09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger."

Transkript

1 28 JUNI Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 18 Etiske Normer for ejendomsadministration I foråret 2010 er der gennemført ændringer i de etiske normer.

2 Vi skal påtage os et stort medansvar Alle bør påtage sig et ansvar for klimaet det gælder private virksomheder, offentlige organisationer og private personer. For os, der arbejder med ejendomme, gælder, at vi må tage et særligt stort medansvar. Det skyldes blandt andet, at cirka 40% af CO 2 -udledningen stammer fra eksisterende bygninger, hvorfor det er helt afgørende, at man tænker energioptimering ind i relation til den eksisterende bygningsmasse. En nyere rapport fra Det Internationale Energi Agentur fastslår, at det er muligt at spare op til 75% af energiforbruget i bygninger. I Danmark er der dog et beskedent økonomisk incitament for at investere i energiforbedringer. Det er som udgangspunkt udlejer, der skal foretage de energioptimerede investeringer, men lejer vil høste gevinsterne i form af lavere energiudgifter til varme, vand, el etc. Langt hovedparten af de større, professionelle danske investorer vil gerne investere i energiforbedringer, og de vil gerne nedsætte energiforbruget i deres ejendomme. Kommende erhvervslejere og boliglejere vil øge efterspørgslen efter de miljøvenlige lejemål og boliger. Men lovgivningen skal følge med. Vi er helt overbeviste om, at politikerne nok skal få øjnene op for de mangler, der er i den eksisterende lovgivning. Indtil da må vi med vilje og kreativitet gøre alt, hvad vi kan for at reducere energiforbruget i vores bygninger. Det betyder, at ejendomsadministrator er, facility managers og andre med arbejdsopgaver, der påvirker, eller er en del af driftsherreopgaverne, også må påtage sig et særligt ansvar for at reducere energiforbruget på de ejendomme, de arbejder med. Det er netop de selskaber, der har fat i den praktiske drift og vedligeholdelse ude på ejendommene. Derfor har Dan-Ejendomme as formuleret en klima- og miljøpolitik, der sætter retningen for vores arbejde. Men mere vigtigt er, at vi har sat os to særdeles ambitiøse målsætninger, som vi i samarbejde med vores kunder vil arbejde på at opfylde inden udgangen af Du kan læse mere om vores ambitioner i dette nummer af Reflex. God læselyst! Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Vi skal påtage os et stort medansvar 3 DONG Energy og Dan-Ejendomme as indgår klimapartnerskabsaftale 4 Ejendomsinvestorer køber energi fra vindmøller til ejendommene 6 Ambitiøse målsætninger inden udgangen af Udlejning på findbolig.nu er en succes 14 En samarbejds partner, der er tæt på kunderne 16 Sammen er vi stærkere 17 Tæt på vores kunder 18 Etiske Normer for ejendomsadministration 19 Kort nyt 2

3 DONG Energy og Dan-Ejendomme as indgår klimapartnerskabsaftale DONG Energy og Dan-Ejendomme as har indgået en klimapartnerskabsaftale, der blandt andet indebærer, at parterne skal arbejde for at reducere energiforbruget og nedbringe CO 2 -udledningen på de administrerede ejendomme. Flere af vores investeringskunder stiller store krav til miljø og energi. Det har vi naturligvis taget seriøst, og samarbejdet med DONG Energy betyder, at vi i højere grad kan imødekomme disse krav og dokumentere bæredygtighed, fortæller teknisk direktør Claus Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme as, og fortsætter: Vi arbejder målrettet på at opsamle og implementere den nyeste viden inden for området, da vi satser på at blive førende inden for effektivisering af energiforbruget på udlejningsejendomme. Naturligvis skal vi feje for vores egen dør og gøre en målrettet indsats for at undgå overflødigt energiforbrug. Derfor formulerede Dan-Ejendomme as i 2009 en politik på klima- og miljøområdet, der angiver retningen for selskabets arbejde og indsats på området i de kommende år. Et arbejde, som skal løses i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for deres ønsker og egne politikker på området. Samarbejdet med DONG Energy er en naturlig fortsættelse af arbejdet med klima- og miljøområdet. Vi ser DONG Energy som en væsentlig medspiller i det arbejde, vi har i gang på klima- og miljøområdet, fortæller Claus Møller Rasmussen og fortsætter: DONG Energy har en masse knowhow inden for energibesparelser og ikke mindst en erfaring, som vi kan drage fordel af. Vores medarbejdere skal være klædt på med nyeste viden og indsigt på området. Hensigten med aftalen er at gøre en forskel for klimaet, som samtidigt kan være model for og inspiration til andre. Morten Løber, Senior Partnership Manager i DONG Energy, fortæller: Når vi har så store forventninger til samarbejdet med Dan-Ejendomme as skyldes det blandt andet, at selskabet fokuserer både på kunderne og kundernes kunder. Dialog og adfærd er vigtige ingredienser i hovedretten, og det har Dan-Ejendomme as set. Som noget unikt tager selskabet fat på at uddanne de mange viceværter, der er ude på kundernes ejendomme. Det er en virksomhed, der ser hele vejen rundt. 3

4 Ejendomsinvestorer køber energi fra vindmøller til ejendommene Fem ejendomsinvestorer har valgt at købe vindmølleproduceret strøm fra DONG s Horns Rev 2 havmøllepark til selskabernes ejendomme. PBU Pædagogernes Pensionskasse, SAMPENSION/KP Livsforsikring A/S, PKA A/S, FSP Pension (Finanssektorens Pensionskasse) og Dan-Ejendomsinvestering as har siden 1. januar 2010 reserveret vindmølle produceret strøm til selskabernes mere end 300 erhvervs- og boligejendomme. Der er tale om strøm svarende til forbruget i ejendommenes fællesarealer mv. Med købet af strøm fra et vedvarende energianlæg som Horns Rev 2 havmøllepark sender investorerne ikke blot et klart signal om, at man ønsker mere vedvarende energi i det danske energisystem, men også om, at man støtter udbygningen af vedvarende energikilder i Danmark. 2 reduceres den samlede CO 2 -udledning ikke yderligere, men vi sikrer, at en andel af denne CO 2 -frie strøm reserveres til os. Andelen er således ikke tilgængelig for andre. På langt sigt vil en øget efterspørgsel medvirke til en udbygning af vedvarende energi i Danmark, fortæller teknisk direktør, Claus Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme as. På den måde reducerer vi behovet for strøm fra de CO 2 -udledende fossile produktionsanlæg. Den vindmølleproducerede strøm er cirka 2,5% dyrere end den strøm, vi hidtil har købt, men omkostningsdifferencen forventes mere end indhentet af de kommende års energioptimeringer på ejendommene. og omfatter ikke den strøm, som lejerne i ejendommen bruger. Det danske elmarked er liberaliseret for flere år siden, og det betyder, at lejerne i dag selv kan vælge elleverandør, siger Claus Møller Rasmussen. Lejerne kan uhindret fortsætte som hidtil, eller de kan frit vælge anden elleverandør. De kan endda ved flere elselskaber vælge den traditionelle strøm, omtalt som sort strøm, eller grøn strøm fra vedvarende energisystemer. Fakta Private udlejningsboliger og almene lejeboliger udgør omkring lejemål* ) og står anslået for 6-8% af det samlede energiforbrug i Danmark. Dermed er lejeboliger et af de vigtigste fokusområder i forhold til reduktion af CO 2 -udledningen. Man skal være opmærksom på, at ved køb af strøm fra eksempelvis Horns Rev Aftalen om indkøb af vindmølleproduceret strøm er indgået med DONG Energy * ) Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Investorene vil gerne men lovgivningen halter... Henrik Kolind, ejendominvesteringschef i SamPension/KP Livsforsikring, udtaler: Vi er helt på linje med målet i regeringens arbejdsprogram, hvori man ønsker, at Danmark bliver blandt de tre mest energieffektive lande i Den stafet tager vi gerne, men skal målet nås, er der visse mangler i den eksisterende lovgivning. Vi mener fx, at vi alle må tage et medansvar for at skabe en mere energirigtig boligmasse først og fremmest til gavn for lejerne. Derfor bør der skabes ændrede økonomiske betingelser for ejendomsejerne til at kunne lade energiinvesteringer afspejle sig helt eller delvist i den opkrævede husleje. Vi håber, regeringen også vil indtænke dette forhold og tilvejebringe fornuftige incitamenter for ejendomsejerne. 4

5 Som professional investor vil vi gerne udvise ansvarlighed i forhold til vores ejendomsinvesteringer, herunder reducering af energiforbrug og CO 2 - udslip. På langt sigt forventer vi, at vores grønne profil både vil tiltrække og fastholde lejerne i såvel boligerne som vores erhvervsejendomme. Vores grundlæggende tanke er, at økonomi og grøn adfærd kommer til at gå hånd i hånd i fremtiden. Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA A/S Jørgen True/DONG Energy/ophavsret

6 Ambitiøse målsætninger inden udgangen af 2015 Dan-Ejendomme as har netop formuleret to konkrete målsætninger inden for klima og miljø, som selskabet vil samarbejde med kunderne om at realisere de næste fem år. NiEls Koefoed, Indkøbschef Overordnet mål Begge målsætninger tager udgangspunkt i selskabets klima- og miljøpolitik og sætter meget konkrete målsætninger for det praktiske arbejde, der skal udføres i de kommende år. Målsætninger, der skal realiseres sammen med selskabets kunder. De to målsætninger er udtryk for, at selskabet tager klimaudfordringen seriøst og tager ansvar for sin direkte og indirekte miljøpåvirkning. 1. målsætning CO 2 -udledningen skal reduceres Vi har analyseret CO 2 -udledningen på en del af de godt ejendomme, vi samlet administrerer. Vi har sat os for at reducere CO 2 -udledningen med mindst 40% inden udgangen af 2015, siger Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as, og fortsætter: Vi har formentlig den største samling af bygningsmasse i hele Danmark, og det ansvar forpligter os til at sætte nogle ambitiøse mål. En målsætning skal være ambitiøs, og derfor sætter vi overliggeren højt. Med den kendte teknologi og lovgivning er det realistisk at reducere CO 2 -udledning en med ca. 30%. Vi har dog en for- ventning om, at den teknologiske udvikling inden for de kommende år kombineret med en målrettet og kreativ indsats kan bidrage til, at vi kan nå en reduktion på hele 40%. Vi sigter dog populært sagt efter stjernerne, men rammer måske lidt lavere. Det afgørende er, at miljøet er så vigtig en sag, at det fortjener ambitioner, fortæller Claus Møller Rasmussen. Fælles ansvar Både udlejer og lejer har et medansvar i forhold til miljø- og klimaudfordringerne. Det forklarer Claus Møller Rasmussen som: Energibesparelser er en effektiv måde at reducere sin CO 2 -udledning på. Når en udlejer reducerer ejendommens energiforbrug, eller en lejer gør det samme, nedbringes CO 2 -udledningen. På den måde tager både udlejer og lejer et medansvar. 2. målsætning Ejendommene skal løftes én energiklasse Vi har endvidere sat os en konkret målsætning om, at ejendomme, der i dag er i energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af 2015, fortæller Claus Møller Rasmus- sen. Energimærkeklassifikationen spænder fra A (bedst) til G (lavest). Største økonomiske potentiale Begrænsningen i målsætningen er velbegrundet. Claus Møller Rasmussen forklarer: De største reduktioner i CO 2 -udledningen kan nemlig opnås i den nedre del af energiklasseskalaen. Det er også i den del, at investorerne har det største potentiale for at opnå økonomiske besparelser på driftsregnskabet, og således kan se frem til en rimelig tilbagebetalingstid på investeringerne.* ) Vi tager ansvar Vi tager klimaudfordringen seriøst. Vi administrerer ejendomme for en lang række investorer og har derfor mulighed for, i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for deres ønsker og egne politikker på området, at fremme fokus på miljøet. I dagligdagen har vi kontakt med cirka lejemål. Det svarer til en berøringsflade på mennesker/brugere, fortæller Claus Møller Rasmussen. Det er vigtigt, at vi også medvirker til at påvirke adfærd og bevidsthed hos kunder og kunders kunder. Det handler ikke blot om image, men om bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en nødvendighed for vores fælles fremtid, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as 6

7 Dan-Ejendomme as klima- & miljømålsætninger Ifølge Force Technology (2010) er det muligt at reducere folks udledning af CO 2 i størrelsesordenen 10% ved simpel påvirkning af adfærd og bevidsthed. I vores tilfælde vil det svare til, at CO 2 - udledningen fra fx lejere bliver 0. Tænk engang 0. Regnestykket viser, at det er vigtigt, at vi også medvirker til at påvirke adfærd og bevidsthed hos kunder og kunders kunder. Det handler ikke blot om image, men om bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en nødvendighed for vores fælles fremtid, men vi kan ikke løfte opgaven alene, fastslår Claus Møller Rasmussen. Sådan når vi målsætningerne Dan-Ejendomme as har netop oprettet en energigruppe, der består af medarbejdere med kompetencer inden for energiområdet. Gruppen opsøger løbende nye teknologier og metoder til at gennemføre bæredygtige energirenoveringer og deltager også i veldokumenterede udviklingsprojekter inden for klimaog energiområdet. Et af Energigruppens ansvarsområder er at sikre, at den opnåede viden omsættes til virkelighed. * ) Der kan selvfølgelig være undtagelser, hvor fx fredningsmyndighederne sætter begrænsninger i forhold til æstetiske krav til facadeudtryk mv. Claus Møller Rasmussen forklarer videre: Vi tilbyder vores kunder at indgå en energirådgivningsaftale, som omfatter indhentning af energimærker, udførelse af energistyring og -tilsyn samt udarbejdelse af CO 2 -regnskaber for den enkelte ejendom. På den måde opnår vi en systematisk viden om ejendommens energimæssige status, og hvordan vi kan energioptimere den både på kort og langt sigt. Det kan fx være at overgå til grøn strøm, udskifte vinduer til lavenergi, etablere solfangeranlæg eller skifte til lavenergilyskilder på ejendommens fællesfaciliteter. Energirådgivningsaftalen skal være med til at sikre fokus på, at visioner og viden bliver omsat til praktisk drift for ejendommen, så vi sammen med kunden kan udvælge og indarbejde de rigtige projekter i drifts- og vedligeholdelsesbudgettet under skyldigt hensyn til ejendommens økonomi i øvrigt. Vi kan således nemt og overskueligt rådgive kunden om de mest effektfulde tiltag med den aktuelle viden på området. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as Det er målsætningen, at CO 2 -udledning på de administrerede ejendomme skal reduceres med mindst 40% inden udgangen af Det er endvidere målsætningen, at de administrerede ejendomme, der i dag er energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af Du kan downloade Dan-Ejendomme as Klima og Miljø Politik og Målsætninger , på Kendte teknologier og værktøjer til nedbringelse af CO 2 -udledningen Udskiftning af vinduer til lavenergitermoruder. Grønne tage til opsamling og genbrug af tagvand. Efterisolering af facader og tage. Spændingsnedsættelse. Solfangeranlæg (varme). Solcelleanlæg (el). Udskiftning til lavenergilyskilder og LED (=light-emitting diode). Energisparepumper (cirkulation). Varmepumper. Vil du vide mere Kontakt Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør, tlf , 7

8 Se alle 64 VM-kampe i HD Få mere ud af skærmen med YouSee Med YouSee Plus kan beboerne se alle 64 VM-kampe fra DR, TV 2 og CANAL9 i knivskarp HD-kvalitet. Og er der f.eks. tvivl, om der var straffe eller offside, kan man med et enkelt tryk på fjernbetjeningen spole tilbage og se, om dommeren havde ret eller ej. Med YouSee Plus får beboerne meget skarpere billeder, bedre lyd og klarere farver. Og man kan se tidligere udsendelser og leje film direkte fra sofaen plus en hel del mere. YouSee Plus giver større oplevelser foran skærmen! YouSee Plus bestilles på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA og Expert Læs mere på yousee.dk Forudsætter Mellem-/Fuldpakke fra YouSee. Med Grundpakke kan man se 43 kampe i HD. YouSee Kort giver også adgang til VM-kampe i HD.

9 Allerede nu har flere af Danmarks større institutionelle investorer, ejendomsselskaber, private investorer, fonde samt developere, taget Findbolig.nu til sig. Vi håber, at flere kommer til, så branchen i fremtiden kan fremstå samlet og troværdig. Claus Krag, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as Udlejning på findbolig.nu er en succes 15. marts i år lancerede Dan-Ejendomme as en forbedret udgave af boligportalen, Findbolig.nu, hvor den professionelle udlejer har mulighed for at eksponere ledige lejemål. Helene Tjellesen, kommunikationskonsulent Om baggrunden for den forbedrede udgave af boligportalen fortæller Claus Krag, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as, at det er nødvendigt hele tiden at tænke i nye baner. Både i forhold til marked, kunder, de boligsøgende og i udvikling og optimering af systemer: Udviklingen på lejeboligmarkedet har medført, at udlejers fokus nu er langt større på afsætning og markedsføring af lejeboliger end tidligere, og mange udlejere har fået øjnene op for, hvor vigtig en valid, troværdig og seriøs eksponering af ledige boliger er. Derfor har vi, for at imødekomme dette behov, investeret i en komplet modernisering og relancering af portalen. Efter kun at have været i luften i godt tre måneder har ca boligsøgende allerede besøgt Findbolig.nu. Hertil forklarer Claus Krag: Det viser, at der er et stort behov for en seriøs og troværdig boligportal. Så vores tese om, >> Lars Gjørret, projektchef i PensionDanmark Ejendomme A/S udtaler: Især for vores nybyggerier har vi et særligt fokus på at få udlejet boligerne så hurtigt som muligt. Det er altid nemmere at flytte ind i en ejendom, hvor der allerede er liv, og tingene fungerer. Derfor har vi også indgået aftale med Dan-Ejendomme as udlejningsafdeling, hvor en statsaut. ejendomsmægler fremviser boligerne og svarer på alle relevante spørgsmål om lejemålet, ejendommen og omgivelserne. På den måde får vores kommende lejere den bedst mulige start i deres nye bolig. 9

10 at der har manglet et trygt sted for de boligsøgende på nettet, hvor man kan finde lejeboliger, har holdt stik. Findbolig.nu er den første boligportal, hvor udbyderne og deres annoncer screenes, og hvor det er gratis for den boligsøgende at søge efter ny bolig. Samtlige udlejere skal afgive en erklæring om, at udlejningen foregår efter etisk forsvarlige retningslinjer, ligesom den gældende lovgivning skal overhol- des. På den måde sikrer vi, at eksponeringen af ledige boliger kun sker i selskab med andre seriøse udlejere, og at de boligsøgende får en god oplevelse. Stort marked mange muligheder Det potentielle danske marked er som udgangspunkt stort: Ca private udlejningsboliger* ). Ejerne er typisk institutionelle investorer, ejendomsselskaber, de tilbageværende projektudviklingsselskaber, fonde samt private investorer. Under finans- og boligkrisen er markedet udvidet med et stort antal boliger, der ikke kan sælges som ejerboliger, og derfor udlejes af developere samt privatpersoner. Udbuddet gør, at mange boligsøgende undersøger og sammenligner de forskellige muligheder. Tempo på udlejningen I de godt tre måneder portalen, har været aktiv, har flere professionelle udlejere lagt mere end boligannoncer på Det er gratis for den boligsøgende at søge efter en bolig, modsat andre boligportaler, hvor den boligsøgende typisk skal købe sig adgang til oplysninger om udlejer. Og sidst men ikke mindst er der gennemsigtighed og åbenhed om, hvem udlejer er. Det er mere trygt, og gør det nemmere for lejer at vælge boligen, når udlejer fremstår professionelt. Lasse Rüsz, statsaut. ejendomsmægler i Dan-Ejendomme as * ) Kilde: Håndbog om almene boliger, KAB (2008) 10

11 sitet, og resultatet er, at over 700 boliger er blevet udlejet, og knap 100 er reserveret. Det er et vanskeligt marked, men vi kan konstatere, at med Findbolig.nu er det blevet lettere at nå de boligsøgende også i områder, hvor udlejningen har været mere træg. Som nævnt har ca boligsøgende allerede besøgt Findbolig.nu. Antallet af besøgende i lanceringsperioden overgår selv de mest optimistiske forventninger i vores forretningsplan, så der er virkelig tale om en succesfuld start for Findbolig.nu. Der er mange boliger til leje i de fleste større byer, men med det antal besøgende og den udlejningssucces, vi oplever på portalen, er den største udfordring faktisk at få endnu flere professionelle udlejere med. Synlig på en anden måde Vi tror, succesen blandt andet skyldes vores forretningskoncept, og det faktum, at vi har taget nogle nye og utraditionelle virkemidler i brug, forklarer Lasse Rüsz, statsaut. ejendomsmægler i Dan-Ejendomme as. Vi gør en forskel ved at være synlige på en anden måde, end markedet typisk er, når det handler om lejeboliger. Detaljeringsgraden i forhold til præsentation af boligen er høj, fx fotos og plantegning. Det betyder, at den boligsøgende kan danne sig et godt indtryk af boligen, inden den fremvises. Hertil kommer, at det er gratis for den boligsøgende at søge efter en bolig, modsat andre boligportaler, hvor den boligsøgende typisk skal købe sig adgang til oplysninger om udlejer. Og sidst men ikke mindst er der gennemsigtighed og åbenhed om, hvem udlejer er. Det er mere trygt, og gør det nemmere for lejer at vælge boligen, når udlejer fremstår professionelt. Professionel opdækning Samtidig har vi koblet et professionelt ejendomsmæglerled på udlejningsprocessen. Det vil sige, at der er mulighed for direkte kontakt og opfølgning med den boligsøgende via en ejendomsmægler. Denne ydelse har visse af vores kunder, som har større og nye boliger, der typisk ligger på et højere lejeniveau, taget til sig. De har bemærket, at det kræver en større indsats at få udlejet den type boliger. Derfor har de indgået aftale med vores ejendomsmægler om, at alle åbenthusarrangementer og fremvisninger sker via mægleren, så den boligsøgende får en seriøs og professionel service hver gang. Herved sikrer vi, at den boligsøgende får svar på alle spørgsmål, boligens faciliteter gennemgås ved selvsyn og ikke mindst besvares/forklares eventuelle uklarheder med hensyn til indflytning, lejekontrakt, lokalområde osv. Metoden har givet pote for kunderne, og vi kan konstatere, at den har nedbragt liggetiden på de boliger, der udlejes på markedskonforme vilkår. Leje er sagen de næste år Det er svært at spå om fremtiden, men vores umiddelbare gæt er, at der fortsat >> 11

12 Data på boligen Samlet svar til flere Liste over ansøgere Kommunikation med den enkelte boligsøgende Statistik på annonce ring og udlejning Med Findbolig.nu kan de professionelle udlejere vælge mellem tre forskellige aftaletyper og tillægsydelser i forbindelse med en boligudlejning. BASIS udlejning, der giver udlejer mulighed for at købe en annonce direkte på Findbolig.nu, når der er behov for det. PLUS udlejning, der giver udlejer mulighed for at genanvende ejendomsbeskrivelser til flere annonceringer. STOR udlejning, hvor vi indgår aftaler med udlejer, som er individuelt tilpasset efter behov. vil herske en hvis usikkerhed på ejerboligmarkedet de næste to til tre år. Af den grund vil de boligsøgende se tiden an og være tilbageholdende med at købe fast ejendom. I det segment vi befinder os i, vil det stadig være vanskeligt at udleje dyrere boliger, og det betyder, at udlejerne fortsat vil være nødt til at gøre en sær- lig indsats for at sikre en hurtig udlejning, ligesom kravet til en seriøs og professionel service hos de boligsøgende formentligt vil øges. Ejendomsbesiddere og udlejere vil derfor fortsat have behov for et professionelt site som Findbolig.nu, hvor deres boliger kan eksponeres på en anden måde, end man ellers typisk ser på markedet. Vil du vide mere Klik ind på findbolig.nu, eller kontakt Claus Krag, afdelingsdirektør, , 12

13 Vælg et køkken, der kan stå model til resten af dit hjem Model Hacienda Det er ikke tilfældigt, at alle føler sig hjemme i vores køkkener. Vi har nemlig brugt masser af timer på at finde ud af, hvordan madlavning, familiehygge, praktiske hensyn og ambitiøst design går op i en højere enhed. De mange forskellige modeller gør det nemt at passe vores køkkener, bad og garderobe ind i alle typer hjem. Indeklimamærket garanterer, at køkkenerne er til at være i stue med. Og Dansk Teknologisk Institut har gennemført en hårdhændet test af skabe, skuffer og låger, som beviser, at de kan holde år efter år. Vi er kendt for at overholde tidsfrister og budgetter og kan levere professionel sparring og færdige løsninger til absolut attraktive priser. Uanset hvilke ønsker du har på tegnebrættet. Nærmeste forhandler findes på eller oplyses på tlf

14 En samarbejds partner, der er tæt på kunderne Vi ønsker at være tæt på kunderne. Kunder & Kunderapportering er den specialafdeling i Dan-Ejendomme as, som har den daglige kontakt med de kunder, som har flere investeringsejendomme i administration. og hos os, fortæller René Larsen videre. Her er det vores opgave hurtigt at kunne identificere kundens behov, så vi kan finde frem til den helt rigtige løsning for kunden. Vi forsøger her at være så fleksible som overhovedet muligt, også selv om det nogle gange medfører, at det kan være vanskeligt at benchmarke, noget kunderne i stigende grad har ønsker om. Samtidig bestræber vi os på at give kunden et nemt og hurtigt overblik over udviklingen i porteføljen, i første omgang uden for mange detaljer. Afdelingen består af en række kundeansvarlige, regnskabschefer og regnskabsassistenter. De kundeansvarlige er key account managers, der sikrer, at kunden får de aftalte produkter til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet, mens regnskabscheferne sammen med deres assistenter sørger for de forskellige regnskabsrapporteringer. Kun én kontakt i Dan-Ejendomme as Den kundeansvarlige er tæt på kunden i det daglige, fortæller René Larsen, afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme as. Dan-Ejendomme as har helt naturligt en række forskellige medarbejdere, der er beskæftiget med kundens portefølje fx administratorer, projektledere, ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere så vi sikrer, at kunden i princippet kun har én person, som skal kontaktes i det daglige. Herefter sørger den kundeansvarlige for, at opgaven bliver løst, uanset hvilken type opgave der måtte være tale om. Forskellige ønsker og behov 95% af de opgaver, vi løser for vores kunder, er ens fra kunde til kunde, ligesom økonomirapporteringerne i grundstrukturen er ens. Det er imidlertid ofte de sidste 5%, hvor kunden har ønsker om specielle løsninger eller rapportering er, der fylder mest både hos kunden Samarbejdspartner ikke kun leverandør Forvaltning af en ejendomsportefølje indebærer, at man skal have en lang række kompetencer til stede, hvis opgaven skal løses ordentlig: Udlejning, drift, byggeteknik, jura, udlejning, regnskabsrapportering, værdiansættelsesmodeller etc. Vi har alle de nødvendige kompetencer til stede her hos os, fortsætter René Larsen, og vi kan derfor tilbyde vores kunder den skræddersyede løsning, der opfylder lige præcis deres behov. Vi har den ambition, at vi ønsker at være en samarbejdspartner for vores kunder og ikke kun en leverandør. Vi er derfor ofte meget tæt på kunderne, kender deres politikker og bliver involveret i deres fremtidsplaner om at købe og sælge ejendomme, ligesom vi har en tæt dialog om aktuelle projekter. Vi har den ambition, at vi ønsker at være en samarbejdspartner for vores kunder og ikke kun en leverandør. René Larsen, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as Når vi kommer tæt på kunderne, bliver vores servicer automatisk bedre, idet vi langt mere præcist kan komme med de forbedringsforslag og idéer, som kunderne kan og skal forvente af os, slutter afdelingsdirektøren. 14

15 TAG MEDANSVAR BLIV KLIMAPARTNER KLIMAPARTNERSKABER FREMMER VEDVARENDE ENERGI En række markante virksomheder, organisationer og kommuner tager aktivt medansvar sammen med DONG Energy. Et medansvar baseret på vedvarende energi, finansieret af energibesparelser. Vi kalder dem Klimapartnere, fordi de kan være med til at fremskynde investeringer i ny vedvarende energi. For eksempel Horns Rev 2 verdens største havmøllepark og to gigantiske testmøller ved Avedøre Holme i Storkøbenhavn. Det er DONG Energy s ambition at levere stabil energi uden CO 2. Derfor har vi altid vedvarende energiprojekter i støbeskeen. Projekter, der bedst kan realiseres i samarbejde med dansk erhvervsliv og endnu flere Klimapartnere. Tag medansvar for klimaet! Læs mere om klimapartnerskaber og se interviewene på eller kontakt Partnerskabschef Henning Andresen på Tak fordi I er med til at gøre det muligt!

16 Sammen er vi stærkere Da adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen den 12. februar 2010 kunne skrive under på købet af Kuben Ejendomsadministration A/S, cementerede han Dan-Ejendomme as position på det danske administrationsmarked. To bliver til én Kuben Ejendomsadministation A/S har kernekompetencer blandt andet inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger. Hos Dan-Ejendomme as er vi til gengæld stærke inden for administration af erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Sammen er vi simpelthen et rigtigt godt match, der giver styrke til at fortsætte med at udvikle nye markedsledende servicer til vores kunder. Sammen står selskaberne samtidig stærkt inden for administration af almene ejendomme, forklarer Henrik Dahl Jeppesen. Med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S har Dan-Ejendomme as samlet opnået en kritisk masse inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger. Selv om volumen ikke er et mål i sig selv, så er det et middel til at kunne etablere en økonomisk, sund forretning, der er attraktiv og tiltrækkende for kun- >> 16

17 Tæt på vores kunder En af årsagerne til, at vi har valgt at slå os sammen, er, at der er langt flere ligheder end forskelle blandt andet i vores kultur, holdning og tilgængelighed i forhold til vores kunder. Men selv om det er den kundeansvarlige, man har kontakten med, så står der et stærkt back-office-hold bag. Der er således langt flere, der kender lige præcis din ejendom end din faste kontaktperson. Det giver tryghed, slutter direktør Jens Vinther Nielsen. Direktør i Dan-Ejendomme as, Jens Vinther Nielsen, uddyber: Eksempelvis oplever vi blandt begge selskabers medarbejdere en udpræget faglig stolthed for det, man kan og leverer til kunderne. Der er rigtigt mange medarbejdere, der lige gør den der ekstra indsats for, at kunderne får en god oplevelse. Den nærhed og det engagement mærker kunderne. Det er også et af de kendetegn, der skal være fremadrettet. Et andet punkt, hvor der er udpræget lighed mellem de to selskaber, er tilgængelighed. Fx har kunden en fast kontaktperson, der kender kunden og dennes ejendomme. Den personlige og direkte kontakt er et af de områder, der også i fremtiden vil kendetegne selskabet. Alle kunder hos os har en fast kontaktperson, som varetager den daglige dialog. Men naturligvis er der et helt team af kvalificerede kolleger bagved, for backuppen er netop livsnerven for at opretholde det høje serviceniveau over for kunderne. Direktør Jens Vinther Nielsen, Dan-Ejendomme as >> derne, og ikke mindst til at kunne opretholde spidskompetencer. Vores målsætning er bestemt ikke at blive størst, men vi satser benhårdt på at blive bedst inden for ejendomsadministration på vores tre hovedsegmenter, nemlig investeringsejendomme, foreninger og almene, siger Henrik Dahl Jeppesen. Indledningsvis kører de to virksomheder videre med hvert deres navn, og der sker ikke ændringer i kontaktpersoner, forretningsvilkår mv. Men på længere sigt smelter virksomhederne sammen til ét selskab og kommer til at operere under ét navn, nemlig Dan-Ejendomme as. Selv om vi i en periode opererer i to selskaber og under to navne, har vi etableret en ny, fælles overordnet organisation for at gøre det enkelt og ikke mindst operationelt. Sammen vil de to virksomheder fremover kunne tilbyde en langt mere attraktiv administration med en bedre kvalitet og service til kunderne, slutter Henrik Dahl Jeppesen. En af årsagerne til, at vi har valgt at slå os sammen, er, at vi holdningsmæssigt passer godt til hinanden. Vi er simpelthen et rigtigt godt match. Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Dan-Ejendomme as 17

18 Morten Østrup Møller, juridisk direktør Etiske Normer for ejendomsadministration De etiske normer og den skærpede opmærksomhed om medlemmers efterlevelse er en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres såvel fagligt som kommercielt. Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Dan-Ejendomme as Ejendomsforeningen Danmark, der er brancheforening for ejendomsejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har siden 1. januar 2007 reguleret sine medlemmers adfærd gennem et sæt etiske normer for ejendomsadministration. De etiske normer er udtryk for branchens egne værdisæt eller rammer for, hvordan man driver sin forretning på et anstændigt og ordentligt grundlag i forhold til kunder, lejere, offentlige institutioner og andre, man kommer i berøring med under udøvelse af sin forretning. Som et naturlig led i medarbejdernes efteruddannelse gennemfører vi undervisning i de etiske normer for ejendomsadministration, ligesom vi reviderer og udbygger forretningsgange, så vi sikrer, at dagligdagens store og små opgaver løses i overensstemmelse med disse. Nye regler 6. maj i år trådte nye regler i kraft, der forpligter medlemmerne stærkere end tidligere. De væsentligste ændringer er skærpede krav til medlemskab, krav om obligatorisk efteruddannelse af medarbejderne samt nye krav til implementering af de etiske normer på alle niveauer i de enkelte virksomheder. De etiske normer regulerer en række væsentlige områder, herunder er der fastsat regler om obligatorisk ansvarsforsikring, forbud mod diskrimination, loyal oplysningsforpligtelse i forhold til kunder og offentlige myndigheder, krav om adskillelse af kundens midler fra administrators midler, forbud mod interessekonflikter samt generelle krav til åben hed og gennemsigtighed i forvaltning af kundernes ejendomme. Etiske normer i praksis De etiske normer skal ikke kun skues, men også bruges i hverdagen. Virksomhederne skal afgive årlige ledelseserklæringer om den enkelte virksomheds efterlevelse af de etiske normer. Erklæringerne bliver et væsentligt instrument til at sikre, at de etiske normer udbredes og efterleves i praksis. For at understrege ledelseserklæringernes betydning og vigtighed er der samtidig knyttet skrappe sanktioner til medlemmers manglende afgivelse eller afgivelse af fejlagtige erklæringer, idet sådanne overtrædelser af reglerne i sids te ende kan medføre eksklusion af Ejendomsforeningen Danmark. I Dan-Ejendomme as og Kuben Ejendomsadministration A/S implementer vi de etiske normer i alle nye kundeaftaler og i alle bestående og nye ansættelsesaftaler. Så der er fokus på normerne, når nye kunder bydes velkommen, og når nye medarbejdere tiltræder. Vi har bidraget aktivt både ved indførelsen af de etiske normer i 2007, og ved vedtagelsen af de nye skrappere regler i dette forår. De etiske normer og den skærpede opmærksomhed om medlemmers efterlevelse er en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres såvel fagligt som kommercielt. 18

19 Kort nyt Ny profil hos Dan-Ejendomme as Ny personaleadministrationschef For at styrke personaleområdet har vi pr. 1. maj 2010 ansat Jette Therkelsen, 41 år, som personaleadministrationschef. Jette Therkelsen kommer fra en tilsvarende stilling i Statoil, hvor hun blandt andet har arbejdet med tilpasning og effektivisering af løn- og personalejuridiske forhold i forbindelse med fusion i virksomheden. Ny bekendtgørelse Pr. 1/ trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft, der regulerer, hvordan kommuner må opkræve virksomheder/erhvervslejere for deres affald. Kort sagt betyder det, at kommunen ikke som tidligere kan opkræve affaldsgebyret direkte hos ejeren af en ejendom, men nu skal opkræve gebyret direkte hos den enkelte erhvervslejer/virksomhed. Samtidig betyder det, at erhvervslejere, der bor til leje i ejendomme, hvor der også er beboelse, ikke længere må anvende husholdningernes affaldscontainere til genanvendeligt affald såsom plast, glas, pap og metal. Erhvervslejerne skal enten køre affaldet til en genbrugsplads eller indgå aftale med en privat transportør. Reflex udgives af Dan-Ejendomme as. Ansvarshavende redaktør Adm. direktør, Henrik Dahl Jeppesen. Oplag stk., 28. udgave siden Layout og produktion meyer & bukdahl as. Foto Steffen Roland, istockphoto, side 3 Morten Løber og side 5 vindmølle udlånt af Dong Energy, side 5 Nikolaj Stampe udlånt af PKA A/S, side 9 Lars Gjørret udlånt af Pension Danmark Ejendomme A/S. Kontaktoplysninger: I forbindelse med sammenlægningen af Dan-Ejendomme as og Kuben Ejendomsadministration A/S har Kuben Ejendomsadministration A/S fået nye telefon- og telefaxnumre. Dan-Ejendomme as telefon- og telefaxnummer er uændret. Hellerup Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Tlf.: Fax: Århus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: Fax: Nye regler om tv-overvågning Folketinget har netop vedtaget en lempelse af lov om tv-overvågning, så boligorganisationer og -foreninger får mulighed for at lade boligområder tv-overvåge, hvis overvågningen kan begrundes med kriminalpræventive hensyn. Overvågning kan kun finde sted efter forudgående godkendelse af den lokale politimester, og tilladelser kan maksimalt udstedes for en periode på 5 år. De nye lempelige regler gælder efter lovens ordlyd for almene boligorganisationer, mens initiativet i private udlejningsejendomme skal komme fra lejerne.... en del af Dan-Ejendomme as Valby Carl Jacobsens Vej 31 DK-2500 Valby Tlf.: Fax: Århus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: Fax: Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax: Kolding Kolding Åpark 1, 4. DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl

20 Klare fordele for professionelle udlejere Findbolig.nu er Danmarks seriøse boligportal med klare holdninger til troværdig boligformidling Større synlighed gratis adgang giver mere trafik på sitet. Flere boligsøgende gratis adgang vil fjerne en væsentlig barriere for mange boligsøgende. Hurtigere udlejning pr. bolig flere har adgang til oplysningerne, hvorfor boligerne udlejes hurtigere. Flere seriøse henvendelser fuld gennemsigtighed mellem udlejer og boligsøgende giver en bedre dialog. Ressourcebesparelser giver fuldstændigt overblik over alle dine udlejningssager med et enkelt klik. Du kan frit vælge mellem en Basis-, Plus-, eller Storudlejer aftale - og finde den løsning som dækker dine behov Har du lyst til at høre mere? Så kontakt os på telefon eller send os en på:

Findbolig.nu Seriøse holdninger til lejeboligformidling...

Findbolig.nu Seriøse holdninger til lejeboligformidling... Findbolig.nu Seriøse holdninger til lejeboligformidling... Større synlighed og flere boligsøgende Tryghed Troværdighed Gratis for boligsøgende Synlige oplysninger om udlejer Findbolig.nu giver klare fordele

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Introduktion til Nybolig Erhverv København A/S

Introduktion til Nybolig Erhverv København A/S Introduktion til Nybolig Erhverv København A/S Nybolig Erhverv København Vester Farimagsgade 7, 3. 1606 København V 1606@nybolig.dk Tlf. 3364 6500 nyboligerhverv.dk/koebenhavn An International Associate

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre.

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. GÅ IKKE GLIP AF ENTRÉ EntrÉ Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. Læs mere på side 12 NR. 28 september 2012 klare forventninger 06 En kundeorienteret

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING TAG MEDANSVAR FOR KLIMAET OG DIN FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Klimaforandringerne sker ikke kun i naturen. Markederne forandrer

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde Energibolig.dk har et netværk af professionelle partnere, som kan facilitere og supporte vores høje krav til vidensdeling og mission om at få energiforbedringer sat øverst på dagsordenen. Vi udbygger løbende

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere