Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview"

Transkript

1 (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv : Jamen jeg hedder Charlotte, jeg er 43 år, har fejret 25 års jubilæum i TDC, og jeg startede ovre i det jyske, da det hed jysk telefon, som kontorelev og skulle have lærerkontrakten med hjem og have skrevet under, fordi jeg var ikke gammel nok og så troede jeg egentlig bare jeg skulle have denne her kontoruddannelse og så skulle jeg ud og opleve verden og så blev jeg hængende, jeg fik tilbudt vikariat og blev fastansat og synes egentlig det var et meget rart sted at være med mange muligheder, så bliver man træt af at være et sted, eller det er på tide at komme videre, men så er der jo muligheder andre steder, man har jo en fordel, man kender noget til virksomheden, de systemer der arbejdes med i TDC, men det er alligevel et nyt område, så jeg tror det er derfor mange bliver hængende i så lang tid. Og så for 7 år siden på denne her tid, der sad jeg op i døgncenteret i Århus, vi havde så med data at gøre og fik at vide at nu skulle vi effektivisere og det betød at døgncenteret i Århus flyttede herover og så tænkte jeg, jeg var glad for mit arbejde og jeg boede alene dengang, så jeg burde da bare flytte med, der er to tilbage foruden mig, overlevere tilbage derfra, de bor i Vejle, de pendler så frem og tilbage, men har noget overnatningsmuligheder i et lille rum herovre og det gør jo så også når vi har de vagter så kan det lade sig gøre, det er svært, var det 8-16 så kunne det ikke og så, ja, så er jeg her : Så du har været i denne her afdeling i 7 år? 01.47: Nej, til sommer, vi fik trods alt lige nogle måneder til at forberede os på, men jeg har været herovre i, ja 6 og et halvt år og arbejdet på skiftehold siden år Og arbejdet med, jamen det er jo faktisk det samme område jeg i virkeligheden har arbejdet med, for det er jo noget med man bliver omorganiseret, man søger noget nyt og man bliver alligevel lidt det der når der er interesse for det, så bliver der nogle afdelinger samlet og ja, så jeg kender jo rigtig mange af de mennesker der sidder inde i systemerne fra gamle dage. Det var sådan mig : Ja, så vil vi her til at starte med bare, beskrive TDC 2.0, bare med dine egne ord? 02.37: Det jeg troede det var eller det som det viste sig at være? 02.39: Begge dele gerne : Begge dele. Jamen altså det var jo et skræmme ord, det var jo TDC 2.0 det er lig med fyringer og nu skal vi styres i, med stram snor og vi bliver kigget over skulderen og vi får ikke lov til at tænke en selvstændig tanke, stort set, det var hvad snakken gik på. Og så fik vi at vide at nu var det vores tur og det gjorde jo 1

2 vores ledelse blev rigtig smarte, de lavede simpelthen en trivselsgruppe, hvor der var, ledelsen var med, vores tillidsrepræsentanter og så en repræsentant fra hver gruppe, der hverken er det ene eller det andet og jeg er så en af dem, for også sådan, jamen hvilke tanker gjorde vi os og når vi skulle rulle noget ud hvordan det skulle foregå og så det ikke altid var tillidsmændene der kommer og siger, nu skal vi lige samarbejde om det her, så vi også kunne være med og vi fik en lidt dybere forklaring og så havde vi lov til at stille alle de frække spørgsmål, som vi også troede at vores kollegaer kunne finde på at stille uden at denne person blev hængt til ansvar og fik at vide at de var negative eller vi var kritiske, men simpelthen hvad kan vores kollegaer finde på at spørge om og så simpelthen får det sendt ud og få taget højde for det og måske blev nogen ting allerede lavet om inden det blev kørt ud, altså selve hvordan de skulle køre forretningsgangene og så har der jo været alle de her projekter som der har været rigtig stor grad af medarbejderinvolvering i og så har, det er jo gået godt rigtig meget af det, vi har fået ros og det kan alle jo godt lide, men det er faktisk gået godt, en ting som vores tavlemøder det var også noget folk var meget kritiske overfor, fordi hvorfor skal vi nu stå der, nu har i været med til ODC4 og de deltager jo så alle sammen, hos os der har vi faktisk kun klokken 15.00, ved det store vagtskifte, hvor vi skifter fra daghold til aftenhold, fordi om dagen der sidder vi lidt sådan vi indgår, vi hjælper lidt ODC4, så ar vi nogle små opgaver selv, vi hænger ikke rigtig på nogle telefoner eller noget. Fra klokken 3 så tager vi over og det er der vi har det store tavlemøde hvor vi snakker om hvordan det er gået dagen før og er der nogle ting vi skal være opmærksomme på og det er egentlig en god måde lige at få kigget hinanden i øjnene på og få overdraget information som tit kan gå i glemmebogen fordi nogen har fået det at vide ved vagtskifte og så sker der ikke rigtig noget ved den sag og så glemmer man det, så det er rigtig godt, rigtig rigtig godt, jeg synes det er en af de største gevinster faktisk ved det, det er vores tavlemøder. Vores kollegaer i ODC2 de holder jo 3 gange tavlemøder i døgnet og de sidder jo med de her store backbone fejl og så videre så for dem giver det rigtig meget værdi at holde det 3 gange, vi har også fundet ud af at det var nok vigtigt : Ja, hvilke mål er der blevet sat? 05.51: Der blev sat et mål om at vi skulle være 15 % mere effektive eller produktive inden 2012 var omme og vi startede året sidste år med at måtte sige farvel til nogle kollegaer og det var en eller anden procentdel og så skulle vi hver især yde mere så afdelingens produktivitet steg og det indfriede vi og det er jo så også ved at arbejde efter de her SOP s, at alle problemstillinger skal være beskrevet, så hvis vi får en alarm så kan vi slå op og se, hvordan agere vi her, sådan at det kan gå lidt hurtigere men ikke bevæger sig ud i nogle hjørner hvor man slet ikke sku have været men simpelthen at vi ved hvor vi skal finde informationen, vi skal ikke kunne rumme det hele, vi skal bare vide hvor vi kan finde det : Hvem har sat de her mål? 2

3 06.42: Det er topledelsen : Det har topledelsen? Uden, når du siger topledelsen, er det så lederne eller er det helt oppe? Altså dine ledere eller? 06.54: Det er ikke mine ledere der har sat målene : Og de har heller ikke været en del af det? 06.59: Det har de da nok, men den har vi slet ikke været involveret i, vi får jo den besked viderebragt at det er noget vi skal nå. Det var da et spørgsmål jeg aldrig har tænkt over, hvor den egentlig kommer fra : Hvilke rolle har du oplevet navigatørerne havde? 07.21: Jamen, vi var jo til nogle møder hvor vi var involverede i det, på den side oplevede jeg egentlig meget, meget involvering men de kollegaer som ikke havde været involveret i TDC 2.0 de brugte os ikke rigtig, hvor enten så tænkte de ikke over det, eller også var de lidt skræmt over hvad der skulle ske og så var det måske bedre bare at, eller også afventede de bare information, der blev ikke stillet så mange spørgsmål, vi blev ikke brugt så meget af kollegaerne som vi havde regnet med, så vi sparrede egentlig mere med ledelsen og vores tillidsrepræsentanter, men ikke ned af, der fik vi egentlig ikke nogen kritiske spørgsmål, om de så er gået til ledelsen eller til TR det ved jeg ikke, men vi som navigatører har ikke rigtig fået nogen spørgsmål fra kollegaer : Hvordan er i valgt ind i trivselsgruppen? 08.16: Altså jeg blev vel egentlig bare bedt om at deltage, vi havde en, en sådan lille trivselsgruppe før også hvor det gik mere på at nu skal vi lige huske at have det godt sammen, alle sammen, så det var faktisk den der blev brugt og dem der tit går forrest og siger nu skal vi altså også huske hinanden, vi skal være gode ved hinanden, skal vi ikke snart have en fest, jeg har en tendens til at blive valgt til sådan noget : SÅ du har sådan set ikke på nogen måde været med til at præge de her mål der er blevet sat for afdelingen? 08.56: Nej, det er mit indtryk at målene var givet og det var jo også ledelsen der fandt ud af, fordi vi har så områder vi arbejder med, er det jo Connie der fandt ud af hvor er det i vores afdeling og der blev det så vores ADSL opgave, for det er den vi bruger rigtig rigtig meget tid på og får flest henvendelser på, det er bredbånd, vores bredbåndskunder, så det var vigtigt at få sat den på snor, hvordan gør vi, bum bum, styrer samtalen bl.a. ved at have de her SOP s at arbejde efter, det er Connie der har bestemt det : Hvordan føler du overordnet det er gået med at nå de her mål der er blevet sat? 09.40: Jamen jeg synes jo at vi nåede dem og vi nåede dem godt. Og der var ikke nogen der fik presset noget ned over hovedet, det var jo en positiv oplevelse, det var en succesoplevelse og det har i sikkert også hørt om at vi er blevet rost af topledelsen og Mogens og Lone har været hos Carsten Dilling og til møde der, de er kommet fra vores medarbejderblad og taget billeder, så det er gået godt, altså vi 3

4 har været en succes historie og vores medarbejdertilfredshed, det er jo faktisk meget vigtigt, den steg jo enormt faktisk lige der, fordi vi oplevede at vi var involverede : Er der nogen mål, hvad du ved af, som ikke er endt som det var planen? 10.33: Vi skulle jo gerne være i de her grønne tal hele tiden og det gør vi jo ikke, ikke altid, så hvis det var målene at vi skulle ligge på grøn hele tiden, så har vi ikke nået det. Men det kan vi jo ikke altid selv styre, hvis der kommer 72 kald ind på et kvarter og vi er to mennesker til at tage dem, så kan vi jo ikke tage dem, sådan er det jo : Er der nogen af målene i har ændret undervejs? 11.00: Det tror jeg faktisk ikke, altså når vi taler om de her KPI Key Point Indicators, så er det jo også noget der er sat længere oppe. Vi har snakket om hvad der giver mening for os at blive målt på, for der er nogle ting som, hvor vores kollegaer i ODC2 bliver målt på som vi ikke gør og omvendt og der har vi jo snakket om, hvad giver mening og også er det jo meget med kundekald, hvor mange svarer vi til tiden, hvor mange bredbåndsfejl retter vi når vi har dagvagt, det gør vi også, der sidder vi med en anden kasket på, sådan nogle mål der, men jeg synes ikke der er nogen der er blevet ændret : Der er heller ikke nogen hvor, nu har i jo fået dem oppefra, der er heller ikke nogen hvor i har måtte sige til lederne, at det kan vi ikke det der eller det der det klarer vi sagtens, på ingen tid så det kan vi godt sætte højere op? 11.54: Nej altså mit indtryk det er jo at man starter med sådan en cleansheet og så har ledelsen fundet ud af hvad der er smart at blive målt på, hvad giver værdi for os, der har vi jo så også været inde, været involveret og der synes jeg de har ramt rigtigt. Jeg kan ikke erindre at der er noget der er blevet lavet om selv fordi det har været inde over så kort tid at vi egentlig ikke har opfattet at vi blev målt på det og det blev fjernet igen : Hvordan har implementeringen af TDC 2.0 foregået? 12.35: Den har været rigtig god. Vi har jo haft, for øvrigt kaldte du mig navigatør før : Nej, jeg spurgte bare ind til navigatørernes rolle : Nårh okay, den tog jeg lidt som om det var os. Nej navigatørerne, Tina og Mette i vores tilfælde, de har været rigtig fantastiske, jeg troede der kom nogle skrappe damer og så var de jo simpelthen rigtig søde, rigtig rigtig søde, med stor forståelse, det er jo også altså, de er jo selvfølgelig vant til det, men de har haft stor rolle, det vil jeg egentlig gerne rette, fordi jeg snakkede om os selv som trivselsgruppe tror jeg da jeg svarede på det. Deres rolle har været meget stor, men det har ikke været sådan at de har presset ting ned over os, de har formået at sikre at få de ting igennem som de synes var smart, men hvor vi selv nok opfattede det som om det var os der fik ideen, de var rigtig gode helt sikkert. 4

5 13.35: Ja, mere praktisk kan du så forklare hvordan du er blevet inddraget i implementeringen og hvordan hele det her : Jamen altså, jeg skal jo snart tænke et år tilbage og der sker jo noget hele tiden. Men altså vi har været til rigtig rigtig mange møder og det er jo egentlig ikke sådan at vi har haft meget hjemmearbejde for, i hvert fald ikke som trivselsgruppe, der har lederne og vores TR de har haft endnu mere, men vi har været til de her møder, vi er blevet orienteret og gået måske og tænkt lidt over det og stillet de her spørgsmål. Der er ikke sådan nogle ting vi har prøvet af før andre hvis det er det i mener, det er der ikke : Nej men det er også bare sådan hvornår er du blevet inddraget og hvornår er trivselsgruppen blevet inddraget og sådan? 14.24: Trivselsgruppen blev inddraget, når ledelsen og TR har holdt et møde og så kommer vi ind over. Men jeg synes faktisk det er ret svært, tricky spørgsmål fordi, det er jo heller ikke sådan at vi siger nu starter vi TDC 2.0 og så kører vi videre som vi altid gør og (bum) så går vi i luften, sådan har det jo ikke været, de er blevet, de her små forandringer de er blevet implementeret lidt efter lidt, så vi i mange tilfælde slet ikke har tænkt over det : Hvad skulle jeres funktion være som trivselsgruppe? 14.54: Jamen det var netop for at få andre medarbejdere involveret og om det er rimeligt også, også præsentationerne af det, vi fik jo de store præsentationer som også blev gennemgået for medarbejderne, så nogle gange brød vi ind og sagde det her vil vi gerne have mere om og det her det er lidt overflødigt, så Mogens, Connie og de andre ledere kunne øve sig lidt på os og vi kunne jo så komme med de spørgsmål og ikke kun se det fra en TR, hvor de selvfølgelig meget tænker i overenskomster og lokale aftaler, hvad ligger der i fagforeningskassen, hvor vi tænkte måske lidt mere, hvad synes folk er fedt, hvad synes de ikke er fedt, kan vi overhovedet det her, er det her der er nogen der vil stejle eller juble, så det var sådan : Så det er mere fra ledelsen til medarbejderne, måske ikke så meget den anden vej eller? Medarbejderne, hvordan har de brugt jer? 15.49: Medarbejderne har netop ikke brugt os ret meget, synes jeg, ikke i min gruppe i hvert fald, der er vi ikke blevet brugt ret meget : Hvordan synes du forløbet har været? 16.02: Jamen jeg synes jo det har været godt, netop fordi der har været medarbejderinvolvering, som det første sted, jeg tror ikke der var andre der gjorde i det. Derfor synes jeg det har været godt, og det er ikke bare noget der er trukket ned over hovedet på os. Det er også min forståelse at dem der har kørt TDC 2.0 efter os, de har brugt lidt samme model, med at inddrage nogle medarbejdere : Oplevede du, da de startede med at sige, nu skal vi have indført TDC 2.0, følte du så modstand mod det? 5

6 16.44: Ja, fordi det vi havde hørt det var de her negative historier med at TDC 2.0, nå så skal i fyre, at det var det det betød, så udgangspunktet var negativt uden tvivl : Hvad blev der så gjort for at du blev løsnet op og tænkte det var da en god ide? 17.03: Jamen allerede til første stormøde sagde Mogens at han vidste jo godt hvad snakken gik på TDC 2.0 og for os, eller, det var slet ikke hans mål at der skulle fyres nogen og i ordet effektiviseringer, der lå jo ikke nødvendigvis at man skulle skære ned men man kunne jo også øge produktiviteten og det var hans mål at vi gjorde det, så allerede der synes jeg der faldt sådan lidt, lidt byrde fra skuldrene at der blev meldt ud at det var ikke målet at vi skulle skære ned fordi vi skulle så bare arbejde noget mere og det kom faktisk ret meget af sig selv, fordi vi kunne nå mere fordi vi kører efter de her procedurer, så jeg har ikke følt at vi er blevet, vi får travlere, mere og mere travlt og det gør vi ved at få flere opgaver ind, men jeg har ikke følt det som om vi ville få med pisken. På vores kerneområder der har vi nået det, fordi vi arbejder efter de her SOP s 18.04: Hvad tror du grunden til at det er gået så godt i jeres afdeling? 18.11: Hvorfor det? Jamen jeg hader at sige det, men jeg tror at ledelsen, især Mogens har rigtig meget æren, fordi han har været meget ærlig føler jeg, og så det med at inddrage og fortælle ærligt hvad der skal ske i stedet for det er en lille sluttet kreds der arbejder med det her, så er der flere inddraget og vi har været ude og fortælle ærligt hvad der skal ske i stedet for i en lille sluttet kreds der arbejder med det her, så er der flere inddragede og vi har jo også været ude og fortælle, hvad er der gang i nu, han har holdt møder undervejs, der har ikke været sådan noget, hvad står de dernede i hjørnet for, det har hele tiden været meget åbent, synes jeg : Hvad har du personligt fået ud af TDC 2.0? 19.03: Altså personligt, arbejdspersonligt? 19.06: Ja arbejdsmæssigt. Ja også hvis du har kunne tage noget med videre, men mere sådan arbejdsmæssigt : Jamen altså personligt oplever jeg, personligt, arbejdsmæssigt at Connie som jo egentlig ikke har været vores leder i så forfærdelig lang tid og kom fra en helt anden baggrund, hun lige pludselig ved hvad det er vi sidder og bokser med, når vi siger Face og ADSL så er det ikke fremmedord for hende længere, fordi en del af TDC 2.0 er jo også at lederne skal bruge mere tid på medarbejderne og de har rykket skrivebordene ud, jeg synes det er rart, nogen synes da det er irriterende at lederne sidder der, jeg synes det er rigtig rart de er tilgængelige når vi er på dagvagt, hun sidder dernede på én aftenvagt om ugen og lytter med, hun lærer alle frække ord og oplever hvad vi tumler med og så har vi de her 1-to-1 samtaler, for os er det jo kun en gang hver 8 uge, når vi er på dagvagt, men de er der og der skal store grunde til de bliver aflyst og det er jo bare sådan nogle samtaler om hvordan det går hvis man ligger fint og hvad kan man gøre hvis det 6

7 ikke ligger godt, det er jo ikke skæld ud samtaler, så den synes jeg har betydet rigtig meget, at vores leder ved hvad det er vi arbejder med : Ja det er klart, kan du se nogen grunde til hvorfor det skulle gå galt med sådan en implementering? 20.34: Der er da masser grunde, hvis der ikke er opbakning fra medarbejderne, for det er jo ikke kun ledelsen her, det er jo også medarbejderne der har været positive og taget imod det, for vi kunne jo have saboteret det, hvis vi gør præcis som vi plejer, så var det jo blevet en fiasko, så var der ikke kommet noget igennem, hvis vi havde sagt, jeg vil ikke have min leder sidder og kigger mig over skulderen når jeg arbejder og begyndte at være sur og muggen over det. Meget kan gå galt. Så det er en succes her : Er der nogen grund til.. Hvorfor har i ikke stilt jer på bagbenene og gjort modstand? Er det fordi det er blevet forklaret godt, hvorfor det her skulle til? 21.20: Ja, det synes jeg det er og så tror jeg også det er blevet lidt mere legalt at slå ned på brokkerne, i stedet for det er brokkerne der trækker folk med, så er det mere sådan, til sidst står de isoleret, fordi hvis man kører lidt med sådan en, ej men det skal nok gå, lad være og vi kunne jo også se det som forandringer, så får man flere og flere med og til sidst så står der en isoleret flok brokkere tilbage og så kan de prøve at gøre alt det de vil, og det får de ikke så meget ud af : Nu sagde du det her med målene de var sat op fra topledelsen af, med produktivitetsforøgelse og der var noget med nogle KPI er og sådan noget, men har i ikke selv været med til, har der ikke været involvering fra Connies side omkring hvor mange telefonopkald i skal nå at tage inden for et vist antal minutter eller? 22.20: Nu tror jeg nok at mange af vores mål de er lagt under, vi er under entrepenør for TDC erhverv, så det er deres kundekald vi overtager, vi har så lidt længere snor til hvor hurtigt de skal besvares, altså det er jo Connie der har selvfølgelig fået forhandlet de her mål, det er nok også forkert, topledelsen. Jeg tror nogle af tingene er helt oppe at toppe og andre de er lokalt, jeg ved det faktisk ikke og jeg har ikke spurgt om det. 7

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Iw1: Hvor lang tid gik der fra øhhh fra før da du blev arbejdsløs til du så kom i aktivering?.. Hvis du kan huske det.

Iw1: Hvor lang tid gik der fra øhhh fra før da du blev arbejdsløs til du så kom i aktivering?.. Hvis du kan huske det. Bilag 3 Ip1: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Ja, øhh, men det første spørgsmål er simpelthen bare, hvor gammel er du? Ip1: Jeg er 56, jaer Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip1: Det gjorde jeg for

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

Fokusgruppe C. M: Moderator. A: Casper. B: Carsten. Fokusgruppen startes med en indledning af moderator 00:00

Fokusgruppe C. M: Moderator. A: Casper. B: Carsten. Fokusgruppen startes med en indledning af moderator 00:00 Fokusgruppe C M: Moderator A: Casper B: Carsten Fokusgruppen startes med en indledning af moderator 00:00 M: Men, som sagt, det handler om de udfordringer som dagpengemodtagere de møder i samfundet, Det

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Masteruddannelse i læreprocesser

Masteruddannelse i læreprocesser Masteruddannelse i læreprocesser Pernille Staal Thiesen & Britta Pape Ortopædkirurgisk afdeling Universitetsklinik for hånd- hofte og knækirurgi Hospitalsenheden Vest Baggrund Strategi for systematisk

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere