Struer Ældreråd LYDENS BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Ældreråd LYDENS BY"

Transkript

1 Struer Ældreråd LYDENS BY

2 Ældrerådet ønsker at alle ældre har et sundt liv med høj livskvalitet. I den sammenhæng er god og sund mad samt daglig motion vigtige områder. Sund kost styrker krop og hjerne, motion forlænger livet og øger livskvaliteten. Husk på de enkle råd: - Spis god og sund mad - Sluk tørsten i vand, og - Vær fysisk aktiv i mindst 30 minutter per dag. Det er grundstenene for et liv med høj livsværdi. Velkommen I denne brochure har Struer Ældreråd (valgt fra 1. januar 2014 til 31. december 2017) samlet en række relevante informationer om tilbud og muligheder for ældre i Struer Kommune. Brochuren er tænkt som en form for opslagsbog for ældre borgere i kommunen og for deres pårørende. som angår ældre. Det kan f.eks. være inden for kommunens kvalitetsstandarder og service på ældreområdet, de årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til aktiviteter, trafik og boligforhold, sundhed og miljø samt rapporter fra embedslægens tilsyn på kommunens plejecentre. Struer Ældreråd vil gerne takke annoncørerne for deres velvilje. Uden deres medvirken var denne brochure ikke blevet til noget. Struer Ældreråd Det er vedtaget ved lov, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet skal rådgive byrådet i alle spørgsmål, der berører hverdagen for kommunens ældre borgere. Byrådet har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, I Struer Ældreråd arbejder vi for, at alle ældre borgere kan leve et trygt og aktivt liv med fokus på den forebyggende indsats i alle henseender, samt på de vilkår der er gældende for svage ældre. Du og dine pårørende kan henvende jer til ældrerådet med spørgsmål og problemer. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe. Vi håber, at du får gavn af brochuren! Struer Ældreråd 2

3 Borgerservice Infocenter Struer Smedegade 1-7 Tlf.: BOrgerservice Borgerservice, Infocenter Struer hjælper dig med generelle spørgsmål, og ved hvor du skal henvende dig, hvis du selv er i tvivl. Skal du have fornyet dit kørekort, skal du først til lægen, og derefter skal du henvende dig personligt i borgerservice. Husk at medbringe et vellignende foto. Betjening i Borgerservice: Mandag: kl Tirsdag: kl (kl digital betjening) Onsdag: kl (kl digital betjening) Torsdag: kl Fredag: kl (kl digital betjening) Lørdag: digital betjening Skal du have udstedt eller fornyet dit pas, er det også Borgerservice, der sørger for det. Du skal medbringe et vellignende pasfoto samt dit gamle pas. Er du udenlandsk statsborger og har brug for ændringer/fornyelser af pas, skal du henvende dig til politiet. Telefontid: Mandag -tirsdag: kl Onsdag lukket Torsdag - fredag: kl Hjemmepleje Du bestemmer selv, hvem der kommer i dit hjem! Godkendt af Struer Kommune til levering af: Personling pleje Praktisk hjælp Hjemmepleje uden udgiſt for dig! Hjemmeservice Tilkøbsydelser til din hjemmepleje. Ring og hør nærmere. Ring til os på Tlf.:

4 SundhedscenterStruer Ølbyvej 43 Tlf.: Sundhedscenter SundhedscenterStruer arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og træning for alle borgere, uanset alder, i Struer Kommune. For dig, som har særlige udfordringer og har brug for kommunal støtte, vejledning og rådgivning, har SundhedscenterStruer en række tilbud: Patientuddannelse Et tilbud til borgere med kronisk eller langvarig sydom, som f.eks. hjertekarsygdom, type2-diabetes, KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). Uddannelsen indeholder 8-10 ugers træning ved fysioterapeut Mestringsforløb livet med kronisk sygdom og takling af hverdagens udfordringer Afklarende og afsluttende samtaler og diagnosespecifik undervisning Kræftrehabilitering Et tilbud om træning og gruppesamtaler i forbindelse med en kræftsygdom. Høreomsorg Et tilbud om hjælp til at anvende bevilgede hørehjælpemidler med daglig telefonisk træffetid og åben træffetid på Thyholm og i Struer. Forebyggende hjemmebesøg Et tilbud om en årlig samtale til alle ældre over 75 år, som ikke har visiteret både personlig og praktisk hjælp. Formålet er at motivere til at vedligeholde helbredet, udnytte dine egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau længst muligt. Genoptræning Et tilbud om genoptræning efter lægevurdering fra hospitalet. Du skal henvises med en genoptræningsplan. Genoptræning eller vedligeholdende træning, hvis dit fysiske funktionsniveau er nedsat forårsaget af sygdom uden hospitalskontakt. 4 danbolig Struer

5 Tom s Pleje Team er en del af Tom s Rengøring, hvor vi tilbyder privat hjemmehjælp som alternativ til Struer Kommunes tilbud. Tom s Pleje Team er et privat alternativ til den kommunale hjemmepleje. Vi er godkendt til at udføre personlig pleje og praktisk hjælp i bl.a. Struer kommune. Personalet består af erfarne og veluddannede social- og sundhedsassistenter/hjælpere. Hos os er din tryghed og velvære vores hjertesag, og vi gør vores bedste for, at du skal blive tilfreds. Hos Tom s Pleje Team får du hjælp indenfor de samme rammer som i den kommunale hjemmepleje. Vores kodeord er tillid, god kemi og kvalitet. Hos Tom s Pleje Team er din hjælper specielt udvalgt til dig og vi gør vores allerbedste for, at du ikke oplever for mange forskellige personer i dit hjem. Hvordan får jeg hjælp? Hvis du føler, at du har behov for en hjælpende hånd i hverdagen, så skal du kontakte kommunens visitatorer. De vil på baggrund af en samtale med dig vurdere dit behov for hjælp og vejlede dig i den sammenhæng. Får du allerede hjælp, men vil skifte leverandør? Så skal du også kontakte visitationen. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf.: og få en snak om dine muligheder hos os. Tom Hanssen Direktør Fælledvej 17 Tlf.: Se mere på

6 Kommunal kørselsordning Du kan få bevilliget kørsel til praktiserende læge eller speciallæge hvis du: Er pensionist Er gruppe 1-sikret Af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at klare transporten med egen bil eller benytte kollektive transportmidler Du skal være så dårligt gående, at du ikke kan komme op i en bus. Du kan blive kørt til den praktiserende læge og speciallæge, som har konsultation nærmest din bopæl. Du skal have en bevilling til taxa hos borgerservice i Infocenter Struer. Hvad er flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik, og tilbuddet kan benyttes af alle. Al kørsel foregår med taxaer, små busser og liftvogne. Kørslen er fra gadedør til gadedør i gadeplan. Det er muligt at medbringe hjælpemidler som rollatorer og kørestole. Du kan bestille kørsel alle dage fra kl Bestilling af faste rejser, kan foretages i tidsrummet fra kl på hverdage. Flextur kan benyttes kl alle ugens dage (dog ikke 24. og 31. december) Hvad er teletaxa? I områder med få passagerer, kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. Enten køres der i et geografisk afgrænset område eller til stoppesteder som en almindelig busrute. I de store byer køres der til de angivne stoppesteder, i de mindre byer og på landet køres der helt til døren inden for teletaxaens område. Teletaxa kan benyttes af alle og kører kun, hvis du har bestilt den og kun i de tidsrum, som fremgår af køreplanen. Se køreplanen på Du skal bestille på tlf.: (tryk 2) senest to timer inden afrejse. Du kan bestille på tlf.: (tryk 3). Bestilling af faste rejser, kan foretages i tidsrummet fra kl på hverdage og senest to timer, før du ønsker at blive hentet. 6

7 Gode råd På Struer Kommunes hjemmeside: kan du finde tips og ideer til, hvis du selv ønsker at købe rollator, kørestol, badebænk eller el-køretøj. Der er også angivet, hvor du kan leje en tryghedsalarm. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hvis helbredet eller færdighederne svigter, så kan det blive nødvendigt at få hjælp til de daglige opgaver. Struer Kommune yder den nødvendige hjælp og støtte til de opgaver, som du ikke længere selv kan udføre. Det er en visitator, der vurderer hvilken hjælp og støtte, du er berettiget til. Personalet i Struer Kommunes Sundheds- og Ældreområde lægger vægt på, at yde den bedst mulige hjælp i et tæt og gensidigt samarbejde med respekt for hinanden. Sygepleje udføres som regel efter lægehenvisning fra en læge på sygehuset eller egen læge. Hjemmepleje visiteres via myndighedsafdelingen i Struer Kommune. Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Telefontid: Mandag-fredag: kl og 9.00 og mellem kl og Øst B: tlf.: Vest: tlf.: Øst A: tlf.: Nord: tlf.: Hjælpemidler Hjælp i hjemmet er mere end hjemmehjælp. Mange ældre ønsker at klare sig selv og blive i eget hjem, og her kan du måske have gavn af et eller flere hjælpemidler. Du kan søge om at låne hjælpemidler f.eks. kørestol, særlige IT-hjælpemidler og specielle husholdningsredskaber. Har du spørgsmål, brug for råd og vejledning eller andet, er du velkommen til at kontakte de sagsbehandlende ergoterapeuter i Struer kommune. Telefontid Mandag-fredag: kl og Tlf.: udgangspunkt i den enkeltes behov, og stor vægt på samarbejde og faglighed. samarbejde med samtlige sygehuse i den vestlige del af regionen. udelukkende faglært/autoriseret personale med mange års erfaring. Lundholmvej Holstebro Tlf.:

8 Fritagelse og hjælp Du har mulighed for at søge om fritagelse for at skulle oprette en digital postkasse. Henvendelse skal ske til Borgerservice. I systemet Digital Post er der også mulighed for at give f.eks. et familiemedlem lov til at hjælpe med alt det tekniske. Læs mere på eller spørg i Borgerservice. digitale postkasse Folketinget har besluttet, at alle borgere skal have en digital postkasse. Det betyder, at alt skriftlig kommunikation mellem dig og det offentlige skal foregå digitalt. Din personlige digitale postkasse er knyttet til dit CPR-nummer, og postkassen følger dig uanset din bopæl. Digital Post afløser ikke e-boksen, men er et supplement, hvor du kan kommunikere direkte med de forskellige offentlige instanser. For at sende og modtage digital post fra det offentlige skal du have digital signatur/nemid. Har du ikke en digital signatur/nemid kan du bestille på eller kontakte Borgerservice for hjælp. Udbetaling Danmark Det er Udbetaling Danmark, der varetager opgaverne med udbetaling af folkepension, førtidspension og pensionstillæg. Udover pension har du som ældre borger mulighed for at søge økonomisk tilskud til f.eks. tandlægebesøg, briller, fodpleje, varmeregning med mere. Udbetaling Danmark står for udbetalingerne, og du skal ansøge via hjemmesiden Kontakt Udbetaling Danmark Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om folkepension, boligstøtte, varmetillæg og ældrecheck. Det kan enten ske telefonisk på tlf.: eller via digitalpost på 8

9 SeniorCafeerne Hvis du ikke er visiteret til Madservice, kan du altid spise i en af SeniorCafeerne på Enggård Centret eller Vestcenter Kilen. Her kan du også bare nyde en kop kaffe og læse dagens avis. Se mere på Madservice hjemme Struer Kommunes Madservice er et tilbud til hjemmeboende pensionister, der selv har svært ved at købe ind og lave mad. Maden tilberedes med gode og friske råvarer i Centralkøkkenet på Enggård Centret. Maden leveres som frosne middagsretter, som kan opvarmes i mikroovn eller almindelig ovn. Hver uge tilbydes 10 forskellige menuer, så der er masser af valgmuligheder. Maden leveres hjem til dig én gang om ugen, og chaufføren sørger for at sætte frost- og kølevarer på plads i dit hjem. Du skal visiteres af kommunen til Madservice, og du betaler selv for de retter, du bestiller. Borgere i Struer kommune kan foruden mad fra Enggård centret vælge mad fra TKC og kølemad fra Det Danske Madhus. Du kan høre mere om Madservice hos: Myndighed for Sundheds- og Ældreområdet Telefontid: mandag-fredag: kl Tlf.: / / / Vi leverer personlig pleje og praktisk hjælp - i Lemvig, Struer & Holstebro Madservice i plejebolig Hvis du skal flytte i plejebolig, tilbydes du sund og nærende mad hver dag. Kostområdet i Struer Kommune har et tæt samarbejde med plejepersonalet, så du er sikret, at maden lever op til dine ønsker og behov. Derfor skal du eller dine pårørende snakke med plejepersonalet, hvis der er spørgsmål til maden eller særlige ønsker og behov. Der tilbydes 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider om dagen, og du bestemmer selv, hvilke måltider du vil tilmeldes. For mere information kan du kontakte plejepersonalet på det plejecenter, som du er tilknyttet. 9 Vrist & Stokholm Omsorg med hjertet på rette sted I/S Kontakt os for yderligere information: Vrist & Stokholm Omsorg i/s Fabriksvej 38 Telefon: /

10 Birthe og Børge nyder seniortilværelsen I Tambohus bor Birthe og Børge Højbjerg på henholdsvis 88 og 89 år. De bor i Børges barndomshjem, som hans mor byggede, da Børges far døde og efterlod hende alene med 7 børn. Dengang var Børge bare 5 år. På et højskoleophold mødte han sin Birthe, og siden har de to holdt sammen. De har boet på Cypern, hvor Børge var præst i en årrække, inden han blev garnisonspræst i Nr. Uttrup. Præstegerningen sluttede han i Tolne efter 30 år som sognepræst. Herefter flyttede ægteparret i 1995 ind i Børges barndomshjem, hvor de også nyder et aktivt liv i dag. Indtil for 2 år siden var Børge på fjorden hver dag for at sætte og røgte garn tidligt om morgenen, men med alderen er han blevet lidt svimmel, så nu nøjes han med at cykle 10 km tidligt om morgenen. De klarer selv dagligdagen og kører jævnligt til København for at besøge børn, børnebørn og oldebarn. Birthe har lidt vrøvl med benene, så det er Børge der står for madlavningen, og rengøringen får de hjælp til to timer om ugen. Internettet bruger de flittigt og kommunikerer med familien via Skype og mail. Birthe og Børge Højbjerg er beviset på, at man kan have et aktivt og indholdsrigt liv, når man er kommet op i alderen. 10 v/ Hanne Rytz autoriseret kiropraktor Østergade Lemvig Telefon: BOLIGER MED RUM FOR LIV Boliger til enhver Familier, ældre og handicappede, seniorbofællesskaber STRUER Regionskontor Holstebro Thorsvej 96, 7500 Holstebro Tlf.:

11 Dagtilbud Cafe Kilen Cafe Kilen er et åbent tilbud til hukommelsessvækkede og andre interesserede borgere. Der kræves ingen visitation. Der er åbent tirsdage og torsdage eftermiddage hver uge. Dagtilbud Lærkehuset Daghjemmet Lærkehuset er et visiteret dagtilbud for borgere med en demensdiagnose. Lærkehuset er åbent alle hverdage og kun lukket weekend og på Helligdage. Botilbud Svalegangen Svalegangen er et botilbud for demensramte borgere med afvigende adfærd og særlige behov, der ikke kan varetages på kommunens øvrige plejehjem. Demenskonsulenter: Inga Primdahl: tlf.: Gitte Kærgaard: tlf.: Karin Thøgersen: tlf.: Borgere med hukommelsesbesvær Struer Kommune har en række tilbud til demente og deres pårørende, ligesom der er vedtaget en demenspolitik med følgende målsætning for demensområdet: Enhver indsats tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor tilbuddene er afpassede, så de demente og deres pårørende så vidt mulig skal kunne forblive i lokalmiljøet, så længe det ønskes eller er muligt De demente skal stimuleres samt sikres samvær tilpasset deres behov og ressourcer Der skal være tilbud om plejehjemspladser, boliger, dagcentre, daghjem, der er indrettet efter dementes behov Sikre nødvendig information, rådgivning og tilbud om sygdommen og eventuelle behandlingsmuligheder Demensteam I Struer Kommune er der etableret et demensteam, som har det samlede overblik over demensindsatsen i kommunen. Demensteamet består af tre demenskonsulenter, der blandt andet varetager følgende opgaver: Medvirke til at udvikle tilbud til demente og pårørende Være konsulent/vejleder for borgere med demens og pårørende Medvirke til og sikre at borgere, der udvikler en begyndende demens, får tilbud om en demensudredning Sikre at pårørende tilbydes samtaler, information, undervisning og rådgivning omkring demens Medvirke til og sikre, at der oprettes støttegrupper for pårørende til demente samt deltage i disse Medvirke til undervisning af personale i Struer Kommune Støtte hjemmeplejens personale i deres arbejde med hjemmeboende borgere med demens Støtte personalet på kommunens plejecentre, hvor en stadig større procentdel af beboerne har en demensdiagnose. En opgørelse fra 2013 viser, at ca. 75 % af beboerne på kommunens plejehjem lider af demens 11 v/ Inge Ludvigsen Rådgivning og praktisk hjælp vedr. begravelse og bisættelse Tlf.: Kastaniegården Østergade 7, st. Døgnvagt

12 Boligkatalog og ansøgningsskema Du kan, på Struer Kommunes hjemmeside struer.dk, se et boligkatalog for ældreboliger, og du kan også søge via et digitalt ansøgningsskema, hvis du har mulighed for dette. mulighed for bolig I Struer Kommune er der 3 almene boligselskaber - Struer Boligselskab, Arbejdernes Andelsboligselskab og Boligselskabet Midt Vest. En stor del af disse boliger benævnes ældrevenlige familieboliger og er renoverede eller nyopførte, så de lever op til nutidens krav til boligstørrelse, indretning og adgangsforhold med elevator. visitere dig til en af disse boliger, hvis du har et varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau og har brug for pleje og hjælp i hverdagen. Visitationen til disse boliger sker i Myndighed for Sundhedsog Ældreområdet. Ønsker du at leje en af boligforeningernes boliger, skal du henvende dig til den aktuelle boligforening. Boligforeningerne og Struer Kommune har et antal ældreboliger, hvortil Struer Kommune har visitationsret. Det betyder, at kommunen kan Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Telefontid: kl og Tlf.: Alt i Gardiner også Gardinvask Garant Holstebro Morten Gardiner Nordvang Holstebro garant.nu

13 Plejevederlag Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag). Betingelser for tildeling af plejevederlag: at en læge vurdere, at hospitalsbehandling er udsigtsløs at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold at den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet Ansøgning om plejevederlag skal ske til Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed på tlf.: Telefontid: og Aflastning Hvis du, i forbindelse med sygdom, i en periode har behov for et tæt plejeforløb, er der mulighed for døgnophold på hjemmeplejens døgnafsnit. Her vil professionelt uddannet plejepersonale være dig behjælpelig med at håndtere eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer, der kan være opstået i forbindelse med din sygdom. Her er det også muligt at få hjælp til at oprette kontakt til relevante støttepersoner. Hvis der er behov for det, kan personalet også hjælpe med at forbedre din ernæringssituation ved at tilbyde kost, som er nøje tilrettet dine behov. Den sidste tid Hvis du og dine pårørende har et ønske om, at du forbliver i dit nærmiljø i den sidste tid, er det en mulighed i hjemmeplejens døgnafsnit. Her vil du opleve trygge rammer med professionelt fagpersonale, der sørger for dine behov og giver dig en så værdig og skånsom afslutning på livet, som det er muligt. Personalet er i tæt samarbejde med læger og andre relevante støttepersoner. Visitation til ophold på døgnafsnittet går gennem funktionslederen eller dennes stedfortræder. Du kan blive henvist via egen læge, sygehuset, myndighedsafdelingen eller din hjemmesygeplejerske. Plejen Tlf.: Funktionsleder Tlf.: Faste tænder igen? Tandimplantater erstatter mistede eller løse tænder og kan fastgøre løse proteser det giver livskvalitet! Vi har CT-scanner for sikker diagnose Certificeret i implantologi fra Goethe Universitet i Frankfurt Vi tilbyder gratis forundersøgelse Tlf: Tdl. Martin Kjærgaard Ågade Lemvig

14 Boligstøtte og lån Du kan søge om boligstøtte og eventuelt lån til indskud, hvis du opfylder de nødvendige kriterier. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte. På borger.dk/boligstoette - kan du beregne og søge boligstøtte og få svar på spørgsmål om boligstøtte. Det er fortsat Struer Kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig. plejeboliger og Plejehjem For at kunne visiteres til en plejebolig eller en plejehjemsplads, skal du have et stort behov for pleje og omsorg hele døgnet, og du skal have et varigt nedsat funktions- og færdighedsniveau. Derudover skal du være i en situation, hvor genoptræning ikke gavner, og hvor et boligskifte vil forbedre din samlede situation i væsentlig grad. Før visiteringen gennemføres foretages der en sagsbehandling, hvor dine relevante læge- og plejemæssige sundhedsdata indhentes. Når sagsbehandlingen afsluttes vil du og eventuelt dine pårørende blive kontaktet, og du får besked om, hvorvidt du er visiteret til en plejebolig eller plejehjemsplads på et af Struer Kommunes plejecentre. Du betaler selv din forplejning og andre personlige udgifter inkl. licens og forsikringer. Du kan tilmelde dig forplejning og tøjvask, hvis der ikke er en vaskemaskine i lejligheden. Du vil få tilsendt en regning på dette, og det betales månedsvis forud. Hvis du er tilmeldt E-boks, vil dine regninger komme dertil, indtil du tilmelder dem til Betalingsservice. Det praktiske for plejehjem Når du flytter på plejehjem (en stue og bad), skal du betale husleje, og du kan tilmelde dig en servicepakke, som bl.a. indeholder udgifter til forplejning, vask og personlige plejefornødenheder. Det praktiske for plejeboliger Når du flytter i plejebolig (en bolig med 2 rum, køkkenniche og bad), skal du betale indskud og husleje på samme betingelser, som hvis du bor i andet alment boligbyggeri. Du vil få tilsendt en regning på dette, og det betales månedsvis forud. Hvis du er tilmeldt E-boks, vil dine regninger komme dertil, indtil du tilmelder dem til Betalingsservice. Du skal selv betale licens og forsikringer. 14 HAR DIN VIRKSOMHED BEHOV FOR PROFILERING? VI GØR DET OMKOSTNINGSFRIT!

15 Kontakter Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C Personlig pleje og praktiske opgaver samt madservice Rehabiliterende og aktiverende støtte til personlig pleje og praktiske opgaver og støtte til udbringning af den varme mad kan søges på: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom og pasning af døende Ansøgninger til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom og pasning af døende på : tlf.: Boligrådgiver Vejledning om og ansøgninger til plejebolig og ældre- og handicapegnede boliger på: tlf.: Hjælpemidler Vejledning og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: Kropsbårne hjælpemidler Fodtøj og indlæg til voksen tlf.: Korset, bandage, skinner og paryk tlf.: Bleer, katetere, stomiartikler, diabetesartikler og kompressionsstrømper tlf.: Handicapkørsel Vejledning og ansøgning om kørsel til sociale aktiviteter tlf.: Støtte til køb af bil Vejledning og ansøgning om støtte til køb af bil tlf.: Indretning af bolig Vejledning og ansøgning om hjælp til indretning af bolig tlf.:

16 Struer Kommune ældrerådet AKTIVITETER FOR ÆLDRE Dagcentre Vestcenter Kilen: Solvang: Formand Anna Marie Gade Tambohusvej 16, Tambohus 7790 Thyholm Lis Ahlers J. P. Lauritsensvej 23, Jegindø 7790 Thyholm Næstformand Poul Erik Vigsø Ørnevej Eigil Christensen Stentofterne Martha Kathrine Hornstrup Thorvald Bech Jørgensen Brattingbjerg 29, Linde Bredalsvigvej 3A, Humlum Nærgymnastik og hyggeklubber Asp: Hjerm: Humlum: Vandgymnastik: Aktiviteter på plejecentre Solvang: Uglev Plejecenter: Enggård Centret: Bøgelund: Asp Plejecenter: Solglimt, Hjerm: Rosengården, Humlum: Pensionistidræt: Aktivitetscentre Aktivitetscenter Struer: Solvang Thyholm: Aktiviteter i Baunekrogen: Aktiviteter Anlægsvej 7: Svend Sønnichsen Pærebakken 2, Bremdal Verner Berg Petersen Gøgevej Algot Øhlenschlæger Jernbanevej Hjerm Struer Kommune Postboks 19 Østergade Tel.: Fax: Web: ID.: 238 AD MEDIA

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere