09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger."

Transkript

1 28 JUNI Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 18 Etiske Normer for ejendomsadministration I foråret 2010 er der gennemført ændringer i de etiske normer.

2 Vi skal påtage os et stort medansvar Alle bør påtage sig et ansvar for klimaet det gælder private virksomheder, offentlige organisationer og private personer. For os, der arbejder med ejendomme, gælder, at vi må tage et særligt stort medansvar. Det skyldes blandt andet, at cirka 40% af CO 2 -udledningen stammer fra eksisterende bygninger, hvorfor det er helt afgørende, at man tænker energioptimering ind i relation til den eksisterende bygningsmasse. En nyere rapport fra Det Internationale Energi Agentur fastslår, at det er muligt at spare op til 75% af energiforbruget i bygninger. I Danmark er der dog et beskedent økonomisk incitament for at investere i energiforbedringer. Det er som udgangspunkt udlejer, der skal foretage de energioptimerede investeringer, men lejer vil høste gevinsterne i form af lavere energiudgifter til varme, vand, el etc. Langt hovedparten af de større, professionelle danske investorer vil gerne investere i energiforbedringer, og de vil gerne nedsætte energiforbruget i deres ejendomme. Kommende erhvervslejere og boliglejere vil øge efterspørgslen efter de miljøvenlige lejemål og boliger. Men lovgivningen skal følge med. Vi er helt overbeviste om, at politikerne nok skal få øjnene op for de mangler, der er i den eksisterende lovgivning. Indtil da må vi med vilje og kreativitet gøre alt, hvad vi kan for at reducere energiforbruget i vores bygninger. Det betyder, at ejendomsadministrator er, facility managers og andre med arbejdsopgaver, der påvirker, eller er en del af driftsherreopgaverne, også må påtage sig et særligt ansvar for at reducere energiforbruget på de ejendomme, de arbejder med. Det er netop de selskaber, der har fat i den praktiske drift og vedligeholdelse ude på ejendommene. Derfor har Dan-Ejendomme as formuleret en klima- og miljøpolitik, der sætter retningen for vores arbejde. Men mere vigtigt er, at vi har sat os to særdeles ambitiøse målsætninger, som vi i samarbejde med vores kunder vil arbejde på at opfylde inden udgangen af Du kan læse mere om vores ambitioner i dette nummer af Reflex. God læselyst! Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Vi skal påtage os et stort medansvar 3 DONG Energy og Dan-Ejendomme as indgår klimapartnerskabsaftale 4 Ejendomsinvestorer køber energi fra vindmøller til ejendommene 6 Ambitiøse målsætninger inden udgangen af Udlejning på findbolig.nu er en succes 14 En samarbejds partner, der er tæt på kunderne 16 Sammen er vi stærkere 17 Tæt på vores kunder 18 Etiske Normer for ejendomsadministration 19 Kort nyt 2

3 DONG Energy og Dan-Ejendomme as indgår klimapartnerskabsaftale DONG Energy og Dan-Ejendomme as har indgået en klimapartnerskabsaftale, der blandt andet indebærer, at parterne skal arbejde for at reducere energiforbruget og nedbringe CO 2 -udledningen på de administrerede ejendomme. Flere af vores investeringskunder stiller store krav til miljø og energi. Det har vi naturligvis taget seriøst, og samarbejdet med DONG Energy betyder, at vi i højere grad kan imødekomme disse krav og dokumentere bæredygtighed, fortæller teknisk direktør Claus Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme as, og fortsætter: Vi arbejder målrettet på at opsamle og implementere den nyeste viden inden for området, da vi satser på at blive førende inden for effektivisering af energiforbruget på udlejningsejendomme. Naturligvis skal vi feje for vores egen dør og gøre en målrettet indsats for at undgå overflødigt energiforbrug. Derfor formulerede Dan-Ejendomme as i 2009 en politik på klima- og miljøområdet, der angiver retningen for selskabets arbejde og indsats på området i de kommende år. Et arbejde, som skal løses i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for deres ønsker og egne politikker på området. Samarbejdet med DONG Energy er en naturlig fortsættelse af arbejdet med klima- og miljøområdet. Vi ser DONG Energy som en væsentlig medspiller i det arbejde, vi har i gang på klima- og miljøområdet, fortæller Claus Møller Rasmussen og fortsætter: DONG Energy har en masse knowhow inden for energibesparelser og ikke mindst en erfaring, som vi kan drage fordel af. Vores medarbejdere skal være klædt på med nyeste viden og indsigt på området. Hensigten med aftalen er at gøre en forskel for klimaet, som samtidigt kan være model for og inspiration til andre. Morten Løber, Senior Partnership Manager i DONG Energy, fortæller: Når vi har så store forventninger til samarbejdet med Dan-Ejendomme as skyldes det blandt andet, at selskabet fokuserer både på kunderne og kundernes kunder. Dialog og adfærd er vigtige ingredienser i hovedretten, og det har Dan-Ejendomme as set. Som noget unikt tager selskabet fat på at uddanne de mange viceværter, der er ude på kundernes ejendomme. Det er en virksomhed, der ser hele vejen rundt. 3

4 Ejendomsinvestorer køber energi fra vindmøller til ejendommene Fem ejendomsinvestorer har valgt at købe vindmølleproduceret strøm fra DONG s Horns Rev 2 havmøllepark til selskabernes ejendomme. PBU Pædagogernes Pensionskasse, SAMPENSION/KP Livsforsikring A/S, PKA A/S, FSP Pension (Finanssektorens Pensionskasse) og Dan-Ejendomsinvestering as har siden 1. januar 2010 reserveret vindmølle produceret strøm til selskabernes mere end 300 erhvervs- og boligejendomme. Der er tale om strøm svarende til forbruget i ejendommenes fællesarealer mv. Med købet af strøm fra et vedvarende energianlæg som Horns Rev 2 havmøllepark sender investorerne ikke blot et klart signal om, at man ønsker mere vedvarende energi i det danske energisystem, men også om, at man støtter udbygningen af vedvarende energikilder i Danmark. 2 reduceres den samlede CO 2 -udledning ikke yderligere, men vi sikrer, at en andel af denne CO 2 -frie strøm reserveres til os. Andelen er således ikke tilgængelig for andre. På langt sigt vil en øget efterspørgsel medvirke til en udbygning af vedvarende energi i Danmark, fortæller teknisk direktør, Claus Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme as. På den måde reducerer vi behovet for strøm fra de CO 2 -udledende fossile produktionsanlæg. Den vindmølleproducerede strøm er cirka 2,5% dyrere end den strøm, vi hidtil har købt, men omkostningsdifferencen forventes mere end indhentet af de kommende års energioptimeringer på ejendommene. og omfatter ikke den strøm, som lejerne i ejendommen bruger. Det danske elmarked er liberaliseret for flere år siden, og det betyder, at lejerne i dag selv kan vælge elleverandør, siger Claus Møller Rasmussen. Lejerne kan uhindret fortsætte som hidtil, eller de kan frit vælge anden elleverandør. De kan endda ved flere elselskaber vælge den traditionelle strøm, omtalt som sort strøm, eller grøn strøm fra vedvarende energisystemer. Fakta Private udlejningsboliger og almene lejeboliger udgør omkring lejemål* ) og står anslået for 6-8% af det samlede energiforbrug i Danmark. Dermed er lejeboliger et af de vigtigste fokusområder i forhold til reduktion af CO 2 -udledningen. Man skal være opmærksom på, at ved køb af strøm fra eksempelvis Horns Rev Aftalen om indkøb af vindmølleproduceret strøm er indgået med DONG Energy * ) Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Investorene vil gerne men lovgivningen halter... Henrik Kolind, ejendominvesteringschef i SamPension/KP Livsforsikring, udtaler: Vi er helt på linje med målet i regeringens arbejdsprogram, hvori man ønsker, at Danmark bliver blandt de tre mest energieffektive lande i Den stafet tager vi gerne, men skal målet nås, er der visse mangler i den eksisterende lovgivning. Vi mener fx, at vi alle må tage et medansvar for at skabe en mere energirigtig boligmasse først og fremmest til gavn for lejerne. Derfor bør der skabes ændrede økonomiske betingelser for ejendomsejerne til at kunne lade energiinvesteringer afspejle sig helt eller delvist i den opkrævede husleje. Vi håber, regeringen også vil indtænke dette forhold og tilvejebringe fornuftige incitamenter for ejendomsejerne. 4

5 Som professional investor vil vi gerne udvise ansvarlighed i forhold til vores ejendomsinvesteringer, herunder reducering af energiforbrug og CO 2 - udslip. På langt sigt forventer vi, at vores grønne profil både vil tiltrække og fastholde lejerne i såvel boligerne som vores erhvervsejendomme. Vores grundlæggende tanke er, at økonomi og grøn adfærd kommer til at gå hånd i hånd i fremtiden. Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA A/S Jørgen True/DONG Energy/ophavsret

6 Ambitiøse målsætninger inden udgangen af 2015 Dan-Ejendomme as har netop formuleret to konkrete målsætninger inden for klima og miljø, som selskabet vil samarbejde med kunderne om at realisere de næste fem år. NiEls Koefoed, Indkøbschef Overordnet mål Begge målsætninger tager udgangspunkt i selskabets klima- og miljøpolitik og sætter meget konkrete målsætninger for det praktiske arbejde, der skal udføres i de kommende år. Målsætninger, der skal realiseres sammen med selskabets kunder. De to målsætninger er udtryk for, at selskabet tager klimaudfordringen seriøst og tager ansvar for sin direkte og indirekte miljøpåvirkning. 1. målsætning CO 2 -udledningen skal reduceres Vi har analyseret CO 2 -udledningen på en del af de godt ejendomme, vi samlet administrerer. Vi har sat os for at reducere CO 2 -udledningen med mindst 40% inden udgangen af 2015, siger Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as, og fortsætter: Vi har formentlig den største samling af bygningsmasse i hele Danmark, og det ansvar forpligter os til at sætte nogle ambitiøse mål. En målsætning skal være ambitiøs, og derfor sætter vi overliggeren højt. Med den kendte teknologi og lovgivning er det realistisk at reducere CO 2 -udledning en med ca. 30%. Vi har dog en for- ventning om, at den teknologiske udvikling inden for de kommende år kombineret med en målrettet og kreativ indsats kan bidrage til, at vi kan nå en reduktion på hele 40%. Vi sigter dog populært sagt efter stjernerne, men rammer måske lidt lavere. Det afgørende er, at miljøet er så vigtig en sag, at det fortjener ambitioner, fortæller Claus Møller Rasmussen. Fælles ansvar Både udlejer og lejer har et medansvar i forhold til miljø- og klimaudfordringerne. Det forklarer Claus Møller Rasmussen som: Energibesparelser er en effektiv måde at reducere sin CO 2 -udledning på. Når en udlejer reducerer ejendommens energiforbrug, eller en lejer gør det samme, nedbringes CO 2 -udledningen. På den måde tager både udlejer og lejer et medansvar. 2. målsætning Ejendommene skal løftes én energiklasse Vi har endvidere sat os en konkret målsætning om, at ejendomme, der i dag er i energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af 2015, fortæller Claus Møller Rasmus- sen. Energimærkeklassifikationen spænder fra A (bedst) til G (lavest). Største økonomiske potentiale Begrænsningen i målsætningen er velbegrundet. Claus Møller Rasmussen forklarer: De største reduktioner i CO 2 -udledningen kan nemlig opnås i den nedre del af energiklasseskalaen. Det er også i den del, at investorerne har det største potentiale for at opnå økonomiske besparelser på driftsregnskabet, og således kan se frem til en rimelig tilbagebetalingstid på investeringerne.* ) Vi tager ansvar Vi tager klimaudfordringen seriøst. Vi administrerer ejendomme for en lang række investorer og har derfor mulighed for, i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for deres ønsker og egne politikker på området, at fremme fokus på miljøet. I dagligdagen har vi kontakt med cirka lejemål. Det svarer til en berøringsflade på mennesker/brugere, fortæller Claus Møller Rasmussen. Det er vigtigt, at vi også medvirker til at påvirke adfærd og bevidsthed hos kunder og kunders kunder. Det handler ikke blot om image, men om bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en nødvendighed for vores fælles fremtid, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as 6

7 Dan-Ejendomme as klima- & miljømålsætninger Ifølge Force Technology (2010) er det muligt at reducere folks udledning af CO 2 i størrelsesordenen 10% ved simpel påvirkning af adfærd og bevidsthed. I vores tilfælde vil det svare til, at CO 2 - udledningen fra fx lejere bliver 0. Tænk engang 0. Regnestykket viser, at det er vigtigt, at vi også medvirker til at påvirke adfærd og bevidsthed hos kunder og kunders kunder. Det handler ikke blot om image, men om bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en nødvendighed for vores fælles fremtid, men vi kan ikke løfte opgaven alene, fastslår Claus Møller Rasmussen. Sådan når vi målsætningerne Dan-Ejendomme as har netop oprettet en energigruppe, der består af medarbejdere med kompetencer inden for energiområdet. Gruppen opsøger løbende nye teknologier og metoder til at gennemføre bæredygtige energirenoveringer og deltager også i veldokumenterede udviklingsprojekter inden for klimaog energiområdet. Et af Energigruppens ansvarsområder er at sikre, at den opnåede viden omsættes til virkelighed. * ) Der kan selvfølgelig være undtagelser, hvor fx fredningsmyndighederne sætter begrænsninger i forhold til æstetiske krav til facadeudtryk mv. Claus Møller Rasmussen forklarer videre: Vi tilbyder vores kunder at indgå en energirådgivningsaftale, som omfatter indhentning af energimærker, udførelse af energistyring og -tilsyn samt udarbejdelse af CO 2 -regnskaber for den enkelte ejendom. På den måde opnår vi en systematisk viden om ejendommens energimæssige status, og hvordan vi kan energioptimere den både på kort og langt sigt. Det kan fx være at overgå til grøn strøm, udskifte vinduer til lavenergi, etablere solfangeranlæg eller skifte til lavenergilyskilder på ejendommens fællesfaciliteter. Energirådgivningsaftalen skal være med til at sikre fokus på, at visioner og viden bliver omsat til praktisk drift for ejendommen, så vi sammen med kunden kan udvælge og indarbejde de rigtige projekter i drifts- og vedligeholdelsesbudgettet under skyldigt hensyn til ejendommens økonomi i øvrigt. Vi kan således nemt og overskueligt rådgive kunden om de mest effektfulde tiltag med den aktuelle viden på området. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as Det er målsætningen, at CO 2 -udledning på de administrerede ejendomme skal reduceres med mindst 40% inden udgangen af Det er endvidere målsætningen, at de administrerede ejendomme, der i dag er energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af Du kan downloade Dan-Ejendomme as Klima og Miljø Politik og Målsætninger , på Kendte teknologier og værktøjer til nedbringelse af CO 2 -udledningen Udskiftning af vinduer til lavenergitermoruder. Grønne tage til opsamling og genbrug af tagvand. Efterisolering af facader og tage. Spændingsnedsættelse. Solfangeranlæg (varme). Solcelleanlæg (el). Udskiftning til lavenergilyskilder og LED (=light-emitting diode). Energisparepumper (cirkulation). Varmepumper. Vil du vide mere Kontakt Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør, tlf , 7

8 Se alle 64 VM-kampe i HD Få mere ud af skærmen med YouSee Med YouSee Plus kan beboerne se alle 64 VM-kampe fra DR, TV 2 og CANAL9 i knivskarp HD-kvalitet. Og er der f.eks. tvivl, om der var straffe eller offside, kan man med et enkelt tryk på fjernbetjeningen spole tilbage og se, om dommeren havde ret eller ej. Med YouSee Plus får beboerne meget skarpere billeder, bedre lyd og klarere farver. Og man kan se tidligere udsendelser og leje film direkte fra sofaen plus en hel del mere. YouSee Plus giver større oplevelser foran skærmen! YouSee Plus bestilles på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA og Expert Læs mere på yousee.dk Forudsætter Mellem-/Fuldpakke fra YouSee. Med Grundpakke kan man se 43 kampe i HD. YouSee Kort giver også adgang til VM-kampe i HD.

9 Allerede nu har flere af Danmarks større institutionelle investorer, ejendomsselskaber, private investorer, fonde samt developere, taget Findbolig.nu til sig. Vi håber, at flere kommer til, så branchen i fremtiden kan fremstå samlet og troværdig. Claus Krag, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as Udlejning på findbolig.nu er en succes 15. marts i år lancerede Dan-Ejendomme as en forbedret udgave af boligportalen, Findbolig.nu, hvor den professionelle udlejer har mulighed for at eksponere ledige lejemål. Helene Tjellesen, kommunikationskonsulent Om baggrunden for den forbedrede udgave af boligportalen fortæller Claus Krag, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as, at det er nødvendigt hele tiden at tænke i nye baner. Både i forhold til marked, kunder, de boligsøgende og i udvikling og optimering af systemer: Udviklingen på lejeboligmarkedet har medført, at udlejers fokus nu er langt større på afsætning og markedsføring af lejeboliger end tidligere, og mange udlejere har fået øjnene op for, hvor vigtig en valid, troværdig og seriøs eksponering af ledige boliger er. Derfor har vi, for at imødekomme dette behov, investeret i en komplet modernisering og relancering af portalen. Efter kun at have været i luften i godt tre måneder har ca boligsøgende allerede besøgt Findbolig.nu. Hertil forklarer Claus Krag: Det viser, at der er et stort behov for en seriøs og troværdig boligportal. Så vores tese om, >> Lars Gjørret, projektchef i PensionDanmark Ejendomme A/S udtaler: Især for vores nybyggerier har vi et særligt fokus på at få udlejet boligerne så hurtigt som muligt. Det er altid nemmere at flytte ind i en ejendom, hvor der allerede er liv, og tingene fungerer. Derfor har vi også indgået aftale med Dan-Ejendomme as udlejningsafdeling, hvor en statsaut. ejendomsmægler fremviser boligerne og svarer på alle relevante spørgsmål om lejemålet, ejendommen og omgivelserne. På den måde får vores kommende lejere den bedst mulige start i deres nye bolig. 9

10 at der har manglet et trygt sted for de boligsøgende på nettet, hvor man kan finde lejeboliger, har holdt stik. Findbolig.nu er den første boligportal, hvor udbyderne og deres annoncer screenes, og hvor det er gratis for den boligsøgende at søge efter ny bolig. Samtlige udlejere skal afgive en erklæring om, at udlejningen foregår efter etisk forsvarlige retningslinjer, ligesom den gældende lovgivning skal overhol- des. På den måde sikrer vi, at eksponeringen af ledige boliger kun sker i selskab med andre seriøse udlejere, og at de boligsøgende får en god oplevelse. Stort marked mange muligheder Det potentielle danske marked er som udgangspunkt stort: Ca private udlejningsboliger* ). Ejerne er typisk institutionelle investorer, ejendomsselskaber, de tilbageværende projektudviklingsselskaber, fonde samt private investorer. Under finans- og boligkrisen er markedet udvidet med et stort antal boliger, der ikke kan sælges som ejerboliger, og derfor udlejes af developere samt privatpersoner. Udbuddet gør, at mange boligsøgende undersøger og sammenligner de forskellige muligheder. Tempo på udlejningen I de godt tre måneder portalen, har været aktiv, har flere professionelle udlejere lagt mere end boligannoncer på Det er gratis for den boligsøgende at søge efter en bolig, modsat andre boligportaler, hvor den boligsøgende typisk skal købe sig adgang til oplysninger om udlejer. Og sidst men ikke mindst er der gennemsigtighed og åbenhed om, hvem udlejer er. Det er mere trygt, og gør det nemmere for lejer at vælge boligen, når udlejer fremstår professionelt. Lasse Rüsz, statsaut. ejendomsmægler i Dan-Ejendomme as * ) Kilde: Håndbog om almene boliger, KAB (2008) 10

11 sitet, og resultatet er, at over 700 boliger er blevet udlejet, og knap 100 er reserveret. Det er et vanskeligt marked, men vi kan konstatere, at med Findbolig.nu er det blevet lettere at nå de boligsøgende også i områder, hvor udlejningen har været mere træg. Som nævnt har ca boligsøgende allerede besøgt Findbolig.nu. Antallet af besøgende i lanceringsperioden overgår selv de mest optimistiske forventninger i vores forretningsplan, så der er virkelig tale om en succesfuld start for Findbolig.nu. Der er mange boliger til leje i de fleste større byer, men med det antal besøgende og den udlejningssucces, vi oplever på portalen, er den største udfordring faktisk at få endnu flere professionelle udlejere med. Synlig på en anden måde Vi tror, succesen blandt andet skyldes vores forretningskoncept, og det faktum, at vi har taget nogle nye og utraditionelle virkemidler i brug, forklarer Lasse Rüsz, statsaut. ejendomsmægler i Dan-Ejendomme as. Vi gør en forskel ved at være synlige på en anden måde, end markedet typisk er, når det handler om lejeboliger. Detaljeringsgraden i forhold til præsentation af boligen er høj, fx fotos og plantegning. Det betyder, at den boligsøgende kan danne sig et godt indtryk af boligen, inden den fremvises. Hertil kommer, at det er gratis for den boligsøgende at søge efter en bolig, modsat andre boligportaler, hvor den boligsøgende typisk skal købe sig adgang til oplysninger om udlejer. Og sidst men ikke mindst er der gennemsigtighed og åbenhed om, hvem udlejer er. Det er mere trygt, og gør det nemmere for lejer at vælge boligen, når udlejer fremstår professionelt. Professionel opdækning Samtidig har vi koblet et professionelt ejendomsmæglerled på udlejningsprocessen. Det vil sige, at der er mulighed for direkte kontakt og opfølgning med den boligsøgende via en ejendomsmægler. Denne ydelse har visse af vores kunder, som har større og nye boliger, der typisk ligger på et højere lejeniveau, taget til sig. De har bemærket, at det kræver en større indsats at få udlejet den type boliger. Derfor har de indgået aftale med vores ejendomsmægler om, at alle åbenthusarrangementer og fremvisninger sker via mægleren, så den boligsøgende får en seriøs og professionel service hver gang. Herved sikrer vi, at den boligsøgende får svar på alle spørgsmål, boligens faciliteter gennemgås ved selvsyn og ikke mindst besvares/forklares eventuelle uklarheder med hensyn til indflytning, lejekontrakt, lokalområde osv. Metoden har givet pote for kunderne, og vi kan konstatere, at den har nedbragt liggetiden på de boliger, der udlejes på markedskonforme vilkår. Leje er sagen de næste år Det er svært at spå om fremtiden, men vores umiddelbare gæt er, at der fortsat >> 11

12 Data på boligen Samlet svar til flere Liste over ansøgere Kommunikation med den enkelte boligsøgende Statistik på annonce ring og udlejning Med Findbolig.nu kan de professionelle udlejere vælge mellem tre forskellige aftaletyper og tillægsydelser i forbindelse med en boligudlejning. BASIS udlejning, der giver udlejer mulighed for at købe en annonce direkte på Findbolig.nu, når der er behov for det. PLUS udlejning, der giver udlejer mulighed for at genanvende ejendomsbeskrivelser til flere annonceringer. STOR udlejning, hvor vi indgår aftaler med udlejer, som er individuelt tilpasset efter behov. vil herske en hvis usikkerhed på ejerboligmarkedet de næste to til tre år. Af den grund vil de boligsøgende se tiden an og være tilbageholdende med at købe fast ejendom. I det segment vi befinder os i, vil det stadig være vanskeligt at udleje dyrere boliger, og det betyder, at udlejerne fortsat vil være nødt til at gøre en sær- lig indsats for at sikre en hurtig udlejning, ligesom kravet til en seriøs og professionel service hos de boligsøgende formentligt vil øges. Ejendomsbesiddere og udlejere vil derfor fortsat have behov for et professionelt site som Findbolig.nu, hvor deres boliger kan eksponeres på en anden måde, end man ellers typisk ser på markedet. Vil du vide mere Klik ind på findbolig.nu, eller kontakt Claus Krag, afdelingsdirektør, , 12

13 Vælg et køkken, der kan stå model til resten af dit hjem Model Hacienda Det er ikke tilfældigt, at alle føler sig hjemme i vores køkkener. Vi har nemlig brugt masser af timer på at finde ud af, hvordan madlavning, familiehygge, praktiske hensyn og ambitiøst design går op i en højere enhed. De mange forskellige modeller gør det nemt at passe vores køkkener, bad og garderobe ind i alle typer hjem. Indeklimamærket garanterer, at køkkenerne er til at være i stue med. Og Dansk Teknologisk Institut har gennemført en hårdhændet test af skabe, skuffer og låger, som beviser, at de kan holde år efter år. Vi er kendt for at overholde tidsfrister og budgetter og kan levere professionel sparring og færdige løsninger til absolut attraktive priser. Uanset hvilke ønsker du har på tegnebrættet. Nærmeste forhandler findes på eller oplyses på tlf

14 En samarbejds partner, der er tæt på kunderne Vi ønsker at være tæt på kunderne. Kunder & Kunderapportering er den specialafdeling i Dan-Ejendomme as, som har den daglige kontakt med de kunder, som har flere investeringsejendomme i administration. og hos os, fortæller René Larsen videre. Her er det vores opgave hurtigt at kunne identificere kundens behov, så vi kan finde frem til den helt rigtige løsning for kunden. Vi forsøger her at være så fleksible som overhovedet muligt, også selv om det nogle gange medfører, at det kan være vanskeligt at benchmarke, noget kunderne i stigende grad har ønsker om. Samtidig bestræber vi os på at give kunden et nemt og hurtigt overblik over udviklingen i porteføljen, i første omgang uden for mange detaljer. Afdelingen består af en række kundeansvarlige, regnskabschefer og regnskabsassistenter. De kundeansvarlige er key account managers, der sikrer, at kunden får de aftalte produkter til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet, mens regnskabscheferne sammen med deres assistenter sørger for de forskellige regnskabsrapporteringer. Kun én kontakt i Dan-Ejendomme as Den kundeansvarlige er tæt på kunden i det daglige, fortæller René Larsen, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as. Dan-Ejendomme as har helt naturligt en række forskellige medarbejdere, der er beskæftiget med kundens portefølje fx administratorer, projektledere, ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere så vi sikrer, at kunden i princippet kun har én person, som skal kontaktes i det daglige. Herefter sørger den kundeansvarlige for, at opgaven bliver løst, uanset hvilken type opgave der måtte være tale om. Forskellige ønsker og behov 95% af de opgaver, vi løser for vores kunder, er ens fra kunde til kunde, ligesom økonomirapporteringerne i grundstrukturen er ens. Det er imidlertid ofte de sidste 5%, hvor kunden har ønsker om specielle løsninger eller rapportering er, der fylder mest både hos kunden Samarbejdspartner ikke kun leverandør Forvaltning af en ejendomsportefølje indebærer, at man skal have en lang række kompetencer til stede, hvis opgaven skal løses ordentlig: Udlejning, drift, byggeteknik, jura, udlejning, regnskabsrapportering, værdiansættelsesmodeller etc. Vi har alle de nødvendige kompetencer til stede her hos os, fortsætter René Larsen, og vi kan derfor tilbyde vores kunder den skræddersyede løsning, der opfylder lige præcis deres behov. Vi har den ambition, at vi ønsker at være en samarbejdspartner for vores kunder og ikke kun en leverandør. Vi er derfor ofte meget tæt på kunderne, kender deres politikker og bliver involveret i deres fremtidsplaner om at købe og sælge ejendomme, ligesom vi har en tæt dialog om aktuelle projekter. Vi har den ambition, at vi ønsker at være en samarbejdspartner for vores kunder og ikke kun en leverandør. René Larsen, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as Når vi kommer tæt på kunderne, bliver vores servicer automatisk bedre, idet vi langt mere præcist kan komme med de forbedringsforslag og idéer, som kunderne kan og skal forvente af os, slutter afdelingsdirektøren. 14

15 TAG MEDANSVAR BLIV KLIMAPARTNER KLIMAPARTNERSKABER FREMMER VEDVARENDE ENERGI En række markante virksomheder, organisationer og kommuner tager aktivt medansvar sammen med DONG Energy. Et medansvar baseret på vedvarende energi, finansieret af energibesparelser. Vi kalder dem Klimapartnere, fordi de kan være med til at fremskynde investeringer i ny vedvarende energi. For eksempel Horns Rev 2 verdens største havmøllepark og to gigantiske testmøller ved Avedøre Holme i Storkøbenhavn. Det er DONG Energy s ambition at levere stabil energi uden CO 2. Derfor har vi altid vedvarende energiprojekter i støbeskeen. Projekter, der bedst kan realiseres i samarbejde med dansk erhvervsliv og endnu flere Klimapartnere. Tag medansvar for klimaet! Læs mere om klimapartnerskaber og se interviewene på eller kontakt Partnerskabschef Henning Andresen på Tak fordi I er med til at gøre det muligt!

16 Sammen er vi stærkere Da adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen den 12. februar 2010 kunne skrive under på købet af Kuben Ejendomsadministration A/S, cementerede han Dan-Ejendomme as position på det danske administrationsmarked. To bliver til én Kuben Ejendomsadministation A/S har kernekompetencer blandt andet inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger. Hos Dan-Ejendomme as er vi til gengæld stærke inden for administration af erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Sammen er vi simpelthen et rigtigt godt match, der giver styrke til at fortsætte med at udvikle nye markedsledende servicer til vores kunder. Sammen står selskaberne samtidig stærkt inden for administration af almene ejendomme, forklarer Henrik Dahl Jeppesen. Med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S har Dan-Ejendomme as samlet opnået en kritisk masse inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger. Selv om volumen ikke er et mål i sig selv, så er det et middel til at kunne etablere en økonomisk, sund forretning, der er attraktiv og tiltrækkende for kun- >> 16

17 Tæt på vores kunder En af årsagerne til, at vi har valgt at slå os sammen, er, at der er langt flere ligheder end forskelle blandt andet i vores kultur, holdning og tilgængelighed i forhold til vores kunder. Men selv om det er den kundeansvarlige, man har kontakten med, så står der et stærkt back-office-hold bag. Der er således langt flere, der kender lige præcis din ejendom end din faste kontaktperson. Det giver tryghed, slutter direktør Jens Vinther Nielsen. Direktør i Dan-Ejendomme as, Jens Vinther Nielsen, uddyber: Eksempelvis oplever vi blandt begge selskabers medarbejdere en udpræget faglig stolthed for det, man kan og leverer til kunderne. Der er rigtigt mange medarbejdere, der lige gør den der ekstra indsats for, at kunderne får en god oplevelse. Den nærhed og det engagement mærker kunderne. Det er også et af de kendetegn, der skal være fremadrettet. Et andet punkt, hvor der er udpræget lighed mellem de to selskaber, er tilgængelighed. Fx har kunden en fast kontaktperson, der kender kunden og dennes ejendomme. Den personlige og direkte kontakt er et af de områder, der også i fremtiden vil kendetegne selskabet. Alle kunder hos os har en fast kontaktperson, som varetager den daglige dialog. Men naturligvis er der et helt team af kvalificerede kolleger bagved, for backuppen er netop livsnerven for at opretholde det høje serviceniveau over for kunderne. Direktør Jens Vinther Nielsen, Dan-Ejendomme as >> derne, og ikke mindst til at kunne opretholde spidskompetencer. Vores målsætning er bestemt ikke at blive størst, men vi satser benhårdt på at blive bedst inden for ejendomsadministration på vores tre hovedsegmenter, nemlig investeringsejendomme, foreninger og almene, siger Henrik Dahl Jeppesen. Indledningsvis kører de to virksomheder videre med hvert deres navn, og der sker ikke ændringer i kontaktpersoner, forretningsvilkår mv. Men på længere sigt smelter virksomhederne sammen til ét selskab og kommer til at operere under ét navn, nemlig Dan-Ejendomme as. Selv om vi i en periode opererer i to selskaber og under to navne, har vi etableret en ny, fælles overordnet organisation for at gøre det enkelt og ikke mindst operationelt. Sammen vil de to virksomheder fremover kunne tilbyde en langt mere attraktiv administration med en bedre kvalitet og service til kunderne, slutter Henrik Dahl Jeppesen. En af årsagerne til, at vi har valgt at slå os sammen, er, at vi holdningsmæssigt passer godt til hinanden. Vi er simpelthen et rigtigt godt match. Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Dan-Ejendomme as 17

18 Morten Østrup Møller, juridisk direktør Etiske Normer for ejendomsadministration De etiske normer og den skærpede opmærksomhed om medlemmers efterlevelse er en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres såvel fagligt som kommercielt. Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Dan-Ejendomme as Ejendomsforeningen Danmark, der er brancheforening for ejendomsejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har siden 1. januar 2007 reguleret sine medlemmers adfærd gennem et sæt etiske normer for ejendomsadministration. De etiske normer er udtryk for branchens egne værdisæt eller rammer for, hvordan man driver sin forretning på et anstændigt og ordentligt grundlag i forhold til kunder, lejere, offentlige institutioner og andre, man kommer i berøring med under udøvelse af sin forretning. Som et naturlig led i medarbejdernes efteruddannelse gennemfører vi undervisning i de etiske normer for ejendomsadministration, ligesom vi reviderer og udbygger forretningsgange, så vi sikrer, at dagligdagens store og små opgaver løses i overensstemmelse med disse. Nye regler 6. maj i år trådte nye regler i kraft, der forpligter medlemmerne stærkere end tidligere. De væsentligste ændringer er skærpede krav til medlemskab, krav om obligatorisk efteruddannelse af medarbejderne samt nye krav til implementering af de etiske normer på alle niveauer i de enkelte virksomheder. De etiske normer regulerer en række væsentlige områder, herunder er der fastsat regler om obligatorisk ansvarsforsikring, forbud mod diskrimination, loyal oplysningsforpligtelse i forhold til kunder og offentlige myndigheder, krav om adskillelse af kundens midler fra administrators midler, forbud mod interessekonflikter samt generelle krav til åben hed og gennemsigtighed i forvaltning af kundernes ejendomme. Etiske normer i praksis De etiske normer skal ikke kun skues, men også bruges i hverdagen. Virksomhederne skal afgive årlige ledelseserklæringer om den enkelte virksomheds efterlevelse af de etiske normer. Erklæringerne bliver et væsentligt instrument til at sikre, at de etiske normer udbredes og efterleves i praksis. For at understrege ledelseserklæringernes betydning og vigtighed er der samtidig knyttet skrappe sanktioner til medlemmers manglende afgivelse eller afgivelse af fejlagtige erklæringer, idet sådanne overtrædelser af reglerne i sids te ende kan medføre eksklusion af Ejendomsforeningen Danmark. I Dan-Ejendomme as og Kuben Ejendomsadministration A/S implementer vi de etiske normer i alle nye kundeaftaler og i alle bestående og nye ansættelsesaftaler. Så der er fokus på normerne, når nye kunder bydes velkommen, og når nye medarbejdere tiltræder. Vi har bidraget aktivt både ved indførelsen af de etiske normer i 2007, og ved vedtagelsen af de nye skrappere regler i dette forår. De etiske normer og den skærpede opmærksomhed om medlemmers efterlevelse er en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres såvel fagligt som kommercielt. 18

19 Kort nyt Ny profil hos Dan-Ejendomme as Ny personaleadministrationschef For at styrke personaleområdet har vi pr. 1. maj 2010 ansat Jette Therkelsen, 41 år, som personaleadministrationschef. Jette Therkelsen kommer fra en tilsvarende stilling i Statoil, hvor hun blandt andet har arbejdet med tilpasning og effektivisering af løn- og personalejuridiske forhold i forbindelse med fusion i virksomheden. Ny bekendtgørelse Pr. 1/ trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft, der regulerer, hvordan kommuner må opkræve virksomheder/erhvervslejere for deres affald. Kort sagt betyder det, at kommunen ikke som tidligere kan opkræve affaldsgebyret direkte hos ejeren af en ejendom, men nu skal opkræve gebyret direkte hos den enkelte erhvervslejer/virksomhed. Samtidig betyder det, at erhvervslejere, der bor til leje i ejendomme, hvor der også er beboelse, ikke længere må anvende husholdningernes affaldscontainere til genanvendeligt affald såsom plast, glas, pap og metal. Erhvervslejerne skal enten køre affaldet til en genbrugsplads eller indgå aftale med en privat transportør. Reflex udgives af Dan-Ejendomme as. Ansvarshavende redaktør Adm. direktør, Henrik Dahl Jeppesen. Oplag stk., 28. udgave siden Layout og produktion meyer & bukdahl as. Foto Steffen Roland, istockphoto, side 3 Morten Løber og side 5 vindmølle udlånt af Dong Energy, side 5 Nikolaj Stampe udlånt af PKA A/S, side 9 Lars Gjørret udlånt af Pension Danmark Ejendomme A/S. Kontaktoplysninger: I forbindelse med sammenlægningen af Dan-Ejendomme as og Kuben Ejendomsadministration A/S har Kuben Ejendomsadministration A/S fået nye telefon- og telefaxnumre. Dan-Ejendomme as telefon- og telefaxnummer er uændret. Hellerup Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Tlf.: Fax: Århus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: Fax: Nye regler om tv-overvågning Folketinget har netop vedtaget en lempelse af lov om tv-overvågning, så boligorganisationer og -foreninger får mulighed for at lade boligområder tv-overvåge, hvis overvågningen kan begrundes med kriminalpræventive hensyn. Overvågning kan kun finde sted efter forudgående godkendelse af den lokale politimester, og tilladelser kan maksimalt udstedes for en periode på 5 år. De nye lempelige regler gælder efter lovens ordlyd for almene boligorganisationer, mens initiativet i private udlejningsejendomme skal komme fra lejerne.... en del af Dan-Ejendomme as Valby Carl Jacobsens Vej 31 DK-2500 Valby Tlf.: Fax: Århus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: Fax: Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax: Kolding Kolding Åpark 1, 4. DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl

20 Klare fordele for professionelle udlejere Findbolig.nu er Danmarks seriøse boligportal med klare holdninger til troværdig boligformidling Større synlighed gratis adgang giver mere trafik på sitet. Flere boligsøgende gratis adgang vil fjerne en væsentlig barriere for mange boligsøgende. Hurtigere udlejning pr. bolig flere har adgang til oplysningerne, hvorfor boligerne udlejes hurtigere. Flere seriøse henvendelser fuld gennemsigtighed mellem udlejer og boligsøgende giver en bedre dialog. Ressourcebesparelser giver fuldstændigt overblik over alle dine udlejningssager med et enkelt klik. Du kan frit vælge mellem en Basis-, Plus-, eller Storudlejer aftale - og finde den løsning som dækker dine behov Har du lyst til at høre mere? Så kontakt os på telefon eller send os en på:

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør LEJEPLADSEN Det frie elvalg Den 1. januar 2005 blev det frie elmarked introduceret. Med indførelse af det frie elmarked kan alle elforbrugere frit vælge deres eget elselskab og dermed elleverandør til

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere