NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009"

Transkript

1 NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf fax Ansvarshavende redaktør Marianne Bjørnshauge

2 Nyt om kollektiv arbejdsret Indhold Arbejdsretten...3 Afsagte domme... 3 Lokalaftale, der fraveg overenskomsts arbejdstidsregler, var ikke gyldigt indgået, hvorfor nogle af virksomhedens udenlandske medarbejdere havde krav på overtidsbetaling... 3 Kommende hovedforhandlinger...3 De faglige voldgiftsretter...4 De almindelige domstole...8 Ikke erstatningsansvar for påstået mangelfuld vejledning... 8 Godtgørelse efter helbredsoplysningsloven og for tort i anledning af tilsidesættelse af førstnævnte lov i relation til ansøger... 9 Ansættelsesbevis skal ikke indeholde oplysning om forhold, der ikke er gældende...10 Ikke overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse...11 Tidligere ansatte ikke erstatningsansvarlig for brug af arbejdsgiverens paradigmer...11 Kvindelig kundekonsulent aflønnet i strid med ligelønsloven...12 Elev havde ret til ferie med løn...13 Fodboldklubber og spillere skal anvende DBUs standardspillerkontrakt...13 Arbejdsgiver kunne ikke kræve udgifter til konsulentbistand og annoncering erstattet af en funktionær, som uberettiget havde undladt at tiltræde stillingen...14 Sag om fortolkning af kollektiv overenskomst kunne behandles af de almindelige domstole, da lønmodtagerens faglige organisation ikke ønskede at iværksætte fagretlige behandling...15 Fratrådte bankfunktionærer havde ret til forholdsmæssig tildeling af gratisaktier...15 Arbejdsgivers betaling af pensionsbidrag til en ansat i dennes barselsperiode blev anset for løn, således at vedkommende i indbetalingsperioden optjente ret til betalt ferie efter ferieloven...16 EF domstolen...17 Ret til erstatningsferie i sygdomstilfælde..17 Folketingets Ombudsmand...18 Ikke grundlag for irettesættelse for brug af arbejdspladsmail ved fremsættelse af privat opfordring...18 Nyt fra Beskæftigelsesministeriet...18 Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagers sygdom...18 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater...19 Laval endnu engang...19 Litteratur...21 Bøger...21 Pjecer...23 Rapport...23 Artikler...24 Søgnehelligdagsbetaling var efter FAIoverenskomstens en del af lønnen

3 Arbejdsretten December 2009 Afgørelserne kan ses på Afsagte domme Dom af 19. november 2009 (A ) 3F mod DA for DI for Vest Fiber ApS LO for Lokalaftale, der fraveg overenskomsts arbejdstidsregler, var ikke gyldigt indgået, hvorfor nogle af virksomhedens udenlandske medarbejdere havde krav på overtidsbetaling I efteråret 2007 forhandlede virksomheden V og en 3F afdeling om indgåelse af en lokalaftale mellem de to parter. Aftalen skulle give V s litauiske medarbejdere varierende ugentlige arbejdstider. Parterne indgik ingen lokalaftale, idet de ikke kunne blive enige. Den 17. november 2007 blev der på V indgået en Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, hvorved den gældende overenskomsts arbejdstidsregler blev fraveget. Der var ikke valgt nogen tillidsrepræsentant på V; lokalaftalen blev underskrevet af en litauisk medarbejder som talsmand for medarbejderne. På vegne to af V s litauiske medarbejdere rejste 3F krav om efterbetaling for overtid og betaling af bod. 3F anførte bl.a., at lokalaftalen af 17. november 2007 ikke var gyldigt indgået. Arbejdsretten udtalte, at det klart fremgik af 1, stk. 10, i Industriens Overenskomst, at en talsrepræsentant på en virksomhed uden valgt tillidsrepræsentant, skulle være medlem af et forbund under CO industri for at kunne indgå lokalaftaler med ledelsen. Talsrepræsentanten skulle desuden have modtaget fuldmagt fra over halvdelen af de medarbejdere, der udgjorde valggrundlaget. Det var ubestridt, at den medarbejder, der indgik lokalaftalen med V, ikke opfyldte nogen af disse betingelser. Medarbejderen havde herefter ikke haft kompetence til at indgå lokalaftalen, som derfor ikke var gyldigt indgået, og der var således ikke gyldigt aftalt nogen fravigelse af overenskomstens arbejdstidsregler. 3F s medlemmer havde derfor krav på efterbetaling af differencen mellem den faktisk udbetalte løn, og hvad deres samlede løn havde udgjort, hvis overenskomsten arbejdstidsregler havde været fulgt. Arbejdsretten bestemte, at V til 3F skulle betale kr., hvori indgik det skyldige efterbetalingsbeløb på godt kr. samt en bod Dommen kan ses på Kommende hovedforhandlinger Retsmøderne er offentlige og fremgår af Afgørelserne vil samme dag kunne ses på 3

4 Nyt om kollektiv arbejdsret De faglige voldgiftsretter Arbejdsretsloven indeholder nu også en regulering af faglige voldgiftsretter, som har til formål at understrege disses domstolslignende karakter og sikre, at de opfylder alle krav til retlige instanser. Voldgiftsforhandlingerne foregår som udgangspunkt for åbne døre, og i overensstemmelse med en anbefaling fra udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter offentliggøres den fulde tekst af kendelser og tilken mv., der har dannet grundlag for degivelser forlig, løbende på I tiden siden udgivelsen af septembernumme af Nyt om Kollektiv Arbejdsret er der truffet ret følgende afgørelser: Tilkendegivelse af 12/18. august 2009 (Per Sørensen) FV F Transportgruppen mod DIO I ved DI for TA for Arriva Skandinavien A/S Afgørelse vedrørende overenskomst for skolebuskørsel (landsoverenskomsten for rutebilkørsel eller overenskomsten med Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening) Tilkendegivelse af 28. august 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Dansk Byggeri for Krøier Service ApS DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 31. august 2009 (Poul Sørensen) FV Dansk El Forbund for et medlem mod Siemens A/S Fortolkning af overenskomstbestemmelse om pensionsmæssig stilling (dækning ved kritisk sygdom) Tilkendegivelse af 1. september 2009 (Poul Sø rensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 2. september 2009 (Børge Dahl) FV Forbundet Træ Industri Byg i Danmark mod Dansk Byggeri på egne vegne og for Bach & Søndergaard I/S Fortolkning af bygningsoverenskomstens opsi (afskæring af gelsesregler jobklausuler) Tilkendegivelse af 7. september 2009 (Thomas Rørdam) FV Dansk Metal mod Tekniq Installatørernes Organisation for Promecon A/S Fortolkning af lokalaftal (udbetaling af sikkerhedsbonus for offshore beskæftigede) Tilkendegivelse af 7. september 2009 (Thomas Rørdam) FV Dansk Metal mod Tekniq Installatørernes Organisation for Promecon A/S Fortolkning af tilpasningsaftaler (opsigelsesvarsler for tillids og sikkerhedsrepræsentanter) Tilkendegivelse af 8. september 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV CO Industri for HK/Post & Kommunikation for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Post Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst med implementeret handicapdirektiv (usaglig afskedigelse) 4

5 December 2009 Tilkendegivelse af 15. september 2009 (Børge Dahl) AN (Afskedigelsesnævnet) HK/Privat for et medlem mod DI/ATD for Taxi Nord DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 16. september 2009 (Marianne Levy) FV 3F offentlig gruppe som mandatar for et medlem mod Skov og Naturstyrelsen Afgørelse (usaglig afskedigelse) Kendelse af 24. september 2009 (Mogens Kroman) FV Dansk El Forbund mod Tekniq for YIT A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten og rammeaftalen for arbejde offshore på mobile og stationære plat samt en lokalaftale (aflønning under forme afspadsering) Kendelse af 28. september 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV FOA Fag & Arbejde mod BUPL Afgørelse om grænsedragning mellem organisationer under henholdsvis LO og FTT (forhandlingsret på det pædagogiske lederområde) Tilkendegivelse af 28. september 2009 (Kaspar Linkis) FV Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Gartneri, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS A) for DanHatch A/S Fortolkning af protokollat om overenskomstfornyelse (modregning i lønstigninger til funktionærlignende ansatte) Tilkendegivelse af 29. september 2009 (Thomas Rørdam) FV Dansk Metal for et medlem mod DS Håndværk & Industri for Tørring VVS & Pejsecenter A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (opsigelse under sygdom) Tilkendegivelse af 29. september 2009 (Lene Pagter Kristensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F et medlem mod DI Overenskomst 1 ved DI (ATL) for RS Transport og Handel A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 30. september 2009 (Per Sørensen) FV Dansk Journalistforbund som mandatar for et medlem mod Danmarks Radio Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 5. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for 2 medlemmer mod DI for Coloplast A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 8. oktober 2009 (Poul Sørensen) FV 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst 1 for Tivoli A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst for kontrollører, varespilsassistenter og pengemænd (sæsonarbejderes optjening af anciennitet i relation til løn under barsel) Tilkendegivelse af 9. oktober 2009 (Jens Kristiansen) FV Dansk Metal mod DS Håndværk & Industri for BC Låseteknik A/S Afgørelse i henhold parternes overenskomst (generelle lønstigninger og opsigelsesvarsel) 5

6 Nyt om kollektiv arbejdsret Tilkendegivelse af 14. oktober 2009 (Lene Pagter Kristensen) AN (Afskedigelsesnævnet) HK Danmark for et medlem mod DI for Claus Sørensen A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 16. oktober 2009 (Per Sørensen) FV CO industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst 1 ved DI for Post Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til indu overenskomst og lokalaftale (hvilken striens anciennitetsregel) Tilkendegivelse af 19. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod DI for Cargo Service A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 19. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod DI for Cargo Service A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 19. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod DI for Cargo Service A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 21. oktober 2009 (Thomas Rørdam) FV F Privat Service, Hotel og Restauration, mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering A/S Afgørelse i henhold til DIS organisationsoverenskomsten (berettigelsen af videoovervågning) Kendelse af 27. oktober 2009 (Per Sørensen) FV F Fagligt Fælles Forbund mod HORESTA Arbejdsgiver for Scandic Hotel Hvidovre Forståelse af aftales karakter i relation til parternes overenskomst (trunk) Tilkendegivelse af 27. oktober 2009 (Per Søren sen) FV HK/Privat som mandatar for et medlem mod Dansk Funktionærforbund, Seerviceforbundet Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (usaglig afskedigelse) Kendelse af 28. oktober 2009 (Børge Dahl, Poul Sørensen og Per Sørensen) FV CO industri (CO i) for HK/Privat mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution A/S (DONG) Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst (om itrelateret arbejde udført af en række medarbej med forskellige stillingstyper er omfattet dere af 1, stk. 2, litra a) Tilkendegivelse af 28. oktober 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV HK/Privat for en række medlemmer mod DI for Århus Lufthavn A/S Afgørelse efter behandling i paritetiske nævn i henhold til løfteparagraf i landsoverenskomsten mellem HTS og HK/privat og HK Handel (misforhold) Tilkendegivelse af 29. oktober 2009 (Poul Søren sen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for 3 medlemmer mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) 6

7 December 2009 Tilkendegivelse af 30. oktober 2009 (Poul Søren sen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod Dansk Erhverv for Scandic Hotel A/S Kolding DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 2. november 2009 (Mogens Kroman) FV Dansk El Forbund for et medlem mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten (forskudttidstillæg under sygdom) Kendelse af 6. november 2009 (Jørn Andersen) FV Dansk Metal mod DIO II ved DI (SAS) for Dansk Bilglas A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst og tilpasningsaftale med HTS (valgfrihed med hensyn til pensionsord ning) Kendelse af 9.november 2009FV Mogens Kroman Klub 27 TIB for et medlem mod Forbundet Træ Industri Byg Afgørelse i henhold til parternes overenskomst ( urimelig afskedigelse) Tilkendegivelse af 10. november 2009 FV Poul Sørensen Dansk Metal for et medlem mod DIO II / DI (DSA) for Dansk Bilglas A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (uberettiget bortvisning) Tilkendegivelse af 11. november 2009 FV Lene Pagter Kristensen (18. november 2009) PROSA for et medlem mod DI overenskomst I for Scandinavian Airlines Danmark A/S Formalitetsafgørelse i relation til sag om efterbetaling af overenskomstmæssig løn (afvisning) Tilkendegivelse af 13. november 2009 FV Børge Dahl 3F Offentlig Gruppe mod KL for Københavns Kommune Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (urimelig afskedigelse og opsigelse som grund til annulering af orlov) Kendelse af 19. november 2009FV Børge Dahl Yngre Læger mod Danske Regioner for Århus Universitetshospital Skejby Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (anvendelsesområdet for reglen om 4 ugers varsling) Tilkendegivelse af 23. november 2009 AN(afskedigelsesnævnet) Poul Søgaard (26. november 2009) 3F for et medlem mod Dansk Mode & Tekstil for Hammer Tæpper A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 23. november 2009 FV Poul Sørensen 3F Fagligt Fælles Forbund mod KMD A/S Fortolkning af hensigtserklæring vedrørende gældende regler om løn og ansættelsesforhold (tiltrædelse af overenskomst) Tilkendegivelse af 24. november 2009 AN (Ledernævnet) Børge Dahl (2. december 2009) Ledernes Hovedorganisation som mandatar for et medlem mod DI Organisation for erhvervslivet som mandatar for Motorola A/S 7

8 Nyt om kollektiv arbejdsret DA/LH hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 24. november 2009 FV Poul Sørensen (9. december 2009) FOA Fag og Arbejde for et medlem mod Gentofte Kommune parternes overenskomst mv. (usaglig tjeneste og afskedigelse samt krænkelse af fritagelse ytringsfrihed) Tilkendegivelse af 1. december 2009 FV Poul Sørensen Personaleforeningen i Finansforbundet for et medlem mod Finansforbundet Afgørelse i henhold til parternes overenskomst ( usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 2. december 2009 AN (Afskedigelsesnævnet) Børge Dahl (4. december 2009) Malerforbundet i Danmark for et medlem mod Danske Malermestre for Malerfirmaet Charles Pedersen DA/LO hovedaftalen (afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven) Kendelse af 8. december 2009FV Poul Sørensen Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening for to medlemmer mod Dagbladet Børsen A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parter overenskomst (afskedigelse i strid med nes tryghedsbestemmelse) Tilkendegivelse af 8. december 2009 FV Poul Sørensen 3F Den Private Servicegruppe mod DI/Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) Afgørelse i henhold til parternes overenskomst og DA/LO aftalen om implementering af arbejdstedsdirektivet (bod indeholdende efterbetaling for overtid mv.) Tilkendegivelse af 8. december 2009 FV Poul Sørensen 3F Transportgruppen mod DI/AKT Fortolkning af parternes overenskomst (mulighed for lokal aftale af pausebestemmelser) Tilkendegivelse af 9. december 2009 FV Lene Pagter Kristensen (14. december 2009) HK/Privat for et medlem mod FOA Sønderborg Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (manglende overholdelse af forhandlingsforskrift ved afskedigelse og spørgmål om afskedigelsen var rimeligt begrundet i vedkommende forhold) De almindelige domstole Vestre Landsrets ankedom af 9. juni 2009 (2. afd. B ) Forsvarsministeriet mod HK som mandatar for et medlem Ikke erstatningsansvar for påstået mangelfuld vejledning I forbindelse påtænkt afskedigelse fra en stilling som kystudkig på grund af besparelser blev vedkommende indledningsvis orienteret om nedlæggelsen af hans stillingen og fik oplyst, at han efter reglerne i 13 i forsvarets personellov havde fortrinsret til ansættelse ved andre myndigheder under Forsvarsministeriets område. Af selve opsigelsesbrevet fremgik, at han ville blive tillagt ekstra pensionsår i henhold til en kundgørelse, som han ikke havde kendskab til. I opsigelsesperioden fik han ar 8

9 December 2009 bejde ved et regiment og sagde derfor selv op, men efter kort tid sagde han igen op og fik nu arbejde i en kommune. Da han fra Forsvarsministeriet nu fik meddelelse om, at han på grund af den anden ansættelse under ministeriets område ikke ville få tilkendt de ekstra pensionsår, anlagde han sag mod det med krav om en erstatning svarende til den kapitaliserede værdi af de ekstra pensionsår, han var gået glip af, idet han henviste til manglende vejledning om de betingelser og forudsætninger, der var knyttet til opnåelsen af de ekstra år. Landsretten frifandt imidlertid Forsvarsministeriet, da det ikke fandtes at kunne kræves, at ministeriet i forbindelse med afskedigelsen havde have frarådet den pågældende af F af pensionsmæssige årsager at søge andet arbejde inden for bestemte områder Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 2517 Østre Landsrets ankedom af 15. juni 2009 (4. afd. B ) FTF som mandatar for Dansk Socialrådgiverforening som mandatar for et medlem mod Helsingør og Hillerød kommuner Godtgørelse efter helbredsoplysningsloven og for tort i anledning af tilsidesættelse af førstnævnte lov i relation til ansøger En socialrådgiveren blev som ansat i kommune A i juli 2005 indkaldt til en sygefraværssamtale, da hun siden august 2004 havde haft 9 sygeperioder og 22 sygefraværsdage. Under denne samtale blev socialrådgiveren orienteret om, at kommunen havde en mistanke om, at hun havde et alkoholproblem, hvilket hun benægtede. I oktober 2005 blev hun igen indkaldt til en sygefraværssamtale, da hun havde været sygemeldt siden den 24. august 2005 på grund af en blodprop. Hendes chef forklarede, at hun så et andet problem end blodproppen, da hun og kollegaerne frygtede, at hun havde et alkoholproblem. Chefen forklarede, at der var fundet to alkoholflasker på toilettet i juni og juli 2005, og hun havde en stærk formodning om, at de tilhørte socialrådgiveren, som endnu engang afviste at have et alkoholproblem. I november 2005 blev socialrådgiveren opsagt på grund af sygdom i 101 dage inden for det seneste år. I begyndelsen af 2006 søgte kommune B en socialrådgiver og henvendte sig til AF, som henviste 4 personer til en jobsamtale, og da de tre andre meldte fra, var socialrådgiveren, der tidligere havde været ansat i kommune A, eneste ansøger. Hun var til ansættelsessamtale i kommune B den 10. marts 2006, hvor hun gav tilladelse til, at der kunne indhentes reference hos kommune A. En medarbejder ved kommune B kontaktede kommune A og fik oplyst af socialrådgiverens tidligere chef, at afskedigelsen fra kommune A skyldtes sygefraværet. Gået nærmere på klingen sagde den tidligere chef dog, at hun under en sygefraværssamtale havde konfronteret socialrådgiveren med, om hun havde et alkoholmisbrug, men at denne havde benægtet, og at det ikke var bevist, at socialrådgiveren havde et sådant misbrug. Herefter ringede medarbejderen fra kommune B til socialrådgiveren og oplyste hende om, at der fra kommune A var oplyst om en mistanke om et alkoholproblem, og at kommune B ikke kunne tilbyde hende stillingen. Socialrådgiveren kontaktede herefter sin fagforening, og efter korrespondance blev der afholdt et møde mellem fagforeningen og kommune A, der tilbød at betale et erstatningsbeløb efter erstatningsansvarsloven til fuld og endelig afgørelse af sagen. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om beløbet. Af de for retten afgivne forklaringer fremgik det blandt andet, at socialrådgiveren arbejdede med klienter, der var alkoholikere, hvorfor der godt kunne lugte af alkohol på hendes kontor. Hun havde ikke tidligere fået påtale om et alkoholproblem. Fra Kommune B s side blev det oplyst, at beslutningen om ikke at ansætte socialrådgiveren beroede på en samlet vurdering, men oplysningen om et alkoholproblem var blevet opfattet negativt og var blevet drøftet i ansættelsesudvalget. I proceduren blev det fra appellantens side gjort gældende, at Kommune A havde overtrådt helbredsoplysningslovens 11, stk. 1, ved at videregive helbredsoplysninger til andre end den person, som oplysningerne vedrører, mens det om kommune B blev anført, at denne havde over 9

10 Nyt om kollektiv arbejdsret trådt helbredsoplysningslovens 2. Fra indstævntes side blev det blandt andet gjort gældende, at der ikke var tale om helbredsoplysninger i lovens forstand. Landsretten fastslog i afgørelsen, at oplysninger om mistanke om et alkoholproblem anses som en helbredsoplysning, og at helbredsoplysningsloven fandt anvendelse i sagen. Da det indgik i kommune B s grundlag for et afslag, at der var oplysning om en mistanke om, at socialrådgiveren havde et alkoholproblem uden at undersøge nærmere om mistankens indvirkning på socialrådgiverens arbejdsdygtighed, herunder om mistanken var velbegrundet og aktuelt gældende, fandtes kommune B at have handlet i strid med helbredsoplysningslovens 2, stk. 4. Socialrådgiverens rettigheder var derved krænket på en sådan måde, at hun var berettiget til en godtgørelse i henhold til lovens 12, og denne godtgørelse fastsattes under hensyntagen til krænkelsens grovhed og omstændighederne i øvrigt til kr. I forhold til kommune A udtalte landsretten, at kommunen efter helbredsoplysningslovens 11, stk. 1, ikke berettiget til at videregive oplysningen om mistanken om et alkoholproblem til kommune B, og den omstændighed, at socialrådgiveren havde tilladt indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da kommune B ikke efter helbredsoplysningslovens 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt til indhentelse af helbredsoplysninger. Herefter og under hensyn til at den meddelte helbredsoplysning måtte forventes at få afgørende betydning for kommune B s stillingtagen til socialrådgiverens ansøgning, og da mistanken var baseret på et løst grundlag, fandtes socialrådgiveren at have krav på en godtgørelse for tort, der efter sagen karakter fastsattes til kr. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 586 Ansættelsesbevis skal ikke indeholde oplysning om forhold, der ikke er gældende Forbundet krævede, at medlemmet, der havde været ansat i fleksjob i en ikke overenskomstdækket virksomhed, bl.a. efterbetaling af overenskomstmæssige pensionsbidrag og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Efter beskæftigelsesindsatslovens 72, stk. 1, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår i fleksjob i samarbejde med de faglige organisationer og som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Ved ikke overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde, og landsretten tiltrådte for så vidt angår førstnævnte spørgsmål byrettens bemærkning om, at loven må forstås således, at det også vedrørende spørgsmålet om pensionsbidrag er udgangspunktet, at overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Bestemmelsen måtte imidlertid også forstås således, at dette udgangspunkt kan fraviges, og at dette i det foreliggende tilfælde var sket ved aftalen med den faglige organisation. Den pågældende havde derfor ikke krav på efterbetaling af pensionsbidrag. I relation til det andet spørgsmål bemærkede landsretten, at den omstændighed, at det ikke fremgik af ansættelsesbeviset, om ansættelsen var reguleret ved kollektiv overenskomst, var uden betydning, da et ansættelsesbevis ikke skal indeholde oplysning om de forhold, der ikke er gældende. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side Højesterets dom af 24. august 2009 (350/2007) Østre Landsrets ankedom af 21. august 2009 (4. afd. B ) 3F som mandatar for et medlem mod Café Havnefronten ved Bente Olsen Dansk Magisterforening som mandatar for A mod Rytmisk Musikkonservatorium 10

11 December 2009 Ikke overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse Efter at have været ansat i flere tidsbegrænsede perioder som projektkoordinator for Workshopscenen under Rytmisk Musikkonservatorium blev A som følge af en beslutning om at nedlægge Workshopscenen opsagt til fratræden 31. august Da det senere i 2002 blev besluttet, at Workshopscenen skulle fortsætte, blev A på ny ansat som projektkoordinator, nu for perioden fra den 9. december 2002 til den 31. august Ansættelsen blev siden forlænget fra den 1. september 2003 til den 31. december Stillingen som projektkoordinator blev opslået i efteråret 2003, hvor A søgte stillingen, men fik afslag og således fratrådte ansættelsesforholdet den 31. december A anlagde herefter sag imod Rytmisk Musikkonservatorium med påstand om godtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænsede ansættelsesforhold, idet hun gjorde gældende bl.a., at hun ikke var omfattet af lovens 5, stk. 2, hvorefter fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse med en ny tidsbegrænset ansættelse for ansatte beskæftiget med undervisnings og forskningsvirksomhed højst kan ske to gange. A krævede endvidere erstatning for tabt opsigelsesvarsel, feriegodtgørelse samt kompensation for mangler ved afskedigelsen, idet hun gjorde gældende, at hun som følge af berettigede forventninger om at forblive fastansat, kunne betragte sig som fastansat. Rytmisk Musikkonservatorium påstod frifindelse, idet man anførte, at fornyelsen af A s tidsbegrænsede ansættelse pr. 1. september 2003 var berettiget, allerede fordi A opfyldte kravet i lovens 5, stk. 2, om at være beskæftiget med undervisnings og forskningsvirksomhed. Rytmisk Musikkonservatorium bestred endvidere, at A kunne have nogen berettiget forventning om at være fastansat. Højesteret gav ikke A medhold. Højesteret bemærkede indledningsvis, at der mellem parterne var enighed om, at det ved bedømmelsen efter 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse måtte lægges til grund, at ansættelsen pr. 9. december 2002 var den første tidsbegrænsede ansættelse, således at det alene var berettigelsen af den tidsbegrænsede forlængelse pr. 1. september 2003, som skulle bedømmes efter bestemmelsen. Højesteret tiltrådte efter bevisførelsen, at stillingen som projektkoordinator for Workshopscenen indeholdt et sådant element af undervisningsvirksomhed, at A s ansættelsesforhold var omfattet af 5, stk. 2, i lov om tidsbegrænset ansættelse. Da den tidsbegrænsende ansættelse pr. 9. december 2002 kun var blevet forlænget én gang, forelå der herefter ikke en overtrædelse af loven. Højesteret fastslog endvidere, at A ikke uanset at hun også tidligere havde været ansat i stillingen ved tidsbegrænsede aftaler kunne have nogen berettiget forventning om, at hun reelt kunne betragte sig som fastansat. Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom. Med rettens tilladelse gengivet efter Sø og Handelsrettens dom af 11. september 2009(V ) med sagkyndige dommere ) S A/S mod A og B Tidligere ansatte ikke erstatningsansvarlig for brug af arbejdsgiverens paradigmer De sagsøgte havde tidligere været ansat i det sagsøgende ejendomsadministrationsselskab som henholdsvis administrationschef og senere markedschef og ejendomsadministrator og senere konsulent i et datterselskab. Efter at have skiftet arbejde benyttede de under ansættelse, førstnævnte som administrerende direktør, i et nyt ejendomsadministrationsselskab paradigmer til kontrakter og breve mv., som de havde fået kendskab til under den tidligere ansættelse, og som den ene sagsøgte efterfølgende havde kopieret ved at logge sig ind på den tidligere arbejdsgivers it system. I sidstnævnte anledning havde vedkommende vedtaget en bøde for overtrædelse af straffeloven 263, stk. 2. Retten fandt imidlertid ikke, at de 11

12 Nyt om kollektiv arbejdsret formularer til aftaleindgåelse, afgivelse af oplysninger for ejerforeninger og andelsboligforeninger, herunder uddrag af lovtekster mv., som sagsøgeren anvendte, i sig selv kan betegnes som erhvervshemmeligheder, særlig da de pågældende formularer og paradigmer var beregnet til og havde givet sig udslag i dokumenter og aftaler, der var sendt til eller var indgået med personer uden for virksomheden. Formularerne og paradigmerne kunne herefter ikke betegnes som hemmelige, og der var følgelig ikke grundlag for at dømme de sagsøgte for overtrædelse af markedsføringslovens 19. Det var endvidere ikke godtgjort, at sagsøgerens koncept for ejendomsadministration adskilte sig fra andre virksomheders måde at administrere ejendomme på; og sagsøgeren havde endelig ved at frafalde konkurrence og kundeklausuler afskåret sig fra at hindre sagsøgte i at udnytte de almindelige kundskaber, færdigheder og holdninger vedrørende ejendomsadministration, som de havde erhvervet under sin oplæring og deres sit arbejde for virksomheden ved at skifte til et tilsvarende arbejde hos en anden arbejdsgiver. Retten bemærkede endelig, at markedsføringslovens 1 ikke finder anvendelse på handlinger udført af almindelige arbejdstagere, men alene gælder for erhvervsdrivende; og at sagsøgeren ikke havde inddraget den ny arbejdsgiver i sa gen. Dommen kan ses på w ww.domstol.dk/soehandelsretten Højesterets dom af 24. september 2009 (471/2006) Teknisk Landsforbund som mandatar for A mod A/S Ikast Betonvarefabrik Kvindelig kundekonsulent aflønnet i strid med ligelønsloven I 2003 anlagde A sag mod sin arbejdsgiver for overtrædelse af ligelønsloven. A gjorde gældende, at hun i sammenligning med sine mandlige kolleger, der var ansat i en tilsvarende stilling i samme afdeling, havde oppebåret en lavere løn, selv om hun udførte samme arbejde. A var den lavest lønnede konsulent og også den eneste kvindelige konsulent i afdelingen. For Højesteret havde A begrænset sit sammenligningsgrundlag til to mandlige kolleger (B og C), der begge havde en lavere anciennitet og en mindre omsætning. Arbejdsgiveren anførte, at det relevante sammenligningsgrundlag måtte være virksomhedens kundekonsulenter generelt, og at A ikke ud fra en helhedsvurdering af hendes erfaring og kvalifikationer mv. var blevet ringere aflønnet end sine mandlige kolleger. Om de to sammenligningspersoner, der hver især var ansat i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, gjorde arbejdsgiveren gældende, at B havde en særlig viden om rensningsanlæg og afløbsprodukter, og at det ved lønforhandlingen i forbindelse med ansættelsen var lagt til grund, at han var ingeniør. Tilsvarende havde C en særlig viden om udskillerprodukter, ligesom han havde et godt kundenetværk og en konkurrenceklausul, som man ved ansættelsen havde måttet betale for. For landsretten var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet en lønmæssig forskelsbehandling, jf. ligelønslovens 6, stk. 2. Dette anerkendte arbejdsgiveren også i sagen for Højesteret. Byretten såvel som landsretten havde imidlertid givet arbejdsgiveren medhold i, at der ikke var sket en usaglig forskelsbehandling. Højesteret udtalte blandt andet, at manglen på skriftlige retningslinjer til belysning af principperne for lønfastsættelsen i virksomheden måtte skærpe kravet til arbejdsgiverens bevisførelse for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Højesteret udtalte endvidere, at omstændighederne omkring B s og C s ansættelse sagligt og uden at bringe lønfastsæt 12

13 December 2009 Fodboldklubber og spillere skal an vende DBUs standardspillerkontrakt telsen i strid med ligebehandlingsprincippet kunne have begrundet en lønforskel. Dette forudsatte imidlertid, at deres særlige baggrund og viden havde betydning for deres arbejde som kundekonsulenter, hvilket Højesteret ikke fandt bevist. Højesteret fandt det bl.a. heller ikke bevist, at lønforskellen var begrundet i en kønsneutral lønpolitik om ikke at sænke lønniveauet for medarbejdere, som overgår fra én stilling til en anden. Da arbejdsgiveren herefter ikke havde ført bevis for, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket, havde A krav på efterbetaling af den påviste lønforskel. Med dissens for at give arbejdsgiveren medhold ændrede Højesteret hermed landsrettens dom. Med rettens tilladelse gengivet fra hvor hele dommen kan læses Højesterets dom af 28. september 2009 (37/2009) Dansk Erhverv som mandatar for Rema 1000 ApS mod HK Danmark som mandatar for A Elev havde ret til ferie med løn A havde indgået uddannelsesaftale med Rema 1000, hvorefter hun skulle uddannes som salgsassistent med uddannelsesperiode fra den 1. april 2005 til den 30. september I august 2005 afholdt A 3 ugers ferie, og der opstod i den forbindelse uenighed om, hvorvidt hun havde krav på løn under ferie. Rema 1000 gjorde gældende, at det efter ferielovens 9 er en forudsætning for ret til ferie med løn, at der foreligger en uddannelsesaftale, som omfatter et helt ferieår eller, hvis aftalen er indgået i perioden mellem den 1. maj og 30. juni, resten af ferieåret. Højesteret udtalte, at en sådan forudsætning om uddannelsesaftalens længde ikke havde støtte i ordlyden eller forarbejderne til ferielovens 9. A havde derfor krav på ferie med løn i sommeren Sø og Handelsret ten var nået til det samme resultat. Med rettens tilladelse gengivet fra hvor hele dommen kan læses Højesterets dom af 30. september 2009 (9/2008) Spillerforeningen mod Dansk Boldspil Union I slutningen af 1970 erne indførte DBU betalt fodbold. Efter DBU s vedtægter skal fodboldklubber, der ønsker at ansætte fodboldspillere, anvende DBU s standardspillerkontrakt, og de enkelte kontrakter skal godkendes af DBU. Divisionsforeningen, der er en af DBU s medlemsorganisationer og omfatter de fodboldklubber, der deltager i Danmarksturneringen, og Spillerforeningen, der organiserer elitefodboldspillere, indgik i 1999 en overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for kontraktspillere. Overenskomsten blev fornyet i Spillerforeningen stævnede DBU og påstod, at DBU s standardspillerkontrakt ikke var bindende for Spillerforeningen og dens medlemmer. Spillerforeningen ville subsidiært have bragt standardkontrakten i overensstemmelse med overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, herunder bestemmelser i kontrakten om feriepenge og tvistløsning. Spillerforeningens hovedsynspunkt var, at overenskomsten skulle have forrang for DBU s regler. Højesteret frifandt DBU, der havde haft hjemmel til at udstede standardspillerkontrakten og betinge sig anvendelsen af denne i forbindelse med klubbernes indgåelse af aftaler med kontraktspillere. Højesteret udtalte bl.a., at DBU ved udarbejdelsen af den omhandlede standardspillerkontrakt i vidt omfang havde taget hensyn til overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Spillerforeningens konkrete indsigelser mod standardspillerkontrakten angik efter Højesterets opfattelse alene nogle bestemmelser, som ikke kan antages at have nogen væsentlig betydning for medlemmernes udøvelse af deres erhverv som professionelle fodboldspillere, og som ikke på urimelig måde griber ind heri. Landsretten var nået til samme resultat. 13

14 Nyt om kollektiv arbejdsret Med rettens tilladelse gengivet fra hvor hele dommen kan læses Med rettens tilladelse gengivet fra hvor hele dom kan men læses Højesterets dom af 19. oktober 2009(123/2008) A mod B Arbejdsgiver kunne ikke kræve udgifter til konsulentbistand og annoncering erstattet af en funktionær, som uberettiget havde undladt at tiltræde stillingen Parterne var enige om, at B under alle omstændigheder skulle betale kr. til A, svarende til en halv måneds løn, jf. funktionærlovens 4. Højesteret fastslog, at de anførte udgifter til annoncering og konsulentbistand også skulle have været afholdt af A, hvis B forud for sin tiltræden havde opsagt stillingen med det af funktionærloven fastsatte varsel på 1 måned. Udgifterne kunne derfor ikke anses for at være et tab påført A som følge af B s misligholdelse. Højesteret tilkendte herefter A kr. Dommen var en stadfæstelse af landsrettens dom. Sø og Handelsrettens dom af 20. oktober 2009 (F ) med sagkyndige dommere Dansk Industri som mandatar for Erik Maibom A/S mod Malerforbundet i Danmark som mandatar for et medlem Søgnehelligdagsbetaling var efter FAIoverenskomstens en del af lønnen A ansatte den 2. november 2005 funktionæren B som økonomichef med tiltrædelse den 1. december Den 30. november meddelte B telefonisk A, at hun alligevel ikke ønskede at tiltræde stillingen, da hun i stedet ville forblive på sin nuværende arbejdsplads. A fremsatte herefter erstatningskrav mod B. A s principale påstand var for Højesteret, at B skulle betale for udgifterne til den ansættelsesrunde, hvori hun havde deltaget. I kravet indgik bl.a. udgifterne til konsulentbistand og annoncering i aviser. Subsidiært ville A have erstatning for udgifterne til den fornyede ansættelsesrunde, hvori der bl.a. også indgik udgifter til konsulentbistand og annoncering. Påstandene beløb sig til hen holdsvis ,88 kr. og ,00 kr. med tillæg af procesrente. Efter erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, skal lønnen for en elev mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, mens det af 56 fremgår, at der i perioden gælder de bestemmelser, som ved kollektive overenskomster eller i lovgivningen er fastsat om arbejdstageres ansættelses og arbejdsvilkår mv., i det omfang det er foreneligt med uddannelsen efter loven. En vognmalerelev, der blev aflønnet efter overenskomsten mellem Foreningen af Auto og Industrilakerere og Malerforbundet i Danmark, fik ikke udbetalt søgnehelligdagsbetaling, selvom overenskomstens gav en tilsvarende ret, idet virksomheden bl.a. henviste til, at den ellers var omfattet af overenskomsten mellem Dansk Industri og CO industri, hvis elevbestemmelser ikke hjemlede sådan ret. Spørgsmålet blev indbragt for Tvistighedsnævnet, som med dissens gav eleven medhold i, at kravet om søgnehelligdagsbetaling var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2. Denne afgørelse blev indbragt for retten, der udtalte, at søgnehelligdagsbetaling træder i stedet for den betaling, den timelønsansatte normalt ville opnå på en hverdag, men hvor hverdagen er en helligdag. Betalingen havde hjemmel i FAIoverenskomstens 6.1, der var referenceoverenskomst for aflønningen af eleven. Den pågældende var som malerelev omfattet af erhvervsuddannelsesloven og dermed lovens 55, stk. 14

15 December ; og henset til, at formålet med bestemmelsen har været at sikre elevers aflønning, var der hverken ud fra dens ordlyd eller forarbejderne grundlag for at antage, at 55, stk. 2, alene hjemlede krav på den i FAI overenskomsten 14.2 fastsatte løn. Lovbestemmelsens lønbegreb måtte derimod antages at skulle fortolkes i overensstemmelse med det almindelige lønbegreb, således at de ydelser, der er blevet en sædvanlig og naturlig del af aflønningen, er omfattet af lønbegrebet. Retten fandt, at søgnehelligdagsbetaling, der reelt træder i stedet for elevens almindelige grundløn, i dag udgør en sædvanlig og naturlig del af den overenskomstansatte timelønnedes løn, hvorfor søgnehelligdagsbetaling er omfattet af lønbegrebet. Da betalingen efter overenskomstens har tilsvarende karakter, var den også omfattet af lønbegrebet, hvorfor eleven var berettiget til at oppebære søgnehelligdagsbetaling som krævet. Dommen kan ses på Sø og Handelsrettens kendelse af 23. oktober 2009 (S ) med sagkyndige dommere A mod Esvagt A/S Sag om fortolkning af kollektiv overenskomst kunne behandles af de almindelige domstole, da lønmodtagerens faglige organisation ikke ønskede at iværksætte fagretlige behandling En medarbejder, der var afskediget med henvisning til et længerevarende sygdomsforløb og sømandslovens 16, anlagde en sag med krav om efterbetaling afskedigelse burde være sket med et varsel på 3 måneder, jf. 1, stk. 2, i særoverenskomsten mellem Sømændenes Forbund i Danmark og virksomheden, og at han som rederiansat var berettiget til sygehyre i 3 måneder, jf. hovedoverenskomstens 7, stk. 1, 2. pkt. Efter sagen var henvist af vedkommende byret nedlagde virksomheden principalt om afvisning under henvisning til, at sagen efter hovedoverenskomstens 12 hørte under faglig voldgift. Sømændenes Forbund erklærede imidlertid, at man ikke agtede at iværksætte fagretlig behandling af det rejste krav. Retten bemærkede, at den ex officio havde pligt til at påse, om en tvist henhører under faglig voldgift, jf. arbejdsretslovens 22, jf. 21, og at det således principielt var uden betydning, at virksomheden først sent i forløbet nedlagde påstand om afvisning. Tvisten vedrørte primært fortolkning af overenskomstens regler og var derfor omfattet af arbejdsretslovens 21, hvorfor sagen som udgangspunkt skulle behandles ved faglig voldgift, jf. arbejdsretslovens 22. Den kunne derfor alene behandles ved de almindelige domstole, hvis medarbejderen, som sket, godtgjorde, at hans faglige organisation ikke agtede at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 2. Retten var følgelig ikke afskåret fra at behandle sagen. Dommen kan ses på w ww.domstol.dk/soehandelsretten Sø og Handelsrettens dom af 30. oktober 2009 (F ) med sagkyndige dommere Finansforbundet som mandatar for 4 medlemmer mod Danske Bank A/S Fratrådte bankfunktionærer havde ret til forholdsmæssig tildeling af gratisaktier Der var i banken etableret en ordning, som medførte, at der fra 2002 gennem flere år skulle foretages henlæggelser til en medarbejderaktiepulje, hvis nærmere, vekslende betingelser blev opfyldt; og der blev i overensstemmelse hermed foretaget henlæggelser, som førte til, at der ved udløbet af regnskabsåret 2004 var henlagt 110 mio. kr. Beslutning om hvornår, der skulle ske uddeling blev truffet af bestyrelsen. Selvom der således ikke var 15

16 Nyt om kollektiv arbejdsret faste kriterier for, hvornår uddeling skulle ske, måtte ordningen karakteriseres som så fast, at den i forhold til medarbejderne skabte en berettiget forventning om at de var omfattet af uddelingen, eventuelt således at fratrådte fik en forholdsmæssig andel, når de øvrige medarbejdere fik tildelt medarbejderaktier. De medarbejdere, der var fratrådt i 2004 og 2005, var således omfattet af en aftale, der faldt ind under reglerne i funktionærlovens 17 a; og det var ikke afgørende, at bankens ledelse i 2005 og 2006 traf beslutning om gratisaktier i stedet for favøraktier, som hidtil havde været stillet i udsigt; da det måtte være uden betydning, om ledelsen ensidigt besluttede sig for at gøre ordningen mere favorabel for medarbejderne. Medarbejderne havde følgelig krav på aktier svarende til den tid, de havde været i 2004 og Dommen kan ses på w ww.domstol.dk/soehandelsretten Højesterets dom afsagt den 20. november 2009 (193/2008) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Sparekassen Djursland mod Finansforbundet som mandatar for et medlem Arbejdsgivers betaling af pensionsbidrag til en ansat i dennes barselsperiode blev anset for løn, således at vedkommende i indbetalingsperioden optjente ret til betalt ferie efter ferieloven A var på barselsorlov fra den 5. april 2005 til den 2. januar I den første del, fra 5. april 2005 til 13. oktober 2005, modtog hun fuld løn fra sin arbejdsgiver i henhold til den gældende overenskomst mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. I den anden del, fra 14. oktober 2005 til 2. januar 2006, modtog hun dagpenge. I denne anden del af perioden valgte hun at benytte sig af en bestemmelse i overenskomsten (2005 overenskomstens 11, stk. 3), hvorefter en medarbejder, der holder orlov uden løn, kan få indbetalt fuldt pensionsbidrag af arbejdsgiveren, forudsat at medarbejderen selv indbetaler eget bidraget fuldt ud. Finansforbundet anlagde på vegne af A retssag med påstand om, at hun havde optjent ret til ferie med løn i den sidste del af hendes barselsperiode, hvor hun modtog barselsdagpenge. Spørgsmålet var således, om det forhold, at arbejdsgiveren indbetalte pensionsbidrag i den del af orlovsperioden, der i øvrigt var uden løn dvs. fra den 14. oktober 2005 til 2. januar 2006 betød, at A optjente ret til ferie med løn også i denne periode. Finanssektorens Arbejdsgiverforening henviste under sagen bl.a. til, at lønbegrebet i ferieloven ikke var ens i lovens bestemmelser, og at lønbegrebet i den relevante bestemmelse i 7, stk. 2, nr. 2 ifølge denne bestemmelses forarbejder alene angik udbetaling af løn for udført arbejde, hvorfor pensionsbidrag ikke kunne anses for løn i denne bestemmelses forstand. Højesteret fandt, at Sparekassen Djurslands betaling af pensionsbidrag i barselsperioden indebar, at A i den periode, hvor indbetalingen fandt sted, optjente ret til betalt ferie. Højesteret udtalte i den forbindelse bl.a., at det måtte være udgangspunktet, at begrebet løn i ferielovens 7, stk. 2, nr. 2, skulle forstås på samme måde som begrebet løn i 23, idet begge bestemmelser vedrørte retten til løn under ferie for den lønmodtager, der i ferieåret fortsat var ansat hos arbejdsgiveren. Efter lovens 26, stk. 2, blev arbejdsgiverens pensionsbidrag ikke medregnet ved beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg for lønmodtagere, der ikke fortsat var ansat hos arbejdsgiveren, og disse lønmodtagere havde alene ret til feriegodtgørelse beregnet på grundlag af den udbetalte løn, men denne særregel gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige det nævnte udgangspunkt (dissens). Sø og Handelsretten var nået til samme resultat. 16

17 December 2009 Med rettens tilladelse gengivet fra hvor hele domme kan ses EF domstolen Domstolens dom af 10. september 2009 (C 277/08) Francisco Vicente Pereda mod Madrid Movilidad SA Ret til erstatningsferie i sygdomstilfælde Sagsøgeren er chauffør i en spansk virksomhed, som fjerner ulovligt parkerede køretøjer og opkræver parkeringsafgift. Ifølge virksomhedens ferieplan for 2007, der var udarbejdet i henhold til vedkommende kollektive overenskomst på grundlag af et forslag fra samarbejdsudvalget, blev sagsøgeren tildelt betalt ferie fra den 16. juli til den 14. august. Som følge af en arbejdsulykke den 3. juli var han imidlertid uarbejdsdygtig frem til den 13. august 2007, således at den ferie, han havde ret til i 2007 uden samtidig at være på sygeorlov, begrænsede sig til den 14. og 15. august. Den 19. september 2007 anmodede han med henvisning hertil om ny betalt ferie fra den 15. november til 15. december. Da virksomheden afslog dette, indbragte sagsøgeren sagen for Juzgado de lo Social n 23 i Madrid, som rejste spørgsmål, om den beslutning, der blev truffet af virksomheden beror på en fejlagtig fortolkning af den ufravigelige artikel 7 i direktiv 2003/88 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden: 1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/eller praksis. 2) Den minimale årlige betalte ferieperiode kan ikke erstattes med en finansiel godtgørelse, medmindre arbejdsforholdet ophører. Domstolen udtalte bl.a., at bestemmelsen i princippet ikke er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter bestemmelser om udøvelsen af retten til årlig betalt ferie, selvom dette indebærer, at retten fortabes, hvis den pågældende arbejdstager faktisk har haft mulighed for at gøre brug af den. Med henblik på en effektiv beskyttelse af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed er det derfor kun muligt at erstatte retten til årlig betalt ferie med en finansiel godtgørelse i tilfælde, hvor arbejdsforholdet er ophørt. Formålet med retten til en årlig betalt ferie er at give arbejdstageren mulighed for at hvile ud og have en periode til rådighed, hvorunder han kan slappe af og nyde sin fritid. Dette formål er forskelligt fra formålet med retten til sygeorlov, som er begrundet i, at arbejdstageren skal have mulighed for at komme sig over en sygdom. Heraf følger, at en arbejdstager, der har sygeorlov under sin forud fastlagte årlige ferie, efter anmodning har ret til at afholde ferie på et tidspunkt, der ikke falder sammen med sygeorloven, således at han reelt kan nyde godt af sin ferie. Fastlæggelsen af tidspunktet for den nye ferie, hvis længde skal svare til det tidsmæssige sammenfald mellem den oprindeligt fastsatte årlige ferie og sygeorloven, er underlagt nationale regler og procedurer vedrørende fastlæggelse af arbejdstageres ferie, idet der skal tages højde for de foreliggende forskellige interessehensyn, herunder navnlig tvingende hensyn vedrørende virksomhedens interesser. Direktivets artikel 7, stk. 1, skulle følgelig fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale bestemmelser eller kollektive overenskomster, hvorefter en arbejdstager, der er sygemeldt under sin årlige ferie som fastsat i ferieplanen for den virksomhed, hvor han arbejder, ikke har ret til efter raskmelding at afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt end oprindeligt fastsat, eventuelt uden for referenceperioden. Dommen, der kan ses på har været drøftet på et møde i Dansk Forening for Arbejdsret den

18 Nyt om kollektiv arbejdsret november på baggrund af oplæg fra Flemming Dreesen og Evelyn Jørgensen. Oplægsholdernes powerpointpræsentationer kan ses på w ww.danskforeningforarbejdsret.dk. Folketingets Ombudsmand Den 11. maj 2009 ( ) Ikke grundlag for irettesættelse for brug af arbejdspladsmail ved fremsættelse af privat opfordring En bibliotekar blev af ansættelseskommunen med henvisning til tjenestemandsregulativets 10, der svarer til tjenestemandslovens 10, tildelt en irettesættelse for via sin arbejdsmailadresse at have opfordret en række venner og bekendte til at deltage i et debatmøde om et biblioteks fremtid. Det fremgik udtrykkeligt af mailen, at den ikke var officiel, men personlig. Efter en gennemgang af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og begrænsningerne samt sine afgørelser på området tilkendegav ombudsmanden, at kommunen efter hans opfattelse ikke havde haft grundlag for at tildele irettesættelsen og henstillede, at den genoptog sagen. Ugeskrift for Retsvæsen Online FOB oplysninger i forbindelse med lønmodtagers sygdom. Vejledningen er et led i arbejdet for at nedbringe sygefraværet i Danmark, og sigtet ved vejledningen er at redegøre for gældende ret i forbindelse med navnlig afholdelsen af sygefraværssamtaler. Ministeriet har igennem flere år jævnligt fået forespørgsler vedrørende de retlige rammer, der gælder i forbindelse med samtaler om lønmodtagers sygefravær, og med de i foråret 2009 vedtagne ændringer af sygedagpengeloven, der blandt andet sætter øget fokus på opfølgning fra arbejdsgiverside gennem sygefraværssamtaler, er behovet for udarbejdelsen af en vejledning om denne pro blemstilling aktualiseret. I Vejledningen redegøres indledningsvis for retsgrundlaget for afholdelse af sygefraværssamtaler. Det fastslås, at en arbejdsgiver hvis andet ikke er aftalt under henvisning til ledelsesretten kan indkalde lønmodtageren til en samtale om sygefravær, og at lønmodtageren er forpligtet til at deltage i samtalen, hvis sygdommen ikke er til hinder herfor. Herefter redegøres nærmere for centrale bestemmelser i helbredsoplysningsloven (lov nr. 286 af 24. april 1996), der omhandler arbejdsgivers adgang til at anmode om oplysninger om lønmodtagers sygdom eller symptomer på sygdom. Det fastslås således, at loven tillader, at arbejdsgivere spørger til angivne sygdomme eller symptomer, der har væsentlig betydning for lønmod arbejdsdygtighed ved det pågældende tagers arbejde. Nyt fra Beskæftigelsesministeriet Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagers sygdom Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en vejledning om arbejdsgivers indhentelse af Vejledningens anden del tager udgangspunkt i, at arbejdsgivere i stedet for at fokusere på sygdom med fordel kan søge at få belyst, hvorledes lønmodtageren bedst og hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejde igen. Således fremgår det, at en arbejdsgiver kan søge oplyst, hvilke funktioner en sygemeldt medarbejder vil kunne bestride, hvilke foranstaltninger der eventuelt kan sættes i værk og hvilket fravær der kan påregnes. Det konkluderes, at helbredsoplysningsloven alene angår oplysninger om sygdom og symptomer, og at loven på ingen 18

19 December 2009 måde er til hinder for, at en arbejdsgiver foku på, hvad en sygemeldt lønmodtager alli serer gevel kan. Vejledningen kan downloades fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og er også tilgængelig på Retsinfo. Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater Som led i Beskæftigelsesministeriets indsats for at informere udadtil om gældende arbejdsret vil der blive udarbejdet og offentliggjort notater om udvalgte emner. Udarbejdelsen af sådanne notater sker først og fremmest på områder, hvor ministeriet vurderer, at der kan være behov for generelt at orientere om gældende ret. Det kan fx være på områder, hvor der ikke eller kun i mindre omfang er lovgivet, og hvor det derfor kan være svært at få et overblik over retstilstanden, eller det kan være på områder, hvor ministeriet på baggrund af henvendelser og forespørgsler fra offentligheden kan konsta at der i særlig grad efterspørges informa tere, tion om gældende ret. Det første arbejdsretlige notat blev offentliggjort i maj 2009 og omhandler den ansættelsesretlige beskyttelse af privatansattes ytringer med særligt henblik på whistleblowing. I notatet angives indledningsvis, at ministeriet har valgt at belyse denne problemstilling, da der tilsyneladende hersker en vis usikkerhed om, hvilken beskyttelse privatansatte, herunder såkaldte whistleblowers, har efter gældende ansættelsesretlige regler og grundsætninger. Det andet arbejdsretlige notat blev offentliggjort i september 2009 og omhandler spørgsmålet om, hvornår en arbejdsgiver i henhold til gældende ansættelsesret vil kunne forlange, at medarbejdere gennem fx udtagning af en blodeller urinprøve dokumenterer, at de ikke er påvirkede af alkohol, narkotika eller lignende. Notatet om den ansættelsesretlige beskyttelse af privatansattes ytringer og notatet om testning for alkohol og narkotika kan downloades fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside hvor også kommende arbejdsretlige notater vil kunne findes, når de offentliggøres. Laval endnu engang I foråret 2004 udstationerede det lettiske firma Laval nogle af sine medarbejdere til et svensk datterselskab, der bl.a. skulle renovere og udvide en skole. Det svenske bygningsarbejderforbund krævede, at Laval tiltrådte byggeoverenskomsten. Herefter skulle lønningerne for lokalt med en såkaldt tilbagefaldsløn handles på 109 SEK. Samme efterår indgik Laval overenskomst med den faglige organisation for bygningsarbejdere i Letland.. I november iværksatte en af bygningsarbejderforbundets afdelinger blokade over for alt arbejde på Lavals arbejdspladser i Sverige, og i december iværksatte elektrikerforbundet sympatikonflikt, alt med den følge, at det ikke var muligt at videreføre byggearbejdet, og at det svenske datterselskab i marts 2005 gik kon kurs. Laval indbragte konflikterne for Arbetsdomstolen (A 268/04) med krav om, at de blev kendt ulovlige, og at bygningsarbejderforbundet, den pågældende afdeling og elektrikerforbundet blev pålagt at erstatte firmaets tab. Arbetsdomstolen forelagde EF Domstolen præjudicielle spørgsmål, dels om det er foreneligt med traktatens regel om fri serviceudveksling og udstationeringsdirektivet, at faglige organisationer forsøger at tvinge udenlandske virksomheder til at indgå overenskomst, selv om den svenske lovimplementering af direktivet 19

20 Nyt om kollektiv arbejdsret ikke indeholder bestemmelser om anvendelse af løn og arbejdsvilkår i kollektive overenskomster, og dels om den såkaldte lex Britannia med en bedre lovmæssig beskyttelse af svenske end udenlandske overenskomster er forenelig med EU reglerne. I en dom af 18. december 2007 (C 341/05, der kan ses på) tilkendegav Domstolen bl.a., at det første spørgsmål skulle vurderes på grundlag af udstationeringsdirektivet set i lyset af traktatens art. 49, at de enkelte lande kan vælge ordninger, der er ikke er opregnet i direktivet, forudsat at de ikke herved hindrer den fri serviceudveksling, at Sverige på den baggrund havde valgt en ordning, hvorefter de opregnede arbejds og ansættelsesvilkår var implementeret ved lov med undtagelse af mindstelønnen, hvis fastlæggelse var overladt til kollektiv overenskomst, men at det ikke kunne kræves, at udenlandske leverandører serviceydelser skal forhandle fra sag til sag på arbejdspladsen for at få klarhed over hvilken løn, de skal betale deres udstationerede medarbejdere, at det andet spørgsmål skulle vurderes på grundlag af artikel 46, hvorefter forskelsbehandling kun begrundes i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed, at den svenske retstilstand forskelsbehandler udenlandske virksomheder ved at sidestille dem med indenlandske virksomheder, der ikke har tiltrådt en kollektiv overenskomst, at formålet med dette er at gøre det muligt for fagforeningerne at sikre, at alle arbejdsgivere på det svenske arbejdsmarked har løn og arbejdsvilkår svarende til sædvanlig praksis i dér, men at en sådan forskelsbehandling ikke kan begrundes. Parterne tog til efterretning, at konflikten mod Laval var i strid med EU reglerne og dermed ulovlig. For Arbejdsdomstolen resterede derfor alene at tage stilling til erstatningsspørgsmålet, og det er sket ved en dom 2. december 2009 (der sammen med en pressemeddelelse kan ses på) 2009/89-09.pdf. Arbetsdomstolen lægger her EF Domstolens fortolkning til grund og finder på den baggrund, at de faglige organisationer kan gøres ansvarlige på bruddet på EU reglerne og dermed i princippet er erstatningspligtige: Enligt Laval är de fackliga organisationerna ansvariga för brott mot EG fördraget i två avseenden dels genom att ha ställt alltför långtgående avtalskrav som inte hade stöd i de s.k. utstationeringsdirektivet, dels genom att ha krävt att Laval skulle teckna kollektivavtal med Byggnads trots att bolaget var bundet av lettiska kollektivavtal. Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att de fackliga organisationerna kan göras ansvariga för det brott mot EG rätten som det innebar att vidta stridsåtgärder för sådana avtalskrav. Domstolen har vidare funnit att följden av det fördragsbrottet bör vara skadestånd. Beträffande det förhållandet att Laval redan var bundet av kollektivavtal, har Arbetsdomstolen konstaterat att det finns en regel i medbestämmandelagen som medför att stridsåtgärderna trots kollektivavtalsbundenheten i detta fall var tillåtna. Men enligt EG domstolens förhandsavgörande är den regeln diskriminerande i strid mot fördraget, och en sådan regel ska enligt EGrätten inte tillämpas. Som en följd av det har Arbetsdomstolen gjort bedömningen att strid var otillåtna, vilket även det medför såtgärderna skadeståndsskyldighet. Lavals erstatningskrav blev imidlertid af bevismæssige grunde ikke taget til følge, således at sagen alene resulterede i såkaldt almänt skadestånd: Laval yrkade ca 1,4 miljoner kr i ekonomiskt skadestånd av de fackliga organisationerna. Enligt Arbetsdomstolen får det visserligen anses klart att stridsåtgärderna medfört att Laval 20

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere