Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning"

Transkript

1 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Oslo Futures Club - Høsten 2006 Det globale arbeidsliv 7 trender innen media The Scandinavian Way Fremtidens HR-utfordringer Leading Creative (Wo)Men Familie- og hverdagsliv 2017

2 Kjære medlem Oslo Futures Club er et tilbud, hvor vi den første torsdag hver måned samler representanter fra Instituttets norske medlemsbedrifter i Oslo. På møtene utvikler vi nettværk med og imellem medlemmene og diskuterer fremtiden med utgangspunkt i Instituttets aktiviteter, temamøter og rapporter. Klubbens formål er å utvide samt utvikle kjennskapet til fremtidsforskning i Norge samt å motivere bruken av fremtidsforskning som strategisk værktøy til gavn for norsk næringsliv og samfunn. Alle møter starter kl til tentativt Les mere om aktivitetene i Oslo Futures Club på eller kontakt Finn Ramstad på eller

3 Temamøter i høsten 2006 Torsdag 7. september Medlemsrapport #2/2006: Det globale arbeidsliv Globaliseringen stiller både økt krav til medarbeidernes kompetanse og fleksibilitet, samt krav til bedrifters, nasjoners og byregioners evne til å tiltrekke og beholde kreative talenter. Et stadig viktigere spørsmål er hvordan skal bedriftene få tilgang til fremtidens globale talentmasse. Betyr globaliseringen at medarbeiderne må reise og utstasjoneres mer enn i dag? Hvordan ser en internasjonal karriere ut - blir det lettere eller vanskeligere å flytte medarbeidere ut og hvordan håndteres de globale pendlerne? Hvor vil den globale medarbeider helst jobbe? Hittil har det vært arbeidsplassene som har flyttet ut vil dette snu seg slik at det heller er de ansatte som vil flytte ut til mer spennende og kreative miljøer, til lavere skatter og omkostninger og til et bedre klima? IFF inviterer globale medlemsbedrifter og andre interesserte til at delta i fremtidsstudiet og bidra i møtet der medlemsrapporten om temaet presenteres. Torsdag 5. oktober 7 trender innen media Medieverdenen er inne i en stor endringsfase hvor teknologien konstant utfordrer grensene for det mulige og (for)brukerne setter større krav til innhold og oppdateringer. De nye sosiale medier og open source tankegangen skaper grobunn for helt nye interaksjonsformer. Utviklingen har ikke bare konsekvenser for tradisjonelle medier, som TV, radio og aviser, men også for bedrifter og organisasjoner som driver innen kommunikasjon, PR/reklame, underholdning, produktutvikling og viten. Utviklingen innen de nye mediene får med andre ord konsekvenser for alt som involverer mennesker og relasjoner i fremtiden og dermed har dette temamøte praktisk talt relevans for alle. Instituttet for Fremtidsforskning tar temperaturen på de viktigste 7 trendene innenfor medieverdenen som vi mener er viktigst å holde øye med. Tendensene handler om både harde fakta vedrørende teknologi og nye medier samt faktorer som sosiale innovasjoner, forbrukerholdninger og trender. Medlemsrapport #3/2006: The Scandinavian Way Torsdag 2. november The Scandinavian way: The model of the future? Både Europa og USA har rettet blikket til Norden i sin søken etter nye visjoner for samfunnet. I landene mod nord har man klart å skape et velferdssystem med gratis utdanning, statlige støttesordninger og et velutbygd offentlig helsevesen. De nordiske landene har samtidig et av verdens høyeste skattetrykk, samtidig som at Norden fortsatt er en av de mest konkurransedyktige regioner i verden. Hvordan er det mulig? Denne medlemsrapporten vil forsøke å avdekke noen av de faktorene som ligger bak det som har blitt kjent som den skandinaviske modellen. Hva betyr de spesielle nordiske rammevilkårene for bedrifters innovasjonsevne? Hva kjennetegner den skandinaviske lederstilen og det nordiske arbeidsmarkedet? Disse og en rekke andre spørsmål vil bli forsøkt besvart i denne rapporten og diskutert på møtet.

4 Temamøter i høsten 2006 Fremtidens HR-utfordringer Torsdag 7. desember Hvilke krav og rettigheter har man som medarbeider? Hvilke krav kan bedriften stille tilbake? Kan og bør fremtidens arbeidsgiver forby medarbeiderne å røyke i fritiden - eller bør man heller understøtte en mangfoldig og individuell livsstil, enten det dreier seg om hodeplagg, røyking eller sport? Spenningsfeltet mellom bedriftskultur og à la carte personalpolitikk vil bli stadig skarpere fremover. Individualisering og mangfoldighet er strategisk viktig, men kan føre inn i personalepolitiske minefelt. På temamøtet setter vi fokus på forskjellige personalpolitiske strategier i fremtidens arbeidsliv samt gir et konkret eksempel på fremtidens etniske personalpolitikk. Leading Creative (Wo)Men Fremtiden byr sannsynligvis på langt flere kreative bedrifter og kunnskapsbedrifter, og alle organisasjoner vil ha et større fokus på kreativitet og kunnskap. Det er mer regelen enn unntaket at ledelsen bestårav leading creative (wo)men. Det krever helt andre fremgangsmåter enn tradisjonell ledelse. Hva skjer med ledergjerningen når dette blir mainstream? For dette er kanskje den virkelige barrieren for mer innovasjon; nemlig at vi har vanskelig for å få det innovative, bunnlinjen og verdiene til å spille sammen i en helhet. Det er flere mulige løsninger og møtet gir presenterer flere eksempler fra folk som har prøvd dette i praksis. Medlemsrapport #4/2006: Familie- og hverdagsliv 2017 Torsdag 11. januar 2007 Familielivet år 2017 er diversifisert - familiene er mangfoldige, flere bor alene, det er mange flere eldre, flere oppdrar sine barn som aleneforeldre og kjernefamilien bor ikke nødvendigvis sammen alle ukens sju dager. Tiden er knapp for de fleste, og dagene som regel nøye planlagt og inndelt i skjemaer og teknologien holder styr på det hele. Hver enkelt ønsker å rekke over mye, egne behov og optimering er i fokus. Rammeavtaler, personlig livsplanlegging og coaching er normalt nøyaktig som meg-selv tid og planlagt kollektivisme er. Boligene blir større og mer mangfoldige og stadig flere familier har fler enn én. Familietradisjoner og sosiale ritualer vinner frem. Teknologien gir også en hjelpende hånd med det hele, og sikrer både mindre arbeidsbyrde, mindre stress, mer komfort og bedre sunnhet. For sunnhet er viktig, og med individuell behandling og innsats er mye annerledes enn den gang det var massebehandling Instituttet for Fremtidsforskning kommer med et utsyn på fremtidens hverdags og familieliv anno Rapporten vil se på de store endringene og de nye, gode og annerledes måtene familien kan realisere seg selv og hverandre på. Egentlige programmer for temamøderne vil være tilgængelige på senest 14 dage før hvert møde. Tilmelding kan ske på

5 ... også i høsten 2006: Seminar: Interaktion til salg 22. august, Mogens Dahl Instituttet, København NB: Rabat til medlemmer af Instituttet Interaktion til salg handler om strategi og brand, om koncepter og markedsføring, om organisationskultur og HR og om arkitektur og kunst. Du opdager et marked med et enormt vækstpotentiale: ønsket om interaktion ændrer måden vi forbruger på og stiller nye krav til dit produkt. Du finder din plads på interaktionsmarkedet og ser dine konkurrencemæssige fordele der. Du forstår, hvordan kundernes interaktion med hinanden vil kræve forandringer i din organisation: Forholdet mellem kunde og ansat ændrer sig. Identitet og intimitet bliver nøgleord for dine medarbejdere. Kom til et stemningsfuldt seminar, hvor vi sætter interaktionen i centrum i både ord og handling. Oplev networking på en ny måde, med samtaler og relationer, der fortsætter. Du vil få mulighed for at møde bl.a. Tor Nørretranders, Michelle Hviid og Sjur Dagestad. Læs mere på næste side og på Mødansvarlig: Frank Høgholm Pedersen, Camp Creative Man 28. august - 4. september Tag med til festivalen Burning Man i Nevada-ørkenen, USA, og vær med til at skabe verdens mest kreative by. Byen hvor alt er tilladt, undtagen af være tilskuer. Festivalens tema er The Future: Hope and Fear. Vi rejser ind i fremtiden, og du tager oplevelsen med hjem til din virksomhed gennem et professionelt læringsforløb. Vi danner Camp Creative Man, og sammen bidrager vi til festivalen med kreative indslag. Til at guide os har vi en professor i innovation. Camp Creative Man er også rammen om de praktiske forberedelser til en lille uge i ørkenen. Instituttet står for tre faglige arrangementer forud for rejsen med fokus på: 1) At du får viden og mod til at skabe en kreativitetskultur på din arbejdsplads. 2) At du forstår Creative Man, og hvad forbrugere og medarbejdere i dag efterspørger. 3) At du lærer en organisationsform, der giver højenergisk aktivitet drevet af lyst. De faglige arrangementer suppleres af heldags seminaret Interaktion til salg kommer dine kunder sammen? den 22. august. Deltagelse i de faglige arrangementer og Camp Creative Man er gratis for Instituttets medlemmer. Omkostninger til seminar, rejse, billet etc. dækker man selv. Festivalen finder sted fra den 28. august til den 4. september Læs mere på de næste sider og på Mødeansvarlig: Frank Høgholm Pedersen, kjaer global og CIFS Future Trends Conference: Time to Think - Meaningful Consumption 3. oktober, Base Camp, Holmen, København NB: Begrænset antal gratis pladser til medlemmer af Instituttet Igen i år danner København rammen for den internationale og ottende Time to Think-konference. kjaer global og Instituttet for Fremtidsforskning arrangerer i samarbejde Time to Think-konferencen, der i år handler om Emotional Consumption. Aftenen før arrangeres en drinks/network-event for alle deltagere. Hele konference vil blive afholdt på engelsk. Instituttets medlemmer er på forhånd sikret 100 gratis pladser med to pladser til hver medlemsvirksomhed, der fordeles efter først til mølle-princippet. Pris pr. billet: DKK 4900 ekskl. moms. 20% rabat til medlemsvirksomheder og FO-abonnenter., dvs. DKK 3920 ekskl. moms. Læs mere om Time to Think på de næste sider og på Mødeansvarlig: Trine Aagaard Sørensen,

6 Interaktion til salg Seminar den 22. august 2006: Deltag i et seminar, hvor alt det, vi taler om, også sker! Instituttet for Fremtidsforskning sætter interaktionen i centrum i både ord og handling. Interaktion til salg handler om strategi og brand, om koncepter og markedsføring, om organisationskultur og HR og om arkitektur og kunst. Vi ser interaktion som et marked for sig selv. Et marked, hvor kontakt, nærhed og samvær er målet, mens et køb er midlet. Et marked, hvor identitet og intinitet er nøgleord for både forbrugere og medarbejdere. Salg af interaktion er et blomstrende marked og et fremtidigt konkurrenceparameter også for virksomheder uden for oplevelsesøkonomien. Kan købet eller brugen af dit produkt være en ramme om interaktion? Er der et marked for at bringe dine kunder sammen? Vil du eller skal andre udfylde det? Mød blandt andre Tor Nørretranders, Jonas Halberg, Michelle Hviid og Sjur Dagestad. Se det fulde program på Tilmelding: eller tlf Pris: DKK 3200 ekskl. moms. Tilmeld dig nu og få ½ års gratis abonnement på FO/fremtidsorientering. Du får de seneste to numre og det kommende, dvs. i alt 3 numre. Værdi: DKK 995. RABAT for medlemmer af Instituttet samt FO-abonnenter: DKK 2400 ekskl. moms. tid og sted: Den 22. august, kl , Islands Brygge. Læs mere på Mød de bedste talere Tor Nørretranders Forfatter og foredragsholder -Gevinsten ved generøsitet Michelle Hviid Stifter af runningdinner og initiativtager til Vigtigt -De andre kunder er produktet Bjarke Ingels Arkitekt, ejer af B.I.G., tidl. PLOT Jonas Hartz Konceptmager og ejer af Hz -Arkitektur der skaber interaktion -Fra subkultur til mainstream Jonas Hallberg Kreativ chef for Skanderborgfestivalen Sjur Dagestad Professor i innovation -Fra underholdning til deltagelse Johan Peter Paludan Direktør for Instituttet for Fremtidsforskning -Kommer du sammen med fremtiden? -Interaktion er forudsætningen for kreativitet Frank Høgholm Pedersen Fremtidsforsker og dagens vært -Interaktion på bundlinjen 6

7 En rejse til fremtiden Festival 28. august - 4. september 2006, Nevada, USA Tag med til festivalen Burning Man i Nevadas ørken, USA, og vær med til at skabe verdens mest kreative by. Byen hvor alt er tilladt, undtagen af være tilskuer. Vi rejser ind i fremtiden, og du tager oplevelsen med hjem til din virksomhed gennem et professionelt læringsforløb. Instituttet for Fremtidsforskning samler et netværk af danske erhvervsfolk, der sammen rejser til Burning Man. Gennem netværket sikrer vi, at du får et optimalt udbytte af oplevelsen, og at du kan bruge erfaringerne fra Burning Man i en erhvervs-mæssig sammenhæng. Og sammen laver vi vores egen lejr på festivalen: Camp Creative Man. Deltagelse i de faglige aktiviteter er gratis for medlemmer, og for deltagere i heldagsseminaret d. 22. august 2006: Interaktion til salg - kommer dine kunder sammen? Udgifter til rejsen dækker man selv. Interesseret i at høre nærmere, eller klar til at blive en del af Camp Creative Man? Send en mail til seniorforsker Frank Høgholm Pedersen: eller ring på tlf: Copenhagen Institute for Futures studies Instituttet for Fremtidsforskning

8 time 2 t hink Introducing the 8th International TIME TO THINK Future Trends Conference MEANINGFUL CONSUMPTION COPENHAGEN, OCTOBER 3, Base Camp, Holmen kjaer global / Copenhagen Institute for Futures Studies Empowering the future consumer: The search for meaning will be one of the key challenges in our 21st century society. Understanding people is about tapping into their emotional and spiritual wishlist; anticipating future behaviours; empathising with desires they may not have expressed - targeting the heart as accurately as the mind. Meaningful Consumption is the key that unlocks new consumer relationships, and we look beyond current thinking to explore fresh opportunities. CONFERENCE HIGHLIGHTS: In this exceptional one-day event, worldleading experts and visionary speakers outline major trends shaping the 21st century. Speakers explore society and consumer mindsets, define tomorrow s strategies, discuss exciting new business opportunities and bring theory to life through insightful case studies. NEW TOOLS - Pulling down old barriers creating new connections to consumers. FINE TUNING TRENDS - Trend Clustering: opportunity and conceptual thinking. REACHING PEOPLE IN MEANINGFUL WAYS - Talk to the heart. EMOTIONAL FUTURES - Embracing, Adapting, Unravelling and Reconnecting The entire conference will be held in English. The evening before the conference there will be a drinks/network-event for all participants. Please see for more information and full programme. TICKETS: DKK 4900 excl. VAT (if requiered). 20% discount for members of CIFS and FO/futureorientation-subcribers: DKK 3920 excl. VAT (if required). REGISTRATION: net PLEASE NOTE: We reserve the right to change the programme, the speakers or venue any time, without prior information, plus to cancel the whole conference. kjaer global & CIFS

9 FO/fremtidsorientering udkommer seks gange om året - nu på både dansk og engelsk. Glæd dig til disse temaer i efteråret 2006: Consulting Time (#4/2006 september), Megatrends Matters (#5/2006 november) og Business Models (#6/2006 december) Brug FO/fremtidsorientering! Ris, ros og gode idéer til artikler modtages meget gerne: Kontakt redaktør Gitte Larsen på Som medlem af Instituttet for Fremtidsforskning modtager din virksomhed eller organisation automatisk magasinet FO/fremtidsorientering, men hvis du ikke allerede får det og gerne vil have dit eget personlige eksemplar, så kontakt Ellen Mauri på tlf eller 9

10 Medlemmer: 3rd Dimension Aalborg Tekniske Skole Aarhus United Adecco Advance Advokaterne Fønss & Hove Artlinco Astra Zeneca Danmark Autostrada Reklamebureau B1 Planning Bankenes BetalingsSentral Bankinvest Barilla Alimentare BDO Scanrevision Bennett Brand Management Group Brandhouse Brødrene Dahl Business Danmark Carl Bro Carlsberg Breweries Chas. Hude Coloplast Dagbladet Børsen Dana - De selvstændiges A-kasse Danisco Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Radio, TV-Medieforskning Dansk Arkitektur Center Dansk Byggeri Dansk Lægemiddel Information Dansk Transport og Logistik Danske Bank Danske Fragtmænd Sjælland Deloitte DFDS DnB NOR DSB Eksport Kredit Fonden Elsam Enemærke & Petersen Energi Randers Energinet.dk Erhverv Århus Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervsrådet Herning- Ikast-Brande-Aaskov EU Center Fyn Faxe Erhvervsråd Finansforbundet Finansrådet Finanstilsynet Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Fritz Hansen GE Money Bank Gentofte Kommune Georg Jensen Gilde Norge Gjensidige Forsikring Grennessminde - Birkerød grundfos H. Lundbeck Hafslund Hermedico Horsens Erhvervsråd Hovedstadens Udviklingsråd Høyres Stortingsgruppe IDEON Center Industriens Pensionsforsikring Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München Intermate J.Lauritzen Jordan Jyske Bank Københavns Kommune Københavns Lufthavne Kolding Erhvervsudvikling Kommunförbundet Skåne Konkurrencestyrelsen Kronjylland Erhvervsråd og Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Kunnskapsforlaget Landbrugsrådet Länstyrelsen i Skåne län Lomma Kommun M.F.K. s Almene Fond Malmö Stad Maritime Development Center of Europe Max Sibbern Media Planning Group Mejeriforeningen Midt Marketing Montana Møbler Morsø Erhvervsråd Nokia Danmark Nordea Nordvestjysk Erhvervs- Center Nørgård Mikkelsen Novo Nordisk Novozymes NRK Utvikling NXT Nycomed Danmark Nykredit OBH-Gruppen OBOS Odder Erhvervs og Udviklingsråd Økonomi- og Erhvervsministeriet OMD Danmark Øresundsbro Konsortiet Patent- og Varemærkestyrelsen PBS PeopleGroup Peytz & Co Pfizer Pressalit PSYCCES Publicis Reklamebureau Realkredit Danmark Recommended Region Skåne Saarioinen Oy SAS Institute Scandinavian Airlines Danmark Scandlines Siemens Business Service Sikkerhedsstyrelsen Skanska Danmark SkiveEgnens Erhvervscenter Søfartsstyrelsen SoftCom Solutions Statens Byggeforskningsinstitut Statens Räddningsverk Stjernevejens Børnehave Syscom TDC TDC Totalløsninger TEKO Telia Sonera Thygesen Textile Group Topdanmark Trælasthandlerunionen TV 2 Reklame Vamdrup Kommune Varde Erhvervsudvikling Vejle Erhvervsudvikling Vejle Kommune Vestjysk Bank ViborgEgnens Erhvervsråd VKR Holding VM Brockhuus Ejendomme Medlemskab af Instituttet for Fremtidsforskning betyder: 1. Adgang til cirka 30 temamøder på årsbasis og en direktionskonference. 2. Abonnement på magasinet FO/fremtidsorientering på dansk og engelsk. 3. Adgang til al online medlemsservice (mere end 1000 artikler og rapporter). 4. Rabat på kurser og projekter. 5. Mulighed for at leje en fremtidsforsker. 6. Mulighed for annoncering i FO/fremtidsorientering, på vores hjemmeside og i vores nyhedsbreve. Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt Klaus Busk på eller Kontakt os. Vi findes i København og Lund. København: Instituttet for Fremtidsforskning Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 København K Tlf Fax Lund: Instituttet for Fremtidsforskning Ideon Science Park Ole Römers Väg 16 SE Lund Sverige Tel Fax International: Copenhagen Institute for Futures Studies Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 Copenhagen K Denmark Tel Fax Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Kære medlem Det er med glæde, at Instituttet kan præsentere

Læs mere

Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005

Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005 Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005 Tilbage til fremtiden Globalisering hvordan klarer vi os i konkurrencen? Fortsætter bolighysteriet eller brister boblen? 10 businesstrends

Læs mere

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts.

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts. HOTEL SCANDIC COPENHAGEN, KØBENHAVN DEN 21. & 22. april 2010 Målgruppe: Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing

Læs mere

Worklife - balance for vækst National uge

Worklife - balance for vækst National uge Tema fra den 30. Oktober til den 3. November 2006 Center for balance mellem arbejdsliv & familieliv Virtuel Worklife - balance for vækst National uge Effektivitet, arbejdsglæde og livsglæde Lær at skabe

Læs mere

Virksomhedsprofil samling

Virksomhedsprofil samling Virksomhedsprofil samling Ventus Download free books at Indhold Fra studie til job 3 Afklaringsfasen 6 Jobsøgning via netværk 10 A.T. Kearney 14 Aller 16 Ambu A/S 17 AP Revision 18 Arla 19 ATP 20 Beierholm

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Kompetenceforum AnotherStep

Kompetenceforum AnotherStep Kompetenceforum AnotherStep Sikkerhed for din kompetenceudvikling BOGRESUMÉ LEDELSES- HÅNDBOG SUMMARY ARTIKEL DILEMMA VIDEO ENNEAGRAM SUMMARY VÆRKTØJ DIALOGKORT WWW.ANOTHERSTEP.DK KOMPETENCEUDVIKLING Deltagelse

Læs mere

Tilbud gælder så længe lager haves!

Tilbud gælder så længe lager haves! Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 07 Nr. 07 2013 6. årgang 2013 6. årgang Industri, lager, værksted og logistik! - Søg det på www.dal.dk ESTATE MAGASIN

Læs mere

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer HR & LEDELSESDAGEN 2 1. M A J 2 0 1 5 K L. 8. 0 0 1 7. 0 0 - G I G A N T I U M, W I L LY B R A N D T S V E J 3 1-9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 3. maj 2015. Topchefernes

Læs mere

CA nyt 02 DIT ARBEJDSLIV. Dit arbejdsliv 2 Slå babyhjernen fra 4 Sparede 4.000 på en opringning 5 Nyt fra CA: gratis online-kurser 6

CA nyt 02 DIT ARBEJDSLIV. Dit arbejdsliv 2 Slå babyhjernen fra 4 Sparede 4.000 på en opringning 5 Nyt fra CA: gratis online-kurser 6 CA nyt Dit arbejdsliv 2 Slå babyhjernen fra 4 Sparede 4.000 på en opringning 5 Nyt fra CA: gratis online-kurser 6 Bortvist efter 11 år 8 Buzz: Kaffepauser til 15 mio. $ 9 Gå hjem-møder 10 Kurser i efteråret

Læs mere

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

MORGENDAGENS Konference

MORGENDAGENS Konference ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE September 2008 MORGENDAGENS Konference Lær faget At mestre planlægningen af møder og konferencer kræver et professionelt overblik og en

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

fo022007 tema: Fe(Male) Futures

fo022007 tema: Fe(Male) Futures fo022007 tema: Fe(Male) Futures FO/fremtidsorientering #2 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Illustrations by Naja Lauf Vision Ageless Femininity Dreams Fertility

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

Trofaste medarbejdere skal plejes

Trofaste medarbejdere skal plejes Tema: Iværksætterne og globaliseringen > side 6 7 GDA-klager er afvist Fødevaresekretariat slår i flere sager fast, at GDA-mærkning er helt efter bogen. > side 3 Ny vækstmodel til Kina Hvis Kinas eksplosive

Læs mere

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk CSR AWARDS 2014 PROGRAM Musikteatret Holstebro Fremtidens forretning 1 csrfonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen... side 04 Program... side 06 Oversigtsplan over Musikteatret... side Talere... side 12

Læs mere

COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere

COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere Instituttet for Fremtidsforskning blev startet i samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere deres beslutningsgrundlag gennem grundige fremtidsstudier.

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere