Januar Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix"

Transkript

1 Januar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Godt nytår!

2 VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejder Lene Marie Jensen, tlf Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk- Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , RENOVERING AF VENØ KIRKE For snart fem år siden tog Venø Menighedsråd kontakt til Hans Edvard Nørregaard Nielsen, Ny Carlsbergfondet, omkring renovering af Venø Kirke. Vi fik hurtigt tilsagn om kunstnerisk og økonomisk støtte fra Ny Carlsbergfondet. Arkitekt Dan Ljungar blev udpeget som arkitekt på projektet. Efter1 år blev det første udkast præsenteret for menighedsråd og for sognet i Venø- Posten april Vi har under hele processen fundet det vigtigt at informere menigheden og øens befolkning om renoveringsplanerne, da kirken for mange er forbundet med følelser og oplevelser, hvor forandringer kan gribe forstyrrende ind i disse oplevelser og minder. Her spiller kirkens interiør også en stor rolle, fordi de ofte er forbundet med ens oplevelser. Vi mærker, at den løbende information har haft god virkning, fordi der hen ad vejen ofte er blevet spurgt til, om der ikke snart skete noget med den renovering. Men der er selvfølgelig mange andre instanser, der skal høres, provstiudvalg, biskop, kgl. bygningsinspektør, kirkegårdskonsulent og Nationalmuseum. Den første store høring kommer i Denne høring medfører krav om besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet, og der går endnu et år. Endelig har arkitekten haft store opgaver på Glyptoteket og senest renoveringsarbejde på det nye radiohus på Amager, som lige skulle lovliggøres, så medarbejderne også måtte arbejde der. Kort før jul 2010 blev medlemmer af Venø menighedsråd så endelig præsenteret for et revideret renoveringsprojekt af Venø kirke. Udadtil vil kirken bevare sit romantiske udtryk med det røde tegltag. Våbenhuset væltes og der bygges et nyt på 3 x 3 m (nu 2,5 x 2 m), og Venø kirke vil stadig være Danmarks mindste kirke. Våbenhuset bliver opført i teglsten, som pudses og kalkes. Tagbeklædningen bliver rødt tegl. Vinduerne i kirkeskibet skiftes ud med jernvinduer, som de var før den sidste store renovering i slutningen af 1800-tallet. Klokken tænkes ophængt i en klokkestabel sydvest for våbenhuset. Nord for våbenhuset opstilles en skulptur, Daniel i Løvekulen af Mogens Bøggild ( ). 2

3 ... Man kommer ind i våbenhuset ad en dobbelt egetræsdør. Naturlig lyskilde i rummet vil være en lysskakt i taget. Loftshøjden bliver på 2,4 m, så der kan undgås sammenstød med bjælker. Væggene vil blive beklædt med glatte sæbebehandlede brædder af eg. På nordvæggen i våbenhuset vil den gamle præstetavle blive indsat. Gulvbelægningen vil, som i hele kirken, blive teglsten i 3 svage nuancer, lys gul, mørk tone og orange rødlig. Mønstret i gangarealet vil blive et mørkt kvadrat omkranset af lysere teglsten, med gul/sandsten som den primære farve. Under bænkene vil teglstenene ligge parallelt. Der vil blive gulvvarme, og der er samme niveau fra indgang og til knæfald. Bænkene udføres i eg med et ben ud mod gangen, mens de mod væggen hviler på et beslag i væggen. Det påtænkes at sandblæse prædikestolen, som ang. er af egetræ. Den vil blive guldstafferet. Over døbefonden ophænges den øverste lysekrone, som er skænket af familien Biilmann. Den omdannes til levende lys. Der vil blive en almen belysning i form af pendler (Exner), samt rettet lys på alterpartiet. Knæfaldet er en lodret sten, som polstres og forsynes med lyst kærnelæder. Rækværket dannes af glasblæst stål, hvor håndlisten er beklædt med eg. Alterbordet bliver åbent og er i egetræ som bænkene. Sluttelig Stenbilledet af Knud Agger ( ). Et spring på 400 år fra man samlede mark- og strandsten til kirkebyggeriet i 1500-tallet og til Knud Agger i 1900-tallet samlede sten ved stranden. Sten som Agger opdagede havde billedmæssige muligheder og fandt ud af, at han ved hjælp af disse sten kunne omgå problemet med at fastholde himmelens skiftende lys. I stenene fandt han nemlig strukturer, som han kunne bruge som baggrunde, som himle i sine billeder (Thomas Bloch Ravn). Menighedsrådet oplever ved det reviderede projekt, at kirkens rammer bevares, og at nogle af dens oprindelige værdier fremhæves. Samtidig indføjes nutid arkitektur og nyere kunst (har år på bagen), således at kirkerummets originalitet kan løftes. Derfor er det vores håb og ønske, at menigheden vil føle, at de stadig oplever den samme kirke, men i en ny og mere tidssvarende skikkelse. Foto: Jan Bendix Venø menighedsråd vil ønske menigheden og læserne af VenøPosten et lykkebringende nytår. / Venø menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen 3

4 VENØ ERHVERV Ole Borbjerggaard Hans Svanborg Fotos: Jan Bendix HAM DEROPPE, ER VI MEGET AFHÆNGIGE AF! Ole Borbjerggaard fortæller om muligheder og drift på Venø Fishfarm, der mere rigtigt hedder: Venøsund Fisk og Skaldyr ApS (VFS) og har gjort det gennem et års tid. Det nye selskab er stiftet af Nordvestjysk Fritidsfiskerforening i Struer. Hans Svanborg er den, der har sin daglige gang på VFS, mens Ole kigger ind, når der skal mere en én mands arbejde til at klare opgaverne. Ole Vennevold fra Riisvej 7 og yderligere en medarbejder fra Struer bistår også i opgaverne på stedet. Den frostkolde formiddag, hvor VenøPosten besøger stedet, gælder det rensning og pakning af østers, der sker som lønarbejde for firmaet Johs. Jensen fra Jegindø. Venoysters, som er VFS eget brand, finder også vej gennem rensning og pakning i fustagerne, der leveres til kendte københavnske restauranter og mod bestilling til andre østersbegejstrede. Hovedopgaven for VFS er dog ikke østers, men saltvandsopdræt af pighvar og skrubber til udsætning i Limfjorden. Ynglen flyttes mellem bassinerne og udsættes til det virkelige liv, når de er 2-3 cm. lange. For pighvars vedkommende er der gode eksportmuligheder til Holland og Frankrig. Pighvarynglen har dog været ramt af algeangreb i 2010, hvilket har begrænset produktionen væsentligt og generet økonomien i VFS. Årsagerne til algeangrebet har biologerne ikke fuld klarhed over, men som Ole siger: Ham deroppe, er vi meget afhængige af! Biologen Kirsten Engell-Sørensen fra Højbjerg ved Århus har fulgt opdrættet på stedet i alle de år, der har været aktivitet. Kirsten er også medlem af bestyrelsen for VFS. Ole ser meget gerne, at det lykkes med pighvar-opdrættet på grund af forretningsmulighederne. Et andet ønske er at kunne opdrætte torskeyngel. Den opgave, fortæller Ole, er det ikke lykkedes for ret mange at løfte, så det kan være helt spændende, hvis VFS kan! VFS er i øvrigt Venøs største energiforbruger. Det er kommet frem i forbindelse med øens energiprojekt. Det har ført til udskiftning af en større pumpe, der sørger for vandforsyningen fra fjorden. El-forbruget i forbindelse med pumpeopgaven er med den ændring faldet til under det halve! VFS er med sine opdrætsforsøg og sin produktion med til at profilere Venø og til at give liv i Limfjorden og fangstopgaver til fritids- og lystfiskerne! / VenøPosten Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN EN LILLE STATUS PÅ PLANEN Efter venøboernes positive modtagelse i februar 2010 af resultatet af indsatsen med at færdiggøre Venø udviklingsplan har aktiviteten været høj på planens mange opgaveområder. Som sædvanligt med planer af denne slags, så er der aktiviteter, der knapt når ud over startfeltet, mens andre spurter fremad og atter andre dukker op og indgår i arbejdet. Siden planens vedtagelse har VenøBoen hen over året haft gensidige orienteringsmøder med Struer Kommune, hvor vi har kunnet hente råd og vejledning til arbejdet. Kommunen har parallelle aktiviteter i gang i landsbyområder gennem Struer Lokale Aktivitetsgruppe (LAG). I dette nummer af VenøPosten omtales nogle af projekterne mere detaljeret, hvorfor jeg her nøjes med at knytte nogle få bemærkninger til enkelte af de øvrige. Lokalsamfundets udvikling Det kniber stadigvæk med at få solgt nogle af de parcelhuse, der er til salg. Om det skyldes priser eller markedet generelt, er svært at blive klar over. Det er i hvert fald ærgerligt, at det ikke lykkes at tiltrække nye fastboende, som vi gerne vil have flere af. Der er udarbejdet ny brochure for tilflyttere, kontakten til ejendomsmæglerne i Struer er forstærket, der har været afholdt to åben-ø arrangementer med bred medvirken fra venøboere, og VenøBoen har fået ny hjemmeside i fornem opsætning. Med hensyn til lejeboliger, så er det fra årsskiftet blevet lidt tungere at få etableret dem. Det skyldes, at Kommunens medvirken til finansiering er begrænset. Til trods for mange venøboeres ønsker, så er det ikke lykkes at få forenet foreningskræfterne. Erhvervsudvikling Erhvervsklubben så dagens lys i forlængelse af udviklingsplanarbejdet. Det bliver spændende at følge, om erhvervsfolkene kan finde sammen om fælles opgaveløsning også ud over det uformelle. Etablering af et Kurhus er stadigvæk på agendaen og ikke mindre aktuel med de stressfænomener, som er i tiden. Venøs natur og fagpersoner vil kunne være en god støtte. Kulturel udvikling Der er gang i både konkret byggeri og i byggeplaner. Det konkrete finder sted på Venø Havn og er omtalt andet sted i VenøPosten. Det er de to byggeprojekter også. Arbejdet med kirkerenoveringen synes nu igen at være i fremdrift efter en lang stille periode med arbejde i kulisserne. Det samme kan ikke siges om Halbyggeriet på Venø Efterskole. VenøBoen og i øvrigt alle fastboende uden undtagelse, der har talt og skrevet om den, ønsker hallen. Men tovtrækkeri om formalia forsinker initiativ og forbedret tilbud til efterskolens elever og venøboerne. Ærgerligt, at beslutningerne er spillet af øen. Turismeudvikling Arbejdet med at forene øens kræfter om fælles markedsføring er genoptaget. De implicerede fortæller, at der er en større regional brochure på vej, hvor Venø bl.a. vil præsentere sig som det, der i turistsproget hedder en destination. I praksis betyder det, at øens gæster skal opleve turisttilbud, der samler forskellige muligheder både for ophold og oplevelser. Tårnfolkene fortæller om forskellige placeringer i spil og om tegninger, der snart vil kunne vises her i bladet. Der er usikkerhed om Havnehusets fremtid. VenøBoen støtter arbejdet med at fortsætte og videreudvikle de idéer, som har gjort Havnehuset til et godt samlingssted for både turister og øboere. Sammen med de nye faciliteter på Venø Havn tror vi, at flere gæster vil finde vej. Usikkerhed er der også om campingpladsen: Venø Klit. Den kom flot i gang efter ejerskiftet i året og venter nu på endelig afklaring af en række dispensationsforhold. Som beboerforening kan vi godt tillade os at være lidt stolte over, hvad der er nået, og hvad der er i støbeskeen. Jeg håber, at de mange aktive i arbejdet fortsætter indsatsen, så vi kan nå de mål, vi sammen har sat for lokalsamfundets udvikling. Godt nyt udviklingsår! / VenøBoen - Anker Frimodt Jensen 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN RØDT PÅ SORT Det er skriften på væggen på Kleppens ventebygning, når NOE i februar-marts sammen med energigruppen sætter lysavisen i gang. Vi har tidligere varslet, at skiltet ville komme op før. Der er to grunde til, at det ikke er sket. Dels har NOE ønsket, at afprøve skilt og styring i eget værksted, dels ønsker forskere fra Handelshøjskolen i Århus at se nærmere på konsekvensen af denne form for kommunikation. I februar igangsættes målinger af det totale el-forbrug på Venø. Resultatet af de målinger indgår i de sammenligningstal, vi vil få at se senere på året. I marts forventer vi, at hele installationen er klar til at vise frem! / Energigruppen Morten Gjern ALVORENS TIMER! Venøboerne, der har haft besøg af energirådgiveren Hans Pedersen fra NOE, får i januar mulighed for både at læse og høre om resultatet af besøget. Det sker dels ved tilbagemelding på det skema, som forbrugerne selv har udfyldt og dels ved et møde i Havnehuset tirsdag den 18. januar kl. 19:30. Forud for mødet vil hver forbruger få returneret det udfyldte skema sammen med NOE-rådgiverens forslag til energibesparende foranstaltninger. På mødet vil Energigruppen og Hans Pedersen vise et samlet billede af Venøs energiforbrug og gøre rede for de forslag, der er meldt ud til forbrugerne, og som kan være med til at styre mod en mere fornuftig og også billigere energianvendelse. Mødedeltagerne får derefter mulighed for at stille spørgsmål til forslag og om praktiske fremgangsmåder, når forslagene skal omsættes til virkelighed. Da Venø i juni havde besøg af direktør Flemming Poulsen fra NOE, provokerede han forsamlingen i Havnehuset ved at påstå, at alle husejere kunne spare % på energien! Det kommende møde skal give nogle af idéerne til, hvordan det kan lade sig gøre. Mød op og hør, hvad du kan gøre for dig selv og for CO2- reduktionen! Samtidig med, at den enkelte forbruger får forslag til egne løsninger, udleveres skema til en periodisk registrering af eget energiforbrug samt brochuren: Gode el-vaner, som kan inspirere til de daglige små indsatser. / Energigruppen Morten Gjern SPARETIPS Sparetip 9 Sparetip 10 Termografering. Nu er det den rigtige årstid til at gennemføre termografering af dit hus. Du kan undersøge, hvor dit hus skal efterisoleres ved at få din bolig termograferet. Det er tydeligt at se kuldebroer og utætheder på det termografiske billede. Kom til mødet i Havnehuset tirsdag den 18. januar og bliv inspireret. Hulmursisolering. Typisk vil varmetabet gennem en uisoleret ydervæg være på kr. pr. m 2 ydervæg. En typisk hulmursisolering vil dermed have tjent sig ind på 1 3 år afhængig af den valgte opvarmningsform. / Energigruppen Skafti Halldórsson, tlf

7 VENØ UDVIKLINGSPLAN ERHVERVSKLUBBEN I DET NYE ÅR 2010 bød på flere møder med det formål gensidigt at inspirere og erfaringsudveksle mellem deltagerne. Venø er kendetegnet ved at have rigtig mange erhvervsdrivende (med CVR-nr.) og også mange meget forskellige typer af erhverv. Vi kan derfor lære en del af hinanden, hvis vi har lyst til det. Ved årsskiftet har jeg overtaget den tunge opgave med at koordinere mødeaktiviteten efter Frede Kristensen, som tog initiativet til Erhvervsklubbens etablering. Frede og jeg har haft overdragelsesforretning og talt om, hvilke aktiviteter, der kan have størst interesse for klubbens medlemmer og de, der ikke er så aktive endnu. Vi er enige om at gennemføre en lille brugerundersøgelse, som betyder, at vi tager kontakt til erhvervsdrivende og lytter til idéer og forslag. Resultatet herfra vil være grundlaget for første møde i Udover møder forestiller vi os også, at der er arbejdsområder, som vi kan få udført bedre ved at gøre det sammen. Idéer til det, hører vi også gerne på vores runde. På gensyn i VenøPostens spalter - og ved møderne. / Venø Erhvervsklub Lars Vangsgaard Foto: Jan Bendix UDSIGT TIL MOBILDÆKNING Der er kommet (lidt) skred i opgaven med at forbedre mobildækningen på Venø. De første teleselskaber har meldt sig som interesserede i at finde løsninger på venøboernes traume med at få omverdenskontakt. I december havde øen besøg af en kranvogn, der kunne løfte en mandskabskurv op i 46 meters højde i øvrigt på en klar vinterdag ganske flot. Næste udfordring er at finde den rette placering. / VenøPosten Jan Bendix Fotos: Jan Bendix 225 DAGE 0 SAGSBEHANDLING Skov- og Naturstyrelsen er på vej mod Guinness Rekordbogs optagelse. Der er nu gået 225 dage siden VenøBoen officielt henvendte sig med en anmodning om bistand til bekæmpelse af mosegrise på Venø. Henvendelsen er ikke besvaret! Hvorfor? / VenøBoen Jan Bendix 7

8 ÅBNINGSTIDER I JANUAR Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Havnehuset Venø Hverdage fra kl. 15:30-17:30 Lukket i weekender og uge 3. Tlf , mobil Venø Billedværksted Udstilling og workshop den 15. og 16. januar kl Ellers åbent efter aftale. STATUS PÅ HALBYGGERIET Først et ultrakort resume: Byrådet vedtog i december 2009 lokalplanen, hvor hallen er placeret nord for værkstedet og ikke nærmere stranden end skolens nuværende bygninger. Miljøcentret gav i april 2010 dispensation fra 300 m strandbyggelinjen, og Christian Kjær ankede i maj denne afgørelse til Naturklagenævnet. I juni foreslog borgmesteren, at man skulle arbejde på en placering, som begge parter (Efterskolen og Christian Kjær) kunne acceptere. Der blev peget på jordstykket/beplantningen øst for forstanderboligen. I august var der et møde med direktøren for Miljøcentret. Han sagde, at 300 m strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Derfor ville det være op ad bakke, hvis der søges på denne placering, fordi hallen kommer nærmere stranden end skolens nuværende bygninger. Det er ikke et argument, at der ligger et hus nærmere stranden det er opført længe før strandbeskyttelsesloven, og det kunne skabe præcedens for at dispensere for nybyggeri bag eksisterende byggeri overalt i Danmark. Det forekom efter mødet usandsynligt, at Miljøcentret ville dispensere på denne placering. Christian Kjær ønskede derfor at gå til miljøministeren, som han kender privat, for at få hende til at gribe ind for at sikre denne placering. Det kræver en ny formel ansøgning til Miljøcentret, som har stor risiko for et afslag, og som Christian Kjær også vil anke til Naturklagenævnet. Så ville vi havne i en kompliceret situation med to og modsat rettede ankesager fra Christian Kjær. I den ene er dispensationen anket og i den anden er afslaget på dispensation anket! Vi har i Efterskolens bestyrelse gjort situationen op. Vi kender ikke ministeren, og vi ville ikke blive inviteret med til mødet, så vi er langt fra indflydelse i denne komplicerede sag. Vi foreslog derfor Christian Kjær en betinget handel, hvor han på forhånd skulle acceptere at sælge den jord til Efterskolen, som Naturklagenævnet måtte give dispensation til. Vi har imidlertid ikke hørt fra Christian Kjær efter gentagne henvendelser. Så nu må den oprindelige ankesag køre sin gang. Det er rigtig ærgerligt, for det betyder også en efterfølgende langvarig ekspropriationssag. / Venø Efterskole Peter Petersen Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mod forudbestilling af større og mindre selskaber. Bordbestilling: tlf

9 DET SKER M/F VENØSUND EN FLOT GAVE TIL ALLE VENØBOERE Struer Kommune har besluttet at overdrage den gamle færge Venøsund til Venøsund Færgelaug, som stiftes på en generalforsamling som afholdes mandag den 31. januar kl. 19:30 i spisesalen på Efterskolen. I færgeudvalget er vi ved at undersøge de tekniske og økonomiske forhold for at kunne bibeholde de gamle færgelejer. I givet fald vil Færgelauget og M/F Venøsunds fremtid have endnu større betydning for venøboerne. Udover at være disponibel til persontransport, vil Venøsund kunne befordre biler i de fem hverdage, hvor den nye Venø Færgen skal på bedding samt i de timer, der måtte være behov for ved planlagte eller akutte driftsstop. Angående placeringen i Venø Havn oplyste Peter Henriksen, at havnebestyrelsen var positivt indstillet, og at man allerede havde drøftet mulige pladser for færgen i havnebestyrelsen. I arbejdsgruppen fortsætter vi forberedelserne til stiftelsen af Venøsund Færgelaug. Pt. har jeg modtaget over halvtreds henvendelser om deltagelse i lauget eller som støttemedlemmer, heraf flere fra hele landet og endog fra Norge. Interessen omfatter såvel formidling af marinhistorie, lokalhistorie, uddannelsesaktiviteter som turisme og i høj grad sikring af serviceniveauet på Venøsund Færgefart. / Færgeudvalget Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Anette Korgaard INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN VENØSUND FÆRGELAUG Mandag den 31. januar kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole, Nørskovvej 8, Venø, Struer. Venø Bussen tilbyder gratis kørsel tur/retur fra Venø Færgen med afgang kl. 19:00 fra Kleppen. Tilmelding til Bjarne Tingkær Sørensen på e- mail eller sms til senest søndag den 30. januar. Angiv ønske om bustransport. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Idéer, rammer og opgaver 3. Forelæggelse af budgetforslag 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Valg af bestyrelsesformand i lige år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer to i lige år og to i ulige år 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor 9. Samarbejde 10. Eventuelt Færgetrafik i november Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne / Færgeudvalget Bjarne Tingkær Sørensen 9

10 DEBAT VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf Karin Christensen (kasserer) tlf Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: KOMMENTAR TIL Ø-RUNDEN I sidste nummer af Ø-Posten var der refereret fra Ø-sammenslutningens repræsentantskabsmøde. Under Venø repræsenteret ved Jan Bendix stod der: Venø Efterskole er velfungerende og meget søgt, derfor er der planer om opførelse af en ny idrætshal, og til gavn for venøboerne. Men det kræver køb eller ekspropriation af jord fra naboen, Christian Kjær, der ejer store områder af Venø. Naboen er modstander af hallen, og projektet er p.t. gået i hårdknude. Jeg vil gerne med denne kommentar slå klart og tydeligt fast, at Christian Kjær IKKE er modstander af en idrætshal ved Efterskolen. Han er ene og alene modstander af placeringen. Der er ved borgmester Niels Viggo Lynghøjs initiativ fundet en alternativ placering i granbevoksningen syd for forstanderboligen. Efterskolen har imidlertid endnu ikke søgt Miljøcenter Ringkøbing om en ny placering, så halbyggeriet er måske gået i hårdknude internt på Efterskolen. / Linda Ulfkjær KOMMENTAR TIL EN KOMMENTAR VenøBoen var, som Linda skriver oven for repræsenteret af mig på det omtalte møde. På mødet fremlagde jeg blandt andet citatet neden for, som var clearet med beboerforeningens bestyrelse forud for mødet. Indholdet er således ikke, som refereret i Ø-Posten. Halbyggeri Venø Efterskole Venø Efterskoles fortsatte succes har ført til behov for opførelsen af en idrætshal, som også venøboerne skal have glæde af. Der har været en årelang udviklingsproces på grund af skolens beliggenhed og muligheder for erhvervelse af jord. Den mulige placering kan kun ske ved køb eller ekspropriation af jord fra nabo. Det har givet anledning til modstand fra naboen om placering og dermed forsinkelser til skade for både efterskole og venøboerne. Fra kommunens side har der været arbejdet på at skabe løsninger, men her på statustidspunktet hænger projektet i lokale magtspil. VenøPostens spalter er, som hidtil åbne også for Christian Kjærs synspunkter, og han er selvfølgelig til enhver tid velkommen til selv at fremkomme med dem. / VenøBoen Jan Bendix PS: Læs orienteringen fra Venø Efterskoles bestyrelse om samme emne side 8. 10

11 DET SKER VENØ UDEN HYBENROSER Som tidligere omtalt her i VenøPosten er vi netop nu midt i en høringsfase omkring Natura 2000 planer herunder plan nr. 62: Venø og Venø Sund. Planen kan findes på og er på 25 sider og ikke uoverkommelig at læse. Reservatet Nørskov Vig og stykket nord for havnen op mod skrænterne er udlagt som Natura 2000 område, men også kystnære områder overalt på Venø er omfattet og det vil vel næsten i praksis sige, at hele Venø er udpeget. I planen er rynket rose (hybenrose) og bjergfyr uønsket vækst og skal forsøges udryddet. Hvad siger I til det? Fugle og sæler skal fredes yderligere i Nørskov Vig, dvs. der lægges op til yderligere begrænset adgang helt frem til oktober. Hvad siger I til det? Vi er så heldige at kunne indbyde til møde om Natura 2000 plan for Venø tirsdag den 25. januar kl. 19:30 i Havnehuset. Biolog Louise Berg Hansen fra Miljøcenter Ringkøbing og biolog Tina Moustgaard Pedersen fra Struer Kommune kommer med oplæg og stiller op til spørgsmål og diskussion. Det er Miljøcenter Ringkøbing, der har udarbejdet Natura 2000 planen for Venø, og som efter høringsfristen laver den endelige plan. Derefter vil det blive Struer Kommunes opgave at lave handlingsplan for at nå planens målsætning. Mødet er arrangeret af Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. / Linda Ulfkjær / Venø Borger- og Grundejerforening / Venøboen SOLO KLAVERKONCERT Søndag den 30. januar 2011 kl. 15:00 på Nørskov Frederik Malmqvist, pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium, har spillet solokoncerter i store dele af Europa. I England bl.a. i St. Martin in the Fields samt for Kong Konstantin og Dronning Anne-Marie ved arrangement afholdt af The Byron Society. Han har været solist i klaverkoncerter af Beethoven, Mozart og Schumann. Heriblandt Mozarts d mol klaverkoncert med Århus Symfoniorkester og dirigent Giancarlo Andretta i Musikhuset, Århus. Man kan læse meget mere om Frederik Malmqvist på hans hjemmeside Ved koncerten på Venø vil Frederik Malmqvist spille J. S. Bach: 4 præludier og fugaer fra Das Wohltemperierte Klavier II, W.A. Mozart: Rondo i a mol og F. Chopin: Fantasi i f mol. Anden del af koncerten vil indeholde musik af Albeniz og Scriabin. Velkommen til årets første koncert i Venø Musikforening. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen Foto: Preben Friis Foto: 11

12 DEBAT Foto: Preben Friis TAK FOR INDSATS, HAVNESTYRELSE! Stor ros til havnestyrelsen for den kæmpe indsats, de gør for havnen ja, for alle os på Venø. Vi er mange her på øen, som hver gang vi kører forbi havnen, bliver dybt imponeret. De sidste tre måneder har folk fra havnestyrelsen og nogle få frivillige trolig mødt op hver dag for at knokle og sikke et resultat. Det er lige før, man får tårer i øjnene. Det er fantastisk og imponerende, når nogle er villige til at ofre så meget af deres dyrebare fritid for os. Hvad skulle vi gøre uden dem? Vi synes, det er trist og meget uforstående, når nogle tillader sig at kritisere havnestyrelsen. En bestyrelse med den arbejdsiver, så mange gode idéer og gode hensigter for vores havn vores ø! De fortjener hele øens opbakning. Vi synes, havnestyrelsen i den grad fortjener en kæmpe tak for deres ubeskrivelige store indsats. Vi håber, at de alle har kræfter og mod på at fortsætte i bestyrelsen. / Axel Steenkjær, Herluf Højgård, Gerda Bundgård, Ester Hunsballe, Mette Haagensen, Tove Odgård, Hans L. Pedersen, Tove Wolff, Kris og Jørgen Bjerre, Anni og Per Vestergård, Helene Krogh og Pia Høgild. VenøPosten modtager gerne kommentarer om emnet fra de, der omtales, som nogle ovenfor. Ordet er frit også kritiske røster. / VenøPosten Jan Bendix OG MERE ROS Jeg vil gerne give udtryk for det store arbejde, der er blevet lagt på havnen i det forgangne år. Jeg synes i særdeleshed, at bestyrelsen har gjort et stort arbejde. Det er glædeligt! Godt Nytår til alle! / Annette Skovhøj, Tangvej 7, Venø IDÉFORLADT Med henvisning til mit indlæg om havnestyrelsens eventuelle idémangel i sidste nummer, er jeg overvældet over de mange positive reaktioner. Mange tak for det. Jeg vil videregive det hele til mine kolleger i havnens bestyrelse, som alle bidrager meget og ligeligt. Det er den samlede bestyrelses store indsats, der især har gjort det aktuelle projekt muligt, og sikret os alle en god og bæredygtig (også økonomisk) havn langt ind i fremtiden. Om det ville være at foretrække, at jeres opbakning og meninger blev stilet lidt bredere, fx til VenøPosten og dens læsere, skal jeg undlade at tage stilling til. I hvert fald: Mange tak! / Peter Henriksen, Tangvej 6, Venø 12

13 HAVNEHUSETS FREMTID På Venø Havns generalforsamling i foråret blev det erkendt, at Havnehusets drift som café var truet økonomisk. På grund af havnestyrelsens travlhed med byggeprojekter blev det besluttet, at en arbejdsgruppe skulle søge en bæredygtig fremtid for Havnehuset. Gruppens arbejde er omtalt løbende i VenøPosten (august, september og oktober), og det har ført til følgende resultater: 1. Mange ønsker og idéer til forbedringer. Specielt skal nævnes, at Hanne Thaysen efter borgermødet den 23. august, hvor mange idéer kom på bordet, har fremsendt et omfattende idékatalog med en bred vifte af muligheder - ikke mindst for udvidelser af købmandsforretningen. 2. Undersøgelse af nye organisationsformer a) Frikøb af Havnehuset fra Venø Havn og søge alternative ejerskabsmuligheder. b) Ændring af daglig ledelse, så uacceptable spidsbelastninger kunne undgås. c) Sæsonopdeling af driften: Højsæson Lavsæson eller sommer-, forårs- og efterårssæson og vintersæson. Herunder forskellige muligheder for opdeling af ansvar og daglig ledelse fx med frivillige fra Venøs foreninger. d) Muligheder for at øge omsætning og driftsresultat inklusive bortskæring af underskudsgivende aktiviteter. 3. Aktuel resultat af gruppens arbejde. Det er desværre ikke lykkedes for gruppen at finde frem til forslag, som kan sikre den ønskede bæredygtighed. Konklusion/konsekvens Mette Jaffke ser sig nødsaget til at opsige sit lejemål af Havnehuset, og arbejdsgruppen stiller sig til rådighed for havnestyrelsens bestræbelser for at finde en løsning for Havnehusets fremtid. Vi ønsker alle et godt nytår! / Arbejdsgruppen Inge Baggesen, Mette Jaffke, Alice Frederiksen, Aase Askanius, Yvonne Sørensen, Nisse Jensen, Jan Bendix, Kai Rostrup Jensen og Mogens Askanius Arkivfoto: Mette Jaffke NYE TIDER!? Jeg har nu opsagt lejemålet af Havnehuset med virkning fra den 31. marts De kommende måneder er butik og café åben på vanlig vis. Følg åbningstider på butiksdøren eller her i bladet. Det blev til næsten to år i Havnehuset for mig. Jeg har været glad for det. Det har været sjovt at stå bag disken og sælge slik til efterskoleeleverne mælk og grønsager til venøboere kokkereret til velbesøgte fællesspisninger anvist kørende og sejlende turister med hensyn til gåture, overnatning og andre oplevelser på Venø lavet kaffe og lagkage til busselskaber kuglet 1000-vis af vaffelis lavet grill på skønne sommeraftner haft kunst på væggene musik på dansk, cubansk og afrikansk samarbejdet med tre friske venøpiger og en gruppe frivillige og villige hjælpere. Så der har været et stort antal mennesker igennem, og det har givet en skøn mangfoldighed. Men det har også været to hårde år med alt for mange arbejdstimer og for hårdt fysisk slid, som jeg mærker. Jeg har desværre ikke kunnet finde løsninger, så jeg kan fortsætte i Havnehuset. / Havnehuset Venø Mette Jaffke 13

14 DET SKER VENØ KONTAKTER 2011 Oversigten over foreningsbestyrelser og organisationer følger i VenøPostens februarnummer. Årsagen er dels pladsmangel, men beklageligvis også lidt for mange manglende tilbagemeldinger på redaktionens opfordring til at sende oplysningerne til os i færdigredigeret form. Fy fy skamme sig! / VenøPosten redaktionen VENØ SVØMNING Svømning fortsætter efter nytår på det sædvanlige tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Ud over det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har en dybde mellem 60 og 90 cm. Priserne for at deltage i svømning er følgende: Voksne: kr. 200,- for 10 gange / kr. 25,- pr. gang Børn: kr. 110,- for 10 gange / kr. 15,- pr. gang Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf eller senest den 7. januar. Efter nytår er der svømning disse ti lørdage: Den 8., 15. og 22. januar Den 5. og 26. februar Den 5., 12., 19. og 26. marts Den 2. april /Venø GIF Søren Lang Hindkjær FÆLLESSPISNING OG BANKO Fredag den 21. januar kl. 18:00 inviterer GIF til årets fællesspisning med efterfølgende bankospil på Venø Efterskole. Det koster 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn under 14 år. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. Bankoplader 10 kr. pr. stk. Tilmelding til Dorte Sauer på tlf og Jonna Steenkjær tlf eller pr. mail senest den 17. januar. Vi glæder os til at se rigtig mange. / Venø GIF Dorte Sauer IDRÆT FOR SJOV Husk tilmelding til arrangementet i Lem Hallen arrangeret af DGI og annonceret i VenøPostens decemberudgave. Tilmeldingsfristen er den 4. januar og dagen for afholdelse lørdag den 29. januar fra kl. 10:00 til 15:00. / Venø GIF Leila Mejlholm Olsen 14

15 DET SKER ÅBENT HUS PÅ VENØ BILLEDVÆRKSTED I efteråret er min lille presse til grafik blevet flittigt brugt. Et hold kursister har boltret sig med trykplader, trykpapir og tryksværte i flotte farver. Mange teknikker er prøvet af og blandet sammen. En ny verden for de fleste deltagere. I weekenden den 15. og 16. januar fra kl. 13:00 17:00 er alle velkomne til at se resultaterne og ikke mindst selv prøve at trykke og få sværte på fingrene. Både børn og voksne kan være med. Måske bliver resultatet et personligt kort eller noget nyt til væggen. Der serveres kaffe og kage. Materialer: 20 kr. pr. deltager/trykker. På gensyn i trykkeriet / Venø Billedværksted Lis Jensen AFLÆSNING AF VANDMÅLERE I år har vandværkets leverandør af måleraflæsningskort desværre ikke levet op til forventningerne. Perforeringen på kortene er for dårlig, hvilket har medført, at mange forbrugere kun har modtaget den ene halvdel af aflæsningskortet. Derudover har leverandøren desværre trykt deres egen adresse på kortene som returadresse i stedet for Riisvej 13. Indberetning af måleroplysninger skal foretages senest den 5. januar på én af følgende måder: Indberet via vandværkets hjemmeside på Aflever/send måleraflæsningskortet (den del man nu har modtaget) til Riisvej 13. Har du ikke modtaget et aflæsningskort, eller er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så ring på tlf /Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær LEKTIECAFÉ MED UDVIDET BESÆTNING Første cafémøde i det nye år er mandag den 10. januar. Derefter fortsætter vi hver mandag dog med vinterferieugen undtaget indtil påske. Fra nytår deltager Peter Petersen på holdet, så nu skal ingen frygte matematik eller fysik med meget mere!! På gensyn i Venø Børneog Ungdomshus mandage kl. 16:15-17:30. / Helle Gjern Bodil Anker Møller Peter Petersen Jan Bendix THORKILD B FEJRER FØDSELSDAG I anledning af Thorkilds fødselsdag holder vi åbent hus på Venø Efterskole søndag den 23. januar kl. 13:00. Vi glæder os til at se jer, der har lyst til at glæde Thorkild med et besøg. Af hensyn til køkkenet vil vi gerne høre fra jer senest den 8. januar. / Thora og Thorkild Brosbøl 15

16 VENØ I JANUAR Foto: Preben Friis Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten februar 2011 bedes sendt til: senest den 23. januar i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 21. januar. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan Bendix og Bettina Kjær. Trykning: Jan Bendix a/s. 1. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 2. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 9. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 11. januar kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Havnehuset jan. kl Udstilling og workshop, Venø Billedværksted 16. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 18. januar kl. 19:30 Møde om energiprojektet, Havnehuset 21. januar kl. 18:00 GIF: Fællesspisning og banko, Efterskolen (tilmeld. 17/1) 23. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 25. januar kl. 19:30 Natura 2000 plan for Venø, Havnehuset 29. januar kl GIF: Idræt for sjov, Lem Hallen (tilmeld. 4/1) 29. januar ca. kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 30. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 30. januar kl. 15:00 Solo klaverkoncert, Nørskov 31. januar kl. 19:30 Stiftende generalforsamling, Venøsund Færgelaug, Efterskolen (tilmeld. 30/1) Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten red. GIF svømning: den 8., 15. og 22. januar kl. 13:00 (tilmeld. 7/1) Lektiecafé, Børnehuset: mandage i januar (fra den 10/1) kl. 16:15 til 17:30 Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 16

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Knebel Menighedsråd 8256@sogn.dk Den 3. november 2010 Dokument nr.: 108358/10 Sagsbeh.:

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet Referat ingen godkendt godkendt 1.Skanderborg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1 Holbæk den. 16. august 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 16. august 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Dagsorden Pkt. 1 Sognemedhjælperens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl i Sognehuset.

Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl i Sognehuset. Side 265 Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl. 19 00 i Sognehuset. Referat: Susanne Afbud: Kirsten Schmidt Nielsen, Keld Schmidt-Møller. Suppl: Torben Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte lemmer: Tilstede Indkaldte lemmer Tilstede Eva Larsen Henning H. Nielsen Karin

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere