Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik"

Transkript

1 Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik

2 Jeg ville ønske, at alle ville være praktikvejledere: Man lærer selv så meget af at skulle oplære! Praktikvejleder Forord Dette hæfte er skrevet til praktikvirksomhederne og deres oplærere. Hæftets formål er at sætte fokus på god praksis i virksomhedsoplæringen i erhvervsuddannelserne. Hæftet indeholder situationer fra dagligdagen, som mange oplærere sandsynligvis kan nikke genkendende til. Desuden indeholder hæftet gode råd og ideer til brug i dagligdagen med eleven. Vi håber, at hæftet vil give inspiration til god praktikoplæring og dermed elevtrivsel. Har man en elev, som trives, så er det helt sikkert sjovere at være oplærer! Undervisningsministeriet har taget initiativ til hæftet, som er udarbejdet af Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck Nielsen, begge Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE). I forbindelse med dets tilblivelse har oplærere såvel som elever bidraget med deres bud på, hvordan praksis bliver til god praksis 1. Søren Kristensen Centerchef, Nationalt Center for Erhvervspædagogik I hæftet bruges følgende udtryk: Oplærer, selv om man inden for nogle brancher bruger udtryk som læresvend, praktikvært, praktikvejleder, elevansvarlig, elevvært osv., selv om udtrykket lærling er almindeligt inden for en række brancher. 1 Speciel tak til Tandlægerne Lerche, Horsens og Midtbyens Lokalcentre, Århus. Desuden tak til de mange oplærere og elever som gennem årene er blevet interviewet med henblik på at indkredse den gode praktikoplæring.

3 Trivsel er guld værd Chefen er rigtig god til at sige: Det er super godt, Maja. Der er ingen skældud. Hun siger, hvad jeg kan forbedre og begrunder hvorfor. Fastholdelse frem for frafald Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt at mindske frafaldet og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det gælder altså om at få eleverne til at falde til - i stedet for fra. Videre skal de opleve erhvervsuddannelserne som en attraktiv valgmulighed blandt mange andre. Man har for nyligt undersøgt 2, hvad der betyder mest for elevers tilfredshed med deres praktiksteder. ers tilfredshed hænger sammen med: Ros for godt arbejde At blive behandlet ordentligt Godt samarbejde og følelsen af at høre til Ingen drillerier/mobning Arbejdsopgaver som giver mening, og som eleven kan lære af Frihed til at sige hvad eleven mener En ordentlig omgangstone God vejledning når eleven begår fejl. God oplæring er afgørende for, om de unge trives eller ej. Trivsel har stor betydning for, om eleverne dropper ud, eller om de gør deres uddannelse færdig. Generelt gælder at trives medarbejderne i en virksomhed, så kan det faktisk ses på bundlinien. God oplæring har selvfølgelig også stor betydning for, om eleverne bliver dygtige faglærte. Der er altså flere gode grunde til at investere i god oplæring og dermed i elevtrivsel! Ved at tage vare på elever og skabe gode praktikrammer, medvirker praktikuddannelsen positivt til vores rekruttering. Halvdelen af det fastansatte personale har været elever her hos os. Uddannelseskoordinator En anden undersøgelse 3 har fokuseret på praktikvirksomheder med høj fuldførelsesprocent. Det vil sige virksomheder, hvor elever gør uddannelsen færdig frem for at droppe ud. Det, der kendetegner disse virksomheder, er: og virksomhed passer sammen Forventninger bliver afstemt (før og jævnligt under praktikopholdet) Passende arbejdsopgaver som eleven kan magte og lære af Støtte til eleven ved faglige og personlige problemer Sammenhæng mellem det der sker på skolen, og det der sker i praktikvirksomheden. 2 Cowi (2009): Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse udsendt elektronisk til knap 1500 elever på erhvervsuddannelserne, hvoraf halvdelen besvarede skemaet. 3 Dan Nørgaard Lauersen og Klaus Nielsen (2009): Fuldførelse, fastholdelse og frafald. Aarhus Universitet. Undersøgelsen omfatter seks virksomheder inden for tre brancher (bygge & anlæg, service & mekanik og transport & logistik).

4 Seks guldkorn til elevtrivsel Der er seks forhold, som spiller ind på trivsel, uanset branche - og uanset om det drejer sig om elever eller andre medarbejdere. Det handler om de seks guldkorn: Krav, indflydelse, mening, social støtte, forudsigelighed og belønning. I forhold til trivsel gælder det om, at de seks guldkorn skal findes i et passende miks og i passende mængder hverken for lidt eller for meget. De seks guldkorn er uddybet nedenfor. Guldkorn Handler om Tips til god praksis Krav Indflydelse Arbejdsmængde, tempo/tid Indlevelse, lydhørhed Hukommelse, viden Hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde For store krav får eleven til at miste modet For små krav får eleven til at miste gejsten Passende krav får eleven til at udvikle sig Giv eleven indflydelse, når det er muligt Tag eleven med på råd Indflydelse får eleven til at føle ansvar og evne til at handle Mening Sammenhæng og formål med arbejdet Hjælp eleven til at forstå, hvordan elevens indsats er en vigtig brik i det samlede arbejde At kunne se mening øger elevens motivation Social støtte Hjælp og tilbagemelding fra andre Støt eleven både fagligt og psykisk en skal opleve, at det er i orden at bede om hjælp Inddrag eleven i fællesskabet Forudsigelighed Information om hvad der skal ske og hvorfor Støtte gør eleven tryg og giver følelse af at høre til Fortæl eleven hvad der skal ske og hvorfor (dag/uge/måned) Vished gør eleven tryg Belønning Løn og anerkendelse Husk at rose og anerkende elevens arbejde hellere for tit end for sjældent Ros og anerkendelse får eleven til at føle sig værdsat og giver lyst til at yde mere

5 Gå efter guldet Find guldet i hverdagen: Der er sikkert plads til forbedringer i alle virksomheder, og man kan begynde med at tage fat ved et af de seks forhold, som guldkornene repræsenterer. Vi har altid en faglært knyttet til os. Der er én, der står for, at jeg får min indlæring hundrede procent. Jeg bliver i hvert fald støttet i at lære. Vi har altid en faglært knyttet til os. Der er én, der står for, at jeg får min indlæring hundrede procent. Jeg bliver i hvert fald støttet i at lære. I det følgende er skitseret seks oplæringssituationer med for lidt trivsel en situation for hvert guldkorn. I situationerne bliver eleverne enten frustrerede, kede af det eller usikre. Oplæringssituationerne viser, hvordan de seks guldkorn kan være i spil i dagligdagen med eleven. De viser også, hvad man kan gøre for at skabe større trivsel for eleven. Situationerne stammer fra seks udvalgte brancheområder. Men problemstillingerne er så generelle, at de gode råd også bør kunne inspirere andre brancher.

6 Arbejdsmængde, tempo, tidspres Krav Chaufførelev Morten: Jeg forsøger sgu at gøre mit bedste Morten er i lære hos et mindre vognmandsfirma. Han har lige fået stort kørekort og er begyndt at køre alene. Det kniber stadig med at overskue alle leverandører, hvor han skal hente varerne. Da han for tredje gang forbytter et afhentningssted, forlanger chefen, at han arbejder over. Morten bliver hidsig og er lige ved smadre en palle med varer i arrigskab. Hvad handler det om Morten er begynder og skal derfor bruge mange kræfter på det, som falder de faglærte let. Han forsøger at gøre sit bedste, men bliver frustreret og overreagerer. Sådan kan det også gøres De vanskelige dele af en opgave kortlægges. Opgaven gennemgås sammen med eleven, om muligt på forhånd. Der udleveres eventuelt information på Jeg skal kunne arbejde hurtigt. Det er vigtigt at kunne håndtere en stresset dag og tage det roligt alligevel. Man skal have overskud hele dagen igennem. Jeg bliver støttet i at leve op til det, og vi er gode til at hjælpe hinanden. skrift eller som illustration. en skal have mulighed for at få hjælp eller indhente yderligere information. Det vil være godt at afsætte god tid og gennemgå opståede problemer efterfølgende sammen med eleven. Oplæreren kan gøre en forskel Før opgaven: en skal forberedes på de vanskeligheder, der kan opstå Der følges med i elevens opgaveløsning Efter opgaven: En samtale med eleven om, hvordan det gik. Indflydelse Grafisk elev Sebastian: De gider ikke høre på mine ideer Sebastian er den eneste elev i en grafisk afdeling på en produktionsvirksomhed. Han løser sine opgaver hurtigt og er kreativ. I frokostpauserne forsøger han at komme med forslag til nyt layout. Men ingen lytter til ham. Til gengæld er kollegerne trætte af, at han overser mange detaljer i korrekturgangene. Afdelingslederen overvejer at få en anden elev. Hvad handler det om en har ambitioner og forventer at blive set og hørt. Han forstår ikke, at afdelingen allerede fra starten forventer, at han udfører sit arbejde med præcision. Afdelingen griber ikke elevens kreative ideer. Sådan kan det også gøres Det skal forklares tydeligt, hvad eleven skal arbejde med og hvordan. en tages med på råd, hvor det er muligt. Det skaber motivation. Muligvis er der opgaver, som eleven selvstændigt kan tage ansvar for og få succes med. At lytte til eleven kan give gevinst. er har ofte fingeren på pulsen. Deres ideer kan være med til at skabe nytænkning. Oplæreren kan gøre en forskel Forventninger til eleven skal forklares tydeligt Dialog med eleven og lydhørhed overfor elevens ideer Et passende ansvar til eleven. Hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde Vi er altid lydhøre overfor nye ideer. Nye øjne bidrager, og plejer eksisterer ikke. Det kan ikke nytte noget, at de yngre ikke kommer til orde. Virksomhedsejer

7 Social støtte Hjælp og tilbagemeldinger fra andre Klinikassistentelev Katrine: Bare der var nogen, der ville spørge Katrine er i lære som klinikassistent. Hun har indtil videre klaret det fint, men på det sidste har hun haft en del fravær. Hendes far er meget syg, og Katrine har svært ved at koncentrere sig. Tandlægen ved godt, at det er det, der går hende på. Men han har travlt, og hvad tænker de andre mon? Tror de, at hun pjækker og er doven? Katrine trækker sig mere og mere ind i sig selv. Mening Sammenhæng og formål med arbejdet SOSU-elev Fatima: Jeg ved ikke, om jeg vil lave det resten af mit liv Fatima er i anden praktikperiode som SOSU-assistent. Hun kan godt lide at arbejde med mennesker. Men hun er i tvivl, om hun skal fortsætte med uddannelsen. Hun ved ikke, om hun vil lave personlig pleje resten af sit liv. Mange beboere på lokalcentrets plejeafdeling kan alligevel ikke huske hende. Fatima ved heller ikke, hvad kollegerne mener om deres eget arbejde. Hvad handler det om en kan godt lide det faglige felt, som hun arbejder inden for. Men hun har brug for at se mening og sammenhæng i det, hun laver. Hun har kun overfladisk kendskab til, hvad hendes arbejdsindsats betyder for arbejdspladsen. Sådan kan det også gøres en skal forstå den sammenhæng, som hendes opgaver indgår i. Hun mangler at få at vide, hvilken betydning netop hendes arbejde har for beboernes velvære og livskvalitet. Hun mangler at forstå, at alle bidrager til at få driften til at fungere så godt som muligt. Hun skal lære, at alle spiller en vigtig rolle - fra assistent til leder. Hvad handler det om Der er tryk på i klinikken. Alle er afhængige af, at man gør en indsats. en føler ikke, hun bidrager nok. Hun ved ikke, hvor meget hun kan fortælle om sine private problemer, og hun føler ikke, at hun hører til. Sådan kan det også gøres Det er vigtigt, at eleven ved, hvem hun kan henvende sig til, når hun har spørgsmål eller problemer. en skal vide, hvem hun kan hente støtte fra. En fast person skal udpeges. Der skal følges op med jævne mellemrum, og spørges til hvordan det går. Man kan eventuelt spørge til det private under hensyntagen til, hvor meget eleven ønsker at fortælle. Når det drejer sig om faglige spørgsmål, kan kolleger svare på mange spørgsmål. Jeg føler mig ikke som elev, jeg føler mig som en kollega! Oplæreren kan gøre en forskel en inddrages i fællesskabet Oplæreren kan jævnligt spørge, om eleven har brug for hjælp eller forklaringer Virksomheden overvejer håndtering af elevers personlige problemer. Oplæreren kan gøre en forskel Praktikstedets aktiviteter og procedurer skal forklares en skal have mulighed for at prøve forskellige opgaver en skal få indsigt i den sammenhæng, som elevopgaverne indgår i. en får indsigt i alle processer, de skal ikke kun arbejde med det samme. Når eleven starter her, bygger vi det langsomt op. De får en uddannelsesmappe, hvor alt står beskrevet. Virksomhedsejer

8 Information - hvad skal der ske og hvornår Forudsigelighed Datateknikerelev Mikkel: Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lære det, jeg gerne vil Mikkel er ved at uddanne sig til datatekniker. Han er god til at programmere. Men indtil videre har han kun siddet i hotline for kundesupport om driftsproblemer. Mikkel aner ikke, om han kommer til at arbejde med det, han brænder for. Det ser ud til, at de andre er glade for at være sluppet af med hotline. Hvad handler det om Virksomheden har ikke fortalt eleven om planerne med ham. Mikkel mangler at kende forventningerne til ham, hvilke praktikmål han skal arbejde med og hvornår. en kan ikke gætte sig til virksomhedens overordnede drift. Sådan kan det også gøres en har brug for information. Oplæreren skal sikre, at eleven kender og forstår virksomhedens spilleregler og planer for uddannelsen. en skal også opleve at lære noget. Oplæreren skal gøre elevens fremskridt tydelige for eleven og koble arbejdsopgaver med praktikmål. Man skal også huske eleven, når der er information om drift, ændringer mv. Oplæreren kan gøre en forskel Praktikmål og uddannelsesplan gennemgås i fællesskab De unge trives med rammer og regler. Det giver sikkerhed og tryghed. Så ved de, hvornår de opfylder målene. Virksomhedsejer Der skal sættes ord på spilleregler og tjekkes, om eleven forstår dem en informeres om begivenheder, ændringer m.m. Belønning Gartnerelev Jakob: Man ved aldrig, om man gør det godt nok Jakob har været i gartnervirksomheden i et halvt år. I starten brændte han for det. På skolen har han fået at vide, at det, han laver, er helt i orden. Men mester roser ikke, når han laver noget godt. Til gengæld får han skældud, når han laver fejl. Jakob ved efterhånden ikke, om det, han gør, er godt nok. Han bliver mere og mere usikker og overvejer at skifte til en anden uddannelse. Hvad handler det om ens indsats bliver betragtet som en selvfølge. Der mangler ros og anerkendelse. Det gør, at elevens selvtillid bliver mindre og mindre. en mister troen på at kunne klare det faglige. Sådan kan det også gøres en har behov for at mærke fremskridt. Oplæreren skal hjælpe eleven til at forstå, at han bevæger sig fra at være nybegynder til at blive rutineret og have overblik. Det skal gøres tydeligt, når eleven rykker og bliver dygtigere. en skal have anerkendelse. Ros såvel som opfordring til forbedringer skal begrundes. Konstruktiv kritik hjælper eleven til at komme videre i læreprocessen. Succesoplevelser skaber motivation, som skaber trivsel, som igen fremmer succes, som skaber motivation Oplæreren kan gøre en forskel en skal gøres opmærksom Løn og anerkendelse Jeg bliver rost for mit arbejde. Hver gang når jeg starter med en ny opgave, og det lykkes, siger de, at det er flot. Det betyder meget for mig. på, når det går fremad med at lære og blive dygtigere en skal roses, og rosen skal begrundes Anerkendelse er også konstruktiv kritik.

9 Gør en forskel i praksis Som oplærer har man heldigvis mange muligheder for at påvirke elevens trivsel i positiv retning. De fem vigtigste tips til god praksis i praktikoplæringen er: 1. Sørg for en god introduktion Det er vigtigt, at virksomhed og elev får afstemt forventninger til hinanden. Det kan forebygge mange misforståelser. en skal fra starten vide, hvem der er udpeget som oplærer, og som derfor kan spørges til råds om stort og småt. 2. Udarbejd en praktikplan sammen med eleven Sådan en plan er et godt værktøj. Bruges planen aktivt, så bliver det nemmere for eleven at følge med i, hvad han/hun lærer. Det hjælper eleven til at følge egen udvikling fra nybegynder til faglært: Hvor står jeg lige nu, og hvor er jeg på vej hen? 3. Hold jævnligt elevsamtaler Selv om der snakkes sammen dagligt, bør der finde elevsamtaler sted med jævne mellemrum og gerne ved start og slutning af hver praktikperiode. samtaler giver indblik i, hvordan eleven har det. Ofte får man nogle gode bud på, hvad der skal til for at øge trivsel og læring. 4. Ros og anerkend elevens arbejde Ros og anerkendelse er afgørende for arbejdsglæden. Som den erfarne kan man nemt glemme, at eleven er nybegynder og derfor mangler rutine og erfaring. Fortæl hvad eleven gør godt - og hvorfor det er godt. Ros hellere for meget end for lidt! 5. Understøt den gode tone En rå og ubehagelig tone kan nemt skræmme en elev væk. Vær et godt eksempel og grib ind hvis eleven bliver udsat for en unødig hård tone, kritik eller drillerier. Har eleven begået fejl, skal han/hun selvfølgelig have det at vide. Men sørg for at det sker på en ordentlig måde og sådan, at eleven kan lære af fejlen. Vi gennemfører jævnligt elevsamtaler, hvor praktikvejlederen giver feedback på elevens udvikling. Vi spørger for eksempel: Hvad har du lært? Hvad skal du arbejde videre med? Praktikvejleder

10 Sådan kommer man videre Personlig information og kurser Den lokale erhvervsskole: Information og samarbejde om elevens uddannelse, mulighed for engagement i uddannelsesaktiviteter mv. AMU-kursus Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge for oplærere kan udbydes af den lokale erhvervsskole med mulighed for løngodtgørelse. Det faglige udvalg: Godkendelse til praktikvirksomhed, information om regler, tilskudsordninger mv. Værd at læse Kan downloades fra Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø, COWI, Undervisningsministeriet Den gode praktikplads - fuldførelse, fastholdelse og frafald, Dan Nørgaard Laursen, Klaus Nielsen og Simon Elsborg Nygaard, Aarhus Universitet, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Hos os har vi holdningen: Der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, kun dumme svar. Det er først bekymrende, når elever ikke stiller spørgsmål. Praktikvejleder

11 Information på internettet Inspiration, ideer og værktøjer (kan downloades) til brug for den daglige oplæring: og Digitalt værktøj til uddannelsesplanlægning i samarbejde med erhvervsskole og elev: - brugernavn og adgangskode hos erhvervsskolen Links til de faglige udvalg for alle brancher, artikler og undersøgelser: Branchearbejdsmiljørådene (BAR) med materialer om arbejdsmiljø, elevtrivsel mv.: Viden om psykisk arbejdsmiljø og trivsel: Nationalt Center for Arbejdsmiljø med forskning, artikler og spørgeskemaer der kan downloades: Undervisningsministeriet med nyt om erhvervsuddannelserne, links til lovgivning og forskellige publikationer: trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Forfattere: Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck-Nielsen Professionshøjskolen Metropol Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2011

12

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere