Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk"

Transkript

1 Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011

2 Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen Annoncer: Jørn Wegener Larsen Peter Arends Tryk: From Grafisk Annette Rosenberg Forside: Foråret nærmer sig. Til vore annoncører! Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt logo, tlf., fax, eller andre ønsker er på tale. Meddel blot dette til Jørn Wegener Larsen Peter Arends

3 INDHOLD Til vore annoncører! 2 INFORMATION FRA KOLDING LYSTBÅDEHAVN 4 Stativer - endnu engang. 5 Kolding Bådelaug i fremtiden 6 Takstblad 7 Sejlerskolen sæson Bestyrelsesseminar. 10 Lille fremmøde. 10 Benyttelse af Dansk Sejlunions bøjer. 12 SÆLGES 15 Fjernede bøjer 16 Sommeren Udskiftning i bestyrelsen 24 Om CE-mærkningen 24 Johnny Rivli vil lave en Facebook adresse til KBL 25 SKIPPERMØDE 26 Pas på! 27 KAPSEJLADS 27 fælles sejladser fra Skærbæk. 27 STANDERHEJSNING 28 Sct. Hans aften 28 Informationsaften 30 for nye medlemmer 30 Introduktionsaften 30 i sejlerskolen 30 Sponsorarrangement. 31 Klubbens Yngling er solgt 31 Broen i Paradisbugten. 32 PINSETUR 34 GRILL I PARADISBUGTEN 34 INDMELDELSESBLANKET 35 STRIBTUR 36 Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug 39 Check venligst datoer og tider på KBLs hjemmeside for at få oplyst evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer.

4 4 INFORMATION FRA KOLDING LYSTBÅDEHAVN Design City Der har det seneste år, fra projektets ledelse, været udbredt tavshed omkring de store planer om et kommende Design City Marina projekt i forbindelse med eksisterende Marina Syd. KLH tager nu initiativ til, dels at forhøre om projektets status ved Design City og Kolding Kommune - dels atter, sammen med klubberne, at indtage en aktiv rolle for fremtiden og en kommende udvidelse af Marina Syd. KLH indkalder klubbernes formænd og Direktøren for Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltningen til en drøftelse omkring Lystbådehavnens fremtid. Campingfolket på Marina Syd Fremover kan vi nok forvente, at se campingfolket på Marina Syd. Efter en nylig revision af campingreglementet kan havne nu opnå tilladelse til ophold af et mindre antal autocampere. KLH har modtaget en henvendelse fra Kolding Kommune om en dialog omkring et mindre antal (8 10) autocampere på lystbådehavnen. Denne indledes ultimo februar, og såfremt der opnås aftale, vil en kommunal tilladelse muliggøre opkrævning fra autocamperne på lige fod med vore gæstesejlere. Placering af disse pladser indgår i den kommende opdatering af arealerne på Marina Syd. Reparationsarbejder på broerne Vinteren har været yderst hård ved stort set alle broer i nord, og der er behov for et større reparationsarbejde, som iværksættes snarest. Det forventes, at arbejdet vil være færdigt til sæsonstart. Hjertestartere KLH arbejder på opsætning af hjertestartere. Klubberne indkaldes til planlægningsmøde, hvor placering, vedligehold, uddannelse mv. aftales. Oliefilm i havnen Som et led i bekæmpelsen af oliefilm i havnen, indkøber KLH et antal oliepumper/sugere, som gratis kan lånes ved henvendelse på havnekontoret. Informationstavler I samarbejde med Visit-Kolding arbejdes der på etablering af ny informationstavler til brugere og gæstesejlere. Cykel- og knallertparkering, som sidste år blev etableret ved tankområdet Marina Syd, etableres i foråret også vest for bygningen. Restaurant Marina Syd åbner den 1. april med Cafe/grillbar og restaurant. Med ønsket om en forrygende sejlsæson, Henrik Søegaard

5 Tyngdepunktet på denne opstilling ligger højt. Kan denne båd vælte, hvis den rammes af et orkanagtigt vindstød? De nye stativer er nu i brug. De ser meget solide ud, og fungerer tilsyneladende fint. Havnens stativordning fungerer i princippet sådan, at havnen bestemmer stativtypen og placerering af båden på det. Er havnen nu i fremtiden skånet for væltede både? Det kan vi håbe på, men garanti kan nok ikke gives. Stativer - endnu engang. Hvis landet rammes af en orkan, og en båd på trods af alle odds alligevel vælter, hvem har da ansvaret? Er det havnen, der har valgt stativet og placeret båden, eller er det bådejeren? Spørgsmålet er forelagt havnemester, Kjeld Hansen. Svaret var ganske klart. Det er bådejeren, som har det fulde ansvar i tilfælde af, at dennes båd vælter. KH Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd? Det kunne være i forbindelse med sejlerskolen eller ved særlige arrangementer, så kontakt venligst Peter Arends på eller p. 5

6 Kolding Bådelaug er medlemmernes klub, og derfor er det vel også naturligt at spørge medlemmerne, hvad deres ønsker til klublivet er i fremtiden. Aktivitetsniveau i klubben: Standerhejsning. Nye ideer til en god oplevelse. Pinseturen. Stribturen. Skt. Hans i Paradisbugten. Afriggerfesten. Nytårskuren. Klubaftener. Fælles for alle er, at vi diskuterer indhold, varighed, i nogle af tilfældene tidspunkt og naturligvis nye aktiviteter, der kunne være et ønske fra medlemmerne. Klubhuset: Brugen af... Muligheder for brug. Andet. Kolding Bådelaug i fremtiden Den 11. januar indkaldte klubben til et medlemsmøde med henblik på at give bestyrelsen nogle ideer til det fremtidige arbejde. Hanne Grønberg havde lavet følgende oplæg til mødet: Gasten og medlemskommunikation: Skal der være en papirudgave? Ønsker til indhold og udgivelsestidspunkter. Hjemmesiden ønsker til indhold og brugen af siden. Mailkommunikation ønsker og ideer. Andre medier, der mangler facebook etc. Medlemskab af klubben: Hvad betyder et medlemskab for dig? Hvad er dine ønsker til klubben? Hvordan vil du gerne være med til at gøre klubben mere 6 F

7 aktiv? Hvad skal der til, for at du vil være med til at arbejde for en bedre klub? Hvordan får vi løst de opgaver, der er i årets løb? Med medlemmernes hjælp, eller skal vi betale os fra at få opgaverne løst i fremtiden? Klubbens underudvalg: Seniorklubben. Ungdomsafdelingen. Sejlskolen. Kapsejlads: Andet: Fælles for disse punkter er, at vi kan diskutere indhold, fremtid og muligheder. (Se side 10). Takstblad Hvis man er interesseret i Lystbådehavnens takster, henvises til havnens hjemmeside eller Gasten fra marts Taksterne er ikke ændret siden da. KH. Statsautoriserede Revisorer Vesterballevej Fredericia Tlf Fax

8 Sejlerskolen sæson 2011 Så slår sejlerskolen dørene op til en ny sæson, med forhåbentlig lige så stor tilslutning som foregående sæson. Sejlerskolen arbejder i øjeblikket på at få sejlerskolen certificeret efter Dansk Sejlunions nye regelsæt for sejlerskoler. Kolding Bådelaugs sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads for voksne og unge i klubbens 3 skolebåde en H- båd og to L23 med henblik på erhvervelse af praktiske del af Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset henvender sig til nybe- 8 gyndere, der gerne vil finde ud af, om sejlsport er noget for dem. Det kunne eksempelvis også være ægtefæller, der gerne vil lære at sejle under neutrale former, eller de erfarne sejlere, der bare vil have pudset deres viden af og få beviset, så de kan tage Kanalbevis. På sejlerskolen vil du bl. a. lære: Klargøring og vedligehold. Manøvrering og behandling af sejlbåd. At gå ud og ind af havn for sejl. Sikkerhed til søs. Nødprocedure t. eks. mand over bord. Søvejsregler. Knob og stik. Godt sømandsskab og ansvar. Der er tale om praktisk undervisning i båden på vandet baseret på Dansk Sejunions kursusmateriale. Der sejles en gang om ugen på forskellige dage, normalt fra kl til Der vil, hvis der er tilslutning, være mulighed for at etablere eftermiddagshold. Der sejles fra først i maj til F

9 Poul Erik Bech Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE medio september med ferie i juli eller efter aftale med instruktørerne. På hvert hold er der 3 elever og en instruktør, og det tilstræbes, at holdene sammensættes således, at eleverne har nogenlunde samme baggrund. Du skal være medlem af Kolding Bådelaug for at deltage på sejleraskolen. Pris for kursus 1200,00 kr. Medlemskab 600,00 kr. Der afholdes orienterende møde om sejlerskolen og dens aktiviteter tirsdag d. 29. marts i klubbens lokaler på Sydhavnen kl For yderligere information og tilmelding kan du kontakte Sejlerskoleleder Peter Arends på og mail: Sejlerskolen er inde i en rivende udvikling med mange nye tiltag, så skulle du have lyst til at hjælpe i sejlerskolen som instruktør, hjælper eller give en hånd med ved vores både, hører vi meget gerne fra DIG. Peter Arends, Sejlerskoleleder 9

10 Den nye bestyrelse mødtes lørdag den 29. januar for at afstikke en kurs for det kommende arbejde. Se Hanne Grønbergs oplæg side 6. Her gav impulserne fra medlemsmødet den 11. januar et godt grundlag. Følgende ideer agter bestyrelsen at føre ud i livet: Grill aftener i Paradisbugten, (se kalenderen). Vi forsøger med den sidste fredag i måneden (undtagen i august, hvor den laves i tilknytning til Stribturen). Bestyrelsen havde håbet på stort fremmøde til medlemsaftenen den 11. januar. Det var desværre ikke tilfældet, da der kun kom ca. 15 medlemmer. Alligevel vælger bestyrelsen at behandle de fremmødte Bestyrelsesseminar. Lille fremmøde. Afriggerfesten genoptages. Derudover var der en lang række andre ønsker, som bestyrelsen arbejder videre med. Det var et stort ønske fra de fremmødte, at bestyrelsen bliver bedre til at melde ud med, hvad den har brug for af hjælp, da medlemmerne rigtig gerne vil hjælpe til. Det kan oplyses at bestyrelsen havde alle emnerne oppe og vende ved bestyrelsesseminaret. Der er rigtig mange gode ting at arbejde videre med. medlemmers ideer som repræsentative for alle klubbens medlemmer og arbejder videre med dem. Mødet var desværre ikke annonceret i Gasten. Det kan måske have været medvirkende. KH Strib Havn er ved at blive modificeret. Bl.a. er liggepladsen ud for klubhuset fjernet til fordel for pælepladser. 10

11 Lillebælt Bådservice v. Leck Risby 6000 Kolding Tlf Mobil:

12 Benyttelse af Dansk Sejlunions bøjer. Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler: Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion (Flensburg Yacht Club er medlem af DS. FYC s stander er hvid med to vandrette linier og med et skjold der viser to løver). Hækflag og klubstander skal føres og følgende regler skal overholdes: Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartø- jets vægt. Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende. Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge: At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.). Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i Internationale Søvejsregler. De angivne positioner på de vedhæftede kort er omtrentlige. Kystlinie og dybdekurver er kun vejledende. Kortene må derfor ikke anvendes til navigation. Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, bedes skriftlig henvendelse ske til Dansk Sejlunion, ldrættens Hus, 2605 Brøndby eller på mail til sejlsport.dk 12

13 Salg, reparation og service af alle påhængsmotorer! Stort lager af reservedele - nye og brugte! Salg, reparation og service kun af påhængsmotorer! KOLDING MARINE SERVICE Autoriseret forhandler af: Medlem af: Søsportens Brancheforening Aage Mikkelsen Martin Damgaard Kristensen Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to! Sdr. Bjert - Tlf

14 Som nævnt i forrige nummer af Gasten, blev Tommy Berg Jensen på generalforsamlingen den 18. december udnævnt til æresmedlem i Kolding Bådelaug. Tommy har været medlem af klubben siden dens start i Desuden er han vistnok det medlem, der har siddet længst i bestyrelsen. Det er ikke uden grund, at Tommy er blevet valgt gang på gang, for han har været uvurderlig for Kolding Bådelaug. Som mangeårig leder af ungdomsafdelingen, har han påtaget sig ansvaret for at holde det meste af klubbens materiel i orden. Det er en af årsagerne 14 til, at afdelingen har fungeret så godt. Tommy har et fagligt kendskab, som gør, at han kan følge hver båds stand, og samtidig evner han at mobilisere klubmedlemmer til at give en hånd med, hvis der skal udføres et stykke arbejde. De gange det ikke lykkes, tager han selv fat, og utallige er de timer, han har brugt for klubben. Han er heller ikke smålig med hensyn til at bruge sin fagkundskab til hjælp for et klubmedlem med et problem. Selv om Tommy trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, fortsætter han på 5. år som leder af klubbens sløjdhold. red.

15 SÆLGES Klubben vil meget gerne af med disse 2 både. Derfor sælges de til foræringspris. 606-eren blev lakeret i 2003 og sælges sejlklar med bådtrailer for kr. Sidste frist for indsendelse af stof til GASTEN H-båden sælges ligeledes sejlklar med påhængsmotor for kr. Er du interesseret, henvend dig venligst til: Brian Terp februar, 15. maj, 15. september, 15. november 15

16 Fjernede bøjer Visse skibsruter i Kattegat er nedlagt den 1. oktober Danmark og Sverige har indgået et samarbejde om ændringer af skibsrutesystemerne i Kattegat. Det eksisterende rutesystem i Kattegat relaterer sig til de minestrøgne ruter, som blev etableret i efterkrigsårene. Disse ruter blev lagt efter de daværende behov for maritim infrastruktur og afmærket som støtte for navigationen. Det er efterhånden blevet anset nødvendigt at optimere sejladssikkerheden for nutidens skibsfart, hvor større skibe i stigende grad passerer gennem vore farvande, og hvoraf nogle er hæmmet i deres manøvreevne på grund af stor dybgang. Samspillet mellem store og små skibes sejlads imellem hinanden er også med- taget i arbejdet med ændringerne af rutesystemet for at skabe mere forudsigelige sejladsmønstre og derved nedsætte faren for kollisioner. Sejladsmønstre viser, at en del af rutesystemet kun bliver anvendt i ringe grad i forhold til de mest anvendte skibsruter. Samtidig har nye navigationsmetoder som satellitnavigation mindsket behovet for afmærkning af ruter til navigationsformål. Dette betyder, at visse ruter, som nu kun anvendes i ringe grad, kan nedlægges, og afmærkningen med bøjer herfra kan anvendes på en mere kosteffektiv måde ved for eksempel at afmærke grunde og rev i stedet for ruter. Hermed vil brugerne få bedre gavn af afmærkningen i områder, der kan være navigatorisk vanskelige. De øvrige ændringer af rutesystemet i Kattegat vil blive sendt i høring med udgangen af Der vil i høringen blive redegjort detaljeret for de ændringer, der planlægges samlet for et nyt rutesystem i Kattegat. Bøjer med cirkler om inddrages. 16

17 17

18 AKTIVITETSKALENDEREN Sommeren 2011 Måned dag aktivitet tidspunkt marts 2. Onsdagstræf marts 2. Teori til duelighedsprøve marts 7. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 9. Teori til duelighedsprøve marts 14. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 16. Onsdagstræf marts 16. Teori til duelighedsprøve marts 21. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 23. Teori til duelighedsprøve marts 28. Sløjd på Dyrehaveskolen marts 29. Introduktionsaften til sejlerskolen (se side 30) marts 30. Onsdagstræf april 2. Broslagning (se side 32) april 4. Sløjd på Dyrehaveskolen april 9. Broslagning (se side 32) april 10. Standerhejsning (se side 28) april 13. Onsdagstræf april 27. Skippermøde hos KS i nordhavnen (se side 26) maj 3. En aften for nye medlemmer (se side 30) maj 4. Onsdagstræf maj 4. Kapsejlads maj 11. Kapsejlads maj 18. Kapsejlads maj 25. Kapsejlads maj 27. Grill i Paradisbugten (se side 34). juni 1. Onsdagstræf 10,00 juni 1. Kapsejlads

19 Vedtægter Vedtaget 14. december

20 1 Navn og hjemsted Foreningen Kolding Bådelaug, der har hjemsted i Kolding Kommune, er stiftet den Foreningen er tilsluttet Dansk Sejlunion og underlagt dennes love og bestemmelser. 2 Formål Foreningens formål er at samle bådejere og sejlsportsinteresserede i og omkring Kolding for, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sejlsporten. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 3 Medlemskab Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver bådejer eller sejlsportsinteresseret. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer kan ikke have båd liggende i Kolding Lystbådehavn, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen. 4 Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens medlemsansvarlige/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 5 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 6 Kontingent Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7 Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Et medlem, der er i kontingentrestance ud over 30 dage, betragtes som udmeldt af lauget. Genoptagelse i foreningen kan kun ske efter restancens indbetaling. Kontingentrestance, der medfører eksklusion, meddeles til Kolding Lystbådehavn. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance til Kolding Bådelaug eller nogen anden sejlklub under Kolding Lystbådehavn, kan optages som nyt medlem af lauget, før restancen er indbetalt til Kolding Bådelaug eller anden respektiv klub under Kolding Lystbådehavn. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, der har været medlem af lauget i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i laugets blad samt evt. på foreningens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klubhuset. 20

21 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, skal disse optages i dagsordenen. Det reviderede regnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand (lige år) 8. Valg af kasserer (i ulige år) 9. Valg af ungdomsleder 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 12. Valg af 2 revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) og 1 revisorsuppleant (lige år). 13. Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse mv. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. 17 og 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret - jvf Ekstra ordinær generalforsamling Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelse - Valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 14 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt og senest 14 dage efter generalforsamlingen. Kolding Bådelaugs repræsentant i Kolding Lystbådehavn udpeges af bestyrelsen blandt laugets medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 21

22 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr kræves dog underskift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr godkendes af generalforsamlingen. 15 Regnskab Foreningens regnskabsår er Bestyrelsen skal inden den 20. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuset. 16 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab, og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af Laugets medlemmer er til sted og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 18 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Her er et simpelt flertal dog tilstrækkeligt. I tilfælde af Kolding Bådelaugs opløsning skal laugets formue overgå til en eller flere klubber, der er medlem af Dansk Sejlunion. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 09. september Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 5. januar 1989 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 20. januar 1994 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 21. december 2000 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 16. december 2004 Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 14. december

23 juni 8. Kapsejlads - Skærbæk fællessejlads juni 11. Pinsetur. Se side 34 og hjemmesiden. juni 15. Kapsejlads juni 22. Kapsejlads juni 23. Sct. Hans aften. Se side 28 og hjemmesiden. juni 24. Grill i Paradisbugten (se side 34). juni 29. Kapsejlads SOMMERFERIE august 3. Onsdagstræf august 10. Kapsejlads august 17. Kapsejlads fra Skærbæk. Se side august 19. Grill i Paradisbugten (se side 34). august 20. Stribtur (se side august 24. Kapsejlads august 31. Kapsejlads sept. 7. Onsdagstræf sept. 7. Kapsejlads sept. 14. Kapsejlads sept. 21. Kapsejlads. Bemærk tiden! sept. 28. Kapsejlads. Bemærk tiden! oktober 4. Klubaften november 1. Klubaften Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten. Hvis du er interesseret i at blive orienteret bl. a. om arrangementer eller afsysninger via nettet, bedes du sende din -adresse til: Jens Kromann Birch, Hvis du får ny adresse, bedes du også sende den til Jens. 23

24 Udskiftning i bestyrelsen Hanne Grønberg er desværre udtrådt af bestyrelsen. Hun har i de to år, hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet, ydet en stor indsats til gavn for klubben. Kendetegnet for hendes arbejde har været mange konstruktive ideer og en stor målrettethed. Desuden en stor indsats for at føre ideerne ud i livet. Svend Andreasen er indtrådt i stedet for Hanne. Hun er desværre også udtrådt af redaktionen af Gasten. Vi har haft et fortrinligt samarbejde, og jeg kommer til at savne redaktinsmøderne. Forhåbentlig kan hvervene genoptages på et senere tidspunkt. KH. Ligeledes er Carsten G. Knudsen udtrådt af bestyrelsen. Han har været en del af klubbens ledelse siden november 2006, og har med sine konstruktive ideer og evne til at se igennem problemstillinger været en værdifuld hjælp. På trods af, at båden er til salg, håber vi, at klubbens tilbud stadig vil friste familien Knudsen. Kristine Hynkemejer er derfor indtrådt i bestyrelsen. Alle nye fritidsbåde skal være CE-mærkede som bevis for, at de opfylder en række krav med hensyn til materiale, dimensioner og udrustning. Det gælder for alle både købt efter juni CE-mærkningen er med til at ensarte sikkerheden om bord på fritidsbåde. Vær dog sam- 24 Om CE-mærkningen tidig opmærksom på, at CEmærkningen ikke nødvendigvis siger noget om en båds fremstillingskvalitet. Det er vigtigt at kontrollere, om CE-mærkningen er til stede på en båd, der er bygget efter juni 1998, for hvis den mangler, kan det blive vanskeligt at sælge båden igen. Desuden F

25 kravene. kan der opstå problemer med at få udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet, hvis der sker skade på en båd, som burde være CE-mærket, men ikke er det og ikke opfylder CE-mærkningen gælder også for både, som importeres fra lande uden for EU, uanset om denne import foretages af forhandlere eller af privatpersoner, og den omfatter såvel nye som brugte både. Eneste undtagelser er veteranbåde og både, der ejes af en EU-borger og hjemtages efter at have været brugt til chartervirksomhed uden for EU Johnny Rivli vil lave en Facebook adresse til KBL 25

26 KAPSEJLADS 2011 SKIPPERMØDE Onsdag den 27. april kl Kolding Sejlklubs lokale på Nordhavnen. Gennemgang af sejladsbestemmelserne. Forårssæsonen starter onsdag den 4. maj og slutter onsdag den 22. juni. Efterårssæsonen starter onsdag den 10. august og slutter onsdag den 28. september. Sejladserne den 21. og 28. september starter allerede kl. 18:00. Skærbæk fælles sejladser foregår onsdag den 8. juni og onsdag den 17. august. Til disse bliver der separat tilmelding. Prisen er igen 400,00 kr. for en hel sæson og 250,00 kr. for en halv sæson. Tilmelding til onsdagssejladsen: Kirsten Nielsen, ( ) Kirsten Jensen, ( ) senest den 27. april Håber at se mange ude på vandet til en god dyst. Hilsen Kapsejladsudvalget 26

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere