Årsberetning for DANSK BIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012"

Transkript

1 1

2 Formandens beretning Årsberetning for DANSK BIOTEK En gryende forståelse Efter 25 år med DANSK BIOTEK overlader jeg ved Generalforsamlingen d. 8. maj 2012 formandsstolen til min afløser. I 25 år har jeg, i første omgang som en af grundlæggerne og bestyrelsesmedlem, og fra 1994 som formand, investeret megen energi i at medvirke til at skabe de bedste rammebetingelser for den danske biotekindustri. Forholdene har naturligvis ændret sig over tid, men i bund og grund kæmper vi fortsat for at få regering og samfund til at forstå det potentiale, den bioteknologiske industri har for Danmarks fremtid. DANSK BIOTEKS væsentligste mål er at styrke og beskytte de forskningsmæssige miljøer, der gør det muligt at have en markant og betydende biotekindustri i Danmark, således at nye, mindre virksomheder kommer til; og de store, etablerede virksomheder bevarer en vigtig forskningsbase i Danmark. Udviklingen af dette dynamiske miljø er afgørende for, at vi ikke får svenske tilstande, hvor de store farmavirksomheder stort set har flyttet al forskning og produktion ud af landet. Det er en stor udfordring at nå dette mål, især er de små virksomheder finansielt pressede, dels pga. den generelle finansielle situation i Europa, dels fordi danske politikere ofte modarbejder den udvikling, som selvsamme politikere hævder at fremme. Det sker bl.a. via en erhvervsfjendtlig skattepolitik, som f.eks. iværksætterskatten. Så på trods af spændende forskning halter de små virksomheder bagud hvad angår forretningsudvikling og international eksponering til investorer og partnere. Erfarent netværk på vej Danmark har ikke som USA og Storbritannien haft en stærk underskov af biotekvirksomheder i mere end 30 år. Vi har derfor ikke nær den erfaring at trække på, som biotekentreprenørerne har i de to lande. Vi er imidlertid godt i gang med at opbygge et netværk af erfarne folk, som har startet virksomheder mere end én gang, så situationen på dette område er meget bedre i dag end for bare 10 år siden. Det tager tid I 2011 dømte medier og offentlighed nærmest den danske biotekindustri ude, bl.a. fordi vi måtte konstatere, at kurven over nystartede virksomheder var for nedadgående i I 2011 stoppede den nedadgående kurve, og vi håber at se den stige igen i de kommende år. Kvaliteten af flere af de nystartede virksomheder er virkelig god. Desværre mangler der generelt ofte forståelse for, at det tager lang tid at udvikle en virksomhed - fra man får ideen og starter den grundlæggende forskning, til man kan markedsføre et færdigt produkt. Dette gælder især inden for lægemiddeludvikling. Når medierne i disse år afsiger dødsdomme over biotekbranchen, må vi svare tilbage og sige, det er alt for tidligt at komme med denne vurdering - biotekbranchen er kommet for at blive og har meget at vise endnu. Der er sket væsentlige ændringer siden årtusindskiftet, hvor der opstod mange nye biotekvirksomheder. Den indledende eufori ved tanken om de mange nye muligheder, som kortlægningen af det humane genom medførte, har ændret sig til en mere pragmatisk tilgang til området. Og 2

3 grundlæggende oplever vi nu, at der er positive tendenser internationalt. Den store udfordring er kapital Det er af allerstørste vigtighed for biotekindustrien, at virksomhederne har rammebetingelser, der gør det muligt både arbejde med flere projekter samtidig, og at virksomhederne kan finansiere forsinkelser i udviklingsarbejdet. Er forholdene for vanskelige, når de små virksomheder måske aldrig frem til målet. Den høje risiko gør det vanskeligt for private at investere, og i de senere år er en del investorer forsvundet. Andre er heldigvis er kommet til, hvilket tegner rimelige perspektiver, når det drejer sig om finansieringsmuligheder fremover for de nye små selskaber; selvom man kunne ønske, at f.eks. pensionsselskaberne kunne være mere opmærksomme på bioteksektorens muligheder. DANSK BIOTEKS mærkesager DANSK BIOTEK har flere mærkesager i forhold til politikerne og lægger et stort arbejde i at følge sagerne til dørs. Vi har taget flere initiativer i 2011, og vi er blevet hørt i en række sammenhænge vedrørende rammebetingelser; f.eks. blev vores gamle forslag om fremskudt forskningsradrag eller skattekreditordningen for forskning hørt (selvom vi mener beløbsgrænsen er for lille). Og den forrige regering nåede på vores opfordring at skabe en pulje af risikovillig kapital, som Vækstfonden forvalter. Til gengæld er der stadig et problem i den meget virksomhedsskadelige iværksætterskat. Skatten er bevaret indtil videre til trods for, at provenuet formodentlig er negativt. Iværksætterskatten forhindrer nemlig, at der skabes nye arbejdspladser. Danmark er desuden verdensmester i personlig beskatning, hvilket reflekteres i, at det er vanskeligt at holde på de dygtigste forskere og iværksættere. Endelig har vi netop fået regeringens udspil om at halvere støtten til innovationsmiljøerne i 2013, hvilket ikke helt harmonerer med regeringens påståede ønske om at etablere en innovationsstrategi. Dette vil betyde, at vi måske ser færre nye biotekselskaber i fremtiden. Nye initiativer Udspillet om halvering af støtten til innovationsmiljøerne kom i 2012 ca. et halvt år efter af Copenhagen Spin-outs projektet blev en realitet. Det er et godt og perspektivrigt projekt, som vil styrke teknologioverførslen fra universiteterne og bidrage til at flere opstartsvirksomheder i hovedstadsregionen i de kommende år. Så trods de negative toner fra regeringens side, er der grund til at håbe, at det danske innovationsmiljø klarer sig fremover. Copenhagen Spin-outs projektet får forhåbentlig en positiv effekt på holdningen til at støtte innovationsmiljøerne, efterhånden som vi ser resultater af indsatsen. En vigtig og meget positiv udvikling, der er sket de seneste år, er etableringen af nye finansieringsmuligheder især fra Novo Seeds, Seed Capital, Lundbeck og Sunstone. Novo Seeds og Seed Capital har allerede vist sig uvurderlige i støtten af nye selskaber, og de hilser de nye fonde velkommen. Det har også været positivt at se, hvorledes de danske fonde har formået at få udenlandske fonde til at investere i flere af deres selskaber. Ny rolle til biotek I de sidste 5-10 år har vi set en vigtig international tendens vedrørende biotekbranchens placering i den samlede industri. De små dynamiske virksomheder har fået en ny rolle, når det drejer sig om nytænkning og levering af innovative produkter til de store udviklings- og produktionsvirksomheder. I dag er mere end 50 procent af alle nye produkter, som de store farmavirksomheder bringer på markedet, genereret i små biotekvirksomheder. De udfører den originale prækliniske forskning og de indledende kliniske undersøgelser hvorefter de store farmavirksomheder tager over. Denne 3

4 udvikling er uhyre positiv og harmonerer fint med Danmarks styrkeposition. DANSK BIOTEK ønsker, at de store virksomheder bevarer deres forskning i Danmark. Vi har brug for stærke forskningsmiljøer både på universiteterne og i de store og de små biotekvirksomheder, som kan interagere med hinanden. Fungerer samspillet, kan de store forskningsvirksomheder bevare deres forskning i Danmark fungerer det ikke flytter de formentlig ud af landet. Gode resultater Da jeg i sin tid var med til at etablere DANSK BIOTEK var fokus primært på at få indflydelse på lovgivningen om anvendelse af gensplejsning i produktionen af lægemidler og enzymer. I dag tager vi for givet, at man anvender gensplejsning det er et af de mange gode resultater, vi har opnået undervejs i foreningens levetid! På nicheområder er den danske biotekindustri blandt de bedste i verden. Og trods de problemer, vi vedblivende oplever f.eks. vedrørende likviditet i biotekindustrien, ser det heldigvis ud til, at flere politikere begynder at forstå, at Danmark har en særlig styrke og særlige muligheder inden for bioteknologi. Samtidig med den langsomt gryende politiske forståelse for de bioteknologiske muligheder inden for sundhed og miljø, ser vi en øget donation til universiteternes bedste forskningsmiljøer fra flere af de store private fonde. De store donationer i milliardklassen, som de private fonde giver især Novo Nordisk Fonden og Lundbeck fonden har bl.a. til formål at opbygge internationalt førende forskergrupper i Danmark, som kan uddanne forskere og få skabt ideer, der kan medvirke til at sikre industriens fremtid Den stigende professionalisme i biotekindustrien betyder, at vi efterhånden, som rammebetingelserne forhåbentlig forbedres yderligere, vil få styrket feltet ikke bare til gavn for dansk biotek men til gavn for hele fremtidens Danmark. Jeg vil hermed sige tak for mange spændende år med DANSK BIOTEK. Der er ingen tvivl om at bioteknologien som sådan går en spændende fremtid i møde. DANSK BIOTEK må fortsat arbejde for, at Danmark bliver en del af denne fremtid! Søren Carlsen Formand for DANSK BIOTEK 4

5 Succeshistorier i Dansk Biotek i blev, trods likviditetsproblemer og finanskrise, et år, hvor der skete mange positive ting i den danske biotekindustri, hvilket følgende eksempler illustrerer: Symphogen meddelte i januar 2011, at selskabet havde rejst 100 millioner euro. Santaris Pharma udvidede sit strategiske samarbejde med Pfizer. Evolva indgik i årets løb flere partnerskaber inden for fødevareingrediensindustrien og meddelte efter årsskiftet, at virksomheden planlægger at ansætte flere medarbejdere i Selskabets danske afdeling inden for fødevareingrediensområdet. Orphazyme rejste mere end 125 millioner kr. i to omgange Unisense Fertilitech etablerede amerikansk hovedkvarter i New York. Seks nye biotekvirksomheder blev etableret: Acesion Pharma, Adenium Biotech, Aniona, ARTS biologics, OncoNox og Oracain Biogen Idec skal producere sklerosemedicin i Danmark og har ansat 120 medarbejdere. Zealand Pharma og Boehringer Ingelheim indgik samarbejde med henblik på at udvikle lægemidler til Type 2 diabetes og fedme. Abbott erhverver Action Pharmas hormonanalog AP214 Copenhagen Spin-outs projektet, der skal øge antallet af biotek-virksomheder, der udspringer fra Københavns Universitet DTU og Region Hovedstaden, blev en realitet i Ventureselskabet Sunstone Capital etablerede en ny fond med op til 750 millioner kroner til investeringer i nye teknologivirksomheder. Se yderligere information på under medlemsnyt. DANSK BIOTEKS mærkesager i : Likviditetsmangel Fokus for aktiviteterne i 2011 var stort set uændret fra Innovationsvirksomhederne manglede likviditet og DANSK BIOTEK kæmpede fortsat for at opnå fremskudt forskningsfradrag til opstartsvirksomheder uden overskud. Der blev i 2011 lanceret en skattekreditordning, der som koncept imødekom de forslag, DANSK BIOTEK har stillet. I praksis afhjælper ordningen dog ikke det store behov for likviditetsfremmende foranstaltninger, som de innovative opstartsvirksomheder så stærkt har brug for. Det fastsatte loft for udgifter, der kan bruges som basis for et rentefrit lån, er alt for lavt. Med et loft på fem millioner i udgifter til forskning og udvikling og med en skatteprocent på 25, så vil en virksomhed maksimalt kunne låne 1,25 millioner kr. pr. år. Højteknologiske opstartsvirksomheder, der udvikler lægemidler, har de første mange år årlige udgifter til forskning og udvikling på 5-30 mio. kr., så et skattekreditlån på 1,25 millioner vil for de fleste virksomheder være en dråbe i 5

6 havet. Vækstinitiativet er prisværdigt, men ændrer ikke ret meget for nye biotekvirksomheder. I England har små og mellemstore virksomheder mulighed for bl.a. at opnå et fradrag på 225 % af forsknings- og udviklingsomkostninger i den skattepligtige indkomst. Biotekbranchen i tal i 2011 Det samlede antal biotekvirksomheder var i 2011 på 160. Seks virksomheder lukkede eller blev opkøbt, og seks nye virksomheder blev etableret. Sammenlignet med 2010, hvor der var der færre nye virksomheder, end virksomheder, der lukkede, så er den nedadgående kurve knækket. Kilde: DANSK BIOTEK 6

7 Ansatte i biotekvirksomheder De senest publicerede tal vedrørende antallet af ansatte i biotekvirksomheder er fra Som grafen viser, er der mere end ansatte i DANSK BIOTEKs medlemsvirksomheder, samlet beskæftiger biotekindustrien omkring medarbejdere. Omsætning i danske biotekvirksomheder Den samlede bruttoomsætning var ca. 145 milliarder kr. i DANSK BIOTEKs medlemmer tegnede sig for ca. 112 milliarder kr. 7

8 Eksport af lægemidler og enzymer Lægemiddeleksporten tegnede sig med en stigning på ca. 10% fortsat for den største stigning på det danske eksportområde i Ifølge Danmarks Statistik steg den med omkring 8 milliarder og udgjorde derved omkring 58 milliarder i Den danske lægemiddeleksports flotte position skyldes i høj grad, at de store danske lægemiddelselskaber fortsat er placeret i Danmark. De lægemiddelproducerende biotekvirksomheders berettigelse er i stigende omfang, at de leverer nye produkter til lægemiddelindustrien. Det er derfor vigtig at sikre, at lægemiddelbranchen som helhed og herunder den produktgenererende biotekbranche har optimale betingelser, så der både kan opstå nye virksomheder og udvikles nye produkter til behandling af fremtidige patienter både her og i udlandet. Den danske enzymindustri et verdensledende med en eksport i 2011 på 5,3 mia. kr. Udviklingen i dansk lægemiddeleksport Kilde: Danmarks Statistik april

9 Forskning: Danmark ligger stadig flot i EU De seneste tal vedrørende den private og den offentlige forsknings andel af BNP er fra 2010, hvor det fremgik, at Danmark allerede på det tidspunkt havde nået Barcelonamålsætningen om at investere mindst 3 % af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling inden Den offentlige forskning udgør 0,98% af BNP i 2010 mod 0,95% i Den private forskning udgør 2,1% af BNP i 2010 mod 2,2% i Den private forskning er steget fra milliarder i 2009 til milliarder i Den offentlige forskning er steget fra milliarder i 2009 til milliarder i

10 Fem danske forskningsvirksomheder i EU top 1000 EU-kommissionens seneste Industrial Investment R&D Scoreboard fra 2010 og viser, at Danmark har fem forsknings- og udviklingsvirksomheder inden for lægemiddel-, enzym- og medtechindustri i EU s top 1000 med Novo Nordisk som den højst placerede. Novo Nordisk er i dag Skandinaviens største virksomhed målt på markedsværdi. 10

11 DANSK BIOTEKS aktiviteter i DANSK BIOTEK skrev i 2011 flere avisindlæg, høringssvar og breve især vedrørende skattekreditter. Mediernes interesse for organisationen steg mærkbart i Direkte mediehenvendelser og anden omtale resulterede i, at DANSK BIOTEK blev omtalt i danske medier 255 gange i løbet af året (Kilde: Infomedia). Samarbejde i sundhedsindustrien DANSK BIOTEK indgik i et fireparts samarbejde med den øvrige sundhedsindustri, dvs. Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien og IT-Branchen under betegnelsen Sundhedsindustrien. Formålet med samarbejdet er at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer, både som lokomotiv for vækst og som leverandør af sundhedsteknologiske ydelser. Indtil videre har dette samarbejde resulteret i publikation af folderen Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark et opfølgende møde vedrørende punkterne i folderen med Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn og Sundhedsminister Astrid Krag en ekspertworkshop i marts 2012, hvor eksperter på tværs af ekspertiser diskuterede hvordan innovationspolitikken kan bidrage til et innovationsløft på sundhedsområdet og i sundhedsindustrien Medlemsundersøgelse DANSK BIOTEK gennemførte i starten af 2012 en medlemsundersøgelse, der skulle give et billede af, hvor medlemmerne ser de største udfordringer i de kommende år samt medlemmernes tilfredshedsniveau med DANSK BIOTEKs initiativer i form af medlemsmøder og publikationer. Derudover indhentede DANSK BIOTEK forslag til temaer for medlemsmøder og indhold i nyhedsbrev og magasinet Dansk Biotek, publiceret af Scanpublisher. Undersøgelsen blev gennemført i to omgange spørgeskemaerne blev dels uddelt på medlemsmødet i januar 2012 og dels distribueret elektronisk i februar/marts. 43 medlemmer besvarede skemaerne. Derudover besvarede 9 ikke-medlemmer skemaet. Besvarelserne viste, at de udfordringer, virksomhederne ser, fordeler sig over hele spektret, men med størst vægt på partnerskaber, VC finansiering og exit (henholdsvis 12%, 13% og 12%) Her kunne man krydse af ved flere muligheder. Der var stort set tilfredshed med medlemsmøder og publikationer og i besvarelserne var flere gode forslag til temaer for medlemsmøder og artikler, som DANSK BIOTEK vil lade indgå i 11

12 temabanken for kommende møder. Blandt forslag til møder var temaer som skatteforhold, EU-funding og VC finansiering, offentlige/private partnerskaber, virtuelle virksomheder, orphan drugs mm. Blandt artikelemner var bl.a. branchekonsolidering, værdigenerering og reduktion af finansiel risiko i biotekvirksomheder. Klinisk forskning i Danmark DANSK BIOTEKs samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen Lif og DANSK BIOTEK fortsætter samarbejdet om at forbedre forholdene for klinisk forskning i Danmark og udarbejde årlige opgørelser over aktiviteten på området. I september 2011 offentliggjorde Lif og DANSK BIOTEK rapporten fra 2010 vedrørende klinisk forskning i Danmark baseret på en spørgeskemaundersøgelse til organisationernes medlemmer. Undersøgelsen viser overordnet, at antallet af kliniske studier i Danmark er faldet markant fra 2007 til 2010 (mere end 35 %). Og at tilbagegangen i antal forsøg er sket i forhold til alle forsøgstyper. Det totale antal forsøgspersoner faldt i 2010 i forhold til 2009 med ca. 9 % - faldet skete i antallet af forsøgspersoner til fase II og IV forsøg. Antallet af forsøgspersoner til fase I har været stigende siden 2008, mens antallet af forsøgspersoner til fase III er nogenlunde uændret. Der er foretaget lidt flere kliniske studier på børn i 2010 i forhold til tidligere. 12

13 Copenhagen Spin-outs sat i søen Med 20 millioner kroner fra EU s regionalfond og 8 millioner kroner fra Vækstforum Hovedstaden blev projekt Copenhagen Spinouts en realitet i efteråret Projektet udspringer fra Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden, og DANSK BIOTEK ser dette projekt som en god mulighed for at fremtidssikre biotekklyngen i Region Hovedstaden. Copenhagen Spin-outs skal i samarbejde med industrien kommercialisere forskningsresultater ved at udvikle flere såkaldte spin-out virksomheder fra de deltagende forskningsinstitutioner. Med bevillingen til Copenhagen Spin-outs vil flere forskningsresultater komme i spil i tæt samarbejde mellem universiteter, industrien og investorer. Projektets mål er over en treårig periode at skabe cirka 21 biotekvirksomheder. I Copenhagen Spin-outs samarbejder forskningsinstitutionerne med DANSK BIOTEK, Lægemiddelindustriforeningen, Symbion, Scion DTU, COBIS, SeedCapital, NovoSeeds og CAT. 13

14 Publikationer i 2011/2012: Publikationer er tilgængelige på DANSK BIOTEK og Copenhagen Capacity: Financing Sources for biotech companies in Denmark Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark, i samarbejde med IT Branchen, Lif og Medicoindustrien Resultater fra Lifs og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark, 2010 DANSK BIOTEKs 25 års jubilæumsskrift 14

15 Biotekpriser til Unge Forskere, 2012 DANSK BIOTEK var i 2012 for anden gang sponsor ved Unge Forsker konkurrencen, arrangeret af Dansk Naturvidenskabsformidling. D. 30. april, 2012 delte DANSK BIOTEK ved finalen, der blev afholdt i Århus, to særpriser ud på hver kr. Én til et et juniorprojekt fra Beder skole i Århus (for grundskoleelever) og én til et et seniorprojekt fra Munkendams Gymnasium i Kolding 48 projekter nåede finalen. I alt 1500 projekter deltog i konkurrencen. DANSK BIOTEKs to særpriser gik til: At skabe kunstigt liv Kirstine la Cour, 3. G, Munkendams Gymnasium i Kolding og har arbejdet med kunstigt at konstruere minimale levende systemer. Heavy metal i ørerne øger koncentrationen Frederik Panduro, Soohia Rijkhoff, Silvia Tirone og Sigrid Jacobsen, 8. klasse på Beder skole i Århus har fundet ud af, at deres kammerater løser flere opgaver korrekt, når de har Ramssteinmusik (heavy metal) i ørerne. 15

16 Nyhedsbreve 2011/2012 DANSK BIOTEK udsendte nytårsbreve ved årsskiftet til medlemmer og andre interessenter samt fire nyhedsbreve i løbet af året. Biotekmagasinet DANSK BIOTEK støttede i 2011 fire numre af Magasinet for Dansk Biotek, udgivet af Scanpublisher. Magasinet udkom som trykt magasin samt digitalt. Der vil blive udgivet fire numre i Fire konferencer i Maj 2011: Generalforsamling og årsmøde med titlen: Synergi mellem den private biotekindustri og den offentlige forskning hos Novo A/S Oktober 2011: Seminar om First human dose på Teknologisk Institut Januar 2012: Seminar om Finansiering af biotekselskaber på vej mod 2020 hos DANSKE BANK Maj 2012: Generalforsamling og årsmøde 2012 hos Novo Nordisk med titlen 25 år med dansk biotek DANSK BIOTEKS bestyrelse DANSK BIOTEKS bestyrelse i 2011/2012 bestod af: Formand Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S, Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics, Alejandra Mørk, CEO, KLIFO, Peter Nordkild, CEO Adenium Biotech Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics Søren Møller, Investment Director, Novo A/S. Rasmus von Gottberg, VP, Biobusiness Development & Acquisition Novozymes A/S var associeret til bestyrelsen og blev afløst i oktober 2011 af Lars Christian Hansen, Novozymes, Europe. 16

17 92 medlemmer i DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK fik 12 nye medlemmer i , mens 9 medlemmer meldte sig ud. DANSK BIOTEK har nu 92 medlemmer. De 92 medlemmer repræsenterer medicinsk- og industriel biotek, investeringsfonde, moderselskaber til biotekvirksomheder og service providers samt associerede medlemmer dvs. private virksomheder og organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde bistår biotekselskaber. Kontingent for 2012 er uændret i forhold til 2011: Medlemmer med mere end ansatte: kr. Medlemmer med mere end 200 ansatte: kr. Medlemmer med mellem 10 og 199 ansatte: kr. Medlemmer med mindre end 10 ansatte: kr. Associerede medlemmer uanset størrelse: kr kr. Medlemsliste pr. 8. maj 2012 Nye medlemmer af DANSK BIOTEK er markeret med grøn. 17

18 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Indtægter (kr.) Regnskab 2011 Budget 2011 Medlemskontingent store medlemmer - 6 x kr middelstore medlemmer - 3 x kr medium medlemmer -35 x kr små virksomheder - 23 x kr ass. medlemmer - 20 x kr Gebyr for deltagelse i arrangementer Renter Jubilæumsskrift Indtægter i alt Udgifter (kr.) Personaleomkostninger Løn + diverse Andre eksterne omkostninger Drift af hjemmeside Opgradering af hjemmesiden Kontingent Europa Bio Kontorinventar/It-udstyr Adresseservice COBIS Kontorhold (telefon, bredbånd, porto m.v.) Ekstern kommunikation Revision og regnskabsmæssig assistance Rejseomkostninger Medlemsaktiviteter + repræsentation Diverse Jubilæumsskrift Udgifter i alt Årets resultat Indestående ved udgangen af Fortsat fokus på, at investering i 18

19 DANSK BIOTEK vil også i 2012 fokusere på risikovillig kapital som en vej til at sikre innovation og vækst for den danske biotekindustri. Vi vil vedblivende søge dialog med politikerne for at fremme industriens rammebetingelser bl.a. via forslag om forbedringer på skatteområdet og fortsat være med til at sætte bioteknologiske problemstillinger på dagsorden. Der skal yderligere støtte til vækst og innovationsmiljøerne, og der skal øget politisk fokus på og forståelse af de danske skatteforholds negative betydning for innovation og etablering af iværksættervirksomheder. Alt sammen for at vi ikke taber højde i den globale konkurrence på viden og innovation. Årsberetningen er produceret af DANSK BIOTEK Maj 2012 Beretningen er offentliggjort på Herfra kan den frit downloades, printes og citeres med kildeangivelse. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N e mail: 19

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 1 Årsberetning for DANSK BIOTEK 2010-2011 2010 blev et spændende år, hvor det på flere måder lykkedes at skabe interesse for DANSK BIOTEKs mærkesager. En del større og mindre biotekvirksomheder

Læs mere

Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats

Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats Til Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser København d. 18. februar 2013 Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats DANSK BIOTEK takker for invitationen til

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Lægemiddeludvikling kommercielt set DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om lægemiddeludvikling kommercielt

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Årsberetning for DANSK BIOTEK

Årsberetning for DANSK BIOTEK Årsberetning for DANSK BIOTEK 2009 2010 I 2009 viste DANSK BIOTEK, at vi vil og kan arbejde for, at Danmark fortsat er i front, når det gælder innovation og vækst. Vi mødte 2009 med åben pande. Vi stod

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater

DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater Formandens beretning DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater DANSK BIOTEK fejrede 25 års jubilæum i 2012, og Søren Carlsen lod stafetten gå videre til undertegnede efter han på glimrende vis havde

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Venturekapital og bioteknologi i Danmark

Venturekapital og bioteknologi i Danmark Venturekapital og bioteknologi i Danmark - Perspektiver for fremtiden VÆKSTFONDEN Vækstfondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Innovation indenfor sundhedsteknologi

Innovation indenfor sundhedsteknologi Region Midtjylland Innovation indenfor sundhedsteknologi Science: conversion og money to knowledge Innovation: conversion of knowledge to money Jens K. Gundersen24. august 2007 Struktur Baggrund Hvorfor

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Formandens beretning DANSK BIOTEKS GENERALFORSAMLING 2014 10-05-2014 1

Formandens beretning DANSK BIOTEKS GENERALFORSAMLING 2014 10-05-2014 1 Formandens beretning DANSK BIOTEKS GENERALFORSAMLING 2014 10-05-2014 1 DANSK BIOTEKS formål Fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK August 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK August 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK August 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Commercial aspects of drug development II DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om kommercielle aspekter

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen Program for dagen 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen 13.10-13.20 Direktør i REG LAB Bjarne Jensen sætter scenen og præsenterer den industrielle stjerne 13.20-14.30

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) (Vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2014) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien Sundhedsindustrien...Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Mandag 23. maj 2016, Børsen Lifescience & Healthcare Konference Gå ikke glip af denne konference om en sundhedssektor, som netop nu forandres

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere