJE OG CYKELSTIER 18 STIER OG AFMÆRKNINGER 21 OVERSIGTSFORHOLD 22 FORTOVE OG CYKELSTIER 22 SKILTNING 22 KOLLEKTIV TRANSPORT 23 KABELNET OG INTERNETFORBINDELSE 23 BYFORSKØNNELSE 24 BUSSKURE OG BYINVENTAR 24 GAMLE, TOMME HUSE 24 BYUDVIKLING 25 ERHVERV OG OFFENTLIG SERVICE 25 LOKAL BUTIK 25 SKOLE OG INSTITUTIONER 26 BOSÆTNING OG BOLIGER 26 SYNLIGGØRELSE AF AALE-HJORTSVANG 28 LOGO 28 TURISTBROCHURE 28 BYPORT OG VELKOMSTSKILTE 28 HJEMMESIDE 29 OPSAMLING FRA IDÉVÆRKSTEDET 30 BILAG PRIORITERINGSSKEMA 34 3

4 INDLEDNING I visionerne for Hedensted Kommune fremgår det, at kommunen skal være en vækstorienteret landkommune, hvor udviklingen tager udgangspunkt i det enkelte lokalsamfunds muligheder. Et af disse lokalsamfund er Aale- Hjortsvang, som gennem kommunens Temaudvalg har fået tilbud om at få udarbejdet en udviklingsplan. Aale-Hjortsvang består af to levedygtige landsbyer i smukke omgivelser, med flere fælles funktioner og en god trafikal beliggenhed. Der er på denne baggrund gode muligheder for, at den positive udvikling i lokalsamfundet kan fortsætte i de kommende år. Men udviklingen kommer ikke af sig selv. Det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at imødegå en negativ udvikling med lukkede forretninger og institutioner og fraflytning til følge. Udviklingsplanen er således et vigtigt led i udpegningen af udviklingstiltag og i en målretning af det fremtidige arbejde. Udviklingsplanen er også en plan, der udpeger projekter, som borgerne i Aale-Hjortsvang mener, er de rigtige for f.eks. at forbedre bymiljøet og sikre udbygningen af nye byområder i Aale-Hjortsvang. Arbejdet med udviklingsplanen blev indledt med et opstartsmøde mellem Hedensted Kommune, lokalrådet i Aale-Hjortsvang og NIRAS Konsulenterne den 19. november Udviklingsplanen er lokalsamfundet Aale-Hjortsvangs plan. De forskellige idéer, som indgår i planen, er således forslag fra lokalråd og borgere i lokalsamfundet. Med andre ord er det vores udviklingsplan, som efterfølgende vil blive politisk behandlet af byrådet i Hedensted Kommune. At det er lokalsamfundets udviklingsplan betyder også, at der kan være en række planlægningsmæssige bindinger og barrierer ved de forskellige forslag, som kan vanskeliggøre en realisering. Dette har vi imidlertid ikke ladet os binde af i den gennemførte idéudviklingsfase. IDÉVÆRKSTED - niveau alle borgere IDÉVÆRKSTED BORGERMØDE STYREGRUPPE lokalrådet + kommune + konsulenter MØDE MØDE MØDE aflevering ARBEJDS - niveau registrering + oplæg til idéværksted udkast til udviklingsplan færdiggørelse af udviklingsplan 4

5 I januar/februar 2009 fik en række lokale fotografer fra Aale-Hjortsvang til opgave at fotografere gode og dårlige steder i deres byer. Sammen med en SWOT-analyse 1, som lokalrådet havde udarbejdet i 2007, blev fotografierne brugt som inspiration og indspark til et idéværksted for byernes borgere, som blev afholdt lørdag den 28. februar 2009 i Minihallen i Aale. Formålet med idéværkstedet var at drøfte værdier og ønsker til områdets udvikling. Idéværkstedet var en spændende og effektiv dag, hvor omkring 70 engagerede borgere mødte op for at diskutere og udvikle idéer inden for emner, der var fastlagt af lokalrådet, og spørgsmål, der var udarbejdet af NIRAS Konsulenterne. Resultaterne fra idéværkstedet vil indgå i en ny udviklingsplan for Aale-Hjortsvang, og der vil efterfølgende blive afholdt et borgermøde, hvor alle borgere i Aale-Hjortsvang inviteres til igen at give deres mening til kende. Det vil ske, når lokalrådet og lokalrådets udviklingsgruppe har drøftet indholdet i udviklingsplanen og deltaget i en bearbejdning af planen. Udviklingsplanen har fået navnet En bæredygtig fremtid i Jyllands smukkeste lokalområde og beskriver, hvordan man sikrer byernes fremtidige overlevelse og gør byerne endnu smukkere. IDÉVÆRKSTED I AALE - HJORTSVANG 28. februar 2009 DANMARKS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE Inviterer alle til IDÉVÆRKSTED lørdag den 28. februar 2009 kl i Minihallen Kom og vær med til at forme dit lokalområds fremtid! På Idéværkstedet vil vi tale om det unikke i Aale- Hjortsvang. Vi sætter fokus på det gode ved at bo og leve i området - men også på det, der kan blive bedre. Der må gerne tænkes skævt, for at finde frem til, hvordan området kan blive endnu mere lækkert og attraktivt! En gruppe personer fra Aale-Hjortsvang er i gang med at tage fotos i lokalområdet. Disse bliver udstillet på Idéværkstedet og vil danne baggrund for en diskussion og debat på dagen. Program: Folk ankommer og 5. klasse serverer frokost Velkomst og introduktion ved Per Heller og gennemgang af dagens program De udstillede fotos bliver præsenteret Diskussion blandt deltagerne i Idéværkstedet med udgangspunkt i fotografierne Pause, benyt evt. pausen til at se nærmere r på udstil- lingen Lokalrådet fremlægger en SWOT- analyse for Aale-Hjortsvang og NIRAS Konsulenterne fortæller om bæredygtighed Cafédebat Opsamling på cafédebatten og afslutning Vi glæder os til at se dig Med venlig hilsen Lokalrådet Aale-Hjortsvang, Hedensted Kommune og NIRAS Konsulenterne 1 En SWOT-analyse er en analyse, der sætter fokus på hhv. et områdets Styrker (S), Svagheder (W), Muligheder (O) og Trusler (T) 5

6 BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND AALE-HJORTSVANG Aale-Hjortsvang lokalsamfund består af to landsbyer og et omgivende landdistrikt. Lokalsamfundet ligger i Hedensted kommune og har ca. 20 km til Vejle og ca. 18 km. til Horsens. Man ankommer ad motorvej E45 fra nord og syd og ad A13 fra nordvest. Aale og Linnerup sogne havde i indbyggere. Af disse boede ca. 500 i Aale og 180 i Hjortsvang, mens de resterende ca. 500 var bosat i landområdet. Aale I Aale ligger Aale-Hjortsvang Skole med i alt 95 elever fordelt på 0. til 6. klassetrin. I sammenhæng med skolen er der også SFO og børnehave. Aale Kirke er bygget i 1200 i romansk, gotisk og klassicistisk stil med kalkmalerier i kor og skib. På Aale Bygade ligger eneste dagligvarebutik, som værdsættes af mange beboere i byerne. Minihallen i Aale danner ramme om mange fællesarrangementer, og både forsamlingshuset i Aale og i Hjortsvang bruges flittigt af beboerne i byerne. Aale by grænser næsten ned til Gudenåen, hvor der er placeret en teltplads. Pladsen benyttes overvejende af de folk, som sejler i kano på Gudenåen. Desuden ligger Aale- Hjortsvang på Margueritrute 32. Hjortsvang I Hjortsvang findes et meget fint frilandsmuseum, Hjortsvang Museum. Museet drives (som flere andre museer i Hedensted Kommune) af frivillige kræfter. Landsbyen rummer tillige et forsamlingshus, der benyttes flittigt til for eksempel badminton, private fester, møder og lignende. Hver måned har der i de sidste 21 år været fællesspisning i forsamlingshuset. Øst for Hjortsvang ligger sportspladsen, som rummer en god ressource til byens udendørs aktiviteter. Nord for Hjortsvang ligger Linnerup Kirke, der er lokalområdets kirke. Det gamle mejeri Brædstrupvej Mindestenen Aale - Hjortsvang skole SFO Aale minihal børnehave Aale forsamlingshus Sportsplads Virksomheder Linderupvej Stordagpleje Hjortsvang forsamlingshus Dagligvarebutikken Kirken Præstebolig Borgergade Damgårdshuset Klubhus og sportsplads Hjortsvang museum Brædstrupvej Roloddet Udstykning af byggerunde Privat have til præstefamilien. Anvendes som offentligt areal til bl.a. den årlige Grundlovsdag, arrangeret af menighedsrådene i Aale og Hjortsvang. Rensningsanlægget Bækvej Aale teltplads 6

7 Lokalsamfundet Aale-Hjortsvang Begge byer er placeret særdeles naturskønt, og i lokalområdet er der flere naturoplevelser, som absolut er et besøg værd. Hjortsvang Kær og Aale Kær er en integreret del af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-, fiske- og fugleliv i det mere end hektar store område. I området vil der i 2009 blive etableret et sammenhængende stisystem som forbinder alle områderne omkring kæret - Tørring, Hjortsvang, Aale, Boring, Uldum, Ølholm - med stier. Bjers mose, som er en højmose, og Rask Skov er også naturområder, som har betydning for lokalområdet. Gudenåen og Skjernåens kilder udspringer få hundrede meter fra hinanden i den samme dalsænkning ved vandskellet på den jyske højderyg. Hærvejen har gennem flere tusinde år haft sit forløb nær udspringene. Tæt ved kilderne ligger den smukke smeltevandssø Rørbæk Sø og Tinnet Krat, der er landets største egekrat. Af de naturskønne områder kan også nævnes Rask Skov, og rundt om Bjergsmose er der et naturskønt stiforløb. Linnerup kirke ligger i Linnerup sogn, nord for Hjortsvang, Kirken var muligvis viet til Sankt Peter i middelalderen. Kirken blev opført i romansk tid, men blev næsten nybygget i forbindelse med en restaurering i Aale-Hjortsvang har et meget stærkt beboernetværk. Det er en vigtig ressource, som kan bære udviklingen i et fremadrettet perspektiv. Der er mange frivillige kræfter og aktive ildsjæle i bysamfundet og et stort sammenhold. UDFORDRINGERNE Både Aale og Hjortsvang er små bysamfund, der stadig har den karakteristiske landsbykarakter. Begge byer skæmmes dog i udtalt grad af forladte og misligholdte bygninger, skure og fortove. Forsamlingshusene er velbesøgte, men også meget nedslidte. De har behov for en renovering, som kan sikre dem den fornødne standard, der er nødvendig for udlejning til fremmede, og som er livsnødvendig for forsamlingshusenes økonomi. Herudover er der stort behov for cykelstier og sikre skoleveje, regelmæssige busforbindelser og hastighedsdæmpning af trafikken, der kører gennem de to byer. Fællesskabet er fundamentalt vigtigt for vores lokalsamfund, men samtidig er det en udfordring at få flere og nye kræfter til at trække læsset, så der ikke altid trækkes på de samme nøglepersoner og ildsjæle. Det er især en stor udfordring at få nye tilflyttere til at deltage i fællesskabet. Den geografiske placering som yderområde i kommunen, uden adgang til kyststrækninger og med en begyndende centralisering inden for blandt andet børne- og ungeområdet, er sammen med høje benzin- og dieselpriser samt konkurrence fra lignende lokalområder nogle af de udfordringer, som gør denne udviklingsplan meget aktuel set i et fremadrettet perspektiv. Saras motiv fra idéværkstedet den

8 BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND SWOT-ANALYSE Lokalrådet har som et led i ansøgningen til udvælgelse af lokalsamfund i Hedensted kommune i 2007 udarbejdet en SWOT-analyse for Aale og Hjortsvang. Analysen, der gengives i det følgende, giver, et godt statusbillede af vores lokalsamfund i 2007 og fortæller, hvad vi skal lægge vægt på og arbejde med for at skabe en positiv udvikling i Aale-Hjortsvang fremover. STYRKER Placeringen ved Gudenåen Højmosen (Bjergsmose) Aale-Hjortsvang Kær samt tæt på Tinnet Krat Rask Skov 8 Skole i Aale Børnepasning børnehave/sfo i Aale Dagligvarebutik i Aale Minihallen i Aale og Hjortsvang Museum Iværksættere (ildsjæle) mht. erhverv og foreninger Fritidstilbud (idræt mv.) Stærkt borgernetværk Området er ikke præget af gylle/lugtgener Åbent land, natur Minimale trafikforstyrrelser SVAGHEDER For lidt engagement fra en del af tilflytterne En lidt for traditionsbunden indstilling hos en del borgere Et for stort træk på de samme nøglepersoner/ ildsjæle Busforbindelser Manglende dagplejemuligheder i Hjortsvang Nedslidte forsamlingshuse, om end de begge har en høj belægningsprocent Manglende cykelstier, generelt og i forbindelse med skoleveje Geografisk placering som yderområde i kommunen Området har ingen adgang til kyststrækninger Mangel på byggegrunde Vejnettet ikke gearet til erhvervstrafik; ingen umiddelbare motorveje (problem i forbindelse med nyetablering af erhverv) MULIGHEDER Gode it-forbindelser (for en del af området, mere eller mindre umulige for andre dele af området) Oprettelse af græsningslaug Udbud af storparceller i Aale Tilbud til børn og unge (ny legeplads for børn, værested for unge under planlægning i Aale) Udbygning af alternative beboelser for unge såvel som ældre i Aale og Hjortsvang Musik-/koncertmuligheder i Minihallen Kanosejlads i forbindelse med genopretningen af Uldum Kær Udnyttelse af muligheder for lystfiskeri Udnyttelse af nedlagte landbrugsbygninger til erhvervsformål TRUSLER Ingen nye storparceller Skolelukning Butikslukning Forringet busforbindelse, især et problem for Hjortsvang Dyrere byggegrunde Fysiske begrænsninger for erhvervsmuligheder (ingen erhvervsarealer, vejnettet lægger begrænsninger for trafik) Stigende benzin-/dieselpriser Politiske beslutninger vedr. centralisering Konkurrence med lokalområder med tilsvarende forhold

9 Hjortsvang Aale Aale Sognegrænsen, lokalsamfundet Aale-Hjortsvang 9

10 BESKRIVELSE AF VORES LOKALSAMFUND Udviklingsplanen tager afsæt i lokalrådets SWOT-analyse samt i resultaterne fra idéværkstedet og fra det afsluttende borgermøde. Den beskriver seks overordnede indsatsområder og en række forslag til projekter under hvert indsatsområde. Både indsatsområder og projekter beskrives på de følgende sider. Motiver og kommentarer fra Sara, Mona, Lillian og Flemming, Mia samt Inge og børn 10

11 INDSATSOMRÅDER OG PROJEKTER Resultatet af idéværkstedet den 28. februar peger på tre overordnede fokusområder for udviklingsplanen. 1. Sociale tiltag, som primært indeholder planlægning og realisering af diverse arrangementer VISION En bæredygtig fremtid for Danmarks smukkeste lokalområde 2. Fysiske tiltag, som består i renovering af gamle huse, etablering af legepladser og væresteder for børn og voksne, udbedring og anlæg af veje og fortove, diverse fartdæmpere, fælles skiltning og anlæg af stier Fællesskab Rekreative og grønne områder Trafik og infratruktur INDSATSER Byforskønnelse Byudvikling Synliggørelse 3. Markedsføringsmæssige tiltag, som bredbånd i hele området, bedre udnyttelse af hjemmesiden og foldere mv. til promovering af lokalsamfundet De seks indsatsområder Man har valgt at fokusere på seks indsatsområder i forbindelse med den kommende udvikling i Aale-Hjortsvang. Det er områder, som man mener, har særlig behov for opmærksomhed i de kommende år med henblik at skabe et godt lokalsamfund. Indsatsområderne er: 4. Fællesskab Fælles arrangementer Arbejdsdage Integration af tilflyttere Opholds- og overnatningspladser Aktivitetspladser i Aale Aktivitetspladser i Hjortsvang Veje og cykelstier Stier og afmærkninger Oversigtsforhold PROJEKTER Busskure og byinventar Gamle, tomme huse Erhverv og offentlig service Lokale butikker Bosætning og boliger LOGO Turistbrochure Byport Velkomstskilte 5. Rekreative og grønne områder Fortove og cykelstier Hjemmeside 6. Trafik og infrastruktur Byforskønnelse Byudvikling Synliggørelse Skiltning Kollektivtrafik Kabelnet og internetforbindelse Figuren viser de seks indsatsområder og nogle af de forskellige projekter, der skal være med til at udvikle områderne. 11

12 FÆLLESSKAB I Aale-Hjortsvang er der et stærkt fællesskab og et stærkt beboernetværk. Der er allerede i dag mange fællesarrangementer, og forsamlingshusene i de to byer bliver brugt flittigt. Samtidig er der en stor fællesskabsfølelse mellem de 2 byer i lokalsamfundet, hvilket kommer til udtryk i en række fælles initiativer. Udfordringen er imidlertid, at der trækkes meget (indimellem for meget) på de samme nøglepersoner og ildsjæle, og at det er svært at engagere nye beboere i fællesskabet. Ligeledes kan det være svært at få de gamle borgere til at tænke nyt og anderledes. I det følgende er der beskrevet en række forslag til forskellige initiativer til fællesarrangementer traditioner og fællesopgaver, som kan styrke tilknytningen til området, forstærke fællesskabsånden og give bedre muligheder for at invitere og integrere tilflyttere i fællesskabet. For at styrke fællesskabet må målet være at der laves arrangementer som tiltrækker borgerne fra begge lokalsamfund. FÆLLES ARRANGEMENTER I dag bliver forsamlingshusene i begge byer brugt af mange beboere, men omfanget af aktiviteter kan godt udbygges med flere fællesarrangementer som f.eks. genoptagelse af julefest i Hjortsvang, kortaftener, en årlig fest for tilflyttere etc. Det gode eksempel med fællesspisning i Hjortsvang kunne udmærket arrangeres i Aale og på tværs af byerne. Ligeledes vil aktiviteterne i Minihallen i Aale kunne udvides med f.eks. koncerter, kulturarrangementer, sportsstævner, teater og foredrag. Kirkerne kan også bruges mere aktivt til fællesaktiviteter som f.eks. børnearrangementer og korsang. Det grønne areal syd for kirken i Aale kunne benyttes til udendørs events. Det kan både være små og store arrangementer som f.eks. høvdingebold, dyrskue, mini olympiske lege med kroket, kongespil, stangtennis etc. Disse arrangementer vil kunne lade sig gøre med en godkendelse fra stiftet, menighedsrådet og kommunen. Aale forsamlingshus Hjortsvang forsamlingshus Privat have til præstefamilien. Anvendes som offentligt areal til bl.a. den årlige Grundlovsdag, arrangeret af menighedsrådene i Aale og Hjortsvang. Arealet ved kirken 12

13 ARBEJDSDAGE Der bør overvejes en organiseret fælles arbejdsdag om større opgaver, der skal løses ved fælles hjælp. Det kan for eksempel være at indføre en årlig rengøringsdag, hvor alle arbejder på at gøre byerne rene, rense skilte og busskure for alger, lave småreparationer på byinventaret, fjerne affald etc. Der er i denne forbindelse også muligt at engagere f.eks. spejderne til at løse bestemte opgaver. INTEGRATION AF TILFLYTTERE En god fællesskabsånd er et meget vigtigt aktiv for et mindre landsbysamfund. Ønsket om at tiltrække nye beboere til området og samtidig bevare og styrke byernes fællesskab, stiller krav til modtagelsen af de nye borgere, som det er vigtigt at forholde sig til. Borgerforeningen i Aale og Hjortsvang Samvirke kunne evt. byde de nye velkomne med en folder med oplysninger om de forskellige foreninger, arrangementer og tilbud, deres nye lokalsamfund har at byde på. De nye tilflyttere skal have de bedste muligheder for at blive en del af fællesskabet. Det kan man f.eks.gøre ved at lave en velkomstfolder, der fortæller noget om, hvem beboerne i Aale-Hjortsvang er, og hvor man finder dem, og som samtidig giver et overblik over de forskellige tilbud, arrangementer og traditioner, der er i Aale-Hjortsvang. Arealet ved kirken Aktive petanquespillere 13

14 REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER Det stærke fællesskab i Aale-Hjortsvang betyder, at der er et stort behov for mødesteder i de to bysamfund, og samtidig er det et stort ønske at forbedre byernes pladser og opholdssteder. Aale-Hjortsvang ligger i et meget smukt naturområde med Gudenåen som et af de meget markante træk i landskabet. Kvaliteterne herved skal udnyttes til glæde for såvel de mennesker, der bor i området, som alle de, der kommer på besøg i den ene eller den anden sammenhæng. Her skal man i særdeleshed markedsføre Aale-Hjortsvang på den smukke natur og på den gode adgang til naturen. OPHOLDS- OG OVERNATNINGSPLADSER Aale Teltplads Aale Teltplads ligger sydøst for byen ca. 900 m fra Dagligvarebutikken. Teltpladsen er velbesøgt i kanosæsonen og bruges af byens unge også uden for sæsonen. Pladsen fremstår noget nedslidt, og den del, der ligger længst nede mod Gudenåen, er ofte så fugtig, at den er uegnet til ophold. Her foreslås, at teltpladsen udvides f.eks. mod rensningsanlægget. Med denne udvidelse bliver fugtproblemerne ikke begrænsende for pladsens kapacitet, og samtidig bliver der plads til, at også cyklister kan benytte sig af teltpladsen. En måde, hvorpå teltpladsen kan gøres mere attraktiv, kan være at etablere shelters til overnatning og ophold samt mulighed for at grille på pladsen. Det skal bemærkes, at der allerede er flere frivillige, som har meldt sig til at bygge shelters. Det skal dog nævnes, at det vil kræve en mere omhyggelig vedligeholdelse og rengøring, hvis teltpladsens faciliteter udvides. Der kan også etableres gratis cykeludlejning, så pladsens kanogæster får mulighed for nemt at komme op i byen og støtte vores lokalbutik med indkøb. En anden måde til at gøre Aale Teltplads til et attraktivt sted at stoppe op for natten, kunne være ved at indføre såkaldt satellithandel fra dagligvarebutikken til teltpladsen, så de overnattende gæster får mulighed for at proviantere også selvom de ankommer sent. Alternativt kan butikkens åbningstider udvides i sommerperioden. Som det er i dag, lukker butikken kl 18.00, hvor kanofolket som oftest begynder at gå i land for at slå lejr. Der findes en velfungerende privatejet campingplads ved kanolandingspladsen ved Åstedbro, i den allernordligste ende af Aale sogn. Landingspladsen er ligesom landingspladsen i Aale en integreret del kanosejlads-forløbet på Gudenåen. Umiddelbart ved siden af campingpladsen findes Åstedbro Kro, der lejlighedsvist har åbent for servering (ingen nuværende overnatningsmuligheder). Aale Udvidelse af teltpladsen Cykelparkering med mulighed for bycykler Mulighed for grill Shelters Skiltning til dagligvarebutikken Aale teltplads Aale teltplads Eksempel på et shelter ved Koutrupgaard 14

15 AKTIVITETSPLADSER I AALE Nyt mødested Der er et ønske om en fælles plads, hvor alle indbyggere i Aale-Hjortsvang kan mødes, gamle som unge. Det skal være et sted, hvor de unge mødes med deres kammerater om eftermiddagen, og hvor de mindre børn kan lege, samtidig med at deres forældre kan mødes med andre voksne, mens storebror eller lillesøster står på skateboard eller rulleskøjter. Det store grønne område ved Aale Kirke (som er nævnt under afsnittet Fællesskab ) eller marken ved skolen vil være meget velegnet til formålet. Her vil man kunne etablere et fælles grønt område med træer, bænke, petanquebaner, tarzanbane og andre aktiviteter. Brædstrupvej Andre muligheder kan være at bruge en af de grunde, der henligger med forladte og faldefærdige bygninger, centralt i byen eller måske området ved dagligvarebutikken, hvis denne på et tidspunkt flyttes til et andet sted i byen. Med sådan en beliggenhed vil det være oplagt med en plads, der har en mere bymæssig karakter og bl.a. kan anvendes til f.eks. skaterbane, wayboard, rulleskøjter og lignende. ved Aale minihal ved dagligvarebutikken Privat have til præstefamilien. Anvendes som offentligt areal til bl.a. den årlige Grundlovsdag, arrangeret af menighedsrådene i Aale og Hjortsvang. petanque plads ved kirken krydset ved Damgårdsvej og Nyvej Sportsplads ved den gamle legeplads Brædstrupvej Forslag til placering af aktivitetspladser i Aale 15

16 REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER AKTIVITETSPLADSER I HJORTSVANG Sportspladsen Det er et stort ønske, at sportspladsen i Hjortsvang bruges mere aktivt og indgår som en større del af livet i landsbyen. En mulighed kan være at opføre en multibane, hvor det er muligt at dyrke forskellige former for sport samtidig med, at der er plads til ophold eller anden aktivitet omkring banen. Som noget nyt foreslås det at indrette overnatningsmuligheder for prærievognene med hestefold og shelters til folk på cykeltur eller vandreture. Med disse og flere andre aktiviteter kan sportspladsen blive et spændende samlingssted for beboerne i Hjortsvang. Området, som er markeret med orange farve på nedenstående kort tilhører Sportsforeningen og var tidligere i brug til bueskydning. Renovering af legepladsen Legepladsen, der ligger i den østlige ende af sportspladsen, er meget forfalden og opfylder ikke de behov (og den sikkerhed), der er for en god legeplads til byens børn. Det er derfor et ønske, at legepladsen renoveres og fornyes med f.eks. nye legeredskaber og aktivitetsmuligheder. En ny legeplads kan se ud på mange måder og stadig være lige spændende og funktionel. Den behøver således ikke at være stor for at indeholde mange udfordringer. Samtidig behøver en legeplads heller ikke at være ny og udstyret med dyrt indkøbte legeredskaber for at være spændende. Naturlegepladsen kan f.eks. bygges af interesserede og velvillige borgere fra lokalområdet, og der kan udmærket anvendes materialer fra omegnen. Elementer af legepladsen kan opføres for penge fra sponsorer, som til gengæld kan få mulighed for at reklamere på legeredskaberne. Det skal kort nævnes, at alle aktiviteter og andre tiltag, der har betydning for private eller offentlige grunde, skal have godkendelse af disse. Hvis man eksempelvis vil afholde et dyrskue på det grønne areal syd for Aale Kirke, skal stiftet og menighedsrådet godkende ideen. Borgergade Klubhus Hjortsvang sportsplads Parkering Prærievognsparkering / Shelters Sportspladsen i Hjortsvang Legeplads i Hjortsvang Sportspladsen i Hjortsvang 16

17 Grønt areal til prærievogne og evt. shelters Eksempel på en naturlegeplads Kroket kan spilles med stor lidenskab året rundt 17

18 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Der er et generelt behov for udbedring af vejnettet i Aale- Hjortsvang. Der bliver kørt for stærkt på flere strækninger, og mange steder er fortovene ødelagte. Desuden er der dårlige oversigtsforhold, og især skolevejene mangler cykelstier og andre trafiksikkerhedsskabende foranstaltninger. VEJE OG CYKELSTIER Brædstrupvej og Hjortsvangvej Brædstrupvej og Hjortsvangvej er skolevej for alle børnene i Hjortsvang. Begge veje er farlige skoleveje, idet de er uden cykelstier og med biler, der kører alt for stærkt. Hvis skolevejene skal sikres, så børnene trygt kan færdes på dem, er det helt nødvendigt, at der etableres cykelstier, gerne suppleret med fartdæmpende foranstaltninger på Brædstrupvej. Efter 6. klasse skal skolebørnene i både Hjortsvang og Aale fortsætte skolegangen på overbygningsskolen i Rask Mølle. Raskvej, der er den eneste vej fra lokalområdet til Rask Mølle, er ganske befærdet i på myldretids tidspunkterne, og det er en vej, der indbyder til alt for høj hastighed. En mulighed vil være at etablere en sikker skolevej gennem skoven, følgende den eksisterende sti/arbejdsvej, der i sig selv følger det gamle, nedlagte jernbanespor. Stien er på nuværende tidspunkt ikke farbar for cykling året igennem og stien kan etableres med en afslutning Cykelsti på Hjortsvangvej Alternativ til cykelsti på Brædstrupvej Cykelsti fra Aale til Sønderkær Forslag til strækning, hvor der bør etableres en cykelsti 18

19 i forbindelse med sportspladsen i Rask Mølle for at undgå den kørende trafik ved grænsen til Rask Mølle. Det kræver dog, at den pågældende lodsejer giver tilladelse til at bruge skovvejene (primært et spørgsmål om vejvedligeholdelse, eftersom de eksisterende skovveje skal kunne bruges af skovmaskiner). Det vurderes, at en etablering af stien vil kræve en aktiv medvirken fra kommunens side, ikke alene på det fysiske område, men også i selve planlægningsfasen. Hovedparten af stiforløbet ligger geografisk udenfor for Lokalrådets område, men er af fælles interesse for såvel Aale-Hjortsvang som Rask Mølle. På Brædstrupvej køres der alt for stærkt og man ønsker, at der nord for Bjerregårdsvej og til Tørring byskilt skiltes med, at man kører ind i byzone, således at farten reduceres til 50 km i timen. Der er også problemer med farten gennem Hjortsvang ad Borgergade. Her bør der også overvejes hastighedsdæmpende foranstaltninger, som passer til landsbyens karakter. Det foreslås, at Hedensted Kommune udarbejder en detaljeret handlingsplan for en trafiksikkerhedsplan for Aale-Hjortsvang, hvor der især lægges vægt på skolevejenes sikkerhed. Hjortsvang Borgergade i Hjortsvang Eksempel på hastighedsdæmpende foranstaltning Forslag til vejforløb, der bør hastighedsdæmpes Borgergade i Hjortsvang Eksempel på hastighedsdæmpende foranstaltning 19

20 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Aale Brædstrupvej Krydset ved Møllevej og Brædstrupvej Forslag til vejforløb, der bør hastighedsdæmpes Krydset ved Mattrupvej og Brædstrupvej 20

21 STIER OG AFMÆRKNINGER Byernes beliggenhed ved Gudenåens og Skjern Ås udspring, identiteten som Danmarks smukkeste lokalområde og placeringen ved Margueritruten taget i betragtning vil det være nærliggende at afmærke en række særligt smukke vandreture i landskabet. Det kan være stier til glæde for såvel de lokale indbyggere som de turister, der kommer til området netop på grund af den smukke natur. Ruteafmærkningerne skal være i overensstemmelse med de landsdækkende og de kommunale afmærkninger. Afmærkningerne bør suppleres med oversigtskort, centralt placeret i byerne og med brochurer, der også henviser til områdets seværdigheder, aktiviteter og handelsmuligheder. Initiativerne kan også være en del af projekterne under indsatsområdet Synliggørelse af Aale-Hjortsvang. Stier, som det umiddelbart kunne være oplagt at inddrage i et sådant system, kan være: Rask Skov og skolestien Den gamle jernbane som cykel-/gangsti i stedet for Møllevej (jernbanen fra Linnerup og ind i nabokommunen eksisterer allerede delvist som sti) Gangsti ved Aale markvej Sønderkærvej/ Sydtoften Sti fra Christiansminde til Firhøjvej Sti til og omkring Linnerup Mose, hvilket vil kræve samarbejde med lodsejere i Ikast-Brande kommune. Bjerres Mose 5 En del af konceptet kan være at operere med tre forskellige slags stier: gangstier, ridestier og cykelstier. En udvalgt stigruppe kan prioritere rækkefølgen af stier, så man hurtigt kan komme i gang med at anlægge og afmærke dem. Der kan etableres en eller to stigrupper (med de nødvendige maskiner, der allerede er tilgængelige i området, og en række fodfolk ) til etablering af stierne, med kommunal hjælp i form af grusmateriale. 6 Eksempel på skilt 4 Hjortsvang Hjortsvang 2 3 Aale Aale 1 Eksempel på afmærkning Stier i Linnerup sogn 21

22 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR OVERSIGTSFORHOLD Rundkørsel ved Brædstrupvej / Aale Bygade Der er meget dårlige oversigtforhold, når man kommer fra Hjortsvangvej og skal videre ad Brædstrupvej eller Aale Bygade. Det foreslås derfor, at der etableres en rundkørsel. Det vil formentlig kræve et indgreb i de omkringliggende grunde. Tanken er dog, at der er tale om en mindre byrundkørsel, som kan både dæmpe hastigheden på Brædstrupvej og fordele trafikken. Rundkørsler kan udformes således, at de virker hastighedsdæmpende evt. ved, at der opstilles skulpturer, udføres beplantning eller andet, som signalerer, at trafikhastigheden bør dæmpes. Det gør trafikanterne opmærksomme på, at her ankommer de til en by, hvor de skal sætte farten ned. Vejkrydset er også skolevej for Hjortsvang-børnene, der skal til enten skolen i Aale, til skolen i Rask Mølle eller til sportspladsen/minihallen. Såfremt en rundkørsel af en eller anden art ikke kan etableres (man må jo tænke på, at Brædstrupvej skal tage megen tung erhvervstrafik), så må kommunen som et led i en trafikplan udarbejde andre praktiske løsningsforslag, der kan forbedre krydsets oversigtsforhold, og dermed trafiksikre vejkrydset. Krydset ved Damgårdsvej Krydset ved Damgårdsvej er også svært at orientere sig i. Problemet vil formentlig kunne løses midlertidigt ved blot at opsætte et trafikspejl. FORTOVE OG CYKELSTIER Fortove, og cykelstier er generelt meget dårligt vedligeholdte i de to byer. Der er huller i belægningerne, fliser og kantsten ligger ujævnt, og ud over, at det ser gammelt og nedslidt ud, er det også et stort problem for tilgængeligheden rundt i byerne. Mange steder er det direkte farligt at færdes, hvis man f.eks. er gangbesværet. Kloaksystemet er undermineret, man ønsker at der udarbejdes en handlingsplan for det. SKILTNING Skiltningen i både Aale og Hjortsvang skal forbedres. Det handler dels om at rengøre og vedligeholde den eksisterende skiltning (se projektet under indsatsområdet Fællesskab), Brædstrupvej Møllevej Aale Bygade 22 Ny rundkørsel ved Brædstrupvej / Hjortsvangvej / Aale Bygade Eksempel på en rundkørsel i en by Der er ønske om istandsættelser flere steder - her på Møllevej og Aale Bygade

Velkommen til Aale - Hjortsvang. - aktive landsbyer i hjertet af Danmark - midt i landlige og fredelige omgivelser

Velkommen til Aale - Hjortsvang. - aktive landsbyer i hjertet af Danmark - midt i landlige og fredelige omgivelser Velkommen til Aale - Hjortsvang - aktive landsbyer i hjertet af Danmark - midt i landlige og fredelige omgivelser 2 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig et indblik i lokalområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

December 2010. Udviklingsplan for. Timring. Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø. Borgerforeningen for Timring

December 2010. Udviklingsplan for. Timring. Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø. Borgerforeningen for Timring December 2010 Udviklingsplan for Timring Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø Borgerforeningen for Timring Visionært samarbejde - Kvalitet - Boligmiljø Indhold Indhold: Udviklingsplaner...2 Indledning...3

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Adsbøl som Det lille Venedig og Kulturlandsbyen. Adsbøl hva ellers? Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

Adsbøl som Det lille Venedig og Kulturlandsbyen. Adsbøl hva ellers? Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling Adsbøl som Det lille Venedig og Kulturlandsbyen Adsbøl hva ellers? Lokal Udviklingsplan 2011 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse af området... 2 Vision... 5 Strategi...

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD

UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD oktober 2010 fællesskab natur aktiviteter sport trafik sammenhold torvet sikkerhed udvikling nye tilflyttere UDVIKLINGSPLAN FOR SØRVAD INDHOLD Udviklingsplaner... 2 Indledning...

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016

Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016 Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016 Tørring Beboerforening indstiller Tørring som kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016. Tørrings beboere har lagt et kæmpe engagement

Læs mere