TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Birgitte Madpakketure Erik Outrigger roning? HUSK! Standerstrygning den 2. november Forsidebillede: Anita og Allan ror. Jette er styrmand. Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Willi Dupont Gunnar Dalby Ejvind Andersen Knud Kristensen John Rasmussen Ib Sørensen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Derunder: Søren Stigsen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kontakt kassereren TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Nyt fra formanden Referat af best.møde d. 22/ Referat af best.møde d. 18/ Bådvedligeholdelse... 9 Noget om Gudenåen OK Tur uden båd Ny kilometerregistrering Vrold Østergård Kilometerstatistik Mennesker druknede på Aarhusbugten, sidste afsnit Smukfest-morgenholdet Ro-træf Søen rundt t. fods el.på cykel Gåture sæson Fællesture om søndagen Kalenderen Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset TRYKKERI: PrinfoDigital Oplag: 150 stk. 3

4 Sponsor af brød til Skanderborg Roklub Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. Det du bruger mest, skal koste mindst. Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf Støt vore sponsorer de støtter os 4

5 Nyt fra formanden Der bliver stadigvæk roet godt til. Selv om det er ved at være mørkt om aftenen, og vi har rykket roningen frem til kl. 18, kommer der alligevel folk. Og man kan faktisk godt ro, selv om det er lidt halvmørkt, for der er lys fra himlen og byen. Og det glæder mig, at der kommer nogle om torsdagen og søndagen også. Vi har besluttet at opsige telefonabonnementet og erstatte det med et nyt, hvor vi også har bredbånd. Det er for, at vi kan komme på internettet i klubben. Vi vil nemlig indføre rokort.dk. rokort.dk er et system, der skal afløse kilometerpc en. En del af Jer har sikkert oplevet, at kilometerpc er langsom og ikke altid opdaterer turene. Det er fordi, der ligger mange data i systemet, og det tager lang tid at opdatere. Vi har jo haft systemet i mange år, og vores PC er heller ikke helt ny. Der er en del andre klubber, der har købt rokort.dk, og de er begejstrede. En fordel er, at man kan sidde derhjemme og selv byde ind med ture og se, om der er andre tilmeldte til turene. Det har været efterspurgt af flere medlemmer, og det har været en succes i andre klubber. Omlægning af telefonabonnement vil ikke koste ekstra, men selve rokort. dk vil komme til at koste et årligt beløb, men vi er overbeviste om, at det bliver til fordel for medlemmerne og vil skabe mere roaktivitet. Vi har talt en del om en ændret måde at organisere bådvedligeholdelsen til vinter. Fra min side som formand er der det 5 formål, at bådene skal vedligeholdes og være klar til ny sæson. Samtidig er der i bestyrelsen enighed om, at der skal være en mere retfærdig fordeling af arbejdet, så de, der ror mest, også vedligeholder mest. Både blandt seniorer og veteraner. Vi har lavet en løsning, så der stadigvæk tages hensyn til veteranernes klubliv mandage og torsdage, og vi vil også opdele holdene mellem seniorer og veteraner for at gøre det lettere at planlægge tidspunkterne. Der er også det faktum, at der har været 20 roere færre på vandet i år i forhold til de sidste par sæsoner. Jeg har været til netværksmøde. De fleste af Jer tænker nok: Hvad går netværket ud på?. Og det er såmænd også reelt nok at tænke det, for der er ikke den store aktivitet. Netværket er klubberne omkring Århus og Gudenåen samt et par mere. Vi er altså forholdsvis tæt på hinanden geografisk set, men ikke nødvendigvis på den måde, som klubberne fungerer. Så det kan godt være svært at finde aktiviteter at være fælles om. En succes er dog kurser for materieludvalgsmedlemmer. Der har været holdt et par kurser, og vi skal have 3 eller 4 med på et kursus her i efteråret. Det er den tidligere bådbygger Per Amby, der underviser. Netværkets klubber har også arrangeret madpakketure, men de har ikke været succes er. 8 deltagere i Silkeborg, 4 hos os og 6 i ARA. Klubrepræsentanterne sagde godt nok, at turene bliver udbudt, men de fleste af klubberne har ikke tradition for madpakketure på kreds- eller netværksniveau. Da formandsskabet går på omgang, blev det os i Skanderborg Roklub, der fik fornøjelsen af formandsskabet de næste 2 år. September er altid en god måned øko- Forsættes næste side

6 nomisk set. Vi har modtaget kr for arbejdet ved festivalen, og vi har i år fået kr fra OK. Det er det næsthøjeste beløb, vi nogensinde har modtaget fra OK. Heraf er kr som følge af nytegnede kort, så de aktiviteter, vi har deltaget i gennem året, har haft en ganske stor effekt. Ejner og hans hjælpere har renset taget og har udskiftet rådne lister. Tak for indsatsen. Vi har haft kanindåb, og 7 ungdomsroere blev døbt. Om aftenen var der 14 til grill. Ungdomsroerne er stadigvæk ude 2 gange om ugen, og en del af tiden går i outriggere. Vi er ved udgangen af august gået 1 plads frem i DFfR s Motionsturnering, så vi lå som nr. 12 med 317 km i gennemsnit. Willi har fortalt, at Friluftsrådet er med i et grønt partnerskab, der skaber en rasteplads ved søen i nærheden af Vrold Østergård. Der bliver shelter, overnatningsplads, en lang bro og et muldtoilet. Stedet og adgangen gøres egnet for handicappede. Kommunen financierer en stor del, men Friluftsrådet betaler også en andel. Planen er, at det bliver færdigt i år. Jeg glæder mig til at se resultatet, for det bliver helt sikkert et sted, som vi også kan få glæde af. Hvis der er nogle, der hellere vil have tilsendt bladet elektronisk, så giv besked til mig. God fortsat rosæson frem til standerstrygning lørdag 2. november. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Tilstede var : Erik, Poul, Ejner, Tommy, John, Carsten, Mogens, Birgitte. 1. Referat Godkendt Referat af bestyrelsesmøde d. 22/ Gensidig info Carsten: Færdig med de sidste kaniner Alle glade for at ro i sculler Nogle få er faldet fra 1 vil gerne træne i Århus Mogens : Møde med materialeudvalg d. 29/8 vedr. organisering og fordeling af hold til vedligeholdelsesarbejde. John: kr. plus kontingent på kontoen. Poul: kommunikationen i netværket fungerer ikke. Forslag om at sætte sliske op ved v. side af broen. Dette ønskes ikke, da der vil blive problemer med sandaflejring ved kloakløbet. I alt seks kaniner + evt. 3 nye. Birgitte: Udlejningen går stille og roligt 6 Forsættes næste side

7 Erik: Arbejdet på festivallen gik fint. Vi tjente kr. Vi skal oprette digital postkasse Tommy: dåb af 6 7 kaniner på lørdag. 2 tilmeldte både til kaproning. 3. Kalender. Netværksmøde 24/9-13 Standerstrygning 26/10-13 Gule Ærter 9/11-13 Julefrokost 7/12 13 Standerhejsning 29/3 14 Kanindag 26/4 14 Kanindåb 30/8 14 Standerstrygning 25/10 14 Julefrokost 6/12 14 Styrmandskurser? 4. Emner til debat og beslutning A: Forskellige løsninger vedr. nyt Edb blev nævnt. Vi vedtog at gå videre med rokort. B: Økonomisk 5 års plan. ( sættes på to do liste) C: Retningslinier for transport godtgørelse i forb.m kørsel for Roklubben. Taksten blev sat til kr. 2,50 kr. / km. Kørsel m. trailer kr. 3,50 /km. Kørslen skal godkendes af bestyrelsen. D: Pbs. betaling. John undersøger dette. E: Fliser under trailer 28 kvm. Priser skal findes. F: Varmeregulering beh. Sammen med 5 års plan G: Musikanlæg. Pris ca kr. skal have docking mulighed samt gode højtalere. Tommy anskaffer. 5. Udvalg Flot arbejde fra langtursudvalget!!! Vi vil gerne høre om turene i Træsejlet. Medlems kommunikation sættes på dagsorden. Ildsjæle er nødvendige. 6. Temaer Hvordan får vi ført roere fra de tre afd. sammen? Evt. via faste hold. Brug af sculler eller gig kunne være en mulighed. Sætte instruktører i gang. Outrigger dag? Instruktørerne kunne tilbyde kaniner en tur i gig under instruktionen. 7. Evt. Kunne alle både stå klar? Næste møde : Onsdag d. 18/9 kl Referent Birgitte Kiærskou 7

8 Tilstede var: Erik, Poul, Ejner, Tommy, Mogens. Carsten, John, Birgitte 1. Referat Godkendt Referat af bestyrelsesmøde d. 18/ Gensidig information Poul: har bestilt bredbånd hos Full Rate. Rokort etableret som forsøg. Vi så hvordan det fungerer. Det ser lovende ud. Vi vedtog at bruge nye årgangsopdelte medlemsnumre, og at kun gæstekontakt kan reservere både. Carsten: Lægger tidligere ro statistikker på hjemmesiden. Der er to nye kaniner på vej, plus en genindmeldt. Mangler styrmænd. Vil gerne have et styrmandskursus til foråret. Vil gerne have endnu et ergometer, da der er mange ungdomsroere der benytter disse om vinteren. Vi besluttede at Carsten kan undersøge prisen, med henblik på køb. Mogens: Har holdt møde med materialeudvalget. Se referat. Der er tilmeldt tre til rep. kursus, og en på venteliste. Bjarne Peters er ny i materialeudvalget. Freja og Hylke Hav bør ikke sendes på værft. Mogens vil oprette en vedligeholdelses protokol for hver båd. John: Der er stadig problemer med den gamle trailer og betaling af reg. afgift. John arbejder videre. Vi har modtaget kr. fra OK. Nuværende kassebeh kr. Ejner: har renset taget og skiftet dæklister samt malet disse. Fliser under trailer vil koste ca kr. for materialer. Vi synes det er for dyrt og udsætter derfor dette. Gulvafslibning i stuen vil koste ca kr. udsættes også på gr. af pris. Erik: Check fra Smuk Fest på. Kr kr. Tommy: God dag med kanindåb. Ungdomsroerne var glade. Vi skal holde fast i traditionen. Vi diskuterede om det skulle være et ungdomsarr., men blev enige om at flere medlemmer også meget gerne må deltage. 3. Kalender Generalforsamling torsdag d. 6/ Emner til debat/beslut. Vedligehold af både. Vi besluttede at Erik sender en mail til alle medlemmerne med orientering om holdopdeling og tidsplan for det enkelte hold. Vi kan evt. ændre til Eriks fordelingsnøgle. 8 Forsættes næste side

9 5. udvalg. Udsættes. Skal gennemgås næste møde, 6. Temaer Udsættes 7. Udestående pkt. Udsættes 8. Næste møde Torsdag d. 10/ kl Referent Birgitte Kiærskou Bådvedligeholdelse Bestyrelsen har drøftet, hvordan slibeog lakerearbejdet i den kommende vintersæson skal foregå. Det sker bl.a. for at få sammenhæng mellem den enkeltes roindsats og deltagelse i vedligeholdelsesarbejdet. Desuden har der været 20 roere færre på vandet i år, end det har været tilfældet de sidste par år, så der er færre til at udføre arbejdet. Det betyder, at der for den kommende sæson vil blive sat slibehold og fordelt slibe- og lakerearbejde i forhold til hvor mange roede kilometer, den enkelte har roet. Altså, har du roet mange kilometer, kan du se frem til at skulle levere mere bådvedligeholdelsesarbejde, end medlemmer med få roede kilometer. Det synes bestyrelsen er en retfærdig og rigtig måde at fordele vedligeholdelsesarbejdet på. Det gælder naturligvis både seniorer og veteraner. Vi har drøftet at blande veteraner og seniorer på arbejdsholdene for at lære hinanden bedre at kende, men det bliver for upraktisk, når der skal planlægges tidspunkter. Så holdene bliver rene seniorhold eller veteranhold. Det vil endvidere være sådan, at hvert bådhold får tildelt en periode i scullerhallen, hvor lakering kan foregå. Bådvedligeholdelsen kommer til at foregå hen over hele vinterperioden efter en plan, hvor hvert bådhold får en uge eller lidt mere til arbejdet. Denne ordning vil give mere plads til arbejdet i bådhallen, og arbejdet kan koordineres med de reparationer, som materialeudvalget skal lave. Omlægningen har absolut ikke til formål at ændre ved det sociale liv i klubben mandage og torsdage. Det kan foregå, som medlemmerne ønsker det. Bådhold og arbejdsperioder vil blive meldt ud, så snart bådene er gennemgået, og omfanget af vedligeholdelsesarbejdet er kendt. Målet er, at det kan ske før standerstrygning. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage godt imod den nye måde at arbejde på. Har du kommentarer, er du meget velkommen til at sende dem på mail til formanden. Vi vil naturligvis evaluere forløbet og vurdere det efterfølgende. Venlig hilsen Bestyrelsen 9

10 Noget om Gudenåen Willi Dupont Kreds Søhøjlandet September 2013 Skal vi ro en tur op til Randers? Det kan vi da godt, men vi ror jo altså ned ad Gudenåen, så det er rigtigere at sige ned til Randers. Jeg har gennem mit arbejde i 7 år, som D.F.f.R.s repræsentant i Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet, været aktiv i Brugerrådet for Gudenåen, og her fulgt med i alt, hvad der rører sig om åen. Det har naturligvis haft min store interesse, at sikre de bedst mulige forhold for at bruge åen til at dyrke friluftsliv for alle typer af robåde, kanoer og kajakker. Der har været mange spændende udfordringer i Brugerrådet at tage stilling til, f.x kan nævnes revision af sejladsbekendtgørelsen, spørgsmålet om registrering af både på Gudenåen, så man har kontrol med hvor mange typer af forskellige både, der sejler på åen, og endelig udbuds betingelserne for udlejning af kanoer på Gudenåen. Vand- og Naturplaner Det, der netop nu optager de 14 kommuner langs Gudenåen, er gennemførelsen af de lovbestemte vand- og Naturplaner der skal gennemføres inden for de kommende år, og som skal sikre, at alle vådområder lever op til bestemte miljøkrav, både m.h.t. forurening og hensyntagen til fauna. Gudenåen er blevet betydeligt renere gennem de senere år, med det resultat, at bundvegetationen er blevet meget kraftigere, nogle steder kan det endog være svært et komme frem med en robåd, men der er stadig mange opstemninger, der forhindrer faunaens passage op og ned ad åen. De lovbestemte vandplaner, fastsætter, at der skal skabes fri gennemstrømning i alle vandløb, derfor skal der inden for en kort årrække gøres noget ved opstemningerne langs hele Gudenåen og tilstødende vandløb. Jeg har lavet et diagram, der viser vandstandsforholdene på åen fra Skanderborg til Randers. Det får du nedenfor. Fra en vandhøjde på ca. 22 m. i Skanderborg sø, falder vandstanden til 0 m ved Randers. Diagrammet viser tydeligt de kraftige fald ved opstemningerne ved Fuldbro, Ry, Silkeborg og Tange, men også det behagelige fald fra Silkeborg til Kongensbro, hvor man rigtig fornemmer, at her går det ned ad bakke. Det er de nævnte opstemninger samt Vestbirk kraftværk i den øvre del af Gudenåen, der er de største udfordringer for at gennemføre vandhandleplanerne, og det er de respektive kommuner, der har ansvaret for at det gennemføres. Forsættes næste side 10

11 Fuldbro mølle Ålefiskeriet er blevet forbudt ved lov fra 2014, så ved Fuldbro skal ålekisten fjernes. Samtidig skal der laves en faunapassage, så fisk og dyr (feks. odderen) kan passere frit op og ned. Det store spørgsmål er, om vi som roere også kan opnå, at vi ikke længere skal bære bådene over vejen. Jeg har som repræsentant for Friluftsrådet, siddet med i den arbejdsgruppe, der arbejder med forskellige forslag, men der er stærke kræfter, der gerne ser at robådene formenes adgang til åen. Jeg håber ikke, at det lykkes. Jeg vil prøve at overbevise beslutningstagerne om, at det vil være en dårlig løsning. En dobbeltrettet sliske vil være en god løsning, men den allerbedste løsning ville være en selvbetjeningssluse, som man bl.a kan finde i kanalerne i Tyskland og Frankrig. I sidste ende bliver det Skanderborgs kommunalpolitikere, der skal træffe afgørelsen, og skaffe penge til finansiering af opgaven. Ry mølle Her er ålefiskeriet efter sigende allerede ophørt. Der blev for ca. 15 år siden lavet en kanal under vejen,en sliske og en effektiv faunapassage, så her kan kanoroerne slippe for at bære bådene over. Men desværre havde man ikke forståelse for, at også robådene skulle kunne komme igennem, så slisken er lavet meget uhensigtsmæssig. Der opstår let trafikpropper, når der er både, der skal passere fra begge sider samtidigt. Det kan lade sig gøre at få en 2-åres inrigger igennem kanalen og over slisken, men med en 4-åres båd er det vanskeligt. Da robådene er de svage både i den sammenhæng, (vi kan ikke mase os frem blandt en stor gruppe af alluminiumskanoer), foretrækker vi som regel, at bære bådene over vejen, og helt droppe kanalen og slisken. Jeg arbejder på at få forbedret forholdene, og har stillet konkret forslag til en forbedring. Det er mit håb, at ejeren af Ry mølle vil stille sig positiv, og at Naturstyrelsen kan gå ind i projektet, og måske finansiere det gennem de midler, de har fået stillet til rådighed fra Nordea fonden, til forbedring af forholdene langs Gudenåen ( gennem Projekt Oplev Gudenåen). Silkeborg Her er der for nogle år siden blevet lavet et stryg, så fiskene kan komme op og ned, og der er som bekendt en sluse, hvor alle mindre både kan sluses under vejen. Det er en fornøjelse at komme derigennem, og også turisterne ser det som en oplevelse, når slusen er i brug. Tangeværket Tangeværket er med sin højdeforskel på ca. 10 m. den store prop i åen, og her skal der laves en effektiv faunapassage, når vandplanerne skal opfyldes. Der er lavet 11 modeller til løsning af opgaven. Et forslag går på at lukke vandet ud af Tange sø. Den løsning synes vi jo som roere overhovedet ikke om. Andre modeller går på at lave faunapassage med kortere eller længere stryg uden om værket. Den mest omfattende model er, at at udligne faldet ved at grave en kanal til fisk og robåde nordøst om søen. Det er en meget Forsættes næste side 11

12 Skanderborg Fulbbro mølle Rry mølle Silkeborg Sminge sø Kongensbro Tangeværket Sminge sø Bje o rringbro Ulstrup Langå Randers dyr løsning (ca. 200 mil. kr.) og givetvis en opgave, hvortil der skal skaffes finansiering gennem Miljøministeriet og Folketinget. Friluftsrådet har i 2007, i et brev til daværende miljøminister Conny Hedegaard anbefalet, at hun vælger model 11, da det er den model, der sikrer, at de rekreative aktiviteter ved Tange sø fortsat kan udøves, og derfor giver de bedste muligheder for friluftslivet. Noget om Gudenåen, Vandhøjder og afstande Skanderborg - Randers Vandhøjde m o.h Km. Afstand fra Skanderborg Km. Willi Dupont September 2013 mdl. Skanderborg Roklub. Repræsentant for Friluftsrådet Kreds Søhøjlandet Ja det er helt OK: Vores samarbejde med OK, hvor vi får sponsorstøtte fra OK ud fra de kort, som vi får afsat. Det er sådan, at hver liter, der bliver tanket på kort, som vi har udleveret, giver 6 øre til roklubben. Og mange bække små. Mere end liter det forgangne år samt bonus for de nye kort, som vi har tegnet gennem det sidste år, betyder et beløb på kr Det er det næststørste beløb, vi har modtaget siden Hugo fik lavet aftalen i I alt har vi nu fået en OK 12 Redigeret af Willi Dupont September 2013 kvart million kroner ud af aftalen. Hvis du ikke har et OK-kort, og du gerne vil støtte roklubben, når du fylder bilen op med brændstof, så kontakt mig. Vi skal deltage i et arrangement fredag 6. december. Jeg skal bruge 2 eller 3, der kan stå sammen med en OK-mand ved Fakta i Højvangen. Meld dig til mig, hvis du har tid og lidt lyst. Det er ikke så slemt endda. Erik

13 Tur uden båd Da vi veteranerne, har god erfaring med vore Ø ture, overtalte vi Mogens til at være arrangør af endnu en af slagsen. Valget faldt på Endelave, og fandt sted onsdag den 21 august (en dag, hvor vi alligevel ikke skulle ro). Vi var 26 deltagere i alt, der sejlede fra Snaptun kl Anna og Mogens havde sørget for forplejning om bord i form af medbragte rundstykker, smør, ost og marmelade, samt basser kaffen måtte vi selv medbringe. Annas rygsæk blev senere på grund af vægten (den indeholdt resten af diverse marmelader) deponeret hos købmanden, som tog vare på den resten af dagen. Efter 55 min. sejlads, blev vi på Endelave modtaget af Pouls traktortransport, der havde plads til 24 personer, når vi kom hinanden ved, og det gjorde vi så. De sidste 2 personer blev der lejet cykler til, og det blev Birthe og Ejner, der vandt i det lotteri. Så gik det over stok og sten det højeste punkt på øen hedder Snekkebjerg og er 7,8 m højt. Endelave er en moræneø, og en del af øen består af skov og hede, og der var langt mellem husene og gårdene, da vi først havde forladt byen. Birthe og Ejner holdt distancen, idet de 13 hele tiden lå i slipstrømmen fra traktoren. Der blev holdt pauser undervejs, hvor Poul meget humoristisk fortalte om øen og dens tilblivelse. Vi så selvfølgelig også kaniner, og desuden rådyr i en villahave. Efter 2 timers rundtur i det smukke og varierede landskab, blev vi læsset af, og besøgte derefter - inspireret af Puk og Herman, der havde besøgt øen kort tid forinden - Lægeurtehaven, hvor vi efter besigtigelsen af de mange urter, investerede i øl til vor medbragte frokost, som vi indtog på stedet. Derefter spredtes vi for alle vinde, nogle besøgte kroen og andre kirken, og endelig var der en flok, som besøgte Endelave Fiske- og Røgeri, hvor man kunne købe kaffe, kage og is, samt fisk. Der var ikke tid til flere oplevelser. Færgeafgangen var kl , og vi vendte glade og tilfredse hjem til Skanderborg efter endnu en god tur i godt vejr og ikke mindst i godt selskab. Tak til Anna og Mogens for en veltilrettelagt tur. Inger

14 Ny kilometerregistrering Fra standerhejsningen næste år overgår roklubben til at anvende Rokort.dk i stedet for vores veltjente Kilometer-PC. Rokort.dk anvendes allerede nu med stor tilfredshed i en lang række roklubber. Blandt andet udtaler formanden for Horsens Roklub, at hun er sikker på, at Rokort.dk har en stor del af æren for den øgede aktivitet i klubben, der i år sætter ny kilometerrekord. Fordelene ved Rokort.dk er mange Vi får et nyere og hurtigere registreringssystem baseret på web-teknologi. Du kan hjemmefra komme på Rokort.dk ved hjælp af et brugernavn og en kode. (Koderne sendes pr. mail 4. marts 2014). Du kan uden kode komme på Rokort.dk på klubbens computer. Vi får et hurtigere og sikrere system med løbende backup. Jeg har arbejdet på en testversion, så alle medlems- og klubdata er allerede lagt ind og testet, og systemet er klar til brug. Vores version af Rokort.dk lægges på nettet den 1. marts Herefter kan I prøve systemet hjemmefra eller på computeren i klubbens dagligstue. Brugerfladen er anderledes - men på baggrund af erfaringerne fra indførslen af Kilometer-PC, og med den udførlige brugermanual på nettet, er jeg sikker på, at opstarten vil forløbe godt, og at vi vil blive tilfredse med Rokort.dk Poul Mathiasen 14

15 Vrold Østergård Hej alle sammen Folk spørger, hvad skal der ske ude ved Vrold Østergård? Vedhæftet er en skitse af, hvordan det kommer til at se ud. Der skal laves en handikapvenlig Kanorasteplads og primitiv overnatningsplads, med shelter og muldtoilet. Stien fra hovedvejen gøres fremkommelig for kørestole, og stierne ind i Junges skov gøres mere fremkommelige, ligesom der ryddes op i skoven, og der bliver lavet flere og bedre vandrestier gennem skoven, således også stien ud til Sct Croix og Jernbanebroen. Projektet er et grønt Partnerskab, mellem Skanderborg Kommune, Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen, men også Sølund og Kano- og Kajakklubben har deltaget i planlægningen. Som det fremgår af skitsen, bliver der en lang bro fra stien over sumpen og ud gennem rørskoven, så handikappede også kan komme ud at ro. På teltpladsen bliver der plads til 4 telte for overnatning i højest 2 nætter. Der bliver også opstillet en shelter med bålplads og et redskabsrum, så fx. børnehaverne kan have udstyr liggende her. Yderst på broen er det muligt at fastgøre en lift, så handikappede mennesker kan hejses ned i en båd. Det er tanken, at vandreruten Århus- Skanderborg-Silkeborgt skal føres forbi Vrold Østergård, så pladsen også kan bruges af vandrere. Selvom det heder en kanorasteplads, er der ingen forhindring for, at vi også som roere, eller privatpersoner kan bruge broen og pladsen. Det er Silkeborg firmaet BøjeBroer, der stå for etableringen, som forventes færdig dette efterår. Jeg har deltaget i de forberedende møder, og Friluftsrådet har ydet tilskud til financieringen, men den væsentligste del kommer fra kommunen, som også påtager sig drift og vedligeholdelse. Venlig hilsen Willi Dupont 15

16 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt 1 43 Poul Mathiasen Lisbeth Mathiasen Anny Olesen Anette Madsen Uffe Høgh Laursen Anders Vindfeldt-Bottke Birgitte Kiærskou Else Plum Rita Følbæk Bente Bøgh Hansen Kirsten Rasmussen Inger Laursen Anita Kjær Anne Margrethe Hermann Grethe Dyrby Mogens Kastberg Nielsen Helle Hansen Ejner Grønhøj Ib Sørensen Heidi Christiansen Jørgen Kiærskou Ejvind Nordmann Andersen Grethe Skovgaard Jensen Birthe Grønhøj Dorthe Enevoldsen Ann-Helene Larsen Erik Jensen Kirsten Højfang Knud Dalgård Kristensen Karen Taudorf Henning Nielsen Steen N. Christensen Ejvind Byskov Inge Wittrup

17 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt Mogens Lindekilde Hans Jørgen Nielsen Poul Erik Larsen Gunnar Dalby Kurt Mathiassen Susan Møller Willi Dupont John Rasmussen Anna Rosenqvist Jette Bisbjerg Jonna Holst Birgit Dupont John Andersen Peder Jensen Annalis Lauridsen Nina Lind Rasmussen Birthe Andersen Marie Cramers Karen-Bodil Ravn Christian Kirkedal Jørgensen Bjarne Møller Rasmus Janik Christiansen Thomas Janik Christiansen Else Pedersen Helle Kragelund Poul Erik Jensen Åse Bjerre Thøgersen Mathias Bruus Håkonsson Dorthe Jørgensen Allan Lund Hans Jørgen Køppen Christensen Else Marie Herskind Mogens Sarenbæk Julia Sapronova Buur

18 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt Agnethe Glismand Emilie Vindfeldt-Bottke Vibeke Johannsen Kasper Tygesen Sebastian G. Vangkilde-Pedersen Carsten Lykke Christiansen Inge Brinch Bjarne Peters Annette Andersen Patrick Christensen Helle Lund-Pedersen Lars Riis Jensen Tommy Haubjerg Madsen Sonja Schiøtt Dygaard Hans Dollerup Lise Poulsen Katrine Lynggaard Trans Anne Kjærgaard Rasmussen Frederik Vinther Skov Andersen Anna Vindfeldt-Bottke Johannes Randløv Susanne Holde Kim Sommer Maria Tipsmark Ottosen Vibeke Holm-Petersen Paul Skannrup Steffen Fogh Anne Berggren Thomas Larsson Thomas Høi Natasja Nymark Michael Thybo Jørgensen 8 I alt km

19 5 Mennesker druknede på Aarhus-bugten 3. og sidste afsnit af beretningen om ulykken, hvor Jens Carl Busch fra Skanderborg omkom. Avisen fulgte ulykken helt til ende med referat af begravelse og mindehøjtidelighed. Skanderborg Amts Avis Fredag Aften den 10de Juni 1892 Ulykken paa Aarhus-bugten Fra Aarhus telegraferes til Nord. Tlgrb. den 10de Juni: Det var Liget af Kommis Møller hos Vett & Wessel, som fandtes i Gaar. Liget bliver i en Zinkkiste befordret til Skørping, hvor Faderen er Stationsforstander. I Dag er atter et Lig funden ved Mols. Roklubbens Bestyrelse er afsejlet dertil. - Demokraten skriver i Morges: Efter gentagne Undersøgelser af det i Torsdags fundne Lig *********************************** 19 Fra Aarhus telegraferes til Nord. Tlgrb. den 9de Juni: Et Lig er ilanddrevet ved Bjødstrup Strand nærved Kalø. Det formodes at være Liget af den forulykkede Sagførerfuldmægtig Busch, et af Ofrene ved Katastrofen den 22de Maj. Liget ankommer til Aarhus i Aften. - Demokraten meddeler i Morges, at Liget af Jens Carl Busch blev fundet ved Egens Strand nærmest Kalø. Det var i Opløsning. I Gaar Eftermiddags Kl. 4 afsejlede en Del af Roklubbens Bestyrelse til Egens og i Aftes returnerede man tilbage til Aarhus med Liget. Ved Ankomsten havde der samlet sig en Mængde Mennesker, hvoraf en Del med oprigtig Deltagelse fulgte Baaren til Sygehuset. Det antages, at det Tøj, man for nogen tid siden fandt ved Eeg, har tilhørt Busch. Lørdag Aften den 11te Juni 1892 Katastrofen ved Aarhus er det konstateret, at det er Liget af Ejnar Møller hos Vett & Wessel og ikke, som først antaget, Sagførerfuldmægtig Busch. Liget var en meget opløst Tilstand. Ansigtstrækkende var saaledes fuldstændig udviskede og af Tøjets Mærker var det vanskeligt at drage nogen Slutning. Det var egentlig kun af Ligets Fødder, at man bestemt kunde naa til en Afgjørelse af, hvem Liget var. Forsættes

20 Da den Afdødes Principal havde overbevist sig om Ligets fuldstændige Opløsning, lod han straks bestille Zinkkiste til den Afdøde. Kisten vil blive tilloddet og derefter pr. Bane sendt til Skørping, hvor den Afdødes Fader, hr. Møller, er Stationsforstander. - I Gaar ankom der telegram til Roklubbens Bestyrelse om, at der var fundet nok et Lig af de Forulykkede ved Fejrupgaard pr. Helgenæs. - Det meddeltes dog ikke nærmere angaaende Ligets Identitet. Man havde fundet Uhr og Guldkjæde paa Liget og her drog et Par af de Forulykkedes Paarørende den Slutning, at det maatte være Postfuldmægtig Bildt. Denne havde nemlig Guldkjæde paa, da han tog fra Aarhus. Hr. Busch kan det ikke være. Imidlertid vil man først i Dag kunne faa nøjagtig Underretning, thi Liget vil først ankomme til Ebeltoft i Dag, da det lokale Ligsyn skal finde sted. *********************************** Mandag Aften den 13de Juni 1892 Ulykken i Knebel Vig Fra Aarhus telegraferes til Nord. Tlgrb. den 11te Juni: Atter i Gaar har man fundet et Lig af en af de forulykkede Roere. Der savnes endnu kun én. - Fra Aarhus telegraferes yderligere til Nord. Tlgrb. den 11te Juni: Det tredje Lig som fandtes i Gaar er nu genkjendt Fra Aarhus telegraferes yderligere til Nord. Tlgrb. den 17de Juni: Et ved Ordrup Næs i Odsherred ilanddrevet Lig er bleven genkjendt som den ved Kjæntringen ved Aarhus omkomne Søn af Kammerassessor Busch, Skanderborg. Liget vil pr. Jernbane ført til Skanderborg, hvor Begravelsen skal finde Sted. *********************************** 20 som Postfuldmægtig Bildt. Derimod savnes endnu bestemte Oplysninger om det sidst fundne Lig. Af den Omstændighed at samtlige fundne Lig var iført Jakker, slutter man, at de Forulykkede ikke havde været i Færd med at ro, da Ulykken fandt Sted. Lørdag Aften den 18de Juni 1892 Ulykken paa Aarhus-bugten - I Gaar Morges indløb følgende telegram til Aarhus Politistation fra Birkedommeren i Dragsholm Birk paa Sjælland: En af de i Aarhus-bugten druknede Roere er inddrevet ved Ordrup Næs og indlagt paa Næsgaarden ved Dragsholm. Den Afdødes Alder anslaaes til ca. Forsættes

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf. 8652

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 6 August. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 6 August. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 6 August. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere