VVM og mulighederne i digital planlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM og mulighederne i digital planlægning"

Transkript

1 VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet

2 Der er ikke er meget digital planlægning i forbindelse med VVM Måske Men der er en række ting som ikke kan løses kvalificeret uden anvendelse af analyser, GIS og IT Jeg vil derfor lægge vægt på alternative metoder, der er knap så kendte

3 VVM En vurdering af anlæg og projekters påvirkning på miljøet INDEN der træffes beslutning om at gennemføre det Baseret på Internationale regler (primært EU direktivet, men også FN, OECD m.m.) Baseret på planloven, faste procedurer og offentlighedens inddragelse Gennemførelse kræver et konkret projekt Har betydelige elementer af enkeltsagsbehandling

4 VVM Typer Store anlæg der vil påvirke miljøet Bilag 1 Obligatorisk VVM Anlæg der KAN påvirke miljøet og hvor det skal vurderes (screening) om der skal gennemføres en VVM Bilag 2 Kan påvirker Natura 2000 eller bilag IV arter Konsekvensvurderingen inden afgørelse Omfattet af Miljøvurdering af planer og programmer (SMV) Nyudlæg og væsentlige ændringer af eksisterende planer

5 Rollefordelingen Bygherren Anmelder projektet Udarbejder en redegørelse VVM myndigheden Beslutter hvordan anmeldelsen skal håndteres i forhold til VVM reglerne Har ansvaret for processen Vurderer, hvad der skal med i redegørelsen (scooping) Vurderer redegørelsen Laver kommuneplantillæg og evt miljøvurdering (SMV) Andre myndigheder og offentligheden Bidrager med oplysninger og holdninger

6 VVM myndighederne Kommunerne Efter planloven Husdyrbrug (særudgave, men reelt VVM for de helt store) Miljøcentrene Store virksomheder, hvor staten er miljømyndighed, statslige anlægsarbejder, vindmøller over 150 meter, større infrastruktur, der ikke er baseret på anlægslov og projekter der kan påvirke nabolande Kystdirektoratet Kystnært, uden for højeste daglig højvande Klimaministeriet Marint (i den økonomiske zone) Sektor myndighed Anlægslov, typisk Vejdirektoratet

7 VVM medarbejderen Har ansvaret for processen og kvaliteten Kan stort set aldrig dække alle de faglige emner Netværk, høring, dialog og nysgerrighed er afgørende IT (især GIS) kan bruges til at skabe overblik og til at afprøve spørgsmål Har ofte oplevet at bygherre og/eller rådgivere har afvist forslag, som efterfølgende viste sig at være helt centrale Vær meget kritisk over for plejer og det kan man ikke

8 Screening beslutningen er vanskelig! Journalisering og stedfæstelse Madpapirsøgning - lokalt Minimum kommune og regionplaner, natur, grundvand, vand, natura2000, befolkning og nuværende arealanvendelse Bagsags søgning Kort check regionalt Minimum oplande, transport, natura2000 Evt. chek af gamle kort, bilag IV rapport og baggrundslitteratur Evt. konsekvensvurdering efter Natura2000 reglerne (ved potentiel påvirkning ind i områderne eller ved potentiel påvirkning af bilag IV arterne) Evt. partshøring (OIS data) Udtalelser fra eksperter, kollegaer og andre myndigheder

9 Madpapirmodellen

10 OBS kortkulissen (TOP10DK dur ikke som den leveres)

11 Søgeresultat (bemærk de blanke)

12 Bagsager ved Hans Mikkelsen, Fur

13 Overblikket (oplande ville have hjulpet)

14 Egentlig VVM Forberedelse af ide fase Ligner screeningen, men vægt er på formidlingen og på at få fundet emner, der skal afklares (vær nysgerrig!) Ide fase Scooping Kritisk, bestilling af redegørelse hos bygherren, herunder hvilke alternativer der skal belyses Baseres på ide fasen OG supplerende overvejelser Redegørelsen Er grundlæggende bygherrens ansvar Vurderingen og afgørelsen Er myndighedens ansvar Det er vigtigt at forholde sig kritisk til redegørelsen og at forholde sig til input fra offentlighedsfasen

15 Hvad er raster GIS Data lagres i celler, frem for som punkter, streger eller flader Det minder om billeder, man kan indeholde negative data, klasser, tekst m.m. Cellerne ligger over hinanden og kan bearbejdes med simple operationer (plus, minus, gange, AND, OR m.m.) Der er også mulighed for naboanalyser (hældning, generalisering, flow m.m.)

16 Højdemodeller og afledte data

17

18 Beregning af synlighed af en stor vindmølle (viewsheed bør laves på DSM)

19 Sammenhæng mellem gravhøje og bopladser

20 Rå model visualiseringer (raytrace)

21 Billedvinkel Samme standpunkt - 25,50 og 75 grader

22

23

24

25 Kamera højden

26 Nørreå laserscanning landsdækkende kan nu købes

27 Nuværende sommermiddel og max

28 Regulativmæssig sommer middel og max

29 Men med en hydrologisk fornuftig højdemodel, kan det faktiske oplandet let og hurtigt beregnes! kilometers

30 EROS, erosion index

31 Modeller

32 Nitrattab (GLR/CHR, Blokkort, Jordbund, nedbør regnet med VM, Idrisi32 og InovaGIS)

33 Screening af et stort område Våde enge problematikken den metode der blev anvendt i amterne MTM i Geoinformatik Projektet om våde enge (3 piger, der fik 13) En alternativ, analytisk tilgang Anvendelse af Raster GIS Vægte på paramenterne Anvendelse af erstatningsdata ved manglende viden

34

35 Fordeling af svin og nitratudvaskning

36 Vægtet økonomikort og optimering af placeringen

37 Sammenstilling (simpel vægt eller vektor GIS er mindre egnet)

38 Maksimering af økonomi eller kvælstoffjernelse

39 Forskellen til amtets udpegning

40 Afstand til vandløb (hvorfor er det smartere end en almindelig vektor buffer?)

41 Mulighed for bredbånd (2002)

42 Model lægeplacering (mere i SMV end VVM)

43 HUFF model, detailhandel

44 Remote sensing Kortlægning Ændringer

45 Forskel udfra orthofoto ene

46 Del resultatet - I

47 Hvad er det så (fra Gerda)? Luftfoto 1995 klit uden ret meget bevoksning Luftfoto 1999, mere bevoksning, samme sted

48

49

50 Punktvisning, punktaggregering

51 Nitrat i private drikkevandboringer

52 Punkt aggregering og tematisk kort

53 Andre emner Vand flow (overflade og grundvand) Støj Flystøj Vejstøj OML (luftforurening) Trafik, herunder trafik flow Risko og risiko zoner Biodiversitet (Biomapper m.m.) Kulturhistorie Befolkning og gruppering Undlader vi at placere problematiske anlæg i nærheden af de ressourcestærke??

54

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Det danske P- indeks Markdata kontra registerdata Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Følgende personer har bidraget til rapporten Rita Hørfarter og Leif Knudsen,

Læs mere