Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1"

Transkript

1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1

2 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse - dog med mulighed for 2 spor i klasse. I skoleåret 2010/2011 vil der være to spor i 9. klasse. Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer. Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, dvs. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: morgensang, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- og sangarrangementer samt skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Indholdsfortegnelse: Målsætning 2 Bestyrelsens beretning 3 Skoleleders beretning 6 Tilsynserklæring 8 Skoleåret 9 Praktiske oplysninger 11 Ombygninger på Høng Privatskole 12 Solstrålen 13 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse a. og b. 30 Fotos fra lejrskolen 31 8a 33 8b. 34 Fotos fra skolekomedien klasse 36 Klasselister 39 Skolens personale 51 Forsidefoto: Seje sild fra 7. kl. stryger rejer i Vadehavet 2 Høng Bagsidefoto: Privatskole Det er ikke alle vegne, at gode elever hænger på træerne.

3 Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Jan Nielsen 2009 har været et omskifteligt år med vanskelige udfordringer. Goddag og farvel til skoleleder Bestyrelsen valgte, at lave en indsættelse af ny skoleleder pr. 1. maj, med en overdragelse på 3 måneder. Ideen var, at en ny skoleleder fik de bedste betingelser for at sætte sig ind i skolens liv og dagligdag og ikke mindst skolens drift. Det har vist sig at være en fordel, idet Lis har fået en rigtig god viden om skolen. Der har også været et minus, idet der blev ansat flere lærere end der umiddelbart var brug for. På dette område blev Lis ikke involveret. Inga sagde farvel ved en fin reception, hvor mange nuværende og tidligere forældre benyttede lejligheden til at sige tak til Inga for en rigtig god indsats. Det er ikke nogen hemmelighed, at det for Inga var et svært farvel til et livslangt job med et stort engagement gennem rigtig mange år som lærer, souschef og skoleleder. Den centrale administration og ledelse er blevet styrket med ansættelse af en viceskoleleder og en ny skolesekretær. Visioner for Høng Privatskole Med en ny skoleleder kom der også nye tanker og ideer om det at drive en moderne skole med eleverne i centrum. Hvordan skabes der kvalitet i undervisningen? Hvilke moderne undervisningsmetoder kan indpasses på Høng Privatskole? Kan specialundervisningen tilrettelægges anderledes, så børnene får bedre muligheder for læring? Hvordan skal en SFO fungere sammen med børnehaveklasse osv. De mange nye tanker betød, at bestyrelsen måtte genoverveje prioriteringer både på kort og lang sigt i forhold til skolens fremtid. Høng Privatskole skal være et naturligt førstevalg for forældre og børn i Høng og omegn. Mål for udvikling 1. skabe et pædagogisk udviklende miljø for elever, forældre og personale. 2. tilbyde moderne undervisningsfaciliteter på alle klassetrin 3. skabe en moderne indskoling integreret med skolens SFO, Solstrålen. 4. skabe undervisningslokaler, så skolen kan rumme op til 300 elever Nybyggeri og renoveringer 2009 Planerne for renoveringer, der blev startet i 2008, fik ekstra fart på i Bygning A, den gamle skolebygning blev nedrevet, da den ikke længere var brugbar. Det ville koste kr. 3,5 millioner at renovere bygningen, hvilket ikke stod i forhold til et fremtidigt byggeri. Der er med nedrivningen gjort plads for parkering og fremtidig byggeri. Toiletter, hjemmekundskab og musiklokaler bibeholdes i den resterende bygning. Sløjdlokalet under musik kan genetableres ved at få skabt flugtveje og optimale lysforhold. Arbejdet er ikke påbegyndt, da andre opgaver har haft større prioritet i forhold til skolens økonomiske formåen pt. Der er blevet udført ny vand- og varmeinstallationer i samtlige bygninger. Bygning B er blevet renoveret med nye vinduer, tageftersyn og reparation, tagrender, m.m. Der er lavet nyt toilet i bygning B samt isat nyt vindue og flugtvej fra fysiklokalet. De samlede omkostninger har beløbet sig til ca ,- for dette arbejde. Høng Privatskole 3

4 Nybyggeri 2010 Flytning af administration og lærerværelse. Administrationen og lærerværelse har til nu været placeret på 1. salen i bygning B. Her skal nu indrettes klasser til overbygningen. Midlertidig administration og lærerværelse, til nu kaldet Alpehytten 1. Den erhvervede pavillon på 160m2 opstillet ved SFO beregnes for administration og lærerværelse. 2. Pavillonen skal istandsættes, så indflytning kan ske i foråret HS Rådgivning skal forestå denne entreprise med indhentning af tilbud, udførelse af opgaver samt indhentning af byggetilladelse hos kommunen på min. 5 år. Herefter tages der stilling til forlængelse af godkendelsen. Nybyggeri 2011/2012: Indskoling og SFO Projektet skal indeholde SFO, børnehave, fællessal, hjemkundskabslokale og toiletter. Gymnastiksalen, Bygning D 1. Der skal udarbejdes et projekt for indskolingen af HS Rådgivning i samråd med bestyrelse, skoleleder og SFO leder. 2. Bygningen D nedrives eller istandsættes alt efter, hvordan bygningen passer ind i det udarbejdede projektet. Renovering 2012/2013: Grundskolebygningen med fysiklokale, bygning C 1. Bygningen skal renoveres i samtlige lokaler, på lofter, gulve og vægge 2. Bygningen skal have nye vinduer, tagpap på udbygningerne, tagrender, taget understryges, tagetagen efterisoleres, hulmursisolering. Tagudskiftning vurderes. 3. IT løsninger. der giver en moderne undervisning for de mindre børn. 4. Tidssvarende møbler og belysning. Ny administration og lærerværelse 2014: Der, hvor den gamle bygning A er revet ned opføres ny administration og lærerværelse. Økonomien Renoveringen i 2009 blev en økonomisk gyser, hvor mange ekstra omkostninger i forbindelse med renoveringen gjorde, at vi ikke blot brugte vore likvide midler, men også måtte trække på vor kassekredit. Samarbejdet med vores bank forløb ikke som ønsket, idet banken ikke ville frigive skolens egne midler. Banken besindede sig, da de havde overset, at den sikkerhed som var nødvendig for banken var etableret. Den stramme driftsøkonomi gav anledning til, at der blev udarbejdet likviditets- og driftsbudgetter 3 år frem. Det, som var en usikkerhed omkring skolens økonomiske formåen, er nu blevet til et totalt billede af skolens økonomiske muligheder fremadrettet i forhold til renoveringer og nybyggeri. Med baggrund i ovenstående har skolens bestyrelse søgt økonomisk rådgivning fra anden bank, så økonomien har fået en kritisk analyse. Et underskud i 2009 på ,- er selvfølgelige ikke tilfredsstillende, men har været en nødvendighed for at få lukket et stort renoveringsefterslæb igennem 25 år. Budgettet for 2010 giver pt. et lille underskud efter afskrivninger, men dette er uden regulering af de statslige tilskud og evt. flere elever pr. 5. september. Budgetterne for bygger på 220 årselever. Budgettet for 2011 viser et overskud på ca efter afskrivninger og 2012 ca. kr ,- efter afskrivninger. De meget store overskud er nødvendige både for at genskabe likviditeten, men også for at have et grundlag for fortsatte renoveringer og nybyggeri uden ekstra stigninger på forældrebetalingen. Der er fremadrettet en naturlig tilskrivning på 3 % i forældrebetalingen. Skolens bygninger har en regnskabsmæssig værdi på ca. kr. 8 millioner, mens den offentlige vurdering er ca. kr. 15 millioner. Vi afventer pt. et lånetilsagn fra Nykredit til at iværksætte planerne for Høng Privatskole

5 Skolens personale Skolens personale er blevet involveret i visionerne for skolens fremtidige byggeri. Lærerne har her givet et tilsagn om styrke det undervisningsmæssige miljø ved at lærerne og administration for en periode er placeret i en pavillon. Det er glædeligt, at personalet har fokus på undervisningsmiljøet. Det er også vigtigt, at man som ansat på Høng Privatskole trives i et godt arbejdsmiljø. Derfor er det også nødvendigt, at der i fremtiden er gode faciliteter for personalet. Personaleledelsen er skolelederens ansvar, men det er bestyrelsens holdning, at man som ansat på Høng Privatskole udviser et højt engagement med en forventet deltagelse i skolens fællesarrangementer med forældre og børn. Et godt samarbejde er et must og er kun muligt, hvis både personale og forældre vil Høng Privatskole. Bestyrelsens arbejde Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsesarbejdet i 2009 rent tidsmæssigt har ligget langt udover, hvad der er normalt for en frivillig indsats i en skolebestyrelse. I den forbindelse vil jeg gerne rette er særlig tak til Torben og Anne, der har taget sig af de praktiske opgaver i at lede og koordinere renoveringsopgaverne. Et arbejde der til tider har virket håbløst, når nye udfordringer kom frem i lyset. Ledelsen af dette arbejde er nu tilbageført til skolens daglige ledelse. Bodil og Connie har udført et stort arbejde med at få styr på vores økonomi og har med deres faglige viden kunnet stille de rigtige spørgsmål og brugt megen tid på at se ned i den daglige økonomi for at få overblik. Udover disse store opgaver har bestyrelsen også måtte varetage de sædvanlige opgaver for at skabe udviklingen af rammer og politikker. For at skabe en god bestyrelse er det vigtigt, at medlemmerne repræsenterer både faglighed og holdninger. Den sammensætning har vi haft i Det fortsatte arbejde for bestyrelsen bliver at fastholde udviklingsplanerne og sikre økonomien hertil. Efter 5 år i bestyrelsen bliver dette min sidste beretning. Godt nok forlader jeg bestyrelsen uden for en valgperiode, men jeg er af den opfattelse, at 5 år er passende for mig. Tak for et spændende og udfordrende samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse og personale. En stor pavillon til administration og lærerværelse ankommer til det grønne område ved Solstrålen. Høng Privatskole 5

6 Skoleleders beretning for 2009 v. Lis Emil Husa Nu er der snart gået et år, siden jeg satte mine ben på Høng Privatskole for første gang. Det har været et travlt og spændende år. Jeg kunne sætte mig og beskrive, hvordan dette år har været, men umiddelbart synes jeg, det er mere interessant at komme med et par betragtninger om de kommende år. Så dette indlæg bliver en blanding af nyt og gammelt. Bygningerne Det stod hurtigt klart for mig, at vi ikke talte om vedligeholdelse men gennemgribende renovering. Personligt er det vigtigt for mig, at der er ordentligt og pænt, hvis jeg skal trives på min arbejdsplads, og rent faktisk er bygnings-massen visse steder så slidt, så der ikke kan gøres ordentlig rent. Jeg gætter på, at de fleste har det som mig: Man kan ikke forvente, at børnene kan finde ud af at passe på deres skole, hvis den ikke er velholdt. Nogle beslutninger var allerede taget, da jeg satte mig i lederstolen og mange flere er siden hen taget. Det er også et faktum, at vi mangler klasseværelser, da vi er blevet delvist tosporet i overbygningen. Vi besluttede at starte med bygning B. Det får alle børnene glæde af på et tidspunkt, og det gjorde det muligt med en rokade. Vi fik en kontorpavillon foræret. Dog skal den istandsættes lidt, før den kan bruges. Da lærerne synes, at det er vigtigt, at børnene får optimale forhold før dem selv, besluttedes det, at det var første skridt. I bygning B vil der blive flyttet lidt på væggene, så vi får klasseværelser, der har en ordentlig størrelse. Der ud over vil der være en del gruppelokaler, således at eleverne kan arbejde i grupper og på mindre områder, hvis det er det, de trives bedst med. Dette passer rigtig fint med den pædagogik, vi ønsker os på Høng Privatskole, nemlig at undervisningen består at et oplæg, der kan være mangeartet fx introduktion til et emne, en film eller andet. Herefter arbejder eleverne selvstændigt eller parvis/grupper med læreren som konsulent. Klasseværelserne vil være udstyret med interaktive tavler og et stabilt netværk, hvortil eleverne på sigt kobler sig med egne computere. Der bydes velkommen til nye ansatte. Fra venstre: Lars, Anne-Gitte, Karina og Lis Emil. Hvis bygning B ikke er fyldt op med overbygningselever, vil klasseværelserne blive tilbudt 5. og 6. klasse, hvilket også vil give bedre plads i bygning C. Næste trin vil være at renovere gymnastiksalen eller rive den ned, så den kan give plads til et indskolingshus. Dette hus skal rumme Solstrålen og indskolingen, så begge afdelinger har deres egne områder og en del fælles-arealer. Pædagogikken vil ligeledes her sætte sine spor på, hvordan huset skal indrettes. BH klassen har jo i år boet sammen med Solstrålen. Det har været hårdt for alle parter, da kvadratmeterne har været for få. Vi vil næste år tænke os om en ekstra gang, og forhåbentlig finde en løsning, der er bedre, end den vi valgte i år. Siden hen vil vi bygge samlingssal og administrationsbygning, når økonomien tillader det. Skemaet Fagfordelingen og skemalægningen har i år været planlagt af den tidligere ledelse og bærer derfor ikke præg af de nye tanker, som ledelsen har. Jeg forestiller mig, at danskog matematiktimerne ligger parallelt i de enkelte afdelinger (indskoling, mellemtrin, overbygning). Det bevirker, at man kan arbejde på tværs af klasserne. Det vil også gøre det lettere at planlægge specialundervisningen. 6 Høng Privatskole

7 Specialundervisning. Fremover vil der være 3-4 lærere, der underviser på dette felt. De børn, der har brug for specialundervisning, vil få tilbudt et koncentreret forløb et par gange i løbet af året. Ud over disse perioder, vil de deltage i den normale klasseundervisning. Det kan være man har brug for et stavekursus eller et læseløft. Det er et ønske, at vi på sigt vil uddanne en læsekonsulent. Projektorienteret undervisning. For en del år siden blev projektopgaven indført. Her er formålet, at man arbejder på tværs af fagene og som udgangspunkt i en gruppe. Som noget nyt gives der karakter for planlæg-ning og samarbejdsevner og så selvfølgelig for det faglige indhold. Det er mit ønske, at vi får en del mere undervisning af denne art, da vi ved at danske skoleelever klarer sig særdeles godt, når det handler om initiativ og selvstændig planlægning. Denne ressource vil vi gerne bidrage til. Relationer og anerkendelse Vi vil de kommende år arbejde med relationer. Relationer mellem klassens elever og lærere og relationer mellem forældre og lærere/elever. Det er kendt viden, at man ikke kan løse problemstillinger uden at se på hele gruppens indbyrdes forhold, og arbejdet skal foregå i et anerkendende sprog. Skoleintra Vi fik i årets løb implementeret skoleintra, først for personalet og sidenhen for elever og forældre. I den anledning fik vi også ny hjemmeside, som vi for tiden arbejder med at få opdateret, så oplysningerne er korrekte og indholdet stemmer overens med den målsætning, der er for Høng Privatskole. Velkommen tilbage efter ferien Høng Privatskole 7

8 Tilsynserklæring v. Inge Liengaard Olsen, tilsynsførende Til Høng Privatskoles Bestyrelse og Generalforsamling den I min egenskab af tilsynsførende, har jeg besøgt Høng Privatskole et par gange i løbet af foråret. Onsdag d. 24. marts overværede jeg undervisning i dansk, engelsk og matematik på de mellemste klassetrin. Undervisningen foregik overordnet i en rar atmosfære og på et passende fagligt niveau, og langt de fleste elever virkede motiverede. I nogle timer var der taget lidt utraditionelle undervisningsformer i brug, og det var tydeligt, at eleverne tog vel imod denne afveksling. Jeg har drøftet skolens samlede undervisningstilbud med skolelederen og noteret mig, at skolens undervisningstilbud lever op til bekendtgørelsens krav, og at de kreative fag også bliver tilgodeset, bl.a. i form af forskellige tilbud om frivillig undervisning. På baggrund af disse besøg overrasker det mig ikke, at skolens karaktergennemsnit ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Inge Olsen Vicerektor på Høng Gymnasium og HF. Fra motionsugen. Høng Petanqueklub gav eleverne en virkelig flot mulighed for at prøve spillet 8 Høng Privatskole

9 Skoleåret 2009/2010 Elevtallet pr. 1.9.: 220 elever. Sociale planer for Høng Privatskole: Hvert år drøftes i de enkelte lærerteams gældende ordensregler og samværsregler. Der udarbejdes oplæg til klasserne med henblik på justeringer eller repetition af gældende regler. Eleverne orienteres om foranstaltninger om fremme af god ro og orden, der beskriver de sanktionsmidler, der anvendes. Emnet uro og mobning er væsentlige faktorer for skolens trivsel og skal derfor være på dagsordenen til alle team- og lærerrådsmøder. I den udstrækning det er muligt, skal SFOpersonalet inddrages i skolens emneuger samt andre pædagogiske arrangementer. Skolen og SFO skal samarbejde omkring børn med særlige behov og holde hinanden orienteret, hvis der sker væsentlige hændelser i barnets liv. I særlige tilfælde er det nødvendigt at etablere et egentligt målrettet, tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte barn. Der udarbejdes i hver klasse samværsplaner, som ophænges i klassen. Hver klasse udarbejder en trivselserklæring / mobbepolitik på baggrund af materiale fra Det Nationale Samarbejde. Klassernes samværsregler samt Trivselserklæring / Mobbepolitik skal til høring i Elevrådet. Det forventes, at klasselærerne afholder samtaler med eleverne, hvor bl.a. den enkelte elevs trivsel drøftes. Da mange af elevernes problemer opstår under den frie leg, er det vigtigt, at gårdvagterne når rundt i alle skolens afsnit. Problemer opstået i elevernes fritid bør forsøges løst i samarbejde med klasselæreren. For at sikre, at forældresamarbejdet er hele skolens anliggende, inviteres nye forældre i oktober / november - året før skolestart - til møde med skolelederen og børnehaveklassepersonalet. Der orienteres om sammenhængen mellem børnenes sociale kompetencer og elevernes og lærernes mulighed for at lære og undervise i dagens skole. I forbindelse med løbende optagelser af nye elever orienterer skoleledelsen om skolens målsætning samt værdigrundlag. Der skal i indskolingsforløbet arbejdes forebyggende med EMNET mobning. Ved spontane mobbeepisoder kan klasselærerne få hjælp og bistand fra skolens ledelse til problemløsning. Den samlede plan kan ses på skolens hjemmeside. Foranstaltninger til fremme af god orden i skolen. Elever og lærere skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtale med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Udelukkelse fra undervisningen den pågældende dag. Hjemsendelse vil dog kun ske efter aftale med hjemmet. 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever fra klasse. 3) Overflyttelse til en parallelklasse, hvis dette er muligt. (7. 9. kl.) 4)Udmeldelse af skolen. Udmeldelse og bortvisning kan finde sted, når en elevs uhensigtsmæssige opførsel er af meget grov karakter og derved skader skolens omdømme. Der tænkes bl.a. på vold, misbrug samt forhold, der er i strid med politivedtægten. 5) Regler for lejrskoleophold. Der kan foranstaltes hjemsendelse af elever (på forældrenes regning), hvis lærerne ikke fortsat kan tage ansvar for en elevs handling(er). Inden en sådan hjemsendelse finder sted, skal forældrene kontaktes af de pågældende lærere samt af skolens leder. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolen lægger vægt på, at eleverne arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden samt familiens og andre sociale netværks betydning som Høng Privatskole 9

10 udgangspunkt for udvikling af værdier, ansvar og handling. Emnerne vil være tobak (i 6. klasse), alkohol (i 7. klasse) samt narkotika og medicinmisbrug (i 8. klasse). Eleverne har pligt til at deltage i de af skolen arrangerede emnearbejder / kurser, også hvis de er lagt uden for normal skoletid. Forsømmelser Forældre til elever i børnehaveklassen kan meddele fravær på sms eller telefon til børnehaveklasse-leder. Ved fravær i klasse benyttes kontaktbogen den første raskmeldingsdag. Ønskes frihed for en elev uden for ferierne eller fritagelse for noget af skolens arbejde, må skriftlig anmodning fra forældrene medbringes i elevens kontaktbog. Kontaktbog Alle meddelelser mellem hjem og skole skal skrives i den udleverede kontaktbog. Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog. Er bogen bortkommet, må eleven betale for en ny. Bøger Skolen stiller vederlagsfrit skolebøger til rådighed. Eleverne er ansvarlige for de udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man må under ingen omstændigheder skrive i dem, med mindre det er engangsbøger. Ved udleveringen skal eleverne gennemse bøgerne for evt. fejl og mangler. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag. Bøgerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Elever, der efter gentagne påmindelser ikke overholder nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøger på egen bekostning. Da skolen kun har ordbøger i få klassesæt, må den enkelte elev selv anskaffe disse til hjemmebrug. Forsikring Skolen har ingen kollektiv ulykkesforsikring, da børnene er dækket af familiens egen ulykkesforsikring. Fripladser Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra staten til nedbringelse af skolepengene for elever i den undervisningspligtige alder. Midlerne tildeles for ét år ad gangen. Ansøgning herom skrives på skema, som findes på skolens hjemmeside. Skolens bestyrelse tager stilling til fordeling af midlerne på et møde ultimo august. Tilsagn om tilskud foreligger først i begyndelsen af november og vil derfor først få indflydelse på skolepengene fra 1. januar. Svømning Sæson 2010/ kr./md. Befordringstilskud Ansøgningsskema om fribefordring findes på skolens hjemmeside. Afstandskriterier: Længden af nærmeste skolevej (på cykel eller til fods) er afgørende for tildeling af bus- og togkort. Der kan udstedes skolekort, hvis følgende afstandskriterier er opfyldt: Bh kl. - 3.kl 4.kl. - 6.kl 7.kl. - 9.kl 2,5 km - 12,5 km 6,1 km 16,0 km 7,1 km 16,0 km Hvis der er behov for befordring udover den zone, hvortil der kan opnås skolekort, sker denne befordring for egen regning. Trafikfarlig vej Som hovedregel kan der gives skolekort til elever med trafikfarlig skolevej - til og med 7.klasse. Forældrene skal foruden ansøgningen sende en kortskitse samt kommentarer. Det er en forudsætning, at skolevejen er/bliver erklæret trafikfarlig af politiet. Indskrivningsgebyr Ved indmelding betales et administrationsgebyr på 300 kr., som ikke tilbagebetales. Først når de 300 kr. er modtaget på skolen, skrives eleven på venteliste. Udmeldelse af skolen skal ske med fuld måneds varsel. Det vil sige, at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Elevbetalingen dækker alle normale udgifter til skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir o.l. Eleverne anskaffer dog selv: 1) Retstavningsordbog (fra 8. kl.) 2) Ordbøger til fremmedsprog - efter skolens anvisning. (fra 8. kl. ) 3) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer - efter skolens anvisning) 4) Udgifter til lejrskole samt udflugter betales særskilt. 10 Høng Privatskole

11 Praktiske oplysninger Skolepenge skoleåret 2010/2011 (betales i 11 rater: august juni) pr. år 1. barn/md. 2. barn/md. 3. barn/md. 4. barn/md Tillæg til lejrskoler Bh kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Til de månedlige beløb tillægges udgifter (á conto til lejrskoler i klasse ) Lejrskolerne er obligatoriske - med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset indmeldelsestidspunktet skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Betaling: 11 månedlige rater (juli er betalingsfri) Sidste rettidige indbetalingsdato er den 1. i måneden. Der skal tilmeldes PBS, ellers tillægges gebyr på kr. 150,00 pr. måned. SFO Solstrålen Direkte telefon: Skolefritidsordningen modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Åbningstider 2010/11 Solstrålen har åbent alle hverdage fra: og igen fra: dog kun til kl fredag. På skolefridage har vi åbent fra men kun til på fredage. Skolefritidsordningen vil have åbent dagligt undtagen lørdage, søndage, helligdage, mellem jul og nytår, 3. juni samt ugerne 28, 29 og 30 i Priser for skolefritidsordningen 2010/11 a) 1-10 timer / uge: 725 kr. / mdr kr./år i 11 mdr. b) 11-22,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. c) 23-27,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. d) over 27,5 timer / uge: kr. / mdr kr./år i 11 mdr. Indmeldelse i Solstrålen sker normalt for et helt skoleår, idet betalingen er beregnet som et beløb, der er delt ud på 11 rater. Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Høng Privatskole 11

12 Ombygninger på Høng Privatskole Den gamle privatskolebygning nedrives. Bygningen til de to 8. klasser er ankommet og bliver gjort klar til undervisning. Renovering af kloak- og vandrør i skolegården Sidste skud på stammen, den nye kontorbygning ankommer, og bliver placeret ved Solstrålen ud mod kommunens parkeringsplads. Endvidere er man gået i gang med at renovere den gamle kollegiebygning. Det er den bygning, hvor kontoret var. I bygningen skal der være plads til de ældste elever. 12 Høng Privatskole

13 Et spændende år i S LSTRÅLEN.med disse skønne børn / 2010 Vi har haft mange aktiviteter i årets løb.. Vi har haft fast kreativt værksted, madklubværksted, faste skovdage, natur og udeliv, leg og bevægelse og mulighed for lektielæsning. Høng Privatskole 13

14 Hattefest i 1. klasse. Børnene var inviteret til spisning, aftenfest under temaet sjove hatte. Vilde Vulkaner Vilde Vulkaner er en børnerock festival, der strækker sig over hele tre dage. Den afholdes i Vordingborg. Der deltager ca børn fra hele Danmark. Solstrålen drog af sted med 17 glade børn og to hjælpeforældre. Sommer Hip Hop fest Vi havde en rigtig Hip Hopper på besøg og han lærte os alle dansens regler. Bagefter var vi alle godt brugte og meget svedige. Børnene syntes, det var en fed eftermiddag, Seje fyre på Vilde Vulkaner fra 2. kl. Her en stille stund, før vulkanen går helt i udbrud. 14 Høng Privatskole

15 Julefest Traditionen tro har vi holdt vores store julefest med arbejdende værksteder, musikanter og Lucia-optog. Mere plads til Solstrålen Vi har fået mere plads, ca. 70 kvm, som er anvendt til garderobe, spille- og bevægelsesrum, samt et hyggerum for 2. og 3. klasse. Solstrålens flotte heks blev nummer 2 i konkurrencen, og vi vandt en gavecheck på 2000,- kr. til at spise for på Skipperkroen. Sankt Hans Traditionen tro lavede vi en rigtig flot heks, og denne gang var Solstrålen med i Høng bys store heksekonkurrence, og heksen måtte jo på udstilling i Høng Centret, og sandelig også bedømmes. Hvordan får man nu lige transporteret en kæmpeheks på over 2 meter ud til Høng Centret ja vi lagde hende simpelthen i trillebøren og kørte med stor børneeskorte en spændende tur for alle. Så det er med stor fornøjelse, at vi slutter med et stort TAK for i år. Vi har haft et rigtig dejligt år sammen med alle vore dejlige Solstrålebørn. Vi har leget, hygget og snakket, Vi takker også for et rigtig godt forældresamarbejde tak for jeres hjælp til alle vores store arrangementer uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Mange kærlige Solstrålehilsener Fra Susanne, Karen og Kirsten. Præmieoverrækkelse Høng Privatskole 15

16 Børnehaveklassen Af Anja Melgaard Børnehaveklassen har igen i år haft nogle ualmindelig vidunderlige børn. I den tid der er gået, er der knyttet mange gode venskaber på kryds og tværs af børnene og tilliden til de voksne er skabt. Der har været masser af udfordringer, og i det store hele er vi kommet rigtig godt fra start. Vi har brugt en del tid på at skabe nogle hyggelige rammer for vor tid i skolen, nu hvor vi er kommet i nye lokaler. Der har været visse udfordringer undervejs, men i det store hele, er vi faldet godt til rette. Vi har foruden de sociale kompetencer arbejdet med forskellige emner. Vi har bl.a. haft færdsel, som efter endt gå-prøve med Mette Landbetjent, sluttede med en færdselsfest, hvor vi hyggede og dansede. Vi har snakket om livet på bondegården, hvor vi primært har haft om koen, hønen og grisen. Vi har set film om de 3 dyr, samt lavet vores eget smør, æggekage og frikadeller. Alt sammen tilberedt og spist med den største fornøjelse. Vi har traditionen tro haft inviteret vore bamser med i skole. I de 2 uger vi havde bamseemne, arbejdede vi med mange forskellige opgaver. Som afslutning på emnet holdt vi et brag af en bamse fest, hvor vi bl.a. lavede vor hel egen lagkage og dansede til god musik. Vi har foruden emneugerne i uge 41 - Get moving - og uge 6 - Jorden rundt - haft emner om: dig selv, årstiderne, prinsesser og pirater samt om Danmark. Vi har også arbejdet med Rim og Remser, samt lært hele alfabetet at kende, takket være Kaptajn Carlsen og alle hans dyr, der er flyttet ind i det store skib, som vi selv har lavet. Så nu kan børnene lydene og bevægelserne på alle bogstaverne, hvilket har hjulpet dem til at stave og læse mange ord. Desuden har vi Så blev den kinesiske drage sluppet løs 16 Høng Privatskole

17 indskolingen, hvor der flittigt bliver arbejdet på kryds og tværs af børnene i børnehaveklassen til og med 2. klasse. Her skiftes børnene til at være på madlavnings-holdet, billedkunst, natur og teknik samt formning/håndarbejde. Vi arbejder også flittigt i vores matematikbog, samt har vor gang på både biblioteket, i musik og i edb. Og sidst men ikke mindst, har vi vores ugentlige motionstur, målet er at runde 100 km inden sommerferien. Vi kan rigtig godt lide at komme på ture, og en af vore ture gik til biografen i Kalundborg, hvor vi så en rigtig god film, der handlede om en pige, som godt kunne tænke sig at lære at ride. I skrivende stund har vi stadigvæk vor årlige overnatnings tur til gode, børnehaveklassen skal sammen med 1. og 2. klasse til Bisserup. Her plejer vi at hygge os med masser af leg, opdagelses ture i skoven og ved vandet. Noget af det bedste ved turen er, at man må være oppe, lige så længe man vil :o) Det har været et rigtig dejligt år, som har budt på mange festligheder som: jule sangaftenen, fastelavn, skolefest og ikke mindst hyggeligt samvær som klassens festudvalg har arrangeret. Til sidst er der kun at sige tak, for et rigtig dejligt skole år, vi glæder os til at se jer efter sommerferien. Rigtig god sommer til jer Livet er at gå i børnehaveklassen på Høng Privatskole. Her er liv og glade dage og lyst til at lære noget. Her skænker Lotte børnechampagne i anledning af dronningens runde fødselsdag. Høng Privatskole 17

18 1. klasse Af Karina Skovgaard Larsen Tælle til en og tælle til to. Nye læringsstile afprøves i praksis. Endelig oprandt dagen, hvor I skulle starte i 1. klasse. Sammen med jeres forældre mødte I glade og forventningsfulde op i jeres nye klasselokale på 2. sal der var trængsel. Bøger til det kommende skoleår blev udleveret, og så var det ellers ud i skolegården og lege bogstavlege. Nu skulle I for alvor lære at regne, læse og skrive samt lave lektier og holde koncentrationen. Noget som I er blevet rigtig dygtige til. I efteråret var vi med skolen i biografen i Panorama i Slagelse og se filmen Hvor er Winkys hest. En rigtig sød film som behandler store emner. Vi havde også emneuge, hvor vi bl.a. legede gamle lege og lavede sund mad. Ugen blev sluttet af med skolernes motionsdag, hvor I fik gået rigtig mange kilometer. Ligeledes havde vi i november en værkstedsuge, hvor vi arbejdede på forskellige måder og med forskellige materialer i både dansk og matematik. Her var der flere forældre, som meldte sig til at hjælpe i de forskellige værksteder. Det er dejligt med så stor opbakning, 18 Høng Privatskole

19 samt en enorm hjælp for os lærere. På den årlige juleklippedag var der stor aktivitet, og der blev hygget og pyntet op til den store guldmedalje. I februar havde vi endnu en emneuge, hvor vi arbejdede med emnet verden rundt. I indskolingen lærte vi om Kina og Australien. Efter påskeferien overtog jeg klasselærerfunktionen og Søren blev jeres nye dansklærer. Hermed kom danskundervisningen til at foregå i billedkunstlokalet, hvor også skolens indtil videre eneste smartboardtavle er. Den har I haft stor glæde af. I skrivende stund har vi endnu et par oplevelser til gode inden sommerferien. D. 28. maj arrangerer klasserådet en lille komsammen, og d juni skal vi til Bisserup lejren på overnatning sammen med børnehaveklassen og 2. klasse. Det glæder vi os rigtig meget til og håber på godt vejr, så vi rigtig kan lege og gå på opdagelse i naturen. Høng Privatskole 19

20 2. klasse Af Malene Marcher Der er altid masser af spænding, når man skal vise kammeraterne, hvor opfindsomme man kan være til fastelavn. Så er endnu et skoleår ved at være gået, og ligesom de forgangne år har det budt på en masse spændende og sjove oplevelser, samt to nye elever, Christoffer og Joanna. Forrige skoleår sluttede med den årlige tur til Bisserup sammen med BH-klassen. Her havde vi en helt fantastisk tur, med en masse sol og en masse regn. Heldigvis skulle der mere til at tage humøret fra os. Kage samt høj musik i køkkenet kunne kurere alt. Efter en lang og velfortjent sommerferie skulle I starte i 2. klasse jeres sidste ind-skolingsår. Første skoledag startede med velkomst og fællessang i skolegården. Vi blev budt velkommen af den nye skoleleder, Lis. Derefter skulle vi ind i den lidt forandrede klasse. I havde nemlig fået jer et hyggehjørne med madrasser og puder, sorte kasser til alle jeres ting og allerede dagen efter, skulle I møde jeres nye dansklærer, Karina. Ud over den almindelige undervisning har vi også haft to emneuger. Den første emneuge lå op til efterårsferien og handlede om mad, krop og motion. Der blev leget gamle lege, snakket om trivsel og lavet sunde, lækre smoothies. Derudover skulle vi også en tur i biografen sammen med 3. klasse. Denne tur gik dog ikke helt som planlagt, da filmen blev vist på et senere tidspunkt end angivet, og derved passede vores hjemtransport ikke. Dog forbarmede en buschauffør sig over os, så vi kunne komme hjem igen med lidt forsinkelse. Emneugen blev sluttet af med den årlige motionsdag, hvor alle var flittige løbere. Skoleårets anden emneuge var op til vinterferien. Den handlede om Jorden rundt, og det må man sige vi kom. Her var 2. klasse 20 Høng Privatskole

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Hindholm NYT. Hindholm Privatskole

Hindholm NYT. Hindholm Privatskole Hindholm NYT Hindholm Privatskole Kort nyt Skolevejledning Mie Hansen er skolens nye skolevejleder. Hun har kontor i bygning B på 1. sal. Mie kommer fast på skolen hver tirsdag formiddag og ellers efter

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Julehilsen fra Solh Julehilsen fra Solhverv Privatskole December 2016 Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Mit kalenderlys fortæller mig, at vi nærmer os afslutningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere