Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik"

Transkript

1 Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik

2 Jeg ville ønske, at alle ville være praktikvejledere: Man lærer selv så meget af at skulle oplære! Praktikvejleder Forord Dette hæfte er skrevet til praktikvirksomhederne og deres oplærere. Hæftets formål er at sætte fokus på god praksis i virksomhedsoplæringen i erhvervsuddannelserne. Hæftet indeholder situationer fra dagligdagen, som mange oplærere sandsynligvis kan nikke genkendende til. Desuden indeholder hæftet gode råd og ideer til brug i dagligdagen med eleven. Vi håber, at hæftet vil give inspiration til god praktikoplæring og dermed elevtrivsel. Har man en elev, som trives, så er det helt sikkert sjovere at være oplærer! Undervisningsministeriet har taget initiativ til hæftet, som er udarbejdet af Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck Nielsen, begge Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE). I forbindelse med dets tilblivelse har oplærere såvel som elever bidraget med deres bud på, hvordan praksis bliver til god praksis 1. Søren Kristensen Centerchef, Nationalt Center for Erhvervspædagogik I hæftet bruges følgende udtryk: Oplærer, selv om man inden for nogle brancher bruger udtryk som læresvend, praktikvært, praktikvejleder, elevansvarlig, elevvært osv., selv om udtrykket lærling er almindeligt inden for en række brancher. 1 Speciel tak til Tandlægerne Lerche, Horsens og Midtbyens Lokalcentre, Århus. Desuden tak til de mange oplærere og elever som gennem årene er blevet interviewet med henblik på at indkredse den gode praktikoplæring.

3 Trivsel er guld værd Chefen er rigtig god til at sige: Det er super godt, Maja. Der er ingen skældud. Hun siger, hvad jeg kan forbedre og begrunder hvorfor. Fastholdelse frem for frafald Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt at mindske frafaldet og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det gælder altså om at få eleverne til at falde til - i stedet for fra. Videre skal de opleve erhvervsuddannelserne som en attraktiv valgmulighed blandt mange andre. Man har for nyligt undersøgt 2, hvad der betyder mest for elevers tilfredshed med deres praktiksteder. ers tilfredshed hænger sammen med: Ros for godt arbejde At blive behandlet ordentligt Godt samarbejde og følelsen af at høre til Ingen drillerier/mobning Arbejdsopgaver som giver mening, og som eleven kan lære af Frihed til at sige hvad eleven mener En ordentlig omgangstone God vejledning når eleven begår fejl. God oplæring er afgørende for, om de unge trives eller ej. Trivsel har stor betydning for, om eleverne dropper ud, eller om de gør deres uddannelse færdig. Generelt gælder at trives medarbejderne i en virksomhed, så kan det faktisk ses på bundlinien. God oplæring har selvfølgelig også stor betydning for, om eleverne bliver dygtige faglærte. Der er altså flere gode grunde til at investere i god oplæring og dermed i elevtrivsel! Ved at tage vare på elever og skabe gode praktikrammer, medvirker praktikuddannelsen positivt til vores rekruttering. Halvdelen af det fastansatte personale har været elever her hos os. Uddannelseskoordinator En anden undersøgelse 3 har fokuseret på praktikvirksomheder med høj fuldførelsesprocent. Det vil sige virksomheder, hvor elever gør uddannelsen færdig frem for at droppe ud. Det, der kendetegner disse virksomheder, er: og virksomhed passer sammen Forventninger bliver afstemt (før og jævnligt under praktikopholdet) Passende arbejdsopgaver som eleven kan magte og lære af Støtte til eleven ved faglige og personlige problemer Sammenhæng mellem det der sker på skolen, og det der sker i praktikvirksomheden. 2 Cowi (2009): Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse udsendt elektronisk til knap 1500 elever på erhvervsuddannelserne, hvoraf halvdelen besvarede skemaet. 3 Dan Nørgaard Lauersen og Klaus Nielsen (2009): Fuldførelse, fastholdelse og frafald. Aarhus Universitet. Undersøgelsen omfatter seks virksomheder inden for tre brancher (bygge & anlæg, service & mekanik og transport & logistik).

4 Seks guldkorn til elevtrivsel Der er seks forhold, som spiller ind på trivsel, uanset branche - og uanset om det drejer sig om elever eller andre medarbejdere. Det handler om de seks guldkorn: Krav, indflydelse, mening, social støtte, forudsigelighed og belønning. I forhold til trivsel gælder det om, at de seks guldkorn skal findes i et passende miks og i passende mængder hverken for lidt eller for meget. De seks guldkorn er uddybet nedenfor. Guldkorn Handler om Tips til god praksis Krav Indflydelse Arbejdsmængde, tempo/tid Indlevelse, lydhørhed Hukommelse, viden Hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde For store krav får eleven til at miste modet For små krav får eleven til at miste gejsten Passende krav får eleven til at udvikle sig Giv eleven indflydelse, når det er muligt Tag eleven med på råd Indflydelse får eleven til at føle ansvar og evne til at handle Mening Sammenhæng og formål med arbejdet Hjælp eleven til at forstå, hvordan elevens indsats er en vigtig brik i det samlede arbejde At kunne se mening øger elevens motivation Social støtte Hjælp og tilbagemelding fra andre Støt eleven både fagligt og psykisk en skal opleve, at det er i orden at bede om hjælp Inddrag eleven i fællesskabet Forudsigelighed Information om hvad der skal ske og hvorfor Støtte gør eleven tryg og giver følelse af at høre til Fortæl eleven hvad der skal ske og hvorfor (dag/uge/måned) Vished gør eleven tryg Belønning Løn og anerkendelse Husk at rose og anerkende elevens arbejde hellere for tit end for sjældent Ros og anerkendelse får eleven til at føle sig værdsat og giver lyst til at yde mere

5 Gå efter guldet Find guldet i hverdagen: Der er sikkert plads til forbedringer i alle virksomheder, og man kan begynde med at tage fat ved et af de seks forhold, som guldkornene repræsenterer. Vi har altid en faglært knyttet til os. Der er én, der står for, at jeg får min indlæring hundrede procent. Jeg bliver i hvert fald støttet i at lære. Vi har altid en faglært knyttet til os. Der er én, der står for, at jeg får min indlæring hundrede procent. Jeg bliver i hvert fald støttet i at lære. I det følgende er skitseret seks oplæringssituationer med for lidt trivsel en situation for hvert guldkorn. I situationerne bliver eleverne enten frustrerede, kede af det eller usikre. Oplæringssituationerne viser, hvordan de seks guldkorn kan være i spil i dagligdagen med eleven. De viser også, hvad man kan gøre for at skabe større trivsel for eleven. Situationerne stammer fra seks udvalgte brancheområder. Men problemstillingerne er så generelle, at de gode råd også bør kunne inspirere andre brancher.

6 Arbejdsmængde, tempo, tidspres Krav Chaufførelev Morten: Jeg forsøger sgu at gøre mit bedste Morten er i lære hos et mindre vognmandsfirma. Han har lige fået stort kørekort og er begyndt at køre alene. Det kniber stadig med at overskue alle leverandører, hvor han skal hente varerne. Da han for tredje gang forbytter et afhentningssted, forlanger chefen, at han arbejder over. Morten bliver hidsig og er lige ved smadre en palle med varer i arrigskab. Hvad handler det om Morten er begynder og skal derfor bruge mange kræfter på det, som falder de faglærte let. Han forsøger at gøre sit bedste, men bliver frustreret og overreagerer. Sådan kan det også gøres De vanskelige dele af en opgave kortlægges. Opgaven gennemgås sammen med eleven, om muligt på forhånd. Der udleveres eventuelt information på Jeg skal kunne arbejde hurtigt. Det er vigtigt at kunne håndtere en stresset dag og tage det roligt alligevel. Man skal have overskud hele dagen igennem. Jeg bliver støttet i at leve op til det, og vi er gode til at hjælpe hinanden. skrift eller som illustration. en skal have mulighed for at få hjælp eller indhente yderligere information. Det vil være godt at afsætte god tid og gennemgå opståede problemer efterfølgende sammen med eleven. Oplæreren kan gøre en forskel Før opgaven: en skal forberedes på de vanskeligheder, der kan opstå Der følges med i elevens opgaveløsning Efter opgaven: En samtale med eleven om, hvordan det gik. Indflydelse Grafisk elev Sebastian: De gider ikke høre på mine ideer Sebastian er den eneste elev i en grafisk afdeling på en produktionsvirksomhed. Han løser sine opgaver hurtigt og er kreativ. I frokostpauserne forsøger han at komme med forslag til nyt layout. Men ingen lytter til ham. Til gengæld er kollegerne trætte af, at han overser mange detaljer i korrekturgangene. Afdelingslederen overvejer at få en anden elev. Hvad handler det om en har ambitioner og forventer at blive set og hørt. Han forstår ikke, at afdelingen allerede fra starten forventer, at han udfører sit arbejde med præcision. Afdelingen griber ikke elevens kreative ideer. Sådan kan det også gøres Det skal forklares tydeligt, hvad eleven skal arbejde med og hvordan. en tages med på råd, hvor det er muligt. Det skaber motivation. Muligvis er der opgaver, som eleven selvstændigt kan tage ansvar for og få succes med. At lytte til eleven kan give gevinst. er har ofte fingeren på pulsen. Deres ideer kan være med til at skabe nytænkning. Oplæreren kan gøre en forskel Forventninger til eleven skal forklares tydeligt Dialog med eleven og lydhørhed overfor elevens ideer Et passende ansvar til eleven. Hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde Vi er altid lydhøre overfor nye ideer. Nye øjne bidrager, og plejer eksisterer ikke. Det kan ikke nytte noget, at de yngre ikke kommer til orde. Virksomhedsejer

7 Social støtte Hjælp og tilbagemeldinger fra andre Klinikassistentelev Katrine: Bare der var nogen, der ville spørge Katrine er i lære som klinikassistent. Hun har indtil videre klaret det fint, men på det sidste har hun haft en del fravær. Hendes far er meget syg, og Katrine har svært ved at koncentrere sig. Tandlægen ved godt, at det er det, der går hende på. Men han har travlt, og hvad tænker de andre mon? Tror de, at hun pjækker og er doven? Katrine trækker sig mere og mere ind i sig selv. Mening Sammenhæng og formål med arbejdet SOSU-elev Fatima: Jeg ved ikke, om jeg vil lave det resten af mit liv Fatima er i anden praktikperiode som SOSU-assistent. Hun kan godt lide at arbejde med mennesker. Men hun er i tvivl, om hun skal fortsætte med uddannelsen. Hun ved ikke, om hun vil lave personlig pleje resten af sit liv. Mange beboere på lokalcentrets plejeafdeling kan alligevel ikke huske hende. Fatima ved heller ikke, hvad kollegerne mener om deres eget arbejde. Hvad handler det om en kan godt lide det faglige felt, som hun arbejder inden for. Men hun har brug for at se mening og sammenhæng i det, hun laver. Hun har kun overfladisk kendskab til, hvad hendes arbejdsindsats betyder for arbejdspladsen. Sådan kan det også gøres en skal forstå den sammenhæng, som hendes opgaver indgår i. Hun mangler at få at vide, hvilken betydning netop hendes arbejde har for beboernes velvære og livskvalitet. Hun mangler at forstå, at alle bidrager til at få driften til at fungere så godt som muligt. Hun skal lære, at alle spiller en vigtig rolle - fra assistent til leder. Hvad handler det om Der er tryk på i klinikken. Alle er afhængige af, at man gør en indsats. en føler ikke, hun bidrager nok. Hun ved ikke, hvor meget hun kan fortælle om sine private problemer, og hun føler ikke, at hun hører til. Sådan kan det også gøres Det er vigtigt, at eleven ved, hvem hun kan henvende sig til, når hun har spørgsmål eller problemer. en skal vide, hvem hun kan hente støtte fra. En fast person skal udpeges. Der skal følges op med jævne mellemrum, og spørges til hvordan det går. Man kan eventuelt spørge til det private under hensyntagen til, hvor meget eleven ønsker at fortælle. Når det drejer sig om faglige spørgsmål, kan kolleger svare på mange spørgsmål. Jeg føler mig ikke som elev, jeg føler mig som en kollega! Oplæreren kan gøre en forskel en inddrages i fællesskabet Oplæreren kan jævnligt spørge, om eleven har brug for hjælp eller forklaringer Virksomheden overvejer håndtering af elevers personlige problemer. Oplæreren kan gøre en forskel Praktikstedets aktiviteter og procedurer skal forklares en skal have mulighed for at prøve forskellige opgaver en skal få indsigt i den sammenhæng, som elevopgaverne indgår i. en får indsigt i alle processer, de skal ikke kun arbejde med det samme. Når eleven starter her, bygger vi det langsomt op. De får en uddannelsesmappe, hvor alt står beskrevet. Virksomhedsejer

8 Information - hvad skal der ske og hvornår Forudsigelighed Datateknikerelev Mikkel: Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lære det, jeg gerne vil Mikkel er ved at uddanne sig til datatekniker. Han er god til at programmere. Men indtil videre har han kun siddet i hotline for kundesupport om driftsproblemer. Mikkel aner ikke, om han kommer til at arbejde med det, han brænder for. Det ser ud til, at de andre er glade for at være sluppet af med hotline. Hvad handler det om Virksomheden har ikke fortalt eleven om planerne med ham. Mikkel mangler at kende forventningerne til ham, hvilke praktikmål han skal arbejde med og hvornår. en kan ikke gætte sig til virksomhedens overordnede drift. Sådan kan det også gøres en har brug for information. Oplæreren skal sikre, at eleven kender og forstår virksomhedens spilleregler og planer for uddannelsen. en skal også opleve at lære noget. Oplæreren skal gøre elevens fremskridt tydelige for eleven og koble arbejdsopgaver med praktikmål. Man skal også huske eleven, når der er information om drift, ændringer mv. Oplæreren kan gøre en forskel Praktikmål og uddannelsesplan gennemgås i fællesskab De unge trives med rammer og regler. Det giver sikkerhed og tryghed. Så ved de, hvornår de opfylder målene. Virksomhedsejer Der skal sættes ord på spilleregler og tjekkes, om eleven forstår dem en informeres om begivenheder, ændringer m.m. Belønning Gartnerelev Jakob: Man ved aldrig, om man gør det godt nok Jakob har været i gartnervirksomheden i et halvt år. I starten brændte han for det. På skolen har han fået at vide, at det, han laver, er helt i orden. Men mester roser ikke, når han laver noget godt. Til gengæld får han skældud, når han laver fejl. Jakob ved efterhånden ikke, om det, han gør, er godt nok. Han bliver mere og mere usikker og overvejer at skifte til en anden uddannelse. Hvad handler det om ens indsats bliver betragtet som en selvfølge. Der mangler ros og anerkendelse. Det gør, at elevens selvtillid bliver mindre og mindre. en mister troen på at kunne klare det faglige. Sådan kan det også gøres en har behov for at mærke fremskridt. Oplæreren skal hjælpe eleven til at forstå, at han bevæger sig fra at være nybegynder til at blive rutineret og have overblik. Det skal gøres tydeligt, når eleven rykker og bliver dygtigere. en skal have anerkendelse. Ros såvel som opfordring til forbedringer skal begrundes. Konstruktiv kritik hjælper eleven til at komme videre i læreprocessen. Succesoplevelser skaber motivation, som skaber trivsel, som igen fremmer succes, som skaber motivation Oplæreren kan gøre en forskel en skal gøres opmærksom Løn og anerkendelse Jeg bliver rost for mit arbejde. Hver gang når jeg starter med en ny opgave, og det lykkes, siger de, at det er flot. Det betyder meget for mig. på, når det går fremad med at lære og blive dygtigere en skal roses, og rosen skal begrundes Anerkendelse er også konstruktiv kritik.

9 Gør en forskel i praksis Som oplærer har man heldigvis mange muligheder for at påvirke elevens trivsel i positiv retning. De fem vigtigste tips til god praksis i praktikoplæringen er: 1. Sørg for en god introduktion Det er vigtigt, at virksomhed og elev får afstemt forventninger til hinanden. Det kan forebygge mange misforståelser. en skal fra starten vide, hvem der er udpeget som oplærer, og som derfor kan spørges til råds om stort og småt. 2. Udarbejd en praktikplan sammen med eleven Sådan en plan er et godt værktøj. Bruges planen aktivt, så bliver det nemmere for eleven at følge med i, hvad han/hun lærer. Det hjælper eleven til at følge egen udvikling fra nybegynder til faglært: Hvor står jeg lige nu, og hvor er jeg på vej hen? 3. Hold jævnligt elevsamtaler Selv om der snakkes sammen dagligt, bør der finde elevsamtaler sted med jævne mellemrum og gerne ved start og slutning af hver praktikperiode. samtaler giver indblik i, hvordan eleven har det. Ofte får man nogle gode bud på, hvad der skal til for at øge trivsel og læring. 4. Ros og anerkend elevens arbejde Ros og anerkendelse er afgørende for arbejdsglæden. Som den erfarne kan man nemt glemme, at eleven er nybegynder og derfor mangler rutine og erfaring. Fortæl hvad eleven gør godt - og hvorfor det er godt. Ros hellere for meget end for lidt! 5. Understøt den gode tone En rå og ubehagelig tone kan nemt skræmme en elev væk. Vær et godt eksempel og grib ind hvis eleven bliver udsat for en unødig hård tone, kritik eller drillerier. Har eleven begået fejl, skal han/hun selvfølgelig have det at vide. Men sørg for at det sker på en ordentlig måde og sådan, at eleven kan lære af fejlen. Vi gennemfører jævnligt elevsamtaler, hvor praktikvejlederen giver feedback på elevens udvikling. Vi spørger for eksempel: Hvad har du lært? Hvad skal du arbejde videre med? Praktikvejleder

10 Sådan kommer man videre Personlig information og kurser Den lokale erhvervsskole: Information og samarbejde om elevens uddannelse, mulighed for engagement i uddannelsesaktiviteter mv. AMU-kursus Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge for oplærere kan udbydes af den lokale erhvervsskole med mulighed for løngodtgørelse. Det faglige udvalg: Godkendelse til praktikvirksomhed, information om regler, tilskudsordninger mv. Værd at læse Kan downloades fra Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø, COWI, Undervisningsministeriet Den gode praktikplads - fuldførelse, fastholdelse og frafald, Dan Nørgaard Laursen, Klaus Nielsen og Simon Elsborg Nygaard, Aarhus Universitet, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Hos os har vi holdningen: Der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, kun dumme svar. Det er først bekymrende, når elever ikke stiller spørgsmål. Praktikvejleder

11 Information på internettet Inspiration, ideer og værktøjer (kan downloades) til brug for den daglige oplæring: og Digitalt værktøj til uddannelsesplanlægning i samarbejde med erhvervsskole og elev: - brugernavn og adgangskode hos erhvervsskolen Links til de faglige udvalg for alle brancher, artikler og undersøgelser: Branchearbejdsmiljørådene (BAR) med materialer om arbejdsmiljø, elevtrivsel mv.: Viden om psykisk arbejdsmiljø og trivsel: Nationalt Center for Arbejdsmiljø med forskning, artikler og spørgeskemaer der kan downloades: Undervisningsministeriet med nyt om erhvervsuddannelserne, links til lovgivning og forskellige publikationer: trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Forfattere: Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck-Nielsen Professionshøjskolen Metropol Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2011

12

Elevtrivsel. Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget

Elevtrivsel. Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget trivsel Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget En god dag er at komme på arbejde og jeg og de andre er glade når det svinger i køkkenet og i restauranten. Arbejdsmiljøet skal være i top!

Læs mere

Bedre oplæring i virksomheden. Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel

Bedre oplæring i virksomheden. Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel Bedre oplæring i virksomheden Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel Forord Dette hæfte retter sig mod praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Formålet er at inspirere, men også at

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken

Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken Statements Der er 6 faktorer, som har betydning for elevernes tilfredshed. Fokus på mening, social støtte og belønning. 80 % af ernæringsassistenteleverne

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Program for oplæg om fuldførelsesstjerne. Hvad kendetegner den gode praktikplads ifølge fuldførelsesstjernen? Herunder:

Program for oplæg om fuldførelsesstjerne. Hvad kendetegner den gode praktikplads ifølge fuldførelsesstjernen? Herunder: Program for oplæg om fuldførelsesstjerne V. Simon Elsborg Nygaard, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Hvad kendetegner den gode praktikplads ifølge fuldførelsesstjernen? Herunder: Generelt fokus:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere