Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16"

Transkript

1 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

2 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden for at komme på verdenskortet er til stede. I maj-nummeret af magasinet skrev jeg, at bestyrelsen i samråd med Vestforsynings ejer, Holstebro Kommune, havde besluttet en ny vækststrategi, som betød, at Vestforsyning skulle investere mere i miljø, klima og lokale arbejdspladser. Den netop indgåede konsortieaftale med DONG Energy styrker mulighederne for at realisere målene i vækststrategien langt hurtigere end forventet. Konsortieaftalen indebærer, at der er dannet et nyt selskab Maabjerg Energy Concept I/S, hvor DONG Energy ejer 50%, og et lokalt konsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning og nomi ejer de andre 50%. Parterne har tilsammen skudt 40 mio. kr. ind som kapital, og disse midler skal bruges til at etablere et samlet beslutningsoplæg inden udgangen af 2012, om at realisere et lokalt udviklet koncept kaldet Maabjerg Energy Concept. Konceptet er unikt og handler i simpel form om at udnytte lokale råvarer såsom halm og rester fra andre etårige afgrøder, og omsætte dem til energi, vel at mærke på en optimal måde, ved at samordne produktionen af biogas, kraftvarme og bioethanol. Se artiklen om konceptet her i magasinet. For Holstebro og Struer betyder det meget flotte klimaregnskaber, og en kollektiv energiforsyning der er fuldstændig uafhængig af fossile brændsler allerede i 2016, hvor anlæggene går i drift. Parterne er allerede gået i gang med at organisere det store undersøgelsesarbejde, hvor der, ud over egne eksperter, er inddraget eksperter fra både Danmark, Sverige og Tyskland. Det forventes, at der i de næste 15 måneder konstant vil arbejde, hvad der svarer til 40 eksperter på fuld tid på opgaven i praksis vil flere personer selvfølgelig være involveret. Det skal understreges, at energiløsningen først og fremmest er udviklet for at fastholde rimeligt lave varmepriser og skabe en uafhængighed af importeret affald, som der er mangel på i Danmark. Men de store fordele for klimaet og beskæftigelsen er nu alligevel en meget velkommen sidegevinst. God læselyst. Venlig hilsen Jørgen Udby Adm. direktør Lykkes det, vil der skabes op mod 1000 arbejdspladser, og Måbjerg vil blive omdannet til et grønt energicenter med store muligheder for videreudvikling og eksport af viden og teknologi. UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Thomas Maxe, MaxEffekt Oplag og udgivelser Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i eksemplarer to gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT Jette Lægaard, grafisk værksted Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach TRYK johansen grafisk

3 Med vestforsynng på TV-reportage Vi tog med på job, da tv-inspektionsvognen kørte til Mejrup for at kigge ned i kloakrørene 7 kulsyre og brint kan blive til biogas Vestforsyning har søgt patent på en simpel, men genial idé, der øger både kvalitet og kvantitet på biogasproduktionen Europas hurtigste tankstation for brintbiler Danmarks første 700 bar brinttankstation er åbnet i Holstebro. På tre minutter har bilen brændstof nok til en tur tværs over Danmark Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Med Vestforsyning på TV-reportage side 7 Forsyning er mere end bare teknik side 10 Kursus for håndværkere side 13 Kig ind i det nye vandværk side 13 Kulsyre og brint kan blive til biogas side 14 9 veje til go energi side 16 Ny energirådgiver side 17 Europas hurtigste tankstation for brintbiler side besøgende til Holstebro Åben side 20 Fjernaflæsning er win win og win side 22 Vestjyder vil have en plads i solen side 24 Bedre styr på budgettet side 26 Trådene bliver taget ned side 27 Flere får varmen med fjernvarme side 28 Beskyt dig mod frostsprængning side 30 Sådan aflæser du side 31 3

4 Måbjerg bliver et grønt energicenter DONG Energy s ønske om at sælge Måbjergværket satte ekstra fart i planerne for bioethanol, brint og biomasse. Det gav genlyd, da Vestforsyning og Struer Forsyning i 2010 offentliggjorde, at man nu endelig gik i gang med at bygge Verdens største bioenergianlæg, Maabjerg BioEnergy. Men endnu inden anlægget var bygget helt færdigt, var der igen store nyheder fra lille Måbjerg. Det skete 26. august 2011, da et konsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning, affaldsselskabet nomi og DONG Energy offentliggjorde, at man nu går i gang med planerne om at skabe et grønt energicenter i Måbjerg. Centralt i planen er etableringen af en bioethanolfabrik. Allerede i dag består 5,75 procent af benzin af bioethanol, som tilsættes for at skåne miljøet. Andelen skal være højere i fremtiden, og med en årlig produktion på millioner liter bioethanol vil Maabjerg Energy Concept kunne bidrage med cirka en tredjedel af Danmarks forventede behov i Oveni de store mængder brændstof til bilerne vil centret producere klimavenlig fjernvarme til Holstebro og Struer, og restprodukterne vil mere end fordoble produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy. Samlet set vil Maabjerg Energy Concept give en så drastisk reduktion af CO 2 -udledningen, at klimaregnskaberne i Holstebro og Struer i hvert fald på papiret kan komme til at vise en negativ udledning arbejdspladser Da nyheden slap ud, valgte Dagbladet Holstebro at rydde forsiden og fokusere på en anden, meget positiv sidegevinst ved konceptet: Samfundsøkonomisk kan det bidrage med helt op til 1000 arbejdspladser, mange af dem i landbruget og en hel del i transportbranchen, når der skal råvarer ind til anlægget. Adm. direktør i Vestforsyning, Jørgen Udby, er udpeget som formand i konsortiet, der i første omgang har afsat 16 måneder til det, der på projekt- engelsk kaldes feasibility study. Det kan oversættes til realitetstjek og har til formål at undersøge, om alle ambitioner kan realiseres fuldt ud, og hvad det i givet fald vil kræve teknologisk og økonomisk. Målet er at skabe det bedst mulige grundlag for en beslutning om, hvor vidt man skal gå videre og starte på det egentlige byggeri. I udlandet bliver bioethanol typisk produceret af korn eller majs, men det er naturligvis ikke holdbart at hælde fødevarer i benzintanken, når der er sultne mennesker i verden. Derfor vil Maabjerg Energy Concept udvinde bioethanol af halm i det første fuldskala-anlæg for 2. generations bioethanol. "Hidtidige projektforslag for 2. generations bioethanol er typisk faldet til jorden, fordi produktionen af 2. generations bioethanol i Danmark ikke er rentabelt uden betydelig økonomisk støtte. Men fordi vi allerede har et bioenergianlæg og et biomassefyret kraftvarmeværk i passende størrelser, kan vi allerede nu se synergieffekter, som forbedrer økonomien væsentligt i projektet," siger Jørgen Udby. Måbjergværket var til salg Det er ikke helt nyt, at Vestforsyning og de nære samarbejdspartnere, Struer Forsyning og nomi, gerne vil producere bioethanol. Men det er lidt af en fjer i hatten, at det statsejede DONG Energy er gået med i konsortiet. Og netop DONG Energy har indirekte æren for, at planerne blev skudt i gang tidligere end ellers planlagt, fortæller Jørgen Udby: Vi har egentlig altid gået og puslet med ideen. Men vi blev presset lidt, da DONG Energy i 2010 satte Måbjergværket til salg. Så skulle vi til at se på, hvad Måbjergværket er værd i forhold til forsyningen i Holstebro og Struer. Konklusionen var klar: Det ville være for risikabelt at videreføre Måbjergværket som et traditionelt affaldsfyret kraftvarmeværk. Dels er affaldsmængden faldende, dels spøger planerne om at bygge et stort affaldsforbrændingsanlæg i Kjellerup, som vil støvsuge markedet for brændsel. Allerede i dag bruger Måbjergværket affald fra London. Derfor blev der sat skub i overvejelserne om Måbjergværkets fremtid. 4

5 Op af skuffen Det ville også være at spille hasard med varmeforbrugerne, hvis Måbjergværket endte i hænderne på udenlandske investorer, så derfor kom de gamle drømme op fra skrivebordsskufferne i Vestforsyning. Vores chefkonsulent, Poul Lyhne, og jeg har gennem tiderne arbejdet med mange elementer af det, der nu er blevet til Maabjerg Energy Concept. For eksempel har vi allerede fået sat gang i produktionen af brint og biogas. Vi havde også været ved at se på, om man kunne etablere den fjerde linje på Måbjergværket, hvor en af produktionslinjerne kunne bruges til afbrænding af fiber fra biomasse, siger Jørgen Udby og fortsætter: vores gode forbindelser til landbruget som et stort plus, husker Jørgen Udby. Støtte fra EU Hen over sommeren fik parterne travlt. De skulle lægge en plan, og det blev aftalt, at DONG Energy skulle stå for 50 procent af konsortiet, mens de lokale parter tegner sig for resten.og i slutningen af august kunne sløret så endelig løftes for offentligheden. Det har med vilje ligget som skuffeprojekter, fordi vi ville koncentrere os om at få Maabjerg BioEnergy sat i drift. Først derefter ville vi arbejde videre med de øvrige planer. Men det blev så altså fremrykket på grund af planerne om at sælge Måbjergværket. Diskussionen om bioethanol har været aktuel et stykke tid i den almindelige debat om energi og klima. Og da Vestforsyning begyndte at tænke det ind i de gamle udviklingsplaner, viste det sig faktisk, at bioethanol er det, der kan binde det hele sammen. Sideløbende blev en lokal bioethanolgruppe nedsat, og eksperter i Danmark og Sverige gik i gang med et indledende analysearbejde for at se nærmere på mulighederne. Sløret løftes I foråret 2011 var Jørgen Udby en af talerne på et klima- og energiseminar i Nordvestjysk Lederforum. Her kunne han for første gang afsløre lidt om, hvordan Måbjerg kunne blive et grønt energicenter. Det var første gang, jeg viste skitserne til nogen uden for den snævre kreds af lokale samarbejdspartnere. Jeg fik lejlighed til at fortælle EU-kommissær Connie Hedegaard og DONG Energys udviklingschef Charles Nielsen om ideen, og efterfølgende har Charles bragt tankerne videre internt i DONG Energy, fortæller Jørgen Udby. Efter klimaseminaret blev der skabt kontakt til ledelsen i DONG Energy, som i juni 2011 kom til Holstebro for at høre mere om de ambitiøse planer. På det møde gik der for alvor hul på bylden. Vi præsenterede de foreløbige resultater fra eksperterne, og vi fik sat lidt mere kød på planerne. Samtidig benyttede vi lejligheden til at give repræsentanterne fra DONG Energy en rundvisning på Maabjerg BioEnergy, og de virkede imponerede over, hvad vi havde formået at sætte i gang. De fremhævede også 5

6 Men her stoppede travlheden ikke, tværtimod, forsikrer Jørgen Udby: En af de første opgaver skulle gå stærkt, for 7. september var der sidste frist for at indsende støtteansøgninger til EU, nærmere bestemt EU s udviklingsprogram EUDP, og puljen til energiforskning ForskEL. Samtidig er der taget hul på myndighedsarbejdet, som er meget omfattende. Der skal blandt meget andet udarbejdes VVM-redegørelser, lokalplaner, kommuneplan og varmeplan. Når vi har fået mere viden, skal vi i dialog med politikerne om rammebetingelserne. Det første skridt er sådan set taget, idet der fra politisk side er stillet krav om, at der skal tilsættes bioethanol til benzin. Det skulle gerne blive til krav om, at ethanolen skal være 2. generation lige som vores produktion på basis af halm - i modsætning til første generations bioethanol, der er produceret direkte af fødevarer. Og så kommer vi måske også til at tale om afgifter, men det ved vi alt sammen mere om til foråret, når vi er parat til at gå i dialog med politikerne, siger Jørgen Udby. Motorvej ja,tak! En af de varme kartofler i nordvestjysk politik har været planerne om en motorvej mellem Herning og Holstebro. Kan vi være sikre på, at det bliver til noget? Og vil motorvejen gå helt op til Holstebro Nord, hvor Maabjerg Energy Concept skal ligge? Det håber Jørgen Udby i hvert fald. Man bliver nødt til at se på, hvordan det her projekt skal lykkes vejmæssigt. Som det ser ud lige nu, vil der ankomme en lastbil hver 13. minut med halm til bioethanolanlægget, og der vil køre lige så mange ud igen. Når vi skal hente halm hjem fra en radius af km væk fra Måbjerg, er det helt åbenlyst, at Herning-motorvejen bør føres ud til Holstebro Nord, hvis vi skal håndtere så mange transporter, siger Jørgen Udby og minder om, at der i forvejen ligger planer om at forsyne Maabjerg BioEnergy med tons gylle om året, hvoraf en stor andel bliver kørt til og fra anlægget på lastbiler. Værd at vide om Maabjerg Energy Concept er et konsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning, nomi og DONG Energy vil opføre 2. generations bioethanolfabrik, et brintanlæg og et affaldsanlæg i Måbjerg. Samtidig skal produktionen hos Maabjerg BioEnergy øges kraftigt, ligesom Måbjergværket skal ombygges. vil årligt producere millioner liter bioethanol, ca. 44 millioner kubikmeter biogas samt fjernvarme til husstande og el svarende til forbruget i flere tusinde husstande. Et mindre biprodukt bliver ren CO 2, som vil kunne sælges til industrien, eksempelvis sodavandsfabrikker. vil årligt forarbejde ca tons halm til bioethanol, biogas og energiproduktion. Det svarer til ca. 6-8 procent af landbrugsjorden i en radius på 60 km fra Måbjerg. Dertil kommer tons biomasse (primært gylle), som i forvejen skal behandles i Maabjerg BioEnergy. Læs meget mere på 6

7 Med Vestforsyning på TV-reportage Vi tog med på job, da tv-inspektionsvognen kørte til Mejrup for at kigge ned i kloakrørene Ifølge Vejdirektoratet kører der dagligt biler på landevejen mod Viborg. Normalt må man køre 50 km/t gennem Mejrup Kirkeby, men denne solbeskinnede efterårsdag er der lidt klumper i trafikken. I den ene side af vejen er et af Vestforsynings køretøjer placeret med de gule advarselsblink tændt, og trafikanterne på vej mod Holstebro må smyge sig udenom. Det er sådan, de fleste af os møder Vestforsyning og arbejdsmændene i orange tøj, som balancerer faretruende tæt på biler, busser og lastbiler, der klemmer sig forbi deres arbejdsplads. Men i dag er vi stoppet op for at se lidt nærmere på, hvad de mon laver. Det er tv-operatørerne Leif Pedersen og Kim Laugesen, som er på arbejde i Mejrup denne dag. De skal inspicere et cirka 30 meter langt stykke af spildevandsledningen og guide Maabjerg Maskinstation, som er ankommet for at beskære nogle trærødder, der blokerer for spildevandet. TV-inspektion sparer os for rigtig meget gravearbejde. Førhen arbejdede man jo mere eller mindre i blinde, fortæller Leif Pedersen. Kamera med skåneærmer Han har sat sig til rette i operatørrummet, mens kollegaen er ved at gøre kameraet klar til at blive sænket ned i kloakken på en lille rullevogn på størrelse med et skateboard. Vi skal lige have det sendt et par meter ind i røret, og så skal vi have sat skånere på, så ledningen ikke bliver revet i stykker, når den skurrer mod de skarpe kanter. Det er jo nogle ret dyre sager, siger Leif Pedersen og peger på det gule kabel, som har ledninger både til fjernstyring af den lille kameravogn og samtidig indeholder signalet, som sender tv-billeder tilbage til vognen. Mens klargøringen fortsætter kommer en af naboerne hen for at hilse på. Det er utroligt med de træer. For nogle år siden var der så tilgroet, at selv det mindste stykke toiletpapir kunne stoppe hullet fuldstændig til. Så det er godt, at de kommer og skærer rødderne, siger han. Også i frisørsalonen følger de interesseret med i arbejdet. Frisøren stikker hovedet ud og spørger, om nogen lige skal have et par lyse striber i håret, når de nu alligevel er her. Men det må blive en anden gang, for nu er kameraet på vej gennem røret. Her har vi vist været før, siger Leif Pedersen og peger på tv-skærmen i operatørrummet. Han justerer på fjernbetjeningen til kameraet under jorden og får et kig over til siden mod en stikledning. Vi registrerer alt, hvad vi ser, med den nøjagtige position, og så kan tegnestuen hente data ind senere, så Vestforsyning har opdaterede oplysninger om spildevandsnettet, forklarer Leif Pedersen og sender kameraet længere frem i røret. Fuld kraft bak! Vognen triller frem og gør et lille bump hen over en klump, som ligner toiletpapir. Rotter er der til gengæld ingen af. Og havde der været nogen, ville de sky dyr højst sandsynlig flygte væk fra kameraet. Nu er vi omkring 20 meter inde, og her kan vi se problemet, forklarer Leif Pedersen, inden han stikker hovedet ud af vognen og peger hen mod de formastelige træer. Det synes, som om træernes 7

8 rødder kan finde selv de allermindste sprækker i jagten på næring, og nogle af rødderne har altså fundet vej ind i spildevandsledningen. Derfor bliver de beskåret med cirka to års mellemrum. Pludselig bliver der travlt i tv-vognen. Maskinstationen er gået i gang med beskæringen, og på tv-skærmen ser man pludselig et monstrum komme imod kameraet. Det er apparatet til beskæring, som er en kraftig, roterende skive, der er forsynet med motorcykelkæder. Den kommer nærmere og nærmere. Holdt, stop! råber folkene fra Vestforsyning, mens det lille kamera bakker på fuld kraft under jorden. Efter en kort koordinering af indsatsen fortsætter beskæringen helt problemfrit, og efter kort tid ser det indvendige af spildevandsledningen ud som ny. Fast makkerpar Det betyder også, at Leif Pedersen og Kim Laugesen snart kan fortsætte til næste opgave. Enten en planlagt rutineopgave som her i Mejrup eller måske til en af de mere akutte opgaver, som de af og til kører ud til, for eksempel for at søge efter fejl eller for at lede efter årsagen til en forstoppet kloakledning. De to har været fast makkerpar, siden Vestforsyning flyttede ud i Nupark for snart ti år siden. Men de bruger nu ikke meget af deres tid i kontorbygningen. Vi har stilleplads i Nupark, så der møder vi klokken syv om morgenen. Men ellers kører vi ude omkring hele dagen, fortæller Leif Pedersen, som viser rundt i tv-inspektionsvognen, der er arbejdsplads for de to. Her har de både arbejdsplads og kantine, for det ville tage for lang tid at køre hjem i frokostpausen. Reglerne er sådan, at vi ikke må sidde bag rattet og spise, for det er trods alt spildevand, vi arbejder med. Men vi har både rent vand, sæbe og håndsprit med i bilen, så vi kan vaske os, og så kan vi sidde i operatørrummet og spise frokost, siger Leif Pedersen. Passer på sig selv Kim Laugesen bekræfter, at makkerparret er gode til at passe på sig selv. Det skal man være, når man arbejder med de bakterier, som uundgåeligt findes i spildevandsnettet, fortæller han: Vi er jo nogle gamle rotter efterhånden, så vi bliver ikke sådan lige syge, men i starten kunne man godt få lidt ma- 8

9 veonde engang imellem. Forleden var der også en af vores kolleger, som var uheldig at få sprøjtet noget spildevand ud over sig, så han var syg i en uge bagefter. Men i dag er det gået godt. Trafikanterne er kørt langsomt og forsigtigt forbi tv-vognen, og arbejdet under jorden er gået efter planen uden uheld. Så nu kan de roligt trække og slippe i Mejrup igen. Kør forsigtigt Medarbejderne fra Vestforsyning er ofte faretruende tæt på den kørende trafik, når de arbejder. Det gælder ikke mindst tv-inspektionsvognen, som tit må parkere midt ude på vejen, hvor kloakdækslerne er. Så vidt muligt bliver bilen parkeret med snuden mod færdselsretningen, så mandskabet er i beskyttelse bag den store varevogn, hvis nogen skulle køre ind i dem. TV-vognen har et stort lysskilt på taget, der kan guide bilisterne uden om vognen, men det sker af og til, at bilisterne overser skiltningen og kører indenom afspærringen. Flere billeder o pa nettet Når de orange mænd fra Vestforsyning er på arbejde, er det for at hjælpe forbrugerne. Hvis man gerne vil sige tak for hjælpen, er der et meget enkelt råd: Sæt farten ned og kør forsigtigt, når du passerer arbejdsområdet. Se hele pressefotograf Jens Bachs fotoserie på Klik på SPILDEVAND 9

10 Forsyninger mere end bare teknik Søren Holm Pedersen er ny projektudviklingschef i Vestforsyning. Han arbejder blandt andet med den kommende bioethanolfabrik Brintproduktion, brinttankstation, bioenergianlæg, forsøg med solceller, opstilling af vindmøller. Der mangler ikke gode idéer i Vestforsyning, men som vi altid siger her i Vestjylland: Kan det nu betale sig? Det er netop det spørgsmål, som Søren Holm Pedersen skal være med til at stille. Han er ansat i en nyoprettet stilling som projektudviklingschef. Til forskel fra flere af sine kolleger har han dog ingen teknisk uddannelse bag sig. Han har nemlig læst statskundskab, som er en mere almen akademisk baggrund. Vestforsyning har en masse driftsfolk. Det skal der også være, men min rolle er projektudvikling, hvor de tekniske løsninger skal omsættes til forretningsmodeller, forklarer Søren Holm Pedersen. Jeg har beskæftiget mig mest netop med forretnings- og projektudvikling. Men jeg har dog en vis flair for at forstå teknik, men her er jo også nogle gode folk, som kan forklare mig om tingene, tilføjer han. Selv om han er nyansat, er Vestforsyning ikke helt fremmed for Søren Holm Pedersen. Han var indtil for nylig ansat i rådgivningsvirksomheden COWI, hvor han udarbejdede en omfattende foranalyserapport, som bl.a. ligger til grund for dannelsen af et konsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning, nomi og DONG Energy. Parterne har dannet Maabjerg Energy Concept, som bl.a. vil opføre en bioethanolfabrik i Måbjerg, som beskrevet andetsteds her i magasinet. Og netop bioethanolen optager Søren Holm Pedersens tid lige nu. Klem ballerne sammen Vi fokuserer lige nu på logistikken for bioethanolfabrikken. Det er noget af et puslespil, for vi forventer at skulle modtage tons halm årligt. Normalt kan en lastbil transportere 24 bigballer i alt 12 tons, så det betyder, at vi skal have en bil på rampen hvert 13. minut for at holde bioethanol-produktionen kørende. Samtidig vil vi få brug for en kæmpe lagerkapacitet. Det er ikke holdbart, så derfor er der brug for teknologisk innovation, siger han og fortsætter: Vi skal om jeg så må sige finde ud af at klemme ballerne mere sammen, så de optager mindre plads. Det vil give mindre vejtransport, og det vil faktisk også være en stor miljøgevinst for Maabjerg Energy Concept, men jo også for alle andre halmtransporter. Tiden arbejder for os Den nye projektudviklingschef beskriver forsyningsbranchen som værende præget af politik. For eksempel har vand, fjernvarme og el hver sin lov, og lovgivningen kan være meget kompleks. Men han var nu alligevel ikke i tvivl om, at han gerne ville arbejde for Vestforsyning. Det spændende for mig er at være med til at finde en basis for energiforsyning baseret på andet end fossilt brændstof, som samtidig er tidssvarende og økonomisk forsvarligt. Der kan man sige, at tiden arbejder for os, for naturgassen er ved at slippe op, og de fossile brændsler bliver i det hele taget dyrere og dyrere, siger han. Arbejdet for et renere klima er ganske vist et ædelt formål, men der skal også være plads til fornuften, mener Søren Holm Pedersen. COP15-klimakonferencen var lidt af et skræmmebillede for mig, for nu skulle vi pludselig holde op med at køre i bil og spise kød og alt muligt, og det er jo slet ikke realistisk, siger han og fortsætter: Alle råber på vedvarende energi, men lige nu er problemet, at den ikke kan lagres. Det er noget af det, som bioethanol kan hjælpe med. Kunderne skal spare Udviklingen af nye projekter kommer på sigt til at handle om andet og mere end det nye energikoncept. Der skal blandt andet arbejdes med at gøre det nemmere for kunderne at spare på energien. 98 procent af alle forbrugere aflæser kun deres forbrugsmålere den ene gang om året, hvor de skal gøre det. Det må jo være udtryk for, at de er tilfredse, men når vi så ved lov får pålagt at sørge for, at kunderne skal opnå en netto-energibesparelse på to procent om året, så har vi lidt 10

11 af en udfordring. Så er det, at vi skal finde ud af, hvordan man så gør det. Skal vi for eksempel få kunderne til selv at producere energi, eksempelvis med solceller? Eller kan vi optimere fjernvarmeforsyningen? Eller er det noget med at kigge på termostaterne? siger Søren Holm Pedersen, som erkender, at det for Vestforsyning er lidt specielt at skulle være med til at sænke sin egen omsætning. Projektudvikling har traditionelt været meget teknisk præget, men her ser vi på den økonomiske side for at finde ud af, hvordan vi kan gøre det interessant for kunderne og for politikerne at spare på energien, siger han. Og der mangler ikke gode idéer, forsikrer Søren Holm Pedersen: Vestforsyning har mange teknikere, som går ude hos kunderne hele tiden. De har rigtig god føling med, hvad kunderne efterspørger, og de kommer hele tiden hjem med rigtig gode forslag, som vi vil arbejde videre med. Et led i vækststrategien Tre skarpe til adm. direktør Jørgen Udby om Vestforsynings vækststrategi: 1 Hvorfor har Vestforsyning ansat en projektudviklingschef? Søren er ansat som led i en opmanding, der skal skaffe ressourcer og kompetencer til at realisere Vestforsynings vækststrategi. På sigt bliver der to-tre mand i projektudviklingsafdelingen. 2 Hvad går vækststrategien ud på? Kort fortalt, så handler det om at få kapitalen til at arbejde lokalt i stedet for at placere den i døde papirer. Vi vil både forbedre forsyningen og skabe arbejdspladser ved at udvikle aktiviteter inden for kerneområderne miljø og klima. 3 Er der penge i projektudvikling? Ja, for hovedformålet er hele tiden at forbedre forsyningen i form af mere klimavenlig energiproduktion og med en bedre forsyningssikkerhed. Samtidig har vi opbygget stor viden gennem de seneste 10 år, som vi har nyttiggjort ved at realisere planer for brint og biogas. Den viden kan vi måske kommercialisere altså sælge vores know-how til andre forsyningsselskaber. 11

12 . Bla bog 52-årige Søren Holm Pedersen er uddannet cand. Scient. Pol. Han er født i Skagen, men bor i dag i Herning-bydelen Gjellerup. Som nyuddannet var han i 1985 spindoktor for De Konservative, som dengang var et af de største partier i Folketinget. Året efter blev han ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, og i perioden var han vicedirektør i Textilindustrien med base i Herning. I den periode var han med til at udvikle økonomiske modeller for outsourcing til gavn for medlemmerne, som i 1990 erne i stort omfang flyttede arbejdspladser til Østeuropa. I de sidste fem år af ansættelsen var Søren Holm Pedersen samtidig chef for modemessen i København, selv om han efter eget udsagn ikke har særligt meget sans for mode. Her brugte han krudtet på at reorganisere den lettere falmede modemesse hen i retning af den succes, som messen er i dag. Fra 1998 og indtil amternes nedlæggelse i 2005 var Søren Holm Pedersen chef for Ringkøbing Amts Erhvervsudviklingsselskab med lobbykontor i Bruxelles, EURA. Her var én af hovedopgaverne at skaffe projektmidler til virksomhedernes internationalisering med stærkt fokus på de nye EU-medlemslande i Øst- og Centraleuropa.. Vestforsynings adm. direktør Jørgen Udby var dengang bestyrelsesmedlem i EURA, hvorved de to lærte hinanden at kende. Fra 2005 var Søren Holm Pedersen ansat hos rådgivningsvirksomheden COWI. Her stod han blandt andet for et stort projekt i Aarhus kinesiske venskabsby Harbin, som ønskede at få input til en effektivisering af energisektoren i mere klimavenlig retning. Hans sidste opgave blev at udarbejde en foranalyse for Maabjerg Energy Concept. Efter at have afleveret rapporten blev han opfordret til at søge den nyoprettede stilling som projektudviklingschef i Vestforsyning. 12

13 KORT NYT Kursus for håndværkere En stor andel af de lokale håndværkere er tilmeldt Vestforsynings ordning for tilskud til energirenovering. Når man får udført arbejdet ved hjælp fra en af dem, er det muligt at få fratrukket en rabat på regningen som tak for hjælpen. Denne energi-rabat afhænger af energibesparelsens størrelse. En del af Vestforsynings samarbejde med håndværkerne handler også om kompetenceudvikling. Et eksempel herpå var, da knap 30 tømrermestre, murermestre og isolatører i oktober deltog i et fyraftenskursus med fokus på sidst nyt om energiruder. Knud-Erik Moselund fra Scanglas var kommet for at indvie håndværkerne i nye fagtermer og hjælp til at vælge det helt rigtige energiglas ved udskiftning og renovering af boliger. Blandt nyhederne er, at man i dag faktisk kan få glas, som lukker mere varme fra solen ind, end der bliver lukket ud igen, med et energi-overskud på helt op til 60 kilowatt. Og derfor bør man nu fokusere mere på den såkaldte E-ref værdi for en energirude frem for kun at fokusere på den lavest mulige U-værdi. Afdelingsleder for Vestforsynings energi- og miljørådgivning, Lars Chr. Kongerslev, er godt tilfreds med arrangementet: Det er en god mulighed for at udbrede ny viden. Og samtidig får vi selvfølgelig lejlighed til en generel drøftelse af tilskudsordningen med håndværkerne, når vi er samlet. Efter feedback fra håndværkerne har Vestforsyning blandt andet indført en elektronisk blanket, som håndværkerne med fordel kan anvende ved indberetning af energibesparelser til Vestforsyning. Flere håndværkere har i øvrigt udtrykt ønske om, at de kan tage tilskudsordningen med til kunderne uden for Holstebro Kommune. Lars Chr. Kongerslev tolker det som et udtryk for, at ordningen er god, men understreger samtidig, at der ikke er aktuelle planer om at gå uden for kommunegrænsen. Læs mere om tilskud til energiforbedringer på Kig ind i det nye vandværk Se video-dokumentar om Nibsbjerg Vandcenter på hjemmesiden For et år siden blev Nibsbjerg Vandcenter indviet på Idomvej i Holstebro. Det nye vandværk, som bl.a. afløser det 105 år gamle vandværk i Helgolandsgade, er efter en stille og rolig indkøringsperiode oppe på normal drift. Den flotte bygning tiltrak besøgende i forbindelse med åbent hus ved Nibsbjerg Vandcenters indvielse, men interessen er stadig stor for anlægget. Derfor har Vestforsyning fået fremstillet en kort dokumentarfilm, der giver en kort introduktion til Nibsbjerg Vandcenter og et lille indblik i vandets vej, fra det begynder som regndråber og til det - via grundvandet - ender som drikkevand. Filmen vil blive vist for nogle af Vestforsynings gæster, blandt andet nogle af områdets skoleelever. Man kan dog også se filmen hjemme foran computeren ved at besøge Vestforsynings hjemmeside klik på Vand for at finde filmen. 13

14 Kulsyre og brint kan blive til biogas Vestforsyning har søgt patent på en simpel, men genial idé, der øge både kvalitet og kvantitet på biogasproduktionen Nogle af kollegerne har i godmodigt drilleri kaldt ham professor. Og en del af dem må opgive at følge med, når han fortæller om det store potentiale i brint og biogas. Men fælles for alle i energibranchen også langt væk fra Holstebro - er, at man har stor respekt for den viden og tekniske indsigt, som Vestforsynings chefkonsulent Poul Lyhne besidder. Når han siger, at en idé er genial, så er der noget om snakken. Storsmilende og med en smittende entusiasme tilbyder han at forklare om det seneste projekt, der handler om at udnytte brint i produktionen af biogas på Maabjerg BioEnergy. I hvert fald noget af historien. Fra CO 2 til biogas Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det kan altså lade sig gøre at konvertere CO 2 til biogas og vand. Det kræver ingen hokus-pokus. Tværtimod, som det ofte er med geniale opfindelser, så er det i grunden meget simpelt: Der er tale om en kemisk reaktion mellem to stoffer: CO 2 og brint. Kulsyre eller kuldioxid har den kemiske formel CO 2, fordi det består af et kulstof-molekyle og to ilt-molekyler. Brint er en gasart med den kemiske formel H 2, altså to brint-molekyler. Ved at blande CO 2 og H 2 kan man danne to nye stoffer: Biogassen metan (CH 4 ) og restproduktet, som er ganske almindeligt vand (H 2 O). Når man ikke bare har gjort det tidligere, skyldes det, at det kræver store energimængder at fremstille brint. Men her kan Vestforsyning trække på foreløbig tre års praktiske erfaringer. Og indtil videre ser det lovende ud. læs mere om brint på hjemmesiden. Besøg og søg på ordet "brint". Jeg ville forfærdelig gerne fortælle alt om projektet, men vi er i gang med en patentansøgning. Og så er reglerne sådan, at jeg faktisk ikke må sige noget om detaljerne, forklarer han og undskylder på forhånd. CO 2 skal væk De store linjer kan såmænd også være komplicerede nok. Men det hele begynder ved planerne om at etablere en bioethanolfabrik på grunden ved siden af Maabjerg BioEnergy. "Det er ikke nogen hemmelighed, at produktion af bioethanol danner en hel del CO 2. Det er egentlig ikke noget, der forurener, for det kommer jo fra planterne. Men vi vil alligevel gerne have det ud af processen," forklarer Poul Lyhne. CO 2 kan grundlæggende fjernes på to måder: Enten kan man trække den ud ved at opløse den i en særlig væske, hvorfra den kan frigives igen. Det giver en helt kemisk ren CO 2, som eksempelvis kan anvendes i industrien. Den anden metode handler om, at man kan blande CO 2 med brint og omdanne det til metan og vand. Metan har også en mere populær betegnelse: Biogas. "Det kræver normalt meget store energimængder og oven i købet tilsætning af tungmetaller, hvis man skal omdanne CO 2 til metan og vand. Men vi har opdaget, hvordan man kan gøre det i en biogas-reaktor," siger Poul Lyhne og beklager igen, at han endnu ikke må fortælle helt præcis hvordan. Forskningssamarbejde Opgaven med at ansøge om patent på brint-til-biogas-løsningen foregår i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som Vestforsyning har et rigtig godt forhold til. "Jeg har samarbejdet med DTU i 25 år, blandt andet om, hvordan man håndterer og doserer forskellige materialer. I disse år er der mange udenlandske studerende på DTU, og en af dem er en kineser, som har været særligt optaget af processen med at gå fra CO 2 og brint til biogas, så han har været en af hovedkræfterne i det her med opbakning fra det kinesiske universitet, han kommer fra," fortæller Poul Lyhne, som er imponeret over de studerendes arbejde. "Det er meget inspirerende at arbejde sammen med studerende. Og vi har hele tiden sagt til os selv, at 'det her kan 14

15 ikke passe. Det MÅ kunne lade sig gøre!' Og nu ser det ud til, at vi har fundet løsningen." Naturgassens afløser Fremstillingen af bioethanol vil føre til, at biogasproduktionen på Maabjerg BioEnergy vil stige til mere end det dobbelte, og så skal selskabet ud for at sælge gassen på et større marked. For at gøre det bliver man nødt til at rense biogassen. I dag koster det halvanden krone pr. kubikmeter at rense biogassen, men en ny energipolitisk aftale giver lov til at føre metan ind i naturgasnettet, og så begynder det at se fornuftigt ud. Ved at bruge naturgasnettet som lager afhjælper den nye løsning et af de alvorlige hovedbrud i energibranchen: Hvordan lagrer man vedvarende energi i de perioder, hvor produktionen overstiger behovet? Og hvor skal energien komme fra, når vindmøllerne står stille? Her kan oplagret biogas delvist fungere som buffer. Det kalder man også balancekraft. "Naturgassen slipper snart op, og biogas kan erstatte en del af det, så det er helt oplagt at anvende naturgasnettet, når det nu engang ligger der. Og det er der da heldigvis også enighed om," konstaterer Poul Lyhne. Frem til april 2012 arbejdes der på at beregne, hvordan man bedst kan rense biogassen, og ikke mindst hvad det vil koste. Derefter bliver der etableret et forsøgsanlæg, som bliver en vigtig forløber for etableringen af det grønne energicenter Maabjerg Energy Concept, hvor både bioethanol og biogas indgår. Du kan læse mere om energikonceptet i interviewet med adm. direktør Jørgen Udby på en af de første sider her i magasinet. 15

16 9 veje til go energi 1. Radiatortermostat ikke kommer til at bore huller i denne, når man Virker den? Er den indstillet rigtigt? Skift evt. til en model, hænger lamper op. Der skal også være helt som automatisk sænker temperaturen om natten. De nyeste tæt omkring elinstallationer, lampeudtag m.v. typer termostater kan i dag fås med trådløs styring via berøringsfølsom farveskærm. 2. Cirkulationspumpe En ny pumpe koster ca kroner plus udgift til installation. Men der kan være helt op til kroner sparet på den årlige el- og varmeregning i forhold til en gammel pumpe. Det er altså en investering, som meget hurtigt kan være tjent hjem. 3. Skift vinduer og yderdøre Du kan ofte spare meget på varmeregningen, og så opnår du et væsentligt bedre indeklima i din bolig i form af mindre kulde og træk samt mindre dug på ruderne. 6. Mekanisk ventilation I forbindelse med en efterisolering vil det være godt måske endda nødvendigt at opsætte mekanisk ventilation. Den fugtige luft skal jo ud et sted, ellers får du problemer med mug, svamp og måske endda allergi. Mange, som har fået monteret mekanisk ventilation, siger, at indeklimaet er blevet så meget bedre, at de kun fortryder, at de ikke gjorde det tidligere. Der spares på varmeregningen, da varmen genbruges ved varmegenvinding. Dog vil der være et øget elforbrug til drift af ventilatorer. 4. Isolering Sørg for, at huset er pakket godt ind. En professionel kan hjælpe dig med hulmursisolering, men mange vælger selv at lægge ekstra isolering på loftet eller de indvendige vægge. Husk at tænke på dampspærre og ventilation, når du pakker huset ind. 5. Dampspærre Kontrollér, om dampspærren er tæt, for ellers virker den ikke, og så kan fugten trænge igennem. Hvis du selv har været i gang med at isolere, eller måske har overtaget huset fra en gør-det-selv-mand, kan dampspærren være monteret forkert. Dampspærren kan med fordel placeres således, at man 7. Varmtvandsbeholder Hvis din varmtvandsbeholder er mere end 20 år gammel, er det meget sandsynligt, at den er moden til udskiftning. Med tiden vil varmelegemet i beholderen kalke til fuldstændig som du kender det fra elkedelen i køkkenet, når du laver te. Det tykke kalklag er skidt for dit energiforbrug, så det kan være en god forretning at skifte beholderen. Det er også vigtigt at kontrollere temperaturindstillingen på det varme vand. Temperaturen må ikke være for høj af hensyn til øget afkalkning i varmtvandsbeholder samt et øget energiforbrug. 8. Spot på lyset Halogenspots er flotte, og rigtig mange af os har sat dem op derhjemme. Men hvis det er ved at være længe siden, så skulle du måske overveje at bytte dine halogenspots til LED-spots, som bruger meget mindre strøm. Selv om det ikke ser ud af meget, så bliver det til en del penge, når du ser det over flere år. Og så holder LEDlyskilderne væsentlig længere tid, så du undgår bøvl med konstant at skulle udskifte lyskilderne. 16

17 9. Brug pæren eller rettere: Sluk pæren og de elforbrugende apparater, når du ikke bruger dem. Din internet-router, fjernsynet, dvd en og den digitale tv-boks behøver ikke stå på stand-by, når familien sover. Og sluk for vandet, når du børster tænder: På fuld styrke løber det kolde vand med 16 liter/minut. Selv hvis du lader vandet løbe med halv styrke (8 l/min), bliver det til et stort vandspild, hvis du børster tænder morgen og aften i 2 minutter, som tandlægen anbefaler. På årsplan bliver det til liter (11,7 kubikmeter) svarende til en halvfyldt swimmingpool. Go energi på nettet Her kan du finde gode uvildige - råd om at spare på både el, vand og varme. HUSK: Vestforsyning giver tilskud til håndværkerregningen, hvis du investerer i energiforbedringer. Se mere på Her kan du også finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker et godt (gratis) råd fra en energirådgiver. Ny energirådgiver Vestforsyning har fra august 2011 ansat en ny energirådgiver, Mette Schou-Høj. Hun er uddannet bygningskonstruktør og skal arbejde med rådgivning hos Vestforsynings kunder. 25-årige Mette Schou-Høj er nyuddannet konstruktør. Hun er vokset op på Herning-egnen, men kender Holstebro rigtig godt. Her har hun gået på handelsskole, og før det arbejdede hun et år på soldaterhjemmet. Det var også i Holstebro, hun startede på uddannelsen som bygningskonstruktør. Det er gratis for Vestforsynings kunder at få gode råd om energi også hvis du ønsker besøg af en energirådgiver i forbindelse med et byggeprojekt. Se mere på under Kundecenter. Allerede på studiet specialiserede jeg mig i energiforbedringer, så det her er et drømmejob for mig. Oveni er Vestforsyning en god virksomhed med et godt arbejdsmiljø, og her er en god omgangstone mellem kollegerne, fortæller hun. Det her er jo noget, der sparer penge, og det er et virkelig godt budskab at gå ud med. Og jeg kan godt lide at hjælpe folk med at forstå, hvordan de kommer i gang med energiforbedringer af deres bolig. For Mette Schou-Høj handler energibesparelser ikke kun om at bygge om. Jagten på besparelser er noget, der sidder helt inde under huden på hende. Jeg er nok den, der går rundt og slukker for alle kontakterne derhjemme - også routeren til internet, for der er jo ingen grund til, at den skal stå og bruge strøm om natten. Næh, så vil jeg hellere rejse for pengene, siger hun og smiler stort. 17

18 Europas hurtigste tankstation for brintbiler 18

19 FAKTA : Brint Brint eller hydrogen (h 2 ) er en usynlig og lugtfri gasart, der fremstilles ved simpel elektrolyse. Det kender alle skoleelever fra fysiktimerne: Vand spaltes i brint og ilt ved hjælp af elektricitet. Ved at fremstille brint kan man lagre overskudsstrøm fra vedvarende energi, typisk vindmøller. Brint kan lagres i længere tid, end hvis man bruger strømmen til at oplade batterier som til gengæld er velegnede til lagring over kortere tid. Hvis brint skal kunne erstatte benzin eller diesel i biler, er det vigtigt at komprimere brint til et højt tryk for at få plads til en tilstrækkelig stor mængde brændstof. Ved et tryk på 700 bar tager det kun tre minutter at fylde brintbilens tank. Afhængig af tankens størrelse kan bilen køre mere end 500 km inden næste opfyldning. Verdens første 700 bar tankstation blev indviet i Der findes nogle stykker i USA og Canada og nogle i Tyskland og Norge. I 2015 skal der være etableret 15 af de nye 700 bar tankstationer i Danmark, hvorved 75 procent af befolkningen får adgang til en brinttankstation i umiddelbar nærhed. Nogle af verdens største bilproducenter har vist stor interesse for at høste erfaringer med brintbiler i Danmark, fordi vi er relativt langt fremme med udrulning af de nødvendige tankstationer. Det gælder bl.a. Daimler (Mercedes-Benz) og Hyundai/Kia. Danmarks første 700 bar brinttankstation er åbnet i Holstebro. På tre minutter har bilen brændstof nok til en tur tværs over Danmark 20. juni blev Europas hurtigste tankstation for brintbiler indviet på Bisgårdmark i Holstebro. Vestforsyning forsyner anlægget med brint, som bliver komprimeret til et tryk på hele 700 bar. Det høje tryk gør det muligt at fylde nok brint på bilen til, at den kan køre lige så langt på én optankning som benzin- og dieseldrevne biler. Selve påfyldningen tager kun tre minutter, og så har bilen brændstof til at køre flere hundrede kilometer. En prøvekørsel har allerede vist, at det er muligt at tanke bilen i Holstebro og køre tværs over Danmark til København på én optankning. Bestyrelsesformand Arne Lægaard glæder sig over, at Holstebro er med i allerforreste linje. Vi får nogle værdifulde erfaringer med brint, som også kan bruges til andet og mere end biler. For eksempel kan vi anvende brint som tilsætningsstof i produktionen af biogas, og vi kan forædle den færdige biogas, så den vil kunne afsættes via det eksisterende naturgasnet. Samtidig håber vi, at brint vil trække forskning og arbejdspladser til Vestjylland, for her nøjes vi ikke med laboratorieforsøg. Vi bruger teknologien i fuld skala, sagde Arne Lægaard ved indvielsen. Bilproducenten Daimler var også til stede ved indvielsen i Holstebro, hvor man bl.a. kunne se og prøvekøre den nye Mercedes-Benz F-Cell. En af grundene til den internationale interesse er, at Danmark indtil videre har fritaget brintbiler for registreringsafgift. Brinttankstationen i Holstebro er støttet af Energistyrelsens EUDP-program. Se også 19

20 1000 besøgende 20

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Om Maabjerg Energy Concept

Om Maabjerg Energy Concept Holstebro, 27. april 2012 Om Maabjerg Energy Concept spørgsmål og svar Maabjerg Energy Concept er visionen om at være et førende nationalt og internationalt energicenter, der fungerer som højteknologisk

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 2 Udnyt fjernvarmen bedst muligt og få fradrag i prisen Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif,

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

MEC konsortiet Maabjerg Energy Concept I/S Ejere: Lokalkonsortiet I/S 50 % Vestforsyning A/S Struer Forsyning A/S Nomi I/S Dong Energy A/S 50% Egenkap

MEC konsortiet Maabjerg Energy Concept I/S Ejere: Lokalkonsortiet I/S 50 % Vestforsyning A/S Struer Forsyning A/S Nomi I/S Dong Energy A/S 50% Egenkap MEC konsortiet Maabjerg Energy Concept I/S Ejere: Lokalkonsortiet I/S 50 % Vestforsyning A/S Struer Forsyning A/S Nomi I/S Dong Energy A/S 50% Egenkapital: 40 mio. kr. Foto fra stiftelsen den 26. august

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Risiko for reduktion af husdyrproduktionen med op til 40 %

Risiko for reduktion af husdyrproduktionen med op til 40 % Ringkøbing Amt Risiko for reduktion af husdyrproduktionen med op til 40 % 34,6 k g P /ha 20 kg P/ha Husdyrproducenter Situation 2004 / Reference A (Alan s) Senario A Figur 1 Udledning se Bilag Energi 2004

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige For at kunne udnytte biogas som drivmiddel i køretøjer skal energiindholdet først øges ved at udskille gassens indhold af kuldioxid, den såkaldte opgradering.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde Afregning - 2012 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 e-mail: kundeservice@fh.dk

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere