Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik"

Transkript

1 Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik

2 Jeg ville ønske, at alle ville være praktikvejledere: Man lærer selv så meget af at skulle oplære! Praktikvejleder Forord Dette hæfte er skrevet til praktikvirksomhederne og deres oplærere. Hæftets formål er at sætte fokus på god praksis i virksomhedsoplæringen i erhvervsuddannelserne. Hæftet indeholder situationer fra dagligdagen, som mange oplærere sandsynligvis kan nikke genkendende til. Desuden indeholder hæftet gode råd og ideer til brug i dagligdagen med eleven. Vi håber, at hæftet vil give inspiration til god praktikoplæring og dermed elevtrivsel. Har man en elev, som trives, så er det helt sikkert sjovere at være oplærer! Undervisningsministeriet har taget initiativ til hæftet, som er udarbejdet af Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck Nielsen, begge Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE). I forbindelse med dets tilblivelse har oplærere såvel som elever bidraget med deres bud på, hvordan praksis bliver til god praksis 1. Søren Kristensen Centerchef, Nationalt Center for Erhvervspædagogik I hæftet bruges følgende udtryk: Oplærer, selv om man inden for nogle brancher bruger udtryk som læresvend, praktikvært, praktikvejleder, elevansvarlig, elevvært osv., selv om udtrykket lærling er almindeligt inden for en række brancher. 1 Speciel tak til Tandlægerne Lerche, Horsens og Midtbyens Lokalcentre, Århus. Desuden tak til de mange oplærere og elever som gennem årene er blevet interviewet med henblik på at indkredse den gode praktikoplæring.

3 Trivsel er guld værd Chefen er rigtig god til at sige: Det er super godt, Maja. Der er ingen skældud. Hun siger, hvad jeg kan forbedre og begrunder hvorfor. Fastholdelse frem for frafald Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt at mindske frafaldet og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det gælder altså om at få eleverne til at falde til - i stedet for fra. Videre skal de opleve erhvervsuddannelserne som en attraktiv valgmulighed blandt mange andre. Man har for nyligt undersøgt 2, hvad der betyder mest for elevers tilfredshed med deres praktiksteder. ers tilfredshed hænger sammen med: Ros for godt arbejde At blive behandlet ordentligt Godt samarbejde og følelsen af at høre til Ingen drillerier/mobning Arbejdsopgaver som giver mening, og som eleven kan lære af Frihed til at sige hvad eleven mener En ordentlig omgangstone God vejledning når eleven begår fejl. God oplæring er afgørende for, om de unge trives eller ej. Trivsel har stor betydning for, om eleverne dropper ud, eller om de gør deres uddannelse færdig. Generelt gælder at trives medarbejderne i en virksomhed, så kan det faktisk ses på bundlinien. God oplæring har selvfølgelig også stor betydning for, om eleverne bliver dygtige faglærte. Der er altså flere gode grunde til at investere i god oplæring og dermed i elevtrivsel! Ved at tage vare på elever og skabe gode praktikrammer, medvirker praktikuddannelsen positivt til vores rekruttering. Halvdelen af det fastansatte personale har været elever her hos os. Uddannelseskoordinator En anden undersøgelse 3 har fokuseret på praktikvirksomheder med høj fuldførelsesprocent. Det vil sige virksomheder, hvor elever gør uddannelsen færdig frem for at droppe ud. Det, der kendetegner disse virksomheder, er: og virksomhed passer sammen Forventninger bliver afstemt (før og jævnligt under praktikopholdet) Passende arbejdsopgaver som eleven kan magte og lære af Støtte til eleven ved faglige og personlige problemer Sammenhæng mellem det der sker på skolen, og det der sker i praktikvirksomheden. 2 Cowi (2009): Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse udsendt elektronisk til knap 1500 elever på erhvervsuddannelserne, hvoraf halvdelen besvarede skemaet. 3 Dan Nørgaard Lauersen og Klaus Nielsen (2009): Fuldførelse, fastholdelse og frafald. Aarhus Universitet. Undersøgelsen omfatter seks virksomheder inden for tre brancher (bygge & anlæg, service & mekanik og transport & logistik).

4 Seks guldkorn til elevtrivsel Der er seks forhold, som spiller ind på trivsel, uanset branche - og uanset om det drejer sig om elever eller andre medarbejdere. Det handler om de seks guldkorn: Krav, indflydelse, mening, social støtte, forudsigelighed og belønning. I forhold til trivsel gælder det om, at de seks guldkorn skal findes i et passende miks og i passende mængder hverken for lidt eller for meget. De seks guldkorn er uddybet nedenfor. Guldkorn Handler om Tips til god praksis Krav Indflydelse Arbejdsmængde, tempo/tid Indlevelse, lydhørhed Hukommelse, viden Hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde For store krav får eleven til at miste modet For små krav får eleven til at miste gejsten Passende krav får eleven til at udvikle sig Giv eleven indflydelse, når det er muligt Tag eleven med på råd Indflydelse får eleven til at føle ansvar og evne til at handle Mening Sammenhæng og formål med arbejdet Hjælp eleven til at forstå, hvordan elevens indsats er en vigtig brik i det samlede arbejde At kunne se mening øger elevens motivation Social støtte Hjælp og tilbagemelding fra andre Støt eleven både fagligt og psykisk en skal opleve, at det er i orden at bede om hjælp Inddrag eleven i fællesskabet Forudsigelighed Information om hvad der skal ske og hvorfor Støtte gør eleven tryg og giver følelse af at høre til Fortæl eleven hvad der skal ske og hvorfor (dag/uge/måned) Vished gør eleven tryg Belønning Løn og anerkendelse Husk at rose og anerkende elevens arbejde hellere for tit end for sjældent Ros og anerkendelse får eleven til at føle sig værdsat og giver lyst til at yde mere

5 Gå efter guldet Find guldet i hverdagen: Der er sikkert plads til forbedringer i alle virksomheder, og man kan begynde med at tage fat ved et af de seks forhold, som guldkornene repræsenterer. Vi har altid en faglært knyttet til os. Der er én, der står for, at jeg får min indlæring hundrede procent. Jeg bliver i hvert fald støttet i at lære. Vi har altid en faglært knyttet til os. Der er én, der står for, at jeg får min indlæring hundrede procent. Jeg bliver i hvert fald støttet i at lære. I det følgende er skitseret seks oplæringssituationer med for lidt trivsel en situation for hvert guldkorn. I situationerne bliver eleverne enten frustrerede, kede af det eller usikre. Oplæringssituationerne viser, hvordan de seks guldkorn kan være i spil i dagligdagen med eleven. De viser også, hvad man kan gøre for at skabe større trivsel for eleven. Situationerne stammer fra seks udvalgte brancheområder. Men problemstillingerne er så generelle, at de gode råd også bør kunne inspirere andre brancher.

6 Arbejdsmængde, tempo, tidspres Krav Chaufførelev Morten: Jeg forsøger sgu at gøre mit bedste Morten er i lære hos et mindre vognmandsfirma. Han har lige fået stort kørekort og er begyndt at køre alene. Det kniber stadig med at overskue alle leverandører, hvor han skal hente varerne. Da han for tredje gang forbytter et afhentningssted, forlanger chefen, at han arbejder over. Morten bliver hidsig og er lige ved smadre en palle med varer i arrigskab. Hvad handler det om Morten er begynder og skal derfor bruge mange kræfter på det, som falder de faglærte let. Han forsøger at gøre sit bedste, men bliver frustreret og overreagerer. Sådan kan det også gøres De vanskelige dele af en opgave kortlægges. Opgaven gennemgås sammen med eleven, om muligt på forhånd. Der udleveres eventuelt information på Jeg skal kunne arbejde hurtigt. Det er vigtigt at kunne håndtere en stresset dag og tage det roligt alligevel. Man skal have overskud hele dagen igennem. Jeg bliver støttet i at leve op til det, og vi er gode til at hjælpe hinanden. skrift eller som illustration. en skal have mulighed for at få hjælp eller indhente yderligere information. Det vil være godt at afsætte god tid og gennemgå opståede problemer efterfølgende sammen med eleven. Oplæreren kan gøre en forskel Før opgaven: en skal forberedes på de vanskeligheder, der kan opstå Der følges med i elevens opgaveløsning Efter opgaven: En samtale med eleven om, hvordan det gik. Indflydelse Grafisk elev Sebastian: De gider ikke høre på mine ideer Sebastian er den eneste elev i en grafisk afdeling på en produktionsvirksomhed. Han løser sine opgaver hurtigt og er kreativ. I frokostpauserne forsøger han at komme med forslag til nyt layout. Men ingen lytter til ham. Til gengæld er kollegerne trætte af, at han overser mange detaljer i korrekturgangene. Afdelingslederen overvejer at få en anden elev. Hvad handler det om en har ambitioner og forventer at blive set og hørt. Han forstår ikke, at afdelingen allerede fra starten forventer, at han udfører sit arbejde med præcision. Afdelingen griber ikke elevens kreative ideer. Sådan kan det også gøres Det skal forklares tydeligt, hvad eleven skal arbejde med og hvordan. en tages med på råd, hvor det er muligt. Det skaber motivation. Muligvis er der opgaver, som eleven selvstændigt kan tage ansvar for og få succes med. At lytte til eleven kan give gevinst. er har ofte fingeren på pulsen. Deres ideer kan være med til at skabe nytænkning. Oplæreren kan gøre en forskel Forventninger til eleven skal forklares tydeligt Dialog med eleven og lydhørhed overfor elevens ideer Et passende ansvar til eleven. Hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde Vi er altid lydhøre overfor nye ideer. Nye øjne bidrager, og plejer eksisterer ikke. Det kan ikke nytte noget, at de yngre ikke kommer til orde. Virksomhedsejer

7 Social støtte Hjælp og tilbagemeldinger fra andre Klinikassistentelev Katrine: Bare der var nogen, der ville spørge Katrine er i lære som klinikassistent. Hun har indtil videre klaret det fint, men på det sidste har hun haft en del fravær. Hendes far er meget syg, og Katrine har svært ved at koncentrere sig. Tandlægen ved godt, at det er det, der går hende på. Men han har travlt, og hvad tænker de andre mon? Tror de, at hun pjækker og er doven? Katrine trækker sig mere og mere ind i sig selv. Mening Sammenhæng og formål med arbejdet SOSU-elev Fatima: Jeg ved ikke, om jeg vil lave det resten af mit liv Fatima er i anden praktikperiode som SOSU-assistent. Hun kan godt lide at arbejde med mennesker. Men hun er i tvivl, om hun skal fortsætte med uddannelsen. Hun ved ikke, om hun vil lave personlig pleje resten af sit liv. Mange beboere på lokalcentrets plejeafdeling kan alligevel ikke huske hende. Fatima ved heller ikke, hvad kollegerne mener om deres eget arbejde. Hvad handler det om en kan godt lide det faglige felt, som hun arbejder inden for. Men hun har brug for at se mening og sammenhæng i det, hun laver. Hun har kun overfladisk kendskab til, hvad hendes arbejdsindsats betyder for arbejdspladsen. Sådan kan det også gøres en skal forstå den sammenhæng, som hendes opgaver indgår i. Hun mangler at få at vide, hvilken betydning netop hendes arbejde har for beboernes velvære og livskvalitet. Hun mangler at forstå, at alle bidrager til at få driften til at fungere så godt som muligt. Hun skal lære, at alle spiller en vigtig rolle - fra assistent til leder. Hvad handler det om Der er tryk på i klinikken. Alle er afhængige af, at man gør en indsats. en føler ikke, hun bidrager nok. Hun ved ikke, hvor meget hun kan fortælle om sine private problemer, og hun føler ikke, at hun hører til. Sådan kan det også gøres Det er vigtigt, at eleven ved, hvem hun kan henvende sig til, når hun har spørgsmål eller problemer. en skal vide, hvem hun kan hente støtte fra. En fast person skal udpeges. Der skal følges op med jævne mellemrum, og spørges til hvordan det går. Man kan eventuelt spørge til det private under hensyntagen til, hvor meget eleven ønsker at fortælle. Når det drejer sig om faglige spørgsmål, kan kolleger svare på mange spørgsmål. Jeg føler mig ikke som elev, jeg føler mig som en kollega! Oplæreren kan gøre en forskel en inddrages i fællesskabet Oplæreren kan jævnligt spørge, om eleven har brug for hjælp eller forklaringer Virksomheden overvejer håndtering af elevers personlige problemer. Oplæreren kan gøre en forskel Praktikstedets aktiviteter og procedurer skal forklares en skal have mulighed for at prøve forskellige opgaver en skal få indsigt i den sammenhæng, som elevopgaverne indgår i. en får indsigt i alle processer, de skal ikke kun arbejde med det samme. Når eleven starter her, bygger vi det langsomt op. De får en uddannelsesmappe, hvor alt står beskrevet. Virksomhedsejer

8 Information - hvad skal der ske og hvornår Forudsigelighed Datateknikerelev Mikkel: Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lære det, jeg gerne vil Mikkel er ved at uddanne sig til datatekniker. Han er god til at programmere. Men indtil videre har han kun siddet i hotline for kundesupport om driftsproblemer. Mikkel aner ikke, om han kommer til at arbejde med det, han brænder for. Det ser ud til, at de andre er glade for at være sluppet af med hotline. Hvad handler det om Virksomheden har ikke fortalt eleven om planerne med ham. Mikkel mangler at kende forventningerne til ham, hvilke praktikmål han skal arbejde med og hvornår. en kan ikke gætte sig til virksomhedens overordnede drift. Sådan kan det også gøres en har brug for information. Oplæreren skal sikre, at eleven kender og forstår virksomhedens spilleregler og planer for uddannelsen. en skal også opleve at lære noget. Oplæreren skal gøre elevens fremskridt tydelige for eleven og koble arbejdsopgaver med praktikmål. Man skal også huske eleven, når der er information om drift, ændringer mv. Oplæreren kan gøre en forskel Praktikmål og uddannelsesplan gennemgås i fællesskab De unge trives med rammer og regler. Det giver sikkerhed og tryghed. Så ved de, hvornår de opfylder målene. Virksomhedsejer Der skal sættes ord på spilleregler og tjekkes, om eleven forstår dem en informeres om begivenheder, ændringer m.m. Belønning Gartnerelev Jakob: Man ved aldrig, om man gør det godt nok Jakob har været i gartnervirksomheden i et halvt år. I starten brændte han for det. På skolen har han fået at vide, at det, han laver, er helt i orden. Men mester roser ikke, når han laver noget godt. Til gengæld får han skældud, når han laver fejl. Jakob ved efterhånden ikke, om det, han gør, er godt nok. Han bliver mere og mere usikker og overvejer at skifte til en anden uddannelse. Hvad handler det om ens indsats bliver betragtet som en selvfølge. Der mangler ros og anerkendelse. Det gør, at elevens selvtillid bliver mindre og mindre. en mister troen på at kunne klare det faglige. Sådan kan det også gøres en har behov for at mærke fremskridt. Oplæreren skal hjælpe eleven til at forstå, at han bevæger sig fra at være nybegynder til at blive rutineret og have overblik. Det skal gøres tydeligt, når eleven rykker og bliver dygtigere. en skal have anerkendelse. Ros såvel som opfordring til forbedringer skal begrundes. Konstruktiv kritik hjælper eleven til at komme videre i læreprocessen. Succesoplevelser skaber motivation, som skaber trivsel, som igen fremmer succes, som skaber motivation Oplæreren kan gøre en forskel en skal gøres opmærksom Løn og anerkendelse Jeg bliver rost for mit arbejde. Hver gang når jeg starter med en ny opgave, og det lykkes, siger de, at det er flot. Det betyder meget for mig. på, når det går fremad med at lære og blive dygtigere en skal roses, og rosen skal begrundes Anerkendelse er også konstruktiv kritik.

9 Gør en forskel i praksis Som oplærer har man heldigvis mange muligheder for at påvirke elevens trivsel i positiv retning. De fem vigtigste tips til god praksis i praktikoplæringen er: 1. Sørg for en god introduktion Det er vigtigt, at virksomhed og elev får afstemt forventninger til hinanden. Det kan forebygge mange misforståelser. en skal fra starten vide, hvem der er udpeget som oplærer, og som derfor kan spørges til råds om stort og småt. 2. Udarbejd en praktikplan sammen med eleven Sådan en plan er et godt værktøj. Bruges planen aktivt, så bliver det nemmere for eleven at følge med i, hvad han/hun lærer. Det hjælper eleven til at følge egen udvikling fra nybegynder til faglært: Hvor står jeg lige nu, og hvor er jeg på vej hen? 3. Hold jævnligt elevsamtaler Selv om der snakkes sammen dagligt, bør der finde elevsamtaler sted med jævne mellemrum og gerne ved start og slutning af hver praktikperiode. samtaler giver indblik i, hvordan eleven har det. Ofte får man nogle gode bud på, hvad der skal til for at øge trivsel og læring. 4. Ros og anerkend elevens arbejde Ros og anerkendelse er afgørende for arbejdsglæden. Som den erfarne kan man nemt glemme, at eleven er nybegynder og derfor mangler rutine og erfaring. Fortæl hvad eleven gør godt - og hvorfor det er godt. Ros hellere for meget end for lidt! 5. Understøt den gode tone En rå og ubehagelig tone kan nemt skræmme en elev væk. Vær et godt eksempel og grib ind hvis eleven bliver udsat for en unødig hård tone, kritik eller drillerier. Har eleven begået fejl, skal han/hun selvfølgelig have det at vide. Men sørg for at det sker på en ordentlig måde og sådan, at eleven kan lære af fejlen. Vi gennemfører jævnligt elevsamtaler, hvor praktikvejlederen giver feedback på elevens udvikling. Vi spørger for eksempel: Hvad har du lært? Hvad skal du arbejde videre med? Praktikvejleder

10 Sådan kommer man videre Personlig information og kurser Den lokale erhvervsskole: Information og samarbejde om elevens uddannelse, mulighed for engagement i uddannelsesaktiviteter mv. AMU-kursus Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge for oplærere kan udbydes af den lokale erhvervsskole med mulighed for løngodtgørelse. Det faglige udvalg: Godkendelse til praktikvirksomhed, information om regler, tilskudsordninger mv. Værd at læse Kan downloades fra Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø, COWI, Undervisningsministeriet Den gode praktikplads - fuldførelse, fastholdelse og frafald, Dan Nørgaard Laursen, Klaus Nielsen og Simon Elsborg Nygaard, Aarhus Universitet, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Hos os har vi holdningen: Der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, kun dumme svar. Det er først bekymrende, når elever ikke stiller spørgsmål. Praktikvejleder

11 Information på internettet Inspiration, ideer og værktøjer (kan downloades) til brug for den daglige oplæring: og Digitalt værktøj til uddannelsesplanlægning i samarbejde med erhvervsskole og elev: - brugernavn og adgangskode hos erhvervsskolen Links til de faglige udvalg for alle brancher, artikler og undersøgelser: Branchearbejdsmiljørådene (BAR) med materialer om arbejdsmiljø, elevtrivsel mv.: Viden om psykisk arbejdsmiljø og trivsel: Nationalt Center for Arbejdsmiljø med forskning, artikler og spørgeskemaer der kan downloades: Undervisningsministeriet med nyt om erhvervsuddannelserne, links til lovgivning og forskellige publikationer: trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Forfattere: Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck-Nielsen Professionshøjskolen Metropol Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2011

12

Elevtrivsel. Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget

Elevtrivsel. Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget trivsel Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget En god dag er at komme på arbejde og jeg og de andre er glade når det svinger i køkkenet og i restauranten. Arbejdsmiljøet skal være i top!

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Resumé. Frafald på EUD. En undersøgelse af årsager til frafald på hovedforløbet på EUD inden for transporterhvervets uddannelser

Resumé. Frafald på EUD. En undersøgelse af årsager til frafald på hovedforløbet på EUD inden for transporterhvervets uddannelser Resumé Frafald på EUD En undersøgelse af årsager til frafald på hovedforløbet på EUD inden for transporterhvervets uddannelser Godstransportuddannelsen & Lageruddannelsen Resumé På baggrund af det høje

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere