Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mejeriprodukter, herunder særlig smør, smør med smagstilsætning, ghee, spreadable (blandingsprodukter med smør), ost, mælk og mælkekonserves; spiselige olier og fedtstoffer. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Enhver i Danmark beliggende virksomhed, der er godkendt af danske myndigheder til forarbejdning af mælkeprodukter, såfremt virksomheden opfylder de af Mejeriforeningen Danish Dairy Board fastsatte betingelser for mærkets anvendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse gælder de regler, der fremgår af det af Mejeriforeningen Danish Dairy Board udstedte Lurmærke-regelsæt af november 2003 med visse ændringer af november (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUDO (730) Indehaver: Simon & Simon ApS, Industrivej 1C, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIKE SHOX (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, bookmakervirksomhed og organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig industriel forskning, programmering af computere, herunder design og udvikling af spilkoncepter og - systemer, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pihl (730) Indehaver: E. Pihl & Søn A/S, Nybrovej 116, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 37: Ingeniør-, reparations- og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende ingeniør-, reparations- og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETFIX (730) Indehaver: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 13, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) til bygningsbrug; cementmørtel til brug ved opsætning/lægning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten, storformat- og granitkeramikfliser samt til opklæbning af isoleringsplader. (730) Indehaver: Nike International Ltd., a corporation of Bermuda, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon , USA (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1793

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til brug for sterilisation og til afprøvning af sterilisation. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler og steriliserende præparater. (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter. (511) Klasse 11: Desinfektions- og sterilisationsudstyr samt apparater og dele hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SURGIFLO (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgisk anordning, nemlig haemostat. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Concept Management International Inc., 8826 Villanova Avenue, CA Los Angeles, USA (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt med hvide bogstaver. 1794

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Katana Group, Ladefogedvej 254, 1. tv, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivningsvirksomhed vedrørende forretningsvirksomhed, markedsanalyser og vurderinger af forretningsanliggender, salgsfremmede foranstaltninger for andre virksomheders produkter. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed vedrørende forbindelser af computersystemer til datanetværk, telefonsystemer og offentlige telefonnetværk. (511) Klasse 41: Undervisning og oplæring i grundlæggende salg og markedsføring samt oplæring i software installationer. (511) Klasse 42: Installation og vedligeholdelse af computersoftware samt rådgivning i forbindelse hermed samt rådgivning i forbindelse med computerhardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carl Schneider ApS, Naverland 11 J, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Holm & Schmidt, Advokatfirma, Dronningens Tværgade 8 B, 1302 København (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 35: Handel med medicinske apparater og hospitalsudstyr. (730) Indehaver: TrygVesta A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NETtorvet (730) Indehaver: Coop Norden AB, Kungsgatan 49, Box 21, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med varer og tjenester, markedsføring og kundeinformation tillige ved salg af varer og tjenester; sortering og redigering af information i computer databaser, nemlig bearbejdning, lagring, frembringelse eller kontrol af databehandlet information, databehandlet data-, database-, filog registerhåndtering; bistand ved forretningsledelse i forbindelse med e- handelsløsninger i form af vare- og tjenestebestillinger og -køb via Internet, systematisering af information i databaser, udlejning af annonceringstid på Internet. (511) Klasse 36: Finansielle og monetære ydelser, elektroniske pengeoverførsler. (511) Klasse 38: Telekommunikation herunder tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk; digitale overføringsydelser og udsendningsydelser via Internet, IP-kommunikationsydelser, elektronisk post, WAP-kommunikationsydelser. (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: V75 (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, bookmakervirsomhed og organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri. 1795

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYKKETAL (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, bookmakervirsomhed og organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Grundejerforeningen Søborghave (730) Indehaver: Grundejerforeningen Søborghave, Kontorvej 71, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 45: Viceværtvirksomhed i form af overvågning af fas ejendom, herunder kontrolinspektion og teknisk besigtigelse; overvågning af parkeringshuse og parkeringsanlæg; betalingskontrol; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aduro (730) Indehaver: Aduro ApS, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: X-Media I/S, Præstegårdsvej 9, 8830 Tjele, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk betalingssystem til brug på globale computernetværk. (511) Klasse 42: Design, udvikling, installation og vedligeholdelse af software til brug ved e-handel udbudt på en internetportal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smokers' Choice (730) Indehaver: Christian Lind, Christiansvej 19,2th, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLAP (730) Indehaver: Herboende repræsentant for udenlandske virksomheder v/ Intercargo Coldstores A/S, Trafikhavnskaj 19, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 31: Agn (levende). (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå sort, hvidt og gult. (730) Indehaver: Zahid Butt, Rymarksvej 105, 3th, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Alle former for computer programmer, hardware, software uanset optagemedie eller måde disse udbredes på. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får muligheder for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder af spil, gamingprodukter og andre gaming- og computer relateret produkter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.computerspil og computerturneringer online og ved fysisk samling. 1796

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SERENE (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring, forstærkning eller fordeling af lys-, lyd- eller billedsignaler; tv-apparater, tv-apparater med indbyggede VCR-spillere, dvd-spillere, forstærkere, radiomodtagere og/eller internetforbindelse; audio udstyr indeholdende forstærkere; højttalere; højttalere med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; radiomodtagere; cd-afspillere og -optagere, mini-discs, optagere til kassettebånd og digitale medier; radioer til befordringsmidler; hovedtelefoner, fjernbetjeningsenheder, kabelinstallationer; kontrolenheder og tilhørende installationer; software for fjernstyring af lys-, lyd- eller billedsignaler; telefonapparater, mobiltelefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorer, telefonapparater til datatransmission via Internettet eller andre computernetværk; bærere af lagrede signaler; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere; magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort discs eller andre medier; disclagringsenheder; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; udlejning af telefoner og telefonsystemer, transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computer og computernetværk; elektronisk post; voice mail; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Er der altid (730) Indehaver: Falck A/S, Assistance, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; førstehjælpskasser- og skabe med indhold; plastre og forbindsstoffer, jod til farmaceutisk brug; salver og cremer til medicinske formål; desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, overvågning, inspektion, kontrol og alarm, herunder alarmapparater og -instrumenter, brandalarmer, røgdetektorer; røg-, gas- og giftalarmer, oversvømmelsesalarmer, tyveri-, indbruds-, overfalds- og sikkerhedsalarmer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til førnævnte alarmapparater; detektorer, sensorer til registrering af bevægelse, lyd, kemikalier og gas, fjernsyns- og videoapparater til overvågning og kontrol samt apparater og instrumenter til navigation til lokalisering af befordringsmidler og personer; signaltavler, lysende eller mekaniske; elektriske og elektroniske tyverihindrende installationer, herunder opbevarings- og transportkasser til kontanter, værdipapirer, værdigenstande og dokumenter; elektroniske kontrol- og sikkerhedsapparater og -instrumenter, herunder sådanne til sikkerheds- og adgangskontrol, herunder periferiske sikkerhedssystemer, magnetiske kort og elektroniske nøgler til adgangskontrol; evakuerings- og livredningsapparater- og udstyr, herunder stiger, brandstiger liner, tov, redningsbåde og -flåder, nødhamre; redningsveste og -bælter samt redningsposter samt brandtrapper og -ruller; redningstæpper; ildslukningsapparater og -instrumenter, herunder håndbetjente brandsprøjter, pulver- og skumslukkere, samt specielt udformede brandslanger til disse; beskyttelsesbeklædning mod ild og ulykker, herunder brandbeskyttende støvler og højtemperaturhjelme, sikkerhedsmasker, -briller og -handsker; skudsikre veste; refleksbånd og reflekser til beklædning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af billede og lyd, herunder fjernsynsapparater og apparater til overvågnings- og receptionsvirksomhed; undervisningsapparater- og instrumenter. (511) Klasse 35: Rådgivning og virksomhedsrådgivning for andre vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation, herunder drift og ledelse af private samt offentlige virksomheder og institutioner samt varetagelse af ledelsesog driftsopgaver for andre; rekruttering, ansættelse og afskedigelse af personale; receptionsarbejde, herunder modtagelse af gæster, besøgende og kunder; bistand på telefon og ved kopieringsapparater; aflæsning af målere for andre; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; tilsyn ved konstruktion af bygninger; reparations- og vedligeholdelsesarbejde på bygninger; rengøring i bygninger; reparation af køretøjer, herunder nødreparationer; bistand til befordringsmidler til brug på land i form af hjælp ved start af motorer, åbning af døre samt udskiftning af hjul; bistand (reparation) ved ulykker på grund af storm og oversvømmelser; installation, vedligeholdelse og reparation, herunder af alarmapparater, apparater til eftersyn, apparater til sikkerhedskontrol, apparater til fjernsyns- og videoovervågning, detektorer, herunder sådanne til adgangskontrol, sensorer, apparater til kontrol og livredning, sikkerheds- og beskyttelsesapparater samt af ildslukkere; information vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation af apparater til alarm, eftersyn og kontrol samt sikkerhedsapparater; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikation i forbindelse med alarm- og kontrolcentralvirksomhed, herunder i form af modtagelse og videresendelse af alarm- og kontrolmeldinger; modtagelse og videresendelse af billeder, information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder rednings- og bjærgningsoperationer også sådanne i forbindelse med skibbrud; transport med ambulance af mennesker og dyr; transport af personer og dyr, herunder transport af syge og patienter; bugsering, herunder transport af kraner og befordringsmidler og -udstyr; udlejning af befordringsmidler til transport af personer og dyr, herunder kørestole og transportkasser til dyr; transport og assistance i nødsituationer, herunder sådanne i forbindelse med meldinger af tyveri, indbrud, brand, røg, gas, kemiske lækager, overfald og sikkerhed; logistikvirksomhed i forbindelse med transport; evakuering af personer og dyr ved fare eller ulykker; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelse og tilrettelæggelse af uddannelser; kurser, herunder førstehjælpskurser og kurser vedrørende forholdsregler i nødsituationer; evakueringskurser, kurser vedrørende sikring og adgangskontrol, kurser vedrørende overvågning af bygninger og rum; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Teknisk eftersyn af køretøjer; udvikling af sikkerhedssystemer; drift af meteorologiske institutter for andre; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 43: Drift af plejehjem og hjem for gamle (alderdomshjem). (511) Klasse 44: Sundhedspleje, herunder information i forbindelse med sundhed og sundhedspleje; bistand ved sundhedsanliggender; psykoterapi til personer i krise; sygepleje, fysioterapi; veterinærmedicinsk bistand; udlejning af medicinske apparater til sundhedspleje og hjemmepleje; udlejning af apparater og instrumenter til anvendelse i hjemmet i form af hjælpemidler til syge, ældre og handicappede samt apparater og instrumenter til medicinske formål; klinikker; lægelig drift af sygehuse og sanatorier for andre; drift af hvilehjem og rekonvalscenthjem (sundhedspleje); information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 45: Alarm- og kontrolcentraler; sikkerhedsvirksomhed til beskyttelse af mennesker og ejendom, herunder brandslukning, brandbekæmpelse og røgdykning; rådgivning og evaluering vedrørende spørgsmål om sikring og risici, herunder sikring af personer og værdigenstande; udlejning af apparater til brandslukning; sikkerhedsvirksomhed, i forbindelse med overvågning, inspektion og gennemsøgning af bygninger, udendørsområder og kommercielle virksomheder; rådgivning vedrørende sikring af kommercielle virksomheder mod ulykker, tyveri og indbrud; sporing af savnede personer; fremskaffelse af privatdetektiver; udlejning af alarmapparater og beskyttelsesanordninger; mobile sikkerhedspatruljer, herunder forebyggende runder i og omkring ejendomme og bygninger; teknisk rådgivning vedrørende sikring af bygninger, kommercielle virksomheder og udendørsområder; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. 1797

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Erhvervsuddannelsescenter Midt, H C Andersens Vej 9, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Falck er der altid (730) Indehaver: Cloetta Fazer Chocolates Ltd., P.O. Box 4, FIN Helsingfors, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer i form af vingummi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSOEL (730) Indehaver: Ejsing MotorCompani/ Thorbjørn H. Johansen, Landtingvej 3, 7830 Vinderup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Falck A/S, Assistance, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; førstehjælpskasser- og skabe med indhold; plastre og forbindsstoffer, jod til farmaceutisk brug; salver og cremer til medicinske formål; desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, overvågning, inspektion, kontrol og alarm, herunder alarmapparater og -instrumenter, brandalarmer, røgdetektorer; røg-, gas- og giftalarmer, oversvømmelsesalarmer, tyveri-, indbruds-, overfalds- og sikkerhedsalarmer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til førnævnte alarmapparater; detektorer, sensorer til registrering af bevægelse, lyd, kemikalier og gas, fjernsyns- og videoapparater til overvågning og kontrol samt apparater og instrumenter til navigation til lokalisering af befordringsmidler og personer; signaltavler, lysende eller mekaniske; elektriske og elektroniske tyverihindrende installationer, herunder opbevarings- og transportkasser til kontanter, værdipapirer, værdigenstande og dokumenter; elektroniske kontrol- og sikkerhedsapparater og -instrumenter, herunder sådanne til sikkerheds- og adgangskontrol, herunder periferiske sikkerhedssystemer, magnetiske kort og elektroniske nøgler til adgangskontrol; evakuerings- og livredningsapparater- og udstyr, herunder stiger, brandstiger liner, tov, redningsbåde og -flåder, nødhamre; redningsveste og -bælter samt redningsposter samt brandtrapper og -ruller; redningstæpper; ildslukningsapparater og -instrumenter, herunder håndbetjente brandsprøjter, pulver- og skumslukkere, samt specielt udformede brandslanger til disse; beskyttelsesbeklædning mod ild og ulykker, herunder brandbeskyttende støvler og højtemperaturhjelme, sikkerhedsmasker, -briller og -handsker; skudsikre veste; refleksbånd og reflekser til beklædning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af billede og lyd, herunder fjernsynsapparater og apparater til overvågnings- og receptionsvirksomhed; undervisningsapparater- og instrumenter. (511) Klasse 35: Rådgivning og virksomhedsrådgivning for andre vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation, herunder drift og ledelse af private samt offentlige virksomheder og institutioner samt varetagelse af ledelsesog driftsopgaver for andre; rekruttering, ansættelse og afskedigelse af personale; receptionsarbejde, herunder modtagelse af gæster, besøgende og kunder; bistand på telefon og ved kopieringsapparater; aflæsning af målere for andre; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; tilsyn ved konstruktion af bygninger; reparations- og vedligeholdelsesarbejde på bygninger; rengøring i bygninger; reparation af køretøjer, herunder nødreparationer; bistand til befordringsmidler til brug på land i form af hjælp ved start af motorer, åbning af døre samt udskiftning af hjul; bistand (reparation) ved ulykker på grund af storm og oversvømmelser; installation, vedligeholdelse og reparation, herunder af alarmapparater, apparater til eftersyn, apparater til sikkerhedskontrol, apparater til fjernsyns- og videoovervågning, detektorer, herunder sådanne til adgangskontrol, sensorer, apparater til kontrol og livredning, sikkerheds- og beskyttelsesapparater samt af ildslukkere; information vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation af apparater til alarm, eftersyn og kontrol samt sikkerhedsapparater; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikation i forbindelse med alarm- og kontrolcentralvirksomhed, herunder i form af modtagelse og videresendelse af alarm- og fortsættes 1798

9 Dansk Varemærketidende kontrolmeldinger; modtagelse og videresendelse af billeder, information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder rednings- og bjærgningsoperationer også sådanne i forbindelse med skibbrud; transport med ambulance af mennesker og dyr; transport af personer og dyr, herunder transport af syge og patienter; bugsering, herunder transport af kraner og befordringsmidler og -udstyr; udlejning af befordringsmidler til transport af personer og dyr, herunder kørestole og transportkasser til dyr; transport og assistance i nødsituationer, herunder sådanne i forbindelse med meldinger af tyveri, indbrud, brand, røg, gas, kemiske lækager, overfald og sikkerhed; logistikvirksomhed i forbindelse med transport; evakuering af personer og dyr ved fare eller ulykker; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelse og tilrettelæggelse af uddannelser; kurser, herunder førstehjælpskurser og kurser vedrørende forholdsregler i nødsituationer; evakueringskurser, kurser vedrørende sikring og adgangskontrol, kurser vedrørende overvågning af bygninger og rum; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Teknisk eftersyn af køretøjer; udvikling af sikkerhedssystemer; drift af meteorologiske institutter for andre; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 43: Drift af plejehjem og hjem for gamle (alderdomshjem). (511) Klasse 44: Sundhedspleje, herunder information i forbindelse med sundhed og sundhedspleje; bistand ved sundhedsanliggender; psykoterapi til personer i krise; sygepleje, fysioterapi; veterinærmedicinsk bistand; udlejning af medicinske apparater til sundhedspleje og hjemmepleje; udlejning af apparater og instrumenter til anvendelse i hjemmet i form af hjælpemidler til syge, ældre og handicappede samt apparater og instrumenter til medicinske formål; klinikker; lægelig drift af sygehuse og sanatorier for andre; drift af hvilehjem og rekonvalscenthjem (sundhedspleje); information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 45: Alarm- og kontrolcentraler; sikkerhedsvirksomhed til beskyttelse af mennesker og ejendom, herunder brandslukning, brandbekæmpelse og røgdykning; rådgivning og evaluering vedrørende spørgsmål om sikring og risici, herunder sikring af personer og værdigenstande; udlejning af apparater til brandslukning; sikkerhedsvirksomhed, i forbindelse med overvågning, inspektion og gennemsøgning af bygninger, udendørsområder og kommercielle virksomheder; rådgivning vedrørende sikring af kommercielle virksomheder mod ulykker, tyveri og indbrud; sporing af savnede personer; fremskaffelse af privatdetektiver; udlejning af alarmapparater og beskyttelsesanordninger; mobile sikkerhedspatruljer, herunder forebyggende runder i og omkring ejendomme og bygninger; teknisk rådgivning vedrørende sikring af bygninger, kommercielle virksomheder og udendørsområder; information og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Midtvest Bredbånd A/S, Hostrupsvej 9, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner; kabelvogne. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lyslederkabler, elektriske kobberbaserede kabler, instrumenter og apparater til tele- og datakommunikationsledning, apparater til telekommunikation, nemlig til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, optiske eller elektroniske databærere (ikke indeholdt i andre klasser), elektroniske publikationer, apparater og instrumenter til at sende- og modtage, nemlig antenner og parabolantenner, apparater og instrumenter til telekommunikation, software, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, databærere, herunder CD-ROM, Mini Disc, Compact Disc og DVD, modtagerbokse/modems til modtagelse af telefoni/iptelefoni, TV- og internetsignal gennem et kabel, IT-apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af telefoni, internet og TV, IT-udstyr til oplagring af telefoni, internet og TV, apparater til at sikre netværk (ikke indeholdt i andre klasser), optiske lasere og laserudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), IT-sikkerhed programmer (databærere). (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; brugermanualer og dokumentation, herunder trykte og elektroniske. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; elektroniske spil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; produktion og formidling af interaktive kommunikationsmedier og -portaler, call-center services (ikke indeholdt i andre klasser), detail- og engroshandel med IT- og kommunikations- og underholdningsrelaterede produkter og tjenesteydelser, samling, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Betalingssystemer via Internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, reparation og vedligeholdelse af lyslederkabler og datanetværk, fællesantennenet og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information vedrørende relaterede tjenesteydelser, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; herunder bredbåndskommunikation, HDTV og mobil bredbånd, nævnte tjenesteydelser også til brug ved telefoni, radio og -TV-udsendelse, fjernaflæsning og fjernstyring af intelligente hjem, alarmløsninger, hjemmearbejdspladser, videoovervågning, videokonference, databackup samt til brug for musikdistribution, udsendelse af meddelelser og information vedrørende kommunikation, transmission af meddelelser og billeder, adresse- og persondatabaser med søgning via mobil samt TV og computer; etablering af forbindelse til computernetværk og tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, herunder internet service provider ydelser; rådgivning og information vedrørende ovennævnte tjenesteydelser, tilvejebringelse af chatrum til transmission af meddelelser mellem brugere af computere; udlejning af modem; tilvejebringelse af tjenesteydelser i forbindelse med netværksdrift, tilkoblingsmuligheder og viderestilling; tilvejebringe trådløse netværksforbindelser; herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; fjernundervisning, e-learning, produktion og distribution af radio- og tv-programmer, interaktiv underholdning, udlejning af film, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder til internet, telefoni/ip-telefoni, TV- og radioudsendelse, juridisk bistand; design og udvikling af optiske sendere og modtagere, optiske ledere samt af sende-/modtagerenheder til distribution af data, teknisk support og overvågning vedrørende bredbåndsnet, fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information i relation hertil, design og udvikling af Hi-fi og IT-udstyr, samt af udstyr til etablering, drift og vedligeholdelse af data- og optiske fibernet og anlæg til telekommunikation.; udvikling og udlejning af computere og software, vedligeholdelse af software; udvikling og vedligeholdelse (programmering) af databaser til brug for andre; leasing og vedligeholdelse for tredje mand af serverplads til brug for hjemmesider (hosting). (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt 1799

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MVB (730) Indehaver: Midtvest Bredbånd A/S, Hostrupsvej 9, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner; kabelvogne. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lyslederkabler, elektriske kobberbaserede kabler, instrumenter og apparater til tele- og datakommunikationsledning, apparater til telekommunikation, nemlig til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, optiske eller elektroniske databærere (ikke indeholdt i andre klasser), elektroniske publikationer, apparater og instrumenter til at sende- og modtage, nemlig antenner og parabolantenner, apparater og instrumenter til telekommunikation, software, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, databærere, herunder CD-ROM, Mini Disc, Compact Disc og DVD, modtagerbokse/modems til modtagelse af telefoni/iptelefoni, TV- og internetsignal gennem et kabel, IT-apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af telefoni, internet og TV, IT-udstyr til oplagring af telefoni, internet og TV, apparater til at sikre netværk (ikke indeholdt i andre klasser), optiske lasere og laserudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), IT-sikkerhed programmer (databærere). (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; brugermanualer og dokumentation, herunder trykte og elektroniske. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; elektroniske spil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; produktion og formidling af interaktive kommunikationsmedier og -portaler, call-center services (ikke indeholdt i andre klasser), detail- og engroshandel med IT- og kommunikations- og underholdningsrelaterede produkter og tjenesteydelser, samling, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Betalingssystemer via Internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, reparation og vedligeholdelse af lyslederkabler og datanetværk, fællesantennenet og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information vedrørende relaterede tjenesteydelser, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; herunder bredbåndskommunikation, HDTV og mobil bredbånd, nævnte tjenesteydelser også til brug ved telefoni, radio og -TV-udsendelse, fjernaflæsning og fjernstyring af intelligente hjem, alarmløsninger, hjemmearbejdspladser, videoovervågning, videokonference, databackup samt til brug for musikdistribution, udsendelse af meddelelser og information vedrørende kommunikation, transmission af meddelelser og billeder, adresse- og persondatabaser med søgning via mobil samt TV og computer; etablering af forbindelse til computernetværk og tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, herunder internet service provider ydelser; rådgivning og information vedrørende ovennævnte tjenesteydelser, tilvejebringelse af chatrum til transmission af meddelelser mellem brugere af computere; udlejning af modem; tilvejebringelse af tjenesteydelser i forbindelse med netværksdrift, tilkoblingsmuligheder og viderestilling; tilvejebringe trådløse netværksforbindelser; herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; fjernundervisning, e-learning, produktion og distribution af radio- og tv-programmer, interaktiv underholdning, udlejning af film, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder til internet, telefoni/ip-telefoni, TV- og radioudsendelse, juridisk bistand; design og udvikling af optiske sendere og modtagere, optiske ledere samt af sende-/modtagerenheder til distribution af data, teknisk support og overvågning vedrørende bredbåndsnet, fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information i relation hertil, design og udvikling af Hi-fi og IT-udstyr, samt af udstyr til etablering, drift og vedligeholdelse af data- og optiske fibernet og anlæg til telekommunikation.; udvikling og udlejning af computere og software, vedligeholdelse af software; udvikling og vedligeholdelse (programmering) af databaser til brug for andre; leasing og vedligeholdelse for tredje mand af serverplads til brug for hjemmesider (hosting). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MidtVest Bredbånd (730) Indehaver: Midtvest Bredbånd A/S, Hostrupsvej 9, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner; kabelvogne. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lyslederkabler, elektriske kobberbaserede kabler, instrumenter og apparater til tele- og datakommunikationsledning, apparater til telekommunikation, nemlig til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, optiske eller elektroniske databærere (ikke indeholdt i andre klasser), elektroniske publikationer, apparater og instrumenter til at sende- og modtage, nemlig antenner og parabolantenner, apparater og instrumenter til telekommunikation, software, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, databærere, herunder CD-ROM, Mini Disc, Compact Disc og DVD, modtagerbokse/modems til modtagelse af telefoni/iptelefoni, TV- og internetsignal gennem et kabel, IT-apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af telefoni, internet og TV, IT-udstyr til oplagring af telefoni, internet og TV, apparater til at sikre netværk (ikke indeholdt i andre klasser), optiske lasere og laserudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), IT-sikkerhed programmer (databærere). (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; brugermanualer og dokumentation, herunder trykte og elektroniske. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; elektroniske spil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; produktion og formidling af interaktive kommunikationsmedier og -portaler, call-center services (ikke indeholdt i andre klasser), detail- og engroshandel med IT- og kommunikations- og underholdningsrelaterede produkter og tjenesteydelser, samling, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Betalingssystemer via Internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, reparation og vedligeholdelse af lyslederkabler og datanetværk, fællesantennenet og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information vedrørende relaterede tjenesteydelser, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; herunder bredbåndskommunikation, produktion og distribution af internet, telefoni, radio, TV og HDTV, fjernaflæsning og fjernstyring af intelligente hjem, alarmløsninger, hjemmearbejdspladser, filmudlejning, musikdistribution, mobil bredbånd, videoovervågning, videokonference, databackup, hotspots, alarmsystemer, itsikkerhedsløsninger og internet service provider ydelser, udlejning og drift af IT-udstyr og -programmer til telekommunikation samt rådgivning og information, opbygning, drift og vedligeholdelse af optiske fibernet, fiberbredbåndsudstyr og lyslederkabler, opbygning af interaktive brugerflader og kommunikationsmedier, telefonisk kommunikation, kommunikation via mobiltelefoner og tv- og computerskærme, herunder kommunikation mellem mobilfortsættes 1800

11 Dansk Varemærketidende telefoner, internet og TV, opkobling og dirigering af telekommunikation, call center løsninger, e-shop løsninger, tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, udsendelse af meddelelser og information vedrørende kommunikation, transmission af meddelelser og billeder, adresse- og persondatabaser med søgning via mobil, TV og computer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; fjernundervisning, e-learning, produktion og distribution af radio- og tv-programmer, interaktiv underholdning, udlejning af film, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder til internet, telefoni/ip-telefoni, TV- og radioudsendelse, juridisk bistand; design og udvikling af optiske sendere og modtagere, optiske ledere samt af sende-/modtagerenheder til distribution af data, teknisk support og overvågning vedrørende bredbåndsnet, fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information i relation hertil, design og udvikling af Hi-fi og IT-udstyr, samt af udstyr til etablering, drift og vedligeholdelse af data- og optiske fibernet og anlæg til telekommunikation.; udvikling og udlejning af computere og software, vedligeholdelse af software; udvikling og vedligeholdelse (programmering) af databaser til brug for andre; leasing og vedligeholdelse for tredje mand af serverplads til brug for hjemmesider (hosting). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tape ON and OFF (730) Indehaver: Hair and Body Care A/S, Erhvervsvej 2C, 8653 Them, Danmark (511) Klasse 26: Toupe, parykker, extension hår. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Merc Peter Vagner Forbech Henriksen, Tangvej 6, 7600 Struer, Danmark (511) Klasse 29: Østers, muslinger, skaldyr, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GN SMART CORD (730) Indehaver: GN Netcom A/S, Metalbuen 66, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, nemlig højtalere, mikrofoner, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) headsets til telefoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RING MAIN (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,herunder stofkonditionerende midler og stofblødgørende midler til brug ved tøjvask, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (730) Indehaver: Klaus Torpenhow, Sundvej 6-8, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, smørefedter, smøreolier og spray-smøremidler, -olier og -fedter. (511) Klasse 07: Maskinelle smøreapparater og -redskaber, smøreudstyr, nemlig smørekopper (dele af maskiner), fedt- og oliepresser, smøremiddelforsyningsanlæg. (511) Klasse 08: Smøreredskaber og -apparater til smøremidler, -olier og - fedter, herunder doseringsredskaber, sprøjteredskaber og -pistoler, alle ovenfor nævnte redskaber og apparater i form af hånddrevet værktøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONETOUCH AST (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Lancetter. 1801

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter, korn, grøntsager, frø, såsæd, malt. (591) Farvetekst: Udført i farven rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kursmax (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Vaskemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STOPOVER MAGAZINE (730) Indehaver: Kuoni Travel (Scandinavia) A/S, Nørrebrogade 10, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Opvasketabs til maskinopvask. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REXONA COOL GREEN (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (511) Klasse 03: Sæbe, parfume, æteriske olier, kosmetiske præparater, Eau de Cologne, Eau de Toilette, parfumerede kropssprays til personlig brug, kosmetiske olier, cremer og lotions til huden, barberskum, barbergelé, preshave og after-shave lotions, talkumpudder til toiletbrug, kosmetiske præparater til bad og brusebad, hårlotions, tandplejemidler, ikke-medicinsk mundvand, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug, ikke-medicinske toiletpræparater BX Beneluxlandene 1802

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARATHON (730) Indehaver: Fort James Operating Company, 133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, US-30303, USA (511) Klasse 16: Papirhåndklæder, køkkenruller. (511) Klasse 21: Beholdere og automater til papirhåndklæder og køkkenruller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASTICA (730) Indehaver: Bodegas Trapiche S.A.I.C.Y A, Arenales 460, Vicente López, Buenos Aires, Argentina (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandinavian Comfort ApS, Vestre Ringgade 33 B, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet DELACOUR I/S, Lille Torv 6, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Batterier (511) Klasse 11: Håndvaske, køkkenvaske, brusere, brusekabiner (lukkede), badekar, bideter, toiletter (vandklosetter), toiletter (transportable), toiletsæder, brændeovne, rør som dele af sanitetsinstallationer, ventilationsinstallationer og apparater, vandhaner, køleskabe, ovne, frysere, tørretumblere, komfurer. (511) Klasse 20: Badeværelsesskabe, møbler, spejle. (511) Klasse 35: Detailsalg af vvs-artikler via internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og blåt. (730) Indehaver: Forsco ApS, Elmehøjvej 20, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 10: Madrasser til medicinske formål, hovedpuder til medicinske formål. (511) Klasse 20: Hovedpuder, dyner, senge, sengebunde, sengeborde, topmadrasser, sengemadrasser. (511) Klasse 24: Sengetextiler i form af sengetøj, lagener, rullemadrasser, og sengetæpper. (591) Farvetekst: Teksten er udført i lys brun - enten på mørkebrun eller hvid baggrund (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pasfall Holding ApS, Fjordvej 56, Munkebo Kro, 5330 Munkebo, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Espersen ApS, Tordenskjoldsgade 6, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REJSETORVET (730) Indehaver: Kuoni Travel (Scandinavia) A/S, Nørrebrogade 10, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (730) Indehaver: Upjane v/larry Christierson, Odensevej 14, 5690 Tommerup, Danmark (511) Klasse 06: Isenkramvarer i metal, herunder holder til papvin. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler,skeer og ostehøvle. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber, herunder holder til papvin. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENTREST (730) Indehaver: H.Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, Trademark Department, 844, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS), farmaceutiske præparater mod søvnforstyrrelser (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENCLARIS (730) Indehaver: H.Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, Trademark Department, 844, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS), farmaceutiske præparater mod søvnforstyrrelser 1803

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Homoware (730) Indehaver: R&H Group I/S v/ole S Hjorth&Troels R Larsen, Nørregade 77-79, 2., 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer online. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PharmAdvice ApS, Lyngbyvej 237, 1., 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug; næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; farmaceutisk rådgivning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: World of Adventure A/S, Østerskovvej 15, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Envy (730) Indehaver: Simon Ladopulos, Rahbeksvej 24, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Steen Borre, Filosofgangen 21, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder diskotek og natklub. (511) Klasse 43: Cafeer, restaurationer, barer, catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skovbo/Storkøbenhavn Kloak Service v/torben Nielsen, Valorevej 40, 4130 Viby Sjælland, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Forum advokater A/S, Havnevej 3, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og reparationsvirksomhed, nemlig kloakrensning; slamsugning; højtryksspuling; opsugning af olie og kemikalier; fjerning af rødder i rør m. roterende knive; udboring af faldstamme og gulvafløb; vedligeholdelse af rør og kloakker i form af tv-inspektion; døgnvagt i forbindelse med kloakarbejde. (511) Klasse 39: Transport af olie og kemikalier. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NASO-FIX (730) Indehaver: Unomedical A/S, Engmosen 1, 3540 Lynge, Danmark (511) Klasse 05: Plastre og forbindsstoffer, klæbebånd til medicinske formål. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater, instrumenter og udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHICKY DELI (730) Indehaver: Simon Ladopulos, Rahbeksvej 24, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Steen Borre, Filosofgangen 21, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder diskotek og natklub. (511) Klasse 43: Cafeer, restaurationer, barer, catering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: SPIRA AKTIEBOLAG, Box 42075, S STOCKHOLM, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 29: Fjerkræ, især varmebehandlede kyllingeprodukter; supper, pølser og charcuterivarer baseret på kylling; færdige kyllingesalater; grillede og/eller marinerede kyllinger og kyllingedele; færdiglavede eller forberedte retter baseret på kyllingeprodukter. 1804

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: D2Trading v/ Lars Mikkelsen, Humleballe 36, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugs-redskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, speciel udformede holdere til skruebits til værktøjsmaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, speciel udformede holdere til skruebits til håndværktøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fiat Auto S.p.A., Corso G. Agnelli 200, I Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, motorer til landkøretøjer, reservedele til disse motorer, karosserier og reservedele til disse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pan De Vie (730) Indehaver: V&S Danmark A/S, Langebrogade 4, 1016 København K, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, nemlig akvavit og brændevin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Albatros Scandinavia ApS, Viby Ringvej 5-11, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Roevbanan (730) Indehaver: Camilla Guldager Troelsø, Davids Allé 21, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 16: Malerier (indrammede eller uindrammede). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed. (730) Indehaver: V&S Danmark A/S, Langebrogade 4, 1016 København K, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, nemlig akvavit og brændevin. 1805

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KAMMAKARLO (730) Indehaver: Christina Hansson, Møllevænget 14, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Handel- og engrosvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDIVID (730) Indehaver: CoachnConsult ApS, Banegårdspladsen 1, 4., 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 35: Konsulentbistand ved forretningsledelse og forretningsudvikling, personaleudvikling og lederudvikling; detail- og engroshandel med computer software. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor strategiog forretningsudvikling og implementering. Målsætning og målopfølgning med og uden IT værktøj, kommunikation, motivation, NLP, ENNEAGRAMMET, coaching og anden personlig udvikling. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov herunder coaching og personlig udvikling (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GN Store Nord A/S, Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Materialer og præparater til fremstilling af øreaftryk. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, optagelse, transmission og gengivelse af lyd, herunder apparater og instrumenter til justering, kontrol, tilpasning og individualisering af høreapparater; audiologisk måleudstyr og balancemåleudstyr, audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, audiometre, diagnostiske audiometre og audiometersoftware; computersoftware til medicinsk brug, nemlig til analyse af data i forbindelse med hjernens svar på kontinuerte lydsignaler; computersoftware til måling af høretab samt grad og art af høretab; computersoftware til simulering af høretab; computerhardware og -software til tilpasning, justering og individualisering af høreapparater; hovedtelefoner og mikrofonsæt herunder trådløse hovedtelefoner og mikrofonsæt; håndfri kommunikationsapparater og -udstyr til opkaldscentre, kontor- og PC-audiobrug, håndfri kommunikationsapparater og -udstyr til mobiltelefoni, håndfri telefoni- og udstyrs-interface-løsninger, landbaserede og undersøiske kabelsystemer; kommunikationsapparater, -udstyr og - netværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder fiberoptiske komponenter til telekommunikationsudstyr; apparater, udstyr og systemer (ikke indeholdt i andre klasser) til styring, optimering, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af kommunikationsapparater og -udstyr og -netværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); apparater til spil og aflytning af musik; håndfri kommunikationsapparater til gengivelse af tale og musik fra mobiltelefoner og fra spilkonsoller både fastforbundne og trådløse; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til spilkonsoller; hovedsæt og betjeningsenheder til spilkonsoller; optagne computerprogrammer, computerspil (edb-programmer); telefonapparater. (511) Klasse 10: Medicinske måle-, kontrol- og analyseapparater, audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, audiometre, diagnostiske audiometre, audiologiske apparater og instrumenter til udførelse af kliniske og diagnostiske tests; sonder og elektroder til medicinske og kliniske formål; medicinske måle-, kontrol- og analyseapparater til gengivelse af data på computerskærm via computersoftware og via trådløs transmission; ørepropper til høreapparater og skaller til høreapparater; høreapparater, softwarebaserede digitale høreapparater, digitale programmerbare høreapparater og analoge høreapparater samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; administration, drift og styring af kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk for andre, tjenesteydelser inden for kommunikation, telefoner, fax, telex, indsamling og transmission af meddelelser, personsøgning og elektronisk post; transmission og modtagelse af data og information; elektronisk levering af meddelelser; onlineinformation i forbindelse med telekommunikation; dataudvekslingsvirksomhed; overførsel af data via telekommunikation; satellitkommunikationsvirksomhed; udsendelse eller transmission af radio- og tv-programmer; videotekst, teletekst og viewdata; videomeddelelsesvirksomhed; videokonferencer; videotelefonvirksomhed; telekommunikation af informationer (inklusive web-sider), computerprogrammer og alle andre former for data; brugeradgang til Internettet; telekommunikationsforbindelser til Internettet eller til databaser; udbydelse og drift af elektroniske konferencer, diskussionsgrupper og træfpunkter; adgang til websteder med digital musik på Internettet; adgang til MP3-websteder på Internettet; levering af digital musik via telekommunikation; styresøgemaskiner; tjenesteydelser vedrørende telekommunikationsadgang; computerstøttet transmission af meddelelser og billeder; kommunikation ved hjælp af computer; nyhedsbureauvirksomhed; transmission af nyheder og informationer om aktuelle begivenheder; udlejning af apparater, instrumenter, installationer eller komponenter til anvendelse ved tilvejebringelse af alle ovennævnte tjenesteydelser; udbydelse og drift af elektroniske konferencer, diskussionsgrupper og træfpunkter; rådgivning, information og bistand vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder særlig gennem produktionsteknik til fremstilling af høreapparater og skaller til høreapparater efter individuelle mål, der tages ved hjælp af digital laserscanning samt særlig produktionsteknik til individuel tilpasning af høreapparater og skaller til høreapparater samt særlig produktionsteknik til individuel placering af elektronik i høreapparater og i skaller til høreapparater samt særlig produktionsteknik til individuel placering af individuel størrelse af lufthuller i høreapparater og skaller til høreapparater for at mindske okklusion. (511) Klasse 41: Tjenesteydelser vedrørende uddannelse og undervisning; underholdningstjenesteydelser; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; information om uddannelse, underholdning, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udbudt online fra en computerdatabase eller via Internettet eller ved hjælp af andre midler; tjenester i forbindelse med elektroniske spil udbudt online fra en computerdatabase eller via Internettet; udlejning af videoog lydoptagelser; radio- og fjernsynsunderholdningsvirksomhed; elektroniske onlineudgivelser; udgivelse af elektroniske bøger og aviser online; udgivelse af tekster i elektronisk format eller andre former for tekster; udstillingsvirksomhed; nyhedsprogrammer til transmission via Internettet; arrangering og ledelse af konferencer, seminarer, symposier og workshopper; interaktive undervisningskurser og fjernundervisningskurser samt sessioner udbudt online via en telekommunikationsforbindelse eller et computernetværk eller udbudt på anden vis; spillevirksomhed; billetreservation og -bestilling i forbindelse med underholdning, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; elektroniske biblioteker i forbindelse med levering af elektronisk information (inklusive arkivmateriale) i form af elektroniske tekster, information i form af lyd- og videooptagelser samt data, spil og artikler inden for underholdning; formidling af digital musik (der ikke kan downloades) fra Internettet; digital musik fra MP3- internetwebsteder (kan ikke downloades); information og rådgivning vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Optimering, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af samt rådgivning om kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk. (511) Klasse 44: Klinikker, audiologivirksomhed, audiologiske tjenesteydelser, herunder tilpasning og individualisering af høreapparater, høreklinikker, hørespecialistvirksomhed, professionel konsulentvirksomhed (ikke forretningsmæssig) relateret til høreklinikker og audiologi. 1806

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRO-MB (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Diagnosepræparater til blod og celler til medicinske formål. (511) Klasse 10: Medicinske apparater til diagnose og analyse af blod og celler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRO-MU (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Diagnosepræparater til blod og celler til medicinske formål. (511) Klasse 10: Medicinske apparater til diagnose og analyse af blod og celler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOR (730) Indehaver: DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Toldklarering. (511) Klasse 39: Godstransport og passagertransport til vands, til lands og i luften; transport med fly, skib, båd, færge, pram, lystfartøj, hydrofoil, hovercraft, bus, bil, jernbane, taxi, sporvogn; hav-, sø- og flodtransport; bevogtet værditransport; transport og opbevaring af affald; møbeltransport; rejsereservation; pladsbestilling til rejsende; arrangering af rejser og krydstogter; transportreservation; befragtning; spedition; stevedorevirksomhed; losning og lastning af gods; transportmæglervirksomhed; fragtmæglervirksomhed; skibsmæglervirksomhed; pakkedistribution; rådgivning og information om transport; flotbringning af skibe; bjærgning; slæb og bugsering af skibe; udlejning af både og skibe, biler og busser; udlejning af garager og parkeringspladser; skibsklarering og rådgivning derom; udlejning af tagbagagebærere til befordringsmidler; rådgivning og information om havneforhold; oplagring, pakning, indpakning og levering af varer; chaufførkørsel; kurerkørsel (levering af meddelelser og varer); oplagring af gods; lodsvirksomhed; ledsagelse af rejsende; flyttevirksomhed; udlejning af pakhuse og lagerrum, herunder køle- og frysehuse; rådgivning og information om oplagring; udlejning af transportcontainere; udlejning af opbevaringscontainere; opmåling; beregning, kvantitetskontrol og tilstandskontrol af last og gods i forbindelse med transport, lastning, losning og opbevaring; track- and -trace-service (mulighed for transportkunder, for at spore og følge deres forsendelser) for gods. (511) Klasse 43: Bespisning af rejsende, herunder skibspassagerer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DETAILPRO (730) Indehaver: Handelsfinans A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, herunder computere, computerhardware, computersoftware, elektroniske finansieringssystemer i form af optaget computer software til brug inden for den finansielle sektor, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; ledelsesinformationssystemer; udarbejdelse af kontoopgørelser, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske oplysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; konsulentbistand vedrørende virksomhedsovertagelse og fusioner; omlægning af erhvervsvirksomheder; udveksling af og handel med varer for andre; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning af tilbud på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomheder; rationaliseringseksperter; regnskabsførelse; revision; bogføring; regnskabsrevision; reklamevirksomhed og markedsføring; marketingforskning; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; online-annoncering på et computernetværk; onlineannoncering på internet og andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annonce og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; internet- og intranetbaseret elektronisk detail- og engroshandel; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; finansiering; kreditgivning; formidling af lån, kredit og finansiering; kreditkontrakter; købsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af afbetalingskøb; afbetalingslån og -kredit; joint venture finansiering; finansiering af afbetalinger; finansiering af loyalitetsordninger; finansiering af terminslån; sikkerhedsstillelse i form af kaution og garanti; realkreditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle serviceoperationer og finansielle produkter; factoring; finansiel clearingvirksomhed; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel og veksling af penge; valutavekslingstjenester; valutaudstedelse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelånervirksomhed; inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; sparekassevirksomhed; bankvirksomhed; udstedelse af konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; udstedelse af rejsechecks; udstedelse af værdikuponer og checks; kontokort-, hævekort- og kreditkortservice; elektronisk overførsel af penge; homebanking; betalingssystemer via internet og andre globale computernetværkssystemer; kredit, långivning og finansiering via internet og andre globale computernetværkssystemer; formidling af kredit, långivning og finansiering via internet og andre globale computernetværkssystemer; computersoftwareydelser til transmittering, visning og lagring af transaktions-, identifikations- og finansielle oplysninger til brug i finans-, bank- og telekommunikationsbrancher; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; finansiel information, rådgivning og analyser, finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); fondsbørsmæglere; fondsbørsvirksomhed; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; udlejning af fast ejendom; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; forsikringsvirksomhed og forsikringsagenturvirksomhed; administration af forsikringskrav; information og rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og genforsikringsaftaler; assurandørvirksomhed, herunder bistand og information; skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser; valutaveksling. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; udlejning af computer hardware, computer software, udstyr til elektronisk databehandlingsudstyr og databehandlingsanlæg; juridisk bistand i forbindelse med bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmæglerog finansieringsvirksomhed; juridisk bistand i forbindelse med markedsføring, forretningsledelse, personaleadministration, virksomhedsdrift og forretningsadministration; computerprogrammering; design, udvikling, teknisk support og vedligeholdelse af computer hardware og computer software til brug for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler- og finansieringsvirksomhed; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre; overvågning af immaterielle rettigheder; mægler-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. 1807

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLUCAZIN (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og naturmedicinske præparater, samt kosttilskud, herunder præparater og kosttilskud baseret på glucosamin, methylsulfonylmethan (MSM) og på udtræk af avocado og soja; vitamin- og mineralpræparater. (511) Klasse 29: Helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af konserverede sojabønner og udtræk fra planter og/eller dyr, herunder avocado; urter til brug som næringsmidler herunder urteekstrakter (næringsmidler); konserverede avocado; konserverede sojabønner (næringsmidler). (511) Klasse 30: Helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af urter (tørrede krydderurter). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REV (730) Indehaver: Celgene Corporation, a corporation of the State of Delaware, 86 Morris Avenue Summit, New Jersie US7901, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til brug for behandling af sygdomme og forstyrrelser, farmaceutiske præparater der modulerer immunforsvaret; farmaceutiske præparater, nemlig cytokint hæmningsmedicin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CSC Consulting Group A/S, Retortvej 8, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Thylands Sparekasse (730) Indehaver: Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 29: Tilberedte gulerødder. (511) Klasse 31: Gulerødder, fodder nemlig gulerødder. (591) Farvetekst: Udført i farver. (730) Indehaver: Hvidbjerg-Ørum Sparekasse, Nordvejen 1, 7755 Bedsted Thy, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLLAGE (730) Indehaver: Louis Poulsen Lighting A/S, Nyhavn 11, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder armaturer, belysningsapparater og installationer, elektriske lamper, elektriske pærer, lampeglas, lampehætter, lampekupler, lampeophæng, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør til belysning. (511) Klasse 35: Detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk. (511) Klasse 42: Design af boligindretning. 1808

19 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA

20 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Akzo Nobel Chemicals B.V., 4, Stationsplein, 3818 LE Amersfoort, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bormioli Rocco & Figlio S.p.A., Via San Leonardo 41, I Parma (PR), Italien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ColArt Sweden AB, Norra Bruksgatan 1, Box 70, S Nykvarn, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quark, Inc., a corporation of the State of Colorado, 1800 Grant Street, Denver, Colorado 80203, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jarola Beheer B.V., Dedemsvaartseweg-Zuid 59, NL-7775 AC Lutten, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Societe Civile de Chateau Leoville Las Cases, Saint-Julien- Beychevelle, Pauillac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carlsberg Sverige Aktiebolag, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innovene Europe Limited, Chertsey Road, Sunbury onthemes, Middelesex TW16 7BP, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Diageo North America, Inc. a corporation of the State of Connecticut, 801 Main Avenue, Norwalk, CT , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pacific Brands Sport & Leisure Pty Ltd., Level 3, 290 Burwood Road, Hawthorn, Victoria 3122, Australien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: San Patrick, S.L., Pol. Ind Manso Mateu s/n, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SORIN BIOMEDICA S.p.A., Via Crescentino, Vercelli, I Saluggia, Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bridgestone Europe N.V., Kleine Kloosterstraat 10, B-1932 Sint Stevens Woluwe (Zaventem), Belgien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Jacob's Bakery Limited, Long Lane, Aintree, Liverpool L9 7LD, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cupido-Getränke-Handels-GmbH, Schulstrasse 4, D Löf-Kattenes, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, Danmark 1810

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FMC Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FMC Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FMC Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FMC Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkel Loctite Adhesives Limited, Apollo Court, 2 Bishop Square Business Park, Hatfield, Hertfordshire AL 10 9EY, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALSTOM, 3, avenue Andre Malraux, Immeuble Sextant, F Levallois-Perret Cedex, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALSTOM, 3, avenue Andre Malraux, Immeuble Sextant, F Levallois-Perret Cedex, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALSTOM, 3, avenue Andre Malraux, Immeuble Sextant, F Levallois-Perret Cedex, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CINE CINEMA CABLE SA, Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du Jour, F-92659, Boulogne Billancourt, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, N-1331 Fornebu, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M O R Marknads o Reklambyrån AB, Lilla Torg 1, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chimix, S.A., 16, Rue Maurice Berteaux, Le Thillay, Gonesse, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Centre Court Fashion B.V., Overikweg 3, NL-5145 PA Waalwijk, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: T. Hansen Gruppen A/S, Stensgårdvej 1, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Åboulevarden 31, 8100 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Helena Rubinstein S.A., 137, Rue du Fauborg Saint-Honoré, Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biotherm, société anonyme, Immeuble Le Neptune, Boulevard du Bord de Mer, Monaco, Monaco (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoire Garnier & Cie, Société en nom collectif, 281, Rue Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DeguDent GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, D Hanau- Wolfgang, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FERRARI S.p.A., Via Emilia Est, No. 1163, Modena, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark 1811

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, No. 1163, Modena, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: biomérieux B.V., Boseind 15, NL-5281 RM Boxtel, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: biomérieux B.V., Boseind 15, NL-5281 RM Boxtel, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: biomérieux B.V., Boseind 15, NL-5281 RM Boxtel, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zolid ApS, Bjergbygade 1A, 2. th., 4200 Slagelse, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Olesen Bøger og Papir ApS, Østerbrogade 200, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mobitex Technology AB, Theres Svensson Gata 15, SE Göteborg, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mobitex Technology AB, Theres Svensson Gata 15, SE Göteborg, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Safilo S.p.A., Piazza Tiziano 8, Pieve di Cadore (BL), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Black & Decker Corporation, a corporation of the State of Maryland, 701, East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Klaus Tabbert Group GmbH, Helmul-Knaus -Str. 1, D Jandelsbrunn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: sia Abrasives Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Shanghai Tian Tan International Trading Co., Ltd., 188, Jiang Ning Road, Shanghai, Kina (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland 1812

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innophos, Inc., 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 08512, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innophos, Inc., 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 08512, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innophos, Inc., 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 08512, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermphos International B.V., Harbour 9892, NL-4389 PD Vlissingen-Oost, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innophos, Inc., 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 08512, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Universal Hardwood Flooring LP LLLP, 8150 N. Central Expressway, Suite 1901, Dallas, TX 75206, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Multiples SAS, 104 Route de Hausbergen, F Schiltigheim, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Universal Hardwood Flooring LP LLLP, 8150 N. Central Expressway, Suite 1901, Dallas, TX 75206, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH, Wunstorfer Strasse 40, D Seelze, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG, Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG, Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG, Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG, Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Honeywell International Inc., a corporation of the State of Delaware, 101 Columbia Road, P.O. Box 2245, Morristown, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DAM, Société par actions simplifiées, 86 rue du Cherche Midi, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Personec Oy, P.O. Box 201, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG, Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Economa Oy, Klovinpellontie 3, P.O. Box 201, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Innophos, Inc., 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 08512, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Economa Oy, Klovinpellontie 3, P.O. Box 201, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 1813

24 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER, 27, avenue Franklin Roosevelt, Saint Malo, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thermo Air Investments B.V., Ambachtsweg 18, NL-1271 AM Huizen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SONY KABUSHIKI KAISHA (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: sanofi-aventis, 174 Avenue de France, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Polo/Lauren Company, L.P., a New York limited partnership, 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TUBAG Estrichsysteme GmbH, Königsbergerstrasse 35, D Neuss DE, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Forlag A/S, Rødovrevej 241, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Dr.-Freundt.-Str. 3, D Amorbach, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Forlag A/S, Rødovrevej 241, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Forlag A/S, Rødovrevej 241, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AHA Studio v/helge Andersen, Lodsvænget 36, 6710 Esbjerg V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRACCO S.p.A., Via Egidio Folli 50, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400, Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F Courbevoie, Frankrig 1814

25 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og terapeutiske præparater til sundhedspleje; plastre og forbindsstoffer; desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr; nødhjælpskasser og førstehjælpstasker med indhold. (511) Klasse 06: Brandslukningsmateriel af metal, nemlig tønder, flasker, beholdere, kasser, rør, koblinger til rør og slanger, rørbærere af metal, ventiler; sikkerhedsgitre og -skabe af metal; skilte af metal. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, alarmering, overvågning, kontrol, livredning og redningsudstyr, herunder stiger, liner og reb, redningsflåder, redningsveste, redningsbælter; sikkerhedsseler (undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsbrug), lynafledningsanlæg, udstyr til personlig beskyttelse imod ulykker, røgdetektorer, dykker- og røgdykkerudstyr (ikke indeholde i andre klasser), nemlig dykkerapparater, dykkerdragter og dykkermasker, ildslukningsapparater, nødkaldsapparater, tyveri- og brandalarmer. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater, bårer til sygetransport, genoplivningsapparater, vacuummadrasser til medicinske formål, tasker fremstillet til brug for læger, lægeassistenter og førstehjælpspersonale ved fødsler i nødsituation. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, tilbehør til befordringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Teknisk service vedrørende livrednings- og sikkerhedsudstyr; vedligeholdelse af rednings- og sikkerhedsudstyr, assistance til både/ skibe (reparation). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed,herunder ambulancetransport, sygetransport og lægevagtkørsel; pakning og opbevaring af varer, udbringning (transport) af mad og drikke; opbevaring af nøgler; arrangering af rejser, assistance til både/-skibe, assistance til køretøjer, herunder i form af vejhjælp, bortslæbning, starthjælp, bildørsoplukning, hjulskift, eftersøgning, redningsaktioner (transport) og bjærgning; vejtrafikmeldinger. (511) Klasse 42: Medicinsk og psykologisk hjælp og assistance i nød- og krisesituationer, overvågnings- og vagttjeneste; beredskabsplanlægning; psykologisk krisehjælp; brandslukning; læge- og dyrlægevirksomhed; sundhedspleje; sygepleje; udlejning af materiel til syge- og sundhedspleje; formidling af alarmopkald; udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 21: Kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, især hårshampoo, skyllemidler, hårbalsam, rensevæsker til hud, fugtighedscremer og lotions, ansigtscreme og sol-lotion. (511) Klasse 05: Præparater til sundhedspleje; vitamin- og mineralpræparater (medicinske); diætetiske præparater til medicinsk brug; urter til medicinsk brug; homøopatiske vitamin- og mineralsyrer; fedtsyrer til diætetisk brug (ikke indeholdt i andre klasser); medicinske urte- og fiberprodukter samt diætetiske proteinprodukter i tablet-, kapsel- eller pulverform eller i flydende form. (511) Klasse 44: Rådgivning i sundheds- og skønhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03. (511) Klasse 25. (511) Klasse 28. (511) Klasse 30. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed i form af flyvelederskole. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Billeder og tryksager i form af farve på stof, vævet stof, papir eller andet materiale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielt brug, herunder uorganiske syrer, alkalier, uorganiske salte, kemiske elementer, oxider, sulfider, karbider, vandformer, luftarter, aromater, alifater, organiske halogenider, alkoholer, fenoler, ætere, nitrogenforbindelser, heterocykliske forbindelser, kulhydrater, gummi arabicum, kreosot, kamfer, kamferolie, mentol (pebermynte), pebermynteolie (materiale til kemiske præparater), borneol, proteiner og enzymer, organofosfor- og organoarsenforbindelser, organometalliske forbindelser, midler til påvirkning af overfladespændingen, klæbemidler (ikke til papirhandlervarer eller husholdningsbrug), plantevækstregulerende præparater, gødning, keramiske glasurer, høj-fedtholdige syrere, kemisk reagenspapir, kunstige sødemidler, mel og stivelse til industrielle formål, plastik i rå tilstand (plastik i basisform), pulp. (511) Klasse 05: Farmaceutiske, veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, masker til brug for medicinsk personale, gaze til forbindinger, tomme kapsler til farmaceutiske præparater, øjeklapper til medicinsk brug, ørebandager til forbindinger, menstruationsbind, menstruationstamponer, hygiejnebind, hygiejnetrusser, absorberende vat, hæfteplaster, bandager til forbindinger, kollodium, ammeindlæg, materialer til tandpleje, armbånd til medicinske formål, inkontinensindlæg, fluefangere af papir, møl-præparerende papir, lactose (mælkesukker), mælkepulver til babyer, sæd til kunstig befrugtning. (511) Klasse 10: Sutter til babyer, isposer til medicinske formål, støttebandager, herunder trekantede bandager; tudekopper til medicinske formål, pipetter til medicinske formål, flaskesutter, medicinske isposer, holdere til medicinske isposer, sutteflasker, vacuum-sutteflasker, vatpinde, fingerbeskyttere til medicinske formål, pessarer, kondomer, kunstige trommehinder, proteser eller fyldstoffer (ikke til dental brug), fintfølende massageapparat til brug i klinikker, medicinske maskiner og apparater, elektriske massageapparater til husholdningsbrug, handsker til medicinske formål, urinaler til medicinske formål, bækkener, øreskeer. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, frisørsaloner, tilvejebringelse af badehuse, pleje af haver eller blomsterbede, plantning af havetræer, gødningsspredning, ukrudtsbekæmpelse, skadedyrsudryddelse i landbrug, havebrug og skovbrug, massage og terapeutisk shiatsu-massage, kiropraktik, moxibustion (ætsning ved afbrænding af moxa (et malurtpræparat)), behandling af ledforvridninger, akupunktur, medicinske tjenesteydelser, fremskaffelse af medicinsk information, fysisk undersøgelse, tandlægevirksomhed, frembringelse og uddeling af medikamenter, sundhedspleje og barsel- og børnesundhedspleje, diæt- og ernæringsvejledning, dyreavl, dyrlægevirksomhed, udlejning af potteplanter, udlejning af landbrugsudstyr, udlejning af medicinske maskiner og apparater, udlejning af maskiner og apparater til brug i skønhedssaloner og barbersaloner, udlejning af græsslåmaskiner. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske og/eller veterinærmedicinske præparater til behandling og/eller forebyggelse af sygdomme forårsaget af poxvirus, så som præparater (herunder vacciner) til behandling og/eller forebyggelse af kopper; vacciner mod sygdomme forårsaget af poxvirus, så som vacciner mod kopper. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 42: Juridisk bistand. 1815

26 Licens Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Licens (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Coraline S.p.A., Via Principe Amedeo, 3, Milan, Italien 1816

27 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

28 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR

29 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

30 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR

31 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR

32 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ABLOY OY VR ABS NOPON OY LTD. VR ADIDAS-SALOMON AG VR ADURO APS VR AFFIMET, SOCIETE ANONYME VR AGATHA DIFFUSION VR AHA STUDIO VR AJK JOURNAL CLIP AF 1983 APS VR AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. VR ALBATROS SCANDINAVIA APS VR ALFIX A/S VR ALSTOM VR ALSTOM VR ALSTOM VR AMERSHAM HEALTH AS VR ANVIL KNITWEAR, INC., A DELAWARE CORPORATION VR AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V. VR ARTIN INDUSTRIAL CO., LTD. VR ASTELLAS PHARMA INC. VR ASTRAZENECA AB VR AUCOTEC GMBH VR AUTO MATIC TRANSMISSION INTERNATIONAL A/S VR BANANA REPUBLIC VR BANG & OLUFSEN A/S VR BANG & OLUFSEN A/S VR BAVARIAN NORDIC A/S VR BECTON DICKINSON AND COMPANY VR BENT NEERGAARD, A/S VR BERNWARD LEINEWEBER GMBH & CO. KOMMANDITGESEL VR BIGADAN A/S VR BIOFARMA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BIOFARMA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BIOMERIEUX B.V. VR BIOMERIEUX B.V. VR BIOMERIEUX B.V. VR BIOTHERM, SOCIETE ANONYME VR BLACK & DECKER CORPORATION, THE VR BLÅ AVIS A/S, DEN VR BODEGAS TRAPICHE S.A.I.C.Y A VR BORLAND INTERNATIONAL, INC., VR BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.P.A. VR BRACCO S.P.A. VR BRAUN GMBH VR BREDAN KOMPENSATORFABRIK A/S VR BRIDGESTONE/FIRESTONE EUROPE S.A. VR BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, A GENERAL PAR VR BRO, HENNING TOFT VR BRUNSWICK CORPORATION VR BSN MEDICAL, INC. VR BUTT, ZAHID VR CANON KABUSHIKI KAISHA VR CARL SCHNEIDER APS VR CARLSBERG SVERIGE AKTIEBOLAG VR CELGENE CORPORATION VR CENTRE COURT FASHION B.V. VR CHIMIX, S.A. VR CINE CINEMA CABLE SA VR CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, SOCIETE VR CLOETTA FAZER CHOCOLATES LTD. VR COACHNCONSULT APS VR COLART SWEDEN AB VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, VR CONCEPT MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. VR CONFITECH AG VR CONTINENTAL DACK NORDEN AKTIEBOLAG VR COOP NORDEN AB VR CSC CONSULTING GROUP A/S VR CUPIDO-GETRANKE-HANDELS-GMBH VR DAAB A/S VA DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION VR DAM, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES VR DANMARKS RADIO VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK TIPSTJENESTE A/S VR DANSK TIPSTJENESTE A/S VR DANSK TIPSTJENESTE A/S VR DEGUDENT GMBH VR DFDS A/S VR DIAGEO NORTH AMERICA, INC. VR DITAS A.M.B.A. VR DR. R.A. ECKSTEIN GMBH VR DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. VR DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. VR DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG VR DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG VR DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG VR DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG VR DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG VR D2TRADING VR E. PIHL & SØN A/S VR ECONOMA OY VR ECONOMA OY VR E.G.O. ELEKTRO-GERATEBAU GMBH VR EJSING MOTORCOMPANI/ THORBJØRN H. JOHANSEN VR ELF AQUITAINE VR ELF AQUITAINE VR ELF AQUITAINE VR ELF AQUITAINE VR ELF AQUITAINE VR ELF AQUITAINE VR ERHVERVSUDDANNELSESCENTER MIDT VR EUROMIC A/S VR F.A. THIELE A/S VR FALCK A/S VR FALCK A/S VR FALCK A/S VR FENDI ADELE S.R.L. VR FERRARI S.P.A. VR FERRARI S.P.A. VR FERRARI S.P.A. VR FERROSAN A/S VR FIAT AUTO S.P.A. VR FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROU, COMPAGNIE VR FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROU, COMPAGNIE VR FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROU, COMPAGNIE VR FLEMMING LUND VR FMC CORPORATION VR FMC CORPORATION VR FMC CORPORATION VR FMC CORPORATION VR FORSCO APS VR FORT JAMES OPERATING COMPANY VR FOSROC INTERNATIONAL LIMITED VR FRETTE S.P.A. VR GENERAL ELECTRIC COMPANY VR GN NETCOM A/S VR GN STORE NORD A/S VR GODSEJER PETER OXHOLM TILLISCH VR GODSEJER PETER OXHOLM TILLISCH VR GRUNDEJERFORENINGEN SØBORGHAVE VR GYPROC A/S VA HAIR AND BODY CARE A/S VR HANDELSFINANS A/S VR HANSEN, BJARNE VR HANSSON, CHRISTINA VR HELENA RUBINSTEIN S.A. VR HENKEL LOCTITE ADHESIVES LIMITED VR HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. VR HERBOENDE REPRÆSENTANT FOR UDENLANDSKE VIRKSOMH VR H. LUNDBECK A/S VR H. LUNDBECK A/S VR HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD VA HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR HONEYWELL INTERNATIONAL INC. VR HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS SEELZE GMBH VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HVIDBJERG-ØRUM SPAREKASSE VR ICON IP, INC. VR INEOS SILICAS NETHERLANDS B.V. VR INNOPHOS, INC. VR INNOPHOS, INC. VR INNOPHOS, INC. VR INNOPHOS, INC. VR

33 Dansk Varemærketidende INNOPHOS, INC. VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INNOVENE EUROPE LIMITED VR INTERNATIONALE HØJSKOLE, DEN VR IRISH DISTILLERS LIMITED ALSO TRADING AS JOHN VR JACOB'S BAKERY LIMITED, THE VR JAGUAR CARS LIMITED VR JAROLA BEHEER B.V. VR JEMO-PHARM HOLDING APS VR JENS S A/S VR JGCONSULT VA JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH VR KATANA GROUP VR KIBUN SHOKUHIN, KABUSHIKI KAISHA VR KJEMS, GUNNAR VR KLAUS TABBERT GROUP GMBH VR KOMET PRAZISIONSWERKZEUGE ROBERT BREUNING GMB VR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR KRATON POLYMERS RESEARCH B.V. VR KROGH, VILLY FREI VR KUONI TRAVEL (SCANDINAVIA) A/S VR KUONI TRAVEL (SCANDINAVIA) A/S VR L. MOLTENI & C. DEI, F.LLI ALITTI S.P.A. VR LABORATOIRE GARNIER & CIE, SOCIETE EN NOM COL VR LABORATOIRE GARNIER & CIE, SOCIETE EN NOM COL VR LADOPULOS, SIMON VR LADOPULOS, SIMON VR LAFARGE BRAAS DANSK TAG A/S VR LEAF SVERIGE AB VR LIND, CHRISTIAN VR LOUIS POULSEN LIGHTING A/S VR M O R MARKNADS O REKLAMBYRÅN AB VR MARIMEKKO OYJ VR MEDIETEK - EBH ÅRHUS I/S VA MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD FR MERC PETER VAGNER FORBECH HENRIKSEN VR MERIAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR METAFLUX AG VR MICHELI, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS VR MIDTVEST BREDBÅND A/S VR MIDTVEST BREDBÅND A/S VR MIDTVEST BREDBÅND A/S VR MILLIKEN & COMPANY VR MITSUBISHI PENCIL CO., LTD. VR MOBITEX TECHNOLOGY AB VR MOBITEX TECHNOLOGY AB VR MULTIPLES SAS VR NIKE INTERNATIONAL LTD., VR NIVELL SYSTEM AKTIEBOLAG VR NOBEL CIGARS APS VR NORREIN AS VR NYKREDIT REALKREDIT A/S VR NYKREDIT REALKREDIT A/S VR NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING VR NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING VR ODENWALD FASERPLATTENWERK GMBH VR OLESEN BØGER OG PAPIR APS VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OTTO BOCK, ORTHOPADISCHE INDUSTRIE K.G. VR PACIFIC BRANDS SPORT & LEISURE PTY LTD. VR PASFALL HOLDING APS VR PERSONEC OY VR PHARMADVICE APS VR POLO/LAUREN COMPANY, L.P., A NEW YORK LIM, THE VR POLO/LAUREN COMPANY, L.P., THE VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR QUARK, INC. VR RECA NORM GMBH & CO. KG VR RECTUS AG VR REMARK, MICHAEL VR RESEARCH ENGINEERING & MANUFACTURING, INC., A VR REXNORD INDUSTRIES, INC. VR R&H GROUP I/S VR RÅD & DÅD BYGGECENTER A/S VR SAFILO S.P.A. VR SAFILO S.P.A. VR SAFILO S.P.A. VR SAFILO S.P.A. VR SAFILO S.P.A. VR SAFILO S.P.A. VR SAFILO S.P.A. VR SAN PATRICK, S.L. VR SANOFI-AVENTIS VR SATERVADET, TORGEIR VR SCAN COAT VA SCANDINAVIAN BRANDING A/S VR SCANDINAVIAN COMFORT APS VR SCHAFER, WERNER WALTER HERBERT VR SCHERING AG VR SCHERING AG VR SCHERING AG VR SCHERING AG VR SCHOU, RIKKE VA SEMPERIT REIFEN AKTIENGESELLSCHAFT VR SEMPERIT REIFEN AKTIENGESELLSCHAFT VR SHANGHAI TIAN TAN INTERNATIONAL TRADING CO., LT VR SIA ABRASIVES HOLDING AG VR SIMON & SIMON APS VR SKOV- OG NATURSTYRELSEN VR SKOVBO/STORKØBENHAVN KLOAK SERVICE VR SMITH, JEFFREY A. VR SONY KABUSHIKI KAISHA VR SOREX LIMITED, ST. MICHAEL'S INDUSTRIAL ESTAT VR SORIN BIOMEDICA S.P.A. VR SP AIR CORPORATION VR SPARC INTERNATIONAL, INC. VR SPIRA AKTIEBOLAG VR SYDDANSK UNIVERSITET VR SYNOPTIK HOLDING A/S VR T. HANSEN GRUPPEN A/S VR TDC FORLAG A/S VR TDC FORLAG A/S VR TDC FORLAG A/S VR TECHNICA S.P.A. VR TELENOR ASA VR TEXTRON INC., VR THERMO AIR INVESTMENTS B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. VR TORPENHOW, KLAUS VR TOSOH CORPORATION VR TRILEX APS VR TROELSØ, CAMILLA GULDAGER VR TRYG FORSIKRING A/S VR TRYG FORSIKRING A/S VR TRYG FORSIKRING A/S VR TRYG FORSIKRING A/S VR TRYGVESTA A/S VR TUBAG ESTRICHSYSTEME GMBH VR TURTLE WAX, INC. VR UNILEVER N.V. VR UNITIKA LTD. VR UNIVERSAL HARDWOOD FLOORING LP LLLP VR UNIVERSAL HARDWOOD FLOORING LP LLLP VR UNOMEDICAL A/S VR UPJANE VR URALITA, S.A. VR VAN DEN BERGH FOODS AB VR VIA TRAVEL DANMARK A/S VR VIRBAC S.A. VR V&S DANMARK A/S VR V&S DANMARK A/S VR V&S DANMARK A/S VR V&S DANMARK A/S VR V&S DANMARK A/S VR V&S VIN & SPRIT AB (PUBL) VR W & L T SEFRANEK + CO. VR WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR

34 Dansk Varemærketidende WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR WORLD OF ADVENTURE A/S VR X-MEDIA I/S VR YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., THE VR ZOLID APS VR

35 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. Envy lounge café (fig) VR INSOEL (w) VR Aduro (w) VR ASTICA (w) VR BITGRIP MAGAZIN (fig) VR Brøndums Snaps AALBORG AKVAVIT (fig) VR Brøndums Snaps Klar AALBORG AKVAVIT (fig) VR Carl Schneider CS (fig) VR CHICKY DELI (w) VR Clean-n-Bright (fig) VR COLLAGE (w) VR CRISTEEL (fig) VR Det Digitale Netværk (fig) VR DETAILPRO (w) VR Dunlet (fig) VR ENCLARIS (w) VR ENTREST (w) VR Envy (w) VR epay (fig) VR Er der altid (w) VR EUC/ACADEMY (fig) VR EVERREST (fig) VR Falck er der altid (w) VR GLUCAZIN (w) VR GN (fig) VR GN SMART CORD (w) VR Grundejerforeningen Søborghave (w) VR Homoware (w) VR INDIVID (w) VR KAMMAKARLO (w) VR KATANA GROUP (fig) VR Keno (fig) VR Kong Gulerod af Rosenfeldt Gods (fig) VR KUDO (w) VR Kursmax (w) VR LETFIX (w) VR LURPAK (fig) FR LYKKETAL (w) VR MARATHON (w) VR MidtVest Bredbånd (fig) VR MidtVest Bredbånd (w) VR MVB (w) VR NASO-FIX (w) VR NETtorvet (w) VR NIKE SHOX (w) VR NX (fig) VR ONETOUCH AST (w) VR Pan De Vie (w) VR PharmAdvice (fig) VR pihl (w) VR PRO-MB (w) VR PRO-MU (w) VR Punto (fig) VR REAL Adventure (fig) VR REJSETORVET (w) VR REV (w) VR REXONA COOL GREEN (w) VR RING MAIN (w) VR Roevbanan (w) VR ROSENFELDT GODS (fig) VR Safe (fig) VR Safe (fig) VR SEABAIT (fig) VR SERENE (w) VR share2know (fig) VR SLAP (w) VR Smokers' Choice (w) VR Snevit (fig) VR STOPOVER MAGAZINE (w) VR Storkøbenhavns Kloak service SKS (fig) VR STRAND SKANDINAVIA (fig) VR SURGIFLO (w) VR Tape ON and OFF (w) VR Thomas Pasfall (fig) VR Thylands Sparekasse (w) VR TOR (w) VR Tryg (fig) VR TrygVesta (fig) VR TUTTI FRUTTI Original (fig) VR VenØ (fig) VR Vesta (fig) VR VVS-shoppen.dk (fig) VR V75 (w) VR

36 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

37 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

38 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG, Weizenmühlenstraße 20, Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Stenger, Watzke & Ring, Patentanwälte, Kaiser-Friedrich-Ring 70, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 31: Fodder. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Tradition (730) Indehaver: W. Kordes'' Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG, D Klein Offenseth-Sparrieshoop, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Dr.-Ing. F. Wuesthoff, Dr. E. von Pechmann, Dr.-Ing. D. Behrens & Partner, Schweigerstrasse 2, D München, Tyskland (511) Klasse 31: Rose bushes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ÉTABLISSEMENTS MOULIN, Société anonyme, 34, avenue Alexis-Pessot, F SAINT-MAUR, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Cabinet Dawidowicz Conseil en Propriété Industrielle, 18, boulevard Péreire, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 30: Green pepper. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2005 (730) Indehaver: SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE, Société anonyme coopérative, Union de coopératives de commerçants détaillants à capital variable, 9-11, rue Georges Enesco, F CRETEIL Cedex, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET WEINSTEIN, 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science, photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; nonelectrical metallic cables and wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes; safes; goods of common metals not included in other classes; ores. (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles); machine couplings and transmission components (other than for land vehicles); agricultural implements; egg incubators. (511) Klasse 08: Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles; suture materials. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water distribution and sanitary installations. (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 13: Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. (511) Klasse 15: Musical instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, not included in fortsættes 1828

39 Dansk Varemærketidende other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; products made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible non-metallic pipes. (511) Klasse 19: Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; nonmetallic monuments. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic materials. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous textile materials. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile use. (511) Klasse 24: Fabrics and textile goods not included in other classes; bed and table covers. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering floors; non-textile wall hangings. (511) Klasse 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; Christmas tree decorations. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dressings; preserves. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (excluding salad dressings); spices; ice for refreshment. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (511) Klasse 34: Tobacco; smokers'' articles; matches. (511) Klasse 35: Advertising, distribution of prospectuses and samples; rental of advertising material; business management assistance to industrial or commercial companies; business advice, information or inquiries; computer service bureau for statistical, mechanical data processing and stenotyping work; accounting; document reproduction; employment agencies; typewriter and office equipment rental. (511) Klasse 36: Insurances; savings banks; insurance underwriting services; banking business; foreign exchange bureaux; portfolio management; pledge loans; debt recovery; operating lotteries; issuance of travelers'' checks and letters of credit; real estate agencies (sale and rental of business assets and buildings); real estate appraisal; management of buildings. (511) Klasse 37: Construction of buildings; stove-setting companies, painting, plastering, plumbing, roofing work; public works; rural works; rental of construction tools and equipment, of bulldozers, of tree extractors; upkeep and cleaning of buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration, disinfection, rat exterminating); upkeep or cleaning of various objects (laundries); repair, alteration of clothing; retreading of tires; vulcanization; shoe repair; furniture, instrument and tool repair. (511) Klasse 38: Press and information agencies; radio, telegraph or telephone communication services; teleprinting; transmission of messages, of telegrams. (511) Klasse 39: Transport of passengers or goods; water and electricity distribution; furniture removal services; ferryboat operating; marine towing, unloading and refloating of ships; packaging of goods; travel information, travel and tourist agencies, booking of seats; horse and transport vehicle rental; storage; storage of merchandise in a warehouse for protection or safekeeping purposes; storage and safekeeping of clothes; vehicle parking; refrigerator rental; garage rental. (511) Klasse 40: Services rendered during production of all items other than buildings; processing of agricultural goods for others (winemaking, distillation, threshing, fruit pressing, milling, and so on); sawing, planing; embroidery, dressmaking; dyeing; metal cutting, polishing, coating (plating); services consisting in preserving an object through transformation; cloth or clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproofing; document binding; tinplating; air purification and regeneration. (511) Klasse 41: Education; educational institutions; publication of books, of magazines; newspaper subscriptions; book lending; animal training; entertainment, shows; radio or television entertainment; film production; agencies for performing artists; rental of films, phonographic recordings, cinematographic projection apparatus and accessories, theater stage sets; newspaper delivery; arranging of competitions in the field of education or entertainment. (511) Klasse 42: Hotel services, providing of food and drink; rest and convalescent homes; day-nurseries; escorting in society; marriage bureaux; beauty and hairdressing salons; undertaking, crematorium furnaces; hotel room reservation; work provided by engineers, professional consultancy and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering work (not for construction); prospecting; drilling; testing of materials; laboratory work; farming equipment, clothing, bedding, vending machine rental; printing; computer programming. (591) Farvetekst: Red. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue Saint-Denis, F BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Richard A. BUCHEL, 13 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, B.P. 39, F PLAN DE LA TOUR, Frankrig (511) Klasse 17: Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes, objects made thereof not included in other classes; sheets, plates and rods of plastic (semi-finished goods); packing, stopping and insulating materials; asbestos, mica and their products; non-metallic flexible pipes. (511) Klasse 18: Leather and imitations thereof, goods made of these materials not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, boots, and more generally all items of footwear. (591) Farvetekst: Green and white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CLA & OMEGA3 (730) Indehaver: INTERAGRI DUMOULIN, Société anonyme, rue Bourie 18, B Andenne (Seilles), Belgien (740/750) International fuldmægtig: Bureau Gevers S.A., Holidaystraat 5, B Diegem, Belgien (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals, including piglets; animal foodstuffs. (511) Klasse 44: Veterinary services; agriculture, horticulture and forestry services; services of genetic monitoring and breeding of animals; animal birth center services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 07/

40 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: INTERAGRI DUMOULIN, Société anonyme, rue Bourie 18, B Andenne (Seilles), Belgien (740/750) International fuldmægtig: Bureau Gevers S.A., Holidaystraat 5, B Diegem, Belgien (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 44: Veterinary services; agriculture, horticulture and forestry services; services of genetic monitoring and improvement of animals; collective animal birthing centres. (591) Farvetekst: Various shades of blue, green, red, yellow and white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 07/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: UAB "AURELIJUS IR GIEDRIUS", Savanorių pr. 192, LT Kaunas, Litauen (740/750) International fuldmægtig: Nijole Viktorija Mickeviciene, Paneriu g. 79 a, LT-3026 Kaunas, Litauen (511) Klasse 07: Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; dust exhausting installations for cleaning purposes; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; dust removing installations for cleaning purposes; bread cutting machines; grating machines for vegetables; drying machines; steam traps; aerated water making apparatus; beverage preparation machines, electromechanical; coffee grinders, other than hand-operated; food preparation machines, electromechanical; knives, electric; kitchen machines, electric; tin openers, electric; dishwashers; trimming machines; ironing machines; smoothing presses; mills for household purposes (other than hand operated); mixing machines; agitators; meat choppers; (machines); pepper mills other than hand-operated; whisks, electric, for household purposes; blenders, electric, for household purposes; washing machines; fruit presses, electric, for household purposes; sewing machines; washing machines (laundry); rinsing machines, wringing machines for laundry; sifting machines; grinding machines; grinders/crushers, electric, for household purposes; drying machines. (511) Klasse 09: Acoustic couplers; sound reproduction apparatus; speaking tubes; phonograph records; sound recording apparatus; sound recording strips; sound recording carriers; sound transmitting apparatus; record players; audio and video receivers; tape recorders; loudspeakers; enlarging apparatus (photography); drying racks (photography); cameras (photography); cinematographic cameras; compact discs (audio-video); compact disc players; juke boxes (for computers); computers; computer peripheral devices; cassette players; compact discs (read-only memory); computer game programs; computer keyboards; computer memories; computer programmes, recorded; microphones; modems; monitors (computer hardware); monitors (computer programs); mouse (data processing equipment); mouse pads; alarm bells, electric; electronic pens (visual display units); editing appliances for cinematographic films; amusement apparatus adapted for use with television receivers only; radios; masts for wireless aerials; magnetic data media; optical data media; amplifiers; readers (data processing equipment); scanners (data processing equipment); egg timers (sandglasses); observation instruments; videotapes; video recorders; video cassettes; camcorders; video telephones; radiotelephony sets; headphones; portable telephones; answering machines; telephone wires; wires, electric; telephone receivers; telephone transmitters; television apparatus; binoculars. (511) Klasse 11: Lighting apparatus and installations; guard devices for lighting; light bulbs; central heating radiators; humidifiers for central heating radiators; watering installations, automatic; gas boilers; burners; gas burners; incandescent burners; heating elements; burners for lamps; gas lighters; brackets for gas burners; regulating and safety accessories for gas apparatus; flues for heating boilers; bread toasters; roasters; coffee roasters; showers; shower cubicles; bidets; drying apparatus; drying apparatus and installations; air driers; air cooling apparatus; hair driers; electrically heated carpets; coffee filters, electric; electric appliances for making yogurt; filters for drinking water; evaporators; extractor hoods for kitchens; beverages cooling apparatus; coils (parts of distilling, heating or cooling installations); pressure cooking saucepans, electric; deep fryers, electric; furnaces; fittings, shaped, for furnaces; fireplaces (domestic); fittings; shaped, for fireplaces; ionisation apparatus for the treatment of air; hot air apparatus; coffee percolators, electric; coffee machines, electric; roasting spits; roasting jacks; rotisseries; roasting apparatus; pocket warmers; water softening apparatus; air deodorising apparatus; air conditioning installations; air reheaters; ceiling lights; hot air bath fittings; sinks; water flushing installations; wash-hand basins (parts of sanitary installations); hand drying apparatus for washrooms; toilet seats; flushing tanks; cooking apparatus and installations, microwave ovens (cooking apparatus); radiators; electric; bath fittings; sanitary apparatus and installations; sauna bath installations; bath tubs; bath tubs for sitz baths; laundry dryers, electric; freezers; refrigerating apparatus and machines; refrigerating chambers; refrigerating appliances and installations; refrigerating cabinets; refrigerators; ice boxes; heating apparatus; heating installations; heaters for baths; ventilation hoods; toilets (water-closets) (511) Klasse 14: Household containers of precious metal; kitchen utensils of precious metal; kitchen containers of precious metal. (591) Farvetekst: Black, grey, white LT Litauen (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: INCANTO (730) Indehaver: Arkady Olegovich Markov, kv. 56, 189/1, Oktyabrsky pr., g. Lyubertsy, Moscow region, Russiske Føderation ; J2PS, 4 rue Galvani, Paris cedex 17, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: OOO "Yuridicheskaya Firma Gorodissky i Partnery", 25, str. 3, Bolshaya Spasskaya, RU Moskva, Russiske Føderation (511) Klasse 25: Wimples; bandanas (neckerchiefs); corselets; corsets (underclothing); girdles; body linen (garments); slips (undergarments); underclothing; underwear; sweat-absorbent underclothing (underwear); underclothing (anti-sweat-); underwear (anti-sweat -); overalls; smocks; stuff jackets (clothing); boas (necklets); half-boots; breeches (for wear); trousers; football boots; football shoes; brassieres; collars (clothing); shoulder wraps; detachable collars; shirt yokes; veils (clothing); galoshes; neckties; ascots; leggings; gaiters; spats; boot uppers; vests; waistcoats; singlets; sports jerseys; hosiery; heels; drawers (clothing); pants; teddies (undergarments); hoods (clothing); hat frames (skeletons); pocket squares; pockets for clothing; collar protectors; cap peaks; sun visors; visors (hatmaking); tights; combinations (clothing); wet suits for water-skiing; bodices (lingerie); suits; bathing suits; swimsuits; masquerade costumes; beach clothes; jackets (clothing); fishing vests; liveries; camisoles; tee-shirts; cuffs; wristbands (clothing); chemisettes (shirt fronts); jumpers (shirt fronts); shirt fronts; mantillas; coats; furs (clothing); mittens; miters (hats); mitres (hats); muffs (clothing); footmuffs, not electrically heated; heelpieces for boots and shoes; bibs, not of paper; fur stoles; ear muffs (clothing); socks; bath sandals; bath slippers; beach shoes; boots for sports; ski boots; sports shoes; footwear; paper clothing; outerclothing; ready-made clothing; motorists'' clothing; cyclists'' clothing; clothing for gymnastics; gabardines (clothing); jerseys (clothing); clothing of imitations of leather; clothing of leather; knitwear (clothing); uniforms; clothing; iron fittings for boots; fittings of metal for shoes and boots; iron fittings for shoes; maniples; top coats; overcoats; topcoats; parkas; babies'' diapers of textile; babies'' napkins of textile; pelerines; gloves (clothing); pajamas (am.): bathing drawers; bathing trunks; scarves; frocks; wate (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/

41 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FRIT'UP (730) Indehaver: McCain GmbH, Kölner Straße 10 b, D Eschborn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: BOETERS & LIECK, Widenmayerstrasse 36, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Meat, poultry, game; fish, mollusk, crustacean, not live; products of meat, poultry or game; products of fish, mollusk or crustacean; fruits, vegetables, potatoes, mushrooms and garden herbs, preserved, dried or deep-frozen; processed fruits and vegetables including mushrooms, also deep-frozen; processed potatoes, especially french fries, also deep-frozen; prepared partial or complete meals of meat, poultry, game, fish, mollusk, crustacean, eggs, cheese, fruits, vegetables, mushrooms and/or potatoes, also deep-frozen; bouillons, soups and soup preparations; delicatessen salads; chips and crisps of potatoes; vegetable albumin and vegetable extracts for food; eggs, milk, cheese and other milk products; milk beverages and milk desserts, milk predominating; jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Rice, semolina, starch for food, flour; cereal flakes, cereal preparations, except pasta; chips and crisps made of cereals; bread, pastry, durable bakery goods, rusks; chips and crisps made of pastry; pizzas, pies, sandwiches, pancakes, waffles, farinaceous foods, also deep-frozen; confectionery; edible ices, puddings; coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, also in form of extracts; coffee, tea and cocoa-based beverages; sugar, honey, natural sweeteners; yeast, baking, ice-cream and pudding powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise. (511) Klasse 43: Providing of food and drink, catering; temporary accommodation DE /29 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 32/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ABACO (730) Indehaver: OCQUETEAU, Ors, F LE CHATEAU D''OLERON, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Cabinet HARLE et PHELIP, 7, rue de Madrid, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, boats, motor boats, pleasure boats, boats for fishing/outings FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ENERGIZER ULTIMATE (730) Indehaver: Energizer SA, 8, Impasse Colombelle, CH-1218 Le Grand- Saconnex, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Kirker et Cie SA, Conseils en marques, Case postale 153, CH-1226 Thônex, Schweiz (511) Klasse 09: Electric batteries, accumulators and cells. (511) Klasse 11: Appliances for lighting CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TERREO (730) Indehaver: SUD OUEST MILLESIMES, Lieu dit Caunezil, F PARNAC, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: RAVINA SA, 8 rue des Briquetiers, ZA de Font Grasse, BP 77, F BLAGNAC CEDEX, Frankrig (511) Klasse 33: Local wines of guaranteed appellation of origin FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: DALIAN DAYUN FUZHUANG YOUXIAN GONGSI, 77, Xishan Jie, Pikou Zhen, Pulandian, Liaoning , Kina (511) Klasse 25: Clothing; footwear, headgear; socks and stockings, hosiery; gloves (clothing); neckties; scarves; clothing for children and babies. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2004 (730) Indehaver: AMTEX Radiátory s.r.o., Radlas 5, CZ Brno, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: Patentová a známková kancelár - Ing. Jaromír Prikryl, Vcelín 1161, CZ Hulín, Tjekkiet (511) Klasse 06: Connecting equipment of metal, particularly for water distribution and for heating, tubes, pipes, fittings and screwed fittings; fasteners (of metal) for air-conditioning technology. (511) Klasse 11: Heating systems, regulating devices for heating systems, heat sources, background heating systems, gas burners, expansion tanks, radiators, boilers, stoves of all types, background heating elements and wall heating elements, including their housings and cabinets of plastic, swimming pool heating elements, space heating apparatus, valves, control valves for heating elements, electrical resistance-heating apparatus, heat exchangers, water heaters, air reheaters, thermal dampers, plate and wire heat exchangers, electric water heaters, solar heating installations, regulating and safety accessories for heating installations and for gas, water and wastewater pipes; air-conditioning apparatus, air conditioning units, air-conditioning installations, valves for air-conditioning installations, thermal air conditioners, air agitators, hot-air generators, air humidifying and air drying installations, steam extractors, convectors including hybrid systems, radiant heaters, parabolic radiators, infrared radiators, catalytic heating apparatus, fans, fans for heating and cooling elements, air exhaust systems for toilets and bathrooms, air ducts and air tubes, air filters, valves and fittings for water and gas distribution, water treatment and purification systems, valves and pipe fittings, apparatus for bathrooms and toilets such as electric hand driers, automatic water flushing and rinsing devices, ventilation devices for drying and heating. (511) Klasse 35: Middleman services in the field of commerce. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/

42 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ORAPI, Z.I. Est, 12, rue Pierre Mendés-France, F VAULX EN VELIN, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET A. BAROIS, 63, avenue Raymond Poincaré, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; leather preservatives (polishes). (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; products for absorbing, wetting and binding dust FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 44/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: IST (730) Indehaver: Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Rohnsweg 25, D Göttingen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: REHBERG+HÜPPE, Nikolausberger Weg 62, D Göttingen, Tyskland (511) Klasse 09: Computer programs (software) recorded on data media for realisation and evaluation of psychological tests. (511) Klasse 16: Printed matter, namely instructions for realisation and evaluation of psychological tests, particularly books, pamphlets, loose leaf collections and image portfolios; forms for use in realisation and evaluation of psychological tests; graphic presentations for use in realisation and evaluation of psychological tests, not included in other classes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 44/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MicroHop (730) Indehaver: Siemens Mobile Communications S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, I Milano, Italien (740/750) International fuldmægtig: Delio Giustini Siemens Mobile Communications S.p.A., Via Monfalcone 1, I Cinisello Balsamo, Italien (511) Klasse 09: Radio systems for telecommunication networks, including radio system for accessing any kind of telecommunication networks, whether private or public; radio access systems that are adapted to connect (mainly in urban areas) cellular mobile network units, namely radio base transceiver stations, including micro Base Transceiver Stations (Micro BTS) and pico Base Transceiver Stations (Pico BTS), to the public switching network; radio systems for interconnecting radio links between telecommunications subsystems and devices, including those between cellular mobile radio subsystems, namely the interconnection of radio links of two Base Transceiver Stations (called BTS in second generation cellular mobile systems and Node B in third generation cellular mobile systems) and the interconnection of radio links of a Base Transceiver Station, to the controllers of the said base transceiver stations (called BSC - Base Station Controller in second generation cellular mobile systems and RNC - Radio Network Controller in third generation cellular mobile systems); radio systems for WAN (Wide Area Network) connections within corporate networks IT MI2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 44/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: IMPERIA (730) Indehaver: JIAXING MENGDI GROUP CO., LTD., Yuxin Town, Jiaxing City, Zhejiang Province, Kina (740/750) International fuldmægtig: New Suzhou Trademark Agency, F16, 79 Nanyuan N Road, Suzhou, Kina (511) Klasse 25: Clothing; knitwear [clothing]; trousers; sweaters; t-shirts; skirts; underwear; scarves; headwear; socks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 44/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: VAN DER BRUGGEN TOM, Jan Breydel Straat 28, B-9000 GAND, Frankrig (511) Klasse 16: Instructional and teaching materials (excluding apparatus). (511) Klasse 28: Games, toys. (591) Farvetekst: Dark blue FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 44/2004 (730) Indehaver: Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments "ROUST INCORPORATED", 7, ul goda, RU Moskva, Russiske Føderation (740/750) International fuldmægtig: S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS", Box 184, RU Moscow, Russiske Føderation (511) Klasse 32: Beer. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (511) Klasse 35: Office service. (511) Klasse 36: Real estate activities. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 44/

43 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LUVOS (730) Indehaver: Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co., Otto-Hahn- Strasse 23, D Friedrichsdorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Gramm, Lins & Partner GbR Rechts- und Patentanwälte, Theodor-Heuss-Strasse 1, D Braunschweig, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, products for the body and beauty care, hair lotions; mouth washes and dentifrices; cosmetics; bath preparations, especially ethereal oils and essences as well as bath salts not for medical purposes, included in this class; tissues, cotton wool and swabs for cosmetic purposes as well as tissues and cotton wool impregnated with cosmetic lotions. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as sanitary preparations for hygienic purposes; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; nutritional additives for medical purposes; dietetic substances for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, vitamin derivatives, enzymes, amino acids, amino acid derivatives, minerals and/or trace elements; nutritional additives for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, vitamin derivatives, minerals and/or trace elements; disinfectants; fungicides, herbicides; bath salts and bath preparations for medical and therapeutical purposes; medicated confectionery, diabetic bread; beverages and dietetic beverages for medical purposes, by-products of the processing of cereals for medical purposes, malted milk beverages for medical purposes, mineral food-supplements and mineral water for medical purposes DE /05 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SINAVY (730) Indehaver: Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach , D München, Tyskland (511) Klasse 09: Electrotechnical and electronic apparatus and devices for recording, emitting, transmitting, receiving, reproducing and processing sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical and electronic devices for recording, processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages and data; data processing programs. (511) Klasse 37: Installation, setting-up, maintenance, servicing for the purpose of monitoring, cleansing and repair of systems and facilities pertinent to electrical engineering, electronics, information technology, precision mechanics and mechanical engineering. (511) Klasse 42: Development, generation and renting of data processing programs DE /37 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VITAL CENTER (730) Indehaver: WS International a.s., Perunská 2, CZ Hodonín, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: TETRAPAT - RNDr. Zderka Halaxová, P.O. BOX 174, CZ Olomouc, Tjekkiet (511) Klasse 07: Electromechanical appliances for household; electrical appliances for cutting, mixing, stirring, kneading, pressing, grating, whipping, chopping, squeezing out, pulping and emulsifying foodstuff, ingredients, fruit and vegetables; electrical openers of tins and bottles; machines and appliances for dry, wet and steam cleaning of textile including indoor textile, floors and floorings of all kinds; vacuum cleaners; machines and apparatus for carpet shampooing; electrical beating machines for floorings and textile; machines, appliances and tools (as parts of machines) for dry and wet clearing dust away; machines, appliances and tools (as parts of machines) for polishing, burnishing and other impregnation of floors of all kinds, all including parts, such as bins for dust, bins for cleaning preparations, hoses and attaching spouts of various shapes and purposes; aroma and antiseptic aerosol sprinklers; dust and antibacterial filters as parts of machines; ironing appliances; spin dryers; washing machines; non-electric manual vacuum cleaners. (511) Klasse 11: Appliances and products for cooking, baking, frying, heating up, especially unilateral and bilateral pans; cookers, including their combination; toast-makers, baking forms, baking unilateral and bilateral pans; grills and their combination including their components and parts; electrical and electromechanical appliances and machines for cleaning air, steam exhausters, air heaters, appliances and machines for air cooling; ventilators, all including parts and components like bins for dust, aroma and antiseptic aerosol sprinklers, dust and antibacterial filters; appliances and machines for cooling and refrigerating; appliances for steam making. (511) Klasse 21: Small portable appliances, tools and equipment for kitchen and household made from metal, aluminium, plastics and other materials; small appliances for cutting, mixing, stirring, kneading, pressing, grating, whipping, chopping, squeezing out, pulping, emulsifying included in this class; appliances, tools and equipments for cooking, baking and frying, namely roasts, pans; cleaning equipments, textile and carpet beaters, manual apparatus for shampooing and mechanical whisks, mechanical cleaners, bell-shaped tools as parts of cleaning instruments, soap holders, scourers, brooms, scoops, rags for cleaning and washing, washing sponges, mops, hygienic toilet receptacles, brushes and tooth combs including electrical except brushes as machine parts; non-electrical polishing machines for household CZ Tjekkiet (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2005 (730) Indehaver: Well Plus Trade GmbH, Borsteler Chaussee 47, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Raabe Habben Heinemann-Schulte Rechtsanwälte, Trostbrücke 1, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 05: Vitamin preparations as a food supplement; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of animal or vegetable protein including carbohydrates and/or fat also with added vitamines, minerals and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or tablets or bars; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of vegetable or animal protein including carbohydrates, plant fiber, cereals, or dried fruits and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or tablets or bars; nutritional additives in liquid form or as powder or tablets or bars, essentially consisting of animal or vegetable protein and/or carbohydrates and/or fat also as subsistence beverages essentially consisting of protein, carbohydrates with added vitamins, minerals, amino acids and sugar or substitutes for sugar; dry powder essentially consisting of aforementioned substances for preparing the abovementioned beverages; non-alcoholic beverages also as subsistence beverages essentially consisting of fruit extracts, vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar for preparing the abovementioned beverages; the aforementioned goods as dietetic and calorie-reduced products, for medical purposes. (511) Klasse 29: Food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of animal protein including carbohydrates and/or fat also with added vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or tablets or bars; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of animal protein including carbohydrates, plant fiber, cereals, or dried fruits and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or tablets or bars; nutritional additives in liquid form or as powder or tablets or bars, essentially consisting of animal protein and/or fat including carbohydrates also with vitamins, minerals, amino acids, sugar or substitutes for sugar; the aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced products, not for medical purposes. (511) Klasse 30: Food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of carbohydrates including vegetable protein and/or fat also with added vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or tablets or bars; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing fortsættes 1833

44 Dansk Varemærketidende essentially consisting of carbohydrates and/or cereals including vegetable protein, plant fiber, or dried fruits and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or tablets or bars; nutritional additives in liquid form or as powder or tablets or bars, essentially consisting of carbohydrates including vegetable protein and/or fat also with vitamins, minerals, amino acids, sugar or substitutes for sugar; the aforementioned goods also as dietetic and caloriereduced products, not for medical purposes. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages also as subsistence beverages essentially consisting of protein, carbohydrates with added vitamins, minerals, amino acids and sugar or substitutes for sugar; dry powder essentially consisting of aforementioned substances for preparing the abovementioned beverages; non-alcoholic beverages also as subsistence beverages essentially consisting of fruit extracts with vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar; dry powder essentially consisting of fruit extracts with vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar for preparing the abovementioned beverages; the aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced products, not for medical purposes DE /29 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EUROL (730) Indehaver: B & T S.r.l., Via O. da Tresseno, 9, I Milano, Italien (740/750) International fuldmægtig: FUMERO Studio Consulenza Brevetti s.n.c., Via S. Agnese, 12, I MILANO, Italien (511) Klasse 01: Active substances and bases for cosmetics, namely hydrating, rebuilding and softening agents, elasticizing agents, anti-oxidative agents, anti-radical agents, photoprotective agents, anti-microbial agents and antioxidative agents for hair IT MI2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: UCB, Société Anonyme, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien (740/750) International fuldmægtig: UCB - Département Propriété Intellectuelle Mr Jacques SOMERLINCKX, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien (511) Klasse 16: Medical publications in connection with epilepsy. (511) Klasse 42: Scientific research in connection with epilepsy. (511) Klasse 44: Medical, pharmaceutical and health care services; services in connection with the prevention and treatment of epilepsy. (591) Farvetekst: Orange, blue, white, yellow BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: FASTRACKIDS INTERNATIONAL, LTD., 6900 East Belleview, Penthouse Suite, Greenwood Village, CO, USA (740/750) International fuldmægtig: Robinson Waters & O''Dorisio, P.C., th Street, Suite 2600, Denver, Colorado , USA (511) Klasse 09: Computer software for educational instruction for children. (511) Klasse 41: Educational services, namely, providing courses of instruction for children and distribution of course materials therewith US 76/ USA (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka , Japan (740/750) International fuldmægtig: OGURI Shohei, Eikoh Patent Office, 13th Floor, ARK Mori Building, 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan (511) Klasse 01: Unprocessed artificial resins; unprocessed synthetic resins; plastics in liquid form for use in sealants, adhesives and coating materials; unprocessed plastics (plastics in primary form). (511) Klasse 17: Artificial resins (semi-finished products); synthetic resins (semi-finished products); plastic semi-worked products (for use as material); rubber (raw or semi-worked). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2005 (730) Indehaver: FABRYKA lrub W lalcucie "lrubex" S.A., Podzwierzyniec 41, PL lalcut, Polen (740/750) International fuldmægtig: TADEUSZ OSTRZYCHOWSKI, Sportowa 8/99, PL RZESZÓW, Polen (511) Klasse 06: Screws, nuts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/

45 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HYDRO (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, N-0240 Oslo, Norge (740/750) International fuldmægtig: PLOUGMANN & VINGTOFT NORWAY, P.O. Box 1003 Sentrum, N-0104 OSLO, Norge (511) Klasse 01: Unprocessed plastics; hydrogen, hydrochloric acid and caustic soda for industrial purposes; ethane. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants, fuels and illuminants; industrial fuel gases, including butane, naphtha, propane, propylene, and mixtures of said gases, all in gaseous or liquid state; mineral oil; liquefied natural gas (LNG); mixed liquefied petroleum gas (LPG); petroleum. (511) Klasse 06: Metals, namely magnesium, aluminium and their alloys, and products thereof. (511) Klasse 07: Mechanical, pneumatic and hydraulic machines for handling, transportation and packaging of bulk material. (511) Klasse 09: Electrolysers. (511) Klasse 11: Apparatus for heating and cooling of air and fluids, namely heat pumps and air conditioning units for vehicles, buildings and houses; refrigeration units, mainly for trucks, trailers and containers; refrigerating apparatus and machines, freezers, ice machines, heaters, coolers and defrosters for vehicles, heaters for baths, electric laundry dryers, hot water heaters. (511) Klasse 22: Sacks and bags for transport and storage of bulk materials. (511) Klasse 37: Maintenance and repair services for air cargo containers and pallets, ancillary straps and nets. (511) Klasse 39: Transportation, packaging and storage of goods; transmission and distribution of electric energy, transportation of oil and natural gas; rental of cargo containers and pallets. (511) Klasse 40: Metal treating; metal casting; production of energy; production of oil and natural gas. (511) Klasse 42: Engineering and research services; exploration, development of oil and natural gas NO Norge (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Shriro Australia Pty Limited ACN , Chaplin Drive, LANE COVE NSW 2066, Australien (740/750) International fuldmægtig: Holman Webb Lawyers, Attn: Mr Jonathan Casson, Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, SYDNEY NSW 2000, Australien (511) Klasse 11: Hot water systems, water heaters, domestic heating devices, ovens, barbecues, cookers, rotisseries, grills, hot plates, stoves, culinary and domestic apparatus and appliances and cooking utensils and parts and accessories for the abovementioned, included in this class. (511) Klasse 20: Outdoor furniture. (511) Klasse 21: Culinary and domestic utensils, cookware and containers (not of precious metal or coated therewith); culinary brushes. (511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair of hot water systems, water heaters, domestic heating devices, ovens, barbecues, cookers, rotisseries, grills, hot plates and stoves and parts and accessories for the abovementioned, included in this class AU Australien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NORSK HYDRO (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, N-0240 Oslo, Norge (740/750) International fuldmægtig: PLOUGMANN & VINGTOFT NORWAY, P.O. Box 1003 Sentrum, N-0104 OSLO, Norge (511) Klasse 01: Unprocessed plastics; hydrogen, hydrochloric acid and caustic soda for industrial purposes; ethane. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants, fuels and illuminants; industrial fuel gases, including butane, naphtha, propane, propylene, and mixtures of said gases, all in gaseous or liquid state; mineral oil; liquefied natural gas (LNG); mixed liquefied petroleum gas (LPG); petroleum. (511) Klasse 06: Metals, namely magnesium, aluminium and their alloys, and products thereof. (511) Klasse 07: Mechanical, pneumatic and hydraulic machines for handling, transportation and packaging of bulk material. (511) Klasse 09: Electrolysers. (511) Klasse 11: Apparatus for heating and cooling of air and fluids, namely heat pumps and air conditioning units for vehicles, buildings and houses; refrigeration units, mainly for trucks, trailers and containers; refrigerating apparatus and machines, freezers, ice machines, heaters, coolers and defrosters for vehicles, heaters for baths, electric laundry dryers, hot water heaters. (511) Klasse 22: Sacks and bags for transport and storage of bulk materials. (511) Klasse 37: Maintenance and repair services for air cargo containers and pallets, ancillary straps and nets. (511) Klasse 39: Transportation, packaging and storage of goods; transmission and distribution of electric energy, transportation of oil and natural gas; rental of cargo containers and pallets. (511) Klasse 40: Metal treating; metal casting; production of energy; production of oil and natural gas. (511) Klasse 42: Engineering and research services; exploration and development of oil and natural gas NO Norge (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2005 (730) Indehaver: SCANDINAVIAN TOBACCO Spólka Akcyjna, Jawornik 360, PL Myllenice, Polen (740/750) International fuldmægtig: Henryk DRELICHOWSKI, P.O. Box No. 24, PL Kraków 39, Polen (511) Klasse 34: Tobacco articles, tobacco, cigars, cigarettes, lighters for smokers, matches, smokers'' articles. (591) Farvetekst: White, gold and navy blue. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/

46 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CARTE D'OR CREATIONS (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 30: Ice creams; water ices; frozen confectionery; preparations for making the aforesaid goods BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 04/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RightSourcing (730) Indehaver: UNILOG, boulevard Péreire, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint- Honoré, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire extinguishers; equipment and apparatus data processing equipment; software, software packages, computer programs; computers, micro-computers, computer and micro-computer terminals; data banks, memory cards. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; distribution of prospectuses and samples; newspaper subscription services for third parties; business consulting, information or inquiries; accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; administrative and/or commercial management of exhibition sites. (511) Klasse 37: Installation, implementation, maintenance, servicing and repair services of data processing apparatus and equipment, information on installing, implementing, starting, maintenance, servicing and repairing data processing apparatus and equipment. (511) Klasse 38: Telecommunications; press and information agencies; radio, telegraphic, telematic or telephone communications, information transmission by teletypewriters, transmission of messages, telegrams; communications by computer terminals; computer-assisted transmission of messages and images. (511) Klasse 41: Education; training; education, training and organization of placements on information technology; educational institutions; entertainment; sporting and cultural activities; publication of books, of magazines; publishing of computer software and software packages; desktop publishing; lending libraries; show and film production; agencies for performing artists; rental of films, phonographic recordings and cinematographic projection apparatus and theatre set accessories; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes. (511) Klasse 42: Quality control; professional consulting, laboratories, surveying, computer engineering services; scientific and industrial research; surveying and consulting in information technology; computer, software and software package rental; design and development of software and software packages; computer-assisted drawing and design services; computer programming; information on computing; hosting computer sites; installation of computer software FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 07/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CELASTIN (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ENTEROSEPT (730) Indehaver: PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place Abel Gance, F BOULOGNE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: DOAT Jean-Pierre, Direction Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F CASTRES CEDEX, Frankrig (511) Klasse 05: Anti-diarrhoea medicine FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 08/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LOVE IS ALL (730) Indehaver: GUERLAIN S.A., Société Anonyme, 68, avenue des Champs- Elysées, F PARIS, c/o Guerlain S.A., Société Anonyme, 125, rue du Président Wilson, F Levállois-Perret, Frankrig (511) Klasse 03: Perfumery goods, perfumes, cosmetics, essential oils, hair lotions, soaps FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 08/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SUCCESS MODEL (730) Indehaver: GUERLAIN S.A., Société Anonyme, 68, avenue des Champs- Elysées, F PARIS, c/o Guerlain S.A., Société Anonyme, 125, rue du Président Wilson, F Levállois-Perret, Frankrig (511) Klasse 03: Perfumery goods, perfumes, cosmetics, essential oils, hair lotions, soaps FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 08/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: "PATROL JEANSWEAR" Spólka z ograniczonc odpowiedzialnolcic, ul. Traugutta 80, PL Wroclaw, Polen (740/750) International fuldmægtig: Zbigniew Kamilski D.Sc., Patent Attorney KANCELARIA ZNAKÓW TOWAROWYCH Dr. inz. ZBIGNIEW KAMIlSKI i SYN, Al. Jerozolimskie 101/18, PL Warszawa, Polen (511) Klasse 16: Brochures, periodicals, calendars, catalogues, folders, packing bags. (511) Klasse 18: Brief-cases, portfolios, visiting cards albums, key cases, packsacks, travelling vanity bags, wallets, wheeled bags, bags for clothes, travelling bags, shopping bags. (511) Klasse 25: Clothes, headgear for wear, shoes. (511) Klasse 26: Decorative ornaments for clothes, clips for belts, buckles for shoes and clothes, laces. (511) Klasse 28: Toys and sport articles, appliances of gymnastics. (591) Farvetekst: Red and white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (730) Indehaver: BLB BEMER LIFE AND BEAUTY INTERNATIONAL AG, Schliessa 12, FL-9495 Triesen, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: PATRA Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494 Schaan, Liechtenstein (511) Klasse 03: Cosmetics LI Liechtenstein (800) International registreringsdato: Gazette No.: 08/

47 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CIMAROSA (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsberstr.1, Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm, Gross, Albert-Roßhaupter-Str. 65, München, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers), in particular wines and spirits DE /33 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Hotronic International Ltd.Davos, Palüdastrasse 14, CH Davos Dorf, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Patentanwaltsbüro Eder AG, Lindenhofstrasse 40, CH-4052 Basel, Schweiz (511) Klasse 11: Heating elements for shoes and gloves; apparatus for drying shoes and gloves CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALLERGO (730) Indehaver: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Ringstrasse 99, D Minden, Tyskland (511) Klasse 07: Vacuum cleaner bags; motor filters. (511) Klasse 11: Filters, namely vapour, odour, fat, water, air and pollen filters. (511) Klasse 16: Paper for the production of vacuum cleaner bags DE /07 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Astral (730) Indehaver: AS Audio Service GmbH, Zeppelinstrasse 9, D Herford, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Otto Elbertzhagen and Mirko Schober, Patentanwälte Thielking & Elbertzhagen, Gadderbaumer Straße 14, Bielefeld, Tyskland (511) Klasse 09: Amplifiers for hearing aids. (511) Klasse 10: Hearing aids and their parts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CUM LAUDE (730) Indehaver: BANFI S.R.L., Castello di Poggio alle Mura, I MONTALCINO (SI), Italien (740/750) International fuldmægtig: CARUSO Ercole c/o AICO BREVETTI S.A.S., Via Jacopo Nardi, 30, I FIRENZE, Italien (511) Klasse 33: Wines, sparkling wines, grappa, liqueurs and alcoholic beverages (except beer); alcoholic extracts and alcoholic essences. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CARMA (730) Indehaver: Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbüttler Damm , Berlin, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Maiwald Patentanwalts GmbH, Neuer Zollhof 2, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely ophtalmic preparations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Mondial (730) Indehaver: Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, Hanau, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hans-Christian Kühn, c/o Heraeus Holding GmbH, Patent Department, Heraeusstraße 12-14, Hanau, Tyskland (511) Klasse 10: Artificial teeth DE /10 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/2005 (730) Indehaver: Method Products, Inc., 30 Hotaling Place, Suite 300, San Francisco, CA 94111, USA (740/750) International fuldmægtig: Donald L. Bartels, Esq. COUDERT BROTHERS LLP, Two Palo Alto Square, 3000 El Camino Real, 4th Floor, Palo Alto, CA , USA (511) Klasse 03: All-purpose cleaning preparations; cleaning preparations for bathrooms, kitchens, glass, shower walls and floors and other household and industrial surfaces. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/

48 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ALFEI Handels Ges.m.b.H., 49, Mühlbreitenstraße, A-8280 Fürstenfeld, Østrig (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. (511) Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for christmas trees. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (511) Klasse 34: Tobacco; smokers'' articles; matches AT AM 3703/2004 Østrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2005 (730) Indehaver: JAPAN TOBACCO INC., Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) International fuldmægtig: JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 Genéve 17, Schweiz (511) Klasse 34: Cigarettes CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Dornier MedTech GmbH, Argelsrieder Feld 7, D Weßling, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: KROHER - STROBEL, Rechts- und Patentanwälte, Bavariaring 20, München, Tyskland (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, electric (included in this class), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; electrical and electronic apparatus and instruments included in this class, in particular, computers, workstations and computer networks, comprising of computers, cables, connectors for data exchange or data control (included in this class) and network access apparatus; impedance control apparatus, fiber optic applicators, interstitial and intraluminal antennas; apparatus for data processing, data input, data output, apparatus for controlling, monitoring and performing industrial processes or scientific research in laboratories; electric and electronic alarm apparatus consisting in particular of sensors and signalling and monitoring apparatus; parts of all the aforementioned goods; pre-recorded and/or blank data storage media, in particular, tapes, chips, CD''s and CD fortsættes 1838

49 Dansk Varemærketidende ROMS; data processing and computer programs used for controlling medical technical apparatus; software for medical use, used for collecting and processing patient data and for controlling diagnostic and therapeutic processes in medical technical apparatus. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; catheters used for diagnostic and therapeutic purposes; endoscopes; apparatus for receiving, recording, transmitting and reproducing signals, images and/or sound (included in this class), in particular, X-ray apparatus, ultrasound diagnostic apparatus, optical recording apparatus, monitors, and displays; controlling, measuring, monitoring and recording apparatus and instruments for medical use, in particular, patient monitoring apparatus, patient handling apparatus, diagnostic and interventional workstations; sensors for medical use; image processing apparatus for medical use, in particular, for transforming visual information into electronic signals and vice versa; medical shock wave generators for the treatment of human and animal cells; shockwave and acoustic wave generators, microwave generators for medical purposes; urological work stations, namely integrated units for urological diagnosis and treatment consisting of x-ray apparatus, patient table, endoscopic, surgical and/or micro invasive instruments; lithotripters and urological tables; medical devices; micro invasive instruments; lithotripters; medical apparatus used for pain therapy, orthopedic therapy, extra-corporeal shockwave therapy; electro-medical apparatus used for diagnosis and therapy; apparatus for generating laser beams; acupuncture apparatus, in particular acupuncture lasers, surgical lasers; medical apparatus and instruments, in particular light guides for therapeutic application; diode component of a laser for medical and cosmetic surgical uses. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; data processing; providing medical technical personnel to end users for the treatment of patients. (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; loan financing and insurance administration in the field of electrical, electronic, medical and medical technical apparatus and instruments and of data processing and computer programs; leasing of electrical, electronic, medical and medical technical apparatus and instruments and of data processing and computer programs. (511) Klasse 37: Building construction; repair; installation services, installation, maintenance and repair of electrical, electronic, medical and medicaltechnical apparatus and instruments. (511) Klasse 41: Clinical training on the operation of medical devices and apparatus as applied to the treatment of patients; technical training on the maintenance and repair of medical devices and apparatus. (511) Klasse 42: Production and maintenance of computer programs; technical counselling and providing technical expert opinions and technical instructions for manufacturing, operating and maintaining of electrical and electronic apparatus and instruments, product development for others, engineering services, namely the layout and installation of medical devices and apparatus; technical planning services; technical project supervising services, technical systems analysis of scientific, physical and technical processes; installation and maintenance of data processing and computer programs and applications; technical support services, namely installation, monitoring, repair of and providing information on medical devices and their interfacing devices. (511) Klasse 44: Medical services; medical-technical services, namely renting and leasing of equipment to end users for the treatment of patients; surgical services, in particular, shock wave treatment of cells which allows molecular transfer of pharmaceuticals DE /10 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: REYNAUD REXO, ZI des 3 Ponts BP 3, F LE CHAMBON FEUGEROLLES CEDEX, Frankrig (511) Klasse 24: Textiles and fabrics for clothing. (511) Klasse 40: Treatment of fabric and finishing. (511) Klasse 42: Research and development of new products in the field of textiles (for third parties) FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2005 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Mokate Spólka Akcyjna, Ul. Katowicka 265, PL Ustron, Polen (740/750) International fuldmægtig: Kancelaria Rzecznika Patentowego, RYGIEL Andrzej, P-102, PL Bielsko-Biala, Polen (511) Klasse 29: Milk and milk products, jellies, cream concentrate. (511) Klasse 30: Coffee, cocoa, puddings, tea. (591) Farvetekst: Gold, black. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2005 (730) Indehaver: BREYFIELD Trust reg., Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG, Kappelestrasse 15, FL-9492 Eschen, Liechtenstein (511) Klasse 33: Alcoholic beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 485 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere