Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning"

Transkript

1 Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen

2 Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Højesterets dom vedr. almene boligorganisationer Dommens forudsætninger Udtagning ved eksterne leverancer Pålægsmoms udgået af skattereformpakken Salg af fast ejendom Sokkelkriteriet Skattereformen momspligt ved salg af nye ejendomme og af grunde 1. januar 2011 Page 2

3 Ejendomsadministration Fritaget - Aftale mellem udlejer og administrator: Ejendomsregnskab, herunder indberetning til GI Varmeregnskab Løbende udlejning, lejekontrakter Lejeopkrævning, rykkerprocedure mv. Forestår reparationsarbejder mv. Ansætter/afskediger vicevært, varmemester osv. Forhandlinger med huslejenævn/offentlige myndigheder Omprioritering i nødvendigt omfang Fritagelse forudsætter, at aftalen indeholder en flerhed af de nævnte ydelser. Levering af enkeltydelser er omfattet af momspligt. Page 3

4 Ejendomsadministration Ejendomsadministration er omfattet af pligt til at beregne lønsumsafgift. Lønsumsafgiften beregnes på grundlag af lønsum, der medgår til ejendomsadministrationen med tillæg af overskud/fradrag af underskud (metode 4) Sats : 3,08% Page 4

5 Ejendomsadministration Skattereformen Ejendomsadministration omfattes af momspligt pr. 1. januar Oprindelig var der lagt op til indførelse af momspligt for boligselskabers m.fl. egen administration og værdien af egne viceværtydelser (pålægsmoms). Pålægsmomsen er ikke med i det forslag, som er fremsat for Folketinget (L 203). Overgangsordning: Godtgørelse af moms for nødvendige udgifter til IT-udstyr, software, rådgivning mv., som er afholdt inden 1. januar For større anskaffelser gælder tillige reglerne om regulering for investeringsgoder Page 5

6 Almene boligselskaber Højesterets dom vedr. lønsumsafgift (SKM HR) Et boligselskab og dets afdelinger udgør én momsenhed. EF-domstolens dom i sag C-210/04 (G1 Bank) Afdelingerne har ikke sædvanlige ejerbeføjelser Boligorganisationen træffer beslutning om salg, pantsætning mv. Provenu ved salg tilfalder ikke afdelingen (dispositionsfonden) Driftsoverskud tilfalder ikke afdelingen ikke mulighed for at opbygge egentlig egenkapital i afdeling. Page 6

7 Almene boligselskaber Højesterets dom vedr. lønsumsafgift (SKM HR) Ikke lønsumsafgift vedrørende boligorganisationens administration af afdelingerne. Ingen momspligt for ydelser, herunder viceværtydelser, der leveres fra boligorganisationen til afdelingerne, eller på tværs af afdelingerne. Og pt. ikke udsigt til pålægsmoms på disse ydelser Page 7

8 Almene boligselskaber Højesterets dom vedr. lønsumsafgift (SKM HR) Udtagningsmoms SKM SKAT Byggeadministration er omfattet af momspligt efter momslovens almindelige regler. Boligorganisationer, som kun leverer byggeadministration internt, skal ikke beregne moms af værdien heraf. Boligorganisationer, som leverer byggeadministration in- og eksternt, skal beregne udtagningsmoms vedrørende den interne administration ML 5, stk. 4 (indkøbs- eller fremstillingspris) Page 8

9 Salg af fast ejendom Sokkelkriteriet Gensidigt bindende aftale inden sokkelstøbning er indledt = fremmed regning (fuld momspligt) Sokkelstøbning er indledt inden gensidigt bindende aftale er indgået = egen regning (momsfrit salg, evt. byggemoms) Sokkelstøbning er et målbart kriterium for, hvornår opførelse er påbegyndt Page 9

10 Salg af fast ejendom Med skattereformen er der lagt op til momspligt for: Salg af nyopførte ejendomme (egen regning) Salg af byggegrunde Momspligten omfatter tillige overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaver brugsret til en ny bygning eller til en byggegrund, samt overdragelse af aktier mv., der retligt eller faktisk giver rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning eller en byggegrund Momspligten indføres med virkning fra den 1. januar Lovforslag L 203 Page 10

11 Salg af fast ejendom Momspligt ved levering af: Ny bygning (levering inden første indflytning) Ny bygning med tilhørende jord (levering inden første indflytning) Momspligten omfatter kun ejendomme, hvor byggearbejdet er indledt efter lovens ikrafttrædelse (støbning af fundament påbegyndt) Levering inden for en 5 års periode (fastsættes nærmere efter ministeriel bekendtgørelse) En bygning anses også for at være ny, hvis levering sker mindre end 5 år efter bygningens færdiggørelse Ibrugtagning er ikke levering Uafklaret om udlejning/leasing udgør en levering Page 11

12 Salg af fast ejendom Omfatter også levering af ejendomme, hvorpå der er udført til- eller ombygningarbejde, og hvor værdien af til-/ombygningen udgør mere end: 50% af bygningens værdi eller 25% af bygningens værdi inklusive grundværdien Opgjort efter arms-length = normalværdien af om- eller tilbygningsarbejdet Separat salg af tilbygning salgssummen udgør momsgrundlaget Eksisterende byggeri normalværdi (formentlig) Der gælder en reduktionsfaktor på 1/10 pr. år indtil ejendommen sælges Uklart endnu hvad formålet er med denne regel og hvornår denne reduktionsfaktor indtræder. Page 12

13 Salg af fast ejendom Salg af byggegrunde omfattes af momspligt Salg af byggegrunde, uanset de er byggemodnede eller ej (planloven) Salg af bebyggede grunde Godtgørelse af moms vedrørende udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. afholdt inden 1. januar 2011, når levering af byggegrund sker efter indførelse af momspligten. For grunde, der ikke er solgt 5 år efter indførelse af momspligt, godtgøres momsen ved udgangen af Page 13

14 Salg af fast ejendom Overvejelser Udlejning/leasing af byggegrunde er fortsat momsfritaget Udlejning/leasing af nyopførte ejendomme er fortsat momsfritaget Uafklaret om korttidsudlejning udgør en levering Leasingaftaler over 5 år med klausul om, at leasingtager skal anvise en køber efter leasingperiodens ophør Sokkelstøbning indledt inden 1. januar 2011 medfører ikke momspligt for det senere salg af den faste ejendom. Page 14

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere