Bolig-energisyn. Højstrupvej Brønshøj. Oktober C.G. Energirådgivning Brønshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolig-energisyn. Højstrupvej 45 2700 Brønshøj. Oktober 2014. C.G. Energirådgivning +45 2217 0709. 2700 Brønshøj www.cge.dk"

Transkript

1 Bolig-energisyn 2700 Brønshøj Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forudsætninger Analyse af nøgletal Bygningsgennemgang med besparelsespotentialer Udskiftning af cirkulationspumpe, radiatorkreds Udskiftning af cirkulationspumpe, varmt brugsvand Etablering af elektronisk temperaturregulator/vejrkompenseringsanlæg Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder Efterisolering af skråvægge og skunk Isolering af loftsrum Efterisolering af rør i uopvarmet kælder Udskiftning af 1 lags-vinduer i kælder Udskiftning af hovedindgangsdør & kælderdør Sammenfatning Generelle energispareråd til din dagligdag... 15

3 3 1 Indledning I forbindelse med undersøgelse af energibesparelsespotentialet for ejendommen beliggende, 2700 Brønshøj, er der torsdag d foretaget bolig-energisyn. Bolig-energisynet har til formål at belyse hvilke steder på boligens klimaskærm og installationer, der findes rentable energibesparelsesforslag. C.G. Energirådgivning bistår gerne som bygherrerådgiver ved en efterfølgende energirenovering af boligen, baseret på hele, eller dele af forslagene i rapporten. Dette er dog en tillægsydelse. Kontakt Casper Gudmand, tlf og hør om mulighederne. Boligen er en murermestervilla fra 1932 med et opvarmet boligareal på 155 m². Der er løbende over de sidste 5 år foretaget væsentlige energieffektive tiltag, som udskiftning til energiruder, hulmursisolering, etablering af ny kvist og indvendig efterisolering af værelser på 1. sal. Det vurders at der stadig kan foretages væsentlige tiltag for at energioptimere boligen yderligere. 2 Forudsætninger Bygningen er besigtiget torsdag d i tidsrummet Der er set på besparende foranstaltninger indenfor for varme- og elforbrug Grundlaget for bygningens forbrug er registreringer for året 2013 Energimærkningsrapport fra 2009 blev udleveret ved besigtigelsen Investeringer er skønnede ud fra erfaringstal og V&S prisbøger Besparelserne er skønnede ud fra erfaringstal, videncenter for energibesparelser og screening af energimærke, som var til rådighed Der er kigget på energibesparelser med en simpel tilbagebetalingstid (TBT) på op til 50 år. Tiltag med længere tilbagebetalingstid er udeladt fra rapporten Følgende priser er anvendt: - Fjernvarme: 0,70 kr/kwh - El: 2,00 kr/kwh Alle beløb er inklusiv moms. Der er ikke indregnet fremtidige prisstigninger på el og fjernvarme. Til beregning af CO2-udledningen er følgende værdier brugt: - Fjernvarme: 122 g/kwh - El: 478 g/kwh

4 4 3 Analyse af nøgletal For at kortlægge potentialet for besparelser på boligen er det aktuelle forbrug fra bygningsejer blevet sammenlignet med nøgletal fra Dansk Energi s Den lille blå om varme. Der er i nøgletallene anvendt gennemsnitsforbrug for tilsvarende boliger: Varme Aktuelt forbrug kwh/m² 201,26 El Aktuelt forbrug kwh/m² 22,25 Total 223,51 Varme + El Nøgletal kwh/m² 227,5 Afvigelse % 1,8 Der er god overensstemmelse imellem det aktuelle forbrug og nøgletallene.

5 5 4 Bygningsgennemgang med besparelsespotentialer 4.1 Udskiftning af cirkulationspumpe, radiatorkreds. Der er installeret en ældre trinreguleret cirkulationspumpe af mærket Grundfos UPS Pumpen yder en maxeffekt på 80 watt. Det anbefales at skifte til en trinløs regulerbar A-mærket cirkulationspumpe. Eksisterende pumpe Ny pumpe Max effekt (W) kw/år Pris/år Årlig besparelse Kr. 596,- Investering Kr ,- 20 år 8,4 år 142 kg Beregningen er baseret på en elpris på kr. 2,00 inkl. moms pr. kwh og en årlig driftstid på dage om året (9 mdr.).

6 6 4.2 Udskiftning af cirkulationspumpe, varmt brugsvand Der er installeret en ældre cirkulationspumpe uden trin, af mærket Grundfos UP Pumpen yder en maxeffekt på 50 watt. Det anbefales at skifte til en trinløs regulerbar A-mærket cirkulationspumpe. Eksisterende pumpe Ny pumpe Max effekt (W) kw/år Pris/år Årlig besparelse Kr. 490,- Investering Kr ,- 20 år 10,2 år 117 kg Beregningen er baseret på en elpris på kr. 2,00 inkl. moms pr. kwh og en årlig driftstid på dage om året (12 mdr.).

7 7 4.3 Etablering af elektronisk temperaturregulator/vejrkompenseringsanlæg Der findes ingen automatik til regulering af fjernvarmeanlæggets fremløbstemperatur, styret efter udetemperaturen. Det forudsættes at der kan spares 5% af varmeforbruget ved etablering af vejrkompensering, og yderligere 2,5% hvis anlægget har mulighed for natsænkning. Det anbefales at etablere et vejrkompenseringsanlæg med funktion der gør det muligt at sænke rumtemperaturen på bestemte tidspunkter, eksempelvis om natten (natsænkning). Energibesparelse i kwh/år Vejrkompensering incl. motorventil Natsænkning 780 Total kwh Årlig besparelse Kr ,- Investering Kr ,- 15 år 9,2 år 285 kg Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh og en årlig driftstid på dage om året (9 mdr.).

8 8 4.4 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som trægulv på bjælker, med pudslag på underside. Etageadskillelsen er konstateret isoleret med lerindskud. Det anbefales at efterisolere etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 200 mm. Isolering. Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på mw/mk. Eksisterende pudset loft, samt lerindskud nedtages og fjernes. Der opsættes ny forskalling, udføres effektiv damspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle kælderrum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. Energibesparelse i kwh/m² pr. år ved 200 mm. Isolering Bjælkelag med lerindskud - 74 m² 63 Årlig besparelse kwh Årlig besparelse Kr ,- Investering Kr ,- 40 år 12,3 år 569 kg Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh og en årlig driftstid på dage om året (9 mdr.).

9 9 4.5 Efterisolering af skråvægge og skunk Det blev under besigtigelsen oplyst af bygningsejer at skråvægge og lodrette skunkvægge på 1. sal er blevet indvendigt efterisoleret med 70 mm. mineraluld. Det anbefales at efterisolere skråvægge og lodrette skunkvægge på 1. sal med yderligere 225 mm. mineraluld, så en samlet isoleringstykkelse på 295 mm. opnås. Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på mw/mk. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. Efterfølgende malerarbejde er inkluderet i investeringsprisen. Energibesparelse i kwh/m² pr. år ved 295 mm. Isolering Eksisterende isolering 70 mm. 36 m² 35 Årlig besparelse kwh Årlig besparelse Kr. 882,- Investering Kr ,- 40 år 36,3 år 154 kg Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh. Efterisoleringen vil tage plads fra rummene, det bør derfor overvejes om isoleringsarbejdet kan foretages udefra i samme forbindelse som en eventuel renovering af taget.

10 Isolering af loftsrum Etageadskillelse mod uopvarmet loftsrum er udført som trægulv på bjælker med lerindskud. Det blev oplyst at der er isoleret indefra med 70 mm. mineraluld. Det anbefales at efterisolere etageadskillelse mod uopvarmet loftsrum med yderligere 325 mm. mineraluld, så en samlet isoleringstykkelse på 395 mm. opnås. Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på mw/mk. Eksisterende gulvbrædder, samt lerindskud fjernes og bortskaffes, og der udføres isolering med forskudte samlinger. Tæthed og ventilation skal sikres iht. gældende regler. Energibesparelse i kwh/m² pr. år ved 395 mm. Isolering Eksisterende isolering 70 mm. 42 m² 37 Årlig besparelse kwh Årlig besparelse Kr ,- Investering Kr ,- 40 år 23,9 år 190 kg Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh. Inden isolering af loftsrum igangsættes, bør tagbelægning gennemgås og understryges. Desuden skal der etableres der ny gangbro i tagrummet. Understrygning og ny gangbro er ikke medtaget i investeringsprisen.

11 Efterisolering af rør i uopvarmet kælder Rør under loft i uopvarmet kælder er gennemsnitligt isoleret med 20 mm. mineraluld afsluttet med lærred. Varmerør er udført som ¾ stålrør, og varme brugsvandsrør er udført som ½ stålrør. 2 stk. cirkulationspumper er uisolerede. Det anbefales at efterisolere varmerør og varme brugsvandsrør op til 50 mm. med rørskåle med lambda værdi på 0,038 W/mK. Cirkulationspumper anbefales isoleret med kapper. Energibesparelse i kwh/m pr. år ved 50 mm. Isolering 3/4" varmerør med 20 mm. Isolering. 35 m. 12 1/2" brugsvandsrør med 20 mm. Isolering. 20 m stk. Cirkulationspumper. Varme + brugsvand Årlig besparelse 919 kwh Årlig besparelse Kr. 643,- Investering Kr ,- 40 år 18,7 år 112 kg Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh. Rørene kan evt. isoleres sammen, hvis de ligger tæt. Dårlige samlinger udbedres, inden rørene isoleres yderligere. Hvis der ikke findes isoleringskapper til de pågældende cirkulationspumper, kan isoleringen udføres med lamelmåtter og pladekapper.

12 Udskiftning af 1 lags-vinduer i kælder Vinduer i kælder med 1 lag glas er udtjente med nedbrudte rammer og løse/skæve beslag. Vinduerne vurderes ligeledes at være utætte og skønnes ikke egnede til renovering. Det anbefales at udskifte 1 lags vinduer i kælder til nye vindueselementer med energiruder og en U-værdi på 1,1 W/m²K. De nye vinduer bør være med gasarten Argon imellem glasene og være forsynet med varme kanter. Energibesparelse i kwh/m² pr. år vinduer u=1,1 W/m²K 2-3 fløjs vinduer med lodrette poster. 4,9 m² 275 Årlig besparelse kwh Årlig besparelse Kr. 944,- Investering Kr ,- 30 år 23,3 år 164 kg Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh.

13 Udskiftning af hovedindgangsdør & kælderdør Hovedindgangsdør er monteret med termorude fra Døren er funktionel, dog vurderes forventet levetid udstået. Kælderindgangsdør er massiv og uisoleret. Døren er nedslidt og utæt, forventet levetid vurderes udstået. Begge døre anbefales udskiftet til energieffektive modeller med en U-værdi på max. 1,1 W/m²K. Hovedindgangsdør til element med energirude og isoleret fyldning. Kælderindgangsdør til massivt isoleret element. Energibesparelse i kwh/m² pr. år Yderdør 25 mm. isol. + 2 lags energirude Yderdør 20-50% rudeandel med termorude. 2,5 m² 145 Årlig besparelse 363 kwh Årlig besparelse Kr. 254,- Investering Kr ,- 30 år 47,2 år 44 kg Energibesparelse i kwh/m² pr. år Pladedør uden rudefelt Massiv yderdør i kælder. 2 m² 225 Årlig besparelse 450 kwh Årlig besparelse Kr. 315,- Investering Kr ,- Beregningen er baseret på en fjernvarmepris på kr. 0,70 inkl. moms pr. kwh. 30 år 25,4 år 55 kg

14 14 5 Sammenfatning Tiltag Besparelse (kr.) Investering (kr.) TBT (år) CO₂ besparelse (tons) Udskiftning af cirkulationspumpe, radiatorkreds ,4 0,142 Udskiftning af cirkulationspumpe, varmt brugsvand ,2 0,117 Etablering af elektronisk temperaturregulator ,2 0,285 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder ,3 0,569 Efterisolering af skråvægge og skunk ,3 0,154 Isolering af loftsrum ,9 0,19 Efterisolering af rør i uopvarmet kælder ,7 0,112 Udskiftning af 1 lags-vinduer i kælder ,3 0,164 Udskiftning af hovedindgangsdør ,2 0,044 Udskiftning af kælderindgangsdør ,4 0,055 Sum ,3 1,832 Alle tiltag er rentable, idet tilbagebetalingstiden ikke overstiger levetiden i nogle af forslagene. Ønskes det kun at udføre dele af forslagene, anbefales det at starte med nedenstående: Tiltag Besparelse (kr.) Investering (kr.) TBT (år) CO2 besparelse (tons) Udskiftning af cirkulationspumpe, radiatorkreds ,4 0,142 Udskiftning af cirkulationspumpe, varmt brugsvand ,2 0,117 Etablering af elektronisk temperaturregulator ,2 0,285 Sum ,2 0,544

15 15 6 Generelle energispareråd til din dagligdag Køkkenapparater Du kan fx spare penge ved at koge vand i en elkedel frem for komfuret. Husk, at du kun børe koge den mængde vand, du har brug for. Du kan også hælde kaffen på en termokande, i stedet for at lade den stå på kaffemaskinens kogeplade. Du bør afkalke både elkedel og kaffemaskine ofte, for det holder forbruget i bund. Køleskab og fryser Temperaturen i dit køleskab bør ligge på 5 grader. For hver grad, temperaturen sænkes under 5 grader, stiger dit elforbrug med 2-5 %, så du bør derfor holde øje med temperaturen i køleskabet. Temperaturen i din fryser bør ligge på -18 grader. Som med køleskabet stiger elforbruget med 2-5 % for hver grad, der er køligere end -18. Det er vigtigt for begge apparater, at de står placeret, så der kan komme lidt luft omkring dem. Er der ikke luft omkring dem, kan de ikke komme af med den varme, som den indbyggede kompressor afgiver, og det betyder, at de må arbejde hårdere for at afkøle, og det påvirker dit elforbrug negativt. Det er desuden vigtigt, at dørene i dit køleskab og fryser er tætte, og du kan teste dette ved at sætte et stykke papir i klemme i lågen. Hvis papiret bliver siddende, er dit apparat tæt. Endnu et godt tip er et optø frostvarer i køleskabet. Det sænker temperaturen, og derfor behøver kompressoren ikke arbejde så hårdt. Kogeplader, emhætte og ovn Det er en god ide at bringe en gryde i kog på højeste trin på kogepladen og derefter koge videre på et lavere trin. Kog altid med låg og med mindst muligt vand. Undersøg om dine gryder og pander har en flad bund og brug altid en kogeplade, der passer i størrelsen til gryden/panden. Brug din emhætte, men sæt den på lavest muligt trin, og sørg for at rense fedtfilteret, da emhætten ikke fungerer optimalt, hvis den skal trække luften ud gennem et lag af fedt. Hvad angår ovnen er det en god idé at tilberede flere retter på samme tid, hvis det er muligt. Det nemmeste og mest effektive ovn-tip er at slukke for ovnen ca minutter, før maden er færdig og udnytte eftervarmen i ovnen. Dette kan spare dig 10 til 25 %

16 16 Du bør desuden ikke sætte en frossen ret i ovnen. Det kan bedre betale sig at tø den op først, og du kan spare op til 30 % på denne måde. Det er også en god idé at riste brød på brødristeren i stedet for i ovnen. Dette kan spare mange penge på sigt. Opvaskemaskine Når du anvender din opvaskemaskine, bør du altid fylde den helt op, for en lille opvask bruger ligeså meget energi som en stor. Brug de korteste programmer på opvaskemaskinen og de laveste temperaturer derved sparer du energi og generelt er det et godt råd at gå efter hårde hvidevarer i minimum energiklasse A. Vaskemaskine og tørretumbler Fyld altid vaskemaskinen helt op, når du vasker tøj, og vask ved lave temperaturer og fravælg evt. forvask. Tøjet bliver alligevel rent, og du sparer en masse energi. Når vejret tillader det, kan du bruge din tørresnor i stedet for din tørretumbler. Bruger du din tørretumbler, bør du kigge i manualen og finde ud af, hvor meget tøj, du bør tørre ad gangen. Tørrer du enten for meget eller for lidt tøj, bruger du alt for meget energi, så tjek lige manualen en ekstra gang. Du bør som hovedregel ikke tørre dit tøj indendørs på et tørrestativ, da det danner kondens. Belysning Cirka en femtedel af en husstands elforbrug går til belysning, og dette er et område, hvor du for alvor kan spare med en lille indsats. Brug en sparepære den bruger kun en femtedel af den strøm, en almindelig pære anvender og den holder 10 gange længere! Husk desuden at slukke for lyset i de rum, du ikke benytter. Ved udendørsbelysning kan du desuden bruge en bevægelsescensor så er lyset kun tændt, når det er nødvendigt. Standbyforbrug I private hjem bruges omkring en tiendedel af strømmen på de elektriske apparaters standbyforbrug. Det svarer typisk til kr. årligt. Computer, tv, video, dvd og mange andre apparater står standby, og du kan forhindre dette ved at købe en elspareskinne, der slukker for alle apparaterne på samme tid, når de ikke bruges.

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gentoftegade 55+55A Gentoftegade 55 2820 Gentofte ens energimærke: Gyldig fra 10. april 2014 Til den 10. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brøndbyvestervej 60-68 Brøndbyvestervej 60A 2605 Brøndby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 26. september 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2063 Thorvaldsensgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

Energimærke. Søndergade 5A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-393543-002 Energimærkning nr.: 200045166 Gyldigt 7 år fra: 03-02-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Søndergade 5A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-393543-002 Energimærkning nr.: 200045166 Gyldigt 7 år fra: 03-02-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Søndergade 5A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-393543-002 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 01-43 Tingbjerg I Tingbjerg Ås 1 2700 Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenbjergsvej 29 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. december 2014 Til den 10. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 14.2 Østerled 12 7100 Vejle ens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2014 Til den 17. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2062 Søndre Ringgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport vedr. Lilliendalsvej 1 2600 Glostrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. december 2013 Til den 19. december 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamilieshus Hovedvejen 161 8723 Løsning Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2015 Til den 30. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bondehavevej 104 2880 Bagsværd Bygningernes energimærke: Gyldig fra 12. februar 2014 Til den 12. februar 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søgårdsvej 2 5762 Vester Skerninge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2013 Til den 5. august 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederiksborgvej 37-41 & Glasvej 20-28. Frederiksborgvej 37 2400 København NV Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Askhavevej 1 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13008.1 Vinkelvej 36A 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Saltværksvej/ Kastrupvej Saltværksvej 71 2770 Kastrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tannisbugtvej 82 9881 Bindslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere