KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009

2 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering Forskning Undervisning Besøgstal 4 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 25 Bestyrelse og Repræsentantskab Tak til fonde, private og virksomheder Organisation Medarbejdere Årsresultat Drift og Administration Selskabet Kunstindustrimuseets Venner 5 BILAG 35 Erhvervelser Udlån Faglige hverv/deltagelse i kurser, seminarer ol. Publikationer Udstillinger og arrangementer 2

3 3

4 BESTYRELSENS FORORD 1 Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet har i 2009 i tæt dialog med den daglige ledelse - fundet en god arbejdsrytme med 6 bestyrelsesmøder, 6 formandsmøder og 2 repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen har specielt arbejdet med - Museets økonomi - Fondsstøtte til den planlagte restaurering - Museets udviklingsplaner Det er tilfredsstillende at museet specielt ved fokus på besparelser samt som følge af et stigende besøgstal har opnået et overskud på ca ½ mio DKK i Bestyrelsens mål er at fortsætte den økonomiske linje, så museets mindre gæld kan komme ud af verden. Bestyrelsen har - sammen med den daglige ledelse - også i 2009 været i en positiv dialog med mange af Danmarks fonde. Vort mål er fortsat, at søge finansiel støtte og opbakning til de store restaureringsarbejder på museets fredede bygninger og til en nyskabende indretning af udstillingen. I den sammenhæng har bestyrelsen godkendt en udviklingsplan som inkluderer et designværksted og dermed skaber bedre faciliteter for vor store undervisningsvirksomhed. Tak til ledelsen og vore engagerede medarbejdere og en varm velkomst skal lyde til lektor, mag. art. Lars Dybdahl som ny chef for Biblioteket. Også tak til Kunstindustrimuseets Venner der i 2010 fejrer 100 års jubilæum kulturministeriet og vore øvrige samarbejdspartnere, herunder fonde og andre bidragsydere bliver også et spændende og aktivt museumsår, hvor vi ligeledes ønsker at sætte ekstra ressourcer ind på vort PR- og informationsområde. Bestyrelsen April 2010 Kunstindustrimuseets keramiske værker af Paul Gauguin i nyopstilling i den permanente udstilling. Udstillingsarkitekt: Dan Ljunger, Grafik: Thora Fisker. Nyopstillingen er blevet til takket være en bevilling fra Ludvig og Sara Elsass Fond, der ligeledes har bekostet forbedringer af belysning og grafik i udstillingen Over alle grænser samt bedre betingelser for kørestolsbrugere i museet. 4

5 LEDELSENS FORORD 2 Planken Ud Prisen blev tildelt designduoen Gam+Fratesi, der i den forbindelse gjorde deres indtog i Grønnegården. Årets gang Året har været præget af omvæltninger, som har gjort det nødvendigt at nytænke mange af de daglige arbejdsgange og opgaveløsninger. Det er der i og for sig ikke noget nyt i, for hverdagen i et museum kræver stor fleksibilitet og opmærksomhed i forhold til omverdenen. Dagligt kommer nye besøgende, som skal føle sig velkomne og veloplyste, og dagligt er der samarbejdsopgaver om udstillinger og aktiviteter med skiftende partnere, som naturligt nok føler, at netop deres projekt er i brændpunktet. For museets ansatte er der mange af de daglige opgaver - basis for museets virksomhed som vort publikum hverken kan eller skal have indsigt i - der kan være vanskelige at forene med ad hoc kravene. Som det er tilfældet på mange kulturinstitutioner er ambitionerne tårnhøje, men modsvares ikke af de forhåndenværende ressourcer. Alligevel lykkes det at holde balancen, og arbejdsglæden og loyaliteten overfor museet og kollegerne er bærende for hele stedets gode ånd. Heldigvis bemærkes det af museets besøgende, som ofte udtrykker deres tilfredshed både mundtligt og på skrift. Udviklingsprojekter Strategiplanen for de kommende år, som blev færdiggjort i de første måneder af 2009, har været med til at give indsatsen i museet retning og til at samle kræfterne om den videre detaljering og bearbejdning af planens enkelte dele. Udviklingsarbejdet med den ambitiøse plan for et nyopstillings- og formidlingsprojekt omfattende museets totale udstillingsareal med ældre og nyere tids samlinger af kunsthåndværk og industriel design har været i fokus. Konceptet er båret af ønsket om at gøre museets formidling af samlinger, viden og doku- 5

6 mentation tidssvarende og nyttig for et større publikum. Museets formål har siden grundlæggelsen i 1890 været at øge interessen og forståelsen i befolkningen for designprocessen og værdien af kvalitetsprodukter, og gennem indsamlingen af genstande og viden at inspirere designvirksomhederne. Denne målsætning er stadig gangbar, men behøver en nyfortolkning og revitalisering så den imødekommer nutidens krav og forventninger både til det fysiske besøg i museet og til den virtuelle formidling. Museets opgave er at oplyse om og skabe refleksion over designkvalitet. Udstillings- og formidlingskonceptet vil foreligge som skitseoplæg i foråret 2010 og vil blive yderligere bearbejdet over de kommende år. Et andet udviklingsprojekt, som museet prioriterer højt, er ønsket om at skabe bedre faciliteter for den meget vigtige undervisningsvirksomhed, som er udviklet gennem de sidste 5 år. Museets og skoletjenestens undervisningstilbud bruges af hele undervisningsområdet fra folkeskolen til gymnasieskolen og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, og søgningen er landsdækkende. En evaluering og analyse af virksomheden udført i 2008/09 har godtgjort, at de mangelfulde fysiske forhold er en hindring for en fortsat udvidelse. Det er derfor medtaget i strategiplanen at forsøge at skaffe fondsmidler til opførelsen af en ny bygning på museets grund i et bæredygtigt design, som skal rumme et designværksted og danne udgangspunkt for undervisningsforløb i økologi og bæredygtighed i en designmæssig sammenhæng. Projektudkast vil foreligge i marts/april med henblik på fondsansøgning i første halvår af Mange kræfter har i årets løb været brugt på planerne for et nyt fjernmagasin, som er en forudsætning for og konsekvens af beslutningen om, at Kunstindustrimuseet forbliver i bygningerne i Bredgade. Det har forgæves været forsøgt at skabe en fælles magasinløsning for flere københavnske museer, men Kunstindustrimuseet måtte til sidst finde en løsning for egne behov. I samarbejde med Windum Flytteforretning A/S, og med tilknyttet konservatorekspertise er i løbet af året udviklet et professionelt magasin, et bæredygtigt byggeri til konkurrencedygtige priser, som i et længere tidsperspektiv vil give museet og dets samlinger det nødvendige arealmæssige råderum. Magasinet er beliggende i Hillerød. En lejekontrakt forventes indgået i marts Medarbejderne Overbibliotekaren ved Kunstindustrimuseets Bibliotek gennem 25 år, dr. phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen valgte at lade sig pensionere fra sin stilling pr. 31. marts, og ved en velbesøgt reception i museets festsal blev hun hyldet for sin indsats af kolleger fra nær og fjern. Mirjam Gelfer-Jørgensen har ydet en fremstående indsats som forsker. En række betydningsfulde publikationer er kommet fra hendes hånd, som har udvidet vor viden om især den ældre danske designhistorie. Året fik et værdigt punktum i forbindelse med Mirjam Gelfer-Jørgensens 70-års fødselsdag i december, hvor det store 2-binds værk Møbler med Mening. Dansk Møbelkunst blev holdt over dåben ved en reception i museet. 6

7 Den 1. august tiltrådte lektor, mag. art. Lars Dybdahl som ny chef for Biblioteket, og museet kan hermed byde en anerkendt forsker og, fra en tidligere ansættelse ved museet, højt skattet kollega velkommen tilbage. Også en anden meget værdsat medarbejder, magasinforvalter Christian von Lotzbeck, blev pensioneret fra museet i Økonomi For en institution, der er meget beroende på velvilje og støtte fra ikke mindst fondenes side, er den økonomiske krises følger for fondenes formåen stærkt urovækkende. Det offentlige statstilskud til Kunstindustrimuseet dækker lige netop udgifterne til lønninger og ejendomsskatter, dvs. ca. 50% af omsætningen. Erhvervelser, restaureringsopgaver, udstillinger og forsknings- og formidlingsprojekter må finansieres fra anden side. Ikke mindst de truende udgifter til vedligeholdelsen af museets fredede domicil, det tidligere Kgl. Frederiks hospital opført af Frederiksstadens arkitekt Nikolaj Eigtved, giver søvnløse nætter og i 2008 et stort underskud, som til dels har måttet indhentes i Bestræbelserne på at tilvejebringe de betydelige midler til en gennemgribende restaurering er højt prioriteret af museets bestyrelse og ledelse. Tak Der er god grund til for Kunstindustrimuseets ledelse at rette en varm tak til medarbejdere, samarbejdspartnere og publikum, som gennem året har fyldt huset med liv og aktiviteter. En særlig tak til fonde og private for bevillinger og gaver uden hvilke, virksomheden ville være kraftigt stækket. Tak til Kulturarvsstyrelsen for lydhørhed og opbakning og til kolleger og faglige netværk for samarbejde og gode råd. Sidst men ikke mindst en speciel tak til museets bestyrelsesformand, direktør Flemming Lindeløv, til Bestyrelsen og Repræsentantskabet for en stor indsats og en aktiv medleven i museets ve og vel. Bodil Busk Laursen Museumsdirektør 7

8 ÅRET I HOVEDTRÆK MUSEUMSSAMLINGERNE 3 Kunstindustrimuseet har sat sig for at forny de faste udstillinger i de kommende år og udviklingen af et nyt udstillings- og formidlingskoncept har præget arbejdet med museumssamlingerne. Nyopstillingens formål er, at alle skal kunne få glæde og nytte af museets viden og samlinger og på den måde selv i samarbejde med museet at være med til at stimulere fornyet interesse og indsigt i kunsthåndværk og design. Konceptet er stærkt inspireret af positive erfaringer fra de undervisningstilbud og aktiviteter for børn og unge, som museet med succes har udviklet i de senere år. Udstillingskonceptet har fået titlen DESIGNHISTORIER og et idéoplæg vil foreligge midt i SAMLINGERNE AF ÆLDRE EUROPÆISK OG DANSK KUNSTINDUSTRI OG KUNSTHÅNDVÆRK I udstillingsstrategien for museets store særudstillinger indgår, at der med mellemrum skal fokuseres på de ældre samlinger for gennem ny forskning at lægge vægt på de perspektiver, som disse rige samlinger har i en nutidig sammenhæng. Dette blev i 2009 gennemført med særudstillingen Helt sin egen. Lorenz Frølichs design, som blev kurateret af museumsinspektør Ulla Houkjær. Lorenz Frølich ( ) var en usædvanlig dansk maler og formgiver, som virkede i brydningsperioden imellem historicisme og skønvirke. Ud over at være umådelig aktiv som børnebogsforfatter og bogillustrator både af skønlitteratur, nordiske myter og sagn og historisk litteratur, formgav Frølich bl.a. møbler og tekstiler, hvor Kunstindustrimuseet ejer hovedsamlingen. SAMLINGERNE FRA DET 20. ÅRHUNDREDE Dansk Form I anledning af Copenhagen Design Week 27. august - 6. september blev den faste udstilling af 1900 ernes design og kunsthåndværk revideret, så den nu viser et bredt udvalg af de mest epokegørende værker fra denne periode. Omkring 40 danske designere fra det 20. århundrede blev præsenteret i udstillingen med ét hovedværk hver, og tekster om designerne og deres værker blev samlet i et dansk og et engelsk katalog. Udstillingen fungerer som en oversigtspræget introduktion til dansk design og blev besøgt af mange af de tilrejsende designere. Den er siden blevet anvendt også i museets undervisning. Det lille katalog har vist sig at være populært hos de besøgende som en overskuelig introduktion til dansk design. Webmuseet.dk Webmuseet blev lanceret som betaversion den 11. september. Kunstindustrimuseet har i samarbejde med Center for Designforskning udviklet verdens første museum for hjemmesider. Museet, som nu er tilgængeligt på Internettet, rummer omkring 250 danske og udenlandske hjemmesider fra de 16 år, hvor World Wide Web har eksisteret. Webmuseet er en del af Kunstindustrimuseets satsning på digital formidling, og er et vigtigt tiltag i indsamlingen af digital grafik. Der er i udviklingen af hjemmesiden lagt vægt på, at brugerne kan spille den størst mulige rolle i arbejdet med indsamlingen af dokumentation, viden og hjemmesider, ligesom webmuseet er blevet et 8

9 Fra Kataloget og udstillingen Dansk Form : Finn Juhl ( ) Den dobbelte høvdingestol, Udstillingen Helt sin egen - Lorenz Frølich. 9

10 debatforum for webdesign. Der har været livlig aktivitet på hjemmesiden, siden den blev lanceret i testversion (beta). I løbet af 2010 lanceres den endelige version af hjemmesiden sammen med en lille fysisk søsterudstilling i Kunstindustrimuseet. TEKSTIL- OG MODESAMLINGEN Arbejdet varetages af en enkelt medarbejder, Kirsten Toftegaard, der er den daglige ansvarlige for samlingen. Flere større registreringsprojekter har været fortsat gennem 2009 bl.a. ved hjælp af en frivillig medarbejder, Margrete Spanggaard. Konserveringstekniker Eva Antonsen har afsluttet sin overbygningsuddannelse på Konservatorskolen i samarbejde med tekstilsamlingen med et projekt omhandlende specielle trykteknikker anvendt af tekstiltrykkeren Pernille Holm i serien af Københavnerkjoler fra 2000, som ejes af museet. Perspektiverne for Kunstindustrimuseets satsning gennem de senere år på dansk mode er ønsket om etableringen af et særligt tekstil- og modemuseum som en afdeling af Kunstindustrimuseet, men med en selvstændig profil. Der arbejdes løbende med et udviklingsprojekt, og første skridt vil blive en større udstilling af museets samlinger af dragt og mode i løbet af de nærmeste år. NYT FJERNMAGASIN Efter flere års intenst arbejde på at skaffe den bedst mulige løsning for etableringen af et nødvendigt fjernmagasin til blandt andet de p.t. ikke udstillede samlinger af især store genstande som fx møbler, industrielt design og tekstiler, er det lykkedes at nå frem til et resultat, der ikke alene klarer de øjeblikkelige problemer, men som opfylder behovene i en længere årrække. Fjernmagasinet er en forudsætning for at fastholde så stort et areal som muligt i museumsbygningen i Bredgade til udstillinger og andre publikumsformål. Det nye fjernmagasin er beliggende i Hillerød og indrettes i en bygning, som vil stå færdig omkring årsskiftet 2010/2011. Udviklingen af projektet er sket i samarbejde med konservator og leder af Vejle Konserveringscenter, Lise Ræder Knudsen. Det følger de anbefalinger, som Kulturarvsstyrelsen har udstukket og bliver et professionelt magasin udformet under hensyn til energibesparende foranstaltninger. Bygherre er Windum Flytteforretning A/S, der er beliggende i tilknytning til magasinet, og som vil påtage sig en viceværtfunktion. Lejekontrakten vil blive underskrevet i marts Fra museets side har Poul-Erik Mortensen og Bodil Busk Laursen været projektansvarlige. 10

11 BIBLIOTEKET OG DETS SAMLINGER Ny ledelse Bibliotekets overbibliotekar gennem 25 år, Mirjam Gelfer-Jørgensen, gik på pension pr. 31. marts 2009, og pr.1. august tiltrådte lektor Lars Dybdahl, Københavns Universitet, chefstillingen ved biblioteket og dermed den overordnede faglige og administrative ledelse af bibliotekets forskellige samlinger: bogsamlingen, plakatsamlingen, Arkiv for dansk design med det tilknyttede Furnitureindex samt de grafiske specialsamlinger. Lars Dybdahl har tidligere været forskningsbibliotekar ved biblioteket ( ) og derefter inspektør ved museet inden for det 20. århundredes design og kunsthåndværk ( ). I lederskiftets interval blev de biblioteksadministrative arbejdsopgaver i vidt omfang varetaget af bibliotekar Sanne Scharff. Som del af en fælles generel nyvurdering af bibliotekets arbejdskadencer og samarbejdspotentialer indførtes umiddelbart efter Lars Dybdahls tiltrædelse i efteråret en hurtigere takt både i bogvalgsmøder og afdelingsmøder, og sammen med blandt andet designteori og litteratur vedrørende de nye designlande blev modefeltet på baggrund af museets udviklingsplaner for modedimensionen i efteråret 2009 et erklæret prioritetsområde inden for boganskaffelser. Andre fornyende tiltag og prioriteringer er blevet iværksat eller programsat som fokuspunkter, og resultaterne heraf vil tydeligt manifestere sig i Bogsamlingen: bøger og tidsskifter, hjemmeside og projekter I forhold til de seneste år udviser tallet for katalogiseringen af de erhvervede bøger o.lign. en stigning: i årene 2007 og 2008 katalogiseredes henholdsvis 872 og 832 enheder, mens det tilsvarende tal i 2009 steg markant til 1196 katalogiserede enheder. Tallet giver et reelt genskær af en fornyet intensitet i både anskaffelser og katalogiseringsprocesser inden for hele bibliotekets emneradius. Bibliotekets stærke engagement i hjemmesiden har også i 2009 manifesteret sig i nye profilerende tekster om månedens fund, om aktuelle tiltag og nye tidsskrifter og om links til nyanskaffelser. Foruden sin deltagelse i den daglige katalogisering har bibliotekar Nils Frederiksen blandt andet haft ansvaret for denne digitale kommunikation, ligesom han er bibliotekets primære repræsentant i arbejdet med at udvikle en ny fælles hjemmeside til kunst- og designbibliotekernes portalprojekt Arkade. Da biblioteket er en fuldt integreret del af museets løbende IT-situation har Nils Frederiksen også repræsenteret biblioteket i museets IT-driftsudvalg, og er dermed involveret i alle problemstillinger vedr. kvartalsrapporter, firmaaftaler, installation af nye programmer o.lign. Museets store samling af bogbind blev i 2000 kortfattet registreret i en delbase i bibliotekets database, og har siden 2005 været opbevaret i et særligt magasin i biblioteket, men en anderledes gennemgribende registreringsproces er i 2009 blevet gennemført som projekt af bibliotekar Anja Lollesgaard ved siden af hendes daglige katalogiseringsarbejde. Projektet har betydet en præcis lokalisering af genstandene, og lokaliseringsoplysningerne er blevet indført i museets genstandsbase samtidig med, at bøgernes fulde bibliografiske data er blevet indregistreret i delbasen som enten nyoprettede poster eller som supplement til eksisterende poster. Delbasen (MUBI) rummer nu 329 poster. 11

12 Parallelt med hendes administrative ansvar for tidsskriftsholdet har bibliotekar Sanne Scharff videreført sin varetagelse af bibliotekets nationale og internationale bytteforbindelser. I 2009 udvekslede museet publikationer med ca. 110 museer i ind- og udland, og gevinsten ved bytteforbindelserne er betydelig (jf. Erhvervelser). Der er foretaget en ajourførende revision af adressekartoteket, således at det nu også i videst muligt omfang indeholder -adresser. Den meget omfattende samling af scrapbøger, som biblioteket forrige år modtog fra modehandleren Jørgen Nørgaard, er i 2009 blevet klargjort til endelig registrering af Sanne Scharff. De daglige basisopgaver er blevet varetaget af de tre bibliotekarer Nils Frederiksen, Anja Lollesgaard og Sanne Scharff samt af biblioteksbetjent Peter Q Jacobsen, og som vagthavende på læsesalen en dag om ugen også af bibliotekar Jytte Johansen. Inden for de daglige funktioner i bogsamlingen har overbibliotekarens ansvar blandt andet været den administrative modtagelse af de indkøbte bøger. Plakatsamlingen: fokuseret nykatalogisering & global udstillingsmanifestation Udstillingen Verdensbilleder: den globale plakat har vakt stor opmærksomhed over for museets betydelige, tusindtallige samling af udenlandske plakater, hvilket også har kunnet mærkes i nye vigtige donationer og tilbud om salg til samlingen direkte udsprunget af publikums entusiasme for det globale plakatinitiativ. Med Laura Liv Weikop som studentermedhjælp blev udstillingen tilrettelagt af Lars Dybdahl, i hovedparten af processen som gæstekurator før ansættelsen som chef for biblioteket. Ved siden af denne markante eksponering af Plakatsamlingens udenlandske dimension lå årets hovedindsats i Plakatsamlingen i filologen Tatiana Lodishenskys færdiggørelse af en ressourcekrævende nykatalogisering af museets russiske plakatsamling, en af de mest repræsentativt dækkende i Vesteuropa, især for tiden før 2. verdenskrig. Gennem denne proces, hvor de russiske tekster er blevet translittereret i overensstemmelse med de obligatoriske regler for forskningsbiblioteker i Danmark, er samlingens i alt 445 plakater blevet anderledes tilgængelig. Brugernes søgemuligheder er nu væsentligt forøget ved, at plakaternes emnepersoner, designere og titler også er blevet translittereret i overensstemmelse med Library of Congress russisk-engelske ISO-standarder. Et målrettet arbejde er ligeledes udført af studentermedhjælperen Katrine Halkier, som har verificeret og registreret et stort efterslæb af især danske accessioner fra perioden ca , hvilket har tilført databasen ca. 630 nye poster. Tilrettelæggelsen af det store bogværk og udstillingen Verdensbilleder: Den globale plakat blev også omdrejningspunkt for en genoptagelse af erhvervelseskampagner overfor toneangivende udenlandske og danske grafikere, et arbejde foretaget af Laura Liv Weikop, hvilket har betydet en berigelse af Plakatsamlingen, både gennem gaver og køb; jf. Erhvervelser. 12

13 Bibliotekets læsesal er året rundt hotspot for et stort designentusiastisk og videbegærligt publikum. Personalet på biblioteket introducerer uddannelsesøgende til læsesalen, låneprocedurerne og de forskellige samlinger. Fra udstillingen Verdensbilleder: den globale plakat ses temaet Den kulturelle plakat. Udstillingens arkitekt, Steffen Schmelling, spændte Peter Lassens Montana Grid i en stram kurve og en stiliseret urban atmosfære opstod. Grid et blev venligt udlånt af Peter Lassen. 13

14 Arkiv for dansk design: tegninger fra danske designfirmaer På grund af barselsorlov og ophør af studentermedhjælp har registreringen og erhvervelsesinitiativerne ikke været omfattende, og tidligere indkomne arkiver fra designvirksomheder henstår stadig uregistrerede, men deres status og arkivalske registreringsform er under afklaring. Studentermedhjælperen Marianne Sørensen har afsluttet registreringer af blandt andet tegninger fra Lysberg, Hansen & Terp, og bibliotekar Christina Collet Hvolgaard har efter sin tilbagekomst fra barselsorlov påbegyndt registreringen af Finn Juhl s tegninger, hvilket allerede har tilført databasen ca. 120 poster, der nu er tilgængelige via bibliotekets hjemmeside. I Christina Collets Hvolgaards fravær har møbelarkitekt Anne Skjelbo varetaget de daglige arbejdsopgaver med besøg og ekspeditioner i arkivet besøg i møbeldatabasen Furnitureindex har også i det forløbne år spillet en vital rolle i bibliotekets og museets digitale dialog med omverden. Optimeringen af de eksisterende oplysninger i denne database over det 20. og 21. århundredes danske møbler er videreført, hvilket betyder, at kvaliteten af de givne data har haft afgørende prioritet frem for blot en stadig kvantitativ udvidelse. Indexet, der løbende kvalitetsudvikles af møbelarkitekten Anne Skjelbo, er ved udgangen af 2009 nået op på ca indførsler, og blev besøgt af i alt , et tal der bekræfter indexets store popularitet hos brugerne, men alligevel ligger noget lavere end besøget i Dette bekræfter kun behovet for kvalitetssikringen af oplysningerne, for udbedring af forskellige underrepræsentationer og for den forøgede synliggørelse, der vil kendetegne bibliotekets bestræbelser i Arbejdet med Furnitureindex i 2009 har betydet, at dokumentation af møbeldesign, der ikke tidligere har været repræsenteret i indexet, nu er blevet tilgængelig for den tusindtallige brugerskare, der søger oplysninger i Furnitureindex. Blandt de nye designernavne, der er blevet tilført indexet, kan nævnes Thomas Alken, Jakob Berg, Claus Bjerre, Erling Christoffersen, Frederic Collette, Rikke Frost, Ole Jensen, Morten Kokkendorff, Heidi Okton, Jesper K Thomsen, og Ayoe Vallentin. Basen er ligeledes blevet opdateret og justeret med gennemgang af møbelfirmaerne France & Daverkosten/Cado Design, Busk-Hertzog, Normann m.fl. Seminar: Aktuelle behov fremtidens mål På et heldagsseminar 30. november samledes hele bibliotekspersonalet omkring workshops og drøftelser af enhedens aktuelle behov og mål for det fremtidige arbejde. Processen forløb inden for tre temarammer: Målsætning, værdier og behov, Synliggørelse, kommunikation og brugerdeltagelse samt Biblioteket som arbejdsplads. Indsatsområder blev på seminaret formuleret og prioriteret inden for arbejdsplanen for 2010, og kerneværdier og grundprincipper tematiseredes omkring 8 punkter: 1. Kvalitet som drivkraft, 2. Ekstraordinær brugervenlighed, 3. konsistent og rettidig kommunikation, 4. Samtidsengagement og globale kompetencer, 5. Fællesskab, samarbejde og demokratisk kultur, 6. Faglig, 14

15 innovativ udfoldelse, 7. Imagestyrkende forskningshøjde og 8. Vækst som succeskriterium kvalitativ og kvantitativ vækst som kriterier i vurderingen af bibliotekets samlede udvikling og position i de danske ABM-sammenhænge såvel som af dets gennemslagskraft i offentligheden. Som udløbere af seminaret og de MU-samtaler, der er gennemført i efteråret, er ansvarsområder blevet præciseret og særlige udvalg blevet etableret for henholdsvis katalogisering og dokumentation af modefeltet. Disse udvalg vil træde i funktion primo Statistik Statistikken for publikums brug af biblioteket viser som helhed et kun lettere fald i besøgstallet, det interurbane lån og søgningerne for publikum m.m.: tallet for besøget på læsesalen ligger på mod i 2008, søgningerne på mod i 2008 og det interurbane lån på enheder mod i Hvad der blev tabt publikumsmæssigt i forbindelse med den delvis usynliggørelse af biblioteket under den 1 år lange lukkeperiode ved udbedringen af skaderne fra angrebet af skimmelsvamp i er desværre endnu ikke tilbageerobret. John Mattos & Robert Jahn: Plakaten til filmen Rocketeer Udstillet på Verdensbilleder: den globale plakat i zonen Grafiske positioner og erhvervet til Plakatsamlingen. Karakteristisk retrostil fra 1990 erne. 15

16 KONSERVERING Museets konserveringsinitiativer har også omfattet møbler og keramik, men primært har de været rettet mod arbejder på papir, fra den gennemgribende til den lettere restaurering, og forberedelsen af udstillingerne i årets anden halvår gav anledning til særlige prioriteringer. Den af Kulturarvsstyrelsen finansierede konservering af samlingen af arkitekten Knud V. Engelhardts skitser til produktdesign og grafisk design, et projekt varetaget af papirkonservator Ditte Duus, er blevet endelig afsluttet i Den bevilling til konservering af Finn Juhls arkiv af møbel- og interiørtegninger, som biblioteket modtog i 2008, ligeledes fra Kulturarvsstyrelsen, er videreført i 2009, og konserveringsarbejdet er fortsat varetaget af konserveringstekniker Lotte Klyver. De ca tegninger, akvareller og fotos er blevet inddelt i 6 kategorier, der afspejler de forskellige konserveringsbehov, og ved udgangen af 2009 er samtlige af kategorierne 1 og 4-6 (i. e. opklæbede akvareller, fotografier, og to mapper med avisudklip, diplomer m.m.) færdigkonserverede og omemballerede. Desuden er et antal af i alt 134 mapper (kategori 3) ligeledes konserveret og omemballeret. På grund af barselsorlov fra medio marts 2010 forventes Finn Juhl konserveringen først at kunne afsluttes i De helt centrale møbler til Frölich udstillingen er blevet lettere restaureret, ligesom Frölichs to broderede sengetæpper restaureredes og blev opsyet på nyt underlag. Fælleskonserveringen Øst, der varetog disse konserveringer, stod ligeledes for monteringen i syrefrit karton af en række af Frölichudstillingens tegninger. Også Lotte Klyver har været involveret i monteringen af Frölich tegninger, men ved siden af Finn Juhl projektet har hendes øvrige arbejde for biblioteket først og fremmest været forbundet med Verdensbilleder: den globale plakat, hvor 54 ud af de 340 plakater havde behov for eftersyn og udbedringer, før de var udstillingsparate. Ud over disse forskellige grader af restaurering er der foretaget mindre reparationer og limning på et lille antal meget skadede spanske fajancer og italienske majolikaarbejder i den ældste del af samlingerne, og takket være sagkyndig hjælp af billedhuggeren Erik Varming har Niels Skovgaards hestebrønd i Grønnegården fået repareret sin mule. 16

17 FORSKNING Kunstindustrimuseet er landets hovedmuseum for kunsthåndværk, kunstindustri og industriel og grafisk design. Det har status som sektorforskningsinstitution, og dets ansvarsområde er landsdækkende. Kunstindustrimuseets bibliotek er hovedfagbibliotek for de nævnte fagområder samt for østasiatisk kunst. Biblioteket, genstandssamlingerne og museets Arkiv for Dansk Design (tegninger, billeder og modeller) udgør grundlaget for museets forskning og for forskningen i dansk designhistorie i almindelighed. Forskningen danner grundlag for museets indsamlingsstrategi og udstillinger og formidles i kataloger, bøger, artikler, foredrag og undervisning. Kunstindustrimuseet råder over fem forskerstillinger af hver 1/4 årsværk (i alt 1 1/4 årsværk). En af disse stillinger er chefstillingen i biblioteket, i hvilken mag. art. Lars Dybdahl blev ansat pr. 1. august efter overbibliotekar, dr. phil. Mirjam Gelfer-Jørgensens pensionering. Fra VELUX Fonden er modtaget en bevilling til Mirjam Gelfer-Jørgensens forskningsprojekt om japanisme i dansk kunst og design. Museet har i en 3-årig periode været med i uddannelsen af en ph.d.-studerende, keramikeren Flemming Tvede Hansen, i samarbejde med Danmarks Designskole, Center for Designforskning, Københavns Universitet og Guldagergaard International Ceramic Research Center. Kunstindustrimuseet er en lille forskningsenhed, men den har et bredt og stort netværk og samarbejder med flere forskellige beslægtede forskningsmiljøer. Museet har således tætte relationer til design- og arkitektskolerne, universiteterne samt Copenhagen Business School om både forsknings-, formidlings- og undervisningsprojekter. Museet er ligeledes repræsenteret i: Georg Brandes Forskerskolen og Kulturarvens Forskerskole og indgår som en del af Modekonsortiet (MOKO), en platform for modeforskning mellem Center for Designskolen, Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole og Kunstindustrimuseet. Endelig kan nævnes, at museet samarbejder med Center for Designforskning om udviklingen af Bestandskataloger En stor del af museets forskningstid anvendes til udarbejdelse af manuskripter til de ti bestandskataloger over dele af museet samlinger, som museet udgiver Seriens trykning, oversættelse og fotooptagelser er sikret gennem en bevilling fra Ny Carlsbergfondet. Arbejdet giver ikke blot mulighed for at revidere og digitalisere museets samlinger, men danner tillige grundlaget for fremtidig indsamlingsstrategi og for flere større udstillinger med afsæt i museets egne samlinger i de kommende år. Registrering, internetdatabaser og formidling Kunstindustrimuseet satser i disse år særligt på digitalisering og formidling via Internettet, således at forskere og andre interesserede kan få bredest mulig adgang til museets samlinger og den uddybende viden og dokumentation, som knytter sig til hertil. Kunstindustrimuseet har i 2009 modtaget en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen til en overførelse af museets digitale genstandsregistrant til Kulturarvsstyrelsens 17

18 nationale registreringssystem REGIN, som automatisk indberetter til kulturarvsregistrene Kunstindeks Danmark og Museers Samlinger. Arbejdet med forberedelse af konverteringen vil foregå i , hvorefter museets genstandssamlinger vil være tilgængelige via Internettet. Samarbejdet med Center for Designforskning om hjemmesiden nåede et foreløbigt resultat, idet hjemmesiden blev lanceret i september 2009 i en betaversion. Der arbejdes videre med en endelig version til lancering med presse og åbning af en fysisk web-udstilling i Kunstindustrimuseet primo september 2010 BERETNING FRA DE ENKELTE MEDARBEJDERE Museumsdirektør, cand. mag. Bodil Busk Laursen og registrator, cand. mag. Charlotte Malte Fortsættelse af projektet Dansk værkstedskeramik Museets samling af moderne keramik har aldrig tidligere været publiceret i sin helhed og set i sammenhæng med museets historie og erhvervelsespraksis. I 2009 er gennemført en genstandsgennemgang, korte kunstnerbiografier er udformet, ligesom der er planlagt fotooptagelser af 700 værker til et bestandskatalog. Overbibliotekar, mag. art., Lars Dybdahl I forlængelse af Lars Dybdahls forskningsprioriteringer som lektor i designhistorie og designstudier ved Københavns Universitet har bibliotekets nye chef relateret sin forskning til Kunstindustrimuseets initiativer og satsninger. Hans kuratering af museets hovedattraktion i efteråret 2009, udstillingen Verdensbilleder: den globale plakat var således i høj grad af typen forskningsbaseret udstilling, og blev struktureret over museets samling af udenlandske plakater fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag. Samlingens store spændvidde, visuelle oplevelsesmuligheder og perspektivrige forskningspotentialer er med denne plakatudstilling og Lars Dybdahls samtidige bog Den globale plakat (320 s.) nu synliggjort for offentligheden. Parallelt med dette forsknings- og formidlingsprojekt redigerede Lars Dybdahl sammen med lektor Ida Engholm bogen Design: Stolen (224 s.). Både i hans og andre af artiklerne er det i vidt omfang stole fra Kunstindustrimuseets samlinger, der inddrages som eksemplifikationer på overordnede problemstillinger. Museumsinspektør, cand. mag. Christian Holmsted Olesen Fortsættelse af forskningsprojektet Dansk møbelkunst i det 20. århundrede, som formidles i et bestandskatalog, men også omfatter udarbejdelse af indsamlingsstrategi for møbelområdet og indsamling af dokumentation. I projektet studeres museets samling af omkring 500 danske møbler fra det 20. århundrede i sin helhed. Studiet af samlingen og indsamlingen af dokumentation om formgivere, skoler, udstillinger og møbelindustri vil muliggøre udarbejdelsen af en sammenhængende, type- og konstruktionsorienteret dansk møbelformgivning. 18

19 Forskningen har i kortlagt de møbeltyper og -genrer, som har optaget danske formgivere i det 20. århundrede, og derfor vil kataloget blive struktureret som komparative opstillinger af møbeltyper. Kataloget vil redegøre for typens centrale betydning i udviklingen af dansk møbelkunst. I forbindelse med studiet af møbeltyper i den internationale designhistorie blev publiceret en artikel, Typer og Idealer. Stolen som bærende konstruktion (21 s.) til antologien Design: Stolen (se publikationsliste). I perioden september 2008 til september 2009 har cand. mag. Allan Schmidt været knyttet til projektet. Allan Schmidt har udarbejdet biografier om de 130 danske møbelarkitekter og designere, som er repræsenteret i museets samlinger. Biografierne vil indgå i såvel bestandskataloget som dk. Museumsinspektør, mag. art. og cand. mag. Ulla Houkjær En stor del af årets forskningstid har været anvendt på forarbejdet til udstillingen Helt sin egen Lorenz Frølichs design, til affattelse af tekst til den ledsagende publikation på dansk og engelsk og redaktion af samme. I årets sidste del kunne de fortsatte studier i museets samling af hollandske, tyske og franske fajancer fra perioden med henblik på udarbejdelse af et kommenteret bestandskatalog i nogen grad genstartes. På grund af øvrigt arbejdspres bl.a. med tre andre særudstillinger, har det været nødvendigt at overføre den resterende periode af Kulturarvsstyrelsens forskningsfrikøb til begyndelsen af Daglig leder af tekstilsamlingen, stud. mag. Kirsten Toftegaard Afsluttet specialestudiet ved Københavns Universitet, Saxo-instituttet med specialetitlen Marie Gudme Leth og Helga Foghts stoftrykværksteder Set i et kulturhistorisk og prosopografisk perspektiv. I forbindelse med det flerårige forskningsprojekt i dansk stoftryk i det 20. århundrede har der været forsket i dansk kunsthåndværkertøj og tøjets placering i en industriel kontekst med henblik på en antologiudgivelse. Forskning i dansk mode med fokus på Margit og Erik Brandts modedesign og markedsføring er påbegyndt med henblik på den kommende udstilling Margit Brandt Design Registrator, cand. mag. Charlotte Malte Afsluttet cand.mag.-uddannelse på Københavns Universitet, Institut for Kunstog Kulturvidenskab, med specialet Blå Kant - Øjets triumf - et bud på linjerne i Grethe Meyers design. Seniorforsker, dr. phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen Færdigredigering af publikationen Møbler med Mening. Dansk møbelkunst Dansk og engelsk udgave, udkom på Arkitektens Forlag 16. december Har påbegyndt et forskningsprojekt, som belyser japanismen i dansk kunst og design gennem 150 år. 19

20 Ph.d.-studerende Flemming Tvede Hansen Ph.d.-projekt: Materialedreven 3d digital formgivning. Integration af det digitale medie indenfor keramisk formgivning. Afhandlingens formål er at undersøge og diskutere, hvordan 3d digital formgivning kan integreres indenfor det keramiske fagområde på en måde, der udnytter den erfaring, som keramikeren allerede har vedrørende fysiske materialer og analoge teknikker. Dette undersøges gennem egne eksperimenter med digitale, interaktive dynamiske systemer med udgangspunkt i brugen af de simuleringsredskaber, som allerede eksisterende 3d software tilbyder til at simulere fysiske processer. Det er redskaber, der oprindelig er udviklet til andre formål, nemlig i forbindelse med animation i filmindustrien. Projektet er baseret på en såkaldt praksisbaseret designforskning, dvs. at egne praktiske eksperimenter med 3d digital formgivning bidrager med empiri og danner omdrejningspunkt for en efterfølgende diskussion og perspektivering i forhold til lignende eksperimenterende formgivning og designforskning. Ph.d. projektet har i 2009 været i sin afsluttende fase. En første udgave har været til gennemlæsning hos intern vejleder, lektor ved Danmarks Designskole, ph.d. Per Galle og er under en sidste bearbejdning inden aflevering til forsvar. Forsvaret forventes at blive afholdt forår Udstilling af afgangsprojekter i moderne smykkekunst fra Institut for Ædelmetal. 20

Møbeldesigneren Christian Flindt studerer Finn Juhls FN-tegninger i Arkiv for Dansk Design

Møbeldesigneren Christian Flindt studerer Finn Juhls FN-tegninger i Arkiv for Dansk Design KUNSTINDUSTRIMUSEETS BIBLIOTEK NYHEDSBREV 2011.2 Møbeldesigneren Christian Flindt studerer Finn Juhls FN-tegninger i Arkiv for Dansk Design BRUG BIBLIOTEKET OG ARKIV FOR DANSK DESIGN DET GØR DESIGNERNE

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002 Afrapportering af projektet Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder. Vedr. journal numrene: 2009-7.42.04-0033, 2009-7.42.05-0006 og 2009-7.42.06-0002. Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Udnyttelse af den høje detaljeringsgrad i et 3d print Af Flemming Tvede Hansen, Ph.d., Danmarks Designskole.

Udnyttelse af den høje detaljeringsgrad i et 3d print Af Flemming Tvede Hansen, Ph.d., Danmarks Designskole. Udnyttelse af den høje detaljeringsgrad i et 3d print Af Flemming Tvede Hansen, Ph.d., Danmarks Designskole. I forbindelse med mit ph.d. projekt Materialedreven 3d digital formgivning. Eksperimenterende

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2013 2016 Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 3.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

STRATEGIPLAN DESIGN SKAL DELES

STRATEGIPLAN DESIGN SKAL DELES STRATEGIPLAN 2017 2020 DESIGN SKAL DELES Danmark er et designsamfund. Ikke i kraft af et nationalt, geografisk særkende, men som et DNA, der har sat Danmark på verdenskortet siden det 20. århundrede. Vi

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere