bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten."

Transkript

1 Krisen som udfordring. Om at falde fra hinanden eller i fællesskab tage skæbnen i egen hånd - et spørgsmål om strategi for bæredygtig brug af havets kystnære ressourcer. Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbåde vil sikre Jammerbugten som hjemsted for kystfiskeriet fra åben strand i Danmark. Kystfiskerne i Thorupstrand er kommet i mediernes søgelys, og det er ikke uden grund, for skal man diskutere bæredygtig forvaltning af havets naturressourcer, er det nyttigt at have et levedygtigt eksempel på et klart alternativ til den herskende politik og produktionsmåde. Thorupstrand er indbegrebet af et sådant eksempel. Derfor har TV2-Bornholms udsendelse Ny fiskeriregulering huset og behandling af sagen om lauget i 2008, der blev frataget sine rettigheder i kystfiskerordningen og efterfølgende vandt sagen, Danmarks Radios P1 udsendelse Stedsans med titlen Nordjysk kystfiskeri den 22. maj 2008 om Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde i Slettestrand, artiklen Kampen om havets kapital i Information den 7. oktober, de mange bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten. 1

2 Udviklingen af Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde er et eksempel på, at en egns fiskere, håndværkere, pengeinstitutter, advokater, etnologer og mange andre faggrupper går sammen om at imødegå den udfordring, at staten trækker sig ud af rollen som det fællesskab, der giver dem ret til at fange havets fisk og opretholde vore små kystsamfund. I Jammerbugten er dette samarbejde imellem mange lokale mennesker med forskellige kompetencer, der supplerer hinanden, under dannelse som et fællesgode, med hvilket egnen tager krisen op som en udfordring, vi er nødt til at gå i møde med rettidig omhu. Dette samfundseksperiment har almen interesse, fordi det kaster lys over muligheden for at klare en krise i fællesskab i stedet for en politik, der får fællesskaber til at falde fra hinanden. Hvorfor krise? Krisen har over en lang årrække ramt kystfiskerne på grund af den voldsomme vækst i de store fartøjers fangstkapacitet, der har gjort stadig større indhug i fangstgrundlaget. De europæiske stater og EU har i årtier taget del i den globale kamp om havenes ressourcer ved at finansiere støtteordninger til bygning, modernisering og effektivisering af stadig større og mere energikrævende ståltrawlere. Danmark har satset kraftigt på moderniseringsstøtte for at frem- til den eksisterende kutterflåde. Garnbåde fra Hvide Sande hvis kvoter er købt til Han Herred Men jo større trawler der anvendes, desto flere liter olie går der til at fange et kilo fisk. Derfor ramte de stigende energipriser trawlerne hårdt, mens garn- og snurrevodskutterne kan fiske skånsomt og med et langt mindre olieforbrug. Ikke kun Fiskeribanken, men også de private banker kom derfor til at mærke trawlernes stigende restancer. De fik behov for ekstra henstand og sikkerhed for nye lån. Men hvorfra skulle man hente værdierne? Ideen blev at forære fartøjerne samfundets fisk som pantbar og omsættelig ejendom. Inspireret af Island og i samklang med ledende fartøjsredere, banker og fødevareministeren blev privatisering af Danmarks havfisk gjort til en del af regeringsgrundlaget for den anden Fogh-regering. 2

3 Privatiseringen blev gennemført i Vejen var banet af den forudgående kvoterationering og ophugningsstøtte, der regulerede brugen af kvoterne ved hjælp af bådenes antal og størrelse. Fiskerne blev i denne proces som personer frataget deres gamle ret til at fange fisk i danske farvande og denne blev givet til fartøjsejerne. Staten forærede nu hvert fartøj sin andel af Danmarks kvoter i EU-havet som omsættelig ejendom. Denne foræring steg de følgende to år 1000% i handelsværdi. Kvoterne blev landets mest profitable spekulationsobjekt. Og det gik som i Island, de fleste kutterejere solgte og trak merværdien ud af erhvervet, mens banker og finansmænd skød penge i kvoteopkøb og i bygning af endnu større og mere energikrævende trawlere. Polsk arbejdskraft stod klar til at erstatte danske fiskere. Strukturrationaliseringen er i dag en kendsgerning, der lader sig aflæse i, hvor få aktive fartøjer, der er tilbage i de danske fiskerihavne og hvor få fiskerihavne der er tilbage. Fiskeritidende Partsfiskeri i Han Herred Af bruttoindtjening betales: -11 % afhængigt af faktiske omkostninger. Dækker udgifter til spil, rensning, pakning og auktion. Af resten får: Båden 20 % Dækker olie, is og bådens ved lige hold Hvis flere har part i båden, deler de bådparten. Redskaberne 20 % Dækker vedligehold af garn, vagere, liner, vod, snurretov mv. Hvis flere i besætningen har redskaber med, deles redskabsparten. Folkene 60 % Hvis der er skipper og en mand får de hver en mandspart på 30%. Hvis der er skipper og to mand får de hver en mandspart på 20%. oplyser i oktober 2008, at antallet af aktive fartøjer er faldet til 836 i Danmark. Fra knap 3000 fartøjer af alle slags til fiskeri i 2007 er antallet af aktive erhvervsfartøjer i 2009 på vej ned under 300. aktieselskab, og denne selskabsform gør det muligt at spekulere i køb og salg af selskabernes værdier med henblik på at tilegne sig mest muligt af den pris, man kan få for kvoterettighederne. Til gengæld kan en fiskerbys kvoter forsvinde lige så hurtigt, som ejerne ser en fordel i at sælge dem med gevinst. Resultatet er, at en kvote kan koste ti gange det, man får årligt for at fange og sælge fisken. Det betyder, at der i øjeblikket vil gå ti år, før en ung fisker kan begynde at betale sine udgifter til båd, redskaber og fiskeri, hvis han først betaler sit lån til at købe kvoter for tilbage. Strukturrationaliseringen har fået den tiltænkte virkning: Det er blevet så godt som umuligt at komme ind i fiskeriet og byde de nuværende ejere konkurrence. 3 Fællesskab som strategi Fiskerne i Thorupstrand fandt ud af at bruge ejendomsretten til at gøre alt

4 dette på stik modsat måde for at fremtidssikre deres ressourcer, deres fiskerby og den unge generation. For det første satser de på fiskeri fra moderne, lette havbåde med snurrevod og garn. Det minimerer deres energiforbrug og maximerer fiskeriets skånsomhed. De lander fisken samme dag, den er fanget, hvilket giver den bedste kvalitet og de højeste priser. De sejler ud fra deres landingsplads på Thorupstrand i nærheden af Jammerbugtens gode fangstpladser, så de kan komme hurtigt i land i stedet for at sejle det lange stræk til og fra en havn. Til gengæld er det et videnstungt og håndværksmæssigt fiskeri, der kræver flere hoveder og hænder end en stor trawler. Det kan med andre ord danne grundlag for unge familier med viden og lyst til kystfiskeri. For det andet driver de et partsfiskeri, hvor båden typisk får 20% af indtjeningen, redskaberne 20% og de tre mand hver 20%, når det er besætningens størrelse. For at kunne bibeholde det, er partsfiskerne aktivt med til at opbygge byens kvotelaug, så de fortsat har samme fangstret som en bådejer i lauget. Derved undgår de, at partsfiskeriet falder fra hinanden på grund af privatiseringen. For det tredje har det store flertal af Thorupstrands fiskere således besluttet at sikre deres fremtid ved at købe kvoter op i fællesskab ved innovativt at danne Thorupstrand Kystfiskerlaug. Lauget har købt kvoter for godt 40 mio. kr. og har i dag tildelte årsmængder på godt 200 tons torsk, 400 tons rødspætter, 20 tons tunger samt mindre kvoter på en række dyre fiskearter. Kvotelaugets medlemmer har i praksis indrettet sig som et andelsselskab, hvis startkapital udgøres af et medlemsindskud på kr. pr. familie. Fordi over 20 familier gik sammen til en start og kom hurtigt i gang, fik Klim Sparekasse og ebh-bank tilstrækkelig stor sikkerhed i kvoterne og driften til at kunne låne lauget et beløb på 25 gange medlemmernes samlede indskud til køb af kvoter. Det kunne samtidig gøres så hurtigt, at kvoterne kunne 4

5 købes til fornuftige priser. Kvoternes efterfølgende værditilvækst forbliver i lauget, da medlemmerne har lavet dets vedtægter således, at man kan få sit indskud tilbage, men ingen merværdi. Sådan har fiskerne indrettet sig for at give de unge fiskere mulighed for at komme med på samme vilkår som de, der har startet lauget. Samtidig får pengeinstitutterne stadig større sikkerhed i laugets indre værdier og solide arbejdspladser på egnen. Pointen er, at de unge ikke skal betale de mange millioner, det ville kræve af en nystarter at få del i kvoterne, hvis de hidtidige medlemmer havde investeret for at tilegne sig en individuel spekulationsgevinst. Til gengæld nyder samtlige familier på egnen og ikke mindst de ældre fiskere, at deres by og erhverv bliver ført videre af den kommende generation og partsfiskeriet videreført som en selvstændig livsform. Et fællesgode for kystkulturens fremtid Laugets fiskere har skabt et fællesskab, hvormed de selv oparbejder og forvalter rettigheder til ressourcerne i deres farvand. Den enkelte får adgang til de fælles kvoter uden at tage lån. Derfor kan familien bedre få mulighed for selv at spare op til de øvrige nødvendige investeringer og mulighed for at låne til køb eller bygning af sin egen havbåd med kvoteandele, der supplerer fællesskabets. Prisen for at bruge laugets kvoter sættes af omkostningerne til renter, afdrag, puljebestyrer og drift, ingen kan derudover malke medlemmerne for merværdi i lauget. De unge fiskere i laugets bestyrelse arbejder ihærdigt på at sikre lauget kvoter, forbedre indtjeningen, øge sammenholdet om fiskeriet og minimere de nødvendige omkostninger ved at skabe fælles løsninger. Medlemmerne har udviklet en unik fordelingsnøgle, der sikrer, at alle har lige ret og samtidig får tildelt kvote efter ønske, da ikke alle har brug for lige store kvoter. Engagementet og sammenholdet har næppe været mere udpræget end nu. 5

6 Mange partsfiskere og fiskerbyer faldt fra hinanden, da bådene i 2006 fik fisken foræret på partsfiskernes bekostning. Bådejeren blev millionær, mens de øvrige ombord kunne sættes i land. Når dette ikke fik lov til at ødelægge Thorupstrand, hænger det sammen med, at der faktisk var enkelte bådejere, som benyttede foræringen til at opbygge deres eget rederi, eventuelt i samarbejde med en finansmand udefra, der vidste at spekulere i belåning, køb og yderligere belåning. I sommeren 2006 var halvdelen af bådene i en anspændt stemning af paranoia og eufori sat til salg for uhyre millionbeløb. Der kunne godt være sket det, at nogle få investorer med belåningseksperter i baghånden havde købt de andre bådejere ud, at samtlige partsfiskere var blevet sat i land og at der følgelig ikke havde været fartøjer nok tilbage til at holde landingspladsens isværk, ophalingsspil, Caterpillar, salgsforening mv. i gang. I så fald havde også de sidste måtte søge væk samt lukke og slukke efter sig for ikke at risikere at sidde tilbage med alle udgifterne til pladsens drift. Sådan forsvandt de store havbåde i nabobyen Lildstrand på en måned. Men for netop ikke at lide samme tort tog de tyve familier, der gik foran, skæbnen i egen hånd og dannede det andelsorganiserede laug. Modsætningen til den anden, individuelle løsning og risikoen for at se det hele falde fra hinanden samt modstanden fra de, der helst ville have, at alle skulle hytte deres eget skind, er formentlig den væsentligste grund til, at det lykkedes flertallet at gribe krisen innovativt an ved at etablere et nyt fællesskab, der blev sig sin rolle bevidst som alternativ løsning for lokalsamfundet. Til nytår 2008 meldte 6 nye, unge fiskerfamilier sig ind i lauget. I dag kommer det alle - uanset om man er med i lauget - til gavn, at laugets kvoter fungerer som et fællesgode ved at sikre, at den enkelte ikke behøver frygte, at byen pludselig har for få kvoter tilbage, til at dens landingsplads, fiskeriforening og faciliteter kan overleve i fællesskab. Man risikerer ikke at komme til at stå alene tilbage, hvis andre bådejere fristes til at sælge ud for at få deres individuelle kvoters værditilvækst udbetalt til dem selv. Thorupstrand Kystfiskerlaug Laugets Formål er at fremtidssikre Thorupstrands ressourcegrundlag og fællesskab Mål er at hjælpe de unge i gang ved at få del i laugets fangstrettigheder Medlemmer er partsfiskere med eller uden part i egen båd Medlemmer betaler et lige stort indskud ved indmeldelse Medlemmer hæfter kun for deres indskud + en mindre sum i ren hæftelse Medlemmer kan max. få deres indskud tilbage ved udmeldelse Medlemmer står en for alle som alle for en til ansvar for årets drift Ansvarlige kapital består af medlemmernes indskud Fangstrettigheders værdier og værditilvækst forbliver fællesskabets ejendom Værdier og værditilvækst er beskyttet imod fjendtlige opkøb, arvekrav mv. Fangstrettigheder og ansvarlig kapital er kreditorernes sikkerhed for långivning Kvoter deles årligt efter ønske og ligeligt mellem medlemmerne Kvoter mv. skal bruges af medlemmerne i eget fiskeri Medlemmer har hver én stemme på generalforsamlingen Fællesskab har forkøbsret til medlemmernes egne fartøjer og kvoter Puljeselskabet Han Herred Puljefiskeri har alene medlemmer i kystfiskerordningen 6 Men fiskeri gør det ikke alene, hvis Han Herred fortsat skal forblive en maritim egn. Fiskeriets generelle koncentration på nogle få store havne og aktieselskaber betyder, at hele dets bagland af maritimt specialiserede håndværk og servicevirksomhed udsættes for en tilsvarende centralisering og koncentration. For at fastholde egnens ekspertise bag kystfiskeriet tog folk fra Lildstrand i vest til Slettestrand i øst samtidig med kystfiskerlaugets etablering initiativ til dannelsen af det, der i dag er foreningen Han herred Havbåde med over 300 medlemmer og et havbådebyggeri i Slettestrand. Her gik ebh-fonden også i spidsen for at bevare og videreudvikle bådebyggerkunsten og de dertil knyttede håndværk ved at stille garanti for udvik-

7 ling af et kystkulturcenter med såvel forskning og udvikling som oplæring af håndværkere og formidling af kystkulturen på egnens landingspladser. Fra disse pladser har hanboerne gennem mere end tusinde år sejlet ud i deres klinkbyggede havbåde på skudefart og fiskeri, og med en dyb erfaringsbaggrund kan egnens kulturarv aktiveres som potentiale for fremtidens liv på kysten, hvor der fortsat er unge, der ønsker at leve af havet. Da ebh-fonden faldt bort, besluttede Mærsk Mc-Kinney Møller, Realdania og Nordea sammen med Vækstforum Nordjylland at træde i stedet og sikre midler på størrelse med værdien af Kystfiskerlaugets kvoteopkøb, så der komplementært hertil nu kan opbygges et nyt kystkulturcenter i Slettestrand med etnologisk forskning, udvikling og formidling samt et moderne værft til bygning af havbåde til fiskerne, til havbådeforeningen og til folk i det hele taget på vestkysten, der ikke længere kan gå andre steder hen og få bygget en havbåd i egetræ på klink. Sammenlagt bliver der med andre ord i Han Herred på forskellig vis investeret for nær hundrede mio. kr. i egnens kystfiskeri og kystkultur som helhed, samtidig med at denne forsvinder de fleste andre steder på kysten. Om få år vil det være her, denne tusindeårige kulturform vil kunne opleves og markedsføres som Danmarks maritime arvesølv. Den største udfordring netop nu er, at fiskerne har mistet den egnsbank, der hjalp lauget i gang for at sikre egnens fiskeressourcer. Afviklingsselskabet er i gang med at frasælge afdelingerne og renten på laugets lån har gennem et års tid været sat op i takt med ebh-banks krise, hvilket begrænser fiskernes mulighed for at afdrage laugets lån. Klim Sparekasse holder stand og har brug for en eller flere nye partnere, der kan fungere som egnsbank med interesse i at finansiere egnens maritime erhvervskultur. Derfor har Kystfiskerlauget og Havbådene brug for, at de pengeinstitutter, der vil virke aktivt i området, ser visionært på det samlede initiativ til at udvikle egnen som et kraftcenter for kystfiskeri og et bæredygtigt kystkulturcenter. Der er brug for at se havboernes initiativer som grundlaget for en af områdets bærende værdikæder i fremtiden. Det er en lokalt forankret og produktiv værdikæde, 7

8 som det vil være umådelig kortsigtet ikke at være med til at promovere på grund af den aktuelle finanskrise, der hidrører fra helt andre, kortsigtede typer af økonomiske dispositioner verden over. Der er virkelig brug for pengeinstitutter i lokalområdet, der profilerer sig og viser deres duelighed ved at satse på en robust, maritim erhvervskultur, som bærer ind i fremtiden. Som den eneste tilbageværende, store landingsplads på Jammerbugts nordstrand er det en livsbetingelse, at serviceerhvervene, håndværkerne, de liberale erhverv og kompetencerne bag fiskeriet kan bevares og udvikles på egnen. Falder de bort, bliver det uforholdsmæssigt dyrt at opretholde et aktivt havfiskeri fra åben strand i Jammerbugt langt fra nærmeste havneby. Lauget har dannet Han Herred Puljefiskeri, hvori alle egnens kystfiskere kan deltage. Selskabets puljebestyrerpar og kontor er lokaliseret i Lildstrand, hvor de nødvendige kompetencer er tilstede og under fortsat udvikling. Et stort havfiskeri fra åben strand er en livsbetingelse for, at det lykkes Han Herred Havbåde at gøre Slettestrand til et kystkulturcenter med de håndværksmæssige kompetencer, den oplæring af de unge og de faciliteter, der skal til for at føre kystkulturens avancerede bådebyggerkunst, smedehåndværk og erfaringsgrundlag videre på egnen. Det er med andre ord værd både at være med til og at følge med i, hvordan Kystfiskerlauget, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbåde griber fremtiden an og klarer de nye udfordringer, der møder os alle såvel politisk og økonomisk som ideologisk i de kommende år. Thomas Højrup

9 Om Thorupstrand Kystfiskerlaug Formål Fremtidssikre Thorupstrand ved bæredygtigt fiskeri Gøre det attraktivt for de unge at etablere sig Styrke fællesskabet og sammenholdet Drive fiskeri med mindre risiko for den enkelte Medlemmer Partsfiskere med og uden båd, der Lever op til ånden i laugets vide og vedtægt Fisker fra Thorupstrand Har erhvervsfiskerstatus i kystfiskerordningen Organisation Medlemsindskud på fast beløb tilbagebetales ved udmeldelse Medlemmernes hæftelse er deres medlemsindskud Ingen kan derudover gøre krav på laugets værditilvækst Hvert medlem har en stemme i lauget Virksomhed Lauget opbygger fiskerettigheder mv. til Thorupstrand Forretningen er urørlig mht. laugets indre værdier De ansvarlige midler består af medlemsindskud og rettigheder mv. Lauget kan hverken gøres til genstand for fusion eller fission Kvoter Kvoter mv. står ligeligt til rådighed for medlemmerne Kvoterne fiskes af medlemmerne i Han Herred Puljefiskeri Medlemmernes brug af egne kvoter vedkommer ikke lauget Lauget har forkøbsret til medlemmernes fartøjer og kvoter Brugsretpligt Et medlem har ret og pligt til en årlig andel af laugets kvoter Man skal selv være fysisk med til at fange sin del af kvoten Partsfiskere uden hyre o. lign. kan fritages for brugsretpligten Betaling for brug af kvoten sker løbende over året Fordelingsgrundlag Kvoterne fordeles årligt mellem medlemmerne Kvoteretten fordeles efter ønske og ligeligt Nye medlemmer får samme ret til del i kvoten fra nytår 9

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Kystfiskere kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid

Kystfiskere kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kystfiskere kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid Thomas Højrup Thomas Højrup Udgivet af: Centre for State and Life-mode Analysis Karen Blixens

Læs mere

E-fish. Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme

E-fish. Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme 1 CFP Reform: Resource conservation and Fleet management European Parliament Hearing 2010 E-fish Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme Indhold: Forbrugerperspektiv:

Læs mere

Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark

Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark Thomas Højrup, Københavns Universitet, marts 2013 Arbejdsgruppen for Kystfiskeri, NaturErhverv Der er tre grundlæggende udfordringer for et fremtidigt kystfiskeri,

Læs mere

Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde

Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Haw Kampen for en levende kystkultur Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Thomas Højrup & Fiskeri-

Læs mere

Årsberetning Han Herred Havbåde 2008

Årsberetning Han Herred Havbåde 2008 Han Herred Havbåde Årsberetning Han Herred Havbåde 2008 Det har været et turbulent år på grund af finanskrisen, der ramte os med fuld styrke, og samtidig et år med en stor fælles arbejdsindsats for og

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

HVORFOR KYSTFISKERI?

HVORFOR KYSTFISKERI? HVORFOR KYSTFISKERI? Om at vælge og at fremme højværdifiskeriet Af Thomas Højrup 2005 Indhold: Kampen med kapitalismen Partsfiskeriets kultur De unges valg Fiskeri for fremtiden? Kampen om fremtiden Hvad

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Samfundsfag: Gigt tvang Jacob væk fra havet

Samfundsfag: Gigt tvang Jacob væk fra havet Side 1 af 2 Samfundsfag: Gigt tvang Jacob væk fra havet Udover artiklen Gigt tvang Jacob væk fra havet skal du læse de andre artikler på samfundsfagssiden forud for opgaverne herunder. Herefter skal du

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V Vedtægter for Bådelauget Syd West Bådelaugets navn og hjemsted: 1. Navn : Bådelauget Syd-West (herefter beskrevet

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen.

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Kommuner 1 2 3 4 Til Energistyrelsen. Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Som det fremgår af screeningsrapporten om udpegning af

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

En grøn forretningsløsning

En grøn forretningsløsning En grøn forretningsløsning Miljøvenlig vådrensning med økonomiske muligheder electrolux professional lagoon-vådrensning 2 electrolux Electrolux professional Professional Cleaning lagoon-vådrensning Sector

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn

Vækst 2011 Thyborøn Havn Vækst 2011 Thyborøn Havn Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk. Indledning Thyborøn Havn har gennem årtier været blandt de førende danske fiskerihavne på grund af en stor

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a.

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. 1. Navn 1-1 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller selskabet

Læs mere

DFM konference 2014. Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan. Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS

DFM konference 2014. Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan. Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS DFM konference 2014 Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan Hvorfor nye styringsformer

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Projektoversigt FiskeriLAG NORD Nr. Titel Projektbeløb Ansøgt Bevilget Saldo

Projektoversigt FiskeriLAG NORD Nr. Titel Projektbeløb Ansøgt Bevilget Saldo Projektoversigt FiskeriLAG NORD Nr. Titel Projektbeløb Ansøgt Bevilget Saldo 1 Attraktive helårs-strande for alle 1.120.000 300.000 300.000 3.214.000 2 Klitmøller Lystfisker Forening 316.960 190.176 190.176

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere