Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk"

Transkript

1 Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011

2 Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen Annoncer: Jørn Wegener Larsen Peter Arends Tryk: From Grafisk Annette Rosenberg Forside: Foråret nærmer sig. Til vore annoncører! Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt logo, tlf., fax, eller andre ønsker er på tale. Meddel blot dette til Jørn Wegener Larsen Peter Arends

3 INDHOLD Til vore annoncører! 2 INFORMATION FRA KOLDING LYSTBÅDEHAVN 4 Stativer - endnu engang. 5 Kolding Bådelaug i fremtiden 6 Takstblad 7 Sejlerskolen sæson Bestyrelsesseminar. 10 Lille fremmøde. 10 Benyttelse af Dansk Sejlunions bøjer. 12 SÆLGES 15 Fjernede bøjer 16 Sommeren Udskiftning i bestyrelsen 24 Om CE-mærkningen 24 Johnny Rivli vil lave en Facebook adresse til KBL 25 SKIPPERMØDE 26 Pas på! 27 KAPSEJLADS 27 fælles sejladser fra Skærbæk. 27 STANDERHEJSNING 28 Sct. Hans aften 28 Informationsaften 30 for nye medlemmer 30 Introduktionsaften 30 i sejlerskolen 30 Sponsorarrangement. 31 Klubbens Yngling er solgt 31 Broen i Paradisbugten. 32 PINSETUR 34 GRILL I PARADISBUGTEN 34 INDMELDELSESBLANKET 35 STRIBTUR 36 Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug 39 Check venligst datoer og tider på KBLs hjemmeside for at få oplyst evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer.

4 4 INFORMATION FRA KOLDING LYSTBÅDEHAVN Design City Der har det seneste år, fra projektets ledelse, været udbredt tavshed omkring de store planer om et kommende Design City Marina projekt i forbindelse med eksisterende Marina Syd. KLH tager nu initiativ til, dels at forhøre om projektets status ved Design City og Kolding Kommune - dels atter, sammen med klubberne, at indtage en aktiv rolle for fremtiden og en kommende udvidelse af Marina Syd. KLH indkalder klubbernes formænd og Direktøren for Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltningen til en drøftelse omkring Lystbådehavnens fremtid. Campingfolket på Marina Syd Fremover kan vi nok forvente, at se campingfolket på Marina Syd. Efter en nylig revision af campingreglementet kan havne nu opnå tilladelse til ophold af et mindre antal autocampere. KLH har modtaget en henvendelse fra Kolding Kommune om en dialog omkring et mindre antal (8 10) autocampere på lystbådehavnen. Denne indledes ultimo februar, og såfremt der opnås aftale, vil en kommunal tilladelse muliggøre opkrævning fra autocamperne på lige fod med vore gæstesejlere. Placering af disse pladser indgår i den kommende opdatering af arealerne på Marina Syd. Reparationsarbejder på broerne Vinteren har været yderst hård ved stort set alle broer i nord, og der er behov for et større reparationsarbejde, som iværksættes snarest. Det forventes, at arbejdet vil være færdigt til sæsonstart. Hjertestartere KLH arbejder på opsætning af hjertestartere. Klubberne indkaldes til planlægningsmøde, hvor placering, vedligehold, uddannelse mv. aftales. Oliefilm i havnen Som et led i bekæmpelsen af oliefilm i havnen, indkøber KLH et antal oliepumper/sugere, som gratis kan lånes ved henvendelse på havnekontoret. Informationstavler I samarbejde med Visit-Kolding arbejdes der på etablering af ny informationstavler til brugere og gæstesejlere. Cykel- og knallertparkering, som sidste år blev etableret ved tankområdet Marina Syd, etableres i foråret også vest for bygningen. Restaurant Marina Syd åbner den 1. april med Cafe/grillbar og restaurant. Med ønsket om en forrygende sejlsæson, Henrik Søegaard

5 Tyngdepunktet på denne opstilling ligger højt. Kan denne båd vælte, hvis den rammes af et orkanagtigt vindstød? De nye stativer er nu i brug. De ser meget solide ud, og fungerer tilsyneladende fint. Havnens stativordning fungerer i princippet sådan, at havnen bestemmer stativtypen og placerering af båden på det. Er havnen nu i fremtiden skånet for væltede både? Det kan vi håbe på, men garanti kan nok ikke gives. Stativer - endnu engang. Hvis landet rammes af en orkan, og en båd på trods af alle odds alligevel vælter, hvem har da ansvaret? Er det havnen, der har valgt stativet og placeret båden, eller er det bådejeren? Spørgsmålet er forelagt havnemester, Kjeld Hansen. Svaret var ganske klart. Det er bådejeren, som har det fulde ansvar i tilfælde af, at dennes båd vælter. KH Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd? Det kunne være i forbindelse med sejlerskolen eller ved særlige arrangementer, så kontakt venligst Peter Arends på eller p. 5

6 Kolding Bådelaug er medlemmernes klub, og derfor er det vel også naturligt at spørge medlemmerne, hvad deres ønsker til klublivet er i fremtiden. Aktivitetsniveau i klubben: Standerhejsning. Nye ideer til en god oplevelse. Pinseturen. Stribturen. Skt. Hans i Paradisbugten. Afriggerfesten. Nytårskuren. Klubaftener. Fælles for alle er, at vi diskuterer indhold, varighed, i nogle af tilfældene tidspunkt og naturligvis nye aktiviteter, der kunne være et ønske fra medlemmerne. Klubhuset: Brugen af... Muligheder for brug. Andet. Kolding Bådelaug i fremtiden Den 11. januar indkaldte klubben til et medlemsmøde med henblik på at give bestyrelsen nogle ideer til det fremtidige arbejde. Hanne Grønberg havde lavet følgende oplæg til mødet: Gasten og medlemskommunikation: Skal der være en papirudgave? Ønsker til indhold og udgivelsestidspunkter. Hjemmesiden ønsker til indhold og brugen af siden. Mailkommunikation ønsker og ideer. Andre medier, der mangler facebook etc. Medlemskab af klubben: Hvad betyder et medlemskab for dig? Hvad er dine ønsker til klubben? Hvordan vil du gerne være med til at gøre klubben mere 6 F

7 aktiv? Hvad skal der til, for at du vil være med til at arbejde for en bedre klub? Hvordan får vi løst de opgaver, der er i årets løb? Med medlemmernes hjælp, eller skal vi betale os fra at få opgaverne løst i fremtiden? Klubbens underudvalg: Seniorklubben. Ungdomsafdelingen. Sejlskolen. Kapsejlads: Andet: Fælles for disse punkter er, at vi kan diskutere indhold, fremtid og muligheder. (Se side 10). Takstblad Hvis man er interesseret i Lystbådehavnens takster, henvises til havnens hjemmeside eller Gasten fra marts Taksterne er ikke ændret siden da. KH. Statsautoriserede Revisorer Vesterballevej Fredericia Tlf Fax

8 Sejlerskolen sæson 2011 Så slår sejlerskolen dørene op til en ny sæson, med forhåbentlig lige så stor tilslutning som foregående sæson. Sejlerskolen arbejder i øjeblikket på at få sejlerskolen certificeret efter Dansk Sejlunions nye regelsæt for sejlerskoler. Kolding Bådelaugs sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads for voksne og unge i klubbens 3 skolebåde en H- båd og to L23 med henblik på erhvervelse af praktiske del af Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset henvender sig til nybe- 8 gyndere, der gerne vil finde ud af, om sejlsport er noget for dem. Det kunne eksempelvis også være ægtefæller, der gerne vil lære at sejle under neutrale former, eller de erfarne sejlere, der bare vil have pudset deres viden af og få beviset, så de kan tage Kanalbevis. På sejlerskolen vil du bl. a. lære: Klargøring og vedligehold. Manøvrering og behandling af sejlbåd. At gå ud og ind af havn for sejl. Sikkerhed til søs. Nødprocedure t. eks. mand over bord. Søvejsregler. Knob og stik. Godt sømandsskab og ansvar. Der er tale om praktisk undervisning i båden på vandet baseret på Dansk Sejunions kursusmateriale. Der sejles en gang om ugen på forskellige dage, normalt fra kl til Der vil, hvis der er tilslutning, være mulighed for at etablere eftermiddagshold. Der sejles fra først i maj til F

9 Poul Erik Bech Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE medio september med ferie i juli eller efter aftale med instruktørerne. På hvert hold er der 3 elever og en instruktør, og det tilstræbes, at holdene sammensættes således, at eleverne har nogenlunde samme baggrund. Du skal være medlem af Kolding Bådelaug for at deltage på sejleraskolen. Pris for kursus 1200,00 kr. Medlemskab 600,00 kr. Der afholdes orienterende møde om sejlerskolen og dens aktiviteter tirsdag d. 29. marts i klubbens lokaler på Sydhavnen kl For yderligere information og tilmelding kan du kontakte Sejlerskoleleder Peter Arends på og mail: Sejlerskolen er inde i en rivende udvikling med mange nye tiltag, så skulle du have lyst til at hjælpe i sejlerskolen som instruktør, hjælper eller give en hånd med ved vores både, hører vi meget gerne fra DIG. Peter Arends, Sejlerskoleleder 9

10 Den nye bestyrelse mødtes lørdag den 29. januar for at afstikke en kurs for det kommende arbejde. Se Hanne Grønbergs oplæg side 6. Her gav impulserne fra medlemsmødet den 11. januar et godt grundlag. Følgende ideer agter bestyrelsen at føre ud i livet: Grill aftener i Paradisbugten, (se kalenderen). Vi forsøger med den sidste fredag i måneden (undtagen i august, hvor den laves i tilknytning til Stribturen). Bestyrelsen havde håbet på stort fremmøde til medlemsaftenen den 11. januar. Det var desværre ikke tilfældet, da der kun kom ca. 15 medlemmer. Alligevel vælger bestyrelsen at behandle de fremmødte Bestyrelsesseminar. Lille fremmøde. Afriggerfesten genoptages. Derudover var der en lang række andre ønsker, som bestyrelsen arbejder videre med. Det var et stort ønske fra de fremmødte, at bestyrelsen bliver bedre til at melde ud med, hvad den har brug for af hjælp, da medlemmerne rigtig gerne vil hjælpe til. Det kan oplyses at bestyrelsen havde alle emnerne oppe og vende ved bestyrelsesseminaret. Der er rigtig mange gode ting at arbejde videre med. medlemmers ideer som repræsentative for alle klubbens medlemmer og arbejder videre med dem. Mødet var desværre ikke annonceret i Gasten. Det kan måske have været medvirkende. KH Strib Havn er ved at blive modificeret. Bl.a. er liggepladsen ud for klubhuset fjernet til fordel for pælepladser. 10

11 Lillebælt Bådservice v. Leck Risby 6000 Kolding Tlf Mobil:

12 Benyttelse af Dansk Sejlunions bøjer. Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler: Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion (Flensburg Yacht Club er medlem af DS. FYC s stander er hvid med to vandrette linier og med et skjold der viser to løver). Hækflag og klubstander skal føres og følgende regler skal overholdes: Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartø- jets vægt. Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende. Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge: At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.). Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i Internationale Søvejsregler. De angivne positioner på de vedhæftede kort er omtrentlige. Kystlinie og dybdekurver er kun vejledende. Kortene må derfor ikke anvendes til navigation. Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, bedes skriftlig henvendelse ske til Dansk Sejlunion, ldrættens Hus, 2605 Brøndby eller på mail til sejlsport.dk 12

13 Salg, reparation og service af alle påhængsmotorer! Stort lager af reservedele - nye og brugte! Salg, reparation og service kun af påhængsmotorer! KOLDING MARINE SERVICE Autoriseret forhandler af: Medlem af: Søsportens Brancheforening Aage Mikkelsen Martin Damgaard Kristensen Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to! Sdr. Bjert - Tlf

14 Som nævnt i forrige nummer af Gasten, blev Tommy Berg Jensen på generalforsamlingen den 18. december udnævnt til æresmedlem i Kolding Bådelaug. Tommy har været medlem af klubben siden dens start i Desuden er han vistnok det medlem, der har siddet længst i bestyrelsen. Det er ikke uden grund, at Tommy er blevet valgt gang på gang, for han har været uvurderlig for Kolding Bådelaug. Som mangeårig leder af ungdomsafdelingen, har han påtaget sig ansvaret for at holde det meste af klubbens materiel i orden. Det er en af årsagerne 14 til, at afdelingen har fungeret så godt. Tommy har et fagligt kendskab, som gør, at han kan følge hver båds stand, og samtidig evner han at mobilisere klubmedlemmer til at give en hånd med, hvis der skal udføres et stykke arbejde. De gange det ikke lykkes, tager han selv fat, og utallige er de timer, han har brugt for klubben. Han er heller ikke smålig med hensyn til at bruge sin fagkundskab til hjælp for et klubmedlem med et problem. Selv om Tommy trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, fortsætter han på 5. år som leder af klubbens sløjdhold. red.

15 SÆLGES Klubben vil meget gerne af med disse 2 både. Derfor sælges de til foræringspris. 606-eren blev lakeret i 2003 og sælges sejlklar med bådtrailer for kr. Sidste frist for indsendelse af stof til GASTEN H-båden sælges ligeledes sejlklar med påhængsmotor for kr. Er du interesseret, henvend dig venligst til: Brian Terp februar, 15. maj, 15. september, 15. november 15

16 Fjernede bøjer Visse skibsruter i Kattegat er nedlagt den 1. oktober Danmark og Sverige har indgået et samarbejde om ændringer af skibsrutesystemerne i Kattegat. Det eksisterende rutesystem i Kattegat relaterer sig til de minestrøgne ruter, som blev etableret i efterkrigsårene. Disse ruter blev lagt efter de daværende behov for maritim infrastruktur og afmærket som støtte for navigationen. Det er efterhånden blevet anset nødvendigt at optimere sejladssikkerheden for nutidens skibsfart, hvor større skibe i stigende grad passerer gennem vore farvande, og hvoraf nogle er hæmmet i deres manøvreevne på grund af stor dybgang. Samspillet mellem store og små skibes sejlads imellem hinanden er også med- taget i arbejdet med ændringerne af rutesystemet for at skabe mere forudsigelige sejladsmønstre og derved nedsætte faren for kollisioner. Sejladsmønstre viser, at en del af rutesystemet kun bliver anvendt i ringe grad i forhold til de mest anvendte skibsruter. Samtidig har nye navigationsmetoder som satellitnavigation mindsket behovet for afmærkning af ruter til navigationsformål. Dette betyder, at visse ruter, som nu kun anvendes i ringe grad, kan nedlægges, og afmærkningen med bøjer herfra kan anvendes på en mere kosteffektiv måde ved for eksempel at afmærke grunde og rev i stedet for ruter. Hermed vil brugerne få bedre gavn af afmærkningen i områder, der kan være navigatorisk vanskelige. De øvrige ændringer af rutesystemet i Kattegat vil blive sendt i høring med udgangen af Der vil i høringen blive redegjort detaljeret for de ændringer, der planlægges samlet for et nyt rutesystem i Kattegat. Bøjer med cirkler om inddrages. 16

17 17

18 AKTIVITETSKALENDEREN Sommeren 2011 Måned dag aktivitet tidspunkt marts 2. Onsdagstræf marts 2. Teori til duelighedsprøve marts 7. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 9. Teori til duelighedsprøve marts 14. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 16. Onsdagstræf marts 16. Teori til duelighedsprøve marts 21. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 23. Teori til duelighedsprøve marts 28. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 29. Introduktionsaften til sejlerskolen (se side 30) marts 30. Onsdagstræf april 2. Broslagning (se side 32) april 4. Sløjd på Dyrehaveskolen april 9. Broslagning (se side 32) april 10. Standerhejsning (se side 28) april 13. Onsdagstræf april 27. Skippermøde hos KS i nordhavnen (se side 26) maj 3. En aften for nye medlemmer (se side 30) maj 4. Onsdagstræf maj 4. Kapsejlads maj 11. Kapsejlads maj 18. Kapsejlads maj 25. Kapsejlads maj 27. Grill i Paradisbugten (se side 34). juni 1. Onsdagstræf 10,00 juni 1. Kapsejlads

19 Vedtægter Vedtaget 14. december

20 1 Navn og hjemsted Foreningen Kolding Bådelaug, der har hjemsted i Kolding Kommune, er stiftet den Foreningen er tilsluttet Dansk Sejlunion og underlagt dennes love og bestemmelser. 2 Formål Foreningens formål er at samle bådejere og sejlsportsinteresserede i og omkring Kolding for, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sejlsporten. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 3 Medlemskab Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver bådejer eller sejlsportsinteresseret. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer kan ikke have båd liggende i Kolding Lystbådehavn, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen. 4 Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens medlemsansvarlige/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 5 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 6 Kontingent Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7 Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Et medlem, der er i kontingentrestance ud over 30 dage, betragtes som udmeldt af lauget. Genoptagelse i foreningen kan kun ske efter restancens indbetaling. Kontingentrestance, der medfører eksklusion, meddeles til Kolding Lystbådehavn. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance til Kolding Bådelaug eller nogen anden sejlklub under Kolding Lystbådehavn, kan optages som nyt medlem af lauget, før restancen er indbetalt til Kolding Bådelaug eller anden respektiv klub under Kolding Lystbådehavn. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, der har været medlem af lauget i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i laugets blad samt evt. på foreningens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klubhuset. 20

21 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, skal disse optages i dagsordenen. Det reviderede regnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand (lige år) 8. Valg af kasserer (i ulige år) 9. Valg af ungdomsleder 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 12. Valg af 2 revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) og 1 revisorsuppleant (lige år). 13. Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse mv. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. 17 og 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret - jvf Ekstra ordinær generalforsamling Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelse - Valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 14 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt og senest 14 dage efter generalforsamlingen. Kolding Bådelaugs repræsentant i Kolding Lystbådehavn udpeges af bestyrelsen blandt laugets medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 21

22 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr kræves dog underskift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr godkendes af generalforsamlingen. 15 Regnskab Foreningens regnskabsår er Bestyrelsen skal inden den 20. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuset. 16 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab, og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af Laugets medlemmer er til sted og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 18 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Her er et simpelt flertal dog tilstrækkeligt. I tilfælde af Kolding Bådelaugs opløsning skal laugets formue overgå til en eller flere klubber, der er medlem af Dansk Sejlunion. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 09. september Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 5. januar 1989 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 20. januar 1994 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 21. december 2000 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 16. december 2004 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 14. december

23 juni 8. Kapsejlads - Skærbæk fællessejlads juni 11. Pinsetur. Se side 34 og hjemmesiden. juni 15. Kapsejlads juni 22. Kapsejlads juni 23. Sct. Hans aften. Se side 28 og hjemmesiden. juni 24. Grill i Paradisbugten (se side 34). juni 29. Kapsejlads SOMMERFERIE august 3. Onsdagstræf august 10. Kapsejlads august 17. Kapsejlads fra Skærbæk. Se side august 19. Grill i Paradisbugten (se side 34). august 20. Stribtur (se side august 24. Kapsejlads august 31. Kapsejlads sept. 7. Onsdagstræf sept. 7. Kapsejlads sept. 14. Kapsejlads sept. 21. Kapsejlads. Bemærk tiden! sept. 28. Kapsejlads. Bemærk tiden! oktober 4. Klubaften november 1. Klubaften Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten. Hvis du er interesseret i at blive orienteret bl. a. om arrangementer eller afsysninger via nettet, bedes du sende din -adresse til: Jens Kromann Birch, Hvis du får ny adresse, bedes du også sende den til Jens. 23

24 Udskiftning i bestyrelsen Hanne Grønberg er desværre udtrådt af bestyrelsen. Hun har i de to år, hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet, ydet en stor indsats til gavn for klubben. Kendetegnet for hendes arbejde har været mange konstruktive ideer og en stor målrettethed. Desuden en stor indsats for at føre ideerne ud i livet. Svend Andreasen er indtrådt i stedet for Hanne. Hun er desværre også udtrådt af redaktionen af Gasten. Vi har haft et fortrinligt samarbejde, og jeg kommer til at savne redaktinsmøderne. Forhåbentlig kan hvervene genoptages på et senere tidspunkt. KH. Ligeledes er Carsten G. Knudsen udtrådt af bestyrelsen. Han har været en del af klubbens ledelse siden november 2006, og har med sine konstruktive ideer og evne til at se igennem problemstillinger været en værdifuld hjælp. På trods af, at båden er til salg, håber vi, at klubbens tilbud stadig vil friste familien Knudsen. Kristine Hynkemejer er derfor indtrådt i bestyrelsen. Alle nye fritidsbåde skal være CE-mærkede som bevis for, at de opfylder en række krav med hensyn til materiale, dimensioner og udrustning. Det gælder for alle både købt efter juni CE-mærkningen er med til at ensarte sikkerheden om bord på fritidsbåde. Vær dog sam- 24 Om CE-mærkningen tidig opmærksom på, at CEmærkningen ikke nødvendigvis siger noget om en båds fremstillingskvalitet. Det er vigtigt at kontrollere, om CE-mærkningen er til stede på en båd, der er bygget efter juni 1998, for hvis den mangler, kan det blive vanskeligt at sælge båden igen. Desuden F

25 kravene. kan der opstå problemer med at få udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet, hvis der sker skade på en båd, som burde være CE-mærket, men ikke er det og ikke opfylder CE-mærkningen gælder også for både, som importeres fra lande uden for EU, uanset om denne import foretages af forhandlere eller af privatpersoner, og den omfatter såvel nye som brugte både. Eneste undtagelser er veteranbåde og både, der ejes af en EU-borger og hjemtages efter at have været brugt til chartervirksomhed uden for EU Johnny Rivli vil lave en Facebook adresse til KBL 25

26 KAPSEJLADS 2011 SKIPPERMØDE Onsdag den 27. april kl Kolding Sejlklubs lokale på Nordhavnen. Gennemgang af sejladsbestemmelserne. Forårssæsonen starter onsdag den 4. maj og slutter onsdag den 22. juni. Efterårssæsonen starter onsdag den 10. august og slutter onsdag den 28. september. Sejladserne den 21. og 28. september starter allerede kl. 18:00. Skærbæk fælles sejladser foregår onsdag den 8. juni og onsdag den 17. august. Til disse bliver der separat tilmelding. Prisen er igen 400,00 kr. for en hel sæson og 250,00 kr. for en halv sæson. Tilmelding til onsdagssejladsen: Kirsten Nielsen, ( ) Kirsten Jensen, ( ) senest den 27. april Håber at se mange ude på vandet til en god dyst. Hilsen Kapsejladsudvalget 26

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

"Vedtægter for Foreningen "Kurbad Limfjorden" F.M.B.A.

Vedtægter for Foreningen Kurbad Limfjorden F.M.B.A. p99mid 7ri'u e/i-t dj J.nr. 21007544 khl/sa Kristian Dalsgaard.dvokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat Jenny L. Mikkelsen. Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere