Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1"

Transkript

1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1

2 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse - dog med mulighed for 2 spor i klasse. I skoleåret 2010/2011 vil der være to spor i 9. klasse. Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer. Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, dvs. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: morgensang, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- og sangarrangementer samt skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Indholdsfortegnelse: Målsætning 2 Bestyrelsens beretning 3 Skoleleders beretning 6 Tilsynserklæring 8 Skoleåret 9 Praktiske oplysninger 11 Ombygninger på Høng Privatskole 12 Solstrålen 13 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse a. og b. 30 Fotos fra lejrskolen 31 8a 33 8b. 34 Fotos fra skolekomedien klasse 36 Klasselister 39 Skolens personale 51 Forsidefoto: Seje sild fra 7. kl. stryger rejer i Vadehavet 2 Høng Bagsidefoto: Privatskole Det er ikke alle vegne, at gode elever hænger på træerne.

3 Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Jan Nielsen 2009 har været et omskifteligt år med vanskelige udfordringer. Goddag og farvel til skoleleder Bestyrelsen valgte, at lave en indsættelse af ny skoleleder pr. 1. maj, med en overdragelse på 3 måneder. Ideen var, at en ny skoleleder fik de bedste betingelser for at sætte sig ind i skolens liv og dagligdag og ikke mindst skolens drift. Det har vist sig at være en fordel, idet Lis har fået en rigtig god viden om skolen. Der har også været et minus, idet der blev ansat flere lærere end der umiddelbart var brug for. På dette område blev Lis ikke involveret. Inga sagde farvel ved en fin reception, hvor mange nuværende og tidligere forældre benyttede lejligheden til at sige tak til Inga for en rigtig god indsats. Det er ikke nogen hemmelighed, at det for Inga var et svært farvel til et livslangt job med et stort engagement gennem rigtig mange år som lærer, souschef og skoleleder. Den centrale administration og ledelse er blevet styrket med ansættelse af en viceskoleleder og en ny skolesekretær. Visioner for Høng Privatskole Med en ny skoleleder kom der også nye tanker og ideer om det at drive en moderne skole med eleverne i centrum. Hvordan skabes der kvalitet i undervisningen? Hvilke moderne undervisningsmetoder kan indpasses på Høng Privatskole? Kan specialundervisningen tilrettelægges anderledes, så børnene får bedre muligheder for læring? Hvordan skal en SFO fungere sammen med børnehaveklasse osv. De mange nye tanker betød, at bestyrelsen måtte genoverveje prioriteringer både på kort og lang sigt i forhold til skolens fremtid. Høng Privatskole skal være et naturligt førstevalg for forældre og børn i Høng og omegn. Mål for udvikling 1. skabe et pædagogisk udviklende miljø for elever, forældre og personale. 2. tilbyde moderne undervisningsfaciliteter på alle klassetrin 3. skabe en moderne indskoling integreret med skolens SFO, Solstrålen. 4. skabe undervisningslokaler, så skolen kan rumme op til 300 elever Nybyggeri og renoveringer 2009 Planerne for renoveringer, der blev startet i 2008, fik ekstra fart på i Bygning A, den gamle skolebygning blev nedrevet, da den ikke længere var brugbar. Det ville koste kr. 3,5 millioner at renovere bygningen, hvilket ikke stod i forhold til et fremtidigt byggeri. Der er med nedrivningen gjort plads for parkering og fremtidig byggeri. Toiletter, hjemmekundskab og musiklokaler bibeholdes i den resterende bygning. Sløjdlokalet under musik kan genetableres ved at få skabt flugtveje og optimale lysforhold. Arbejdet er ikke påbegyndt, da andre opgaver har haft større prioritet i forhold til skolens økonomiske formåen pt. Der er blevet udført ny vand- og varmeinstallationer i samtlige bygninger. Bygning B er blevet renoveret med nye vinduer, tageftersyn og reparation, tagrender, m.m. Der er lavet nyt toilet i bygning B samt isat nyt vindue og flugtvej fra fysiklokalet. De samlede omkostninger har beløbet sig til ca ,- for dette arbejde. Høng Privatskole 3

4 Nybyggeri 2010 Flytning af administration og lærerværelse. Administrationen og lærerværelse har til nu været placeret på 1. salen i bygning B. Her skal nu indrettes klasser til overbygningen. Midlertidig administration og lærerværelse, til nu kaldet Alpehytten 1. Den erhvervede pavillon på 160m2 opstillet ved SFO beregnes for administration og lærerværelse. 2. Pavillonen skal istandsættes, så indflytning kan ske i foråret HS Rådgivning skal forestå denne entreprise med indhentning af tilbud, udførelse af opgaver samt indhentning af byggetilladelse hos kommunen på min. 5 år. Herefter tages der stilling til forlængelse af godkendelsen. Nybyggeri 2011/2012: Indskoling og SFO Projektet skal indeholde SFO, børnehave, fællessal, hjemkundskabslokale og toiletter. Gymnastiksalen, Bygning D 1. Der skal udarbejdes et projekt for indskolingen af HS Rådgivning i samråd med bestyrelse, skoleleder og SFO leder. 2. Bygningen D nedrives eller istandsættes alt efter, hvordan bygningen passer ind i det udarbejdede projektet. Renovering 2012/2013: Grundskolebygningen med fysiklokale, bygning C 1. Bygningen skal renoveres i samtlige lokaler, på lofter, gulve og vægge 2. Bygningen skal have nye vinduer, tagpap på udbygningerne, tagrender, taget understryges, tagetagen efterisoleres, hulmursisolering. Tagudskiftning vurderes. 3. IT løsninger. der giver en moderne undervisning for de mindre børn. 4. Tidssvarende møbler og belysning. Ny administration og lærerværelse 2014: Der, hvor den gamle bygning A er revet ned opføres ny administration og lærerværelse. Økonomien Renoveringen i 2009 blev en økonomisk gyser, hvor mange ekstra omkostninger i forbindelse med renoveringen gjorde, at vi ikke blot brugte vore likvide midler, men også måtte trække på vor kassekredit. Samarbejdet med vores bank forløb ikke som ønsket, idet banken ikke ville frigive skolens egne midler. Banken besindede sig, da de havde overset, at den sikkerhed som var nødvendig for banken var etableret. Den stramme driftsøkonomi gav anledning til, at der blev udarbejdet likviditets- og driftsbudgetter 3 år frem. Det, som var en usikkerhed omkring skolens økonomiske formåen, er nu blevet til et totalt billede af skolens økonomiske muligheder fremadrettet i forhold til renoveringer og nybyggeri. Med baggrund i ovenstående har skolens bestyrelse søgt økonomisk rådgivning fra anden bank, så økonomien har fået en kritisk analyse. Et underskud i 2009 på ,- er selvfølgelige ikke tilfredsstillende, men har været en nødvendighed for at få lukket et stort renoveringsefterslæb igennem 25 år. Budgettet for 2010 giver pt. et lille underskud efter afskrivninger, men dette er uden regulering af de statslige tilskud og evt. flere elever pr. 5. september. Budgetterne for bygger på 220 årselever. Budgettet for 2011 viser et overskud på ca efter afskrivninger og 2012 ca. kr ,- efter afskrivninger. De meget store overskud er nødvendige både for at genskabe likviditeten, men også for at have et grundlag for fortsatte renoveringer og nybyggeri uden ekstra stigninger på forældrebetalingen. Der er fremadrettet en naturlig tilskrivning på 3 % i forældrebetalingen. Skolens bygninger har en regnskabsmæssig værdi på ca. kr. 8 millioner, mens den offentlige vurdering er ca. kr. 15 millioner. Vi afventer pt. et lånetilsagn fra Nykredit til at iværksætte planerne for Høng Privatskole

5 Skolens personale Skolens personale er blevet involveret i visionerne for skolens fremtidige byggeri. Lærerne har her givet et tilsagn om styrke det undervisningsmæssige miljø ved at lærerne og administration for en periode er placeret i en pavillon. Det er glædeligt, at personalet har fokus på undervisningsmiljøet. Det er også vigtigt, at man som ansat på Høng Privatskole trives i et godt arbejdsmiljø. Derfor er det også nødvendigt, at der i fremtiden er gode faciliteter for personalet. Personaleledelsen er skolelederens ansvar, men det er bestyrelsens holdning, at man som ansat på Høng Privatskole udviser et højt engagement med en forventet deltagelse i skolens fællesarrangementer med forældre og børn. Et godt samarbejde er et must og er kun muligt, hvis både personale og forældre vil Høng Privatskole. Bestyrelsens arbejde Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsesarbejdet i 2009 rent tidsmæssigt har ligget langt udover, hvad der er normalt for en frivillig indsats i en skolebestyrelse. I den forbindelse vil jeg gerne rette er særlig tak til Torben og Anne, der har taget sig af de praktiske opgaver i at lede og koordinere renoveringsopgaverne. Et arbejde der til tider har virket håbløst, når nye udfordringer kom frem i lyset. Ledelsen af dette arbejde er nu tilbageført til skolens daglige ledelse. Bodil og Connie har udført et stort arbejde med at få styr på vores økonomi og har med deres faglige viden kunnet stille de rigtige spørgsmål og brugt megen tid på at se ned i den daglige økonomi for at få overblik. Udover disse store opgaver har bestyrelsen også måtte varetage de sædvanlige opgaver for at skabe udviklingen af rammer og politikker. For at skabe en god bestyrelse er det vigtigt, at medlemmerne repræsenterer både faglighed og holdninger. Den sammensætning har vi haft i Det fortsatte arbejde for bestyrelsen bliver at fastholde udviklingsplanerne og sikre økonomien hertil. Efter 5 år i bestyrelsen bliver dette min sidste beretning. Godt nok forlader jeg bestyrelsen uden for en valgperiode, men jeg er af den opfattelse, at 5 år er passende for mig. Tak for et spændende og udfordrende samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse og personale. En stor pavillon til administration og lærerværelse ankommer til det grønne område ved Solstrålen. Høng Privatskole 5

6 Skoleleders beretning for 2009 v. Lis Emil Husa Nu er der snart gået et år, siden jeg satte mine ben på Høng Privatskole for første gang. Det har været et travlt og spændende år. Jeg kunne sætte mig og beskrive, hvordan dette år har været, men umiddelbart synes jeg, det er mere interessant at komme med et par betragtninger om de kommende år. Så dette indlæg bliver en blanding af nyt og gammelt. Bygningerne Det stod hurtigt klart for mig, at vi ikke talte om vedligeholdelse men gennemgribende renovering. Personligt er det vigtigt for mig, at der er ordentligt og pænt, hvis jeg skal trives på min arbejdsplads, og rent faktisk er bygnings-massen visse steder så slidt, så der ikke kan gøres ordentlig rent. Jeg gætter på, at de fleste har det som mig: Man kan ikke forvente, at børnene kan finde ud af at passe på deres skole, hvis den ikke er velholdt. Nogle beslutninger var allerede taget, da jeg satte mig i lederstolen og mange flere er siden hen taget. Det er også et faktum, at vi mangler klasseværelser, da vi er blevet delvist tosporet i overbygningen. Vi besluttede at starte med bygning B. Det får alle børnene glæde af på et tidspunkt, og det gjorde det muligt med en rokade. Vi fik en kontorpavillon foræret. Dog skal den istandsættes lidt, før den kan bruges. Da lærerne synes, at det er vigtigt, at børnene får optimale forhold før dem selv, besluttedes det, at det var første skridt. I bygning B vil der blive flyttet lidt på væggene, så vi får klasseværelser, der har en ordentlig størrelse. Der ud over vil der være en del gruppelokaler, således at eleverne kan arbejde i grupper og på mindre områder, hvis det er det, de trives bedst med. Dette passer rigtig fint med den pædagogik, vi ønsker os på Høng Privatskole, nemlig at undervisningen består at et oplæg, der kan være mangeartet fx introduktion til et emne, en film eller andet. Herefter arbejder eleverne selvstændigt eller parvis/grupper med læreren som konsulent. Klasseværelserne vil være udstyret med interaktive tavler og et stabilt netværk, hvortil eleverne på sigt kobler sig med egne computere. Der bydes velkommen til nye ansatte. Fra venstre: Lars, Anne-Gitte, Karina og Lis Emil. Hvis bygning B ikke er fyldt op med overbygningselever, vil klasseværelserne blive tilbudt 5. og 6. klasse, hvilket også vil give bedre plads i bygning C. Næste trin vil være at renovere gymnastiksalen eller rive den ned, så den kan give plads til et indskolingshus. Dette hus skal rumme Solstrålen og indskolingen, så begge afdelinger har deres egne områder og en del fælles-arealer. Pædagogikken vil ligeledes her sætte sine spor på, hvordan huset skal indrettes. BH klassen har jo i år boet sammen med Solstrålen. Det har været hårdt for alle parter, da kvadratmeterne har været for få. Vi vil næste år tænke os om en ekstra gang, og forhåbentlig finde en løsning, der er bedre, end den vi valgte i år. Siden hen vil vi bygge samlingssal og administrationsbygning, når økonomien tillader det. Skemaet Fagfordelingen og skemalægningen har i år været planlagt af den tidligere ledelse og bærer derfor ikke præg af de nye tanker, som ledelsen har. Jeg forestiller mig, at danskog matematiktimerne ligger parallelt i de enkelte afdelinger (indskoling, mellemtrin, overbygning). Det bevirker, at man kan arbejde på tværs af klasserne. Det vil også gøre det lettere at planlægge specialundervisningen. 6 Høng Privatskole

7 Specialundervisning. Fremover vil der være 3-4 lærere, der underviser på dette felt. De børn, der har brug for specialundervisning, vil få tilbudt et koncentreret forløb et par gange i løbet af året. Ud over disse perioder, vil de deltage i den normale klasseundervisning. Det kan være man har brug for et stavekursus eller et læseløft. Det er et ønske, at vi på sigt vil uddanne en læsekonsulent. Projektorienteret undervisning. For en del år siden blev projektopgaven indført. Her er formålet, at man arbejder på tværs af fagene og som udgangspunkt i en gruppe. Som noget nyt gives der karakter for planlæg-ning og samarbejdsevner og så selvfølgelig for det faglige indhold. Det er mit ønske, at vi får en del mere undervisning af denne art, da vi ved at danske skoleelever klarer sig særdeles godt, når det handler om initiativ og selvstændig planlægning. Denne ressource vil vi gerne bidrage til. Relationer og anerkendelse Vi vil de kommende år arbejde med relationer. Relationer mellem klassens elever og lærere og relationer mellem forældre og lærere/elever. Det er kendt viden, at man ikke kan løse problemstillinger uden at se på hele gruppens indbyrdes forhold, og arbejdet skal foregå i et anerkendende sprog. Skoleintra Vi fik i årets løb implementeret skoleintra, først for personalet og sidenhen for elever og forældre. I den anledning fik vi også ny hjemmeside, som vi for tiden arbejder med at få opdateret, så oplysningerne er korrekte og indholdet stemmer overens med den målsætning, der er for Høng Privatskole. Velkommen tilbage efter ferien Høng Privatskole 7

8 Tilsynserklæring v. Inge Liengaard Olsen, tilsynsførende Til Høng Privatskoles Bestyrelse og Generalforsamling den I min egenskab af tilsynsførende, har jeg besøgt Høng Privatskole et par gange i løbet af foråret. Onsdag d. 24. marts overværede jeg undervisning i dansk, engelsk og matematik på de mellemste klassetrin. Undervisningen foregik overordnet i en rar atmosfære og på et passende fagligt niveau, og langt de fleste elever virkede motiverede. I nogle timer var der taget lidt utraditionelle undervisningsformer i brug, og det var tydeligt, at eleverne tog vel imod denne afveksling. Jeg har drøftet skolens samlede undervisningstilbud med skolelederen og noteret mig, at skolens undervisningstilbud lever op til bekendtgørelsens krav, og at de kreative fag også bliver tilgodeset, bl.a. i form af forskellige tilbud om frivillig undervisning. På baggrund af disse besøg overrasker det mig ikke, at skolens karaktergennemsnit ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Inge Olsen Vicerektor på Høng Gymnasium og HF. Fra motionsugen. Høng Petanqueklub gav eleverne en virkelig flot mulighed for at prøve spillet 8 Høng Privatskole

9 Skoleåret 2009/2010 Elevtallet pr. 1.9.: 220 elever. Sociale planer for Høng Privatskole: Hvert år drøftes i de enkelte lærerteams gældende ordensregler og samværsregler. Der udarbejdes oplæg til klasserne med henblik på justeringer eller repetition af gældende regler. Eleverne orienteres om foranstaltninger om fremme af god ro og orden, der beskriver de sanktionsmidler, der anvendes. Emnet uro og mobning er væsentlige faktorer for skolens trivsel og skal derfor være på dagsordenen til alle team- og lærerrådsmøder. I den udstrækning det er muligt, skal SFOpersonalet inddrages i skolens emneuger samt andre pædagogiske arrangementer. Skolen og SFO skal samarbejde omkring børn med særlige behov og holde hinanden orienteret, hvis der sker væsentlige hændelser i barnets liv. I særlige tilfælde er det nødvendigt at etablere et egentligt målrettet, tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte barn. Der udarbejdes i hver klasse samværsplaner, som ophænges i klassen. Hver klasse udarbejder en trivselserklæring / mobbepolitik på baggrund af materiale fra Det Nationale Samarbejde. Klassernes samværsregler samt Trivselserklæring / Mobbepolitik skal til høring i Elevrådet. Det forventes, at klasselærerne afholder samtaler med eleverne, hvor bl.a. den enkelte elevs trivsel drøftes. Da mange af elevernes problemer opstår under den frie leg, er det vigtigt, at gårdvagterne når rundt i alle skolens afsnit. Problemer opstået i elevernes fritid bør forsøges løst i samarbejde med klasselæreren. For at sikre, at forældresamarbejdet er hele skolens anliggende, inviteres nye forældre i oktober / november - året før skolestart - til møde med skolelederen og børnehaveklassepersonalet. Der orienteres om sammenhængen mellem børnenes sociale kompetencer og elevernes og lærernes mulighed for at lære og undervise i dagens skole. I forbindelse med løbende optagelser af nye elever orienterer skoleledelsen om skolens målsætning samt værdigrundlag. Der skal i indskolingsforløbet arbejdes forebyggende med EMNET mobning. Ved spontane mobbeepisoder kan klasselærerne få hjælp og bistand fra skolens ledelse til problemløsning. Den samlede plan kan ses på skolens hjemmeside. Foranstaltninger til fremme af god orden i skolen. Elever og lærere skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtale med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Udelukkelse fra undervisningen den pågældende dag. Hjemsendelse vil dog kun ske efter aftale med hjemmet. 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever fra klasse. 3) Overflyttelse til en parallelklasse, hvis dette er muligt. (7. 9. kl.) 4)Udmeldelse af skolen. Udmeldelse og bortvisning kan finde sted, når en elevs uhensigtsmæssige opførsel er af meget grov karakter og derved skader skolens omdømme. Der tænkes bl.a. på vold, misbrug samt forhold, der er i strid med politivedtægten. 5) Regler for lejrskoleophold. Der kan foranstaltes hjemsendelse af elever (på forældrenes regning), hvis lærerne ikke fortsat kan tage ansvar for en elevs handling(er). Inden en sådan hjemsendelse finder sted, skal forældrene kontaktes af de pågældende lærere samt af skolens leder. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolen lægger vægt på, at eleverne arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden samt familiens og andre sociale netværks betydning som Høng Privatskole 9

10 udgangspunkt for udvikling af værdier, ansvar og handling. Emnerne vil være tobak (i 6. klasse), alkohol (i 7. klasse) samt narkotika og medicinmisbrug (i 8. klasse). Eleverne har pligt til at deltage i de af skolen arrangerede emnearbejder / kurser, også hvis de er lagt uden for normal skoletid. Forsømmelser Forældre til elever i børnehaveklassen kan meddele fravær på sms eller telefon til børnehaveklasse-leder. Ved fravær i klasse benyttes kontaktbogen den første raskmeldingsdag. Ønskes frihed for en elev uden for ferierne eller fritagelse for noget af skolens arbejde, må skriftlig anmodning fra forældrene medbringes i elevens kontaktbog. Kontaktbog Alle meddelelser mellem hjem og skole skal skrives i den udleverede kontaktbog. Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog. Er bogen bortkommet, må eleven betale for en ny. Bøger Skolen stiller vederlagsfrit skolebøger til rådighed. Eleverne er ansvarlige for de udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man må under ingen omstændigheder skrive i dem, med mindre det er engangsbøger. Ved udleveringen skal eleverne gennemse bøgerne for evt. fejl og mangler. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag. Bøgerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Elever, der efter gentagne påmindelser ikke overholder nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøger på egen bekostning. Da skolen kun har ordbøger i få klassesæt, må den enkelte elev selv anskaffe disse til hjemmebrug. Forsikring Skolen har ingen kollektiv ulykkesforsikring, da børnene er dækket af familiens egen ulykkesforsikring. Fripladser Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra staten til nedbringelse af skolepengene for elever i den undervisningspligtige alder. Midlerne tildeles for ét år ad gangen. Ansøgning herom skrives på skema, som findes på skolens hjemmeside. Skolens bestyrelse tager stilling til fordeling af midlerne på et møde ultimo august. Tilsagn om tilskud foreligger først i begyndelsen af november og vil derfor først få indflydelse på skolepengene fra 1. januar. Svømning Sæson 2010/ kr./md. Befordringstilskud Ansøgningsskema om fribefordring findes på skolens hjemmeside. Afstandskriterier: Længden af nærmeste skolevej (på cykel eller til fods) er afgørende for tildeling af bus- og togkort. Der kan udstedes skolekort, hvis følgende afstandskriterier er opfyldt: Bh kl. - 3.kl 4.kl. - 6.kl 7.kl. - 9.kl 2,5 km - 12,5 km 6,1 km 16,0 km 7,1 km 16,0 km Hvis der er behov for befordring udover den zone, hvortil der kan opnås skolekort, sker denne befordring for egen regning. Trafikfarlig vej Som hovedregel kan der gives skolekort til elever med trafikfarlig skolevej - til og med 7.klasse. Forældrene skal foruden ansøgningen sende en kortskitse samt kommentarer. Det er en forudsætning, at skolevejen er/bliver erklæret trafikfarlig af politiet. Indskrivningsgebyr Ved indmelding betales et administrationsgebyr på 300 kr., som ikke tilbagebetales. Først når de 300 kr. er modtaget på skolen, skrives eleven på venteliste. Udmeldelse af skolen skal ske med fuld måneds varsel. Det vil sige, at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Elevbetalingen dækker alle normale udgifter til skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir o.l. Eleverne anskaffer dog selv: 1) Retstavningsordbog (fra 8. kl.) 2) Ordbøger til fremmedsprog - efter skolens anvisning. (fra 8. kl. ) 3) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer - efter skolens anvisning) 4) Udgifter til lejrskole samt udflugter betales særskilt. 10 Høng Privatskole

11 Praktiske oplysninger Skolepenge skoleåret 2010/2011 (betales i 11 rater: august juni) pr. år 1. barn/md. 2. barn/md. 3. barn/md. 4. barn/md Tillæg til lejrskoler Bh kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Til de månedlige beløb tillægges udgifter (á conto til lejrskoler i klasse ) Lejrskolerne er obligatoriske - med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset indmeldelsestidspunktet skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Betaling: 11 månedlige rater (juli er betalingsfri) Sidste rettidige indbetalingsdato er den 1. i måneden. Der skal tilmeldes PBS, ellers tillægges gebyr på kr. 150,00 pr. måned. SFO Solstrålen Direkte telefon: Skolefritidsordningen modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Åbningstider 2010/11 Solstrålen har åbent alle hverdage fra: og igen fra: dog kun til kl fredag. På skolefridage har vi åbent fra men kun til på fredage. Skolefritidsordningen vil have åbent dagligt undtagen lørdage, søndage, helligdage, mellem jul og nytår, 3. juni samt ugerne 28, 29 og 30 i Priser for skolefritidsordningen 2010/11 a) 1-10 timer / uge: 725 kr. / mdr kr./år i 11 mdr. b) 11-22,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. c) 23-27,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. d) over 27,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. Indmeldelse i Solstrålen sker normalt for et helt skoleår, idet betalingen er beregnet som et beløb, der er delt ud på 11 rater. Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Høng Privatskole 11

12 Ombygninger på Høng Privatskole Den gamle privatskolebygning nedrives. Bygningen til de to 8. klasser er ankommet og bliver gjort klar til undervisning. Renovering af kloak- og vandrør i skolegården Sidste skud på stammen, den nye kontorbygning ankommer, og bliver placeret ved Solstrålen ud mod kommunens parkeringsplads. Endvidere er man gået i gang med at renovere den gamle kollegiebygning. Det er den bygning, hvor kontoret var. I bygningen skal der være plads til de ældste elever. 12 Høng Privatskole

13 Et spændende år i S LSTRÅLEN.med disse skønne børn / 2010 Vi har haft mange aktiviteter i årets løb.. Vi har haft fast kreativt værksted, madklubværksted, faste skovdage, natur og udeliv, leg og bevægelse og mulighed for lektielæsning. Høng Privatskole 13

14 Hattefest i 1. klasse. Børnene var inviteret til spisning, aftenfest under temaet sjove hatte. Vilde Vulkaner Vilde Vulkaner er en børnerock festival, der strækker sig over hele tre dage. Den afholdes i Vordingborg. Der deltager ca børn fra hele Danmark. Solstrålen drog af sted med 17 glade børn og to hjælpeforældre. Sommer Hip Hop fest Vi havde en rigtig Hip Hopper på besøg og han lærte os alle dansens regler. Bagefter var vi alle godt brugte og meget svedige. Børnene syntes, det var en fed eftermiddag, Seje fyre på Vilde Vulkaner fra 2. kl. Her en stille stund, før vulkanen går helt i udbrud. 14 Høng Privatskole

15 Julefest Traditionen tro har vi holdt vores store julefest med arbejdende værksteder, musikanter og Lucia-optog. Mere plads til Solstrålen Vi har fået mere plads, ca. 70 kvm, som er anvendt til garderobe, spille- og bevægelsesrum, samt et hyggerum for 2. og 3. klasse. Solstrålens flotte heks blev nummer 2 i konkurrencen, og vi vandt en gavecheck på 2000,- kr. til at spise for på Skipperkroen. Sankt Hans Traditionen tro lavede vi en rigtig flot heks, og denne gang var Solstrålen med i Høng bys store heksekonkurrence, og heksen måtte jo på udstilling i Høng Centret, og sandelig også bedømmes. Hvordan får man nu lige transporteret en kæmpeheks på over 2 meter ud til Høng Centret ja vi lagde hende simpelthen i trillebøren og kørte med stor børneeskorte en spændende tur for alle. Så det er med stor fornøjelse, at vi slutter med et stort TAK for i år. Vi har haft et rigtig dejligt år sammen med alle vore dejlige Solstrålebørn. Vi har leget, hygget og snakket, Vi takker også for et rigtig godt forældresamarbejde tak for jeres hjælp til alle vores store arrangementer uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Mange kærlige Solstrålehilsener Fra Susanne, Karen og Kirsten. Præmieoverrækkelse Høng Privatskole 15

16 Børnehaveklassen Af Anja Melgaard Børnehaveklassen har igen i år haft nogle ualmindelig vidunderlige børn. I den tid der er gået, er der knyttet mange gode venskaber på kryds og tværs af børnene og tilliden til de voksne er skabt. Der har været masser af udfordringer, og i det store hele er vi kommet rigtig godt fra start. Vi har brugt en del tid på at skabe nogle hyggelige rammer for vor tid i skolen, nu hvor vi er kommet i nye lokaler. Der har været visse udfordringer undervejs, men i det store hele, er vi faldet godt til rette. Vi har foruden de sociale kompetencer arbejdet med forskellige emner. Vi har bl.a. haft færdsel, som efter endt gå-prøve med Mette Landbetjent, sluttede med en færdselsfest, hvor vi hyggede og dansede. Vi har snakket om livet på bondegården, hvor vi primært har haft om koen, hønen og grisen. Vi har set film om de 3 dyr, samt lavet vores eget smør, æggekage og frikadeller. Alt sammen tilberedt og spist med den største fornøjelse. Vi har traditionen tro haft inviteret vore bamser med i skole. I de 2 uger vi havde bamseemne, arbejdede vi med mange forskellige opgaver. Som afslutning på emnet holdt vi et brag af en bamse fest, hvor vi bl.a. lavede vor hel egen lagkage og dansede til god musik. Vi har foruden emneugerne i uge 41 - Get moving - og uge 6 - Jorden rundt - haft emner om: dig selv, årstiderne, prinsesser og pirater samt om Danmark. Vi har også arbejdet med Rim og Remser, samt lært hele alfabetet at kende, takket være Kaptajn Carlsen og alle hans dyr, der er flyttet ind i det store skib, som vi selv har lavet. Så nu kan børnene lydene og bevægelserne på alle bogstaverne, hvilket har hjulpet dem til at stave og læse mange ord. Desuden har vi Så blev den kinesiske drage sluppet løs 16 Høng Privatskole

17 indskolingen, hvor der flittigt bliver arbejdet på kryds og tværs af børnene i børnehaveklassen til og med 2. klasse. Her skiftes børnene til at være på madlavnings-holdet, billedkunst, natur og teknik samt formning/håndarbejde. Vi arbejder også flittigt i vores matematikbog, samt har vor gang på både biblioteket, i musik og i edb. Og sidst men ikke mindst, har vi vores ugentlige motionstur, målet er at runde 100 km inden sommerferien. Vi kan rigtig godt lide at komme på ture, og en af vore ture gik til biografen i Kalundborg, hvor vi så en rigtig god film, der handlede om en pige, som godt kunne tænke sig at lære at ride. I skrivende stund har vi stadigvæk vor årlige overnatnings tur til gode, børnehaveklassen skal sammen med 1. og 2. klasse til Bisserup. Her plejer vi at hygge os med masser af leg, opdagelses ture i skoven og ved vandet. Noget af det bedste ved turen er, at man må være oppe, lige så længe man vil :o) Det har været et rigtig dejligt år, som har budt på mange festligheder som: jule sangaftenen, fastelavn, skolefest og ikke mindst hyggeligt samvær som klassens festudvalg har arrangeret. Til sidst er der kun at sige tak, for et rigtig dejligt skole år, vi glæder os til at se jer efter sommerferien. Rigtig god sommer til jer Livet er at gå i børnehaveklassen på Høng Privatskole. Her er liv og glade dage og lyst til at lære noget. Her skænker Lotte børnechampagne i anledning af dronningens runde fødselsdag. Høng Privatskole 17

18 1. klasse Af Karina Skovgaard Larsen Tælle til en og tælle til to. Nye læringsstile afprøves i praksis. Endelig oprandt dagen, hvor I skulle starte i 1. klasse. Sammen med jeres forældre mødte I glade og forventningsfulde op i jeres nye klasselokale på 2. sal der var trængsel. Bøger til det kommende skoleår blev udleveret, og så var det ellers ud i skolegården og lege bogstavlege. Nu skulle I for alvor lære at regne, læse og skrive samt lave lektier og holde koncentrationen. Noget som I er blevet rigtig dygtige til. I efteråret var vi med skolen i biografen i Panorama i Slagelse og se filmen Hvor er Winkys hest. En rigtig sød film som behandler store emner. Vi havde også emneuge, hvor vi bl.a. legede gamle lege og lavede sund mad. Ugen blev sluttet af med skolernes motionsdag, hvor I fik gået rigtig mange kilometer. Ligeledes havde vi i november en værkstedsuge, hvor vi arbejdede på forskellige måder og med forskellige materialer i både dansk og matematik. Her var der flere forældre, som meldte sig til at hjælpe i de forskellige værksteder. Det er dejligt med så stor opbakning, 18 Høng Privatskole

19 samt en enorm hjælp for os lærere. På den årlige juleklippedag var der stor aktivitet, og der blev hygget og pyntet op til den store guldmedalje. I februar havde vi endnu en emneuge, hvor vi arbejdede med emnet verden rundt. I indskolingen lærte vi om Kina og Australien. Efter påskeferien overtog jeg klasselærerfunktionen og Søren blev jeres nye dansklærer. Hermed kom danskundervisningen til at foregå i billedkunstlokalet, hvor også skolens indtil videre eneste smartboardtavle er. Den har I haft stor glæde af. I skrivende stund har vi endnu et par oplevelser til gode inden sommerferien. D. 28. maj arrangerer klasserådet en lille komsammen, og d juni skal vi til Bisserup lejren på overnatning sammen med børnehaveklassen og 2. klasse. Det glæder vi os rigtig meget til og håber på godt vejr, så vi rigtig kan lege og gå på opdagelse i naturen. Høng Privatskole 19

20 2. klasse Af Malene Marcher Der er altid masser af spænding, når man skal vise kammeraterne, hvor opfindsomme man kan være til fastelavn. Så er endnu et skoleår ved at være gået, og ligesom de forgangne år har det budt på en masse spændende og sjove oplevelser, samt to nye elever, Christoffer og Joanna. Forrige skoleår sluttede med den årlige tur til Bisserup sammen med BH-klassen. Her havde vi en helt fantastisk tur, med en masse sol og en masse regn. Heldigvis skulle der mere til at tage humøret fra os. Kage samt høj musik i køkkenet kunne kurere alt. Efter en lang og velfortjent sommerferie skulle I starte i 2. klasse jeres sidste ind-skolingsår. Første skoledag startede med velkomst og fællessang i skolegården. Vi blev budt velkommen af den nye skoleleder, Lis. Derefter skulle vi ind i den lidt forandrede klasse. I havde nemlig fået jer et hyggehjørne med madrasser og puder, sorte kasser til alle jeres ting og allerede dagen efter, skulle I møde jeres nye dansklærer, Karina. Ud over den almindelige undervisning har vi også haft to emneuger. Den første emneuge lå op til efterårsferien og handlede om mad, krop og motion. Der blev leget gamle lege, snakket om trivsel og lavet sunde, lækre smoothies. Derudover skulle vi også en tur i biografen sammen med 3. klasse. Denne tur gik dog ikke helt som planlagt, da filmen blev vist på et senere tidspunkt end angivet, og derved passede vores hjemtransport ikke. Dog forbarmede en buschauffør sig over os, så vi kunne komme hjem igen med lidt forsinkelse. Emneugen blev sluttet af med den årlige motionsdag, hvor alle var flittige løbere. Skoleårets anden emneuge var op til vinterferien. Den handlede om Jorden rundt, og det må man sige vi kom. Her var 2. klasse 20 Høng Privatskole

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

Høng Privatskole. værdier, der spirer! Årsskrift 2008/09

Høng Privatskole. værdier, der spirer! Årsskrift 2008/09 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2008/09 Målsætning for Høng Privatskole. Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Ugebrev 10 Indskolingen 2015

Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen I denne uge i punktform! Læringsfestival: På tirsdag skal en del af skolens lærere på læringsfestival. I den forbindelse er der specielle

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere