Årsberetning for DANSK BIOTEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012"

Transkript

1 1

2 Formandens beretning Årsberetning for DANSK BIOTEK En gryende forståelse Efter 25 år med DANSK BIOTEK overlader jeg ved Generalforsamlingen d. 8. maj 2012 formandsstolen til min afløser. I 25 år har jeg, i første omgang som en af grundlæggerne og bestyrelsesmedlem, og fra 1994 som formand, investeret megen energi i at medvirke til at skabe de bedste rammebetingelser for den danske biotekindustri. Forholdene har naturligvis ændret sig over tid, men i bund og grund kæmper vi fortsat for at få regering og samfund til at forstå det potentiale, den bioteknologiske industri har for Danmarks fremtid. DANSK BIOTEKS væsentligste mål er at styrke og beskytte de forskningsmæssige miljøer, der gør det muligt at have en markant og betydende biotekindustri i Danmark, således at nye, mindre virksomheder kommer til; og de store, etablerede virksomheder bevarer en vigtig forskningsbase i Danmark. Udviklingen af dette dynamiske miljø er afgørende for, at vi ikke får svenske tilstande, hvor de store farmavirksomheder stort set har flyttet al forskning og produktion ud af landet. Det er en stor udfordring at nå dette mål, især er de små virksomheder finansielt pressede, dels pga. den generelle finansielle situation i Europa, dels fordi danske politikere ofte modarbejder den udvikling, som selvsamme politikere hævder at fremme. Det sker bl.a. via en erhvervsfjendtlig skattepolitik, som f.eks. iværksætterskatten. Så på trods af spændende forskning halter de små virksomheder bagud hvad angår forretningsudvikling og international eksponering til investorer og partnere. Erfarent netværk på vej Danmark har ikke som USA og Storbritannien haft en stærk underskov af biotekvirksomheder i mere end 30 år. Vi har derfor ikke nær den erfaring at trække på, som biotekentreprenørerne har i de to lande. Vi er imidlertid godt i gang med at opbygge et netværk af erfarne folk, som har startet virksomheder mere end én gang, så situationen på dette område er meget bedre i dag end for bare 10 år siden. Det tager tid I 2011 dømte medier og offentlighed nærmest den danske biotekindustri ude, bl.a. fordi vi måtte konstatere, at kurven over nystartede virksomheder var for nedadgående i I 2011 stoppede den nedadgående kurve, og vi håber at se den stige igen i de kommende år. Kvaliteten af flere af de nystartede virksomheder er virkelig god. Desværre mangler der generelt ofte forståelse for, at det tager lang tid at udvikle en virksomhed - fra man får ideen og starter den grundlæggende forskning, til man kan markedsføre et færdigt produkt. Dette gælder især inden for lægemiddeludvikling. Når medierne i disse år afsiger dødsdomme over biotekbranchen, må vi svare tilbage og sige, det er alt for tidligt at komme med denne vurdering - biotekbranchen er kommet for at blive og har meget at vise endnu. Der er sket væsentlige ændringer siden årtusindskiftet, hvor der opstod mange nye biotekvirksomheder. Den indledende eufori ved tanken om de mange nye muligheder, som kortlægningen af det humane genom medførte, har ændret sig til en mere pragmatisk tilgang til området. Og 2

3 grundlæggende oplever vi nu, at der er positive tendenser internationalt. Den store udfordring er kapital Det er af allerstørste vigtighed for biotekindustrien, at virksomhederne har rammebetingelser, der gør det muligt både arbejde med flere projekter samtidig, og at virksomhederne kan finansiere forsinkelser i udviklingsarbejdet. Er forholdene for vanskelige, når de små virksomheder måske aldrig frem til målet. Den høje risiko gør det vanskeligt for private at investere, og i de senere år er en del investorer forsvundet. Andre er heldigvis er kommet til, hvilket tegner rimelige perspektiver, når det drejer sig om finansieringsmuligheder fremover for de nye små selskaber; selvom man kunne ønske, at f.eks. pensionsselskaberne kunne være mere opmærksomme på bioteksektorens muligheder. DANSK BIOTEKS mærkesager DANSK BIOTEK har flere mærkesager i forhold til politikerne og lægger et stort arbejde i at følge sagerne til dørs. Vi har taget flere initiativer i 2011, og vi er blevet hørt i en række sammenhænge vedrørende rammebetingelser; f.eks. blev vores gamle forslag om fremskudt forskningsradrag eller skattekreditordningen for forskning hørt (selvom vi mener beløbsgrænsen er for lille). Og den forrige regering nåede på vores opfordring at skabe en pulje af risikovillig kapital, som Vækstfonden forvalter. Til gengæld er der stadig et problem i den meget virksomhedsskadelige iværksætterskat. Skatten er bevaret indtil videre til trods for, at provenuet formodentlig er negativt. Iværksætterskatten forhindrer nemlig, at der skabes nye arbejdspladser. Danmark er desuden verdensmester i personlig beskatning, hvilket reflekteres i, at det er vanskeligt at holde på de dygtigste forskere og iværksættere. Endelig har vi netop fået regeringens udspil om at halvere støtten til innovationsmiljøerne i 2013, hvilket ikke helt harmonerer med regeringens påståede ønske om at etablere en innovationsstrategi. Dette vil betyde, at vi måske ser færre nye biotekselskaber i fremtiden. Nye initiativer Udspillet om halvering af støtten til innovationsmiljøerne kom i 2012 ca. et halvt år efter af Copenhagen Spin-outs projektet blev en realitet. Det er et godt og perspektivrigt projekt, som vil styrke teknologioverførslen fra universiteterne og bidrage til at flere opstartsvirksomheder i hovedstadsregionen i de kommende år. Så trods de negative toner fra regeringens side, er der grund til at håbe, at det danske innovationsmiljø klarer sig fremover. Copenhagen Spin-outs projektet får forhåbentlig en positiv effekt på holdningen til at støtte innovationsmiljøerne, efterhånden som vi ser resultater af indsatsen. En vigtig og meget positiv udvikling, der er sket de seneste år, er etableringen af nye finansieringsmuligheder især fra Novo Seeds, Seed Capital, Lundbeck og Sunstone. Novo Seeds og Seed Capital har allerede vist sig uvurderlige i støtten af nye selskaber, og de hilser de nye fonde velkommen. Det har også været positivt at se, hvorledes de danske fonde har formået at få udenlandske fonde til at investere i flere af deres selskaber. Ny rolle til biotek I de sidste 5-10 år har vi set en vigtig international tendens vedrørende biotekbranchens placering i den samlede industri. De små dynamiske virksomheder har fået en ny rolle, når det drejer sig om nytænkning og levering af innovative produkter til de store udviklings- og produktionsvirksomheder. I dag er mere end 50 procent af alle nye produkter, som de store farmavirksomheder bringer på markedet, genereret i små biotekvirksomheder. De udfører den originale prækliniske forskning og de indledende kliniske undersøgelser hvorefter de store farmavirksomheder tager over. Denne 3

4 udvikling er uhyre positiv og harmonerer fint med Danmarks styrkeposition. DANSK BIOTEK ønsker, at de store virksomheder bevarer deres forskning i Danmark. Vi har brug for stærke forskningsmiljøer både på universiteterne og i de store og de små biotekvirksomheder, som kan interagere med hinanden. Fungerer samspillet, kan de store forskningsvirksomheder bevare deres forskning i Danmark fungerer det ikke flytter de formentlig ud af landet. Gode resultater Da jeg i sin tid var med til at etablere DANSK BIOTEK var fokus primært på at få indflydelse på lovgivningen om anvendelse af gensplejsning i produktionen af lægemidler og enzymer. I dag tager vi for givet, at man anvender gensplejsning det er et af de mange gode resultater, vi har opnået undervejs i foreningens levetid! På nicheområder er den danske biotekindustri blandt de bedste i verden. Og trods de problemer, vi vedblivende oplever f.eks. vedrørende likviditet i biotekindustrien, ser det heldigvis ud til, at flere politikere begynder at forstå, at Danmark har en særlig styrke og særlige muligheder inden for bioteknologi. Samtidig med den langsomt gryende politiske forståelse for de bioteknologiske muligheder inden for sundhed og miljø, ser vi en øget donation til universiteternes bedste forskningsmiljøer fra flere af de store private fonde. De store donationer i milliardklassen, som de private fonde giver især Novo Nordisk Fonden og Lundbeck fonden har bl.a. til formål at opbygge internationalt førende forskergrupper i Danmark, som kan uddanne forskere og få skabt ideer, der kan medvirke til at sikre industriens fremtid Den stigende professionalisme i biotekindustrien betyder, at vi efterhånden, som rammebetingelserne forhåbentlig forbedres yderligere, vil få styrket feltet ikke bare til gavn for dansk biotek men til gavn for hele fremtidens Danmark. Jeg vil hermed sige tak for mange spændende år med DANSK BIOTEK. Der er ingen tvivl om at bioteknologien som sådan går en spændende fremtid i møde. DANSK BIOTEK må fortsat arbejde for, at Danmark bliver en del af denne fremtid! Søren Carlsen Formand for DANSK BIOTEK 4

5 Succeshistorier i Dansk Biotek i blev, trods likviditetsproblemer og finanskrise, et år, hvor der skete mange positive ting i den danske biotekindustri, hvilket følgende eksempler illustrerer: Symphogen meddelte i januar 2011, at selskabet havde rejst 100 millioner euro. Santaris Pharma udvidede sit strategiske samarbejde med Pfizer. Evolva indgik i årets løb flere partnerskaber inden for fødevareingrediensindustrien og meddelte efter årsskiftet, at virksomheden planlægger at ansætte flere medarbejdere i Selskabets danske afdeling inden for fødevareingrediensområdet. Orphazyme rejste mere end 125 millioner kr. i to omgange Unisense Fertilitech etablerede amerikansk hovedkvarter i New York. Seks nye biotekvirksomheder blev etableret: Acesion Pharma, Adenium Biotech, Aniona, ARTS biologics, OncoNox og Oracain Biogen Idec skal producere sklerosemedicin i Danmark og har ansat 120 medarbejdere. Zealand Pharma og Boehringer Ingelheim indgik samarbejde med henblik på at udvikle lægemidler til Type 2 diabetes og fedme. Abbott erhverver Action Pharmas hormonanalog AP214 Copenhagen Spin-outs projektet, der skal øge antallet af biotek-virksomheder, der udspringer fra Københavns Universitet DTU og Region Hovedstaden, blev en realitet i Ventureselskabet Sunstone Capital etablerede en ny fond med op til 750 millioner kroner til investeringer i nye teknologivirksomheder. Se yderligere information på under medlemsnyt. DANSK BIOTEKS mærkesager i : Likviditetsmangel Fokus for aktiviteterne i 2011 var stort set uændret fra Innovationsvirksomhederne manglede likviditet og DANSK BIOTEK kæmpede fortsat for at opnå fremskudt forskningsfradrag til opstartsvirksomheder uden overskud. Der blev i 2011 lanceret en skattekreditordning, der som koncept imødekom de forslag, DANSK BIOTEK har stillet. I praksis afhjælper ordningen dog ikke det store behov for likviditetsfremmende foranstaltninger, som de innovative opstartsvirksomheder så stærkt har brug for. Det fastsatte loft for udgifter, der kan bruges som basis for et rentefrit lån, er alt for lavt. Med et loft på fem millioner i udgifter til forskning og udvikling og med en skatteprocent på 25, så vil en virksomhed maksimalt kunne låne 1,25 millioner kr. pr. år. Højteknologiske opstartsvirksomheder, der udvikler lægemidler, har de første mange år årlige udgifter til forskning og udvikling på 5-30 mio. kr., så et skattekreditlån på 1,25 millioner vil for de fleste virksomheder være en dråbe i 5

6 havet. Vækstinitiativet er prisværdigt, men ændrer ikke ret meget for nye biotekvirksomheder. I England har små og mellemstore virksomheder mulighed for bl.a. at opnå et fradrag på 225 % af forsknings- og udviklingsomkostninger i den skattepligtige indkomst. Biotekbranchen i tal i 2011 Det samlede antal biotekvirksomheder var i 2011 på 160. Seks virksomheder lukkede eller blev opkøbt, og seks nye virksomheder blev etableret. Sammenlignet med 2010, hvor der var der færre nye virksomheder, end virksomheder, der lukkede, så er den nedadgående kurve knækket. Kilde: DANSK BIOTEK 6

7 Ansatte i biotekvirksomheder De senest publicerede tal vedrørende antallet af ansatte i biotekvirksomheder er fra Som grafen viser, er der mere end ansatte i DANSK BIOTEKs medlemsvirksomheder, samlet beskæftiger biotekindustrien omkring medarbejdere. Omsætning i danske biotekvirksomheder Den samlede bruttoomsætning var ca. 145 milliarder kr. i DANSK BIOTEKs medlemmer tegnede sig for ca. 112 milliarder kr. 7

8 Eksport af lægemidler og enzymer Lægemiddeleksporten tegnede sig med en stigning på ca. 10% fortsat for den største stigning på det danske eksportområde i Ifølge Danmarks Statistik steg den med omkring 8 milliarder og udgjorde derved omkring 58 milliarder i Den danske lægemiddeleksports flotte position skyldes i høj grad, at de store danske lægemiddelselskaber fortsat er placeret i Danmark. De lægemiddelproducerende biotekvirksomheders berettigelse er i stigende omfang, at de leverer nye produkter til lægemiddelindustrien. Det er derfor vigtig at sikre, at lægemiddelbranchen som helhed og herunder den produktgenererende biotekbranche har optimale betingelser, så der både kan opstå nye virksomheder og udvikles nye produkter til behandling af fremtidige patienter både her og i udlandet. Den danske enzymindustri et verdensledende med en eksport i 2011 på 5,3 mia. kr. Udviklingen i dansk lægemiddeleksport Kilde: Danmarks Statistik april

9 Forskning: Danmark ligger stadig flot i EU De seneste tal vedrørende den private og den offentlige forsknings andel af BNP er fra 2010, hvor det fremgik, at Danmark allerede på det tidspunkt havde nået Barcelonamålsætningen om at investere mindst 3 % af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling inden Den offentlige forskning udgør 0,98% af BNP i 2010 mod 0,95% i Den private forskning udgør 2,1% af BNP i 2010 mod 2,2% i Den private forskning er steget fra milliarder i 2009 til milliarder i Den offentlige forskning er steget fra milliarder i 2009 til milliarder i

10 Fem danske forskningsvirksomheder i EU top 1000 EU-kommissionens seneste Industrial Investment R&D Scoreboard fra 2010 og viser, at Danmark har fem forsknings- og udviklingsvirksomheder inden for lægemiddel-, enzym- og medtechindustri i EU s top 1000 med Novo Nordisk som den højst placerede. Novo Nordisk er i dag Skandinaviens største virksomhed målt på markedsværdi. 10

11 DANSK BIOTEKS aktiviteter i DANSK BIOTEK skrev i 2011 flere avisindlæg, høringssvar og breve især vedrørende skattekreditter. Mediernes interesse for organisationen steg mærkbart i Direkte mediehenvendelser og anden omtale resulterede i, at DANSK BIOTEK blev omtalt i danske medier 255 gange i løbet af året (Kilde: Infomedia). Samarbejde i sundhedsindustrien DANSK BIOTEK indgik i et fireparts samarbejde med den øvrige sundhedsindustri, dvs. Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien og IT-Branchen under betegnelsen Sundhedsindustrien. Formålet med samarbejdet er at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer, både som lokomotiv for vækst og som leverandør af sundhedsteknologiske ydelser. Indtil videre har dette samarbejde resulteret i publikation af folderen Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark et opfølgende møde vedrørende punkterne i folderen med Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn og Sundhedsminister Astrid Krag en ekspertworkshop i marts 2012, hvor eksperter på tværs af ekspertiser diskuterede hvordan innovationspolitikken kan bidrage til et innovationsløft på sundhedsområdet og i sundhedsindustrien Medlemsundersøgelse DANSK BIOTEK gennemførte i starten af 2012 en medlemsundersøgelse, der skulle give et billede af, hvor medlemmerne ser de største udfordringer i de kommende år samt medlemmernes tilfredshedsniveau med DANSK BIOTEKs initiativer i form af medlemsmøder og publikationer. Derudover indhentede DANSK BIOTEK forslag til temaer for medlemsmøder og indhold i nyhedsbrev og magasinet Dansk Biotek, publiceret af Scanpublisher. Undersøgelsen blev gennemført i to omgange spørgeskemaerne blev dels uddelt på medlemsmødet i januar 2012 og dels distribueret elektronisk i februar/marts. 43 medlemmer besvarede skemaerne. Derudover besvarede 9 ikke-medlemmer skemaet. Besvarelserne viste, at de udfordringer, virksomhederne ser, fordeler sig over hele spektret, men med størst vægt på partnerskaber, VC finansiering og exit (henholdsvis 12%, 13% og 12%) Her kunne man krydse af ved flere muligheder. Der var stort set tilfredshed med medlemsmøder og publikationer og i besvarelserne var flere gode forslag til temaer for medlemsmøder og artikler, som DANSK BIOTEK vil lade indgå i 11

12 temabanken for kommende møder. Blandt forslag til møder var temaer som skatteforhold, EU-funding og VC finansiering, offentlige/private partnerskaber, virtuelle virksomheder, orphan drugs mm. Blandt artikelemner var bl.a. branchekonsolidering, værdigenerering og reduktion af finansiel risiko i biotekvirksomheder. Klinisk forskning i Danmark DANSK BIOTEKs samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen Lif og DANSK BIOTEK fortsætter samarbejdet om at forbedre forholdene for klinisk forskning i Danmark og udarbejde årlige opgørelser over aktiviteten på området. I september 2011 offentliggjorde Lif og DANSK BIOTEK rapporten fra 2010 vedrørende klinisk forskning i Danmark baseret på en spørgeskemaundersøgelse til organisationernes medlemmer. Undersøgelsen viser overordnet, at antallet af kliniske studier i Danmark er faldet markant fra 2007 til 2010 (mere end 35 %). Og at tilbagegangen i antal forsøg er sket i forhold til alle forsøgstyper. Det totale antal forsøgspersoner faldt i 2010 i forhold til 2009 med ca. 9 % - faldet skete i antallet af forsøgspersoner til fase II og IV forsøg. Antallet af forsøgspersoner til fase I har været stigende siden 2008, mens antallet af forsøgspersoner til fase III er nogenlunde uændret. Der er foretaget lidt flere kliniske studier på børn i 2010 i forhold til tidligere. 12

13 Copenhagen Spin-outs sat i søen Med 20 millioner kroner fra EU s regionalfond og 8 millioner kroner fra Vækstforum Hovedstaden blev projekt Copenhagen Spinouts en realitet i efteråret Projektet udspringer fra Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden, og DANSK BIOTEK ser dette projekt som en god mulighed for at fremtidssikre biotekklyngen i Region Hovedstaden. Copenhagen Spin-outs skal i samarbejde med industrien kommercialisere forskningsresultater ved at udvikle flere såkaldte spin-out virksomheder fra de deltagende forskningsinstitutioner. Med bevillingen til Copenhagen Spin-outs vil flere forskningsresultater komme i spil i tæt samarbejde mellem universiteter, industrien og investorer. Projektets mål er over en treårig periode at skabe cirka 21 biotekvirksomheder. I Copenhagen Spin-outs samarbejder forskningsinstitutionerne med DANSK BIOTEK, Lægemiddelindustriforeningen, Symbion, Scion DTU, COBIS, SeedCapital, NovoSeeds og CAT. 13

14 Publikationer i 2011/2012: Publikationer er tilgængelige på DANSK BIOTEK og Copenhagen Capacity: Financing Sources for biotech companies in Denmark Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark, i samarbejde med IT Branchen, Lif og Medicoindustrien Resultater fra Lifs og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark, 2010 DANSK BIOTEKs 25 års jubilæumsskrift 14

15 Biotekpriser til Unge Forskere, 2012 DANSK BIOTEK var i 2012 for anden gang sponsor ved Unge Forsker konkurrencen, arrangeret af Dansk Naturvidenskabsformidling. D. 30. april, 2012 delte DANSK BIOTEK ved finalen, der blev afholdt i Århus, to særpriser ud på hver kr. Én til et et juniorprojekt fra Beder skole i Århus (for grundskoleelever) og én til et et seniorprojekt fra Munkendams Gymnasium i Kolding 48 projekter nåede finalen. I alt 1500 projekter deltog i konkurrencen. DANSK BIOTEKs to særpriser gik til: At skabe kunstigt liv Kirstine la Cour, 3. G, Munkendams Gymnasium i Kolding og har arbejdet med kunstigt at konstruere minimale levende systemer. Heavy metal i ørerne øger koncentrationen Frederik Panduro, Soohia Rijkhoff, Silvia Tirone og Sigrid Jacobsen, 8. klasse på Beder skole i Århus har fundet ud af, at deres kammerater løser flere opgaver korrekt, når de har Ramssteinmusik (heavy metal) i ørerne. 15

16 Nyhedsbreve 2011/2012 DANSK BIOTEK udsendte nytårsbreve ved årsskiftet til medlemmer og andre interessenter samt fire nyhedsbreve i løbet af året. Biotekmagasinet DANSK BIOTEK støttede i 2011 fire numre af Magasinet for Dansk Biotek, udgivet af Scanpublisher. Magasinet udkom som trykt magasin samt digitalt. Der vil blive udgivet fire numre i Fire konferencer i Maj 2011: Generalforsamling og årsmøde med titlen: Synergi mellem den private biotekindustri og den offentlige forskning hos Novo A/S Oktober 2011: Seminar om First human dose på Teknologisk Institut Januar 2012: Seminar om Finansiering af biotekselskaber på vej mod 2020 hos DANSKE BANK Maj 2012: Generalforsamling og årsmøde 2012 hos Novo Nordisk med titlen 25 år med dansk biotek DANSK BIOTEKS bestyrelse DANSK BIOTEKS bestyrelse i 2011/2012 bestod af: Formand Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S, Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics, Alejandra Mørk, CEO, KLIFO, Peter Nordkild, CEO Adenium Biotech Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics Søren Møller, Investment Director, Novo A/S. Rasmus von Gottberg, VP, Biobusiness Development & Acquisition Novozymes A/S var associeret til bestyrelsen og blev afløst i oktober 2011 af Lars Christian Hansen, Novozymes, Europe. 16

17 92 medlemmer i DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK fik 12 nye medlemmer i , mens 9 medlemmer meldte sig ud. DANSK BIOTEK har nu 92 medlemmer. De 92 medlemmer repræsenterer medicinsk- og industriel biotek, investeringsfonde, moderselskaber til biotekvirksomheder og service providers samt associerede medlemmer dvs. private virksomheder og organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde bistår biotekselskaber. Kontingent for 2012 er uændret i forhold til 2011: Medlemmer med mere end ansatte: kr. Medlemmer med mere end 200 ansatte: kr. Medlemmer med mellem 10 og 199 ansatte: kr. Medlemmer med mindre end 10 ansatte: kr. Associerede medlemmer uanset størrelse: kr kr. Medlemsliste pr. 8. maj 2012 Nye medlemmer af DANSK BIOTEK er markeret med grøn. 17

18 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Indtægter (kr.) Regnskab 2011 Budget 2011 Medlemskontingent store medlemmer - 6 x kr middelstore medlemmer - 3 x kr medium medlemmer -35 x kr små virksomheder - 23 x kr ass. medlemmer - 20 x kr Gebyr for deltagelse i arrangementer Renter Jubilæumsskrift Indtægter i alt Udgifter (kr.) Personaleomkostninger Løn + diverse Andre eksterne omkostninger Drift af hjemmeside Opgradering af hjemmesiden Kontingent Europa Bio Kontorinventar/It-udstyr Adresseservice COBIS Kontorhold (telefon, bredbånd, porto m.v.) Ekstern kommunikation Revision og regnskabsmæssig assistance Rejseomkostninger Medlemsaktiviteter + repræsentation Diverse Jubilæumsskrift Udgifter i alt Årets resultat Indestående ved udgangen af Fortsat fokus på, at investering i 18

19 DANSK BIOTEK vil også i 2012 fokusere på risikovillig kapital som en vej til at sikre innovation og vækst for den danske biotekindustri. Vi vil vedblivende søge dialog med politikerne for at fremme industriens rammebetingelser bl.a. via forslag om forbedringer på skatteområdet og fortsat være med til at sætte bioteknologiske problemstillinger på dagsorden. Der skal yderligere støtte til vækst og innovationsmiljøerne, og der skal øget politisk fokus på og forståelse af de danske skatteforholds negative betydning for innovation og etablering af iværksættervirksomheder. Alt sammen for at vi ikke taber højde i den globale konkurrence på viden og innovation. Årsberetningen er produceret af DANSK BIOTEK Maj 2012 Beretningen er offentliggjort på Herfra kan den frit downloades, printes og citeres med kildeangivelse. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N e mail: 19

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,

Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen er gået sammen for at give et fælles bud

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien Sundhedsindustrien...Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Det danske biotek økosystem

Det danske biotek økosystem Erhvervsstyrelsen, november 2012 Økosystemer for nye vækstvirksomheder Det danske biotek økosystem Thomas Ebdrup Kommenterende sammenfatning af Jørgen Rosted All rights reserved. November 2012. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Vejen til en stærk biotekklynge i Hovedstadsregionen

Vejen til en stærk biotekklynge i Hovedstadsregionen Vejen til en stærk biotekklynge i Hovedstadsregionen -En analyse af rammebetingelser i internationalt førende biotekregioner Udarbejdet for: DANSK BIOTEK Region Hovedstaden Lægemiddelindustriforeningen

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst?

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Biblioteksledermøde 2011 Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Mikael R. Lindholm Vi har brug for nytænkning Problemer, der kræver nytænkning i stor

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere