Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014"

Transkript

1 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan April 2014

2 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget internationalisering Den erhvervsvenlige kommune Flere nyetablerede virksomheder Øge overlevelsesgraden hos iværksættervirksomhederne Øge antallet af vækstiværksættere Mål Udvikle nye virksomheder Styrke eksisterende virksomheder Tiltrække investeringer, virksomheder og højtuddannet arbejdskraft Flere netværkssamarbejder Øget bæredygtighed Globale styrkepositioner Øge antallet af globalt orienterede iværksættere Mål Viden i verdensklasse Vision Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsby 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse Flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse 50% af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse Flere af de nyuddannede får job i regionen efter endt uddannelse Etablering af velkomstcenter / one-stop-shop i Aalborg Mål Den attraktive by Investeringer i byudvikling, erhverv og uddannelse i vækstaksen (infrastrukturdelen fremgår af satsning 3) Udvikling af nye og unikke oplevelsestilbud Flere internationale gæster og turister Mål Global og lokal tilgængelighed Aalborg Lufthavn positionerer sig som en af Danmarks 3 internationale lufthavne Aalborg Havn har positioneret sig som intelligent havn Vejnettet: Gennemførelse af udvalgte projekter Planlægning af letbane afklaret Sikring af elektronisk infrastruktur (bredbånd) i landdistriktet Stigning i detailhandlen i midtby, City Syd og udvalgte lokalcentre

3 Hvordan står det til i Aalborg? Konklusion Evaluering af Erhvervsplan 3 Aalborg er kommet godt gennem krisen og står stærkere i dag Under krisen - fra 2009 til mistede Aalborg jobs. Det er billigt sluppet, hvis vi sammenligner på landsplan. Hvis Aalborg havde taget sin forholdsmæssige andel af de tabte arbejdspladser i Danmark, så skulle vi have mistet jobs. Så relativt set har Aalborg klaret sig ret godt. De seneste tal viser, at vi har arbejdspladser i Aalborg Kommune og prognoser viser, at antallet af arbejdspladser vil stige i Aalborg i de kommende år. Samme tendens viser sig i ledighedstallene. Ledigheden i Aalborg steg under krisen, men den er steget relativt mindre end på landsplan. Den årelange overledighed, vi har haft i Aalborg, er blevet halveret under krisen, så vi ved indgangen til 2013 var tæt på landsgennemsnittet. Ledigheden falder fortsat svagt i Aalborg. Fra foråret 2013 til primo 2014 er forskellen imidlertid blevet større igen, da ledigheden er faldet mindre i Aalborg end på landsplan. Den positive tendens i antallet af arbejdspladser og ledighed bekræftes yderligere ved en stigning i BNP pr. indbygger i Aalborg og stigende produktivitet i Aalborg siden Aalborg har arbejdet for sagen Denne evaluering viser, at Aalborg Kommune sammen med sine partnere de senere år har arbejdet for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. På alle fem satsninger, som blev formuleret som prioriterede områder i Erhvervsplan har Aalborg igangsat og gennemført investeringer og initiativer. Indsatsen gør en forskel I stærkt samarbejde med centrale aktører medvirker Aalborg Kommunes indsats til at skabe en endnu mere global, attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsby. Vi kan ikke sætte lighedstegn direkte mellem Aalborg Kommunes indsats og hvordan udviklingen går i Aalborg med hensyn til antal arbejdspladser, produktivitet og værdiskabelse mv. Der er mange andre faktorer, der spiller ind på denne udvikling i en globaliseret verden. Men vi nærer en begrundet tro på, at de erhvervsinitiativer og resultater, som præsenteres i denne evaluering, har en positiv indvirkning på udviklingen af erhvervslivet og vores visioner for udviklingen. Der er fortsat udfordringer Selvom det går godt og der er mange gode tiltag i gang, er der altid forhold der kan blive bedre og udfordringer, der skal mødes. Vi har identificeret følgende udfordringer, som med fordel kan adresseres i de kommende års indsats og erhvervsstrategi, som skal udarbejdes i 2014: Produktivitet Globalisering og øget konkurrence Demografisk udvikling Mangel på faglærte og specialiseret arbejdskraft Vækstiværksættere Jobs til nyuddannede og højtuddannede Ikke alle virksomheder og iværksættere kender og bruger relevante tilbud Grøn omstilling Skabe en mere international by

4 4 Evaluering af Erhvervsplan Udvikling til Smart videns- og industriby Færre personer skaber øget omsætning og værditilvækst Både omsætning og værditilvækst er steget i Aalborg de senere år. Selvom erhvervene fremstilling, bygge og anlæg har faldende beskæftigelse, så øges deres omsætning og værdiskabelse. I erhvervene handel, hotel og transport ses et lignende billede. Populært sagt, kan det udtrykkes ved, at færre personer tjener flere penge. Dette er udtryk for den omstilling og effektivisering, der finder sted i erhvervene i disse år. De private tjenesteydelser har både haft økonomisk vækst og vækst i beskæftigelsen Øget omsætning og værditilvækst i alle erhverv Ændring fra , Aalborg Omsætning Værditilvækst Fuldtidsbeskæftigelse Fremstilling, bygge og anlæg Handel, hotel og transport Private tjenesteydelser Kilde: Danmarks Statistik Forskydning i beskæftigelsen Aalborg har de senere år oplevet en forskydning i beskæftigelsen, så der i dag er flere beskæftigede inden for service- og videnserhverv. Beskæftigelsen inden for de primære erhverv er derimod faldet de senere år. Det samme gælder beskæftigelsen inden for industri samt bygge- og anlægsbranchen Ændring i beskæftigelsen , Aalborg Primære erhverv Fremstilling, bygge og anlæg Handel, hotel og transport Private tjeneste ydelser Offentlige ydelser Kilde: Danmarks Statistik

5 Udsigt til flere arbejdspladser i Aalborg Evaluering af Erhvervsplan 5 Beskæftigelsen stiger i Aalborg Beskæftigelsestallene for 2013 viser, at der er 467 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg i 2013 sammenlignet med Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere steg med 0,6% i perioden. I Aarhus og København steg lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 0,7% og 0,5%, mens Odense oplever et fald i beskæftigelsen på 0,8%. I hele landet faldt beskæftigelsen med 0,7%. 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted ,4% -0,6% -0,8% -1,0% Aarhus Aalborg København Hele landet Odense Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg

6 6 Evaluering af Erhvervsplan 6 Evaluering af Ledigheden på vej ned Fald i ledigheden i Aalborg I februar 2014 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Bruttoledigheden faldt med 100 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til et fald på knap 2%. Bruttoledigheden er højere i Aalborg Kommune sammenlignet med hele landet. I Aalborg er 6,5% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,7% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i februar Højest ledighedsprocent blandt de årige Den højeste ledighedsprocent findes blandt de årige. Her er 11,4% af arbejdsstyrken ledige i februar Sammenlignet med året før faldt bruttoledigheden blandt de årige dog med 30 personer, svarende til et fald på lidt over 2%. Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Feb 2013 Feb 2014 Ændring Feb 2013 Feb 2014 I alt ,7% 6,5% år ,9% 5,7% år ,7% 11,4% år ,0% 7,3% år ,7% 5,4% år ,1% 5,6% 60 år og derover ,6% 4,2% Mænd ,0% 6,9% Kvinder ,2% 6,1% Anm.: Der findes ikke sæsonkorrigerede ledighedstal efter køn og alder på kommuneniveau. Og da ledigheden typisk falder i løbet af foråret for at stige igen i løbet af efteråret, er den faktiske ledighed i februar højere end den sæsonkorrigerede ledighed som ses i den nederste figur. Kilde: Danmarks Statistik Stabilt svagt faldende ledighedsniveau Den sæsonkorrigerede ledighed i Aalborg har ligget på et stabilt, svagt faldende niveau de seneste 4 år. I 2013 har den sæsonkorrigerede ledighed i Aalborg ligget på et niveau omkring 6,1%. Udvikling i den sæsonkorrigerede ledighed i procent af arbejdsstyrken 9,0% 8,0% København 7,0% Odense Aalborg 6,0% Aarhus 5,0% Hele landet 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan-07 apr jul okt jan-08 apr jul okt jan-09 apr jul okt jan-10 apr jul okt jan-11 apr jul okt jan-12 apr jul okt jan-13 apr jul okt jan-14 Kilde: Danmarks Statistik

7 Evaluering af Erhvervsplan 7 Stigende velstand og produktivitet Økonomisk velstand Aalborgs BNP var i 2011 lidt over 63 mia. kr. BNP pr. indbygger er et mål for økonomisk velstand. BNP pr. indbygger er kr. i Aalborg i Aalborg ligger et godt stykke over Region Nordjylland samlet set, men stadig et stykke under hele landet, hvor BNP pr. indbygger er på kr. Aalborg Region Nordjylland Hele landet BNP pr. indbygger Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 Stigende velstand i Aalborg Aalborg har haft stigende velstand i perioden Aalborg har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 0,4%. I samme periode har hele landet oplevet en årlig gennemsnitlig tilbagegang på -0,3%. Betragtes alene de to seneste år, hvor der er tilgængelige tal, har Aalborg oplevet en stigning i BNP på 1,4% pr. indbygger. Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. indbygger fra 2005 til 2011 Aalborg 0,4% Region Nordjylland 0,1% Hele landet -0,3% Note: Udviklingen er i 2005-kædede priser. BNP er opgjort på arbejdssted, indbyggertal på bopæl. Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 Stigende produktivitet i Aalborg Vækst i BNP pr. indbygger kan enten skabes ved at øge arbejdsindsatsen eller ved at skabe mere værdi pr. arbejdstime, dvs. øge produktiviteten. I perioden fra hvor produktiviteten var på sit højeste på 334 kr. pr. arbejdstime - til 2009 faldt produktiviteten i Aalborg med 2,5%. Sammenlignet hermed oplevede Region Nordjylland et fald på 3,7%. Fra 2009 til 2011 har Aalborg igen haft stigende produktivitet svarende til en vækst på 2,4%, hvormed produktiviteten i Aalborg næsten er på højde med niveauet for Udvikling i produktivitet Aalborg Region Nordjylland Note: Opgjort som BNP pr. arbejdstime i 2005-priser. Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013

8 8 Den erhvervsvenlige kommune Den erhvervsvenlige kommune Konklusion Den SYNLIGE erhvervskommune Aalborg Kommune har de senere år arbejdet med at gøre det endnu lettere at være virksomhed i Aalborg. Gennem øget dialog med virksomheder og erhvervsliv, opsøgende virksomhedskontakter, iværksætterrådgivning, servicemål mv. øver kommunen sig hele tiden på at blive bedre til at opfange virksomhedernes behov og handle derefter. For at synliggøre erhvervsindsatsen og gøre det lettere for virksomhederne at finde frem til den rette service, har Aalborg Kommune fornyet sin måde at arbejde med kommunikation om erhvervsbyen på. Bl.a. lanceres der i juni 2014 en ny hjemmeside med en særlig business-indgang, hvert år afholdes Morgenbriefing for kommunens virksomheder, som har sat deltagerrekord hver gang og Erhvervsafdelingen har i 2014 skiftet navn til BusinessAalborg. Fokus på erhvervsservice BusinessAalborg gennemfører hvert år over 300 opsøgende virksomhedsbesøg og knap 400 vejledninger af iværksættere. Begge dele har til formål at understøtte virksomhederne og iværksætterne med udgangspunkt i deres behov og aktuelle situation. I samarbejde med Væksthus Nordjylland, Norddanmarks EUkontor og Aalborg Samarbejdet tilbyder Aalborg Kommune en række programmer, arrangementer mv., der alle har til formål at styrke iværksættere og virksomheders udvikling, vækst og globalisering. I de senere år har indsatsen fokuseret meget på internationalisering og at styrke virksomhederne i den globale konkurrence. Bl.a. er Aalborg Kommune sammen med en række partnere gået stærkt ind i samarbejdet med Norge og de muligheder, der er på det buldrende norske marked for nordjyske virksomheder. Aalborg Kommune har de senere år også arbejdet på at styrke arbejdet omkring servicemål for vores erhvervsservice og gøre sagsbehandlingen for virksomheder så smidig som muligt. Gør indsatsen en forskel? På de følgende sider er oplistet de aktiviteter, Aalborg Kommune har igangsat for at skabe en stærkere erhvervsvenlig kommune. Spørgsmålet er så, om det har battet noget, hvilken forskel har de gjort for virksomhederne og samfundsøkonomien? Det er vanskeligt at påvise, hvordan indsatsen direkte har påvirket Aalborgs status og hvilke effekter indsatsen har haft. Men det er oplagt, at indsatsen har styrket Aalborgs status og bidraget til følgende effekter: Stigende produktivitet Stigende omsætning Faldende ledighed Flere arbejdspladser Stigende værditilvækst Stigende BNP pr. indbygger Høj overlevelsesgrad for iværksættere

9 Den erhvervsvenlige kommune 9 Den synlige erhvervskommune Navneskifte 19. marts 2014 skiftede Erhvervsafdelingen navn til Business Aalborg. Navneskiftet markerer, at Aalborg Kommune sætter ekstra fokus på, hvad vi kan tilbyde erhvervslivet, samtidig med at navnet kort og godt fortæller, at vores formål er at skabe de bedste betingelser for at starte og drive virksomhed i Aalborg og Nordjylland. Navneskiftet markerer desuden en øget professionalisering af kommunikationsindsatsen fremadrettet i forhold til den visuelle identitet og den eksterne kommunikation. Morgenbriefing Navneskiftet blev annonceret i forbindelse med Morgenbriefing 2014, hvor arrangementet blev afholdt for fjerde gang. Første gang fandt sted i Aalborg Lufthavn i forbindelse med præsentationen af Erhvervsplanen i marts Siden da er arrangementet afholdt i Kedelhallen i Nordkraft og senest i Multisalen i Deltagerantallet har været stigende gennem årene. I marts 2014 var mere end 700 erhvervsfolk til stede i Multisalen. Ny hjemmeside 15. juni 2014 går Aalborg Kommune i luften med en ny hjemmeside. Hjemmesiden får en særlig business-indgang for virksomheder og iværksættere, hvor relevant information er let tilgængeligt. Udviklingen af den samlede business-indgang er sket i samarbejde med de relevante aktører. BEDREOverblik I juni 2013 udkom det første nummer af BEDREOverblik, som er BusinessAalborgs kvartalsvise nyhedsbrev, der tager temperaturen på det aalborgensiske erhvervsliv. BEDREOverblik består hver gang af et skriftende tema og en fast kerne af statistisk materiale om erhvervsklimaet. Iværksætterkampagne I efteråret 2013 gennemførte BusinessAalborg en kampagne for at tiltrække flere iværksættere til kommunens rådgivningstilbud. Kampagnen indeholdt et rådgiverarrangement, radiospots samt bandereklamer på Nordjyske Arena og i Gigantium. Kampagnen gav straks udbytte i form af øget tilgang til iværksætterrådgivningen. Kampagnen fortsætter i form af bandereklamer på Nordjyske Arena og Gigantium. Servicemål Som den første kommune i landet fastsatte Aalborg Kommune i 2009 servicemål for vores erhvervsservice. Målene præciserer, hvad virksomhederne kan forvente af deres kontakt med Aalborg Kommune, og målene skærper interessen og incitamentet for at levere en professionel erhvervsservice for medarbejderne i kommunen. I efteråret 2012 blev der lavet en måling af servicemålene. Undersøgelsen viste at indsatsen i overvejende grad lever op til servicemålene og at der generelt er stor tilfredshed med indsatsen blandt de virksomheder, der benytter sig af de forskellige services. Arbejdet med servicemålene fortsætter og der er planlagt en gennemgang og revision af målene ultimo 2014.

10 10 Den erhvervsvenlige kommune 10 Den erhvervsvenlige kommune BEDREBusiness for virksomheder Udgangspunkt i virksomhedernes behov Erhvervsfremmeindsatsen i Aalborg tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Derfor gennemfører BusinessAalborg løbende opsøgende arbejde, hvor en stor del af kommunens virksomheder aflægges besøg. Tilbud til etablerede virksomheder BusinessAalborg tilbyder gratis og uvildig faglig sparring i forbindelse med etablering, drift og udvikling af virksomheder. For at styrke den enkelte virksomheds konkurrenceevne og position i markedet hjælper BusinessAalborg bl.a. med: Rådgivning og sparring om udviklingsmuligheder Formålet med besøgene er at få forståelse for, hvilke specifikke ønsker og behov, der findes i kommunens erhvervsliv, og at styrke dialogen og samarbejdet med den enkelte virksomhed. Information om og visitation til vækstprogrammer hos Væksthus Nordjylland Intern kompetenceudvikling Afdækning af vækstmuligheder gennem eksport og rådgivning om internationalisering Information om tilskudsmuligheder fra bl.a. EU og assistance med ansøgning dertil Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg Foråret 2014 Gratis kontaktformidling BusinessAalborg knytter kontakter mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor og brancheorganisationer. BusinessAalborg kan hjælpe med: Brobygning og kontaktskabelse til uddannelsesinstitutioner, f.eks. Aalborg Universitet og University College Nordjylland Kontaktformidling til myndigheder og private rådgivere Kontaktformidling til nationale og internationale samarbejdspartnere Henvisning til erhvervsklynger og netværk Strategisk InvesteringsProgram Strategisk InvesteringsProgram (SIP) understøtter strategisk udvikling i Nordjylland. Mulighederne for at søge støtte til udviklingsprojekter er mangfoldige, men det indledende arbejde, der kræves, afskrækker en del udviklingspotentielle virksomheder. SIP giver en hjælpende hånd til alle faser af ansøgningsprocessen - fra kobling mellem støttepulje og forretningsmodel til konkret sparring og opsætning i virksomheden - en hjælp, der tillader virksomhederne at koncentrere sig om dét de gør bedst.

11 Den erhvervsvenlige kommune 11 Globalisering GLOBAL GLOBAL er et EU-rammeprogram, hvor små og mellemstore nordjyske virksomheder kan få hjælp til at arbejde med hele virksomhedens internationale berøringsflade, og som resultat opnå øget vækst. GLOBAL er rettet mod SMV'er med vækst og globaliseringspotentiale. GLOBAL er inddelt i ni fokusområder. De tre samarbejdspartnere BusinessAalborg/Norddanmarks EU-kontor, Væksthus Nordjylland og Aalborg Universitet er ansvarlig for tre områder hver. Resultater I perioden er der opnået følgende resultater for aalborgensiske virksomheder. Der har i alt været 441 globale forløb med en samlet værdi af godkendte bevillinger på kr. A. Individuel kompetenceudvikling og Chef til leje 42 virksomheder B. Kompetenceudvikling i netværk 31 virksomheder C. Virksomhedsrådg. ved Eksportrådet 121 virksomheder D. Globale forsynings- og værdikæder 28 virksomheder E. Intensive kompetencemoduler for internationale SMV er 91 virksomheder F. Succesfuld international digitalisering 15 virksomheder G. Strategisk markeds- og kompetenceudvikling 36 virksomheder H. Virksomheder i strategisk internationalt samarbejde 27 virksomheder Enterprise Europe Network - EEN Målet med EEN er at assistere virksomheder og vidensaktører med etablering: på nye markeder via direkte samarbejde med udenlandske virksomheder af teknologisk samarbejde på tværs af grænser, herunder udbud og efterspørgsel af ny teknologi af projektsamarbejde, herunder projekter med støtte fra EU og andre Netværket arrangerer løbende aktiviteter målrettet virksomheder i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale aktører. Aktiviteterne foregår både i Danmark og i udlandet og har fokus på at give virksomheder ny viden og inspiration, indsigt i internationale muligheder samt skabe kontakt til udenlandske samarbejdspartnere. Med sine godt 600 kontorer i over 50 lande er EEN verdens største B 2 B-netværk. I Danmark findes 8 EEN kontorer, hvoraf Norddanmarks EU-Kontor (EEN Aalborg) er det ene. Netværket er etableret og medfinansieret af Europa Kommissionen. Resultater I perioden har EEN Aalborg: hjulpet 133 danske virksomheder med at skaffe direkte kontakt til udenlandske virksomheder. haft 843 forløb med danske virksomheder omkring internationalisering og eksport I. Strategiske innovative partnerskaber til emerging markets 67 virksomheder Access2Innovation Netværket Access2Innovation har til huse i Norddanmarks EU-kontor og er det initiativ, der udfylder GLOBAL-programmets fokusområde I. Access2Innovation handler om at få danske virksomheder ud på de voksende markeder, særligt i Østafrika. Det sker ved at sætte nordjyske virksomheder sammen med forskere og nødhjælpsorganisationer, der har en masse viden og lokal ekspertise. Gennem dette samarbejde kan virksomhederne udvikle produkter, så de passer præcis til behovene i Afrika. Udover at spare tid og penge, får virksomhederne også hjælp til at udvikle deres forretningsmodeller, så de passer til de lokale markeder. Resultater - Vækst i Afrika og arbejdspladser i Nordjylland Access2Innovation har siden opstarten i 2007 skabt 16 projekter inden for energi, fødevarer, vand og sanitet. Netværket har samarbejde med over 350 virksomheder, 7 NGO er og 4 universiteter. Gennem netværkets projekter er der siden 2007 skabt 7 nye virksomheder med 32 arbejdspladser primært i det nordjyske.

12 12 Den erhvervsvenlige kommune Bridge2Norway Aalborg har særdeles gode relationer til Norge og i særlig grad Stavanger-området. Aalborg Universitet har gode relationer til det lokale universitet, Aalborg Havn til den lokale havn og Aalborg Kommune til bystyret. I sommeren 2013 besøgte Aalborg Erhvervsråd Stavanger. Turen var en bekræftelse af det gode forhold og det store potentiale i Norge var meget tydeligt. Projekt BusinessBroen er en fælles nordjysk platform for de nordjyske projekter med fokus på Norge. En del af projektet er Bridge2Norway med projektledelse i Aalborg. Andre projekter er Nordjysk Eksportfremstød Norge med projektledelse i Frederikshavn og Norgesprojektet i Vendsyssel med projektledelse i Hjørring. Formålet med Bridge2Norway er at skabe en erhvervs- og videnskorridor mellem Sydnorge og Nordjylland. I første omgang er der fokus på at ruste de nordjyske virksomheder til det norske marked gennem eksportforberedende forløb samt at opbygge relationer gennem åbningen af et kontor i Stavanger. Kontoret i Stavanger er beliggende i Ipark på universitetsområdet. En af naboerne er Greater Stavanger, som er den lokale erhvervsfremmeorganisation. Samarbejdet med Greater Stavanger giver de nordjyske virksomheder direkte adgang til det norske erhvervsfremmesystem. Resultater Der er skabt en fælles identitet mellem projekterne i Nordjylland, der nu markedsføres samlet under navnet BusinessBroen I februar 2014 åbnede kontoret i Stavanger. Kontoret bemandes af en norsk konsulent, som hjælper virksomhederne med at opbygge relationer i området Henvendelserne til den norske konsulent er begyndt at indløbe. Samtidig er de første kontakter knyttet mellem nordjyske virksomheder og Greater Stavanger I løbet af sommeren og efteråret 2014 gennemføres eksportforberedende forløb for 20 virksomheder fra hele Nordjylland. Målet med forløbene er at ruste virksomhederne til at komme ind på det norske marked I foråret 2014 gennemføres et vidensseminar for virksomheder med interesse i Norge. Vidensseminaret klæder virksomhederne på i forhold til toldregler, kultur mv. så virksomhederne er rustet til at komme ind på det norske marked I efteråret udbydes delegationsrejser for interesserede virksomheder Ansvarlig: BusinessAalborg Partnere: Aalborg Samarbejdet, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Aalborg Universitet, Væksthus Nordjylland

13 Den erhvervsvenlige kommune 13 BEDREStart for Iværksættere Tilbud til iværksættere BusinessAalborg hjælper iværksættere trygt og godt fra start i forbindelse med overvejelser om at starte egen virksomhed. BusinessAalborg tilbyder bl.a.: Individuel iværksætterrådgivning Iværksætterarrangementer og iværksætterkurser Kontaktformidling til myndigheder og private rådgivere Information og visitation til iværksætterprogrammer med mulighed for økonomisk støtte Særlige forløb målrettet etniske iværksættere Gratis rådgivning om forretningsidé BusinessAalborg tilbyder op til fem timers gratis rådgivning til iværksættere, hvor iværksætterens virksomhedsidé og forretningsplan gennemgås. Iværksætterindsatsen består af en række aktiviteter der gennemføres i samarbejde med Væksthus Nordjylland og Aalborg Samarbejdet. Fælles for aktiviteterne er, at de har til formål at yde direkte service til iværksætterne eller medvirke til at skabe en iværksætterkultur. Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) Nordjysk Iværksætter Netværk er et tilbud til alle iværksættere, der forventer at leve af virksomheden et år efter opstart. Adgangen findes gennem de lokale erhvervskontorer. Til en pris af kr. kan iværksætteren få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. Resultater iværksættere i basisrådgivning i perioden kvt iværksættere i udvidet rådgivning hos professionelle rådgivere i perioden Aftercare Udvikling i antal CVR-registreringer, nye virksomheder og iværksættere i rådgivning, Aalborg Kommune Nye CVR numre Nye virksomheder Iværksættere i NIN-rådgivning Fra sommeren 2011 har BusinessAalborg gennemført aftercare, hvor iværksætterne kontaktes senest et år efter den første vejledning for at sikre, at de fortsat får den sparring og vejledning, de har behov for. Derudover indhentes viden om iværksætternes overlevelsesgrad, status, vækstpotentiale og udfordringer. Resultater 615 aftercare-kontakter siden juli Anm.: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. Vækstiværksætterprogrammet (VIP) Vækstiværksætterprogrammet er for virksomheder med ambitioner om at vækste til en omsætning på 5 mio. kr. og fem ansatte i løbet af de første fem år. Adgang til programmet sker på baggrund af en systematisk screening af alle iværksættere. VIP erne tilbydes en særlig Vækst-pakke af rådgivningstilbud. Resultater 61 VIP-sager Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, NIN og NNerhverv

14 14 Den erhvervsvenlige kommune BEDREStart for iværksættere Iværksætteraften Hvert år afholdes iværksætteraften i forbindelse med den internationale iværksætteruge. Iværksætteraften har med sit rådgivermarked og sine oplæg fra scenen til formål at understøtte iværksætterkulturen. Deltagerne er en blanding af etablerede iværksættere og nysgerrige med en iværksætter i maven. Resultater deltagere til iværksætteraften i perioden Hvert år er der sat ny deltagerrekord. I 2013 deltog 520 i arrangementet Etnisk Erhvervsfremme Etnisk Erhvervsfremme skal medvirke til at forbedre mulighederne for nydanskeres start og drift af egen virksomhed. Indsatsen har fokus på både iværksættere og expats, ligesom der gøres en særlig indsats for nydanske kvinder. I Nordjylland har man valgt at forlænge projektet til udgangen af 2014 gennem en bevilling fra Aalborg Samarbejdet. Resultater 287 vejledningskontakter med nydanske iværksættere 21 vejledningskontakter med unge under uddannelse Iværksætteruddannelsen Iværksætteruddannelsen giver nye iværksættere indsigt i opstart og drift af deres egen virksomhed, iværksætternes stærke og svage sider samt mulighederne og truslerne i omgivelserne. Kurserne er inddelt i fire trin, hvor deltagerne får en lang række nyttige informationer og redskaber til start af egen virksomhed. Resultater 730 kursister i Aalborg i perioden mentorforløb for nydanske iværksættere 6 etablerede iværksætternetværk 13 vejledningskontakter med expats 5 aftaler med samarbejdspartnere til vejledning og netværk for expats 21 møder med samarbejdspartnere og expats 100% 80% Overlevelse efter etablering, nye CVR-registreringer i Aalborg New Bizz Zone New Bizz Zone er de seneste fire år blevet afviklet i forbindelse med forårsmessen i Aalborg Kongres og Kultur Center. Arrangementet består dels af stande til 30 iværksættervirksomheder med forbrugerrettede produkter og dels af oplæg på scenen ved rådgivere og iværksættere. Resultater Alle stande udsolgt i perioden % 40% Tilfredshedsmålinger blandt de deltagende iværksættere vidner om stor tilfredshed både med salget og opnåede erfaringer. 20% 0% 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år Kilde: NNerhverv

15 Globale styrkepositioner 15 Globale styrkepositioner Konklusion Klyngerne bliver stærkere Aalborg Kommune samarbejder med en række partnere om at styrke erhvervsklynger og branchenetværk inden for de fire styrkepositioner: Energi & Miljø - HUB North, FleksEnergi og NBE IKT & Digitale medier - BrainsBusiness, Shareplay, Platform4 mv. Sundhedsteknologi - BioMed Community, Fremtidens Plejehjem og velfærdsinnovation Arctic Business - Arctic Consensus og Arctic Business Network Alle branchenetværkene er veletablerede og udvikler sig positivt. De har alle haft stigende medlemstal og opbakning til deres arrangementer fra virksomheder og relevante aktører. Netværkene arbejder alle på at skabe synlighed om deres resultater og hvad virksomhederne kan få ud af at være med i netværkene. Netværkene er derfor ved at være kendte brands, som virksomhederne søger til og som er kendte både for erhvervet og for offentligheden. Hvordan går det styrkepositionerne? Erhvervet Energi og miljø er det mest specialiserede i Aalborg målt på beskæftigelse, jf. figuren nedenfor, og erhvervet har oplevet en vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2012, som er det seneste år, der er tal for. IT og kommunikation er det næstmest specialiserede erhverv i Aalborg og er samtidig et af de største erhverv i Aalborg målt på beskæftigelse. Erhvervet har oplevet en mindre tilbagegang i beskæftigelsen fra Ser man alene på det seneste år, har erhvervet haft stigende beskæftigelse. Medico/sundhed er det mindst specialiserede erhverv i Aalborg og samtidig et af de mindste erhverv. Erhvervet har oplevet fremgang i beskæftigelsen fra På denne styrkeposition handler indsatsen om at omsætte og udnytte den store videns- og uddannelsesmæssige kapacitet på AAU og Universitetshospitalet til at skabe virksomheder, arbejdspladser og forretningsmuligheder. Arctic Business kan ikke identificeres i statistikken og er derfor ikke med i nedenstående figur. Vi ved dog, at et stigende antal virksomheder er interesseret i indsatsen og direkte eller indirekte er afhængig af Grønlandstrafikken. Specialisering og vækst i den private sektor målt i beskæftigelse i Aalborg Kommune Specialisering og vækst Et specialiseret erhverv er karakteriseret ved at fylde meget i Aalborg Kommune sammenlignet med, hvad det fylder på landsplan målt på beskæftigelse. Når et erhverv er specialiseret i Aalborg, er det tegn på, at regionen har opbygget særlige forudsætninger, som gør det attraktivt at være placeret i regionen - eksempelvis let adgang til underleverandører og specialiseret arbejdskraft eller gode muligheder for at udveksle viden og kompetence med andre relaterede virksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Jo længere til højre i figuren et erhverv befinder sig, jo mere er området specialiseret i Aalborg Kommune. Jo højere oppe et erhverv befinder sig, jo større beskæftigelsesmæssig vækst har der været i perioden Jo større boblen er, jo flere personer beskæftiger erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik

16 16 Globale styrkepositioner Energi & Miljø Hub North Hub North er et nordjysk erhvervsnetværk, der rummer medlemmer fra hele vindmølleindustriens værdikæde. Det centrale formål med netværket er at synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustri, så de derved får bedre konkurrencevilkår på globalt plan. Hub North er begyndt at sætte fokus på, at få samarbejder uden for Nordjylland. De har blandt andet startet samarbejde med Offshoreenergy.dk, der hører hjemme i Esbjerg. Hub North og Offshoreenergy.dk stræber efter de samme mål om at sikre danske virksomheder de bedst mulige betingelser for fortsat vækst, udvikling og eksport. Hub North kan derfor se gevinsten i et fremtidigt samarbejde. Samarbejdet fokuserer ligeledes på at promovere den danske vindmølleindustri på globalt plan. Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: Uddannelses- og videninstitutioner, interesseorganisationer, Aalborg Havn m.fl. Tidsramme: , parterne arbejder på videreførelse af Hub North efter vindforskere Aalborg Universitet har stor interesse i vindmølleteknologi. En ny kortlægning af universitetets forskning viser, at der i øjeblikket er knap 100 PhD er, der forsker inden for vind. Hub North Resultater 2012 til 2014* Medlemmer i netværket Virksomhedsbesøg Besøgende på hubnorth.dk *Tallene er akkumuleret fra 2011 Aktiviteter i Hub North Samarbejdsaftale med Offshoreenergy.dk i Esbjerg Deltagelse på EWEA (Vindmøllemesse) 2012, 2013 samt EWEA Offshore 2013 Kontakter til netværk i Skotland, Norge, Tyrkiet, Tyskland og Frankrig Arrangør af konferencen Wind Industry Future Directions 2013 med 200 deltagere I 2013 blev der afholdt 12 arrangementer med 700 deltagere Bronzecertificering hos ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis)

17 Globale styrkepositioner 17 FleksEnergi FleksEnergi er et netværk med fokus på at styrke den nordjyske fjernvarmesektor. Målet er at skabe forudsætninger for udvikling og realisering af fremtidens kollektive varmeløsninger og derigennem medvirke til en fælles løsning på klimaudfordringer og forsyningssikkerhed. FleksEnergis målsætning skal bl.a. nås gennem udfasning af de fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen og udvikling af regionens helt særlige kompetencer på området. Nordjylland er førende på områder som fjernvarmerør, solvarmeanlæg, biogasanlæg og fjernkøling, samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning. I FleksEnergi samles hele værdikæden af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og forskere, for sammen at styrke disse kompetencer, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen. Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: Rådgivere, forskere, varmeværker og nordjyske kommuner. Tidsramme: , partnerne arbejder på videreførelse af FleksEnergi efter Aktiviteter i FleksEnergi Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE) Kontakt til netværk i Tyskland og Norge Deltagelse på Fjernvarmedagene i Norge Initiativtager til samarbejde om strategisk energiplanlægning i nordjyske kommuner Arrangør af Danmarks første messe om varmepumper i fjernvarmesystemet i 2013 med 125 deltagere Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling er et forum hvor bæredygtig erhvervsudvikling bliver sat på dagsordenen. Formålet med netværket er at styrke medlemsvirksomhedernes grønne konkurrenceevne gennem målrettet indsats for miljø og energimæssig bæredygtighed. Aktører: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Business Aalborg, Hjørring Kommune, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Nord. Internationalisering På opfordring fra netværkets virksomheder har FleksEnergi sat fokus på internationalisering af indsatsen. Der arbejdes især med eksportmuligheder til det nordtyske marked som har igangsat massive investeringer indenfor energiproduktion og dermed muligheder for danske producenter. Der arbejdes også med udvikling af engelsk og tysk hjemmeside og præsentationsmateriale af både virksomheder og FleksEnergi. FleksEnergi - Resultater 2012 til 2014* Medlemmer i netværket ** Virksomhedsbesøg Antal arrangementer/ antal deltagere 5/263 19/1.150 Besøgende på Fleksenergi.dk 1.450*** * Tallene er akkumuleret fra 2009 ** 32 nye medlemmer i 1. kvartal 2014, hvilket vidner om aktivitet i netværket *** Siden november 2011

18 18 Globale styrkepositioner IKT & Digitale medier BrainsBusiness BrainsBusiness er et regionalt klyngeinitiativ inden for informations- og kommunikationsteknologi. Formålet er at støtte og udvikle klyngens medlemmer, styrke deres konkurrencemæssige position samt fremme innovation og vækst i branchen, for derved at skabe flere arbejdspladser og samtidig katalysere vækst i andre brancher. Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: ICTNORCOM Business Forum, Aalborg Universitet og Region Nordjylland. Tidsramme: , parterne arbejder på videreførelse af BrainsBusiness efter Guldcertificering I oktober 2013 blev BrainsBusiness guldcertificeret - en anerkendelse for at være en af Europas mest velfungerende klynger. Det er første gang EU-kommissionen tildeler certificeringen til en dansk regional klynge og det er første gang den tildeles en dansk IKT-klynge. Med guldcertificeringen forventer BrainsBusiness at kunne skabe merværdi for klyngens medlemmer, ved at sikre lettere adgang til funding, få mere international omtale samt skabe relationer til andre certificerede klynger med henblik på samarbejde. Resultater 135 betalende medlemsvirksomheder deltagere ved BrainsBusiness arrangementer 20 fokusnetværksmøder 55 presseomtale BrainsBusiness Award 2013 BrainsBusiness Awarden uddeles hvert år til Nordjyllands mest innovative virksomhed, organisation eller person. I 2013 blev vinderen virksomheden Xtel ApS. Smart City Aalborg Flere kræfter i Aalborg, herunder AAU og Aalborg Kommune, er det seneste år begyndt at arbejde med begrebet Smart City. Smart City Aalborg handler om, at Aalborg gennem udnyttelse af IKT, via smart ledelse og samarbejde mellem erhvervsliv, borgere, vidensinstitutioner og offentlige aktører kan blive et smart og bæredygtigt vækstcentrum i Norddanmark. BrainsBusiness er en aktiv sparringspartner i arbejdet med Smart City. Titlen som vinder af BrainsBusiness Award har haft stor betydning for Xtel. Titlen giver en første blåstempling af vores virksomhed. Det er klart blevet lettere at komme igennem til den første snak med nye kunder, som ellers er en af de største udfordringer som underleverandør, fortæller CEO Torben Lund Clement.

19 Globale styrkepositioner 19 Shareplay Shareplay er et netværk inden for Cross Media, der har fokus på at fremme tværmediale samarbejder. Shareplay sikrer, at der bliver udviklet tilbud, der styrker realiseringen af erhvervspotentialet inden for cross media i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Udgangspunktet for arbejdet i Shareplay er at arbejde med medier på en ny måde. Det handler om at krydse mediegrænser, anvende nye teknologier og krydse brancher for derved at skabe anderledes brugeroplevelser. Shareplay tæller over medlemmer, herunder medlemmer fra Dreamgames og Dreammedia. Ansvarlig: BusinessAalborg og Aalborg Samarbejdet. Partnere: Filmby Aarhus, Alexandra institut Aarhus, Animationsskolen Viborg Resultater Ugentlige gamejams på Platform4 Formelt samarbejde mellem Filmby Århus, Animationsskolen Viborg og Aalborg/Platform4 gennem et "Bermuda-projekt, der har til formål at hjælpe græsrødderne i de tre byer til at samarbejde og co-create på tværs af geografi og faggrænser. Etableret en fond, der har hjulpet virksomhederne i de to regioner med at udvikle nye produkter og samarbejdsrelationer til stor gavn for den samlede erhvervsudvikling. Fokusnetværk Shareplay har to fokusnetværk, Dreamgames og Dreammedia. Dreamgames henvender sig til dem der har interesse og virke inden for computerspil og interaktive digitale medier. Dreammedia henvender sig til dem, der har tilknytning til mediebranchen og den digitale indholdsindustri i Nordjylland. Platform4 Platform 4 er et kreativt iværksættermiljø, hvor der er rum for digitale kunstarter og hvor spirende virksomheder kan udvikle sig. Krydsninger mellem kunst, teknologi og kulturarv er oplagte i forhold til at finde nicher inden for oplevelsesøkonomien.

20 20 Globale styrkepositioner Sundhedsteknologi BioMed Community Aktiviteter i BioMed Community BioMed Community er en nordjysk klyngeorganisation inden for sundheds- og velfærdsteknologi. BioMed Community arbejder på at fremme og udvikle mulighederne for de nordjyske virksomheder. Klyngen har fokus på at forbedre de forretningsmæssige kompetencer i de lokale virksomheder, samt at tiltrække investeringer og yderligere erhvervsaktivitet, der kan bidrage til at udvikle regionen. Målene er at tiltrække flere virksomheder og jobs til Nordjylland, samt at skabe større synlighed og branding heraf. Medarrangør af MedTech Nordic Investing and Partnering event i Finland 2013 Delegationsrejse til Kina, med henblik på at gøre deltagerne klogere på det kinesiske marked BioMed Community har indgået et samarbejde med to andre klynger om et innovationsnetværk på tværs af Danmark BioMed Community er medarrangør af ConhIT konferencen i Berlin Europas største sundheds-it konference BioMed Communy arbejder med følgende indsatsområder: Fremme vækst i iværksætteri og virksomheder Skærpelse af regionens MedTech forretningskomptencer Offentlig og privat innovation Klyngeorganisationens udvikling og internationalt klyngesamarbejde Ansvarlig: Business Aalborg og Aalborg Samarbejdet Partnere: Aalborg Sygehus og AAU Resultater i betalende medlemsvirksomheder og organisationer > unikke besøg på 42 virksomhedsbesøg 9 ERFA møder med 111 deltagere i alt Bronzecertificering hos ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis, EU kommissionen) Tidsramme: , partnerne arbejder på videreførelse af BioMed Community efter 2014.

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar #BREVFLET# Click here to enter text. Referat Erhvervsråd 20.06.14 Møde Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar BusinessAalborg Tid 20. juni 2014 Sted Scandic Aalborg Deltagere Regional Manager

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI) Regional

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen) (FIGUR Beretning ledighedstal v/ Formand, fra 2005/7-2010) Kenneth

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Shakespeare, As you like it.

Shakespeare, As you like it. All the world s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. Shakespeare, As you like

Læs mere