RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk"

Transkript

1 RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale 4 Indbetaling via din arbejdsgiver 5 Privat indbetaling (selvbetaler) 5 Selvstændig erhvervsdrivende 5 Tidligere selvstændigt erhvervsdrivende 6 Udbetaling 6 Ved død 6 Begunstigelse 7 Invaliditet 7 Separation og skilsmisse 7 Modregning i efterløn 8 Ophævelse 8 Overførsel 5 Administrationsomkostninger Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré August 2014 JØP INFORMATION

3 3 Hvad er ratepension? En ratepension er en pensionsopsparing, der bliver udbetalt i månedlige rater i en periode, du selv vælger. Den skal mindst løbe over 10 år og kan højst løbe i 25 år. Ratepensionen indeholder ingen forsikringsdækninger som fx invalidedækning. Hvis du har en JØP Almindelig ordning, kan du bruge ratepensionen som supplement, så du får mere udbetalt i dine første pensionsår, og mindre senere hen. JØPs ratepension er et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt med en grundlagsrente på 0 pct. Investeringsprofilen er den samme som i afdeling 2. Du kan læse om investeringsstrategien på Du kan i nedenstående tabel se afkastet i afdeling 2 de sidste fem år: pct pct. 3.8 pct. 9,5 pct. 7,6 pct. Hvem kan oprette ratepension? Du kan oprette en ratepension i JØP, hvis du er optagelsesberettiget i pensionskassen, dvs. er jurist, økonom eller har en anden uddannelse som giver ret til at blive medlem af DJØF. Ratepensionen skal være oprettet inden 15 år efter, at du har nået pensionsudbetalingsalderen. Du kan i figur 1 se din pensionsudbetalingsalder. Den er fem år før folkepensionsalderen. Figur 1 Pensionsudbetalingsalder På kan du hente de gældende regler om rateforsikring. Du finder også uddybende information på Født Aldersgrænse Før 1/ år 1/ / ,5 år 1/ / år 1/ / ,5 år 1/ eller senere 62 år RATEPENSION I JØP

4 Ratepension i JØP 4 Så meget kan du indbetale Hvordan opretter jeg ratepension I JØP? Du sender en mail til JØP på om, hvornår du ønsker at oprette ratepensionen, og hvad du ønsker at indbetale. Du kan også ringe på Særlige bonushensættelser Der bliver hensat 5 pct. af dine indbetalinger til særlige bonushensættelser, der hæfter som egenkapital. De særlige bonushensættelser bliver udbetalt som et ugaranteret tillæg til pensionen. Tillægget er pt. på 5 pct. af pensionen. Hvis du på et tidspunkt vælger at få din JØP Ratepension overført til et andet pensionsselskab eller en bank, vil de særlige bonushensættelser også blive overført. Indbetalingen til ratepension kan ske på to måder: enten via din arbejdsgiver eller som selvbetaler. Du kan både indbetale månedlige bidrag, engangsindskud samt overføre fra en anden ordning. Er du selvstændig erhvervsdrivende gælder særlige fradragsregler. Se afsnittet Selvstændigt erhvervsdrivende. Indbetaling via din arbejdsgiver Du kan max indbetale ,09 kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag (2014) via din arbejdsgiver. Hvis du er overenskomstansat kan du vælge at indbetale 1/3 af dit pensionsbidrag til ratepensionen. Vælger du denne løsning bliver din livsvarige alderspension og dine dækninger ved invaliditet og død mindre. Du kan også øge dine indbetalinger og lade forøgelsen gå ind på en ratepension. Hvis du ikke er overenskomstansat, kan du aftale med os, hvor meget du ønsker at indbetale til JØP Almindelig ordning og til ratepension. Du skal dog mindst indbetale kr. om måneden til JØP Almindelig ordning. Hvis din arbejdsgiver står for indbetalingen, skal du ikke trække den fra på årsopgørelsen fra SKAT. Dit fradrag består i, at pengene bliver holdt uden for dit personlige skatteregnskab. Vi afregner arbejdsmarkedsbidrag ved modtagelsen af pengene og trækker derefter omkostninger og de 5 pct. til særlige bonushensættelser, resten spares op til pension. Din andel af de særlige bonushensættelser udbetales som et tillæg til pensionen. Du kan læse mere om skat og pension i pjecen af samme navn på JØP INFORMATION

5 5 Privat indbetaling (selvbetaler) Du kan højst indbetale kr. (2014) med fradrag til en ratepension. Hvis du også betaler til ophørende livrenter (findes ikke i JØP) gælder fradragsgrænsen for den samlede indbetaling til ratepension og ophørende livrenter. Administrationsomkostninger Du kan indbetale et fast beløb hver måned, eller du kan indskyde engangsbeløb. Du skal være opmærksom på, at det sjældent kan betale sig at indbetale meget små beløb, da omkostningerne i så fald bliver uforholdsmæssigt høje. Hvis du vil indskyde et engangsbeløb, skal det være på mindst kr. JØP indberetter din indbetaling til SKAT, men husk at kontrollere, om fradraget er korrekt på din årsopgørelse. BEMÆRK at fradragsgrænsen gælder for dine samlede indbetalinger både fra din arbejdsgiver og det du selv indbetaler som selvbetaler. Omkostningerne bliver fastsat for et år ad gangen og kan til enhver tid ændres med fremadrettet virkning. Administrationsomkostninger 2014 Faste omkostninger Variable omkostninger ved månedlige indbetalinger Variabel omkostning pr. indskud 12 kr. pr. måned 1,1 pct. max 864 kr. om året 1,1 pct. max 864 kr. om året Selvstændig erhvervsdrivende For selvstændigt erhvervsdrivende gælder en særlig fradragsregel. Du kan enten vælge at benytte fradragsgrænsen på kr. om året (2014), eller du kan vælge at indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud på en JØP Ratepension (eller en livrente, som JØP Almindelig ordning) og få fuldt fradrag i indkomståret. Der findes særlige regler for opgørelse af overskuddet. Du bør drøfte med din revisor, hvordan overskuddet bliver opgjort, og hvilke muligheder du har. Det er ikke alle typer virksomhed, der giver mulighed for at benytte det særlige opfyldningsfradrag på 30 pct. af overskuddet. Fra 2015 bliver denne regel ændret, og der er herefter kun fradrag inden for grænsen på kr. Tidligere selvstændigt erhvervsdrivende Skattepligtig fortjeneste ved salg af virksomhed kan indbetales til en ratepension i JØP med fradragsret i indbetalingsåret. Dette gælder også for skatte pligtig fortjeneste, som en hovedaktionær får ved salg af aktier. Du bør kontakte os for yderligere vejledning. RATEPENSION I JØP

6 Ratepension i JØP 6 Udbetaling Du kan få udbetalt ratepensionen, når du har opnået efterlønsalderen og har fratrådt din pensionsberettigende stilling. Udbetalingen kan tidligst ske en måned efter ratepensionens oprettelse og skal senest begynde 15 år efter, at du har opnået pensionsudbetalingsalderen. Du aftaler længden på udbetalingsperioden med os umiddelbart før udbetalingen begynder. Du kan ikke ændre udbetalingsperioden, når du først er gået i gang. Udbetalingen skal være afsluttet, ved dit fyldte år og senest 25 år efter, at du har opnået pensionsudbetalingsalderen. Ratepensionen bliver udbetalt månedsvist forud fra den første i måneden og bliver beskattet som personlig indkomst. Ved død Hvis du dør inden udbetalingen er slut, opgøres kontoen og saldoen bliver udbetalt som et engangsbeløb til dine nærmeste pårørende. Du kan indsætte andre som begunstiget, se afsnittet om Begunstigelse. Når ratepensionen bliver udbetalt som et engangsbeløb, skal der i stedet for indkomstskat betales afgift på 40 pct. af udbetalingen. Der skal også betales boafgift, og satsen afhænger af, hvem der modtager pengene. Der er ingen boafgift ved udbetaling til ægtefællen. Begunstigelse Dine nærmeste pårørende er automatisk indsat som begunstigede på ratepensionen, hvis du ikke har indsat andre. JØP INFORMATION

7 7 Af 105 a i pensionsbeskatningsloven fremgår det, at begunstigelsen nærmeste pårørende i nævnte rækkefølge er: ægtefælle, samlever, hvis I bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet, livsarvinger, arvinger i henhold til testamente og øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen). Vær opmærksom på, at reglerne er ændret inden for de seneste år. Hvis du har oprettet ratepensionen før 1. januar 2008 gælder den tidligere definition af nærmeste pårørende, medmindre du har valgt at blive omfattet af den ny definition. Efter den tidligere gældende definition indgår en samlever ikke som nærmeste pårørende. Ønsker du at blive omfattet af den ny definition, skal du kontakte JØP. Hvis den separerede/fraskilte ægtefælle ikke op fylder betingelserne for at blive medlem i JØP, skal den udloddede del af ratepensionen overføres til et andet selskab. Modregning i efterløn Du skal være opmærksom på, at både værdien af din ratepension og udbetalingerne fra den, kan påvirke størrelsen af din eventuelle efterløn. JØP indberetter værdien af ratepensionen til SKAT til brug for beregning af fradraget i efterlønnen. Hvis du har spørgsmål om efterløn, skal du henvende dig til din A-kasse. Bemærk at sociale ydelser også kan blive påvirket af din ratepension. I stedet for nærmeste pårørende kan du vælge at indsætte en begunstiget. Du kan indsætte din ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, samlever (der har fælles bopæl med dig ved indsættelsen), dine børn, stedbørn eller stedbørns børn. Du kan også indsætte din samlevers livsarvinger eller bestemme, at udbetalingen skal ske til dit bo. På finder du begunstigelseserklæringen til brug for ratepension. Invaliditet Sygdom giver ikke ret til præmiefritagelse. Hvis du bliver invalid, dvs. at din erhvervsevne som jurist eller økonom nedsættes til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne og nedsættelsen af din erhvervsevne er af en vis varighed, kan du vælge at begynde udbetalingen af din ratepension. Separation og skilsmisse Ratepensioner indgår evt. i bodelingen ved separation og skilsmisse. Hvis ratepensionen er tegnet i forbindelse med en overenskomstansættelse, er der tale om en personlig ret, således at ratepensionen ikke skal inddrages i bodelingen. Du kan læse mere i notatet Separation og Skilsmisse på Deling kan ske på følgende måder: kontant afregning til ægtefællen uigenkaldelig begunstigelse af ægtefællen hel eller delvis udlodning til ægtefællen Ved udlodning indtræder ægtefællen som forsikret og ejer af den udloddede del. Ægtefællen kan foretage indbetalinger med fradragsret på sin del, og indsætte begunstigede på sin del. RATEPENSION I JØP

8 Ratepension i JØP 8 Ophævelse Overførsel Hvis du ophæver din ratepension og får udbetalt summen uden at gå på pension, bliver der trukket en afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven på 60 pct. før udbetalingen. Du kan tidligst ophæve ratepensionen, når der ikke længere bliver indbetalt bidrag til den. Hvis indbe ta lingen er sket som led i et ansættelsesforhold iht. overenskomsterne i staten eller regioner/kommuner, kan ratepensionen ikke blive udbetalt kontant. Hvis du har en ratepension i et andet selskab kan du overføre den til din JØP Ratepension eller JØP Alminde lig ordning. Den eneste forudsætning er, at udbetalingen ikke er begyndt. Du kan også overføre din JØP Ratepension til en anden ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger i et anerkendt livsforsikringsselskab, pensionsforsikringsselskab eller bank. Det er gratis at overføre ratepensionen i forbindelse med jobskifte. Uden for jobskifte betales et gebyr på 5 pct. af beløbet dog højst 900 kr. Der kan herudover være omkostninger til det nye pensionsinstitut. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til JØP på telefon eller mail JØP INFORMATION

9 9 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr RATEPENSION I JØP

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere