10 års vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 års vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: CVR-nr.: års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen Kirke Såby Juni 2014 Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 1

2 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelsesplanen... 3 Beskrivelse af ejendommen... 3 Ejendommens stand... 4 Det videre arbejde... 5 Tilstandsvurdering Tag Kælder Facader Vinduer Udvendige døre Trapper Porte Etageadskillelser WC / Bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El Øvrige ombygningsarbejder Gårdarealer/friarealer Ejendomsudvikling Konklusion Vedligeholdelsesbudget...BILAG Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 2

3 Vedligeholdelsesplanen Ejendommene AB Skovåsen er gennemgået den 19. juni 2014 med henblik på at registrere bygningernes tilstand og udarbejde en plan for den fremtidige vedligeholdelse. Ejendommen er gennemgået i juli 2009 med henblik på at registrere vedligeholdelsesstanden og udarbejde en Der plan er ikke for den foretaget fremtidige destruktive vedligeholdelse. indgreb i bygningernes klimaskærme og bygningsdele for at afdække eventuelle skjulte bygningsskader. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i bygningernes konstruktioner for at afdække eventuelle delvist skjulte Alle priser defekter. angivet i vedligeholdelsesbudgettet er vejledende overslagspriser, idet endelig fastlæggelse af omkostningerne, vil kræve et nærmere projekt og/eller indhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af det Alle ønskede priser niveau er vejledende for færdiggørelsen overslagspriser, af arbejderne. idet endelig fastsættelse af omkostningerne, vil kræve et nærmere projekt Alle håndværkerudgifter og/eller indhentning er ekskl. af tilbud, moms ligesom pr. medio prisen 2014, vil afhænge uden afsatte det udgifter ønskede til uforudseete niveau færdiggørelsen følgearbejder af arbejderne. samt rådgivning. Alle priser Priser er er håndværker udregnet på udgifter grundlag inkl. af erfaringspriser moms pr. medio samt 2009, ved uden brug afsatte prisbøgerne beløb til uforudsete V&S. udgifter, samt rådgivning. Priser er udregnet på grundlag af nuværende prisniveau. Som grundlag for udarbejdelse af vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: Som BBR-oplysninger grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: Adgang Tilstandsrapport, til ejendommen udarbejdet og de enkelte af Tegnestuen andele. a4, af marts 2003 Dialog Diverse under gennemgangen tegningsmateriale af bygningerne udleveret af med bestyrelsen formand Steen Heyn Christiansen samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. BBR oplysninger Ved gennemgangen af bygningsdelene er der givet karakterer for, hvilken hvor vigtigt tilstand det den er at enkelte udføre bygningsdel vedligeholdel- er sesarbejderne i samt hvor vigtigt eller det forbedringsarbejderne. er at udføre vedligeholdelsesarbejderne. I rapporten benyttes følgende karakterer af konstruktioners for angivelse tilstand: af bygningsdelenes tilstand: : Betydning: Betydning A God Bygningsdelen har løbende været vedligeholdt og fremstår i god stand Dårlig (A) Konstruktionen er nedbrudt og skal skiftes ud. B Normal Bygningsdelen er i normal stand alderen taget i betragtning Normal (B) Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. C Mindre god Bygningsdelen er nedbrudt og skal enten udskiftes eller vedligeholdes God (C) Konstruktionen har løbende været vedligeholdt og fremstår i pæn stand. Beskrivelse af ejendommen Ejendommene AB Skovåsen er opført i 1986 og består af 27 individuelle rækkehus fordelt med 3 andele pr. bygning, samlet 9 blokke, hvor hver blok består af 2 etager (stue samt udnyttet tagetage). Spidsloftet bliver flere steder benyttet som pulterrum udover de tilhørende skurere, der var tilknyttet hver andel. Andelene bliver opvarmet med elektricitet og el-radiatorer. Der er registreret flere udvendige varmepumper. Facaderne er opbygget af en formur og bagmur, der er udført af letklinkerbeton, polystyren som isolering og røde facadesten. Tagkonstruktionen er opbygget som et traditionelt sadeltag. Taget er belagt med røde betontegl. Tagetagen er udnyttet med værelser, og på spidsloftet er der udlagt isolering og gangbro. Spidsloftet anvendes også som pulterrum til opbevaring. Varmekilde er radiatorerne er elektricitet. Foreningen består samlet af de 9 boligblokke, med 3 andele pr. blok. Alle andele har eget køkken og toilet. Foreningen har fælles områder, der består af gangstier, pakeringsarealer og mindre grønneområder. Matrikkelnummer: 8iv & 8in, Kirke Såby By, Kirke Såby. Arealredegørelse iflg. BBR: Bygning (pr. andel): Bebygget areal: 49,0 m² Samlet boligareal : 85,0 m² Samlet erhvervsareal: 0,0 m² Samlet kælderareal: 0,0 m² Samlet bygningsareal : 49,0 m² Tagetage areal: 36,0 m² Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 3

4 Ejendommens stand Ejendommene AB Skovåsen er overordnet set i normal stand. Det er generelt nogle sunde bygninger med en robust klimaskærm, i form af et godt murværk og en tagkonstruktion belagt med srøde betontegl. Som mange andre bygninger fra samme opførelsesperiode, opstår der løbende vedligeholdelsesarbejde på nuværende tidspunkt. Bygningsdel Bemærkninger 01. TAG Normal/ Mindre god Tagbelægningen samt taggennemføringer og inddækninger er i normal stand. Der er mosdannelser, der skal fjernes snartest. 02. KÆLDER - Ejendommen er ikke udført med kælder. 03. FACADER Normal Facaderne er udført med formur(skalmur) af røde maskinsten og med en bærende bagmur. I mellem er der hulmurisolret. Over eksisterende murrem, er der udlagt limtræsdrager, hvor der er oplyses om kuldetræ. Gavlene er udført med oprindeligt træbeklædning, der løbende bliver udskiftet til Cembrit. Murværket på facaderne er generelt i normal stand. 04. VINDUER Normal/ Mindre god 05. UDVENDIGE DØRE Normal/ Mindre god Vinduerne i i de forskellige andele er overoordnet i en normal stand, men bør malerbehandles. Der er nyligt udskiftede elementer, der er i yderst god stand. Der er ligeledes registrerede elementer, der er i en mindre god stand. Ejendommens udvendige døre er i normal stand, men bør malerbehandles. Der er registrerede udskiftede elementer mod have og mod gade./ fællesarealer. 06. TRAPPER - Trapperne i de individuelle andele fremstår med pæne overflader og er generelt velholdte og er i normal tilstand. Trapperne er ikke vurderet i denne vedligeholdsesplan. 07. PORT - Der er ingen former for porte i andelsforeningen. 08. ETAGEAD- Normal Andelenes etageadskillelser er i normal stand. SKILLELSER 09. WC / BAD - Toiletter/vådrum er ikke vurderet i denne vedligeholdsesplan. 10. KØKKEN - Køkkener er ikke vurderet i denne vedligeholdsesplan. 11. VARMEAN- LÆG God/ Normal Varmetilførelsen til de enkelte andele er individuelle og er etableret som værende El-varme. Der er flere, der for egen bekostning har fået etableret varmepumper og et enkelt oliefyr blev registreret. 12. AFLØB Normal/ Mindre god Faldstammer er udskiftet et enkelt sted i forbindelse med en rotte sag. Der er ikke synelig rørføring, så vurdringen ud fra alder og oplysninger må være en normal til mindre god stand. 13. KLOAK Normal Kloakken er oplyst til at være velfungerende, til trods for ovenstående rotte sag. Det anbefales derfor, at der i indeværende år udføres en TV-inspektion, således at der kan foretages en vurdering af kloakernes egentlig tilstand. 14. VANDIN- STALLATION God / Normal Der blev ikke oplyst eller registreret nogle tærringer på de få synlige vandistallationer. Umiddelbart må installationerne vurderes, at være i en god til normal stand. Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 4

5 15. GASINSTAL- LATION 16. VENTILA- TION - Der forefindes gasinstallation i ejendommene. Normal Der er i badeværelser og køkkener naturlig ventilation gennem eksisterende aftrækskanaler. Disse er i normal stand. 17. EL Normal Ejendommens El-installationer på fællesarealerne er fra opførelsen i 1986, og vurderes at være i en generel normal stand. 18. ØVRIGE OMBYGNINGS- ARBEJDER 19. FÆLLES- AREAL - Der er ikke oplyst om øvrige arbejder andet end foreningens ene renoverede kvist, der er blevet beklædt med Cembrit. Denne beskrives under taget. Mindre god/ Normal Tilstanden på fællesarealerne er i en mindre god til normal stand. Der er registreret enkelte udfordringer omkring højtliggende riste/brønde til kloaksystemet. Det videre arbejde Når AB Skovåsen modtager vedligeholdelsesplanen med tilhørende vedligeholdelsesbudget, skal der træffes beslutninger om det videre forløb omkring ejendommenes vedligeholdelse, herunder økonomi. Trio Arkitekter A/S har stor ekspertise indefor renovering, vedligeholdelse og servicering af ejendomme og påtager sig gerne gennemførelsen af de arbejder, som skal udføres på ejendommen. Ydelser kan bestå af: Udarbejdelse og udsendelse af udbudsmateriale samt indhentning af tilbud fra håndværkere Forhandling med håndværkere for større byggesager Tilsyn med håndværkere under udførslen af arbejdet Igangsætning af vedligeholdelsesplaner Budgetstyring og aflevering af arbejdet 1 års garantigennemgang af arbejdet Trio Arkitekter A/S tilbyder hvert andet år at gennemgå ejendommene og revidere nærværende vedligeholdelsesplan for at sikre, at denne er opdateret i forhold til udførte vedligeholdelsesarbejder, der løbende bliver udført på ejendommene, samt nyopståede mangler/fejl. Denne ydelse tilbydes for kr. ekskl. moms. Såfremt foreningen vælger at benytte Trio Arkitekter A/S som rådgiver i forbindelse med større vedligeholdelsesprojekter, vil det være muligt at få modregnet faktura for vedligeholdelsesplanen i byggesagshonoraret. Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 5

6 Tilstandsvurdering Pkt. Beskrivelse Foto 01. TAG B Tagkonstruktionen på bygningernen er udført som traditionelt sadeltag med ca. 45 graders hældning. Taget er belagt med røde betontegl og er fra opførelsen af foreningen i Der er registreret mosdanenlser på tagfladerne, det anbefales at mosdannelserne fjernes. Tagrummet anvendes under spidsloft til beboelse og spidsloftet til opbevaring. Tagbelægning på bygningerne er udført med røde betontegl og er fra opførelsen af foreningen. Tagstenene samt rygningen ligger generelt pænt og er uden synlige tegn på nedbrydning. Der er alene tale om mosdannelser, der kræver en forsigtig afrensning af taget for at opretholde den normerede levetid. Tilstanden på tagbelægningen er normal. Bør udbedres B Undertaget på bygningerne er udført som armeret dug, der beskytter den indvendige del af tagkonstruktionen mod fugt. Der er udført ca. 20 cm overlap ved samlinger. Underdugen er fastgjort på spærene. De indvendige gavltrekanter er beklædt med masonitplader, og vurderes at være i en normal stand. Tilstanden på undertaget er normal A/B Taggennemføringer som faldstammeudluftninger, taghætter og ventilationshætter er udført i forskellige materialer, som plast, bly og zink. Overordnet er gennemføringerne alle fra bygningerne opførelse i Tilstanden på taggennemføringerne er normal, alderen taget i betragtning B/C Tagrender og tagnedløb på bygningerne er udført i plast med rendejern, der er påbegyndt at ruste. Tagrenderne vurderes at være med korrekt fald. Der er oplyst, at Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 6

7 tagrender kort inden besigtigelse var blevet gennemgået, renset op og tætnet for utætheder. Overordnet må det vurderes, ud fra alder og registrede tilstand, at man må påregne en udskfitning ingen for de næstkommende år, da plast en ved at være sprød flere steder. Tilstanden på tagrenderne og nedløbene er normal/mindre god. Det anbefales at tagrender renses 1 gang hvert 3. år, for at forhindre at vand bliver ophobet og afvander udover, eller bagover tagrendekanten og ned af facaden og derved øger risikoen for, at facaden bliver beskadiget/nedbrudt. Bør udskiftes i B Tagetagen er udnyttet med individuelt indretede beboelsesrum mod både have og fællesarealerne. Spidsloftet er også udnyttet, men som et depotrum for den enkelte andelshaver. Den individuelle opdeling af tagetagen skaber i nogle forskellige udfordringer i forhold til kravene, omkring flugtveje, da foreningens beboere dermed ændre eksisterende forhold. Efter en opdeling i flere mindre rum, skal der udskiftes til topstyrrede ovenlysvinduer for at bygningsreglementets krav i forhold til flugtveje overholdes. Der er tale om individuelle løsninger i hver bolig, og det anbefales derfor at foreningens bestyrelse, igangsætter en undersøgelse af det egentlige omfang. Dernæst bør der udarbejdes en handlingsplan for lovliggørelsen. Tilstanden på tagetagen vurderes overordnet til at være normal. undersøgelse bør udføres i B Andelsboligerne er lodret adskilt med en brandmur, i tagrummet mod naboandelen eller gavl er murværket ført op til undersiden af tagbelægningen og lægterne går brudt indmod murværket. Konstruktionen opfylder de gældende brandkrav og fremstår intakt og i normal stand. Tilstanden på brandmurene er normal. Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 7

8 02. KÆLDER 03. FACADER B Kælder er ikke tilhørende ejendommen, der er udført på støbte fundamenter. Af sammen årsag vil punktet kælder, ikke blive beskrevet i nærværende vedligeholdes Facaderne er udført med en rødstens skalmur, der er muret op parallelt med den bærende bagmur i ydervæggen (den inderste del af ydermuren). Imellem de to mure er der hulmursisoleret. Gavltrekanterne er oprindeligt udført med en klinkebelagt træbeklædning. Der er flere steder blevet udskiftet beklædning til Cembrit. Der er støbte fundamenter og sokkel. Der er ikke uført reparationer på murværket eller fundamenterne siden opførelsen i Der forekommer synligt træværk i form af kvistbeklædning, murrem, udhæng samt sternbrædder mv. Det kræver vedligeholdelse i form af malerbehandling. Det oplyses, at foreningen løbende sørger for at vedligeholde træværket. Sokkel er udført i støbt beton. Der er registreret enkelte mindre revnedannelser på soklerne. De registrerede revnedannelser, bør foreingen løbende få udbedret, da hver revne eller brud giver anledning til vandindtrængen. Når der opstår skader på soklen, øges risikoen for, at vand og fugt trænger dybere ind og forvolder større skade på bagvedliggende materialer og konstruktioner. Soklen skal modstå det regn og fugt, som kommer ned langs facaden. Soklen er ikke så beskyttet mod slagregn som facaden. Til trods for ovesntående vurderes tilstanden på soklen til at være normal, da omfanget er minimalt på nuværende tidspunkt. Bør udbedres B På facaderne er overordnet i en fornuftig stand. Der er ikke registreret alvorlige sætningsskader eller revnedannelser. Murværket er ikke blevet repareret siden op- Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 8

9 førelsen, og det kan man heller ikke forvente, at man skal inden for de næste par år. Der blev oplyst, at der var enkelte beboere, der havde fået etableret en elastisk fuge omkring murremmen, da de oplevede kulde/ træk. Det vurderes umiddelbart, at omhandle selve konstruktionen, hvor der bag drageren /eller udlagt jern, der ligger uisoleret. Det kan undersøges nærmere. Tilstanden vurderes at være normal A/C Gavltrekanterne er løbende blevet udskiftet i forhold til beklædningen. Oprindeligt var gavltrekanterne udført med en træbeklædning lagt i klink. Ved renoveringen har foreningen valgt at etablere Cembrit. Den etablerede Cembrit er en fornuftig stand, der blev dog registrede enkelte gavle, hvor Cembritten ikke var monteret med ekstra fastgørelsesmidler på de nederste planker, som på størstedelen af gavlene. Her var den eneste fastgørelse selve fastgørelse på de underliggende lægter. Det er en acceptable løsning jf. producenten, men det må anbefales at få etableret den ekstra fastgørelse på de kommende gavltrekanter. Der kan evt. i den forbindelse udføres de manglende fastgørelser på de eksisterende planker. Samtidig skal foreningen sørge for, at få forseglet endestykkerne, der er blevet tildannet på stedet. Tilstanden vurderes at være god til mindre god, da der er forskellig årstal og tilstand på de forskellige gavltrekanter B Sålbænke under vinduerne er udført som murede rulleskifte. Der er ikke registreret skader på sålbænkene og disse ser generelt ud til, at have korrekt fald bort fra vinduerne. Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 9

10 Tilstanden på sålbænkene er normal. 04. VINDUER *beskrevet yderligere under udv. døre pkt Vinduer og terrassedøre* i ejendommen er udført i træ med alu. bundliste og har en blandet alder. Vinduerne er løbende udskiftet og vedligeholdt af den enkelte andelshaver. Generelt bør malerbehandlede trævinduer og -døre malerbehandles ca. hvert 5-8. år for at sikre at disse er beskyttet mod nedbrydning B Vinduerne i stueplan er udført termoglas og friskluftventiler og størstedelen er tilbage fra opførelsen i Der er løbende udskiftet efter behov, hvilke også antyder at standen på vinduerne er varierende Tilstanden må dog overordnet vurderes at være i en normal stand. Det anbefales at i gangsætte en malerbehandling af samtlige vindueselementer inkl. udskiftening af defekte og overmalede tætningslister. Der er flere steder på gennemgangen blevet registreret at beboerne fejlagtigt har malerbehandlet vinduernes tætningslister. Tætningslisten må under ingen omstændigheder males, da materialet skal være fleksibelt og sørge for at tætne mellem ramme og karm. En malet og hård tætningsliste vil ikke være fleksibel. Foreningen bør overveje fremtiden omkring levetiden på vinduerne, der efterhånden er 28 år gamle, da levetiden for termoglas er normeret til en år. Levetiden skal holdes op mod de defekte tætningslister og nye vinduers levetid, vedligeholdelse og isoleringsevne. Bør malerbehandles i B Vinduer i kvistene er udført som trævinduer med termoglas. Vinduerne er stort set alle fra opførelsen tilbage i Vinduerne er alle med friskluftventiler. Vinduerne er generelt vedligeholdt, men Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 10

11 trænger til malerbehandling. Bør malerbehandles i B Velux vinduer er udført som GGL, der er et klassisk vippe fyrretræsvindue. Vinduerne er forsynet med en gribeliste øverst til manuel betjening. Det er tilnærmelsesvis alle velux vinduerne, der er fra opførelsen tilbage i 86. Vinduerne er alle med ventilationsklap, der sikre det naturlig flow i rummet. Vinduerne er generelt vedligeholdt, men der blev regisrtet rigtig mange defekte og overmalede tætningslister. Det betyder, at vinduerne flere steder ikke holder den forventede tæthed og beboerne blandt andet vil opleve indtrængen af kulde og fugt. Det er vigtig at vedligeholdelsesarbejderne omkring vinduer og døre generelt overholdes. Det betyder også at tæningslister mv. skal vedligeholdes og være fri for maling mv. på overfladerne. Bør eftergås i 2015 Der blev på gennemgangen registreret flere forskellige indretninger af den udnyttede tagetage. Der blev endvidere oplyst, at der var andele, hvor der var etableret flere rum end i de besigtigede andele. Foreningen skal være opmærksom på, at de etablerede velux vinduer, alene overholder bygningsreglementets stillede krav i forhold til flugtvej/redningsåbninger såfremt, der ikke ændres i den oprindelig indretning. Ændres antallet af rum eller rumdelingen, vil kravene til flygtveje/redningsåbninger ligeledes ændres, og dermed vil der være et stillet krav om etablering af tophængte velux vinduer. Ud fra ovenstående kan det alene anbefales foreningen, at der laves en total registrering af de faktiske forhold for samtlige andele B/C Fuger omkring vinduer og terrassedøre* er en kombination af eksisterende mørtelfuger samt elastiske fuger. De elastiske fuger er etableret i forbindelse med udskiftningen, af de eksisterende vinduer og terassedøre. De nye elastiske fuger er af nyere dato og dermed i en normal stand- tiltrods Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 11

12 for at levetiden på elastiske fuger ikke er nær så lang, som på mørtelfugerne. Mørtelfugerne er overordnet i en mindre god stand. Der er registreret en del defekte mørtelfuger. Tilstanden vurderes overordnet til at være i en normal til mindre god stand. Bør eftergås visuelt hvert år. Det anbefales jævnligt at efterse fugerne for at sikre at disse er vedhæftende til murværket samt karmen, så der ikke trænger vand ind mellem. 05. UDV. DØRE B/C Døre i ejendommen er en blanding pladedøre og døre med glaspartier. Foreningen har også etableret både udadgående og indadgående døre. Dørene har blandet alder og stand. Generelt bør malerbehandlede trævinduer og -døre malerbehandles ca. hvert 5-8. år for at sikre at disse er beskyttet mod nedbrydning. Hoved- og bryggersdørene er udført som hvidmalede trædøre med glaspartier og hoveddørene med tremmer. Dørene er overordnet meget velfungerende, men trænger til malerbehandling. Tilstanden på dørene er normal til mindre god stand. Det anbefales at hoveddørene malerbehandles og at dørenes eftergås i forhold til beslåning og jurstering generelt. Bør malerbehandles og eftergås B/C Terrassedøre er udført som hvidmalede trædøre med glaspartier. med termoglas. Dørene var oprindeligt udført som indadgående partier, men foreningen har siden påbegyndt en udskiftning af dørene til nye, som er udadgående. Dørene er overordnet meget velfungerende, men trænger til malerbehandling og efter- Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 12

13 gang af tætningslister mv. Tilstanden på dørene er normal til mindre god stand. Bør eftergås visuelt hvert år. Bør malerbehandles og eftergås Generelt er foreningens valg omkring en udskiftning af dørfunktionen fra en indadgående dør til en udadgående dør et yderst fornuftigt valg i forhold til tætheden og den tilhørende vedligeholdelse. Indadgående døre kræver en del mere vedligholdelse, for at sikre tætheden primært omkring bundstykket B/C Fuger omkring samtlige af foreningens typer af døre, er en kombination af både mørtel- og elastiskefuger, og er i en varierende stand. Standen vurderes overordnet at være fra normal til mindre god stand. Bør eftergås visuelt hvert år. Det anbefales jævnligt at efterse fugerne for at sikre at disse er vedhæftende til murværket samt karmen, så der ikke trænger vand ind mellem. 06. TRAPPER 07. PORT 08. ETAGEAD- SKILLELSE Trapperne i lejlighederne er udført som trætrapper. Trapperne vedligeholdes individuelt af den enkelte andelshaver og vil dermed ikke beskrives nærmere i nærværende vedligeholdelsesplan. Porten er et afsnit, der ikke er relevant for foreningen, da der ikke er porte. Etageadskillelser er opbygget mod terræn som betondæk, hvorpå der er bygget ovenpå med gulvkonstruktion B Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 13

14 Etageadskillelsen mellem terræn og stueetage er opbygget som betondæk direkte mod terræn. På det støbte bærende konstruktion af beton er der opbygget gulvkonstruktioner, som i stue er udført med forskellige materialer. Tilstanden på etageadskillensen er normal B Etagadskillelse mellem stueetagen og tagetage er udført med etagebjælker i træ, der lægger af på remme udlagt på facaderne. Der er foretaget udveksling, hvor trappen til den udnyttede tageetage er etableret. Der er isoleret mellem etagerne. Tilstanden på etageadskillelsen er normal. 09. WC/BAD 10. KØKKEN 11. VARMEAN- LÆG A/B Toiletter/Vådrum er individuelt indrettede efter løbende, at være moderniseret af enkelte beboere. Toiletter/Vådrum er ikke vurderet i denne vedligeholdsesplan. Køkkenerne er individuelt indrettede efter løbende, at være moderniseret af enkelte beboere. Køkkener er ikke vurderet i denne vedligeholdsesplan. Foreningens beboere har individuel opvarmning og ingen fælles varmecentrale eller tilhørende varmecentral. Hver andel er forsynet med El-varme/elektricitet. Flere af foreningens beboer har selv investeret i varmepumper og enkelte i oliefyr, alene for at minimere omkosterne for el- Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 14

15 regningen. En varmepumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften/jorden til at opvarme boligen. Varmepumper bruger også el, men er langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. En varmepumpe bruger kun ca. en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme et hus. Tilstanden på varmepumperne vurderes ikke umiddelbart i nærværende vedligeholdelsesplan, da der er tale om individuelle løsninger på området B Radiatorerne i boligerne er placeret under vinduerne, hvilket sikrer at varmen bliver fordelt bedst muligt i rummene. Radiatorerne er udstyret med en termostat og en tænd/sluk funktion. Det oplyses at, der er boliger, hvor radiatorerne er blevet udskiftet. Det generelle billede er dog, at radiatorerne er som velfungerende. Tilstanden på radiatorerne er normal. 12. AFLØB B/C Foreningens faldstammer er oplyst at være primært fra foreningens opførelse tilbage i Faldstammerne er ført skjult og der er ikke i forbindelse med besigtigelsen blevet foretaget distruktive indgreb. Der er oplyst omkring et regisreret brud på en boligs faldstamme, som gav sig tilkende via rotter. Det kan ud fra ovenstående oplysninger kun anbefales, at foreningen sørger for at få udført en tv-inspektion af foreningens faldstammer. Ud fra denne, udarbejdes i samarbejde med en rådgiver, en handlingsplan for håndteringen af faldstammerne. Tilstanden på faldstammerne er normal til mindre god. Bør udføres Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 15

16 13. KLOAK B/C Det anbefales generelt at rense faldstammerne ca. hvert 5 år for at sikre, at der er tilstrækkeligt gennemløb og opretholde levetiden. Kloakken er etableret i forbindelse med byggeriet i 86. Der er ikke udført reperationer eller lign. siden opførelse jf. oplysninger. Der er registreret lunker og enkelte højt liggende dæksler på foreningens stiger og fælles gangarealer. Foreningen bør tage hånd omkring ovenstående inden for en overskuelig fremtid. Der bør foretages en Tv-inspektion. Tilstanden på kloakken vurderes til at være normal til mindre god. 14. VANDIN- STALL A/B Bør udføres Vandinstallationerne er ikke oplyst til at være blevet udskiftet og størstedelen af vandrørene vurderes at være de oprindelig. Installationerne vurderes at kunne holde planperioden ud uden større vedligeholdelsesarbejder. Udgifter til evt. reparationer forventes afholdt via det alm. vedligeholdelsesbudget. 15. GASINSTAL- LATION 16. VENTILA- TION B Tilstanden på vandinstallationen er god til normal Der forefindes ikke gasinstallation i foreningen og punktet vil derfor ikke beskrives i nærværende vedligeholdelsesplan. Udluftning/aftræk i boligerne er registreret stikprøvevis. Udluftninger er udført med eksisterende aftrækskanaler til naturlig ventilation. Udluftning/aftræk fra badeværelser er udført som naturlig ventilation gennem Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 16

17 aftrækskanaler. Tilstanden på aftrækskanalerne er normal. Det anbefales at få renset kanalerne. Bør renses i B Udluftning/aftræk fra køkkener er ligesom badeværelserne, udført som naturlig ventilation gennem aftrækskanaler. Tilstanden på aftrækskanalerne er normal. Det anbefales at få renset kanalerne. 17. EL B Bør renses i 2015 El-installationerne på ejendommenes fællesarealer fremstår som ældre, men uden problemer. Ejendommens el-installationer er de eksisterende fra ejendommens opførelse Det oplyses at el-installationerne er velfungerende. Tilstanden på el-installationerne er normal El-installationerne i lejlighederne er ikke vurderet i nærværende vedligeholdelsesplan, da disse er beboernes eget ansvar. El bør blive gennemgået ved ejerskifte af boligerne. Tilstanden er normal. Det anbefales at relæerne jævnligt testes af den enkelte beboer, for at sikre at disse fungerer som de skal. Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 17

18 18. ØVRIGE ARBEJDER B/C Under øvrige arbejder beskrives bygningsdele og forhold der ikke falder ind under nogle af de tidligere punkter i nærværende vedligeholdelsesplan. Foreningens boliger har alle fået tilknyttet et skur til deres andel. Skuret oplyses at anvendes til opbevaring, som på ligefod med et pulterrum. Det er den enkelte andelshaver, der selv står for vedligeholdelsen af skuret inkl. tagrender og nedløb jf. oplysningerne modtaget under besigtigelsen. Skuret er opbygget i træ med et fast tag, der er udført med tagbeklædning, som på boligernes hovedhus Træværket bør malerbehandles snarest. Tagkonstruktionen anbefales samme behandling/afrensning som på de øvrige tage. 19. GÅRD/FRI- AREALER B/C Bør renses og males i 2015 Fælles- og havearealer er indrettet som individuelle haver og fælles gang/stimiljøer. Belægninger og beplantninger er etableret i forbindelse med opførelsen af bygningerne tilbage i De individuelle haver vil vi ikke behandles i vedligeholdelsesplanen. Fællesarealernes belægninger er lagt med korrekt fald mod afløbsrist, men afløbsristene ligger nogle steder højere end belægningen. Derfor ligger der små søer af vand op til afløbsristene. Tilstanden på fællesarealerne er normal, til mindre mindre god til normal. Det anbefales at der etableres et korrekt fald mod de højtliggende afløbsbrønde. Bør udbedres Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 18

19 Ejendomsudvikling Nedenstående punkter er forslag til mulige forbedringer/udviklinger af ejendommen. Dels for at forbedre ejendommens energimæssige drift og vedligehold, samt for at højne udnyttelsen af foreningens fællesarealer, herunder komforten og adgangsforholdene o. lign. Energibesparelser: Foreningens installationer(div. varme- og vandrør) er generelt skjulte, men oplyst isoleret mod varmetab og det vurderes ikke at være rentabelt at forbedre denne isolering. Samtlige boliger kunne gennemgås for, at lave en registrering af wc erne, for at undersøge hvor mange der er vandbesparende. Foreningen kunn eud fra undersøgelsen overveje at skifte samtlige ikke vandbesparende wc erne til nye miljørigtige wc er. Der er benævnt i nærværende vedligeholdelsesplan, at størstedelen af foreningens vinduer er fra Det betyder, at størstedelen af elementerne snart er 30 år. Termoglas har en normeret levetid på år, hvorefter glasende begynder at punktere. En del af elementer fremstå desuden med overmalede tætningslister, som er defekte. Foreningen kan overveje at undlade de kommende års malerbehandling og lave en fælles udskiftning af vindueselementer, som dermed ville blive udskiftet til nye mere energirigtige vindueselementer. Det er ikke et projekt, som skal udføres inden for de næste mange år, men et projekt som foreningen skal overveje kunne være en fornuftig løsning for foreningen og det beboere på længere sigt. Medlem af DANSKE ARK arkitekter maa Side 19

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Bilskov Jespersen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kirkegade 3 8881 Thorsø Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14607 Matr. nr./ejerlav 8g, Thorsø By, Thorsø EBAS sagsnr.

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere