Publikationsliste. m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationsliste. m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s. 691-701."

Transkript

1 Publikationsliste Flemming Just 2012 m/ Mathias Strand: Kål, køkken og kulturhistorie om anvendelse af grønsager i det danske køkken cirka , Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 1, s m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s m/ Bodil Stilling Blichfeldt, Niels Christian Nielsen & Kathrine Aae: Farm tourism: Lifestyle entrepreneurship and private hospitality, i: Liisa Tyrväinen, Seija Tuulentie, Markku Vieru, Eija Virtanen & Irene Murtovaara (red.): The 20th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Well-being in tourism and recreation: Book of abstracts, University of Lapland. Universities and regional development (publiceres i antologi udgivet af Riga Universitet). m/ Niels Christian Nielsen, Kathrine Aae Nissen: Landboturisme og innovation: Bondegårdsferie som en del af en rural oplevelsesøkonomi? Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning, CLF Reports, 5/2011, 97 s. Rural development in Southern Denmark after World War II. Paper presented at the IZRG conference on Strukturwandel in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Forschungsstand, Projekte und Gegenwartsinteresse, Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte, Universität Flensburg, maj The Scandinavian food system between organisation and state, i: Sven-Olof Olsson (red.): Managing Crises and De-globalisation: Nordic foreign trade and exchange, , Routledge explorations in economic history, 47, London: Spoon Press, s Bramming-egnen og Vadehavet, Lokalårbogen, s m/ Henrik Lundtofte & Mona Jensen (red.): War and Society in Scandinavia , Odense: Syddansk Universitetsforlag, 297 s.

2 From crisis to cream: The Scandinavian food system in the interwar period, in: Exploring the food chain: Food production and food processing in Western Europe, , Turnhout: Brepols Publishers, s m/ Chris Kjeldsen, Dorthe Salling Kromann & Niels Christian Nielsen: Dobbeltbosætning/sekundære boliger: en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 12/2009, 89 s m/ Jean-Paul de Cros Péronard: Bredbåndsteknologi i landdistrikterne: Problemer, potentialer og perspektiver belyst gennem udvalgte EU-projekter, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 4/2008, 64 s. m/ Jean-Paul de Cros Péronard: Bredbånds betydning for den regionale udvikling, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 6/2008, 63 s. m/ Pia Heike Johansen & Klaus Lindegaard: Lokale Vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder: Et forsøgsprojekt på Fanø og i Gedser, Velfærdsministeriet og Bygge- og Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet. m/ Dorthe Salling Kromann: Kommunalreformen og landdistriktspolitikken: En spørgeskemaundersøgelse, Esbjerg: Syddansk Universitet, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, IFUL Report 10/2008, 88 s Rural-urban interlinkages and regional development, i: Martin Petrick & Gertrud Buchenrieder (red.): Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Halle (Saale): Biopress Ltd, s Landdistrikter, byøkonomi og inter-regional udvikling, i: Gunnar Lind Haase Svendsen & Hanne Tanvig (red.): Landvindinger, landdistriktsforskning og -perspektiver, Odense: Syddansk Universitetsforlag, s Anm. af Tankeføde: om mad, måltider og fødevarer i sammenhæng, Nord nytt Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, s m/ Frank Trentmann (red.): Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars, Palgrave Macmillan, 296 s. Anm. af Per Boje: Villum Kann Rasmussen: Inventor and Entrepreneur, , Business History Review, 80, 2006:2, s

3 m.fl.: Kost og kultur. Humanistisk fødevareforskning. Udgivet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2005, 52 s Nordisk jordbrugskooperation: En komparation af institutionel udvikling, i: Reine Rydén (red.): Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historisk perspektiv, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, s Samtidshistorie og politologi, i: Lars Bo Kaspersen & Flemming Mikkelsen (red.): Historisk sociologi: mødet mellem historien og samfundsvidenskaberne, København: Forlaget Sociologi, s Andelsselskabernes internationalisering, Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 4. s m/ Søren V. Svendsen: Operation Engsnarre et frivilligt naturgenopretningsprojekt for Varde Ådal og Ho Bugt Enge, i: Samarbejdsmodeller inden for forvaltning af natur og landskab i landbrugslandet, Arbejdsrapport 8, Esbjerg: Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, s At erindre fremtiden: prognoser og virkelighed i landbrugets udvikling, Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 1, s Danish Livestock Production and Poverty Alleviation, Rapport til Danida, IFAD og Verdensbanken, Skejby: Landbrugets Rådgivningscenter, s m/ Anne Gravsholt Busck, Monica Stoye & Søren Svendsen: Samarbejdsmodeller inden for forvaltning af natur og landskab i landbrugslandet. Casestudie fra Holland, Tyskland og Danmark, Esbjerg: Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (Red.): Uddannelse, uddannelse, uddannelse en debatbog om uddannelser og arbejdsmarked i Ribe Amt. Esbjerg. Ribe Amt på uddannelseskortet, i: Flemming Just (red.): Uddannelse, Uddannelse, Uddannelse en debatbog om uddannelser og arbejdsmarked i Ribe Amt, Esbjerg, s "Staten og dansk andelsbevægelse", i: Filip Wijkström & Tom Johnstad (red.): Om kooperation och social ekonomi, Kooperativ årsbok 2000, s "Administration og erhvervsliv fra 1930", i: Tim Knudsen (red.): Dansk Forvaltningshistorie II, København: Juristog Økonomforbundets Forlag, 2000, s

4 m/ Ingo Heinz: "Do soft regulations matter?", i: Floor Brouwer and Philip Lowe (red.): CAP regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies, London: CAB International, s m/ P. Lowe, B. Flynn, A. Valadas de Lima, T. Patricio & A. Povellato: National Cultural and Institutional Factors in CAP and Environment, i: Floor Brouwer and Philip Lowe (red.): CAP regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies, London: CAB International, s m/ Christophe David & Cécile Bernard (red.): Sustainable agriculture in Europe. State of the art and policies in five European countries: Denmark, France, Latvia, Netherlands and Spain, Report 1, MAS project, Esbjerg, 257 s. m/ Gérald Assouline (red.): Making Agriculture Sustainable (MAS). The role of farmers' networking and institutional strategies, Final report, MAS project, Esbjerg, 194 s. m.fl.: Making Agriculture Sustainable: Farmers' networking and institutional strategies in Denmark. National report with case studies, conclusions and recommendations, Esbjerg, 116 s Landbrugets fremtid, Bol og By, Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 2, s "Agro-environmental problems and the use of policy instruments", i: Talis Tisenkopfs & Aija Zobena (red.): Social Aspects of Sustainable Agriculture, Riga, s Landbrugets strukturudvikling og miljøet, i: P. Agger, K.B. Andersen, E.H. Petersen & J. Primdahl (red.): Natur og Landbrug, Temarapport nr. 1, Naturrådet, s m/ Poul Holm & Morten Hahn-Pedersen: Bro mellem museums- og universitetsforskning, Sjæklen. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, s m/ P. Lowe, B. Flynn, A. Valadas de Lima, T. Patricio & A. Povellato, National Perspectives on the Greening of the CAP: A Comparative Analysis, Research Report, Centre for Rural Economy, University of Newcastle "Landbrugets strukturudvikling hvor går vi hen?", Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 3, s m/ Søren V. Svendsen, Villy Søgaard: "Landmanden, konsulenten og pesticidforbruget", DJF rapport, nr. 2, s "250 dyreenheder", Jord og Viden, nr. 9, s Anm. af Henk de Haan & Norman Long (red.): Images and Realities of Rural Life, Tijdschrift voor sociaal wetenschappelijk onderzoek van de landbouw, nr. 1, s "Landmændenes egen naturforvaltning og de offentlige støtteordninger", Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 2, s

5 m/ Søren Svendsen & Villy Søgaard: Landmanden, konsulenten og pesticidforbruget. Afdækning af holdninger og adfærd omkring nedsat brug af bekæmpelsesmidler. Miljøstyrelsen, april 1997, 116 s. m/ Søren Svendsen & Villy Søgaard: Farmers, Advisers and the Use of Pesticides. Survey of attitudes and behaviour in connection with reduction of pesticide use, Report to the Danish Environmental Protection Agency, Sydjysk Universitetscenter, Afdeling for Landbrugs- og Andelsforskning, Notat 37/ s. Anm. af Hans Schultz Hansen: Det sønderjyske landbrugs historie , Fortid og Nutid, nr. 2, m.fl.:, Cultiver l'europe. Éléments de réflexion sur l'avenir de la politique agricole en Europe, udg. af Groupes de Bruges ved Pierre Yves Guihéneuf. Paris: Fondation pour le progrès de l'homme, 162 s. m/ Carsten Porskrog Rasmussen & Ib Gejl: Fra købmandsgård til koncern. Korn- og Foderstof Kompagniet , Erhvervsarkivet s., heraf , , og m/ Thorsten B. Olesen: "Danish agriculture and the European market schism ", i: Thorsten B. Olesen (red.): Interdependence versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe , Odense University Press, s m/ Helene Oldrup: "The regional implementation of R2078/92 in Denmark", i: Flemming Just (red.) Incentives and obstacles towards the implementation of more sustainable methods in agriculture in Denmark, the Netherlands and Spain. Final report, Esbjerg, s m/ Dorte E. Nielsen: "Intensive farming and water pollution in Western Jutland", in: Per Kristen Mydske (red.): Implementing Environmental Policy Instruments in Nordic and Post-communist Countries, Department of Political Science, University of Oslo. Research Report, 03/96, s "The Common Agricultural Policy and Enlargement to the East", i: Finn Laursen & Søren Riishøj (red.): The EU and Central Europe: Status and Prospects, Esbjerg: South Jutland University Press, s Red.: Incentives and obstacles towards the implementation of more sustainable methods in agriculture in Denmark, the Netherlands and Spain. Final report. Report to DG XI. Esbjerg: University Centre of South Jutland, 323 s. m/ Egon Noe & Lisbeth A. Rasmussen: Korridorer i landskabet. En evaluering af Miljøministeriets eksempelprojekt nr. 7, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, Kooperativ Forskning/Notat 36/96, 53 s. m/ Gerald Assouline m.fl.: Stimulating the implementation of environmentally sound agricultural practices in Europe. The role of farmers' organisational dynamics. Report to the European Commission, DG XI. Theys, 47 s. "Det nye medlemskab. Fup eller fakta?", Årsskrift 1996, udgivet af Foreningen for studier i andelsbevægelse og kooperation. 11 s. Anm. af Michael Hertz: Et ministerium finder sin form. Landbrugsministeriet , Fortid og Nutid, nr. 4, s "Miljøet i landbrugspolitikken", Jord og Viden, nr. 4, s

6 "Administrative management in Denmark of the crisis in the 1930s", Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte, nr. 7, s "Fra Axelborg til Slotsholmen", Samfundsøkonomen, nr. 2, s m/ Villy Søgaard: Differentieret svineproduktion - om mulighederne for at differentiere produktionen blandt andelshaverne, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, Kooperativ Forskning, Notat 35/1995, 60 s "Landboforeningerne i historien", Fortid og nutid, nr. 3, s "LR 80 og Landbrugets Græsrødder", Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 2, s "Agriculture and Corporatism in Scandinavia", i: Philip Lowe, Terry Marsden & Sarah Whatmore (red.): Regulating Agriculture, London: David Fulton Publishers, s "Planøkonomi eller liberalisme. Staten og erhvervspolitikken i de første efterkrigsår", i: Birgit Nüchel Thomsen (red.): Temaer og brændpunkter i dansk politik efter 1945, Odense Universitetsforlag/Dansk Politik under forandring , s m/ Fernando Garrido and Eduardo Moyano (red.): EC and National Regulations on Environment and Agriculture in Denmark, the Netherlands and Spain. Report 1, EU SEER Project, 71 s. Anm. af Jostein Nerbøvik: Bønder i kamp. Bygdefolkets Krisehjelp , Historie, nr. 2, s "Agriculture and Controls in Denmark ", Scandinavian Economic History Review, vol. XLI, nr. 3, s "Ålbæk Vandmølle", Lokal-årbogen, s "Dinamarca: La gestion professional de una agricultura especializada e intensiva", i: Eduardo Moyano Estrada (red.): Las organizaciones professionales agrarias en la Comunidad Europea, Udgivet af Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid, s Landbruget, staten og eksporten , disputats, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1992, 584 s. "Ledelse i andels- og aktieselskaber", Ledelse i dag, nr. 6, s "Danemark. La gestion d'une agriculture intensive", i: Bertrand Hervieu et Rose-Marie Lagrave (red.): Les syndicats agricoles en Europe, Paris: Editions L'Harmattan, s "Producentforeninger i dansk landbrug", Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 4, s

7 Anm. af Niels Clemmensen: Associationer og foreningsdannelse i Danmark og Sparekassebevægelsen i Danmark , Scandinavian Economic History Review, vol. XXXIX, nr. 1, s Red.: Cooperatives and Farmers' Unions in Western Europe. Collaboration and Tensions. Esbjerg: South Jutland University Press, 184 s. "Thorkil Kristensen som politiker", Dansk Udsyn, nr. 1, s "Andelsforskningen og Vemb Brugsforening", i: Vemb og Omegns Brugsforening. 30. oktober Skærum Mølle, s "Butter, Bacon and Organisational Power in Danish Agriculture", i: Flemming Just (red.): Co-operatives and Farmers' Unions in Western Europe. Collaboration and Tensions, Esbjerg: South Jutland University Press, s Anm. af Poul Thestrup: Nærbutik og næringslovsomgåelse, Scandinavian Economic History Review, nr. 1, s "Lederrekrutteringen til de første andelsslagterier", Bol og by. Landbohistorisk tidsskrift, nr. 2, s "La victoire des fermiers moyens", Cahiers du CEVIPOF, nr. 5, s Anm. af Birgit Nüchel Thomsen m.fl.: Samspillet mellem organisationer og stat, Fortid og Nutid, nr. 1, s Anm. af Niels Clemmensen: Sparekassebevægelsen i Danmark (1985). Fortid og Nutid, nr. 2, s Anm. af Festskrift til Tage Kaarsted. Om Danmarks historie , Fortid og Nutid, nr. 3, s. 229f m/ Erik Helmer Pedersen & Jacob Jensen, De første hundrede år. Danske Slagterier , Udgivet af Organisationen Danske Slagterier, s "Brugsforeningerne som innovation", Fortid og nutid, nr. 2, s Anm. af Claus Bjørn: Andelssamarbejdet i Danmark, Fortid og nutid, bd. XXXIV, hf. 1, s. 79. Anm. af Knud J. V. Jespersen: Aldrig færdig - men altid på vej. Dalum Landbrugsskole , Historie. Jyske Samlinger, ny række 17,1, s Banen fri for fremtiden - eller kampen om andelsloven Sydjysk Universitetsforlag, 138 s. "De første Venstreforeninger", Lokal-årbogen, s "Hvad er Ribe Amt?", Folk og forskning, nr. 2, s

8 "Den første doktordisputats om brugsforeningsbevægelsen". Anm. af Poul Thestrup: Nærbutik og Næringslovsomgåelse, Andelsbladet, nr. 22, s "Brugsforeningen i stationsbyen eksempler fra Sydvestjylland frem til 1. verdenskrig", Nyt fra stationsbyen, nr. 7, s "Sammenfatning. En korporativ udvikling?", i: Torben Bager (red.): Landbrugskooperationen i Norden. Særpræg og tilpasning, Sydjysk Universitetsforlag, s "Brugsforeningerne i lokalsamfundet. De danske brugsforeningers sociale, økonomiske og politiske betydning for lokalsamfundene i perioden ca ". Papir præsenteret ved det 5. nordiske lokalhistoriske seminar på Liselund, august s. Anm. af Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred og Historiske Efterretninger om Skads Herred, Fortid og nutid, s Anm. af Dansk lokalbibliografi. Frederiksborg amt, Fortid og nutid, s Brugsforeningsbevægelsen med udgangspunkt i Ribe amt, Sydjysk Universitetsforlag, 192 s. (Red.): Vestjyllands udviklingshistorie ca Sydjysk Universitetsforlag, 204 s. m.fl.: Samspillet mellem staten, landbrugsorganisationerne og landbrugskooperationen, Landbrugskooperationen i Norden/Arbejdsrapport 1, Sydjysk Universitetsforlag, s. 1-81, '"Om sommerfededrift. En oplyst bondes tanker fra 1860'erne om landbruget i Vestjylland", Fra Ribe Amt, s Vestjyllands udviklingshistorie en helhedsvurdering, i: Flemming Just (red.): Vestjyllands udviklingshistorie ca En arbejdsrapport, Sydjysk Universitetsforlag, s Anm. af August Wiemann Eriksen: Eksportrådgivning i Danmark Privat eller statslig opgave?. Fortid og nutid, s Anm. af Therese Høeg Jacobsen: Lokale småtryk, Lokalhistorisk Journal, nr. 1, s Anm. af Keld Dalsgaard Larsen: Arbejderkooperationens historie set fra Silkeborg, Arbejderhistorie, nr Kjære Broder. Breve fra husmand Terkel Kristensen , Historisk Samfund for Ribe Amt, 1982, 187 s. "Bevar bønderne!", Kronikanmeldelse af Palle O. Christiansen: En livsform på tvangsauktion, Vestkysten, nov. Anm. af fire nordiske lokalhistoriske antologier, Fortid og nutid, s

9 m.fl. (red.): Nye strømninger i dansk lokalhistorie, Århus: Forlaget Historia, 201 s. "Den første brugs i Varde", Fra Ribe Amt, s "Kvindekår i Ribe i 1500-tallet". Kronikanmeldelse af Bue Kaae: Kvindekår i Ribe i 1500-tallet, Jydske Tidende, "Status og muligheder i lokalhistorien", Fortid og nutid, nr. 3, s

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD CV Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Born: June 14, 1961 Contact info: Dept. of Political Science University of Copenhagen Øster Farimagsgade 5 1353 København K PDL@ifs.ku.dk Degrees 1993 Ph.D., Organization

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

Dansk landbrugs største og mest succesrige omstilling

Dansk landbrugs største og mest succesrige omstilling 1 August 2014 Tidsskrift for Landøkonomi Dansk landbrugs største og mest succesrige omstilling af Ingrid Henriksen, Lektor Institut for virksomhedsledelse og økonomi Syddansk Universitet ing@sam.sdu.dk

Læs mere

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015)

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Office address Department of Economics and Business, Aarhus University, School of Business and Social Sciences Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Aarhus V, Denmark

Læs mere

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår

Læs mere

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm JURIDISK INSTITUT Professor Ole Bjørn (til 31. august) Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor, lic.jur. Bent Iversen (til 31. august)

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Årsberetning for DGF 2006-2008 06-08. April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

Årsberetning for DGF 2006-2008 06-08. April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING Årsberetning for DGF 2006-2008 April 2008 dgf-årsberetning 06-08 DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING Årsberetning for DGF 2006-2008 April 2008 dgf-årsberetning 06-08 DANISH GEOTECHNICAL

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Doktordisputatser Den af forskningsleder Hans Schultz Hansen indleverede afhandling Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 den slesvig-holstenske

Læs mere

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Alenius, Marianne Kampen om litteraturhistorien

Alenius, Marianne Kampen om litteraturhistorien Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

A communist teaching experiment: How communism failed - and how we may evaluate teaching experiments Skak, M. 12 Sep 2014

A communist teaching experiment: How communism failed - and how we may evaluate teaching experiments Skak, M. 12 Sep 2014 Associate Professor Department of Business and Economics Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: mos@sam.sdu.dk Fax: 65503237 Phone: 65502116 Web address: null Web: null Publications

Læs mere

Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen af den fælles landbrugspolitik i Europa.

Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen af den fælles landbrugspolitik i Europa. The Royal Veterinary and Agricultural University Food and Resource Economic Institute Unit of Economics Working Papers 2001/2 Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Curriculum vitae Sisse Grøn

Curriculum vitae Sisse Grøn Curriculum vitae Sisse Grøn Uddannelse Ansættelser 2008 Samfundsvidenskabelig Ph.d.-grad fra Roskilde Universitetscenter 2000 Kandidatgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet 1996 Bachelorgrad

Læs mere

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen LITTERATUR: 2009.03.09 Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 39 07.09.2012-13.09.2012

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 39 07.09.2012-13.09.2012 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere