NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009"

Transkript

1 NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf fax Ansvarshavende redaktør Marianne Bjørnshauge

2 Nyt om kollektiv arbejdsret Indhold Arbejdsretten...3 Afsagte domme... 3 Lokalaftale, der fraveg overenskomsts arbejdstidsregler, var ikke gyldigt indgået, hvorfor nogle af virksomhedens udenlandske medarbejdere havde krav på overtidsbetaling... 3 Kommende hovedforhandlinger...3 De faglige voldgiftsretter...4 De almindelige domstole...8 Ikke erstatningsansvar for påstået mangelfuld vejledning... 8 Godtgørelse efter helbredsoplysningsloven og for tort i anledning af tilsidesættelse af førstnævnte lov i relation til ansøger... 9 Ansættelsesbevis skal ikke indeholde oplysning om forhold, der ikke er gældende...10 Ikke overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse...11 Tidligere ansatte ikke erstatningsansvarlig for brug af arbejdsgiverens paradigmer...11 Kvindelig kundekonsulent aflønnet i strid med ligelønsloven...12 Elev havde ret til ferie med løn...13 Fodboldklubber og spillere skal anvende DBUs standardspillerkontrakt...13 Arbejdsgiver kunne ikke kræve udgifter til konsulentbistand og annoncering erstattet af en funktionær, som uberettiget havde undladt at tiltræde stillingen...14 Sag om fortolkning af kollektiv overenskomst kunne behandles af de almindelige domstole, da lønmodtagerens faglige organisation ikke ønskede at iværksætte fagretlige behandling...15 Fratrådte bankfunktionærer havde ret til forholdsmæssig tildeling af gratisaktier...15 Arbejdsgivers betaling af pensionsbidrag til en ansat i dennes barselsperiode blev anset for løn, således at vedkommende i indbetalingsperioden optjente ret til betalt ferie efter ferieloven...16 EF domstolen...17 Ret til erstatningsferie i sygdomstilfælde..17 Folketingets Ombudsmand...18 Ikke grundlag for irettesættelse for brug af arbejdspladsmail ved fremsættelse af privat opfordring...18 Nyt fra Beskæftigelsesministeriet...18 Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagers sygdom...18 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater...19 Laval endnu engang...19 Litteratur...21 Bøger...21 Pjecer...23 Rapport...23 Artikler...24 Søgnehelligdagsbetaling var efter FAIoverenskomstens en del af lønnen

3 Arbejdsretten December 2009 Afgørelserne kan ses på Afsagte domme Dom af 19. november 2009 (A ) 3F mod DA for DI for Vest Fiber ApS LO for Lokalaftale, der fraveg overenskomsts arbejdstidsregler, var ikke gyldigt indgået, hvorfor nogle af virksomhedens udenlandske medarbejdere havde krav på overtidsbetaling I efteråret 2007 forhandlede virksomheden V og en 3F afdeling om indgåelse af en lokalaftale mellem de to parter. Aftalen skulle give V s litauiske medarbejdere varierende ugentlige arbejdstider. Parterne indgik ingen lokalaftale, idet de ikke kunne blive enige. Den 17. november 2007 blev der på V indgået en Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, hvorved den gældende overenskomsts arbejdstidsregler blev fraveget. Der var ikke valgt nogen tillidsrepræsentant på V; lokalaftalen blev underskrevet af en litauisk medarbejder som talsmand for medarbejderne. På vegne to af V s litauiske medarbejdere rejste 3F krav om efterbetaling for overtid og betaling af bod. 3F anførte bl.a., at lokalaftalen af 17. november 2007 ikke var gyldigt indgået. Arbejdsretten udtalte, at det klart fremgik af 1, stk. 10, i Industriens Overenskomst, at en talsrepræsentant på en virksomhed uden valgt tillidsrepræsentant, skulle være medlem af et forbund under CO industri for at kunne indgå lokalaftaler med ledelsen. Talsrepræsentanten skulle desuden have modtaget fuldmagt fra over halvdelen af de medarbejdere, der udgjorde valggrundlaget. Det var ubestridt, at den medarbejder, der indgik lokalaftalen med V, ikke opfyldte nogen af disse betingelser. Medarbejderen havde herefter ikke haft kompetence til at indgå lokalaftalen, som derfor ikke var gyldigt indgået, og der var således ikke gyldigt aftalt nogen fravigelse af overenskomstens arbejdstidsregler. 3F s medlemmer havde derfor krav på efterbetaling af differencen mellem den faktisk udbetalte løn, og hvad deres samlede løn havde udgjort, hvis overenskomsten arbejdstidsregler havde været fulgt. Arbejdsretten bestemte, at V til 3F skulle betale kr., hvori indgik det skyldige efterbetalingsbeløb på godt kr. samt en bod Dommen kan ses på Kommende hovedforhandlinger Retsmøderne er offentlige og fremgår af Afgørelserne vil samme dag kunne ses på 3

4 Nyt om kollektiv arbejdsret De faglige voldgiftsretter Arbejdsretsloven indeholder nu også en regulering af faglige voldgiftsretter, som har til formål at understrege disses domstolslignende karakter og sikre, at de opfylder alle krav til retlige instanser. Voldgiftsforhandlingerne foregår som udgangspunkt for åbne døre, og i overensstemmelse med en anbefaling fra udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter offentliggøres den fulde tekst af kendelser og tilken mv., der har dannet grundlag for degivelser forlig, løbende på I tiden siden udgivelsen af septembernumme af Nyt om Kollektiv Arbejdsret er der truffet ret følgende afgørelser: Tilkendegivelse af 12/18. august 2009 (Per Sørensen) FV F Transportgruppen mod DIO I ved DI for TA for Arriva Skandinavien A/S Afgørelse vedrørende overenskomst for skolebuskørsel (landsoverenskomsten for rutebilkørsel eller overenskomsten med Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening) Tilkendegivelse af 28. august 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Dansk Byggeri for Krøier Service ApS DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 31. august 2009 (Poul Sørensen) FV Dansk El Forbund for et medlem mod Siemens A/S Fortolkning af overenskomstbestemmelse om pensionsmæssig stilling (dækning ved kritisk sygdom) Tilkendegivelse af 1. september 2009 (Poul Sø rensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 2. september 2009 (Børge Dahl) FV Forbundet Træ Industri Byg i Danmark mod Dansk Byggeri på egne vegne og for Bach & Søndergaard I/S Fortolkning af bygningsoverenskomstens opsi (afskæring af gelsesregler jobklausuler) Tilkendegivelse af 7. september 2009 (Thomas Rørdam) FV Dansk Metal mod Tekniq Installatørernes Organisation for Promecon A/S Fortolkning af lokalaftal (udbetaling af sikkerhedsbonus for offshore beskæftigede) Tilkendegivelse af 7. september 2009 (Thomas Rørdam) FV Dansk Metal mod Tekniq Installatørernes Organisation for Promecon A/S Fortolkning af tilpasningsaftaler (opsigelsesvarsler for tillids og sikkerhedsrepræsentanter) Tilkendegivelse af 8. september 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV CO Industri for HK/Post & Kommunikation for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Post Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst med implementeret handicapdirektiv (usaglig afskedigelse) 4

5 December 2009 Tilkendegivelse af 15. september 2009 (Børge Dahl) AN (Afskedigelsesnævnet) HK/Privat for et medlem mod DI/ATD for Taxi Nord DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 16. september 2009 (Marianne Levy) FV 3F offentlig gruppe som mandatar for et medlem mod Skov og Naturstyrelsen Afgørelse (usaglig afskedigelse) Kendelse af 24. september 2009 (Mogens Kroman) FV Dansk El Forbund mod Tekniq for YIT A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten og rammeaftalen for arbejde offshore på mobile og stationære plat samt en lokalaftale (aflønning under forme afspadsering) Kendelse af 28. september 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV FOA Fag & Arbejde mod BUPL Afgørelse om grænsedragning mellem organisationer under henholdsvis LO og FTT (forhandlingsret på det pædagogiske lederområde) Tilkendegivelse af 28. september 2009 (Kaspar Linkis) FV Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Gartneri, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS A) for DanHatch A/S Fortolkning af protokollat om overenskomstfornyelse (modregning i lønstigninger til funktionærlignende ansatte) Tilkendegivelse af 29. september 2009 (Thomas Rørdam) FV Dansk Metal for et medlem mod DS Håndværk & Industri for Tørring VVS & Pejsecenter A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (opsigelse under sygdom) Tilkendegivelse af 29. september 2009 (Lene Pagter Kristensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F et medlem mod DI Overenskomst 1 ved DI (ATL) for RS Transport og Handel A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 30. september 2009 (Per Sørensen) FV Dansk Journalistforbund som mandatar for et medlem mod Danmarks Radio Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 5. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for 2 medlemmer mod DI for Coloplast A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 8. oktober 2009 (Poul Sørensen) FV 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst 1 for Tivoli A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst for kontrollører, varespilsassistenter og pengemænd (sæsonarbejderes optjening af anciennitet i relation til løn under barsel) Tilkendegivelse af 9. oktober 2009 (Jens Kristiansen) FV Dansk Metal mod DS Håndværk & Industri for BC Låseteknik A/S Afgørelse i henhold parternes overenskomst (generelle lønstigninger og opsigelsesvarsel) 5

6 Nyt om kollektiv arbejdsret Tilkendegivelse af 14. oktober 2009 (Lene Pagter Kristensen) AN (Afskedigelsesnævnet) HK Danmark for et medlem mod DI for Claus Sørensen A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 16. oktober 2009 (Per Sørensen) FV CO industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst 1 ved DI for Post Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til indu overenskomst og lokalaftale (hvilken striens anciennitetsregel) Tilkendegivelse af 19. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod DI for Cargo Service A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 19. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod DI for Cargo Service A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 19. oktober 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod DI for Cargo Service A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 21. oktober 2009 (Thomas Rørdam) FV F Privat Service, Hotel og Restauration, mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering A/S Afgørelse i henhold til DIS organisationsoverenskomsten (berettigelsen af videoovervågning) Kendelse af 27. oktober 2009 (Per Sørensen) FV F Fagligt Fælles Forbund mod HORESTA Arbejdsgiver for Scandic Hotel Hvidovre Forståelse af aftales karakter i relation til parternes overenskomst (trunk) Tilkendegivelse af 27. oktober 2009 (Per Søren sen) FV HK/Privat som mandatar for et medlem mod Dansk Funktionærforbund, Seerviceforbundet Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (usaglig afskedigelse) Kendelse af 28. oktober 2009 (Børge Dahl, Poul Sørensen og Per Sørensen) FV CO industri (CO i) for HK/Privat mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution A/S (DONG) Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst (om itrelateret arbejde udført af en række medarbej med forskellige stillingstyper er omfattet dere af 1, stk. 2, litra a) Tilkendegivelse af 28. oktober 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV HK/Privat for en række medlemmer mod DI for Århus Lufthavn A/S Afgørelse efter behandling i paritetiske nævn i henhold til løfteparagraf i landsoverenskomsten mellem HTS og HK/privat og HK Handel (misforhold) Tilkendegivelse af 29. oktober 2009 (Poul Søren sen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for 3 medlemmer mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) 6

7 December 2009 Tilkendegivelse af 30. oktober 2009 (Poul Søren sen) AN (Afskedigelsesnævnet) F for et medlem mod Dansk Erhverv for Scandic Hotel A/S Kolding DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 2. november 2009 (Mogens Kroman) FV Dansk El Forbund for et medlem mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten (forskudttidstillæg under sygdom) Kendelse af 6. november 2009 (Jørn Andersen) FV Dansk Metal mod DIO II ved DI (SAS) for Dansk Bilglas A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst og tilpasningsaftale med HTS (valgfrihed med hensyn til pensionsord ning) Kendelse af 9.november 2009FV Mogens Kroman Klub 27 TIB for et medlem mod Forbundet Træ Industri Byg Afgørelse i henhold til parternes overenskomst ( urimelig afskedigelse) Tilkendegivelse af 10. november 2009 FV Poul Sørensen Dansk Metal for et medlem mod DIO II / DI (DSA) for Dansk Bilglas A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (uberettiget bortvisning) Tilkendegivelse af 11. november 2009 FV Lene Pagter Kristensen (18. november 2009) PROSA for et medlem mod DI overenskomst I for Scandinavian Airlines Danmark A/S Formalitetsafgørelse i relation til sag om efterbetaling af overenskomstmæssig løn (afvisning) Tilkendegivelse af 13. november 2009 FV Børge Dahl 3F Offentlig Gruppe mod KL for Københavns Kommune Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (urimelig afskedigelse og opsigelse som grund til annulering af orlov) Kendelse af 19. november 2009FV Børge Dahl Yngre Læger mod Danske Regioner for Århus Universitetshospital Skejby Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (anvendelsesområdet for reglen om 4 ugers varsling) Tilkendegivelse af 23. november 2009 AN(afskedigelsesnævnet) Poul Søgaard (26. november 2009) 3F for et medlem mod Dansk Mode & Tekstil for Hammer Tæpper A/S DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 23. november 2009 FV Poul Sørensen 3F Fagligt Fælles Forbund mod KMD A/S Fortolkning af hensigtserklæring vedrørende gældende regler om løn og ansættelsesforhold (tiltrædelse af overenskomst) Tilkendegivelse af 24. november 2009 AN (Ledernævnet) Børge Dahl (2. december 2009) Ledernes Hovedorganisation som mandatar for et medlem mod DI Organisation for erhvervslivet som mandatar for Motorola A/S 7

8 Nyt om kollektiv arbejdsret DA/LH hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 24. november 2009 FV Poul Sørensen (9. december 2009) FOA Fag og Arbejde for et medlem mod Gentofte Kommune parternes overenskomst mv. (usaglig tjeneste og afskedigelse samt krænkelse af fritagelse ytringsfrihed) Tilkendegivelse af 1. december 2009 FV Poul Sørensen Personaleforeningen i Finansforbundet for et medlem mod Finansforbundet Afgørelse i henhold til parternes overenskomst ( usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 2. december 2009 AN (Afskedigelsesnævnet) Børge Dahl (4. december 2009) Malerforbundet i Danmark for et medlem mod Danske Malermestre for Malerfirmaet Charles Pedersen DA/LO hovedaftalen (afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven) Kendelse af 8. december 2009FV Poul Sørensen Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening for to medlemmer mod Dagbladet Børsen A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parter overenskomst (afskedigelse i strid med nes tryghedsbestemmelse) Tilkendegivelse af 8. december 2009 FV Poul Sørensen 3F Den Private Servicegruppe mod DI/Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) Afgørelse i henhold til parternes overenskomst og DA/LO aftalen om implementering af arbejdstedsdirektivet (bod indeholdende efterbetaling for overtid mv.) Tilkendegivelse af 8. december 2009 FV Poul Sørensen 3F Transportgruppen mod DI/AKT Fortolkning af parternes overenskomst (mulighed for lokal aftale af pausebestemmelser) Tilkendegivelse af 9. december 2009 FV Lene Pagter Kristensen (14. december 2009) HK/Privat for et medlem mod FOA Sønderborg Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (manglende overholdelse af forhandlingsforskrift ved afskedigelse og spørgmål om afskedigelsen var rimeligt begrundet i vedkommende forhold) De almindelige domstole Vestre Landsrets ankedom af 9. juni 2009 (2. afd. B ) Forsvarsministeriet mod HK som mandatar for et medlem Ikke erstatningsansvar for påstået mangelfuld vejledning I forbindelse påtænkt afskedigelse fra en stilling som kystudkig på grund af besparelser blev vedkommende indledningsvis orienteret om nedlæggelsen af hans stillingen og fik oplyst, at han efter reglerne i 13 i forsvarets personellov havde fortrinsret til ansættelse ved andre myndigheder under Forsvarsministeriets område. Af selve opsigelsesbrevet fremgik, at han ville blive tillagt ekstra pensionsår i henhold til en kundgørelse, som han ikke havde kendskab til. I opsigelsesperioden fik han ar 8

9 December 2009 bejde ved et regiment og sagde derfor selv op, men efter kort tid sagde han igen op og fik nu arbejde i en kommune. Da han fra Forsvarsministeriet nu fik meddelelse om, at han på grund af den anden ansættelse under ministeriets område ikke ville få tilkendt de ekstra pensionsår, anlagde han sag mod det med krav om en erstatning svarende til den kapitaliserede værdi af de ekstra pensionsår, han var gået glip af, idet han henviste til manglende vejledning om de betingelser og forudsætninger, der var knyttet til opnåelsen af de ekstra år. Landsretten frifandt imidlertid Forsvarsministeriet, da det ikke fandtes at kunne kræves, at ministeriet i forbindelse med afskedigelsen havde have frarådet den pågældende af F af pensionsmæssige årsager at søge andet arbejde inden for bestemte områder Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 2517 Østre Landsrets ankedom af 15. juni 2009 (4. afd. B ) FTF som mandatar for Dansk Socialrådgiverforening som mandatar for et medlem mod Helsingør og Hillerød kommuner Godtgørelse efter helbredsoplysningsloven og for tort i anledning af tilsidesættelse af førstnævnte lov i relation til ansøger En socialrådgiveren blev som ansat i kommune A i juli 2005 indkaldt til en sygefraværssamtale, da hun siden august 2004 havde haft 9 sygeperioder og 22 sygefraværsdage. Under denne samtale blev socialrådgiveren orienteret om, at kommunen havde en mistanke om, at hun havde et alkoholproblem, hvilket hun benægtede. I oktober 2005 blev hun igen indkaldt til en sygefraværssamtale, da hun havde været sygemeldt siden den 24. august 2005 på grund af en blodprop. Hendes chef forklarede, at hun så et andet problem end blodproppen, da hun og kollegaerne frygtede, at hun havde et alkoholproblem. Chefen forklarede, at der var fundet to alkoholflasker på toilettet i juni og juli 2005, og hun havde en stærk formodning om, at de tilhørte socialrådgiveren, som endnu engang afviste at have et alkoholproblem. I november 2005 blev socialrådgiveren opsagt på grund af sygdom i 101 dage inden for det seneste år. I begyndelsen af 2006 søgte kommune B en socialrådgiver og henvendte sig til AF, som henviste 4 personer til en jobsamtale, og da de tre andre meldte fra, var socialrådgiveren, der tidligere havde været ansat i kommune A, eneste ansøger. Hun var til ansættelsessamtale i kommune B den 10. marts 2006, hvor hun gav tilladelse til, at der kunne indhentes reference hos kommune A. En medarbejder ved kommune B kontaktede kommune A og fik oplyst af socialrådgiverens tidligere chef, at afskedigelsen fra kommune A skyldtes sygefraværet. Gået nærmere på klingen sagde den tidligere chef dog, at hun under en sygefraværssamtale havde konfronteret socialrådgiveren med, om hun havde et alkoholmisbrug, men at denne havde benægtet, og at det ikke var bevist, at socialrådgiveren havde et sådant misbrug. Herefter ringede medarbejderen fra kommune B til socialrådgiveren og oplyste hende om, at der fra kommune A var oplyst om en mistanke om et alkoholproblem, og at kommune B ikke kunne tilbyde hende stillingen. Socialrådgiveren kontaktede herefter sin fagforening, og efter korrespondance blev der afholdt et møde mellem fagforeningen og kommune A, der tilbød at betale et erstatningsbeløb efter erstatningsansvarsloven til fuld og endelig afgørelse af sagen. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om beløbet. Af de for retten afgivne forklaringer fremgik det blandt andet, at socialrådgiveren arbejdede med klienter, der var alkoholikere, hvorfor der godt kunne lugte af alkohol på hendes kontor. Hun havde ikke tidligere fået påtale om et alkoholproblem. Fra Kommune B s side blev det oplyst, at beslutningen om ikke at ansætte socialrådgiveren beroede på en samlet vurdering, men oplysningen om et alkoholproblem var blevet opfattet negativt og var blevet drøftet i ansættelsesudvalget. I proceduren blev det fra appellantens side gjort gældende, at Kommune A havde overtrådt helbredsoplysningslovens 11, stk. 1, ved at videregive helbredsoplysninger til andre end den person, som oplysningerne vedrører, mens det om kommune B blev anført, at denne havde over 9

10 Nyt om kollektiv arbejdsret trådt helbredsoplysningslovens 2. Fra indstævntes side blev det blandt andet gjort gældende, at der ikke var tale om helbredsoplysninger i lovens forstand. Landsretten fastslog i afgørelsen, at oplysninger om mistanke om et alkoholproblem anses som en helbredsoplysning, og at helbredsoplysningsloven fandt anvendelse i sagen. Da det indgik i kommune B s grundlag for et afslag, at der var oplysning om en mistanke om, at socialrådgiveren havde et alkoholproblem uden at undersøge nærmere om mistankens indvirkning på socialrådgiverens arbejdsdygtighed, herunder om mistanken var velbegrundet og aktuelt gældende, fandtes kommune B at have handlet i strid med helbredsoplysningslovens 2, stk. 4. Socialrådgiverens rettigheder var derved krænket på en sådan måde, at hun var berettiget til en godtgørelse i henhold til lovens 12, og denne godtgørelse fastsattes under hensyntagen til krænkelsens grovhed og omstændighederne i øvrigt til kr. I forhold til kommune A udtalte landsretten, at kommunen efter helbredsoplysningslovens 11, stk. 1, ikke berettiget til at videregive oplysningen om mistanken om et alkoholproblem til kommune B, og den omstændighed, at socialrådgiveren havde tilladt indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da kommune B ikke efter helbredsoplysningslovens 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt til indhentelse af helbredsoplysninger. Herefter og under hensyn til at den meddelte helbredsoplysning måtte forventes at få afgørende betydning for kommune B s stillingtagen til socialrådgiverens ansøgning, og da mistanken var baseret på et løst grundlag, fandtes socialrådgiveren at have krav på en godtgørelse for tort, der efter sagen karakter fastsattes til kr. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 586 Ansættelsesbevis skal ikke indeholde oplysning om forhold, der ikke er gældende Forbundet krævede, at medlemmet, der havde været ansat i fleksjob i en ikke overenskomstdækket virksomhed, bl.a. efterbetaling af overenskomstmæssige pensionsbidrag og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Efter beskæftigelsesindsatslovens 72, stk. 1, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår i fleksjob i samarbejde med de faglige organisationer og som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Ved ikke overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde, og landsretten tiltrådte for så vidt angår førstnævnte spørgsmål byrettens bemærkning om, at loven må forstås således, at det også vedrørende spørgsmålet om pensionsbidrag er udgangspunktet, at overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Bestemmelsen måtte imidlertid også forstås således, at dette udgangspunkt kan fraviges, og at dette i det foreliggende tilfælde var sket ved aftalen med den faglige organisation. Den pågældende havde derfor ikke krav på efterbetaling af pensionsbidrag. I relation til det andet spørgsmål bemærkede landsretten, at den omstændighed, at det ikke fremgik af ansættelsesbeviset, om ansættelsen var reguleret ved kollektiv overenskomst, var uden betydning, da et ansættelsesbevis ikke skal indeholde oplysning om de forhold, der ikke er gældende. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side Højesterets dom af 24. august 2009 (350/2007) Østre Landsrets ankedom af 21. august 2009 (4. afd. B ) 3F som mandatar for et medlem mod Café Havnefronten ved Bente Olsen Dansk Magisterforening som mandatar for A mod Rytmisk Musikkonservatorium 10

11 December 2009 Ikke overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse Efter at have været ansat i flere tidsbegrænsede perioder som projektkoordinator for Workshopscenen under Rytmisk Musikkonservatorium blev A som følge af en beslutning om at nedlægge Workshopscenen opsagt til fratræden 31. august Da det senere i 2002 blev besluttet, at Workshopscenen skulle fortsætte, blev A på ny ansat som projektkoordinator, nu for perioden fra den 9. december 2002 til den 31. august Ansættelsen blev siden forlænget fra den 1. september 2003 til den 31. december Stillingen som projektkoordinator blev opslået i efteråret 2003, hvor A søgte stillingen, men fik afslag og således fratrådte ansættelsesforholdet den 31. december A anlagde herefter sag imod Rytmisk Musikkonservatorium med påstand om godtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænsede ansættelsesforhold, idet hun gjorde gældende bl.a., at hun ikke var omfattet af lovens 5, stk. 2, hvorefter fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse med en ny tidsbegrænset ansættelse for ansatte beskæftiget med undervisnings og forskningsvirksomhed højst kan ske to gange. A krævede endvidere erstatning for tabt opsigelsesvarsel, feriegodtgørelse samt kompensation for mangler ved afskedigelsen, idet hun gjorde gældende, at hun som følge af berettigede forventninger om at forblive fastansat, kunne betragte sig som fastansat. Rytmisk Musikkonservatorium påstod frifindelse, idet man anførte, at fornyelsen af A s tidsbegrænsede ansættelse pr. 1. september 2003 var berettiget, allerede fordi A opfyldte kravet i lovens 5, stk. 2, om at være beskæftiget med undervisnings og forskningsvirksomhed. Rytmisk Musikkonservatorium bestred endvidere, at A kunne have nogen berettiget forventning om at være fastansat. Højesteret gav ikke A medhold. Højesteret bemærkede indledningsvis, at der mellem parterne var enighed om, at det ved bedømmelsen efter 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse måtte lægges til grund, at ansættelsen pr. 9. december 2002 var den første tidsbegrænsede ansættelse, således at det alene var berettigelsen af den tidsbegrænsede forlængelse pr. 1. september 2003, som skulle bedømmes efter bestemmelsen. Højesteret tiltrådte efter bevisførelsen, at stillingen som projektkoordinator for Workshopscenen indeholdt et sådant element af undervisningsvirksomhed, at A s ansættelsesforhold var omfattet af 5, stk. 2, i lov om tidsbegrænset ansættelse. Da den tidsbegrænsende ansættelse pr. 9. december 2002 kun var blevet forlænget én gang, forelå der herefter ikke en overtrædelse af loven. Højesteret fastslog endvidere, at A ikke uanset at hun også tidligere havde været ansat i stillingen ved tidsbegrænsede aftaler kunne have nogen berettiget forventning om, at hun reelt kunne betragte sig som fastansat. Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom. Med rettens tilladelse gengivet efter Sø og Handelsrettens dom af 11. september 2009(V ) med sagkyndige dommere ) S A/S mod A og B Tidligere ansatte ikke erstatningsansvarlig for brug af arbejdsgiverens paradigmer De sagsøgte havde tidligere været ansat i det sagsøgende ejendomsadministrationsselskab som henholdsvis administrationschef og senere markedschef og ejendomsadministrator og senere konsulent i et datterselskab. Efter at have skiftet arbejde benyttede de under ansættelse, førstnævnte som administrerende direktør, i et nyt ejendomsadministrationsselskab paradigmer til kontrakter og breve mv., som de havde fået kendskab til under den tidligere ansættelse, og som den ene sagsøgte efterfølgende havde kopieret ved at logge sig ind på den tidligere arbejdsgivers it system. I sidstnævnte anledning havde vedkommende vedtaget en bøde for overtrædelse af straffeloven 263, stk. 2. Retten fandt imidlertid ikke, at de 11

12 Nyt om kollektiv arbejdsret formularer til aftaleindgåelse, afgivelse af oplysninger for ejerforeninger og andelsboligforeninger, herunder uddrag af lovtekster mv., som sagsøgeren anvendte, i sig selv kan betegnes som erhvervshemmeligheder, særlig da de pågældende formularer og paradigmer var beregnet til og havde givet sig udslag i dokumenter og aftaler, der var sendt til eller var indgået med personer uden for virksomheden. Formularerne og paradigmerne kunne herefter ikke betegnes som hemmelige, og der var følgelig ikke grundlag for at dømme de sagsøgte for overtrædelse af markedsføringslovens 19. Det var endvidere ikke godtgjort, at sagsøgerens koncept for ejendomsadministration adskilte sig fra andre virksomheders måde at administrere ejendomme på; og sagsøgeren havde endelig ved at frafalde konkurrence og kundeklausuler afskåret sig fra at hindre sagsøgte i at udnytte de almindelige kundskaber, færdigheder og holdninger vedrørende ejendomsadministration, som de havde erhvervet under sin oplæring og deres sit arbejde for virksomheden ved at skifte til et tilsvarende arbejde hos en anden arbejdsgiver. Retten bemærkede endelig, at markedsføringslovens 1 ikke finder anvendelse på handlinger udført af almindelige arbejdstagere, men alene gælder for erhvervsdrivende; og at sagsøgeren ikke havde inddraget den ny arbejdsgiver i sa gen. Dommen kan ses på w ww.domstol.dk/soehandelsretten Højesterets dom af 24. september 2009 (471/2006) Teknisk Landsforbund som mandatar for A mod A/S Ikast Betonvarefabrik Kvindelig kundekonsulent aflønnet i strid med ligelønsloven I 2003 anlagde A sag mod sin arbejdsgiver for overtrædelse af ligelønsloven. A gjorde gældende, at hun i sammenligning med sine mandlige kolleger, der var ansat i en tilsvarende stilling i samme afdeling, havde oppebåret en lavere løn, selv om hun udførte samme arbejde. A var den lavest lønnede konsulent og også den eneste kvindelige konsulent i afdelingen. For Højesteret havde A begrænset sit sammenligningsgrundlag til to mandlige kolleger (B og C), der begge havde en lavere anciennitet og en mindre omsætning. Arbejdsgiveren anførte, at det relevante sammenligningsgrundlag måtte være virksomhedens kundekonsulenter generelt, og at A ikke ud fra en helhedsvurdering af hendes erfaring og kvalifikationer mv. var blevet ringere aflønnet end sine mandlige kolleger. Om de to sammenligningspersoner, der hver især var ansat i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, gjorde arbejdsgiveren gældende, at B havde en særlig viden om rensningsanlæg og afløbsprodukter, og at det ved lønforhandlingen i forbindelse med ansættelsen var lagt til grund, at han var ingeniør. Tilsvarende havde C en særlig viden om udskillerprodukter, ligesom han havde et godt kundenetværk og en konkurrenceklausul, som man ved ansættelsen havde måttet betale for. For landsretten var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet en lønmæssig forskelsbehandling, jf. ligelønslovens 6, stk. 2. Dette anerkendte arbejdsgiveren også i sagen for Højesteret. Byretten såvel som landsretten havde imidlertid givet arbejdsgiveren medhold i, at der ikke var sket en usaglig forskelsbehandling. Højesteret udtalte blandt andet, at manglen på skriftlige retningslinjer til belysning af principperne for lønfastsættelsen i virksomheden måtte skærpe kravet til arbejdsgiverens bevisførelse for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Højesteret udtalte endvidere, at omstændighederne omkring B s og C s ansættelse sagligt og uden at bringe lønfastsæt 12

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 3395

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere