Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014"

Transkript

1 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan April 2014

2 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget internationalisering Den erhvervsvenlige kommune Flere nyetablerede virksomheder Øge overlevelsesgraden hos iværksættervirksomhederne Øge antallet af vækstiværksættere Mål Udvikle nye virksomheder Styrke eksisterende virksomheder Tiltrække investeringer, virksomheder og højtuddannet arbejdskraft Flere netværkssamarbejder Øget bæredygtighed Globale styrkepositioner Øge antallet af globalt orienterede iværksættere Mål Viden i verdensklasse Vision Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsby 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse Flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse 50% af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse Flere af de nyuddannede får job i regionen efter endt uddannelse Etablering af velkomstcenter / one-stop-shop i Aalborg Mål Den attraktive by Investeringer i byudvikling, erhverv og uddannelse i vækstaksen (infrastrukturdelen fremgår af satsning 3) Udvikling af nye og unikke oplevelsestilbud Flere internationale gæster og turister Mål Global og lokal tilgængelighed Aalborg Lufthavn positionerer sig som en af Danmarks 3 internationale lufthavne Aalborg Havn har positioneret sig som intelligent havn Vejnettet: Gennemførelse af udvalgte projekter Planlægning af letbane afklaret Sikring af elektronisk infrastruktur (bredbånd) i landdistriktet Stigning i detailhandlen i midtby, City Syd og udvalgte lokalcentre

3 Hvordan står det til i Aalborg? Konklusion Evaluering af Erhvervsplan 3 Aalborg er kommet godt gennem krisen og står stærkere i dag Under krisen - fra 2009 til mistede Aalborg jobs. Det er billigt sluppet, hvis vi sammenligner på landsplan. Hvis Aalborg havde taget sin forholdsmæssige andel af de tabte arbejdspladser i Danmark, så skulle vi have mistet jobs. Så relativt set har Aalborg klaret sig ret godt. De seneste tal viser, at vi har arbejdspladser i Aalborg Kommune og prognoser viser, at antallet af arbejdspladser vil stige i Aalborg i de kommende år. Samme tendens viser sig i ledighedstallene. Ledigheden i Aalborg steg under krisen, men den er steget relativt mindre end på landsplan. Den årelange overledighed, vi har haft i Aalborg, er blevet halveret under krisen, så vi ved indgangen til 2013 var tæt på landsgennemsnittet. Ledigheden falder fortsat svagt i Aalborg. Fra foråret 2013 til primo 2014 er forskellen imidlertid blevet større igen, da ledigheden er faldet mindre i Aalborg end på landsplan. Den positive tendens i antallet af arbejdspladser og ledighed bekræftes yderligere ved en stigning i BNP pr. indbygger i Aalborg og stigende produktivitet i Aalborg siden Aalborg har arbejdet for sagen Denne evaluering viser, at Aalborg Kommune sammen med sine partnere de senere år har arbejdet for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. På alle fem satsninger, som blev formuleret som prioriterede områder i Erhvervsplan har Aalborg igangsat og gennemført investeringer og initiativer. Indsatsen gør en forskel I stærkt samarbejde med centrale aktører medvirker Aalborg Kommunes indsats til at skabe en endnu mere global, attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsby. Vi kan ikke sætte lighedstegn direkte mellem Aalborg Kommunes indsats og hvordan udviklingen går i Aalborg med hensyn til antal arbejdspladser, produktivitet og værdiskabelse mv. Der er mange andre faktorer, der spiller ind på denne udvikling i en globaliseret verden. Men vi nærer en begrundet tro på, at de erhvervsinitiativer og resultater, som præsenteres i denne evaluering, har en positiv indvirkning på udviklingen af erhvervslivet og vores visioner for udviklingen. Der er fortsat udfordringer Selvom det går godt og der er mange gode tiltag i gang, er der altid forhold der kan blive bedre og udfordringer, der skal mødes. Vi har identificeret følgende udfordringer, som med fordel kan adresseres i de kommende års indsats og erhvervsstrategi, som skal udarbejdes i 2014: Produktivitet Globalisering og øget konkurrence Demografisk udvikling Mangel på faglærte og specialiseret arbejdskraft Vækstiværksættere Jobs til nyuddannede og højtuddannede Ikke alle virksomheder og iværksættere kender og bruger relevante tilbud Grøn omstilling Skabe en mere international by

4 4 Evaluering af Erhvervsplan Udvikling til Smart videns- og industriby Færre personer skaber øget omsætning og værditilvækst Både omsætning og værditilvækst er steget i Aalborg de senere år. Selvom erhvervene fremstilling, bygge og anlæg har faldende beskæftigelse, så øges deres omsætning og værdiskabelse. I erhvervene handel, hotel og transport ses et lignende billede. Populært sagt, kan det udtrykkes ved, at færre personer tjener flere penge. Dette er udtryk for den omstilling og effektivisering, der finder sted i erhvervene i disse år. De private tjenesteydelser har både haft økonomisk vækst og vækst i beskæftigelsen Øget omsætning og værditilvækst i alle erhverv Ændring fra , Aalborg Omsætning Værditilvækst Fuldtidsbeskæftigelse Fremstilling, bygge og anlæg Handel, hotel og transport Private tjenesteydelser Kilde: Danmarks Statistik Forskydning i beskæftigelsen Aalborg har de senere år oplevet en forskydning i beskæftigelsen, så der i dag er flere beskæftigede inden for service- og videnserhverv. Beskæftigelsen inden for de primære erhverv er derimod faldet de senere år. Det samme gælder beskæftigelsen inden for industri samt bygge- og anlægsbranchen Ændring i beskæftigelsen , Aalborg Primære erhverv Fremstilling, bygge og anlæg Handel, hotel og transport Private tjeneste ydelser Offentlige ydelser Kilde: Danmarks Statistik

5 Udsigt til flere arbejdspladser i Aalborg Evaluering af Erhvervsplan 5 Beskæftigelsen stiger i Aalborg Beskæftigelsestallene for 2013 viser, at der er 467 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg i 2013 sammenlignet med Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere steg med 0,6% i perioden. I Aarhus og København steg lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 0,7% og 0,5%, mens Odense oplever et fald i beskæftigelsen på 0,8%. I hele landet faldt beskæftigelsen med 0,7%. 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted ,4% -0,6% -0,8% -1,0% Aarhus Aalborg København Hele landet Odense Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg

6 6 Evaluering af Erhvervsplan 6 Evaluering af Ledigheden på vej ned Fald i ledigheden i Aalborg I februar 2014 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Bruttoledigheden faldt med 100 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til et fald på knap 2%. Bruttoledigheden er højere i Aalborg Kommune sammenlignet med hele landet. I Aalborg er 6,5% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,7% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i februar Højest ledighedsprocent blandt de årige Den højeste ledighedsprocent findes blandt de årige. Her er 11,4% af arbejdsstyrken ledige i februar Sammenlignet med året før faldt bruttoledigheden blandt de årige dog med 30 personer, svarende til et fald på lidt over 2%. Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Feb 2013 Feb 2014 Ændring Feb 2013 Feb 2014 I alt ,7% 6,5% år ,9% 5,7% år ,7% 11,4% år ,0% 7,3% år ,7% 5,4% år ,1% 5,6% 60 år og derover ,6% 4,2% Mænd ,0% 6,9% Kvinder ,2% 6,1% Anm.: Der findes ikke sæsonkorrigerede ledighedstal efter køn og alder på kommuneniveau. Og da ledigheden typisk falder i løbet af foråret for at stige igen i løbet af efteråret, er den faktiske ledighed i februar højere end den sæsonkorrigerede ledighed som ses i den nederste figur. Kilde: Danmarks Statistik Stabilt svagt faldende ledighedsniveau Den sæsonkorrigerede ledighed i Aalborg har ligget på et stabilt, svagt faldende niveau de seneste 4 år. I 2013 har den sæsonkorrigerede ledighed i Aalborg ligget på et niveau omkring 6,1%. Udvikling i den sæsonkorrigerede ledighed i procent af arbejdsstyrken 9,0% 8,0% København 7,0% Odense Aalborg 6,0% Aarhus 5,0% Hele landet 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan-07 apr jul okt jan-08 apr jul okt jan-09 apr jul okt jan-10 apr jul okt jan-11 apr jul okt jan-12 apr jul okt jan-13 apr jul okt jan-14 Kilde: Danmarks Statistik

7 Evaluering af Erhvervsplan 7 Stigende velstand og produktivitet Økonomisk velstand Aalborgs BNP var i 2011 lidt over 63 mia. kr. BNP pr. indbygger er et mål for økonomisk velstand. BNP pr. indbygger er kr. i Aalborg i Aalborg ligger et godt stykke over Region Nordjylland samlet set, men stadig et stykke under hele landet, hvor BNP pr. indbygger er på kr. Aalborg Region Nordjylland Hele landet BNP pr. indbygger Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 Stigende velstand i Aalborg Aalborg har haft stigende velstand i perioden Aalborg har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 0,4%. I samme periode har hele landet oplevet en årlig gennemsnitlig tilbagegang på -0,3%. Betragtes alene de to seneste år, hvor der er tilgængelige tal, har Aalborg oplevet en stigning i BNP på 1,4% pr. indbygger. Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. indbygger fra 2005 til 2011 Aalborg 0,4% Region Nordjylland 0,1% Hele landet -0,3% Note: Udviklingen er i 2005-kædede priser. BNP er opgjort på arbejdssted, indbyggertal på bopæl. Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 Stigende produktivitet i Aalborg Vækst i BNP pr. indbygger kan enten skabes ved at øge arbejdsindsatsen eller ved at skabe mere værdi pr. arbejdstime, dvs. øge produktiviteten. I perioden fra hvor produktiviteten var på sit højeste på 334 kr. pr. arbejdstime - til 2009 faldt produktiviteten i Aalborg med 2,5%. Sammenlignet hermed oplevede Region Nordjylland et fald på 3,7%. Fra 2009 til 2011 har Aalborg igen haft stigende produktivitet svarende til en vækst på 2,4%, hvormed produktiviteten i Aalborg næsten er på højde med niveauet for Udvikling i produktivitet Aalborg Region Nordjylland Note: Opgjort som BNP pr. arbejdstime i 2005-priser. Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013

8 8 Den erhvervsvenlige kommune Den erhvervsvenlige kommune Konklusion Den SYNLIGE erhvervskommune Aalborg Kommune har de senere år arbejdet med at gøre det endnu lettere at være virksomhed i Aalborg. Gennem øget dialog med virksomheder og erhvervsliv, opsøgende virksomhedskontakter, iværksætterrådgivning, servicemål mv. øver kommunen sig hele tiden på at blive bedre til at opfange virksomhedernes behov og handle derefter. For at synliggøre erhvervsindsatsen og gøre det lettere for virksomhederne at finde frem til den rette service, har Aalborg Kommune fornyet sin måde at arbejde med kommunikation om erhvervsbyen på. Bl.a. lanceres der i juni 2014 en ny hjemmeside med en særlig business-indgang, hvert år afholdes Morgenbriefing for kommunens virksomheder, som har sat deltagerrekord hver gang og Erhvervsafdelingen har i 2014 skiftet navn til BusinessAalborg. Fokus på erhvervsservice BusinessAalborg gennemfører hvert år over 300 opsøgende virksomhedsbesøg og knap 400 vejledninger af iværksættere. Begge dele har til formål at understøtte virksomhederne og iværksætterne med udgangspunkt i deres behov og aktuelle situation. I samarbejde med Væksthus Nordjylland, Norddanmarks EUkontor og Aalborg Samarbejdet tilbyder Aalborg Kommune en række programmer, arrangementer mv., der alle har til formål at styrke iværksættere og virksomheders udvikling, vækst og globalisering. I de senere år har indsatsen fokuseret meget på internationalisering og at styrke virksomhederne i den globale konkurrence. Bl.a. er Aalborg Kommune sammen med en række partnere gået stærkt ind i samarbejdet med Norge og de muligheder, der er på det buldrende norske marked for nordjyske virksomheder. Aalborg Kommune har de senere år også arbejdet på at styrke arbejdet omkring servicemål for vores erhvervsservice og gøre sagsbehandlingen for virksomheder så smidig som muligt. Gør indsatsen en forskel? På de følgende sider er oplistet de aktiviteter, Aalborg Kommune har igangsat for at skabe en stærkere erhvervsvenlig kommune. Spørgsmålet er så, om det har battet noget, hvilken forskel har de gjort for virksomhederne og samfundsøkonomien? Det er vanskeligt at påvise, hvordan indsatsen direkte har påvirket Aalborgs status og hvilke effekter indsatsen har haft. Men det er oplagt, at indsatsen har styrket Aalborgs status og bidraget til følgende effekter: Stigende produktivitet Stigende omsætning Faldende ledighed Flere arbejdspladser Stigende værditilvækst Stigende BNP pr. indbygger Høj overlevelsesgrad for iværksættere

9 Den erhvervsvenlige kommune 9 Den synlige erhvervskommune Navneskifte 19. marts 2014 skiftede Erhvervsafdelingen navn til Business Aalborg. Navneskiftet markerer, at Aalborg Kommune sætter ekstra fokus på, hvad vi kan tilbyde erhvervslivet, samtidig med at navnet kort og godt fortæller, at vores formål er at skabe de bedste betingelser for at starte og drive virksomhed i Aalborg og Nordjylland. Navneskiftet markerer desuden en øget professionalisering af kommunikationsindsatsen fremadrettet i forhold til den visuelle identitet og den eksterne kommunikation. Morgenbriefing Navneskiftet blev annonceret i forbindelse med Morgenbriefing 2014, hvor arrangementet blev afholdt for fjerde gang. Første gang fandt sted i Aalborg Lufthavn i forbindelse med præsentationen af Erhvervsplanen i marts Siden da er arrangementet afholdt i Kedelhallen i Nordkraft og senest i Multisalen i Deltagerantallet har været stigende gennem årene. I marts 2014 var mere end 700 erhvervsfolk til stede i Multisalen. Ny hjemmeside 15. juni 2014 går Aalborg Kommune i luften med en ny hjemmeside. Hjemmesiden får en særlig business-indgang for virksomheder og iværksættere, hvor relevant information er let tilgængeligt. Udviklingen af den samlede business-indgang er sket i samarbejde med de relevante aktører. BEDREOverblik I juni 2013 udkom det første nummer af BEDREOverblik, som er BusinessAalborgs kvartalsvise nyhedsbrev, der tager temperaturen på det aalborgensiske erhvervsliv. BEDREOverblik består hver gang af et skriftende tema og en fast kerne af statistisk materiale om erhvervsklimaet. Iværksætterkampagne I efteråret 2013 gennemførte BusinessAalborg en kampagne for at tiltrække flere iværksættere til kommunens rådgivningstilbud. Kampagnen indeholdt et rådgiverarrangement, radiospots samt bandereklamer på Nordjyske Arena og i Gigantium. Kampagnen gav straks udbytte i form af øget tilgang til iværksætterrådgivningen. Kampagnen fortsætter i form af bandereklamer på Nordjyske Arena og Gigantium. Servicemål Som den første kommune i landet fastsatte Aalborg Kommune i 2009 servicemål for vores erhvervsservice. Målene præciserer, hvad virksomhederne kan forvente af deres kontakt med Aalborg Kommune, og målene skærper interessen og incitamentet for at levere en professionel erhvervsservice for medarbejderne i kommunen. I efteråret 2012 blev der lavet en måling af servicemålene. Undersøgelsen viste at indsatsen i overvejende grad lever op til servicemålene og at der generelt er stor tilfredshed med indsatsen blandt de virksomheder, der benytter sig af de forskellige services. Arbejdet med servicemålene fortsætter og der er planlagt en gennemgang og revision af målene ultimo 2014.

10 10 Den erhvervsvenlige kommune 10 Den erhvervsvenlige kommune BEDREBusiness for virksomheder Udgangspunkt i virksomhedernes behov Erhvervsfremmeindsatsen i Aalborg tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Derfor gennemfører BusinessAalborg løbende opsøgende arbejde, hvor en stor del af kommunens virksomheder aflægges besøg. Tilbud til etablerede virksomheder BusinessAalborg tilbyder gratis og uvildig faglig sparring i forbindelse med etablering, drift og udvikling af virksomheder. For at styrke den enkelte virksomheds konkurrenceevne og position i markedet hjælper BusinessAalborg bl.a. med: Rådgivning og sparring om udviklingsmuligheder Formålet med besøgene er at få forståelse for, hvilke specifikke ønsker og behov, der findes i kommunens erhvervsliv, og at styrke dialogen og samarbejdet med den enkelte virksomhed. Information om og visitation til vækstprogrammer hos Væksthus Nordjylland Intern kompetenceudvikling Afdækning af vækstmuligheder gennem eksport og rådgivning om internationalisering Information om tilskudsmuligheder fra bl.a. EU og assistance med ansøgning dertil Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg Foråret 2014 Gratis kontaktformidling BusinessAalborg knytter kontakter mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor og brancheorganisationer. BusinessAalborg kan hjælpe med: Brobygning og kontaktskabelse til uddannelsesinstitutioner, f.eks. Aalborg Universitet og University College Nordjylland Kontaktformidling til myndigheder og private rådgivere Kontaktformidling til nationale og internationale samarbejdspartnere Henvisning til erhvervsklynger og netværk Strategisk InvesteringsProgram Strategisk InvesteringsProgram (SIP) understøtter strategisk udvikling i Nordjylland. Mulighederne for at søge støtte til udviklingsprojekter er mangfoldige, men det indledende arbejde, der kræves, afskrækker en del udviklingspotentielle virksomheder. SIP giver en hjælpende hånd til alle faser af ansøgningsprocessen - fra kobling mellem støttepulje og forretningsmodel til konkret sparring og opsætning i virksomheden - en hjælp, der tillader virksomhederne at koncentrere sig om dét de gør bedst.

11 Den erhvervsvenlige kommune 11 Globalisering GLOBAL GLOBAL er et EU-rammeprogram, hvor små og mellemstore nordjyske virksomheder kan få hjælp til at arbejde med hele virksomhedens internationale berøringsflade, og som resultat opnå øget vækst. GLOBAL er rettet mod SMV'er med vækst og globaliseringspotentiale. GLOBAL er inddelt i ni fokusområder. De tre samarbejdspartnere BusinessAalborg/Norddanmarks EU-kontor, Væksthus Nordjylland og Aalborg Universitet er ansvarlig for tre områder hver. Resultater I perioden er der opnået følgende resultater for aalborgensiske virksomheder. Der har i alt været 441 globale forløb med en samlet værdi af godkendte bevillinger på kr. A. Individuel kompetenceudvikling og Chef til leje 42 virksomheder B. Kompetenceudvikling i netværk 31 virksomheder C. Virksomhedsrådg. ved Eksportrådet 121 virksomheder D. Globale forsynings- og værdikæder 28 virksomheder E. Intensive kompetencemoduler for internationale SMV er 91 virksomheder F. Succesfuld international digitalisering 15 virksomheder G. Strategisk markeds- og kompetenceudvikling 36 virksomheder H. Virksomheder i strategisk internationalt samarbejde 27 virksomheder Enterprise Europe Network - EEN Målet med EEN er at assistere virksomheder og vidensaktører med etablering: på nye markeder via direkte samarbejde med udenlandske virksomheder af teknologisk samarbejde på tværs af grænser, herunder udbud og efterspørgsel af ny teknologi af projektsamarbejde, herunder projekter med støtte fra EU og andre Netværket arrangerer løbende aktiviteter målrettet virksomheder i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale aktører. Aktiviteterne foregår både i Danmark og i udlandet og har fokus på at give virksomheder ny viden og inspiration, indsigt i internationale muligheder samt skabe kontakt til udenlandske samarbejdspartnere. Med sine godt 600 kontorer i over 50 lande er EEN verdens største B 2 B-netværk. I Danmark findes 8 EEN kontorer, hvoraf Norddanmarks EU-Kontor (EEN Aalborg) er det ene. Netværket er etableret og medfinansieret af Europa Kommissionen. Resultater I perioden har EEN Aalborg: hjulpet 133 danske virksomheder med at skaffe direkte kontakt til udenlandske virksomheder. haft 843 forløb med danske virksomheder omkring internationalisering og eksport I. Strategiske innovative partnerskaber til emerging markets 67 virksomheder Access2Innovation Netværket Access2Innovation har til huse i Norddanmarks EU-kontor og er det initiativ, der udfylder GLOBAL-programmets fokusområde I. Access2Innovation handler om at få danske virksomheder ud på de voksende markeder, særligt i Østafrika. Det sker ved at sætte nordjyske virksomheder sammen med forskere og nødhjælpsorganisationer, der har en masse viden og lokal ekspertise. Gennem dette samarbejde kan virksomhederne udvikle produkter, så de passer præcis til behovene i Afrika. Udover at spare tid og penge, får virksomhederne også hjælp til at udvikle deres forretningsmodeller, så de passer til de lokale markeder. Resultater - Vækst i Afrika og arbejdspladser i Nordjylland Access2Innovation har siden opstarten i 2007 skabt 16 projekter inden for energi, fødevarer, vand og sanitet. Netværket har samarbejde med over 350 virksomheder, 7 NGO er og 4 universiteter. Gennem netværkets projekter er der siden 2007 skabt 7 nye virksomheder med 32 arbejdspladser primært i det nordjyske.

12 12 Den erhvervsvenlige kommune Bridge2Norway Aalborg har særdeles gode relationer til Norge og i særlig grad Stavanger-området. Aalborg Universitet har gode relationer til det lokale universitet, Aalborg Havn til den lokale havn og Aalborg Kommune til bystyret. I sommeren 2013 besøgte Aalborg Erhvervsråd Stavanger. Turen var en bekræftelse af det gode forhold og det store potentiale i Norge var meget tydeligt. Projekt BusinessBroen er en fælles nordjysk platform for de nordjyske projekter med fokus på Norge. En del af projektet er Bridge2Norway med projektledelse i Aalborg. Andre projekter er Nordjysk Eksportfremstød Norge med projektledelse i Frederikshavn og Norgesprojektet i Vendsyssel med projektledelse i Hjørring. Formålet med Bridge2Norway er at skabe en erhvervs- og videnskorridor mellem Sydnorge og Nordjylland. I første omgang er der fokus på at ruste de nordjyske virksomheder til det norske marked gennem eksportforberedende forløb samt at opbygge relationer gennem åbningen af et kontor i Stavanger. Kontoret i Stavanger er beliggende i Ipark på universitetsområdet. En af naboerne er Greater Stavanger, som er den lokale erhvervsfremmeorganisation. Samarbejdet med Greater Stavanger giver de nordjyske virksomheder direkte adgang til det norske erhvervsfremmesystem. Resultater Der er skabt en fælles identitet mellem projekterne i Nordjylland, der nu markedsføres samlet under navnet BusinessBroen I februar 2014 åbnede kontoret i Stavanger. Kontoret bemandes af en norsk konsulent, som hjælper virksomhederne med at opbygge relationer i området Henvendelserne til den norske konsulent er begyndt at indløbe. Samtidig er de første kontakter knyttet mellem nordjyske virksomheder og Greater Stavanger I løbet af sommeren og efteråret 2014 gennemføres eksportforberedende forløb for 20 virksomheder fra hele Nordjylland. Målet med forløbene er at ruste virksomhederne til at komme ind på det norske marked I foråret 2014 gennemføres et vidensseminar for virksomheder med interesse i Norge. Vidensseminaret klæder virksomhederne på i forhold til toldregler, kultur mv. så virksomhederne er rustet til at komme ind på det norske marked I efteråret udbydes delegationsrejser for interesserede virksomheder Ansvarlig: BusinessAalborg Partnere: Aalborg Samarbejdet, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Aalborg Universitet, Væksthus Nordjylland

13 Den erhvervsvenlige kommune 13 BEDREStart for Iværksættere Tilbud til iværksættere BusinessAalborg hjælper iværksættere trygt og godt fra start i forbindelse med overvejelser om at starte egen virksomhed. BusinessAalborg tilbyder bl.a.: Individuel iværksætterrådgivning Iværksætterarrangementer og iværksætterkurser Kontaktformidling til myndigheder og private rådgivere Information og visitation til iværksætterprogrammer med mulighed for økonomisk støtte Særlige forløb målrettet etniske iværksættere Gratis rådgivning om forretningsidé BusinessAalborg tilbyder op til fem timers gratis rådgivning til iværksættere, hvor iværksætterens virksomhedsidé og forretningsplan gennemgås. Iværksætterindsatsen består af en række aktiviteter der gennemføres i samarbejde med Væksthus Nordjylland og Aalborg Samarbejdet. Fælles for aktiviteterne er, at de har til formål at yde direkte service til iværksætterne eller medvirke til at skabe en iværksætterkultur. Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) Nordjysk Iværksætter Netværk er et tilbud til alle iværksættere, der forventer at leve af virksomheden et år efter opstart. Adgangen findes gennem de lokale erhvervskontorer. Til en pris af kr. kan iværksætteren få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. Resultater iværksættere i basisrådgivning i perioden kvt iværksættere i udvidet rådgivning hos professionelle rådgivere i perioden Aftercare Udvikling i antal CVR-registreringer, nye virksomheder og iværksættere i rådgivning, Aalborg Kommune Nye CVR numre Nye virksomheder Iværksættere i NIN-rådgivning Fra sommeren 2011 har BusinessAalborg gennemført aftercare, hvor iværksætterne kontaktes senest et år efter den første vejledning for at sikre, at de fortsat får den sparring og vejledning, de har behov for. Derudover indhentes viden om iværksætternes overlevelsesgrad, status, vækstpotentiale og udfordringer. Resultater 615 aftercare-kontakter siden juli Anm.: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. Vækstiværksætterprogrammet (VIP) Vækstiværksætterprogrammet er for virksomheder med ambitioner om at vækste til en omsætning på 5 mio. kr. og fem ansatte i løbet af de første fem år. Adgang til programmet sker på baggrund af en systematisk screening af alle iværksættere. VIP erne tilbydes en særlig Vækst-pakke af rådgivningstilbud. Resultater 61 VIP-sager Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, NIN og NNerhverv

14 14 Den erhvervsvenlige kommune BEDREStart for iværksættere Iværksætteraften Hvert år afholdes iværksætteraften i forbindelse med den internationale iværksætteruge. Iværksætteraften har med sit rådgivermarked og sine oplæg fra scenen til formål at understøtte iværksætterkulturen. Deltagerne er en blanding af etablerede iværksættere og nysgerrige med en iværksætter i maven. Resultater deltagere til iværksætteraften i perioden Hvert år er der sat ny deltagerrekord. I 2013 deltog 520 i arrangementet Etnisk Erhvervsfremme Etnisk Erhvervsfremme skal medvirke til at forbedre mulighederne for nydanskeres start og drift af egen virksomhed. Indsatsen har fokus på både iværksættere og expats, ligesom der gøres en særlig indsats for nydanske kvinder. I Nordjylland har man valgt at forlænge projektet til udgangen af 2014 gennem en bevilling fra Aalborg Samarbejdet. Resultater 287 vejledningskontakter med nydanske iværksættere 21 vejledningskontakter med unge under uddannelse Iværksætteruddannelsen Iværksætteruddannelsen giver nye iværksættere indsigt i opstart og drift af deres egen virksomhed, iværksætternes stærke og svage sider samt mulighederne og truslerne i omgivelserne. Kurserne er inddelt i fire trin, hvor deltagerne får en lang række nyttige informationer og redskaber til start af egen virksomhed. Resultater 730 kursister i Aalborg i perioden mentorforløb for nydanske iværksættere 6 etablerede iværksætternetværk 13 vejledningskontakter med expats 5 aftaler med samarbejdspartnere til vejledning og netværk for expats 21 møder med samarbejdspartnere og expats 100% 80% Overlevelse efter etablering, nye CVR-registreringer i Aalborg New Bizz Zone New Bizz Zone er de seneste fire år blevet afviklet i forbindelse med forårsmessen i Aalborg Kongres og Kultur Center. Arrangementet består dels af stande til 30 iværksættervirksomheder med forbrugerrettede produkter og dels af oplæg på scenen ved rådgivere og iværksættere. Resultater Alle stande udsolgt i perioden % 40% Tilfredshedsmålinger blandt de deltagende iværksættere vidner om stor tilfredshed både med salget og opnåede erfaringer. 20% 0% 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år Kilde: NNerhverv

15 Globale styrkepositioner 15 Globale styrkepositioner Konklusion Klyngerne bliver stærkere Aalborg Kommune samarbejder med en række partnere om at styrke erhvervsklynger og branchenetværk inden for de fire styrkepositioner: Energi & Miljø - HUB North, FleksEnergi og NBE IKT & Digitale medier - BrainsBusiness, Shareplay, Platform4 mv. Sundhedsteknologi - BioMed Community, Fremtidens Plejehjem og velfærdsinnovation Arctic Business - Arctic Consensus og Arctic Business Network Alle branchenetværkene er veletablerede og udvikler sig positivt. De har alle haft stigende medlemstal og opbakning til deres arrangementer fra virksomheder og relevante aktører. Netværkene arbejder alle på at skabe synlighed om deres resultater og hvad virksomhederne kan få ud af at være med i netværkene. Netværkene er derfor ved at være kendte brands, som virksomhederne søger til og som er kendte både for erhvervet og for offentligheden. Hvordan går det styrkepositionerne? Erhvervet Energi og miljø er det mest specialiserede i Aalborg målt på beskæftigelse, jf. figuren nedenfor, og erhvervet har oplevet en vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2012, som er det seneste år, der er tal for. IT og kommunikation er det næstmest specialiserede erhverv i Aalborg og er samtidig et af de største erhverv i Aalborg målt på beskæftigelse. Erhvervet har oplevet en mindre tilbagegang i beskæftigelsen fra Ser man alene på det seneste år, har erhvervet haft stigende beskæftigelse. Medico/sundhed er det mindst specialiserede erhverv i Aalborg og samtidig et af de mindste erhverv. Erhvervet har oplevet fremgang i beskæftigelsen fra På denne styrkeposition handler indsatsen om at omsætte og udnytte den store videns- og uddannelsesmæssige kapacitet på AAU og Universitetshospitalet til at skabe virksomheder, arbejdspladser og forretningsmuligheder. Arctic Business kan ikke identificeres i statistikken og er derfor ikke med i nedenstående figur. Vi ved dog, at et stigende antal virksomheder er interesseret i indsatsen og direkte eller indirekte er afhængig af Grønlandstrafikken. Specialisering og vækst i den private sektor målt i beskæftigelse i Aalborg Kommune Specialisering og vækst Et specialiseret erhverv er karakteriseret ved at fylde meget i Aalborg Kommune sammenlignet med, hvad det fylder på landsplan målt på beskæftigelse. Når et erhverv er specialiseret i Aalborg, er det tegn på, at regionen har opbygget særlige forudsætninger, som gør det attraktivt at være placeret i regionen - eksempelvis let adgang til underleverandører og specialiseret arbejdskraft eller gode muligheder for at udveksle viden og kompetence med andre relaterede virksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Jo længere til højre i figuren et erhverv befinder sig, jo mere er området specialiseret i Aalborg Kommune. Jo højere oppe et erhverv befinder sig, jo større beskæftigelsesmæssig vækst har der været i perioden Jo større boblen er, jo flere personer beskæftiger erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik

16 16 Globale styrkepositioner Energi & Miljø Hub North Hub North er et nordjysk erhvervsnetværk, der rummer medlemmer fra hele vindmølleindustriens værdikæde. Det centrale formål med netværket er at synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustri, så de derved får bedre konkurrencevilkår på globalt plan. Hub North er begyndt at sætte fokus på, at få samarbejder uden for Nordjylland. De har blandt andet startet samarbejde med Offshoreenergy.dk, der hører hjemme i Esbjerg. Hub North og Offshoreenergy.dk stræber efter de samme mål om at sikre danske virksomheder de bedst mulige betingelser for fortsat vækst, udvikling og eksport. Hub North kan derfor se gevinsten i et fremtidigt samarbejde. Samarbejdet fokuserer ligeledes på at promovere den danske vindmølleindustri på globalt plan. Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: Uddannelses- og videninstitutioner, interesseorganisationer, Aalborg Havn m.fl. Tidsramme: , parterne arbejder på videreførelse af Hub North efter vindforskere Aalborg Universitet har stor interesse i vindmølleteknologi. En ny kortlægning af universitetets forskning viser, at der i øjeblikket er knap 100 PhD er, der forsker inden for vind. Hub North Resultater 2012 til 2014* Medlemmer i netværket Virksomhedsbesøg Besøgende på hubnorth.dk *Tallene er akkumuleret fra 2011 Aktiviteter i Hub North Samarbejdsaftale med Offshoreenergy.dk i Esbjerg Deltagelse på EWEA (Vindmøllemesse) 2012, 2013 samt EWEA Offshore 2013 Kontakter til netværk i Skotland, Norge, Tyrkiet, Tyskland og Frankrig Arrangør af konferencen Wind Industry Future Directions 2013 med 200 deltagere I 2013 blev der afholdt 12 arrangementer med 700 deltagere Bronzecertificering hos ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis)

17 Globale styrkepositioner 17 FleksEnergi FleksEnergi er et netværk med fokus på at styrke den nordjyske fjernvarmesektor. Målet er at skabe forudsætninger for udvikling og realisering af fremtidens kollektive varmeløsninger og derigennem medvirke til en fælles løsning på klimaudfordringer og forsyningssikkerhed. FleksEnergis målsætning skal bl.a. nås gennem udfasning af de fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen og udvikling af regionens helt særlige kompetencer på området. Nordjylland er førende på områder som fjernvarmerør, solvarmeanlæg, biogasanlæg og fjernkøling, samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning. I FleksEnergi samles hele værdikæden af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og forskere, for sammen at styrke disse kompetencer, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen. Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: Rådgivere, forskere, varmeværker og nordjyske kommuner. Tidsramme: , partnerne arbejder på videreførelse af FleksEnergi efter Aktiviteter i FleksEnergi Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE) Kontakt til netværk i Tyskland og Norge Deltagelse på Fjernvarmedagene i Norge Initiativtager til samarbejde om strategisk energiplanlægning i nordjyske kommuner Arrangør af Danmarks første messe om varmepumper i fjernvarmesystemet i 2013 med 125 deltagere Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling er et forum hvor bæredygtig erhvervsudvikling bliver sat på dagsordenen. Formålet med netværket er at styrke medlemsvirksomhedernes grønne konkurrenceevne gennem målrettet indsats for miljø og energimæssig bæredygtighed. Aktører: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Business Aalborg, Hjørring Kommune, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Nord. Internationalisering På opfordring fra netværkets virksomheder har FleksEnergi sat fokus på internationalisering af indsatsen. Der arbejdes især med eksportmuligheder til det nordtyske marked som har igangsat massive investeringer indenfor energiproduktion og dermed muligheder for danske producenter. Der arbejdes også med udvikling af engelsk og tysk hjemmeside og præsentationsmateriale af både virksomheder og FleksEnergi. FleksEnergi - Resultater 2012 til 2014* Medlemmer i netværket ** Virksomhedsbesøg Antal arrangementer/ antal deltagere 5/263 19/1.150 Besøgende på Fleksenergi.dk 1.450*** * Tallene er akkumuleret fra 2009 ** 32 nye medlemmer i 1. kvartal 2014, hvilket vidner om aktivitet i netværket *** Siden november 2011

18 18 Globale styrkepositioner IKT & Digitale medier BrainsBusiness BrainsBusiness er et regionalt klyngeinitiativ inden for informations- og kommunikationsteknologi. Formålet er at støtte og udvikle klyngens medlemmer, styrke deres konkurrencemæssige position samt fremme innovation og vækst i branchen, for derved at skabe flere arbejdspladser og samtidig katalysere vækst i andre brancher. Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: ICTNORCOM Business Forum, Aalborg Universitet og Region Nordjylland. Tidsramme: , parterne arbejder på videreførelse af BrainsBusiness efter Guldcertificering I oktober 2013 blev BrainsBusiness guldcertificeret - en anerkendelse for at være en af Europas mest velfungerende klynger. Det er første gang EU-kommissionen tildeler certificeringen til en dansk regional klynge og det er første gang den tildeles en dansk IKT-klynge. Med guldcertificeringen forventer BrainsBusiness at kunne skabe merværdi for klyngens medlemmer, ved at sikre lettere adgang til funding, få mere international omtale samt skabe relationer til andre certificerede klynger med henblik på samarbejde. Resultater 135 betalende medlemsvirksomheder deltagere ved BrainsBusiness arrangementer 20 fokusnetværksmøder 55 presseomtale BrainsBusiness Award 2013 BrainsBusiness Awarden uddeles hvert år til Nordjyllands mest innovative virksomhed, organisation eller person. I 2013 blev vinderen virksomheden Xtel ApS. Smart City Aalborg Flere kræfter i Aalborg, herunder AAU og Aalborg Kommune, er det seneste år begyndt at arbejde med begrebet Smart City. Smart City Aalborg handler om, at Aalborg gennem udnyttelse af IKT, via smart ledelse og samarbejde mellem erhvervsliv, borgere, vidensinstitutioner og offentlige aktører kan blive et smart og bæredygtigt vækstcentrum i Norddanmark. BrainsBusiness er en aktiv sparringspartner i arbejdet med Smart City. Titlen som vinder af BrainsBusiness Award har haft stor betydning for Xtel. Titlen giver en første blåstempling af vores virksomhed. Det er klart blevet lettere at komme igennem til den første snak med nye kunder, som ellers er en af de største udfordringer som underleverandør, fortæller CEO Torben Lund Clement.

19 Globale styrkepositioner 19 Shareplay Shareplay er et netværk inden for Cross Media, der har fokus på at fremme tværmediale samarbejder. Shareplay sikrer, at der bliver udviklet tilbud, der styrker realiseringen af erhvervspotentialet inden for cross media i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Udgangspunktet for arbejdet i Shareplay er at arbejde med medier på en ny måde. Det handler om at krydse mediegrænser, anvende nye teknologier og krydse brancher for derved at skabe anderledes brugeroplevelser. Shareplay tæller over medlemmer, herunder medlemmer fra Dreamgames og Dreammedia. Ansvarlig: BusinessAalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: Filmby Aarhus, Alexandra institut Aarhus, Animationsskolen Viborg Resultater Ugentlige gamejams på Platform4 Formelt samarbejde mellem Filmby Århus, Animationsskolen Viborg og Aalborg/Platform4 gennem et "Bermuda-projekt, der har til formål at hjælpe græsrødderne i de tre byer til at samarbejde og co-create på tværs af geografi og faggrænser. Etableret en fond, der har hjulpet virksomhederne i de to regioner med at udvikle nye produkter og samarbejdsrelationer til stor gavn for den samlede erhvervsudvikling. Fokusnetværk Shareplay har to fokusnetværk, Dreamgames og Dreammedia. Dreamgames henvender sig til dem der har interesse og virke inden for computerspil og interaktive digitale medier. Dreammedia henvender sig til dem, der har tilknytning til mediebranchen og den digitale indholdsindustri i Nordjylland. Platform4 Platform 4 er et kreativt iværksættermiljø, hvor der er rum for digitale kunstarter og hvor spirende virksomheder kan udvikle sig. Krydsninger mellem kunst, teknologi og kulturarv er oplagte i forhold til at finde nicher inden for oplevelsesøkonomien.

20 20 Globale styrkepositioner Sundhedsteknologi BioMed Community Aktiviteter i BioMed Community BioMed Community er en nordjysk klyngeorganisation inden for sundheds- og velfærdsteknologi. BioMed Community arbejder på at fremme og udvikle mulighederne for de nordjyske virksomheder. Klyngen har fokus på at forbedre de forretningsmæssige kompetencer i de lokale virksomheder, samt at tiltrække investeringer og yderligere erhvervsaktivitet, der kan bidrage til at udvikle regionen. Målene er at tiltrække flere virksomheder og jobs til Nordjylland, samt at skabe større synlighed og branding heraf. Medarrangør af MedTech Nordic Investing and Partnering event i Finland 2013 Delegationsrejse til Kina, med henblik på at gøre deltagerne klogere på det kinesiske marked BioMed Community har indgået et samarbejde med to andre klynger om et innovationsnetværk på tværs af Danmark BioMed Community er medarrangør af ConhIT konferencen i Berlin Europas største sundheds-it konference BioMed Communy arbejder med følgende indsatsområder: Fremme vækst i iværksætteri og virksomheder Skærpelse af regionens MedTech forretningskomptencer Offentlig og privat innovation Klyngeorganisationens udvikling og internationalt klyngesamarbejde Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet Partnere: Aalborg Sygehus og AAU Resultater i betalende medlemsvirksomheder og organisationer > unikke besøg på 42 virksomhedsbesøg 9 ERFA møder med 111 deltagere i alt Bronzecertificering hos ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis, EU kommissionen) Tidsramme: , partnerne arbejder på videreførelse af BioMed Community efter 2014.

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere