09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger."

Transkript

1 28 JUNI Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 18 Etiske Normer for ejendomsadministration I foråret 2010 er der gennemført ændringer i de etiske normer.

2 Vi skal påtage os et stort medansvar Alle bør påtage sig et ansvar for klimaet det gælder private virksomheder, offentlige organisationer og private personer. For os, der arbejder med ejendomme, gælder, at vi må tage et særligt stort medansvar. Det skyldes blandt andet, at cirka 40% af CO 2 -udledningen stammer fra eksisterende bygninger, hvorfor det er helt afgørende, at man tænker energioptimering ind i relation til den eksisterende bygningsmasse. En nyere rapport fra Det Internationale Energi Agentur fastslår, at det er muligt at spare op til 75% af energiforbruget i bygninger. I Danmark er der dog et beskedent økonomisk incitament for at investere i energiforbedringer. Det er som udgangspunkt udlejer, der skal foretage de energioptimerede investeringer, men lejer vil høste gevinsterne i form af lavere energiudgifter til varme, vand, el etc. Langt hovedparten af de større, professionelle danske investorer vil gerne investere i energiforbedringer, og de vil gerne nedsætte energiforbruget i deres ejendomme. Kommende erhvervslejere og boliglejere vil øge efterspørgslen efter de miljøvenlige lejemål og boliger. Men lovgivningen skal følge med. Vi er helt overbeviste om, at politikerne nok skal få øjnene op for de mangler, der er i den eksisterende lovgivning. Indtil da må vi med vilje og kreativitet gøre alt, hvad vi kan for at reducere energiforbruget i vores bygninger. Det betyder, at ejendomsadministrator er, facility managers og andre med arbejdsopgaver, der påvirker, eller er en del af driftsherreopgaverne, også må påtage sig et særligt ansvar for at reducere energiforbruget på de ejendomme, de arbejder med. Det er netop de selskaber, der har fat i den praktiske drift og vedligeholdelse ude på ejendommene. Derfor har Dan-Ejendomme as formuleret en klima- og miljøpolitik, der sætter retningen for vores arbejde. Men mere vigtigt er, at vi har sat os to særdeles ambitiøse målsætninger, som vi i samarbejde med vores kunder vil arbejde på at opfylde inden udgangen af Du kan læse mere om vores ambitioner i dette nummer af Reflex. God læselyst! Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Vi skal påtage os et stort medansvar 3 DONG Energy og Dan-Ejendomme as indgår klimapartnerskabsaftale 4 Ejendomsinvestorer køber energi fra vindmøller til ejendommene 6 Ambitiøse målsætninger inden udgangen af Udlejning på findbolig.nu er en succes 14 En samarbejds partner, der er tæt på kunderne 16 Sammen er vi stærkere 17 Tæt på vores kunder 18 Etiske Normer for ejendomsadministration 19 Kort nyt 2

3 DONG Energy og Dan-Ejendomme as indgår klimapartnerskabsaftale DONG Energy og Dan-Ejendomme as har indgået en klimapartnerskabsaftale, der blandt andet indebærer, at parterne skal arbejde for at reducere energiforbruget og nedbringe CO 2 -udledningen på de administrerede ejendomme. Flere af vores investeringskunder stiller store krav til miljø og energi. Det har vi naturligvis taget seriøst, og samarbejdet med DONG Energy betyder, at vi i højere grad kan imødekomme disse krav og dokumentere bæredygtighed, fortæller teknisk direktør Claus Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme as, og fortsætter: Vi arbejder målrettet på at opsamle og implementere den nyeste viden inden for området, da vi satser på at blive førende inden for effektivisering af energiforbruget på udlejningsejendomme. Naturligvis skal vi feje for vores egen dør og gøre en målrettet indsats for at undgå overflødigt energiforbrug. Derfor formulerede Dan-Ejendomme as i 2009 en politik på klima- og miljøområdet, der angiver retningen for selskabets arbejde og indsats på området i de kommende år. Et arbejde, som skal løses i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for deres ønsker og egne politikker på området. Samarbejdet med DONG Energy er en naturlig fortsættelse af arbejdet med klima- og miljøområdet. Vi ser DONG Energy som en væsentlig medspiller i det arbejde, vi har i gang på klima- og miljøområdet, fortæller Claus Møller Rasmussen og fortsætter: DONG Energy har en masse knowhow inden for energibesparelser og ikke mindst en erfaring, som vi kan drage fordel af. Vores medarbejdere skal være klædt på med nyeste viden og indsigt på området. Hensigten med aftalen er at gøre en forskel for klimaet, som samtidigt kan være model for og inspiration til andre. Morten Løber, Senior Partnership Manager i DONG Energy, fortæller: Når vi har så store forventninger til samarbejdet med Dan-Ejendomme as skyldes det blandt andet, at selskabet fokuserer både på kunderne og kundernes kunder. Dialog og adfærd er vigtige ingredienser i hovedretten, og det har Dan-Ejendomme as set. Som noget unikt tager selskabet fat på at uddanne de mange viceværter, der er ude på kundernes ejendomme. Det er en virksomhed, der ser hele vejen rundt. 3

4 Ejendomsinvestorer køber energi fra vindmøller til ejendommene Fem ejendomsinvestorer har valgt at købe vindmølleproduceret strøm fra DONG s Horns Rev 2 havmøllepark til selskabernes ejendomme. PBU Pædagogernes Pensionskasse, SAMPENSION/KP Livsforsikring A/S, PKA A/S, FSP Pension (Finanssektorens Pensionskasse) og Dan-Ejendomsinvestering as har siden 1. januar 2010 reserveret vindmølle produceret strøm til selskabernes mere end 300 erhvervs- og boligejendomme. Der er tale om strøm svarende til forbruget i ejendommenes fællesarealer mv. Med købet af strøm fra et vedvarende energianlæg som Horns Rev 2 havmøllepark sender investorerne ikke blot et klart signal om, at man ønsker mere vedvarende energi i det danske energisystem, men også om, at man støtter udbygningen af vedvarende energikilder i Danmark. 2 reduceres den samlede CO 2 -udledning ikke yderligere, men vi sikrer, at en andel af denne CO 2 -frie strøm reserveres til os. Andelen er således ikke tilgængelig for andre. På langt sigt vil en øget efterspørgsel medvirke til en udbygning af vedvarende energi i Danmark, fortæller teknisk direktør, Claus Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme as. På den måde reducerer vi behovet for strøm fra de CO 2 -udledende fossile produktionsanlæg. Den vindmølleproducerede strøm er cirka 2,5% dyrere end den strøm, vi hidtil har købt, men omkostningsdifferencen forventes mere end indhentet af de kommende års energioptimeringer på ejendommene. og omfatter ikke den strøm, som lejerne i ejendommen bruger. Det danske elmarked er liberaliseret for flere år siden, og det betyder, at lejerne i dag selv kan vælge elleverandør, siger Claus Møller Rasmussen. Lejerne kan uhindret fortsætte som hidtil, eller de kan frit vælge anden elleverandør. De kan endda ved flere elselskaber vælge den traditionelle strøm, omtalt som sort strøm, eller grøn strøm fra vedvarende energisystemer. Fakta Private udlejningsboliger og almene lejeboliger udgør omkring lejemål* ) og står anslået for 6-8% af det samlede energiforbrug i Danmark. Dermed er lejeboliger et af de vigtigste fokusområder i forhold til reduktion af CO 2 -udledningen. Man skal være opmærksom på, at ved køb af strøm fra eksempelvis Horns Rev Aftalen om indkøb af vindmølleproduceret strøm er indgået med DONG Energy * ) Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Investorene vil gerne men lovgivningen halter... Henrik Kolind, ejendominvesteringschef i SamPension/KP Livsforsikring, udtaler: Vi er helt på linje med målet i regeringens arbejdsprogram, hvori man ønsker, at Danmark bliver blandt de tre mest energieffektive lande i Den stafet tager vi gerne, men skal målet nås, er der visse mangler i den eksisterende lovgivning. Vi mener fx, at vi alle må tage et medansvar for at skabe en mere energirigtig boligmasse først og fremmest til gavn for lejerne. Derfor bør der skabes ændrede økonomiske betingelser for ejendomsejerne til at kunne lade energiinvesteringer afspejle sig helt eller delvist i den opkrævede husleje. Vi håber, regeringen også vil indtænke dette forhold og tilvejebringe fornuftige incitamenter for ejendomsejerne. 4

5 Som professional investor vil vi gerne udvise ansvarlighed i forhold til vores ejendomsinvesteringer, herunder reducering af energiforbrug og CO 2 - udslip. På langt sigt forventer vi, at vores grønne profil både vil tiltrække og fastholde lejerne i såvel boligerne som vores erhvervsejendomme. Vores grundlæggende tanke er, at økonomi og grøn adfærd kommer til at gå hånd i hånd i fremtiden. Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA A/S Jørgen True/DONG Energy/ophavsret

6 Ambitiøse målsætninger inden udgangen af 2015 Dan-Ejendomme as har netop formuleret to konkrete målsætninger inden for klima og miljø, som selskabet vil samarbejde med kunderne om at realisere de næste fem år. NiEls Koefoed, Indkøbschef Overordnet mål Begge målsætninger tager udgangspunkt i selskabets klima- og miljøpolitik og sætter meget konkrete målsætninger for det praktiske arbejde, der skal udføres i de kommende år. Målsætninger, der skal realiseres sammen med selskabets kunder. De to målsætninger er udtryk for, at selskabet tager klimaudfordringen seriøst og tager ansvar for sin direkte og indirekte miljøpåvirkning. 1. målsætning CO 2 -udledningen skal reduceres Vi har analyseret CO 2 -udledningen på en del af de godt ejendomme, vi samlet administrerer. Vi har sat os for at reducere CO 2 -udledningen med mindst 40% inden udgangen af 2015, siger Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as, og fortsætter: Vi har formentlig den største samling af bygningsmasse i hele Danmark, og det ansvar forpligter os til at sætte nogle ambitiøse mål. En målsætning skal være ambitiøs, og derfor sætter vi overliggeren højt. Med den kendte teknologi og lovgivning er det realistisk at reducere CO 2 -udledning en med ca. 30%. Vi har dog en for- ventning om, at den teknologiske udvikling inden for de kommende år kombineret med en målrettet og kreativ indsats kan bidrage til, at vi kan nå en reduktion på hele 40%. Vi sigter dog populært sagt efter stjernerne, men rammer måske lidt lavere. Det afgørende er, at miljøet er så vigtig en sag, at det fortjener ambitioner, fortæller Claus Møller Rasmussen. Fælles ansvar Både udlejer og lejer har et medansvar i forhold til miljø- og klimaudfordringerne. Det forklarer Claus Møller Rasmussen som: Energibesparelser er en effektiv måde at reducere sin CO 2 -udledning på. Når en udlejer reducerer ejendommens energiforbrug, eller en lejer gør det samme, nedbringes CO 2 -udledningen. På den måde tager både udlejer og lejer et medansvar. 2. målsætning Ejendommene skal løftes én energiklasse Vi har endvidere sat os en konkret målsætning om, at ejendomme, der i dag er i energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af 2015, fortæller Claus Møller Rasmus- sen. Energimærkeklassifikationen spænder fra A (bedst) til G (lavest). Største økonomiske potentiale Begrænsningen i målsætningen er velbegrundet. Claus Møller Rasmussen forklarer: De største reduktioner i CO 2 -udledningen kan nemlig opnås i den nedre del af energiklasseskalaen. Det er også i den del, at investorerne har det største potentiale for at opnå økonomiske besparelser på driftsregnskabet, og således kan se frem til en rimelig tilbagebetalingstid på investeringerne.* ) Vi tager ansvar Vi tager klimaudfordringen seriøst. Vi administrerer ejendomme for en lang række investorer og har derfor mulighed for, i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for deres ønsker og egne politikker på området, at fremme fokus på miljøet. I dagligdagen har vi kontakt med cirka lejemål. Det svarer til en berøringsflade på mennesker/brugere, fortæller Claus Møller Rasmussen. Det er vigtigt, at vi også medvirker til at påvirke adfærd og bevidsthed hos kunder og kunders kunder. Det handler ikke blot om image, men om bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en nødvendighed for vores fælles fremtid, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as 6

7 Dan-Ejendomme as klima- & miljømålsætninger Ifølge Force Technology (2010) er det muligt at reducere folks udledning af CO 2 i størrelsesordenen 10% ved simpel påvirkning af adfærd og bevidsthed. I vores tilfælde vil det svare til, at CO 2 - udledningen fra fx lejere bliver 0. Tænk engang 0. Regnestykket viser, at det er vigtigt, at vi også medvirker til at påvirke adfærd og bevidsthed hos kunder og kunders kunder. Det handler ikke blot om image, men om bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en nødvendighed for vores fælles fremtid, men vi kan ikke løfte opgaven alene, fastslår Claus Møller Rasmussen. Sådan når vi målsætningerne Dan-Ejendomme as har netop oprettet en energigruppe, der består af medarbejdere med kompetencer inden for energiområdet. Gruppen opsøger løbende nye teknologier og metoder til at gennemføre bæredygtige energirenoveringer og deltager også i veldokumenterede udviklingsprojekter inden for klimaog energiområdet. Et af Energigruppens ansvarsområder er at sikre, at den opnåede viden omsættes til virkelighed. * ) Der kan selvfølgelig være undtagelser, hvor fx fredningsmyndighederne sætter begrænsninger i forhold til æstetiske krav til facadeudtryk mv. Claus Møller Rasmussen forklarer videre: Vi tilbyder vores kunder at indgå en energirådgivningsaftale, som omfatter indhentning af energimærker, udførelse af energistyring og -tilsyn samt udarbejdelse af CO 2 -regnskaber for den enkelte ejendom. På den måde opnår vi en systematisk viden om ejendommens energimæssige status, og hvordan vi kan energioptimere den både på kort og langt sigt. Det kan fx være at overgå til grøn strøm, udskifte vinduer til lavenergi, etablere solfangeranlæg eller skifte til lavenergilyskilder på ejendommens fællesfaciliteter. Energirådgivningsaftalen skal være med til at sikre fokus på, at visioner og viden bliver omsat til praktisk drift for ejendommen, så vi sammen med kunden kan udvælge og indarbejde de rigtige projekter i drifts- og vedligeholdelsesbudgettet under skyldigt hensyn til ejendommens økonomi i øvrigt. Vi kan således nemt og overskueligt rådgive kunden om de mest effektfulde tiltag med den aktuelle viden på området. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as Det er målsætningen, at CO 2 -udledning på de administrerede ejendomme skal reduceres med mindst 40% inden udgangen af Det er endvidere målsætningen, at de administrerede ejendomme, der i dag er energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af Du kan downloade Dan-Ejendomme as Klima og Miljø Politik og Målsætninger , på Kendte teknologier og værktøjer til nedbringelse af CO 2 -udledningen Udskiftning af vinduer til lavenergitermoruder. Grønne tage til opsamling og genbrug af tagvand. Efterisolering af facader og tage. Spændingsnedsættelse. Solfangeranlæg (varme). Solcelleanlæg (el). Udskiftning til lavenergilyskilder og LED (=light-emitting diode). Energisparepumper (cirkulation). Varmepumper. Vil du vide mere Kontakt Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør, tlf , 7

8 Se alle 64 VM-kampe i HD Få mere ud af skærmen med YouSee Med YouSee Plus kan beboerne se alle 64 VM-kampe fra DR, TV 2 og CANAL9 i knivskarp HD-kvalitet. Og er der f.eks. tvivl, om der var straffe eller offside, kan man med et enkelt tryk på fjernbetjeningen spole tilbage og se, om dommeren havde ret eller ej. Med YouSee Plus får beboerne meget skarpere billeder, bedre lyd og klarere farver. Og man kan se tidligere udsendelser og leje film direkte fra sofaen plus en hel del mere. YouSee Plus giver større oplevelser foran skærmen! YouSee Plus bestilles på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA og Expert Læs mere på yousee.dk Forudsætter Mellem-/Fuldpakke fra YouSee. Med Grundpakke kan man se 43 kampe i HD. YouSee Kort giver også adgang til VM-kampe i HD.

9 Allerede nu har flere af Danmarks større institutionelle investorer, ejendomsselskaber, private investorer, fonde samt developere, taget Findbolig.nu til sig. Vi håber, at flere kommer til, så branchen i fremtiden kan fremstå samlet og troværdig. Claus Krag, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as Udlejning på findbolig.nu er en succes 15. marts i år lancerede Dan-Ejendomme as en forbedret udgave af boligportalen, Findbolig.nu, hvor den professionelle udlejer har mulighed for at eksponere ledige lejemål. Helene Tjellesen, kommunikationskonsulent Om baggrunden for den forbedrede udgave af boligportalen fortæller Claus Krag, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as, at det er nødvendigt hele tiden at tænke i nye baner. Både i forhold til marked, kunder, de boligsøgende og i udvikling og optimering af systemer: Udviklingen på lejeboligmarkedet har medført, at udlejers fokus nu er langt større på afsætning og markedsføring af lejeboliger end tidligere, og mange udlejere har fået øjnene op for, hvor vigtig en valid, troværdig og seriøs eksponering af ledige boliger er. Derfor har vi, for at imødekomme dette behov, investeret i en komplet modernisering og relancering af portalen. Efter kun at have været i luften i godt tre måneder har ca boligsøgende allerede besøgt Findbolig.nu. Hertil forklarer Claus Krag: Det viser, at der er et stort behov for en seriøs og troværdig boligportal. Så vores tese om, >> Lars Gjørret, projektchef i PensionDanmark Ejendomme A/S udtaler: Især for vores nybyggerier har vi et særligt fokus på at få udlejet boligerne så hurtigt som muligt. Det er altid nemmere at flytte ind i en ejendom, hvor der allerede er liv, og tingene fungerer. Derfor har vi også indgået aftale med Dan-Ejendomme as udlejningsafdeling, hvor en statsaut. ejendomsmægler fremviser boligerne og svarer på alle relevante spørgsmål om lejemålet, ejendommen og omgivelserne. På den måde får vores kommende lejere den bedst mulige start i deres nye bolig. 9

10 at der har manglet et trygt sted for de boligsøgende på nettet, hvor man kan finde lejeboliger, har holdt stik. Findbolig.nu er den første boligportal, hvor udbyderne og deres annoncer screenes, og hvor det er gratis for den boligsøgende at søge efter ny bolig. Samtlige udlejere skal afgive en erklæring om, at udlejningen foregår efter etisk forsvarlige retningslinjer, ligesom den gældende lovgivning skal overhol- des. På den måde sikrer vi, at eksponeringen af ledige boliger kun sker i selskab med andre seriøse udlejere, og at de boligsøgende får en god oplevelse. Stort marked mange muligheder Det potentielle danske marked er som udgangspunkt stort: Ca private udlejningsboliger* ). Ejerne er typisk institutionelle investorer, ejendomsselskaber, de tilbageværende projektudviklingsselskaber, fonde samt private investorer. Under finans- og boligkrisen er markedet udvidet med et stort antal boliger, der ikke kan sælges som ejerboliger, og derfor udlejes af developere samt privatpersoner. Udbuddet gør, at mange boligsøgende undersøger og sammenligner de forskellige muligheder. Tempo på udlejningen I de godt tre måneder portalen, har været aktiv, har flere professionelle udlejere lagt mere end boligannoncer på Det er gratis for den boligsøgende at søge efter en bolig, modsat andre boligportaler, hvor den boligsøgende typisk skal købe sig adgang til oplysninger om udlejer. Og sidst men ikke mindst er der gennemsigtighed og åbenhed om, hvem udlejer er. Det er mere trygt, og gør det nemmere for lejer at vælge boligen, når udlejer fremstår professionelt. Lasse Rüsz, statsaut. ejendomsmægler i Dan-Ejendomme as * ) Kilde: Håndbog om almene boliger, KAB (2008) 10

11 sitet, og resultatet er, at over 700 boliger er blevet udlejet, og knap 100 er reserveret. Det er et vanskeligt marked, men vi kan konstatere, at med Findbolig.nu er det blevet lettere at nå de boligsøgende også i områder, hvor udlejningen har været mere træg. Som nævnt har ca boligsøgende allerede besøgt Findbolig.nu. Antallet af besøgende i lanceringsperioden overgår selv de mest optimistiske forventninger i vores forretningsplan, så der er virkelig tale om en succesfuld start for Findbolig.nu. Der er mange boliger til leje i de fleste større byer, men med det antal besøgende og den udlejningssucces, vi oplever på portalen, er den største udfordring faktisk at få endnu flere professionelle udlejere med. Synlig på en anden måde Vi tror, succesen blandt andet skyldes vores forretningskoncept, og det faktum, at vi har taget nogle nye og utraditionelle virkemidler i brug, forklarer Lasse Rüsz, statsaut. ejendomsmægler i Dan-Ejendomme as. Vi gør en forskel ved at være synlige på en anden måde, end markedet typisk er, når det handler om lejeboliger. Detaljeringsgraden i forhold til præsentation af boligen er høj, fx fotos og plantegning. Det betyder, at den boligsøgende kan danne sig et godt indtryk af boligen, inden den fremvises. Hertil kommer, at det er gratis for den boligsøgende at søge efter en bolig, modsat andre boligportaler, hvor den boligsøgende typisk skal købe sig adgang til oplysninger om udlejer. Og sidst men ikke mindst er der gennemsigtighed og åbenhed om, hvem udlejer er. Det er mere trygt, og gør det nemmere for lejer at vælge boligen, når udlejer fremstår professionelt. Professionel opdækning Samtidig har vi koblet et professionelt ejendomsmæglerled på udlejningsprocessen. Det vil sige, at der er mulighed for direkte kontakt og opfølgning med den boligsøgende via en ejendomsmægler. Denne ydelse har visse af vores kunder, som har større og nye boliger, der typisk ligger på et højere lejeniveau, taget til sig. De har bemærket, at det kræver en større indsats at få udlejet den type boliger. Derfor har de indgået aftale med vores ejendomsmægler om, at alle åbenthusarrangementer og fremvisninger sker via mægleren, så den boligsøgende får en seriøs og professionel service hver gang. Herved sikrer vi, at den boligsøgende får svar på alle spørgsmål, boligens faciliteter gennemgås ved selvsyn og ikke mindst besvares/forklares eventuelle uklarheder med hensyn til indflytning, lejekontrakt, lokalområde osv. Metoden har givet pote for kunderne, og vi kan konstatere, at den har nedbragt liggetiden på de boliger, der udlejes på markedskonforme vilkår. Leje er sagen de næste år Det er svært at spå om fremtiden, men vores umiddelbare gæt er, at der fortsat >> 11

12 Data på boligen Samlet svar til flere Liste over ansøgere Kommunikation med den enkelte boligsøgende Statistik på annonce ring og udlejning Med Findbolig.nu kan de professionelle udlejere vælge mellem tre forskellige aftaletyper og tillægsydelser i forbindelse med en boligudlejning. BASIS udlejning, der giver udlejer mulighed for at købe en annonce direkte på Findbolig.nu, når der er behov for det. PLUS udlejning, der giver udlejer mulighed for at genanvende ejendomsbeskrivelser til flere annonceringer. STOR udlejning, hvor vi indgår aftaler med udlejer, som er individuelt tilpasset efter behov. vil herske en hvis usikkerhed på ejerboligmarkedet de næste to til tre år. Af den grund vil de boligsøgende se tiden an og være tilbageholdende med at købe fast ejendom. I det segment vi befinder os i, vil det stadig være vanskeligt at udleje dyrere boliger, og det betyder, at udlejerne fortsat vil være nødt til at gøre en sær- lig indsats for at sikre en hurtig udlejning, ligesom kravet til en seriøs og professionel service hos de boligsøgende formentligt vil øges. Ejendomsbesiddere og udlejere vil derfor fortsat have behov for et professionelt site som Findbolig.nu, hvor deres boliger kan eksponeres på en anden måde, end man ellers typisk ser på markedet. Vil du vide mere Klik ind på findbolig.nu, eller kontakt Claus Krag, afdelingsdirektør, , 12

13 Vælg et køkken, der kan stå model til resten af dit hjem Model Hacienda Det er ikke tilfældigt, at alle føler sig hjemme i vores køkkener. Vi har nemlig brugt masser af timer på at finde ud af, hvordan madlavning, familiehygge, praktiske hensyn og ambitiøst design går op i en højere enhed. De mange forskellige modeller gør det nemt at passe vores køkkener, bad og garderobe ind i alle typer hjem. Indeklimamærket garanterer, at køkkenerne er til at være i stue med. Og Dansk Teknologisk Institut har gennemført en hårdhændet test af skabe, skuffer og låger, som beviser, at de kan holde år efter år. Vi er kendt for at overholde tidsfrister og budgetter og kan levere professionel sparring og færdige løsninger til absolut attraktive priser. Uanset hvilke ønsker du har på tegnebrættet. Nærmeste forhandler findes på eller oplyses på tlf

14 En samarbejds partner, der er tæt på kunderne Vi ønsker at være tæt på kunderne. Kunder & Kunderapportering er den specialafdeling i Dan-Ejendomme as, som har den daglige kontakt med de kunder, som har flere investeringsejendomme i administration. og hos os, fortæller René Larsen videre. Her er det vores opgave hurtigt at kunne identificere kundens behov, så vi kan finde frem til den helt rigtige løsning for kunden. Vi forsøger her at være så fleksible som overhovedet muligt, også selv om det nogle gange medfører, at det kan være vanskeligt at benchmarke, noget kunderne i stigende grad har ønsker om. Samtidig bestræber vi os på at give kunden et nemt og hurtigt overblik over udviklingen i porteføljen, i første omgang uden for mange detaljer. Afdelingen består af en række kundeansvarlige, regnskabschefer og regnskabsassistenter. De kundeansvarlige er key account managers, der sikrer, at kunden får de aftalte produkter til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet, mens regnskabscheferne sammen med deres assistenter sørger for de forskellige regnskabsrapporteringer. Kun én kontakt i Dan-Ejendomme as Den kundeansvarlige er tæt på kunden i det daglige, fortæller René Larsen, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as. Dan-Ejendomme as har helt naturligt en række forskellige medarbejdere, der er beskæftiget med kundens portefølje fx administratorer, projektledere, ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere så vi sikrer, at kunden i princippet kun har én person, som skal kontaktes i det daglige. Herefter sørger den kundeansvarlige for, at opgaven bliver løst, uanset hvilken type opgave der måtte være tale om. Forskellige ønsker og behov 95% af de opgaver, vi løser for vores kunder, er ens fra kunde til kunde, ligesom økonomirapporteringerne i grundstrukturen er ens. Det er imidlertid ofte de sidste 5%, hvor kunden har ønsker om specielle løsninger eller rapportering er, der fylder mest både hos kunden Samarbejdspartner ikke kun leverandør Forvaltning af en ejendomsportefølje indebærer, at man skal have en lang række kompetencer til stede, hvis opgaven skal løses ordentlig: Udlejning, drift, byggeteknik, jura, udlejning, regnskabsrapportering, værdiansættelsesmodeller etc. Vi har alle de nødvendige kompetencer til stede her hos os, fortsætter René Larsen, og vi kan derfor tilbyde vores kunder den skræddersyede løsning, der opfylder lige præcis deres behov. Vi har den ambition, at vi ønsker at være en samarbejdspartner for vores kunder og ikke kun en leverandør. Vi er derfor ofte meget tæt på kunderne, kender deres politikker og bliver involveret i deres fremtidsplaner om at købe og sælge ejendomme, ligesom vi har en tæt dialog om aktuelle projekter. Vi har den ambition, at vi ønsker at være en samarbejdspartner for vores kunder og ikke kun en leverandør. René Larsen, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as Når vi kommer tæt på kunderne, bliver vores servicer automatisk bedre, idet vi langt mere præcist kan komme med de forbedringsforslag og idéer, som kunderne kan og skal forvente af os, slutter afdelingsdirektøren. 14

15 TAG MEDANSVAR BLIV KLIMAPARTNER KLIMAPARTNERSKABER FREMMER VEDVARENDE ENERGI En række markante virksomheder, organisationer og kommuner tager aktivt medansvar sammen med DONG Energy. Et medansvar baseret på vedvarende energi, finansieret af energibesparelser. Vi kalder dem Klimapartnere, fordi de kan være med til at fremskynde investeringer i ny vedvarende energi. For eksempel Horns Rev 2 verdens største havmøllepark og to gigantiske testmøller ved Avedøre Holme i Storkøbenhavn. Det er DONG Energy s ambition at levere stabil energi uden CO 2. Derfor har vi altid vedvarende energiprojekter i støbeskeen. Projekter, der bedst kan realiseres i samarbejde med dansk erhvervsliv og endnu flere Klimapartnere. Tag medansvar for klimaet! Læs mere om klimapartnerskaber og se interviewene på eller kontakt Partnerskabschef Henning Andresen på Tak fordi I er med til at gøre det muligt!

16 Sammen er vi stærkere Da adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen den 12. februar 2010 kunne skrive under på købet af Kuben Ejendomsadministration A/S, cementerede han Dan-Ejendomme as position på det danske administrationsmarked. To bliver til én Kuben Ejendomsadministation A/S har kernekompetencer blandt andet inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger. Hos Dan-Ejendomme as er vi til gengæld stærke inden for administration af erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Sammen er vi simpelthen et rigtigt godt match, der giver styrke til at fortsætte med at udvikle nye markedsledende servicer til vores kunder. Sammen står selskaberne samtidig stærkt inden for administration af almene ejendomme, forklarer Henrik Dahl Jeppesen. Med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S har Dan-Ejendomme as samlet opnået en kritisk masse inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger. Selv om volumen ikke er et mål i sig selv, så er det et middel til at kunne etablere en økonomisk, sund forretning, der er attraktiv og tiltrækkende for kun- >> 16

17 Tæt på vores kunder En af årsagerne til, at vi har valgt at slå os sammen, er, at der er langt flere ligheder end forskelle blandt andet i vores kultur, holdning og tilgængelighed i forhold til vores kunder. Men selv om det er den kundeansvarlige, man har kontakten med, så står der et stærkt back-office-hold bag. Der er således langt flere, der kender lige præcis din ejendom end din faste kontaktperson. Det giver tryghed, slutter direktør Jens Vinther Nielsen. Direktør i Dan-Ejendomme as, Jens Vinther Nielsen, uddyber: Eksempelvis oplever vi blandt begge selskabers medarbejdere en udpræget faglig stolthed for det, man kan og leverer til kunderne. Der er rigtigt mange medarbejdere, der lige gør den der ekstra indsats for, at kunderne får en god oplevelse. Den nærhed og det engagement mærker kunderne. Det er også et af de kendetegn, der skal være fremadrettet. Et andet punkt, hvor der er udpræget lighed mellem de to selskaber, er tilgængelighed. Fx har kunden en fast kontaktperson, der kender kunden og dennes ejendomme. Den personlige og direkte kontakt er et af de områder, der også i fremtiden vil kendetegne selskabet. Alle kunder hos os har en fast kontaktperson, som varetager den daglige dialog. Men naturligvis er der et helt team af kvalificerede kolleger bagved, for backuppen er netop livsnerven for at opretholde det høje serviceniveau over for kunderne. Direktør Jens Vinther Nielsen, Dan-Ejendomme as >> derne, og ikke mindst til at kunne opretholde spidskompetencer. Vores målsætning er bestemt ikke at blive størst, men vi satser benhårdt på at blive bedst inden for ejendomsadministration på vores tre hovedsegmenter, nemlig investeringsejendomme, foreninger og almene, siger Henrik Dahl Jeppesen. Indledningsvis kører de to virksomheder videre med hvert deres navn, og der sker ikke ændringer i kontaktpersoner, forretningsvilkår mv. Men på længere sigt smelter virksomhederne sammen til ét selskab og kommer til at operere under ét navn, nemlig Dan-Ejendomme as. Selv om vi i en periode opererer i to selskaber og under to navne, har vi etableret en ny, fælles overordnet organisation for at gøre det enkelt og ikke mindst operationelt. Sammen vil de to virksomheder fremover kunne tilbyde en langt mere attraktiv administration med en bedre kvalitet og service til kunderne, slutter Henrik Dahl Jeppesen. En af årsagerne til, at vi har valgt at slå os sammen, er, at vi holdningsmæssigt passer godt til hinanden. Vi er simpelthen et rigtigt godt match. Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Dan-Ejendomme as 17

18 Morten Østrup Møller, juridisk direktør Etiske Normer for ejendomsadministration De etiske normer og den skærpede opmærksomhed om medlemmers efterlevelse er en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres såvel fagligt som kommercielt. Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Dan-Ejendomme as Ejendomsforeningen Danmark, der er brancheforening for ejendomsejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har siden 1. januar 2007 reguleret sine medlemmers adfærd gennem et sæt etiske normer for ejendomsadministration. De etiske normer er udtryk for branchens egne værdisæt eller rammer for, hvordan man driver sin forretning på et anstændigt og ordentligt grundlag i forhold til kunder, lejere, offentlige institutioner og andre, man kommer i berøring med under udøvelse af sin forretning. Som et naturlig led i medarbejdernes efteruddannelse gennemfører vi undervisning i de etiske normer for ejendomsadministration, ligesom vi reviderer og udbygger forretningsgange, så vi sikrer, at dagligdagens store og små opgaver løses i overensstemmelse med disse. Nye regler 6. maj i år trådte nye regler i kraft, der forpligter medlemmerne stærkere end tidligere. De væsentligste ændringer er skærpede krav til medlemskab, krav om obligatorisk efteruddannelse af medarbejderne samt nye krav til implementering af de etiske normer på alle niveauer i de enkelte virksomheder. De etiske normer regulerer en række væsentlige områder, herunder er der fastsat regler om obligatorisk ansvarsforsikring, forbud mod diskrimination, loyal oplysningsforpligtelse i forhold til kunder og offentlige myndigheder, krav om adskillelse af kundens midler fra administrators midler, forbud mod interessekonflikter samt generelle krav til åben hed og gennemsigtighed i forvaltning af kundernes ejendomme. Etiske normer i praksis De etiske normer skal ikke kun skues, men også bruges i hverdagen. Virksomhederne skal afgive årlige ledelseserklæringer om den enkelte virksomheds efterlevelse af de etiske normer. Erklæringerne bliver et væsentligt instrument til at sikre, at de etiske normer udbredes og efterleves i praksis. For at understrege ledelseserklæringernes betydning og vigtighed er der samtidig knyttet skrappe sanktioner til medlemmers manglende afgivelse eller afgivelse af fejlagtige erklæringer, idet sådanne overtrædelser af reglerne i sids te ende kan medføre eksklusion af Ejendomsforeningen Danmark. I Dan-Ejendomme as og Kuben Ejendomsadministration A/S implementer vi de etiske normer i alle nye kundeaftaler og i alle bestående og nye ansættelsesaftaler. Så der er fokus på normerne, når nye kunder bydes velkommen, og når nye medarbejdere tiltræder. Vi har bidraget aktivt både ved indførelsen af de etiske normer i 2007, og ved vedtagelsen af de nye skrappere regler i dette forår. De etiske normer og den skærpede opmærksomhed om medlemmers efterlevelse er en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres såvel fagligt som kommercielt. 18

19 Kort nyt Ny profil hos Dan-Ejendomme as Ny personaleadministrationschef For at styrke personaleområdet har vi pr. 1. maj 2010 ansat Jette Therkelsen, 41 år, som personaleadministrationschef. Jette Therkelsen kommer fra en tilsvarende stilling i Statoil, hvor hun blandt andet har arbejdet med tilpasning og effektivisering af løn- og personalejuridiske forhold i forbindelse med fusion i virksomheden. Ny bekendtgørelse Pr. 1/ trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft, der regulerer, hvordan kommuner må opkræve virksomheder/erhvervslejere for deres affald. Kort sagt betyder det, at kommunen ikke som tidligere kan opkræve affaldsgebyret direkte hos ejeren af en ejendom, men nu skal opkræve gebyret direkte hos den enkelte erhvervslejer/virksomhed. Samtidig betyder det, at erhvervslejere, der bor til leje i ejendomme, hvor der også er beboelse, ikke længere må anvende husholdningernes affaldscontainere til genanvendeligt affald såsom plast, glas, pap og metal. Erhvervslejerne skal enten køre affaldet til en genbrugsplads eller indgå aftale med en privat transportør. Reflex udgives af Dan-Ejendomme as. Ansvarshavende redaktør Adm. direktør, Henrik Dahl Jeppesen. Oplag stk., 28. udgave siden Layout og produktion meyer & bukdahl as. Foto Steffen Roland, istockphoto, side 3 Morten Løber og side 5 vindmølle udlånt af Dong Energy, side 5 Nikolaj Stampe udlånt af PKA A/S, side 9 Lars Gjørret udlånt af Pension Danmark Ejendomme A/S. Kontaktoplysninger: I forbindelse med sammenlægningen af Dan-Ejendomme as og Kuben Ejendomsadministration A/S har Kuben Ejendomsadministration A/S fået nye telefon- og telefaxnumre. Dan-Ejendomme as telefon- og telefaxnummer er uændret. Hellerup Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Tlf.: Fax: Århus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: Fax: Nye regler om tv-overvågning Folketinget har netop vedtaget en lempelse af lov om tv-overvågning, så boligorganisationer og -foreninger får mulighed for at lade boligområder tv-overvåge, hvis overvågningen kan begrundes med kriminalpræventive hensyn. Overvågning kan kun finde sted efter forudgående godkendelse af den lokale politimester, og tilladelser kan maksimalt udstedes for en periode på 5 år. De nye lempelige regler gælder efter lovens ordlyd for almene boligorganisationer, mens initiativet i private udlejningsejendomme skal komme fra lejerne.... en del af Dan-Ejendomme as Valby Carl Jacobsens Vej 31 DK-2500 Valby Tlf.: Fax: Århus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: Fax: Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax: Kolding Kolding Åpark 1, 4. DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl

20 Klare fordele for professionelle udlejere Findbolig.nu er Danmarks seriøse boligportal med klare holdninger til troværdig boligformidling Større synlighed gratis adgang giver mere trafik på sitet. Flere boligsøgende gratis adgang vil fjerne en væsentlig barriere for mange boligsøgende. Hurtigere udlejning pr. bolig flere har adgang til oplysningerne, hvorfor boligerne udlejes hurtigere. Flere seriøse henvendelser fuld gennemsigtighed mellem udlejer og boligsøgende giver en bedre dialog. Ressourcebesparelser giver fuldstændigt overblik over alle dine udlejningssager med et enkelt klik. Du kan frit vælge mellem en Basis-, Plus-, eller Storudlejer aftale - og finde den løsning som dækker dine behov Har du lyst til at høre mere? Så kontakt os på telefon eller send os en på:

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre.

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. GÅ IKKE GLIP AF ENTRÉ EntrÉ Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. Læs mere på side 12 NR. 28 september 2012 klare forventninger 06 En kundeorienteret

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING TAG MEDANSVAR FOR KLIMAET OG DIN FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Klimaforandringerne sker ikke kun i naturen. Markederne forandrer

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri.

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 26 SEPTEMBER 2008 02 Nye aktiviteter Erhvervsmæglervirksomheden JKE er fremover en del af Dan-Ejendomme as. 08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 12 Nye kunder Ny kundetilgang hos Dan-Ejendomme

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere