BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer"

Transkript

1 NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet i slukning af brande i skibe til søs. Foto: Niels Larsen. Side 10-13

2 NR. 9 november ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Energiens Hus, Energivej 3, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Energiens Hus, Energivej 3, 4180 Sorø Telefon: mobil: Ekspedition LH Kontorservice Dalgårdsvej 31, 6600 Vejen Telefon Kontortid: Bedst kl Fra : Larsen & Partnere, Energiens Hus, Energivej 3, 4180 Sorø, telefon Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 365,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg beredskabschef Jesper Djurhuus (formand) beredskabschef Sven Urban Hansen viceberedskabschef Ole Nedahl beredskabschef Jørgen Pedersen beredskabsinspektør Anders Enggaard brandchef Steen Finne Jensen Lay out telefon: Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Indhold Leder: Beredskabets ledelse hænger nøje sammen med kontante opgaver Af Ole Borch, næstformand i FKB... side 3 NAVNE T.K. Jensen, Silkeborg, takker af... side 4 Nyt om navne... side 5 Morten Jessen ny chef i Furesø... side 6 FKB holder kursen Af Jesper Djurhuus, formand for FKB... side 7 FKB kreds 2 Midtjylland... side 7 Konkurrencer i brandpunktet... side 8 Helikopteren letter 1. marts... side 9 Slukning til søs Klar til slukning til søs med en times varsel Af Anders Rathcke, Århus Brandvæsen... side 10 Lodtrækning om brandslukning til søs... side 12 SINE Samler erfaringer om skadestedssæt... side 14 Tilvalg-1... side 15 Ikke behov for store data-mængder... side 15 Kontrolrum i nyt udbud efter 5 år... side 16 Frit valg forsinket... side 17 Kontrolrum kan tidligst være færdige om 18 måneder... side 18 Alvorlig fejl... side 19 Licenser i venteposition... side 19 Foreløbig vejledning i december... side 19 Samme positionsserver til GSM og SINE... side 20 Ingen interesse for video endnu... side 20 SINE-terminaler i rustvogne... side 21 Om-programmering... side 21 Skriv ikke under!... side gruppekald på én dag... side 22 Nordsjælland fik SINE-terminal nr side 23 Store fordele ved kommunale kontrolrum... side 24 Regionerne vil sende data på parallelt net... side 25 Vent med at skrive under... side 26 Udvidet beredskabsmappe Af Brian Eriksson, Frederiksberg Brandvæsen... side 27 Jubilæum på Fælledvejens Brandstation Af Johannes Thomsen... side 28 Øvelse Sjælland: Katastrofe med 60 tilskadekomne... side 30 Samsø: Øvelse i at klare sig ved egen hjælp... side 32 Ø-sikkerhed... side 32 Hvem sælger... side 34 Deadline for annoncer og artikler til december er 23. november

3 Leder: Beredskabets ledelse hænger nøje sammen med kontante opgaver Ledelse i det kommunale redningsberedskab kan ikke sammenlignes med anden form for kommunal ledelse Ledelse af brandvæsen hører jf. Beredskabslovens 9 under kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for det kommunale redningsberedskab. Dermed er redningsberedskabet en del af den kommunale organisation, og der er en forpligtelse i redningsberedskabet til at varetage den ledelsesopgave, som kommunalbestyrelsen pålægger. Ledelse af redningsberedskab er imidlertid ikke som ledelse af den øvrige del af den kommunale organisation. Vi tager udgangspunkt i løsning af vore beredskabsmæssige opgaver, som kræver en stærk, hierarkisk styring. I mange kommuner løses den driftsmæssige opgave ved hjælp af en entreprenør, der også har det arbejdsgivermæssige ansvar for det personale, som er beskæftiget med opgaven, hvad enten det er fuldtidsansat, deltidsansat eller frivilligt. I kommuner med eget, kommunalt beredskab er der derimod tale om kontante ledelsesmæssige opgaver, der favner såvel de udrykningsmæssige opgaver som de øvrige opgaver. Derfor er kulturen også speciel i sådan en organisation, selv om de beredskabsmæssige opgaver optager relativ lidt af arbejdstiden, specielt for fuldtidsansatte. I den forbindelse er loyalitet et nøglebegreb. Beredskabets opgaver kræver en særlig kultur Netop ledelse og ledelseskultur hos beredskaber har ofte givet anledning til problemer, og det er en vanskelig opgave at imødekomme alle behov og krav. Ofte skal der trædes på bremsen, og det er aldrig populært, men naturligvis en ledelsesmæssig opgave. I den kommunale organisation er der ikke tradition for forståelse af den særlige kultur og derfor ofte heller ikke forståelse for det særlige opgavesæt, som beredskabet har. Den øverste kommunale ledelse, der har det overordnede, administrative ansvar for beredskabet, skal forstå dette og den skal med respekt for den særlige kultur give den særlige frihed under ansvar, som kræves for at løse denne opgave! Popularitet kommer ikke først En beredskabschef i en kommune kan være den mest ensomme mand i organisationen, og han har sjældent et ledelsesmæssigt fællesskab med de traditionelle kommunale ledere. Hans principper og arbejdsmetoder er sjældent populære, men det bliver principperne og metoderne ikke nødvendigvis dårligere af! Den øverste kommunale ledelse skal huske at læse organisationen og ikke falde for letkøbte argumenter fra enkeltpersoner eller grupper, der ikke føler sig tilpas i organisationen, og som ikke har forstået begrebet loyalitet. Ole Borch Beredskabschef og næstformand i FKB 45 års ledererfaring, heraf de 23 i forsvaret og 22 i en kommune Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 3

4 navne T.K. takker af Farvel til manden bag Danmarks første, fælleskommunale beredskab Danmarks første fælleskommunale beredskab, godkendt af tilsynsrådet, blev født i 1994 for Silkeborg, Gjern og Them kommuner. Ideen kom fra Silkeborgs borgmester Jørn Würtz, men det vellykkede samarbejde var ikke mindst T.K. Jensens fortjeneste. Som beredskabschef i Silkeborg blev det hans lod både at organisere det fælles beredskab og siden at blive dets første chef. Ingen tvivl om, at T.K., som han kaldes i det daglige, er en samarbejdets mand, og han fik strikket en rigtig god løsning sammen, som siden har stået model til lignende ordninger andre steder i landet. Løsningen byggede på et bredt fællesskab, fælles chef og fælles økonomi, hvor udgifterne en gang om året blev fordelt efter antal indbyggere. Smertefri overgang På sin vis var det beredskabsmæssige samarbejde en forløber for kommunesammenlægningen i 2007, hvor også Kjellerup blev en del af Ny Silkeborg. Her var der entreprisebrandvæsen, og selvfølgelig var der i begyndelsen lidt frustrationer over, hvad der skulle ske, men kun indtil vi fik en dialog i gang med brandmændene i Kjellerup. Vi havde en nem overgang til den kommunale organisation, og det virkede perfekt fra den første dag. Det hele skete i et godt og konstruktivt samarbejde med Falck. Vi købte stationen af Falck og lavede samtidig en aftale om, at de fortsat kunne have en ambulance stående i garagen. Tilmed er politiet også flyttet ind, og Kjellerup var det første sted i landet med alle tre under samme tag, fortæller T.K. Jensen på sin rolige, nordjyske facon. For ham er der ingen tvivl om, at en grundig dialog kan rydde mange problemer af vejen. Det store servicecenter Dialogen gælder også på tværs af kommunens mange opgaver, hvor T.K. gennem årene har været med til at opbygge et kommunalt servicecenter med brandvæsenets døgnbemandede vagtcentral som omdrejningspunkt. Ud over tekniske alarmer og nødkald er det uden for normal arbejdstid hertil, at borgerne kan ringe om problemer med vand, varme og meget andet. Det er ligeledes blevet til service på kommunens i dag 150 biler og 450 radioer, hvilket i 1985 begyndte med blot fire biler og 14 bærbare radioer for hjemmeplejen. Værkstedet giver samtidig den mandskabsstyrke, der i dagtimerne er klar til at rykke ud med første køretøj inden for et minut. T.K. Jensen har altid befundet sig godt i sit indsatslederkluns, som han omtaler arbejdstøjet gennem mange år. I alt er det blevet til godt 29 år i Silkeborg. Foto: Silkeborg Kommune.

5 Navne Lysten driver værket Vi har nogle fantastisk motiverede medarbejdere, der giver borgerne en god service, og det har været en fornøjelse at stå i spidsen for mennesker, der virkelig vil gøre en forskel, siger T.K. Jensen, der har besluttet at stoppe den 1. december. Siden jeg fyldte 60, har jeg løbende vurderet, hvor længe jeg skulle blive ved. Vi har et godt sammenhold på stationerne. Helbredet er godt, og jeg har stadig stor lyst til arbejdet. Derfor går jeg som en glad og lykkelig mand efter godt arbejdsliv, siger T.K. Jensen, der 10. december fylder 70. Dobbeltstilling med to uniformer Han er overbevist om, at han har haft et af de bedste jobs, man kan have. Et sted, hvor tingene sker, og med et meningsfyldt job, hvor alle er med til at gøre en forskel i hverdagen. Vejen til dette job begyndte med en administrativ uddannelse i fødebyen Hjørring. Derpå fem år i Flyvevåbnet, inden turen gik til Civilforsvarets befalingsmandsskole på Bernstorff Slot, til nogle år som næstkommanderende på delingsførerskolen hos CF i Herning og siden til CFkasernen i Næstved som chef for uddannelsesstyrken. I alt blev det til 16 år i Civilforsvaret, inden han i 1980 fik en dobbeltstilling i Silkeborg som både brandinspektør og leder af Civilforsvaret. De to stillinger var godt nok slået sammen, men ikke mere, end at T.K. Jensen havde to forskellige uniformer og to budgetter. Med til at præge udviklingen Gennem årene er det også blevet til opgaver i flere arbejdsgrupper i FKB og ikke mindst til deltagelse i logistikudvalget, hvor målet har været at finde fælles fodslag om fællesindkøb, materiel og udvikling af uniformssystemet. Alt sammen arbejde, hvor T.K. Jensen har følt det spændende at være med til at præge systemet og udviklingen. Inden for FKB har han endvidere en del år været år kritisk revisor. Reception Efter 52 år på arbejdsmarkedet slutter T.K. Jensen Nyt om navne med udgangen af denne måned, og fredag den 27. november kl. 14 er der mulighed for at hilse farvel ved en reception på brandstation i Silkeborg. Derefter begynder et nyt kapitel, hvor der står familie, børnebørn og sommerhus på skemaet. Desuden har T.K. Jensen planer om at bruge mere tid i skovene ved Silkeborg på sin mountainbike, samt at tage på højskole og lære at sejle havkajak. omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 5

6 navne Ny chef i Furesø med fokus på risici Beredskab, ejendomsadministration og risici under samme hat Ganske vist er Furesø Kommunes nye beredskabschef aktiv som indsatsleder, men omdrejningspunktet i Morten Jessens jobbeskrivelse er lige så meget bygningsservice og risikostyring. Som i flere andre nordsjællandske kommuner er beredskabet dermed blevet en del af en større, kommunal serviceorganisation. Her vejer ejendomsadministration for kommunens 170 bygninger godt, men også en stor del af de kommunale kontrakter, bl.a. for 35 mio. kr. kontrakter med tre eksterne rengøringsfirmaer hører med i pakken. Dertil ansvaret for kantiner på de to rådhuse og en vagtenhed for kommunale bygninger. Alt sammen interne serviceopgaver i kommunen, som er samlet i en risikostyret organisation. Fra politisk hold er der et direkte ønske om, at Morten Jessen har fokus på risici, og betegnelsen beredskabschef kan dermed omskrives til kommunal risiko-leder. Organisationen er bygget op til at kunne håndtere en hvilken som helst risiko vendt mod kommunen, og selve organiseringen er også sket ud fra et risiko-syn, fortæller Morten Jessen. For at minimere risici arbejdes der med selvstyrende enheder, der hver især skal kunne tage beslutninger ud fra faste aftaler. Speciale i logistik Tilbage i 1994 var Morten Jessen med til at opbygge det danske, internationale, mobile felthospital, som han Siden 1. august har 43-årige Morten Jessen været beredskabschef i Furesø Kommune. Forinden havde han været viceberedskabschef siden kommunesammenlægningen i siden blev logistikchef for. Felthospitalet, der dengang havde basis i Farum, har tilknyttet 210 læger, sygeplejersker og andre medarbejdere til at servicere tre operationsstuer ved indsats overalt i verden. Organisatorisk er det tilknyttet de engelske styrker i Tyskland. Forinden havde Morten Jessen en uddannelse som linieofficer med speciale i logistik og dermed en god indsigt i organisering, hvilket i 2001 bragte ham til Bernstorff Slot, hvor han i tre år underviste i pædagogik og ledelse. Samtidig fik han mulighed for at uddanne sig til indsatsleder og brandteknisk byggesagsbehander. I 2004 blev han brandinspektør på deltid i Smørum (nu en del af Egedal Kommune) og blev ved kommunesammenlægningen i 2007 viceberedskabschef i den nye Furesø Kommune. Overordnet ledelse Ud over at have et overordnet Furesø Fommune er en sammenlægning af Værløse og Farum Kommuner. Den har knap indbyggere. Brandvagt Brandslukningen i Furesø Kommune dækkes fra tre Falck-stationer, hvoraf en ligger inden for kommunegrænserne i Farum, mens de to andre ligger uden for kommunen, nemlig i Allerød og Ballerup. Furesø Kommune stiller selv med tre indsatsledere, der sammen med to kolleger fra nabokommunen Allerød indgår i en fælles vagtplan og dermed dækker ca. 400 udrykninger om året. ledelsesansvar for 4 medarbejdere, deltager Morten Jessen i indsatsledervagten og tager sig af bl.a. brandsyn og i mindre omfang af brandteknisk byggesagsbehandling. Her hjælper det, at han også har en bygningsmateriel baggrund. På den personalemæssige side ser han gerne, at den seks mand store, kommunale vagt- og serviceenhed også deltager i brandslukning opgaver. På sigt skal vagtog serviceenheden have en holdleder uddannelse i ryggen, et godt fundament til at kunne reagere hensigtsmæssigt, til at kunne instruere andre og i det hele taget i at turde tage fat, siger Morten Jessen. 6

7 FKB FKB holder kursen Formandsskiftet vil ikke få indflydelse på bestyrelsens mål. Foreningens nye formand skriver om det videre arbejde: Af Jesper Djurhuus, formand for FKB Som det nok er jer bekendt, er Peter Staunstrup fratrådt som formand for FKB. Dette skete på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. oktober. Efter FKBs vedtægter indtræder jeg i denne situation som formand. Efterfølgende blev der foretaget en revideret konstituering, som betyder, at Ole Borch er blevet næstformand, mens der ikke er sket ændringer for de øvrige bestyrelsesmedlemmers funktioner. Der blev dog foretaget nogle mindre ændringer vedrørende fagområderne samt kredstilknytningen for kreds 5, Hovedstaden. Mange af jer medlemmer i FKB vil sikkert stille spørgsmålet Hvad nu? og se fem år tilbage, hvor både Peter og jeg bejlede til formandsposten i FKB, som Peter jo vandt. Basalt set ville Peter og jeg det samme, vi havde blot forskellige indgangsvinkler. At vi havde samme mål, har afspejlet sig i vores samarbejde i bestyrelsen, hvor vi nu fem år senere har nået mange af de mål, vi havde, og her skal blot nævnes, at FKB er i god dialog med vores samarbejdspartnere på beredskabsområdet, samarbejdet med kredsene er blevet styrket og det grå område frigørelse af fastklemte er blevet afklaret. Men det er nu ikke kun Peter og mig, der har tegnet FKB, men derimod den samlede bestyrelse. Uden en velfungerende og samarbejdende bestyrelse med forskellige kompetencer inden for den beredskabsmæssige vifte ville FKB ikke havde udviklet sig så meget, som tilfældet er. Når vi skal se på FKBs fremtid i lyset af, at den hidtidige formand er trådt tilbage, vil jeg betragte FKB som et velsejlende skib hvor kursen er sat, besætningen den samme, lasten den samme, kaptajnen er blot skiftet ud. Jeg har som ny formand for FKB ikke i sinde at ændre kursen, men vil sammen Jesper Djurhuus, beredskabschef i Rudersdal og Hørsholm kommuner, medlem af FKBs bestyrelse siden 2000 og næstformand siden 2003, er ny formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Kreds 2 Midtjylland med besætningen føre skibet videre i rolige vande mod nye mål. Og nye, spændende mål er inden for rækkevidde, her tænker jeg på samarbejdet med Primo, bacheloruddannelsen, samt udvikling i samarbejdet med KL herunder involvering af kredsene og meget andet. Jeg ser derfor frem til et fortsat godt, stabilt og konstruktivt samarbejde med kredsene og vore beredskabsmæssige samarbejdspartnere. Torsdag den 26. november, kl Kredsmøde og kredsgeneralforsamling på Beredskabsgården i Herning Steen Rasmussen orienterer om TrygFondens Brandskole, som er et gratis, interaktivt kursus, udviklet til kommunernes ansatte. Modulerne retter sig bl.a. mod plejesektoren, folkeskolen og daginstitutionerne. Flemming Bøgely fra Blue Idea fortæller om et SMS-beredskabsvarslingssystem, som kan anvendes inden for kommunegrænserne og i delområder af kommunerne. Beredskabsinspektør Michael Jacobsen gennemgår det brandtekniske sagsforløb af MCH Multiarena, som er under opførelse ved Messecenter Herning. Niels Christensen, bestyrelsesmedlem i FKB, fortæller nyt fra foreningen. Kredsgeneralforsamling begynder kl. 14 og er kun for A- og S-medlemmer. Tilmelding til mødet inden fredag den 20. november til Birgitte Buskov 7

8 Konkurrencer i brandpunktet New York vært for brandmandsolympiade i 10-året for tragedien i World Trade Center Tidspunkt og værtsby kan næsten ikke blive mere spændende og aktuelle, når WPFG i 2011 holder sin olympiade for politifolk, brandmænd, fængselspersonel og toldere fra hele verden: WPFG står for World Police and Fire Games, og om to år holdes legene i New York lige inden 10-årsdagen for angrebet på World Trade Center, således at deltagerne får mulighed for at være i New York under mindehøjtideligheden den 11. september. Brandmandskonkurrencer giver ekstra morskab til publikum som her ved DM, der blev holdt i BonBonLand: Holdet fra Frederikshavn er tæt på at have flyttet de 200 liter vand op i karret, selv om en del rammer ved siden af... Hundredtusindvis af mennesker vil strømme til byen for at være med, og Per Rasmussen og Henrik Hansen fra Rejseklubben 112 har allerede reserveret 90 værelser. Ellers ville de ikke kunne garantere overnatning. Tilsvarende er der nu åbent for tilmelding til denne dobbelte oplevelse. For alle brandmænd Anledningen selve olympiaden holdes fra den 26. august til den 5. september med over deltagere, der konkurrerer i både almindelige og mere specielle sportsgrene. Legene er åbne for deltagere fra alle dele af beredskabet, herunder alle brandvæsener, ambulancetjenester, lufthavnsbrandvæsener, beredskaber i flyvestationer, politi m.v. I alt konkurreres i 65 almindelige sportsgrene som atletik, fodbold, badminton og svømning plus i specielle discipliner som udlægning af slanger på tid, flytning af af vand med spande via en mandekæde på en stige og i armlægning. Efter legene har de danske deltagere fem dage til at se lidt andet, inden de vender tilbage til hotellet for den helt uforglemmelige oplevelse den 11. september på Ground Zero, hvor World Trade Center lå. Ved legene i Vancouver august i år var den danske gruppe på 59, hvoraf 22 var aktive sportsudøvere, og i New York venter Per Rasmussen at Danmark kan stille med et hold på personer. Blot er det nødvendigt med en bindende tilmelding nu, selv om der er længe til august LINK Deltagelse i WPFG er en enorm oplevelse. 8

9 Helikopter Sådan kan akutlægehelikopteren komme til at se ud. Forsøget varer i halvandet år øst for Storebælt. Helikopteren letter 1. marts Fristen for at give bud på halvandet års drift af en akutlægehelikopter udløber om få uger Den 7. december er sidste frist for at give bud på opgaven som operatør af den akutlægehelikopter, som forhåbentlig allerede den 1. marts skal lette på sin første opgave. Det bliver tale om en ren forsøgsordning, som Tryg- Fonden har lovet at betale op til 50 millioner kr. for. Forsøget skal foregå i Region Hovedstaden og Region Sjælland og vare i halvandet år, så man kan høste erfaringer, inden en landsdækkende lægehelikopterordning begynder senere i Den landsdækkende ordning bliver betalt af Staten og er aftalt mellem de fleste af Folketingets partier ved finanslovsforhandlingerne sidste år, og tilbuddet fra Tryg- Fonden er blevet modtaget med glæde af alle involverede parter, fordi Danmark ikke har nogen erfaringen med en akutlægehelikopter, og fordi ikke alle erfaringer fra nabolande umiddelbart kan overføres til Danmark. Mest gavn hvor og hvornår? Der er således mange torier om, hvor en lægehelikopter vil gøre mest gavn både geografisk og i forhold til patientens kvæstelser eller sygdom. Fordelen ved en helikopter er, at den hurtigt kan nå frem til svært tilskadekomne eller syge, og den kan lande næsten overalt, hvor der er en rimelig åben plads selvfølgelig med visse begrænsninger i bymæssig bebyggelse, i dårligt vejr og om natten. Natflyvning er meget mere kompliceret, kræver to piloter og er ikke en del af prøveordning. Bemanding Akutlægehelikopteren bliver bemandet med en pilot, en paramediciner, der også er uddannet og trænet i navigation, kommunikation og flyteknik, samt en speciallæge i anæstesiologi med særlige kompetencer til at behandle livstruende tilstande hos svært tilskadekomne og andre kritisk syge patienter. Endelig bliver der naturligvis plads til en patient. På samme måde som akutlægebilerne vil også helikopteren være fuldt udstyret med medicin samt alt nødvendigt behandlings- og monitoreringsudstyr. I følge udbuddet skal helikopteren placeres et sted på Sjælland, så den hurtigst muligt vil kunne nå frem til skadesteder inden for de to regioner. Den skal således supplere det almindelige akutberedskab. Overordnet er forsøget med akutlægehelikopteren et samarbejde mellem Tryg- Fonden, Danske Regioner, Sundhedsministeriet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ansvaret for driften er placeret hos Anæstesi og operationsklinikken HOC på Rigshospitalet, som i forvejen driver de fleste af Region Hovedstanden Akutlægebiler. Lægehelikopteren er bl.a. en følge af centraliseringen af sygehusene til meget store og specialiserede enheder. Det giver en øget transporttid, som helikopterne skal være med til at rette op på. I prøveperioden vil der blive gennemført en omfattede evaluering af indsatsen med akutlægehelikopter, som skal bruges i forbindelse med den endelig stillingtagen til etablering af en landsdækkende ordning. 9

10 slukning til søs Alt mens de 24 brandmænd vænnede sig til brug af redningsveste, skulle de gennem en lille forhindringsbane, hvor de lærte at komme op i bådene. Det foregik over to dage i et stort bassin på Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn, hvor der kan skabes meterhøje bølger, vind og helikopterstøj. Foto: Niels Larsen. Klar til slukning til søs med en times varsel 24 mand fra Århus har været gennem en alsidig og anderledes uddannelse og er nu klar til brandslukning i skibe på havet hvor som helst og i al slags vejr Af Anders Rathcke, beredskabsinspektør, leder af Brand- og Redning hos Århus Brandvæsen Som en del af Beredskabsstyrelsens projekt for brandslukning til søs fik Århus Brandvæsen til opgave at stå for den del af beredskabet, der er placeret vest for Storebælt. Projektet indebærer opretholdelse af et døgnberedskab, der inden for én time kan stå klar til afgang på et opsamlingssted i nærheden af Århus. Transporten fra opsamlingsstedet kan derefter foregå med såvel helikopter som sejlende enheder. I første omgang vil transporten dog kun ske til vands, indtil brandmændene har 10

11 slukning til søs Godt nok er indsats- og overlevelsesdragterne gode, men det kræver trods alt en vis træning at kravle op ad en ti meter høj lejder på Søværnets inspektionsskib Vædderen, der for et par år siden var jorden rundt som ekspeditionsskib for Galathea-3 ekspeditionen. Foto: Niels Larsen. gennemgået en særlig uddannelse i transport med helikopter (HOIST- uddannelse). Den skal foregå ved Flyvertaktisk Kommando (FTK), når der i løbet af det kommende år bliver plads. Beredskabet i slukning af brande i skibe til søs er en del af SAR-beredskabet (Search and Rescue), der har til formål at sikre, at der ydes den bedst mulige indsats for redning af nødstedte på havet. Denne del af beredskabet skal hjælpe besætningen på et nødstedt skib med brandslukning. Århus Brandvæsen har dimensioneret beredskabet således, at der kan afsendes én indsatsleder, én holdleder og seks brandmænd i første omgang. Herefter kan der indkaldes supplerende mandskab fra det samlede beredskab på i alt 24 personer. Uddannelse Brandmændene fra Århus har gennemført en række uddannelsesforløb for at kunne yde en sikker indsats i forbindelse med brandslukning til søs. Uddannelsen har varet 5 henholdsvis 6 dage for brandmandskab og holdleder/indsatsleder, og blandt andet har Århus Maskinmesterskole stået for den skibstekniske del, lige som der er øvet på en række forskellige skibe, herunder også Uddannelsescentrets eget nyrenoverede skibsmodul. På en anden øvelse blev beredskabet indsat på en torpedobåd med engelsktalende kaptajn. Her var der en kraftig røgudvikling, og kaptajnen savnede flere personer. Den afsluttende øvelse foregik på Mols Liniens hurtigfærge, Mie Mols, hvor indsatsen begyndte med indsættelse fra gummibåd, og hvor der på alle niveauer blev samarbejdet med skibets besætning. Uddannelsens højdepunkt Ud over den beredskabsrelaterede uddannelse har brandfolkene været på kursus ved Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn, hvor der blev undervist i evakuering til og overlevelse i vand, samt indsættelse fra gummibåde. Turen gik også til Falck Nutec, hvor programmet stod på Helicopter Underwater Fortsætter næste side STP8000 SERIEN RØGDYKKER UDGAVE Den seneste TETRA terminal fra Sepura fås nu også i en røgdykker udgave med begrænset tastatur. STP8038 er certificeret til SINE STP8138 forventes certificeret inden udgangen af maj AACOMPANY COMPANYIN INTHE THE VHF VHF GROUP GROUP AS

12 slukning til søs Fortsat fra side 11 Escape Training (HUET). Højdepunktet var øvelserne i simulatoren, hvor deltagerne skulle afprøve den indlærte teori og praktik i at evakuere sig ud af en helikopter, der vender på hovedet under vandet. Nu resterer kun HOISTtræning, hvor hver enkelt skal uddannes i og træne indsættelse fra helikopter. Denne del af forløbet gennemføres i samarbejde med FTK. Skal hjælpe besætningen Det har været et anderledes uddannelsesforløb, hvor uddannelsesstederne har leveret en god og spændende uddannelse, og mandskabet har håndteret udfordringerne i samarbejdets ånd. Beredskabet etableres som et assistanceberedskab, der kan supplere rederens/ skibets egne brandslukningsforanstaltninger, og som supplerer den samlede civile og militære søredningstjeneste. I praksis kan beredskabet supplere skibets besætning ved brandslukningen, der som udgangspunkt er baseret på skibets eget brandslukningsmateriel. Derudover er der efter aftale med Beredskabsstyrelsen indkøbt supplerende udstyr i form af strålerør, skummateriel, termisk kamera, overlevelsesdragter, redningsveste m.m. Mandskabet medbringer egen, personlig udrustning og røgdykkerudstyr. Fremtiden Beredskabet for brandslukning til søs har været klar til indsats siden den 1. oktober, og forude venter vedligeholdelse af dele af ovennævnte uddannelser. Herefter bliver det spændende af følge beredskabet i såvel øvelse som under indsats. Lodtrækning om brandslukning til søs Kæmpe interesse hos Århus Brandvæsen for en helt speciel uddannelse, der også foregik i og under vandet Hvorfor? Fordi det er spændende, jeg vil gerne prøve noget nyt, og så er jeg redningsdykker i forvejen, forklarer brandmand Niels Larsen, Århus Brandvæsen, der med sine 43 år hører til i den yngste fjerdedel af de 24 heltidsansatte brandmænd, som Århus Brandvæsen har fået uddannet til at kunne slukke brande i skibe til søs. Brandslukning til søs er en helt ny kompetence, som blev mødt med så stor interesse, at Århus Brandvæsen måtte trække lod blandt ansøgerne for at finde 24 mand. Alle er erfarne brandmænd under 50 år. 5-6 af de andre er lige som Niels Larsen redningsdykkere i forvejen, hvilket selvfølgelig De søgående brandfolk har også trænet i at forlade et skib, hvis en brandslukning skulle vise sig umulig. I så fald springer alle i vandet samtidig, så de ikke lander oven på hinanden. Derefter er det lederens ansvar, at alle danner kæde i vandet ved at holde fat i hinanden med den ene hånd som vist på dette billede. Foto: Niels Larsen. 12

13 slukning til søs Kabinen sænkes ned i vandet, og inden man kan komme ud, skal den fyldes med vand, så trykket udlignes. Foto: Niels Larsen. gav visse fordele i uddannelsen, blandt andet i forhold til en særlig del af uddannelsen, der foregik hos Falck Nutec i Esbjerg. Der er tale om træning i at komme ud af en helikopter, der er styrtet i havet, så den ligger med bunden i vejret, og træningen er i øvrigt et krav for at måtte flyve med forsvarets helikoptere. Vi kommer ind i en helikopterkabine, der sænkes ned under vandet, og man kan ikke åbne nødlugen, før kabinen er fyldt med vand. Vi skulle huske, hvor nødudgangen var og øve os i at finde den med lukkede øjne, for man kan ikke se noget, når man er under vand og kabinen først er fyldt med vand. Det var rigtig sjovt og spændende, især da man spærrede den oprindelige nødudgang, og vi med lukkede øjne skulle handle fornuftigt, mens vi skulle finde den anden nødudgang, fortæller Niels Larsen. Særlige indsatser Han forventer højst et par indsatser om året, som til gengæld kan blive meget krævende, og der er ingen øvre grænse for, hvor stor en indsats kan blive. Man kan sagtens forestille sig en stor indsats i hårdt vejr i Nordsøen, hvor der indsættes slukningshold fra flere lande, siger han. Og når det er alvor, gælder det om at kende de forskellige skibstyper og vide, hvordan de er bygget op. Den del af uddannelsen foregik med hjælp fra maskinmesterskolen og ved besøg på forskellige skibstyper i Århus Havn. 13

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted Brandvæsenet har ansvar for brandforebyggelse. Derfor skal bør brandfolk kunne undersøge

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

BRANDVÆSEN. Røgsøjle kunne ses 30 km væk. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Røgsøjle kunne ses 30 km væk. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 april 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Røgsøjle kunne ses 30 km væk Næsten 100 brandfolk brugte en halv mio. liter vand, da et uddannelsescenter i Albertslund brændte.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

BRANDVÆSEN. Engageret minister. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Engageret minister. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 7 september 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Engageret minister Beredskabets minister, Søren Gade, er altid en engageret og interesseret gæst, når han vises rundt på brandpunkterne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Kontrolrum ude af kontrol? Side 12-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Kontrolrum ude af kontrol? Side 12-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Kontrolrum ude af kontrol? De kontrolrum, der skal give beredskabet det store, forkromede overblik over alle de styrker,

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Langt ude i Atlanterhavet

BRANDVÆSEN. Langt ude i Atlanterhavet NR. 3 april 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Langt ude i Atlanterhavet Færøerne er midt i en voldsom forandring med store udfordringer for såvel brand og redning som

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere