TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Birgitte Madpakketure Erik Outrigger roning? HUSK! Standerstrygning den 2. november Forsidebillede: Anita og Allan ror. Jette er styrmand. Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Willi Dupont Gunnar Dalby Ejvind Andersen Knud Kristensen John Rasmussen Ib Sørensen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Derunder: Søren Stigsen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kontakt kassereren TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Nyt fra formanden Referat af best.møde d. 22/ Referat af best.møde d. 18/ Bådvedligeholdelse... 9 Noget om Gudenåen OK Tur uden båd Ny kilometerregistrering Vrold Østergård Kilometerstatistik Mennesker druknede på Aarhusbugten, sidste afsnit Smukfest-morgenholdet Ro-træf Søen rundt t. fods el.på cykel Gåture sæson Fællesture om søndagen Kalenderen Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset TRYKKERI: PrinfoDigital Oplag: 150 stk. 3

4 Sponsor af brød til Skanderborg Roklub Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. Det du bruger mest, skal koste mindst. Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf Støt vore sponsorer de støtter os 4

5 Nyt fra formanden Der bliver stadigvæk roet godt til. Selv om det er ved at være mørkt om aftenen, og vi har rykket roningen frem til kl. 18, kommer der alligevel folk. Og man kan faktisk godt ro, selv om det er lidt halvmørkt, for der er lys fra himlen og byen. Og det glæder mig, at der kommer nogle om torsdagen og søndagen også. Vi har besluttet at opsige telefonabonnementet og erstatte det med et nyt, hvor vi også har bredbånd. Det er for, at vi kan komme på internettet i klubben. Vi vil nemlig indføre rokort.dk. rokort.dk er et system, der skal afløse kilometerpc en. En del af Jer har sikkert oplevet, at kilometerpc er langsom og ikke altid opdaterer turene. Det er fordi, der ligger mange data i systemet, og det tager lang tid at opdatere. Vi har jo haft systemet i mange år, og vores PC er heller ikke helt ny. Der er en del andre klubber, der har købt rokort.dk, og de er begejstrede. En fordel er, at man kan sidde derhjemme og selv byde ind med ture og se, om der er andre tilmeldte til turene. Det har været efterspurgt af flere medlemmer, og det har været en succes i andre klubber. Omlægning af telefonabonnement vil ikke koste ekstra, men selve rokort. dk vil komme til at koste et årligt beløb, men vi er overbeviste om, at det bliver til fordel for medlemmerne og vil skabe mere roaktivitet. Vi har talt en del om en ændret måde at organisere bådvedligeholdelsen til vinter. Fra min side som formand er der det 5 formål, at bådene skal vedligeholdes og være klar til ny sæson. Samtidig er der i bestyrelsen enighed om, at der skal være en mere retfærdig fordeling af arbejdet, så de, der ror mest, også vedligeholder mest. Både blandt seniorer og veteraner. Vi har lavet en løsning, så der stadigvæk tages hensyn til veteranernes klubliv mandage og torsdage, og vi vil også opdele holdene mellem seniorer og veteraner for at gøre det lettere at planlægge tidspunkterne. Der er også det faktum, at der har været 20 roere færre på vandet i år i forhold til de sidste par sæsoner. Jeg har været til netværksmøde. De fleste af Jer tænker nok: Hvad går netværket ud på?. Og det er såmænd også reelt nok at tænke det, for der er ikke den store aktivitet. Netværket er klubberne omkring Århus og Gudenåen samt et par mere. Vi er altså forholdsvis tæt på hinanden geografisk set, men ikke nødvendigvis på den måde, som klubberne fungerer. Så det kan godt være svært at finde aktiviteter at være fælles om. En succes er dog kurser for materieludvalgsmedlemmer. Der har været holdt et par kurser, og vi skal have 3 eller 4 med på et kursus her i efteråret. Det er den tidligere bådbygger Per Amby, der underviser. Netværkets klubber har også arrangeret madpakketure, men de har ikke været succes er. 8 deltagere i Silkeborg, 4 hos os og 6 i ARA. Klubrepræsentanterne sagde godt nok, at turene bliver udbudt, men de fleste af klubberne har ikke tradition for madpakketure på kreds- eller netværksniveau. Da formandsskabet går på omgang, blev det os i Skanderborg Roklub, der fik fornøjelsen af formandsskabet de næste 2 år. September er altid en god måned øko- Forsættes næste side

6 nomisk set. Vi har modtaget kr for arbejdet ved festivalen, og vi har i år fået kr fra OK. Det er det næsthøjeste beløb, vi nogensinde har modtaget fra OK. Heraf er kr som følge af nytegnede kort, så de aktiviteter, vi har deltaget i gennem året, har haft en ganske stor effekt. Ejner og hans hjælpere har renset taget og har udskiftet rådne lister. Tak for indsatsen. Vi har haft kanindåb, og 7 ungdomsroere blev døbt. Om aftenen var der 14 til grill. Ungdomsroerne er stadigvæk ude 2 gange om ugen, og en del af tiden går i outriggere. Vi er ved udgangen af august gået 1 plads frem i DFfR s Motionsturnering, så vi lå som nr. 12 med 317 km i gennemsnit. Willi har fortalt, at Friluftsrådet er med i et grønt partnerskab, der skaber en rasteplads ved søen i nærheden af Vrold Østergård. Der bliver shelter, overnatningsplads, en lang bro og et muldtoilet. Stedet og adgangen gøres egnet for handicappede. Kommunen financierer en stor del, men Friluftsrådet betaler også en andel. Planen er, at det bliver færdigt i år. Jeg glæder mig til at se resultatet, for det bliver helt sikkert et sted, som vi også kan få glæde af. Hvis der er nogle, der hellere vil have tilsendt bladet elektronisk, så giv besked til mig. God fortsat rosæson frem til standerstrygning lørdag 2. november. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Tilstede var : Erik, Poul, Ejner, Tommy, John, Carsten, Mogens, Birgitte. 1. Referat Godkendt Referat af bestyrelsesmøde d. 22/ Gensidig info Carsten: Færdig med de sidste kaniner Alle glade for at ro i sculler Nogle få er faldet fra 1 vil gerne træne i Århus Mogens : Møde med materialeudvalg d. 29/8 vedr. organisering og fordeling af hold til vedligeholdelsesarbejde. John: kr. plus kontingent på kontoen. Poul: kommunikationen i netværket fungerer ikke. Forslag om at sætte sliske op ved v. side af broen. Dette ønskes ikke, da der vil blive problemer med sandaflejring ved kloakløbet. I alt seks kaniner + evt. 3 nye. Birgitte: Udlejningen går stille og roligt 6 Forsættes næste side

7 Erik: Arbejdet på festivallen gik fint. Vi tjente kr. Vi skal oprette digital postkasse Tommy: dåb af 6 7 kaniner på lørdag. 2 tilmeldte både til kaproning. 3. Kalender. Netværksmøde 24/9-13 Standerstrygning 26/10-13 Gule Ærter 9/11-13 Julefrokost 7/12 13 Standerhejsning 29/3 14 Kanindag 26/4 14 Kanindåb 30/8 14 Standerstrygning 25/10 14 Julefrokost 6/12 14 Styrmandskurser? 4. Emner til debat og beslutning A: Forskellige løsninger vedr. nyt Edb blev nævnt. Vi vedtog at gå videre med rokort. B: Økonomisk 5 års plan. ( sættes på to do liste) C: Retningslinier for transport godtgørelse i forb.m kørsel for Roklubben. Taksten blev sat til kr. 2,50 kr. / km. Kørsel m. trailer kr. 3,50 /km. Kørslen skal godkendes af bestyrelsen. D: Pbs. betaling. John undersøger dette. E: Fliser under trailer 28 kvm. Priser skal findes. F: Varmeregulering beh. Sammen med 5 års plan G: Musikanlæg. Pris ca kr. skal have docking mulighed samt gode højtalere. Tommy anskaffer. 5. Udvalg Flot arbejde fra langtursudvalget!!! Vi vil gerne høre om turene i Træsejlet. Medlems kommunikation sættes på dagsorden. Ildsjæle er nødvendige. 6. Temaer Hvordan får vi ført roere fra de tre afd. sammen? Evt. via faste hold. Brug af sculler eller gig kunne være en mulighed. Sætte instruktører i gang. Outrigger dag? Instruktørerne kunne tilbyde kaniner en tur i gig under instruktionen. 7. Evt. Kunne alle både stå klar? Næste møde : Onsdag d. 18/9 kl Referent Birgitte Kiærskou 7

8 Tilstede var: Erik, Poul, Ejner, Tommy, Mogens. Carsten, John, Birgitte 1. Referat Godkendt Referat af bestyrelsesmøde d. 18/ Gensidig information Poul: har bestilt bredbånd hos Full Rate. Rokort etableret som forsøg. Vi så hvordan det fungerer. Det ser lovende ud. Vi vedtog at bruge nye årgangsopdelte medlemsnumre, og at kun gæstekontakt kan reservere både. Carsten: Lægger tidligere ro statistikker på hjemmesiden. Der er to nye kaniner på vej, plus en genindmeldt. Mangler styrmænd. Vil gerne have et styrmandskursus til foråret. Vil gerne have endnu et ergometer, da der er mange ungdomsroere der benytter disse om vinteren. Vi besluttede at Carsten kan undersøge prisen, med henblik på køb. Mogens: Har holdt møde med materialeudvalget. Se referat. Der er tilmeldt tre til rep. kursus, og en på venteliste. Bjarne Peters er ny i materialeudvalget. Freja og Hylke Hav bør ikke sendes på værft. Mogens vil oprette en vedligeholdelses protokol for hver båd. John: Der er stadig problemer med den gamle trailer og betaling af reg. afgift. John arbejder videre. Vi har modtaget kr. fra OK. Nuværende kassebeh kr. Ejner: har renset taget og skiftet dæklister samt malet disse. Fliser under trailer vil koste ca kr. for materialer. Vi synes det er for dyrt og udsætter derfor dette. Gulvafslibning i stuen vil koste ca kr. udsættes også på gr. af pris. Erik: Check fra Smuk Fest på. Kr kr. Tommy: God dag med kanindåb. Ungdomsroerne var glade. Vi skal holde fast i traditionen. Vi diskuterede om det skulle være et ungdomsarr., men blev enige om at flere medlemmer også meget gerne må deltage. 3. Kalender Generalforsamling torsdag d. 6/ Emner til debat/beslut. Vedligehold af både. Vi besluttede at Erik sender en mail til alle medlemmerne med orientering om holdopdeling og tidsplan for det enkelte hold. Vi kan evt. ændre til Eriks fordelingsnøgle. 8 Forsættes næste side

9 5. udvalg. Udsættes. Skal gennemgås næste møde, 6. Temaer Udsættes 7. Udestående pkt. Udsættes 8. Næste møde Torsdag d. 10/ kl Referent Birgitte Kiærskou Bådvedligeholdelse Bestyrelsen har drøftet, hvordan slibeog lakerearbejdet i den kommende vintersæson skal foregå. Det sker bl.a. for at få sammenhæng mellem den enkeltes roindsats og deltagelse i vedligeholdelsesarbejdet. Desuden har der været 20 roere færre på vandet i år, end det har været tilfældet de sidste par år, så der er færre til at udføre arbejdet. Det betyder, at der for den kommende sæson vil blive sat slibehold og fordelt slibe- og lakerearbejde i forhold til hvor mange roede kilometer, den enkelte har roet. Altså, har du roet mange kilometer, kan du se frem til at skulle levere mere bådvedligeholdelsesarbejde, end medlemmer med få roede kilometer. Det synes bestyrelsen er en retfærdig og rigtig måde at fordele vedligeholdelsesarbejdet på. Det gælder naturligvis både seniorer og veteraner. Vi har drøftet at blande veteraner og seniorer på arbejdsholdene for at lære hinanden bedre at kende, men det bliver for upraktisk, når der skal planlægges tidspunkter. Så holdene bliver rene seniorhold eller veteranhold. Det vil endvidere være sådan, at hvert bådhold får tildelt en periode i scullerhallen, hvor lakering kan foregå. Bådvedligeholdelsen kommer til at foregå hen over hele vinterperioden efter en plan, hvor hvert bådhold får en uge eller lidt mere til arbejdet. Denne ordning vil give mere plads til arbejdet i bådhallen, og arbejdet kan koordineres med de reparationer, som materialeudvalget skal lave. Omlægningen har absolut ikke til formål at ændre ved det sociale liv i klubben mandage og torsdage. Det kan foregå, som medlemmerne ønsker det. Bådhold og arbejdsperioder vil blive meldt ud, så snart bådene er gennemgået, og omfanget af vedligeholdelsesarbejdet er kendt. Målet er, at det kan ske før standerstrygning. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage godt imod den nye måde at arbejde på. Har du kommentarer, er du meget velkommen til at sende dem på mail til formanden. Vi vil naturligvis evaluere forløbet og vurdere det efterfølgende. Venlig hilsen Bestyrelsen 9

10 Noget om Gudenåen Willi Dupont Kreds Søhøjlandet September 2013 Skal vi ro en tur op til Randers? Det kan vi da godt, men vi ror jo altså ned ad Gudenåen, så det er rigtigere at sige ned til Randers. Jeg har gennem mit arbejde i 7 år, som D.F.f.R.s repræsentant i Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet, været aktiv i Brugerrådet for Gudenåen, og her fulgt med i alt, hvad der rører sig om åen. Det har naturligvis haft min store interesse, at sikre de bedst mulige forhold for at bruge åen til at dyrke friluftsliv for alle typer af robåde, kanoer og kajakker. Der har været mange spændende udfordringer i Brugerrådet at tage stilling til, f.x kan nævnes revision af sejladsbekendtgørelsen, spørgsmålet om registrering af både på Gudenåen, så man har kontrol med hvor mange typer af forskellige både, der sejler på åen, og endelig udbuds betingelserne for udlejning af kanoer på Gudenåen. Vand- og Naturplaner Det, der netop nu optager de 14 kommuner langs Gudenåen, er gennemførelsen af de lovbestemte vand- og Naturplaner der skal gennemføres inden for de kommende år, og som skal sikre, at alle vådområder lever op til bestemte miljøkrav, både m.h.t. forurening og hensyntagen til fauna. Gudenåen er blevet betydeligt renere gennem de senere år, med det resultat, at bundvegetationen er blevet meget kraftigere, nogle steder kan det endog være svært et komme frem med en robåd, men der er stadig mange opstemninger, der forhindrer faunaens passage op og ned ad åen. De lovbestemte vandplaner, fastsætter, at der skal skabes fri gennemstrømning i alle vandløb, derfor skal der inden for en kort årrække gøres noget ved opstemningerne langs hele Gudenåen og tilstødende vandløb. Jeg har lavet et diagram, der viser vandstandsforholdene på åen fra Skanderborg til Randers. Det får du nedenfor. Fra en vandhøjde på ca. 22 m. i Skanderborg sø, falder vandstanden til 0 m ved Randers. Diagrammet viser tydeligt de kraftige fald ved opstemningerne ved Fuldbro, Ry, Silkeborg og Tange, men også det behagelige fald fra Silkeborg til Kongensbro, hvor man rigtig fornemmer, at her går det ned ad bakke. Det er de nævnte opstemninger samt Vestbirk kraftværk i den øvre del af Gudenåen, der er de største udfordringer for at gennemføre vandhandleplanerne, og det er de respektive kommuner, der har ansvaret for at det gennemføres. Forsættes næste side 10

11 Fuldbro mølle Ålefiskeriet er blevet forbudt ved lov fra 2014, så ved Fuldbro skal ålekisten fjernes. Samtidig skal der laves en faunapassage, så fisk og dyr (feks. odderen) kan passere frit op og ned. Det store spørgsmål er, om vi som roere også kan opnå, at vi ikke længere skal bære bådene over vejen. Jeg har som repræsentant for Friluftsrådet, siddet med i den arbejdsgruppe, der arbejder med forskellige forslag, men der er stærke kræfter, der gerne ser at robådene formenes adgang til åen. Jeg håber ikke, at det lykkes. Jeg vil prøve at overbevise beslutningstagerne om, at det vil være en dårlig løsning. En dobbeltrettet sliske vil være en god løsning, men den allerbedste løsning ville være en selvbetjeningssluse, som man bl.a kan finde i kanalerne i Tyskland og Frankrig. I sidste ende bliver det Skanderborgs kommunalpolitikere, der skal træffe afgørelsen, og skaffe penge til finansiering af opgaven. Ry mølle Her er ålefiskeriet efter sigende allerede ophørt. Der blev for ca. 15 år siden lavet en kanal under vejen,en sliske og en effektiv faunapassage, så her kan kanoroerne slippe for at bære bådene over. Men desværre havde man ikke forståelse for, at også robådene skulle kunne komme igennem, så slisken er lavet meget uhensigtsmæssig. Der opstår let trafikpropper, når der er både, der skal passere fra begge sider samtidigt. Det kan lade sig gøre at få en 2-åres inrigger igennem kanalen og over slisken, men med en 4-åres båd er det vanskeligt. Da robådene er de svage både i den sammenhæng, (vi kan ikke mase os frem blandt en stor gruppe af alluminiumskanoer), foretrækker vi som regel, at bære bådene over vejen, og helt droppe kanalen og slisken. Jeg arbejder på at få forbedret forholdene, og har stillet konkret forslag til en forbedring. Det er mit håb, at ejeren af Ry mølle vil stille sig positiv, og at Naturstyrelsen kan gå ind i projektet, og måske finansiere det gennem de midler, de har fået stillet til rådighed fra Nordea fonden, til forbedring af forholdene langs Gudenåen ( gennem Projekt Oplev Gudenåen). Silkeborg Her er der for nogle år siden blevet lavet et stryg, så fiskene kan komme op og ned, og der er som bekendt en sluse, hvor alle mindre både kan sluses under vejen. Det er en fornøjelse at komme derigennem, og også turisterne ser det som en oplevelse, når slusen er i brug. Tangeværket Tangeværket er med sin højdeforskel på ca. 10 m. den store prop i åen, og her skal der laves en effektiv faunapassage, når vandplanerne skal opfyldes. Der er lavet 11 modeller til løsning af opgaven. Et forslag går på at lukke vandet ud af Tange sø. Den løsning synes vi jo som roere overhovedet ikke om. Andre modeller går på at lave faunapassage med kortere eller længere stryg uden om værket. Den mest omfattende model er, at at udligne faldet ved at grave en kanal til fisk og robåde nordøst om søen. Det er en meget Forsættes næste side 11

12 Skanderborg Fulbbro mølle Rry mølle Silkeborg Sminge sø Kongensbro Tangeværket Sminge sø Bje o rringbro Ulstrup Langå Randers dyr løsning (ca. 200 mil. kr.) og givetvis en opgave, hvortil der skal skaffes finansiering gennem Miljøministeriet og Folketinget. Friluftsrådet har i 2007, i et brev til daværende miljøminister Conny Hedegaard anbefalet, at hun vælger model 11, da det er den model, der sikrer, at de rekreative aktiviteter ved Tange sø fortsat kan udøves, og derfor giver de bedste muligheder for friluftslivet. Noget om Gudenåen, Vandhøjder og afstande Skanderborg - Randers Vandhøjde m o.h Km. Afstand fra Skanderborg Km. Willi Dupont September 2013 mdl. Skanderborg Roklub. Repræsentant for Friluftsrådet Kreds Søhøjlandet Ja det er helt OK: Vores samarbejde med OK, hvor vi får sponsorstøtte fra OK ud fra de kort, som vi får afsat. Det er sådan, at hver liter, der bliver tanket på kort, som vi har udleveret, giver 6 øre til roklubben. Og mange bække små. Mere end liter det forgangne år samt bonus for de nye kort, som vi har tegnet gennem det sidste år, betyder et beløb på kr Det er det næststørste beløb, vi har modtaget siden Hugo fik lavet aftalen i I alt har vi nu fået en OK 12 Redigeret af Willi Dupont September 2013 kvart million kroner ud af aftalen. Hvis du ikke har et OK-kort, og du gerne vil støtte roklubben, når du fylder bilen op med brændstof, så kontakt mig. Vi skal deltage i et arrangement fredag 6. december. Jeg skal bruge 2 eller 3, der kan stå sammen med en OK-mand ved Fakta i Højvangen. Meld dig til mig, hvis du har tid og lidt lyst. Det er ikke så slemt endda. Erik

13 Tur uden båd Da vi veteranerne, har god erfaring med vore Ø ture, overtalte vi Mogens til at være arrangør af endnu en af slagsen. Valget faldt på Endelave, og fandt sted onsdag den 21 august (en dag, hvor vi alligevel ikke skulle ro). Vi var 26 deltagere i alt, der sejlede fra Snaptun kl Anna og Mogens havde sørget for forplejning om bord i form af medbragte rundstykker, smør, ost og marmelade, samt basser kaffen måtte vi selv medbringe. Annas rygsæk blev senere på grund af vægten (den indeholdt resten af diverse marmelader) deponeret hos købmanden, som tog vare på den resten af dagen. Efter 55 min. sejlads, blev vi på Endelave modtaget af Pouls traktortransport, der havde plads til 24 personer, når vi kom hinanden ved, og det gjorde vi så. De sidste 2 personer blev der lejet cykler til, og det blev Birthe og Ejner, der vandt i det lotteri. Så gik det over stok og sten det højeste punkt på øen hedder Snekkebjerg og er 7,8 m højt. Endelave er en moræneø, og en del af øen består af skov og hede, og der var langt mellem husene og gårdene, da vi først havde forladt byen. Birthe og Ejner holdt distancen, idet de 13 hele tiden lå i slipstrømmen fra traktoren. Der blev holdt pauser undervejs, hvor Poul meget humoristisk fortalte om øen og dens tilblivelse. Vi så selvfølgelig også kaniner, og desuden rådyr i en villahave. Efter 2 timers rundtur i det smukke og varierede landskab, blev vi læsset af, og besøgte derefter - inspireret af Puk og Herman, der havde besøgt øen kort tid forinden - Lægeurtehaven, hvor vi efter besigtigelsen af de mange urter, investerede i øl til vor medbragte frokost, som vi indtog på stedet. Derefter spredtes vi for alle vinde, nogle besøgte kroen og andre kirken, og endelig var der en flok, som besøgte Endelave Fiske- og Røgeri, hvor man kunne købe kaffe, kage og is, samt fisk. Der var ikke tid til flere oplevelser. Færgeafgangen var kl , og vi vendte glade og tilfredse hjem til Skanderborg efter endnu en god tur i godt vejr og ikke mindst i godt selskab. Tak til Anna og Mogens for en veltilrettelagt tur. Inger

14 Ny kilometerregistrering Fra standerhejsningen næste år overgår roklubben til at anvende Rokort.dk i stedet for vores veltjente Kilometer-PC. Rokort.dk anvendes allerede nu med stor tilfredshed i en lang række roklubber. Blandt andet udtaler formanden for Horsens Roklub, at hun er sikker på, at Rokort.dk har en stor del af æren for den øgede aktivitet i klubben, der i år sætter ny kilometerrekord. Fordelene ved Rokort.dk er mange Vi får et nyere og hurtigere registreringssystem baseret på web-teknologi. Du kan hjemmefra komme på Rokort.dk ved hjælp af et brugernavn og en kode. (Koderne sendes pr. mail 4. marts 2014). Du kan uden kode komme på Rokort.dk på klubbens computer. Vi får et hurtigere og sikrere system med løbende backup. Jeg har arbejdet på en testversion, så alle medlems- og klubdata er allerede lagt ind og testet, og systemet er klar til brug. Vores version af Rokort.dk lægges på nettet den 1. marts Herefter kan I prøve systemet hjemmefra eller på computeren i klubbens dagligstue. Brugerfladen er anderledes - men på baggrund af erfaringerne fra indførslen af Kilometer-PC, og med den udførlige brugermanual på nettet, er jeg sikker på, at opstarten vil forløbe godt, og at vi vil blive tilfredse med Rokort.dk Poul Mathiasen 14

15 Vrold Østergård Hej alle sammen Folk spørger, hvad skal der ske ude ved Vrold Østergård? Vedhæftet er en skitse af, hvordan det kommer til at se ud. Der skal laves en handikapvenlig Kanorasteplads og primitiv overnatningsplads, med shelter og muldtoilet. Stien fra hovedvejen gøres fremkommelig for kørestole, og stierne ind i Junges skov gøres mere fremkommelige, ligesom der ryddes op i skoven, og der bliver lavet flere og bedre vandrestier gennem skoven, således også stien ud til Sct Croix og Jernbanebroen. Projektet er et grønt Partnerskab, mellem Skanderborg Kommune, Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen, men også Sølund og Kano- og Kajakklubben har deltaget i planlægningen. Som det fremgår af skitsen, bliver der en lang bro fra stien over sumpen og ud gennem rørskoven, så handikappede også kan komme ud at ro. På teltpladsen bliver der plads til 4 telte for overnatning i højest 2 nætter. Der bliver også opstillet en shelter med bålplads og et redskabsrum, så fx. børnehaverne kan have udstyr liggende her. Yderst på broen er det muligt at fastgøre en lift, så handikappede mennesker kan hejses ned i en båd. Det er tanken, at vandreruten Århus- Skanderborg-Silkeborgt skal føres forbi Vrold Østergård, så pladsen også kan bruges af vandrere. Selvom det heder en kanorasteplads, er der ingen forhindring for, at vi også som roere, eller privatpersoner kan bruge broen og pladsen. Det er Silkeborg firmaet BøjeBroer, der stå for etableringen, som forventes færdig dette efterår. Jeg har deltaget i de forberedende møder, og Friluftsrådet har ydet tilskud til financieringen, men den væsentligste del kommer fra kommunen, som også påtager sig drift og vedligeholdelse. Venlig hilsen Willi Dupont 15

16 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt 1 43 Poul Mathiasen Lisbeth Mathiasen Anny Olesen Anette Madsen Uffe Høgh Laursen Anders Vindfeldt-Bottke Birgitte Kiærskou Else Plum Rita Følbæk Bente Bøgh Hansen Kirsten Rasmussen Inger Laursen Anita Kjær Anne Margrethe Hermann Grethe Dyrby Mogens Kastberg Nielsen Helle Hansen Ejner Grønhøj Ib Sørensen Heidi Christiansen Jørgen Kiærskou Ejvind Nordmann Andersen Grethe Skovgaard Jensen Birthe Grønhøj Dorthe Enevoldsen Ann-Helene Larsen Erik Jensen Kirsten Højfang Knud Dalgård Kristensen Karen Taudorf Henning Nielsen Steen N. Christensen Ejvind Byskov Inge Wittrup

17 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt Mogens Lindekilde Hans Jørgen Nielsen Poul Erik Larsen Gunnar Dalby Kurt Mathiassen Susan Møller Willi Dupont John Rasmussen Anna Rosenqvist Jette Bisbjerg Jonna Holst Birgit Dupont John Andersen Peder Jensen Annalis Lauridsen Nina Lind Rasmussen Birthe Andersen Marie Cramers Karen-Bodil Ravn Christian Kirkedal Jørgensen Bjarne Møller Rasmus Janik Christiansen Thomas Janik Christiansen Else Pedersen Helle Kragelund Poul Erik Jensen Åse Bjerre Thøgersen Mathias Bruus Håkonsson Dorthe Jørgensen Allan Lund Hans Jørgen Køppen Christensen Else Marie Herskind Mogens Sarenbæk Julia Sapronova Buur

18 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt Agnethe Glismand Emilie Vindfeldt-Bottke Vibeke Johannsen Kasper Tygesen Sebastian G. Vangkilde-Pedersen Carsten Lykke Christiansen Inge Brinch Bjarne Peters Annette Andersen Patrick Christensen Helle Lund-Pedersen Lars Riis Jensen Tommy Haubjerg Madsen Sonja Schiøtt Dygaard Hans Dollerup Lise Poulsen Katrine Lynggaard Trans Anne Kjærgaard Rasmussen Frederik Vinther Skov Andersen Anna Vindfeldt-Bottke Johannes Randløv Susanne Holde Kim Sommer Maria Tipsmark Ottosen Vibeke Holm-Petersen Paul Skannrup Steffen Fogh Anne Berggren Thomas Larsson Thomas Høi Natasja Nymark Michael Thybo Jørgensen 8 I alt km

19 5 Mennesker druknede på Aarhus-bugten 3. og sidste afsnit af beretningen om ulykken, hvor Jens Carl Busch fra Skanderborg omkom. Avisen fulgte ulykken helt til ende med referat af begravelse og mindehøjtidelighed. Skanderborg Amts Avis Fredag Aften den 10de Juni 1892 Ulykken paa Aarhus-bugten Fra Aarhus telegraferes til Nord. Tlgrb. den 10de Juni: Det var Liget af Kommis Møller hos Vett & Wessel, som fandtes i Gaar. Liget bliver i en Zinkkiste befordret til Skørping, hvor Faderen er Stationsforstander. I Dag er atter et Lig funden ved Mols. Roklubbens Bestyrelse er afsejlet dertil. - Demokraten skriver i Morges: Efter gentagne Undersøgelser af det i Torsdags fundne Lig *********************************** 19 Fra Aarhus telegraferes til Nord. Tlgrb. den 9de Juni: Et Lig er ilanddrevet ved Bjødstrup Strand nærved Kalø. Det formodes at være Liget af den forulykkede Sagførerfuldmægtig Busch, et af Ofrene ved Katastrofen den 22de Maj. Liget ankommer til Aarhus i Aften. - Demokraten meddeler i Morges, at Liget af Jens Carl Busch blev fundet ved Egens Strand nærmest Kalø. Det var i Opløsning. I Gaar Eftermiddags Kl. 4 afsejlede en Del af Roklubbens Bestyrelse til Egens og i Aftes returnerede man tilbage til Aarhus med Liget. Ved Ankomsten havde der samlet sig en Mængde Mennesker, hvoraf en Del med oprigtig Deltagelse fulgte Baaren til Sygehuset. Det antages, at det Tøj, man for nogen tid siden fandt ved Eeg, har tilhørt Busch. Lørdag Aften den 11te Juni 1892 Katastrofen ved Aarhus er det konstateret, at det er Liget af Ejnar Møller hos Vett & Wessel og ikke, som først antaget, Sagførerfuldmægtig Busch. Liget var en meget opløst Tilstand. Ansigtstrækkende var saaledes fuldstændig udviskede og af Tøjets Mærker var det vanskeligt at drage nogen Slutning. Det var egentlig kun af Ligets Fødder, at man bestemt kunde naa til en Afgjørelse af, hvem Liget var. Forsættes

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Januar, 1. kvartal 2010 - nr. 1-84. årgang Forsidefoto Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev lagde grundstenen til KRs nye klubhus.

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere