Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter"

Transkript

1 Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter

2 Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe i by-, skov-, eller lanbrugsområe. Anvenelsesområerne spæner fra småhuse, boliger og kontorer til riftbygninger for lanbrug, inustri og institutioner. Leca blokke til kæleryervægge har mange forele: birager væsentligt til varmeisolerigen og movirker kulebroer blokkene er ubrænbare blokkene er uorganiske samt fugtog frostbestanige blokkene angribes ikke af rå, svamp eller insekter blokkene er fremstillet af Leca letklinker og cement velkente materialer me over 60 års go byggetraition basismaterialet Leca letklinker er små lette keramiske korn, som fremstilles af ansk ler Kæleryervægge uner terræn er forusat isoleret, vantætnet uvenigt og rænet. Kæleryervægge me Leca blokke kan uføres som armeree eller uarmeree vægge. Armeree kæleryervægge uner terræn opmures af Leca rilleblokke me 2 stk. armeringsstål i hvert skifte. Dette er særligt velegnet i e tilfæle, hvor væggen ikke bliver unerstøttet foroven af et kæleræk. Dette kan fx være ve: træbjælkelag aftrappee kælervægge høje kælervægge, hvor væggen over terræn uføres som hulmurskonstruktion eller af Leca termblokke Armeree kælervægge giver mulighe for at øge afstanen mellem e afstivene vægge eller søjler. Armeree kæleryervægge opmures i Leca rilleblokke i 350 eller 390 mm bree. Hvis er ønskes en breere kælervæg, fx hvis yervæggen ovenover er breere, opmures en min. 00 mm Leca blok 600 umielbart foran Leca rilleblokken. Anvisningerne i enne brochure omfatter kæleryervægge op til m etagehøje. Uarmeree kæleryervægge uføres af alminelige Leca blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse. For at forebygge svinrevner i kælervægge uført af isse blokke inlægges svinarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svinarmeringen birager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. Leca rilleblokke Leca rilleblokke fremstilles me samme ensitet og blokstyrke som Leca blokke 600 og me riller, er giver plas til 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål og en fornøne omstøbning. Omstøbningen skal være minst 5 mm. Placeringen af armeringen sikres me plastafstansholere, som leveres sammen me blokkene. 390 mm Leca rilleblokke lige Leca rilleblokke fremstilles i to breer: 350 mm Leca rilleblok i formatet (H x L) 90 x 490 mm og 390 mm Leca rilleblok i formatet 90 x 248 mm. Længe på en 390 mm bree Leca rilleblok er sålees 248 mm, som me 2 mm limfuge giver et inbygningsmål på 250 mm. 390 mm Leca rilleblokke hjørne For Leca rilleblokke er er lavet specielt uformee hjørneblokke. Hjørneblokkene giver mulighe for at armere kælerhjørnerne båe som uvenige og invenige hjørner. 2

3 065 DS/EN CPD Leca blokke 600 Leca blokke 600 anvenes til uarmeree kæleryervægge uner terræn i breerne 290, 330, 350 og 390 mm. Blokke i breen 390 mm fås også i længen 248 mm, som me 2 mm limfuge giver et inbygningsmål på 250 mm. Se tabel. Kæleryervægge over terræn kan uføres som en hulmurskonstruktion me Leca blokke på begge sier af isoleringen. Hulmurskonstruktionen må højst gå ½ skifte (300 mm) ne uner fremtiigt terræn. Formuren kan også uføres af tegl fra 50 mm over terræn. Leca blokke til hulmure fås i breerne 00, 20, og 50 mm. Leca termblokke På samme måe som ve en traitionel hulmur kan kæleryervægge over terræn og intil 300 mm uner terræn uføres af Leca termblokke. Leca termblokke er sanwichblokke, er kombinerer en stærke Leca beton me isolerene polystyren. Leca termblokke fremstilles i fem breer: 330, 350, 390, 450 og 490 mm. Isoleringsinlægget er 75 mm ve breerne 330 og 350 mm, 35 mm ve breen 390 mm, 20 mm ve breen 450 mm og 250 mm ve breen 490 mm. Ve anvenelse af Leca termblokke murer man hjørnerne op me Leca flexhjørner og fyler hullet u me isolering af mineralul eller polystyren i forbinelse me opmuringen som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, som kan ownloaes på Leca blok 600 Leca termblok Leca flexhjørne Mål og vægt Leca rilleblokke Leca blokke 600 Leca termblokke Lige Hjørne Længe Høje Bree Mieltørvægt Transportvægt mm Kg/stk , ,0 2, , ,0 2, ,6 6,4 20 6,7 7,7 50 8,4 9,6 90 0, ,9 4, ,2 8, , , ,8 25, ,0 2, ,6 6, ,8 7, ,8 7, ,0 6, 490 4,8 7,0 Leca flexhjørne Se foto 8,4 9,7 Tabel. Levering Leca blokproukter leveres på paller og beskyttes mo nebør me hætter eller plastfolie. Blokkene bør alti overækkes. Når er er taget blokke fra pallerne, kan overækning ske me presenning eller lignene, så opfugtning fra nebør ungås. Saint-Gobain Weber A/S Ranersvej 75 Postboks Raners SV Tlf.: Prouktionsste: Bresten Lanevej Gabjerg 39 cm Leca blok 600 Vægt pr. stk.: Stk. pr. palle: Prouktionsato: Deklareree værier, overensstemmelseserklæring og certifikat kan rekvireres pr. telefon eller hentes på Stregkoe Eksempel på etiket Hver palle er forsynet me etiket me CE-mærke. 3

4 Kæleryervæggens U-væri U2 Ψk U Min. 50 mm H Maks. 300 mm Ψf Kravene til varmeisoleringen af kælervægge fremgår af bygningsreglementet og af brochuren»br 0 - e nye energibestemmelser«, som kan ses og ownloaes på Der er specifikke krav til linjetabet Yf ve kæleryervægsfunamentet (se sie 6). Linjetabet inregnes erfor ikke i kæleryervæggens U-væri. U-værien for en kæleryervæg bestemmes i henhol til DS 48. U = U + Uf + Ug Hvor U er en resulterene U-væri U er en ukorrigeree U-væri Uf er korrektion for murbinere Ug er korrektion for luftspalter Ve bestemmelse af U-værien for en kæleryervæg skal er tages hensyn til reuceree isoleringstykkelser i ele af konstruktionen og eventuelle kulebroer, fx ve overgang fra massiv mur til hulmur og ve eventuelle umuringer omkring vinuer og øre. Kæleryervæggens samlee U-væri beregnes som: U= Hvor A U + A 2 U2 + Yk l A + A 2 A og A 2 er elarealer af massiv mur og hulmur U og U2 er elarealernes U-væri l er længen af lineær kulebro Ψk er linjetabet ve isoleringsspring Hvis er er konstruktioner, er gennembryer kæleryervæggen, skal isse kulebroer inregnes i kæleryervæggens U-væri. Leca blokkene birager til kæleryervæggens isoleringen og gør et muligt at ungå væsentlige kulebroer, men et er nøvenigt me supplerene isolering. Uner terræn kan en supplerene isolering me forel placeres på kæleryervæggens uvenige sie. Dette vil hæve selve væggens temperatur og erme forebygge konens. Samtiig vil isoleringen ikke optage plas invenigt. Invenig isolering af kæleryervægge fraråes generelt ve kælre grunet risiko for skimmelvækst på en invenige bærene el af væggen enten fra kon- 4 ens fra fugtig ineluft eller fra utætheer ve væggens uvenige overflae. Over terræn og ne til 300 mm uner terræn kan kæleryervæggen uføres som en traitionel hulmur eller af Leca termblokke. Fra terrænet og minst 50 mm op bør væggen uvenigt uføres af Leca blokke eller Leca termblokke me grovgruning og sokkelpus, som skal være tæt og kunne tåle opsprøjt fra regnvan. U-værier uner terræn (U-væri) I efterfølgene tabel 2 angives eksempler på U-værier. Højen H er højen på en el af væggen, er er isoleret uvenig. Overlapninger til en miterisoleree væg meregnes på en sikre sie me samme U-væri som en massive el. U-værien er beregnet som en arealvægtee U-væri intil 2 m ybe og U-værien af væg ybere en 2 m. Varmeleningsevnen for en uvenige isolering er regnet mo jor som: λ =,2 x λekl. Ve plaeisolering er U-værien regnet uen luftspalter. Ve luftspalter skal er tillægges en korrektion ΔUg i henhol til DS 48.

5 U-værier uner terræn (U-væri) H Leca blok 600 Leca blok mm Leca blok 600 eller Leca rilleblok m 300 mm 500 mm 50 mm 200 mm 0,22 0,6 0,7 0,22 0,6,5 0,2 0,9 0,6 2 0,9 0,4 0,8 0,5 0,22 0,6 0,2 0,9 0,6,5 0,9 2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,8 0,5 0,2 0,6 0,2 0,9 0,6,5 0,4 0,8 2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,2 0,9 0,6 0,4 0,9,5 0,4 0,8 2 0,9 0,4 0,8 0,8 0,3 0,7 0,4 350 mm Leca blok 600 eller Leca rilleblok Isoleringsplaer lekl. 37 0,5 290 mm Løs Leca mm Eksempel Som eksempel beregnes U-værien af en 5 m lang og 2,3 m høj kæleryervæg, er uner terræn består af 390 mm Leca rilleblokke, og som uvenigt er isoleret me 500 mm løs Leca Højen (H) fra kælergulvet til oversie af uvenig isolering er,7 m. 0,6 m over uvenig isolering består væggen af 390 mm Leca termblokke. Overlapningen mellem uvenig isolering og miterisoleringen i Leca termblokkene er 0,2 m. 0,6 m Overlapning 0,2 m Tabel 2, U-væri (W/m²K). Der kan interpoleres lineært over tykkelsen ve uvenig isolering, og over højen H. 2,3 m,7 m U-værier over terræn (U2-værier) I efterfølgene tabel 3 angives eksempler på U2-værier, hvor korrektionen Uf (5 stk. 3 eller 4 mm binere pr. m²) og Ug (ingen luftspalter ve isoleringen) sættes til 0. Linjetab ve isoleringsspring (Ψk) For at minimere kulebroen ve overgangen fra uvenig isolering uner terræn til hulmursisoleringen kan er me forel uføres en overlapning af isoleringslagene. U2-værien meregnes på en sikre sie uner terræn ne til overkant af uvenig isolering me samme væri som over terræn. Afhængig af overlapningens størrelse skal er regnes me følgene linjetab: U-værier over terræn (U2-værier) Formur Bagmur Leca blok mm Leca blok mm Teglsten Leca blok mm Vægtykkelse mm U2væri , , , , , ,2 Isolering mm 08 mm Leca termblok W/m²K Tabel 3, U2-værier (W/m²K). Ve kæleryervægge me vinuer og øre skal kulebroerne ve umuringerne inregnes i U2-værien som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, som kan ses og ownloaes på Overlapning Yk 0 mm 0, mm 0, mm 0,05 Tabel 4, Yk-værier (W/m K). Der kan interpoleres i tabellen. I tabel 2 (H =,5-2 m) aflæses U-værien til 0,4 W/m2K. I tabel 3 aflæses U2-værien til W/m2K. I tabel 4 aflæses linjetabet Ψk til 0,06 W/m K. Arealet uner terræn er 5 x,7 = 8,5 m2. Arealet over terræn er 5 x 0,6 = 3,0 m2. Kæleryervæggens samlee areal er 8,5 + 3,0 m². Længen af isoleringens overlapning er 5 m. U = 8,5 x 0,4 + 3,0 x + 5 x 0,06 8,5 + 3,0 ~ 0,8 W/m2K. 5

6 Linjetab ve kæleryervægsfunamenter Der stilles i bygningsreglementet specifikke krav til linjetabet fra kæleryervægsfunamentet, og ette linjetab skal ikke inregnes i kæleryervæggens U-væri. Linjetabet Ψf ve kæleryervægsfunamenter er afhængigt af placeringen af oversie af kælerens betongulv i forhol til betonfunamentet uner kæleryervæggen - afstanen V. Ve at opmure et eller to skifter Leca blokke uner niveauet for betonkælergulvet opnås væsentlige forberinger af linjetabet Ψf. Linjetab ve kæleryervægsfunamenter er angivet i tabel 5. Forusætningerne for linjetabene er som angivet i DS 48. Jorækningen er højen fra terræn til oversie kælergulv. Linjetab ve kæleryervægsfunamenter V Placering af betongulv over betonfunament uner terræn m Hævet 500 mm Hævet 400 mm Hævet 300 mm Hævet 200 mm Hævet 00 mm Niveau betonfunament 6 Tabel 5, Ψf -værier. Der kan interpoleres lineært over afstanen V. Yf W/m K,0 0,3 0,2,0 0,4 0,3,0 0,6,0 0,9 0,7,0 0,25 0,23,0 0,36 0,32 Ψf V

7 Styrkeforhol Af hensyn til trykforelingen på joren uner kæleryervægsfunamentet og eventuelt uensartet jor er et nøvenigt, at en neerste el af funamentet består af ustøbt beton. Denne betonklos skal have minst samme bree som Leca blokkene ovenover. Blokkene skal være unerstøttet uner hele blokbreen. Højen på betonklosen skal minst være 300 mm. Styrkeforhol Leca blokke Murværk i normal kontrolklasse og normal sikkerhesklasse Basistrykstyrke Leca rilleblokke Leca blokke 600 Leca termblokke (vangerne) MPa Karakteristisk f k 2,3 Regningsmæssig f,44 Veerlagstryk Regningsmæssig f,44 Bøjningstrækstyrke om liggefuger Bøjningstrækstyrke om stusfuger Elasticitetsmoul Karakteristisk f xk Regningsmæssig f x 0,2 Karakteristisk f xk2 0,45 Regningsmæssig f x2 0,26 Karakteristisk E k 2300 Regningsmæssig E 437 Tabel 6. Uarmeree kæleryervægge Ve anvenelse af alminelige Leca blokke 600 til uarmeree kæleryervægge må e nøvenige afstivningsforhol vureres og beregnes i hvert enkelt tilfæle af en rågivene ingeniør for et pågælene byggeri. Armeree kæleryervægge Armeree kæleryervægge uføres me Leca rilleblokke på en el, er er påvirket af jortryk. De beregnes som et tresiet unerstøttet vægfelt, fx hvis væggen foroven uføres af Leca termblokke eller som en hulmur. Leca rilleblokke opmures me weber FM 5 funktionsmørtel i liggefugerne. Stusfugerne uføres me weber bloklim. Alternativt kan stusfugerne også uføres me samme mørteltype som i liggefugerne. Fugerne skal uføres helt ufylte over hele flaen. Som armering anvenes 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringen omstøbes me minimum 5 mm mørtel. De praktiske forankringslænger for armeringen er for 8 mm: 730 mm 0 mm: 90 mm 7

8 For at kunne bestemme en armeree kæleryervægs maksimale feltstørrelse må hvert enkelt felts samlee inspæningsgra i f fastlægges. Dette gøres ve at lægge inspæningsgraerne sammen for vægfeltets to sieunerstøtninger. Som vist på figuren ve sien af kan inspæningsgraen i sættes til: Inspæningsgraen i ve afstivning beregnes, og maks.,0 Uv. trappeskakt i ve åbninger 0,0 i ve hjørner 0,5 ve hjørner: 0,5 ve åbninger: 0,0 ve afstivninger (væg eller søjle): 3 (l / l 2 ) 2 og maks.,0 ve overflaelast op til p = kn/m 2 og biler me totalvægt intil kg ve afstivninger (væg eller søjle):,35 (l / l 2 ) 2 og maks. 0,8 ve overflaelast op til p = 0 kn/m 2 og biler me totalvægt intil kg l er nabofeltets længe. l 2 er et beregnee felts længe. Ve lorette fri kanter, fx øråbninger, og hvor væggen samtiig er påvirket af jortryk, skal væggen afstives, fx ve montering af et stålprofil eller en kælerskaktvæg. Felt A (l 2 = 4,0 m) Inspæningsgraen i ve afstivning beregnes, og maks.,0 Ve skrånene terræn, hvor e massive blokke i kælervæggen aftrappes og erstattes af hulmur eller Leca termblokke, skal afstivningen sikres på en el af væggen, er er påvirket af jortryk. Felt B Uv. trappeskakt (l =,0 m) i ve åbninger 0,0 i ve hjørner 0,5 Eksempel: Beregning af inspæningsgraen af felt A. Overflaelast: kn/m 2. i ve hjørne = 0,5 i ve tværskillevæg = 3 (/4) 2 = 0,875 ~ 0,2 i f = 0,5 + 0,2 = 0,7 Felt A (l 2 = 4,0 m) Felt B (l =,0 m) 8

9 Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3,6 0,5 6,4 6,9,0,5 Større veje må ikke forekomme tættere en 5 m fra kælervægge. Der kan interpoleres retlinet mellem tabelværierne.,3 7,3 7,9 8,0 8,0 8,0,6,3 6,6 7, 7,6 8,0 8,4,9,6 6,0 6,6 7,0 7,5 7,8,9 5,4 6,0 6,5 6,9 7,3,5 5,7 6,2 6,7 7,0 7,4,9,6 5, 6,5 6,9,9 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 4,8 5,4 5,9 6,3 6,8 0,7 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 0,7 4,8 5,2 5,6 5,6 5,6,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9,3 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7,6,3 4,6 5,,6,3 5,4 5,8 6,2 6,6 6,9,9,6 4, 4,6 5,0 5,4 5,7,9,6 4,9 5,4 5,9 6,3 6,6,9 3,7 4,,9 4,4 4,9 5,4 5,8 6,2 3,4 3,8 4, 5,7 6, 5,4 5,8 6, 4,5 4,9 5,2 4, 4,5 4,8 4,5 5,0 5,4 5,7 Tabel 8. Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3,6,3 6,3 6,9 7,3 7,7 8,,9,6 5,7 6,3 6,7 7, 7,5,9 5,0 5,6 6,6 7,0 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 0,7 4,7 5,,3 5, 5,5 5,9 6,2 6,5,6,3 5, 5,6 6,0 6,3 6,7,9,6 4,6 5,,9 4, 4,6 5,0 5,4 5,8 3,8 4,2 4,6 5,0 5,3 Flaelast p = kn/m² 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,0,3 Massiv væghøje h Tabel 9. 0,7 0,5 8,0 Jorhøje Flaelast p = 0 kn/m² kn/m2, som er normalt forekommene last, som ækker små joropfylninger og let trafiklast (personbiler) 0 kn/m2, som ækker last fra større joropfylninger, og hvor tungere trafik kan forekomme 0 7,8 390 mm Leca rilleblokke me 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger I tabellerne er er regnet me to forskellige værier for overflaelast: Samlet inspæning if 7,4 Tabel 7. Uen på en uvenige isolering er er regnet me tilbagefylning af san, som komprimeres i lag på ca. 300 mm me en plaevibrator på maks. 00 kg. Massiv væghøje h Flaelast p = kn/m² 0 Jorhøje Flaelast p = 0 kn/m² Flaelast p = kn/m² Massiv væghøje h 0 7, 0,5 7,7,0,5 8,0 8,0 8,0 6, 390 mm Leca rilleblokke me 0 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Flaelast p = kn/m² h Jorhøje 350 mm Leca rilleblokke me 0 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Jorhøje Massiv væghøje h Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,6,3 7,3 7,9 8,4 8,8 9,3,9,6 6,7 7,3 7,8 8,2 8,6,9 6,0 6,7 7,2 7,7 8, 5,4 6,0 6,6 7, 7,5 0,7 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6,3 5,8 6,3 6,7 7, 7,4,6,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6,9,6 5,5 6,5 6,9 7,3,9 5,0 5,6 6, 4,5 5,6 6,0 6,4 5,5 5,6 5,6 5,6 6,0 6,3 Flaelast p = 0 kn/m² 350 mm Leca rilleblokke me 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Flaelast p = 0 kn/m² Feltlænger Efterfølgene 4 tabeller, er er beregnet u fra Eurocoe 0 6 og 7, angiver e maksimale feltlænger i m mellem sieunerstøtningerne for armeree kæleryervægge me Leca rilleblokke, hvor væggene er 3-siet unerstøttet. Feltlængerne er regnet fra mite til mite af sieunerstøtningerne. Væglænger over 8 x højen h bør ungås. Hjultryk fra lastbiler må ikke forekomme nærmere en 2 m fra kælervæggen. 0 0,5 6, 5,,0,5 6,5 6,9 Tabel 0. 9

10 Afstivning me stålsøjler Af hensyn til kælerens anvenelse kan er være behov for at øge afstanen mellem e vægge, er afstiver kælervæggen, til mere en en tillaelige feltlænge. Dette kan gøres ve at opele vægfeltet me afstivene stålsøjler, er faststøbes eller fastholes til kælergulv og -æk. Længen af et stykke kælervæg, er skal afstives af stålsøjlen, benævnes L a. Denne længe er els afhængig af længen til nærmeste tværafstivene vægge og els af inspæningsgraen i ve afstivningerne (beregning af i - se sie 8). L a kan fines efter følgene formel. L a = ½ x (L +L 2 ) x ( - i /8 +i 2 /8 + i 3 /8 i 4 /8) Som afstivning er er i tabel angivet HE-B stålprofiler, men anre profiler kan anvenes, hvis e har samme mostansmoment og stålkvalitet som et profil, er er vist i tabellen. Fastholelsen af stålsøjlen i top og bun skal uføres på en måe, så reaktionerne kan optages i kælergulv og loftkonstruktion. Som eksempel på enne fastholelse kan er i tabel 2 ses størrelser på ankre gennem en 0 mm påsvejst stålplae i top og bun på søjlen. Beton ve loft og gulv forusættes støbt minst som betonklasse C20/25, og klæbeankre forusættes me styrker som Hilti HAS gevinstænger i Hilti Hit HY 50. Afstivning me stålsøjler af HE-B profiler (stålkvalitet S 235) Jorhøje Tabel. Stålsøjle Massiv væghøje h 0,7,3,6,3,9,6,9 Fastholelse bun Klæbeanker stk. Flaelast kn/m² Dybe af borehul mm Fastholelse top Klæbeanker stk. Dybe af borehul mm HE 00 B 2 M M 0 80 HE 20 B 2 M M 2 00 HE 40 B 4 M M 2 00 HE 60 B 4 M M 2 00 HE 80 B 4 M M 6 30 HE 200 B 4 M M 6 30 Tabel 2. Afstivet feltlænge L a HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B 0 HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 40 B HE 60 B HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B HE 40 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 80 B HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B 0 HE 00 B HE 40 B HE 60 B HE 80 B HE 200 B HE 00 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B HE 80 B 0 HE 20 B HE 40 B HE 80 B HE 80 B HE 200 B Stålsøjler skal beskyttes mo bran. Stålsøjlen opstiles 0-20 mm fra kæleryervæggens invenige sie, hvorefter fugen ufyles me jorfugtig mørtel C 00/400 eller weber FM 5 funktionsmørtel, er stampes omhyggeligt. L L 2 i i 2 i 3 i 4 L a 0

11 Afstivning me tværvægge Ve tværvægge, er skal virke afstivene på kæleryervæggen, skal er sikres en go forbinelse mellem e to vægge ve sikring me 2 stk. 4 mm rustfaste binere i hvert skifte. Det skal enviere sikres, at bæreevnen uner tværvæggen er tilstrækkelig enten ve nøvenig styrke i kælergulvet eller ve et separat funament. L a Såfremt en afstivene tværvæg forankres mo glining me et forankringsbeslag, kan en nøvenige længe af enne væg reuceres. Det skal sikres, at reaktionerne kan optages i kælergulvet, som forusættes støbt minst som betonklasse C20/25, og at minimumslængen på en tværafstivene væg er overholt. Klæbeankre forusættes me en styrke som Hilti HAS gevinstænger i Hilti Hit HY 50. Der kan så regnes me reuktion af væglængen l i henhol til tabel 4. Forankringsbeslag for forskyning Længen af et stykke kæleryervæg, er skal afstives af tværvæggen, benævnes L a. Længen af en afstivene tværvæg benævnes l. Længe l () af afstivene blokvæg, t = 50 mm h l Størrelse mm kn m m stk. mm Vinkeljern 20 x 20 x 0, b=00 0 0,6 0,3 2 M 0 80 Vinkeljern 60 x 60 x 5, b=40 20,2 0,6 4 M 0 80 Specialbeslag (se neenfor) 40 2,4,2 8 M 0 80 Tabel 4. Forankring Min. længe af afstivene væg Mulig reuktion af l Klæbeanker Dybe af borehul Jorhøje Massiv væghøje h Flaelast kn/m² Afstivet feltlænge, L a ,7,3,6,3,9,6,9 Tabel 3. 0,5 0,6 0,8 0,9, 0,4 2 3, 3,6 0,8,,3,5,7 0,9 2,6 3,3 4 4,7,5,9 2,3 2,7 3, 0 3,4 4,3 5, 5,9 2,3 3 3,6 4,2 4,8 0 3,4 4,6 5,7 6,8 7,8 3,3 4,3 5,2 6, 6,9 0 4,6 6,3 7,8 9,2 0,6 4,4 5,9 7,2 8,4 9, ,3 0,3 2, 3,9 Specialbeslag, gostykkelse 0 mm 50 mm 200 mm Tabel 3 angiver en nøvenige væglænge l me en 50 mm bre tværskillevæg af Leca blokke. Ve anre vægbreer me Leca blokke skal tabelværierne ganges me:,3 for en 00 mm bre tværskillevæg,2 for en 20 mm bre tværskillevæg 0,9 for en 90 mm bre tværskillevæg 40 mm 70 mm 40 mm 50 mm 00 mm 00 mm 400 mm 00 mm 50 mm

12 Forarbejer Funamenter uner kæleryervægge uføres som en funamentklos af beton støbt på steet eller, hvor et er hensigtsmæssigt, af ustøbningsblokke på et afretningslag af beton. Ugravningen skal være så rigelig, at er i bunen er minst 0,5 m fra funamentet til ugravningens anlæg. Ugravningsvinklen må ikke uen nærmere unersøgelse være større en 45, og et må alti sikres, at er ikke er risiko for sammenstyrtning af anlægget. Dette giver også plas til at lægge omfangsræn og til at uføre e nøvenige arbejer på kælervæggen me tætning, isolering og vægræn. Opmuring I kæleryervægge opmures Leca blokke irekte på funamentet uen mellemliggene murpap. Ca. nettoforbrug weber bloklim til stusfuger kg/m² mur kg/m² mur 350 mm Leca rilleblok, lige mm Leca rilleblok, lige 75 5,0 350 mm Leca rilleblok, hjørne 3,3 pr. blok mm Leca rilleblok, hjørne 4,4 pr. blok - Leca blokke 390 mm (længe 248 mm) 29 5,0 Leca termblokke 330 mm 9,7 Leca termblokke 350 mm 20,8 Leca termblokke 390 mm 9,7 Leca blokke opmures me weber FM 5 funktionsmørtel i liggefugerne. FM 5 funktionsmørtel til liggefuger Tabel 5. Ca. nettoforbrug me fylte fuger 00 mm Leca blok mm Leca blok 6 90 mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok (længe 490 mm) Tabel 6. 2 kg/m² mur 20 mm Leca blok Stusfugerne uføres me weber bloklim. Alternativt kan stusfugerne også uføres me samme mørteltype og tykkelse som i liggefugerne. Fugerne skal uføres helt ufylte over hele flaen. FM 5 funktionsmørtel 39 Tabellerne viser et omtrentlige forbrug af mørtel i kg pr. m2 væg uen spil samt forbrug i kg pr. hjørneblok. Fugtsugningen i Leca blokke er meget ringe på grun af blokkenes struktur af grove porer mellem Leca kornene. Ve opmuringen har en beskene sugning en forel, at man får bere ti til at rette blokkene in, før mørtlen»suges ø«. Blokkene skal ikke forvanes, men e bør beskyttes mo tilfælig opfugtning fra nebør, a et er nemmest at mure me tørre blokke. Ujævnheer i betonsoklens oversie oprettes, når første skifte opmures. Blokkene nivelleres på plas. Lo og vage kontrolleres. Maksimal fugetykkelse for opretning er 25 mm.

13 En 2 kg klaphammer er en go hjælp, når blokkene skal rettes in, men en må kun bruges umielbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen. Ve Leca rilleblokke ulægges mørtlen ve e efterfølgene skifter sålees, at rillerne bliver helt ufylte og fugearmeringen fulstænig omstøbt. Blokkene opmures i forbant me minst 76 mm forskyning af stusfugerne. Ve stusfugerne påføres bloklimen på en alleree opmuree blok me en tanspartel i henhol til anvisningen på limposen. Der skal alti tilstræbes 00 % klæbeækning. Hvor væggen ikke er påvirket af jortryk, opmures Leca blokkene helt traitionelt som alminelig Leca blokmurværk som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, er kan ownloaes på Armering Som armering i Leca rilleblokke anvenes 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringens placering sikres me plastafstansholere og omstøbes me minimum 5 mm mørtel. Plastafstansholere leveres sammen me blokkene, og er placeres stk. pr. m i hver rille. De praktiske forankringslænger for armeringen er for 8 mm: 730 mm 0 mm: 90 mm Støene bør placeres i e lige murfelter og forskyes fra skifte til skifte. Bukkeiaen for armeringen skal minst være for 8 mm: 32 mm 0 mm: 40 mm Ve uarmeree kæleryervægge af Leca blokke 600 inlægges svinarmering i hvert anet skifte i liggefugen. 3

14 Breere kæleryervægge Hvis kæleryervæggen skal være breere en 390 mm, fx hvor yervæggen ovenover er breere, opmures en Leca blok 600 umielbart foran Leca rilleblokken. Leca blokken opmures på betonfunament på yersien af Leca rilleblokkene og forbines til isse me 5 stk. rustfaste binere pr. m². Ve opmuringen anvenes samme mørtel som til Leca rilleblokkene. Hjørner Ve opmuring af hjørner i kælervægge me Leca rilleblokke anvenes e specielle hjørneblokke. Disse skal anvenes for at sikre korrekt placering og omstøbning af armeringen. Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses ve at fjerne opkanten u for e tilstøene ligeblokkes armeringsriller, og hvor armeringen i øvrigt skal passere opkanter på hjørneblokken. Opkanten borthugges helt ne til bunen af hjørneblokkens hulhe. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhe ufyles me mørtel. Ve 350 mm bree kælervægge anvenes én hjørneblok pr. hjørne i hvert skifte ve uagåene hjørne. Ve inagåene hjørne anvenes to hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte. 350 mm Ve 390 mm bree kælervægge anvenes to hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte ve uagåene hjørner. Ve inagåene hjørner anvenes tre hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte. 390 mm Invenig Invenig Uvenig Uvenig Ve svinarmeree kæleryervægge af Leca blokke 600 foreslås en afstan på maks. 0 m, og over terræn også for Leca termblokke maks. 8 m. 390 mm 350 mm Tilannelse Blokkene kan eles og tilskæres ve brug af en elektrisk bajonetsav me hårmetalklinge. Uvenig Uvenig Invenig Dilatationsfuger Kælervægge af Leca rilleblokke bør opeles me ilatationsfuger eller murafbryelser me passene afstan. Uner normale opmurings- og utørringsbetingelser foreslås en afstan på maks. 5 m. Invenig Placering af hjørneblokke og en nøvenige armering ve u- og inagåene hjørner er vist ovenfor. Ve minre opgaver og ve tilpasning af alleree opmuree blokke kan er me forel anvenes en hånsav me hårmetalklinge. Ve eling af blokkene kan er alternativt anvenes en alminelig blokklipper. Dog skal er ve eling af Leca termblokke først uføres en gennemskæring af polystyrenen me en kraftig hånstiksav. Rillefræsning, boring og lignene bearbejning uføres let me almineligt betonværktøj. Ve støvene arbejer skal anvenes ånerætsværn me partikelfilter minimum P 2. 4

15 Overflaebehanling Uvenigt uner terræn skal kælervægge af Leca blokproukter alti beskyttes omhyggeligt mo jorfugt. Dette kan nemmest gøres ve primning me weber.tec 90 og efterfølgene overflaebehanling me weber.tec Superflex 0. Denne overflaebehanling kan uføres umielbart efter primningen. Alternativt kan overflaebehanling uføres me berapning, asfaltering og et beskyttene ukast. Ve berapningen lukkes porerne i blokkene. Berapningen skal føres helt ne på funamentbetonen uner blokkene. Berapningen me C 00/400 uføres i en tyktflyene blaning, er kastes eller sprøjtes på. Alternativt kan blaningen trækkes på me et stålbræt. Straks efter»støes af«, sålees at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter et kostes igennem. Asfalteringen sker ve påføring 2 gange til ful ækning me asfaltemulsion, kolflyene asfalt eller varm asfalt. Asfaltlaget skal herefter beskyttes me ukastning me cementmørtel C 00/400 i et tynt sammenhængene lag. Berapning og ukast holes fugtige nogle øgn og beskyttes mo utørring af sol og vin. Hvis specialproukter som fx grunmursplaer anvenes, skal montagen uføres som beskrevet i en pågælene leveranørs anvisninger. Det skal samtiig sikres, at løsningen er robust samt forbliver tæt over ti. Over terræn overflaebehanles Leca blokkene helt traitionelt me sokkeltætning og pus som beskrevet i brochuren»leca funamenter«, som kan ses eller ownloaes på For at opfyle bygningsreglementets krav til lufttæthe skal kæleryervægge af Leca blokproukter invenigt alti tætnes omhyggeligt, fx ve pusning. Dette skyles blokkenes åbne struktur. Dette arbeje uføres som beskrevet i anvisning»letklinkerblokke. Overflaebehanling«fra Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton. Anvisningen kan ses på hjemmesien 5

16 Dræning, uvenig isolering og tilfylning Hensigten me brochuren er at vieregive nyttige erfaringer om Leca proukternes egenskaber og anvenelse. Informationerne er uarbejet som forslag til brug for e ansvarlige ve en enkelte opgaves projektering og uførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for imensionering, projektering eller noget juriisk ansvar for e vejleene informationer ineholt i enne brochure. Vægræn og uvenig varmeisolering kan kombineres ve at bruge løs Leca Laget holes askilt fra joren me geotekstil. Foroven afækkes laget me asfaltpap, er lægges me fal uefter. Langs kælervæggen bøjes pappen op og fastklæbes til væggen. Klik in på og bliv opateret om en nyeste tilgængelige vien om Leca proukterne, anvenelsesmuligheer og løsninger. Dato: November 20 Gruppe: Kælre Vægræn og omfangsræn skal alti uføres for at beskytte kælervæggene mo vantryk og eraf forårsaget fugtgennemtrængning. Dræningen er beskrevet i DS 436, norm for ræning af bygværker, og SBi-anvisning 224 om fugt i bygninger. Leca letklinker prouceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, som er en miljøbevist virksomhe, er er unerlagt båe intern og ekstern kvalitetskontrol. Saint-Gobain Weber A/S, Leca værket, har kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 900 og miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 400. Ve en øvrige tilbagefylning af ugravningen regnes ette uført me san, som komprimeres i lag på ca. 300 mm me en plaevibrator på maks. 00 kg. Det færige terræn skal have tilstrækkeligt fal bort fra bygningen. Normalt anlægges e nærmeste 3-5 m me fal :40, men ve flisebelagte områer kan terrænet anlægges me fal :50. I skrånene terræn må bygningen sikres mo tilløb af van fra højere liggene områer, fx me afskærene ræn eller grøft. Saint-Gobain Weber A/S Ranersvej 75, Hinge DK-8940 Raners SV Tel.: Fax: Scan QR-koen me in smartphone og få yerligere information. Weber er el af Saint-Gobain, som er en af verens største inustrikoncerner inen for byggeproukter. Weber proucerer og markesfører et omfattene sortiment af mineralsk baseree byggematerialer og -systemer. Alle vores proukter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige råstoffer, som belaster miljøet minst muligt. Vil u vie mere om Weber, så tjek

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere