Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk"

Transkript

1 Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned i træk, at arbejdsløsheden stiger, og bruttoledigheden er nu på personer. Arbejdsløsheden tegner et billede af et sløjt 2. kvartal for dansk økonomi. De nye ledighedstal understreger desværre, at dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen. Dagens tal for beskæftigelsesindikatorerne viser ligeledes en negativ tendens for både service, industri og byggeri. AE vurderer, at opstramningen af finanspolitikken er sat for tidligt i gang, og vi nu må se at få gang i væksten. af chefanalytiker Martin Madsen og stud.polit Anders P. Nielsen 28. juli 211 Analysens hovedkonklusioner Arbejdsløsheden steg i maj og juni måned med i alt 3.3 personer. Det er særligt inden for de offentlige faggrupper, at arbejdsløsheden stiger. Disse faggrupper har dog et forholdsvis lavt ledighedsniveau. Potentialet for at nedbringe ledigheden uden at skabe et uholdbart lønpres er større end hidtil antaget. Når den høje og reelle arbejdsløshed overses, fører det til en uhensigtsmæssig økonomisk politik med for tidlig opstramning af finanspolitikken. AE advarer fortsat mod den igangværende finanspolitiske opstramning, som er igangsat alt for tidligt, hvilket dagens ledighedsstigning understreger. Dagens tal for beskæftigelsesindikatorerne for både service, industri og byggeri viser, at luften er gået ud af de ellers mere positive forventninger i årets første måneder, og både service og byggeriet har nu svagt negative forventninger til beskæftigelse de kommende tre måneder. Kontakt Chefanalytiker Martin Madsen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Efter en periode med aftagende bruttoledighed steg ledigheden i både maj og juni måned. Arbejdsløsheden er således steget for anden måned i træk med tilsammen 3.3 personer. Det viser figur 1. Samlet er der nu knapt arbejdsløse, hvilket svarer til en arbejdsløshedsprocent på 5,9 pct. Figur 1. Udviklingen i arbejdsløsheden (brutto og netto) 1. personer personer Bruttoledige Nettoledige Arbejdsløsheden stiger især for de offentlige a-kasser Figur 2 og 3 viser henholdsvis ændringen i bruttoledigheden de seneste tre måneder og niveauet i bruttoledigheden. Figur 2 viser, at det er de offentlige a-kasser, hvor ledigheden stiger, dvs. for BUPL, FOA, lærere, sundhedsorganisationerne, hvilket er et resultat af opstramningen af finanspolitikken. Det er imidlertid også de offentlige a-kasser, som har et lavt ledigheds-niveau viser figur 3. Arbejdsløsheden er højest inden for byggeriet og 3F erne, hvor bruttoarbejdsløsheden er på ca pct. Hvor meget der er afgang fra a-kasserne, og hvor meget der er bedre beskæftigelsesmuligheder er uklart, men der har de seneste tre måneder været et ledighedsfald for disse grupper. Der er således tale om en ujævning af arbejdsløsheden. Generelt tegner sig et billede af, at det lysner i den private sektor trods en høj ledighed modsat den offentlige sektor, hvor ledigheden er begyndt at stige som følge af regeringens spareplan. 2

3 Figur 2. Seneste tre måneders ændring i bruttoledighedsprocenten Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Funktionærer og Servicefag Fag og Arbejde (FOA) Socialpædagoger (SLA) Kristelig a-kasse Lærere (DLF-A) Danske Sundhedsorganisationer (DSA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Frie Funktionærer (FFA) Min akasse Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) Danske Lønmodtagere (DLA) Byggefagenes a-kasse Journalistik, Kommunikation og Sprog Akademikere (AAK) Ledere Selvstændige (DANA) Business Økonomer (CA) Fødevareforbundet (NNF) Magistre (MA) Ingeniører (IAK) Metalarbejdere Faglig Fælles a-kasse (3F) El-faget Teknikere Pct.-point -1,2 -,8 -,4,,4,8 1,2-1,2 -,8 -,4,,4,8 1,2 3

4 Figur 3. Bruttoarbejdsløsheds-procent fordelt på a-kasser Byggefagenes a-kasse Faglig Fælles a-kasse (3F) Teknikere Fødevareforbundet (NNF) Journalistik, Kommunikation og Kristelig a-kasse Metalarbejdere Danske Lønmodtagere (DLA) Magistre (MA) Handels- og Kontorfunktionærer El-faget Funktionærer og Servicefag Frie Funktionærer (FFA) Økonomer (CA) Fag og Arbejde (FOA) Akademikere (AAK) Business Selvstændige (DANA) Selvstændige Erhvervsdrivende Min akasse Socialpædagoger (SLA) Børne- og Ungdomspædagoger Funktionærer og Tjenestemænd Ingeniører (IAK) Ledere Lærere (DLF-A) Danske Sundhedsorganisationer pct Plads til vækstpakke Bruttoledigheden på personer dækker over, at der er 18.6 såkaldte nettoledige og 53.7 på aktivering. Finansministeriet vurderer den strukturelle nettoledighed til at være på ca. 12. personer. Nettoledigheden fremhæves ofte i den økonomiske debat, når der laves vurderinger af, om der er plads til en vækstpakke. Argumentet er, at hvis netto-arbejdsløsheden falder under 1. vil det give anledning til arbejdskraftmangel og uholdbart lønpres, og vi var tæt på en sådan situation, jævnfør boks 1. Potentialet for at nedbringe ledigheden uden at skabe et uholdbart lønpres er dog større end hidtil antaget. Det fremgår bl.a., når bruttoledigheden samt det internationalt harmoniserede ledighedsbegreb kaldet AKU-ledigheden tages i betragtning, jf. figur 4. OECD vurderer aktuelt, at ledigheden er 82. højere end det strukturelle niveau, mens regeringen vurderer, at ledigheden kun er godt 6. personer højere end det strukturelle niveau. Overses den høje og reelle arbejdsløshed, risikerer vi, at der føres en uhensigtsmæssigt økonomisk politik med for tidligere opstramninger af finanspolitikken, hvormed man mister det store potentiale, der 4

5 er ved ikke blot at nedbringe nettoledigheden, men også ved at nedbringe spændet mellem nettoledigheden og bruttoledigheden samt AKU-ledigheden, jf. AE-analysen fra maj Figur 4. Udviklingen i arbejdsløsheden (brutto, netto og AKU), kvartalstal 1. personer personer Nettoledighed Bruttoledighed AKU-ledighed At vi er langt fra uholdbare lønstigningstakter fremgår af Dansk Arbejdsgiverforenings seneste Statistik-Nyt, hvor der står: Samtidig tegner 1. kvartal 211 sig for den laveste årsstigningstakt i KonjunkturStatistikkens levetid. At der ikke er mangel på arbejdskraft men mangel på job, bekræfter Finansminister Claus Hjort Frederiksen i Børsen: den 31. maj 211 under overskriften Masser af plads til ny dansk jobvækst, hvor Finansministeren citeres for Efter min mening er der stadig et stykke vej, til vi kan snakke om overophedning af økonomien. Af Børsen-artiklen fremgår det endvidere, at: Hidtil har analyser fra Finansministeriet peget på, at ledigheden kun kunne falde med omkring 1. personer, før det ville give problemer på arbejdsmarkedet. Men nu peger de selv på, at det er for snævert udelukkende at arbejde ud fra nettoledighedsbegrebet, der kun tæller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.»der er formentlig et noget større potentiale for vækst i beskæftigelsen uden lønpres, end den lave ledighed umiddelbart giver indtryk af,«skriver ministeriet i redegørelsen. Ministeriet erkender derfor nødvendigheden af at kigge på et bredere begreb og også se på beskæftigelsen, arbejdsmarkedsundersøgelser og bruttoledigheden. Når man gør det, viser det sig nemlig, at der er større plads i økonomien, end hidtil antaget. Pointen er, at det strukturelle nettoledighedsbegreb på de 1. personer giver et misvisende billede af ubalancerne på arbejdsmarkedet. Der er brug for et nyt mål for den strukturelle arbejdsløshed, 1 AE-analyse: Regeringen undervurderer, hvor meget ledigheden kan reduceres (18. maj 211). 5

6 der måles på baggrund af enten bruttoledigheden eller på AKU-ledigheden frem for nettoledigheden. Der er lige så høj grad brug for at få bedre styr på den strukturelle arbejdsstyrke, som har svinget meget. Presset på arbejdsmarkedet bliver dermed bedre funderet på det samlede beskæftigelsesgab. Ideelt set bør man se på præsterede arbejdstimer, som ud over beskæftigelsen også indregner arbejdstiden, hvis statistikken tillader det. Derudover må man samtidigt anerkende, at udviklingen fra viste, at Danmark ikke er en øde ø, og at arbejdsmarkedet er utroligt fleksibelt. Arbejdskraft strømmer over grænserne, hvilket betyder, at strukturerne på arbejdsmarkedet ikke kun påvirkes af reformer, men også af konjunkturerne. Boks 1. Nettoledighedsbegrebet benyttes fortsat ofte, når presset på arbejdsmarkedet vurderes De Økonomiske Vismænd: Aktuelt er antallet af ledige ikke højere, end det var i begyndelsen af 26, og ledigheden skønnes kun at være lidt højere end det strukturelle niveau. Dermed giver situationen på arbejdsmarkedet ikke et selvstændigt argument for at lempe finanspolitikken i forhold til det planlagte. (Kilde: Dansk Økonomi, forår 211 side 5) Nationalbankdirektør Nils Bernstein: Der er derfor udsigt til, at nettoledigheden langsomt vil falde ned mod det strukturelle niveau på omkring 1. personer. Den strukturelle ledighed er det langtidsholdbare ledighedsniveau, der er foreneligt med en lav og stabil dansk inflation (Kilde: Tale ved Realkreditforeningens årsmøde 3. marts 211) DI cheføkonom Klaus Rasmussen: Samtidigt er arbejdsløsheden tæt på det strukturelle niveau, hvorfor vi risikerer lønpres, hvis ledigheden falder ret meget mere. I den situation skal man bestemt ikke lempe den økonomiske politik. Det vil blot gøre mere skade end gavn, siger Klaus Rasmussen. (Kilde: Berlingske Business, Danmark ramt af dobbeltdyk den 6. juni 211 side 13) CBS-professor Jan Rose Skaksen: Jan Rose Skaksen, der er professor ved Copenhagen Business School og tidligere økonomisk vismand, vurderer, at arbejdsløsheden i dag reelt befinder sig omkring det såkaldt strukturelle niveau, hvor lønningerne er i balance Hvis ledigheden ligger en lille smule over det strukturelle niveau i dag, er det i hvert fald ikke meget, vurderer Jan Rose Skaksen. (Kilde: Børsen, Danskerne overvurderer ledigheden den 19. oktober 21 side 14-15) Cepos cheføkonom Mads Lundby: Ledigheden ventes ifølge vismændene at lande på 114. personer i 211 og det er meget tæt på det strukturelle niveau på ca. 1. personer. Vi kan derfor komme i en situation, hvor der opstår mangel på arbejdskraft i dansk økonomi. I det perspektiv bør politikerne koncentrere sig om, at konsolidere de offentlige finanser frem for at lave yderlige stimuli-pakker (Kilde: Blog på Borsen.dk den 31. maj 211). 6

7 Beskæftigelsesindikatorerne viser fald for både industri, service og byggeri Dagens tal for beskæftigelsesindikatorerne for både service, industri og byggeri viser, at luften er gået ud af de ellers mere positive forventninger i årets første måneder. Både service og byggeriet har således nu svagt negative forventninger til beskæftigelse de kommende tre måneder. Det fremgår af figur 5. Figur 5. Beskæftigelsesindikatorer Byggeri Industri Service Anm.: AEs sæsonkorrektion. De sammensatte konjunkturindikatorer, der omfatter forventninger til produktion, ordrer og lagre, viser et lidt mere blandet billede. Inden for serviceerhvervene er der således faldende forventninger, men der er uændrede men fortsat negative forventninger i byggeriet og svagt stigende forventninger for industrien. Det fremgår af figur 6. Figur 6. Konjunkturindikatorer Service Byggeri Industri

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere