Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1"

Transkript

1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1

2 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse - dog med mulighed for 2 spor i klasse. I skoleåret 2010/2011 vil der være to spor i 9. klasse. Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer. Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, dvs. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: morgensang, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- og sangarrangementer samt skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Indholdsfortegnelse: Målsætning 2 Bestyrelsens beretning 3 Skoleleders beretning 6 Tilsynserklæring 8 Skoleåret 9 Praktiske oplysninger 11 Ombygninger på Høng Privatskole 12 Solstrålen 13 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse a. og b. 30 Fotos fra lejrskolen 31 8a 33 8b. 34 Fotos fra skolekomedien klasse 36 Klasselister 39 Skolens personale 51 Forsidefoto: Seje sild fra 7. kl. stryger rejer i Vadehavet 2 Høng Bagsidefoto: Privatskole Det er ikke alle vegne, at gode elever hænger på træerne.

3 Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Jan Nielsen 2009 har været et omskifteligt år med vanskelige udfordringer. Goddag og farvel til skoleleder Bestyrelsen valgte, at lave en indsættelse af ny skoleleder pr. 1. maj, med en overdragelse på 3 måneder. Ideen var, at en ny skoleleder fik de bedste betingelser for at sætte sig ind i skolens liv og dagligdag og ikke mindst skolens drift. Det har vist sig at være en fordel, idet Lis har fået en rigtig god viden om skolen. Der har også været et minus, idet der blev ansat flere lærere end der umiddelbart var brug for. På dette område blev Lis ikke involveret. Inga sagde farvel ved en fin reception, hvor mange nuværende og tidligere forældre benyttede lejligheden til at sige tak til Inga for en rigtig god indsats. Det er ikke nogen hemmelighed, at det for Inga var et svært farvel til et livslangt job med et stort engagement gennem rigtig mange år som lærer, souschef og skoleleder. Den centrale administration og ledelse er blevet styrket med ansættelse af en viceskoleleder og en ny skolesekretær. Visioner for Høng Privatskole Med en ny skoleleder kom der også nye tanker og ideer om det at drive en moderne skole med eleverne i centrum. Hvordan skabes der kvalitet i undervisningen? Hvilke moderne undervisningsmetoder kan indpasses på Høng Privatskole? Kan specialundervisningen tilrettelægges anderledes, så børnene får bedre muligheder for læring? Hvordan skal en SFO fungere sammen med børnehaveklasse osv. De mange nye tanker betød, at bestyrelsen måtte genoverveje prioriteringer både på kort og lang sigt i forhold til skolens fremtid. Høng Privatskole skal være et naturligt førstevalg for forældre og børn i Høng og omegn. Mål for udvikling 1. skabe et pædagogisk udviklende miljø for elever, forældre og personale. 2. tilbyde moderne undervisningsfaciliteter på alle klassetrin 3. skabe en moderne indskoling integreret med skolens SFO, Solstrålen. 4. skabe undervisningslokaler, så skolen kan rumme op til 300 elever Nybyggeri og renoveringer 2009 Planerne for renoveringer, der blev startet i 2008, fik ekstra fart på i Bygning A, den gamle skolebygning blev nedrevet, da den ikke længere var brugbar. Det ville koste kr. 3,5 millioner at renovere bygningen, hvilket ikke stod i forhold til et fremtidigt byggeri. Der er med nedrivningen gjort plads for parkering og fremtidig byggeri. Toiletter, hjemmekundskab og musiklokaler bibeholdes i den resterende bygning. Sløjdlokalet under musik kan genetableres ved at få skabt flugtveje og optimale lysforhold. Arbejdet er ikke påbegyndt, da andre opgaver har haft større prioritet i forhold til skolens økonomiske formåen pt. Der er blevet udført ny vand- og varmeinstallationer i samtlige bygninger. Bygning B er blevet renoveret med nye vinduer, tageftersyn og reparation, tagrender, m.m. Der er lavet nyt toilet i bygning B samt isat nyt vindue og flugtvej fra fysiklokalet. De samlede omkostninger har beløbet sig til ca ,- for dette arbejde. Høng Privatskole 3

4 Nybyggeri 2010 Flytning af administration og lærerværelse. Administrationen og lærerværelse har til nu været placeret på 1. salen i bygning B. Her skal nu indrettes klasser til overbygningen. Midlertidig administration og lærerværelse, til nu kaldet Alpehytten 1. Den erhvervede pavillon på 160m2 opstillet ved SFO beregnes for administration og lærerværelse. 2. Pavillonen skal istandsættes, så indflytning kan ske i foråret HS Rådgivning skal forestå denne entreprise med indhentning af tilbud, udførelse af opgaver samt indhentning af byggetilladelse hos kommunen på min. 5 år. Herefter tages der stilling til forlængelse af godkendelsen. Nybyggeri 2011/2012: Indskoling og SFO Projektet skal indeholde SFO, børnehave, fællessal, hjemkundskabslokale og toiletter. Gymnastiksalen, Bygning D 1. Der skal udarbejdes et projekt for indskolingen af HS Rådgivning i samråd med bestyrelse, skoleleder og SFO leder. 2. Bygningen D nedrives eller istandsættes alt efter, hvordan bygningen passer ind i det udarbejdede projektet. Renovering 2012/2013: Grundskolebygningen med fysiklokale, bygning C 1. Bygningen skal renoveres i samtlige lokaler, på lofter, gulve og vægge 2. Bygningen skal have nye vinduer, tagpap på udbygningerne, tagrender, taget understryges, tagetagen efterisoleres, hulmursisolering. Tagudskiftning vurderes. 3. IT løsninger. der giver en moderne undervisning for de mindre børn. 4. Tidssvarende møbler og belysning. Ny administration og lærerværelse 2014: Der, hvor den gamle bygning A er revet ned opføres ny administration og lærerværelse. Økonomien Renoveringen i 2009 blev en økonomisk gyser, hvor mange ekstra omkostninger i forbindelse med renoveringen gjorde, at vi ikke blot brugte vore likvide midler, men også måtte trække på vor kassekredit. Samarbejdet med vores bank forløb ikke som ønsket, idet banken ikke ville frigive skolens egne midler. Banken besindede sig, da de havde overset, at den sikkerhed som var nødvendig for banken var etableret. Den stramme driftsøkonomi gav anledning til, at der blev udarbejdet likviditets- og driftsbudgetter 3 år frem. Det, som var en usikkerhed omkring skolens økonomiske formåen, er nu blevet til et totalt billede af skolens økonomiske muligheder fremadrettet i forhold til renoveringer og nybyggeri. Med baggrund i ovenstående har skolens bestyrelse søgt økonomisk rådgivning fra anden bank, så økonomien har fået en kritisk analyse. Et underskud i 2009 på ,- er selvfølgelige ikke tilfredsstillende, men har været en nødvendighed for at få lukket et stort renoveringsefterslæb igennem 25 år. Budgettet for 2010 giver pt. et lille underskud efter afskrivninger, men dette er uden regulering af de statslige tilskud og evt. flere elever pr. 5. september. Budgetterne for bygger på 220 årselever. Budgettet for 2011 viser et overskud på ca efter afskrivninger og 2012 ca. kr ,- efter afskrivninger. De meget store overskud er nødvendige både for at genskabe likviditeten, men også for at have et grundlag for fortsatte renoveringer og nybyggeri uden ekstra stigninger på forældrebetalingen. Der er fremadrettet en naturlig tilskrivning på 3 % i forældrebetalingen. Skolens bygninger har en regnskabsmæssig værdi på ca. kr. 8 millioner, mens den offentlige vurdering er ca. kr. 15 millioner. Vi afventer pt. et lånetilsagn fra Nykredit til at iværksætte planerne for Høng Privatskole

5 Skolens personale Skolens personale er blevet involveret i visionerne for skolens fremtidige byggeri. Lærerne har her givet et tilsagn om styrke det undervisningsmæssige miljø ved at lærerne og administration for en periode er placeret i en pavillon. Det er glædeligt, at personalet har fokus på undervisningsmiljøet. Det er også vigtigt, at man som ansat på Høng Privatskole trives i et godt arbejdsmiljø. Derfor er det også nødvendigt, at der i fremtiden er gode faciliteter for personalet. Personaleledelsen er skolelederens ansvar, men det er bestyrelsens holdning, at man som ansat på Høng Privatskole udviser et højt engagement med en forventet deltagelse i skolens fællesarrangementer med forældre og børn. Et godt samarbejde er et must og er kun muligt, hvis både personale og forældre vil Høng Privatskole. Bestyrelsens arbejde Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsesarbejdet i 2009 rent tidsmæssigt har ligget langt udover, hvad der er normalt for en frivillig indsats i en skolebestyrelse. I den forbindelse vil jeg gerne rette er særlig tak til Torben og Anne, der har taget sig af de praktiske opgaver i at lede og koordinere renoveringsopgaverne. Et arbejde der til tider har virket håbløst, når nye udfordringer kom frem i lyset. Ledelsen af dette arbejde er nu tilbageført til skolens daglige ledelse. Bodil og Connie har udført et stort arbejde med at få styr på vores økonomi og har med deres faglige viden kunnet stille de rigtige spørgsmål og brugt megen tid på at se ned i den daglige økonomi for at få overblik. Udover disse store opgaver har bestyrelsen også måtte varetage de sædvanlige opgaver for at skabe udviklingen af rammer og politikker. For at skabe en god bestyrelse er det vigtigt, at medlemmerne repræsenterer både faglighed og holdninger. Den sammensætning har vi haft i Det fortsatte arbejde for bestyrelsen bliver at fastholde udviklingsplanerne og sikre økonomien hertil. Efter 5 år i bestyrelsen bliver dette min sidste beretning. Godt nok forlader jeg bestyrelsen uden for en valgperiode, men jeg er af den opfattelse, at 5 år er passende for mig. Tak for et spændende og udfordrende samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse og personale. En stor pavillon til administration og lærerværelse ankommer til det grønne område ved Solstrålen. Høng Privatskole 5

6 Skoleleders beretning for 2009 v. Lis Emil Husa Nu er der snart gået et år, siden jeg satte mine ben på Høng Privatskole for første gang. Det har været et travlt og spændende år. Jeg kunne sætte mig og beskrive, hvordan dette år har været, men umiddelbart synes jeg, det er mere interessant at komme med et par betragtninger om de kommende år. Så dette indlæg bliver en blanding af nyt og gammelt. Bygningerne Det stod hurtigt klart for mig, at vi ikke talte om vedligeholdelse men gennemgribende renovering. Personligt er det vigtigt for mig, at der er ordentligt og pænt, hvis jeg skal trives på min arbejdsplads, og rent faktisk er bygnings-massen visse steder så slidt, så der ikke kan gøres ordentlig rent. Jeg gætter på, at de fleste har det som mig: Man kan ikke forvente, at børnene kan finde ud af at passe på deres skole, hvis den ikke er velholdt. Nogle beslutninger var allerede taget, da jeg satte mig i lederstolen og mange flere er siden hen taget. Det er også et faktum, at vi mangler klasseværelser, da vi er blevet delvist tosporet i overbygningen. Vi besluttede at starte med bygning B. Det får alle børnene glæde af på et tidspunkt, og det gjorde det muligt med en rokade. Vi fik en kontorpavillon foræret. Dog skal den istandsættes lidt, før den kan bruges. Da lærerne synes, at det er vigtigt, at børnene får optimale forhold før dem selv, besluttedes det, at det var første skridt. I bygning B vil der blive flyttet lidt på væggene, så vi får klasseværelser, der har en ordentlig størrelse. Der ud over vil der være en del gruppelokaler, således at eleverne kan arbejde i grupper og på mindre områder, hvis det er det, de trives bedst med. Dette passer rigtig fint med den pædagogik, vi ønsker os på Høng Privatskole, nemlig at undervisningen består at et oplæg, der kan være mangeartet fx introduktion til et emne, en film eller andet. Herefter arbejder eleverne selvstændigt eller parvis/grupper med læreren som konsulent. Klasseværelserne vil være udstyret med interaktive tavler og et stabilt netværk, hvortil eleverne på sigt kobler sig med egne computere. Der bydes velkommen til nye ansatte. Fra venstre: Lars, Anne-Gitte, Karina og Lis Emil. Hvis bygning B ikke er fyldt op med overbygningselever, vil klasseværelserne blive tilbudt 5. og 6. klasse, hvilket også vil give bedre plads i bygning C. Næste trin vil være at renovere gymnastiksalen eller rive den ned, så den kan give plads til et indskolingshus. Dette hus skal rumme Solstrålen og indskolingen, så begge afdelinger har deres egne områder og en del fælles-arealer. Pædagogikken vil ligeledes her sætte sine spor på, hvordan huset skal indrettes. BH klassen har jo i år boet sammen med Solstrålen. Det har været hårdt for alle parter, da kvadratmeterne har været for få. Vi vil næste år tænke os om en ekstra gang, og forhåbentlig finde en løsning, der er bedre, end den vi valgte i år. Siden hen vil vi bygge samlingssal og administrationsbygning, når økonomien tillader det. Skemaet Fagfordelingen og skemalægningen har i år været planlagt af den tidligere ledelse og bærer derfor ikke præg af de nye tanker, som ledelsen har. Jeg forestiller mig, at danskog matematiktimerne ligger parallelt i de enkelte afdelinger (indskoling, mellemtrin, overbygning). Det bevirker, at man kan arbejde på tværs af klasserne. Det vil også gøre det lettere at planlægge specialundervisningen. 6 Høng Privatskole

7 Specialundervisning. Fremover vil der være 3-4 lærere, der underviser på dette felt. De børn, der har brug for specialundervisning, vil få tilbudt et koncentreret forløb et par gange i løbet af året. Ud over disse perioder, vil de deltage i den normale klasseundervisning. Det kan være man har brug for et stavekursus eller et læseløft. Det er et ønske, at vi på sigt vil uddanne en læsekonsulent. Projektorienteret undervisning. For en del år siden blev projektopgaven indført. Her er formålet, at man arbejder på tværs af fagene og som udgangspunkt i en gruppe. Som noget nyt gives der karakter for planlæg-ning og samarbejdsevner og så selvfølgelig for det faglige indhold. Det er mit ønske, at vi får en del mere undervisning af denne art, da vi ved at danske skoleelever klarer sig særdeles godt, når det handler om initiativ og selvstændig planlægning. Denne ressource vil vi gerne bidrage til. Relationer og anerkendelse Vi vil de kommende år arbejde med relationer. Relationer mellem klassens elever og lærere og relationer mellem forældre og lærere/elever. Det er kendt viden, at man ikke kan løse problemstillinger uden at se på hele gruppens indbyrdes forhold, og arbejdet skal foregå i et anerkendende sprog. Skoleintra Vi fik i årets løb implementeret skoleintra, først for personalet og sidenhen for elever og forældre. I den anledning fik vi også ny hjemmeside, som vi for tiden arbejder med at få opdateret, så oplysningerne er korrekte og indholdet stemmer overens med den målsætning, der er for Høng Privatskole. Velkommen tilbage efter ferien Høng Privatskole 7

8 Tilsynserklæring v. Inge Liengaard Olsen, tilsynsførende Til Høng Privatskoles Bestyrelse og Generalforsamling den I min egenskab af tilsynsførende, har jeg besøgt Høng Privatskole et par gange i løbet af foråret. Onsdag d. 24. marts overværede jeg undervisning i dansk, engelsk og matematik på de mellemste klassetrin. Undervisningen foregik overordnet i en rar atmosfære og på et passende fagligt niveau, og langt de fleste elever virkede motiverede. I nogle timer var der taget lidt utraditionelle undervisningsformer i brug, og det var tydeligt, at eleverne tog vel imod denne afveksling. Jeg har drøftet skolens samlede undervisningstilbud med skolelederen og noteret mig, at skolens undervisningstilbud lever op til bekendtgørelsens krav, og at de kreative fag også bliver tilgodeset, bl.a. i form af forskellige tilbud om frivillig undervisning. På baggrund af disse besøg overrasker det mig ikke, at skolens karaktergennemsnit ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Inge Olsen Vicerektor på Høng Gymnasium og HF. Fra motionsugen. Høng Petanqueklub gav eleverne en virkelig flot mulighed for at prøve spillet 8 Høng Privatskole

9 Skoleåret 2009/2010 Elevtallet pr. 1.9.: 220 elever. Sociale planer for Høng Privatskole: Hvert år drøftes i de enkelte lærerteams gældende ordensregler og samværsregler. Der udarbejdes oplæg til klasserne med henblik på justeringer eller repetition af gældende regler. Eleverne orienteres om foranstaltninger om fremme af god ro og orden, der beskriver de sanktionsmidler, der anvendes. Emnet uro og mobning er væsentlige faktorer for skolens trivsel og skal derfor være på dagsordenen til alle team- og lærerrådsmøder. I den udstrækning det er muligt, skal SFOpersonalet inddrages i skolens emneuger samt andre pædagogiske arrangementer. Skolen og SFO skal samarbejde omkring børn med særlige behov og holde hinanden orienteret, hvis der sker væsentlige hændelser i barnets liv. I særlige tilfælde er det nødvendigt at etablere et egentligt målrettet, tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte barn. Der udarbejdes i hver klasse samværsplaner, som ophænges i klassen. Hver klasse udarbejder en trivselserklæring / mobbepolitik på baggrund af materiale fra Det Nationale Samarbejde. Klassernes samværsregler samt Trivselserklæring / Mobbepolitik skal til høring i Elevrådet. Det forventes, at klasselærerne afholder samtaler med eleverne, hvor bl.a. den enkelte elevs trivsel drøftes. Da mange af elevernes problemer opstår under den frie leg, er det vigtigt, at gårdvagterne når rundt i alle skolens afsnit. Problemer opstået i elevernes fritid bør forsøges løst i samarbejde med klasselæreren. For at sikre, at forældresamarbejdet er hele skolens anliggende, inviteres nye forældre i oktober / november - året før skolestart - til møde med skolelederen og børnehaveklassepersonalet. Der orienteres om sammenhængen mellem børnenes sociale kompetencer og elevernes og lærernes mulighed for at lære og undervise i dagens skole. I forbindelse med løbende optagelser af nye elever orienterer skoleledelsen om skolens målsætning samt værdigrundlag. Der skal i indskolingsforløbet arbejdes forebyggende med EMNET mobning. Ved spontane mobbeepisoder kan klasselærerne få hjælp og bistand fra skolens ledelse til problemløsning. Den samlede plan kan ses på skolens hjemmeside. Foranstaltninger til fremme af god orden i skolen. Elever og lærere skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtale med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Udelukkelse fra undervisningen den pågældende dag. Hjemsendelse vil dog kun ske efter aftale med hjemmet. 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever fra klasse. 3) Overflyttelse til en parallelklasse, hvis dette er muligt. (7. 9. kl.) 4)Udmeldelse af skolen. Udmeldelse og bortvisning kan finde sted, når en elevs uhensigtsmæssige opførsel er af meget grov karakter og derved skader skolens omdømme. Der tænkes bl.a. på vold, misbrug samt forhold, der er i strid med politivedtægten. 5) Regler for lejrskoleophold. Der kan foranstaltes hjemsendelse af elever (på forældrenes regning), hvis lærerne ikke fortsat kan tage ansvar for en elevs handling(er). Inden en sådan hjemsendelse finder sted, skal forældrene kontaktes af de pågældende lærere samt af skolens leder. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolen lægger vægt på, at eleverne arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden samt familiens og andre sociale netværks betydning som Høng Privatskole 9

10 udgangspunkt for udvikling af værdier, ansvar og handling. Emnerne vil være tobak (i 6. klasse), alkohol (i 7. klasse) samt narkotika og medicinmisbrug (i 8. klasse). Eleverne har pligt til at deltage i de af skolen arrangerede emnearbejder / kurser, også hvis de er lagt uden for normal skoletid. Forsømmelser Forældre til elever i børnehaveklassen kan meddele fravær på sms eller telefon til børnehaveklasse-leder. Ved fravær i klasse benyttes kontaktbogen den første raskmeldingsdag. Ønskes frihed for en elev uden for ferierne eller fritagelse for noget af skolens arbejde, må skriftlig anmodning fra forældrene medbringes i elevens kontaktbog. Kontaktbog Alle meddelelser mellem hjem og skole skal skrives i den udleverede kontaktbog. Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog. Er bogen bortkommet, må eleven betale for en ny. Bøger Skolen stiller vederlagsfrit skolebøger til rådighed. Eleverne er ansvarlige for de udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man må under ingen omstændigheder skrive i dem, med mindre det er engangsbøger. Ved udleveringen skal eleverne gennemse bøgerne for evt. fejl og mangler. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag. Bøgerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Elever, der efter gentagne påmindelser ikke overholder nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøger på egen bekostning. Da skolen kun har ordbøger i få klassesæt, må den enkelte elev selv anskaffe disse til hjemmebrug. Forsikring Skolen har ingen kollektiv ulykkesforsikring, da børnene er dækket af familiens egen ulykkesforsikring. Fripladser Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra staten til nedbringelse af skolepengene for elever i den undervisningspligtige alder. Midlerne tildeles for ét år ad gangen. Ansøgning herom skrives på skema, som findes på skolens hjemmeside. Skolens bestyrelse tager stilling til fordeling af midlerne på et møde ultimo august. Tilsagn om tilskud foreligger først i begyndelsen af november og vil derfor først få indflydelse på skolepengene fra 1. januar. Svømning Sæson 2010/ kr./md. Befordringstilskud Ansøgningsskema om fribefordring findes på skolens hjemmeside. Afstandskriterier: Længden af nærmeste skolevej (på cykel eller til fods) er afgørende for tildeling af bus- og togkort. Der kan udstedes skolekort, hvis følgende afstandskriterier er opfyldt: Bh kl. - 3.kl 4.kl. - 6.kl 7.kl. - 9.kl 2,5 km - 12,5 km 6,1 km 16,0 km 7,1 km 16,0 km Hvis der er behov for befordring udover den zone, hvortil der kan opnås skolekort, sker denne befordring for egen regning. Trafikfarlig vej Som hovedregel kan der gives skolekort til elever med trafikfarlig skolevej - til og med 7.klasse. Forældrene skal foruden ansøgningen sende en kortskitse samt kommentarer. Det er en forudsætning, at skolevejen er/bliver erklæret trafikfarlig af politiet. Indskrivningsgebyr Ved indmelding betales et administrationsgebyr på 300 kr., som ikke tilbagebetales. Først når de 300 kr. er modtaget på skolen, skrives eleven på venteliste. Udmeldelse af skolen skal ske med fuld måneds varsel. Det vil sige, at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Elevbetalingen dækker alle normale udgifter til skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir o.l. Eleverne anskaffer dog selv: 1) Retstavningsordbog (fra 8. kl.) 2) Ordbøger til fremmedsprog - efter skolens anvisning. (fra 8. kl. ) 3) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer - efter skolens anvisning) 4) Udgifter til lejrskole samt udflugter betales særskilt. 10 Høng Privatskole

11 Praktiske oplysninger Skolepenge skoleåret 2010/2011 (betales i 11 rater: august juni) pr. år 1. barn/md. 2. barn/md. 3. barn/md. 4. barn/md Tillæg til lejrskoler Bh kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Til de månedlige beløb tillægges udgifter (á conto til lejrskoler i klasse ) Lejrskolerne er obligatoriske - med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset indmeldelsestidspunktet skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Betaling: 11 månedlige rater (juli er betalingsfri) Sidste rettidige indbetalingsdato er den 1. i måneden. Der skal tilmeldes PBS, ellers tillægges gebyr på kr. 150,00 pr. måned. SFO Solstrålen Direkte telefon: Skolefritidsordningen modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Åbningstider 2010/11 Solstrålen har åbent alle hverdage fra: og igen fra: dog kun til kl fredag. På skolefridage har vi åbent fra men kun til på fredage. Skolefritidsordningen vil have åbent dagligt undtagen lørdage, søndage, helligdage, mellem jul og nytår, 3. juni samt ugerne 28, 29 og 30 i Priser for skolefritidsordningen 2010/11 a) 1-10 timer / uge: 725 kr. / mdr kr./år i 11 mdr. b) 11-22,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. c) 23-27,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. d) over 27,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. Indmeldelse i Solstrålen sker normalt for et helt skoleår, idet betalingen er beregnet som et beløb, der er delt ud på 11 rater. Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Høng Privatskole 11

12 Ombygninger på Høng Privatskole Den gamle privatskolebygning nedrives. Bygningen til de to 8. klasser er ankommet og bliver gjort klar til undervisning. Renovering af kloak- og vandrør i skolegården Sidste skud på stammen, den nye kontorbygning ankommer, og bliver placeret ved Solstrålen ud mod kommunens parkeringsplads. Endvidere er man gået i gang med at renovere den gamle kollegiebygning. Det er den bygning, hvor kontoret var. I bygningen skal der være plads til de ældste elever. 12 Høng Privatskole

13 Et spændende år i S LSTRÅLEN.med disse skønne børn / 2010 Vi har haft mange aktiviteter i årets løb.. Vi har haft fast kreativt værksted, madklubværksted, faste skovdage, natur og udeliv, leg og bevægelse og mulighed for lektielæsning. Høng Privatskole 13

14 Hattefest i 1. klasse. Børnene var inviteret til spisning, aftenfest under temaet sjove hatte. Vilde Vulkaner Vilde Vulkaner er en børnerock festival, der strækker sig over hele tre dage. Den afholdes i Vordingborg. Der deltager ca børn fra hele Danmark. Solstrålen drog af sted med 17 glade børn og to hjælpeforældre. Sommer Hip Hop fest Vi havde en rigtig Hip Hopper på besøg og han lærte os alle dansens regler. Bagefter var vi alle godt brugte og meget svedige. Børnene syntes, det var en fed eftermiddag, Seje fyre på Vilde Vulkaner fra 2. kl. Her en stille stund, før vulkanen går helt i udbrud. 14 Høng Privatskole

15 Julefest Traditionen tro har vi holdt vores store julefest med arbejdende værksteder, musikanter og Lucia-optog. Mere plads til Solstrålen Vi har fået mere plads, ca. 70 kvm, som er anvendt til garderobe, spille- og bevægelsesrum, samt et hyggerum for 2. og 3. klasse. Solstrålens flotte heks blev nummer 2 i konkurrencen, og vi vandt en gavecheck på 2000,- kr. til at spise for på Skipperkroen. Sankt Hans Traditionen tro lavede vi en rigtig flot heks, og denne gang var Solstrålen med i Høng bys store heksekonkurrence, og heksen måtte jo på udstilling i Høng Centret, og sandelig også bedømmes. Hvordan får man nu lige transporteret en kæmpeheks på over 2 meter ud til Høng Centret ja vi lagde hende simpelthen i trillebøren og kørte med stor børneeskorte en spændende tur for alle. Så det er med stor fornøjelse, at vi slutter med et stort TAK for i år. Vi har haft et rigtig dejligt år sammen med alle vore dejlige Solstrålebørn. Vi har leget, hygget og snakket, Vi takker også for et rigtig godt forældresamarbejde tak for jeres hjælp til alle vores store arrangementer uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Mange kærlige Solstrålehilsener Fra Susanne, Karen og Kirsten. Præmieoverrækkelse Høng Privatskole 15

16 Børnehaveklassen Af Anja Melgaard Børnehaveklassen har igen i år haft nogle ualmindelig vidunderlige børn. I den tid der er gået, er der knyttet mange gode venskaber på kryds og tværs af børnene og tilliden til de voksne er skabt. Der har været masser af udfordringer, og i det store hele er vi kommet rigtig godt fra start. Vi har brugt en del tid på at skabe nogle hyggelige rammer for vor tid i skolen, nu hvor vi er kommet i nye lokaler. Der har været visse udfordringer undervejs, men i det store hele, er vi faldet godt til rette. Vi har foruden de sociale kompetencer arbejdet med forskellige emner. Vi har bl.a. haft færdsel, som efter endt gå-prøve med Mette Landbetjent, sluttede med en færdselsfest, hvor vi hyggede og dansede. Vi har snakket om livet på bondegården, hvor vi primært har haft om koen, hønen og grisen. Vi har set film om de 3 dyr, samt lavet vores eget smør, æggekage og frikadeller. Alt sammen tilberedt og spist med den største fornøjelse. Vi har traditionen tro haft inviteret vore bamser med i skole. I de 2 uger vi havde bamseemne, arbejdede vi med mange forskellige opgaver. Som afslutning på emnet holdt vi et brag af en bamse fest, hvor vi bl.a. lavede vor hel egen lagkage og dansede til god musik. Vi har foruden emneugerne i uge 41 - Get moving - og uge 6 - Jorden rundt - haft emner om: dig selv, årstiderne, prinsesser og pirater samt om Danmark. Vi har også arbejdet med Rim og Remser, samt lært hele alfabetet at kende, takket være Kaptajn Carlsen og alle hans dyr, der er flyttet ind i det store skib, som vi selv har lavet. Så nu kan børnene lydene og bevægelserne på alle bogstaverne, hvilket har hjulpet dem til at stave og læse mange ord. Desuden har vi Så blev den kinesiske drage sluppet løs 16 Høng Privatskole

17 indskolingen, hvor der flittigt bliver arbejdet på kryds og tværs af børnene i børnehaveklassen til og med 2. klasse. Her skiftes børnene til at være på madlavnings-holdet, billedkunst, natur og teknik samt formning/håndarbejde. Vi arbejder også flittigt i vores matematikbog, samt har vor gang på både biblioteket, i musik og i edb. Og sidst men ikke mindst, har vi vores ugentlige motionstur, målet er at runde 100 km inden sommerferien. Vi kan rigtig godt lide at komme på ture, og en af vore ture gik til biografen i Kalundborg, hvor vi så en rigtig god film, der handlede om en pige, som godt kunne tænke sig at lære at ride. I skrivende stund har vi stadigvæk vor årlige overnatnings tur til gode, børnehaveklassen skal sammen med 1. og 2. klasse til Bisserup. Her plejer vi at hygge os med masser af leg, opdagelses ture i skoven og ved vandet. Noget af det bedste ved turen er, at man må være oppe, lige så længe man vil :o) Det har været et rigtig dejligt år, som har budt på mange festligheder som: jule sangaftenen, fastelavn, skolefest og ikke mindst hyggeligt samvær som klassens festudvalg har arrangeret. Til sidst er der kun at sige tak, for et rigtig dejligt skole år, vi glæder os til at se jer efter sommerferien. Rigtig god sommer til jer Livet er at gå i børnehaveklassen på Høng Privatskole. Her er liv og glade dage og lyst til at lære noget. Her skænker Lotte børnechampagne i anledning af dronningens runde fødselsdag. Høng Privatskole 17

18 1. klasse Af Karina Skovgaard Larsen Tælle til en og tælle til to. Nye læringsstile afprøves i praksis. Endelig oprandt dagen, hvor I skulle starte i 1. klasse. Sammen med jeres forældre mødte I glade og forventningsfulde op i jeres nye klasselokale på 2. sal der var trængsel. Bøger til det kommende skoleår blev udleveret, og så var det ellers ud i skolegården og lege bogstavlege. Nu skulle I for alvor lære at regne, læse og skrive samt lave lektier og holde koncentrationen. Noget som I er blevet rigtig dygtige til. I efteråret var vi med skolen i biografen i Panorama i Slagelse og se filmen Hvor er Winkys hest. En rigtig sød film som behandler store emner. Vi havde også emneuge, hvor vi bl.a. legede gamle lege og lavede sund mad. Ugen blev sluttet af med skolernes motionsdag, hvor I fik gået rigtig mange kilometer. Ligeledes havde vi i november en værkstedsuge, hvor vi arbejdede på forskellige måder og med forskellige materialer i både dansk og matematik. Her var der flere forældre, som meldte sig til at hjælpe i de forskellige værksteder. Det er dejligt med så stor opbakning, 18 Høng Privatskole

19 samt en enorm hjælp for os lærere. På den årlige juleklippedag var der stor aktivitet, og der blev hygget og pyntet op til den store guldmedalje. I februar havde vi endnu en emneuge, hvor vi arbejdede med emnet verden rundt. I indskolingen lærte vi om Kina og Australien. Efter påskeferien overtog jeg klasselærerfunktionen og Søren blev jeres nye dansklærer. Hermed kom danskundervisningen til at foregå i billedkunstlokalet, hvor også skolens indtil videre eneste smartboardtavle er. Den har I haft stor glæde af. I skrivende stund har vi endnu et par oplevelser til gode inden sommerferien. D. 28. maj arrangerer klasserådet en lille komsammen, og d juni skal vi til Bisserup lejren på overnatning sammen med børnehaveklassen og 2. klasse. Det glæder vi os rigtig meget til og håber på godt vejr, så vi rigtig kan lege og gå på opdagelse i naturen. Høng Privatskole 19

20 2. klasse Af Malene Marcher Der er altid masser af spænding, når man skal vise kammeraterne, hvor opfindsomme man kan være til fastelavn. Så er endnu et skoleår ved at være gået, og ligesom de forgangne år har det budt på en masse spændende og sjove oplevelser, samt to nye elever, Christoffer og Joanna. Forrige skoleår sluttede med den årlige tur til Bisserup sammen med BH-klassen. Her havde vi en helt fantastisk tur, med en masse sol og en masse regn. Heldigvis skulle der mere til at tage humøret fra os. Kage samt høj musik i køkkenet kunne kurere alt. Efter en lang og velfortjent sommerferie skulle I starte i 2. klasse jeres sidste ind-skolingsår. Første skoledag startede med velkomst og fællessang i skolegården. Vi blev budt velkommen af den nye skoleleder, Lis. Derefter skulle vi ind i den lidt forandrede klasse. I havde nemlig fået jer et hyggehjørne med madrasser og puder, sorte kasser til alle jeres ting og allerede dagen efter, skulle I møde jeres nye dansklærer, Karina. Ud over den almindelige undervisning har vi også haft to emneuger. Den første emneuge lå op til efterårsferien og handlede om mad, krop og motion. Der blev leget gamle lege, snakket om trivsel og lavet sunde, lækre smoothies. Derudover skulle vi også en tur i biografen sammen med 3. klasse. Denne tur gik dog ikke helt som planlagt, da filmen blev vist på et senere tidspunkt end angivet, og derved passede vores hjemtransport ikke. Dog forbarmede en buschauffør sig over os, så vi kunne komme hjem igen med lidt forsinkelse. Emneugen blev sluttet af med den årlige motionsdag, hvor alle var flittige løbere. Skoleårets anden emneuge var op til vinterferien. Den handlede om Jorden rundt, og det må man sige vi kom. Her var 2. klasse 20 Høng Privatskole

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere