VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012"

Transkript

1 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal ændres, så borgere og arbejdsgivere/selvstændige/a-kasser bliver henvist til borger.dk, virk.dk/nemrefusion og Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger, når de søger information om barseldagpenge og refusion af barseldagpenge. I modtog tidligere på året en standardside om familieydelser i forbindelse med, at Udbetaling Danmark den 1. oktober overtog dette område fra kommunerne. Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark, og vi har i den forbindelse udviklet to nye standardsider. Den ene standardside henvender sig til borgere; den anden side henvender sig til arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser. Dette er en vejledning i, hvordan din kommune implementerer standardsiderne på jeres hjemmeside. Formålet med standardsiderne er at sikre, at borgerne, arbejdsgiverne, selvstændige og a- kasserne fra den 1. december bliver henvist til Udbetaling Danmark og Udbetaling Danmarks information om barseldagpenge og refusion på borger.dk eller virk.dk/nemrefusion. Det vil minimere antallet af henvendelser til kommunen, der burde være gået til Udbetaling Danmark. Se standardsiderne på side 3 og 4. Det er vigtigt, at I læser vejledningen grundigt igennem, da der er en række ting, I skal gøre i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark fx er det meget vigtigt, at I får ryddet ud i alt det indhold om barseldagpengeområdet, I har på jeres hjemmeside i dag. VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 men ryd gerne op på jeres hjemmeside i god tid inden. 1

2 Formålet med standardsiderne Udbetaling Danmark overtager den 1. december 2012 sagsbehandlingen og udbetalingen af barseldagpenge fra kommunerne. I den forbindelse bliver alle de tekster om barseldagpenge og refusion af barseldagpenge, der ligger på borger.dk og virk.dk/nemrefusion, opdateret og gennemskrevet, så de er i overensstemmelse med den nye lovgivning og den måde, Udbetaling Danmark administrerer barseldagpengene på. Udbetaling Danmark ønsker at sikre, at kommunikationen om barseldagpenge på de 98 kommuners hjemmesider er korrekt og opdateret. Derfor tilbyder vi jer én standardside til borgere og én til arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser, som I kan benytte på jeres hjemmeside se standardsiderne på næste side. Standardsiderne vil: introducere borgere, arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser for barseldagpenge linke borgere og selvstændige videre til borger.dk, hvor de kan læse mere og betjene sig selv digitalt linke arbejdsgivere og a-kasser videre til virk.dk/nemrefusion, hvor de kan læse mere og betjene sig selv digitalt gøre opmærksom på, at det ikke længere er kommunen, men Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler barseldagpenge. Standardsiderne er kortfattede og signalerer, at barseldagpenge ikke længere er en ydelse, som I skal udbetale. Siderne er brugertestede og afprøvede i en pilotudgave hos en række kommuner. Herefter er de blevet tilpasset, så de bedst muligt opfylder de ovenstående formål. Standardsider for de andre sagsområder I takt med at Udbetaling Danmark overtager folkepension og boligstøtte den 1. marts, vil I også få tilsendt standardsider for disse sagsområder. Da kun en del af opgaverne med førtidspension vil overgå til Udbetaling Danmark, vil der kun blive udarbejdet et standardafsnit om dette sagsområde. Hvad betyder standardsiderne for jer? Standardsiderne vil være vedligeholdelsesfri for jer. Ved at implementere dem på jeres hjemmeside, vil I ikke længere skulle bruge ressourcer på at kommunikere om områder, som I ikke længere har ansvaret for. I sikrer samtidig, at den information, der står på jeres hjemmeside, er korrekt. Kun ved gennemgribende lovændringer kan det blive aktuelt at ændre standardsidernes indhold. Endelig vil borgerne og de selvstændige blive ledt over på borger.dk, og arbejdsgiverne og a-kasserne over på virk.dk/nemrefusion, hvor de kan finde information om barseldagpenge og refusion samt kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark. Standardsiderne vil medvirke til, at henvendelser om barseldagpenge bliver omdirigeret til Udbetaling Danmark, så jeres borgerservice ikke bliver belastet mere end højst nødvendigt. 2

3 Standardsiden for barseldagpenge til borgere - vist på Rudersdal Kommunes hjemmeside 3

4 Standardsiden for barseldagpenge til arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser - vist på København Kommunes hjemmeside 4

5 Hvad skal I gøre Der er to forskellige måder at implementere standardsiderne på: 1. I kan importere begge standardsider fra borger.dk 2. I kan sætte dem manuelt op i jeres CMS-system Vi vil senere i vejledningen gennemgå, hvordan I skal gøre, alt efter hvilken fremgangsmetode I vælger. Hvornår skal I gøre det? November Få overblik over barseldagpenge på jeres hjemmeside Ultimo november Ryd op på hjemmesiden og gør klar til standardsiderne 1. december Standardsiderne er det eneste, I har om barseldagpenge på jeres hjemmeside Da myndighedsovergangen for barseldagpenge sker natten til den 1. december, er det vigtigt, at I implementerer standardsiderne så tæt på dette tidspunkt som muligt. Hvis siderne kommer på efter den 1. december, må I forvente, at borgeren, arbejdsgiveren, den selvstændige eller a-kassen fortsat vil henvende sig til jer. Hvis de kommer på før, vil borgerne blive henvist til Udbetaling Danmark, som det imidlertid først er muligt at komme i kontakt med efter fra den 1. december, og borgerne vil derfor opleve at gå forgæves. Vi anbefaler derfor, at I lægger siderne på som det sidste I gør, inden I går hjem fra arbejde fredag den 30. november. Få overblik i ugerne op til I ugerne op til den 1. december bør I gennemgå jeres hjemmeside og få identificeret det indhold, der skal slettes samtidig med, at I sætter jer ind i, hvordan I implementerer standardsiderne. Den sidste dag i november foretager I så selve implementeringen af siderne dvs. sletter jeres nuværende indhold om barseldagpenge og implementerer standardsiderne. På den måde mindsker I risikoen for, at de borgere og arbejdsgivere/selvstændige/a-kasser, der søger information på kommunens hjemmeside, vil falde mellem to stole i forbindelse med myndighedsskiftet. Det er ikke kun forældet tekstindhold om barsel, I skal være opmærksomme på at fjerne, men også kontaktoplysninger til Borgerservice i forbindelse med barsel. Mange kommuner oplyser telefonnumre og åbningstider på Borgerservice i en boks i højre side af den del af hjemmesiden, der handler om barsel. Sådanne bokse må ikke fremgå på standardsiden om barseldagpenge fra den 1. december. 5

6 Oprydning på jeres hjemmeside Før I lægger standardsiderne ud på jeres hjemmeside, skal I rydde op i det indhold, I har liggende i dag. Det gælder ikke kun de sider, der handler specifikt om barseldagpenge, men også den information, I har på tværgående sider om fx sagsbehandlingstider. Når de to standardsider er implementerede, bør de være det eneste indhold, I har på jeres hjemmeside om barseldagpenge. Dette er for at sikre, at brugeren ikke bliver mødt af information, der fortæller, at I er myndighed på området, samt for I kan undgå en del henvendelser ved at præcisere indholdet på jeres hjemmeside. Det er derfor afgørende, at I fjerner alt det indhold, I har liggende på jeres hjemmeside om barseldagpenge, når Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret. Det gælder: Sider om barseldagpenge Det gælder både sider med forklaringer og beskrivelser af, hvad man kan få af barseldagpenge og refusion og sider, der introducerer selvbetjeningsløsninger på området. Selvbetjeningsløsninger I skal slette de indgange til selvbetjeningsløsninger, der ligger på jeres hjemmeside om barseldagpenge, såsom dinbarsel.borgerservice.dk og virk.dk/nemrefusion. Kommunikationsmateriale om barseldagpenge Hvis I har fået produceret pdf-foldere, vejledninger, visuelle guides, film eller lignende materiale om barseldagpenge, er det også vigtigt, at I sikrer jer, at informationerne i disse materialer er korrekte. Overvej evt. om I ved at slette dem kan undgå henvendelser om barseldagpenge. Beregnere Digitale beregnere, der giver overblik over, hvilke barseldagpenge borgeren kan få, bør I slette og samtidig bør I fjerne links til beregnere på dinbarsel.borgerservice.dk. Oversigt over sagsbehandlingstider Hvis I har oversigter, fx i pdf-format, om sagsbehandlingstider, skal I huske at fjerne information om sagsbehandlingstider for barseldagpenge Kontaktoplysninger på kommunale medarbejdere, der står for barseldagpenge Hvis I har en kontaktside på jeres hjemmeside, hvor det fremgår, hvilke medarbejdere der arbejder med barseldagpenge, bør I rette denne kontaktside til. Kontaktoplysninger til fx Borgerservice bør også fjernes fra eventuel boks i højre side på de sider, hvor I implementerer standardsiden. Til sidst i denne vejledning har vi indsat eksempler på tekstsider, selvbetjeningsløsninger og beregnere, som I som kommune skal slette. 6

7 Hvordan sikrer I jer, at I får ryddet alt op? Kig jeres sitetree i CMS-systemet igennem De fleste har et godt overblik over, hvad der ligger på deres hjemmeside om barseldagpenge. Men husk alligevel, ud over at gennemgå hele jeres sitetree i CMS-systemet, at lave en søgning for at få det hele med. Foretag en søgning på Google Måske kan det være tilstrækkeligt at lave en søgning på barseldagpenge, barsel, refusion og andre relaterede begreber på jeres egen hjemmesides søgefunktion, men det kan også være en god ide at lave samme søgning i Google. Søg fx på site:xxkommune.dk barseldagpenge (erstat den røde tekst med jeres hjemmesides domænenavn, fx stevns.dk) for at undersøge, om der skulle være indhold om barseldagpenge et sted på jeres hjemmeside, som I ikke er opmærksomme på. Vi har til sidst i dokumentet indsat en liste over ord, som det vil være relevant at søge på, når I skal finde indhold om barseldagpenge på jeres hjemmesider. Mange sider og vejledninger om barsel kan være søgbare på Google, selv om de er fjernet fra kommunens egen hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at I sørger for ikke kun at fjerne links og henvisninger ind til disse sider på jeres hjemmeside, men at I sletter siderne helt fra jeres server. Husk også at fjerne interne links Det er vigtigt, at I ikke kun sletter hele eller dele af sider, der omhandler barseldagpenge, men også fjerner interne links til disse sider eller i stedet får dem til at linke til standardsiderne. I kan også vælge at linke direkte til borger.dk, men det er bedst, I dirigerer borgerne gennem standardsiderne, så de får muligheden for at læse teksten om myndighedsskiftet på standardsiderne. Se eksempel på sider sidst i vejledningen. 7

8 Placering af standardsiderne Når I først har fået ryddet ud i det nuværende indhold om barseldagpenge på jeres hjemmeside, skal I finde ud af, hvor I vil placere standardsiderne. Vores anbefaling er, at I lægger dem det samme sted, som det gamle indhold lå. Hvis det har ligget forskellige steder, så placér standardsiderne der, hvor det meste af det gamle indhold lå samlet. I kan evt. lave interne links til standardsiderne på de andre sider. Det er vigtigt, at I lægger de to standardsider hver sit sted på jeres hjemmeside og laver en tydelig skelnen, så man som bruger ikke er i tvivl om, hvilken standardside, der er henvendt til hvem. Hvilke menupunkter, barseldagpenge ligger under, varierer fra kommune til kommune. Det er ikke afgørende, at alle kommuner kalder menupunktet præcis det samme, eller at alle kommuner har samme struktur på deres hjemmeside. Det vigtige er, at borgere og virksomheder nemt kan finde frem til standardsiderne om barseldagpenge. Kontakt Udbetaling Danmark -linket på standardsiderne Nederst på begge standardsider er et link i denne sætning: Du kan også kontakte Udbetaling Danmark. Dette link må ikke linke til da det er en side for journalister, samarbejdspartnere og nye medarbejdere ikke for borgere og arbejdsgivere/selvstændige/akasser. Det link, I skal bruge, er angivet på borger.dk sammen med råtekst, banner og de øvrige links. Læs mere om dette på de følgende to sider. Banneret på den borgerrettede standardside Vi anbefaler, at I placerer et banner på standardsiden til borgerne - enten horisontalt over standardsidens tekst eller i højre eller venstre side i vertikal form. Det er vigtigt, at I laver et link fra banneret ind til Undersøgelser viser, at man som bruger intuitivt vil klikke på et billede, og at man forventer at blive ledt ind på en relevant side. Hvis I sørger for, at banneret linker, kan I lede mange borgere på rette spor. I kan finde banneret i forskellige størrelser på Se mere herom på de følgende to sider. Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Artikeleksporten er en gratis service, som kan anvendes til at importere borger.dk s artikler til kommunernes hjemmesider. En stor del af kommunerne benytter sig på nuværende tidspunkt af muligheden. I dag foregår artikeleksporten sådan, at man henter de samme artikler/sider som dem, der ligger på borger.dk. Men for de sagsområder, Udbetaling Danmark kommer til at varetage, vil det blive anderledes. Vi mener ikke, at I som kommuner bør have meget information om barseldagpenge på jeres hjemmeside, når kommunen ikke længere har myndighedsansvaret for området. Derfor har vi udarbejdet standardsiderne. Og fra den 1. december vil de være det eneste indhold om barseldagpenge, det bliver muligt at importere fra borger.dk. 8

9 Som nævnt vil standardsiderne som udgangspunkt ikke blive ændret, så snart de er blevet implementeret. Kun ved gennemgribende lovændringer eller lignende kan det blive aktuelt. Skulle det ske, at siden må tilpasses, vil det ske helt automatisk for de kommuner, der importerer fra borger.dk. Med andre ord vil I altså ikke længere skulle bruge webressourcer på barseldagpenge, hvis I importerer standardsiderne fra borger.dk. Vær opmærksom på, at begge standardsider om barseldagpenge kan autoimporteres fra borger.dk, også selvom den erhvervsrettede side om barseldagpenge mest henviser til virk.dk/nemrefusion. Det er ikke muligt at finde den erhvervsrettede standardside på virk.dk/nemrefusion. Sådan anvendes artikeleksporten fra Borger.dk For at kunne importere artikler fra borger.dk skal I tilkøbe et modul til jeres CMS-system. Der findes moduler til langt de fleste CMS er, som CMS-leverandører og webbureauer tilbyder. Nogle af disse er open source, blandt andet forskellige moduler fra TYPO3, DRUPAL, UMBRACO (kommer snart), og RSS/ATOM Feed Wrapper. Jeres cms-leverandør eller webbureau kan hjælpe med at finde ud af, hvordan jeres kommune kommer i gang. Alt efter hvilket modul I vælger, er der forskellige fremgangsmåder. I kan læse mere om de forskellige moduler, og hvordan I importerer fra borger.dk på digitaliser.dk. På borger.dk kan I læse om artikeleksporten her: https://www.borger.dk/for-myndigheder/sider/artikeleksport.aspx Gruppe på digitaliser.dk om artikeleksport På digitaliser.dk er der oprettet en gruppe for de kommuner, der benytter artikelimporten: Fra medio november vil de to url er, der skal benyttes for at importere standardsiderne via artikeleksporten, blive lagt ud i denne gruppe. Hvis I allerede bruger artikelimporten Hvis I plejer at importere artiklerne om barseldagpenge fra borger.dk, vil I formentlig have flere sider om barseldagpenge i dag. Er det tilfældet, skal I være særligt opmærksomme på, at I skal tilpasse jeres hjemmeside, så I fra den 1. december kun har en eller to sider om barseldagpenge nemlig standardsiderne. Standardsiderne vil hver især være en ny artikel, som I skal importere og publicere samtidig med, at I afpublicerer de andre sider om barseldagpenge. Det er vigtigt, at I afpublicerer og sletter gamle sider, så standardsiderne er de eneste sider om barseldagpenge fra den 1. december. Online-banneret til den borgerrettede standardside skal I selv indsætte, efter at I har importereret teksten fra borger.dk. Husk at lave et link fra banneret til borger.dk/barseldagpenge. 9

10 Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk Hvis I ikke har artikelimport, skal I implementere standardsiderne manuelt i jeres CMS-system. På borger.dk finder I begge standardsiders råtekst og links samt banneret til standardsiden henvendt til borgere via denne sti: For myndigheder Produkter og services Udbetaling Danmark Standardsider Det er også her, standardsiderne om de andre ydelser kommer til at ligge i takt med, at Udbetaling Danmark overtager boligstøtte og folkepension. Standardsiderne er blevet brugertestet og opbygget optimalt i forhold til brugernes behov. Det er derfor vigtigt, at I ikke klipper i teksten, udvælger afsnit/tekstbidder eller tilføjer informationer til standardsiderne, men sætter dem op, som de er. Det er også vigtigt, at I husker at sætte banneret ind i toppen på den borgerrettede standardside og laver et link fra banneret til borger.dk/barseldagpenge. Ændrer I på standardsiderne, kan Udbetaling Danmark ikke længere garantere for, at informationen er korrekt, og I skal derfor selv i langt højere grad sikre, at siderne er opdaterede. I kan hente standardsidernes indhold her: https://www.borger.dk/for-myndigheder/sider/standardsider.aspx Som udgangspunkt vedligeholdelsesfri Når I vælger at implementere siderne manuelt, vil de være så godt som vedligeholdelsesfri. Der kan dog ske større lovændringer eller andet, der kræver justeringer af siderne, men vi informerer jer om det, hvis det bliver nødvendigt at ændre standardsiderne. 10

11 Kontakt hotline til Udbetaling Danmark og borger.dk Der er hjælp at hente, hvis I får brug for det undervejs i implementeringen af standardsiderne om barseldagpenge. Vi skelner mellem en indholdsmæssig og en teknisk support. Hvis I er i tvivl om struktur på hjemmesiden, indholdet på siderne eller har generelle spørgsmål til overgangen mellem kommune og Udbetaling Danmark, kan I kontakte: Mikkel Rydzy fra Udbetaling Danmark: Telefon: Mail: Har I derimod spørgsmål til det tekniske setup, og hvordan I kan importere, kan I få svar på de mest almindelige spørgsmål på og ellers kan I kontakte: Brian Nielsen fra borger.dk Telefon: Mail: Hvis borgere, arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser vil ringe til Udbetaling Danmark Der er oprettet forskellige telefonnumre til Udbetaling Danmark, alt efter om henvendelsen drejer sig om familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte eller folkepension. Hvis en borger eller arbejdsgiver/selvstændig/a-kasse efter den 1. december henvender sig til jer som kommune angående barseldagpenge, skal I henvise dem til dette tlf.nr: NB! I må ikke give nummeret videre før den 1. december. Liste over ord til søgning om barseldagpenge på hjemmeside Barseldagpenge Barselsdagpenge Barselorlov Barselsorlov Barsel Graviditetsgener Fædreorlov Forælderorlov Forældreorlov Adoptionsorlov Graviditetorlov Graviditetsorlov 11

12 Eksempler på sider, der bør være slettes den 1. december Eksempel på tekstside fra Egedal kommune, der skal slettes/erstattes med standardsiden: Eksempel på introduktion/link til selvbetjening fra Hjørring Kommune, der bør slettes: 12

13 Eksempel på vejledning i pdf fra Billund kommune, der bør slettes: Eksempel på beregner fra Sorø kommune, der bør slettes: 13

14 Eksempel på boks med kontaktoplysninger fra Furesø Kommune, der bør slettes: Eksempel på side med sagsbehandlingstider fra Skive Kommune, der bør rettes til, så tider vedrørende barseldagpenge ikke længere fremgår: 14

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere