PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration."

Transkript

1 ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby

2 SELSKABS- OG EJENDOMSADMINISTRATION EJENDOMSSELSKABER DATEA tilbyder selskabs- og ejendomsadministration for kommandit- og andre former for selskaber, der ejerdanske eller udenlandske ejendomme. DATEA har en bred flerårig erfaring med K/S er og tilbyder samlet selskabsadministration eller skræddersyedeløsninger med regnskabsudarbejdelse og rapportering samt ejendomsadministration for danske ejendomme. SELSKABSADMINISTRATION DATEA tilbyder at forestå den samlede selskabsadministration. Vi varetager selskabets daglige ledelse såvel i forhold til bestyrelse og investorer som offentlige myndigheder. Det betyder bl.a. at vi sørger for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Og forestår sparring om bl.a. skatte-, finansieringsrådgivning og ejendomsudvikling. RAPPORTERING Vi rapporterer med faste intervaller, så I hele tiden kan holde jer ajour med jeres investering, uden at I skal koncentrere jer om den daglige drift. Vi tilpasser rapporteringen til jeres ønsker med hensyn til hyppighed, omfang og formkrav og leverer rapporteringen på papir, digitalt eller web. Vi udarbejder årsrapporter, halvårsrapporteringer samt likviditetsopfølgninger og -budgetter på de enkelte ejendomme. Vi leverer bilagsmateriale og specifikationer i en sådan form at opgaven lettes for revisor. INDIVIDUELLE ADMINISTRATIONSLØSNINGER Hos DATEA kan I få de administrative ydelser I ønsker. Grundlæggende tilbyder vi huslejeadministration og bogholderi, som I kan supplere med andre af DATEAs specialydelser, for eksempel: Ejendomsinspektørordning, der omfatter bygningsdrift og vedligeholdelse, tilsyn med viceværter, håndværkere, varmeanlæg mv. Kort sagt sikrer ejendomsinspektøren en problemfri drift af ejendommen Udarbejdelse af tilstandsvurderinger Projekt- og byggestyring, når ejendommen skal have nyt tag, renoveret facade eller udført andre størrebygge- eller indretningsopgaver Løn- og personaleadministration Udlejning af erhvervslejemål Juridisk bistand i forbindelse med inkasso og huslejenævnssager, udarbejdelse af lejekontrakter og køb/salg af ejendomme LANDE DATEA har varetaget selskabsadministration for selskaber med ejendomme i; England, Tyskland, Sverige, Holland, Finland og Danmark. I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til ejere af investeringsejendomme samt andels- og ejerforeninger. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer løsninger, der understøtter vore kunders forretning. Læs meget mere på datea.dk

3 FORDELE VED OUTSOURCING En samlet administration af selskab og ejendom Besparelse ved at samle alle ydelser et sted Adgang til vedligeholdelses- og driftskoncept, erhvervsudlejning, projekt- og byggestyring og juridisk bistand. On-line service, der giver fuldt indblik i selskabets økonomi, lejere, serviceaftaler, officielle og juridiske dokumenter og fremsendt rapportering. OPGAVER DATEA KAN BISTÅR MED SELSKABSADMINISTRATION Udarbejdelse af selskabsbudget Likviditetsopfølgning Skatterådgivning Afholdelse af bestyrelsesmøder/generalforsamlinger Udsende forskudstal Udarbejdelse af selskabsberetninger Rekvirere finansieringsoplæg Udarbejdelse af officiel årsrapport Halvårsrapportering Likviditetsopfølgning Værdiansættelse af ejendomme Opgørelse af skattemæssige afskrivninger Opgørelse af skattemæssig avance og genvundne afskrivninger Udarbejdelse af udkast til skattebilag og vejledn. Opgørelse af momsreguleringsforpligtelse Bogføring af selskabsposteringer Dokumentation og specifikation til revisor Udsendelse af materiale til investorer EJENDOMSADMINISTRATION Husleje Ejendoms- og lejerkartotek Opkrævning og indbetalingsregistrering Rykning og oversendelse til inkasso Administration af afdragsordn. og frivillige forlig Varsling af huslejereguleringer Behandling af lejeres opsigelse og fraflytning Behandling af lejerhenvendelser Fremleje, bytte og overtagelse af lejemål Husordenssager BOGHOLDERI Bogføring Arkivering Betaling af udgifter Opgørelse og afregning af moms Afregning af vand-, varme- og fællesregnskaber DRIFT OG TEKNIK Tegning og ajourføring af serviceaftaler Behandling af lejerhenvendelser Forsikring/ekspedition af forsikringssager Akutte og mindre reparationsarbejder Vedligeholdelsesarbejder Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter Kontakt til offentlige myndigheder m.v. Tilstandsvurderinger ØVRIGE YDELSER Løn- og personaleadministration Bestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer Årsopgørelser og indberetninger Arbejdsskadeforsikring, ferie og sygdom Ansættelseskontrakter og lønregulering UDLEJNING AF LEDIGE LEJEMÅL Genudlejning Nyudlejning Genforhandling af lejekontrakt PROJEKT OG BYGGESTYRING Skitseforslag Projektering Byggestyring Indretning af lejemål INTERESSERET... Hvis du vil høre mere om, fordelene DATEA kan give dig, så kontakt: Afdelingsdirektør Kenneth Bisgaard Direkte telefon DATEA Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby datea.dk

4 VÆRDIANSÆTTELSE AF EJENDOMME FÅ EN VURDERING BASERET PÅ 10 ÅRS DRIFT FREM I TIDEN En god og veldokumenteret værdiansættelse af din investeringsejendom sikrer dig stabilitet i regnskabet og tillid fra omverdenen. Du får markedets bedste skøn over værdien af din ejendom og dermed evnen til løbende at følge afkastet af din investering samt en vurdering af risikoen. Du får samtidig et overblik over de forhold der bærer værdien af din ejendom både, hvordan de påvirker værdien nu, men også hvordan den skønsmæssige udvikling i disse forhold påvirker ejendomsværdien. Vi tilbyder et unikt værktøj, der gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger og skabe mest værdi på ejendomme pr. investeret krone. Uanset om du ejer én eller flere ejendomme vil vores værdiansættelsesværktøj øge din indsigt i de væsentlige forhold på ejendommen og i din porteføljen. som har mange års erfaring med investeringsejendomme overalt i Danmark, og som derfor kender til markedets aktuelle værdier og afkast uanset hvor din ejendom ligger. BÅDE FOR STORE OG SMÅ INVESTORER Du kan få en værdiansættelse for en enkelt ejendom eller for en hel portefølje. Vi sparrer med dig og tager din viden og dine holdninger med i vores beregninger. DIT EGET EKSPERTHOLD PÅ SIDELINJEN I et vanskeligt marked med lav omsætning kan det være svært selv at værdiansætte sine ejendomme. Når du bruger DATEA får du adgang til et hold af eksperter, I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til ejere af investeringsejendomme samt andels- og ejerforeninger. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer løsninger, der understøtter vore kunders forretning. Læs meget mere på datea.dk

5 DET FÅR DU MED EN VÆRDIANSÆTTELSE FRA DATEA Når vi værdiansætter din ejendom bruger vi både de data, vi har om ejendommen, vores erfaringer fra tilsvarende ejendomme og din viden om og holdninger til ejendommen. I værdiansættelsen kan du se et cash flow på op til ti år frem i tiden. Her indgår: Lejeindtægter og andre indtægter. Bruttoleje. Driftsudgifter. Skatter og afgifter. Ejendommens andel af varme/fællesudgifter. Administration. Vedligeholdelse. Indretningsudgifter og investeringer m.m. FORUDSÆTNINGER På hver enkelt ejendom opstiller vi sammen forudsætningerne for værdiansættelsen. Det kan være: Afkastkrav. Vedligeholdelse pr. m 2. Indretningsudgifter. Markedsleje m.v. SÅDAN FÅR DU EN VÆRDIANSÆTTELSE For at få en værdiansættelse af din ejendom, skal den være administreret af DATEA. Du vælger selv, hvor ofte du ønsker en ny beregning, og du har altid adgang til den online. Tallene giver et samlet cash flow, som vi omregner til nutidskroner. Tallet lægger vi sammen med den værdi, som ejendommen har efter de ti år også omregnet til nutidskroner. På den måde får vi et præcist billede af ejendommens samlede afkast for perioden og kan derfor beregne en præcis værdi. VURDERER OGSÅ RISICI I værdiansættelsen er det afgørende, at vi tager højde for eventuelle risici. Vi ser blandt andet på: Kontraktlængde. Faktisk leje i forhold til markedsværdien. Genudlejningsrisiko og restværdi. Indretningsudgifter. Deposita og forudbetalt leje. Udskudt vedligeholdelse m.m. INTERESSERET... Hvis du vil høre mere om, fordelene DATEA kan give dig, så kontakt: Afdelingsdirektør Kenneth Bisgaard Direkte telefon DATEA Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby datea.dk

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Velkommen til Boligexperten Administration A/S

Velkommen til Boligexperten Administration A/S Jubilæum 1990-2015 Velkommen til Boligexperten Administration A/S BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og har kontor i København. I dag er vi Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007 AdministratorGruppen A/S Axeltorv 6 Telefon 5575 1616 4700 Næstved Telefax 5574 1749 www.administratorgruppen.dk Antal ansatte: 27 Direktør Henrik Rosenkilde Direkte telefon: 5574 0770 E-mail: hr@administratorgruppen.dk

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Rapportering til banker Månedlig rapportering fra eje

af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Rapportering til banker Månedlig rapportering fra eje bets ledelse Opkrævning af investorindbetalinger Administration af udlodninger Optimering af ejendommen Op bets kommercielle drift Juridisk ekspertise inden for selskabets kommercielle drift Styring af

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere