Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør"

Transkript

1 Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør skal håndtere. Erfaringen viser, at har man opbygget en god arbejdsrelation, så løses udfordringerne som regel bedre, end hvis man ikke har gjort sig tanker om samarbejdet. Guiden giver: gode råd om opstart af samarbejdet eksempler på samarbejdsaftaler/kontrakter forslag til forskellige måder at honorere de frivillige instruktørers arbejde eksempler på gode ideer til at opbygge et godt samarbejde instruktørerne imellem viden om procedure for vejledning, godkendelse og revurdering af instruktører viden om muligheder for kompetenceudvikling af instruktører. Guiden henvender sig til koordinatorer af programmerne Lær at tackle og er oprindeligt udviklet i samarbejde med koordinatorer fra Skanderborg, Silkeborg og Frederiksberg Kommune samt instruktører fra Frederiksberg Kommune. Guiden kan være en hjælp uanset hvilke Lær at tacklekurser, brugerorganisationen udbyder. Rekruttering af frivillige instruktører Lær at tackle-kurserne er baseret på ligemandsprincippet. Instruktørerne fungerer som rollemodeller og har selv haft langvarig sygdom inde på livet enten som sygdomsramte eller som tæt pårørende til andre mennesker med en langvarig lidelse. Instruktører rekrutteres enten fra et grundkursus eller andre steder, fx: Patientforeninger, frivilligcentre, sundhedscentre eller i ens egen organisation. Nogle brugerorganisationer har held med at søge efter frivillige via opslag i lokalavisen, opslag på på facebooksiden for Lær at tackle eller andre steder. Andre har held med at ansætte en medarbejder på særlige vilkår til opgaven. Fordelene ved at rekruttere instruktører fra et grundkursus er, at instruktørerne har prøvet kurset på egen krop og ved, at det virker for dem. Derfor kan det være en god idé, at brugerorganisationen foreslår borgere, der er interesseret i at blive instruktører, at de gennemfører grundkurset i brugerorganisationen og derefter bekræfter sin interesse i at blive instruktører. På den måde er man sikker på, at aspiranten har en god fornemmelse af, hvad opgaven går ud på.brugerorganisationen bør altid tale med sine nuværende instruktører, inden en kursist fra et grundkursusforløb tilbydes instruktøruddannelsen. Instruktørerne har været sammen med vedkommende gennem et kursusforløb og kan bedre vurdere, om vedkommende har det, der skal til for at blive en god instruktør. Hvis der har været vejledning på kurset, kan man også spørge vejlederen, om han/hun skønner, at nogle af kursisterne på holdet er egnede som kommende instruktører. Hvis brugerorganisationen ikke rekrutterer sine instruktører fra grundkurset, er det af endnu større vigtighed, at man sikrer sig, at borgeren ved hvad han/hun går ind til. Følgende kriterier kan støtte koordinatoren i vurderingen af mulige instruktører: har langvarig sygdom inde på livet og oplever begrænsninger i hverdagen som følge af dette har lyst til at blive frivillige instruktører er positive rollemodeller og gode selvhjælpere 1

2 har gode kommunikative færdigheder har et afklaret forhold til egen sygdom er rummelige overfor andre mennesker og kan sætte sig selv i baggrunden ønsker at følge konceptet er selvstændige og ansvarsbevidste er indstillet på at medvirke til kvalitetssikring af kurset er indstillet på at deltage i vejledning og netværksmøder Læs også Vejledning til rekruttering af instruktører på her (link: Husk at informere grundigt om kurset giv eventuelt en artikel som orientering samt folderen til instruktører. På finder du artikler her og foldere her. Offentlig ydelse og frivilligt arbejde Uanset om borgeren har været på grundkursus eller ej, så er det er god idé at tjekke op på, om borgeren modtager en offentlig ydelse. Der kan nemlig være tilfælde, hvor borgerens mulighed for at arbejde frivilligt begrænses, fordi det har indflydelse på borgerens ret til ydelsen. Kontakt det lokale jobcenter for mere information om dette og find også info på hjemmesiden her. Opstart af samarbejde med frivillige instruktører Når en brugerorganisation beslutter sig for at tilbyde en borger instruktøruddannelsen, er det vigtigt, at instruktøraspiranten og koordinatoren holder et afklaringsmøde inden instruktørkurset. Her bør man afklare, hvilke forventninger man har til hinanden. Det er både aspirantens forventninger og situation der bør afklares, men i høj grad også brugerorganisationens forventninger til aspirantens indsats. Afklaringsmødet kan i de fleste tilfælde styrke samarbejdet og forebygge misforståelser i samarbejdet fremover. Det kan være en god ide at bede instruktøraspiranten lave en ansøgning til brugerorganisationen, hvor aspiranten begrunder, hvorfor han/hun gerne vil være instruktør. Hvis en aspirant gerne vil lave en ansøgning, er vedkommende ofte meget interesseret. Samtidig får man en fornemmelse af, hvad der motiverer instruktøraspiranten. Dette kan være en fordel i arbejdet med at fastholde vedkommende på sigt. Ideer til emner, der er vigtige at afklare: Dato for hvornår aspiranten skal afholde sit første kursus, således at aspiranten kan se en rød tråd i sit arbejde for brugerorganisationen. Særlige omstændigheder ved vedkommendes kroniske sygdom, der kan have betydning for, hvordan kurserne kan afholdes. Kan vedkommende fx bruge flip-over eller skal der findes andre løsninger? Betyder den kronisk sygdom, at vedkommende ikke selv kan flytte borde og stole? Er der tidspunkter på dagen, hvor vedkommende fx har mange smerter og derfor ikke kan undervise? Hvilke forventninger har koordinatoren? Hvor mange kurser om året forventer instruktøraspiranten at kunne afholde? Hvilke medinstruktører kan aspiranten forvente at skulle undervise med? Hvilke forventninger har parterne til hinanden angående efterfølgende kompetenceudvikling? 2

3 Hvordan samles der op efter et kursusforløb? Hvilken rolle og opgaver har koordinatoren? Hvilken rolle og opgaver har instruktøren? Hvor ofte skal man mødes? Hvilken rolle har koordinator og instruktør i forhold til samarbejdet mellem de to instruktører? Hvad gør man hvis? På afklaringsmødet er det også en god ide at tale om samarbejdet mellem instruktørerne og komme med forslag til, hvordan man kan styrke det gode samarbejde og forebygge, at der opstår vanskeligheder i samarbejdet. Det kan være en god idé, at de to instruktører laver nogle aftaler om deres samarbejde, for at understøtte et positivt og konstruktivt forløb. Man kan bruge Guide til det gode samarbejde mellem instruktører som inspiration til at skabe et godt forløb med sin makker. Samarbejdsaftale mellem instruktør og brugerorganisation Det kan virke meget formelt og unødvendigt at udfylde en samarbejdsaftale både set fra brugerorganisationens og den frivilliges side. Men man opnår mange fordele ved at lave en aftale på denne måde. En samarbejdsaftale sikrer, at der er klare retningslinjer for samarbejdet. Mange instruktører har den tilgang, at når man tilbyder gratis arbejdskraft, så kan man også forvente forskellige ting af brugerorganisationen. Hvis det ikke bliver afklaret præcis, hvad man kan forvente af brugerorganisationen, kan det være kimen til frustration og vanskeligt samarbejde. Omvendt kan en brugerorganisation have forventninger til en instruktør, som også bør være klare for den enkelte instruktør. Det er vigtigt at huske, at der er lige så mange forventninger til og fra frivillige instruktører, som der er i en relation, hvor den ene part modtager løn af den anden. At blive enige om vilkårene for indsatsen er grobund for et godt samarbejde for begge parter. En samarbejdskontrakt er naturligvis ikke juridisk bindende, selvom den frivillige underskriver den. Men det forpligter alligevel. Derudover kan en kontrakt fx: Præcisere opgaven Afklare arbejdsforhold mellem den frivillige og brugerorganisationen Fastholde gensidige rettigheder og pligter (tavshedspligt m.m.) Gøre rede for praktiske forhold omkring telefon, transportgodtgørelse, forsikringsforhold m.m. Fastsætte muligheder for honorar Fastsætte muligheder for kompetenceudvikling. Der er udviklet en skabelon til en samarbejdsaftale, man kan tage udgangspunkt i. Den findes bagerst i dette hæfte. Samarbejdsaftale mellem instruktørerne Man kan også lave en samarbejdsaftale instruktørerne imellem. Her vil fokus naturligt være omkring måden, man underviser sammen på, hvordan man støtter hinanden i at undervise, og hvilke aftaler man har om, hvordan man løser uenigheder. Nogle instruktører vil sikkert mene, at det ikke er nødvendigt ligefrem at lave en kontrakt. Det skal man selvfølgelig respektere, men det er vigtigt, at de overvejer, hvad de gør hvis de havner i en situation, hvor de ikke er enige. Det er en god idé at opfordre instruktørerne til at læse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører, som findes her. Bagerst i både Guide til det gode samarbejde mellem instruktører samt 3

4 i denne guide findes en skabelon til samarbejdsaftale mellem instruktører, som der kan tages udgangspunkt i. Aftalen kan udformes, så den skal underskrives eller danne grundlag for en diskussion omkring samarbejdet mellem de to instruktører. Diskussionen kan eventuelt tages på afklaringsmødet. Honorar/aflønning af instruktører Lær at tackle-kurserne er baseret på, at frivillige med langvarig sygdom/symptomer underviser andre med langvarig sygdom/symptomer. Selve frivillighedsaspektet er en væsentlig dimension i programmets metode og organisering, hvilket uddybes i det følgende. Frivillige som rollemodeller Rollemodelfunktionen er én af kursets metoder til at øge deltagernes mestringsforventning 1, det vil sige tro på at man kan gennemføre en bestemt adfærd og opnå et bestemt mål. Øget mestringsforventning er et af kursets essentielle formål, der spiller en afgørende rolle for, at deltagerne lærer at blive gode selvhjælpere. På første modul fortæller instruktørerne, at Vi har uddannet os til instruktører, fordi vi personligt har gode erfaringer med kurset og gerne vil bringe dem videre. Netop denne motivation er væsentlig for, at instruktørerne kan være gode rollemodeller. Når de selv har oplevet kurset og redskaberne som positive for deres egen situation kan de videregive denne oplevelse på en måde, så de bliver positive rollemodeller for deltagerne. Hvis instruktørerne lønnes, kan dette i sig selv være en motivation for at undervise. Dette kan betyde, at disse instruktører ikke på samme måde kan agere rollemodeller som frivillige instruktører. Det at lønne instruktører kan altså have negativ betydning for de gruppeprocesser, som kurset sætter i gang og dermed føre til et dårligere resultat for deltagerne. Forskning bekræfter, at de frivillige instruktørers motivation for at undervise knytter sig til, at de kan gøre en forskel for andre og dermed føler sig værdifulde (Barlow et al ). Samtidig er der indikationer i forskningen på, at frivillige instruktører forbedrer deres egen mestringsforventning og sundhed gennem undervisningen (Hainsworth and Barlow ). Frivillig på tværs af brugerorganisationer Instruktørerne mødes ofte på tværs af brugerorganisationer, og nogle underviser også på sigt i flere forskellige organisationer. I Danmark har vi konkrete erfaringer med, at hvis nogle instruktører får løn og andre ikke, kan der let opstå en situation, hvor instruktører, der ikke får løn, oplever at blive dårligt behandlet. Dette kan bevirke, at en instruktør vælger at trække sig som instruktør eller vælge at undervise for andre brugerorganisationer. Når man som brugerorganisation vælger at betale sine instruktører, kan det derfor også have konsekvenser for andre brugerorganisationer. 1 Mestringsforventning er en dansk oversættelse af begrebet self-efficacy, som definers således: Percieved self-efficacy refers to beliefs in one s capabilities to organize and execure the courses of action requires to produce given attainments (Bandura A, 1997: Self-efficacy The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman) 2 Barlow et al, Hainsworth and Barlow,

5 Andre former for honorar Komiteen for Sundhedsoplysning vil anbefale brugerorganisationerne at arbejde ud fra en bredere forståelse af, hvad honorering af de frivillige instruktører kan indebære. Mange brugerorganisationer vælger at give instruktørerne et gavekort for deres indsats. Dette er selvfølgelig en fin mulighed, men det er vigtigt at huske, at pengene jo ikke kan stå mål med indsatsen, hvis man tæller i timer, og at honoreringen mest af alt handler om at vise instruktøren, at vedkommende er værdsat for sit arbejde. Der er således andre måder at påskønne instruktørernes arbejde på: Forskellige kompetenceudviklingstilbud som fx netværksmøder, instruktørdage og genopfriskningskurser. Her kan de arbejde videre med opgaven som instruktører, møde kollegaer og udveksle erfaringer. En middag eller julefrokost som afslutning på kursusåret. Foredrag i brugerorganisationen eller andre arrangementer der findes relevante. På den måde sikrer brugerorganisationen også, at instruktørerne er godt orienterede om tilbud til borgerne. Disse tilbud kan efterfølgende videreformidles til kursisterne. Nogle steder er der gjort gode erfaringer med at give/sende blomster til en instruktør, når vedkommende godkendes efter 3. vejledning. Kvalitetssikring og kompetenceudvikling af instruktører Proceduren for vejledning, godkendelse og revurdering af instruktører er således: Efter instruktøruddannelsen og 3 vejledningsgange vurderes det, om instruktøren kan godkendes og dermed fortsætte med at afholde grundkurser for brugerorganisationen. Som udgangspunkt skal instruktøren derefter afholde mindst 2 grundkurser om året for at kunne opretholde sin certificering. En godkendelse gælder 2 år, hvorefter instruktøren skal revurderes og godkendes på ny, for at kunne fortsætte som frivillig instruktør. Som hjælp til instruktør og vejleder får instruktøren på instruktøruddannelsen udleveret Instruktørens logbog. Logbogen er vejlederens udgangspunkt for vejledningen og i den noteres vejlederens feedback og der formuleres opgaver, som instruktøren skal arbejde på. I logbogen kan man læse mere om de nye procedurer omkring godkendelse. Procedurerne er udviklet, til at støtte instruktøren i at vedligeholde niveauet i undervisningen over tid. På kan man læse om, hvordan vejledningen foregår her. Brugerorganisationen skal løbende være opmærksom på, hvordan det går på kurserne, og om instruktørerne har behov for ekstra feedback på deres undervisning. Koordinatoren kan evt. overvære undervisningen og give feedback, hvis instruktørerne har behov for det. Det er også altid en mulighed, at koordinatoren bestiller en ekstra vejledning til de godkendte instruktører som en del af den fortløbende kompetenceudvikling eller, hvis koordinatoren er usikker på instruktørernes faglige niveau. Instruktørerne kan tilbydes et metodekursus, hvis de har brug for eller lyst til at blive opdateret ift. kursets centrale metoder og processer. Læs mere om kurset her. Instruktørerne indbydes til at deltage i både regionale og/eller tværkommunale netværksmøder i foråret og Den nationale instruktørsamling i efteråret. Fokus på de forskellige arrangementer er, at kunne gå mere i dybden med nogle af de udfordringer instruktørerne møder på kurserne. 5

6 Afslutning af samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Alle gode samarbejdsrelationer har en ende, også relationen mellem instruktør og brugerorganisation. Hvis relationen ophører, fordi instruktøren ikke kan godkendes, er det vigtigt, at brugerorganisationen er sit ansvar bevidst og samler op på forløbet sammen med instruktøren. Som frivillig kan det opleves som et stort nederlag, hvis man ikke kan godkendes. Der kan være mange årsager til, at en instruktør ikke kan godkendes, men han/hun kan sagtens være kompetent og nyttig i andre sammenhænge. Det kan være i forbindelse med rekruttering til grundkurserne, men der kan også være andre kommunale tilbud, hvor man benytter frivillige. Det kan være, at den frivillige kan løfte disse opgaver i stedet for at være instruktør. En anden mulighed er, at vedkommende kan arbejde frivilligt i en patientforening eller et frivilligcenter med relevante opgaver. Det kan være en god ide at drøfte mulighederne med instruktøren, da det at se fremad på andre muligheder kan hjælpe i den situation, hvor man let kan komme til at føle sig kasseret. Hvis samarbejdet ophører på grund af sygdomsforværring hos instruktøren, er det vigtigt at brugerorganisationen støtter op om instruktørens beslutning og hører, om der er noget, man kan være behjælpelig med. Fx orientere om tilbud i brugerorganisationen der kan være relevante for den frivillige, etc. Vigtigst af alt er det, at den frivillige instruktør ikke føler sig kasseret og derfor får en unødvendig psykisk nedtur, men derimod stopper samarbejdet med blik for de muligheder der er for at kunne lave frivilligt arbejde. Hvis ophøret sker, fordi instruktøren har mistet interessen for at afholde grundkurser, kan det være en god ide at høre, om der er andre funktioner inden for projektet, instruktøren kunne tænke sig at deltage i. Fx vedrørende rekruttering, indtastning af evalueringsskemaer, ophængning af plakater på centrale steder, etc. 6

7 Skemaer til kopiering FORSLAG TIL DAGSORDEN på afklaringsmøde mellem en frivillig instruktøraspirant og brugerorganisation. 1. Baggrund for den frivillige instruktørs ønske om at afholde grundkurser 2. Brugerorganisationens forventninger til instruktøren 3. Den frivillige instruktørs forventninger til brugerorganisationen 4. Aftale om procedure ved utilfredshed eller uenighed mellem instruktør og brugerorganisation 5. Udfærdigelse af tidsplan for instruktørens engagement (instruktørkursusdatoer, dato for 1. grundkursusforløb, evalueringsmøde) 6. Evt. underskrivelse af samarbejdsaftale 7. Eventuelt 7

8 SAMARBEJDSAFTALE mellem brugerorganisation og instruktør Brugerorganisation: og Instruktør Adresse Adresse Tlf. Tlf. Mailadresse Mailadresse (herefter kaldet brugerorganisatioenen) (herefter kaldet instruktøren) Denne aftale er indgået mellem den frivillige instruktør og brugerorganisationen for at sikre det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde. Aftalen er ikke juridisk forpligtende. 1 Brugerorganisationens forpligtelser 1.1 Brugerorganisationen tilbyder instruktøren instruktøruddannelse og efterfølgende 3 vejledninger på de 2 første afholdte grundkursusforløb med henblik på godkendelse. 1.2 Brugerorganisationen forpligter sig til, såfremt det er muligt, at tilbyde instruktøren at afholde 2 kurser årligt. 1.3 Brugerorganisationen tilbyder instruktøren fortsat vejledning og revurdering hver 2. år, som det er foreskrevet i Instruktørens logbog. 1.4 Brugerorganisationen har tavshedspligt i forhold til alle aftaler, der er indgået med instruktøren. 1.5 Brugerorganisationen forpligter sig til at afholde grundkurserne i egnede kursuslokaler og i samarbejde med instruktøren finde de løsninger, der skaber de bedste rammer for at gennemføre grundkursusforløbene, herunder forplejning til kursister, aftale om oprydning efter kursusafholdelse, klargøring af lokale, m.m. 1.6 Brugerorganisationen forpligter sig til at inddrage instruktøren i rekrutteringen af kursister, såfremt der er tvivlsspørgsmål om en mulig kursist. 1.7 Brugerorganisationen forpligter sig til at afholde instruktørens udgifter i forbindelse med sit engagement som frivillig, ulønnet instruktør på Lær at tackle, herunder transportudgifter, materialeudgifter, telefonudgifter, m.m. 1.8 Brugerorganisationen forpligter sig til at tilbyde instruktøren relevante former for kompetenceudviklingstilbud m.m., uden at instruktøren har udgifter forbundet derved. 2 Instruktørens forpligtelser 2.1 Instruktøren forpligter sig til at gennemføre instruktøruddannelsen og modtage 3 vejledninger på de 2 første afholdte grundkursusforløb. 8

9 2.2 Instruktøren forpligter sig til, såfremt det er muligt, at afholde minimum to kurser årligt for Brugerorganisationen. 2.3 Instruktøren forpligter sig til at modtage vejledning og revurdering hvert 2. år, som det er beskrevet i instruktørens logbog. 2.4 Instruktøren forpligter sig til at afslutte alle opstartede kursusforløb. Dette gælder dog ikke ved akut opstået sygdom eller forværring af sygdom. 2.5 Instruktøren forpligter sig til at arbejde for et positivt og konstruktivt samarbejde med brugerorganisation og medinstruktør. 2.6 Såfremt instruktøren er utilfreds med forhold omkring kursusafholdelse, så forpligter instruktøren sig til umiddelbart at orienterer brugerorganisationens koordinator herom. 2.7 Instruktøren forpligter sig til at følge instruktørmanualen nøje og derudover efter bedste evne at leve op til retningslinjerne fra instruktørmanualen. 2.8 Instruktøren forpligter sig til, såfremt det er muligt, at deltage i alle kompetenceudviklingstilbud, instruktøren i samarbejde med brugerorganisationen finder relevante. 3 Gensidige forpligtelser 3.1 Instruktøren har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger instruktøren, modtager i sin rolle som instruktør. 3.2 Brugerorganisationen og instruktøren forpligter sig til, efter hvert gennemført grundkursusforløb, at gennemgå og diskutere evalueringen af grundkurset, med henblik på hele tiden at forbedre kvaliteten af grundkursusforløbene. 3.3 Brugerorganisationen og instruktøren forpligter sig til at aftale eventuel honorering af instruktørens indsats, inden afholdelse af 1. grundkursusforløb. 4 Aftalens ophør 4.1 Brugerorganisationen og instruktøren forpligter sig til at varsle ophør af samarbejdet i god tid, dog undtagen stk Såfremt instruktøren findes ikke egnet i løbet af certificeringsprocessen, forpligter brugerorganisationen sig til at afholde et afsluttende møde, hvor der bliver samlet op på de oplevelser og indtryk instruktøren har haft i forløbet. Jeg erklærer ved min underskrift, at jeg vil efterstræbe at følge de ovennævnte elementer i samarbejdsaftalen. 9

10 Dato og underskrift Koordinator i brugerorganisationen Dato og underskrift Frivillig instruktør 10

11 SAMARBEJDSAFTALE mellem instruktører Samarbejdsaftale mellem de frivillige instruktører for Lær at tackle i (kommune eller anden brugerorganisation) Instruktør og Instruktør Adresse Adresse Tlf. Tlf. Mailadresse Mailadresse Denne kontrakt er indgået mellem den frivillige instruktør og kommunen for at sikre det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde og et godt kursusforløb. Kontrakten er ikke juridisk forpligtende. 1 Forberedelsesfasen 1.1 Vi forpligter os til, hver især og sammen, at planlægge og forberede os, således at vi kan gennemføre grundkursusforløbet på bedste facon. 2 Kursusafholdelse 2.1 Vi forpligter os til, at lave aftaler for, hvordan vi positivt støtter hinanden i at gennemføre grundkursusforløbet bedst muligt. 2.2 Vi forpligter os til at give hinanden konstruktiv feedback på vores indsats, efter hvert afsluttet modul. Har der været svære situationer på modulet, søger vi sammen at finde gode løsninger på problemstillingerne. Fx ved samme at arbejde med problemløsning. 2.3 Er den ene eller begge instruktører i et godkendelsesforløb, forpligter vi os til at deltage i vejledningen. 3 Samarbejde 3.1 Vi forpligter os til, hver især, at arbejde for at vores samarbejde fungerer bedst muligt. 3.2 Såfremt samarbejdet ikke fungerer optimalt, forpligter vi os til at inddrage brugerorganisationens koordinator hurtigst muligt, så koordinator kan hjælpe med at opbygge et godt samarbejde. 4 Evaluering 4.1 Vi forpligter os til at sikre, at kursisterne evaluerer kurset efter sidste modul 11

12 4.2 Vi forpligter os til, i samarbejde med koordinatoren, at gennemgå og diskutere evalueringen, med henblik på at sikre kvaliteten af grundkursusforløbene. Jeg erklærer ved min underskrift, at jeg vil efterstræbe at følge de ovennævnte elementer i samarbejdsaftalen. Dato og underskrift Instruktør XX Dato og underskrift Instruktør YY 12

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

lær at leve med kronisk sygdom

lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Når du vil søge som ledig

Når du vil søge som ledig KORT & DOKUMENTAR FILMSKOLEN Når du vil søge som ledig FØR DU HENVENDER DIG TIL JOBCENTRET OM AT FÅ BEVILLIGET KURSUS Alene din sagsbehandler i Jobcentret kan bevillige kursus/uddannelse på Kort & Dokumentar

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Nyborg d. 2. september 2013 Journ.nr. 13-156u/lj Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Skole/SFO Årupskolen Adresse Møllebakken 31 5560 Aarup Skolesportsleder Hver skole har en skolesportsleder (en lærer/sfo-pædagog),

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

PDCA-spil - BESKRIVELSE

PDCA-spil - BESKRIVELSE PDCA-spil - BESKRIVELSE ACT PLAN CHECK DO PDCA-spil - Materiale Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Udkast Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038144-0071 TBR/HAI 25. juni 2012 Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Holst, Advokater Hans Broges

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere