Publikationsliste. m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationsliste. m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s. 691-701."

Transkript

1 Publikationsliste Flemming Just 2012 m/ Mathias Strand: Kål, køkken og kulturhistorie om anvendelse af grønsager i det danske køkken cirka , Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 1, s m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s m/ Bodil Stilling Blichfeldt, Niels Christian Nielsen & Kathrine Aae: Farm tourism: Lifestyle entrepreneurship and private hospitality, i: Liisa Tyrväinen, Seija Tuulentie, Markku Vieru, Eija Virtanen & Irene Murtovaara (red.): The 20th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Well-being in tourism and recreation: Book of abstracts, University of Lapland. Universities and regional development (publiceres i antologi udgivet af Riga Universitet). m/ Niels Christian Nielsen, Kathrine Aae Nissen: Landboturisme og innovation: Bondegårdsferie som en del af en rural oplevelsesøkonomi? Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning, CLF Reports, 5/2011, 97 s. Rural development in Southern Denmark after World War II. Paper presented at the IZRG conference on Strukturwandel in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Forschungsstand, Projekte und Gegenwartsinteresse, Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte, Universität Flensburg, maj The Scandinavian food system between organisation and state, i: Sven-Olof Olsson (red.): Managing Crises and De-globalisation: Nordic foreign trade and exchange, , Routledge explorations in economic history, 47, London: Spoon Press, s Bramming-egnen og Vadehavet, Lokalårbogen, s m/ Henrik Lundtofte & Mona Jensen (red.): War and Society in Scandinavia , Odense: Syddansk Universitetsforlag, 297 s.

2 From crisis to cream: The Scandinavian food system in the interwar period, in: Exploring the food chain: Food production and food processing in Western Europe, , Turnhout: Brepols Publishers, s m/ Chris Kjeldsen, Dorthe Salling Kromann & Niels Christian Nielsen: Dobbeltbosætning/sekundære boliger: en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 12/2009, 89 s m/ Jean-Paul de Cros Péronard: Bredbåndsteknologi i landdistrikterne: Problemer, potentialer og perspektiver belyst gennem udvalgte EU-projekter, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 4/2008, 64 s. m/ Jean-Paul de Cros Péronard: Bredbånds betydning for den regionale udvikling, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 6/2008, 63 s. m/ Pia Heike Johansen & Klaus Lindegaard: Lokale Vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder: Et forsøgsprojekt på Fanø og i Gedser, Velfærdsministeriet og Bygge- og Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet. m/ Dorthe Salling Kromann: Kommunalreformen og landdistriktspolitikken: En spørgeskemaundersøgelse, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 10/2008, 88 s Rural-urban interlinkages and regional development, i: Martin Petrick & Gertrud Buchenrieder (red.): Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Halle (Saale): Biopress Ltd, s Landdistrikter, byøkonomi og inter-regional udvikling, i: Gunnar Lind Haase Svendsen & Hanne Tanvig (red.): Landvindinger, landdistriktsforskning og -perspektiver, Odense: Syddansk Universitetsforlag, s Anm. af Tankeføde: om mad, måltider og fødevarer i sammenhæng, Nord nytt Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, s m/ Frank Trentmann (red.): Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars, Palgrave Macmillan, 296 s. Anm. af Per Boje: Villum Kann Rasmussen: Inventor and Entrepreneur, , Business History Review, 80, 2006:2, s

3 m.fl.: Kost og kultur. Humanistisk fødevareforskning. Udgivet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2005, 52 s Nordisk jordbrugskooperation: En komparation af institutionel udvikling, i: Reine Rydén (red.): Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historisk perspektiv, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, s Samtidshistorie og politologi, i: Lars Bo Kaspersen & Flemming Mikkelsen (red.): Historisk sociologi: mødet mellem historien og samfundsvidenskaberne, København: Forlaget Sociologi, s Andelsselskabernes internationalisering, Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 4. s m/ Søren V. Svendsen: Operation Engsnarre et frivilligt naturgenopretningsprojekt for Varde Ådal og Ho Bugt Enge, i: Samarbejdsmodeller inden for forvaltning af natur og landskab i landbrugslandet, Arbejdsrapport 8, Esbjerg: Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, s At erindre fremtiden: prognoser og virkelighed i landbrugets udvikling, Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 1, s Danish Livestock Production and Poverty Alleviation, Rapport til Danida, IFAD og Verdensbanken, Skejby: Landbrugets Rådgivningscenter, s m/ Anne Gravsholt Busck, Monica Stoye & Søren Svendsen: Samarbejdsmodeller inden for forvaltning af natur og landskab i landbrugslandet. Casestudie fra Holland, Tyskland og Danmark, Esbjerg: Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (Red.): Uddannelse, uddannelse, uddannelse en debatbog om uddannelser og arbejdsmarked i Ribe Amt. Esbjerg. Ribe Amt på uddannelseskortet, i: Flemming Just (red.): Uddannelse, Uddannelse, Uddannelse en debatbog om uddannelser og arbejdsmarked i Ribe Amt, Esbjerg, s "Staten og dansk andelsbevægelse", i: Filip Wijkström & Tom Johnstad (red.): Om kooperation och social ekonomi, Kooperativ årsbok 2000, s "Administration og erhvervsliv fra 1930", i: Tim Knudsen (red.): Dansk Forvaltningshistorie II, København: Juristog Økonomforbundets Forlag, 2000, s

4 m/ Ingo Heinz: "Do soft regulations matter?", i: Floor Brouwer and Philip Lowe (red.): CAP regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies, London: CAB International, s m/ P. Lowe, B. Flynn, A. Valadas de Lima, T. Patricio & A. Povellato: National Cultural and Institutional Factors in CAP and Environment, i: Floor Brouwer and Philip Lowe (red.): CAP regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies, London: CAB International, s m/ Christophe David & Cécile Bernard (red.): Sustainable agriculture in Europe. State of the art and policies in five European countries: Denmark, France, Latvia, Netherlands and Spain, Report 1, MAS project, Esbjerg, 257 s. m/ Gérald Assouline (red.): Making Agriculture Sustainable (MAS). The role of farmers' networking and institutional strategies, Final report, MAS project, Esbjerg, 194 s. m.fl.: Making Agriculture Sustainable: Farmers' networking and institutional strategies in Denmark. National report with case studies, conclusions and recommendations, Esbjerg, 116 s Landbrugets fremtid, Bol og By, Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 2, s "Agro-environmental problems and the use of policy instruments", i: Talis Tisenkopfs & Aija Zobena (red.): Social Aspects of Sustainable Agriculture, Riga, s Landbrugets strukturudvikling og miljøet, i: P. Agger, K.B. Andersen, E.H. Petersen & J. Primdahl (red.): Natur og Landbrug, Temarapport nr. 1, Naturrådet, s m/ Poul Holm & Morten Hahn-Pedersen: Bro mellem museums- og universitetsforskning, Sjæklen. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, s m/ P. Lowe, B. Flynn, A. Valadas de Lima, T. Patricio & A. Povellato, National Perspectives on the Greening of the CAP: A Comparative Analysis, Research Report, Centre for Rural Economy, University of Newcastle "Landbrugets strukturudvikling hvor går vi hen?", Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 3, s m/ Søren V. Svendsen, Villy Søgaard: "Landmanden, konsulenten og pesticidforbruget", DJF rapport, nr. 2, s "250 dyreenheder", Jord og Viden, nr. 9, s Anm. af Henk de Haan & Norman Long (red.): Images and Realities of Rural Life, Tijdschrift voor sociaal wetenschappelijk onderzoek van de landbouw, nr. 1, s "Landmændenes egen naturforvaltning og de offentlige støtteordninger", Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 2, s

5 m/ Søren Svendsen & Villy Søgaard: Landmanden, konsulenten og pesticidforbruget. Afdækning af holdninger og adfærd omkring nedsat brug af bekæmpelsesmidler. Miljøstyrelsen, april 1997, 116 s. m/ Søren Svendsen & Villy Søgaard: Farmers, Advisers and the Use of Pesticides. Survey of attitudes and behaviour in connection with reduction of pesticide use, Report to the Danish Environmental Protection Agency, Sydjysk Universitetscenter, Afdeling for Landbrugs- og Andelsforskning, Notat 37/ s. Anm. af Hans Schultz Hansen: Det sønderjyske landbrugs historie , Fortid og Nutid, nr. 2, m.fl.:, Cultiver l'europe. Éléments de réflexion sur l'avenir de la politique agricole en Europe, udg. af Groupes de Bruges ved Pierre Yves Guihéneuf. Paris: Fondation pour le progrès de l'homme, 162 s. m/ Carsten Porskrog Rasmussen & Ib Gejl: Fra købmandsgård til koncern. Korn- og Foderstof Kompagniet , Erhvervsarkivet s., heraf , , og m/ Thorsten B. Olesen: "Danish agriculture and the European market schism ", i: Thorsten B. Olesen (red.): Interdependence versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe , Odense University Press, s m/ Helene Oldrup: "The regional implementation of R2078/92 in Denmark", i: Flemming Just (red.) Incentives and obstacles towards the implementation of more sustainable methods in agriculture in Denmark, the Netherlands and Spain. Final report, Esbjerg, s m/ Dorte E. Nielsen: "Intensive farming and water pollution in Western Jutland", in: Per Kristen Mydske (red.): Implementing Environmental Policy Instruments in Nordic and Post-communist Countries, Department of Political Science, University of Oslo. Research Report, 03/96, s "The Common Agricultural Policy and Enlargement to the East", i: Finn Laursen & Søren Riishøj (red.): The EU and Central Europe: Status and Prospects, Esbjerg: South Jutland University Press, s Red.: Incentives and obstacles towards the implementation of more sustainable methods in agriculture in Denmark, the Netherlands and Spain. Final report. Report to DG XI. Esbjerg: University Centre of South Jutland, 323 s. m/ Egon Noe & Lisbeth A. Rasmussen: Korridorer i landskabet. En evaluering af Miljøministeriets eksempelprojekt nr. 7, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, Kooperativ Forskning/Notat 36/96, 53 s. m/ Gerald Assouline m.fl.: Stimulating the implementation of environmentally sound agricultural practices in Europe. The role of farmers' organisational dynamics. Report to the European Commission, DG XI. Theys, 47 s. "Det nye medlemskab. Fup eller fakta?", Årsskrift 1996, udgivet af Foreningen for studier i andelsbevægelse og kooperation. 11 s. Anm. af Michael Hertz: Et ministerium finder sin form. Landbrugsministeriet , Fortid og Nutid, nr. 4, s "Miljøet i landbrugspolitikken", Jord og Viden, nr. 4, s

6 "Administrative management in Denmark of the crisis in the 1930s", Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte, nr. 7, s "Fra Axelborg til Slotsholmen", Samfundsøkonomen, nr. 2, s m/ Villy Søgaard: Differentieret svineproduktion - om mulighederne for at differentiere produktionen blandt andelshaverne, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, Kooperativ Forskning, Notat 35/1995, 60 s "Landboforeningerne i historien", Fortid og nutid, nr. 3, s "LR 80 og Landbrugets Græsrødder", Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 2, s "Agriculture and Corporatism in Scandinavia", i: Philip Lowe, Terry Marsden & Sarah Whatmore (red.): Regulating Agriculture, London: David Fulton Publishers, s "Planøkonomi eller liberalisme. Staten og erhvervspolitikken i de første efterkrigsår", i: Birgit Nüchel Thomsen (red.): Temaer og brændpunkter i dansk politik efter 1945, Odense Universitetsforlag/Dansk Politik under forandring , s m/ Fernando Garrido and Eduardo Moyano (red.): EC and National Regulations on Environment and Agriculture in Denmark, the Netherlands and Spain. Report 1, EU SEER Project, 71 s. Anm. af Jostein Nerbøvik: Bønder i kamp. Bygdefolkets Krisehjelp , Historie, nr. 2, s "Agriculture and Controls in Denmark ", Scandinavian Economic History Review, vol. XLI, nr. 3, s "Ålbæk Vandmølle", Lokal-årbogen, s "Dinamarca: La gestion professional de una agricultura especializada e intensiva", i: Eduardo Moyano Estrada (red.): Las organizaciones professionales agrarias en la Comunidad Europea, Udgivet af Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid, s Landbruget, staten og eksporten , disputats, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1992, 584 s. "Ledelse i andels- og aktieselskaber", Ledelse i dag, nr. 6, s "Danemark. La gestion d'une agriculture intensive", i: Bertrand Hervieu et Rose-Marie Lagrave (red.): Les syndicats agricoles en Europe, Paris: Editions L'Harmattan, s "Producentforeninger i dansk landbrug", Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 4, s

7 Anm. af Niels Clemmensen: Associationer og foreningsdannelse i Danmark og Sparekassebevægelsen i Danmark , Scandinavian Economic History Review, vol. XXXIX, nr. 1, s Red.: Cooperatives and Farmers' Unions in Western Europe. Collaboration and Tensions. Esbjerg: South Jutland University Press, 184 s. "Thorkil Kristensen som politiker", Dansk Udsyn, nr. 1, s "Andelsforskningen og Vemb Brugsforening", i: Vemb og Omegns Brugsforening. 30. oktober Skærum Mølle, s "Butter, Bacon and Organisational Power in Danish Agriculture", i: Flemming Just (red.): Co-operatives and Farmers' Unions in Western Europe. Collaboration and Tensions, Esbjerg: South Jutland University Press, s Anm. af Poul Thestrup: Nærbutik og næringslovsomgåelse, Scandinavian Economic History Review, nr. 1, s "Lederrekrutteringen til de første andelsslagterier", Bol og by. Landbohistorisk tidsskrift, nr. 2, s "La victoire des fermiers moyens", Cahiers du CEVIPOF, nr. 5, s Anm. af Birgit Nüchel Thomsen m.fl.: Samspillet mellem organisationer og stat, Fortid og Nutid, nr. 1, s Anm. af Niels Clemmensen: Sparekassebevægelsen i Danmark (1985). Fortid og Nutid, nr. 2, s Anm. af Festskrift til Tage Kaarsted. Om Danmarks historie , Fortid og Nutid, nr. 3, s. 229f m/ Erik Helmer Pedersen & Jacob Jensen, De første hundrede år. Danske Slagterier , Udgivet af Organisationen Danske Slagterier, s "Brugsforeningerne som innovation", Fortid og nutid, nr. 2, s Anm. af Claus Bjørn: Andelssamarbejdet i Danmark, Fortid og nutid, bd. XXXIV, hf. 1, s. 79. Anm. af Knud J. V. Jespersen: Aldrig færdig - men altid på vej. Dalum Landbrugsskole , Historie. Jyske Samlinger, ny række 17,1, s Banen fri for fremtiden - eller kampen om andelsloven Sydjysk Universitetsforlag, 138 s. "De første Venstreforeninger", Lokal-årbogen, s "Hvad er Ribe Amt?", Folk og forskning, nr. 2, s

8 "Den første doktordisputats om brugsforeningsbevægelsen". Anm. af Poul Thestrup: Nærbutik og Næringslovsomgåelse, Andelsbladet, nr. 22, s "Brugsforeningen i stationsbyen eksempler fra Sydvestjylland frem til 1. verdenskrig", Nyt fra stationsbyen, nr. 7, s "Sammenfatning. En korporativ udvikling?", i: Torben Bager (red.): Landbrugskooperationen i Norden. Særpræg og tilpasning, Sydjysk Universitetsforlag, s "Brugsforeningerne i lokalsamfundet. De danske brugsforeningers sociale, økonomiske og politiske betydning for lokalsamfundene i perioden ca ". Papir præsenteret ved det 5. nordiske lokalhistoriske seminar på Liselund, august s. Anm. af Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred og Historiske Efterretninger om Skads Herred, Fortid og nutid, s Anm. af Dansk lokalbibliografi. Frederiksborg amt, Fortid og nutid, s Brugsforeningsbevægelsen med udgangspunkt i Ribe amt, Sydjysk Universitetsforlag, 192 s. (Red.): Vestjyllands udviklingshistorie ca Sydjysk Universitetsforlag, 204 s. m.fl.: Samspillet mellem staten, landbrugsorganisationerne og landbrugskooperationen, Landbrugskooperationen i Norden/Arbejdsrapport 1, Sydjysk Universitetsforlag, s. 1-81, '"Om sommerfededrift. En oplyst bondes tanker fra 1860'erne om landbruget i Vestjylland", Fra Ribe Amt, s Vestjyllands udviklingshistorie en helhedsvurdering, i: Flemming Just (red.): Vestjyllands udviklingshistorie ca En arbejdsrapport, Sydjysk Universitetsforlag, s Anm. af August Wiemann Eriksen: Eksportrådgivning i Danmark Privat eller statslig opgave?. Fortid og nutid, s Anm. af Therese Høeg Jacobsen: Lokale småtryk, Lokalhistorisk Journal, nr. 1, s Anm. af Keld Dalsgaard Larsen: Arbejderkooperationens historie set fra Silkeborg, Arbejderhistorie, nr Kjære Broder. Breve fra husmand Terkel Kristensen , Historisk Samfund for Ribe Amt, 1982, 187 s. "Bevar bønderne!", Kronikanmeldelse af Palle O. Christiansen: En livsform på tvangsauktion, Vestkysten, nov. Anm. af fire nordiske lokalhistoriske antologier, Fortid og nutid, s

9 m.fl. (red.): Nye strømninger i dansk lokalhistorie, Århus: Forlaget Historia, 201 s. "Den første brugs i Varde", Fra Ribe Amt, s "Kvindekår i Ribe i 1500-tallet". Kronikanmeldelse af Bue Kaae: Kvindekår i Ribe i 1500-tallet, Jydske Tidende, "Status og muligheder i lokalhistorien", Fortid og nutid, nr. 3, s

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Viden, cases, teorier Red. af Gunnar Lind Haase Svendsen SyddanSk UniveRSitetSfoRLaG 2013 Forfatterne og Syddansk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Årsberetning 2007 Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter

Årsberetning 2007 Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Bilag 05-10 Årsberetning 2007 Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Oversigt over medarbejdere Professor, cand.mag., dr.phil. Flemming Just (institutleder) Lektor, cand.oecon. Klaus Lindegaard

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 264 Offentligt Miljøudvalget Studierejse til England den 26. 28. marts 2014 om Nationalparker og landdistriktsprogram Program for besøg af Miljøudvalget med deltagelse

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Projekt 13 tunge drenge

Projekt 13 tunge drenge Udarbejdet marts 2010 I er allerede vindere I er attraktive.. I tør tage en chance I er dem de andre gerne vil være!» I bliver en stor succes (I nye badebukser) En stor tak til samtlige deltagere og interessenter

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Polen: Et Europæisk Vækstlokomotiv?! Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21.

Polen: Et Europæisk Vækstlokomotiv?! Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21. Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21.00 13.30 - Konference på Crown Plaza, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S 18.30 - Reception

Læs mere

Storvildt i dansk natur?

Storvildt i dansk natur? Storvildt i dansk natur? Om samspillet mellem store planteædere og vegetationen i nordvesteuropæisk natur. Konference om den nordvesteuropæiske naturs indhold og udseende under indflydelse af store planteædere

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening?

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? - for nyvalgte udvalgsmedlemmer Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? Konference Tid og sted 8.-9. januar 2003 på Landbrugets Rådgivningscenter. Vi spiser aftensmad på spisestedet

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

List of Publications. Books

List of Publications. Books List of Publications Books 1. Flohr Nielsen, J. (1985): "Kommunal Organisering - en undersøgelse af bindinger, konflikter og ændringer i kommunale forvaltninger", Politica, Aarhus. 2. Madsen, O.Ø. & Flohr

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Erhvervsudvikling og Vadehav og verdensarv. Potentialer og snublesten

Erhvervsudvikling og Vadehav og verdensarv. Potentialer og snublesten Erhvervsudvikling og Vadehav og verdensarv. Potentialer og snublesten Anne-Mette Hjalager Center for Landdistriktsforskning hjalager@sam.sdu.dk April 2015 Kan nationale og internationale "udmærkelser"

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere