Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter"

Transkript

1 Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter

2 Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe i by-, skov-, eller lanbrugsområe. Anvenelsesområerne spæner fra småhuse, boliger og kontorer til riftbygninger for lanbrug, inustri og institutioner. Leca blokke til kæleryervægge har mange forele: birager væsentligt til varmeisolerigen og movirker kulebroer blokkene er ubrænbare blokkene er uorganiske samt fugtog frostbestanige blokkene angribes ikke af rå, svamp eller insekter blokkene er fremstillet af Leca letklinker og cement velkente materialer me over 60 års go byggetraition basismaterialet Leca letklinker er små lette keramiske korn, som fremstilles af ansk ler Kæleryervægge uner terræn er forusat isoleret, vantætnet uvenigt og rænet. Kæleryervægge me Leca blokke kan uføres som armeree eller uarmeree vægge. Armeree kæleryervægge uner terræn opmures af Leca rilleblokke me 2 stk. armeringsstål i hvert skifte. Dette er særligt velegnet i e tilfæle, hvor væggen ikke bliver unerstøttet foroven af et kæleræk. Dette kan fx være ve: træbjælkelag aftrappee kælervægge høje kælervægge, hvor væggen over terræn uføres som hulmurskonstruktion eller af Leca termblokke Armeree kælervægge giver mulighe for at øge afstanen mellem e afstivene vægge eller søjler. Armeree kæleryervægge opmures i Leca rilleblokke i 350 eller 390 mm bree. Hvis er ønskes en breere kælervæg, fx hvis yervæggen ovenover er breere, opmures en min. 00 mm Leca blok 600 umielbart foran Leca rilleblokken. Anvisningerne i enne brochure omfatter kæleryervægge op til m etagehøje. Uarmeree kæleryervægge uføres af alminelige Leca blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse. For at forebygge svinrevner i kælervægge uført af isse blokke inlægges svinarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svinarmeringen birager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. Leca rilleblokke Leca rilleblokke fremstilles me samme ensitet og blokstyrke som Leca blokke 600 og me riller, er giver plas til 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål og en fornøne omstøbning. Omstøbningen skal være minst 5 mm. Placeringen af armeringen sikres me plastafstansholere, som leveres sammen me blokkene. 390 mm Leca rilleblokke lige Leca rilleblokke fremstilles i to breer: 350 mm Leca rilleblok i formatet (H x L) 90 x 490 mm og 390 mm Leca rilleblok i formatet 90 x 248 mm. Længe på en 390 mm bree Leca rilleblok er sålees 248 mm, som me 2 mm limfuge giver et inbygningsmål på 250 mm. 390 mm Leca rilleblokke hjørne For Leca rilleblokke er er lavet specielt uformee hjørneblokke. Hjørneblokkene giver mulighe for at armere kælerhjørnerne båe som uvenige og invenige hjørner. 2

3 065 DS/EN CPD Leca blokke 600 Leca blokke 600 anvenes til uarmeree kæleryervægge uner terræn i breerne 290, 330, 350 og 390 mm. Blokke i breen 390 mm fås også i længen 248 mm, som me 2 mm limfuge giver et inbygningsmål på 250 mm. Se tabel. Kæleryervægge over terræn kan uføres som en hulmurskonstruktion me Leca blokke på begge sier af isoleringen. Hulmurskonstruktionen må højst gå ½ skifte (300 mm) ne uner fremtiigt terræn. Formuren kan også uføres af tegl fra 50 mm over terræn. Leca blokke til hulmure fås i breerne 00, 20, og 50 mm. Leca termblokke På samme måe som ve en traitionel hulmur kan kæleryervægge over terræn og intil 300 mm uner terræn uføres af Leca termblokke. Leca termblokke er sanwichblokke, er kombinerer en stærke Leca beton me isolerene polystyren. Leca termblokke fremstilles i fem breer: 330, 350, 390, 450 og 490 mm. Isoleringsinlægget er 75 mm ve breerne 330 og 350 mm, 35 mm ve breen 390 mm, 20 mm ve breen 450 mm og 250 mm ve breen 490 mm. Ve anvenelse af Leca termblokke murer man hjørnerne op me Leca flexhjørner og fyler hullet u me isolering af mineralul eller polystyren i forbinelse me opmuringen som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, som kan ownloaes på Leca blok 600 Leca termblok Leca flexhjørne Mål og vægt Leca rilleblokke Leca blokke 600 Leca termblokke Lige Hjørne Længe Høje Bree Mieltørvægt Transportvægt mm Kg/stk , ,0 2, , ,0 2, ,6 6,4 20 6,7 7,7 50 8,4 9,6 90 0, ,9 4, ,2 8, , , ,8 25, ,0 2, ,6 6, ,8 7, ,8 7, ,0 6, 490 4,8 7,0 Leca flexhjørne Se foto 8,4 9,7 Tabel. Levering Leca blokproukter leveres på paller og beskyttes mo nebør me hætter eller plastfolie. Blokkene bør alti overækkes. Når er er taget blokke fra pallerne, kan overækning ske me presenning eller lignene, så opfugtning fra nebør ungås. Saint-Gobain Weber A/S Ranersvej 75 Postboks Raners SV Tlf.: Prouktionsste: Bresten Lanevej Gabjerg 39 cm Leca blok 600 Vægt pr. stk.: Stk. pr. palle: Prouktionsato: Deklareree værier, overensstemmelseserklæring og certifikat kan rekvireres pr. telefon eller hentes på Stregkoe Eksempel på etiket Hver palle er forsynet me etiket me CE-mærke. 3

4 Kæleryervæggens U-væri U2 Ψk U Min. 50 mm H Maks. 300 mm Ψf Kravene til varmeisoleringen af kælervægge fremgår af bygningsreglementet og af brochuren»br 0 - e nye energibestemmelser«, som kan ses og ownloaes på Der er specifikke krav til linjetabet Yf ve kæleryervægsfunamentet (se sie 6). Linjetabet inregnes erfor ikke i kæleryervæggens U-væri. U-værien for en kæleryervæg bestemmes i henhol til DS 48. U = U + Uf + Ug Hvor U er en resulterene U-væri U er en ukorrigeree U-væri Uf er korrektion for murbinere Ug er korrektion for luftspalter Ve bestemmelse af U-værien for en kæleryervæg skal er tages hensyn til reuceree isoleringstykkelser i ele af konstruktionen og eventuelle kulebroer, fx ve overgang fra massiv mur til hulmur og ve eventuelle umuringer omkring vinuer og øre. Kæleryervæggens samlee U-væri beregnes som: U= Hvor A U + A 2 U2 + Yk l A + A 2 A og A 2 er elarealer af massiv mur og hulmur U og U2 er elarealernes U-væri l er længen af lineær kulebro Ψk er linjetabet ve isoleringsspring Hvis er er konstruktioner, er gennembryer kæleryervæggen, skal isse kulebroer inregnes i kæleryervæggens U-væri. Leca blokkene birager til kæleryervæggens isoleringen og gør et muligt at ungå væsentlige kulebroer, men et er nøvenigt me supplerene isolering. Uner terræn kan en supplerene isolering me forel placeres på kæleryervæggens uvenige sie. Dette vil hæve selve væggens temperatur og erme forebygge konens. Samtiig vil isoleringen ikke optage plas invenigt. Invenig isolering af kæleryervægge fraråes generelt ve kælre grunet risiko for skimmelvækst på en invenige bærene el af væggen enten fra kon- 4 ens fra fugtig ineluft eller fra utætheer ve væggens uvenige overflae. Over terræn og ne til 300 mm uner terræn kan kæleryervæggen uføres som en traitionel hulmur eller af Leca termblokke. Fra terrænet og minst 50 mm op bør væggen uvenigt uføres af Leca blokke eller Leca termblokke me grovgruning og sokkelpus, som skal være tæt og kunne tåle opsprøjt fra regnvan. U-værier uner terræn (U-væri) I efterfølgene tabel 2 angives eksempler på U-værier. Højen H er højen på en el af væggen, er er isoleret uvenig. Overlapninger til en miterisoleree væg meregnes på en sikre sie me samme U-væri som en massive el. U-værien er beregnet som en arealvægtee U-væri intil 2 m ybe og U-værien af væg ybere en 2 m. Varmeleningsevnen for en uvenige isolering er regnet mo jor som: λ =,2 x λekl. Ve plaeisolering er U-værien regnet uen luftspalter. Ve luftspalter skal er tillægges en korrektion ΔUg i henhol til DS 48.

5 U-værier uner terræn (U-væri) H Leca blok 600 Leca blok mm Leca blok 600 eller Leca rilleblok m 300 mm 500 mm 50 mm 200 mm 0,22 0,6 0,7 0,22 0,6,5 0,2 0,9 0,6 2 0,9 0,4 0,8 0,5 0,22 0,6 0,2 0,9 0,6,5 0,9 2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,8 0,5 0,2 0,6 0,2 0,9 0,6,5 0,4 0,8 2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,2 0,9 0,6 0,4 0,9,5 0,4 0,8 2 0,9 0,4 0,8 0,8 0,3 0,7 0,4 350 mm Leca blok 600 eller Leca rilleblok Isoleringsplaer lekl. 37 0,5 290 mm Løs Leca mm Eksempel Som eksempel beregnes U-værien af en 5 m lang og 2,3 m høj kæleryervæg, er uner terræn består af 390 mm Leca rilleblokke, og som uvenigt er isoleret me 500 mm løs Leca Højen (H) fra kælergulvet til oversie af uvenig isolering er,7 m. 0,6 m over uvenig isolering består væggen af 390 mm Leca termblokke. Overlapningen mellem uvenig isolering og miterisoleringen i Leca termblokkene er 0,2 m. 0,6 m Overlapning 0,2 m Tabel 2, U-væri (W/m²K). Der kan interpoleres lineært over tykkelsen ve uvenig isolering, og over højen H. 2,3 m,7 m U-værier over terræn (U2-værier) I efterfølgene tabel 3 angives eksempler på U2-værier, hvor korrektionen Uf (5 stk. 3 eller 4 mm binere pr. m²) og Ug (ingen luftspalter ve isoleringen) sættes til 0. Linjetab ve isoleringsspring (Ψk) For at minimere kulebroen ve overgangen fra uvenig isolering uner terræn til hulmursisoleringen kan er me forel uføres en overlapning af isoleringslagene. U2-værien meregnes på en sikre sie uner terræn ne til overkant af uvenig isolering me samme væri som over terræn. Afhængig af overlapningens størrelse skal er regnes me følgene linjetab: U-værier over terræn (U2-værier) Formur Bagmur Leca blok mm Leca blok mm Teglsten Leca blok mm Vægtykkelse mm U2væri , , , , , ,2 Isolering mm 08 mm Leca termblok W/m²K Tabel 3, U2-værier (W/m²K). Ve kæleryervægge me vinuer og øre skal kulebroerne ve umuringerne inregnes i U2-værien som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, som kan ses og ownloaes på Overlapning Yk 0 mm 0, mm 0, mm 0,05 Tabel 4, Yk-værier (W/m K). Der kan interpoleres i tabellen. I tabel 2 (H =,5-2 m) aflæses U-værien til 0,4 W/m2K. I tabel 3 aflæses U2-værien til W/m2K. I tabel 4 aflæses linjetabet Ψk til 0,06 W/m K. Arealet uner terræn er 5 x,7 = 8,5 m2. Arealet over terræn er 5 x 0,6 = 3,0 m2. Kæleryervæggens samlee areal er 8,5 + 3,0 m². Længen af isoleringens overlapning er 5 m. U = 8,5 x 0,4 + 3,0 x + 5 x 0,06 8,5 + 3,0 ~ 0,8 W/m2K. 5

6 Linjetab ve kæleryervægsfunamenter Der stilles i bygningsreglementet specifikke krav til linjetabet fra kæleryervægsfunamentet, og ette linjetab skal ikke inregnes i kæleryervæggens U-væri. Linjetabet Ψf ve kæleryervægsfunamenter er afhængigt af placeringen af oversie af kælerens betongulv i forhol til betonfunamentet uner kæleryervæggen - afstanen V. Ve at opmure et eller to skifter Leca blokke uner niveauet for betonkælergulvet opnås væsentlige forberinger af linjetabet Ψf. Linjetab ve kæleryervægsfunamenter er angivet i tabel 5. Forusætningerne for linjetabene er som angivet i DS 48. Jorækningen er højen fra terræn til oversie kælergulv. Linjetab ve kæleryervægsfunamenter V Placering af betongulv over betonfunament uner terræn m Hævet 500 mm Hævet 400 mm Hævet 300 mm Hævet 200 mm Hævet 00 mm Niveau betonfunament 6 Tabel 5, Ψf -værier. Der kan interpoleres lineært over afstanen V. Yf W/m K,0 0,3 0,2,0 0,4 0,3,0 0,6,0 0,9 0,7,0 0,25 0,23,0 0,36 0,32 Ψf V

7 Styrkeforhol Af hensyn til trykforelingen på joren uner kæleryervægsfunamentet og eventuelt uensartet jor er et nøvenigt, at en neerste el af funamentet består af ustøbt beton. Denne betonklos skal have minst samme bree som Leca blokkene ovenover. Blokkene skal være unerstøttet uner hele blokbreen. Højen på betonklosen skal minst være 300 mm. Styrkeforhol Leca blokke Murværk i normal kontrolklasse og normal sikkerhesklasse Basistrykstyrke Leca rilleblokke Leca blokke 600 Leca termblokke (vangerne) MPa Karakteristisk f k 2,3 Regningsmæssig f,44 Veerlagstryk Regningsmæssig f,44 Bøjningstrækstyrke om liggefuger Bøjningstrækstyrke om stusfuger Elasticitetsmoul Karakteristisk f xk Regningsmæssig f x 0,2 Karakteristisk f xk2 0,45 Regningsmæssig f x2 0,26 Karakteristisk E k 2300 Regningsmæssig E 437 Tabel 6. Uarmeree kæleryervægge Ve anvenelse af alminelige Leca blokke 600 til uarmeree kæleryervægge må e nøvenige afstivningsforhol vureres og beregnes i hvert enkelt tilfæle af en rågivene ingeniør for et pågælene byggeri. Armeree kæleryervægge Armeree kæleryervægge uføres me Leca rilleblokke på en el, er er påvirket af jortryk. De beregnes som et tresiet unerstøttet vægfelt, fx hvis væggen foroven uføres af Leca termblokke eller som en hulmur. Leca rilleblokke opmures me weber FM 5 funktionsmørtel i liggefugerne. Stusfugerne uføres me weber bloklim. Alternativt kan stusfugerne også uføres me samme mørteltype som i liggefugerne. Fugerne skal uføres helt ufylte over hele flaen. Som armering anvenes 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringen omstøbes me minimum 5 mm mørtel. De praktiske forankringslænger for armeringen er for 8 mm: 730 mm 0 mm: 90 mm 7

8 For at kunne bestemme en armeree kæleryervægs maksimale feltstørrelse må hvert enkelt felts samlee inspæningsgra i f fastlægges. Dette gøres ve at lægge inspæningsgraerne sammen for vægfeltets to sieunerstøtninger. Som vist på figuren ve sien af kan inspæningsgraen i sættes til: Inspæningsgraen i ve afstivning beregnes, og maks.,0 Uv. trappeskakt i ve åbninger 0,0 i ve hjørner 0,5 ve hjørner: 0,5 ve åbninger: 0,0 ve afstivninger (væg eller søjle): 3 (l / l 2 ) 2 og maks.,0 ve overflaelast op til p = kn/m 2 og biler me totalvægt intil kg ve afstivninger (væg eller søjle):,35 (l / l 2 ) 2 og maks. 0,8 ve overflaelast op til p = 0 kn/m 2 og biler me totalvægt intil kg l er nabofeltets længe. l 2 er et beregnee felts længe. Ve lorette fri kanter, fx øråbninger, og hvor væggen samtiig er påvirket af jortryk, skal væggen afstives, fx ve montering af et stålprofil eller en kælerskaktvæg. Felt A (l 2 = 4,0 m) Inspæningsgraen i ve afstivning beregnes, og maks.,0 Ve skrånene terræn, hvor e massive blokke i kælervæggen aftrappes og erstattes af hulmur eller Leca termblokke, skal afstivningen sikres på en el af væggen, er er påvirket af jortryk. Felt B Uv. trappeskakt (l =,0 m) i ve åbninger 0,0 i ve hjørner 0,5 Eksempel: Beregning af inspæningsgraen af felt A. Overflaelast: kn/m 2. i ve hjørne = 0,5 i ve tværskillevæg = 3 (/4) 2 = 0,875 ~ 0,2 i f = 0,5 + 0,2 = 0,7 Felt A (l 2 = 4,0 m) Felt B (l =,0 m) 8

9 Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3,6 0,5 6,4 6,9,0,5 Større veje må ikke forekomme tættere en 5 m fra kælervægge. Der kan interpoleres retlinet mellem tabelværierne.,3 7,3 7,9 8,0 8,0 8,0,6,3 6,6 7, 7,6 8,0 8,4,9,6 6,0 6,6 7,0 7,5 7,8,9 5,4 6,0 6,5 6,9 7,3,5 5,7 6,2 6,7 7,0 7,4,9,6 5, 6,5 6,9,9 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 4,8 5,4 5,9 6,3 6,8 0,7 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 0,7 4,8 5,2 5,6 5,6 5,6,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9,3 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7,6,3 4,6 5,,6,3 5,4 5,8 6,2 6,6 6,9,9,6 4, 4,6 5,0 5,4 5,7,9,6 4,9 5,4 5,9 6,3 6,6,9 3,7 4,,9 4,4 4,9 5,4 5,8 6,2 3,4 3,8 4, 5,7 6, 5,4 5,8 6, 4,5 4,9 5,2 4, 4,5 4,8 4,5 5,0 5,4 5,7 Tabel 8. Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3,6,3 6,3 6,9 7,3 7,7 8,,9,6 5,7 6,3 6,7 7, 7,5,9 5,0 5,6 6,6 7,0 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 0,7 4,7 5,,3 5, 5,5 5,9 6,2 6,5,6,3 5, 5,6 6,0 6,3 6,7,9,6 4,6 5,,9 4, 4,6 5,0 5,4 5,8 3,8 4,2 4,6 5,0 5,3 Flaelast p = kn/m² 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,0,3 Massiv væghøje h Tabel 9. 0,7 0,5 8,0 Jorhøje Flaelast p = 0 kn/m² kn/m2, som er normalt forekommene last, som ækker små joropfylninger og let trafiklast (personbiler) 0 kn/m2, som ækker last fra større joropfylninger, og hvor tungere trafik kan forekomme 0 7,8 390 mm Leca rilleblokke me 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger I tabellerne er er regnet me to forskellige værier for overflaelast: Samlet inspæning if 7,4 Tabel 7. Uen på en uvenige isolering er er regnet me tilbagefylning af san, som komprimeres i lag på ca. 300 mm me en plaevibrator på maks. 00 kg. Massiv væghøje h Flaelast p = kn/m² 0 Jorhøje Flaelast p = 0 kn/m² Flaelast p = kn/m² Massiv væghøje h 0 7, 0,5 7,7,0,5 8,0 8,0 8,0 6, 390 mm Leca rilleblokke me 0 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Flaelast p = kn/m² h Jorhøje 350 mm Leca rilleblokke me 0 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Jorhøje Massiv væghøje h Samlet inspæning if 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,6,3 7,3 7,9 8,4 8,8 9,3,9,6 6,7 7,3 7,8 8,2 8,6,9 6,0 6,7 7,2 7,7 8, 5,4 6,0 6,6 7, 7,5 0,7 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6,3 5,8 6,3 6,7 7, 7,4,6,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6,9,6 5,5 6,5 6,9 7,3,9 5,0 5,6 6, 4,5 5,6 6,0 6,4 5,5 5,6 5,6 5,6 6,0 6,3 Flaelast p = 0 kn/m² 350 mm Leca rilleblokke me 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlænger Flaelast p = 0 kn/m² Feltlænger Efterfølgene 4 tabeller, er er beregnet u fra Eurocoe 0 6 og 7, angiver e maksimale feltlænger i m mellem sieunerstøtningerne for armeree kæleryervægge me Leca rilleblokke, hvor væggene er 3-siet unerstøttet. Feltlængerne er regnet fra mite til mite af sieunerstøtningerne. Væglænger over 8 x højen h bør ungås. Hjultryk fra lastbiler må ikke forekomme nærmere en 2 m fra kælervæggen. 0 0,5 6, 5,,0,5 6,5 6,9 Tabel 0. 9

10 Afstivning me stålsøjler Af hensyn til kælerens anvenelse kan er være behov for at øge afstanen mellem e vægge, er afstiver kælervæggen, til mere en en tillaelige feltlænge. Dette kan gøres ve at opele vægfeltet me afstivene stålsøjler, er faststøbes eller fastholes til kælergulv og -æk. Længen af et stykke kælervæg, er skal afstives af stålsøjlen, benævnes L a. Denne længe er els afhængig af længen til nærmeste tværafstivene vægge og els af inspæningsgraen i ve afstivningerne (beregning af i - se sie 8). L a kan fines efter følgene formel. L a = ½ x (L +L 2 ) x ( - i /8 +i 2 /8 + i 3 /8 i 4 /8) Som afstivning er er i tabel angivet HE-B stålprofiler, men anre profiler kan anvenes, hvis e har samme mostansmoment og stålkvalitet som et profil, er er vist i tabellen. Fastholelsen af stålsøjlen i top og bun skal uføres på en måe, så reaktionerne kan optages i kælergulv og loftkonstruktion. Som eksempel på enne fastholelse kan er i tabel 2 ses størrelser på ankre gennem en 0 mm påsvejst stålplae i top og bun på søjlen. Beton ve loft og gulv forusættes støbt minst som betonklasse C20/25, og klæbeankre forusættes me styrker som Hilti HAS gevinstænger i Hilti Hit HY 50. Afstivning me stålsøjler af HE-B profiler (stålkvalitet S 235) Jorhøje Tabel. Stålsøjle Massiv væghøje h 0,7,3,6,3,9,6,9 Fastholelse bun Klæbeanker stk. Flaelast kn/m² Dybe af borehul mm Fastholelse top Klæbeanker stk. Dybe af borehul mm HE 00 B 2 M M 0 80 HE 20 B 2 M M 2 00 HE 40 B 4 M M 2 00 HE 60 B 4 M M 2 00 HE 80 B 4 M M 6 30 HE 200 B 4 M M 6 30 Tabel 2. Afstivet feltlænge L a HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B 0 HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 00 B HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 40 B HE 60 B HE 00 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B HE 40 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B HE 00 B HE 20 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B 0 HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 80 B HE 00 B HE 20 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B 0 HE 00 B HE 40 B HE 60 B HE 80 B HE 200 B HE 00 B HE 40 B HE 60 B HE 60 B HE 80 B 0 HE 20 B HE 40 B HE 80 B HE 80 B HE 200 B Stålsøjler skal beskyttes mo bran. Stålsøjlen opstiles 0-20 mm fra kæleryervæggens invenige sie, hvorefter fugen ufyles me jorfugtig mørtel C 00/400 eller weber FM 5 funktionsmørtel, er stampes omhyggeligt. L L 2 i i 2 i 3 i 4 L a 0

11 Afstivning me tværvægge Ve tværvægge, er skal virke afstivene på kæleryervæggen, skal er sikres en go forbinelse mellem e to vægge ve sikring me 2 stk. 4 mm rustfaste binere i hvert skifte. Det skal enviere sikres, at bæreevnen uner tværvæggen er tilstrækkelig enten ve nøvenig styrke i kælergulvet eller ve et separat funament. L a Såfremt en afstivene tværvæg forankres mo glining me et forankringsbeslag, kan en nøvenige længe af enne væg reuceres. Det skal sikres, at reaktionerne kan optages i kælergulvet, som forusættes støbt minst som betonklasse C20/25, og at minimumslængen på en tværafstivene væg er overholt. Klæbeankre forusættes me en styrke som Hilti HAS gevinstænger i Hilti Hit HY 50. Der kan så regnes me reuktion af væglængen l i henhol til tabel 4. Forankringsbeslag for forskyning Længen af et stykke kæleryervæg, er skal afstives af tværvæggen, benævnes L a. Længen af en afstivene tværvæg benævnes l. Længe l () af afstivene blokvæg, t = 50 mm h l Størrelse mm kn m m stk. mm Vinkeljern 20 x 20 x 0, b=00 0 0,6 0,3 2 M 0 80 Vinkeljern 60 x 60 x 5, b=40 20,2 0,6 4 M 0 80 Specialbeslag (se neenfor) 40 2,4,2 8 M 0 80 Tabel 4. Forankring Min. længe af afstivene væg Mulig reuktion af l Klæbeanker Dybe af borehul Jorhøje Massiv væghøje h Flaelast kn/m² Afstivet feltlænge, L a ,7,3,6,3,9,6,9 Tabel 3. 0,5 0,6 0,8 0,9, 0,4 2 3, 3,6 0,8,,3,5,7 0,9 2,6 3,3 4 4,7,5,9 2,3 2,7 3, 0 3,4 4,3 5, 5,9 2,3 3 3,6 4,2 4,8 0 3,4 4,6 5,7 6,8 7,8 3,3 4,3 5,2 6, 6,9 0 4,6 6,3 7,8 9,2 0,6 4,4 5,9 7,2 8,4 9, ,3 0,3 2, 3,9 Specialbeslag, gostykkelse 0 mm 50 mm 200 mm Tabel 3 angiver en nøvenige væglænge l me en 50 mm bre tværskillevæg af Leca blokke. Ve anre vægbreer me Leca blokke skal tabelværierne ganges me:,3 for en 00 mm bre tværskillevæg,2 for en 20 mm bre tværskillevæg 0,9 for en 90 mm bre tværskillevæg 40 mm 70 mm 40 mm 50 mm 00 mm 00 mm 400 mm 00 mm 50 mm

12 Forarbejer Funamenter uner kæleryervægge uføres som en funamentklos af beton støbt på steet eller, hvor et er hensigtsmæssigt, af ustøbningsblokke på et afretningslag af beton. Ugravningen skal være så rigelig, at er i bunen er minst 0,5 m fra funamentet til ugravningens anlæg. Ugravningsvinklen må ikke uen nærmere unersøgelse være større en 45, og et må alti sikres, at er ikke er risiko for sammenstyrtning af anlægget. Dette giver også plas til at lægge omfangsræn og til at uføre e nøvenige arbejer på kælervæggen me tætning, isolering og vægræn. Opmuring I kæleryervægge opmures Leca blokke irekte på funamentet uen mellemliggene murpap. Ca. nettoforbrug weber bloklim til stusfuger kg/m² mur kg/m² mur 350 mm Leca rilleblok, lige mm Leca rilleblok, lige 75 5,0 350 mm Leca rilleblok, hjørne 3,3 pr. blok mm Leca rilleblok, hjørne 4,4 pr. blok - Leca blokke 390 mm (længe 248 mm) 29 5,0 Leca termblokke 330 mm 9,7 Leca termblokke 350 mm 20,8 Leca termblokke 390 mm 9,7 Leca blokke opmures me weber FM 5 funktionsmørtel i liggefugerne. FM 5 funktionsmørtel til liggefuger Tabel 5. Ca. nettoforbrug me fylte fuger 00 mm Leca blok mm Leca blok 6 90 mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok mm Leca blok (længe 490 mm) Tabel 6. 2 kg/m² mur 20 mm Leca blok Stusfugerne uføres me weber bloklim. Alternativt kan stusfugerne også uføres me samme mørteltype og tykkelse som i liggefugerne. Fugerne skal uføres helt ufylte over hele flaen. FM 5 funktionsmørtel 39 Tabellerne viser et omtrentlige forbrug af mørtel i kg pr. m2 væg uen spil samt forbrug i kg pr. hjørneblok. Fugtsugningen i Leca blokke er meget ringe på grun af blokkenes struktur af grove porer mellem Leca kornene. Ve opmuringen har en beskene sugning en forel, at man får bere ti til at rette blokkene in, før mørtlen»suges ø«. Blokkene skal ikke forvanes, men e bør beskyttes mo tilfælig opfugtning fra nebør, a et er nemmest at mure me tørre blokke. Ujævnheer i betonsoklens oversie oprettes, når første skifte opmures. Blokkene nivelleres på plas. Lo og vage kontrolleres. Maksimal fugetykkelse for opretning er 25 mm.

13 En 2 kg klaphammer er en go hjælp, når blokkene skal rettes in, men en må kun bruges umielbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen. Ve Leca rilleblokke ulægges mørtlen ve e efterfølgene skifter sålees, at rillerne bliver helt ufylte og fugearmeringen fulstænig omstøbt. Blokkene opmures i forbant me minst 76 mm forskyning af stusfugerne. Ve stusfugerne påføres bloklimen på en alleree opmuree blok me en tanspartel i henhol til anvisningen på limposen. Der skal alti tilstræbes 00 % klæbeækning. Hvor væggen ikke er påvirket af jortryk, opmures Leca blokkene helt traitionelt som alminelig Leca blokmurværk som beskrevet i brochuren»leca blokmure«, er kan ownloaes på Armering Som armering i Leca rilleblokke anvenes 8 eller 0 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringens placering sikres me plastafstansholere og omstøbes me minimum 5 mm mørtel. Plastafstansholere leveres sammen me blokkene, og er placeres stk. pr. m i hver rille. De praktiske forankringslænger for armeringen er for 8 mm: 730 mm 0 mm: 90 mm Støene bør placeres i e lige murfelter og forskyes fra skifte til skifte. Bukkeiaen for armeringen skal minst være for 8 mm: 32 mm 0 mm: 40 mm Ve uarmeree kæleryervægge af Leca blokke 600 inlægges svinarmering i hvert anet skifte i liggefugen. 3

14 Breere kæleryervægge Hvis kæleryervæggen skal være breere en 390 mm, fx hvor yervæggen ovenover er breere, opmures en Leca blok 600 umielbart foran Leca rilleblokken. Leca blokken opmures på betonfunament på yersien af Leca rilleblokkene og forbines til isse me 5 stk. rustfaste binere pr. m². Ve opmuringen anvenes samme mørtel som til Leca rilleblokkene. Hjørner Ve opmuring af hjørner i kælervægge me Leca rilleblokke anvenes e specielle hjørneblokke. Disse skal anvenes for at sikre korrekt placering og omstøbning af armeringen. Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses ve at fjerne opkanten u for e tilstøene ligeblokkes armeringsriller, og hvor armeringen i øvrigt skal passere opkanter på hjørneblokken. Opkanten borthugges helt ne til bunen af hjørneblokkens hulhe. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhe ufyles me mørtel. Ve 350 mm bree kælervægge anvenes én hjørneblok pr. hjørne i hvert skifte ve uagåene hjørne. Ve inagåene hjørne anvenes to hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte. 350 mm Ve 390 mm bree kælervægge anvenes to hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte ve uagåene hjørner. Ve inagåene hjørner anvenes tre hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte. 390 mm Invenig Invenig Uvenig Uvenig Ve svinarmeree kæleryervægge af Leca blokke 600 foreslås en afstan på maks. 0 m, og over terræn også for Leca termblokke maks. 8 m. 390 mm 350 mm Tilannelse Blokkene kan eles og tilskæres ve brug af en elektrisk bajonetsav me hårmetalklinge. Uvenig Uvenig Invenig Dilatationsfuger Kælervægge af Leca rilleblokke bør opeles me ilatationsfuger eller murafbryelser me passene afstan. Uner normale opmurings- og utørringsbetingelser foreslås en afstan på maks. 5 m. Invenig Placering af hjørneblokke og en nøvenige armering ve u- og inagåene hjørner er vist ovenfor. Ve minre opgaver og ve tilpasning af alleree opmuree blokke kan er me forel anvenes en hånsav me hårmetalklinge. Ve eling af blokkene kan er alternativt anvenes en alminelig blokklipper. Dog skal er ve eling af Leca termblokke først uføres en gennemskæring af polystyrenen me en kraftig hånstiksav. Rillefræsning, boring og lignene bearbejning uføres let me almineligt betonværktøj. Ve støvene arbejer skal anvenes ånerætsværn me partikelfilter minimum P 2. 4

15 Overflaebehanling Uvenigt uner terræn skal kælervægge af Leca blokproukter alti beskyttes omhyggeligt mo jorfugt. Dette kan nemmest gøres ve primning me weber.tec 90 og efterfølgene overflaebehanling me weber.tec Superflex 0. Denne overflaebehanling kan uføres umielbart efter primningen. Alternativt kan overflaebehanling uføres me berapning, asfaltering og et beskyttene ukast. Ve berapningen lukkes porerne i blokkene. Berapningen skal føres helt ne på funamentbetonen uner blokkene. Berapningen me C 00/400 uføres i en tyktflyene blaning, er kastes eller sprøjtes på. Alternativt kan blaningen trækkes på me et stålbræt. Straks efter»støes af«, sålees at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter et kostes igennem. Asfalteringen sker ve påføring 2 gange til ful ækning me asfaltemulsion, kolflyene asfalt eller varm asfalt. Asfaltlaget skal herefter beskyttes me ukastning me cementmørtel C 00/400 i et tynt sammenhængene lag. Berapning og ukast holes fugtige nogle øgn og beskyttes mo utørring af sol og vin. Hvis specialproukter som fx grunmursplaer anvenes, skal montagen uføres som beskrevet i en pågælene leveranørs anvisninger. Det skal samtiig sikres, at løsningen er robust samt forbliver tæt over ti. Over terræn overflaebehanles Leca blokkene helt traitionelt me sokkeltætning og pus som beskrevet i brochuren»leca funamenter«, som kan ses eller ownloaes på For at opfyle bygningsreglementets krav til lufttæthe skal kæleryervægge af Leca blokproukter invenigt alti tætnes omhyggeligt, fx ve pusning. Dette skyles blokkenes åbne struktur. Dette arbeje uføres som beskrevet i anvisning»letklinkerblokke. Overflaebehanling«fra Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton. Anvisningen kan ses på hjemmesien 5

16 Dræning, uvenig isolering og tilfylning Hensigten me brochuren er at vieregive nyttige erfaringer om Leca proukternes egenskaber og anvenelse. Informationerne er uarbejet som forslag til brug for e ansvarlige ve en enkelte opgaves projektering og uførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for imensionering, projektering eller noget juriisk ansvar for e vejleene informationer ineholt i enne brochure. Vægræn og uvenig varmeisolering kan kombineres ve at bruge løs Leca Laget holes askilt fra joren me geotekstil. Foroven afækkes laget me asfaltpap, er lægges me fal uefter. Langs kælervæggen bøjes pappen op og fastklæbes til væggen. Klik in på og bliv opateret om en nyeste tilgængelige vien om Leca proukterne, anvenelsesmuligheer og løsninger. Dato: November 20 Gruppe: Kælre Vægræn og omfangsræn skal alti uføres for at beskytte kælervæggene mo vantryk og eraf forårsaget fugtgennemtrængning. Dræningen er beskrevet i DS 436, norm for ræning af bygværker, og SBi-anvisning 224 om fugt i bygninger. Leca letklinker prouceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, som er en miljøbevist virksomhe, er er unerlagt båe intern og ekstern kvalitetskontrol. Saint-Gobain Weber A/S, Leca værket, har kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 900 og miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 400. Ve en øvrige tilbagefylning af ugravningen regnes ette uført me san, som komprimeres i lag på ca. 300 mm me en plaevibrator på maks. 00 kg. Det færige terræn skal have tilstrækkeligt fal bort fra bygningen. Normalt anlægges e nærmeste 3-5 m me fal :40, men ve flisebelagte områer kan terrænet anlægges me fal :50. I skrånene terræn må bygningen sikres mo tilløb af van fra højere liggene områer, fx me afskærene ræn eller grøft. Saint-Gobain Weber A/S Ranersvej 75, Hinge DK-8940 Raners SV Tel.: Fax: Scan QR-koen me in smartphone og få yerligere information. Weber er el af Saint-Gobain, som er en af verens største inustrikoncerner inen for byggeproukter. Weber proucerer og markesfører et omfattene sortiment af mineralsk baseree byggematerialer og -systemer. Alle vores proukter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige råstoffer, som belaster miljøet minst muligt. Vil u vie mere om Weber, så tjek

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning

SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning SWISSPEARL facaeplaer Drift- & veligeholelsesanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: Rengøring og veligehol.. sie 1 Vurering af leveti sie 2 Opbevaring, håntering og bearbejning sie 3-4 Montage på træ (urag fra

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 48 afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 Opmuring og mørtel: 4.2 Opmuring og mørtel...51 4.3 Den rigtige mørtel til den valgte sten...52-53 4.4 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...54-55

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk Cemrit Poly Murafdækninger, sålænke, vinduesundsstykker og skorstensafdækninger www.cemrit.dk Perfekt finish ude som inde Gode og holdare detaljer Cemrit Poly vinduesundstykker, sålænke og mur- og skorstens

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere