Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud)."

Transkript

1 Torsdag den 30. okober 2014 kl afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august Revisionsprotokol Intet at bemærke 3. Efterretningssager. 3.a. BL, LBF samt lovgivning (3429, 3439). Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Der foreligger nyhedsbrev nr. 32 fra BL vedr. ministerielle forslag til rationaliseringer i den almene boligsektor. Herunder blev det kommende boligforligsudspil fra regeringen drøftet. 3.b. Udlejning. Generel status vedr. udlejning. Der er udsendt ajourføringsopkrævninger til 285 med fornyelse i oktober og 224 med fornyelse i november I perioden 12/8 20/ har 291 valgt at komme på ventelisten hos AB. Vi har udlejet 3 boliger via den fleksible venteliste.

2 Der er ikke lejet noget ud via 59 eller 62 siden sidste møde. Der er stadig få ansøgere på ventelisten til 82 m 2 og 105 m 2 på 2. sal i afd 22. Ingen lejetab siden sidste møde. Klagesager. I den forløbne periode er der behandlet 15 klager vedr. husorden og 3 over husdyr. Tilladelser til bygningsændringer. Der er givet 1 tilladelse i afd. 2 til udvidelse af altanen, 1 tilladelse i afd. 12 til udskiftning af de indvendige døre, 1 tilladelse i afd. 19 til overdækning ved boligen, 1 tilladelse i afd. 19 til at fjerne en væg, 1 tilladelse i afd. 23 til at fjerne dørtrin og 1 afslag i afd. 28 til en overdækket terrasse. Det blev aftalt, at tilladelse til bygningsændringer fremover alene medtages på bestyrelsesmøder, såfremt det vurderes at have særlig interesse for bestyrelsen. Udlejningsoversigt (3425, 3431, 3434, 3440, 3455). Der foreligger udlejningsoversigter pr. 15/8, 1/9, 15/9, 1/10 og 15/ Fraflytninger (3457). I perioden 22/8 15/ har der været 69 fraflytninger, hvor der er udbetalt kr ,81. Der er udsendt regninger på ,35 vedr. 6 fraflytninger. Skyldig husleje m.m. udgør kr ,61 Tab på fraflytninger. Der har ingen tab været i perioden 20/8 20/ c. Afdelinger, herunder: Afdelingsbestyrelsesmøder (3441, 3444, 3430, 3447, 3446, 3424, 3449).

3 Der foreligger referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 7 den 1/ Der foreligger referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 11 den 30/ Der foreligger referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 22 den 1/9 og 6/ Der foreligger referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 23 den 1/ Der foreligger oversigt over afdelingsbestyrelsens sammensætning i afd. 23. Der foreligger referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 32 den 24/ Der foreligger referat fra afdelingsmøde i afd. 33 den 7/ Diverse. Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, afholdt den 25/ , forløb godt. Der er planer om at lave tilsvarende kursus på et senere tidspunkt. Budgetmøder. Det blev aftalt, at vi på de kommende budgetmøder med afdelingsbestyrelserne drøfter, om alle afdelinger har det nødvendige edb-udstyr. 3.d. FF/FU (3443). Der foreligger referat fra FU møde den 30/ Borgmesteren og Hans Kjær deltog delvist i mødet. Møde den 28/10 med samarbejds- og arbejdsmarkedsudvalget omkring kommunenes anvendelse af 59. Der kom ingen tilkendegivelser fra kommunen om yderligere anvendelse af paragraffen. Fra 1/ er Peter K. Larsen formand for FU-regi. 3.e. Diverse (3442, 3437, 3450, 3445, 3452, 3426, 3438). Kvoter nybyggeri: Vi afventer en endelig udmelding fra kommunen herom.

4 Der foreligger referat fra projektgruppemøde den 30/ i projekt Jobstormerne i Hedelundgårdparken. Poul-Erik Hansen gav en orientering om projektet. Der er lavet en tryghedsundersøgelse i området. generelt er der stor tryghed. Dog er der problemer med stier og tunneller i området. Poul- Erik Hansen og afdelingsformanden i afd. 22 deltager i projektgruppen. Der foreligger referat fra SU-møde den 16/ Poul-Erik Hansen gav en orientering om mødet, herunder den nye personalehåndbog. Borgerrådgiver: Esbjerg Kommune har ansat en borgerrådgiver. Der foreligger kopi af underskrevet samarbejdsaftale omkring Headspace+. Boligforeningernes opgave bliver i den forbindelse hovedsageligt at synliggøre headspace via informationsmateriale samt oplyse sårbare unge om headspace. PEH er AB s kontaktperson til headspace. Der foreligger kopi af Esbjerg kommunes vision Visionen indeholder meget lidt om nybyggerier/boligpolitik. Deltagerne i FU regi vil forsøge at få arrangeret et møde med kommunen for at komme med input til visionen omkring den almene boligsektor og nybyggeri. Der foreligger referat fra afholdt styringsdialogmøde 2014 med Esbjerg kommune. Der foreligger skrivelse fra Esbjerg kommune om vedtagelse af lokalplan nr kolonihaveområder Hedelund. Der foreligger skrivelse fra Esbjerg kommune vedr. kontaktpersoner hos kommunen. Kontaktpersonerne vil sørge for en intern fordeling i kommunen af henvendelser fra boligforeningerne, således at vi ikke sendes rundt mellem afdelingerne. 4. Bygge- og renoveringssager. 4. a. 4.d. Afd. 1: Dørene er isat. Der er problemer med færdiggørelsen og kvaliteten af malingen på dørene. Malingen hærder ikke tilfredsstillende. Problemet drøftes med leverandøren.

5 Afd. 4: Der holdes formøde med afdelingsbestyrelsen vedr. støttemur og nye vinduer og døre. Der afholdes orienteringsmøde i afdelingen. Afd. 11 og 12: Der har været afholdt møde med afdelingsbestyrelsen vedr. nye vinduer og døre. Der bliver holdt orienteringsmøde med beboerne den 5/ Afd. 19: De sidste bøgehække er nu udskiftet. Afd. 23: Helhedsplan. Der har været afholdt møde med både ingeniør ne og Årstiderne Arkitekter. Fælles møde om rådgiverrolle afholdes snarest. Der er ved at blive lavet uddybende undersøgelser. Afd. 33: Der er lavet en ekstra grøft for at lede overfladevand væk fra nogle af grundene. Mangler er ved at blive udbedret. Et par vaske og nogle lamper er ved at blive udskiftet. Nogle af trægulvene er ujævne i samlingerne. Problemet drøftes med leverandøren. 4.e. Accept af tilbud. Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende arbejder accepteret: Ny asfaltbelægning i afd. 6. Udskiftning af hegn ved institutioner i afd Økonomi/Personale. 5.a. Kapitalforvaltning (3427, 3448). Der foreligger oversigt over resultatet af kapitalforvaltningen pr. 30/9 2014: Afkastet blev: Selskab Måneden År til dato Danske Capital 0,15% 1,68% Handelsbanken 0,08% 2,24%

6 5.b. Økonomi. Årsresultat AB: Der må forventes et underskud i Det skyldes, at tilbygningen i Kirkegade udgiftsføres i Grundkapitallån: Vi har i alt grundkapitallån i vores afdelinger for 110 mill. kr. Landsbyggefonden har endnu ikke fastsat retningslinjer for tilbagebetaling. Afd. 23 Helhedsplan: Mulighed for kapitaltilførsel i afdelingen blev drøftet. Der blev truffet en principbeslutning om at søge kapitaltilførsel i forbindelse med helhedsplanen. 5.c. Personalesager. Personalehåndbog (3458): Den nye personalehåndbog i AB er nu færdiggjort, drøftet i SU-regi samt udleveret til personalet. 6. Sager til behandling. 6.a. Byggeregnskab (3454): Byggeregnskab for tilbygningen til adm.kontoret i Kirkegade 55 drøftet. Beløber sig til 1,8 mill.kr. Det blev aftalt, at byggeriet udgiftsføres i årsregnskabet for b. Kopimaskiner: De nuværende kopimaskiner er 5 år gamle og trænger til udskiftning. Vi har fået tilbud på 2 nye maskiner: Årlig udgift ca. kr ,00 inkl. afskrivninger og klikpriser for begge maskiner. Udgift i dag ca. kr ,00 pr. år ekskl. afskrivning. Det indstilles at maskinerne udskiftes.

7 7. Eventuelt. Der var spørgsmål til hulmursisolering i afd. 2. For tidligt endnu at sige noget om effekten.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere