Januar Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix"

Transkript

1 Januar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Godt nytår!

2 VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejder Lene Marie Jensen, tlf Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk- Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , RENOVERING AF VENØ KIRKE For snart fem år siden tog Venø Menighedsråd kontakt til Hans Edvard Nørregaard Nielsen, Ny Carlsbergfondet, omkring renovering af Venø Kirke. Vi fik hurtigt tilsagn om kunstnerisk og økonomisk støtte fra Ny Carlsbergfondet. Arkitekt Dan Ljungar blev udpeget som arkitekt på projektet. Efter1 år blev det første udkast præsenteret for menighedsråd og for sognet i Venø- Posten april Vi har under hele processen fundet det vigtigt at informere menigheden og øens befolkning om renoveringsplanerne, da kirken for mange er forbundet med følelser og oplevelser, hvor forandringer kan gribe forstyrrende ind i disse oplevelser og minder. Her spiller kirkens interiør også en stor rolle, fordi de ofte er forbundet med ens oplevelser. Vi mærker, at den løbende information har haft god virkning, fordi der hen ad vejen ofte er blevet spurgt til, om der ikke snart skete noget med den renovering. Men der er selvfølgelig mange andre instanser, der skal høres, provstiudvalg, biskop, kgl. bygningsinspektør, kirkegårdskonsulent og Nationalmuseum. Den første store høring kommer i Denne høring medfører krav om besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet, og der går endnu et år. Endelig har arkitekten haft store opgaver på Glyptoteket og senest renoveringsarbejde på det nye radiohus på Amager, som lige skulle lovliggøres, så medarbejderne også måtte arbejde der. Kort før jul 2010 blev medlemmer af Venø menighedsråd så endelig præsenteret for et revideret renoveringsprojekt af Venø kirke. Udadtil vil kirken bevare sit romantiske udtryk med det røde tegltag. Våbenhuset væltes og der bygges et nyt på 3 x 3 m (nu 2,5 x 2 m), og Venø kirke vil stadig være Danmarks mindste kirke. Våbenhuset bliver opført i teglsten, som pudses og kalkes. Tagbeklædningen bliver rødt tegl. Vinduerne i kirkeskibet skiftes ud med jernvinduer, som de var før den sidste store renovering i slutningen af 1800-tallet. Klokken tænkes ophængt i en klokkestabel sydvest for våbenhuset. Nord for våbenhuset opstilles en skulptur, Daniel i Løvekulen af Mogens Bøggild ( ). 2

3 ... Man kommer ind i våbenhuset ad en dobbelt egetræsdør. Naturlig lyskilde i rummet vil være en lysskakt i taget. Loftshøjden bliver på 2,4 m, så der kan undgås sammenstød med bjælker. Væggene vil blive beklædt med glatte sæbebehandlede brædder af eg. På nordvæggen i våbenhuset vil den gamle præstetavle blive indsat. Gulvbelægningen vil, som i hele kirken, blive teglsten i 3 svage nuancer, lys gul, mørk tone og orange rødlig. Mønstret i gangarealet vil blive et mørkt kvadrat omkranset af lysere teglsten, med gul/sandsten som den primære farve. Under bænkene vil teglstenene ligge parallelt. Der vil blive gulvvarme, og der er samme niveau fra indgang og til knæfald. Bænkene udføres i eg med et ben ud mod gangen, mens de mod væggen hviler på et beslag i væggen. Det påtænkes at sandblæse prædikestolen, som ang. er af egetræ. Den vil blive guldstafferet. Over døbefonden ophænges den øverste lysekrone, som er skænket af familien Biilmann. Den omdannes til levende lys. Der vil blive en almen belysning i form af pendler (Exner), samt rettet lys på alterpartiet. Knæfaldet er en lodret sten, som polstres og forsynes med lyst kærnelæder. Rækværket dannes af glasblæst stål, hvor håndlisten er beklædt med eg. Alterbordet bliver åbent og er i egetræ som bænkene. Sluttelig Stenbilledet af Knud Agger ( ). Et spring på 400 år fra man samlede mark- og strandsten til kirkebyggeriet i 1500-tallet og til Knud Agger i 1900-tallet samlede sten ved stranden. Sten som Agger opdagede havde billedmæssige muligheder og fandt ud af, at han ved hjælp af disse sten kunne omgå problemet med at fastholde himmelens skiftende lys. I stenene fandt han nemlig strukturer, som han kunne bruge som baggrunde, som himle i sine billeder (Thomas Bloch Ravn). Menighedsrådet oplever ved det reviderede projekt, at kirkens rammer bevares, og at nogle af dens oprindelige værdier fremhæves. Samtidig indføjes nutid arkitektur og nyere kunst (har år på bagen), således at kirkerummets originalitet kan løftes. Derfor er det vores håb og ønske, at menigheden vil føle, at de stadig oplever den samme kirke, men i en ny og mere tidssvarende skikkelse. Foto: Jan Bendix Venø menighedsråd vil ønske menigheden og læserne af VenøPosten et lykkebringende nytår. / Venø menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen 3

4 VENØ ERHVERV Ole Borbjerggaard Hans Svanborg Fotos: Jan Bendix HAM DEROPPE, ER VI MEGET AFHÆNGIGE AF! Ole Borbjerggaard fortæller om muligheder og drift på Venø Fishfarm, der mere rigtigt hedder: Venøsund Fisk og Skaldyr ApS (VFS) og har gjort det gennem et års tid. Det nye selskab er stiftet af Nordvestjysk Fritidsfiskerforening i Struer. Hans Svanborg er den, der har sin daglige gang på VFS, mens Ole kigger ind, når der skal mere en én mands arbejde til at klare opgaverne. Ole Vennevold fra Riisvej 7 og yderligere en medarbejder fra Struer bistår også i opgaverne på stedet. Den frostkolde formiddag, hvor VenøPosten besøger stedet, gælder det rensning og pakning af østers, der sker som lønarbejde for firmaet Johs. Jensen fra Jegindø. Venoysters, som er VFS eget brand, finder også vej gennem rensning og pakning i fustagerne, der leveres til kendte københavnske restauranter og mod bestilling til andre østersbegejstrede. Hovedopgaven for VFS er dog ikke østers, men saltvandsopdræt af pighvar og skrubber til udsætning i Limfjorden. Ynglen flyttes mellem bassinerne og udsættes til det virkelige liv, når de er 2-3 cm. lange. For pighvars vedkommende er der gode eksportmuligheder til Holland og Frankrig. Pighvarynglen har dog været ramt af algeangreb i 2010, hvilket har begrænset produktionen væsentligt og generet økonomien i VFS. Årsagerne til algeangrebet har biologerne ikke fuld klarhed over, men som Ole siger: Ham deroppe, er vi meget afhængige af! Biologen Kirsten Engell-Sørensen fra Højbjerg ved Århus har fulgt opdrættet på stedet i alle de år, der har været aktivitet. Kirsten er også medlem af bestyrelsen for VFS. Ole ser meget gerne, at det lykkes med pighvar-opdrættet på grund af forretningsmulighederne. Et andet ønske er at kunne opdrætte torskeyngel. Den opgave, fortæller Ole, er det ikke lykkedes for ret mange at løfte, så det kan være helt spændende, hvis VFS kan! VFS er i øvrigt Venøs største energiforbruger. Det er kommet frem i forbindelse med øens energiprojekt. Det har ført til udskiftning af en større pumpe, der sørger for vandforsyningen fra fjorden. El-forbruget i forbindelse med pumpeopgaven er med den ændring faldet til under det halve! VFS er med sine opdrætsforsøg og sin produktion med til at profilere Venø og til at give liv i Limfjorden og fangstopgaver til fritids- og lystfiskerne! / VenøPosten Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN EN LILLE STATUS PÅ PLANEN Efter venøboernes positive modtagelse i februar 2010 af resultatet af indsatsen med at færdiggøre Venø udviklingsplan har aktiviteten været høj på planens mange opgaveområder. Som sædvanligt med planer af denne slags, så er der aktiviteter, der knapt når ud over startfeltet, mens andre spurter fremad og atter andre dukker op og indgår i arbejdet. Siden planens vedtagelse har VenøBoen hen over året haft gensidige orienteringsmøder med Struer Kommune, hvor vi har kunnet hente råd og vejledning til arbejdet. Kommunen har parallelle aktiviteter i gang i landsbyområder gennem Struer Lokale Aktivitetsgruppe (LAG). I dette nummer af VenøPosten omtales nogle af projekterne mere detaljeret, hvorfor jeg her nøjes med at knytte nogle få bemærkninger til enkelte af de øvrige. Lokalsamfundets udvikling Det kniber stadigvæk med at få solgt nogle af de parcelhuse, der er til salg. Om det skyldes priser eller markedet generelt, er svært at blive klar over. Det er i hvert fald ærgerligt, at det ikke lykkes at tiltrække nye fastboende, som vi gerne vil have flere af. Der er udarbejdet ny brochure for tilflyttere, kontakten til ejendomsmæglerne i Struer er forstærket, der har været afholdt to åben-ø arrangementer med bred medvirken fra venøboere, og VenøBoen har fået ny hjemmeside i fornem opsætning. Med hensyn til lejeboliger, så er det fra årsskiftet blevet lidt tungere at få etableret dem. Det skyldes, at Kommunens medvirken til finansiering er begrænset. Til trods for mange venøboeres ønsker, så er det ikke lykkes at få forenet foreningskræfterne. Erhvervsudvikling Erhvervsklubben så dagens lys i forlængelse af udviklingsplanarbejdet. Det bliver spændende at følge, om erhvervsfolkene kan finde sammen om fælles opgaveløsning også ud over det uformelle. Etablering af et Kurhus er stadigvæk på agendaen og ikke mindre aktuel med de stressfænomener, som er i tiden. Venøs natur og fagpersoner vil kunne være en god støtte. Kulturel udvikling Der er gang i både konkret byggeri og i byggeplaner. Det konkrete finder sted på Venø Havn og er omtalt andet sted i VenøPosten. Det er de to byggeprojekter også. Arbejdet med kirkerenoveringen synes nu igen at være i fremdrift efter en lang stille periode med arbejde i kulisserne. Det samme kan ikke siges om Halbyggeriet på Venø Efterskole. VenøBoen og i øvrigt alle fastboende uden undtagelse, der har talt og skrevet om den, ønsker hallen. Men tovtrækkeri om formalia forsinker initiativ og forbedret tilbud til efterskolens elever og venøboerne. Ærgerligt, at beslutningerne er spillet af øen. Turismeudvikling Arbejdet med at forene øens kræfter om fælles markedsføring er genoptaget. De implicerede fortæller, at der er en større regional brochure på vej, hvor Venø bl.a. vil præsentere sig som det, der i turistsproget hedder en destination. I praksis betyder det, at øens gæster skal opleve turisttilbud, der samler forskellige muligheder både for ophold og oplevelser. Tårnfolkene fortæller om forskellige placeringer i spil og om tegninger, der snart vil kunne vises her i bladet. Der er usikkerhed om Havnehusets fremtid. VenøBoen støtter arbejdet med at fortsætte og videreudvikle de idéer, som har gjort Havnehuset til et godt samlingssted for både turister og øboere. Sammen med de nye faciliteter på Venø Havn tror vi, at flere gæster vil finde vej. Usikkerhed er der også om campingpladsen: Venø Klit. Den kom flot i gang efter ejerskiftet i året og venter nu på endelig afklaring af en række dispensationsforhold. Som beboerforening kan vi godt tillade os at være lidt stolte over, hvad der er nået, og hvad der er i støbeskeen. Jeg håber, at de mange aktive i arbejdet fortsætter indsatsen, så vi kan nå de mål, vi sammen har sat for lokalsamfundets udvikling. Godt nyt udviklingsår! / VenøBoen - Anker Frimodt Jensen 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN RØDT PÅ SORT Det er skriften på væggen på Kleppens ventebygning, når NOE i februar-marts sammen med energigruppen sætter lysavisen i gang. Vi har tidligere varslet, at skiltet ville komme op før. Der er to grunde til, at det ikke er sket. Dels har NOE ønsket, at afprøve skilt og styring i eget værksted, dels ønsker forskere fra Handelshøjskolen i Århus at se nærmere på konsekvensen af denne form for kommunikation. I februar igangsættes målinger af det totale el-forbrug på Venø. Resultatet af de målinger indgår i de sammenligningstal, vi vil få at se senere på året. I marts forventer vi, at hele installationen er klar til at vise frem! / Energigruppen Morten Gjern ALVORENS TIMER! Venøboerne, der har haft besøg af energirådgiveren Hans Pedersen fra NOE, får i januar mulighed for både at læse og høre om resultatet af besøget. Det sker dels ved tilbagemelding på det skema, som forbrugerne selv har udfyldt og dels ved et møde i Havnehuset tirsdag den 18. januar kl. 19:30. Forud for mødet vil hver forbruger få returneret det udfyldte skema sammen med NOE-rådgiverens forslag til energibesparende foranstaltninger. På mødet vil Energigruppen og Hans Pedersen vise et samlet billede af Venøs energiforbrug og gøre rede for de forslag, der er meldt ud til forbrugerne, og som kan være med til at styre mod en mere fornuftig og også billigere energianvendelse. Mødedeltagerne får derefter mulighed for at stille spørgsmål til forslag og om praktiske fremgangsmåder, når forslagene skal omsættes til virkelighed. Da Venø i juni havde besøg af direktør Flemming Poulsen fra NOE, provokerede han forsamlingen i Havnehuset ved at påstå, at alle husejere kunne spare % på energien! Det kommende møde skal give nogle af idéerne til, hvordan det kan lade sig gøre. Mød op og hør, hvad du kan gøre for dig selv og for CO2- reduktionen! Samtidig med, at den enkelte forbruger får forslag til egne løsninger, udleveres skema til en periodisk registrering af eget energiforbrug samt brochuren: Gode el-vaner, som kan inspirere til de daglige små indsatser. / Energigruppen Morten Gjern SPARETIPS Sparetip 9 Sparetip 10 Termografering. Nu er det den rigtige årstid til at gennemføre termografering af dit hus. Du kan undersøge, hvor dit hus skal efterisoleres ved at få din bolig termograferet. Det er tydeligt at se kuldebroer og utætheder på det termografiske billede. Kom til mødet i Havnehuset tirsdag den 18. januar og bliv inspireret. Hulmursisolering. Typisk vil varmetabet gennem en uisoleret ydervæg være på kr. pr. m 2 ydervæg. En typisk hulmursisolering vil dermed have tjent sig ind på 1 3 år afhængig af den valgte opvarmningsform. / Energigruppen Skafti Halldórsson, tlf

7 VENØ UDVIKLINGSPLAN ERHVERVSKLUBBEN I DET NYE ÅR 2010 bød på flere møder med det formål gensidigt at inspirere og erfaringsudveksle mellem deltagerne. Venø er kendetegnet ved at have rigtig mange erhvervsdrivende (med CVR-nr.) og også mange meget forskellige typer af erhverv. Vi kan derfor lære en del af hinanden, hvis vi har lyst til det. Ved årsskiftet har jeg overtaget den tunge opgave med at koordinere mødeaktiviteten efter Frede Kristensen, som tog initiativet til Erhvervsklubbens etablering. Frede og jeg har haft overdragelsesforretning og talt om, hvilke aktiviteter, der kan have størst interesse for klubbens medlemmer og de, der ikke er så aktive endnu. Vi er enige om at gennemføre en lille brugerundersøgelse, som betyder, at vi tager kontakt til erhvervsdrivende og lytter til idéer og forslag. Resultatet herfra vil være grundlaget for første møde i Udover møder forestiller vi os også, at der er arbejdsområder, som vi kan få udført bedre ved at gøre det sammen. Idéer til det, hører vi også gerne på vores runde. På gensyn i VenøPostens spalter - og ved møderne. / Venø Erhvervsklub Lars Vangsgaard Foto: Jan Bendix UDSIGT TIL MOBILDÆKNING Der er kommet (lidt) skred i opgaven med at forbedre mobildækningen på Venø. De første teleselskaber har meldt sig som interesserede i at finde løsninger på venøboernes traume med at få omverdenskontakt. I december havde øen besøg af en kranvogn, der kunne løfte en mandskabskurv op i 46 meters højde i øvrigt på en klar vinterdag ganske flot. Næste udfordring er at finde den rette placering. / VenøPosten Jan Bendix Fotos: Jan Bendix 225 DAGE 0 SAGSBEHANDLING Skov- og Naturstyrelsen er på vej mod Guinness Rekordbogs optagelse. Der er nu gået 225 dage siden VenøBoen officielt henvendte sig med en anmodning om bistand til bekæmpelse af mosegrise på Venø. Henvendelsen er ikke besvaret! Hvorfor? / VenøBoen Jan Bendix 7

8 ÅBNINGSTIDER I JANUAR Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Havnehuset Venø Hverdage fra kl. 15:30-17:30 Lukket i weekender og uge 3. Tlf , mobil Venø Billedværksted Udstilling og workshop den 15. og 16. januar kl Ellers åbent efter aftale. STATUS PÅ HALBYGGERIET Først et ultrakort resume: Byrådet vedtog i december 2009 lokalplanen, hvor hallen er placeret nord for værkstedet og ikke nærmere stranden end skolens nuværende bygninger. Miljøcentret gav i april 2010 dispensation fra 300 m strandbyggelinjen, og Christian Kjær ankede i maj denne afgørelse til Naturklagenævnet. I juni foreslog borgmesteren, at man skulle arbejde på en placering, som begge parter (Efterskolen og Christian Kjær) kunne acceptere. Der blev peget på jordstykket/beplantningen øst for forstanderboligen. I august var der et møde med direktøren for Miljøcentret. Han sagde, at 300 m strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Derfor ville det være op ad bakke, hvis der søges på denne placering, fordi hallen kommer nærmere stranden end skolens nuværende bygninger. Det er ikke et argument, at der ligger et hus nærmere stranden det er opført længe før strandbeskyttelsesloven, og det kunne skabe præcedens for at dispensere for nybyggeri bag eksisterende byggeri overalt i Danmark. Det forekom efter mødet usandsynligt, at Miljøcentret ville dispensere på denne placering. Christian Kjær ønskede derfor at gå til miljøministeren, som han kender privat, for at få hende til at gribe ind for at sikre denne placering. Det kræver en ny formel ansøgning til Miljøcentret, som har stor risiko for et afslag, og som Christian Kjær også vil anke til Naturklagenævnet. Så ville vi havne i en kompliceret situation med to og modsat rettede ankesager fra Christian Kjær. I den ene er dispensationen anket og i den anden er afslaget på dispensation anket! Vi har i Efterskolens bestyrelse gjort situationen op. Vi kender ikke ministeren, og vi ville ikke blive inviteret med til mødet, så vi er langt fra indflydelse i denne komplicerede sag. Vi foreslog derfor Christian Kjær en betinget handel, hvor han på forhånd skulle acceptere at sælge den jord til Efterskolen, som Naturklagenævnet måtte give dispensation til. Vi har imidlertid ikke hørt fra Christian Kjær efter gentagne henvendelser. Så nu må den oprindelige ankesag køre sin gang. Det er rigtig ærgerligt, for det betyder også en efterfølgende langvarig ekspropriationssag. / Venø Efterskole Peter Petersen Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mod forudbestilling af større og mindre selskaber. Bordbestilling: tlf

9 DET SKER M/F VENØSUND EN FLOT GAVE TIL ALLE VENØBOERE Struer Kommune har besluttet at overdrage den gamle færge Venøsund til Venøsund Færgelaug, som stiftes på en generalforsamling som afholdes mandag den 31. januar kl. 19:30 i spisesalen på Efterskolen. I færgeudvalget er vi ved at undersøge de tekniske og økonomiske forhold for at kunne bibeholde de gamle færgelejer. I givet fald vil Færgelauget og M/F Venøsunds fremtid have endnu større betydning for venøboerne. Udover at være disponibel til persontransport, vil Venøsund kunne befordre biler i de fem hverdage, hvor den nye Venø Færgen skal på bedding samt i de timer, der måtte være behov for ved planlagte eller akutte driftsstop. Angående placeringen i Venø Havn oplyste Peter Henriksen, at havnebestyrelsen var positivt indstillet, og at man allerede havde drøftet mulige pladser for færgen i havnebestyrelsen. I arbejdsgruppen fortsætter vi forberedelserne til stiftelsen af Venøsund Færgelaug. Pt. har jeg modtaget over halvtreds henvendelser om deltagelse i lauget eller som støttemedlemmer, heraf flere fra hele landet og endog fra Norge. Interessen omfatter såvel formidling af marinhistorie, lokalhistorie, uddannelsesaktiviteter som turisme og i høj grad sikring af serviceniveauet på Venøsund Færgefart. / Færgeudvalget Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Anette Korgaard INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN VENØSUND FÆRGELAUG Mandag den 31. januar kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole, Nørskovvej 8, Venø, Struer. Venø Bussen tilbyder gratis kørsel tur/retur fra Venø Færgen med afgang kl. 19:00 fra Kleppen. Tilmelding til Bjarne Tingkær Sørensen på e- mail eller sms til senest søndag den 30. januar. Angiv ønske om bustransport. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Idéer, rammer og opgaver 3. Forelæggelse af budgetforslag 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Valg af bestyrelsesformand i lige år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer to i lige år og to i ulige år 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor 9. Samarbejde 10. Eventuelt Færgetrafik i november Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne / Færgeudvalget Bjarne Tingkær Sørensen 9

10 DEBAT VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf Karin Christensen (kasserer) tlf Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: KOMMENTAR TIL Ø-RUNDEN I sidste nummer af Ø-Posten var der refereret fra Ø-sammenslutningens repræsentantskabsmøde. Under Venø repræsenteret ved Jan Bendix stod der: Venø Efterskole er velfungerende og meget søgt, derfor er der planer om opførelse af en ny idrætshal, og til gavn for venøboerne. Men det kræver køb eller ekspropriation af jord fra naboen, Christian Kjær, der ejer store områder af Venø. Naboen er modstander af hallen, og projektet er p.t. gået i hårdknude. Jeg vil gerne med denne kommentar slå klart og tydeligt fast, at Christian Kjær IKKE er modstander af en idrætshal ved Efterskolen. Han er ene og alene modstander af placeringen. Der er ved borgmester Niels Viggo Lynghøjs initiativ fundet en alternativ placering i granbevoksningen syd for forstanderboligen. Efterskolen har imidlertid endnu ikke søgt Miljøcenter Ringkøbing om en ny placering, så halbyggeriet er måske gået i hårdknude internt på Efterskolen. / Linda Ulfkjær KOMMENTAR TIL EN KOMMENTAR VenøBoen var, som Linda skriver oven for repræsenteret af mig på det omtalte møde. På mødet fremlagde jeg blandt andet citatet neden for, som var clearet med beboerforeningens bestyrelse forud for mødet. Indholdet er således ikke, som refereret i Ø-Posten. Halbyggeri Venø Efterskole Venø Efterskoles fortsatte succes har ført til behov for opførelsen af en idrætshal, som også venøboerne skal have glæde af. Der har været en årelang udviklingsproces på grund af skolens beliggenhed og muligheder for erhvervelse af jord. Den mulige placering kan kun ske ved køb eller ekspropriation af jord fra nabo. Det har givet anledning til modstand fra naboen om placering og dermed forsinkelser til skade for både efterskole og venøboerne. Fra kommunens side har der været arbejdet på at skabe løsninger, men her på statustidspunktet hænger projektet i lokale magtspil. VenøPostens spalter er, som hidtil åbne også for Christian Kjærs synspunkter, og han er selvfølgelig til enhver tid velkommen til selv at fremkomme med dem. / VenøBoen Jan Bendix PS: Læs orienteringen fra Venø Efterskoles bestyrelse om samme emne side 8. 10

11 DET SKER VENØ UDEN HYBENROSER Som tidligere omtalt her i VenøPosten er vi netop nu midt i en høringsfase omkring Natura 2000 planer herunder plan nr. 62: Venø og Venø Sund. Planen kan findes på og er på 25 sider og ikke uoverkommelig at læse. Reservatet Nørskov Vig og stykket nord for havnen op mod skrænterne er udlagt som Natura 2000 område, men også kystnære områder overalt på Venø er omfattet og det vil vel næsten i praksis sige, at hele Venø er udpeget. I planen er rynket rose (hybenrose) og bjergfyr uønsket vækst og skal forsøges udryddet. Hvad siger I til det? Fugle og sæler skal fredes yderligere i Nørskov Vig, dvs. der lægges op til yderligere begrænset adgang helt frem til oktober. Hvad siger I til det? Vi er så heldige at kunne indbyde til møde om Natura 2000 plan for Venø tirsdag den 25. januar kl. 19:30 i Havnehuset. Biolog Louise Berg Hansen fra Miljøcenter Ringkøbing og biolog Tina Moustgaard Pedersen fra Struer Kommune kommer med oplæg og stiller op til spørgsmål og diskussion. Det er Miljøcenter Ringkøbing, der har udarbejdet Natura 2000 planen for Venø, og som efter høringsfristen laver den endelige plan. Derefter vil det blive Struer Kommunes opgave at lave handlingsplan for at nå planens målsætning. Mødet er arrangeret af Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. / Linda Ulfkjær / Venø Borger- og Grundejerforening / Venøboen SOLO KLAVERKONCERT Søndag den 30. januar 2011 kl. 15:00 på Nørskov Frederik Malmqvist, pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium, har spillet solokoncerter i store dele af Europa. I England bl.a. i St. Martin in the Fields samt for Kong Konstantin og Dronning Anne-Marie ved arrangement afholdt af The Byron Society. Han har været solist i klaverkoncerter af Beethoven, Mozart og Schumann. Heriblandt Mozarts d mol klaverkoncert med Århus Symfoniorkester og dirigent Giancarlo Andretta i Musikhuset, Århus. Man kan læse meget mere om Frederik Malmqvist på hans hjemmeside Ved koncerten på Venø vil Frederik Malmqvist spille J. S. Bach: 4 præludier og fugaer fra Das Wohltemperierte Klavier II, W.A. Mozart: Rondo i a mol og F. Chopin: Fantasi i f mol. Anden del af koncerten vil indeholde musik af Albeniz og Scriabin. Velkommen til årets første koncert i Venø Musikforening. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen Foto: Preben Friis Foto: 11

12 DEBAT Foto: Preben Friis TAK FOR INDSATS, HAVNESTYRELSE! Stor ros til havnestyrelsen for den kæmpe indsats, de gør for havnen ja, for alle os på Venø. Vi er mange her på øen, som hver gang vi kører forbi havnen, bliver dybt imponeret. De sidste tre måneder har folk fra havnestyrelsen og nogle få frivillige trolig mødt op hver dag for at knokle og sikke et resultat. Det er lige før, man får tårer i øjnene. Det er fantastisk og imponerende, når nogle er villige til at ofre så meget af deres dyrebare fritid for os. Hvad skulle vi gøre uden dem? Vi synes, det er trist og meget uforstående, når nogle tillader sig at kritisere havnestyrelsen. En bestyrelse med den arbejdsiver, så mange gode idéer og gode hensigter for vores havn vores ø! De fortjener hele øens opbakning. Vi synes, havnestyrelsen i den grad fortjener en kæmpe tak for deres ubeskrivelige store indsats. Vi håber, at de alle har kræfter og mod på at fortsætte i bestyrelsen. / Axel Steenkjær, Herluf Højgård, Gerda Bundgård, Ester Hunsballe, Mette Haagensen, Tove Odgård, Hans L. Pedersen, Tove Wolff, Kris og Jørgen Bjerre, Anni og Per Vestergård, Helene Krogh og Pia Høgild. VenøPosten modtager gerne kommentarer om emnet fra de, der omtales, som nogle ovenfor. Ordet er frit også kritiske røster. / VenøPosten Jan Bendix OG MERE ROS Jeg vil gerne give udtryk for det store arbejde, der er blevet lagt på havnen i det forgangne år. Jeg synes i særdeleshed, at bestyrelsen har gjort et stort arbejde. Det er glædeligt! Godt Nytår til alle! / Annette Skovhøj, Tangvej 7, Venø IDÉFORLADT Med henvisning til mit indlæg om havnestyrelsens eventuelle idémangel i sidste nummer, er jeg overvældet over de mange positive reaktioner. Mange tak for det. Jeg vil videregive det hele til mine kolleger i havnens bestyrelse, som alle bidrager meget og ligeligt. Det er den samlede bestyrelses store indsats, der især har gjort det aktuelle projekt muligt, og sikret os alle en god og bæredygtig (også økonomisk) havn langt ind i fremtiden. Om det ville være at foretrække, at jeres opbakning og meninger blev stilet lidt bredere, fx til VenøPosten og dens læsere, skal jeg undlade at tage stilling til. I hvert fald: Mange tak! / Peter Henriksen, Tangvej 6, Venø 12

13 HAVNEHUSETS FREMTID På Venø Havns generalforsamling i foråret blev det erkendt, at Havnehusets drift som café var truet økonomisk. På grund af havnestyrelsens travlhed med byggeprojekter blev det besluttet, at en arbejdsgruppe skulle søge en bæredygtig fremtid for Havnehuset. Gruppens arbejde er omtalt løbende i VenøPosten (august, september og oktober), og det har ført til følgende resultater: 1. Mange ønsker og idéer til forbedringer. Specielt skal nævnes, at Hanne Thaysen efter borgermødet den 23. august, hvor mange idéer kom på bordet, har fremsendt et omfattende idékatalog med en bred vifte af muligheder - ikke mindst for udvidelser af købmandsforretningen. 2. Undersøgelse af nye organisationsformer a) Frikøb af Havnehuset fra Venø Havn og søge alternative ejerskabsmuligheder. b) Ændring af daglig ledelse, så uacceptable spidsbelastninger kunne undgås. c) Sæsonopdeling af driften: Højsæson Lavsæson eller sommer-, forårs- og efterårssæson og vintersæson. Herunder forskellige muligheder for opdeling af ansvar og daglig ledelse fx med frivillige fra Venøs foreninger. d) Muligheder for at øge omsætning og driftsresultat inklusive bortskæring af underskudsgivende aktiviteter. 3. Aktuel resultat af gruppens arbejde. Det er desværre ikke lykkedes for gruppen at finde frem til forslag, som kan sikre den ønskede bæredygtighed. Konklusion/konsekvens Mette Jaffke ser sig nødsaget til at opsige sit lejemål af Havnehuset, og arbejdsgruppen stiller sig til rådighed for havnestyrelsens bestræbelser for at finde en løsning for Havnehusets fremtid. Vi ønsker alle et godt nytår! / Arbejdsgruppen Inge Baggesen, Mette Jaffke, Alice Frederiksen, Aase Askanius, Yvonne Sørensen, Nisse Jensen, Jan Bendix, Kai Rostrup Jensen og Mogens Askanius Arkivfoto: Mette Jaffke NYE TIDER!? Jeg har nu opsagt lejemålet af Havnehuset med virkning fra den 31. marts De kommende måneder er butik og café åben på vanlig vis. Følg åbningstider på butiksdøren eller her i bladet. Det blev til næsten to år i Havnehuset for mig. Jeg har været glad for det. Det har været sjovt at stå bag disken og sælge slik til efterskoleeleverne mælk og grønsager til venøboere kokkereret til velbesøgte fællesspisninger anvist kørende og sejlende turister med hensyn til gåture, overnatning og andre oplevelser på Venø lavet kaffe og lagkage til busselskaber kuglet 1000-vis af vaffelis lavet grill på skønne sommeraftner haft kunst på væggene musik på dansk, cubansk og afrikansk samarbejdet med tre friske venøpiger og en gruppe frivillige og villige hjælpere. Så der har været et stort antal mennesker igennem, og det har givet en skøn mangfoldighed. Men det har også været to hårde år med alt for mange arbejdstimer og for hårdt fysisk slid, som jeg mærker. Jeg har desværre ikke kunnet finde løsninger, så jeg kan fortsætte i Havnehuset. / Havnehuset Venø Mette Jaffke 13

14 DET SKER VENØ KONTAKTER 2011 Oversigten over foreningsbestyrelser og organisationer følger i VenøPostens februarnummer. Årsagen er dels pladsmangel, men beklageligvis også lidt for mange manglende tilbagemeldinger på redaktionens opfordring til at sende oplysningerne til os i færdigredigeret form. Fy fy skamme sig! / VenøPosten redaktionen VENØ SVØMNING Svømning fortsætter efter nytår på det sædvanlige tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Ud over det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har en dybde mellem 60 og 90 cm. Priserne for at deltage i svømning er følgende: Voksne: kr. 200,- for 10 gange / kr. 25,- pr. gang Børn: kr. 110,- for 10 gange / kr. 15,- pr. gang Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf eller senest den 7. januar. Efter nytår er der svømning disse ti lørdage: Den 8., 15. og 22. januar Den 5. og 26. februar Den 5., 12., 19. og 26. marts Den 2. april /Venø GIF Søren Lang Hindkjær FÆLLESSPISNING OG BANKO Fredag den 21. januar kl. 18:00 inviterer GIF til årets fællesspisning med efterfølgende bankospil på Venø Efterskole. Det koster 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn under 14 år. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. Bankoplader 10 kr. pr. stk. Tilmelding til Dorte Sauer på tlf og Jonna Steenkjær tlf eller pr. mail senest den 17. januar. Vi glæder os til at se rigtig mange. / Venø GIF Dorte Sauer IDRÆT FOR SJOV Husk tilmelding til arrangementet i Lem Hallen arrangeret af DGI og annonceret i VenøPostens decemberudgave. Tilmeldingsfristen er den 4. januar og dagen for afholdelse lørdag den 29. januar fra kl. 10:00 til 15:00. / Venø GIF Leila Mejlholm Olsen 14

15 DET SKER ÅBENT HUS PÅ VENØ BILLEDVÆRKSTED I efteråret er min lille presse til grafik blevet flittigt brugt. Et hold kursister har boltret sig med trykplader, trykpapir og tryksværte i flotte farver. Mange teknikker er prøvet af og blandet sammen. En ny verden for de fleste deltagere. I weekenden den 15. og 16. januar fra kl. 13:00 17:00 er alle velkomne til at se resultaterne og ikke mindst selv prøve at trykke og få sværte på fingrene. Både børn og voksne kan være med. Måske bliver resultatet et personligt kort eller noget nyt til væggen. Der serveres kaffe og kage. Materialer: 20 kr. pr. deltager/trykker. På gensyn i trykkeriet / Venø Billedværksted Lis Jensen AFLÆSNING AF VANDMÅLERE I år har vandværkets leverandør af måleraflæsningskort desværre ikke levet op til forventningerne. Perforeringen på kortene er for dårlig, hvilket har medført, at mange forbrugere kun har modtaget den ene halvdel af aflæsningskortet. Derudover har leverandøren desværre trykt deres egen adresse på kortene som returadresse i stedet for Riisvej 13. Indberetning af måleroplysninger skal foretages senest den 5. januar på én af følgende måder: Indberet via vandværkets hjemmeside på Aflever/send måleraflæsningskortet (den del man nu har modtaget) til Riisvej 13. Har du ikke modtaget et aflæsningskort, eller er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så ring på tlf /Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær LEKTIECAFÉ MED UDVIDET BESÆTNING Første cafémøde i det nye år er mandag den 10. januar. Derefter fortsætter vi hver mandag dog med vinterferieugen undtaget indtil påske. Fra nytår deltager Peter Petersen på holdet, så nu skal ingen frygte matematik eller fysik med meget mere!! På gensyn i Venø Børneog Ungdomshus mandage kl. 16:15-17:30. / Helle Gjern Bodil Anker Møller Peter Petersen Jan Bendix THORKILD B FEJRER FØDSELSDAG I anledning af Thorkilds fødselsdag holder vi åbent hus på Venø Efterskole søndag den 23. januar kl. 13:00. Vi glæder os til at se jer, der har lyst til at glæde Thorkild med et besøg. Af hensyn til køkkenet vil vi gerne høre fra jer senest den 8. januar. / Thora og Thorkild Brosbøl 15

16 VENØ I JANUAR Foto: Preben Friis Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten februar 2011 bedes sendt til: senest den 23. januar i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 21. januar. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan Bendix og Bettina Kjær. Trykning: Jan Bendix a/s. 1. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 2. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 9. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 11. januar kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Havnehuset jan. kl Udstilling og workshop, Venø Billedværksted 16. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 18. januar kl. 19:30 Møde om energiprojektet, Havnehuset 21. januar kl. 18:00 GIF: Fællesspisning og banko, Efterskolen (tilmeld. 17/1) 23. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 25. januar kl. 19:30 Natura 2000 plan for Venø, Havnehuset 29. januar kl GIF: Idræt for sjov, Lem Hallen (tilmeld. 4/1) 29. januar ca. kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 30. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 30. januar kl. 15:00 Solo klaverkoncert, Nørskov 31. januar kl. 19:30 Stiftende generalforsamling, Venøsund Færgelaug, Efterskolen (tilmeld. 30/1) Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten red. GIF svømning: den 8., 15. og 22. januar kl. 13:00 (tilmeld. 7/1) Lektiecafé, Børnehuset: mandage i januar (fra den 10/1) kl. 16:15 til 17:30 Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 16

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen April 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Kai Rostrup Jensen VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere.

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON!

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON! Februar 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø EGON! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Fraværende Ole Olsen, Henning Rasmussen og Karin Langballe Orienteringer: 3. Formand redegjorde for korrespondance med Danske handicaporganisationer, Guldborgsund

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD!

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Juni 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Jeg elsker den brogede verden., det er første linje i Højskolesangbogens sang nr. 97.Men nu er verden lige

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø November 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix VELKOMMEN IGEN! Venøsund sejler en ny fremtid i møde. Bjarne Tingkær Sørensen, venøbo og formand for Nordvestjysk

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.3.2015

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36!

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! August 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! Forsidebilledet er denne gang en tegning af den mobilmast, som teleselskabet Telia opsætter i løbet

Læs mere