Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed"

Transkript

1 Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig ny ramme om den administrative organisation. P.t. den mest gennemgribende kommunale organisationsomlægning i Danmark. Under overskriften Holbæk i Fællesskab er organisationen indrettet - konsekvent - efter kerneopgaven og de processer der skaber mest værdi for brugere, borgere og virksomheder. Baggrunden for Holbæk i Fællesskab er en tro på og erfaring med, at fælles løsninger er bedre løsninger. Holbæk i Fællesskab er blevet en politisk arbejdsform, men er i høj grad også retningsgivende for den kultur som administrationen skal udvikle og lederne understøtte. Det er en tænkning, hvor kommune først og fremmest betyder at virke for brugere, borgere og virksomheder, hvor faglighed og forvaltning er værktøjer - ikke facit. Det er en helhedstænkning, hvor vi arbejder på tværs og udenfor organisationen. I Holbæk er en indgang en kultur snarere end en konkret facilitet. På koncernområdet Vækst- og Bæredygtighed er hele organisationen bygget op forfra, for at kunne tilgodese de behov den nye tænkning fordrer. Håndteringen af det tværgående er en grundsten i organisationens nye opbygning. Vi er ikke i mål, vi udvikler skibet, mens vi sejler, og det kræver gode ledere. Det er lederstillinger, der giver den ambitiøse en platform, hvor man kan få ledelsesredskaberne i spil i Danmarks p.t. mest progressivt opbyggede kommunale organisationsstruktur og det kunne blive begyndelsen på en god kommunal lederkarriere med afsæt i en offentlig og/eller privat leder- /projektledererfaring. Og det er ikke bare tomme ord. Man har på koncernområdet skabt nogle flotte karrierer, der blandt andet har medført, at fire ud af fem ledere i koncernområdets chefgruppe er begyndt som menige medarbejdere, men har fået muligheden for at bevise sig på stadigt større ansvarsområder. Talentet og engagementet belønnes. Det er vigtigt at understrege, at ansøgernes interesse for at være en del af en nytænkende og dynamisk organisation skal kobles med en ærlig interesse for at få det nye til at fungere det er nemlig en vedvarende indsats. Man skal ærligt have lysten til at gå i maskinrummet sammen med chefer, kolleger og medarbejdere. Vi har tre pladser ledige i rådhuset ved fjorden. Det kan blive dig, der sætter dig på én af dem.

2 2. Ansættelsesvilkår Ansættelse sker på overenskomstvilkår. 3. Holbæk Kommune rammerne for stillingen Holbæk Kommune er med indbyggere en af Sjællands store kommuner, naturskønt beliggende i bunden af Isefjorden. Kommunen har placeret sig flot i de undersøgelser, der er pejlemærker for samspillet mellem kommune og det lokale erhvervsliv. Kommunen var således årets højdespringer i DI-undersøgelsen og gik fra en 53. plads i 2013 til en 13. plads i I Dansk Byggeris undersøgelse af Erhvervs- og Byggevenlighed gik det endnu bedre, idet kommunen i 2014 endte på en flot 3. plads. I 2015 er Holbæk stadig bedst på Sjælland, men vi har større ambitioner end det. Den politiske organisation Den politiske organisation består af Byrådet, Økonomiudvalget samt udvalgene for: Børn Arbejdsmarkedet Klima og Miljø Kultur og Fritid Voksne Derudover er det nedsat projektudvalgene ( 74), Vækst samt Demokratieksperimentariet. Administrativ organisation Som nævnt indledningsvist overgik kommunen 1. januar til en radikalt anderledes måde at organisere sig på i den administrative organisation. Fra en relativt klassisk model med direktør- og fagområder, til en model med en smal direktion på 3 mand og 8 slagkraftige områder - med afsæt i kernopgaverne, samt de processer der er de vigtige i mødet med borgere og virksomheder. Målsætningerne er: Vi sætter kerneopgaven i centrum og stiller skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgere og virksomheder Medarbejderne er afgørende for, at vi løser den rigtige kerneopgave, og god ledelse er vigtig for at medarbejderne kan lykkes. Vi styrker handlerummet hos de ledere, der er tættest på virksomheder og brugere Vi skaber en enkel organisation og styrker fællesskab, netværk og kommunikation for at forbedre den måde, vi løser kerneopgaven på

3 Et klassisk organisationsdiagram evner ikke at rumme essensen af den nye måde at tænke organisation på, og målsætningerne er derfor omsat således, når opgavefordelingen skal beskrives: Direktionen samt de 8 koncernchefer udgør koncernledelsen.

4 4. Koncernområdet Vækst og Bæredygtighed De tre stillinger som afdelingsledere for Landbrug og Miljø, Ejendomsadministration og Risiko og Teknisk Service hører ind under koncernområdet Vækst og Bæredygtighed med ca. 350 medarbejdere. Koncernområdet ledes af koncernchef Kristian Nabe-Nielsen. Området dækker samtlige faglige felter på teknik og miljøområderne. Med afsæt i kerneopgaver og nøgleprocesser er der overordnet etableret 4 indgange til området. Det er Drift, Erhverv, Borger samt Anlæg. Ledelseskabalen er faldet på plads primo 2015, men der er stadig et arbejde i forhold til at få organisationen og ikke mindst de nye arbejdsmåder implementeret, herunder holde fast i en ny kultur omkring opgavetænkningen (helheder, virke for vækst og holdbare løsninger). Vi er fysisk placeret sammen i et åbent kontormiljø på Kanalstræde 2. Der er også en forventning om, at afdelingslederne aktivt leder opad i forhold til ledere såvel som til koncernchef Kristian Nabe-Nielsen. Det gælder også, når man bliver usikker eller når der begås fejl. Der betrædes nye stier i denne nye organisation og det understreger behovet for, at man lærer af egne, andres og organisationens fejl undervejs. 5. Landbrug og Miljø Landbrug og Miljø varetager myndighedsopgaver og udviklingsprocesser især rettet mod virksomheder og erhvervsområdet i bred forstand. Landbrug og Miljø har 10 medarbejdere inklusive afdelingslederen, der refererer til Leder af Erhverv, Søren Korsholm. Afdelingslederen har ansvar for at sikre, prioritere og udvikle opgavevaretagelsen og medarbejderne som enhed. Afdelingen er organiseret i to teams og en medarbejder på jordområdet, som afdelingslederen alle har den direkte ledelse af. Afdelingslederen evner at give medarbejderen god sparring i de svære sager - uden at overtage sagerne. Landbrug og Miljø har en bred opgaveportefølje som f.eks. miljøgodkendelser, husdyrgodkendelsessager, tilsyn, affald og affaldshåndtering, afbrænding, støj, tilslutningstilladelser, jordforurening, klagesager og administrative opgaver. Vi brænder for at yde en god og hurtig indsats for virksomheder, borgere og brugere, hvor lovgivningen blot er en af metoderne til at nå målet. Du tænker hele vejen rundt, og er opmærksom på at inddrage relevante parter og interessenter i og udenfor organisationen. En udviklingsopgave den kommende tid bliver at give virksomhedstilsynet øget værdi for erhverv og kommune, hvor vi i endnu højere grad tænker helheder, dvs. samtænker beskæftigelse, symbiosemuligheder og virksomhedernes behov.

5 6. Ejendomsadministration og Risiko Afdelingen er en ny afdeling i Holbæk Kommune og fællesnævneren i afdelingen er administration og håndtering af Holbæk Kommunes aktiver (Asset Management). Vi løser opgaver indenfor porteføljestyring og administration af ejendomme, almene boliger, landbrugs -, grønne - og rekreative arealer samt havnearealer, køb/salg, risikokoordinering og styring, energistrategi og -optimering, forsikring samt fleet management. Afdelingslederens ansvar er at sikre, prioritere og udvikle opgavevaretagelsen og medarbejderne som enhed. Afdelingen består af 19 medarbejdere, der er organiseret i teams, som afdelingslederen har den direkte ledelse af. Afdelingslederen evner at give medarbejderen god sparring i de svære sager - uden at overtage sagerne. Ejendomsadministration og Risiko har en bred opgaveportefølje på tværs af hele organisationen med brugere og borgerne som medspillere. Vi brænder for at yde en god og hurtig indsats. Du tænker hele vejen rundt, og er opmærksom på at inddrage relevante parter og interessenter i og udenfor organisationen. 7. Teknisk Service Teknisk Service er centraliseret i Holbæk Kommune. Afdelingen består af fire områder med hver deres koordinator. De fire områder er skoler og børnehuse, ældreområdet, administrationsbygninger og håndværkere/grønne områder. Der er 70 ansatte i Teknisk Service, der møder alle ind på forskellige bygninger rundt omkring i kommunen. Det betyder, at en stor del af ledelsen er distanceledelse. Teknisk Service er i konstant dialog og udvikling med vores brugere, det er os, som er driftens ansigt ud ad til; det er os, der møder brugerne dagligt. Teknisk Services opgaveportefølje består af kommunikation med brugere og borgere på enhederne, grønt vedligehold, diverse serviceopgaver, daglig drift og vedligehold af bygningerne mv. Vi brænder for at yde en god og hurtig indsats for borgere og brugere. Du tænker hele vejen rundt, og er opmærksom på at inddrage relevante parter og interessenter i og udenfor organisationen. En udviklingsopgave for den kommende tid er vores kommunikation med vores brugere.

6 8. Afdelingslederenes baggrund og bagage Du skal kunne lide mennesker (citat: koncernchefen). Det vil være meget vigtigt for kommunen, at de der ansættes grundlæggende har dette kendetegn. Længden på ens ledelses-cv vil ikke være det afgørende i vurderingen af ansøgerne, men det er de udviste resultater og vurderingen af ledelsespotentialet, der vil være det centrale. Afsættet kan være såvel linjeledelse som projektledelse. Man skal evne at sætte retning og følgeskab uden at fjerne det ansvar den enkelte medarbejder er udstyret med ansvar giver arbejdsglæde. Hvor faglig skal man være? Prøv os endelig af på denne, men vi tror det er en fordel at have et vist kendskab til de mekanismer, der driver de 3 ret så forskellige enheder. For Teknisk Service vil erfaring med optimering af drift og kommunikation i øjenhøjde være en fordel og for Landbrug og Miljø er forståelsen for den medskabende myndighedsrolle helt afgørende. Der er rigtigt stærke faglige kræfter blandt medarbejdere så der er masser af viden - men det skal være muligt for de nye ledere at kunne sætte sig ind i materien i de større enkeltsager. Det er en fordel at have arbejdet i det offentlige system, men for Teknisk Service betyder det mindre end for Landbrug og Miljø. Det betyder helt oplagt, at vi også er åbne overfor ansøgere, der er på vej imod noget større og bidrager gerne til den karriereudvikling. Når det er sagt, bør man have et tidsmæssigt sigte der går ud over 3 år. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En der er god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter. Tør tage ansvar og tør træffe beslutninger. Evnen til at skabe følgeskab blandt medarbejdere, der først er ved at lære den nye organisation at kende. Det at være en nærværende leder. Man kan ikke svæve over vandene men skal fysisk såvel som mentalt opleves at være en del af medarbejderens hverdag. Stærke kommunikative kompetencer. Evnen til at skabe relationer i organisationen En teamplayer, der af hjertet tager medansvar for kommunens og koncernområdets samlede virke. En der er personlig robust, der ikke lader sig slå ud af vanskeligheder og kritik. Autoritet uden at have behov for magtdistance. Gerne suppleret med en god selvironisk distance.

7 9. Ansøgers vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingerne og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Leder af Kommunal Drift, Kristine Klæbel på tlf.: vedrørende stillingen som afdelingsleder for Teknisk Service og afdelingsleder for Ejendomsadministration og Risiko. Leder af Erhverv, Søren Korsholm på tlf.: vedrørende stillingen som afdelingsleder for Landbrug og Miljø Under samtalerunderne, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der kun i begrænset omfang være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med henholdsvis Kristine Klæbel og Søren Korsholm for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. På kan findes yderligere relevante oplysninger om kommunen. 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og evt. 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har ansættelseskompetencen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste op til 3 ansøgere pr. stilling: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. En personprofil test rapport Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. Der må forventes indhentet 2-3 referencer efter nærmere aftale inden endelig tilbud om stillingen. 10. Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem Emply. Hvis man ønsker at søge flere stillinger, skal der uploades en ansøgning med bilag for hver stilling. Ansøgningen sendes via rekrutteringssystemet, så den er modtaget senest den 23. august 2015 kl. Den 27. august træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

8 1. samtalerunde til alle stillinger afvikles med op til 5 ansøgere pr. stilling den 31. august i tidsrummet klokken på Mellemvang nr. 7 i Holbæk. 2. samtalerunde afvikles den 8. september med op til 3 ansøgere pr. stilling - ligeledes på Mellemvang nr. 7 i Holbæk. De ansøgere som går videre til 2. runde vil skulle tage en netbaseret personprofiltest dagen efter 1. samtale. Der gennemføres en feedback samtale på 45 minutter den 8. september forud for 2. samtale. Feedbacksamtalen afvikles af ekstern konsulent, der før jobsamtalen (2. samtale) giver ansættelsesudvalget et kort resume. Rapporten fra testen er tilgængelig for ansættelsesudvalget i rekrutteringsfasen. Ansøgere til stillingen skal i deres ansøgning angive den adresse man ønskes kontaktet på i processen - herunder også skal have tilsendt link til testen på.

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere