Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter"

Transkript

1 Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter

2 Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe i by-, skov-, eller lanbrugsområe. Anvenelsesområerne spæner fra småhuse, boliger og kontorer til riftbygninger for lanbrug, inustri og institutioner. Leca blokke til kæleryervægge har mange forele: birager væsentligt til varmeisolerigen og movirker kulebroer blokkene er ubrænbare blokkene er uorganiske samt fugtog frostbestanige blokkene angribes ikke af rå, svamp eller insekter blokkene er fremstillet af Leca letklinker og cement velkente materialer me over 60 års go byggetraition basismaterialet Leca letklinker er små lette keramiske korn, som fremstilles af ansk ler Kæleryervægge uner terræn er forusat isoleret, vantætnet uvenigt og rænet. Kæleryervægge me Leca blokke kan uføres som armeree eller uarmeree vægge. Armeree kæleryervægge uner terræn opmures af Leca rilleblokke me 2 stk. armeringsstål i hvert skifte. Dette er særligt velegnet i e tilfæle, hvor væggen ikke bliver unerstøttet foroven af et kæleræk. Dette kan fx være ve: træbjælkelag aftrappee kælervægge høje kælervægge, hvor væggen over terræn uføres som hulmurskonstruktion eller af Leca termblokke Armeree kælervægge giver mulighe for at øge afstanen mellem e afstivene vægge eller søjler. Armeree kæleryervægge opmures i Leca rilleblokke i 350 eller 390 mm bree. Hvis er ønskes en breere kælervæg, fx hvis yervæggen ovenover er breere, opmures en min. 00 mm Leca blok 600 umielbart foran Leca rilleblokken. Anvisningerne i enne brochure omfatter kæleryervægge op til m etagehøje. Uarmeree kæleryervægge uføres af alminelige Leca blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse. For at forebygge svinrevner i kælervægge uført af isse blokke inlægges svinarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svinarmeringen birager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. Leca rilleblokke Leca rilleblokke fremstilles me samme ensitet og blokstyrke som Leca blokke 600 og me riller, er giver plas til 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål og en fornøne omstøbning. Omstøbningen skal være minst 5 mm. Placeringen af armeringen sikres me plastafstansholere, som leveres sammen me blokkene. 390 mm Leca rilleblokke lige Leca rilleblokke fremstilles i to breer: 350 mm Leca rilleblok i formatet (H x L) 90 x 490 mm og 390 mm Leca rilleblok i formatet 90 x 248 mm. Længe på en 390 mm bree Leca rilleblok er sålees 248 mm, som me 2 mm limfuge giver et inbygningsmål på 250 mm. 390 mm Leca rilleblokke hjørne For Leca rilleblokke er er lavet specielt uformee hjørneblokke. Hjørneblokkene giver mulighe for at armere kælerhjørnerne båe som uvenige og invenige hjørner. 2

3 065 DS/EN CPD Leca blokke 600 Leca blokke 600 anvenes til uarmeree kæleryervægge uner terræn i breerne 290, 330, 350 og 390 mm. Blokke i breen 390 mm fås også i længen 248 mm, som me 2 mm limfuge giver et inbygningsmål på 250 mm. Se tabel. Kæleryervægge over terræn kan uføres som en hulmurskonstruktion me Leca blokke på begge sier af isoleringen. Hulmurskonstruktionen må højst gå ½ skifte (300 mm) ne uner fremtiigt terræn. Formuren kan også uføres af tegl fra 50 mm over terræn. Leca blokke til hulmure fås i breerne 00, 20, og 50 mm. Leca termblokke På samme måe som ve en traitionel hulmur kan kæleryervægge over terræn og intil 300 mm uner terræn uføres af Leca termblokke. Leca termblokke er sanwichblokke, er kombinerer en stærke Leca beton me isolerene polystyren. Leca termblokke fremstilles i fem breer: 330, 350, 390, 450 og 490 mm. Isoleringsinlægget er 75 mm ve breerne 330 og 350 mm, 35 mm ve breen 390 mm, 20 mm ve breen 450 mm og 250 mm ve breen 490 mm. Ve anvenelse af Leca termblokke murer man hjørnerne op me Leca flexhjørner og fyler hullet u me isolering af mineralul eller polystyren i forbinelse me opmuringen som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, som kan ownloaes på Leca blok 600 Leca termblok Leca flexhjørne Mål og vægt Leca rilleblokke Leca blokke 600 Leca termblokke Lige Hjørne Længe Høje Bree Mieltørvægt Transportvægt mm Kg/stk , ,0 2, , ,0 2, ,6 6,4 20 6,7 7,7 50 8,4 9,6 90 0, ,9 4, ,2 8, , , ,8 25, ,0 2, ,6 6, ,8 7, ,8 7, ,0 6, 490 4,8 7,0 Leca flexhjørne Se foto 8,4 9,7 Tabel. Levering Leca blokproukter leveres på paller og beskyttes mo nebør me hætter eller plastfolie. Blokkene bør alti overækkes. Når er er taget blokke fra pallerne, kan overækning ske me presenning eller lignene, så opfugtning fra nebør ungås. Saint-Gobain Weber A/S Ranersvej 75 Postboks Raners SV Tlf.: Prouktionsste: Bresten Lanevej Gabjerg 39 cm Leca blok 600 Vægt pr. stk.: Stk. pr. palle: Prouktionsato: Deklareree værier, overensstemmelseserklæring og certifikat kan rekvireres pr. telefon eller hentes på Stregkoe Eksempel på etiket Hver palle er forsynet me etiket me CE-mærke. 3

4 Kæleryervæggens U-væri U2 Ψk U Min. 50 mm H Maks. 300 mm Ψf Kravene til varmeisoleringen af kælervægge fremgår af bygningsreglementet og af brochuren»br 0 - e nye energibestemmelser«, som kan ses og ownloaes på Der er specifikke krav til linjetabet Yf ve kæleryervægsfunamentet (se sie 6). Linjetabet inregnes erfor ikke i kæleryervæggens U-væri. U-værien for en kæleryervæg bestemmes i henhol til DS 48. U = U + Uf + Ug Hvor U er en resulterene U-væri U er en ukorrigeree U-væri Uf er korrektion for murbinere Ug er korrektion for luftspalter Ve bestemmelse af U-værien for en kæleryervæg skal er tages hensyn til reuceree isoleringstykkelser i ele af konstruktionen og eventuelle kulebroer, fx ve overgang fra massiv mur til hulmur og ve eventuelle umuringer omkring vinuer og øre. Kæleryervæggens samlee U-væri beregnes som: U= Hvor A U + A 2 U2 + Yk l A + A 2 A og A 2 er elarealer af massiv mur og hulmur U og U2 er elarealernes U-væri l er længen af lineær kulebro Ψk er linjetabet ve isoleringsspring Hvis er er konstruktioner, er gennembryer kæleryervæggen, skal isse kulebroer inregnes i kæleryervæggens U-væri. Leca blokkene birager til kæleryervæggens isoleringen og gør et muligt at ungå væsentlige kulebroer, men et er nøvenigt me supplerene isolering. Uner terræn kan en supplerene isolering me forel placeres på kæleryervæggens uvenige sie. Dette vil hæve selve væggens temperatur og erme forebygge konens. Samtiig vil isoleringen ikke optage plas invenigt. Invenig isolering af kæleryervægge fraråes generelt ve kælre grunet risiko for skimmelvækst på en invenige bærene el af væggen enten fra kon- 4 ens fra fugtig ineluft eller fra utætheer ve væggens uvenige overflae. Over terræn og ne til 300 mm uner terræn kan kæleryervæggen uføres som en traitionel hulmur eller af Leca termblokke. Fra terrænet og minst 50 mm op bør væggen uvenigt uføres af Leca blokke eller Leca termblokke me grovgruning og sokkelpus, som skal være tæt og kunne tåle opsprøjt fra regnvan. U-værier uner terræn (U-væri) I efterfølgene tabel 2 angives eksempler på U-værier. Højen H er højen på en el af væggen, er er isoleret uvenig. Overlapninger til en miterisoleree væg meregnes på en sikre sie me samme U-væri som en massive el. U-værien er beregnet som en arealvægtee U-væri intil 2 m ybe og U-værien af væg ybere en 2 m. Varmeleningsevnen for en uvenige isolering er regnet mo jor som: λ =,2 x λekl. Ve plaeisolering er U-værien regnet uen luftspalter. Ve luftspalter skal er tillægges en korrektion ΔUg i henhol til DS 48.

5 U-værier uner terræn (U-væri) H Leca blok 600 Leca blok mm Leca blok 600 eller Leca rilleblok m 300 mm 500 mm 50 mm 200 mm 0,22 0,6 0,7 0,22 0,6,5 0,2 0,9 0,6 2 0,9 0,4 0,8 0,5 0,22 0,6 0,2 0,9 0,6,5 0,9 2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,8 0,5 0,2 0,6 0,2 0,9 0,6,5 0,4 0,8 2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,2 0,9 0,6 0,4 0,9,5 0,4 0,8 2 0,9 0,4 0,8 0,8 0,3 0,7 0,4 350 mm Leca blok 600 eller Leca rilleblok Isoleringsplaer lekl. 37 0,5 290 mm Løs Leca mm Eksempel Som eksempel beregnes U-værien af en 5 m lang og 2,3 m høj kæleryervæg, er uner terræn består af 390 mm Leca rilleblokke, og som uvenigt er isoleret me 500 mm løs Leca Højen (H) fra kælergulvet til oversie af uvenig isolering er,7 m. 0,6 m over uvenig isolering består væggen af 390 mm Leca termblokke. Overlapningen mellem uvenig isolering og miterisoleringen i Leca termblokkene er 0,2 m. 0,6 m Overlapning 0,2 m Tabel 2, U-væri (W/m²K). Der kan interpoleres lineært over tykkelsen ve uvenig isolering, og over højen H. 2,3 m,7 m U-værier over terræn (U2-værier) I efterfølgene tabel 3 angives eksempler på U2-værier, hvor korrektionen Uf (5 stk. 3 eller 4 mm binere pr. m²) og Ug (ingen luftspalter ve isoleringen) sættes til 0. Linjetab ve isoleringsspring (Ψk) For at minimere kulebroen ve overgangen fra uvenig isolering uner terræn til hulmursisoleringen kan er me forel uføres en overlapning af isoleringslagene. U2-værien meregnes på en sikre sie uner terræn ne til overkant af uvenig isolering me samme væri som over terræn. Afhængig af overlapningens størrelse skal er regnes me følgene linjetab: U-værier over terræn (U2-værier) Formur Bagmur Leca blok mm Leca blok mm Teglsten Leca blok mm Vægtykkelse mm U2væri , , , , , ,2 Isolering mm 08 mm Leca termblok W/m²K Tabel 3, U2-værier (W/m²K). Ve kæleryervægge me vinuer og øre skal kulebroerne ve umuringerne inregnes i U2-værien som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, som kan ses og ownloaes på Overlapning Yk 0 mm 0, mm 0, mm 0,05 Tabel 4, Yk-værier (W/m K). Der kan interpoleres i tabellen. I tabel 2 (H =,5-2 m) aflæses U-værien til 0,4 W/m2K. I tabel 3 aflæses U2-værien til W/m2K. I tabel 4 aflæses linjetabet Ψk til 0,06 W/m K. Arealet uner terræn er 5 x,7 = 8,5 m2. Arealet over terræn er 5 x 0,6 = 3,0 m2. Kæleryervæggens samlee areal er 8,5 + 3,0 m². Længen af isoleringens overlapning er 5 m. U = 8,5 x 0,4 + 3,0 x + 5 x 0,06 8,5 + 3,0 ~ 0,8 W/m2K. 5

6 Linjetab ve kæleryervægsfunamenter Der stilles i bygningsreglementet specifikke krav til linjetabet fra kæleryervægsfunamentet, og ette linjetab skal ikke inregnes i kæleryervæggens U-væri. Linjetabet Ψf ve kæleryervægsfunamenter er afhængigt af placeringen af oversie af kælerens betongulv i forhol til betonfunamentet uner kæleryervæggen - afstanen V. Ve at opmure et eller to skifter Leca blokke uner niveauet for betonkælergulvet opnås væsentlige forberinger af linjetabet Ψf. Linjetab ve kæleryervægsfunamenter er angivet i tabel 5. Forusætningerne for linjetabene er som angivet i DS 48. Jorækningen er højen fra terræn til oversie kælergulv. Linjetab ve kæleryervægsfunamenter V Placering af betongulv over betonfunament uner terræn m Hævet 500 mm Hævet 400 mm Hævet 300 mm Hævet 200 mm Hævet 00 mm Niveau betonfunament 6 Tabel 5, Ψf -værier. Der kan interpoleres lineært over afstanen V. Yf W/m K,0 0,3 0,2,0 0,4 0,3,0 0,6,0 0,9 0,7,0 0,25 0,23,0 0,36 0,32 Ψf V

7 Styrkeforhol Af hensyn til trykforelingen på joren uner kæleryervægsfunamentet og eventuelt uensartet jor er et nøvenigt, at en neerste el af funamentet består af ustøbt beton. Denne betonklos skal have minst samme bree som Leca blokkene ovenover. Blokkene skal være unerstøttet uner hele blokbreen. Højen på betonklosen skal minst være 300 mm. Styrkeforhol Leca blokke Murværk i normal kontrolklasse og normal sikkerhesklasse Basistrykstyrke Leca rilleblokke Leca blokke 600 Leca termblokke (vangerne) MPa Karakteristisk f k 2,3 Regningsmæssig f,44 Veerlagstryk Regningsmæssig f,44 Bøjningstrækstyrke om liggefuger Bøjningstrækstyrke om stusfuger Elasticitetsmoul Karakteristisk f xk Regningsmæssig f x 0,2 Karakteristisk f xk2 0,45 Regningsmæssig f x2 0,26 Karakteristisk E k 2300 Regningsmæssig E 437 Tabel 6. Uarmeree kæleryervægge Ve anvenelse af alminelige Leca blokke 600 til uarmeree kæleryervægge må e nøvenige afstivningsforhol vureres og beregnes i hvert enkelt tilfæle af en rågivene ingeniør for et pågælene byggeri. Armeree kæleryervægge Armeree kæleryervægge uføres me Leca rilleblokke på en el, er er påvirket af jortryk. De beregnes som et tresiet unerstøttet vægfelt, fx hvis væggen foroven uføres af Leca termblokke eller som en hulmur. Leca rilleblokke opmures me weber FM 5 funktionsmørtel i liggefugerne. Stusfugerne uføres me weber bloklim. Alternativt kan stusfugerne også uføres me samme mørteltype som i liggefugerne. Fugerne skal uføres helt ufylte over hele flaen. Som armering anvenes 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringen omstøbes me minimum 5 mm mørtel. De praktiske forankringslænger for armeringen er for 8 mm: 730 mm 0 mm: 90 mm 7

8 For at kunne bestemme en armeree kæleryervægs maksimale feltstørrelse må hvert enkelt felts samlee inspæningsgra i f fastlægges. Dette gøres ve at lægge inspæningsgraerne sammen for vægfeltets to sieunerstøtninger. Som vist på figuren ve sien af kan inspæningsgraen i sættes til: Inspæningsgraen i ve afstivning beregnes, og maks.,0 Uv. trappeskakt i ve åbninger 0,0 i ve hjørner 0,5 ve hjørner: 0,5 ve åbninger: 0,0 ve afstivninger (væg eller søjle): 3 (l / l 2 ) 2 og maks.,0 ve overflaelast op til p = kn/m 2 og biler me totalvægt intil kg ve afstivninger (væg eller søjle):,35 (l / l 2 ) 2 og maks. 0,8 ve overflaelast op til p = 0 kn/m 2 og biler me totalvægt intil kg l er nabofeltets længe. l 2 er et beregnee felts længe. Ve lorette fri kanter, fx øråbninger, og hvor væggen samtiig er påvirket af jortryk, skal væggen afstives, fx ve montering af et stålprofil eller en kælerskaktvæg. Felt A (l 2 = 4,0 m) Inspæningsgraen i ve afstivning beregnes, og maks.,0 Ve skrånene terræn, hvor e massive blokke i kælervæggen aftrappes og erstattes af hulmur eller Leca termblokke, skal afstivningen sikres på en el af væggen, er er påvirket af jortryk. Felt B Uv. trappeskakt (l =,0 m) i ve åbninger 0,0 i ve hjørner 0,5 Eksempel: Beregning af inspæningsgraen af felt A. Overflaelast: kn/m 2. i ve hjørne = 0,5 i ve tværskillevæg = 3 (/4) 2 = 0,875 ~ 0,2 i f = 0,5 + 0,2 = 0,7 Felt A (l 2 = 4,0 m) Felt B (l =,0 m) 8

9 Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3,6 0,5 6,4 6,9,0,5 Større veje må ikke forekomme tættere en 5 m fra kælervægge. Der kan interpoleres retlinet mellem tabelværierne.,3 7,3 7,9 8,0 8,0 8,0,6,3 6,6 7, 7,6 8,0 8,4,9,6 6,0 6,6 7,0 7,5 7,8,9 5,4 6,0 6,5 6,9 7,3,5 5,7 6,2 6,7 7,0 7,4,9,6 5, 6,5 6,9,9 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 4,8 5,4 5,9 6,3 6,8 0,7 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 0,7 4,8 5,2 5,6 5,6 5,6,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9,3 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7,6,3 4,6 5,,6,3 5,4 5,8 6,2 6,6 6,9,9,6 4, 4,6 5,0 5,4 5,7,9,6 4,9 5,4 5,9 6,3 6,6,9 3,7 4,,9 4,4 4,9 5,4 5,8 6,2 3,4 3,8 4, 5,7 6, 5,4 5,8 6, 4,5 4,9 5,2 4, 4,5 4,8 4,5 5,0 5,4 5,7 Tabel 8. Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3,6,3 6,3 6,9 7,3 7,7 8,,9,6 5,7 6,3 6,7 7, 7,5,9 5,0 5,6 6,6 7,0 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 0,7 4,7 5,,3 5, 5,5 5,9 6,2 6,5,6,3 5, 5,6 6,0 6,3 6,7,9,6 4,6 5,,9 4, 4,6 5,0 5,4 5,8 3,8 4,2 4,6 5,0 5,3 Flaelast p = kn/m² 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,0,3 Massiv væghøje h Tabel 9. 0,7 0,5 8,0 Jorhøje Flaelast p = 0 kn/m² kn/m2, som er normalt forekommene last, som ækker små joropfylninger og let trafiklast (personbiler) 0 kn/m2, som ækker last fra større joropfylninger, og hvor tungere trafik kan forekomme 0 7,8 390 mm Leca rilleblokke me 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger I tabellerne er er regnet me to forskellige værier for overflaelast: Samlet inspæning if 7,4 Tabel 7. Uen på en uvenige isolering er er regnet me tilbagefylning af san, som komprimeres i lag på ca. 300 mm me en plaevibrator på maks. 00 kg. Massiv væghøje h Flaelast p = kn/m² 0 Jorhøje Flaelast p = 0 kn/m² Flaelast p = kn/m² Massiv væghøje h 0 7, 0,5 7,7,0,5 8,0 8,0 8,0 6, 390 mm Leca rilleblokke me 0 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Flaelast p = kn/m² h Jorhøje 350 mm Leca rilleblokke me 0 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Jorhøje Massiv væghøje h Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,6,3 7,3 7,9 8,4 8,8 9,3,9,6 6,7 7,3 7,8 8,2 8,6,9 6,0 6,7 7,2 7,7 8, 5,4 6,0 6,6 7, 7,5 0,7 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6,3 5,8 6,3 6,7 7, 7,4,6,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6,9,6 5,5 6,5 6,9 7,3,9 5,0 5,6 6, 4,5 5,6 6,0 6,4 5,5 5,6 5,6 5,6 6,0 6,3 Flaelast p = 0 kn/m² 350 mm Leca rilleblokke me 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Flaelast p = 0 kn/m² Feltlænger Efterfølgene 4 tabeller, er er beregnet u fra Eurocoe 0 6 og 7, angiver e maksimale feltlænger i m mellem sieunerstøtningerne for armeree kæleryervægge me Leca rilleblokke, hvor væggene er 3-siet unerstøttet. Feltlængerne er regnet fra mite til mite af sieunerstøtningerne. Væglænger over 8 x højen h bør ungås. Hjultryk fra lastbiler må ikke forekomme nærmere en 2 m fra kælervæggen. 0 0,5 6, 5,,0,5 6,5 6,9 Tabel 0. 9

10 Afstivning me stålsøjler Af hensyn til kælerens anvenelse kan er være behov for at øge afstanen mellem e vægge, er afstiver kælervæggen, til mere en en tillaelige feltlænge. Dette kan gøres ve at opele vægfeltet me afstivene stålsøjler, er faststøbes eller fastholes til kælergulv og -æk. Længen af et stykke kælervæg, er skal afstives af stålsøjlen, benævnes L a. Denne længe er els afhængig af længen til nærmeste tværafstivene vægge og els af inspæningsgraen i ve afstivningerne (beregning af i - se sie 8). L a kan fines efter følgene formel. L a = ½ x (L +L 2 ) x ( - i /8 +i 2 /8 + i 3 /8 i 4 /8) Som afstivning er er i tabel angivet HE-B stålprofiler, men anre profiler kan anvenes, hvis e har samme mostansmoment og stålkvalitet som et profil, er er vist i tabellen. Fastholelsen af stålsøjlen i top og bun skal uføres på en måe, så reaktionerne kan optages i kælergulv og loftkonstruktion. Som eksempel på enne fastholelse kan er i tabel 2 ses størrelser på ankre gennem en 0 mm påsvejst stålplae i top og bun på søjlen. Beton ve loft og gulv forusættes støbt minst som betonklasse C20/25, og klæbeankre forusættes me styrker som Hilti HAS gevinstænger i Hilti Hit HY 50. Afstivning me stålsøjler af HE-B profiler (stålkvalitet S 235) Jorhøje Tabel. Stålsøjle Massiv væghøje h 0,7,3,6,3,9,6,9 Fastholelse bun Klæbeanker stk. Flaelast kn/m² Dybe af borehul mm Fastholelse top Klæbeanker stk. Dybe af borehul mm HE 00 B 2 M M 0 80 HE 20 B 2 M M 2 00 HE 40 B 4 M M 2 00 HE 60 B 4 M M 2 00 HE 80 B 4 M M 6 30 HE 200 B 4 M M 6 30 Tabel 2. Afstivet feltlænge L a HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B 0 HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 40 B HE 60 B HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B HE 40 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 80 B HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B 0 HE 00 B HE 40 B HE 60 B HE 80 B HE 200 B HE 00 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B HE 80 B 0 HE 20 B HE 40 B HE 80 B HE 80 B HE 200 B Stålsøjler skal beskyttes mo bran. Stålsøjlen opstiles 0-20 mm fra kæleryervæggens invenige sie, hvorefter fugen ufyles me jorfugtig mørtel C 00/400 eller weber FM 5 funktionsmørtel, er stampes omhyggeligt. L L 2 i i 2 i 3 i 4 L a 0

11 Afstivning me tværvægge Ve tværvægge, er skal virke afstivene på kæleryervæggen, skal er sikres en go forbinelse mellem e to vægge ve sikring me 2 stk. 4 mm rustfaste binere i hvert skifte. Det skal enviere sikres, at bæreevnen uner tværvæggen er tilstrækkelig enten ve nøvenig styrke i kælergulvet eller ve et separat funament. L a Såfremt en afstivene tværvæg forankres mo glining me et forankringsbeslag, kan en nøvenige længe af enne væg reuceres. Det skal sikres, at reaktionerne kan optages i kælergulvet, som forusættes støbt minst som betonklasse C20/25, og at minimumslængen på en tværafstivene væg er overholt. Klæbeankre forusættes me en styrke som Hilti HAS gevinstænger i Hilti Hit HY 50. Der kan så regnes me reuktion af væglængen l i henhol til tabel 4. Forankringsbeslag for forskyning Længen af et stykke kæleryervæg, er skal afstives af tværvæggen, benævnes L a. Længen af en afstivene tværvæg benævnes l. Længe l () af afstivene blokvæg, t = 50 mm h l Størrelse mm kn m m stk. mm Vinkeljern 20 x 20 x 0, b=00 0 0,6 0,3 2 M 0 80 Vinkeljern 60 x 60 x 5, b=40 20,2 0,6 4 M 0 80 Specialbeslag (se neenfor) 40 2,4,2 8 M 0 80 Tabel 4. Forankring Min. længe af afstivene væg Mulig reuktion af l Klæbeanker Dybe af borehul Jorhøje Massiv væghøje h Flaelast kn/m² Afstivet feltlænge, L a ,7,3,6,3,9,6,9 Tabel 3. 0,5 0,6 0,8 0,9, 0,4 2 3, 3,6 0,8,,3,5,7 0,9 2,6 3,3 4 4,7,5,9 2,3 2,7 3, 0 3,4 4,3 5, 5,9 2,3 3 3,6 4,2 4,8 0 3,4 4,6 5,7 6,8 7,8 3,3 4,3 5,2 6, 6,9 0 4,6 6,3 7,8 9,2 0,6 4,4 5,9 7,2 8,4 9, ,3 0,3 2, 3,9 Specialbeslag, gostykkelse 0 mm 50 mm 200 mm Tabel 3 angiver en nøvenige væglænge l me en 50 mm bre tværskillevæg af Leca blokke. Ve anre vægbreer me Leca blokke skal tabelværierne ganges me:,3 for en 00 mm bre tværskillevæg,2 for en 20 mm bre tværskillevæg 0,9 for en 90 mm bre tværskillevæg 40 mm 70 mm 40 mm 50 mm 00 mm 00 mm 400 mm 00 mm 50 mm

12 Forarbejer Funamenter uner kæleryervægge uføres som en funamentklos af beton støbt på steet eller, hvor et er hensigtsmæssigt, af ustøbningsblokke på et afretningslag af beton. Ugravningen skal være så rigelig, at er i bunen er minst 0,5 m fra funamentet til ugravningens anlæg. Ugravningsvinklen må ikke uen nærmere unersøgelse være større en 45, og et må alti sikres, at er ikke er risiko for sammenstyrtning af anlægget. Dette giver også plas til at lægge omfangsræn og til at uføre e nøvenige arbejer på kælervæggen me tætning, isolering og vægræn. Opmuring I kæleryervægge opmures Leca blokke irekte på funamentet uen mellemliggene murpap. Ca. nettoforbrug weber bloklim til stusfuger kg/m² mur kg/m² mur 350 mm Leca rilleblok, lige mm Leca rilleblok, lige 75 5,0 350 mm Leca rilleblok, hjørne 3,3 pr. blok mm Leca rilleblok, hjørne 4,4 pr. blok - Leca blokke 390 mm (længe 248 mm) 29 5,0 Leca termblokke 330 mm 9,7 Leca termblokke 350 mm 20,8 Leca termblokke 390 mm 9,7 Leca blokke opmures me weber FM 5 funktionsmørtel i liggefugerne. FM 5 funktionsmørtel til liggefuger Tabel 5. Ca. nettoforbrug me fylte fuger 00 mm Leca blok mm Leca blok 6 90 mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok (længe 490 mm) Tabel 6. 2 kg/m² mur 20 mm Leca blok Stusfugerne uføres me weber bloklim. Alternativt kan stusfugerne også uføres me samme mørteltype og tykkelse som i liggefugerne. Fugerne skal uføres helt ufylte over hele flaen. FM 5 funktionsmørtel 39 Tabellerne viser et omtrentlige forbrug af mørtel i kg pr. m2 væg uen spil samt forbrug i kg pr. hjørneblok. Fugtsugningen i Leca blokke er meget ringe på grun af blokkenes struktur af grove porer mellem Leca kornene. Ve opmuringen har en beskene sugning en forel, at man får bere ti til at rette blokkene in, før mørtlen»suges ø«. Blokkene skal ikke forvanes, men e bør beskyttes mo tilfælig opfugtning fra nebør, a et er nemmest at mure me tørre blokke. Ujævnheer i betonsoklens oversie oprettes, når første skifte opmures. Blokkene nivelleres på plas. Lo og vage kontrolleres. Maksimal fugetykkelse for opretning er 25 mm.

13 En 2 kg klaphammer er en go hjælp, når blokkene skal rettes in, men en må kun bruges umielbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen. Ve Leca rilleblokke ulægges mørtlen ve e efterfølgene skifter sålees, at rillerne bliver helt ufylte og fugearmeringen fulstænig omstøbt. Blokkene opmures i forbant me minst 76 mm forskyning af stusfugerne. Ve stusfugerne påføres bloklimen på en alleree opmuree blok me en tanspartel i henhol til anvisningen på limposen. Der skal alti tilstræbes 00 % klæbeækning. Hvor væggen ikke er påvirket af jortryk, opmures Leca blokkene helt traitionelt som alminelig Leca blokmurværk som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, er kan ownloaes på Armering Som armering i Leca rilleblokke anvenes 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringens placering sikres me plastafstansholere og omstøbes me minimum 5 mm mørtel. Plastafstansholere leveres sammen me blokkene, og er placeres stk. pr. m i hver rille. De praktiske forankringslænger for armeringen er for 8 mm: 730 mm 0 mm: 90 mm Støene bør placeres i e lige murfelter og forskyes fra skifte til skifte. Bukkeiaen for armeringen skal minst være for 8 mm: 32 mm 0 mm: 40 mm Ve uarmeree kæleryervægge af Leca blokke 600 inlægges svinarmering i hvert anet skifte i liggefugen. 3

14 Breere kæleryervægge Hvis kæleryervæggen skal være breere en 390 mm, fx hvor yervæggen ovenover er breere, opmures en Leca blok 600 umielbart foran Leca rilleblokken. Leca blokken opmures på betonfunament på yersien af Leca rilleblokkene og forbines til isse me 5 stk. rustfaste binere pr. m². Ve opmuringen anvenes samme mørtel som til Leca rilleblokkene. Hjørner Ve opmuring af hjørner i kælervægge me Leca rilleblokke anvenes e specielle hjørneblokke. Disse skal anvenes for at sikre korrekt placering og omstøbning af armeringen. Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses ve at fjerne opkanten u for e tilstøene ligeblokkes armeringsriller, og hvor armeringen i øvrigt skal passere opkanter på hjørneblokken. Opkanten borthugges helt ne til bunen af hjørneblokkens hulhe. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhe ufyles me mørtel. Ve 350 mm bree kælervægge anvenes én hjørneblok pr. hjørne i hvert skifte ve uagåene hjørne. Ve inagåene hjørne anvenes to hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte. 350 mm Ve 390 mm bree kælervægge anvenes to hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte ve uagåene hjørner. Ve inagåene hjørner anvenes tre hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte. 390 mm Invenig Invenig Uvenig Uvenig Ve svinarmeree kæleryervægge af Leca blokke 600 foreslås en afstan på maks. 0 m, og over terræn også for Leca termblokke maks. 8 m. 390 mm 350 mm Tilannelse Blokkene kan eles og tilskæres ve brug af en elektrisk bajonetsav me hårmetalklinge. Uvenig Uvenig Invenig Dilatationsfuger Kælervægge af Leca rilleblokke bør opeles me ilatationsfuger eller murafbryelser me passene afstan. Uner normale opmurings- og utørringsbetingelser foreslås en afstan på maks. 5 m. Invenig Placering af hjørneblokke og en nøvenige armering ve u- og inagåene hjørner er vist ovenfor. Ve minre opgaver og ve tilpasning af alleree opmuree blokke kan er me forel anvenes en hånsav me hårmetalklinge. Ve eling af blokkene kan er alternativt anvenes en alminelig blokklipper. Dog skal er ve eling af Leca termblokke først uføres en gennemskæring af polystyrenen me en kraftig hånstiksav. Rillefræsning, boring og lignene bearbejning uføres let me almineligt betonværktøj. Ve støvene arbejer skal anvenes ånerætsværn me partikelfilter minimum P 2. 4

15 Overflaebehanling Uvenigt uner terræn skal kælervægge af Leca blokproukter alti beskyttes omhyggeligt mo jorfugt. Dette kan nemmest gøres ve primning me weber.tec 90 og efterfølgene overflaebehanling me weber.tec Superflex 0. Denne overflaebehanling kan uføres umielbart efter primningen. Alternativt kan overflaebehanling uføres me berapning, asfaltering og et beskyttene ukast. Ve berapningen lukkes porerne i blokkene. Berapningen skal føres helt ne på funamentbetonen uner blokkene. Berapningen me C 00/400 uføres i en tyktflyene blaning, er kastes eller sprøjtes på. Alternativt kan blaningen trækkes på me et stålbræt. Straks efter»støes af«, sålees at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter et kostes igennem. Asfalteringen sker ve påføring 2 gange til ful ækning me asfaltemulsion, kolflyene asfalt eller varm asfalt. Asfaltlaget skal herefter beskyttes me ukastning me cementmørtel C 00/400 i et tynt sammenhængene lag. Berapning og ukast holes fugtige nogle øgn og beskyttes mo utørring af sol og vin. Hvis specialproukter som fx grunmursplaer anvenes, skal montagen uføres som beskrevet i en pågælene leveranørs anvisninger. Det skal samtiig sikres, at løsningen er robust samt forbliver tæt over ti. Over terræn overflaebehanles Leca blokkene helt traitionelt me sokkeltætning og pus som beskrevet i brochuren»leca funamenter«, som kan ses eller ownloaes på For at opfyle bygningsreglementets krav til lufttæthe skal kæleryervægge af Leca blokproukter invenigt alti tætnes omhyggeligt, fx ve pusning. Dette skyles blokkenes åbne struktur. Dette arbeje uføres som beskrevet i anvisning»letklinkerblokke. Overflaebehanling«fra Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton. Anvisningen kan ses på hjemmesien 5

16 Dræning, uvenig isolering og tilfylning Hensigten me brochuren er at vieregive nyttige erfaringer om Leca proukternes egenskaber og anvenelse. Informationerne er uarbejet som forslag til brug for e ansvarlige ve en enkelte opgaves projektering og uførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for imensionering, projektering eller noget juriisk ansvar for e vejleene informationer ineholt i enne brochure. Vægræn og uvenig varmeisolering kan kombineres ve at bruge løs Leca Laget holes askilt fra joren me geotekstil. Foroven afækkes laget me asfaltpap, er lægges me fal uefter. Langs kælervæggen bøjes pappen op og fastklæbes til væggen. Klik in på og bliv opateret om en nyeste tilgængelige vien om Leca proukterne, anvenelsesmuligheer og løsninger. Dato: November 20 Gruppe: Kælre Vægræn og omfangsræn skal alti uføres for at beskytte kælervæggene mo vantryk og eraf forårsaget fugtgennemtrængning. Dræningen er beskrevet i DS 436, norm for ræning af bygværker, og SBi-anvisning 224 om fugt i bygninger. Leca letklinker prouceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, som er en miljøbevist virksomhe, er er unerlagt båe intern og ekstern kvalitetskontrol. Saint-Gobain Weber A/S, Leca værket, har kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 900 og miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 400. Ve en øvrige tilbagefylning af ugravningen regnes ette uført me san, som komprimeres i lag på ca. 300 mm me en plaevibrator på maks. 00 kg. Det færige terræn skal have tilstrækkeligt fal bort fra bygningen. Normalt anlægges e nærmeste 3-5 m me fal :40, men ve flisebelagte områer kan terrænet anlægges me fal :50. I skrånene terræn må bygningen sikres mo tilløb af van fra højere liggene områer, fx me afskærene ræn eller grøft. Saint-Gobain Weber A/S Ranersvej 75, Hinge DK-8940 Raners SV Tel.: Fax: Scan QR-koen me in smartphone og få yerligere information. Weber er el af Saint-Gobain, som er en af verens største inustrikoncerner inen for byggeproukter. Weber proucerer og markesfører et omfattene sortiment af mineralsk baseree byggematerialer og -systemer. Alle vores proukter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige råstoffer, som belaster miljøet minst muligt. Vil u vie mere om Weber, så tjek

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen Dato: Oktober 2009 Bla: 08-08 Gruppe: Kælre : er ubrænbare er fugt- og frostbestanige angribes ikke af rå og svamp birager væsentlig til varmeisoleringen er enkle og lette at uføre Brochuren beskriver:

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker) Konstruktion IIIb, gang (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af enearmering

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse ESI+ & EVL+ Såan gør u: STYRENFRI INJEKTIONSMASSE Til montage af gevinstænger og gevinhylse i massiv mursten, hulsten, porebeton (gasbeton),leca, Letbeton (LAC) og Kalksansten (KSL) Massiv mursten, porebeton

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Marts 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Håndtering og opmuring 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen Nørre Voldgade

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades.

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades. V-ringe V-ringen b a er en elstøbt tætning i syntetisk gummi. V-ringen fastoles på akslen ve sin egen strækspæning og tætner aksialt mo en anløbsflae. V-ringen består i princippet af to ele: kroppen (a)

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

afsnit 2 Fundamenter Indhold:

afsnit 2 Fundamenter Indhold: 22 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet... 24 2.2 Løsninger...25-27 2.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...28 2.4 Forbrug...29 2.5 Udførelse...30-31 2.6 Fundamenter i øvrigt...32-33 23 13 2.1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Geberit Pluvia -tagafvandingssystem. Tagafvanding ved hjælp af undertryksprincippet (UV). Teknisk information.

Geberit Pluvia -tagafvandingssystem. Tagafvanding ved hjælp af undertryksprincippet (UV). Teknisk information. eberit Pluvia -tagafvaningssystem Tagafvaning ve hjælp af unertryksprincippet (UV). Teknisk information. Der tages forbehol for tekniske ænringer, satsfejl og ænringer i varenumre som følge af ugåee/nye

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

fischer skruekatalog DK 4

fischer skruekatalog DK 4 fischer skruekatalog DK 4 Power Fast FPF en ny spånplaeskrue Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver bere unersænkning og forhinrer at træet revner. Dobbeltgevin på skruespisen sikrer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem rceasybuild.com VELKOMMEN TIL RC BETON OG RC EASYBUILD Hos RC Beton ønsker vi at give vores kunder de bedste muligheder for at bygge effektivt. På den baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

fischer skruekatalog DK 5

fischer skruekatalog DK 5 fischer skruekatalog DK 5 3 Power-Fast FPF Innovativ uformning til sikker befæstigelse. ETA gokent Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver bere unersænkning og forhinrer at træet revner.

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning

SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning SWISSPEARL facaeplaer Drift- & veligeholelsesanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: Rengøring og veligehol.. sie 1 Vurering af leveti sie 2 Opbevaring, håntering og bearbejning sie 3-4 Montage på træ (urag fra

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

SVÆR BEFÆSTIGELSE ANKRE & DYBLER.

SVÆR BEFÆSTIGELSE ANKRE & DYBLER. 04 SVÆR BEFÆSTIGESE ANKRE & DYBER www.rehorse.k i INDHODSFORTEGNESE Gennemstiksankre 3 Betonbolte 6 Metalslagankre 8 Aluslagybler 9 Metalslagybler 10 Fjeerstålybler 11 Nylonslagybler 12 Nylonybler 14 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer med innovativ udformning

fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer med innovativ udformning fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer me innovativ uformning Power-Fast FPF Innovativ uformning til sikker befæstigelse. ETA gokent Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Vejledning Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om

Læs mere

Geberit installationssystemer

Geberit installationssystemer Duofix Sie 3 Sanbloc Sie 33 Geberit installationssystemer GIS Sie 37 Inbygningscisterner Sie 53 Betjeningsplaer Sie 61 Geberit klosettilslutninger Sie 93 Geberit cisterner Synlige cisterner Sie 13 Geberit

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere