Samsø 2.0. Dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samsø 2.0. Dokumentation"

Transkript

1 Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober

2 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side 4 En værdsættende undersøgelse side 4 Betingelser for en sund udvikling på Samsø. side 4 Ønsker til eller drømme om fremtidige udvikling på Samsø.. side 5 Udfordringer på vejen.. side 6 Mind-map, et fælles overblik.. side 7 Tak for indsatsen og de næste skridt side 14 2

3 Samsø 2.0 Shared Space Hvad kan vi i fællesskab? Samsø Energiakademi, Inforse og Europa Nævnet & Landbo foreningen & Erhversforum & Samsø kommune, inviterede, den 26. Oktober 2012, alle strategiske interessenter med formelt ansvar for forskellige områder og udviklingsprojekter på Samsø, til et møde om Samsøs udvikling i fremtiden. På mødet Shared Space blev der diskuteret og undersøgt, hvad Samsø 2.0 kunne indeholde. Formålet var at skabe et fælles overblik og finde ud af om der var interesse for at samarbejde om næste fase af Samsøs udvikling. Resultatet af mødet er et overblik over fremtidige udviklings-områder og en fælles bevidsthed om vigtigheden af en helhedsplan Samsø 2.0. De prioriterede udviklingsområder var bl.a. en videreførelse af den gode udvikling indenfor Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø. Infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse samt at udvikle til at gøre Samsø til et levende og sundt samfund, evt. som up-town til Århus. Resultaterne af formiddagens arbejde blev brugt som inspiration og afsæt til det videre arbejde i mødet med borgere fra Samsø i Open Space Samsø 2.0. Velkommen Søren Hermansen bød velkommen til Samsø 2.0. Han henviste tilbage til 1997 VE- Ø og Café God Energi i 1999 hvor Samsingerne gennem samtaler satte sig flere mål som nu tretten år senere, alle er blevet opfyldt.søren inviterede deltagerne til sammen at kigge frem til 2030, og derefter se hvordan fremtiden skridt for skridt kunne realiseres. Energiprojektet, ligesom mange andre, har taget nogle initiativer men der er brug for at afstemme med hinanden og se hvordan alle ting spiller sammen. Det er tid at justere og sammen mærke efter, hvor udviklingen er på Samsø. I dag er det vigtigt at have den store palet fremme og se på beskæftigelse, forbedret økonomi mv. Det handler om at holde fokus på det brede perspektiv i dag. Søren overlod derefter ordet til Toke Møller og Monica Nissén som procesværter for dagen. Toke havde allerede været med i som procesvært for Café God Energi. Velkomst og check-in i cirkel 3

4 Toke Møller: det handler om møder der kan rykke noget på kort og langt sigt. Det er en tradition I verden, at vi har kunne mødes når der er vigtige sager at samtale om. Hvis vi ikke kan samarbejde, kan vi ikke overleve. Jeg ser lignende møder I rigtig mange lokalsamfund og byer over hele verden. Tendenserne er at mange forskellige intresanter er begyndt at tager initiative til at skabe sunder samfund. Det er vigtigt at alle lag i samfundet tager ejerskab for helheden. Samsø har altid haft et særligt mod og det giver os forsat lyst til at komme og samarbejde på fremtiden. Check-in Toke inviterede til en introduktions og check-in runde omkring spørgsmålene: Hvem er du? Hvor kommer du fra / hvad er dit bagland? Hvorfor har du valgt at være med i dag? Der var bred deltagelse af forskellige interessenter for Energi akademiet, repræsentanter for vedværende energi og bæredygtighed, kommunen, Landbruget, erhvervslivet, handelsstandsforeningen, naturfredningsforeningen mv. samt eksterne interessenter som var involverede i fremtidige projekter på Samsø. Som svar på hvorfor man havde valgt at være med var der både en personlig interesse og et engagementet samt en følelse af pligt og medansvar for de organisationer man repræsenterede. Der var desuden stor enighed om at sammenhold og samarbejde med et fælles klart mål var stærke drivere af en fremtidig udvikling for øens overlevelse. En værdsættende undersøgelse Den næste punkt på agendaen var en værdsættende i interview omkring følgende spørgsmål: 1) Hvad værdsætter du og er stolt af ift. Samsø? 2) Hvor kan du se at der er sket en god udvikling på Samsø i de seneste 5-10 år? 3) Hvad har gjort denne udvikling mulig? 4) Hvis du skulle bygge videre på disse gode oplevelser, hvilke 1-3 ønsker har du til Samsøs fremtid? 5) Hvilke evt. udfordringer ser du på vejen mod din drøm? Til sidst blev der høstet, fra hvert par, 1-3 forudsætninger for en god udvikling på Samsø, 1-3 ønsker eller drømme for fremtiden og 1-3 udfordringer. Interview runde og høst /betingelser) fra interviews Følgende (betingelser, ønsker og udfordringer) er en kombination af dokumentation af sedler og det der blev sagt 4

5 Betingelser for en god udvikling på Samsø Klare mål: - Klare mål - Opsætte mål i forhold til ejerskab og folkeinddragelse Samarbejde, sammenhold mv. - Folkelig opbakning; når vi kan blive enige og løfte i flok - Fælles opbakning koordinering - Opstart på fælles platform - Markedsføring af samlede løsninger - Sammenholdet, viljen, samarbejdet, modet - Inklusion (bottom-up / stort pædagogisk arbejde) - Tillid, vovemod (nærheden, hjælpsomheden, åbenheden,, ildhu) Værne om vores brand ( Samsø = positive association) - Øget godt omdømme => - Flere turistmuligheder / oplevelser - Bæredygtighed, energi Energi, fødevarer og turisme Samsø A/S - Samsø som virksomhed - Målsætning - Forretnings- og handlingsplan Proces: Dialog og fleksibilitet, og ingen modstand God til: at få EU-tilskud Politisk udvikling Tretrinsraket: 1) Kom 2) Kom tilbage 3) Bliv hængende (ikke kun fritidssamsinger, vi vil holde på og lokke børn, unge og familier og få dem til at blive noget længere eller for altid) SIN græsrødderne skaber udvikling, Samsø Bredbånd Samsø Energiakademiets arbejde / Energi ø 5

6 Ønsker til eller drømme om en fremtidig udvikling på Samsø Bygge videre på den platform der allerede er skabt, herunder: - Bygge videre på den platform der allerede er skabt. Bred den ud på andre områder! - Fortsæt med at vise gode eksempler ovenpå de nuværende - Udvikling af samarbejde - Udbygning af infrastrukturen - Fastholde og udvikle uddannelsesmulighederne på Samsø, samt optimisme - Fortsat god udvikling. Vil gerne være centrum i verden Udvikling af rammer for vækst på Samsø: - Udvikling af rammer for vækst på Samsø: - Staten, - Banker, - EU, - Myndigheder, - Kommuner - Definering af nye vækstkategorier Konkrete ønsker og mål: - Fossilfri Ø - Energi Hotel - Ny havn i Ballen - Bedre infrastruktur færger; Færgeforbindelse til Århus, kortere sejltid og bedre regularitet til Sjælland, fortsat god regularitet til Hou. Når det er på plads så kan vi gøre noget ved forretning og jobskabelse. Samsø i forhold til resten af verden - Svævebaneprincippet: Vidensdeling mellem Ø og fastland - Relancering af Samsø som globalt brand på eksisterende værdier og platform - Infrastruktur til resten af verden (hele!) Et godt samfund en god fremtid - En fremtid - Helt og anstændigt samfund - Hvordan støtter vi hinanden i at bevare optimismen i perioder med udfordringer? - Hvordan opretholder vi Samsø styrke som levende Samsø og et sundt samfund? (livskraft) Tilbagemelding om drømme og udfordringer 6

7 Udfordringer på vejen Fælles mål og retning for Samsø Nationalpolitisk udfordring (tilskud / udgifter. kan vi egentlig få lov til at lave det, vi vil, herovre?!) Økonomi - Bevare aktivitet og tilskud fra bl.a. EU (til omstilling til Fossilfri Ø ) - Kommunens økonomi - Accept at skabe efter beskaffenhed (Skabe ud fra den økonomi og de ressourcer, vi har - I stedet for at bruge en masse energi på det, vi ikke har) Udfoldning af energi-succesen til alle dele af samfundet Ambition og udeholdenhed - At finde kræfter fortsat ny markedsføring af Samsø (Ny branding af Samsø) - Ambition - (Bevare aktiviteten og fremdriften i Fossilfri Ø ) Transport og logistik (færger) Sammenhold og samarbejde - At sammenhold holder / lykkes (4000 der er enige kan mere end 1 million der er uenige) - Styrke samarbejdet - Udvikle stimulere det frivillige arbejde Kompetencer og forskellighed - Sørge for de nødvendige Kompetencer (Det, der skal ske, skal kunne ske på trods af manglende økonomi at turde tage kompetencer ind) - Accept af forskellighed er en styrke (ikke kun at blive enige, men acceptere forskelligheden) Generationsskifte (f.eks. indenfor landbrug og service de unge har brug for mentorer/støtte) 7

8 Mind-map, et fælles overblik Impulserne fra samtalerne blev til sidst samlet i et fælles overblik, en mindmap over udviklingsområder. Spørgsmålet der blev stillet var: Baseret på det vi nu ved.. Hvilke er de vigtigste udviklingsområder for Samsø 2.0 Efter brainstorming, blev der gjort en prioritering. Alle fik 5 stemmer, røde prikker, som kunne placeres der hvor man mente at effekten af en indsats var størst. Selvom et af hovedtemaerne hed helhedsplan blev man enig om at mindmappen i sin helhed udgjorde en helhedsplan. Mind-map 8

9 Mind-map Hovedtema Underemne Antal point Helhedsplan for Samsø 2.0 Totalt antal point 22 Forretningsplan Integration mellem sektorer f.eks. energi, turisme & fødevarer Trafiklys model; grøn gul rød Målsætning og vision Økonomisk og social bæredygtighed NB / Link 6 point Link til Forretning Link til Miljø Link til VVM vurdering af virkning på miljøet Link til økonomi Vidensdeling, økologisk, politisk, mv. Økonomi og ressourcer Etablere en gruppe som etablerer sig selv som løfter op i helikopterperspektiv 1 point Få et godt generationsskifte 1 point for at holde gejsten Blive up town 9 point bosætningskommune til Århus 1 point Link til økonomisk og social bæredygtighed Konkrete mål 4 point Forretning / Erhvervsudvikling Totalt antal point 16 Det levende samfund, sundhed og social dimension Totalt antal point 21 Værdi tilvækst Sælge Know-how Erhvervsudvikling Definere indsatsområder Skabe nye vedværende arbejdspladser Folkesundhed VVM vurdering af virkning på miljøet social dimension Det levende samfund 1 point 2 point 13 point 5 point Link til forretningsplan 8 point Link til helhedsplan 5 point Vigtige spørgsmål Totalt antal point 2 Udvikling af kultur Hvad sker der hvis vi ikke gør noget (fremskriver nusituation) Hvilken struktur skal vi arbejde i? 3 point 2point 9

10 Aktiv skabelse og udvikling af netværk Totalt antal point 3 F.eks fritids samsinger og Samsøs venner Uddannelse Totalt antal point 16 Fossilfri Ø Ny højskole som er tidssvarende Videnscenter på andre områder 10 point 3 point 3 point 7 point Link til generationsskifte Toltalt antal point 12 Ikke kun olie Sammenhængende naturområde med stier Samarbejde omsat til handling 1 point 1 point Udover vandkanten muslingeproduktion stenrev energi 3 point Generationsskifte Totalt antal point 8 Lave ambassadører Fortælle historier Skabe unge ambassadører Lade dem blive del af den gode historie 2 point 6 point Link til Helhedsplan 10

11 Detalje af mind-map: Helhedsplan for Samsø 2030 Detalje af mind-map: Forretning / Erhvervsudvikling 11

12 Detalje af mind-map: Det levende samfund, sundhed, social dimension Detalje af mind-map: Vigtige spørgsmål 12

13 Detalje af mind-map: Uddannelse og Fossilfri Ø Detalje af mind-map: Foosilfri Ø og Generationsskifte 13

14 Tak for indsatsen Der var bred opbakning fra alle side, til at forsætte videreudvikle på Helhedsplanen Samsø 2.0. Intentionen er at oprette et Helhedsplansudvalg evt. med udgangspunkt i dem der var tilstede. Denne gruppe skal igen definere sig selv og kalde venner og partnere ind efter behov. Udvalget skal stå for det kommende arbejde med fokus på en Helhedsplan med underopdelte projekter, så det er muligt at få finansiering og økonomi til at være bæredygtigt på sigt. Til sidst takkede Søren Hermansen for indsatsen og forslog at resultaterne fra mødet SHARED SPACE skulle følges op på et møde i Januar Mødet er sat til PÅ Samsø Energiakademi. Tak for indsatsen Glædelig jul og godt nytår fra Samsø Energiakademi. 14

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere