Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk"

Transkript

1 Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011

2 Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen Annoncer: Jørn Wegener Larsen Peter Arends Tryk: From Grafisk Annette Rosenberg Forside: Foråret nærmer sig. Til vore annoncører! Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt logo, tlf., fax, eller andre ønsker er på tale. Meddel blot dette til Jørn Wegener Larsen Peter Arends

3 INDHOLD Til vore annoncører! 2 INFORMATION FRA KOLDING LYSTBÅDEHAVN 4 Stativer - endnu engang. 5 Kolding Bådelaug i fremtiden 6 Takstblad 7 Sejlerskolen sæson Bestyrelsesseminar. 10 Lille fremmøde. 10 Benyttelse af Dansk Sejlunions bøjer. 12 SÆLGES 15 Fjernede bøjer 16 Sommeren Udskiftning i bestyrelsen 24 Om CE-mærkningen 24 Johnny Rivli vil lave en Facebook adresse til KBL 25 SKIPPERMØDE 26 Pas på! 27 KAPSEJLADS 27 fælles sejladser fra Skærbæk. 27 STANDERHEJSNING 28 Sct. Hans aften 28 Informationsaften 30 for nye medlemmer 30 Introduktionsaften 30 i sejlerskolen 30 Sponsorarrangement. 31 Klubbens Yngling er solgt 31 Broen i Paradisbugten. 32 PINSETUR 34 GRILL I PARADISBUGTEN 34 INDMELDELSESBLANKET 35 STRIBTUR 36 Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug 39 Check venligst datoer og tider på KBLs hjemmeside for at få oplyst evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer.

4 4 INFORMATION FRA KOLDING LYSTBÅDEHAVN Design City Der har det seneste år, fra projektets ledelse, været udbredt tavshed omkring de store planer om et kommende Design City Marina projekt i forbindelse med eksisterende Marina Syd. KLH tager nu initiativ til, dels at forhøre om projektets status ved Design City og Kolding Kommune - dels atter, sammen med klubberne, at indtage en aktiv rolle for fremtiden og en kommende udvidelse af Marina Syd. KLH indkalder klubbernes formænd og Direktøren for Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltningen til en drøftelse omkring Lystbådehavnens fremtid. Campingfolket på Marina Syd Fremover kan vi nok forvente, at se campingfolket på Marina Syd. Efter en nylig revision af campingreglementet kan havne nu opnå tilladelse til ophold af et mindre antal autocampere. KLH har modtaget en henvendelse fra Kolding Kommune om en dialog omkring et mindre antal (8 10) autocampere på lystbådehavnen. Denne indledes ultimo februar, og såfremt der opnås aftale, vil en kommunal tilladelse muliggøre opkrævning fra autocamperne på lige fod med vore gæstesejlere. Placering af disse pladser indgår i den kommende opdatering af arealerne på Marina Syd. Reparationsarbejder på broerne Vinteren har været yderst hård ved stort set alle broer i nord, og der er behov for et større reparationsarbejde, som iværksættes snarest. Det forventes, at arbejdet vil være færdigt til sæsonstart. Hjertestartere KLH arbejder på opsætning af hjertestartere. Klubberne indkaldes til planlægningsmøde, hvor placering, vedligehold, uddannelse mv. aftales. Oliefilm i havnen Som et led i bekæmpelsen af oliefilm i havnen, indkøber KLH et antal oliepumper/sugere, som gratis kan lånes ved henvendelse på havnekontoret. Informationstavler I samarbejde med Visit-Kolding arbejdes der på etablering af ny informationstavler til brugere og gæstesejlere. Cykel- og knallertparkering, som sidste år blev etableret ved tankområdet Marina Syd, etableres i foråret også vest for bygningen. Restaurant Marina Syd åbner den 1. april med Cafe/grillbar og restaurant. Med ønsket om en forrygende sejlsæson, Henrik Søegaard

5 Tyngdepunktet på denne opstilling ligger højt. Kan denne båd vælte, hvis den rammes af et orkanagtigt vindstød? De nye stativer er nu i brug. De ser meget solide ud, og fungerer tilsyneladende fint. Havnens stativordning fungerer i princippet sådan, at havnen bestemmer stativtypen og placerering af båden på det. Er havnen nu i fremtiden skånet for væltede både? Det kan vi håbe på, men garanti kan nok ikke gives. Stativer - endnu engang. Hvis landet rammes af en orkan, og en båd på trods af alle odds alligevel vælter, hvem har da ansvaret? Er det havnen, der har valgt stativet og placeret båden, eller er det bådejeren? Spørgsmålet er forelagt havnemester, Kjeld Hansen. Svaret var ganske klart. Det er bådejeren, som har det fulde ansvar i tilfælde af, at dennes båd vælter. KH Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd? Det kunne være i forbindelse med sejlerskolen eller ved særlige arrangementer, så kontakt venligst Peter Arends på eller p. 5

6 Kolding Bådelaug er medlemmernes klub, og derfor er det vel også naturligt at spørge medlemmerne, hvad deres ønsker til klublivet er i fremtiden. Aktivitetsniveau i klubben: Standerhejsning. Nye ideer til en god oplevelse. Pinseturen. Stribturen. Skt. Hans i Paradisbugten. Afriggerfesten. Nytårskuren. Klubaftener. Fælles for alle er, at vi diskuterer indhold, varighed, i nogle af tilfældene tidspunkt og naturligvis nye aktiviteter, der kunne være et ønske fra medlemmerne. Klubhuset: Brugen af... Muligheder for brug. Andet. Kolding Bådelaug i fremtiden Den 11. januar indkaldte klubben til et medlemsmøde med henblik på at give bestyrelsen nogle ideer til det fremtidige arbejde. Hanne Grønberg havde lavet følgende oplæg til mødet: Gasten og medlemskommunikation: Skal der være en papirudgave? Ønsker til indhold og udgivelsestidspunkter. Hjemmesiden ønsker til indhold og brugen af siden. Mailkommunikation ønsker og ideer. Andre medier, der mangler facebook etc. Medlemskab af klubben: Hvad betyder et medlemskab for dig? Hvad er dine ønsker til klubben? Hvordan vil du gerne være med til at gøre klubben mere 6 F

7 aktiv? Hvad skal der til, for at du vil være med til at arbejde for en bedre klub? Hvordan får vi løst de opgaver, der er i årets løb? Med medlemmernes hjælp, eller skal vi betale os fra at få opgaverne løst i fremtiden? Klubbens underudvalg: Seniorklubben. Ungdomsafdelingen. Sejlskolen. Kapsejlads: Andet: Fælles for disse punkter er, at vi kan diskutere indhold, fremtid og muligheder. (Se side 10). Takstblad Hvis man er interesseret i Lystbådehavnens takster, henvises til havnens hjemmeside eller Gasten fra marts Taksterne er ikke ændret siden da. KH. Statsautoriserede Revisorer Vesterballevej Fredericia Tlf Fax

8 Sejlerskolen sæson 2011 Så slår sejlerskolen dørene op til en ny sæson, med forhåbentlig lige så stor tilslutning som foregående sæson. Sejlerskolen arbejder i øjeblikket på at få sejlerskolen certificeret efter Dansk Sejlunions nye regelsæt for sejlerskoler. Kolding Bådelaugs sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads for voksne og unge i klubbens 3 skolebåde en H- båd og to L23 med henblik på erhvervelse af praktiske del af Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset henvender sig til nybe- 8 gyndere, der gerne vil finde ud af, om sejlsport er noget for dem. Det kunne eksempelvis også være ægtefæller, der gerne vil lære at sejle under neutrale former, eller de erfarne sejlere, der bare vil have pudset deres viden af og få beviset, så de kan tage Kanalbevis. På sejlerskolen vil du bl. a. lære: Klargøring og vedligehold. Manøvrering og behandling af sejlbåd. At gå ud og ind af havn for sejl. Sikkerhed til søs. Nødprocedure t. eks. mand over bord. Søvejsregler. Knob og stik. Godt sømandsskab og ansvar. Der er tale om praktisk undervisning i båden på vandet baseret på Dansk Sejunions kursusmateriale. Der sejles en gang om ugen på forskellige dage, normalt fra kl til Der vil, hvis der er tilslutning, være mulighed for at etablere eftermiddagshold. Der sejles fra først i maj til F

9 Poul Erik Bech Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE medio september med ferie i juli eller efter aftale med instruktørerne. På hvert hold er der 3 elever og en instruktør, og det tilstræbes, at holdene sammensættes således, at eleverne har nogenlunde samme baggrund. Du skal være medlem af Kolding Bådelaug for at deltage på sejleraskolen. Pris for kursus 1200,00 kr. Medlemskab 600,00 kr. Der afholdes orienterende møde om sejlerskolen og dens aktiviteter tirsdag d. 29. marts i klubbens lokaler på Sydhavnen kl For yderligere information og tilmelding kan du kontakte Sejlerskoleleder Peter Arends på og mail: Sejlerskolen er inde i en rivende udvikling med mange nye tiltag, så skulle du have lyst til at hjælpe i sejlerskolen som instruktør, hjælper eller give en hånd med ved vores både, hører vi meget gerne fra DIG. Peter Arends, Sejlerskoleleder 9

10 Den nye bestyrelse mødtes lørdag den 29. januar for at afstikke en kurs for det kommende arbejde. Se Hanne Grønbergs oplæg side 6. Her gav impulserne fra medlemsmødet den 11. januar et godt grundlag. Følgende ideer agter bestyrelsen at føre ud i livet: Grill aftener i Paradisbugten, (se kalenderen). Vi forsøger med den sidste fredag i måneden (undtagen i august, hvor den laves i tilknytning til Stribturen). Bestyrelsen havde håbet på stort fremmøde til medlemsaftenen den 11. januar. Det var desværre ikke tilfældet, da der kun kom ca. 15 medlemmer. Alligevel vælger bestyrelsen at behandle de fremmødte Bestyrelsesseminar. Lille fremmøde. Afriggerfesten genoptages. Derudover var der en lang række andre ønsker, som bestyrelsen arbejder videre med. Det var et stort ønske fra de fremmødte, at bestyrelsen bliver bedre til at melde ud med, hvad den har brug for af hjælp, da medlemmerne rigtig gerne vil hjælpe til. Det kan oplyses at bestyrelsen havde alle emnerne oppe og vende ved bestyrelsesseminaret. Der er rigtig mange gode ting at arbejde videre med. medlemmers ideer som repræsentative for alle klubbens medlemmer og arbejder videre med dem. Mødet var desværre ikke annonceret i Gasten. Det kan måske have været medvirkende. KH Strib Havn er ved at blive modificeret. Bl.a. er liggepladsen ud for klubhuset fjernet til fordel for pælepladser. 10

11 Lillebælt Bådservice v. Leck Risby 6000 Kolding Tlf Mobil:

12 Benyttelse af Dansk Sejlunions bøjer. Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler: Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion (Flensburg Yacht Club er medlem af DS. FYC s stander er hvid med to vandrette linier og med et skjold der viser to løver). Hækflag og klubstander skal føres og følgende regler skal overholdes: Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartø- jets vægt. Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende. Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge: At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.). Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i Internationale Søvejsregler. De angivne positioner på de vedhæftede kort er omtrentlige. Kystlinie og dybdekurver er kun vejledende. Kortene må derfor ikke anvendes til navigation. Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, bedes skriftlig henvendelse ske til Dansk Sejlunion, ldrættens Hus, 2605 Brøndby eller på mail til sejlsport.dk 12

13 Salg, reparation og service af alle påhængsmotorer! Stort lager af reservedele - nye og brugte! Salg, reparation og service kun af påhængsmotorer! KOLDING MARINE SERVICE Autoriseret forhandler af: Medlem af: Søsportens Brancheforening Aage Mikkelsen Martin Damgaard Kristensen Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to! Sdr. Bjert - Tlf

14 Som nævnt i forrige nummer af Gasten, blev Tommy Berg Jensen på generalforsamlingen den 18. december udnævnt til æresmedlem i Kolding Bådelaug. Tommy har været medlem af klubben siden dens start i Desuden er han vistnok det medlem, der har siddet længst i bestyrelsen. Det er ikke uden grund, at Tommy er blevet valgt gang på gang, for han har været uvurderlig for Kolding Bådelaug. Som mangeårig leder af ungdomsafdelingen, har han påtaget sig ansvaret for at holde det meste af klubbens materiel i orden. Det er en af årsagerne 14 til, at afdelingen har fungeret så godt. Tommy har et fagligt kendskab, som gør, at han kan følge hver båds stand, og samtidig evner han at mobilisere klubmedlemmer til at give en hånd med, hvis der skal udføres et stykke arbejde. De gange det ikke lykkes, tager han selv fat, og utallige er de timer, han har brugt for klubben. Han er heller ikke smålig med hensyn til at bruge sin fagkundskab til hjælp for et klubmedlem med et problem. Selv om Tommy trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, fortsætter han på 5. år som leder af klubbens sløjdhold. red.

15 SÆLGES Klubben vil meget gerne af med disse 2 både. Derfor sælges de til foræringspris. 606-eren blev lakeret i 2003 og sælges sejlklar med bådtrailer for kr. Sidste frist for indsendelse af stof til GASTEN H-båden sælges ligeledes sejlklar med påhængsmotor for kr. Er du interesseret, henvend dig venligst til: Brian Terp februar, 15. maj, 15. september, 15. november 15

16 Fjernede bøjer Visse skibsruter i Kattegat er nedlagt den 1. oktober Danmark og Sverige har indgået et samarbejde om ændringer af skibsrutesystemerne i Kattegat. Det eksisterende rutesystem i Kattegat relaterer sig til de minestrøgne ruter, som blev etableret i efterkrigsårene. Disse ruter blev lagt efter de daværende behov for maritim infrastruktur og afmærket som støtte for navigationen. Det er efterhånden blevet anset nødvendigt at optimere sejladssikkerheden for nutidens skibsfart, hvor større skibe i stigende grad passerer gennem vore farvande, og hvoraf nogle er hæmmet i deres manøvreevne på grund af stor dybgang. Samspillet mellem store og små skibes sejlads imellem hinanden er også med- taget i arbejdet med ændringerne af rutesystemet for at skabe mere forudsigelige sejladsmønstre og derved nedsætte faren for kollisioner. Sejladsmønstre viser, at en del af rutesystemet kun bliver anvendt i ringe grad i forhold til de mest anvendte skibsruter. Samtidig har nye navigationsmetoder som satellitnavigation mindsket behovet for afmærkning af ruter til navigationsformål. Dette betyder, at visse ruter, som nu kun anvendes i ringe grad, kan nedlægges, og afmærkningen med bøjer herfra kan anvendes på en mere kosteffektiv måde ved for eksempel at afmærke grunde og rev i stedet for ruter. Hermed vil brugerne få bedre gavn af afmærkningen i områder, der kan være navigatorisk vanskelige. De øvrige ændringer af rutesystemet i Kattegat vil blive sendt i høring med udgangen af Der vil i høringen blive redegjort detaljeret for de ændringer, der planlægges samlet for et nyt rutesystem i Kattegat. Bøjer med cirkler om inddrages. 16

17 17

18 AKTIVITETSKALENDEREN Sommeren 2011 Måned dag aktivitet tidspunkt marts 2. Onsdagstræf marts 2. Teori til duelighedsprøve marts 7. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 9. Teori til duelighedsprøve marts 14. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 16. Onsdagstræf marts 16. Teori til duelighedsprøve marts 21. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 23. Teori til duelighedsprøve marts 28. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 29. Introduktionsaften til sejlerskolen (se side 30) marts 30. Onsdagstræf april 2. Broslagning (se side 32) april 4. Sløjd på Dyrehaveskolen april 9. Broslagning (se side 32) april 10. Standerhejsning (se side 28) april 13. Onsdagstræf april 27. Skippermøde hos KS i nordhavnen (se side 26) maj 3. En aften for nye medlemmer (se side 30) maj 4. Onsdagstræf maj 4. Kapsejlads maj 11. Kapsejlads maj 18. Kapsejlads maj 25. Kapsejlads maj 27. Grill i Paradisbugten (se side 34). juni 1. Onsdagstræf 10,00 juni 1. Kapsejlads

19 Vedtægter Vedtaget 14. december

20 1 Navn og hjemsted Foreningen Kolding Bådelaug, der har hjemsted i Kolding Kommune, er stiftet den Foreningen er tilsluttet Dansk Sejlunion og underlagt dennes love og bestemmelser. 2 Formål Foreningens formål er at samle bådejere og sejlsportsinteresserede i og omkring Kolding for, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sejlsporten. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 3 Medlemskab Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver bådejer eller sejlsportsinteresseret. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer kan ikke have båd liggende i Kolding Lystbådehavn, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen. 4 Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens medlemsansvarlige/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 5 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 6 Kontingent Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7 Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Et medlem, der er i kontingentrestance ud over 30 dage, betragtes som udmeldt af lauget. Genoptagelse i foreningen kan kun ske efter restancens indbetaling. Kontingentrestance, der medfører eksklusion, meddeles til Kolding Lystbådehavn. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance til Kolding Bådelaug eller nogen anden sejlklub under Kolding Lystbådehavn, kan optages som nyt medlem af lauget, før restancen er indbetalt til Kolding Bådelaug eller anden respektiv klub under Kolding Lystbådehavn. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, der har været medlem af lauget i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i laugets blad samt evt. på foreningens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klubhuset. 20

21 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, skal disse optages i dagsordenen. Det reviderede regnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand (lige år) 8. Valg af kasserer (i ulige år) 9. Valg af ungdomsleder 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 12. Valg af 2 revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) og 1 revisorsuppleant (lige år). 13. Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse mv. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. 17 og 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret - jvf Ekstra ordinær generalforsamling Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelse - Valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 14 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt og senest 14 dage efter generalforsamlingen. Kolding Bådelaugs repræsentant i Kolding Lystbådehavn udpeges af bestyrelsen blandt laugets medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 21

22 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr kræves dog underskift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr godkendes af generalforsamlingen. 15 Regnskab Foreningens regnskabsår er Bestyrelsen skal inden den 20. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuset. 16 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab, og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af Laugets medlemmer er til sted og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 18 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Her er et simpelt flertal dog tilstrækkeligt. I tilfælde af Kolding Bådelaugs opløsning skal laugets formue overgå til en eller flere klubber, der er medlem af Dansk Sejlunion. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 09. september Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 5. januar 1989 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 20. januar 1994 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 21. december 2000 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 16. december 2004 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 14. december

23 juni 8. Kapsejlads - Skærbæk fællessejlads juni 11. Pinsetur. Se side 34 og hjemmesiden. juni 15. Kapsejlads juni 22. Kapsejlads juni 23. Sct. Hans aften. Se side 28 og hjemmesiden. juni 24. Grill i Paradisbugten (se side 34). juni 29. Kapsejlads SOMMERFERIE august 3. Onsdagstræf august 10. Kapsejlads august 17. Kapsejlads fra Skærbæk. Se side august 19. Grill i Paradisbugten (se side 34). august 20. Stribtur (se side august 24. Kapsejlads august 31. Kapsejlads sept. 7. Onsdagstræf sept. 7. Kapsejlads sept. 14. Kapsejlads sept. 21. Kapsejlads. Bemærk tiden! sept. 28. Kapsejlads. Bemærk tiden! oktober 4. Klubaften november 1. Klubaften Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten. Hvis du er interesseret i at blive orienteret bl. a. om arrangementer eller afsysninger via nettet, bedes du sende din -adresse til: Jens Kromann Birch, Hvis du får ny adresse, bedes du også sende den til Jens. 23

24 Udskiftning i bestyrelsen Hanne Grønberg er desværre udtrådt af bestyrelsen. Hun har i de to år, hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet, ydet en stor indsats til gavn for klubben. Kendetegnet for hendes arbejde har været mange konstruktive ideer og en stor målrettethed. Desuden en stor indsats for at føre ideerne ud i livet. Svend Andreasen er indtrådt i stedet for Hanne. Hun er desværre også udtrådt af redaktionen af Gasten. Vi har haft et fortrinligt samarbejde, og jeg kommer til at savne redaktinsmøderne. Forhåbentlig kan hvervene genoptages på et senere tidspunkt. KH. Ligeledes er Carsten G. Knudsen udtrådt af bestyrelsen. Han har været en del af klubbens ledelse siden november 2006, og har med sine konstruktive ideer og evne til at se igennem problemstillinger været en værdifuld hjælp. På trods af, at båden er til salg, håber vi, at klubbens tilbud stadig vil friste familien Knudsen. Kristine Hynkemejer er derfor indtrådt i bestyrelsen. Alle nye fritidsbåde skal være CE-mærkede som bevis for, at de opfylder en række krav med hensyn til materiale, dimensioner og udrustning. Det gælder for alle både købt efter juni CE-mærkningen er med til at ensarte sikkerheden om bord på fritidsbåde. Vær dog sam- 24 Om CE-mærkningen tidig opmærksom på, at CEmærkningen ikke nødvendigvis siger noget om en båds fremstillingskvalitet. Det er vigtigt at kontrollere, om CE-mærkningen er til stede på en båd, der er bygget efter juni 1998, for hvis den mangler, kan det blive vanskeligt at sælge båden igen. Desuden F

25 kravene. kan der opstå problemer med at få udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet, hvis der sker skade på en båd, som burde være CE-mærket, men ikke er det og ikke opfylder CE-mærkningen gælder også for både, som importeres fra lande uden for EU, uanset om denne import foretages af forhandlere eller af privatpersoner, og den omfatter såvel nye som brugte både. Eneste undtagelser er veteranbåde og både, der ejes af en EU-borger og hjemtages efter at have været brugt til chartervirksomhed uden for EU Johnny Rivli vil lave en Facebook adresse til KBL 25

26 KAPSEJLADS 2011 SKIPPERMØDE Onsdag den 27. april kl Kolding Sejlklubs lokale på Nordhavnen. Gennemgang af sejladsbestemmelserne. Forårssæsonen starter onsdag den 4. maj og slutter onsdag den 22. juni. Efterårssæsonen starter onsdag den 10. august og slutter onsdag den 28. september. Sejladserne den 21. og 28. september starter allerede kl. 18:00. Skærbæk fælles sejladser foregår onsdag den 8. juni og onsdag den 17. august. Til disse bliver der separat tilmelding. Prisen er igen 400,00 kr. for en hel sæson og 250,00 kr. for en halv sæson. Tilmelding til onsdagssejladsen: Kirsten Nielsen, ( ) Kirsten Jensen, ( ) senest den 27. april Håber at se mange ude på vandet til en god dyst. Hilsen Kapsejladsudvalget 26

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Februar 2011 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet d. 5 maj

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere